Sommer NR ÅRG. God sommer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sommer 2010 1 NR. 2 2010 69. ÅRG. God sommer"

Transkript

1 Sommer NR ÅRG. God sommer

2 2 Sommer 2010 Hva blir følgene av en kommunesammenslåing for den kirkelige sektor? Kommunene Mosvik og Inderøy startet høsten 2009 prosessen fram mot en kommunesammenslåing 1. januar Folkeavstemning er blitt avholdt i Mosvik med resultatet 58 % for ei sammenslåing og 42 % mot. I skrivende stund vet en ikke hva det endelige resultatet blir, men når dette leses er beslutningen fattet: kommunestyrene behandler saken 14. juni. Hva blir følgene for den kirkelige sektor ved en kommunesammenslåing? Kirkeloven 14 viser til at det innenfor en kommunes grenser skal være et fellesråd. Fellesrådet har i følge denne et definert ansvar på vegne av sognene. Endringer i kommunestrukturen betyr derfor også endringer i fellesrådsstrukturen. Ved en ny kommunestruktur vil det bli fire sogn i kommunen, Sandvollan, Røra, Inderøy og Mosvik sogn, som igjen danner et nytt fellesråd med representanter fra de ulike sognene. Det kirkelige fellesrådet skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av sognene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen og fremme samarbeid mellom sognene og ivareta sognets interesser i forhold til kommunen. Menighetsrådene i den nye kommunestrukturen vil ikke bli særlig berørt. Mest berørt vil Mosvik menighetsråd bli, i og med at det i dag også fungerer som fellesråd i kommunen. Dette vil falle bort ved en sammenslåing av kommunene. Sognet er den grunnleggende enhet i Den Norske Kirke. Hvert sogn vil fortsatt være en selvstendig enhet med et råd som har de oppgaver som er definert i kirkeloven 9. Sognet skal ha sin oppmerksomhet vendt mot alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristne liv. Menighetsrådet har ansvar for dåpsopplæring, kirkelig undervisning, kirkemusikk og at diakoni innarbeides og utvikles i sognet. Med en ny kommunestruktur vil altså fellesrådet i Mosvik opphøre. Det medfører at arbeidsgiveransvaret blir overført til det nye fellesrådet og det vil igjen føre til en viss omorganisering i staben. Det vil bli lagt til grunn at ingen skal miste jobben i forbindelse med sammenslutningen av fellesrådene. Med en sammenslutning vil det bli en mer robust og sterkere organisasjon, en bedre utnyttelse av ressurser både på det menneskelige og på det materiell plan. En sammenslutning vil gi et større og bredere fagmiljø og mulighet for større kompetanseheving i staben. Uansett hva som skjer, kommunesammenslutning eller ikke, så ligger sommeren foran oss med gode, varme, lange dager som igjen gir oss energi og overskudd. Så ta godt vare på hverandre og nyt sommeren. GOD SOMMER! Kirkeverge Helge Brattaker Tips oss! Medlemmene av redaksjonskomiteen vil svært gjerne ha tips om saker som kan brukes i Kyrkjebladet. Bladet ønsker å gjenspeile aktiviteten i sokneråda, menighetene og kirkene. Både små og store saker er interessante å ha med i Kyrkjebladet. På baksiden av bladet finner du e-postadressene våre. Frist for stoff til neste utgave: 1. september. Framsidebildet: Sakshaug kirke i juni Foto: Rune Langfjæran. Baksidebildet: Jækta Pauline på vei til Kjerknesvågen etter 150-årsjubileet på Jægtvolden. Foto: Nina Fossum. Foto av kirkene s.14-17: Reidar Sundal. Hjarteleg takk for gåva til nytt orgel i Sakshaug kyrkje som vart gjeve i samband med Aasmund Tronstad si gravferd. Orgelfondet Sakshaug Kyrkje

3 Livet byr oss ofte på utfordringer, noen hyggelige og noen av det mindre hyggelige slaget. Hvordan vi møter disse utfordringene betyr mye for hvordan resultatet blir, i alle fall opplevelsen av prosessen, men også målet. David vokste opp som den yngste lillebroren i en søskenflokk og jobbet som gjeter, men så kommer den store forandringen, den store utfordringen: han ble salvet til konge. 1. Sam. 16,13: Da tok Samuel oljehornet og salvet ham der han stod blant brødrene sine. Fra den dagen kom Herrens Ånd over David og var med ham siden. Han kommer til kong Saul etter at han er salvet, og gradvis inntar han den utfordringen han er gitt, den rollen han er gitt. Gradvis vokser kongeidentiteten fram i han. Hvordan velger vi å møte de utfordringer som kommer vår vei, hvem vender vi oss til for å søke råd og veiledning? Utfordringer Sommer Kong David er på mange måter et godt forbilde, nettopp fordi han ikke alltid fikk til ting. Han rota det til og gikk mange omveier og veier som ikke var etter Guds vilje, men Kong David visste alltid hva han skulle gjøre når han hadde bomma. Han vendte seg til Gud, ba om tilgivelse og stolte på at Gud ville være Gud, hellig, nådig og alltid tilstede. Som David selv sa: Da det led mot slutten av Davids liv, sa han til sin sønn Salomo: Jeg skal nå gå den veien som alt her på jorden må gå. Men vær du sterk, og vis at du er en mann! Gi akt på det som Herren din Gud har bestemt. Gå på hans veier og hold hans forskrifter, bud, lover og påbud, slik de står skrevet i Mose lov. Da skal det lykkes for deg, alt det du gjør og tar deg fore. (1. Kong 2, 1-3) Margrete Holmeide Teater i Hustad kirke Lørdag 31. juli vil skuespilleren Tor Wibe framføre monologforestillingen Trælaoki Salme frå ein træl i Hustad kirke. Trælaoki er et gammelnorsk ord som har betydningen Trælens åk. Dette er en historie lagt i munnen på den frigitte trælen Karle, som ble frigitt etter at det kom påbud fra Frostatinget om frigivelse av trælene samtidig som kristenretten skulle gjelde i Norge i vikingtiden. Dette hadde ikke husbonden noen sans for. I motsetning til andre forestillinger rundt temaet St. Olav, tar Trælaoki Salme frå ein træl for seg hvordan de laveste i samfunnet hadde det før og etter innføringen av Kristenretten, hvordan slavetiden avløses av et liv i frihet som menneske. Forhistorien til Karle er at han som træl fikk en sønn som ble båret fram for husbonden Tore på Husabø på Øyna (i dag ved Hustad kirke). I sinne forlangte Bonden at barnet skulle bli båret på skogen for å dø. I tiden etter bar Karle på tanken på hevn mot Tore for sin døde sønn. Da han som fri mann møtte brunserkene i Nidaros ble han kjent med kristendommen. Tanken om hevn ble endret med tanken om en tilgivelse for sin hevntanke og med en følelse for å kunne takke St. Olav for et fritt liv for seg og sin familie. Det gjør han på sine eldre dager ved å gå pilegrim til en kirke viet til St. Olav. Historien kan speile vår tid gjennom tematikken å kunne vokse opp og leve et godt liv i pakt med hverandre uten tanke på rang og posisjoner, men med tilgivelse og nestekjærlighet som en grunntanke Skuespilleren Tor Wibe står bak teateroppsetning i Hustad kirke 31. juli. Forestillingen er et samarbeid mellom forfatteren Torvald Sund, regissør Bjørn Asle Tollan og Tor Wibe. Trælaoki salme frå ein træl har urpremiere 27. juli i Stiklestad Kirke i forbindelse med Olsokdagene 2010, og meningen er at denne forestillingen først og fremst kan spilles i middelalderkirker utover høsten.

4 4 Sommer 2010 Fjeset Misjonsforening 140 år Fjeset Misjonsforening runder 140 år i år, og det ble markert da Inderøy Misjonslag hadde årsmøte på Utøy bedehus tidligere i vår. Det at foreningen består ennå i dag er takket være to driftige damer, nemlig leder Klara Norum (87) og kasserer Olaug Hallset (94). JUBILERTE: 140-årsjubileet til Fjeset Misjonsforening ble markert da Inderøy Misjonslag hadde årsmøte på Utøy bedehus tidligere i vår: Fra v: Hans Birger Neergård, Sverre Gustad, Åsta Norum, Klara Norum og Astri Marie Wessel. Den 17. august i 1870 holdt res.kap. Piene oppbyggelses møte på Hallset. Der vart de da enige om å stifte en kvindeforening for Det Norske Misjonsselskap. Det var sju år før stifta ei forening i Kvamsgrenda, og der hadde Jørgine Hallset vært på noen møter. Ideen hadde grepet henne, og nå ville hun samle kretsens kvinner til å arbeide for hedningemisjonen. Det er ikke nedskrevet noe om de første 30 årene, men det var 14 kvinner som skrev seg inn fra starten. Den første årsinntekta som er bokført er i Det kom da inn 31,83 kroner. Alle prestene i Røvika har besøkt foreningen når de har hatt tid og anledning. Det har også de fleste sogne prestene som har vært i kommunen. Emissærer og misjonærer har vært innom, og den misjonærfamilien som har besøkt foreningen mest har vært Aase og Hans Birger Neergård, og de har fortalt mye om motgang og forfølgelser i Etiopia. Fjeset Misjonsforening har hatt som tradisjon at folk har stått på sin post i mange år, og det at de har bestått så lenge som de har gjort i nyere tid er takket være Klara Norum og Olaug Hallset. Klara har sittet som leder i hele 35 år, og Olaug kan se tilbake på en nesten like lang periode, først som nestleder, og de siste åra som kasserer. En familietradisjon - Det er Olaug og jeg som utgjør styret i dag, og da må vi jo fylle de viktigste vervene, smiler Klara. Begge synes det er artig at foreningen har eksistert så lenge, men fra nyttår er det ubønnhørlig slutt. - Jeg har sagt at vi skal være med til over julelotteriet, for det er en av de viktigste inntektskildene til foreningen, men etterpå er det slutt, sier Klara. For henne har ansvaret for å holde liv i Fjeset Misjonsforening vært en familietradisjon. Henne oldemor, Lovise Stokkan, var med og stiftet foreningen. Bestemor hennes, Eln Farbu, og ektemannens mor, Bergitte Stokke, var også med fra begynnelsen, så Klara syntes det var naturlig å overta da hennes tur kom. I glansdagene var Fjeset Misjonsforening oppe i rundt 30 aktive medlemmer. Møtene ble stort sett holdt rundt omkring i heimene, og hver gang ble det samlet inn penger som har gått til misjonsarbeid, særlig i Etiopia. Årsinntekten i de beste årene låg på rundt åtte tusen kroner. - Det har vært en god del menn med gjennom åra også. De var vel flest på den tiden de måtte stille som skysskarer for konene, men flere har fortsatt å være med, forteller lederen. Deriblant er Ingemar Norum, som sammen med kona Åsta har gjort en trofast innsats for foreningen i mange, mange år inntil de flyttet til Straumen for en tid tilbake. Og Klara kan bekrefte at de har hatt det veldig sosialt og trive lig sammen gjennom alle disse årene, men nå har møtene blitt sjeldnere. - Vi er ikke så spreke at vi holder så mange møter lenger, men det har da blitt noen kroner å sende til det Norske Misjons selskap, sier Klara muntert. Men egentlig så er jo både hun og Olaug nesten uforskammet spreke for alderen. De er til og med såpass at de fortsatt greier å stå på for andre. I årsmeldinga fra 1982 har Klara med sirlig håndskrift av sluttet referatet med følgende ord; med ønske om at vi må få fortsatt kraft til å arbeide i foreninga. Det var for 28 år siden, og takket være damer som Klara og Olaug er det fremdeles livs kraft i den 140 år gamle misjonsforeningen. Nina Fossum

5 Nytt orgel i Sakshaug kirke Så langt er det samlet inn ,46 kr. til inntekt for nytt orgel. Det synes vi i orgelkomitéen er kjempebra. Tusen takk til alle som bidrar! Det er nå engasjert en orgelkonsulent, Hans Jakob Tronshaug, som har jobbet med prosjekteringen av nytt orgel til Sakshaug kirke. Det er Inderøy kommune som finansierer konsulenthonorarene. Tronshaug, som er svært anerkjent og har bred erfaring i orgelsaker, er svært begeistret over det flotte kirkerommet og det store galleriet med de fantastiske muligheter dette gir for et nytt orgel. Konsulenten påpeker at dagens situasjon tilsier at det haster med å få et nytt orgel i kirken. Størrelsen på det nye orgelet bestemmes av kirkerommet, plass man har til rådighet og selvfølgelig bruksområde. Det er videre viktig å ta høyde for et orgel med stor utrykksbredde for å tilfredstille en variert bruk. Kirkens utforming og blandingen av stein og trevirke gjør at man i Sakshaug kirke bør satse på et orgel som gir en rund og varm klang. Ut fra en rekke nøye vurderte forutsetninger skisserer konsulenten to mulige løsninger til nytt orgel i Sakshaug kirke. Et orgel på 45 stemmer basert på nordisk orgeltradisjon og et på 47 stemmer basert på fransk orgeltradisjon. Begge orglene har et totalbudsjett på ca. 10,5 millioner. Orgelkomiteen finner orgelet basert på fransk tradisjon særdeles interessant. Dette orgelet er meget anvendelig for å gjengi nesten alle typer musikk. Det er velegnet til liturgisk musikk, akkompagnement av alle slag, ledsagelse av salmesang og solomusikk for orgel. Idéen om et rendyrket fransk orgel i Sakshaug kirke baserer seg på en overordnet tankegang om å ivareta et mangfoldig orgellandskap. Steinkjer kirke har nettopp installert et nytt orgel som hovedsakelig baserer seg på sentraltyske 1700 talls orgelbyggere. Levanger kirke har nytt orgel i tysk eklektisk retning med innslag av norsk og nordisk Sommer tradisjon. Hittil finnes det bare et orgel i Trøndelag som representerer en fransk retning og det er plassert på musikkonservatoriet i Trondheim. Et orgel i den franske tradisjonen på Inderøy vil danne et godt og interessant klanglig alternativ til samtlige andre orgel i Norge! Inderøy, som allerede har rykte på seg for å være Nordens Provence, blir en attraksjon rikere. At man bygger et franskinspirert orgel vil ikke si at man bruker fransk orgelbygger. Både norske, svenske, danske og tyske orgelbyggfirma har bred kompetanse og vil i samråd med konsulenten kunne bygge denne typen orgel. Anskaffelse av nytt orgel er et stort og krevende prosjekt. Inderøyningene har gitt mye penger til prosjektet og med kommunen og næringslivets hjelp håper vi at vi snart kan ta et skritt videre i å realisere planene om nytt orgel. Hvis du ønsker å gi en gave til orgelfondet, så er kontonummeret Siv Anette Lorentzen Takk for en god opplevelse Konfirmasjonsdagen i Mosvik kirke, lørdag 15. mai 2010, vil vi huske med glede. Det var fem konfirmanter og god plass til slekt og venner. En opplagt prest, Margrete Holmeide, sammen med ansvarlig for konfirmantundervisninga, Torbjørn Nordvoll, bidro til at det ble en god høytidsstund for alle som var i kirka. Konfirmantene kom fram en etter en og fikk prestehanda på seg det var rørende og fint. Rørende var også prestens personlige gave til konfirmantene; solosang fra koret med tonefølge på orgel av Håkon Dahl. Vi vil også takke for den gode prekenen ved Nordvoll. Den var til å forstå og huske; 20 kr myntens to sider som symboliserte troens todeling, og troen som en støtte i livet, vist ved at han holdt fast rundt en søyle i koret på kirka. Det var også godt å være i salmesangen særlig den fine salmen Så grønn en drakt : Så grønn en drakt, så rik en duft har smykket dal og enger! Nu strykes ømt av lys og luft de fagre urtesenger. Hør lundens sus og bekkens brus forkynne hva som kommer: Omsider blir det sommer! Den understrekte den fine maidagen som møtte oss da vi kom ut av kirka! Marit Holien

6 6 Sommer 2010 Populære Syng med oss - kvelder Sakshaug Kyrkjekor har gjort det til en årlig tradisjon å arrangere syng med oss kvelder i Kjerkstu, og det er alltid like populært. Det er Olaug Denstadli som er initiativtaker, og hun velger tema som sangene er hentet ut fra. Tidligere år har de hatt folkehøyskolesanger og vuggeviser. I år var det nasjonale sanger, med sideblikk på Bjørnson som døde for hundre år siden, på repertoaret. Alle stoler i Kjerkstu var i bruk, og alle sang av hjertens lyst. Olaug Denstadli stod også for litt historierepetisjon mellom sangene, noe som passet godt i oppkjøringa til 17. mai. Det ble servert kaffe og litt å bite i, samt at det ble solgt lodd for å dekke kostnadene med arrangementet. Til tross for at det er høysesong for koret med konfirmasjoner, pinse og mange konserter på programmet, så tok de seg altså tid til å invitere til allsang, noe som trekker både inderøyninger og enkelte fra nabobygdene. Leder Ola Vatn forteller at koret har like stor glede av disse trivelige og uhøytidelige kveldene som gjestene, og at de vil prøve å holde tradisjonen i hevd så lenge de finner på nye tema. Nina Fossum Kjerkplanken på Hustad Ho ligg der så fint oppå haugen, Hustadkyrkja frå gammel tid. Med utsikt mot by og bygder, med minner frå sagatid, om høvdingsetet på Egge og hovet på Mære som fall. Der samlast folket på Hustad til messe ved klokkekall. Kring kyrkja er kjerkplanken, inngjering lafta av solid tre. Den vernar mot dyr blant anna, så gravplass får ligg i fred. Her samlast sandvollingar til messe - generasjonar i år etter år. Ved kjerkplanken la dei bort stresset. Den der som eit landemerke står. Men tidenes tann den tæra på planken. I tømmeret kom råte som åra gjekk. Da, slik som no, sto bygda saman. Ein dugnadsordre folket fekk: Gardar skaffar folk, og har sikkert litt tømmer på lur. De bytta ut råtne stokkar, og neste gong var det ein annan sin tur. Slik vart planken verna i generasjonar og år. Ingen veit sikkert kor gamal den er eller kor lenge ei slik lapping består. Men ein ting er sikkert, beviset har vi her. Sandvollan har alltid hatt sin kjerkplanke kjær. Nesten 900 år har kyrkja stått her, ganske bra bevart. Om det var same planke, det vil aldri bli besvart. Men vi som er her i kveld vi kan seia klårt og stort Det var heilt sikkert nødvendig det arbeid vi har gjort. No står nyplanken ferdig, vi lønn for strevet har fått. Så sant at marka var bar, har tur`n til Hustad gått. I 3 år smidde vi tømmer, vi lafta og mala sveitta og spekulert var mang gong forbala. I kveld når vi sit her, så kjennes det godt. Planken er ferdig, vi syns den vart flott. Vi føler at samarbeidet venskap har gitt - og Sandvollan har fått tilbake landemerket sitt. Aase Heggstad

7 Kjerkplanken ved Hustad kirke ble ferdig restaurert i 2009 etter en formidabel dugnadsinnsats. Hele 82 personer bidro til å få gjennomført et stort og viktig arbeide, det ble utført nærmere 2200 dugnadstimer. Sommer Kjerkplanken ved Hustad kirke SYLLA MÅ VÆRE RETT! Syllstokken legges på plass. F.v: Roy Rennan, Arvid Heistad, Einar Kvam og Per Værdal. GAMMEL OG SKAKK: Den gamle kjerkplanken råtten og skakk. Dugnadsgjengen ble i 2009 tildelt Inderøy kommunes kulturminnepris og ble ved tildelingen overlevert et flott Diplom utført av biledkunstner Kari Stai og kr ,00 fra Inderøy kommune og Sparebanken Midt Norge avd. Inderøy. Aase Bardal ønsket alle velkommen til dugnadsfest og ga en kort orientering om bakgrunnen for prosjektet og gjennomføringen av arbeidet. Etter orienteringen leste hun en prolog skrevet av Aase Heggstad. Det ble servert rømmegrøt med spekepølse til, kaffe og kake. Underveis ble det vist videoopptak fra arbeidet på Hustad og mange nikket gjenkjennende både til folk og arbeid. Leder for Fortidsminneforeningen og tidligere fylkeskonservator Kolbein Dahle og kirkeverge Inger Kollerøs Norum takket til slutt alle for vel utført arbeid. Tekst: Roy H. Rennan DEN NYE KJERKPLANKEN: Ferdig etter 3 års dugnadsarbeid. Som en takk til dugnadsgjengen og en verdig avslutning av prosjektet ble alle som hadde bidratt invitert til dugnadsfest den 9. april i år. Vel 40 personer var samlet til trivelig samvær i Sandvollan Samfunnshus. Spesielt inviterte gjester var Kolbein Dahle, nåværende leder av Fortidsminneforeningen i Nord- Trøndelag, og tidligere leder Tove Frida Meland. KAFFE OG BLØTKAKE: Arbeidet avsluttes med kaffe og bløtkake. Per Værdal, Elisabeth Hustad, Harald Berg og Arvid Heistad.

8 8 Sommer 2010 En stor mann i en liten kropp Kjærlighetens hjem er et barnehjem sørvest i Bangladesh. Takket være velvillige norske faddere og John Bose fikk jeg muligheten til å være med og opprette Kjærlighetens Hjem i I åtte år har John Bose vært daglig leder for barnehjemmet. I påskenummeret til kyrkjebladet, skrev Kari Nicolaisen en artikkel om barnehjemmet og turen vi hadde nå sist jul. Rett før artikkelen gikk i trykken døde John og kona hans Rita i en tragisk trafikk ulykke. Mor til John, Mina, var i samme bil, men overlevde. Tilbake sitter en liten gutt på 4 år, Joshua, som er John og Rita sin sønn, samt 20 barn på Kjærlighetens hjem som John også var pappa og forsørger for. For meg personlig var det tøft og trist at John er død. Vi har kjent hverandre i mange år. Det har vært en glede, men også utfordrende å bli kjent med John. Mest fordi John ble en reportasje på Dagsrevyen jeg ikke kunne slå av. Barn som sulter, barn som fryser, barn som higer etter utdannelse. John var drevet av nød for sitt folk. Han ønsket rettferdighet og han ønsket verdige liv. De siste åra levde han for disse barna. Den lange ventelista over barn som ønsker å få plass på barnehjemmet lå tungt på han. Men de barna som var der ga både han og Rita masse glede og energi! Jeg er ydmyk og takknemlig for at jeg fikk bli kjent med John. Jeg tenker ofte på han som en stor mann i en liten kropp. Han levde nært livet og nært Gud. John gikk hele tida i for store sko, fordi han hadde en så stor tro på at Gud fylte ut skoene med det som trengtes. Han vil bli savna for sitt engasjement og sitt hjerte for alle. John har en stor og god familie. Fra første stund har brødrene til John; Washington, George og Joshe trått til på alle vis. Joshe og Washington har bodd i Norge de siste årene sammen med sine norske koner. De dro ned til Bangladesh rett etter ulykken Dagtur: Dette bildet er fra en dagtur med hele barnehjemmet hvor vi leide båt og dro til en dyrepark. John og Rita står lengst til høyre. Jeg(Marianne) er den hvite med caps. Helt til venstre holder en av guttene på barnehjemmet Joshua, som er John og Rita sin sønn. De andre voksne er lærere og andre arbeidere på barnehjemmet.

9 Sommer Hjertelig takk for gaven til Kjærlighetens hjem i anledning 70-årsdagen til Anders Wang. Takk til jubilant og givere! Marianne Gustad Stor mann i liten kropp: John Bose, på den samme dagturen. og har tatt seg av familien, begravelsen, nytt bosted i Dhaka, samt drift av barnehjemmet. Joshe har blitt der nede og har tatt over som daglig leder for barnehjemmet. Han har hendene fulle med å sette seg inn i driften. Han er godt kvalifisert til å ta over roret både i form av utdannelse og tidligere jobber innenfor bistand. Barnehjemmet er derfor i full drift og vi håper at vi en dag har penger slik at vi kan bygge senger i høyden, slik John så for seg og fylle de med barn som er hjemløse. Takk for omtanke, forbønn og gaver fra mange Inderøyninger. Det har betydd mye i denne tiden. Om noen ønsker å bli fadder, så ta kontakt med meg på ! Eller om noen syns de fikk igjen for mye på skatten og vil sende en slant, så er kontonr: Med ønske om gode vårdager! Marianne Gustad Glimt fra guttenes soverom. Her hadde John store planer om hvordan sengene skulle bygges om til køysenger ikke bare for to, men for tre i høyden.

10 10 Sommer 2010 Konfirmanter i Salberg kirke 8. og 9. mai 2010 Første rekke f.v.: Frida Austad, Ragnhild Holtan, Lise Johnsen, sogneprest Margrete Holmeide, Oda Støre, Benedikte Lien Sakshaug og Iris Kristin Koa. Andre rekke f.v.: Ingrid Agate Heimdal, Karina Myhr Kolstad, Tone Rose Svingen, Kine Hembre Jacobsen, Emma Emilie Følstad Kvilt, Katrine Sandvikness Kolstad og Margrethe Sverkmo. Tredje rekke f.v.: Espen Andre Tettli, Joachim Røtvold Fjerdingen, Pål Langland Austad, Arne Håkon Helgesen, Stian Johansen Green og Anders Rønning. (Foto: Leksvik Foto) Konfirmanter i Heggstad kirke 13. mai 2010 Første rekke f.v.: Marie Skogvold, Kristin Bjerkan, Marie Estendatter Græsli, sogneprest Margrete Holmeide, Julia Fiske, Lene Anita Tangstad og Marthe Bjerkan. Andre rekke f.v.: Sandra Elise Valstad, Malin Andersen, Ole Johan Skogaker, Helene K. Kvam, Harald Mathias Ferstad, Lene Margrethe Grønnesby og Benedikte B. Pettersen. Tredje rekke f.v.: Elise Volan, Christina Heggstad, Bjørn Arvid Strøm, konfirmantunderviser Torbjørn Nordvoll, Bjørnar Vist, Anna Daling og Linda Larsen Rødøy. (Foto: Leksvik Foto)

11 Konfirmanter i Sakshaug kirke 23. mai 2010 Sommer Første rekke f.v.: Maren Regine Rotvold Røli, Elisabeth Ljøkjell, Emma Saxhaug Hansen, Maren Gjølga, sokneprest Margrete Holmeide, Thale Nøvik Aas, Ingunn Trandem Næss, Ingvild Foosnes Tronstad og Signe Tronstad. Andre rekke f.v.: Margrete Letnes, Monica Næss, Lise Næss, Pernille Undersåker, Ylva Øyen Brandtsegg, Julie Kirknes Rostad, Elisabeth Sagen, Guro Snerting, Beate Stokke, Hilde Kvam, Victoria Uddu Skjerve, Kamilla Rotvold og Tone Herstad. Tredje rekke f.v.: Magnus Granlund, Simen Tvedt Dyrstad, Joakim Hembre, Vegard Næss, Espen Solli, Martin Ness Aunan, Ole Kristian Husby Bakkenget, Martin Hynne Meldal, Thomas Herstad Meldal og Marius Winje. Fjerde rekke f.v.: Jon Kristian Slapgaard, Marius Hansen, Sindre Letnes, Morten Vie Murvold, Stian Hustad Knudsen, Arent Todal, Ola Elias Lorås, Åsmund Øwre Haga, Øystein Jørstad Qviller og Erlend Hedegart. (Foto: Leksvik Foto) Konfirmanter i Mosvik og Vestvik kirke 15. og 16. mai 2010 Første rekke f.v.: Even Northug, Ørjan Brevik, sokneprest Margrethe Holmeide, Cecilie Kristin Innhaug og Vilde Schei Bakkhaug. Andre rekke f.v.: Jan Sverre Berger, Fredrik Hamstad Johansen, konfirmantunderviser Torbjørn Nordvoll og Bjørnar Stokka. (Foto: Leksvik Foto)

12 12 Sommer 2010 Liker du å synge? Høsten 2010 tar Vivace opp nye sangere. Vivace er et aktivt barnekor for alle sangglade barn fra Inderøy. Vi har medlemmer fra alle skolekretsene. Fra høsten utvider vi tilbudet med aspi rantkor for 1. og 2. årstrinn, hovedkor fra 3. årstrinn samt ungdomsgruppe. Koret øver på tirsdagskvelder på Kjerkstu Medlemmer i Vivace med nye korgensere. på Straumen. I koret legger vi vekt på notelære, sangteknikk, flerstemt sang, sangglede og et godt sosialt miljø! Høstens første prosjekt er en musikal som heter Å, så vakkert. Den handler om at vi må lære å ta vare på miljøet vårt. Vivace avsluttet dette koråret med en konsert i Sakshaug gamle kirke sammen med Mosvik barnegospel og Malvik kirkes barnekor. Etter konsert for en fullsatt kirke fikk vi god tid til å bli kjent med de andre korsangerne gjennom konkurranser og andre aktiviteter. Av andre høydepunkt denne sesongen kan en nevne to dagers korstevne i regi av Nord- Trøndelag Barne- og ungdomskorforbund, tre dagers joikekurs med Frode Fjellheim i regi av Ung kirkesang, Luciakonsert og deltagelse under gudstjenesten i kirken julaften og 17. mai. Vi har dessuten fått egne korgensere med en kjempefin logo designet av Kari Stai. Fra høsten er DU velkommen til å være med i Vivace. Følg med i Inderøyningen for dato for oppstart eller ta kontakt med dirigent Siv Anette Lorentzen. Siv Anette Lorentzen Oppsummering av arbeidet i Røra Sokneråd pr. 25. mai 2010 Siden det nye soknerådet ble konstituert i november, har mye av arbeidet dreid seg om å finne vår arbeidsform og å legge til rette for aktivitetene som skulle skje i første halvår Vi føler nå at vi har kommet godt inn i arbeidet og er klare for å legge planer for aktiviteten framover. Soknerådet har bl.a. gjennomført følgende aktiviteter: - Kirkekaffe - Fasteaksjon - Utsending av aksjon Gullvask - Kirkegårdsdugnad - Oppsporing og invitasjon til 50-årskonfirmantene - Rekruttering av frivillige klokkere Vi kan spesielt nevne at vi er godt fornøyd med at vi har klart å rekruttere 4 nye frivillige klokkere og disse er: Helene Berg, Otte Vatn, Nina Løfblad og Morten Møller. Svein Løseth ba i vinter om å få fratre som klokker. Vi vil rette en stor takk til ham for arbeidet han har utført. Ellers er soknerådet glad for at det nå ser ut til at arbeidet med reparasjon av grunnmuren på Salbergkirka kan komme i gang i nærmeste framtid. For Røra sokneråd, Olav Asklund

13 Sommer Ny biskop Oslo eller Trondheim? Debatten har gått landet over, til dels har sterke ord blitt brukt. Saken har vært behørig dekket i riksmedia. Her i Nord-Trøndelag har det vært forbausende stille i pressen. I en kommentar vil jeg først uttrykke min skuffelse over den måten kirkens ledere stod fram på i forbindelse med kunngjøringene av de politiske vedtak. Flere av kirkens ledere oppførte seg som barn som har mistet sukkertøyet. De kom rett på lufta og framstod på en lite tiltalende måte. I affekt og med til dels upassende uttalelser. Hvor var medierådgiverne? Om de var så sinte, hvorfor hadde de ikke en timeout før de møtte pressen? Dette er ikke vår kirke verdig! Jeg tør ikke tenke på hvordan det var å være den eneste biskopen som gikk inn for Nidaros i dette forumet. Når det gjelder sakens innhold, tenker jeg at debatten dessverre har handlet mest om makt og distrikstpolitikk. Jeg mener det er et blindspor. Det har vært lite fokus på funksjonen til den 12 biskopen. At flere av biskopene kan tenke seg jobben og derfor ønsker seg Oslo er vel greit, og at mange i kirkens hus i Oslo ønsker geografisk nærhet og innflytelse er også greit, men ikke interessant for kirken. Skal den 12 biskop være en byråkrat eller skal vi tenke større enn det? Skal vi til å med tørre å tenke åndelig for en gangs skyld? I de fleste land jeg kjenner ligger det åndelige/kirkelige sentrum på historiske steder som har hatt stor betydning for landets og folkets identitet og tilhørighet. Vi har flere slike steder i Norge, men Nidaros og Olavstradisjonen er den største og viktigste strømningen i vår kristne historie. Olav Haraldson står i en særstilling. Det var kristne konger både før og etter Olav og det har vært andre store forkynnere og ledere. Men det skjedde en omveltning og det ble valgt en ny kurs i landet etter at Olavssoga begynte å slå rot i folket. Siden da er det ikke tvil om at Olav og Kristkirken i Nidaros har hatt en særstilling i hele Nord-Europa. Nå har vi lenge nok begått den unnlatelsessynd at vi ikke har vært oss tilstrekkelig bevisst dette i vårt arbeid i kirken. Hvis en nå sier at den 12 biskopen skal være leder og være sentral i saksforberedelsene for bispemøtene, så er det fint. Men jeg mener han /hun må være noe mer. En kan da ansette byråkrater om de ikke også skal være biskoper. Vår kirke mangler prester og alt for mange er i byråkrati eller næringsliv allerede. Vi har en historisk sjanse til å tenke større! Jeg har hatt prestetjeneste som norsk eneprest i Spania noe år. Og det er da ikke tvil om at Biskopen i Santiago de Campostela og katedralen der var viktigere i den spanske kirken enn Madrid noen gang kan bli. Som åndelig sentrum skapte det fysisk og åndelig bevegelse hos tusenvis av mennesker. Nidaros er et slikt sted. Jeg ønsker at den nye biskopen må tillegges oppgaver som symbolbærer av Olavskoden som like gjerne kan kalles Kristuskoden (evangeliet). Den handler om at men kan seire gjennom å tape. Mennesker i krise og sorg trenger å bli minnet om at vi som kristne aldri går til grunne fordi vi er medvandrere av Kristus. Utrygge mennesker i en urolig tid trenger omsorg og visjoner. Så håper jeg at den nye biskopen skal få fyrtårnoppgaver (for eksempel innen teologi, liturgi, vertskap, representasjon, ekumenikk, media, rekruttering) på vegne av kirken. Her må man selvsagt prioritere. Men jeg ønsker altså en fristilt åndelig leder som har sin hovedfokus på å bringe videre den historiske og åndelige arv til mennesker og samfunn i vår tid. Det er slett ikke en hemsko at denne rollen utøves fra Nidaros, selv om det egentlig ikke er hovedpoenget. Dette er en historisk mulighet som våre politikere har gitt oss i hendene! Geir Henrik Gravaas Prost i Nord-Innherad

14 14 Sommer 2010 Årsmelding 2009 Inderøy Sokneråd Soknerådet har i 2009 hatt følgende sammensetning: Asbjørn Norum (leder), Nina Strand (nestleder, medlem i fellesrådet), Tor Værdal (kasserer, medlem i fellesrådet), Kari Husby (sekretær, soknerådets repr. til Kirkebladet), Arve Erik Norum (studie- og bibelkontakt, vararepr. til fellesrådet), Solveig B. Pedersen (besøkstjenesten, kontakt for Kirkens Nødhjelp, husstyret for Kjerkstu, innkjøpsansvarlig), Per Bjarne Ulvin (studie- og bibelkontakt, leder i Stiftelsen Inderøy Kirkestue), Stein Roar Tronhus (Blomsterfondet, klokkerog kirkevertturnus), Sverre Gustad (sokneprest). Vararepresentanter: Hans Snerting, Eva Pauline Hedegart, Elin Ulvin. I 2009 har det vært 8 ordinære møter i soknerådet og årsmøte i menigheten. Det er behandlet 35 saker. Greta Vang søkte om permisjon fra sitt verv i soknerådet i starten av 2009; dermed rykket Stein Roar Tronhus opp som fast medlem, og Hans Snerting ble 1. varamedlem. Sandvollan sokneråd hadde ansvar for fellesmøtet for alle sokneråd og kirkens ansatte i januar. 8. februar var det utdeling av bibler til 5.-klassingene. Sanitetens dag var 01. mars. Sanitetskvinnene pyntet kirka til gudstjenesten og hadde ansvar for kirkekaffen etterpå. Årets fasteaksjon med innsamling til Kirkens Nødhjelp ble avholdt 31. mars. Representanter fra soknerådet bistod med utlevering og innsamling av bøsser og opptelling av penger. Konfirmantfesten ble gjennomført 26. april. Det var noe underholdning, og Margrete orienterte om praktiske ting ifht. konfirmasjonen. Det ble servert bløtkake, boller og brus. Kirkegårdsdugnaden ble gjennomført i slutten av april, med godt oppmøte. Menighetsturen ble dette året arrangert av Mosvik menighetsråd, og turen var lagt opp som en rundtur i Framverran og Mosvik. I forbindelse med konfirmasjonsdagen 31. mai bistod soknerådet med prøving og påkledning av kapper og fordeling av kort og hilsener til konfirmantene. Kjerkmarsjen ble gjennomført 16. august med tradisjonelt opplegg. 50-årskonfirmantfesten ble avholdt 27. september med gudstjeneste og presentasjon av de tilstedeværende jubilantene, med påfølgende fotografering og hyggelig samvær med middag og kaffe på Kjerkstu. 11. oktober var det høsttakkefest, der Inderøy bygdekvinnelag stod for pynting av kirka og Israelsmisjonen stod for kirkekaffe på Kjerkstu etter gudstjenesten. Det var utdeling av Min kirkebok til alle 4-åringer i soknet på 1. søndag i advent. Det har vært 26 gudstjenester i Etter mange av gudstjenestene har det vært arrangert kirkekaffe, der kirkevertene har hatt det praktiske ansvar for dette, utenom de gangene andre organisasjoner har hatt dette ansvaret. 23. september ble det holdt et møte med representanter fra soknerådet og barnekoret Vivaces dirigent, Siv Anette Lorentzen. Her ble det lagt fram et forslag til vedtekter for koret, og dette ble godkjent. Det ble også diskutert andre forhold som vedrører drift og andre praktiske forhold ved koret. Det ble gjennomført valg av nytt sokneråd samme dag som Stortingsvalget. Dette var det en del arbeid med; soknerådet hadde sammen med kirkevergen ansvar for å gjennomføre valget i alle valgkretser i soknet. Det nye soknerådet ble invitert til orienteringsmøte 21. oktober, og i et fellesmøte med nytt og gammelt sokneråd 5. november ble det nye soknerådet konstituert. Det nye soknerådet består av Nils Olav Gran, Kåre Bye, Inger Marie Kimo, Ole Harald Vang, Jorid Ulvin Stavrum, Anne Sigrun Trandem, Ingeborg Meslo Ulvin, Alice Tveit Wang og sokneprest Sverre Gustad. Varamedlemmer er Nils Ole Madsen, Malin Hansen Skjelstad, Kristina Mork, og Jon Dagfinn Øyen. Inderøy Røde Kors ble leid inn som parkeringsvakter ved konfirmasjonsdagen, julekonserten og julaften. Stor takk til alle frivillige som stiller opp og hjelper til med stort og smått! Takk til dem som syr dåpskluter. Takk også til alle som bistår med barne-, ungdoms- og eldrearbeid, speiderarbeid og besøkstjeneste. Mange takk også til alle lag, organisasjoner, kor, korps og andre sang- og musikkrefter som bidrar til å løfte gudstjenester og andre samlinger litt ekstra! Inderøy, Inger Marie Kimo/Kari Husby

15 Soknerådet har i 2009 bestått av: Leder: Espen Eriksen Nestleder: Nina Bente Løfblad Kasserer: Torstein Nyborg Sekretær: Elin Overå Letnes Medlemmer: Anne Stornes og Alf Magnar Lundås 1. vararepresentant: Hans Reidar Hammer. Prestene har vært representert ved Margrete Holmeide. I redaksjonskomiteen for kyrkjebladet: Hans Reidar Hammer. Representant i styret for kyrkjebladet: Torstein Nyborg. Soknerådets representanter i fellesrådet: Espen Eriksen og Anne Stornes. Klokkertjenesten har vært utført av: John Halvor Berg, Bergljoht Eriksen og Svein Løseth. Klokkertjenesten fungerer godt takket være disse som stiller opp frivillig. Behovet for rekruttering er stort. Aktivitet Soknerådet har hatt 8 møter og behandlet 29 saker. 3. februar ble det delt ut bibler til 5 klassingene Årsmøtet ble avholdt etter gudstjenesten 15.mars i kirka, med enkel kaffeservering. Årsmeldingen og regnskapet ble godkjent. 29. mars gjennomførte konfirmantene i samarbeid med soknerådet årets fasteaksjon. 4. mai ble det gjennomført rakedugnad på kirkegården, det ble også vasket innvendig. Det var stor deltakelse og stemning denne dagen, og soknerådet serverte kaffe og vafler. 9. og 10. mai var det konfirmasjonsdager i Salberg kyrkje, der Røra Songlag deltok. Sommer Årsmelding 2009 Røra Sokneråd Friluftsgudstjenesten på Solem ble gjennomført 3. august. Takk til Røra bondelag og Oktetten for samarbeid denne dagen. 30. august var det presentasjon av konfirmantene. 4. oktober var det jubileum for 50 års konfirmantene med festmiddag på samfunnshuset. 13. september ble Min egen kirkebok delt ut til 4-åringene. 30. november var det lysmesse, hvor konfirmantene og Røra Songlag deltok. Det var også gudstjeneste julaften og 2. juledag, med godt oppmøte. Oktetten og Røra Songlag deltok 2. juledag. Soknerådet retter en stor takk til Røra Songlag og Oktetten for musikalske bidrag. Av kirkelige handlinger har det vært 13 dåpshandlinger, 10 gravferder og 3 vielser. Takk Soknerådet retter en stor takk til Oktetten som stiller opp ved flere arrangementer og skaper trivsel. Takk til hornmusikken som deltar ved konfirmasjonene. Vi vil også få rette en stor takk til Røra Songlag som stiller opp og fyller kirka med sang. Takk til Aud Heggli og Astri Stubbe for arbeidet med dåpsklutene og vasking av duker, Aasta Borgan for beplantning på kirkegården og til alle våre ansatte for godt og trivelig samarbeid i og rundt kirka vår. Vi takker alle for godt samarbeid i 2009, og takker herved for oss. Røra sokneråd, 12. mars 2010 Espen Eriksen, leder

16 16 Sommer 2010 Årsmelding 2009 Mosvik menighetsråd Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning: Leder: Vivian Furunes, nestleder Lars Braseth. Medlemmer Elin Kvalø Tangstad, Grete Vennes, Torbjørn Nervik, Jorunn Sundseth. 1.vara Jan Sundseth var også innkalt til hvert møte. Kommunens representant har vært Signar Berger. Prestene var representert ved Margrete Holmeide. Kirkeverge Helge Brattaker var rådets sekretær og daglig leder. Menighetsrådet fungerer som fellesråd i kommunen. Mosvik menighetsråd har avholdt 7 møter og behandlet 43 saker, herav 11 fellesrådssaker. Menighetens årsmøte ble avholdt den 29. mars i Vestvik kirke etter gudstjenesten, der årsmelding og regnskap ble referert. Det har i det siste året blitt holdt 28 gudstjenester på søn- og helligdager. Utenom søn- og helligdager er det holdt 5 gudstjenester, totalt i sognet 33. Det er blitt avholdt gudstjenester og andakter på Syke- og aldersheimen og friluftgudstjenester på Røssheia og Kilen. Ved Olsok ble det arrangert vandring til Hamnasetran. Deltagelse totalt ved gudstjenester var Julekonserten ble arrangert i Vestvik kirke den 20. desember. Offergaver til egen virksomhet var kr Offergaver som er sendt fra oss var kr Menigheten gav også offergave til TV-aksjonen. 9 barn ble døpt i sognet. Det er holdt 13 gravferder i kommunen; 8 fra Vestvik kirke og 5 fra Mosvik kirke. 10 ungdommer ble konfirmert i kommunen, 2 i Vestvik kirke lørdag 23. mai, og 8 i Mosvik kirke søndag 24. mai. Konfirmantene i hele prestegjeldet var samlet på konfirmantleir helga januar på Mjuklia ungdomssenter. Den 30. mars inviterte menighetsrådet konfirmantene med forelder/foresatte til hyggekveld i Mosvik kirkestue. Der ble det gitt informasjon rundt faste aksjonen Klimaaksjon fra nord til sør, som konfirmantene deltok i. Innsamlet beløp kr Et av satsingsområdene i denne perioden er barn og ungdomsarbeid for menighetsrådet. Mosvik Barnegospel har vært aktive med god deltagelse, som har gitt oss mange fine stunder med sang og musikk i gudstjenestene og andre sammenhenger. Ungdomsklubben har blitt videreført med god deltagelse. Klubben har hatt 7 samlinger i kirkestua, og det ble arrangert to turer til Bowling og Gokart på Heimdal, vår og høst. Det ble også arrangert en alpintur i mars. Mosvik menighetsråd videreførte avtalen med Det Norske Misjonsselskap om integrert landsbyutvikling i Mali. Avtalen er årlig på kr og pengene går til hygiene og helsearbeid, brønnboring, landbruk og leseopplæring. Det siste året har det blitt arrangert to sang- og musikkvelder, med god deltakelse. Inntekten fra denne musikkveldene gikk til prosjekt Mali. Det er også i år delt ut Bibler til 5. klassingene og Min egen kirkebok til sognets 4-åringer. Alle dåpsbarna fikk en brodert dåpsklut på dåpsdagen og foreldrene fikk dåpsboka. Menighetsrådet inviterte 50-års konfirmantene for gamle Ytterøy prestegjeld til middag og festlig samvær den 20. september, som ble avsluttet med gudstjeneste der årets konfirmanter ble presentert. Mosvik menighetsråd hadde ansvaret for prestegjeldets årlige sommertur. Den ble arrangert som rundtur i Mosvik, med morgenbønn i Vestvik kirke, middagsbønn i Mosvik kirke og avsluttet med middag på Jækta Fjordstue. September 2009 ble det avholdt valg på nytt menighetsråd. Valget foregikk samtidig som stortingsvalget og valgperioden er to år. Det nyvalgte rådet startet sitt virke 1. november og består av Ann- Kristin Langfjæran, Arnold Lorentsen, Bente Kristin Nyborg, Rita Dahl Staberg, Roger Hågensen, Christel Karlsen. Varamedlemmer er Willy Karlsen, Tove Eldbjørg Hansen, Jan Sundseth, Inger Johanne Eidsvåg og Svein Olav Nyborg. Menighetsrådet inviterte ansatte og frivillige medarbeidere til juleavslutning med god mat og sosialt samvær i kirkestua 11. desember. Mosvik Barnegospel ble også invitert på sitt eget julebord den 9. desember. Menighetens regnskap ble avsluttet pr med et regnskapsmessig merforbruk på kr Avsetning til fond kr Bruk av fond kr Fond pr var kr Det var også i år dugnad med vårpuss på kirkegårdene og vasking i kirkene. Takk til dere alle som deltok. Vi vil også takke for gaver som har kommet inn på blomsterfondene i forbindelse med gravferd i kommunen. En stor takk til forsangerne og Mosvik Barnegospel med ledere og musikalske krefter, som har gitt oss mange fine stunder med sang og musikk i gudstjenestene og andre sammenhenger. Menighetsrådet takker for hjelp og støtte vi har fått fra frivillige til å drive ungdomsklubben. Mosvik menighetsråd vil takke ansatte, prester og frivillige medarbeidere for et hyggelig og godt samarbeid i det året som har gått. Mosvik, 10. februar 2010 Ann Kristin Langfjæran, leder

17 Sommer Årsmelding 2009 Sandvollan Sokneråd Soknerådets sammensetning Oddvar Govasmark, leder. Britt Marie Werstad, nestleder. Toril Gangstad, sekretær. Trond Taraldsen, kasserer. Styremedlemmer: Astrid Skogseth Fuglesang, Britt Elin Aas, Sverre Gustad. Varamedlemmer: Anders Skrove og Alf Berg. Andre verv Representanter i Fellesrådet: Oddvar Govasmark og Astrid Skogseth Fuglesang. Repr. i styret for Kyrkjebladet: Anders Skrove. Revisor: Margrete Haugum. Frivillig klokkertjeneste: Solveig Borgenvink Vold, Gunvor Moberg, Kari Nikolaisen og Kari Hallem Stuberg. Kirkens Nødhjelp-kontakt: Britt Elin Aas/Alf Berg. Redaksjonskomite Kyrkjebladet: Anders Skrove. Ansatte Kirketjenere: John Halvor Berg, Kåre Jørstad og Tor Gunnar Nilsen. Organist: Siv Anette Lorentzen. Sokneprester: Sverre Gustad og Margrete Holmeide. Soknerådets arbeid 2009 Soknerådet har hatt 4 møter og behandlet 17 saker. De vanlige gjøremål er gjennomført. Årsmøtet ble holdt i Heggstad kirke etter gudstjenesten 22. februar. Kirkekaffen den dagen ble, som tradi sjonen er, servert av Sandvollan Sanitetslag. Fasteaksjon ble gjennomført med innsamling utført av konfirmantene med bistand fra foresatte. Det ble samlet inn kr ,-. Dugnad på kirkegårdene ble gjennomført på vanlig måte med meget god deltagelse. Dugnad med kjerkplanken på Hustad er utført på tredje året med meget stor innstats. Arbeidet ble sluttført i høst med særdeles godt resultat. Dugnadsgjengen fikk, etter søknad fra soknerådet, kommunens kulturminnepris for GRATULERER! Dåpskluter. Astrid Heistad lager fortsatt dåpskluter og broderer inn navnet på kirka og dåpsbarnet. Takk Soknerådet vil takke alle ansatte, frivillige medarbeidere og øvrige deltagere for et godt samarbeid i året som gikk.

18 18 Sommer 2010 Slekters gang Inderøy sokn Døypte Astrid Margrethe Tronstad Brovold Ole Værdal Thea Jørgine Vist Trætli Emma Therese Vist Trætli Thomas Sæther Skjervø Eirik Johannes Woll Ulstad Kevin Sagvik Eilertsen Victoria Kvistad Terje Tvedt Dyrstad Kristina Waterloo Laugtug Sofie Hussein Verstad Silje Wist Bjørnstad-Pettersen Leander Olsen Myrabakk Fredrik Georg Diegelmann Johan Stavrum Andrea Roel Olsen Live Stavseth Svean Vigde Berit Norum og Knut Sivert Hallset Ingrid Alette Rokhaug og Svein-Vegard Brekken Mogseth Døde Margit Ivara Breivikås f Lillian Katrine Petersen f Arvid Hermann Berdal f Laila Marie Stavrum f Harald Eilertsen f Ole Stavrum f Petter Stene f Johannes Kvistad Weie f Arve Ingvar Lønvik f Bjørg Ulvin f Asmund Tronstad f Røra sokn Døypte Thea Aunvold Dahl (døpt i Stiklestad krk) Joakim Norum Ole Solberg Lukas Johannessen (døpt i Stiklestad krk) Vigde Kristine Nilsen og Frode Neergård Døde Lovise Lorås f Anders Salberg f Anne Mathilde Rognan f Sandvollan sokn Døypte Eline Bratreit Helland Ellinor Aas Olsen Mosvik sokn Døpte David Brattaker Ronja Bjørvik Vigde Janne Helen Løkken og Helge Aanonli Døde Nils Aaring f Rolf Karlsen f Bjørg Brattaker f Sommerutflukten i år går til Sundnes den 13. august. Der blir det servering, sang og musikk. Brynhild Vaadal forteller om gården. Oppmøte ved Hyggestua kl Påmelding til Hyggestua, tlf innen 10. august. Bli med på tur! Arr. Besøkstjenesten i Inderøy

19 Sommer Messeliste s. e. pinse Matt 16, Kjerknestangen kl Friluftsgudsteneste s.e. pinse Luk 12, Solem kl Friluftsgudsteneste s.e. pinse. Luk 10, Heggstad kyrkje kl Presentasjonsgudsteneste v/spr. Gustad s.e. pinse Matt 16, Hustad kyrkje kl Gudsteneste v/spr. Gustad s.e. pinse Jes 49, Vestvik kirke kl Gudsteneste v/spr. Gustad s.e. pinse Matt 7, Salberg kyrkje kl Gudsteneste Hamnasetran kl Olsokvandring Olavsdagen ( Olsok ) Matt 20, Sakshaug gml kyrkje kl Olsokgudsteneste Hustad kyrkje kl Olsokgudsteneste s.e. pinse Joh 6, Mosvik kirke kl Gudstjeneste s.e. pinse Sal 32, 1-5 Sakshaug gml kyrkje kl Gudstjeneste Kjerkmarsj s.e. pinse Matt 12, Hustad kyrkje kl Gudsteneste v/spr. Harald Tveit s.e. pinse Matt 5, Salberg kyrkje kl Gudsteneste v/spr. Gustad s.e. pinse Joh 5, 1-15 Vestvik kirke kl Presentasjonsgudstjeneste v/spr. Gustad Salberg kyrkje kl Presentasjonsgudsteneste s.e. pinse Luk 7, Sakshaug kyrkje kl Presentasjonsgudsteneste s.e. pinse Joh 8, Heggstad kyrkje kl Gudsteneste v/spr. Gustad. 50-års konfirmantfest. Mosvik kirke kl Gudstjeneste. 50-års konfirmantfest Sakshaug kyrkje kl Gudsteneste v/spr. Gustad 50-års konfirmantfest. Salberg kyrkje kl Gudsteneste 50-års konfirmantfest.

20 20 Sommer 2010 Inderøy Prestegjeld Ky r k j e k o n t o r e t Inderøy kyrkjekontor... tlf Telefax Mobiltlf. Gustad Mobiltlf. Holmeide e-post: Ko n t o r t i d Mandag - fredag kl Ellers etter avtale. Mandag har prestene fri. Bo l i g Sokneprest Sverre Gustad, Moåkeren 93, Verdal... tlf Sokneprest Margrete Holmeide, Marenbakken 1... tlf Inderøy fellesrådområde Kyrkjeverge: Inger Kollerøs Norum... tlf mobil Organist: Siv Anette Lorentzen... tlf mobil Gravarar / kyrkjegårdsarbeidarar Tor Gunnar Nilsen Kåre Jørstad John Halvor Berg Leiar i fellesrådet: Olav Asklund... tlf Inderøy sokn: Leiar i soknerådet: Nils Olav Gran... tlf Stiftelsen Inderøy Kirkestue Postgiro Bankgiro Telefon Kjerkstu... tlf Bestilling av Kjerkstu: Solveig og Reidar Pedersen... tlf Etter kl :... tlf Rrøra sokn Leiar i soknerådet: Olav Asklund... tlf Sandvollan sokn Leiar i soknerådet: Gunvor S. Moberg... tlf Mosvik sokn: Leder i menighetsrådet: Ann Kristin Langfjæran... tlf Kirkeverge / daglig leder: Helge Brattaker... tlf Kontortid Kirkestua: tirsdag og torsdag kl tlf mobil e-post: Mosvik kirkestue... tlf Graver: Odd Hamstad... tlf Mosvik og Vestvik kirker: Kirketjener: Odd Hamstad... tlf Kyrkjeblad for Inderøy Prestegjeld Utgjevar: Sokneråda i Inderøy prestegjeld Redaksjonskomite: Rune Langfjæran, redaktør (e-post: Sverre Gustad (e-post: Kari Nikolaisen (e-post: Hans Reidar Hammer (e-post: Nina Fossum (e-post: Postbanken: Det står skrevet: Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? Matteus 16, 24-26: DesignTrykk AS

NR. 2 2009 68. ÅRG. God sommer!

NR. 2 2009 68. ÅRG. God sommer! NR. 2 2009 68. ÅRG. God sommer! 2 Sommeren 2009 Leve knotten! Ja, du leste riktig, og jeg mener det: Leve knotten! Dette infernalske krypet som trenger seg inn i alle kroker og kriker på kroppen på varme

Detaljer

NR.2 2008 67. ÅRG. God Sommer!

NR.2 2008 67. ÅRG. God Sommer! NR.2 2008 67. ÅRG. God Sommer! 2 Sommeren 2008 Kva er eit ekteskap? Ei ny lov om ekteskapet er vedteke av Stortinget. No kan ein mann gifte seg med ein mann og ei kvinne gifte seg med ei kvinne. Men er

Detaljer

Kjære menighet. Den tradisjonelle Kjerkstubasaren. 2 Høst 2012

Kjære menighet. Den tradisjonelle Kjerkstubasaren. 2 Høst 2012 NR. 3 2012 71. ÅRG. 2 Høst 2012 Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Dette er ordene jeg starter hver gudstjeneste med. Og ønsker dere alle, Nåde og Fred, nå når jeg skal

Detaljer

NR.3 2007 66. ÅRG. God høst!

NR.3 2007 66. ÅRG. God høst! NR.3 2007 66. ÅRG. God høst! 2 Høsten 2007 Folkekirken - folkets kirke Den norske kirke er en folkekirke og folkets kirke. En kirke som er tilstede for folket og som styres av folket gjennom de valgordninger

Detaljer

NR. 2 2014 73. ÅRG. God sommer!

NR. 2 2014 73. ÅRG. God sommer! NR. 2 2014 73. ÅRG. God sommer! 2 Sommer 2014 GUDS JA Årets konfirmasjonsgudstjenester i Inderøy er over. Vårens vakreste eventyr. Det begynte i Vestvik kirke lørdag 10. mai og ble avsluttet i Sakshaug

Detaljer

Jul 2010 1 NR. 4 2010 69. ÅRG. God jul

Jul 2010 1 NR. 4 2010 69. ÅRG. God jul Jul 2010 1 NR. 4 2010 69. ÅRG. God jul 2 Jul 2010 Kyrkjeklokkene Kyrkjeklokkene ringjer og fortel at no skjer det noko viktig i kyrkja. Det er vigsel, gudsteneste, gravferd eller konsert. Og no julekvelden

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Klagesangen. 2 Høst 2013

Klagesangen. 2 Høst 2013 NR. 3 2013 72. ÅRG. 2 Høst 2013 Klagesangen Midt mellom mange triste vers i boken Klagesangene i Bibelen, finnes det noen ord som lyser opp stemningen totalt. Tross all sykdom og smerte holder fortelleren

Detaljer

Sommeren 2008. Biskopelig besøk. 5. mai gikk biskopene pilegrimsleden fra Hundorp til Sygard Grytting.

Sommeren 2008. Biskopelig besøk. 5. mai gikk biskopene pilegrimsleden fra Hundorp til Sygard Grytting. Nr. 2 Sommeren 2008 Biskopelig besøk 53. årgang 5. mai gikk biskopene pilegrimsleden fra Hundorp til Sygard Grytting. Høymessen, eller Gudstjenesten slik den er i Den norske kirke Høymesse er navnet på

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Fra høsttakkemesse i Øyer kirke

Fra høsttakkemesse i Øyer kirke Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 7 November 2009 62. årgang Fra høsttakkemesse i Øyer kirke Foto: Ole J. Gillebo Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd

Detaljer

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Bautaen ved Åmot kirke. Blant skarpskytterne fant Asbjørn Sollien sin tipp tipp oldefar Anders Mikkelsen Sollien Foto: Hans Olav Smedsrud Menighetsbladet for nordre land nr.

Detaljer

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang. Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken.

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang. Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang God pinse og God sommer! Eldretreffet: Stor oppslutning om Eldretreffet. les mer s. 8+9 Potetkakebaking: Koperviks hemmelighet avslørt på Aldershjemmet!

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-8 9 10-11 12-13 14 15 16 17 18-19 20-21 22-23 24 25-26 27 28-31 Prestens Penn Bæluba Fri fra Rusen Kristne symbolder: Oblaten KRIK Vidar Bogstad om troen Dåpen - Rolf

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1-2014

Menighetsbladet Nr. 1-2014 Menighetsbladet Nr. 1-2014 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Hallvard Ripegutu Skidag i Solum På side 4-6 kan du se mange bilder og lese om skidagen 02 Innhold 03:

Detaljer

Dør til dør-aksjon med konfirmantene!

Dør til dør-aksjon med konfirmantene! STANGE OG TANGEN menighetsblad Nr. 1 2004 57. årgang Fasteaksjon i Stange og Tangen: Dør til dør-aksjon med konfirmantene! Du et medlem i kirken side 3 Ny kantor i Stange prestegjeld side 4 5 Årsmelding

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 4/2015. 2. årg. La Jordens perle funkle for vårt øye Se hele salmen på siste side Informasjon 2 TaNKEr På fars trygge fang Jeg vil fortelle en liten historie fra

Detaljer

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe/Leira og Bratsberg (nr 4 2011) Denne jula blir en helt spesiell jul for mange - sier biskop Tor Singsaas på side 2 Han kom for å vise oss hva kjærlighet

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Foto: Sverre Sparby Løken MARS 2015 KLOKKEKLANG LEDEREN HAR ORDET Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Vår på Sør-Fron kirkegård

Vår på Sør-Fron kirkegård INFORMASJON N r. 2 V Å R E N 2 0 1 0 Å R G A N G 5 5 Vår på Sør-Fron kirkegård Arne Slåen, Arild Larshaugen og Josef Nerli i aktivitet på Sør-Fron kirkegård. Foto: Berit Nustad. Pinseliljetid Det er nok

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

Nr. 1 2014 Tema: DÅP

Nr. 1 2014 Tema: DÅP menighetsblad Nr. 1 2014 Tema: DÅP I H J Ø R N ET Døpt i vann For den som kommer til en kirke for første gang, virker det nok merkelig at man øser vann over hodet på et barn eller en ungdom. Men helt fra

Detaljer

Menighetsblad AUSTRE MOLAND - FLOSTA - STOKKEN Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske, siden du kommer det i hu, et menneskebarn,

Detaljer

BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008. les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56

BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008. les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56 BØRSA BUVIK SKAUN Nr 2 April 2008 Årgang 56 I dette nummer av bladet: Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008 les mer side 6 Min tro side 3 Grensetreff side 7 Eldres dag side 10 Visjon og planer

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer