BARN JESUS I EN KRYBBE LÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BARN JESUS I EN KRYBBE LÅ"

Transkript

1 INFORMASJON Menighetsblad Advent 2014 Årgang 62 BARN JESUS I EN KRYBBE LÅ Barn Jesus i en krybbe lå, skjønt himlen var hans eie. Hans pute her ble høy og strå, mørkt var det om hans leie. Men stjernen over huset stod, og oksen kysset barnets fot. Halleluja, halleluja, barn Jesus! Hver sorgfull sjel, bli frisk og glad, kast av din tunge smerte! Et barn er født i Davids stad til trøst for hvert et hjerte. Til barnet vil vi stige inn, og selv bli barn i sjel og sinn. Halleluja, halleluja, barn Jesus! Salmeboka minutt for minutt. Kom innom Nes kirke lørdag i tidsrommet Se overføring på storskjerm og delta i sangen selv! Se mer s. 4. Vi ønsker alle en velsignet advent og julehøytid!

2 Leie av Kirkestua på Stavsjø 2 Menighetsblad for Nes på Hedmark Adr.: Kirkekontoret Sjurstuvegen 4C i Brumunddal REDAKSJON: Ragnfrid Granerud Toril Ø. Windsor Nina Hagen Bankgiro: Opplag: 1500 Produksjon: DMT kommunikasjon Neste nummer kommer til påske Frist for stoff er 1. mars KIRKENS S.O.S Åpent hele døgnet. Bestilling ved henvendelse til kirkekontoret. Leiepris kr. 500,-. Leie av duker kr. 400,-. Leietakeren vasker etter seg. Kirkekontoret Tlf.: Besøksadresse: Sjurstuvegen 4c i Brumunddal Postadresse: Postboks 30, 2381 Brumunddal E-post: Hjemmeside: Åpningstider: mandag fredag Telefontider: mandag fredag Sokneprest Torbjørn Granerud Tlf.: E-post: Organist Ljubo Ivanov Tlf.: E-post: Kirketjener Aina Bakke Tlf.: E-post: Menighetspedagog Elisabeth Kofoed Kongelstad Tlf.: E-post: Menighetspedagog Kirsten Bjerkestrand Tschudi Tlf.: E-post: Renholder Gry Malin Vangen Tlf.: E-post: Daglig leder Gro Solbakk Tlf.: E-post: Kirkeverge Knut Are Hole Tlf.: E-post: Nes Menighets - råd Gunvor Røhnebæk (leder) Mobil: E-post: Valborg Alhaug Mobil: E-post: Ellen M. Robøle-Hegge Mobil: E-post: Trine Moen Mobil: E-post: Liv Grethe Hansen Mobil: E-post: Astrid Stai Mobil: E-post: Egil Askehagen Mobil: E-post: Erling Berentsen Mobil: E-post: Heidi Rosenlund Mobil: E-post: Musikkutvalg: Astrid Stai, tlf Asbjørn Feiring, tlf Anne Vold Andersen, tlf Ljubo Ivanov, tlf

3 MIN SALME Salmen jeg har valgt er først og fremst en salme beregnet for barn. «Hvem har skapt alle blomstene» er en nordisk barnesang som er ca 100 år gammel. Jeg tror jeg var ganske liten da mamma sang denne for meg og mine søstre for første gang. Hjemme hos oss var det alltid mye sang og musikk. Et nært minne om denne salmen har jeg først og fremst fra en gudstjeneste hvor en av mine søstre mottok 4- årsboka. Jeg husker ikke hvor mange barn som var i Helgøya kapell den dagen, det var Per Arne Engdal som var prest. Hver og en 4 åring kom opp til alteret og mottok sin kirkebok, så skulle alle sammen synge en salme fra sin nye bok. Jeg tror boka var blå med et par barn og noen fugler utenpå? Min lille - søster kunne denne sangen utenat og sang av full hals. Presten synes hun sang så fint, så han ønsket at de skulle synge salmen en gang til. Da oppdaget min lillesøster Linda at menigheten så på henne, da kom det ikke en strofe mer fra henne. Dette er en historie som har blitt fortalt mang en gang i vår familie. Spørsmålet rundt skapelsen er for mange en gåte, og jeg tenker at det er opp til hver enkelt og undre seg over hvor for eksempel blomstene, fuglene, stjernene og ikke minst deg og meg kommer fra.. Hvem har skapt alle blomstene, blomstene, blomstene hvem har skapt alle blomstene, jo Gud i himmelen. Hvem har skapt alle fuglene, fuglene, fuglene, hvem har skapt alle fuglene, jo Gud i himmelen. Hvem har skapt alle stjernene, stjernene, stjernene, hvem har skapt alle stjernene, jo Gud i himmelen. Hvem har skapt både deg og meg, deg og meg, deg og meg, hvem har skapt både deg og meg, jo Gud i himmelen. Hvem har skapt alle blomstene, fuglene, stjernene, hvem har skapt både deg og meg, jo Gud i himmelen. Bevegelser. Liv Grete Hansen (Vesla) Liv Kristin Kongsrud utfordres neste gang Andakt Det som vart til i han var liv Nå vandrer fra hver en verdenskrok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilegrimstog til Betlehem, til Betlehem I haust var eg så heldig å få gå ein bit av pilegrimsvegen til Santiago de Campostela. Den første morgonen vi tutla oss ut på pilegrimsvegen var det så vidt blitt dag. Vegen var godt merka. Det var lett å finne fram. Snart var det fleire som dukka opp langs vegen. Gamle og unge, i alle slags fasongar, i flokk og åleine, med og utan pilegrimsutsjånad. Det som slo meg var nettopp dette at vi var så ulike, men like fullt var vi på same veg. Vi var framande for kvarandre, men hadde likevel så mykje felles. Alle var vi på kvart vårt vis fortsettinga av pilegrimstoget til Betlehem. Julebodskapen har dette ved seg at den dreg menneske inntil seg. Eg ser det same pilegrimstoget når eg besøker kyrkjene rundt i bispedømmet. Menneske av alle slags lag og overtydingar kjem til Guds hus. Eg trur vi alle søkjer det gode der i det heilage romet. Eg trur det er ein lengsel etter liv og lys som dreg oss. Evangelisten Johannes malar sitt juleevangelium ut med ein brei og oppsummerande pensel. Han kallar Jesus Ordet som tok bustad mellom oss, og skriv om han at Det som vart til i han, var liv, og livet var lyset for menneska. Dei som høyrde Johannes tale om Ordet(på gresk Logos) då desse linjene vart skrivne ned, levde i ei tid der «ordet» hadde eit mykje vidare meiningsinnhald enn det vi forstår i dag. Dei knytte det til heile måten verda hang saman på. Til mykje meir enn ord i smal forstand, ja, til det som har vore før alle tider og som aldri forgår. Dette Ordet vart menneske og til liv og lys for verda. Livet og lyset kom som eit menneskebarn, og vart ein av oss. Dette som var før alle ting, og som held alt i himmel og på jord saman, tok bustad mellom oss og løfta våre mangfaldige liv fram for Gud. Den godheita som føddest til verda med Kristus lyser framleis i alle våre dagar. Frå denne kjelda strøymer det liv og lys like inn i vår siste natt. Det gir mot til livsvegen i alle slags dagar og eit håp å vandre mot. Og finner du Ham i krybbens hø som hyrder så, som hyrder så, da eier du nok til freidig å dø og leve på, og leve på. Gledeleg jul! Solveig Fiske Hamar biskop 3

4 DET SKJER NRK: Salmeboka skal synges minutt for minutt En direkte sending «minutt for minutt» på totalt 60 timer planlegges når alle de 899 salmene skal synges vers for vers. Fredag 28. november starter NRK ei maratonsending, som varer helt til søndag kveld. Vi har tenkt å gjøre noe ut av det. Vi kjører sendinga på skjerm i Nes kirke lørdag kl Medlemmer av Nes Sangforening vil være der fra kl og ei stund utover. Ta deg ei lita pause, du kan komme og gå som du vil. Vi serverer gløgg og pepperkaker. Ønsker alle vel møtt til ei lita sangstund i kirka. Etter dette kl går vi ut og er med på julegrantenning. Lysmesser Det har fram til nå vært lysmesser både i Helgøya kirke og Stavsjø kirke. Siden lysmessa i Helgøya kirke de siste årene har hatt veldig få fremmøtte har menighetsrådet bestemt å ikke ha lysmesse i Helgøya kirke, men heller prioritere lysmessa i Stavsjø kirke. I år er lysmessa 3. søndag i advent, og nytt tidspunktet er kl Speidere, blåsegruppe og noen konfirmanter deltar. Velkommen til lysmesse! Vi synger jula inn 4. søndag i advent, kl , synger vi jula inn i Nes kirke. Her deltar bygdas kor og musikk- krefter. Dette er en flott sang- og musikkopplevelse å få med seg rett før jul. Hematt tæll jul Mandag kl i Nes kirke kommer de hjem igjen. Da kommer både de som har bodd her og de som har flyttet ut, de som bor her og kanskje noen som er på besøk. Nes friteater m fl spiller, synger og leser, - og leder tilhørerne inn i juletiden. Kom og bli med du også! Minnegudstjeneste Også i år vil vi minnes de som er gått bort, der mange sitter igjen med sorg og savn. Sorgen er ofte tung å bære, også om man har mange rundt seg som er til god trøst og hjelp når døden har tatt bort en som stod en nær. På nyttårsaften er det minnegudstjeneste for Nes sokn. Her blir de som har mistet èn av sine det siste året spesielt innbudt. Det blir sendt ut et brev til den som er registrert som nærmeste pårørende. Den som mottar brevet må selv gi beskjed til andre som eventuelt ønsker være med. Navnene på de døde blir her lest opp, og det blir tent et lys for hvert navn. Dette gjør vi både for å minnes, for å takke, og for å se fremover. gudstjenesten er ikke bare for de som har mistet noen i løpet av året, men for alle som på ulike måter føler sorg og savn, og for alle som ønsker å delta i en gudstjeneste på nyttårsaften. Asbjørn Feiring deltar med flygel horn. Velkommen til minneguds tjeneste på nyttårsaften i Stavsjø kirke kl Menighetens misjonsdag Alle menigheter i Den norske kirke skal ha et misjonsprosjekt. Vi skal som kirke løfte blikket utover våre egne grenser og ta del i det ansvaret Jesus gav oss med å formidle det gode budskap i ord og gjerning. Det finns mange måter å ha et misjonsprosjekt på. Mange menigheter velger å inngå en avtale med et misjonsselskap om å støtte økonomisk et prosjekt som de allerede har i et land. Nes menighet har i mange år hatt en avtale med Det Norske misjonsselskap (NMS) om å støtte et prosjekt de har i Ubon i Thailand. Prosjektet har som formål å støtte ungdom som ønsker å gå videre på skole for å skaffe seg en utdannelse. Mange ungdommer må avslutte skolegangen sin for å arbeide for å livnære familien sin. Hvis disse ungdommene kan få litt økonomisk støtte så kan det hjelpe dem til å ta utdannelsen sin. Nes menighet har forpliktet seg på å ha en «Menighetens misjonsdaggudstjeneste» hvor dette prosjektet blir løftet frem, og å gi to ofringer i året til prosjektet. Vår misjonsdag-gudstjeneste har vi valgt å legge til den første ordinære gudstjenesten etter nyttår. I 2015 er gudstjenesten i Nes kirke den 11. januar. NMS deltar på gudstjenesten, med preken og informasjon. Nordbygda misjonsforening serverer kirkekaffe. Velkommen til julens gudstjenester i Nes, Stavsjø og Helgøya kirker! 4

5 Nytt fra Menighetsrådet Julehilsen Håper mange i bygda vår har hatt stor glede av den fine høsten og nå kan gå inn i adventstiden med glede og håp. I kirkene på Nes vil det bli tradisjonell julefeiring. Vi ønsker at mange store og små vil være med på stemme i, når vi skal være med på å synge salmeboka minutt for minutt. Menighetsrådet kan nå fortelle at kirkestua på Stavsjø er nymalt og vindskier er skiftet. Vi er heldige som kan benytte oss av personer som trenger arbeidspraksis mens de soner samfunnsstraff. Dette er en vinn-vinn situasjon. Muren rundt Nes Kirke vil jeg tro de fleste synes trenger opppussing. Vi har nå hatt møte med representanter fra Riksantikvaren og kirkevergen og det er lovet at muren vil bli pusset opp våren Riksantikvaren vil svært gjerne at vi fortsetter vårt arbeid med å rydde opp alt buskaset på sjøsiden. Dette skal vi få til. Med små skritt ser vi at det nytter og med gode hjelpere i og utenfor kirken blir viktige arbeidsoppgaver gjennomført. Takk til hver og en av dere som gjør en innsats for kirkene våre. Gunvor Ræhnebæk Takk! Takk til alle som brukte giroen i forrige menighetsblad, og ga en gave til Trosopplæringsarbeidet i Nes. Det har så langt kommet inn kr ,- som kommer godt med i arbeidet vårt! Trosopplæringsutvalget Menighetsrådvalg Neste høst er det menighetsrådvalg. Det blir gjennomført samtidig med kommune og fylkestingsvalget. På Nes har vi vært med på en prøveordning med valg annen hvert år. Den ordninga vil ikke bli videreført, så det vil si at vi skal velge helt nytt menighetsråd der alle er på valg. Det er lærerikt å sitte i menighetsrådet, så si ja når du blir spurt eller si ifra til noen i men - ighetsrådet hvis du ønsker å stille til valg. Her er det bare å ta sin tørn! Hvis det er skrem - mende å skulle lese teksten i kirka så er det helt frivillig. SI JA NÅR VI SPØR DEG OM Å VÆRE MED I MENIGHETSRÅDET! Forsangergruppe Det har igjen blitt startet opp en forsangergruppe i Nes sogn. Foreløpig er vi 8 stykker, men ønsker at flere blir med, så møt opp! Følgende datoer er satt opp på nyåret: 25.januar i Helgøya kirke og 15.mars i Stavsjø kirke. Musikkutvalget Hver og en av oss ønsker deg og dine ei god adventstid og ei gledelig jul. Håper alle kan gå jula i møte med håp, tro og kjærlighet og glede deg over at vi kan feire jul i et land det er godt å leve i. Nes og Helgøya Bygde - kvinnelag minner om muligheten enhver har til å leie sølvbestikk (til 60 personer) for en billig penge. Ta kontakt med Marit Braastad tlf Den største gave vi kan gi er å arbeide for at kirken skal være raus og åpen for alle. Julehilsen fra Valborg, Astrid, Egil, Trine, Vesla, Ellen, Erling, Heidi og Gunvor. 5

6 Første søndag i advent: Min kirkebok 4 og julespill Min kirkebok 4 deles ut på guds - tjeneste i Nes kirke søndag 30. november kl Alle som fyller 4 år i 2014 inviteres også til en samling i Nes kirke onsdag 26. oktober kl På samme gudstjeneste fremføres også julespillet Fra Betlehem til Marte Svennerud. Dette er et amatørteater for barn i alderen 7-8 år og det blir øvelse onsdag 26. oktober kl i Nes kirke. Barna deltar i et talekor, enkelte barn får egne replikker. Julespillet er skrevet av Trond Klaape i Klaape Kulturformidling på oppdrag fra Størst av alt trosopplæringen i Ringsaker prosti. Stykket tar utgangspunkt i bibelteksten Jesaja 7,14 og fortellingen «Itte no knussel» skrevet av Barbra Ring. KRIK: 10. og 24. januar 7. februar, 7. mars, mars (tur til Mesnali/Sjusjøen) 11. og 25. april. Alle treåringene og seksåringene som vi har adresse til, vil få brev om dette i posten. Det kan skje at vi ikke når alle på den måten, så vi understreker at innbydelsen gjelder alle. Også de som ikke er døpt, må gjerne delta. Grunnen til at det kalles barnegudstjeneste, er at det er barna som står i sentrum, men gudstjenesten er for alle! Nes barne og ungdomskor deltar med sang. Det er kirkekaffe. Fint om alle treåringer og seksåringer og mange andre barn kommer i Stavsjø kirke denne dagen! Changemaker Ringsaker Er du mellom 13 og 30 år gammel og ønsker du å forandre verden? Da er Changemaker noe for deg! De møtes en gang i måneden, gjennomfører aksjoner i nærmiljøet, underskriftskampanjer og drifter sin egen fair trade-kiosk i Moelv kirkesenter. Søk opp Changemaker Ringsaker på facebook eller kontakt leder Ahmad Samandari på Konsert og adventsfest 7. desember kl i Furnes Velkommen til en stemningsfull kveld i adventstiden. Kvelden starter med konsert i Furnes kirke hvor ungdom fra Ringsaker opptrer. Deretter går vi i fakkeltog til Karmel hvor det blir middag, selskapsleker/konkur - ranser og sosialt samvær. Påmelding til adventsfesten på facebook. Babysang vinterkurs Vinterkurset startet onsdag 19. november i Furnes kirke kl og torsdag 20. november i Åsmarka kirke kl Deretter ukentlig frem til 4. og 5. februar (juleferie uke 51 - uke 2). Babysang ledes av diakon Lisabeth Kvalevaag-Holm. Påmelding på Lørdagsklubben: 24. januar, 7. februar, 7. og 21. mars. 3-åringer og 6-åringer Søndag 15. mars inviteres alle barn til Barnegudstjeneste i Stavsjø kirke. Her inviterer vi særlig menighetens 3-åringer og 6-åringer. 3-åringene får en sprelle-engel til å henge på rommet sitt, og seksåringene får Min kirkebok 6. Detaljer og oppdatert informasjon om ungdomsarbeidet ligger på facebooksiden Størst av alt ungdom i Ringsaker eller på hjemmesiden 6

7 Hei hei! Ja,så er vi her igjen, og du stiller opp som vanlig. Tenkte å ta et tilbakeblikk i historien i spalten denne gang. Hytta vår. Under krigen var speiderarbeidet i landet vårt forbudt. Det hadde nok sammenheng med at mange speidere var med i motstandsgrupper. Da krigen var slutt og arbeidet startet opp var det et sterkt ønske om vi kunne få oss et oppholdssted - et passende husrom. Lederen vår - Christian Taskerud jobba mye med saken, og målet var å finne et passende sted der vi kunne bygge ei hytte. Og det var nok han som blinket ut tomta der hytta ligger i dag. På det tidspunktet var det Nes kommune som var eier av Gårum. Kommunen kunne ikke selge tomta, men speiderne kunne få leie den. Prisen ble satt til kr 2,- pr år. Leia ble aldri innkrevd. Byggearbeidet startet 1952, grunnmuren ble støpt. Underlaget er å stole på hytta står på fjellgrunn. Det ble vedtatt at hytta skulle få vegger av stampjord. Taskerud var litt kjent med dette byggematerialet, i og med at han hadde fjøs med stampjordvegger. Husker vi var på Hamar for å se på et hus som var under oppføring med slike vegger. Det så greit ut. Men hvor kunne vi få tak i egnet masse til veggene? Nå falt det slik at renseriet ved Fredvang skulle få et tilbygg. Massen fra utgraving av tomta egnet seg til stamping og ble kjørt til speidertomta. Det ble laget solide flyttbare former med kraftige gjennomgående bolter. Massen vi brukte ble måkt over et sold for å fjerne stein og røtter m.v. Fylte ca 10cm masse pr omgang. Dette ble stampet sammen til ca 3 cm tjukt lag. Slik fortsatte arbeidet til forma var full. Ble så flyttet til neste felt. Slik fortsatte det til veggene nådde riktig høgde. I regnvær kunne det ikke stampes. Speiderne ble delt i grupper, og hadde faste arbeidskvelder hår viku. Men vi trengte jo materialer til golvlunner, sperrer, delevegger m.v. Det ble kjøpt en tømmerlåve som skulle rives, samt at vi fikk en låve til riving. Ei flyttbar bygdekløvsag sørget for at låvetøm meret ble sperrer, lunner og stolpe verk. Taket ble tekket med flis. Innvendig var det klart mye arbeid golv, vegger, vinduer m.v. Det ble mange turer til hytta denne perioden. Christian Taskerud bodde nærmest der, og gjorde en kjempeinnsats på hytta. Men 1955 ble første møtet holdt i Speiderheimen.. Så over til nåtid Oppstartsamling. Sommeren er over. Fredag/ lørdag september hadde speiderne oppstarttur med overnatting på Speiderheimen. 25 speidere pluss ledere deltok. Været var ta det fine slaget. Matlaging hører med på slike samlinger. Men det gikk også mye i surringer og balanse. De laget noe vi kaller A bokker. Det er rett og slett en stor A. Beina består av 2 rajer, ca 2,5-3 meter. Tverrbommen ca 2-2,5m. En del taker står inni A n og skal prøve å gå. Ved hjelp av snorer/tau skal de andre deltakerne holde A n oppreist. Ikke helt enkelt, men dom greide det. Nye småspeidere har kommet til også i høst åtte - ni i tallet. Rikke og Stein Arne har godt lag med småspeidere. Vi vet det går fint. Høstmanøver planlegges til sist i oktober onsdag 29. Oktober i Sendstadmarka. Lysmesse i Stavsjø kirke 3.sødag i advent. Med det ønskes alle en Riktig God Jul og et Godt Nytt ÅR. Speiderhilsen Oddvar Knutsen Våre annonsører er: Skafferiet Braastad epler Gårdsbutikk hver lørdag Produksjon av eplemost og utleie av produksjonslokaler R.G.V. Tingnesv 761 Nes Rør Ifor Williams Norge Helgøya Bie Nerlien Gard Nes Fysioterapi Nes Bilverksted Trimrommet Brumunddal Begravelsesbyrå AS Stavsjø Blomster forretning Helgøya Tre Skreddersydde innredninger - Listverk Nes Vask 7

8 FRA SLEKT TIL SLEKT Nes kirke: Liv Haugen Bævre Syver Kristian Aarlien Stavsjø kirke: Iver Dahlen Brøttum kirke: Leon Løvli Pettersen Nes Diakonat Høsttur til Eidsvollsbygningen fredag 12. sept Nes Diakonat hadde sin årlige høsttur fredag I år gikk turen med buss til Eidsvollsbygningen og I år var det 20 stk. som hadde funnet anledning til å være med på turen. Bussen kjørte fra Stavsjø kl. 9. Videre om Tingnes, Lindal og E6 til Eidsvoll. Fint kjørevær var det, og vi fikk sett på E6-utbyggingen. Ved ankomst Nebbe - nes sør ble det servert medbrakt kaffe og kringle som smakte godt. Vi kjørte over til Eidsvollsbygningen, hvor omvisningen var bestilt til kl. 12. Nes kirke: Mette Dahl og John Erling Korsbakken Tove Alstad Sandvik og Ole Martin Hove Atterstog Victoria Marie Remen Sandnes og Even Sandnes Christina Granløs og Trond Andersson Ingrid Campbell Kjølner og Nicolai Kjølner Stavsjø kirke: Marte Dalseng og Jarle Bakke Linda Therese Krøgenes Utstøl og Bernt Ivar Nødland Vi fikk omvisning i hele bygningen (1, 2, etasje og kjeller). Vi fikk en meget flink guide, som fortalte med stor entusiasme om det som hadde foregått i bygningen i 1814 og om bygningens arkitektur / restaurering. Omvisningen varte i ca. èn time og ble avsluttet ved at vi sammen med guiden dannet broderring og avla samme løfte som eidsvollsmennene gjorde i 1814 Evig og tro til Dovre faller. Det var en fornøyd gruppe som forlot Eidsvollsbygningen. På vegne av gruppen takket Oddvar Knutsen guiden for en fin og lærerik omvisning. Nes kirke: Thor-Jacob Schjerpen Stavsjø kirke: Arild Westby Arnulf Benstigen Helgøya kirke: Jan Nikolai Moen Wenche Raabe Turen gikk videre til Nebbenes sør, hvor det ble servert middag og kaffe. Hjemturen gikk via Minnesund Feiring Skreia Lena Gjøvik Nes Stavsjø. Vi som var med fikk en tur i behagelig kjørevær og var godt fornøyd med turen. Anne Marit takket Jørn Berge for god og sikker kjøring, og deltagerne for en fin tur. Diakonatets møter: Nes Diakonat har møter i kirkestua på Stavsjø kl andre fredag i hver måned, med unntak av juni hvor det er Tur ut i det blå, og juli og august hvor det er sommerferie. I mars holdes møtet på Nes-bo. I januar er det juletrefest, og da starter møtet kl. 16. Møtene er gratis, men det selges lodd og det er ønskelig at deltagerne har med seg en liten gevinst. Vi har besøk av forskjellige gjester til å underholde på møtene. Møt opp, vi har plass til flere. Diakonatet holder også formiddagstreff i kirkestua på Stavsjø annenhver mandag. Se i avisa (Ringsaker rundt, HA-tavla) om hvilke dager. 8

9 Oppfyller framtidsdrømmer Et glimt fra menighetens misjonsprosjekt, Barn og utdanning i Thailand. Sommeren 2013 ble tøff for lille O. Begge foreldrene er narkomane. Far jobber delvis på havna, og moren er arbeidsledig. De hadde derfor ikke betalt husleia på flere måneder. I tillegg hadde de vært voldelige mot huseieren. Nå ble de kastet ut på gata, og lekeplassen under motorveien ble deres nye hjem. Foreldrene dusjet i tempelet, mens toåringen fikk vaske seg i barnehagen. Lovsangshjemmet har hjulpet den vesle familien. De skaffet dem et nytt husvære, og betalte de første månedene med husleie for dem. Nå har familien klart å overta ansvaret selv. Og lille O trives godt på Lovsangshjemmets barnehage. Vesle K har besøkt Lovsangshjemmet siden hun var liten baby. Nå er hun to år, og bor sammen med moren og storesøsteren (5). For noen måneder siden forsvant moren. Uten å si et ord, reiste hun avsted sammen med faren og hans nye kjæreste. Heldigvis stilte bestemoren opp. Dette er ikke første gang Lovsangshjemmet opplever at besteforeldrene må ta ansvar. Hun tok vare på barna helt til moren, like plutselig, dukket opp igjen etter fire måneder. Dette prosjektet gir fattige barn i Bangkoks slum en litt bedre start på livet. Det skjer gjennom barne hagen i Lovsangshjemmet (6 måneder til 3 år) og gjennom barnehagen på Immanuel daghjem (3 til 6 år). Prosjektet omfatter også skoleinternatet i Phibun i Nordøst-Thailand, hvor fattige barn får mulighet til å utvikle sine evner. I tillegg får mange barn tilbud om skolestipend, som gir flere hundre barn støtte til å ta utdanning. Takk for at du er med å gi barn i slummen barnehage, læring, mat, skole, stipend og ikke minst omsorg og kjærlighet. Du er med å gi dem en bedre hverdag og en håpefull fremtid. Juleforbredelser og julekveld med flyktninger fra eget land Det var desember 1944, hjemme på Saugstad østre i Ringsaker. Mye er forandret på de 70 åra siden da, både med skikker og husholdning. Til tross for krigen måtte daglig arbeid gå sin gang og jula forberedes. Alt skulle være ferdig til høgtida, slakting og alt det medførte, husvask og pussing. Vi unga slapp vel unna bare med å flyge ærend. Mor var den som hadde ansvar for nok mat til alle og rene hele klær, i beste fall omsydd nytt. Dette var slutten av krigen og Hitler hadde på høsten befalt tyskernes tilbaketrekking fra Finnmark og Nord Troms med den brente jords taktikk, intet skulle spores og innbyggere tvangsevakueres. De som ikke klarte eller rakk å skjule seg i gammer eller gruver ble kommandert ut i båter sørover, hus brent og husdyr skutt. Båtene ble overfylt, mange overlevde ikke den harde tran - sporten. Det ble behov for hjelp til de evakuerte, og stort apparat satt i sving med det som var til rådighet. På Saugstad var det ledig føderadsbygning, brukt til lager, bryggehus og husrom for mataukere fra by n og arbeidsfolk. Ca ei uke før jul kom det en familie, foreldre med fire barn fra Alta, de hadde bare det de gikk og sto i. Mor og far hadde fått gjort i stand med senger og sengetøy og det som var mest nødvendig til en husholdning. Når behovet er der, er det utrolig hva som går an å få til, det eneste vi unger forstod da var at det ble travelt-. Vi var veldig spente da de kom og noen av oss kikket på vinduet til kammerset i bygningen. Det var mørkt den kvelden de kom så vi trodde oss ubemerket! Det gjorde veldig inntrykk, vi så to pene jenter med fletter og med noen kjente klær første inntrykket var bra.- Noen dager etter ankomst var det julekveld. Alle ansatte både ute og inne, dvs kjøkken, stall og fjøs, de evakuerte og vi familien var da samlet til jule - middag kl 19, da var de ferdig i fjøset. Det var risengrynsgrøt m. Saft og mandel i grøten. Den som fikk mandelen, sikkert spart til det bruk, fikk en liten nisse. Det skulle vært marsipangris, men det var naturlignok ikke å oppdrive. (Antagelig var dette en skikk far hadde med fra sitt barndomshjem i byen). Etter grøten, den tradisjonelle ribbe og pølse, ganske så uvant for de nordfra, det ble nok bare så vidt rørt. Senere kaffe og kaker men først juletreet. Da ble døra til storstua åpnet og juletreet tent. Det ble stor ring rundt juletreet og stor spenning om pakkene under treet, da som nå! Alle fikk pakke, små og store. Mor hadde greid å finne noen mulige leker og barnebøker og pakket inn til ungene. På ettermiddagen fikk vi ei stund med mor og far og lov til å pakke opp noen pakker til oss fra besteforeldre, fordi det ikke skulle bli forskjell fra de andre barna. Det er et minne som sitter igjen. Dagene som fulgte ble også spennende, men snart veldig gode venner med de nyankommende, litt sjenerte alle i begynnelsen, men fort glemt i leken. Middagen spise de hos seg, men fikk den ferdig fra kjøkkenet hos oss- i en overgang. Familien ble på Saugstad til i 1946, til og med en familieforøkelse og mor og far som faddere. Jonas sjøl dro tilbake til Alta, så fort det lot seg gjøre etter freden brøt løs for å bygge opp igjen såpass at de andre kunne komme etter. Forbindelsen har holdt ved, siste gang for et par år siden. Kari Stabo-Eeg 9

10 Nes Røde Kors orienterer Vi vil fortelle litt om aktivi - tetene i Nes Røde Kors Omsorg; Besøks tjenesten og Småjobbsentralen. Røde kors-uka 2014 ble avviklet i midten av september, og vi vil få takke alle givere for gaver til Katta i sekken, og ikke minst alle som med et smil kjøpte Katter. Vi solgte pakker for ca kr , og resultatet er vi godt fornøyde med. Dette årlige tiltaket er en viktig inntektskilde for Røde kors Omsorg, og pengene brukes til hygge og glede for mange på bygda. Arrange - mentet under Røde kors-uka er et samarbeide mellom styret i lokallaget som står for verving av nye med lem mer til Røde Kors, og Besøkstjenesten som står for kattesalget. I forbindelse med uka ble det vervet åtte nye med lemmer. Frivillige i Besøkstjenesten driver med forskjellige tiltak. Vi har også noen besøksvenner som kommer på regelmessige besøk i institusjonene og i hjemmene. Besøksvennen skal være en samtalepartner og støttespiller, eller en turvenn for en som ønsker besøk. Også i sommer arrangerte Besøkstjenesten tur for eldre. Årets tur gikk til Sør-Hedmark, nærmere bestemt Svullrya og Finnskogen. Herfra fikk vi med lokal guide og kjørte gjennom deler av Finnskogen og inn i Sverige. Interes sant informasjon om Skog-finnenes liv i gamle dager. På hjemturen besøkte vi Gravberget kirke, en særegen og flott liten kirke som Borregaard A/S skjenket til grendesamfunnet i Gravberget. Røde fjær-aksjonen Besøksvenner serverer hver måned kaffe og bløtkake på Nes Bo- og aktivitetssenter. Hyggelig tiltak både for frivillige og de eldre på senteret. Frivillige i Besøkstjenesten har i sommer hver mandag stilt opp for å gå tur med beboere ved Nes- bo og aktivitetssenter. Nede ved brua har det gjerne vanket en hvil med litt forfriskninger. Antall deltakere er vanligvis opp til fem personer. Vi har inntrykk av at dette er et kjærkomment avbrekk i de daglige rutiner. Butikkjøring. Vi fortsetter tilbudet med kjøring av beboere fra Omsorgsboligene ved Sund, til butikken på Tingnes hver torsdag formiddag. Dette er et tilbud mange setter stor pris på. Tirsdagstreffen. Vi startet opp med dette tiltaket sommeren 2011 og Treffen har vist seg å appellere til mange eldre som kanskje har det litt stille i hverdagen. Alle er hjertelig velkomne til en stund med lett og uformell prat over en kopp kaffe og vafler i hyggelig selskap, og kanskje med nye bekjentskaper. En møteplass for de som har lyst til å treffe andre. Det Søndag 8. februar 2015 er det igjen Røde Fjær aksjon. Nes Lions vil da besøke alle husstander på bygda med bøsseinnsamling. Midlene som samles inn denne gangen skal gå til informasjon om rus for barn og ungdom gjennom Det er mitt valg som administreres av Lions. Her på bygda har vi i mange år brukt midler til kurs for lærere og informasjonsmøter for foreldre. Vi håper at vi også denne gangen blir godt mottatt. Samtidig vil vi også å takke for at dere er så positive til å kjøpe vår kalender. Med dette vil vi også ønske alle ei god jul og et godt nyttår. Jan Tørudbakken Røde Fjær kontakt Nes Lions hører også med at vi hjelper til med transport for de som trenger dette tilbudet, så ring oss om du har lyst til å være med og trenger skyss. Småjobbsentralen I sommerhalvåret gir Røde Kors tilbud til eldre og funksjonshemmede som ikke kan klare med hagen sin selv. Hovedsakelig er det gressklipping, men vi kan også tilby beskjæring av hekker og busker samt bortkjøring av hageavfall. I sommersesongen er det seks frivillige som har jobbet for å få utført de oppdragene som har kommet inn. Det er ca 50 husstander som benytter seg av våre tjenester, og da blir det mange turer ut på klipping for å holde plenen fin. Her går arbeidet unna med liv og lyst hele sommeren. Når gresset gror har vi det travelt, men det er en trivelig jobb for oss frivillige. Ofte vanker det en kaffekopp og vi får tid til en hyggelig prat. Mange gode tilbakemeldinger fra de eldre som mottar denne hjelpen. Ta kontakt med oss om dere trenger hjelp med hagen. Har du lyst til å være med oss som frivillig i aktivitetene våre i Røde Kors på Nes, så ta kontakt med oss! Hilsen fra oss i Omsorg, Kåre Bergan Kontaktpersoner: Kåre Bergan tlf Ragnhild Kise tlf Småjobbsentralen: Knut Monsbakken tlf

11 Kulturkalenderen DATO UKEDAG TEMA ARRANGØR HVOR KLOKKESLETT MERKNAD Onsdag UFO-kveld Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi Onsdag Adventsmøte Nes og Helgøya Bygdekvinnelag Nes Barneskole, Hjerterom Underholdning, adventsmøte, Prøysenkonkurranse Fredag Juleutstilling 6 kunstnere Galleri midt i Galleri midt i Direktesalg, enkel med akvarell, keramikk, smykker kafè med servering. og trearbeider Lørdag Lørdagsklubben Nes Menighet Nes Kirke Et tilbud for barn som er født Lørdag KRIK Nes Menighet Neshallen til 10. klasse Lørdag Vi synger salmer Nes kirke Musikkutvalget Se egen notis Lørdag Julegrantenning Nes Vel Tingnes Lørdag Juleutstilling 6 kunstnere Galleri midt i Galleri midt i Direktesalg, enkel med akvarell, keramikk, smykker kafè med servering. og trearbeider Søndag Barnegudstjeneste Nes kirke Se egen notis Søndag Adventkonsert Nes Musikkforening Nes Kirke Mandag Veving og strikkekafè i vevstua Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi Tirsdag Ung husflid Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi For barn fra 4. klasse Fredag Juleutstilling 6 kunstnere Galleri midt i Galleri midt i Direktesalg, enkel Lørd -sønd med akvarell, keramikk, smykker kafè med servering. Alle helger og trearbeider fram til jul Søndag Åpent galleri Atelier Fjellsol og Galleri Gapahuk Mengsholvegen Se Mandag Veving og strikkekafè i vevstua Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi siste gang før jul Onsdag Juleavslutning med bevertning Nes og Helgøya Husflidslag Hvams Brænderi og laging av enkel julepynt Fredag Bygdekinoen Venner av Tingnes Kulturhus Tingnes Kulturhus, kinosalen og Mandag Hemmat tæll jul Nes Friteater Nes Kirke Inngang kr Tirsdag Sangforeningen synger Nes Sangforening Nes Bo- og aktivitetssenter Onsdag Gudstjenester i alle kirkene Menigheten Julaften Lørdag Fyrverkeri Nes Innkjøpslag Nes Vel stranda Vi viser årets utvalg av rakettbatterier Tirsdag Juletrefest Nes og Helgøya Bygdekvinnelag Bjørkvang og Helgøen Vel Onsdag Minnegudstjeneste Nes menighet Stavsjø kirke Nyttårsaften Mandag Vevstua åpner (etter jul) Husflidslaget Hvams Brænderi kl Onsdag Medlemskveld UFO Husflidslaget Hvams Brænderi Søndag Før-NM-konsert Nes Musikkforening Tingnes Kulturhus, teatersalen Onsdag Årsmøte Husflidslaget Hvam kl Se menighetens arrangement side 4, 6 og 12. Bjørkvang forsamlingslokale leies ut Priser: Peisestua: kr 25,- pr person Salen: kr 1500,- Hele huset: kr 2500,- Kr 100,- i rabatt for medl i Helgøya Vel. Matservering til egne priser bestilles utenom. All henv til tlf Kirkekort Vi minner om kirkekortene som er å få kjøpt på Gaveshopen på Stavsjø, Stavsjø blomstersenter, Sparebanken Hedmark Tingnes og kirkekontoret i Brumunddal. Kortene koster 50 kr, og salgsinntektene går til forskjøn - nelse av kirkegårdene. Vi tilbyr overnatting; 46 senger fordelt på 25 rom, 21 bad. Tlf.: Overnatting ved barnedåp, konfirmasjon, bryllup. Koldtbord på bestilling. Ring

12 Postreklame standard VELKOMMEN TIL KIRKE Dato Kl. Kirke Dag Gudstjeneste Merknader :00 Nes kirke 1. s. i adventstiden Barnegudstjeneste Utd. Min kirkebok til menigh. 4. åringer Granerud Luk. 4, 16-22a Paul Granerud baryton. Kirkekaffe :00 Ingen gudstj. 2. s. i adventstiden 1. Kor. 15, :00 Stavsjø kirke 3. s. i adventstiden Lysmesse Speidere og blåsegruppe Engdal Luk. 3, 7-18 m. flere deltar :00 Nes kirke 4. s. i adventstiden Vi synger jula inn Kor og korps deltar Luk. 1, :30 Helgøya kirke Julaften Familiegudstjeneste Blåsegruppe - musikk Granerud Luk. 2, :45 Stavsjø kirke Julaften Familiegudstjeneste Thorolf Helgebye - trompet Granerud Luk. 2, :00 Nes kirke Julaften Familiegudstjeneste Lars Hulleberg - kornett Granerud Luk. 2, :00 Helgøya kirke Juledag Høytidsgudstjeneste Paul Granerud baryton Granerud Joh. 1, :00 Nes kirke 2. juledag / Stefanusdagen Gudstjeneste Silje Bjørnstad - sang Granerud Matt. 10, m. nattverd :00 Ingen gudstj. Romjulssøndag Luk. 2, :00 Stavsjø kirke Nyttårsaften Minnegudstjeneste Asbjørn Feiring - flygelhorn Granerud Joh. 14, :00 Helgøya kirke Nyttårsdag / Jesu navnedag Gudstjeneste Emil Taalesen - kornett 2015 Tandberg Matt. 1, 20b-21 Esther Lorentzen baryton :00 Ingen gudstj. Kristi åpenbaringsdag Luk. 2, :00 Nes kirke 2. s. i åpenbaringstiden Gudstjeneste Menighetens misjonsdag Granerud Mark. 1, 3-11 m. nattverd Malin B. Hoelstad sang. Kirkekaffe :00 Stavsjø kirke 3. s. i åpenbaringstiden Gudstjeneste Vanja og Malin B. Hoelstad - sang Granerud Joh. 4, 4-26 m. nattverd :00 Helgøya kirke 4. s. i åpenbaringstiden Gudstjeneste Hanna L. Ekre sang Engdal Joh. 9, b-38 m. nattverd Forsangergruppe :00 Ingen gudstj. Såmannssøndag Mark. 4, :00 Nes kirke Kristi forklarelsesdag Gudstjeneste Nes sangforening - sang Granerud Mark. 9, 2-13 m. nattverd :00 Stavsjø kirke Fastelavnssøndag Gudstjeneste Johnny Elvestad - sang Engdal Joh. 12, m. nattverd :00 Ingen gudstj. 1. søndag i fastetiden Matt. 21, :00 Helgøya kirke 2. søndag i fastetiden Gudstjeneste Sanggruppe Granerud Luk. 7, m. nattverd :00 Nes kirke 3. søndag i fastetiden Gudstjeneste Anine Kongsrud - sang Granerud Ef. 6, m. nattverd Menighetens årsmøte :00 Stavsjø kirke 4. søndag i fastetiden Barnegudstjeneste Utdeling til 3. og 4. åringer. Forsangergr. Granerud Joh. 3, Nes barne- og ungd.kor sang. Kirkekaffe :00 Ingen gudstj. Maria budskapsdag Luk. 1, :00 Helgøya kirke Palmesøndag Familiegudstjeneste Engdal Matt. 26,

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Kulturkalenderen for Nes og Helgøya 2013. ajour pr 05.02.2013

Kulturkalenderen for Nes og Helgøya 2013. ajour pr 05.02.2013 Husk å legge åpne arrangementer inn på www.ringsaker.kommune.no/kulturkalender. Dette er kulturkalenderen for Ringsaker, Hamar, Løten og Stange på nett. Deres arrangement vil på denne måten bli synlig

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Ukeplan Grønnfink Uke: 50

Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Mandag 7. Tirsdag 8. Onsdag 9. Torsdag 10. Fredag 11. Informasjon: Vi baker lussekatter Ha med dag 10.45 Ped.ledermøte 10.45 11.30 Basemøte og hamed-samling 11.30 Vi griller pølser

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Menighetsblad Advent 2013 Årgang 61

Menighetsblad Advent 2013 Årgang 61 INFORMASJON Menighetsblad Advent 2013 Årgang 61 Kim, alle klokker klokker, ja, kim nå før dag i det dunkle. Tindre, Guds stjerner som englenes øyne kan funkle! Fred kom til jord, himmelens fred med Guds

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

DESEMBER Evaluering av november

DESEMBER Evaluering av november DESEMBER 2017. Evaluering av november Denne måneden har vi vært så heldige å få gå i Fjellhallen. Det var spennende. Alle løp og sparket ball. Noen syntes det var litt overveldende og måtte opp på armen

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

Velsignet advent og julehøytid! Menighetsblad Julen 2012 Årgang 60 INFORMASJON

Velsignet advent og julehøytid! Menighetsblad Julen 2012 Årgang 60 INFORMASJON INFORMASJON Menighetsblad Julen 2012 Årgang 60 Foto: Kirsten Bjerkestrand Tschudi Hanna Leinebø Ekre og Anine Nikolaisen jubler mens Johan Ashenafi Granerud slår et slag for kreativt ungdomsarbeid. Alle

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk Månedsbrev Harelabben Juni 2013 Hva har vi gjort: Så skriver vi juni, og dette barnehageårets siste månedsbrev er klart! I mai skjer det Tilbakeblikk påmye mai:i barnehagen, og vi må jammen jobbe på, for

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR DESEMBER RØDKLØVER Månadens tema; Advent og Jul Månadens song; Tenn lys, et barn er født i Betlehem Fagområde; Etikk, religion og filosofi Veke Måndag

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013

ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013 ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013 Vi gleder oss til jul og har en koselig førjulstid preget av forventning og glede Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus Tlf. Grønn: 64853154 Kontoret: 64853150

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Lykken er stor når vi endelig har fått på oss alle klærne og vi kan klive over terskelen..

Lykken er stor når vi endelig har fått på oss alle klærne og vi kan klive over terskelen.. Her kommer litt nytt fra Stjerna. Vi skriver mars og vi legger ikke skjul på at vi venter på våren.. Vi har vært heldige å fått lov til å bli kjent med snøen og alt vi kan gjøre med den. Blitt kalde og

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

September nytt. Barnehageloven sier:

September nytt. Barnehageloven sier: September nytt Hei alle sammen. Nok en innholdsrik måned er lagt bak oss og det begynner å bli merkbart at høsten er kommet. Det har blitt kaldere på morgenene men vi har hatt fine temperaturer på dagtid

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpsnytt April, Mai og Juni 2014 «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpslederen har ordet.. Da går vi inn i siste del av dette arbeidsåret, og det blir også siste del for meg

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer

Månedsbrev for Marihønene

Månedsbrev for Marihønene Månedsbrev for Marihønene Da var endelig desember kommet og på Marihønene har vi julestemning for fult Vi var heldige i november og hadde mye fint og mildt vær, vi var mye ute og på turdagene var vi oppe

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Hva skjer? desember 2011

Hva skjer? desember 2011 Informasjon fra Frelsesarmeen, Mandal korps (menighet), desember 2011 Hva skjer? desember 2011 desember 2011 Korpsbladet, Mandal korps - 1 Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer