BARN JESUS I EN KRYBBE LÅ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BARN JESUS I EN KRYBBE LÅ"

Transkript

1 INFORMASJON Menighetsblad Advent 2014 Årgang 62 BARN JESUS I EN KRYBBE LÅ Barn Jesus i en krybbe lå, skjønt himlen var hans eie. Hans pute her ble høy og strå, mørkt var det om hans leie. Men stjernen over huset stod, og oksen kysset barnets fot. Halleluja, halleluja, barn Jesus! Hver sorgfull sjel, bli frisk og glad, kast av din tunge smerte! Et barn er født i Davids stad til trøst for hvert et hjerte. Til barnet vil vi stige inn, og selv bli barn i sjel og sinn. Halleluja, halleluja, barn Jesus! Salmeboka minutt for minutt. Kom innom Nes kirke lørdag i tidsrommet Se overføring på storskjerm og delta i sangen selv! Se mer s. 4. Vi ønsker alle en velsignet advent og julehøytid!

2 Leie av Kirkestua på Stavsjø 2 Menighetsblad for Nes på Hedmark Adr.: Kirkekontoret Sjurstuvegen 4C i Brumunddal REDAKSJON: Ragnfrid Granerud Toril Ø. Windsor Nina Hagen Bankgiro: Opplag: 1500 Produksjon: DMT kommunikasjon Neste nummer kommer til påske Frist for stoff er 1. mars KIRKENS S.O.S Åpent hele døgnet. Bestilling ved henvendelse til kirkekontoret. Leiepris kr. 500,-. Leie av duker kr. 400,-. Leietakeren vasker etter seg. Kirkekontoret Tlf.: Besøksadresse: Sjurstuvegen 4c i Brumunddal Postadresse: Postboks 30, 2381 Brumunddal E-post: Hjemmeside: Åpningstider: mandag fredag Telefontider: mandag fredag Sokneprest Torbjørn Granerud Tlf.: E-post: Organist Ljubo Ivanov Tlf.: E-post: Kirketjener Aina Bakke Tlf.: E-post: Menighetspedagog Elisabeth Kofoed Kongelstad Tlf.: E-post: Menighetspedagog Kirsten Bjerkestrand Tschudi Tlf.: E-post: Renholder Gry Malin Vangen Tlf.: E-post: Daglig leder Gro Solbakk Tlf.: E-post: Kirkeverge Knut Are Hole Tlf.: E-post: Nes Menighets - råd Gunvor Røhnebæk (leder) Mobil: E-post: Valborg Alhaug Mobil: E-post: Ellen M. Robøle-Hegge Mobil: E-post: Trine Moen Mobil: E-post: Liv Grethe Hansen Mobil: E-post: Astrid Stai Mobil: E-post: Egil Askehagen Mobil: E-post: Erling Berentsen Mobil: E-post: Heidi Rosenlund Mobil: E-post: Musikkutvalg: Astrid Stai, tlf Asbjørn Feiring, tlf Anne Vold Andersen, tlf Ljubo Ivanov, tlf

3 MIN SALME Salmen jeg har valgt er først og fremst en salme beregnet for barn. «Hvem har skapt alle blomstene» er en nordisk barnesang som er ca 100 år gammel. Jeg tror jeg var ganske liten da mamma sang denne for meg og mine søstre for første gang. Hjemme hos oss var det alltid mye sang og musikk. Et nært minne om denne salmen har jeg først og fremst fra en gudstjeneste hvor en av mine søstre mottok 4- årsboka. Jeg husker ikke hvor mange barn som var i Helgøya kapell den dagen, det var Per Arne Engdal som var prest. Hver og en 4 åring kom opp til alteret og mottok sin kirkebok, så skulle alle sammen synge en salme fra sin nye bok. Jeg tror boka var blå med et par barn og noen fugler utenpå? Min lille - søster kunne denne sangen utenat og sang av full hals. Presten synes hun sang så fint, så han ønsket at de skulle synge salmen en gang til. Da oppdaget min lillesøster Linda at menigheten så på henne, da kom det ikke en strofe mer fra henne. Dette er en historie som har blitt fortalt mang en gang i vår familie. Spørsmålet rundt skapelsen er for mange en gåte, og jeg tenker at det er opp til hver enkelt og undre seg over hvor for eksempel blomstene, fuglene, stjernene og ikke minst deg og meg kommer fra.. Hvem har skapt alle blomstene, blomstene, blomstene hvem har skapt alle blomstene, jo Gud i himmelen. Hvem har skapt alle fuglene, fuglene, fuglene, hvem har skapt alle fuglene, jo Gud i himmelen. Hvem har skapt alle stjernene, stjernene, stjernene, hvem har skapt alle stjernene, jo Gud i himmelen. Hvem har skapt både deg og meg, deg og meg, deg og meg, hvem har skapt både deg og meg, jo Gud i himmelen. Hvem har skapt alle blomstene, fuglene, stjernene, hvem har skapt både deg og meg, jo Gud i himmelen. Bevegelser. Liv Grete Hansen (Vesla) Liv Kristin Kongsrud utfordres neste gang Andakt Det som vart til i han var liv Nå vandrer fra hver en verdenskrok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilegrimstog til Betlehem, til Betlehem I haust var eg så heldig å få gå ein bit av pilegrimsvegen til Santiago de Campostela. Den første morgonen vi tutla oss ut på pilegrimsvegen var det så vidt blitt dag. Vegen var godt merka. Det var lett å finne fram. Snart var det fleire som dukka opp langs vegen. Gamle og unge, i alle slags fasongar, i flokk og åleine, med og utan pilegrimsutsjånad. Det som slo meg var nettopp dette at vi var så ulike, men like fullt var vi på same veg. Vi var framande for kvarandre, men hadde likevel så mykje felles. Alle var vi på kvart vårt vis fortsettinga av pilegrimstoget til Betlehem. Julebodskapen har dette ved seg at den dreg menneske inntil seg. Eg ser det same pilegrimstoget når eg besøker kyrkjene rundt i bispedømmet. Menneske av alle slags lag og overtydingar kjem til Guds hus. Eg trur vi alle søkjer det gode der i det heilage romet. Eg trur det er ein lengsel etter liv og lys som dreg oss. Evangelisten Johannes malar sitt juleevangelium ut med ein brei og oppsummerande pensel. Han kallar Jesus Ordet som tok bustad mellom oss, og skriv om han at Det som vart til i han, var liv, og livet var lyset for menneska. Dei som høyrde Johannes tale om Ordet(på gresk Logos) då desse linjene vart skrivne ned, levde i ei tid der «ordet» hadde eit mykje vidare meiningsinnhald enn det vi forstår i dag. Dei knytte det til heile måten verda hang saman på. Til mykje meir enn ord i smal forstand, ja, til det som har vore før alle tider og som aldri forgår. Dette Ordet vart menneske og til liv og lys for verda. Livet og lyset kom som eit menneskebarn, og vart ein av oss. Dette som var før alle ting, og som held alt i himmel og på jord saman, tok bustad mellom oss og løfta våre mangfaldige liv fram for Gud. Den godheita som føddest til verda med Kristus lyser framleis i alle våre dagar. Frå denne kjelda strøymer det liv og lys like inn i vår siste natt. Det gir mot til livsvegen i alle slags dagar og eit håp å vandre mot. Og finner du Ham i krybbens hø som hyrder så, som hyrder så, da eier du nok til freidig å dø og leve på, og leve på. Gledeleg jul! Solveig Fiske Hamar biskop 3

4 DET SKJER NRK: Salmeboka skal synges minutt for minutt En direkte sending «minutt for minutt» på totalt 60 timer planlegges når alle de 899 salmene skal synges vers for vers. Fredag 28. november starter NRK ei maratonsending, som varer helt til søndag kveld. Vi har tenkt å gjøre noe ut av det. Vi kjører sendinga på skjerm i Nes kirke lørdag kl Medlemmer av Nes Sangforening vil være der fra kl og ei stund utover. Ta deg ei lita pause, du kan komme og gå som du vil. Vi serverer gløgg og pepperkaker. Ønsker alle vel møtt til ei lita sangstund i kirka. Etter dette kl går vi ut og er med på julegrantenning. Lysmesser Det har fram til nå vært lysmesser både i Helgøya kirke og Stavsjø kirke. Siden lysmessa i Helgøya kirke de siste årene har hatt veldig få fremmøtte har menighetsrådet bestemt å ikke ha lysmesse i Helgøya kirke, men heller prioritere lysmessa i Stavsjø kirke. I år er lysmessa 3. søndag i advent, og nytt tidspunktet er kl Speidere, blåsegruppe og noen konfirmanter deltar. Velkommen til lysmesse! Vi synger jula inn 4. søndag i advent, kl , synger vi jula inn i Nes kirke. Her deltar bygdas kor og musikk- krefter. Dette er en flott sang- og musikkopplevelse å få med seg rett før jul. Hematt tæll jul Mandag kl i Nes kirke kommer de hjem igjen. Da kommer både de som har bodd her og de som har flyttet ut, de som bor her og kanskje noen som er på besøk. Nes friteater m fl spiller, synger og leser, - og leder tilhørerne inn i juletiden. Kom og bli med du også! Minnegudstjeneste Også i år vil vi minnes de som er gått bort, der mange sitter igjen med sorg og savn. Sorgen er ofte tung å bære, også om man har mange rundt seg som er til god trøst og hjelp når døden har tatt bort en som stod en nær. På nyttårsaften er det minnegudstjeneste for Nes sokn. Her blir de som har mistet èn av sine det siste året spesielt innbudt. Det blir sendt ut et brev til den som er registrert som nærmeste pårørende. Den som mottar brevet må selv gi beskjed til andre som eventuelt ønsker være med. Navnene på de døde blir her lest opp, og det blir tent et lys for hvert navn. Dette gjør vi både for å minnes, for å takke, og for å se fremover. gudstjenesten er ikke bare for de som har mistet noen i løpet av året, men for alle som på ulike måter føler sorg og savn, og for alle som ønsker å delta i en gudstjeneste på nyttårsaften. Asbjørn Feiring deltar med flygel horn. Velkommen til minneguds tjeneste på nyttårsaften i Stavsjø kirke kl Menighetens misjonsdag Alle menigheter i Den norske kirke skal ha et misjonsprosjekt. Vi skal som kirke løfte blikket utover våre egne grenser og ta del i det ansvaret Jesus gav oss med å formidle det gode budskap i ord og gjerning. Det finns mange måter å ha et misjonsprosjekt på. Mange menigheter velger å inngå en avtale med et misjonsselskap om å støtte økonomisk et prosjekt som de allerede har i et land. Nes menighet har i mange år hatt en avtale med Det Norske misjonsselskap (NMS) om å støtte et prosjekt de har i Ubon i Thailand. Prosjektet har som formål å støtte ungdom som ønsker å gå videre på skole for å skaffe seg en utdannelse. Mange ungdommer må avslutte skolegangen sin for å arbeide for å livnære familien sin. Hvis disse ungdommene kan få litt økonomisk støtte så kan det hjelpe dem til å ta utdannelsen sin. Nes menighet har forpliktet seg på å ha en «Menighetens misjonsdaggudstjeneste» hvor dette prosjektet blir løftet frem, og å gi to ofringer i året til prosjektet. Vår misjonsdag-gudstjeneste har vi valgt å legge til den første ordinære gudstjenesten etter nyttår. I 2015 er gudstjenesten i Nes kirke den 11. januar. NMS deltar på gudstjenesten, med preken og informasjon. Nordbygda misjonsforening serverer kirkekaffe. Velkommen til julens gudstjenester i Nes, Stavsjø og Helgøya kirker! 4

5 Nytt fra Menighetsrådet Julehilsen Håper mange i bygda vår har hatt stor glede av den fine høsten og nå kan gå inn i adventstiden med glede og håp. I kirkene på Nes vil det bli tradisjonell julefeiring. Vi ønsker at mange store og små vil være med på stemme i, når vi skal være med på å synge salmeboka minutt for minutt. Menighetsrådet kan nå fortelle at kirkestua på Stavsjø er nymalt og vindskier er skiftet. Vi er heldige som kan benytte oss av personer som trenger arbeidspraksis mens de soner samfunnsstraff. Dette er en vinn-vinn situasjon. Muren rundt Nes Kirke vil jeg tro de fleste synes trenger opppussing. Vi har nå hatt møte med representanter fra Riksantikvaren og kirkevergen og det er lovet at muren vil bli pusset opp våren Riksantikvaren vil svært gjerne at vi fortsetter vårt arbeid med å rydde opp alt buskaset på sjøsiden. Dette skal vi få til. Med små skritt ser vi at det nytter og med gode hjelpere i og utenfor kirken blir viktige arbeidsoppgaver gjennomført. Takk til hver og en av dere som gjør en innsats for kirkene våre. Gunvor Ræhnebæk Takk! Takk til alle som brukte giroen i forrige menighetsblad, og ga en gave til Trosopplæringsarbeidet i Nes. Det har så langt kommet inn kr ,- som kommer godt med i arbeidet vårt! Trosopplæringsutvalget Menighetsrådvalg Neste høst er det menighetsrådvalg. Det blir gjennomført samtidig med kommune og fylkestingsvalget. På Nes har vi vært med på en prøveordning med valg annen hvert år. Den ordninga vil ikke bli videreført, så det vil si at vi skal velge helt nytt menighetsråd der alle er på valg. Det er lærerikt å sitte i menighetsrådet, så si ja når du blir spurt eller si ifra til noen i men - ighetsrådet hvis du ønsker å stille til valg. Her er det bare å ta sin tørn! Hvis det er skrem - mende å skulle lese teksten i kirka så er det helt frivillig. SI JA NÅR VI SPØR DEG OM Å VÆRE MED I MENIGHETSRÅDET! Forsangergruppe Det har igjen blitt startet opp en forsangergruppe i Nes sogn. Foreløpig er vi 8 stykker, men ønsker at flere blir med, så møt opp! Følgende datoer er satt opp på nyåret: 25.januar i Helgøya kirke og 15.mars i Stavsjø kirke. Musikkutvalget Hver og en av oss ønsker deg og dine ei god adventstid og ei gledelig jul. Håper alle kan gå jula i møte med håp, tro og kjærlighet og glede deg over at vi kan feire jul i et land det er godt å leve i. Nes og Helgøya Bygde - kvinnelag minner om muligheten enhver har til å leie sølvbestikk (til 60 personer) for en billig penge. Ta kontakt med Marit Braastad tlf Den største gave vi kan gi er å arbeide for at kirken skal være raus og åpen for alle. Julehilsen fra Valborg, Astrid, Egil, Trine, Vesla, Ellen, Erling, Heidi og Gunvor. 5

6 Første søndag i advent: Min kirkebok 4 og julespill Min kirkebok 4 deles ut på guds - tjeneste i Nes kirke søndag 30. november kl Alle som fyller 4 år i 2014 inviteres også til en samling i Nes kirke onsdag 26. oktober kl På samme gudstjeneste fremføres også julespillet Fra Betlehem til Marte Svennerud. Dette er et amatørteater for barn i alderen 7-8 år og det blir øvelse onsdag 26. oktober kl i Nes kirke. Barna deltar i et talekor, enkelte barn får egne replikker. Julespillet er skrevet av Trond Klaape i Klaape Kulturformidling på oppdrag fra Størst av alt trosopplæringen i Ringsaker prosti. Stykket tar utgangspunkt i bibelteksten Jesaja 7,14 og fortellingen «Itte no knussel» skrevet av Barbra Ring. KRIK: 10. og 24. januar 7. februar, 7. mars, mars (tur til Mesnali/Sjusjøen) 11. og 25. april. Alle treåringene og seksåringene som vi har adresse til, vil få brev om dette i posten. Det kan skje at vi ikke når alle på den måten, så vi understreker at innbydelsen gjelder alle. Også de som ikke er døpt, må gjerne delta. Grunnen til at det kalles barnegudstjeneste, er at det er barna som står i sentrum, men gudstjenesten er for alle! Nes barne og ungdomskor deltar med sang. Det er kirkekaffe. Fint om alle treåringer og seksåringer og mange andre barn kommer i Stavsjø kirke denne dagen! Changemaker Ringsaker Er du mellom 13 og 30 år gammel og ønsker du å forandre verden? Da er Changemaker noe for deg! De møtes en gang i måneden, gjennomfører aksjoner i nærmiljøet, underskriftskampanjer og drifter sin egen fair trade-kiosk i Moelv kirkesenter. Søk opp Changemaker Ringsaker på facebook eller kontakt leder Ahmad Samandari på Konsert og adventsfest 7. desember kl i Furnes Velkommen til en stemningsfull kveld i adventstiden. Kvelden starter med konsert i Furnes kirke hvor ungdom fra Ringsaker opptrer. Deretter går vi i fakkeltog til Karmel hvor det blir middag, selskapsleker/konkur - ranser og sosialt samvær. Påmelding til adventsfesten på facebook. Babysang vinterkurs Vinterkurset startet onsdag 19. november i Furnes kirke kl og torsdag 20. november i Åsmarka kirke kl Deretter ukentlig frem til 4. og 5. februar (juleferie uke 51 - uke 2). Babysang ledes av diakon Lisabeth Kvalevaag-Holm. Påmelding på Lørdagsklubben: 24. januar, 7. februar, 7. og 21. mars. 3-åringer og 6-åringer Søndag 15. mars inviteres alle barn til Barnegudstjeneste i Stavsjø kirke. Her inviterer vi særlig menighetens 3-åringer og 6-åringer. 3-åringene får en sprelle-engel til å henge på rommet sitt, og seksåringene får Min kirkebok 6. Detaljer og oppdatert informasjon om ungdomsarbeidet ligger på facebooksiden Størst av alt ungdom i Ringsaker eller på hjemmesiden 6

7 Hei hei! Ja,så er vi her igjen, og du stiller opp som vanlig. Tenkte å ta et tilbakeblikk i historien i spalten denne gang. Hytta vår. Under krigen var speiderarbeidet i landet vårt forbudt. Det hadde nok sammenheng med at mange speidere var med i motstandsgrupper. Da krigen var slutt og arbeidet startet opp var det et sterkt ønske om vi kunne få oss et oppholdssted - et passende husrom. Lederen vår - Christian Taskerud jobba mye med saken, og målet var å finne et passende sted der vi kunne bygge ei hytte. Og det var nok han som blinket ut tomta der hytta ligger i dag. På det tidspunktet var det Nes kommune som var eier av Gårum. Kommunen kunne ikke selge tomta, men speiderne kunne få leie den. Prisen ble satt til kr 2,- pr år. Leia ble aldri innkrevd. Byggearbeidet startet 1952, grunnmuren ble støpt. Underlaget er å stole på hytta står på fjellgrunn. Det ble vedtatt at hytta skulle få vegger av stampjord. Taskerud var litt kjent med dette byggematerialet, i og med at han hadde fjøs med stampjordvegger. Husker vi var på Hamar for å se på et hus som var under oppføring med slike vegger. Det så greit ut. Men hvor kunne vi få tak i egnet masse til veggene? Nå falt det slik at renseriet ved Fredvang skulle få et tilbygg. Massen fra utgraving av tomta egnet seg til stamping og ble kjørt til speidertomta. Det ble laget solide flyttbare former med kraftige gjennomgående bolter. Massen vi brukte ble måkt over et sold for å fjerne stein og røtter m.v. Fylte ca 10cm masse pr omgang. Dette ble stampet sammen til ca 3 cm tjukt lag. Slik fortsatte arbeidet til forma var full. Ble så flyttet til neste felt. Slik fortsatte det til veggene nådde riktig høgde. I regnvær kunne det ikke stampes. Speiderne ble delt i grupper, og hadde faste arbeidskvelder hår viku. Men vi trengte jo materialer til golvlunner, sperrer, delevegger m.v. Det ble kjøpt en tømmerlåve som skulle rives, samt at vi fikk en låve til riving. Ei flyttbar bygdekløvsag sørget for at låvetøm meret ble sperrer, lunner og stolpe verk. Taket ble tekket med flis. Innvendig var det klart mye arbeid golv, vegger, vinduer m.v. Det ble mange turer til hytta denne perioden. Christian Taskerud bodde nærmest der, og gjorde en kjempeinnsats på hytta. Men 1955 ble første møtet holdt i Speiderheimen.. Så over til nåtid Oppstartsamling. Sommeren er over. Fredag/ lørdag september hadde speiderne oppstarttur med overnatting på Speiderheimen. 25 speidere pluss ledere deltok. Været var ta det fine slaget. Matlaging hører med på slike samlinger. Men det gikk også mye i surringer og balanse. De laget noe vi kaller A bokker. Det er rett og slett en stor A. Beina består av 2 rajer, ca 2,5-3 meter. Tverrbommen ca 2-2,5m. En del taker står inni A n og skal prøve å gå. Ved hjelp av snorer/tau skal de andre deltakerne holde A n oppreist. Ikke helt enkelt, men dom greide det. Nye småspeidere har kommet til også i høst åtte - ni i tallet. Rikke og Stein Arne har godt lag med småspeidere. Vi vet det går fint. Høstmanøver planlegges til sist i oktober onsdag 29. Oktober i Sendstadmarka. Lysmesse i Stavsjø kirke 3.sødag i advent. Med det ønskes alle en Riktig God Jul og et Godt Nytt ÅR. Speiderhilsen Oddvar Knutsen Våre annonsører er: Skafferiet Braastad epler Gårdsbutikk hver lørdag Produksjon av eplemost og utleie av produksjonslokaler R.G.V. Tingnesv 761 Nes Rør Ifor Williams Norge Helgøya Bie Nerlien Gard Nes Fysioterapi Nes Bilverksted Trimrommet Brumunddal Begravelsesbyrå AS Stavsjø Blomster forretning Helgøya Tre Skreddersydde innredninger - Listverk Nes Vask 7

8 FRA SLEKT TIL SLEKT Nes kirke: Liv Haugen Bævre Syver Kristian Aarlien Stavsjø kirke: Iver Dahlen Brøttum kirke: Leon Løvli Pettersen Nes Diakonat Høsttur til Eidsvollsbygningen fredag 12. sept Nes Diakonat hadde sin årlige høsttur fredag I år gikk turen med buss til Eidsvollsbygningen og I år var det 20 stk. som hadde funnet anledning til å være med på turen. Bussen kjørte fra Stavsjø kl. 9. Videre om Tingnes, Lindal og E6 til Eidsvoll. Fint kjørevær var det, og vi fikk sett på E6-utbyggingen. Ved ankomst Nebbe - nes sør ble det servert medbrakt kaffe og kringle som smakte godt. Vi kjørte over til Eidsvollsbygningen, hvor omvisningen var bestilt til kl. 12. Nes kirke: Mette Dahl og John Erling Korsbakken Tove Alstad Sandvik og Ole Martin Hove Atterstog Victoria Marie Remen Sandnes og Even Sandnes Christina Granløs og Trond Andersson Ingrid Campbell Kjølner og Nicolai Kjølner Stavsjø kirke: Marte Dalseng og Jarle Bakke Linda Therese Krøgenes Utstøl og Bernt Ivar Nødland Vi fikk omvisning i hele bygningen (1, 2, etasje og kjeller). Vi fikk en meget flink guide, som fortalte med stor entusiasme om det som hadde foregått i bygningen i 1814 og om bygningens arkitektur / restaurering. Omvisningen varte i ca. èn time og ble avsluttet ved at vi sammen med guiden dannet broderring og avla samme løfte som eidsvollsmennene gjorde i 1814 Evig og tro til Dovre faller. Det var en fornøyd gruppe som forlot Eidsvollsbygningen. På vegne av gruppen takket Oddvar Knutsen guiden for en fin og lærerik omvisning. Nes kirke: Thor-Jacob Schjerpen Stavsjø kirke: Arild Westby Arnulf Benstigen Helgøya kirke: Jan Nikolai Moen Wenche Raabe Turen gikk videre til Nebbenes sør, hvor det ble servert middag og kaffe. Hjemturen gikk via Minnesund Feiring Skreia Lena Gjøvik Nes Stavsjø. Vi som var med fikk en tur i behagelig kjørevær og var godt fornøyd med turen. Anne Marit takket Jørn Berge for god og sikker kjøring, og deltagerne for en fin tur. Diakonatets møter: Nes Diakonat har møter i kirkestua på Stavsjø kl andre fredag i hver måned, med unntak av juni hvor det er Tur ut i det blå, og juli og august hvor det er sommerferie. I mars holdes møtet på Nes-bo. I januar er det juletrefest, og da starter møtet kl. 16. Møtene er gratis, men det selges lodd og det er ønskelig at deltagerne har med seg en liten gevinst. Vi har besøk av forskjellige gjester til å underholde på møtene. Møt opp, vi har plass til flere. Diakonatet holder også formiddagstreff i kirkestua på Stavsjø annenhver mandag. Se i avisa (Ringsaker rundt, HA-tavla) om hvilke dager. 8

9 Oppfyller framtidsdrømmer Et glimt fra menighetens misjonsprosjekt, Barn og utdanning i Thailand. Sommeren 2013 ble tøff for lille O. Begge foreldrene er narkomane. Far jobber delvis på havna, og moren er arbeidsledig. De hadde derfor ikke betalt husleia på flere måneder. I tillegg hadde de vært voldelige mot huseieren. Nå ble de kastet ut på gata, og lekeplassen under motorveien ble deres nye hjem. Foreldrene dusjet i tempelet, mens toåringen fikk vaske seg i barnehagen. Lovsangshjemmet har hjulpet den vesle familien. De skaffet dem et nytt husvære, og betalte de første månedene med husleie for dem. Nå har familien klart å overta ansvaret selv. Og lille O trives godt på Lovsangshjemmets barnehage. Vesle K har besøkt Lovsangshjemmet siden hun var liten baby. Nå er hun to år, og bor sammen med moren og storesøsteren (5). For noen måneder siden forsvant moren. Uten å si et ord, reiste hun avsted sammen med faren og hans nye kjæreste. Heldigvis stilte bestemoren opp. Dette er ikke første gang Lovsangshjemmet opplever at besteforeldrene må ta ansvar. Hun tok vare på barna helt til moren, like plutselig, dukket opp igjen etter fire måneder. Dette prosjektet gir fattige barn i Bangkoks slum en litt bedre start på livet. Det skjer gjennom barne hagen i Lovsangshjemmet (6 måneder til 3 år) og gjennom barnehagen på Immanuel daghjem (3 til 6 år). Prosjektet omfatter også skoleinternatet i Phibun i Nordøst-Thailand, hvor fattige barn får mulighet til å utvikle sine evner. I tillegg får mange barn tilbud om skolestipend, som gir flere hundre barn støtte til å ta utdanning. Takk for at du er med å gi barn i slummen barnehage, læring, mat, skole, stipend og ikke minst omsorg og kjærlighet. Du er med å gi dem en bedre hverdag og en håpefull fremtid. Juleforbredelser og julekveld med flyktninger fra eget land Det var desember 1944, hjemme på Saugstad østre i Ringsaker. Mye er forandret på de 70 åra siden da, både med skikker og husholdning. Til tross for krigen måtte daglig arbeid gå sin gang og jula forberedes. Alt skulle være ferdig til høgtida, slakting og alt det medførte, husvask og pussing. Vi unga slapp vel unna bare med å flyge ærend. Mor var den som hadde ansvar for nok mat til alle og rene hele klær, i beste fall omsydd nytt. Dette var slutten av krigen og Hitler hadde på høsten befalt tyskernes tilbaketrekking fra Finnmark og Nord Troms med den brente jords taktikk, intet skulle spores og innbyggere tvangsevakueres. De som ikke klarte eller rakk å skjule seg i gammer eller gruver ble kommandert ut i båter sørover, hus brent og husdyr skutt. Båtene ble overfylt, mange overlevde ikke den harde tran - sporten. Det ble behov for hjelp til de evakuerte, og stort apparat satt i sving med det som var til rådighet. På Saugstad var det ledig føderadsbygning, brukt til lager, bryggehus og husrom for mataukere fra by n og arbeidsfolk. Ca ei uke før jul kom det en familie, foreldre med fire barn fra Alta, de hadde bare det de gikk og sto i. Mor og far hadde fått gjort i stand med senger og sengetøy og det som var mest nødvendig til en husholdning. Når behovet er der, er det utrolig hva som går an å få til, det eneste vi unger forstod da var at det ble travelt-. Vi var veldig spente da de kom og noen av oss kikket på vinduet til kammerset i bygningen. Det var mørkt den kvelden de kom så vi trodde oss ubemerket! Det gjorde veldig inntrykk, vi så to pene jenter med fletter og med noen kjente klær første inntrykket var bra.- Noen dager etter ankomst var det julekveld. Alle ansatte både ute og inne, dvs kjøkken, stall og fjøs, de evakuerte og vi familien var da samlet til jule - middag kl 19, da var de ferdig i fjøset. Det var risengrynsgrøt m. Saft og mandel i grøten. Den som fikk mandelen, sikkert spart til det bruk, fikk en liten nisse. Det skulle vært marsipangris, men det var naturlignok ikke å oppdrive. (Antagelig var dette en skikk far hadde med fra sitt barndomshjem i byen). Etter grøten, den tradisjonelle ribbe og pølse, ganske så uvant for de nordfra, det ble nok bare så vidt rørt. Senere kaffe og kaker men først juletreet. Da ble døra til storstua åpnet og juletreet tent. Det ble stor ring rundt juletreet og stor spenning om pakkene under treet, da som nå! Alle fikk pakke, små og store. Mor hadde greid å finne noen mulige leker og barnebøker og pakket inn til ungene. På ettermiddagen fikk vi ei stund med mor og far og lov til å pakke opp noen pakker til oss fra besteforeldre, fordi det ikke skulle bli forskjell fra de andre barna. Det er et minne som sitter igjen. Dagene som fulgte ble også spennende, men snart veldig gode venner med de nyankommende, litt sjenerte alle i begynnelsen, men fort glemt i leken. Middagen spise de hos seg, men fikk den ferdig fra kjøkkenet hos oss- i en overgang. Familien ble på Saugstad til i 1946, til og med en familieforøkelse og mor og far som faddere. Jonas sjøl dro tilbake til Alta, så fort det lot seg gjøre etter freden brøt løs for å bygge opp igjen såpass at de andre kunne komme etter. Forbindelsen har holdt ved, siste gang for et par år siden. Kari Stabo-Eeg 9

10 Nes Røde Kors orienterer Vi vil fortelle litt om aktivi - tetene i Nes Røde Kors Omsorg; Besøks tjenesten og Småjobbsentralen. Røde kors-uka 2014 ble avviklet i midten av september, og vi vil få takke alle givere for gaver til Katta i sekken, og ikke minst alle som med et smil kjøpte Katter. Vi solgte pakker for ca kr , og resultatet er vi godt fornøyde med. Dette årlige tiltaket er en viktig inntektskilde for Røde kors Omsorg, og pengene brukes til hygge og glede for mange på bygda. Arrange - mentet under Røde kors-uka er et samarbeide mellom styret i lokallaget som står for verving av nye med lem mer til Røde Kors, og Besøkstjenesten som står for kattesalget. I forbindelse med uka ble det vervet åtte nye med lemmer. Frivillige i Besøkstjenesten driver med forskjellige tiltak. Vi har også noen besøksvenner som kommer på regelmessige besøk i institusjonene og i hjemmene. Besøksvennen skal være en samtalepartner og støttespiller, eller en turvenn for en som ønsker besøk. Også i sommer arrangerte Besøkstjenesten tur for eldre. Årets tur gikk til Sør-Hedmark, nærmere bestemt Svullrya og Finnskogen. Herfra fikk vi med lokal guide og kjørte gjennom deler av Finnskogen og inn i Sverige. Interes sant informasjon om Skog-finnenes liv i gamle dager. På hjemturen besøkte vi Gravberget kirke, en særegen og flott liten kirke som Borregaard A/S skjenket til grendesamfunnet i Gravberget. Røde fjær-aksjonen Besøksvenner serverer hver måned kaffe og bløtkake på Nes Bo- og aktivitetssenter. Hyggelig tiltak både for frivillige og de eldre på senteret. Frivillige i Besøkstjenesten har i sommer hver mandag stilt opp for å gå tur med beboere ved Nes- bo og aktivitetssenter. Nede ved brua har det gjerne vanket en hvil med litt forfriskninger. Antall deltakere er vanligvis opp til fem personer. Vi har inntrykk av at dette er et kjærkomment avbrekk i de daglige rutiner. Butikkjøring. Vi fortsetter tilbudet med kjøring av beboere fra Omsorgsboligene ved Sund, til butikken på Tingnes hver torsdag formiddag. Dette er et tilbud mange setter stor pris på. Tirsdagstreffen. Vi startet opp med dette tiltaket sommeren 2011 og Treffen har vist seg å appellere til mange eldre som kanskje har det litt stille i hverdagen. Alle er hjertelig velkomne til en stund med lett og uformell prat over en kopp kaffe og vafler i hyggelig selskap, og kanskje med nye bekjentskaper. En møteplass for de som har lyst til å treffe andre. Det Søndag 8. februar 2015 er det igjen Røde Fjær aksjon. Nes Lions vil da besøke alle husstander på bygda med bøsseinnsamling. Midlene som samles inn denne gangen skal gå til informasjon om rus for barn og ungdom gjennom Det er mitt valg som administreres av Lions. Her på bygda har vi i mange år brukt midler til kurs for lærere og informasjonsmøter for foreldre. Vi håper at vi også denne gangen blir godt mottatt. Samtidig vil vi også å takke for at dere er så positive til å kjøpe vår kalender. Med dette vil vi også ønske alle ei god jul og et godt nyttår. Jan Tørudbakken Røde Fjær kontakt Nes Lions hører også med at vi hjelper til med transport for de som trenger dette tilbudet, så ring oss om du har lyst til å være med og trenger skyss. Småjobbsentralen I sommerhalvåret gir Røde Kors tilbud til eldre og funksjonshemmede som ikke kan klare med hagen sin selv. Hovedsakelig er det gressklipping, men vi kan også tilby beskjæring av hekker og busker samt bortkjøring av hageavfall. I sommersesongen er det seks frivillige som har jobbet for å få utført de oppdragene som har kommet inn. Det er ca 50 husstander som benytter seg av våre tjenester, og da blir det mange turer ut på klipping for å holde plenen fin. Her går arbeidet unna med liv og lyst hele sommeren. Når gresset gror har vi det travelt, men det er en trivelig jobb for oss frivillige. Ofte vanker det en kaffekopp og vi får tid til en hyggelig prat. Mange gode tilbakemeldinger fra de eldre som mottar denne hjelpen. Ta kontakt med oss om dere trenger hjelp med hagen. Har du lyst til å være med oss som frivillig i aktivitetene våre i Røde Kors på Nes, så ta kontakt med oss! Hilsen fra oss i Omsorg, Kåre Bergan Kontaktpersoner: Kåre Bergan tlf Ragnhild Kise tlf Småjobbsentralen: Knut Monsbakken tlf

11 Kulturkalenderen DATO UKEDAG TEMA ARRANGØR HVOR KLOKKESLETT MERKNAD Onsdag UFO-kveld Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi Onsdag Adventsmøte Nes og Helgøya Bygdekvinnelag Nes Barneskole, Hjerterom Underholdning, adventsmøte, Prøysenkonkurranse Fredag Juleutstilling 6 kunstnere Galleri midt i Galleri midt i Direktesalg, enkel med akvarell, keramikk, smykker kafè med servering. og trearbeider Lørdag Lørdagsklubben Nes Menighet Nes Kirke Et tilbud for barn som er født Lørdag KRIK Nes Menighet Neshallen til 10. klasse Lørdag Vi synger salmer Nes kirke Musikkutvalget Se egen notis Lørdag Julegrantenning Nes Vel Tingnes Lørdag Juleutstilling 6 kunstnere Galleri midt i Galleri midt i Direktesalg, enkel med akvarell, keramikk, smykker kafè med servering. og trearbeider Søndag Barnegudstjeneste Nes kirke Se egen notis Søndag Adventkonsert Nes Musikkforening Nes Kirke Mandag Veving og strikkekafè i vevstua Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi Tirsdag Ung husflid Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi For barn fra 4. klasse Fredag Juleutstilling 6 kunstnere Galleri midt i Galleri midt i Direktesalg, enkel Lørd -sønd med akvarell, keramikk, smykker kafè med servering. Alle helger og trearbeider fram til jul Søndag Åpent galleri Atelier Fjellsol og Galleri Gapahuk Mengsholvegen Se Mandag Veving og strikkekafè i vevstua Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi siste gang før jul Onsdag Juleavslutning med bevertning Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi og laging av enkel julepynt Fredag Bygdekinoen Venner av Tingnes Kulturhus Tingnes Kulturhus, kinosalen og Mandag Hemmat tæll jul Nes Friteater Nes Kirke Inngang kr Tirsdag Sangforeningen synger Nes Sangforening Nes Bo- og aktivitetssenter Onsdag Gudstjenester i alle kirkene Menigheten Julaften Lørdag Fyrverkeri Nes Innkjøpslag Nes Vel stranda Vi viser årets utvalg av rakettbatterier Tirsdag Juletrefest Nes og Helgøya Bygdekvinnelag Bjørkvang og Helgøen Vel Onsdag Minnegudstjeneste Nes menighet Stavsjø kirke Nyttårsaften Mandag Vevstua åpner (etter jul) Husflidslaget Hvams Brænderi kl Onsdag Medlemskveld UFO Husflidslaget Hvams Brænderi Søndag Før-NM-konsert Nes Musikkforening Tingnes Kulturhus, teatersalen Onsdag Årsmøte Husflidslaget Hvam kl Se menighetens arrangement side 4, 6 og 12. Bjørkvang forsamlingslokale leies ut Priser: Peisestua: kr 25,- pr person Salen: kr 1500,- Hele huset: kr 2500,- Kr 100,- i rabatt for medl i Helgøya Vel. Matservering til egne priser bestilles utenom. All henv til tlf Kirkekort Vi minner om kirkekortene som er å få kjøpt på Gaveshopen på Stavsjø, Stavsjø blomstersenter, Sparebanken Hedmark Tingnes og kirkekontoret i Brumunddal. Kortene koster 50 kr, og salgsinntektene går til forskjøn - nelse av kirkegårdene. Vi tilbyr overnatting; 46 senger fordelt på 25 rom, 21 bad. Tlf.: Overnatting ved barnedåp, konfirmasjon, bryllup. Koldtbord på bestilling. Ring

12 Postreklame standard VELKOMMEN TIL KIRKE Dato Kl. Kirke Dag Gudstjeneste Merknader :00 Nes kirke 1. s. i adventstiden Barnegudstjeneste Utd. Min kirkebok til menigh. 4. åringer Granerud Luk. 4, 16-22a Paul Granerud baryton. Kirkekaffe :00 Ingen gudstj. 2. s. i adventstiden 1. Kor. 15, :00 Stavsjø kirke 3. s. i adventstiden Lysmesse Speidere og blåsegruppe Engdal Luk. 3, 7-18 m. flere deltar :00 Nes kirke 4. s. i adventstiden Vi synger jula inn Kor og korps deltar Luk. 1, :30 Helgøya kirke Julaften Familiegudstjeneste Blåsegruppe - musikk Granerud Luk. 2, :45 Stavsjø kirke Julaften Familiegudstjeneste Thorolf Helgebye - trompet Granerud Luk. 2, :00 Nes kirke Julaften Familiegudstjeneste Lars Hulleberg - kornett Granerud Luk. 2, :00 Helgøya kirke Juledag Høytidsgudstjeneste Paul Granerud baryton Granerud Joh. 1, :00 Nes kirke 2. juledag / Stefanusdagen Gudstjeneste Silje Bjørnstad - sang Granerud Matt. 10, m. nattverd :00 Ingen gudstj. Romjulssøndag Luk. 2, :00 Stavsjø kirke Nyttårsaften Minnegudstjeneste Asbjørn Feiring - flygelhorn Granerud Joh. 14, :00 Helgøya kirke Nyttårsdag / Jesu navnedag Gudstjeneste Emil Taalesen - kornett 2015 Tandberg Matt. 1, 20b-21 Esther Lorentzen baryton :00 Ingen gudstj. Kristi åpenbaringsdag Luk. 2, :00 Nes kirke 2. s. i åpenbaringstiden Gudstjeneste Menighetens misjonsdag Granerud Mark. 1, 3-11 m. nattverd Malin B. Hoelstad sang. Kirkekaffe :00 Stavsjø kirke 3. s. i åpenbaringstiden Gudstjeneste Vanja og Malin B. Hoelstad - sang Granerud Joh. 4, 4-26 m. nattverd :00 Helgøya kirke 4. s. i åpenbaringstiden Gudstjeneste Hanna L. Ekre sang Engdal Joh. 9, b-38 m. nattverd Forsangergruppe :00 Ingen gudstj. Såmannssøndag Mark. 4, :00 Nes kirke Kristi forklarelsesdag Gudstjeneste Nes sangforening - sang Granerud Mark. 9, 2-13 m. nattverd :00 Stavsjø kirke Fastelavnssøndag Gudstjeneste Johnny Elvestad - sang Engdal Joh. 12, m. nattverd :00 Ingen gudstj. 1. søndag i fastetiden Matt. 21, :00 Helgøya kirke 2. søndag i fastetiden Gudstjeneste Sanggruppe Granerud Luk. 7, m. nattverd :00 Nes kirke 3. søndag i fastetiden Gudstjeneste Anine Kongsrud - sang Granerud Ef. 6, m. nattverd Menighetens årsmøte :00 Stavsjø kirke 4. søndag i fastetiden Barnegudstjeneste Utdeling til 3. og 4. åringer. Forsangergr. Granerud Joh. 3, Nes barne- og ungd.kor sang. Kirkekaffe :00 Ingen gudstj. Maria budskapsdag Luk. 1, :00 Helgøya kirke Palmesøndag Familiegudstjeneste Engdal Matt. 26,

Menighetsblad Advent 2013 Årgang 61

Menighetsblad Advent 2013 Årgang 61 INFORMASJON Menighetsblad Advent 2013 Årgang 61 Kim, alle klokker klokker, ja, kim nå før dag i det dunkle. Tindre, Guds stjerner som englenes øyne kan funkle! Fred kom til jord, himmelens fred med Guds

Detaljer

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 INFORMASJON Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 Høsten ligger foran oss med mange nye muligheter og aktiviteter. Inne i bladet står det mye om det som skal skje. Velkommen! Leie av Kirkestua på Stavsjø

Detaljer

Menighetsblad Høsten 2012 Årgang 60

Menighetsblad Høsten 2012 Årgang 60 INFORMASJON Menighetsblad Høsten 2012 Årgang 60 Foto: Nina Hagen En sommer er over - og høsten står foran med mange blanke ark og utfordringer. Vi håper alle har hatt en god sommer med avkobling og hentet

Detaljer

God påske. Menighetsblad Faste/Påske 2013 Årgang 61

God påske. Menighetsblad Faste/Påske 2013 Årgang 61 INFORMASJON Menighetsblad Faste/Påske 2013 Årgang 61 Jesus lever graven brast! Han sto opp med guddomsvelde Trøsten står som klippen fast: at hans død og blod skal gjelder. Lynet blinker, jorden bever,

Detaljer

Vi ønsker alle en god faste. og velsignet påskehøytid.

Vi ønsker alle en god faste. og velsignet påskehøytid. INFORMASJON Menighetsblad Påsken 2012 Årgang 60 Vi ønsker alle en god faste og velsignet påskehøytid. Kenya-tur Som det stod i forrige nummer av menighetsbladet og lokalaviser, har to av konfirmantene

Detaljer

50-års-konfirmanter. Nr. 4. 58. årg.

50-års-konfirmanter. Nr. 4. 58. årg. Nr. 4 2014 58. årg. I krubba låg ein liten gutt så fresk og rein og go, og mor hans dreiv og stelte n og far hass sto og lo, og gjetergutta deromkring dom kute tel og frå og bar med seg små lam-onger som

Detaljer

Desember 2014 67. årgang

Desember 2014 67. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 6 Desember 2014 67. årgang Julekrybba hans Erland K L O K K E K L A N G DESEMBER 2014 Fra leder Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe/Leira og Bratsberg (nr 4 2011) Denne jula blir en helt spesiell jul for mange - sier biskop Tor Singsaas på side 2 Han kom for å vise oss hva kjærlighet

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år!

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Nr. 5-2013 Menighetsbladet Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Hilsen menighetene i Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Fra innholdet Tenn lys - 02 Vintersang

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Fredelig Nyttår! Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. Vi ønsker alle. våre lesere. en Gledelig Jul.

Fredelig Nyttår! Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. Vi ønsker alle. våre lesere. en Gledelig Jul. 43 årgang. Nr. 4. desember 2009 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Vi ønsker alle våre lesere en Gledelig Jul og et Fredelig Nyttår! Foto: Goggen. Hammerfest kirkekontor

Detaljer

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få -

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få - SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2014 NR. 4 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule

Detaljer

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Menighetsbladet Holla Helgen menighet For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Nummer 4 - Desember 2012-57. årgang www.hollaoghelgen.no 2 Menighetsbladet

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

God jul! side 13. side 6-7 HVA SKJER I PÅSKEN? TERRA SKADEFORSIKRING blir formidlet av Kragerø Sparebank. kirkens juleprogram.

God jul! side 13. side 6-7 HVA SKJER I PÅSKEN? TERRA SKADEFORSIKRING blir formidlet av Kragerø Sparebank. kirkens juleprogram. KIRKEBLAD FOR KRAGERØ, SKÅTØY OG LEVANGSHEIA Kirkeblad for Kragerø, NR. 1 APRIL Skåtøy 2009og Levangsheia Nr. 4 desember 2010 HVA SKJER I PÅSKEN? side 13 kirkens juleprogram side side 162-3 jafar 17 år

Detaljer

Menighetsbladet. for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet. for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 5 2012 for Sørum Blaker Frogner God 43. årgang jul! Maleri av Carl bloch Ord til deg: Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

God jul! Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr.

God jul! Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr. INFORMASJON Nr. 4 2010 Årgang 42 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Foto: Toril Karin Solheim. Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10 God jul! BRUA Menighetsblad for Saltstraumen

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. side5. Joh. 1,5 DESEMBER 2013 NR. 4 73.

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. side5. Joh. 1,5 DESEMBER 2013 NR. 4 73. Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2013 NR. 4 73. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Joh. 1,5 Foto: Kjersti Skarvang

Detaljer

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund Menighetsbladet for Østerås og Grinilund Kirken reiser seg I sommer ble kirkerommet i Grinilund kirke jevnet med jorden. Nå vokser et nytt kirkerom frem. Det er beregnet ferdig til innvielse 1. mars 2014.

Detaljer

Metodistkirkens Menighetsblad. Desember 2013 Januar 2014

Metodistkirkens Menighetsblad. Desember 2013 Januar 2014 Metodistkirkens Menighetsblad Desember 2013 Januar 2014 Sandnes Nr. 5-62. Årgang www.metodistkirken.no/sandnes Stavanger Nr. 5-90. Årgang www.metodistkirken.no/stavanger 1 Sandnes Metodistmenighet Flintergt.

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1-2014

Menighetsbladet Nr. 1-2014 Menighetsbladet Nr. 1-2014 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Hallvard Ripegutu Skidag i Solum På side 4-6 kan du se mange bilder og lese om skidagen 02 Innhold 03:

Detaljer

Terje Forsberg, Mot alle odds. KRIK Moi startet. Kristne i Nord- Korea. Der troen koster livet. << Andre saker

Terje Forsberg, Mot alle odds. KRIK Moi startet. Kristne i Nord- Korea. Der troen koster livet. << Andre saker Kjøreplan: Lund og Heskestad Frist for stoff 02. febr. 27. april 07. sept. 09. nov. Ut ca. uke 10 uke 21 uke 40 uke 50 Nr. 1-2011 2-2011 3-2011 4-2011 Menighetsblad Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret,

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! Informasjonsblad for Os kommune Nr. 4-2011 Fra venstre Jørgen Langbekkhei, Tobias L. Moseng, Maria J. Larsen og Markus K. Bekken Nytt fra kulturskolen Side 4 Vår klassetur til Polen og Tyskland Side 6

Detaljer

Livet er ikke alltid enkelt. Ortodoks messe i Lund kirke. << Andre saker. Sykepleiepraksis. Madagaskar

Livet er ikke alltid enkelt. Ortodoks messe i Lund kirke. << Andre saker. Sykepleiepraksis. Madagaskar Kjøreplan: Lund Prestegjeld Frist for stoff 03. febr 21. april 1. sept.. 10. nov. Ut ca. uke 10 uke 21 uke 40 uke 50 Nr. 1-2010 2-2010 3-2010 4-2010 Lund og Heskestad M enighetsblad Nettversjon: www.menighetsblad.no

Detaljer