Sommer NR ÅRG. God sommer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sommer 2010 1 NR. 2 2010 69. ÅRG. God sommer"

Transkript

1 Sommer NR ÅRG. God sommer

2 2 Sommer 2010 Hva blir følgene av en kommunesammenslåing for den kirkelige sektor? Kommunene Mosvik og Inderøy startet høsten 2009 prosessen fram mot en kommunesammenslåing 1. januar Folkeavstemning er blitt avholdt i Mosvik med resultatet 58 % for ei sammenslåing og 42 % mot. I skrivende stund vet en ikke hva det endelige resultatet blir, men når dette leses er beslutningen fattet: kommunestyrene behandler saken 14. juni. Hva blir følgene for den kirkelige sektor ved en kommunesammenslåing? Kirkeloven 14 viser til at det innenfor en kommunes grenser skal være et fellesråd. Fellesrådet har i følge denne et definert ansvar på vegne av sognene. Endringer i kommunestrukturen betyr derfor også endringer i fellesrådsstrukturen. Ved en ny kommunestruktur vil det bli fire sogn i kommunen, Sandvollan, Røra, Inderøy og Mosvik sogn, som igjen danner et nytt fellesråd med representanter fra de ulike sognene. Det kirkelige fellesrådet skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av sognene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen og fremme samarbeid mellom sognene og ivareta sognets interesser i forhold til kommunen. Menighetsrådene i den nye kommunestrukturen vil ikke bli særlig berørt. Mest berørt vil Mosvik menighetsråd bli, i og med at det i dag også fungerer som fellesråd i kommunen. Dette vil falle bort ved en sammenslåing av kommunene. Sognet er den grunnleggende enhet i Den Norske Kirke. Hvert sogn vil fortsatt være en selvstendig enhet med et råd som har de oppgaver som er definert i kirkeloven 9. Sognet skal ha sin oppmerksomhet vendt mot alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristne liv. Menighetsrådet har ansvar for dåpsopplæring, kirkelig undervisning, kirkemusikk og at diakoni innarbeides og utvikles i sognet. Med en ny kommunestruktur vil altså fellesrådet i Mosvik opphøre. Det medfører at arbeidsgiveransvaret blir overført til det nye fellesrådet og det vil igjen føre til en viss omorganisering i staben. Det vil bli lagt til grunn at ingen skal miste jobben i forbindelse med sammenslutningen av fellesrådene. Med en sammenslutning vil det bli en mer robust og sterkere organisasjon, en bedre utnyttelse av ressurser både på det menneskelige og på det materiell plan. En sammenslutning vil gi et større og bredere fagmiljø og mulighet for større kompetanseheving i staben. Uansett hva som skjer, kommunesammenslutning eller ikke, så ligger sommeren foran oss med gode, varme, lange dager som igjen gir oss energi og overskudd. Så ta godt vare på hverandre og nyt sommeren. GOD SOMMER! Kirkeverge Helge Brattaker Tips oss! Medlemmene av redaksjonskomiteen vil svært gjerne ha tips om saker som kan brukes i Kyrkjebladet. Bladet ønsker å gjenspeile aktiviteten i sokneråda, menighetene og kirkene. Både små og store saker er interessante å ha med i Kyrkjebladet. På baksiden av bladet finner du e-postadressene våre. Frist for stoff til neste utgave: 1. september. Framsidebildet: Sakshaug kirke i juni Foto: Rune Langfjæran. Baksidebildet: Jækta Pauline på vei til Kjerknesvågen etter 150-årsjubileet på Jægtvolden. Foto: Nina Fossum. Foto av kirkene s.14-17: Reidar Sundal. Hjarteleg takk for gåva til nytt orgel i Sakshaug kyrkje som vart gjeve i samband med Aasmund Tronstad si gravferd. Orgelfondet Sakshaug Kyrkje

3 Livet byr oss ofte på utfordringer, noen hyggelige og noen av det mindre hyggelige slaget. Hvordan vi møter disse utfordringene betyr mye for hvordan resultatet blir, i alle fall opplevelsen av prosessen, men også målet. David vokste opp som den yngste lillebroren i en søskenflokk og jobbet som gjeter, men så kommer den store forandringen, den store utfordringen: han ble salvet til konge. 1. Sam. 16,13: Da tok Samuel oljehornet og salvet ham der han stod blant brødrene sine. Fra den dagen kom Herrens Ånd over David og var med ham siden. Han kommer til kong Saul etter at han er salvet, og gradvis inntar han den utfordringen han er gitt, den rollen han er gitt. Gradvis vokser kongeidentiteten fram i han. Hvordan velger vi å møte de utfordringer som kommer vår vei, hvem vender vi oss til for å søke råd og veiledning? Utfordringer Sommer Kong David er på mange måter et godt forbilde, nettopp fordi han ikke alltid fikk til ting. Han rota det til og gikk mange omveier og veier som ikke var etter Guds vilje, men Kong David visste alltid hva han skulle gjøre når han hadde bomma. Han vendte seg til Gud, ba om tilgivelse og stolte på at Gud ville være Gud, hellig, nådig og alltid tilstede. Som David selv sa: Da det led mot slutten av Davids liv, sa han til sin sønn Salomo: Jeg skal nå gå den veien som alt her på jorden må gå. Men vær du sterk, og vis at du er en mann! Gi akt på det som Herren din Gud har bestemt. Gå på hans veier og hold hans forskrifter, bud, lover og påbud, slik de står skrevet i Mose lov. Da skal det lykkes for deg, alt det du gjør og tar deg fore. (1. Kong 2, 1-3) Margrete Holmeide Teater i Hustad kirke Lørdag 31. juli vil skuespilleren Tor Wibe framføre monologforestillingen Trælaoki Salme frå ein træl i Hustad kirke. Trælaoki er et gammelnorsk ord som har betydningen Trælens åk. Dette er en historie lagt i munnen på den frigitte trælen Karle, som ble frigitt etter at det kom påbud fra Frostatinget om frigivelse av trælene samtidig som kristenretten skulle gjelde i Norge i vikingtiden. Dette hadde ikke husbonden noen sans for. I motsetning til andre forestillinger rundt temaet St. Olav, tar Trælaoki Salme frå ein træl for seg hvordan de laveste i samfunnet hadde det før og etter innføringen av Kristenretten, hvordan slavetiden avløses av et liv i frihet som menneske. Forhistorien til Karle er at han som træl fikk en sønn som ble båret fram for husbonden Tore på Husabø på Øyna (i dag ved Hustad kirke). I sinne forlangte Bonden at barnet skulle bli båret på skogen for å dø. I tiden etter bar Karle på tanken på hevn mot Tore for sin døde sønn. Da han som fri mann møtte brunserkene i Nidaros ble han kjent med kristendommen. Tanken om hevn ble endret med tanken om en tilgivelse for sin hevntanke og med en følelse for å kunne takke St. Olav for et fritt liv for seg og sin familie. Det gjør han på sine eldre dager ved å gå pilegrim til en kirke viet til St. Olav. Historien kan speile vår tid gjennom tematikken å kunne vokse opp og leve et godt liv i pakt med hverandre uten tanke på rang og posisjoner, men med tilgivelse og nestekjærlighet som en grunntanke Skuespilleren Tor Wibe står bak teateroppsetning i Hustad kirke 31. juli. Forestillingen er et samarbeid mellom forfatteren Torvald Sund, regissør Bjørn Asle Tollan og Tor Wibe. Trælaoki salme frå ein træl har urpremiere 27. juli i Stiklestad Kirke i forbindelse med Olsokdagene 2010, og meningen er at denne forestillingen først og fremst kan spilles i middelalderkirker utover høsten.

4 4 Sommer 2010 Fjeset Misjonsforening 140 år Fjeset Misjonsforening runder 140 år i år, og det ble markert da Inderøy Misjonslag hadde årsmøte på Utøy bedehus tidligere i vår. Det at foreningen består ennå i dag er takket være to driftige damer, nemlig leder Klara Norum (87) og kasserer Olaug Hallset (94). JUBILERTE: 140-årsjubileet til Fjeset Misjonsforening ble markert da Inderøy Misjonslag hadde årsmøte på Utøy bedehus tidligere i vår: Fra v: Hans Birger Neergård, Sverre Gustad, Åsta Norum, Klara Norum og Astri Marie Wessel. Den 17. august i 1870 holdt res.kap. Piene oppbyggelses møte på Hallset. Der vart de da enige om å stifte en kvindeforening for Det Norske Misjonsselskap. Det var sju år før stifta ei forening i Kvamsgrenda, og der hadde Jørgine Hallset vært på noen møter. Ideen hadde grepet henne, og nå ville hun samle kretsens kvinner til å arbeide for hedningemisjonen. Det er ikke nedskrevet noe om de første 30 årene, men det var 14 kvinner som skrev seg inn fra starten. Den første årsinntekta som er bokført er i Det kom da inn 31,83 kroner. Alle prestene i Røvika har besøkt foreningen når de har hatt tid og anledning. Det har også de fleste sogne prestene som har vært i kommunen. Emissærer og misjonærer har vært innom, og den misjonærfamilien som har besøkt foreningen mest har vært Aase og Hans Birger Neergård, og de har fortalt mye om motgang og forfølgelser i Etiopia. Fjeset Misjonsforening har hatt som tradisjon at folk har stått på sin post i mange år, og det at de har bestått så lenge som de har gjort i nyere tid er takket være Klara Norum og Olaug Hallset. Klara har sittet som leder i hele 35 år, og Olaug kan se tilbake på en nesten like lang periode, først som nestleder, og de siste åra som kasserer. En familietradisjon - Det er Olaug og jeg som utgjør styret i dag, og da må vi jo fylle de viktigste vervene, smiler Klara. Begge synes det er artig at foreningen har eksistert så lenge, men fra nyttår er det ubønnhørlig slutt. - Jeg har sagt at vi skal være med til over julelotteriet, for det er en av de viktigste inntektskildene til foreningen, men etterpå er det slutt, sier Klara. For henne har ansvaret for å holde liv i Fjeset Misjonsforening vært en familietradisjon. Henne oldemor, Lovise Stokkan, var med og stiftet foreningen. Bestemor hennes, Eln Farbu, og ektemannens mor, Bergitte Stokke, var også med fra begynnelsen, så Klara syntes det var naturlig å overta da hennes tur kom. I glansdagene var Fjeset Misjonsforening oppe i rundt 30 aktive medlemmer. Møtene ble stort sett holdt rundt omkring i heimene, og hver gang ble det samlet inn penger som har gått til misjonsarbeid, særlig i Etiopia. Årsinntekten i de beste årene låg på rundt åtte tusen kroner. - Det har vært en god del menn med gjennom åra også. De var vel flest på den tiden de måtte stille som skysskarer for konene, men flere har fortsatt å være med, forteller lederen. Deriblant er Ingemar Norum, som sammen med kona Åsta har gjort en trofast innsats for foreningen i mange, mange år inntil de flyttet til Straumen for en tid tilbake. Og Klara kan bekrefte at de har hatt det veldig sosialt og trive lig sammen gjennom alle disse årene, men nå har møtene blitt sjeldnere. - Vi er ikke så spreke at vi holder så mange møter lenger, men det har da blitt noen kroner å sende til det Norske Misjons selskap, sier Klara muntert. Men egentlig så er jo både hun og Olaug nesten uforskammet spreke for alderen. De er til og med såpass at de fortsatt greier å stå på for andre. I årsmeldinga fra 1982 har Klara med sirlig håndskrift av sluttet referatet med følgende ord; med ønske om at vi må få fortsatt kraft til å arbeide i foreninga. Det var for 28 år siden, og takket være damer som Klara og Olaug er det fremdeles livs kraft i den 140 år gamle misjonsforeningen. Nina Fossum

5 Nytt orgel i Sakshaug kirke Så langt er det samlet inn ,46 kr. til inntekt for nytt orgel. Det synes vi i orgelkomitéen er kjempebra. Tusen takk til alle som bidrar! Det er nå engasjert en orgelkonsulent, Hans Jakob Tronshaug, som har jobbet med prosjekteringen av nytt orgel til Sakshaug kirke. Det er Inderøy kommune som finansierer konsulenthonorarene. Tronshaug, som er svært anerkjent og har bred erfaring i orgelsaker, er svært begeistret over det flotte kirkerommet og det store galleriet med de fantastiske muligheter dette gir for et nytt orgel. Konsulenten påpeker at dagens situasjon tilsier at det haster med å få et nytt orgel i kirken. Størrelsen på det nye orgelet bestemmes av kirkerommet, plass man har til rådighet og selvfølgelig bruksområde. Det er videre viktig å ta høyde for et orgel med stor utrykksbredde for å tilfredstille en variert bruk. Kirkens utforming og blandingen av stein og trevirke gjør at man i Sakshaug kirke bør satse på et orgel som gir en rund og varm klang. Ut fra en rekke nøye vurderte forutsetninger skisserer konsulenten to mulige løsninger til nytt orgel i Sakshaug kirke. Et orgel på 45 stemmer basert på nordisk orgeltradisjon og et på 47 stemmer basert på fransk orgeltradisjon. Begge orglene har et totalbudsjett på ca. 10,5 millioner. Orgelkomiteen finner orgelet basert på fransk tradisjon særdeles interessant. Dette orgelet er meget anvendelig for å gjengi nesten alle typer musikk. Det er velegnet til liturgisk musikk, akkompagnement av alle slag, ledsagelse av salmesang og solomusikk for orgel. Idéen om et rendyrket fransk orgel i Sakshaug kirke baserer seg på en overordnet tankegang om å ivareta et mangfoldig orgellandskap. Steinkjer kirke har nettopp installert et nytt orgel som hovedsakelig baserer seg på sentraltyske 1700 talls orgelbyggere. Levanger kirke har nytt orgel i tysk eklektisk retning med innslag av norsk og nordisk Sommer tradisjon. Hittil finnes det bare et orgel i Trøndelag som representerer en fransk retning og det er plassert på musikkonservatoriet i Trondheim. Et orgel i den franske tradisjonen på Inderøy vil danne et godt og interessant klanglig alternativ til samtlige andre orgel i Norge! Inderøy, som allerede har rykte på seg for å være Nordens Provence, blir en attraksjon rikere. At man bygger et franskinspirert orgel vil ikke si at man bruker fransk orgelbygger. Både norske, svenske, danske og tyske orgelbyggfirma har bred kompetanse og vil i samråd med konsulenten kunne bygge denne typen orgel. Anskaffelse av nytt orgel er et stort og krevende prosjekt. Inderøyningene har gitt mye penger til prosjektet og med kommunen og næringslivets hjelp håper vi at vi snart kan ta et skritt videre i å realisere planene om nytt orgel. Hvis du ønsker å gi en gave til orgelfondet, så er kontonummeret Siv Anette Lorentzen Takk for en god opplevelse Konfirmasjonsdagen i Mosvik kirke, lørdag 15. mai 2010, vil vi huske med glede. Det var fem konfirmanter og god plass til slekt og venner. En opplagt prest, Margrete Holmeide, sammen med ansvarlig for konfirmantundervisninga, Torbjørn Nordvoll, bidro til at det ble en god høytidsstund for alle som var i kirka. Konfirmantene kom fram en etter en og fikk prestehanda på seg det var rørende og fint. Rørende var også prestens personlige gave til konfirmantene; solosang fra koret med tonefølge på orgel av Håkon Dahl. Vi vil også takke for den gode prekenen ved Nordvoll. Den var til å forstå og huske; 20 kr myntens to sider som symboliserte troens todeling, og troen som en støtte i livet, vist ved at han holdt fast rundt en søyle i koret på kirka. Det var også godt å være i salmesangen særlig den fine salmen Så grønn en drakt : Så grønn en drakt, så rik en duft har smykket dal og enger! Nu strykes ømt av lys og luft de fagre urtesenger. Hør lundens sus og bekkens brus forkynne hva som kommer: Omsider blir det sommer! Den understrekte den fine maidagen som møtte oss da vi kom ut av kirka! Marit Holien

6 6 Sommer 2010 Populære Syng med oss - kvelder Sakshaug Kyrkjekor har gjort det til en årlig tradisjon å arrangere syng med oss kvelder i Kjerkstu, og det er alltid like populært. Det er Olaug Denstadli som er initiativtaker, og hun velger tema som sangene er hentet ut fra. Tidligere år har de hatt folkehøyskolesanger og vuggeviser. I år var det nasjonale sanger, med sideblikk på Bjørnson som døde for hundre år siden, på repertoaret. Alle stoler i Kjerkstu var i bruk, og alle sang av hjertens lyst. Olaug Denstadli stod også for litt historierepetisjon mellom sangene, noe som passet godt i oppkjøringa til 17. mai. Det ble servert kaffe og litt å bite i, samt at det ble solgt lodd for å dekke kostnadene med arrangementet. Til tross for at det er høysesong for koret med konfirmasjoner, pinse og mange konserter på programmet, så tok de seg altså tid til å invitere til allsang, noe som trekker både inderøyninger og enkelte fra nabobygdene. Leder Ola Vatn forteller at koret har like stor glede av disse trivelige og uhøytidelige kveldene som gjestene, og at de vil prøve å holde tradisjonen i hevd så lenge de finner på nye tema. Nina Fossum Kjerkplanken på Hustad Ho ligg der så fint oppå haugen, Hustadkyrkja frå gammel tid. Med utsikt mot by og bygder, med minner frå sagatid, om høvdingsetet på Egge og hovet på Mære som fall. Der samlast folket på Hustad til messe ved klokkekall. Kring kyrkja er kjerkplanken, inngjering lafta av solid tre. Den vernar mot dyr blant anna, så gravplass får ligg i fred. Her samlast sandvollingar til messe - generasjonar i år etter år. Ved kjerkplanken la dei bort stresset. Den der som eit landemerke står. Men tidenes tann den tæra på planken. I tømmeret kom råte som åra gjekk. Da, slik som no, sto bygda saman. Ein dugnadsordre folket fekk: Gardar skaffar folk, og har sikkert litt tømmer på lur. De bytta ut råtne stokkar, og neste gong var det ein annan sin tur. Slik vart planken verna i generasjonar og år. Ingen veit sikkert kor gamal den er eller kor lenge ei slik lapping består. Men ein ting er sikkert, beviset har vi her. Sandvollan har alltid hatt sin kjerkplanke kjær. Nesten 900 år har kyrkja stått her, ganske bra bevart. Om det var same planke, det vil aldri bli besvart. Men vi som er her i kveld vi kan seia klårt og stort Det var heilt sikkert nødvendig det arbeid vi har gjort. No står nyplanken ferdig, vi lønn for strevet har fått. Så sant at marka var bar, har tur`n til Hustad gått. I 3 år smidde vi tømmer, vi lafta og mala sveitta og spekulert var mang gong forbala. I kveld når vi sit her, så kjennes det godt. Planken er ferdig, vi syns den vart flott. Vi føler at samarbeidet venskap har gitt - og Sandvollan har fått tilbake landemerket sitt. Aase Heggstad

7 Kjerkplanken ved Hustad kirke ble ferdig restaurert i 2009 etter en formidabel dugnadsinnsats. Hele 82 personer bidro til å få gjennomført et stort og viktig arbeide, det ble utført nærmere 2200 dugnadstimer. Sommer Kjerkplanken ved Hustad kirke SYLLA MÅ VÆRE RETT! Syllstokken legges på plass. F.v: Roy Rennan, Arvid Heistad, Einar Kvam og Per Værdal. GAMMEL OG SKAKK: Den gamle kjerkplanken råtten og skakk. Dugnadsgjengen ble i 2009 tildelt Inderøy kommunes kulturminnepris og ble ved tildelingen overlevert et flott Diplom utført av biledkunstner Kari Stai og kr ,00 fra Inderøy kommune og Sparebanken Midt Norge avd. Inderøy. Aase Bardal ønsket alle velkommen til dugnadsfest og ga en kort orientering om bakgrunnen for prosjektet og gjennomføringen av arbeidet. Etter orienteringen leste hun en prolog skrevet av Aase Heggstad. Det ble servert rømmegrøt med spekepølse til, kaffe og kake. Underveis ble det vist videoopptak fra arbeidet på Hustad og mange nikket gjenkjennende både til folk og arbeid. Leder for Fortidsminneforeningen og tidligere fylkeskonservator Kolbein Dahle og kirkeverge Inger Kollerøs Norum takket til slutt alle for vel utført arbeid. Tekst: Roy H. Rennan DEN NYE KJERKPLANKEN: Ferdig etter 3 års dugnadsarbeid. Som en takk til dugnadsgjengen og en verdig avslutning av prosjektet ble alle som hadde bidratt invitert til dugnadsfest den 9. april i år. Vel 40 personer var samlet til trivelig samvær i Sandvollan Samfunnshus. Spesielt inviterte gjester var Kolbein Dahle, nåværende leder av Fortidsminneforeningen i Nord- Trøndelag, og tidligere leder Tove Frida Meland. KAFFE OG BLØTKAKE: Arbeidet avsluttes med kaffe og bløtkake. Per Værdal, Elisabeth Hustad, Harald Berg og Arvid Heistad.

8 8 Sommer 2010 En stor mann i en liten kropp Kjærlighetens hjem er et barnehjem sørvest i Bangladesh. Takket være velvillige norske faddere og John Bose fikk jeg muligheten til å være med og opprette Kjærlighetens Hjem i I åtte år har John Bose vært daglig leder for barnehjemmet. I påskenummeret til kyrkjebladet, skrev Kari Nicolaisen en artikkel om barnehjemmet og turen vi hadde nå sist jul. Rett før artikkelen gikk i trykken døde John og kona hans Rita i en tragisk trafikk ulykke. Mor til John, Mina, var i samme bil, men overlevde. Tilbake sitter en liten gutt på 4 år, Joshua, som er John og Rita sin sønn, samt 20 barn på Kjærlighetens hjem som John også var pappa og forsørger for. For meg personlig var det tøft og trist at John er død. Vi har kjent hverandre i mange år. Det har vært en glede, men også utfordrende å bli kjent med John. Mest fordi John ble en reportasje på Dagsrevyen jeg ikke kunne slå av. Barn som sulter, barn som fryser, barn som higer etter utdannelse. John var drevet av nød for sitt folk. Han ønsket rettferdighet og han ønsket verdige liv. De siste åra levde han for disse barna. Den lange ventelista over barn som ønsker å få plass på barnehjemmet lå tungt på han. Men de barna som var der ga både han og Rita masse glede og energi! Jeg er ydmyk og takknemlig for at jeg fikk bli kjent med John. Jeg tenker ofte på han som en stor mann i en liten kropp. Han levde nært livet og nært Gud. John gikk hele tida i for store sko, fordi han hadde en så stor tro på at Gud fylte ut skoene med det som trengtes. Han vil bli savna for sitt engasjement og sitt hjerte for alle. John har en stor og god familie. Fra første stund har brødrene til John; Washington, George og Joshe trått til på alle vis. Joshe og Washington har bodd i Norge de siste årene sammen med sine norske koner. De dro ned til Bangladesh rett etter ulykken Dagtur: Dette bildet er fra en dagtur med hele barnehjemmet hvor vi leide båt og dro til en dyrepark. John og Rita står lengst til høyre. Jeg(Marianne) er den hvite med caps. Helt til venstre holder en av guttene på barnehjemmet Joshua, som er John og Rita sin sønn. De andre voksne er lærere og andre arbeidere på barnehjemmet.

9 Sommer Hjertelig takk for gaven til Kjærlighetens hjem i anledning 70-årsdagen til Anders Wang. Takk til jubilant og givere! Marianne Gustad Stor mann i liten kropp: John Bose, på den samme dagturen. og har tatt seg av familien, begravelsen, nytt bosted i Dhaka, samt drift av barnehjemmet. Joshe har blitt der nede og har tatt over som daglig leder for barnehjemmet. Han har hendene fulle med å sette seg inn i driften. Han er godt kvalifisert til å ta over roret både i form av utdannelse og tidligere jobber innenfor bistand. Barnehjemmet er derfor i full drift og vi håper at vi en dag har penger slik at vi kan bygge senger i høyden, slik John så for seg og fylle de med barn som er hjemløse. Takk for omtanke, forbønn og gaver fra mange Inderøyninger. Det har betydd mye i denne tiden. Om noen ønsker å bli fadder, så ta kontakt med meg på ! Eller om noen syns de fikk igjen for mye på skatten og vil sende en slant, så er kontonr: Med ønske om gode vårdager! Marianne Gustad Glimt fra guttenes soverom. Her hadde John store planer om hvordan sengene skulle bygges om til køysenger ikke bare for to, men for tre i høyden.

10 10 Sommer 2010 Konfirmanter i Salberg kirke 8. og 9. mai 2010 Første rekke f.v.: Frida Austad, Ragnhild Holtan, Lise Johnsen, sogneprest Margrete Holmeide, Oda Støre, Benedikte Lien Sakshaug og Iris Kristin Koa. Andre rekke f.v.: Ingrid Agate Heimdal, Karina Myhr Kolstad, Tone Rose Svingen, Kine Hembre Jacobsen, Emma Emilie Følstad Kvilt, Katrine Sandvikness Kolstad og Margrethe Sverkmo. Tredje rekke f.v.: Espen Andre Tettli, Joachim Røtvold Fjerdingen, Pål Langland Austad, Arne Håkon Helgesen, Stian Johansen Green og Anders Rønning. (Foto: Leksvik Foto) Konfirmanter i Heggstad kirke 13. mai 2010 Første rekke f.v.: Marie Skogvold, Kristin Bjerkan, Marie Estendatter Græsli, sogneprest Margrete Holmeide, Julia Fiske, Lene Anita Tangstad og Marthe Bjerkan. Andre rekke f.v.: Sandra Elise Valstad, Malin Andersen, Ole Johan Skogaker, Helene K. Kvam, Harald Mathias Ferstad, Lene Margrethe Grønnesby og Benedikte B. Pettersen. Tredje rekke f.v.: Elise Volan, Christina Heggstad, Bjørn Arvid Strøm, konfirmantunderviser Torbjørn Nordvoll, Bjørnar Vist, Anna Daling og Linda Larsen Rødøy. (Foto: Leksvik Foto)

11 Konfirmanter i Sakshaug kirke 23. mai 2010 Sommer Første rekke f.v.: Maren Regine Rotvold Røli, Elisabeth Ljøkjell, Emma Saxhaug Hansen, Maren Gjølga, sokneprest Margrete Holmeide, Thale Nøvik Aas, Ingunn Trandem Næss, Ingvild Foosnes Tronstad og Signe Tronstad. Andre rekke f.v.: Margrete Letnes, Monica Næss, Lise Næss, Pernille Undersåker, Ylva Øyen Brandtsegg, Julie Kirknes Rostad, Elisabeth Sagen, Guro Snerting, Beate Stokke, Hilde Kvam, Victoria Uddu Skjerve, Kamilla Rotvold og Tone Herstad. Tredje rekke f.v.: Magnus Granlund, Simen Tvedt Dyrstad, Joakim Hembre, Vegard Næss, Espen Solli, Martin Ness Aunan, Ole Kristian Husby Bakkenget, Martin Hynne Meldal, Thomas Herstad Meldal og Marius Winje. Fjerde rekke f.v.: Jon Kristian Slapgaard, Marius Hansen, Sindre Letnes, Morten Vie Murvold, Stian Hustad Knudsen, Arent Todal, Ola Elias Lorås, Åsmund Øwre Haga, Øystein Jørstad Qviller og Erlend Hedegart. (Foto: Leksvik Foto) Konfirmanter i Mosvik og Vestvik kirke 15. og 16. mai 2010 Første rekke f.v.: Even Northug, Ørjan Brevik, sokneprest Margrethe Holmeide, Cecilie Kristin Innhaug og Vilde Schei Bakkhaug. Andre rekke f.v.: Jan Sverre Berger, Fredrik Hamstad Johansen, konfirmantunderviser Torbjørn Nordvoll og Bjørnar Stokka. (Foto: Leksvik Foto)

12 12 Sommer 2010 Liker du å synge? Høsten 2010 tar Vivace opp nye sangere. Vivace er et aktivt barnekor for alle sangglade barn fra Inderøy. Vi har medlemmer fra alle skolekretsene. Fra høsten utvider vi tilbudet med aspi rantkor for 1. og 2. årstrinn, hovedkor fra 3. årstrinn samt ungdomsgruppe. Koret øver på tirsdagskvelder på Kjerkstu Medlemmer i Vivace med nye korgensere. på Straumen. I koret legger vi vekt på notelære, sangteknikk, flerstemt sang, sangglede og et godt sosialt miljø! Høstens første prosjekt er en musikal som heter Å, så vakkert. Den handler om at vi må lære å ta vare på miljøet vårt. Vivace avsluttet dette koråret med en konsert i Sakshaug gamle kirke sammen med Mosvik barnegospel og Malvik kirkes barnekor. Etter konsert for en fullsatt kirke fikk vi god tid til å bli kjent med de andre korsangerne gjennom konkurranser og andre aktiviteter. Av andre høydepunkt denne sesongen kan en nevne to dagers korstevne i regi av Nord- Trøndelag Barne- og ungdomskorforbund, tre dagers joikekurs med Frode Fjellheim i regi av Ung kirkesang, Luciakonsert og deltagelse under gudstjenesten i kirken julaften og 17. mai. Vi har dessuten fått egne korgensere med en kjempefin logo designet av Kari Stai. Fra høsten er DU velkommen til å være med i Vivace. Følg med i Inderøyningen for dato for oppstart eller ta kontakt med dirigent Siv Anette Lorentzen. Siv Anette Lorentzen Oppsummering av arbeidet i Røra Sokneråd pr. 25. mai 2010 Siden det nye soknerådet ble konstituert i november, har mye av arbeidet dreid seg om å finne vår arbeidsform og å legge til rette for aktivitetene som skulle skje i første halvår Vi føler nå at vi har kommet godt inn i arbeidet og er klare for å legge planer for aktiviteten framover. Soknerådet har bl.a. gjennomført følgende aktiviteter: - Kirkekaffe - Fasteaksjon - Utsending av aksjon Gullvask - Kirkegårdsdugnad - Oppsporing og invitasjon til 50-årskonfirmantene - Rekruttering av frivillige klokkere Vi kan spesielt nevne at vi er godt fornøyd med at vi har klart å rekruttere 4 nye frivillige klokkere og disse er: Helene Berg, Otte Vatn, Nina Løfblad og Morten Møller. Svein Løseth ba i vinter om å få fratre som klokker. Vi vil rette en stor takk til ham for arbeidet han har utført. Ellers er soknerådet glad for at det nå ser ut til at arbeidet med reparasjon av grunnmuren på Salbergkirka kan komme i gang i nærmeste framtid. For Røra sokneråd, Olav Asklund

13 Sommer Ny biskop Oslo eller Trondheim? Debatten har gått landet over, til dels har sterke ord blitt brukt. Saken har vært behørig dekket i riksmedia. Her i Nord-Trøndelag har det vært forbausende stille i pressen. I en kommentar vil jeg først uttrykke min skuffelse over den måten kirkens ledere stod fram på i forbindelse med kunngjøringene av de politiske vedtak. Flere av kirkens ledere oppførte seg som barn som har mistet sukkertøyet. De kom rett på lufta og framstod på en lite tiltalende måte. I affekt og med til dels upassende uttalelser. Hvor var medierådgiverne? Om de var så sinte, hvorfor hadde de ikke en timeout før de møtte pressen? Dette er ikke vår kirke verdig! Jeg tør ikke tenke på hvordan det var å være den eneste biskopen som gikk inn for Nidaros i dette forumet. Når det gjelder sakens innhold, tenker jeg at debatten dessverre har handlet mest om makt og distrikstpolitikk. Jeg mener det er et blindspor. Det har vært lite fokus på funksjonen til den 12 biskopen. At flere av biskopene kan tenke seg jobben og derfor ønsker seg Oslo er vel greit, og at mange i kirkens hus i Oslo ønsker geografisk nærhet og innflytelse er også greit, men ikke interessant for kirken. Skal den 12 biskop være en byråkrat eller skal vi tenke større enn det? Skal vi til å med tørre å tenke åndelig for en gangs skyld? I de fleste land jeg kjenner ligger det åndelige/kirkelige sentrum på historiske steder som har hatt stor betydning for landets og folkets identitet og tilhørighet. Vi har flere slike steder i Norge, men Nidaros og Olavstradisjonen er den største og viktigste strømningen i vår kristne historie. Olav Haraldson står i en særstilling. Det var kristne konger både før og etter Olav og det har vært andre store forkynnere og ledere. Men det skjedde en omveltning og det ble valgt en ny kurs i landet etter at Olavssoga begynte å slå rot i folket. Siden da er det ikke tvil om at Olav og Kristkirken i Nidaros har hatt en særstilling i hele Nord-Europa. Nå har vi lenge nok begått den unnlatelsessynd at vi ikke har vært oss tilstrekkelig bevisst dette i vårt arbeid i kirken. Hvis en nå sier at den 12 biskopen skal være leder og være sentral i saksforberedelsene for bispemøtene, så er det fint. Men jeg mener han /hun må være noe mer. En kan da ansette byråkrater om de ikke også skal være biskoper. Vår kirke mangler prester og alt for mange er i byråkrati eller næringsliv allerede. Vi har en historisk sjanse til å tenke større! Jeg har hatt prestetjeneste som norsk eneprest i Spania noe år. Og det er da ikke tvil om at Biskopen i Santiago de Campostela og katedralen der var viktigere i den spanske kirken enn Madrid noen gang kan bli. Som åndelig sentrum skapte det fysisk og åndelig bevegelse hos tusenvis av mennesker. Nidaros er et slikt sted. Jeg ønsker at den nye biskopen må tillegges oppgaver som symbolbærer av Olavskoden som like gjerne kan kalles Kristuskoden (evangeliet). Den handler om at men kan seire gjennom å tape. Mennesker i krise og sorg trenger å bli minnet om at vi som kristne aldri går til grunne fordi vi er medvandrere av Kristus. Utrygge mennesker i en urolig tid trenger omsorg og visjoner. Så håper jeg at den nye biskopen skal få fyrtårnoppgaver (for eksempel innen teologi, liturgi, vertskap, representasjon, ekumenikk, media, rekruttering) på vegne av kirken. Her må man selvsagt prioritere. Men jeg ønsker altså en fristilt åndelig leder som har sin hovedfokus på å bringe videre den historiske og åndelige arv til mennesker og samfunn i vår tid. Det er slett ikke en hemsko at denne rollen utøves fra Nidaros, selv om det egentlig ikke er hovedpoenget. Dette er en historisk mulighet som våre politikere har gitt oss i hendene! Geir Henrik Gravaas Prost i Nord-Innherad

14 14 Sommer 2010 Årsmelding 2009 Inderøy Sokneråd Soknerådet har i 2009 hatt følgende sammensetning: Asbjørn Norum (leder), Nina Strand (nestleder, medlem i fellesrådet), Tor Værdal (kasserer, medlem i fellesrådet), Kari Husby (sekretær, soknerådets repr. til Kirkebladet), Arve Erik Norum (studie- og bibelkontakt, vararepr. til fellesrådet), Solveig B. Pedersen (besøkstjenesten, kontakt for Kirkens Nødhjelp, husstyret for Kjerkstu, innkjøpsansvarlig), Per Bjarne Ulvin (studie- og bibelkontakt, leder i Stiftelsen Inderøy Kirkestue), Stein Roar Tronhus (Blomsterfondet, klokkerog kirkevertturnus), Sverre Gustad (sokneprest). Vararepresentanter: Hans Snerting, Eva Pauline Hedegart, Elin Ulvin. I 2009 har det vært 8 ordinære møter i soknerådet og årsmøte i menigheten. Det er behandlet 35 saker. Greta Vang søkte om permisjon fra sitt verv i soknerådet i starten av 2009; dermed rykket Stein Roar Tronhus opp som fast medlem, og Hans Snerting ble 1. varamedlem. Sandvollan sokneråd hadde ansvar for fellesmøtet for alle sokneråd og kirkens ansatte i januar. 8. februar var det utdeling av bibler til 5.-klassingene. Sanitetens dag var 01. mars. Sanitetskvinnene pyntet kirka til gudstjenesten og hadde ansvar for kirkekaffen etterpå. Årets fasteaksjon med innsamling til Kirkens Nødhjelp ble avholdt 31. mars. Representanter fra soknerådet bistod med utlevering og innsamling av bøsser og opptelling av penger. Konfirmantfesten ble gjennomført 26. april. Det var noe underholdning, og Margrete orienterte om praktiske ting ifht. konfirmasjonen. Det ble servert bløtkake, boller og brus. Kirkegårdsdugnaden ble gjennomført i slutten av april, med godt oppmøte. Menighetsturen ble dette året arrangert av Mosvik menighetsråd, og turen var lagt opp som en rundtur i Framverran og Mosvik. I forbindelse med konfirmasjonsdagen 31. mai bistod soknerådet med prøving og påkledning av kapper og fordeling av kort og hilsener til konfirmantene. Kjerkmarsjen ble gjennomført 16. august med tradisjonelt opplegg. 50-årskonfirmantfesten ble avholdt 27. september med gudstjeneste og presentasjon av de tilstedeværende jubilantene, med påfølgende fotografering og hyggelig samvær med middag og kaffe på Kjerkstu. 11. oktober var det høsttakkefest, der Inderøy bygdekvinnelag stod for pynting av kirka og Israelsmisjonen stod for kirkekaffe på Kjerkstu etter gudstjenesten. Det var utdeling av Min kirkebok til alle 4-åringer i soknet på 1. søndag i advent. Det har vært 26 gudstjenester i Etter mange av gudstjenestene har det vært arrangert kirkekaffe, der kirkevertene har hatt det praktiske ansvar for dette, utenom de gangene andre organisasjoner har hatt dette ansvaret. 23. september ble det holdt et møte med representanter fra soknerådet og barnekoret Vivaces dirigent, Siv Anette Lorentzen. Her ble det lagt fram et forslag til vedtekter for koret, og dette ble godkjent. Det ble også diskutert andre forhold som vedrører drift og andre praktiske forhold ved koret. Det ble gjennomført valg av nytt sokneråd samme dag som Stortingsvalget. Dette var det en del arbeid med; soknerådet hadde sammen med kirkevergen ansvar for å gjennomføre valget i alle valgkretser i soknet. Det nye soknerådet ble invitert til orienteringsmøte 21. oktober, og i et fellesmøte med nytt og gammelt sokneråd 5. november ble det nye soknerådet konstituert. Det nye soknerådet består av Nils Olav Gran, Kåre Bye, Inger Marie Kimo, Ole Harald Vang, Jorid Ulvin Stavrum, Anne Sigrun Trandem, Ingeborg Meslo Ulvin, Alice Tveit Wang og sokneprest Sverre Gustad. Varamedlemmer er Nils Ole Madsen, Malin Hansen Skjelstad, Kristina Mork, og Jon Dagfinn Øyen. Inderøy Røde Kors ble leid inn som parkeringsvakter ved konfirmasjonsdagen, julekonserten og julaften. Stor takk til alle frivillige som stiller opp og hjelper til med stort og smått! Takk til dem som syr dåpskluter. Takk også til alle som bistår med barne-, ungdoms- og eldrearbeid, speiderarbeid og besøkstjeneste. Mange takk også til alle lag, organisasjoner, kor, korps og andre sang- og musikkrefter som bidrar til å løfte gudstjenester og andre samlinger litt ekstra! Inderøy, Inger Marie Kimo/Kari Husby

15 Soknerådet har i 2009 bestått av: Leder: Espen Eriksen Nestleder: Nina Bente Løfblad Kasserer: Torstein Nyborg Sekretær: Elin Overå Letnes Medlemmer: Anne Stornes og Alf Magnar Lundås 1. vararepresentant: Hans Reidar Hammer. Prestene har vært representert ved Margrete Holmeide. I redaksjonskomiteen for kyrkjebladet: Hans Reidar Hammer. Representant i styret for kyrkjebladet: Torstein Nyborg. Soknerådets representanter i fellesrådet: Espen Eriksen og Anne Stornes. Klokkertjenesten har vært utført av: John Halvor Berg, Bergljoht Eriksen og Svein Løseth. Klokkertjenesten fungerer godt takket være disse som stiller opp frivillig. Behovet for rekruttering er stort. Aktivitet Soknerådet har hatt 8 møter og behandlet 29 saker. 3. februar ble det delt ut bibler til 5 klassingene Årsmøtet ble avholdt etter gudstjenesten 15.mars i kirka, med enkel kaffeservering. Årsmeldingen og regnskapet ble godkjent. 29. mars gjennomførte konfirmantene i samarbeid med soknerådet årets fasteaksjon. 4. mai ble det gjennomført rakedugnad på kirkegården, det ble også vasket innvendig. Det var stor deltakelse og stemning denne dagen, og soknerådet serverte kaffe og vafler. 9. og 10. mai var det konfirmasjonsdager i Salberg kyrkje, der Røra Songlag deltok. Sommer Årsmelding 2009 Røra Sokneråd Friluftsgudstjenesten på Solem ble gjennomført 3. august. Takk til Røra bondelag og Oktetten for samarbeid denne dagen. 30. august var det presentasjon av konfirmantene. 4. oktober var det jubileum for 50 års konfirmantene med festmiddag på samfunnshuset. 13. september ble Min egen kirkebok delt ut til 4-åringene. 30. november var det lysmesse, hvor konfirmantene og Røra Songlag deltok. Det var også gudstjeneste julaften og 2. juledag, med godt oppmøte. Oktetten og Røra Songlag deltok 2. juledag. Soknerådet retter en stor takk til Røra Songlag og Oktetten for musikalske bidrag. Av kirkelige handlinger har det vært 13 dåpshandlinger, 10 gravferder og 3 vielser. Takk Soknerådet retter en stor takk til Oktetten som stiller opp ved flere arrangementer og skaper trivsel. Takk til hornmusikken som deltar ved konfirmasjonene. Vi vil også få rette en stor takk til Røra Songlag som stiller opp og fyller kirka med sang. Takk til Aud Heggli og Astri Stubbe for arbeidet med dåpsklutene og vasking av duker, Aasta Borgan for beplantning på kirkegården og til alle våre ansatte for godt og trivelig samarbeid i og rundt kirka vår. Vi takker alle for godt samarbeid i 2009, og takker herved for oss. Røra sokneråd, 12. mars 2010 Espen Eriksen, leder

16 16 Sommer 2010 Årsmelding 2009 Mosvik menighetsråd Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning: Leder: Vivian Furunes, nestleder Lars Braseth. Medlemmer Elin Kvalø Tangstad, Grete Vennes, Torbjørn Nervik, Jorunn Sundseth. 1.vara Jan Sundseth var også innkalt til hvert møte. Kommunens representant har vært Signar Berger. Prestene var representert ved Margrete Holmeide. Kirkeverge Helge Brattaker var rådets sekretær og daglig leder. Menighetsrådet fungerer som fellesråd i kommunen. Mosvik menighetsråd har avholdt 7 møter og behandlet 43 saker, herav 11 fellesrådssaker. Menighetens årsmøte ble avholdt den 29. mars i Vestvik kirke etter gudstjenesten, der årsmelding og regnskap ble referert. Det har i det siste året blitt holdt 28 gudstjenester på søn- og helligdager. Utenom søn- og helligdager er det holdt 5 gudstjenester, totalt i sognet 33. Det er blitt avholdt gudstjenester og andakter på Syke- og aldersheimen og friluftgudstjenester på Røssheia og Kilen. Ved Olsok ble det arrangert vandring til Hamnasetran. Deltagelse totalt ved gudstjenester var Julekonserten ble arrangert i Vestvik kirke den 20. desember. Offergaver til egen virksomhet var kr Offergaver som er sendt fra oss var kr Menigheten gav også offergave til TV-aksjonen. 9 barn ble døpt i sognet. Det er holdt 13 gravferder i kommunen; 8 fra Vestvik kirke og 5 fra Mosvik kirke. 10 ungdommer ble konfirmert i kommunen, 2 i Vestvik kirke lørdag 23. mai, og 8 i Mosvik kirke søndag 24. mai. Konfirmantene i hele prestegjeldet var samlet på konfirmantleir helga januar på Mjuklia ungdomssenter. Den 30. mars inviterte menighetsrådet konfirmantene med forelder/foresatte til hyggekveld i Mosvik kirkestue. Der ble det gitt informasjon rundt faste aksjonen Klimaaksjon fra nord til sør, som konfirmantene deltok i. Innsamlet beløp kr Et av satsingsområdene i denne perioden er barn og ungdomsarbeid for menighetsrådet. Mosvik Barnegospel har vært aktive med god deltagelse, som har gitt oss mange fine stunder med sang og musikk i gudstjenestene og andre sammenhenger. Ungdomsklubben har blitt videreført med god deltagelse. Klubben har hatt 7 samlinger i kirkestua, og det ble arrangert to turer til Bowling og Gokart på Heimdal, vår og høst. Det ble også arrangert en alpintur i mars. Mosvik menighetsråd videreførte avtalen med Det Norske Misjonsselskap om integrert landsbyutvikling i Mali. Avtalen er årlig på kr og pengene går til hygiene og helsearbeid, brønnboring, landbruk og leseopplæring. Det siste året har det blitt arrangert to sang- og musikkvelder, med god deltakelse. Inntekten fra denne musikkveldene gikk til prosjekt Mali. Det er også i år delt ut Bibler til 5. klassingene og Min egen kirkebok til sognets 4-åringer. Alle dåpsbarna fikk en brodert dåpsklut på dåpsdagen og foreldrene fikk dåpsboka. Menighetsrådet inviterte 50-års konfirmantene for gamle Ytterøy prestegjeld til middag og festlig samvær den 20. september, som ble avsluttet med gudstjeneste der årets konfirmanter ble presentert. Mosvik menighetsråd hadde ansvaret for prestegjeldets årlige sommertur. Den ble arrangert som rundtur i Mosvik, med morgenbønn i Vestvik kirke, middagsbønn i Mosvik kirke og avsluttet med middag på Jækta Fjordstue. September 2009 ble det avholdt valg på nytt menighetsråd. Valget foregikk samtidig som stortingsvalget og valgperioden er to år. Det nyvalgte rådet startet sitt virke 1. november og består av Ann- Kristin Langfjæran, Arnold Lorentsen, Bente Kristin Nyborg, Rita Dahl Staberg, Roger Hågensen, Christel Karlsen. Varamedlemmer er Willy Karlsen, Tove Eldbjørg Hansen, Jan Sundseth, Inger Johanne Eidsvåg og Svein Olav Nyborg. Menighetsrådet inviterte ansatte og frivillige medarbeidere til juleavslutning med god mat og sosialt samvær i kirkestua 11. desember. Mosvik Barnegospel ble også invitert på sitt eget julebord den 9. desember. Menighetens regnskap ble avsluttet pr med et regnskapsmessig merforbruk på kr Avsetning til fond kr Bruk av fond kr Fond pr var kr Det var også i år dugnad med vårpuss på kirkegårdene og vasking i kirkene. Takk til dere alle som deltok. Vi vil også takke for gaver som har kommet inn på blomsterfondene i forbindelse med gravferd i kommunen. En stor takk til forsangerne og Mosvik Barnegospel med ledere og musikalske krefter, som har gitt oss mange fine stunder med sang og musikk i gudstjenestene og andre sammenhenger. Menighetsrådet takker for hjelp og støtte vi har fått fra frivillige til å drive ungdomsklubben. Mosvik menighetsråd vil takke ansatte, prester og frivillige medarbeidere for et hyggelig og godt samarbeid i det året som har gått. Mosvik, 10. februar 2010 Ann Kristin Langfjæran, leder

17 Sommer Årsmelding 2009 Sandvollan Sokneråd Soknerådets sammensetning Oddvar Govasmark, leder. Britt Marie Werstad, nestleder. Toril Gangstad, sekretær. Trond Taraldsen, kasserer. Styremedlemmer: Astrid Skogseth Fuglesang, Britt Elin Aas, Sverre Gustad. Varamedlemmer: Anders Skrove og Alf Berg. Andre verv Representanter i Fellesrådet: Oddvar Govasmark og Astrid Skogseth Fuglesang. Repr. i styret for Kyrkjebladet: Anders Skrove. Revisor: Margrete Haugum. Frivillig klokkertjeneste: Solveig Borgenvink Vold, Gunvor Moberg, Kari Nikolaisen og Kari Hallem Stuberg. Kirkens Nødhjelp-kontakt: Britt Elin Aas/Alf Berg. Redaksjonskomite Kyrkjebladet: Anders Skrove. Ansatte Kirketjenere: John Halvor Berg, Kåre Jørstad og Tor Gunnar Nilsen. Organist: Siv Anette Lorentzen. Sokneprester: Sverre Gustad og Margrete Holmeide. Soknerådets arbeid 2009 Soknerådet har hatt 4 møter og behandlet 17 saker. De vanlige gjøremål er gjennomført. Årsmøtet ble holdt i Heggstad kirke etter gudstjenesten 22. februar. Kirkekaffen den dagen ble, som tradi sjonen er, servert av Sandvollan Sanitetslag. Fasteaksjon ble gjennomført med innsamling utført av konfirmantene med bistand fra foresatte. Det ble samlet inn kr ,-. Dugnad på kirkegårdene ble gjennomført på vanlig måte med meget god deltagelse. Dugnad med kjerkplanken på Hustad er utført på tredje året med meget stor innstats. Arbeidet ble sluttført i høst med særdeles godt resultat. Dugnadsgjengen fikk, etter søknad fra soknerådet, kommunens kulturminnepris for GRATULERER! Dåpskluter. Astrid Heistad lager fortsatt dåpskluter og broderer inn navnet på kirka og dåpsbarnet. Takk Soknerådet vil takke alle ansatte, frivillige medarbeidere og øvrige deltagere for et godt samarbeid i året som gikk.

18 18 Sommer 2010 Slekters gang Inderøy sokn Døypte Astrid Margrethe Tronstad Brovold Ole Værdal Thea Jørgine Vist Trætli Emma Therese Vist Trætli Thomas Sæther Skjervø Eirik Johannes Woll Ulstad Kevin Sagvik Eilertsen Victoria Kvistad Terje Tvedt Dyrstad Kristina Waterloo Laugtug Sofie Hussein Verstad Silje Wist Bjørnstad-Pettersen Leander Olsen Myrabakk Fredrik Georg Diegelmann Johan Stavrum Andrea Roel Olsen Live Stavseth Svean Vigde Berit Norum og Knut Sivert Hallset Ingrid Alette Rokhaug og Svein-Vegard Brekken Mogseth Døde Margit Ivara Breivikås f Lillian Katrine Petersen f Arvid Hermann Berdal f Laila Marie Stavrum f Harald Eilertsen f Ole Stavrum f Petter Stene f Johannes Kvistad Weie f Arve Ingvar Lønvik f Bjørg Ulvin f Asmund Tronstad f Røra sokn Døypte Thea Aunvold Dahl (døpt i Stiklestad krk) Joakim Norum Ole Solberg Lukas Johannessen (døpt i Stiklestad krk) Vigde Kristine Nilsen og Frode Neergård Døde Lovise Lorås f Anders Salberg f Anne Mathilde Rognan f Sandvollan sokn Døypte Eline Bratreit Helland Ellinor Aas Olsen Mosvik sokn Døpte David Brattaker Ronja Bjørvik Vigde Janne Helen Løkken og Helge Aanonli Døde Nils Aaring f Rolf Karlsen f Bjørg Brattaker f Sommerutflukten i år går til Sundnes den 13. august. Der blir det servering, sang og musikk. Brynhild Vaadal forteller om gården. Oppmøte ved Hyggestua kl Påmelding til Hyggestua, tlf innen 10. august. Bli med på tur! Arr. Besøkstjenesten i Inderøy

19 Sommer Messeliste s. e. pinse Matt 16, Kjerknestangen kl Friluftsgudsteneste s.e. pinse Luk 12, Solem kl Friluftsgudsteneste s.e. pinse. Luk 10, Heggstad kyrkje kl Presentasjonsgudsteneste v/spr. Gustad s.e. pinse Matt 16, Hustad kyrkje kl Gudsteneste v/spr. Gustad s.e. pinse Jes 49, Vestvik kirke kl Gudsteneste v/spr. Gustad s.e. pinse Matt 7, Salberg kyrkje kl Gudsteneste Hamnasetran kl Olsokvandring Olavsdagen ( Olsok ) Matt 20, Sakshaug gml kyrkje kl Olsokgudsteneste Hustad kyrkje kl Olsokgudsteneste s.e. pinse Joh 6, Mosvik kirke kl Gudstjeneste s.e. pinse Sal 32, 1-5 Sakshaug gml kyrkje kl Gudstjeneste Kjerkmarsj s.e. pinse Matt 12, Hustad kyrkje kl Gudsteneste v/spr. Harald Tveit s.e. pinse Matt 5, Salberg kyrkje kl Gudsteneste v/spr. Gustad s.e. pinse Joh 5, 1-15 Vestvik kirke kl Presentasjonsgudstjeneste v/spr. Gustad Salberg kyrkje kl Presentasjonsgudsteneste s.e. pinse Luk 7, Sakshaug kyrkje kl Presentasjonsgudsteneste s.e. pinse Joh 8, Heggstad kyrkje kl Gudsteneste v/spr. Gustad. 50-års konfirmantfest. Mosvik kirke kl Gudstjeneste. 50-års konfirmantfest Sakshaug kyrkje kl Gudsteneste v/spr. Gustad 50-års konfirmantfest. Salberg kyrkje kl Gudsteneste 50-års konfirmantfest.

20 20 Sommer 2010 Inderøy Prestegjeld Ky r k j e k o n t o r e t Inderøy kyrkjekontor... tlf Telefax Mobiltlf. Gustad Mobiltlf. Holmeide e-post: Ko n t o r t i d Mandag - fredag kl Ellers etter avtale. Mandag har prestene fri. Bo l i g Sokneprest Sverre Gustad, Moåkeren 93, Verdal... tlf Sokneprest Margrete Holmeide, Marenbakken 1... tlf Inderøy fellesrådområde Kyrkjeverge: Inger Kollerøs Norum... tlf mobil Organist: Siv Anette Lorentzen... tlf mobil Gravarar / kyrkjegårdsarbeidarar Tor Gunnar Nilsen Kåre Jørstad John Halvor Berg Leiar i fellesrådet: Olav Asklund... tlf Inderøy sokn: Leiar i soknerådet: Nils Olav Gran... tlf Stiftelsen Inderøy Kirkestue Postgiro Bankgiro Telefon Kjerkstu... tlf Bestilling av Kjerkstu: Solveig og Reidar Pedersen... tlf Etter kl :... tlf Rrøra sokn Leiar i soknerådet: Olav Asklund... tlf Sandvollan sokn Leiar i soknerådet: Gunvor S. Moberg... tlf Mosvik sokn: Leder i menighetsrådet: Ann Kristin Langfjæran... tlf Kirkeverge / daglig leder: Helge Brattaker... tlf Kontortid Kirkestua: tirsdag og torsdag kl tlf mobil e-post: Mosvik kirkestue... tlf Graver: Odd Hamstad... tlf Mosvik og Vestvik kirker: Kirketjener: Odd Hamstad... tlf Kyrkjeblad for Inderøy Prestegjeld Utgjevar: Sokneråda i Inderøy prestegjeld Redaksjonskomite: Rune Langfjæran, redaktør (e-post: Sverre Gustad (e-post: Kari Nikolaisen (e-post: Hans Reidar Hammer (e-post: Nina Fossum (e-post: Postbanken: Det står skrevet: Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? Matteus 16, 24-26: DesignTrykk AS

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: , Inderøy Rådhus Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: 10:00-10:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: , Inderøy Rådhus Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: 10:00-10:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Valgstyret, Inderøy Rådhus Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: 10:00-10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Carl Ivar von Køppen

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Åpent stevne Arrangør : Inderøy skytterlag

Åpent stevne Arrangør : Inderøy skytterlag Åpent stevne 02.02 04.02.2017 Arrangør : Inderøy skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Ane R. Melting Mosvik 50 44 50 100 244 11* 2 Espen By Dyrendahl Rissa 49 48 50 97 244 5* 2 Kristin Dyrendahl

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Dugnadsbehov LS 14 21 juli 2013. C vakter: kontroll/sikkerhet. FREDAG

Dugnadsbehov LS 14 21 juli 2013. C vakter: kontroll/sikkerhet. FREDAG DugnadsbehovLS14 21juli2013.C vakter:kontroll/sikkerhet. FREDAG Dag Fra Til Stasjon Antall Timer Totalt Kommentar. 12 2130 0600 Vaktstevneområde 2 8,5 17 Nattevakt HK medlemmer LØRDAG Dag Fra Til Stasjon

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Åpent 15m stevne Inderøy des Premieliste Mesterskap Klasse Torstein Hansen Ørlendingen * 2 Anton Jenssen Mosvik 49

Åpent 15m stevne Inderøy des Premieliste Mesterskap Klasse Torstein Hansen Ørlendingen * 2 Anton Jenssen Mosvik 49 Åpent 15m stevne Inderøy 5.-6. des. 2014 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Torstein Hansen Ørlendingen 50 49 50 98 247 9* 2 Anton Jenssen Mosvik 49 48 49 99 245 8* 2 Thomas Bakøy Sunde Rissa 49 49 50

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kjetil Klepp SP Ida Stene Tangstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kjetil Klepp SP Ida Stene Tangstad Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 09.06.2017 Tidspunkt: 14:55-15:07 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ole Anders Iversen SP Trine

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

NTE-stevnet Verdal 11.-12./11 2011

NTE-stevnet Verdal 11.-12./11 2011 NTE-stevnet Verdal 11.-12./11 2011 Resultat 25 sk. Rekrutt 1 Torfinn U Leangen Aasen 49 49 49 100 247 9* 2 Knut Morten Anzjøn Namdalseid og Lyngen 48 49 48 98 243 4* 3 Emma Lovise Halseth Levanger og Frol

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Lena Oldren Heggstad AP Jostein Erik Gjermstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Lena Oldren Heggstad AP Jostein Erik Gjermstad Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Kurs, Inderøyheimen Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 14:45-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Leif Hjulstad SP Trine Berg Fines

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Referat fra rektormøte 20.03.13

Referat fra rektormøte 20.03.13 Referat fra rektormøte 20.03.13 Tilstede: Harald Einar Erichsen, Geir Solberg, Kristin Lie Slappgård, Rita Gjestad Aarnes, Kåre Mandal, Ingrid Stai Skjesol, Thomas Harald Herstad, Heidi Henriksen, Marianne

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Resultat og premieliste for 15m stevne Arr.: Verdal søndre skytterlag

Resultat og premieliste for 15m stevne Arr.: Verdal søndre skytterlag Resultat og premieliste for 15m stevne 14-15. 11 2014 Arr.: Verdal søndre skytterlag Resultater 25skudd Klasse R 1 Edvard Ystgård Forr 50 50 50 100 250 7* 2 Steffen Elvebakk Levanger og Frol 50 50 50 97

Detaljer

Karusell InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55

Karusell InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55 Karusell 2017 InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55 Willy Sverkmo Nam.Lyn 20 20 20 20 20 60 S Johnny Gipling Nam.Lyn 18 19 37 Ole Grumdal Leksvik 19 19 Bernt Brovold Trondhjems 19

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte.

Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte. RAPPORT 2011/12. Januar: Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte. Ble fremført og visualisert gjennom bruk av gjenstander og kjente sanger.god

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Hos Solveig Levinsen, Urdaveien 1 Møtedato: 11.12.13 Tid: Kl 18.30-21.30 SAKSLISTE NR: 09-2013

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Lyngen sklag *

Lyngen sklag * Klasse 1 15 Skudd 1 Magne Nordtug Forr 46 49 48 143 4* Kr 101 2 Amund Hatlinghus Skogn 46 48 48 142 2* Kr 67 3 Jan Inge Røliaunet Øvre Ogndal 48 47 45 140 0* 4 Ellen Løvli Skogn 41 48 47 136 3* Klasse

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3 Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Adrian Berg Aasen 37 40 34 57 168 0,- Gave 1. Herman Brenne Aasen 30 30 38 68 166 0,- Gave 1. Martin Haabeth Aasen 40 32 41 83 196 0,- Gave 1. Marie Lehn Verdal Søndre

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Valgstyret. Sakliste. 7670 Inderøy. Utvalg: Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Valgstyret. Sakliste. 7670 Inderøy. Utvalg: Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Inderøy 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Sal A, Inderøy vgs Dato: Tidspunkt: 19:00-21:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Sal A, Inderøy vgs Dato: Tidspunkt: 19:00-21:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Sal A, Inderøy vgs Dato: 28.09.2015 Tidspunkt: 19:00-21:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ida Stene Tangstad SP Ole Anders

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Årsmøte og samtalegudstjeneste i Vinje menighet

Årsmøte og samtalegudstjeneste i Vinje menighet Årsmøte og samtalegudstjeneste i Vinje menighet Søndag 26. april var det årsmøte for Vinje menighet i Vinje bedehus. Der ble årsmelding og regnskap lagt fram. Etterpå var tid for kaffe og noe godt å spise

Detaljer

Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll

Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll Onsdag 25.02. 2015 Klokken - 19:30 - i Tidebønn ved arbeidsdagens slutt i klokken 16:30 Innkalt Funksjon Møtt E-post Telefon Kari Haaland Osberg Leder X

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Årsmelding 2015 Krødsherad kirkelige fellesråd/menighetsråd

Årsmelding 2015 Krødsherad kirkelige fellesråd/menighetsråd Årsmelding 2015 Krødsherad kirkelige fellesråd/menighetsråd 1. FELLESRÅDET / MENIGHETSRÅDET. Fellesrådet / Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning: Leder: Kristin Øverli Nestleder: Gudrun Bjørka

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

TVEITAFJELLET OPP - Resultat og deltakerliste 10. MAI 2015

TVEITAFJELLET OPP - Resultat og deltakerliste 10. MAI 2015 TVEITAFJELLET OPP - Resultat og deltakerliste 10. MAI 2015 Pl.tot Startnr. Navn Klasse Lag Tid på topp Mellomtid 1 32 Ludviksen, Thorbjørn Senior Bergen Løpeklubb 21.21 14.27 2 67 Søfteland, Andreas Senior

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4 Åpent stevne, 24.-25. februar Aasen skytterlag takker for opmøtet :-) Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Therese Mellan Mære 49 50 50 149 179,- 2. Åse Edny Sklett Rissa 49 50 49 148 128,- 3. Gaute Midtsand

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2013 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Premieliste Mesterskap V55 1 Helge Elvebakk Levanger og Frol *

Premieliste Mesterskap V55 1 Helge Elvebakk Levanger og Frol * Olavstevnet 2012 21.-22. juni Arr.: Verdal bygdeskytterlag (Skytterlagene: Stiklestad og Vuku, Inndal, Helgådal og Verdal søndre) Til sammen var det 89 deltakere på stevnet. Premieliste Mesterskap Klasse

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-11:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-11:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 29.01.2016 Tidspunkt: 09:00-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg Ole Anders Iversen Kjetil

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Sissel Godal, Anton Kvithyll

Sissel Godal, Anton Kvithyll RISSA MENIGHETSRÅD Referat Februar 2014 Møtedato: 11.02.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Blåheia Åpning: Sissel Mat: Anita Frammøtte: Finn Yngvar Benestad, Ragnar Hermstad, Solveig Brørs, Narve Langmo,

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Inger Oline Jeg tror Gud er snill, omtenksom og hjelpsom. Karoline Jeg tror egentlig at Gud er ganske liten, og så er Gud glad og snill. Inger

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Etter årsmøtet viser Grethe Myrabakk bilder fra bygda vår

Etter årsmøtet viser Grethe Myrabakk bilder fra bygda vår Å rsmøte i Mosvik historielag Tirsdag 28. februar 2017 kl 19.00 Etter årsmøtet viser Grethe Myrabakk bilder fra bygda vår Sakliste for årsmøtet 1. Konstituering. Valg av møteleder og referent 2. Årsmelding

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. Stokkmyra skytebane 10.-11. mai 2013 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Magne Nordtug Forr 47 49 50 146 144,- 2. Håvard Husby Aasen 46 49 48 143 0,- 3. Rune Tronstad Aasen 45 44 47 136 0,- Pengepremier 15-skudd

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011:

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011: Årsmelding Måsøy Menighet 2011 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Valgstyret Inderøy. Utvalg: Møtested: Inderøyheimen, møterom: 3. etasje Dato: Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Valgstyret Inderøy. Utvalg: Møtested: Inderøyheimen, møterom: 3. etasje Dato: Tidspunkt: 08:30 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Inderøyheimen, møterom: 3. etasje Dato: 17.06.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

Hårråmyrstevnet Arrangør : Øvre Ogndal skytterlag

Hårråmyrstevnet Arrangør : Øvre Ogndal skytterlag Hårråmyrstevnet 02. 03.06.2017 Arrangør : Øvre Ogndal skytterlag Premieliste - Mesterskap Klasse 3-5 1 Kim-André Aannestad Lund Jondalen 5 50 47 49 99 100 345 20* Gylt medalje 2 Kristian Andersen Øvre

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig.

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 21.01.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 21.01.14 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer