Årsrapport Ressurssentrene for ungdom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Ressurssentrene for ungdom"

Transkript

1 Årsrapport Ressurssentrene for ungdom 2013

2

3 Årsrapport Ressurssentrene for ungdom 2013

4 Det er lettere å bli kjent med hverandre når man gjør ting sammen.

5 På to av ressurssentrene får ungdom verdifull arbeidserfaring i kafé, mens sentrenes øvrige besøkende nyter godt av det gode kafétilbudet.

6 Det blir ekstra god stemning på ressurssentrene når ungdommene inntar dansegulvet

7 Det er lettere for ungdommene å ta kontakt hvis de kan navnet til de frivillige. Alle frivillige har derfor navneskilt rundt halsen når de er på vakt.

8 8 Årsrapport 2013 KOLOFON Redaktør: Andres R. Diaz Medredaktør: Jo Morten Weider Tekst: Andres R. Diaz, Håvard Ellingsen, Yasir Islam, Andreas Boon-Grønseth, Børre Frydenlund, Ellen Rykkja Gilbert og Jo Morten Weider Foto: Michael Ray Vera Cruz Angeles Korrektur: Håvard Ellingsen og Inger Sodeland Design: Asbjørn René Josdal og Mats Lande Trykk: Tallinn Book Printers

9 Ressurssentrene for ungdom 9 FORORD s.10 AKTIVITETER s.12 UTFORDRINGER I OSLOS UNGDOMSMILJØ s I KORTE TREKK s.19 MØTEPLASS FOR UNGDOM s. 21 LEKSEHJELP s. 22 DIGITAL LEKSEHJELP s. 25 FRIVILLIGHETEN s. 26 GATEMEGLING s. 28 SAMARBEIDSPARTNERE s. 29

10 10 Årsrapport 2013 FORORD Fra 1989 til 1991 var jeg ivrig bruker av det lokale fritidstilbudet på Jessheim bygda der jeg vokste opp. Fritidsklubben het Calypso og var åpen hver tirsdag og torsdag. Dette var ukens klare høydepunkt i ungdomsskoleårene. Jeg husker godt hvor utrolig frustrerende det var å bli for gammel til å gå der. Det stakk. Selv om det ikke var like spennende fortsatte jeg å oppholde meg i nærområdet. Foran fritidsklubben var det nemlig en basketballbane vi kunne henge på, slik at vi fortsatt følte oss som en del av klubbmiljøet. Jeg har ofte tenkt tilbake på denne perioden og reflektert rundt hva det var som gjorde stedet og tilbudet så viktig for meg. Var det bordtennisbordet som var så forlokkende? Var det plassen i DJgruppen som var så gjev? Eller var det at man kunne by jentene opp til dans som var så spennende? Det er mulig jeg så på alt dette som avgjørende årsaker den gang, men i dag er konklusjonen min annerledes. Det handlet først og fremst menneskene jeg møtte der. Jeg tenker da ikke bare på de jevnaldrende, men også minst like viktig, de voksne som jobbet på fritidsklubben. Jeg registrerte alltid at de var der, men tenkte aldri noe mer over det. Jeg har i ettertid forstått at dette var voksne som fungerte som mine rollemodeller utenfor hjemmet. De brydde seg. De lyttet til meg. De husket meg fra gang til gang. De sa ifra hvis vi ikke fulgte reglene. De skapte et trygt sted der jeg kunne utfolde meg som den utprøvende ungdommen jeg var. Selv om jeg ikke anser egen oppvekst som spesielt utfordrende, var det perioder der hjemmesituasjonen ikke alltid var like stabil, med en bipolar mor og en far som ikke alltid var til stede. Jeg skjønte det ikke da. Men nå som jeg er blitt voksen ser jeg hvor viktig dette tilbudet var for meg og min hverdag i ungdomsårene. Erfaringene fra denne tiden har resultert i en grunnleggende respekt for ungdomsarbeidere, både fagutdannede og frivillige. De er nøkkelpersoner i mange unges liv, enten ungdommene selv er klar over det eller ikke, og må ikke undervurderes. Jeg er i dag derfor både ydmyk og takknemlig over å få være en del av Røde Kors, og alt det beundringsverdige arbeidet som gjøres av våre frivillige hver dag, hver uke og hvert år. Et av målene til Oslo Røde Kors er å legge til rette for trygge, åpne og inkluderende møteplasser for barn og unge i hovedstaden. Resultatene fra 2013 er nok et bevis på at vi, med de fire ressurssentrene i spissen, i aller høyeste grad evner å etterleve dette målet. Vi hadde en stor og jevn tilstrømning av ungdommer gjennom hele året, og oppnådde blant annet rekordhøye brukertall. På ressurssentrene møter vi ulike typer ungdom som befinner seg på forskjellige steder i livet. Noen av dem som kommer til oss må takle tidvis svært alvorlige utfordringer på en daglig basis. Når en befinner

11 Ressurssentrene for ungdom seg i en vanskelig livssituasjon over lengre tid, og hverdagen oppleves tung, vil det omsider gå utover den psykiske helsen. Nyere forskning kan fortelle om et stadig økende antall unge med psykiske plager, særlig i storbyene. Så mye som én av tre barn uten sosial støtte føler seg ensomme. I året som gikk valg te derfor Røde Kors å fokusere på nettopp ungdom og psykisk helse både nasjonalt og i Oslo. Dette temaet vies følgelig ekstra oppmerksomhet i årets rapport. Andres Rafael Diaz Avdelingsleder for avdeling Oppvekst 11

12 12 Årsrapport 2013 AKTIVITETER MØTEPLASS FOR UNGDOM En åpen og inkluderende møteplass hvor ungdom kan spille biljard, bordtennis, Xbox eller andre spill. Man kan også høre på musikk, surfe på internett, se film eller bare være sammen med nye og gamle venner. LEKSEHJELP Tilbudet om leksehjelp gis til elever på ungdoms- og videregående skole. Hensikten med tilbudet er å hindre frafall i skolen, utjevne sosiale forskjeller og bidra til bedre skoleresultater. GATEMEGLING Hovedfokuset for aktiviteten er å gi ungdom konkrete verktøy til å håndtere egne og andres konflikter på en mer konstruktiv måte. JENTEKVELD En kveld i uken er Møteplassen åpen for kun jenter. De frivillige organiserer ulike aktiviteter for deltakerne. JOBBTRENING & BARISTAOPPLÆRING Ungdom jobber frivillig i kafé. De får tett oppfølging samt verdifull arbeidserfaring. FOKUS PÅ EGEN FREMTID Ungdom får hjelp til å velge utdannelse og yrke, søke jobb og finne bolig. IDRETTSGRUPPE Aktivitet for ungdom som liker lagsport, som fotball og lignende. PULS Aktivitet som tar sikte på å stimulere til økt fysisk aktivitet blant ungdom. MATTEKLUBB For de som ønsker å jobbe litt ekstra med matematikk. SISTERHOOD OF OSLO Et tilbud for jenter, én gang i uken. Aktiviteten har som mål å fremme samhold, respekt og toleranse. DJ-SKOLE Erfarne DJ er lærer opp ungdom som selv får spille på senterets egne arrangementer. GUTTEGRUPPE En fast gruppe gutter møtes ukentlig. Foruten ulike aktiviteter som klatring og gokart, arrangerer gruppen temakvelder for diskusjon og refleksjon. DIGITAL LEKSEHJELP Ungdommer får leksehjelp over internett, via video og chat. Hensikten er å nå ut til ungdommer som av en eller annen grunn ikke kan oppsøke våre leksehjelpsentre.

13 Ressurssentrene for ungdom 13 STEDER GRORUDDALEN Bergensveien 4a, 0963 Oslo Telefon: Mandager: (15-25 år) Tirsdag torsdag: (13-25 år) Mortensrud Røde Kors Ressurssenter Mortensrud gård, Helga Vaneks vei 2B Postboks 109 Mortensrud, 1215 Oslo. Telefon: Mandag torsdag: (13-25 år) Café Condio Bogstadveien 76 A, 0369 Oslo Telefon: Mandag fredag: (13 23 år) ORKIS Ressurssenter Christian Krohgs gate 15, postboks 3 Grønland, 0133 Oslo Telefon: Mandag fredag: (15 22 år)* *Leksehjelp Moské, fra 13 år.

14 14 Utfordringer i Oslos ungdomsmiljø UTFORDRINGER I OSLOS UNGDOMSMILJØ Vi møter på mange glade ungdommer i løpet av en åpningsdag. Mange forteller om gode opplevelser og flotte erfaringer de har gjort seg i løpet av uken som har vært. I dialog med ungdommene hører vi historier om mestring og inkludering. De opplever både fritid, skole og/eller arbeid som meningsfullt. Disse ungdommene har som regel vennekretser og nettverk som er både konstruktive og stimulerende. På mange måter skisserer de en ungdomstid som samsvarer med store deler av funnene i NOVAs ungdomsundersøkelse Ungdata. Men, som NOVA avdekker i rapporten Ung i Oslo 2012, forteller mange unge også om en hverdag preget av stress og bekymringer. Mange sliter med søvnproblemer, ensomhet og et generelt dårlig selvbilde. Ensomhet i ung alder er en risikofaktor når det gjelder psykiske helseplager. Ensomhet og psykiske lidelser får negative konsekvenser på en rekke områder i livet skolen, jobben, i vennegjengen osv. konsekvenser som i sin tur er med på å forsterke sykdomsbildet. Slik havner mange unge i en ond spiral. Tidlig i 2013 presenterte Røde Kors og IPSOS en undersøkelse som kartlegger ensomhet blant barn og unge mellom 8 og 19 år (allerede i 2009 kom FAFO med en rapport som trakk frem både ensomhet og unges psykiske helse som to humanitære utfordringer i Norge). Undersøkelsen viser at hver tredje gutt og jente i Norge mellom 8 og 19 år føler seg ensomme av og til, eller ofte. Det bekymrer oss. Erfaringene fra ressurssentrene vitner om et stort behov for tidlig forebygging av ensomhet og psykiske lidelser et behov både private og offentlige aktører med fordel kan fokusere enda mer på i fremtiden. Noen unge er kun ensomme i kortere perioder og finner veien ut av det selv. Enkelte lever greit med sin ensomhet. Andre igjen opplever ensomheten som tung og hemmende. Den isolerer dem fra skole, fritidsaktiviteter og arbeidsliv. Sammenhengen mellom ensomhet og psykiske plager som angst og depresjon er tydelig. I dialog med ungdom som har hatt det vanskelig, får vi ofte høre at det verste er likegyldigheten. Vi kommer tett inn på mange unge mennesker som på ulike måter har opplevd eller opplever utenforskap. Hvordan de selv definerer dette varierer fra person til person. Noen «faller ut» av skolen, andre Ensomhet i ung alder er en risikofaktor når det gjelder psykiske helseplager. «skyves ut» av arbeidsmarkedet. Utenforskap kan også handle om å føle seg utenfor fellesskapet i vennegruppen, familien eller i fritidssammenheng. Å være omringet av mennesker er ikke det samme som å inngå i et sosialt fellesskap. Trivsel og trygghet er viktig for alle. Dette virker selvsagt. Men begrepene er likevel vanskelig å avgrense fordi de kan romme så mye forskjellig: Fravær av fare og usikkerhet, en følelse av kontinuitet, forutsigbarhet og kontroll over egen tilværelse. Dette er bare noen av meningene ungdommene opererer med, og ønsker å fylle livet sitt med. Kombinasjonen av ytre krav og egne forventninger om å lykkes på den ene siden, og usikkerheten INTERVJU MED UNGDOMMER N: Dere sier at det er ingen kjekke her. U: Kjenner du X N: Nei, åssen ser han ut? U: Han var her istad, han som satt rett foran deg N: Mener du XX U: Nei, han heter X. N: Oii, vi tørker opp etterpå. X, det er han med luen? A: Ja N: Ja, ok jeg ser den. O: Syns du han er kjekk? N: Han er liten for meg, men jeg kan se at dere syns han er kjekk. Men han minner meg altfor mye om broren min. U: Det er A som syns han er kjekk. N: Ja, jeg skjønner det. U: Ja, han er egentlig kjekk, men det er ikke typen min. O: Det er en som er typen min. Harry Styles. N: Hvem er det? O: Det er en i One Direction. N: Hva med dere? U: Liam og Harry er mine. O: Nial er min. N: Men jenter, dette er gutter dere ikke kommer til å møte. Var dere på konserten dems? O: De har en film, og da kan du se hvordan de er. M: Vi gråt når vi så filmen. ALLE: Ja, vi gråt. Y: Nei, jeg hadde klump i halsen, men gråt ikke. M: Jeg gråt sånn 4-5 ganger. N: Er det noen av dere som har den filmen? M: Nei, den kommer ut på DVD N: For da kan vi se den på jentekvelden. U: Den er i butikken nå. O: Det er en dokumentar. M: Den kommer i desember eller noe. N: Men er det sånn som filmen Never say never? U: Mmm M Justin Bieber kommer med Believe aaaaaaah N: Syns dere den nye CD n hans er bra? M: Jeg har ikke hørt den jeg.

15 Ressurssentrene for ungdom 15 Det er viktig at ungdommene alltid blir møtt av en åpen dør innenfor ressurssenterets åpningstid. forbundet med utdannelse og jobb på den andre, skaper utrygghet. Forutsetningene for å takle dette krysspresset varier med en rekke sosiokulturelle variabler. Det er for eksempel en kjensgjerning at gutter med minoritetsbakgrunn fra Oslo indre øst oftere enn andre faller ut av skolesystemet og i mange tilfeller søker seg til kriminelle miljøer. Her får de bekreftelsene og anerkjennelsen andre ungdommer tradisjonelt får på skolen, på jobben eller i hjemmet. Men utryggheten manifesterer seg også på andre måter, avhengig av kjønn, alder og geografi. I NOVA-rapporten fremkommer det for eksempel at jenter i Oslo er mer opptatt av lekser enn sine jevnaldrende ellers i landet. Samtidig er det akkurat denne gruppen som sliter mest med psykiske helseplager. Det kan altså tenkes at denne gruppen opplever en større grad av prestasjonspress enn andre og derfor også oftere sliter seg ut. Når konkurransen øker, øker også sjansen for å mislykkes og, som en naturlig forlengelse, antall tapere. Alle trenger å bli sett, hørt og forstått. Og ungdommer med trygge, empatiske voksenpersoner rundt seg har større sjanser for å klare seg i livet enn de som av ulike grunner ikke har det. Psykiske helseplager, og kanskje særlig ensomhet blant unge er imidlertid fortsatt et tabubelagt tema. I mange tilfeller kan det derfor være vanskelig å avdekke. Mange av ungdommene vi møter trenger noen å snakke med. Bare noen få av dem tilkjennegir dette behovet. Hele 25 prosent av de spurte i NOVA-undersøkelsen svarte at de forsøkte O: Midnights memories kommer snart N: Men jeg syns han var så mye bedre før jeg. O: Nei, da likte jeg han ikke. U: Jeg likte han da, og jeg liker han nå N: Men nå er han liksom så tøff, yo jeg skal være så kul. Y: Har du hørt den nye sangen av Justin Bieber? Den er så haram. N: Haram? Ulovlig? Alle ler U: N har lært seg et nytt ord. M: Jeg tror ikke på det med at hu jenta sov med han. Fordi jeg så den videoen, også så jeg på videoen at det var en til og de hadde liksom bare redigert. O: Hvem da? M: Det var hun jenta. Hu hadde tatt et bilde av han og så et bilde av seg selv så det så ut som om de sov sammen. O: Jeg liker ikke sidene på pizzaen. N: Det er jo de beste. N: Så du tror ikke at han sov med denne jenta? O: Nei, men han legger ut nakne bilder av seg selv. N: Han er veldig haram. Alle ler U: Har du lært no nytt N? N: Ja hahaha N: Det er skikkelig kult, jeg lærer så sykt mye av dere. N: Men dere bruker ikke så mange ord som ferdig as, og lø U: Men vi sier sjøkken og sånt da N: Men hører det ikke så ofte. U: Hu der driver å kaller meg for smartass O: Når hun gjør noe dumt, men det er ikke et stygt ord. N: Er alle muslimer? Alle: Ja N: Ok M: Er ikke du? N: nei M: er du ikke? U: Du er halvt Chile O: Og halvt Iran

16

17

18 18 Årsrapport 2013 å skjule sin egen ensomhet. Slike funn er med på å understreke viktigheten av lavterskeltilbud: Tilbud der terskelen for dialog og kontaktskapende samhandling er lav. Tilbud der den vanskelige samtalen kanskje ikke er så vanskelig som ellers. Vi får stadig tilbakemeldinger fra ungdom som synes det er fint at frivillige bruker tid på dem. Ungdommene vet at disse menneskene er der av fri vilje, og utelukkende grunnet et personlig, uselvisk engasjement. Dette gjør det lettere å skape relasjoner forankret i tillit og fortrolighet. Men disse ungdommene trenger ikke bare den utenforståendes utstrakte hånd. De både trenger og ønsker større definisjonsmakt i diskusjonen rundt egne problemer og utfordringer: Muligheten til aktivt å kunne delta i dialogen om sin egen fremtid. De vet de berøres av voksensamfunnets beslutninger, men føler seg frarøvet muligheten til å påvirke dem. For at slike behov og ønsker skal kunne imøtekommes må flere instanser, offentlige så vel som private, løfte temaet enda høyere på agendaen, enda tidligere. Barnehager, skoler, fritidsklubber, samt de med beslutningsmyndighet på jobb- og boligmarkedet må være seg sitt ansvar bevisst. Hjelpetiltak på mikronivå, der enkeltpersoner havner i et reaktivt hjelpeapparat, må unngås så langt det går. Alt for ofte snakkes det om forebyggende arbeid først når symptomene allerede har nådd overflaten, og følgelig behandlingsstadiet. Men det kan ikke kalles forebygging om det ikke springer ut av et føre var-prinsipp. Et vellykket forebyggende tiltak er et tiltak som tilsynelatende, i lys av fraværet av problemer, ikke trengs. Resultatene fra rapporten og mange av historiene fra ressurssentrene er alt annet enn oppløftende i så henseende Befolkningssammensetning i Oslo er i kraftig endring, med en hurtig voksende andel barn og unge med røtter i andre deler av verden og andre verdensanskuelser. Å ivareta disse ungdommenes integritet fordrer, blant mye annet, et utdanningssystem og fritidstilbud som evner å være lydhør overfor disse verdiene. Men også andre samfunnsområder i Norge, og den moderne verden for øvrig, opplever store forandringer. I takt med den eksplosjonsartede veksten i digital kommunikasjon og sosiale medier har for eksempel kampen om de andres anerkjennende blikk tiltatt. For å sitere Dag O. Hessen og Thomas Hylland Eriksen (2012, 115): «I nettverkssamfunnet er en av de største knapphetsressursene sosial trygghet. Det er derfor så mange bruker så ufattelig mye tid og krefter bare på å holde nettverkene gående, via sms, epost, Facebook, blogger og på andre arenaer (..).» Dette er et nullsumspill der de som blir mest sett alltid gjør det på bekostning av de som havner i skyggen. Og når livet mørklegges kan det fort fortone seg som en psykisk belastning. Kunsten å tilpasse seg tilværelsen som ung, er i det hele tatt en krevende øvelse. Integrering og inkludering er ikke bare et politisk anliggende, men også et humanitært et Hessen & Eriksen, 2012, På stedet løp, Aschehoug. M: Så faren din er fra Chile? N: Nei U: Faren er fra Iran og moren er fra Chile M: Men er det ikke sånn at når en person er gift med en mann så må man bli dems religion N: Ikke hjemme hos oss O: Er det ikke? U: Ikke alle er sånn da N: Vi har alltid fått lov til å tro på det vi vil, fordi de kan ikke tvinge oss til å tro på noe som ikke kommer naturlig, for det blir jo litt falskt. Ikke sant? M: Egentlig er det bra det dere gjør. Hvis dere har en religion dere vil tro på, så er det bra dere tror på det. Det kom for en uke siden på nyhetene. Det var en dame som var tyrkisk, en kjendis, hun gifta seg med en engelskmann eller noe sånt, så hun ble kristen mens hun var muslim. Og så slo de opp, og hun gikk tilbake til å være muslim. N: Men jeg tror at (En telefon ringer) O: Jeg må hente broren min. Y: Hvor mye er klokka? A: ti på seks N: Ja, dere har vært her lenge og gjort lekser. M: Ja N: Nå spør jeg veldig privat, men er dere muslimer fordi dere kommer fra en muslimsk familie eller tror dere på det dere og? M: Begge deler. N: Begge deler? M: Jeg tror på det, og fordi foreldrene mine tror på det O: Jeg må stikke hjem N: Dere og? (Stillhet) N: Men tror dere at det hadde vært greit om dere kom hjem og sa dere ikke var muslimer? U: nei N: Kanskje det ikke hadde vært greit, men dere hadde nok blitt elsket likevel. Dere

19 Ressurssentrene for ungdom 19 Aldri før har så mange unike brukere benyttet seg av ressurssentrenes ulike tilbud! Totalt ungdommer har deltatt på en eller flere av ressurssentrenes aktiviteter. Resultatet speiler ikke bare en vekst i antall besøkende ungdommer, men også en vekst i antall aktiviteter på ressurssentrene (en unik bruker på Møteplassen vil også utgjøre en unik bruker i andre aktiviteter dersom han/hun benytter seg av flere tilbud). Statistikken viser en vekst på nesten 46 prosent i forhold til antall unike ungdommer som besøkte oss i løpet av Det totale besøkstallet for 2013 var Dette utgjør på sin side en vekst på omtrent 17 prosent sammenlignet med foregående år. Denne veksten kan delvis forklares med at Café Condio har holdt åpent gjennom hele 2013, i motsetning til 2012 da senteret holdt stengt lengre perioder grunnet flytting og nyetablering. Med slike resultater er det uansett trygt å påstå at ressurssentrene fortsetter å være en relevant og attraktiv fritidsarena for ungdom i hovedstaden Totalt antall besøk på ressurssentrene i I KORTE TREKK KJØNNSFORDELING Det er i gjennomsnitt flere jenter enn gutter som besøker ressurssentrene, men kjønnsfordelingen varierer i de ulike aktivitetene. Jentene utgjør totalt 60 prosent av deltakerne på leksehjelpen, men kun 46 prosent på møteplassen. Det er også variasjoner mellom de ulike sentrene. 63 prosent av deltakerne på ressurssenteret på Mortensrud var jenter. På Groruddalen Ressurssenter var derimot jenteandelen på 44 prosent. Resultatet for ressurssentrene sett under ett viser en fordeling på 53,3 prosent jenter og 46,7 prosent gutter. Jentene har aldri før vært i flertall. Den lille overvekten av jenter må derfor kunne betraktes som et vellykket resultat av arbeidet med å nå flere jenter. Ressurssentrene kommer også i fremtiden til å tilpasse tilbudene for oppnå og ivareta en kjønnsbalansert brukergruppe. Jenter Gutter 53,3% 46,7% Kjønnsfordeling på senterene 2013 ANDRE BESØKENDE I løpet av et år har ressurssentrene mange besøk som ikke tilhører målgruppen. Dette er eksempelvis foreldre som kommer innom for en prat, andre organisasjoner som låner lokalene, eller møter med eksterne samarbeidspartnere. Fra tid til annen arrangeres det også samlinger i regi av sentrene eller sentralt i ORK som generer besøk utenom aldersgruppen. Samtlige innenfor denne kategorien blir registrert som besøk, men ikke deltagere. I 2013 telte disse til sammen BETRAKTNINGER I løpet av 2013 har vi sett svært mange ungdommer. For samtlige ungdommer som besøker oss skal ressurssenteret fremstå som en trygg og tilgjengelig møteplass der de både blir sett og møtt. Takket være et kontinuerlig fokus kompetanseoverføring, opplæring og konsolidering av den frivillige hadde ikke blitt kastet ut. Y: Neinei! N: Det er nok bare litt vanskelig. Religion kan være litt tøft. Men det er jo akseptert å være muslim i Norge. M: mmm O: Men noen steder føler du deg utenfor. Hvis det bare er norske der. N: Det er det? O: mmmm N: Kan du gi meg et eksempel? Y: Nordstrand. Det var der jeg bodde før. Jeg var den eneste jenta som var utlending. N: Var du det? Åssen var det da? Y: Jeg kunne ikke norsk. N: Åhnei, var det da du nettopp hadde kommet til Norge? M: Hvor da? Nordstrand? U: Åh, hva heter det? De som bor i Grønland, norske folk O: Ja, de føler seg også utenfor Alle ler M: Ja, for der er det flest utlendinger Y: Det er meste somalere der da. N: Det er veldig spennende. Men føler dere dere norske? M: Eh nei, eller. O: Når jeg er i Norge, føler jeg meg utlending, men når jeg er i Irak så sier de at jeg er utlending der også. Så man er utlending på begge sidene. M: Jeg føler meg liksom ikke veldig norsk, men sånn litt norsk og mest tyrkisk her i Norge og mest tyrkisk i Tyrkia. Y: Jeg føler meg halvt norsk. N: Hva med deg A? A: Bare smiler.. U: Men jeg føler meg blanda, eller omvendt. For her føler jeg mer tyrker. Ja, jeg er utlending her, og når jeg er i Tyrkia føler jeg mer norsk, fordi da føler jeg at jeg er kul. O: Jaa!

20 20 Årsrapport 2013 Antall besøk pr. senter i 2013 Antall besøk totalt CC GRKR MRKR ORKIS Antall registrerte deltagere pr. senter i 2013 Antall registrerte deltagere totalt CC GRKR MRKR ORKIS staben, lykkes vi også langt på vei. Dette kommer blant annet til syne i de gode, og noen ganger også vanskelige samtalene mellom ungdommene og frivillige. Et tilbakeblikk på 2013 viser at ressurssentrene, i tillegg til å tilby de faste aktivitetene, også har gitt hovedstadens ungdommer en lang rekke andre opplevelser: Fotballturnering, vårfest, sommerfest, høsttur og julearrangementer, for å nevne noen. I samarbeid med Ungdom Mot Narkotika har vi holdt flere fellessamlinger for ungdom. Café Condio holdt åpent gjennom hele sommeren, og ORKIS holdt åpent flere dager i løpet av julen. Ungdommer fra Café Condio og ressurssenteret i Groruddalen fikk muligheten til å jobbe som baristaer under Øya-festivalen, i tillegg til at et knippe ungdommer fra samtlige sentre fikk se sine favorittartister live på scenen. I løpet av 2013 har både ressurssenteret på Mortensrud og i Groruddalen gjennomgått fysiske endringer i form av oppussing og utvidelser. Med støtte fra Coca Cola Norge har ressurssentret på Mortensrud dessuten bygd en flerbruksbane tiltenkt badminton, fotball og volleyball. Ressurssentrene er i stadig utvikling, og vi tilegner oss hele tiden verdifull erfaring. De siste årene har endringer i organiseringen av frivilligheten stått i fokus. Dette fokuset har vi holdt også i Erfaringsutvekslingen ressurssentrene imellom har resultert i et mer strukturert og effektivt frivillighetsarbeid, være seg rekruttering, vanskelige samtaler eller gruppelederordningen. Dette har i sin tur frigjort ressurser som vi har brukt på å videreutvikle og kvalitetssikre oss. I 2013 gjennomførte vi for eksempel en omfattende brukerundersøkelse blant deltakerne på leksehjelpen (se delen om leksehjelp for mer utfyllende informasjon). Vi har etablert nye aktiviteter som guttegruppe på Mortensrud, og Café Condio kan nå tilby jentekveld på fredager, samt egen DJ-Skole i samarbeid med Oh Mama! Crew. Kaffebaren på ressurssenteret i Groruddalen er dessuten nå i full drift. I tillegg var over 200 ungdommer engasjert filmprosjektet som til slutt resulterte i kortfilmen «Løsninger». Både arbeidet med å lage filmen, og filmens tema i seg selv, handlet om å imøtekomme ensomhet blant ungdom, selvrealisering, mestring og det å bygge vennskap. I 2013 kunne vi feire 10 års jubileum for både Café Condio og ressurssenteret på Mortensrud. Begge ressurssentrene inviterte til markering med fest og taler. I denne forbindelse fikk vi besøk av vår egen president Sven Mollekleiv, rektorer fra flere skoler, samarbeidspartnere i bydelene og fra andre instanser, og sist, men ikke minst, ungdommene selv. M: I Tyrkia når jeg og U er der og er ute og leker, eller er ute med venner om kvelden. Da kommer det mange mennesker, mest bærter og da ser de sånn på oss. N: det er nok bare misunnelige. U: De har stort hår og store tyggiser i munnen. Alle ler O: I hjemmelandet ditt kan du være ute veldig lenge uten at det er farlig, det er mange som er ute om natta. For det er veldig varmt der hvor jeg bor, så de går ut om natten. M: For eksempel da vi er i Tyrkia og er ute og leker og sånn, så kommer naboene våre og spør hvordan det er i Norge og sånn, så klarer jeg ikke prate sånn helt tyrkisk. O: Nei, ikke jeg heller. Jeg pleier å snakke norsk. M: Så derfor sier jeg at jeg er halvparten norsk og halvparten tyrkisk. O: Nå må jeg snart hente broren min N: For eksmpel jeg har ikke hatt en eneste utenlandsk venn gjennom oppveksten. Før de siste årene. M: Så vi er dine utenlandske venner? N: Ja. Alle småler N: Men jeg har ikke hatt utenlandske venner, fordi jeg er vokst opp i en veldig liten bygd, hvor vi var de eneste utledningene. Y: Sånn som meg. N: Så jeg har alltid følt meg veldig norsk. O: Men nå må jeg hente broren min fra trening. N: så snill du er.. M: Hvor mye er klokka? N: Må dere dra og? M: Snart N: Ha det bra, ses til uka! N: Men har dere ikke kjæreste? M: Hahaha nei N: Hvorfor ikke? M: Heldigvis ikke..

21 Ressurssentrene for ungdom 21 MØTEPLASS FOR UNGDOM Ressurssentrenes største aktivitet Møteplass for ungdom er en åpen og uforpliktende arena fylt med en variasjon av attraktive tilbud for unge i Oslo. Møteplassen skal være en arena der deltagerne kan trives både på sine egne premisser og i sosialt samvær med frivillige. Hovedfokuset for frivillige på møteplassen er å skape sunne relasjoner til deltagerne. Slik skaper man samtidig et trygt, inkluderende og hyggelig miljø på møteplassen. Aktiviteten har en relativt åpen form som både gir frivillige og deltagere muligheten til å påvirke innholdet. Frivillige tar ofte initiativ til innslag som spilleturneringer, temakvelder, matlaging, utflukter, kunnskapsleker og filmkvelder, avhengig av hva ungdommene måtte komme med av ønsker. Slikt samspill skaper god dynamikk mellom deltagerne og de frivillige. Møteplassen gir gode forutsetninger for å ta temperaturen på ungdomsmiljøene, både når det gjelder trender og kulturelle bevegelser, men også opplevelsen av for eksempel trygghet, sosial kontroll og marginalisering. En hyppigere forekomst av ran blant unge i Oslo fanget medienes oppmerksomhet og preget nyhetsbildet i Fokuset på ran og vold dannet grunnlag for ytterligere bekymring blant både ungdommer og foreldre i ulike deler av Oslo. Frivillige på ressurssentrene meldte om unge jenter som var engstelige for å gå hjem om kvelden, og unge gutter som var redde for å bli ranet eller selv tydde til ran for å skaffe seg penger. Denne utviklingen har kastet en noe dyster skygge over ungdomsmiljøene i Oslo i 2013, selv om enkelte hevder at denne frykten er medieskapt og uberettiget. Temaet har skapt grunnlag for samtaler og dialog i miljøene på sentrene. Vi ser samtidig med bekymring på en del frustrasjon blant unge gutter i slutten av tenårene og startene av 20-årene. Flere gir klart uttrykk for frustrasjon og håpløshet i møte med deler av det norske samfunnet, spesielt arbeidslivet. Vi ser et prekært behov for støtte og økt motivasjon blant ungdommene i denne gruppen, noe som har blitt et viktig og krevende fokus for frivillige. Med en mer solid frivilligstab enn noensinne på møteplassen har hvert senter et solid utgangspunkt for å møte ungdommene på en måte der de føler seg sett, hørt og ivaretatt. Det stilles krav til de frivilliges sosiale ferdigheter og kompetanse på møteplassen. Oslo Røde Kors jobber kontinuerlig for å tilpasse kurs- og kompetansehevingstilbud best mulig for frivillige i aktiviteten. Avdeling oppvekst utnevnte i 2013 en gruppe ansatte som planlegger og arrangerer fagkvelder for de frivillige i aktiviteten Møteplass for ungdom hvert semester. Fagkveldene skal være et forum for frivillige på tvers av sentrene som tar for seg relevante temaer og problemstillinger, og bidrar til faglig utvikling gjennom korte kveldsseminarer. Våren 2013 bidro det nasjonale samtaletilbudet Kors på halsen med en innføring i «motivasjonssamtalen» som metodikk for de frivillige på en fagkveld. Høstens fagkveld kunne by på innlegg av forebyggende politi om kriminalitetsforebyggende arbeid. Selv om de alvorlige konfliktene på sentrene er fåtallige, kan utfordrende adferd være en del av hverdagen i aktiviteten Møteplass for ungdom. Oslo Røde Kors har utarbeidet systemer for å kartlegge Antall besøk totalt N: Men hadde du ikke likt å ha en kjæreste? M:Nei... For hvis jeg har kjæreste nå, og når jeg blir voksen så gifter jeg meg, ikke sant. Da kommer mannen min til å spørre meg om jeg har vært sammen med noen, og så sier jeg njaaaa, og så kommer den person og så jaaa, og ødelegger alt. N: Så du vil ikke ha en kjæreste før du gifter deg? M: Nei.. N: Det kommer kanskje til å endre seg da. U: Jeg vil egentlig ha en da jeg blir sånn 18år, eller 19, 20 årene. Ikke så ung som nå. Y: Nei, det er ikke bra. M: For da tenker folk for eksempel, vennene dine eller noe sånt, Oi, jenta har fått seg kjæreste på DEN alderen liksom. Uuuh. N: Jeg vet ikke åssen det er nå da, om det er sexpress blant jentene M: Nei. N: Men når jeg var på deres alder hvis vi hadde kjæreste i 8-9., så var det veldig uskyldig. Kanskje vi kyssa. Det var veldig uskyldig. Det var ikke noe mer enn at vi likte hverandre. Men jeg vet ikke åssen det er nå. N: Men liker dere norske gutter eller utenlandske gutter? M: Hoster Alle ler U: Kommer an på. Tyrkiske eller. Hvis det er en veldig kjekk utlending, så ja. Y: Tyrkere er kjekke. M: Tyrkere er de beste. De har blitt kåra til verdens kjekkeste. Før da, men ikke nå. Alle ler N: Hva med dere to da? U: De er gale etter marokkanere. N: Men på skolen da? Y: Ingen. Eller noen utenlandske. N: Men liker dere ikke blonde gutter?

22 22 Årsrapport 2013 utfordrende adferd og tilbyr opplæring for frivillige gruppeledere i håndtering av denne typen adferd. Sikkerheten til frivillige og ansatte skal ytterligere ivaretas gjennom sikkerhetsutvalget i Oslo Røde Kors, som både kartlegger og vurderer risikoen i aktivitetene men også yter støtte i risikosituasjoner. Håndtering og oppfølging av konflikter, alvorlige hendelser og ungdommer i sårbare situasjoner krever gode rutiner, både når det gjelder interne prosedyrer og eksternt samarbeid. Ressurssentrene har drevet aktiviteten Møteplass for ungdom i mer enn ti år og jobber kontinuerlig for å sikre best mulig kvalitet i oppfølgingsarbeidet. En konflikt som oppstår i ungdomsmiljøet følges i første omgang opp gjennom strukturerte samtaler med de involverte partene i etterkant, og eventuell megling via Gatemegling i Røde Kors. Når alvorlighetsgraden krever det iverksettes dessuten tiltak i samarbeid med politi, barnevern, skoler og fritidsklubber via SaLTo-nettverk. SaLTo er Oslo kommune og Oslo politidistrikts modell for tverrfaglig samarbeid der målet er å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. Når frivillige er vitne til bekymringsverdig adferd eller får kjennskap til alvorlige forhold i deltagernes liv, for eksempel vold i nære relasjoner, melder senteret bekymring til barnevern eller politi. I tilfeller der barnevernet foretar utredninger kan ansatte ved ressurssenteret bidra med informasjon slik at eventuelle tiltak i størst mulig grad tilpasses ungdommens behov og situasjon. Det er nødvendig med en kontinuerlig evaluering og kritisk refleksjon rundt denne praksisen for å sikre best mulig ivaretagelse av deltagerne. LEKSEHJELP Alle skoleelever bør få tilgang til høyere utdannelse, uavhengig av geografisk tilhørighet, foreldres utdanningsnivå eller andre sosiokulturelle faktorer. Dette var også visjonen som lå til grunn da Oslo Røde Kors i september 1992 startet en egen leksehjelpaktivitet, særlig myntet på minoritetsungdom. Lenge var leksehjelp forankret i Oslo Røde Kors gjennom Oslo Røde Kors Internasjonale Senter, forkortet ORKIS. Men i 2001 åpnet ressurssenteret på Grorud, med en egen leksehjelp for elever i både ungdoms- og videregående skole. I 2003 fulgte Mortensrud og Majorstuen etter. ORKIS med sin tradisjonelle leksehjelp, ble innlemmet som et eget ressurssenter i Leksehjelp Moské ble, som det femte og foreløpig siste av de fysiske leksehjelparenaene, åpnet i Aktiviteten utføres i samarbeid med Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat, og springer ut av et ønske om å forsterke dialogen mellom Oslo Røde Kors og de muslimske miljøene i Oslo. Aktiviteten er tuftet på Røde Kors sine prinsipper og finner sted i moskéens ikke-vigslede lokaler. Alle elever i osloskolen er velkomne. Det er de frivillige fra Oslo Røde Kors som er ansvarlige for det faglige innholdet på Leksehjelp Moské, akkurat som på de fire andre arenaene for leksehjelp. Det foreligger i dag en intensjonsavtale mellom Oslo Røde Kors og Utdanningsetaten i Oslo kommune som sier at leksehjelptjenestene til Oslo Røde Kors skal være en del av det offisielle tilbudet til byens skoleelever. Skolene til de elevene som er i vår målgruppe er derfor forpliktet til å ta imot Røde Kors når det skal drives informasjonsarbeid. På samme vis har Oslo Røde Kors med sin frivillighet påtatt seg et betydelig ansvar, ettersom vårt tilbud om leksehjelp flere steder i byen er blitt et naturlig supplement til undervisning og skolenes egne tilbud om leksehjelp. Ressurssentrene driver jevnlig rekrutteringsarbeid og besøker skoler for å fortelle om leksehjelptilbudet til elevene. Utdanningsetaten i Oslo spiller for oss en avgjørende rolle som støtteaktør, både økonomisk og ideologisk. M: Ja, blonde ja. U: Jeg kan si noe, jeg syns at utenlandske gutter er skikkelig frekke og kjekke, mens norske gutter er mer snille, og noen er litt kjekke. N: Hvor kommer det av? Hvorfor tror dere at utenlandske er så frekke? M: Fordi de driver og sier sånn derre, en gutt i klassen sa sånn til en jente, du burde fjerne barten din og sånn til henne. U: og så sier de Yo niggah M: De skal være veldig tøffe mot jenter. Men de er mest tøffe mot utenlandske jenter, men ikke norske. Fordi norske er mer respekt, eller mer snille. De bryr seg ikke om utenlandske jenter. N: Men føler dere at dere blir mye erta? U: Jeg har mange guttevenner i klassen så de støtter meg da. De sier sånn ikke tull med U, hu er broren min i jenteform. M: Han sier og M, Yo bestevennen min. Alle ler. U: Han pleide også å åpne døra for meg og sånn og si her kommer Guden min. N: Uh, kanskje han liker deg. U: Nei, han liker ikke meg. Han liker X. Han driver å klemmer henne og sånn. X hva skal du, X hva skrev du på prøven, X skal vi lese sammen. Han snakker med henne hele tiden. U: Det er en gutt i klassen som åpner døra for meg og sier lissom til alle at vi er naboer og sånn. Og da spør alle i klassen mine åh er dere naboer. Og det er så flaut. N: Hvorfor det? Er han ikke kul? U: Jo, han er kul, men det er flaut. M: Han er snillest av alle. Det er fordi faren hans er doktor. Men jeg tror vi må

23 Ressurssentrene for ungdom 23 Antall besøk totalt Leksehjelp har alltid vært en populær aktivitet blant hovedstadens skoleelever, og 2013 var nok et godt år for leksehjelpen. Vi hadde samlet sett besøk til leksehjelpaktivitetene, av rekordhøye 3146 unike deltakere. I tillegg til dette har 32 elever fordelt på to av sentrene deltatt på en egen matteklubb. Dette er en egen gruppe elever som under instruksjon fra frivillige jobber ekstra med matematikk for å oppnå en bedre forståelse for faget. De fleste som følger en matteklubb hos oss forbedrer karakteren sin i løpet av skoleåret. Leksehjelpen er imidlertid også populær blant de frivillige, og utgjør et svært lett omsettelig engasjement. Det er konkret i den forstand at en som frivillig ikke er i tvil om sin rolle når man er leksehjelper. Mange frivillige oppgir også at de er veldig glade i å kunne bruke fagkunnskapen sin på en annen måte enn de gjør i jobben sin. Det unike med leksehjelp er adgangen til én-til-én hjelp, og at frivillige har mulighet til å sitte med problemstillinger og oppgaver over tid. Frivillige kan, dersom de har yrkeserfaring forbundet med faget det hjelpes til med, også gi eksempler på pensumets nytteverdi i arbeidslivet. Dette gjør leksehjelpen til et utmerket supplement til ordinær undervisning. Det ble i løpet av høsten 2013 foretatt både en kvalitativ og kvantitativ effektstudie av leksehjelp i Oslo Røde Kors. Leksehjelpens deltakere ble målt på tilfredshet og opplevd nytteverdi av tilbudet. Forrige gang vi gjennomførte en effektstudie var i Dette ga oss muligheten til å betrakte eventuelle endringer i hvordan leksehjelp som tilbud blir oppfattet av deltakerne. De viktigste funnene våre denne gangen kan oppsummeres på følgende måte: 1. Ungdommene er godt fornøyde med tilbudet. Dette gjenspeiles i svarene fra spørreskjemaet samt i gruppesamtalene med et utvalg ungdommer. Svært mange bruker tilbudet hyppig, noe som også kan være et signal om at leksehjelpsentrene våre er godt tilpasset ungdommenes behov. Omtrent 75 prosent av de som svarte på spørreskjemaene er innom én eller flere ganger i uken. 2. Ser man på kjønnsforskjeller viser det seg at guttene har et litt annet syn på leksenes vanskelighetsgrad enn det jentene har. I tillegg er det slik at guttene i større grad opplever at leksehjelpen bidrar til bedre karakterer på skolen. Samlet sett er det få kjønnsforskjeller i resultatene. 3. Ungdommene hjelper innimellom hverandre med leksene, en del får seg nye venner her og flere snakker med de frivillige om mer enn bare leksene. Miljøet og rammene rundt leksehjelpen framstår derfor som vel så viktig som det faglige utbyttet. 4. Ungdommene som besøkte oss i 2006 var fornøyde med tilbudet. Resultatet fra 2013 tegner et lignende bilde. Dette betyr at vi fortsatt treffer godt med tilbudet og intensjonen med leksehjelptilbudet. hjem nå U: Men hva skulle jeg si. Forrige fredag så skulle vi skriv noe i samfunnsfagen. Sånn CV. Det var 3 personer som var syke og læreren bare dere må gå sammen, altså samarbeidet. Og hun som pleier å sitte ved siden av meg var borte, så da måtte jeg jobbe med han. Så da gikk jeg dit hvor han sitter så sa han en annen gutt at jeg heller kunne gå til han. Alle ler. N: Han liker deg sikkert. Alle: Ja! N: Jeg husker at vi måtte danse på ungdomsskole og danse gutter og jenter, så måtte vi holde hender. Y: vi også. U: vi hadde salsa i fjor og da måtte jeg danse med ei jente. Men hun ville ikke danse. Hun skulka en gang, fordi hun trodde hun måtte danse med en gutt. Og så måtte jeg danse med en gutt som var altfor høy, han klarte ikke å holde riktig engang. Og jeg bare hva er det her forno? Y: I forrige skolen mine så skulle vi danse og sånn, og jeg var den eneste utlendingen der og så kom en norsk gutt og spurte om jeg ville danse. Så det var veldig hyggelig. U: Hun likte han. Y: Nei det gjorde jeg ikke.. N: Men du var sikkert veldig spennende, siden du var den eneste som var mørk der. U: DET ER SANT! Y: Men gutter ser bare på norske jenter, for de mener at utenlandske jenter er skitne. N: Nei, alle gjør ikke det. Man kan ikke ta alle under en kam. Kanskje mange er skeptiske. Y: Jo Jeg har opplevd det. Så jeg vet det. U: Men nå må vi dra. Var veldig koselig å snakke med deg.

24 24 Årsrapport 2013 BETELEHEM (frivillig i kafeen) Hvorfor er du frivillig? Fordi jeg liker å hjelpe andre, det gjør meg glad å være der for en annen Hva har du lært av å være her det siste året? Jeg har lært å være aktiv i en større gruppe MAHMOOD (ungdom) Hva liker du best å gjøre her? Bare være her, spille, møte kompiser, snakke med frivillige, bli kjent med nye folk Hvorfor kommer du hit? Koselig å være her, i stedet for å henge ute. GRKR er et bra sted, jeg trives her SOLOMON (ungdom) Hva liker du best å gjøre her? Omgås med venner og frivillige, spille bordtennis og Fifa. Hvorfor kommer du hit? For å få leksehjelp og bruke fritiden min på noe som er viktig i stedet for å være i et kriminelt miljø og samfunn. TINE (frivillig) Hvorfor er du frivillig? Å være frivillig i Røde Kors gir meg et avbrekk i en ellers travel og arbeidspreget hverdag. Her får jeg et innblikk i det å være tenåring i Oslo i dag, og jeg møter mange flotte mennesker. Hva har du lært av å være her det siste året? Det siste året har jeg lært å bli enda mer trygg i min rolle her og jeg har fått enda mer erfaring med grensesetting og det å snakke med ungdom WENCHE (frivillig) Hvorfor er du frivillig? Det gir meg mye. Jeg liker å jobbe med mennesker og ungdom, og dette er en stor kontrast til min hverdagslige jobb som er i bank. Hva har du lært av å være her det siste året? Konflikthåndtering. Man lærer stadig noe nytt når man jobber med ungdom. Man blir flinkere til å jobbe med forskjellige mennesker. KLARA (ungdom) Hva liker du best å gjøre her? Lage kakao og kaffedrikker med espressomaskinen her på cafeen Hvorfor kommer du hit? For å jobbe i kaffebaren, noe jeg synes er lærerikt og gøy SEKS PÅ SENTERET

25 Ressurssentrene for ungdom 25 Alle ungdommene som besøker oss må registrere seg, slik at vi til en hver tid har oversikt over hvor mange som bruker tilbudet. DIGITAL LEKSEHJELP Oslo Røde Kors ble i 2008 utfordret av Utdanningsetaten i Oslo til å tilby leksehjelp på nett, til Oslo-skolens elever. Da var allerede de fysiske tilbudene utviklet og etablert, slik at erfaringer vi hadde gjort oss fra dette kunne gjøres nytte av i en digital variant. Forprosjekteringen startet opp i januar 2009, og tilbudet åpnet for elever ved utvalgte skoler i Oslo tilknyttet PROFF-prosjektet 18. oktober februar 2011 ble tilbudet offisielt lansert for alle elever i målgruppen. Digital Leksehjelp startet som et samarbeidsprosjekt mellom Microsoft Norge, Oslo Røde Kors, Lier kommune og oppdragsgiver Utdanningsetaten i Oslo. Målet er å nå ut til elever i ungdomsskolen og den videregående skolen, samt privatister til og med 23 år, som ikke kan eller ønsker å oppsøke det fysiske leksehjelptilbudet. Slik kan vi videreutvikle og styrke leksehjelptilbudet uten å måtte skaffe større og kostbare lokaler. Aktivitetens lokaler og tilretteleggerfasiliteter, samt tilretteleggende personal, er per i dag organisert under ORKIS Ressurssenter. Dersom aktiviteten behøver å utvides med flere frivillige og flere stasjoner i fremtiden står andre ressurssentre klare til å organisere dette. Frem til nyttår 2013 ble Windows Live Messenger benyttet som plattform til denne aktiviteten. Microsoft avviklet som ansvarlig eier imidlertid dette programmet i løpet av første kvartal 2013 da det ikke lenger møtte kravene til moderne chattetjenester. I dag har Røde Kors inngått en avtale med Iterate, som har levert en plattform som vil være tilfredsstillende på brukervennlighet uten at Røde Kors tenger å gi fra seg kontrollen over tilbudet Tilbudet ble relansert i februar 2014

26 26 Årsrapport 2013 FRIVILLIGHETEN 36 Årsverk ble lagt ned i ressurssentrene i Timer med frivillig aktivitet Frivilligheten på ressurssentrene øker, og vi er fornøyde med den utviklingen tallene viser. I løpet av 2013 har det vært 619 frivillige innom ressurssentrene et lavere antall enn fjorårets 656. Selv om flere frivillige var innom ressurssentrene i 2012 har imidlertid antall aktivitetstimer økt. Antall årsverk i 2013 var i overkant av 36. I 2012 var det litt under desember 2013 var det registrert 453 aktive frivillige, 20 flere enn ved samme dato året før. Frivilligheten var med andre ord mer stabil i 2013 enn i 2012, noe vi ser svært positivt på. I 2013 har de frivillige i snitt hatt en fartstid på 1,6 år. Dette utgjør en økning på 0,2 år fra foregående år. Vi ligger fremdeles under gjennomsnittet til Oslos Røde Kors på 2,8 år. Vi har imidlertid satt som mål å øke fartstiden med ytterligere 0,2 år, slik at fartstiden for 2014 blir 1,8 år. De 36 årsverkene frivillige legger igjen hos oss tilsvarer timer med frivillig aktivitet. Som lønnet arbeidskraft hadde dette kostet Oslo Røde Kors over 10 millioner kroner. At ressurssentrene drives av frivillige sender også et viktig signal til deltakerne. Ungdom på ressurssentrene kan være sikre på at de voksne som er der har lyst til å være sammen med dem. Vi får ofte tilbakemeldinger fra deltakerne om at nettopp dette settes ekstra pris på. Ungdommene blir imponert når de forstår at de som er på senteret for å gi dem et godt tilbud ikke får penger for det. Mange deltakere ønsker også selv å bli frivillige når de blir gamle nok, og vi har flere frivillige som tidligere har benyttet seg av våre tilbud. Slike frivillige, de som deler ungdommenes kulturelle og/eller geografiske tilhørighet, er svært viktige rollemodeller. Økt kompetanse og selvstendiggjøring av de frivillige har de siste årene bidratt til en økning av fartstiden til de frivillige. En mer forutsigbar frivilligstab har gitt rom for et større fokus på økt team- og enhetsfølelse hos de frivillige på både de enkelte ressurssentre og på tvers av dem. I 2013 var det for eksempel rekordmange frivillige i avdeling oppvekst som deltok på sommerfest og julebord. Vi har dessuten arrangert flere godt besøkte fagkvelder på tvers av sentrene. Slike arrangement bidrar til å gi de frivillige en følelse av å være del av noe større. Dette har i sin tur vist seg å gi økt motivasjon. I det første møtet med den frivillige har vi i tillegg økt fokuset på hva det faktisk krever å være frivillig. På den måten unngår vi at folk starter i aktivitet for så å slutte når forventninger og praksis ikke samsvarer. Som et resultat av avdelingens økte fokus på samarbeid sentrene imellom, ble det i 2013 nedfelt en rekrutteringsgruppe bestående av ansatte fra alle sentrene. Gruppens formål er i hovedsak å bidra til større samarbeid innen rekrutteringsfeltet, både med tanke på frivillige og deltagere. Økt samarbeid, erfaringsutveksling og samkjøring av rutiner på tvers av sentrene bidrar til økt forutsigbarhet for de frivillige så vel som de ansatte. Rutiner og metoder som teamets time der frivilligteamene får mulighetene til å diskutere aktuelle problemstillinger, brifing og debrifing, er noen av tiltakene vi kontinuerlig fokuserer på for å kvalitetssikre frivilligheten. Utviklingen av en mer selvstendig frivilligstab resulterer på sin side i gruppeledere med både økt handlingsrom og ansvar. Mens det tidligere kun var de ansatte som tok imot nye frivillige på sentrene, er dette i dag en oppgave som i større og større grad utføres av gruppeledere. Slik har det imidlertid ikke alltid vært. Høsten 2013 stod både Grorud og Mortensrud Ressurssenter overfor store utfordringer forbundet med manglende frivillige. Ansatte på de respektive sentrene brukte mye ressurser på i det hele tatt å holde åpent. Til slutt ble det derfor besluttet å iverksette et kollektivt tiltak for å tilføre ressurssentrene sårt tiltrengt frivillig arbeidskraft. Den såkalte Operasjon Mortensrud og Grorud innebar i praksis at alle frivillige som ble rekruttert til ressurssentrene ble tildelt enten Grorud eller Mortensrud. I skrivende stund noterer vi oss en både større og mer stabil frivilligstab på begge sentrene.

27 Ressurssentrene for ungdom 27 Selv om aktivitetene på ressurssentrene er uorganiserte er mange av ungdommene innom flere ganger i uken, noe som fører til nære relasjoner mellom deltagere og frivillige. Alle frivillige har på seg et id-skilt når de er på vakt slik at ungdommene lett skal kunne skille mellom frivillige og andre besøkende.

28 28 Årsrapport 2013 GATEMEGLING Ungdom Er best egnet til å løse konflikter i eget miljø Gatemegling i Oslo Røde Kors er et kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot barn og unge i Oslo. Grunntanken er at ungdom er best egnet til å løse konflikter i eget miljø de er der når konflikter skjer, og derfor er det de som er har størst mulighet til å påvirke og roe ned konflikter på et tidlig stadium. Målet er å gi ungdom konkrete verktøy til å håndtere egne og andres konflikter på en konstruktiv måte, og uten bruk av vold. Gjennom opplæring, bevisstgjøring og mestring av ulike konflikthåndteringsverktøy blir deltakerne styrket til selv å forhindre og løse konflikter. I små grupper utforsker de egne og de andres erfaringer med konflikt gjennom en blanding av lek, teori, utfordrende øvelser og rollespill. Primærmålgruppen til gatemegling er ungdom i alderen år. Aktiviteten har fokus på ungdom som befinner seg i risikosonen for å begå kriminalitet eller utøve vold, og som i liten grad deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Samtidig retter Gatemegling seg også mot ungdommer som står i fare for å bli berørt av mer omfattende konflikter og vold. Denne målgruppen er viktig både fordi den kan bidra til å dempe det generelle konfliktnivået i egne miljøer og å bidra til fredelige løsninger på grasrotnivå. Gatemeglingsenhetene (GME) er ryggraden i gatemeglingsarbeidet. En GME består av voksne instruktører (frivillige og ansatte) og ungdomsinstruktører som kan tilby opplæring i konflikthåndtering og megling i sitt nærmiljø. Oslo Røde Kors Ressurssentre utgjør fire av de fjorten aktive gatemeglingsenhetene i Oslo og har et kontinuerlig tilbud om gatemeglingsutdanning for ungdom som bruker, eller har kontakt med, ressurssentrene. Gatemegling er et utdanningstilbud med tre trinn til ungdom: konfliktverksted, meglingsverksted og instruktør UNG. Hvert verksted er på totalt 15 timer og holdes over 6 kvelder. Kursdeltakerne gjenspeiler sammensetningen av ungdomsmiljøene i Oslo, med stor variasjon i kulturell og sosial bakgrunn. Det settes fokus på å rekruttere ungdom med forskjellig etnisitet, av begge kjønn og med ulik konflikterfaring. I 2013 ble det gjennomført totalt 7 konflikt- og meglingsverksteder i regi av ressurssentrene, hvor totalt 40 ungdommer fullførte 15 timer med kurs. Gatemegling har et operativt meglingsteam som kan gå inn i pågående konflikter for å dempe konfliktnivået og/ eller tilby forsoningsprosesser, hvor partene møtes for å finne løsninger på konfliktene. I 2013 var gatemegling involvert i totalt 8 meglingssaker. I tillegg til meglingsteamet har gatemegling en teatergruppe. Forumteater er en interaktiv teaterform som anvendes over hele verden. Man bruker forumteater til å utforske konfliktsituasjoner eller andre viktige problemstillinger. Forumteater har vært en viktig inspirasjonskilde for flere av øvelsene vi bruker i Gatemegling i dag. Forumteater hadde i spill for ungdom i Oslo, blant annet på Mortensrud, Café Condio og Orkis.

Årsrapport Ressurssentrene for ungdom

Årsrapport Ressurssentrene for ungdom Årsrapport Ressurssentrene for ungdom 2 Side 1: Forord Side 2: Aktiviteter Side 4: Utfordringer i Oslos ungdomsmiljø Side 6: 2011 i korte trekk Side 9: Møteplass for ungdom Side 10: Leksehjelp Side 16:

Detaljer

Årsrapport Oslo Røde Kors Ressurssentrene for ungdom

Årsrapport Oslo Røde Kors Ressurssentrene for ungdom Årsrapport Oslo Røde Kors Ressurssentrene for ungdom Forord: Side 1: Forord Side 2: Aktiviteter Side 4: Utfordringer i Oslos ungdomsmiljø Side 9: 2010 i korte trekk Side 13: Møteplass Side 15: Leksehjelp

Detaljer

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. Katja Johannessen Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. NOTAT 2013:108 Tittel: Forfatter: Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena Berit Berg Patrick Kermit PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena 2 Grafisk utforming og trykk: NTNU Grafisk senter 2015 Foto: Geir Otto Johansen (side 9, 14 og 32) Øvrige foto: De fem folkebibliotekene

Detaljer

Innhold. Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst. Foto: Villa Vekst

Innhold. Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst. Foto: Villa Vekst Hybelboer i Bodø Prosjektrapport - 2006-2009 Innhold 4 6 10 2 18 23 12 16 Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst Foto: Villa Vekst Grafisk utforming:

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

Skoleutviklingsrapport 2014

Skoleutviklingsrapport 2014 Skoleutviklingsrapport 2014 Tema: Ungdom, Kultur og Tro Hvordan fungerer vår kommunikasjon om tro og verdier? 0 Innhold Forord... 2 Mål og verdier... 3 Formål... 3 Verdigrunnlag... 3 Oppfølging av tidligere

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

VOKSNE FOR BARN. rammer også barna MAGASINET. Om «vellykkethet» og kampen for Tilværelsen. erlend loe: Tema

VOKSNE FOR BARN. rammer også barna MAGASINET. Om «vellykkethet» og kampen for Tilværelsen. erlend loe: Tema for barn og unges psykiske helse Nr. 4 // 2013 92. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN STADIG FLERE barn i Norge vokser opp i lavinntektsfamilier UTLÅNSORDNING I NORD Tana bibliotek satser stort på gratis

Detaljer

Modige møter. Utfordringer i arbeid med ungdom. Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av Fagforbundet nr. 11 2007. 01_04.indd 1 30-09-07 19:03:32

Modige møter. Utfordringer i arbeid med ungdom. Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av Fagforbundet nr. 11 2007. 01_04.indd 1 30-09-07 19:03:32 Modige møter Utfordringer i arbeid med ungdom Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av Fagforbundet nr. 11 2007 01_04.indd 1 30-09-07 19:03:32 INNHOLD YRKESFAGLIG TEMAHEFTE < Ja visst, det nytter 3 < På

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors

EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors Gjennomført for Sør-Trøndelag Røde Kors Av Tora Landrø og Geir Hyrve Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for Helse- og Sosialfag Trondheim

Detaljer

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Veronika Paulsen Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Evaluering av Sommerprosjektet i Trondheim kommune NTNU SAMFUNNSFORSKNING Avdeling for mangfold og inkludering 2 Forord Denne

Detaljer

1. Innledning. kjønnslemlestelse. 2 Med seksuelle overgrep menes seksuell trakassering (både verbal og fysisk), kjønnsbasert mobbing, seksuell vold,

1. Innledning. kjønnslemlestelse. 2 Med seksuelle overgrep menes seksuell trakassering (både verbal og fysisk), kjønnsbasert mobbing, seksuell vold, Årsrapport 2012 1. Innledning 2012 har vært et fantastisk spennende år i Sisters. Vi lykkes i å rekruttere en rekke ressurssterke og engasjerte frivillige. Dette førte til økt aktivitet og en god organisasjonsutvikling.

Detaljer

Vi må inkludere de som står på utsiden. En KildE til aktivitet. Et godt liv krever en god grunnmur. Bakgård som gjør en forskjell

Vi må inkludere de som står på utsiden. En KildE til aktivitet. Et godt liv krever en god grunnmur. Bakgård som gjør en forskjell Nr. 3 2013 31. årgan g MagasiN utgitt av Me N tal Helse Pris: Kr. 60,- En KildE til aktivitet Et godt liv krever en god grunnmur Bakgård som gjør en forskjell Christian Ingebrigtsen: Vi må inkludere de

Detaljer

Gatelangs TAKLER KONFLIKTER. Tema: BROBYGGEREN. Ungdomsmiljøer. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11.

Gatelangs TAKLER KONFLIKTER. Tema: BROBYGGEREN. Ungdomsmiljøer. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11. årgang Tema: Ungdomsmiljøer TAKLER KONFLIKTER OPPLÆRES AV GATEMEGLERNE BROBYGGEREN INTVERVJU MED ASLAM ASHAN 1 Gatelangs ANSVARLIG

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

Tett på innvandrerkvinner

Tett på innvandrerkvinner Tett på innvandrerkvinner Tett på nr. 1 No r s k i n s t i t u t t f o r f o r s k n i n g om oppvekst, velferd og aldring «Tett på»-rapportene er en ny satsning i Røde Kors. Som Norges største frivillige

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede Formannskapssalen Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: Kl. 12.00 MERK: møtet starter i bystyresalen kl. 12. med dialogmøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Dato 15. juni 2015 Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Røde Kors er glad for at regjeringen tenker bredt når ny Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Detaljer