Julebetraktning julen 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Julebetraktning julen 2013"

Transkript

1 Frykt ikke Julebetraktning julen 2013 Helsetilsynet hevder at omtrent hver fjerde av oss vil oppleve en eller flere perioder med angst i løpet av livet. Mange flere kan kjenne på uro og redsel. Til tider har kirken bidratt til å forsterke både angst og frykt ved å fortelle folk hvor dømmende og straffende Gud er. Og hvem av de som er ærlig mot seg selv og andre vil ikke bli urolig hvis vi må stå til ansvar for alle våre tanker, følelser og handlinger hos den makten som rår over liv og død? I juleevangeliet er det gjeterne som blir fanget av denne redselen når store hendelser fra himmelen kom til dem julenatt. I dag er det nok færre som er redde for Gud. Allikevel er mange preget av redsel og angst. I vårt samfunn er det frykten for ikke å strekke til, redselen for hva folk tenker og sier om en, uroen for fremtidens arbeidsmuligheter, angsten for hvordan det skal gå med barn og barnebarn, usikkerheten om en klarer å mestre uforutsette hendelser som treffer oss, og utrygghet for reaksjonen fra dem som trenger ens omsorg. Når alt dette og mer til legges oppå hverandre, blir byrden vi forutsettes å bære tyngre og tyngre, da kan frykten og angsten ta herredømme over livene våre. Norge er det land i verden som er i stand til å gi befolkningen det beste tilbudet av helse, utdanning, omsorg, arbeidshjelp og mye mer. Vi skal være takknemlig og stolte over at vi lever i et samfunn der fellesskapet gir oss en slik grunnleggende trygghet. Samtidig viser vår opplevelse av angst og frykt at dette ikke er tilstrekkelig. I Betlehem er det bygd en kirke over grotten som den hellige familie etter tradisjonen gjemte seg i da de begynte flukten til Egypt fra folkemordet på alle Betlehems guttebarn. Grotten er hvit fordi en dråpe melk fra Maria falt på bakken da hun ammet Jesus. En av de eldste bildene i kirken er hentet fra denne tradisjonen og viser Jesus som ligger ved Marias blottede bryst for å få næring og nærhet. Det finnes knapt noen mer sårbar situasjon enn den nyfødtes absolutte avhengighet av morens velvilje. Bildet av Maria og Jesus kommer til oss med fortellingen om denne sårbarheten, men også med den tryggheten barnet har til moren sin. I dette bildet av menneskets mest grunnleggende sårbarhet og trygghet vises julens innerste hemmelighet for oss. Gud kommer til oss en skremmende tanke for mange i et sårbart barn som må finne sin trygghet ved morens bryst. Så utrolig stor kjærlighet har Gud til hver eneste en av oss at Gud valgte selv å erfare hva et menneskeliv består i. Julens budskap er at Gud ble menneske i Jesus og levde vår sårbarhet, og trengte vår trygghet, på samme måte som oss. Budskapet til gjeterne var derfor ikke at de burde skjelve i buksene og være redde. Engelens budskap til dem var tvert om at de ikke skulle være redde. Frykt ikke, var engelens ord til gjeterne! Med frimodighet ble de oppfordret til å oppsøke Gud i krybben. Mindre skremmende enn et barn ved mors bryst kan ikke Gud være. Gud var tilstede i deres hverdag, i dyrenes stall. Midt i sin angst og redsel og usikkerhet kunne de stole på at Gud selv ville ledsage dem og aldri slippe dem. Også til oss er julens budskap at vi ikke behøver å ha frykt. Vårt verd som menneske er ikke avhengig av hva vi presterer eller hvordan andre mennesker oppfatter oss. Vi faller aldri igjennom hos Gud. Som Jesusbarnet utleverte seg til Maria, kan vi legge vår sårbarhet i Guds favn. Gud vil holde oss fast i alle de kriser og krevende tider vi måtte komme til å oppleve slik en god mor verger sitt diende barn. Frykt ikke! Jeg forkynner dere en stor glede. Da er det virkelig grunn for oss til å feire! Velsignet julehøytid! Ikonet er malt av en munk ved St. Gerassimos klosteret, som ligger i Jordandalen i Det hellige land og som ble grunnlagt i 455. Det gis ikke navn på kunstneren Biskop Atle Sommerfeldt Det skjedde i de dager......at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!» Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem. 2

2 I DETTE N U M M ERET R EDAKTØREN HAR O R DET FRA P R E K E S T O L E N Side Biskopens julehilsen Juleevangeliet Fra prekestolen Foss slipeskivefabrikk Aktive barn i kirken Biskopens julehilsen Informasjon Konserter i adventstiden Trosopplæringsplan Biblioteket Oppslagstavle Kafe i kirken Slekters gang Klokkene kaller på deg I dette bladet er det lagt inn en giroblankett. Med denne kan du gi en gave til Fet Menighetsblad På forhånd takk for gaven Forsidefoto: Vintersemning ved Abbortjern. Foto: Rolf Lein Advent for alle penga? I desembermørket er det fint å tenne lys. Det er fint å forberede jula vi skal feire. De fleste av oss har med seg gode minner fra barndommen om hvordan dagene fram til jul bygde opp en forventning til selve julaften. Når pepperkakemennene og -konene ble lagt på stekebrettet, når doruller ble malt, når juletreet ble handlet inn, så steg forventningene. Det er disse tingene vi gjør sammen i adventstiden som skaper stemningen vi jakter på. Det er ikke pengene vi bruker på gaver som bestemmer hvordan julestemningen blir. Jeg tror gaver betyr mindre og mindre. Vi har jo allerede alt vi trenger. Nå er det de gode verdiene vi trenger; fellesskapsfølelsen, ro i sinnet, fred i sjelen, et møte med det hellige, et barn i en krybbe som bringer Guds rike inn i vår verden og våre liv. Velsignet jul. Ragnvald Seierstad Våg å dele av din tro! Våg å dele av din undring og ditt syn på livet; våg å lytte til spørsmål om liv og død, om hva som er meningsfylt og meningsløst. Dette er oppfordringer hentet fra Fadderbrev, en flott trykksak vi gir til hver enkelt fadder. En personlig hilsen til den enkelte, om at du er utvalgt til å følge et barn på veien til å bli voksen, ønsket og viktig i barnets og familiens liv. Videre minner den om at fadderne er vitner om at barnet er døpt til den kristne dåp. Her er en beskrivelse av oppgaven Å VÆRE FAD- DER. Dette gjelder mange av oss, enten vi er faddere til små eller store dåpsbarn, foreldre, besteforeldre, tanter eller onkler. For alle som vil at «barnet» sjøl skal få erfare at de faktisk hører til hos Gud. Opplæring i kristen tro har endret seg. Det er på tide at vi tar innover oss at skolen skal være orienterende i sin formidling om den kristne tro. Mens den læring som handler om å skape identitet som kristen, som døpt det er foreldrene, hjemmet og faddernes ansvar. Sammen med kirken. LA OSS BE Vi takker deg Gud for at du sendte Jesus til oss. Hjelp oss å ta imot han i tro og å elske vår neste som oss selv, slik han lærte oss. Amen. Fadderbrevet har gode tips til hvordan: «Din oppgave er også å minne barnet om dåpsdagen. Barn trenger voksne som lytter og forteller. Våg å dele av din tro, din undring og ditt syn på livet; våg å lytte til spørsmål om liv og død, om hva som er meningsfylt og meningsløst. Våg å be for barnet. Stol på at din tro og din livserfaring er viktig.» Det handler altså ikke om å være troende nok eller ha de rette ordene. Det handler om å våge. Våge å dele den sterke eller lille troen en har. Våge å stole på at den er viktig. Og by på den. For dåpsbarn i alle aldre trenger deg som bidragsyter og samtalepartner i å bygge sin egen identitet som troende. Ikke som innpuggede læresetninger, men som livserfaringer. Det handler om levd liv som døpt: Å by på oss sjøl og våre tanker og erfaringer, uansett om vi anser troen vår som sterk, svak, stor eller liten. Det er aldri for seint å fortsette å være fadder. Våg å dele av din tro - den er viktig! B IB ELORD Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Filipperne Inger Jeanette Enger 5

3 Slipeskiver i 100 år Fossbrødrene startet også Fet Jernvarefabrikk på Råmyra i Denne ble flyttet til Grorud i 1918 og byttet navn til Grorud Jernvarefabrikk. De ledige lokalene på Råmyra ble så benyttet til slipeskiveproduksjon. Her produserte man høybrente skiver, som ble vulkanisert ved 1200 grader C i store ovner. I begynnelsen var disse ovnene vedfyrte, og det gikk med 4-5 favner ved til hver fyring. Etter hvert gikk man over til kullfyring, deretter olje og til slutt elektrisitet. Etter andre verdenskrig ble all produksjon flyttet til Råmyra, og fabrikkbygningen ble utvidet. Det ble produsert et stort utvalg av slipeskiver, bryner og skjæreskiver. Foss Slipeskivefabrikk var en viktig arbeidsgiver i Fet gjennom nesten hele det 20. århundre, og hadde på det meste over 100 ansatte. Konkurransen hardnet til utover 1980-årene, og bedriften ble i 1989 kjøpt opp av en konkurrent, nederlandske Flexovit. Råmyra, 1992: De ansatte ved Foss Slipeskivefabrikk informeres om at fabrikken skal legges ned. Et nesten hundre år langt industrieventyr var dermed slutt. Einar Borud Bildet viser fabrikken i 1911, med Anton og Kristian Foss i forgrunnen. Øverst til venstre skimtes husene på Foss. Gan, 1898: Tre liter smergel varmes i en gryte under omrøring til den er så varm at det freser når man spytter i gryta. Ha så oppi en blanding av kritt og skjellakk, og rør alt sammen til en grøt. Grøten helles over på en blikkplate, smøres utover til et tynt lag, og man venter til den har stivnet før den brekkes opp og knuses til små partikler. Dette var den første oppskriften på råmaterialet i smergelskiver fra Foss Slipeskivefabrikk, eller Foss Smergelskivefabrikk som fabrikken het da den ble startet. Anton Foss hadde vært i Amerika og lært seg hemmeligheten ved slipeskiveproduksjon. Han hadde startet en fabrikk der, men solgte den og reiste hjem til Norge. Vel hjemme startet han Foss Smergelskivefabrikk sammen med broren Kristian. Den første fabrikken lå på slektsbruket Foss ved Østanesåa. Vannet i åa drev to turbiner som drev maskineriet på fabrikken og en elektrisk generator. Dette var det første elektrisitetsverket i Fet kommune, og folk kom langveisfra for å se på det elektriske lyset som var installert i fabrikken og våningshuset. Bildet viser Foss Slipeskivefabrikk på Råmyra rundt I bakgrunnen sees bygningen som opprinnelig huset Fet Jernvarefabrikk.. 6 7

4 Aktive barn i kirken 5.trinns leir på Fossheim mars 2014 inviteres barn på 5. trinn til leir i regi av Acta Normisjon. Tema for leiren er å se hvordan Jesus møter mennesker. Denne leiren er et samarbeid også med Sørum kirkelig fellesråd og Løken menighet. Slik vil barn fra våre to menigheter delta i et fellesskap av barn i prostiet. Leiren er på Fossheim leirsted og gjennom leker, aktiviteter, bibeldrama og nattsafari blir barna kjent med Bibelens tilblivelse og oppbygging. De vil også stimuleres til å reflektere over fortellingene om Jesu møte med mennesker. Slik at de kan se seg selv og sitt liv i lys av disse fortellingene; finne gjenkjennelse, protest, undring og identitet. Barnekor i Fet Barnekoret er for barn fra fire år og oppover og vi øver i. Vi begynner hver øvelse med å synge «Jeg blir så glad når jeg ser deg», for det blir vi! Det er en glad gjeng som møtes til korøvelse hver onsdag kl. 18. For at vi skal kunne synge fint må vi varme opp. Da leker vi for eksempel at vi er en blomst som vokser. Da begynner vi helt nede på gulvet, som om vi er et lite frø. Også strekker vi oss sakte oppover, helt til vi står med hendene høyt over hodet. Etter dette begynner kanskje pianisten å spille en stødig rytme på pianoet. Da later vi som om vi skal rekke en buss. Vi går i takt, og plutselig får vi øye på bussen. Da spiller pianisten en rask rytme, også må vi løpe helt til vi rekker bussen. Når vi er varme i kroppen og stemmen, synger vi forskjellige sanger sammen. Mange av sangene handler om Gud og noen av sangene har bevegelser til. Vi begynner allerede å bli gode på «Hvem har skapt alle blomstene?» og «Når det stormer»! Hver korøvelse blir det fortalt en historie fra Bibelen, og noen ganger synger vi en sang som passer til denne. Mot slutten av øvelsen leker vi også sammen. «Bjørnen sover» har vært veldig populær så langt! Siden vi startet opp i september har vi vært rundt 10 barn og det er plass til enda flere! Undretur for 4-åringer Jørgen og Nicholas lærer om dåpen Iselin og Nicholas hører om Sakkeus Utdeling av Min kirkebok i Dalen ble i år utvidet med en Undretur i kirken. 4-åringene var invitert til en samling på lørdag formiddag. Undreturen tok dem med rundt i kirkerommet og på galleriet. Der fikk de prøve kirkeklokkene! Framme ved alterringen undret vi oss over fortellingen om Sakkeus. Han som klatret opp i et tre for å få øye på Jesus. Barna i var like glad i klatring som Sakkeus. For alterringen var i god bruk hele formiddagen. Glimtvis gav barna oss tilbakemelding ved sin innlevelse og engasjement om at samlingen var betydningsfull. Ute på kirkebakken lekte vi Bjørnen sover og Sisten. For foreldrene var dette obligatorisk, barna var det ikke vanskelig å be. Slik ble gruppen sveiset sammen og vi voksne fikk opp pulsen. Etter å ha sunget sammen om skapelsen og stormen gikk vi deretter opp for å male. Høstbladene vi tok med oss utenfra ble snudd og malt på baksiden - med rødt, grønt, blått, svart og gull. Deretter presset vi dem ned på et lyst ark og fikk fram de fine bladnervene. Det skapte som nå er i ferd med å dø fikk nytt liv på malearkene. Jørgen og Iselin maler høstblader 8 9

5 Informasjon!! Dåpstreff Konserter i adventstiden Dåpstreffet er trosopplæringsplanens aller første treffpunkt mellom kirka og familien. Når et barn meldes til dåp inviteres barnet og foreldre til dåpstreff. Det meste av det formelle er da unnagjort, dåpsdagen er kjent og faddere valgt. På dåpstreffet konsentrerer vi oss om sjølve dåpen. Hvordan gjør vi det, hvem vil bære dåpskanna og lese tekster? På dåpstreffet samles flere barn som skal døpes i nærmeste framtid. Målet er at foreldre skal være trygge på det praktiske. Og vi snakker om hva dåpen innebærer. Hva betyr det at vi nå gir barnet del i denne hellige handlingen? I dåpen sier foreldre og faddere ja til å oppdra barnet i en kristen tro. Hvordan gjør man det? Og hvorfor er foreldre og faddere så viktige at de må si ja til akkurat det? Og hva kan vi som kirke bidra med for å hjelpe til med dette? På dåpstreffene får hver enkelt dåpsfamilie med seg boka «Arvegull» (www.iko-forlaget.no) Her er det mange tips! Vi bruker boka når vi øver oss på trosbekjennelsen, synger dåpssalme og ser på dåpsliturgien. Her finner vi også bønner når vi avslutter rundt lysgloben, og foreldre med barn på armen tenner lys for sitt barn. Med seg hjem får alle barna et «Fadderbrev» til hver av sine faddere. Her lyder oppfordringen: «Barn trenger voksne som lytter og forteller. Våg å dele av din tro, din undring og ditt syn på livet; våg å lytte til spørsmål om liv og død, om hva som er meningsfylt og meningsløst. Våg å be for barnet. Stol på at din tro og din livserfaring er viktig.» Konfirmantarbeidet I Fet og Dalen menigheter er det nesten 90 konfirmanter som nå har startet opp med undervisning. 22. september ble de høytidelig presentert i hver sin kirke, Dalen hadde gudstjenesten om formiddagen og i Fet var det kveldsgudstjeneste. Konfirmantene går til undervisning i Fet kirke, og på Kringen. I tillegg til undervisning har de flere aktiviteter å velge mellom. Mange følger KRIK-treff i gymsalen på Østersund ungdomsskole. KRIK står for Kristen Idretts Kontakt, og på de samlingene er det fysisk aktivitet med fotball og annen idrettslek i tillegg til en andakt. Ungdomskor er en annen populær aktivitet der det synges og øves frem til ungdomsgudstjenesten i mars neste år. På flere av gudstjenestene vil konfirmantene delta som ministranter, det vil si at de hjelper til med å forberede gudstjenesten, deltar i prosesjon, tenner lys og gjør andre oppgaver i gudstjenesten. Nytt av året er at konfirmantene også kan velge å gjøre hjemmebesøk til eldre eller ensomme, gjerne slektninger. Vi ønsker å fokusere på det diakonale tjenesten vår for andre. I november får vi besøk av Road Service, det er et team av ungdommer som reiser rundt i Norge med undervisning og musikk/dans/drama-show. I slutten av januar blir det konfirmantleir på Mesnalia. Vi reiser opp på fredag med buss fra Fetsund. Der blir det tur til slalåm-bakken, langrenn, aking og mulighet for å kjøre hundeslede. På lørdagskvelden er det stor fest med underholdning. I tillegg blir det noe undervisning og vi jobber sammen for å lage gudstjeneste på lørdagskveld. Det blir en festlig helg med mye moro og vi blir enda bedre kjent. I mars lager vi til en ungdomsgudstjeneste der koret er med og synger. Den store festen blir selve konfirmasjonen. I Dalen blir det konfirmasjon 25. mai kl 11 og i Fet blir det fire konfirmasjonsgudstjenester 31. mai og 1. juni. Ta godt i mot konfirmantene og husk dem i dine bønner! Adventskonsert søndag 1. desember kl og bygdekor kommer sammen igjen for fjerde gang i år for å synge en stemmningsfull adventskonsert. I år har de med seg en strykekvartett og tenorsolisten Henrik Hundsnes. Henrik er spesialist i barokkmusikk, og har sunget med blant annet Oslo filharmonien og kringkastingsorkesteret. Med disse flinke profesjonelle musikere, har korene forberedt en del av Händel s Messias (sats 1-4). Det blir virkelig et advent tema med Händel s bruk av profetiske tekster fra Gamletestamentet som forteller om Herrens ankomst, pluss andre kjente adventssanger som «Å kom å kom Immanuel», «Vitae Lux», «Nordnorsk Julesalme» og «Tenn lys». Vi ser også litt fram mot jul med en del engelske julesanger. Det blir levende lys, et stort kor, og fin musikk som starter den fineste sesongen i året. Dette er ikke noe å gå glipp av! Konserten koster kr.150,- og er gratis for barn under 15 år. Musikkandakt for advent - Søndag 8. desember kl i Den anglikanske tradisjonen med å lese sju tekstlesninger med sang og musikk i mellom er ramme for denne musikkandakten i. Musikken er fremført av lokale musikere, og vi synger en del adventssalmer sammen. Presten er Inger Jeanette Enger og kantor er Jo Dalene. Solister er blant annet Elisabeth Endresen. Mandag 9. desember kl.19, Fet kulturskole har de siste årene samlet et knippe av sine elever til en stemningsfull julekonsert i. I år får publikum høre variert julemusikk fremført på ulike instrumenter, og det blir både kor- og solosang. Noen av danseelevene opptrer, og kunstelevene viser frem noe av det de har jobbet med i høst. Dette er den siste store konserten i jubileumsåret for den aktive kulturskolen vår som er blitt hele 50 år. Kulturskolens elever i alle aldre ønsker velkommen til en variert og koselig førjulskonsert mandag 9. desember. Det er gratis inngang og dørene åpner kl «Vi synger og spiller julen inn» Søndag 15. desember kl.17, Tredje søndag i advent arrangerer Fet musikkråd sin tradisjonsrike julekonsert. Det er 62. året på rad at musikkrådet inviterer til at vi synger og spiller jula inn i. Fet janitsjar, som i år har 25-års jubileum, er en av de lokale musikkforeningene som deltar i årets konsert. Det blir en del allsang, og mye festlig julemusikk. Konserten starter kl Velkommen! 10 11

6 Planene er klare. Du mellom 0 og 18 år kan Mål for trosopplæringen - Vi skal arbeide for økt deltakelse av barn og unge i våre lokale kirker slik at de får styrket sin tro på Den treenige Gud. - Vi skal videreutvikle bredden i trosopplæringens innhold. For aldersgruppen 0-6 er relasjoner et sentralt begrep for innholdet, for 7-12 åringene er fortelling gjennomgående og for aldersgruppen er identitet i fokus. - Vi skal styrke relasjonen mellom kirken og familien gjennom trosopplæringstiltak og gudstjenesteliv. Prosessen videre Trosopplæringsutvalget har vært tungt inne i planprosessen fra høsten Medlemmene i utvalget er: Jorunn Apeland, Kari Drangsholt, Peter Straumann, Kristin Gjerde og Elisabeth Ruud. En stor takk til disse! Planen ble sendt biskopen i Borg 1. juli. Nå i høst er den lest av kirke- og samfunnsavdelingen i bispedømmet. Rådgiver for trosopplæring i Borg og prosten har i et møte i oktober gitt staben tilbakemelding på planen. Mange gode ord er kommet om en plan som er gjennomarbeidet og med et godt teologisk og pedagogisk faglig innhold. Lokal trosopplæringsplan Den endelige godkjenning kommer når staben sammen har fordelt ansvar og oppgaver i de forskjellige trosopplæringstiltakene. DELTA en bærende idè med tre dimensjoner Identitet Relasjon 0-5 Fortelling 6-12 Delta-området ligger der elva Glomma renner ut i Øyeren. Dette området er veldig fruktbart; fullt av dyre- og fugleliv. Fet betyr grønn, frodig slette ved vann. Og den lokale geografien og stoltheten over kommunens særpreg vil bli fanget opp i denne ideen. Det er naturlig å legge noen av trosopplæringstiltakene til naturreservatet eller langs elva. Elva og vannet som renner er livgivende og knytter assosiasjoner til dåpen i kirkens tradisjon. Å delta er en invitasjon til å bli med gjennom aktiv deltakelse. Når delta uttales ved å gå ned på den første stavelsen, blir dette et aktivt verb. Deltakelse er en rød tråd for tiltakene i trosopplæringsplanen. Læring skjer gjennom aktiv deltakelse i et fellesskap. Ved at barn og ungdom deltar skapes tilhørighet til den lokale kirken. Symbolet for den greske bokstaven delta er en likesidet trekant. Dette symbolet er i den kristne tradisjonen et uttrykk for Fader, Sønn og Hellig Ånd; de tre personene i treenigheten. Videre representerer disse sidene i trekanten de tre aldersgruppene 0-5, 6-12 og Vi ønsker å gi barn og ungdom bredden i kristendommens innhold, og begrepene relasjon, fortelling og identitet vil være sentrale begreper. Viktige dimensjoner i trosopplæringen Til grunn for vår plan ligger kirkerådets Plan for trosopplæring «Gud gir vi deler». Denne planen oppgir elleve sentrale dimensjoner som skal være med i den lokale planen. Hver dimensjon er til stede i alle faser og tiltak. Samvirke med hjemmet og familien Relasjonen med hjemmet er avgjørende for at barna kommer på tiltakene. Kontakten med barna i de første leveårene går derfor gjennom foreldrene. Vi ønsker å bygge nettverk slik at kirken oppleves som et fellesskap; helt fra dåpstreffene og oppover i barne- og ungdomstiden. I hjemmet skjer den viktigste trosopplæringen. Barn og unges medvirkning Delta grunnideen for vår lokale plan er en invitasjon til aktiv deltakelse i trosopplæringen. Konfirmantene deltar som minestranter i konfirmasjonstida og lager ungdomsgudstjeneste, 11-åringene har gudstjenesteverksted på LysVåken og barn i dåpsfølge oppfordres til å være med i inngangsprosesjon og medliturger i gudstjenesten. På konfirmantleir er det en gruppe ungdomsledere som medvirker både til planlegging og gjennomføring. Inkludering og tilrettelegging Alle uansett funksjonsnivå og behov for oppfølging skal kunne delta på våre tiltak. Vi er alle unike og skapt av Gud. Dette grunnleggende menneskeverdet er basisen for arbeidet med tilrettelegging. Vi vil derfor gi barn og unge med særskilte behov en opplevelse av at de er elsket. Inkludering er et sterkt uttrykk for Guds kjærlighet og Tenning av lys i lysgloben under LysVåken gudstjeneste Trosopplæringsutvalget har vært tungt inne i planprosessen. kan gi fellesskapet en ny forståelse av denne grunnsannheten. I trosopplæringen skal vi sammen med foreldre, skole og andre fagmiljø i kommunen legge til rette for at barn og ungdom med spesielle behov blir ivaretatt. Gudstjeneste Gudstjenesten er menighetens hovedsamling og flere av trosopplæringstiltakene er knyttet opp mot en deltagudstjeneste. I ny lokal grunnordning for gudstjenester er familiegudstjeneste erstattet med deltagudstjeneste. Slik ønsker vi å samkjøre disse to reformene også språklig. Vi legger vekt på å synliggjøre barn og unge inn i gudstjenestene og integrere søndagsskolen i gudstjenestefellesskapet. Minestrantoppgaver som tekstlesing, nattverdutdeler, medhjelper under dåp og forbønn og evangelieprosesjon er eksempler på tjenester hvor trosopplæring finner sted gjennom praksis. Slik kan gudstjenesten være en læringsarena for barn og unge. Diakoni Konkrete solidaritetshandlinger setter spor fordi hele mennesket kropp og sjel- engasjeres. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon der hele konfirmantkullet er bøssebærere gir ungdommene en slik erfaring. Videre er diakonien forankret i menigheten og springer ut av denne. Vi ønsker å bidra til at barna gjennom trosopplæringstiltaket Tårnagenthelg kan få være med å vise omsorg for de eldre på sykehjemmet, Pålsetunet. Slik vil vi stimulere til samfunnsengasjement og ansvar både globalt og lokalt. Misjon Kirken er misjonal og misjonsbefalingen er helt sentral i kirkens selvforståelse. Vi vil arbeide for å etablere et misjonsprosjekt som styrker lokale kirkers arbeid innenfor trosopplæring

7 Slik vil vi bygge bro mellom vår menighet og en organisasjon eller prosjekt i den verdensvide kirke. Gjennom et misjonsprosjekt vil vi også kunne hente impulser til vårt eget trosopplæringsarbeid. Å dele er også å ta imot. Musikk og kultur Ulike kulturuttrykk er trosopplæring i bred forstand. Vi ønsker å gi barn og unge mulighet for å uttrykke seg gjennom dans, sang, salmer og drama. I konfirmanttida kan ungdommene velge å være med i et ungdomskor. Dette koret øver på et repertoar fram til ungdomsgudstjenesten. «Salmeslaget» i regi av Borg bispedømme vil gi ungdommene kjennskap til mange slitesterke salmer. Vi skal på sikt utvide dette arbeidet til å omfatte ungdom etter konfirmanttida. Gjennom dans og drama får barna mulighet for å uttrykke tro og undring på LysVåken. Frivillig medarbeiderskap Frivillighet er en av grunnsteinene i vårt trosopplæringsarbeid. Det er mange frivillige i bygda innenfor ulike lag og foreninger. Og de menneskelige ressursene er de viktigste i arbeidet vårt. Vi ønsker å skape en god frivillighetskultur. «Takk for samarbeidet» er den naturlige avslutning når vi går fra hverandre etter en gudstjeneste, utvalg eller trosopplæringstiltak. I våre menigheter har vi to menighetsråd, gudstjenesteutvalg, trosopplæringsutvalg, kulturutvalg og andre frivillige. Vi har en rekke oppgaver som for eksempel søndagsskolen, kirkeverter og klokkere som utføres av frivillige medarbeidere. I mange av trosopplæringstiltakene er vi avhengig av at foreldre kan stille som frivillige. Samvirke med barne- og ungdomsorganisasjonene I Fet samarbeider menighetene med Normisjon i Fetsund og Dalen, KFUK-KFUM-speiderne og Fetsund KFUK-KFUM (Åpen barnehage). Disse organisasjonenes arbeid for barn og ungdom er en del av menighetens trosopplæring. Dette er en gjensidig forståelse og vitner om en god kultur for samarbeid og for å utnytte hverandres ressurser. Tverrfaglig samarbeid I staben er ansatt kantor, kateket, kirketjenere, kirkeverge, prester, sekretær og trosopplærer. Blant de frivillige er mange andre yrkesgrupper representert. Vi ønsker et godt og faglig samarbeid på tvers slik at vi kan utnytte den spesialkompetansen de ulike har personlig og profesjonelt. Alle er nødvendige for å gjennomføre menighetens trosopplæring. Egne fagmøter innad i staben tar opp tema og samarbeid innenfor trosopplæringsarbeidet. Kommunikasjonsarbeid Den viktigste kommunikasjonskanalen er direkte kontakt med foreldre og barn. De personlige møtene med foreldre og barn for å reklamere for tiltakene våre står helt sentralt i arbeidet. Slik bygges relasjoner og vi gjør oppmerksom på videre tiltak. Vi har en logo som favner den bærende ideen for vår lokale trosopplæringsplan. DELTA-begrepet kommuniserer umiddelbart fordi det assosieres med den lokale naturgeografien. Trenger du inspirasjon til julegaver, julepynt eller juleverksted? Da stiller vi ut alt vi har av julebøker, julemusikk og julefilmer for store og små. Kom innom og lån bøker til nytte og glede. Vi har også vår egen julekalender med 24 bokgaver, en for hver dag. Du kan komme Charles Dickens: En julefortelling Historien om den gjerrige Ebenezer Scrooge ble skrevet i 1843, men fortellingen om de tre juleåndene som forfølger Scrooge, er et must også i dag. Vi har fortellingen i ulike bokutgaver, lydbok og film. Jostein Gaarder: Julemysteriet Det var midt i skumringstimen. Julegatene var tent, tjukke snøfiller danset mellom lyktene... Joakim finner en magisk julekalender i en bortgjemt bokhandel. Hver dag når han åpner en luke i kalenderen, faller det ut en liten lapp med en fortelling om Elisabeth og hennes reise til Betlehem. Det blir en reise gjennom Europa og Lilleasia, men det er også en reise gjennom historien. Julemysteriet er en bok for hele familien. Jul i biblioteket til å bli dagens heldige mottaker av vår lille julegave. Vi sees! Her er et knippe bokanbefalinger: Richard Paul Evans: Juleskrinet Richard drømmer at han møter en engel. En natt våkner han av drømmen og hører musikk. Han følger lyden opp på loftet, og finner et gammelt treskrin. Skrinet viser seg å inneholde mange hemmeligheter, og det lærer den lille familien hva jula egentlig dreier seg om. Beate Grimsrud: God jul: hvor er du? Underfundig og morsom roman om spesielle steder forfatteren har tilbrakt julaften, som i en sovepose i ørkenen, i telt på safari eller i en snøhule på fjellet. Karin B. Perssen: Julebrevpikene Magnhild og venninnegjengen skaper en liten juleaksjon, en motstandsbevegelse kalt: Ærlige julebrev. Opprøret vekker interesse over hele landet. Dette er en humoristisk fortelling til ettertanke. Julestemning inneholder et bredt spekter av julefortellinger, fra det alvorlige og rørende til det mystiske, humoristiske og gledesfylte. Noen fortellinger er skrevet for voksne, noen for barn. Historiene er valgt ut med tanke på å kunne glede de fleste. Aukrust, Beskow, Garborg, Hamsun, Lindgren og Prøysen m.fl. har fortellinger med i boken. I konfirmanttida kan ungdommene velge å være med i et ungdomskor. Bibliotekets åpningstider: i det gamle Herredshuset ved rv. 22 Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag Stengt Annenhver lørdag: kl Biblioteket er stengt mellom 19/12 og 4/1 14 Tlf fet.folkebibliotek, 15

8 Fetsund KFUK-KFUM Kringen er plassen for liten og stor Høst 2013 Desember Lørdag 14. kl Vi baker og spiser julekaker. Kringen brukes av barn, unge og seniorer. Vi leier ut til barnedåper, konfirmasjoner og bursdager. Det er omkring 200 mennesker innom i løpet av uka. Skulle noen få lyst til å sponse eller gi oss en gave, så er kontonummeret Hjemmeside Følg også Kringen på Facebook. KFUK-KFUM speider Vil du bli KFUK-KFUM speider? Ta kontakt med: Tove K. Pettersen mobil: eller Eva Horsfjord De har nettside speider.net. Noe du lurer på så ta gjerne kontakt med Kjellaug Solemdal , leder i Fetsund KFUK-KFUM Seniortreff på Kringen Velkommen til alle som har høve til å møte første torsdag i mnd kl med varighet til kl 14.00! Rolf Kaspersen formidler kjøretjenestetlf eller Steinar Årdal ( ) Fetsund Normisjon Misjonshuset, Faldalsveien 13 Tema: Når troen utfordres Desember Mandag 2. Kl Bønnemøte Torsdag 5. Kl Adventsmøte. Taler: Hallvard Mosdøl Torsdag 12. Kl Sangkafé. Januar 2014 Søndag 5. Kl Julefest. Andakt: Ragnhild Telhaug Liten og stor kl tirsdag 10/12 Kontaktperson: Reidun Westgård Hodnebrog, tlf: Yngres Annenhver mandag fra kl til kl klasse: Kontakt:Tormod Bergerud tlf klasse: Kontakt: Knut Hodnebrog tlf Bibelgrupper / fellesskapsgrupper Et lite og omsorgsfullt fellesskap for å vokse i sitt personlige kristenliv, utvikle nådegavene, øke sin bibelkunnskap, - og få gode venner. Gruppene holdes i hjemmene. Kontaktperson: Einar Taranger tlf Strikkekafé Hyggelig formiddagssamling for alle, med enkel lunsj. Kontakt: Solvor Kvebek tlf Kvinneforening Møtes i hjemmene hver tredje tirsdag i måneden. Kontakt: Berit Breen tlf NORTRIM Fotballtrening hver tirsdag fra kl 2100 til kl 2200 i gymsalen på Hovinhøgda skole. Kontakt: Per Heggedal tlf Søndagsskoleleder? Vil du være med i en turnus med de andre lederne, ta kontakt med Kristin Gjerde. Tlf Kringen åpen barnehage Åpen barnehage for barn fra 0-6 år i følge med en voksen. Tilbudet er åpent mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10 til 14. Vi har ingen påmelding. Pris pr gang er kr 40,- pr barn (søskenrabatt). Mer informasjon: kontakt Ingelinn på tlf Adresse: Kringenveien 1. Åpen bibelgruppe Samles i private hjem, fortrinnsvis siste mandag i måneden. Ring Ruth Årdal, telf Gansdalen Normisjon Desember Onsdag 11. kl Møte. Besøk av Thor Haug. Januar Onsdag 15. kl Møte. Besøk av Arne Andersen Onsdag 29. kl Møte. Februar Onsdag 12. kl Møte. Besøk av Elin Marie Østbø. Onsdag 26. kl Møte. Besøk av Ingvald Tjemsland. Mars Onsdag 12. kl Møte. Besøk av Thor Haug. Årets 50-års konfirmanter SYKEHJEMSBUSSEN Oddvar tlf: Rolf tlf: Trenger du skyss til Fetsund sentrum kan du ringe dagen før du skal reise. Kjøretider: Tirsdager kl 9.00: Fjellsrud - Enebakkneset - Gansdalen - Fetsund. Onsdager kl 9.00: Fetsund sentrum - Haldorsvei - Roven - Fetsund sentrum. Onsdager kl 10.30: Pålsetunet - Hovinåsen - Gardertoppen - Garderåsen - Øyaveine - Fetsund

9 Kirkeskyss Kristian Høntorp kommer gjerne og henter de som trenger kirkeskyss, men det må avtales på mobil for hver gang. Det er ikke alle søndagene han har mulighet. Han kjører minibuss og vil trolig ha ca kr 20,- av hver for å dekke drivstoff. Vi trenger flere som er villig til å ta på seg å stille som sjåfør til avtalt dag. Vi vil fortsette med å utvikle dette tilbudet. For tilbakemeldinger og spørsmål kan en henvende seg til Fet og kontor, e-post: menighetskontoret eller ring Disse annonsesidene når alle husstandene i Fet Interessert i plass? Ring: mobil: froydis.waldorff Priser: minste pris pr år Minste enhet 500, ,- Dobbel 1 000, ,- 1/3 side 3 000, ,- 1/2 side 4 500, ,- Helside 9 000, ,- 2 sider , ,- Følg med på menighetens hjemmeside: FRISØRSALONG OG SOLSTUDIO Telefon FETSUND STASJON Skulleruds Begravelsesbyrå 1960 Løken Tlf / (Hele døgnet) Snakk med noen! Ring Telefon Fetsund Utfører alt i varme og sanitæranlegg Gan Maskin AS Telefon Åpent Kun timebestilling Mob: Rimelige priser! Kurs i Ingers hverdagsmat. DIN ELEKTRIKER I NÆRMILJØET Om ønskes kommer vi hjem for samtale. Vi er behjelpelig hele døgnet. Alt i rørleggerarbeid Tlf.: Mobiltlf.: Sven-Erik Stigen Barkenesveien, 1903 Gan Troll Hundefor Vi er forhandler av Troll Hundefor Når pris og kvalitet teller Selskaps-/ møtelokale? Lei Enebakkneset Grendehus! Ta kontakt med Jane Albertsen på tlf Roven Grendehus har til leie: Selskapslokaler m/peis Velutstyrt kjøkken Pent uteområde Tidligere barnepark leies ut til barnebursdager o.l. Kontaktperson: Eivind Wahl Utleie av Misjonshuset i Falldalsveien 13 - Minnesamvær - Møter - Barneselskap - Konfirmasjon Henvendelse: Einar Taranger, tlf / Fetsund Normisjon Fet Røde Kors Røde Kors-huset Ungdommen leies ut til møter, selskaper og sammenkomster. Tlf: Utleie av Dalheim Vi har: Stor og liten festsal Kjøkken med kjølerom Koselig peisestue Møterom Stor parkeringsplass Kontakt Rita Pedersen tlf / Eller e-post: Utleie av Kringen - Minnesamvær - Møter - Barnedåp - Barneselskap - Konfirmasjon Kringen er rus-og alkoholfri inne og ute. Ring i god tid og spør om pris og om vi har ledig. Kontakt Kjellaug Solemdal tlf / FETSUND KFUK -KFUM Vårt vaskeri tilbyr: vask og rulling av duker utleie av hvite duker Vi vasker dessuten ryer, dyner, puter, soveposer, arbeidstøy, samt sportstøy og jaktklær, som vi også kan impregnere. Vår pakke- og monteringsavdeling påtar seg ulike typer pakkeoppdrag. Vår kantine kan levere møtemat o.l. - etter nærmere avtale. Heia ViTA as er en tiltaksbedrift på Heia industrifelt i Fet, som tilbyr tjenester til private og næringsliv. Gjennom arbeidsoppdrag sysselsetter vi uføretrygdede og personer med behov for arbeidstrening. Vår visjon lyder: «Sammen skaper vi trivsel, utvikling og resultater!» Vennligst kontakt oss på telefon eller

10 Kirkekaffe bak bakerste benk denne møteplassen bidro til å skape en uformell og god atmosfære i den flotte kirken vår. Halvard Mosdøl fortalte at både det forrige og nåværende menighetsråd har flere mål med denne møteplassen, slik som for eksempel: Gi et tilbud om kirkekaffe etter hver gudstjeneste Gi mulighet for å sitte ned og slå av en prat med både kjente og ukjente Gi mulighet for å skape fellesskap og etablere vennskap Skape en inkluderende atmosfære som igjen kan bidra til sterkere involvering i menighetsarbeidet Skape et mindre «rom i rommet», der man f.eks kan gjennomføre dåpssamtaler etc. kirken, og at menigheten skal oppleve at den er et godt sted for både kropp og sjel. - Både kaffebordet og alterbordet har sin funksjon i kirkerommet, og det er god plass ved begge, fortsetter han. Menighetsrådet har planer om å gjøre flere tiltak i kirken for å bidra til involvering. De vil bl.a. gå til innkjøp av enda en lysglobe og et ekstra sett med nattverdsutstyr. Ved flere av gudstjeneste er det to nattverdstasjoner. Under nattverden er det også anledning til å bruke lysgloben. For mange av oss kan det å tenne et lys være en form for bønn. Og gudstjenestereformen, som Den norske kirke nå står midt oppi, handler nettopp om å skape rom for involvering, avslutter Halvard Mosdøl. Vi ønsker både menighetsrådet og gudstjenesteutvalget lykke til med sitt arbeid for å oppfylle intensjonene i gudstjenestereformen. Kristin Kyhen Ramstad Gode møteplasser skaper fellesskap Forrige menighetsråd med Bente Haavet og Camilla Sande i spissen arbeidet for å legge til rette for en møteplass nederst i kirkerommet i Fet. De fikk etter hvert Riksantikvaren med på ideen, så i dag møter vi et innbydende og åpent rom i inngangspartiet. Menighetsbladet møtte leder for dagens menighetsråd i Fet, Hallvard Mosdøl, i en onsdag i november for å høre litt om hvordan menigheten og rådet opplever denne møteplassen. Da vi ankom, hadde medlemmer av kor og Fet bygdekor tatt i bruk bord og stoler for å få en prat og en kaffekopp før øvelsen til adventskonserten skulle begynne. Vi passet derfor på å spørre noen av de frammøtte hva de syntes om å ha en slik uformell møteplass i kirken. Kormedlemmene Turid Bjerke og Grethe Aas sa nærmest i kor at det er viktig å ha en kirke som blir mye brukt, og at nettopp Har du inntrykk av at møteplassen er blitt tatt godt i mot av menigheten? - Mosdøl er ikke tvil om at det er flere som blir igjen etter gudstjenesten. Det er bare kommet positive signaler på at noen av de bakerste benkene er tatt vekk og erstattet med små runde kafébord og stoler. På sikt arbeides det med å få en mer permanent ordning, noe som også er et pålegg fra Riksantikvaren. Mosdøl er opptatt av at gudstjenesten er det viktigste som skjer i Engasjert menighetsrådsleder Halvard Mosdøl blir intervjuet 20 21

11 Fet Prestegjeld Fet og kontor Besøksadresse: Engavn. 6 Postadresse: Rådhuset, 1900 FETSUND Tlf Fax E-post: menighetskontoret Åpningstid: Mandag - Torsdag kl Mandag er prestens fridag. Prestene treffes etter avtale. Sokneprest i Fet Inger Jeanette Enger Prestebakken Fetsund Mobil: E-post: inger.jeanette.enger Sokneprest i Dalen: Sverre Tofte Mobil: E-post: sverre.tofte Kateket/trosopplærer: Ragnhild Telhaug Tlf E-post: ragnhild.telhaug facebook-navn: Ragnhild Kateket Kantor: Jo Dalene tlf Mobil: E-post: jo.dalene Kantor/trosopplærer: Sindre Hovland mob.: e-post: sindre.hovland Sekretær: Frøydis Waldorff E-post: froydis.waldorff Kirkeverge: Sølvi Støvind Tlf. privat Mobil E-post: solvi.stovind Driftsleder: Tormod Karlsen Tlf E-post: tormod.karlsen Dalen menighetsråd Leder: Elisabeth Ruud tlf.: E-post: Fet menighetsråd Leder: Hallvard Olavson Mosdøl tlf: E-post: Fet og Dalen fellesråd Leder: Gro Henriksø Døpte Hugo Engvoldsen Snorre Gabriel Lofthus Teigen Amalie Asbjørnsen Gudmundsen Magnus Heggedal Caroline Jensen Mikkelborg Emmeline Gran Roll Liam Angél Eriksen Theo Nicolai Brøtmet Linus Neskvern Oscar Heyerdahl Smevik Liam Holthe Stubberud Amanda Neuenkirchen Ulrik Hallenstvedt Gausen Kevin Teig Fagerjord Alma Bjørkelid Amalie Skogen Nielsen Tancred Valen-Sendstad Theo Sørsås Thoresen Døde Vigsler SLEKTERS GANG Linn Holbø Frydenberg og Trond Ottem Cecilie Aungrind og Erik Berg-Pedersen Anita Hvidin og Christian Holthe Renate Johansen og Per Åsmund Johansen Garderbakken 1, 1900 Fetsund Lilli Kirsten Stubberud f.1924 Ivar Arne Ekeberg f.1940 Johan Bye f.1924 John Ludvig Svenskerud f.1933 Martha Ruud f.1920 Hans Karlsrud f.1923 Hans Jahr f.1927 John Raasok f.1932 Jon Ingvald Røine f.1944 Oscar Caspersen f.1929 Knut Arne Hunes f.1938 Wiggo Mjøllner f.1932 Jan Olav Jensen f.1935 Oddvin Rimereit f.1934 Esther Bergljot Barkenæs f.1920 Laurids Gunnar Sørensen f.1930 Elisabeth Knudsen Hexeberg f.1967 Ragnhild Larsen f.1943 Gulborg Helene Ekeli f.1920 Anna Louise Brovold f.1933 Fet menighetsblad, Fet og kontor, Rådhuset, 1900 Fetsund E-postadresse: Annonser: Kirkekontoret tlf , solvi.stovind Redaksjon: Harald Støvind (hovedredaktør), Ragnvald Seierstad, Tor Kristiansen, Kristin Ramstad, Einar Borud. Desk og foto: Rolf Lein. Gaver til menighetsbladet: konto nr Trykkeri: 07 Gruppen AS Opplag: 4600 Innleveringsfrist neste utgave: 10. jan 1. desember kl 11:00 Deltagudstjeneste - Lys våken 1. søndag i adventstiden, Matt 21,1-11 Kateket: Ragnhild Telhaug 1. desember kl 19:00 Adventskonsert 8. desember kl 11:00 Dåpsfestgudstjeneste 2. søndag i adventstiden, Joh 14, desember kl 18:00 Adventskonsert 2. søndag i adventstiden, Joh 14,1-4 Ofring: Menighetsarbeidet 15. desember kl 11:00 Høymesse med dåp 3. søndag i adventstiden, Matt 11,2-11 Ofring: Areopagos 15. desember kl 17:00 Vi synger julen inn 3. søndag i adventstiden, Matt 11, desember kl 11:00 Høymesse 4. søndag i adventstiden, Luk 1,46-55 Kirkeskyss fra P-plassen ved Rimi kl desember kl 14:00 Deltagudstjeneste Julaften, Luk 2,1-20 Ofring: Kirkens Nødhjelp/Menighetsarbeidet Klokkene kaller på deg 24. desember kl 15:00 Deltagudstjeneste Julaften, Luk 2,1-20 Ofring: Kirkens Nødhjelp 24. desember kl 16:00 Deltagudstjeneste Julaften, Luk 2,1-20 Ofring: Kirkens Nødhjelp/Menighetsarbeidet 25. desember kl 11:00 Høytidsgudstjeneste Juledag, Joh 1,1-14 Kirkeskyss fra P-plassen ved Rimi kl desember kl 11:00 Høytidsgudstjeneste 2. juledag, Joh 1,1-14 Ofring: NMS 26. desember kl 13:00 Pålsetunet Julegudstjeneste 2. juledag, Joh 1, desember kl 11:00 Høymesse med dåp Romjulssøndag, Matt 2,13-15 Kirkeskyss fra P-plassen ved Rimi kl januar kl 11:00 Høymesse Nyttårsdag, Luk 2,21 Kirkeskyss fra P-plassen ved Rimi kl januar kl 11:00 Deltagudstjeneste - Hellige 3 kongers dag Kristi åpenbaringsdag, Matt 2,1 12 Kjære givere Gavekontoen til Fet og Dalen menigheter er: Til Fet menighetsblad er gavekontoen: Gaver fra kr 500,- er skattefrie. En stor takk til alle givere! 12. januar kl 11:00 Høymesse med dåp 2. søndag i åpenbaringstiden, Matt 3, januar kl 11:00 Høymesse 3. søndag i åpenbaringstiden, Joh 2,1 11 Kirkeskyss fra P-plassen ved Rimi kl januar kl 11:00 Dåpsfestgudstjeneste 4. søndag i åpenbaringstiden, Luk 18, feb. kl 11:00 Høymesse med dåp 5. søndag i åpenbaringstiden, Mark 2, februar kl 11:00 Høymesse med dåp 6. søndag i åpenbaringstiden, Joh 6,63 69 Kirkeskyss fra P-plassen ved Rimi kl februar kl 19:00 Skriftemålsgudstjeneste Askeonsdag, Matt 6, februar kl 11:00 Dåpsfestgudstjeneste Såmannssøndag, Luk 8,4 15 Se også:

12 Nr. 5 - Desember årgang sammen på veien

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene I DETTE N U M M E R ET R E DAKTØREN H AR O R DET FRA P R E K E S T O L E N - Jul i Pattaya En velsignet jul! - Førjulsstemning i kirkene - Juleevangeliet - Pålsetunet I dette bladet er det lagt inn en

Detaljer

Kjære Gud - barnet vårt på jorden

Kjære Gud - barnet vårt på jorden Juleevangeliet D et skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding

Detaljer

god påske Nytt liv gjennom å delta Store opplevelser ønsker alle en riktigr

god påske Nytt liv gjennom å delta Store opplevelser ønsker alle en riktigr I D ETTE N U M M E R E T R EDAKTØREN HAR O R DET FRA P R E K E S T O L E N Side Fra prekestolen............... 3 Konfirmantleir................ 4 Sykehuspresten............... 6 Påskedikt....................

Detaljer

Gjensyn etter 50 år. Grete Borud forteller om menighetenes arbeid med å samle 50-årskonfimantene

Gjensyn etter 50 år. Grete Borud forteller om menighetenes arbeid med å samle 50-årskonfimantene Gjensyn etter 50 år Grete Borud forteller om menighetenes arbeid med å samle 50-årskonfimantene Hver høst kommer en stor flokk med 64- åringer til. 50 år tidligere ble de konfirmert her. Nå møtes de igjen,

Detaljer

Hva skjer på Hauger gård?

Hva skjer på Hauger gård? Hva skjer på Hauger gård? Med vakker utsikt over Gansdalen og Øyeren ligger Hauger gård, eller Faldalen Virksomhets-senter som foretaket heter. Faldalen Virksomhetssenter ble opprinnelig etablert i Håpets

Detaljer

Jeg fant, jeg fant! Kjære leser. Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte,og han frelser dem som har en knust ånd.

Jeg fant, jeg fant! Kjære leser. Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte,og han frelser dem som har en knust ånd. I D ETTE N U M M E R E T R EDAKTØREN HAR O R DET FRA P R E K E S T O L E N Side Fra prekestolen............... 3 Lensene 150 år............... 4 Skjer a...................... 8 17. mai i Dalen..............

Detaljer

200 år med egen grunnlov

200 år med egen grunnlov Fra festgudstjenesten i 23. februar 200 år med egen grunnlov Noen ord fra oss i Barn og unges kommunestyre Ordfører John Harry Skoglund deltok under festgudstjenesten 23. februar. Menighetsbladet gjengir

Detaljer

Gamle Glemmen menighetsblad. Nr. 4-2013 - 16. årgang. Frykt ikke! s. 3. Hallo Venn! s. 7. Jul på bedehuset s. 10. God jul!

Gamle Glemmen menighetsblad. Nr. 4-2013 - 16. årgang. Frykt ikke! s. 3. Hallo Venn! s. 7. Jul på bedehuset s. 10. God jul! Gamle Glemmen menighetsblad Nr. 4-2013 - 16. årgang Frykt ikke! s. 3 Hallo Venn! s. 7 God jul! Jul på bedehuset s. 10 GAMLE GLEMMEN MENIGHET Nygaardsgata 28 Postboks 84 1601 Fredrikstad post@gamleglemmen.no

Detaljer

Frykt ikke! BISKOPENS JULEHILSEN: Julebetraktning julen 2013

Frykt ikke! BISKOPENS JULEHILSEN: Julebetraktning julen 2013 Domkirken i Sentrum Av innholdet: Barne- og ungdomskoret og Dan René på tur i London og St. Paul Biskopens julehilsen Advent- og julestoff Domkorets italiatur Besøk fra Bácsfalu Domkirkens pensjonisttur

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 5 - DESEMBER 2013-40. ÅRGANG Søskenkjærlighet på julaften Foto: Anne Trydal Hansen Frykt ikke! JULEBETRAKTNING JULEN 2013 Tekst: Biskop Atle Sommerfeldt Helsetilsynet hevder

Detaljer

Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter Nr, 4, 2013. Tema: Mørketid Gaven som synger Biskopen hilser Lyskilden

Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter Nr, 4, 2013. Tema: Mørketid Gaven som synger Biskopen hilser Lyskilden Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter Nr, 4, 2013 Tema: Mørketid Gaven som synger Biskopen hilser Lyskilden 1 leder Solverv Vi ble en gang kjent med en ung flyktningekvinne fra Uganda. Hun kom

Detaljer

KIRKEN VÅR. God jul. Vi spiller og synger julen inn

KIRKEN VÅR. God jul. Vi spiller og synger julen inn KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen sokn Nr. 4, 2013 18. årg God jul Vi spiller og synger julen inn Sidsel Ryen deler med oss minner i julefortellingen «Min Barndoms jul». Side

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

MENIGHETSBLADET for. I mørke e ved v. vår side står han som steg inn i våre e kår. Hver. entslys skal minne om at Jesus, J. e; kom.

MENIGHETSBLADET for. I mørke e ved v. vår side står han som steg inn i våre e kår. Hver. entslys skal minne om at Jesus, J. e; kom. MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr. 4 DESEMBER 2012 59. årgang Mens frost og vintermørke e rår, begynner kirkens nye n e år, og g våre e sinn skal være e vendtv

Detaljer

menighetsblad NR. ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul!

menighetsblad NR. ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul! menighetsblad NR. 5 2009 63. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul! 5 2009 63. ÅRGANG

Detaljer

FOR RØA OG SØRKEDALEN

FOR RØA OG SØRKEDALEN www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 6 2013 FOR RØA OG SØRKEDALEN La jula få bety noe viktig for deg i år Julekonsertene, juleevangeliet og julefesten blir trolig det du

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Ord til deg: Herren er min styrke og min sang, han er blitt min frelse. Salme 118,14 Bli med på leir! Se baksiden Møt menighetsrådsmedlem

Detaljer

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 4 23. årgang desember 2009 K jærlighet fra Gud for glede, håp og fred Helga Haugland Byfuglien, biskop, borg bispedømme Hva er det mennesker

Detaljer

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Menighetsbladet Holla Helgen menighet For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Nummer 4 - Desember 2012-57. årgang www.hollaoghelgen.no 2 Menighetsbladet

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Side 1 av 28 - Plan for trosopplæring i HØVÅG MENIGHET - Trosopplæringsplan for Høvåg menighet

Side 1 av 28 - Plan for trosopplæring i HØVÅG MENIGHET - Trosopplæringsplan for Høvåg menighet Lokal plan: Trosopplæringsplan for Høvåg menighet Sokn Høvåg Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Hele menneske, hele menigheten, hele bygda. Å se b/u-tro skapes, vokse, fordypes og bli praktisk

Detaljer

Nr. 10 D es. 20 08 / Jan. 2 00 9 Årg. 5 7

Nr. 10 D es. 20 08 / Jan. 2 00 9 Årg. 5 7 Nr. 10 Des. 2008 / Jan. 2009 Årg. 57 G O D J U L! BARNET OG BETLEHEM Bussen bringer oss opp langs en gråskitten, ti meter høy mur med piggtråd, videre gjennom grenseposten, forbi bevæpnede israelske soldater

Detaljer

Gerda (87) ordnet opp

Gerda (87) ordnet opp I SAMARBEID MED God Jul! OFFENTLIG INFORMASJON Menighetsbladet for Hurdal DESEMBER 2013-59. årgang DESEMBER 2013 - NR. 4-56. ÅRGANG Gerda (87) ordnet opp Siden 2007 har Gerda Haugli stått på for å få renessansegavlen

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14.

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Trosopplæring for 4-åringene side 3-4 Misjonsjubileum i Modum side 10-14 Ny bibel side16 Reis deg, bli lys! For lyset ditt kommer, Herrens herlighet

Detaljer

Menighetsbladet. for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet. for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 5 2012 for Sørum Blaker Frogner God 43. årgang jul! Maleri av Carl bloch Ord til deg: Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Livet er ikke alltid enkelt. Ortodoks messe i Lund kirke. << Andre saker. Sykepleiepraksis. Madagaskar

Livet er ikke alltid enkelt. Ortodoks messe i Lund kirke. << Andre saker. Sykepleiepraksis. Madagaskar Kjøreplan: Lund Prestegjeld Frist for stoff 03. febr 21. april 1. sept.. 10. nov. Ut ca. uke 10 uke 21 uke 40 uke 50 Nr. 1-2010 2-2010 3-2010 4-2010 Lund og Heskestad M enighetsblad Nettversjon: www.menighetsblad.no

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer