bladet Storsamling 2012 Vi ønsker å være rause! Rugby på hjul TRINE SLO TILBAKE: Cyberfighteren fra Hurdal Se side 6 Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bladet Storsamling 2012 Vi ønsker å være rause! Rugby på hjul TRINE SLO TILBAKE: Cyberfighteren fra Hurdal Se side 6 Nr. 3 2012 58."

Transkript

1 CP bladet Nr årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Storsamling 2012 se side 12 Vi ønsker å være rause! se side 16 Rugby på hjul se side 30 TRINE SLO TILBAKE: Cyberfighteren fra Hurdal Se side 6

2 CP bladet Nr årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Storsamling 2012 se side 12 Vi ønsker å være rause! se side 16 Rugby på hjul se side 30 Innhold 12 TRINE SLO TILBAKE: Cyberfighteren fra Hurdal Se side 6 UTGIVER Cerebral Parese-foreningen Bergsalléen 21, 0854 Oslo Tlf: Faks: E-post: Hjemmeside: Redaktør: Marit Helene Gullien Forsidebilde: Trine Engdal Foto: Solveig Espeland Ertresvaag Grafisk design: Trykk: PoliNor AS Opplag: 3500 ISSN: ISSN: (digitalutgaven) STOFF TIL CP-BLADET Henvendelse til CP-foreningen Frist for nr : 10. november CP-foreningen forbeholder seg retten til å publisere innsendt og bestilt stoff på cp.no, enten i direkte eller bearbeidet form. ANNONSER Kontakt CP-foreningen Tlf: ANNONSEPRISER Helside: kr Halvside: kr Kvartside: kr Tillegg for omslag: 20 % for halv og kvart side. Ikke tillegg for hel side. Rabatt ved flere innrykk av samme annonse: 25 % på alle etter første innrykk. Alle sider i bladet trykkes i fire farger. Utgis fire ganger årlig. 6 Generalsekretæren har ordet... 4 Bli med på «Jobbstafetten»... 5 Cyberfighteren fra Hurdal... 6 Storsamling 2012: En kjempegjeng på Lillestrøm Vi ønsker å være rause! Hva skjer? Drømmetur over vidda Sanger for søvnløse netter Rugby på hjul Unge i sosiale medier CPU Erfaringsdeling blant engasjerte ungdommer Fint å treffe andre unge med CP Jobbstrategi og hva nå? Prosjekt sommerjobb! KONTAKTINFORMASJON Likemenn Sentralstyret Sekretariatet Fylkesavdelinger Artikler, innlegg og annonser i bladet representerer nødvendigvis ikke Cerebral Parese-foreningens offisielle syn. Artikler og innlegg står for forfatternes egen regning. 2

3 REDAKTØREN HAR ORDET Et ansvar vi deler Også denne høsten har mange familier med funksjonshemmede barn sendt barna sine videre i utdanningsløpet. Noen har begynt i første, andre tar fatt på nytt skoleår, noen begynner i en ny klasse, eller enda tøffere; på 20 en helt ny skole. Skole og fritid er vanskelige arenaer for mange barn og unge med funksjonshemning. Det er ikke lettere for foreldrene, som ofte er ekstra engstelige når barna deres skal klare seg «der ute» på egen hånd. Foreldre slites mellom ønsket om å beskytte barna og frykten for å overbeskytte dem, og det er en vanskelig balansegang. Det er helt naturlig å ville beskytte sine barn. Det er dessuten det eneste rette. I tillegg er det naturlig å ville beskytte de svakeste barna mer enn de robuste. Utfordringen er ofte å se hvem som er svak og sårbar og hvem som er robust nok til å få slippe taket, blant annet fordi det å være sterk eller svak ikke alltid samsvarer med det fysiske funksjonsnivået. Temaet for Utdanningsdirektoratets kampanje Manifest mot mobbing er «voksne skaper vennskap». Voksne er viktige for barn, og en rektor som 8 i 2010 fikk dronning Sonjas skolepris for inkludering og likeverd, sier at: «Man kommer aldri noen vei med å bygge et godt læringsmiljø uten å se på de voksnes rolle.» Og voksne er ikke bare barnets egne foreldre, det er også lærere, og andre foreldre. Og vi har alle et medansvar for å se, veilede og korrigere der det er nødvendig. På side 6 møter du Trine Engdal, mor til Dag Erik (16) som oppdaget at sønnen ble utsatt for ubehagelig oppførsel og mobbing på den lokale fritidsklubben. Den modige moren skrev en tydelig melding på Facebook, der hun ba om at ertingen av sønnen skulle opphøre. Hun konfronterte i neste omgang både de ungdommene det gjaldt og deres foreldre, hun inviterte til møte og samtale på klubben og fikk slutt på ertingen. Det greide hun uten å øke konfliktnivået. 32 På storsamlingen nylig snakket Thor Sandmel, som selv har levd et langt liv med CP, om selvbilde og selvrespekt. Hvordan jeg ser på meg selv er for en stor del resultat av hvordan andre behandler meg. Så «hvem forteller du meg at jeg er»? Møter du andre med respekt? Les mer om Tors foredrag og alt det andre vi fikk oppleve på Lillestrøm i september. Det var mange gode inntrykk å ta med seg derfra. Ha en god høst! 34 Marit Helene Gullien 3

4 Høsten er over oss, og i CP-foreningen er vi allerede inne i en ny fase med aktiviteter. Oppgavene er både spennende og utfordrende. I denne første delen av den toårige landsmøteperioden, den første i CP-foreningens historie, har vi forpliktet oss til å jobbe med foreningens kjernesaker. For å styrke organisasjonen har vi startet en medlemsaksjon. Vi har startet i to fylker for å utforske mulighetene. Vi har hatt møter med habiliteringstjenesten i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Vi har møtt engasjerte og velvillige fagpersoner, som også er viktige samarbeidspartnere. Vi er opptatt av å få spredt informasjon om organisasjonens tilbud både lokalt og sentralt og få flere nye medlemmer. Dersom flere skal få del i fellesskapet vårt, må vi nå fram til alle som har behov for CPforeningens tilbud. Ett av målene våre er å utvikle tilbudet til medlemmene. Vi er for eksempel godt i gang med å utnevne personer i fylkesavdelingene, som vil ta kontakt med nye medlemmer lokalt. GENERALSEKRETÆREN HAR ORDET Flere medlemmer gir økt styrke Her har fylkesavdelingene tatt fatt på en svært viktig oppgave. CP-foreningen har levert inn hørings uttalelser i to viktige saker, arbeidsrettede tiltak og pårørendeomsorg. Å la sin stemme høre, er en måte å drive påvirkningsarbeid på, overfor myndighetene. Vi er glade for at tillitsvalgte og medlemmer bidrar til å løfte fram saker. Vi kan synliggjøre manglende rettigheter, synliggjøre hvordan politiske vedtak noen ganger får utilsiktede virkninger og vise at visse prioriteringer skaper uverdige tilbud. Vi kan også løfte fram de gode eksemplene for å synliggjøre hva som skal til for å gjøre en positiv kvalitetsforskjell. Vi trenger medlemmer som er villige til å yte en innsats på vegne av fellesskapet. I tillegg til tillitsvalgte som driver fylkesavdelingene, trenger vi personer som kan delta som brukerrepresentanter og synlig gjøre erfaringer i likemannsbaserte tilbud. Dette er oppgaver som kommer på toppen av jobb, familie, omsorgsoppgaver og fritidssysler. Vi er svært takknemlige overfor alle dere som på ulikt vis bidrar i vårt arbeid! Uten deres innsats vil organisasjonen forvitre. Kunnskapen dere tar med dere inn i arbeidet, er uvurderlig! Det samme gjelder motet og engasjementet. Vi har en ambisjon om at vi skal gjøre mer for å støtte dere bedre i arbeidet og finne måter der vi kan systematisere kunnskapen og erfaringene deres, slik at andre kan ta tak når dere må gå videre til andre oppgaver. Å utvikle systematisk tilbud om opplæring for tillitsvalgte er et slikt bidrag. Vi har også en ambisjon om å utvikle treffsteder og opplæringsmateriell for våre telefonkontakter, prosessveiledere i kurs og kontaktpersoner som stiller seg til rådighet lokalt og som utfører viktig likemannsarbeid. Innimellom er det viktig å stoppe opp. Se deg rundt og kjenne etter hva du er fornøyd med, nyte den friske høstluften og fargene i naturen. Jeg gledet meg stort på storsamlingen 2012! Det var givende å treffe så mange flotte mennesker som er opptatt av CP! Tusen takk til alle som deltok og bidro på ulike måter! Eva Buschmann 4

5 Er du på jobbjakt? Bli med på «Jobbstafetten»! IA-rådet i Oslo og Akershus er på jakt etter arbeidstakere som vil være med på en kampanje for å skaffe seg drømmejobben! Du kjenner kanskje til IA-rådet? IA står for Inkluderende Arbeidsliv. I samarbeid med et kommunikasjonsbyrå som heter Gambit ønsker IA-rådet nå å skape kontakt mellom arbeidstakere og arbeidsgivere i Oslo og Akershus. Arbeidtakeren inviteres til å beskrive hva som er «drømmejobben», og neste skritt er å finne en arbeidsplass der kandidaten både kan og vil jobbe med utgangspunkt i kandidatens beskrivelse av sin «drømmejobb». Arbeidstakeren får jobbe i den utvalgte bedriften i én uke. Tanken med stafetten er at arbeidsgivere som har hatt en person med funksjonsnedsettelser hos seg i en uke, skal utfordre andre arbeidsgivere til å gjøre det samme, og få stafetten til å rulle. Kampanjeperioden er planlagt å vare i fire uker, forteller Sebastian Eidem hos Gambit, og er den du skal kontakte hvis du vil være med (se nederst på siden). Vi vet at det er en informasjonsog holdningsbarriere både hos arbeidstakere og arbeidsgivere. Kampanjen forsøker å redusere barrieren gjennom å etablere en arena for utprøving av arbeidsevnen, arbeidstrening og arbeidsdeltakelse for personer med funksjonsnedsettelser. Vi kan finne arbeidsgivere til mange typer kompetanse, alt fra industri til offentlig sektor, sier Sebastian. Tre målsettinger Kampanjen skal vise arbeidsgivere at det ikke nødvendigvis er så vanskelig å tilrettelegge for en medarbeider med funksjonsnedsettelser og inspirere til å prøve en uforpliktende ansettelse i en kortere periode. Den skal også inspirere personer med funksjonsnedsettelser ved å vise andre i samme situasjon som lykkes i arbeidslivet og ikke minst skape positiv oppmerksomhet i samfunnet rundt problemstillingen og vise eksempler på fornøyde arbeidsgivere og arbeidstakere. Har du lyst til å være med? Funksjonshemmede som ikke har jobb, vil kunne skaffe seg reell arbeidserfaring, noe som er fint å ha på CV-en. Selv om en uke er kort tid, er det en fin mulighet til å vise seg fram og bli kjent med flere norske bedrifter. Alle som deltar, er jo også med på både å belyse og bevise at unge funksjonshemmede gjør en minst like god jobb som alle andre. Bærebjelken i denne holdningskampanjen er arbeidstakere og arbeidsgivere som viser at det er mulig, sier Sebastian Eidem. De som kan være med er enten arbeidsledige, går på arbeidsavklaringspenger, er deltidsansatt eller student. Du må ønske å jobbe i én uke i september oktober 2012 og være villig til å bruke sosiale medier for å spre kampanjen videre. Hvis kampanjen lykkes i Oslo Akershus, er det muligheter for at den kan kjøres andre steder i landet også. n Slik gjør du Oppgi navn, alder og bosted Beskriv drømmejobben din Kan din diagnose være en fordel i drømmejobben? Send informasjonen til hkstrategies.com 5

6 Tekst og foto: Solveig Espeland Ertresvaag Cyberfighteren fra Hurdal Da Trine Engdal opp levde at sønnen ble ertet på ungdomsklubben, tok hun affære. Ved hjelp av Facebook og ved å kontakte foreldre og ungdommer direkte, klarte hun å snu en negativ situasjon. Vi må tørre å bry oss, sier Trine. 6

7 TRINE SLO TILBAKE På morgenen den 19. april i år la Trine Engdal ut denne meldingen på Facebook. Til dere som har barn som er på Ungdomsklubben på onsdager. Og til dere ungdommer som er der. Dag Erik blir veldig plaget på klubben. Det er faktisk mobbing. Det er ikke noe hyggelig for ham og ikke for meg. Klubben er det eneste stedet han kan bli kjent med ungdommene i bygda og han har likt å være der. Jeg synes det er temmelig feigt å ta en som er så mye svakere enn seg selv, men noen har tydeligvis et behov for å tøffe seg litt. Og det er ikke bare en eller noen få. Det er ganske mange som gjør dette. Dyr i flokk, er dyr i flokk Og det skal stoppes uten at Dag Erik må slutte å være på klubben. Så jeg hadde satt pris på om dere foreldre kan snakke litt med barna deres om det å være funksjonshemmet og annerledes. Og dere ungdommene som ikke er med på dette, håper jeg kan passe litt på Dag Erik og gi beskjed til oss voksne når noe skjer og hva som skjer. Lurer dere på noe, så spør meg. Jeg skjønner at det kan utløses av usikkerhet, men det er ingen unnskyldning for å plage noen. Heldigvis for mobberne, ser Dag Erik dårlig og klarer ikke se hvem dette er. Får jeg noen navn etter hvert vil jeg ta kontakt med dem det gjelder. Og da blir det mobberne som må ha med seg støtte kontakt på klubben, ikke Dag Erik!!! Reaksjonene kom raskt. I løpet av kort tid fikk hun 62 «liker» og 36 svar på statusoppdateringen sin. Formuleringene i innlegget var nøye gjennomtenkt og kom etter en periode der sønnen Dag Erik (16) hadde begynt å dra på klubben alene. Utrygg på klubben En stund gikk det bra, men et par kvelder la mamma merke til at sønnen kom hjem før klubben stengte. Som 16-åringer flest var han ikke særlig meddelsom. Sa bare at det ikke var så moro. Men en kveld kom han hjem og var ekstra opprørt. Han fortalte at noen hadde trukket bort stolen for ham og at det hadde gjort vondt, forteller Trine Engdal. Dag Erik sitter ved siden av og lytter. Han forteller at dette bare var en av flere episoder. At noen tok fra ham ting, at de snappet fjernkontrollen til Play- Station og endret på innstillingene. Småting som opplevdes vanskelig. For han kunne ikke se hva som skjedde eller hvem som gjorde hva. Jeg ser jo dårlig, konstaterer han. Han fortalte likevel ikke så mye mer om dette hjemme. Derfor tok det tid før Trine fikk vite at det handlet om mer enn uskyldig tulling, men gradvis forsto hun at det var i ferd med å utvikle seg en ukultur av småerting, og at sønnen hennes var et «lett offer». Sånt er utrolig vanskelig. Mye «Det hender at Dag Erik ler med på noe av det som skjer, selv om han blir utrygg og redd inni seg.» mobbing er jo gjerne såkalte «morsomme ting», som ikke er noe gøy for den det går ut over. Og det hender at Dag Erik ler med på noe av det som skjer, selv om han blir utrygg og redd inni seg, sier Trine. Sønnen er utrustet med et godt selvbilde, men han begynte å bli engstelig for å dra på klubben. Mor var dessuten redd for at situasjonen skulle forverres dersom hun ikke foretok seg noe. Jeg var redd det skulle eskalere og ville prøve å stoppe ertingen før det ble «greit» å plage Dag Erik. Hun nektet å akseptere at sønnen skulle være nødt til å slutte å gå i klubben. Ringte rundt Etter at Facebook-innlegget var publisert, startet telefonen å ringe. Trine fikk telefoner både fra lærere ved skolen og fra andre foreldre i bygda. Hun fikk høre om flere episoder og mottok tips om konkrete ungdommer som flere mente hadde deltatt i ertingen. Mange hadde nok sett mer enn jeg trodde, og barna deres hadde fortalt sine foreldre om ting barna hadde sett, forteller Trine. På kvelden samme dag ringte hun foreldrene til de ungdommene som hadde hatt en aktiv rolle i ertingen av Dag Erik. Det var forferdelig ekkelt, men jeg bestemte meg å gjøre det. Jeg 7

8 startet samtalene med å henvise til innlegget på Facebook. Deretter sa jeg: «Jeg har fått høre at sønnen din har vært med på å erte Dag Erik. Det var kanskje ikke vondt ment, men Dag Erik kan ikke ta igjen, så det er fint om dere kan ta det opp med sønnen deres.» Hun forteller at den vanligste responsen var at foreldrene tvilte på om dette kunne være tilfelle, men Trine insisterte på at flere vitner hadde observert deres barn. Overfor foreldrene uttrykte hun forståelse for at det ikke kunne være så lett for dem heller særlig siden barna deres ikke innrømmet noe som helst. Men jeg vektla at hovedpoenget mitt ikke var å ta eller dømme noen, og jeg bare ønsket å få en slutt på det, forteller Trine. Ansikt til ansikt Noen dager senere dro Trine til klubben og snakket om Dag Erik foran drøyt 60 ungdommer. Dag Erik var ikke med. Jeg ga uttrykk for hvordan jeg ville de skulle oppføre seg og hvordan de kunne hjelpe Dag Erik. Jeg forklarte dem at ungdomsklubben er den eneste arenaen hvor Dag Erik kan møte funksjonsfriske unge, siden han har gått i spesialklasse utenfor Hurdal. Jeg sa også til dem at heller ikke Dag Erik skal få gjøre som han vil og oppfordret dem til å kontakte meg hvis noe var ugreit. De to neste klubbkveldene ble hun med Dag Erik for å vise at hun mente alvor men også for at ungdommene kunne spørre henne hvis de lurte på noe. Jeg hilste dessuten spesielt på de guttene hvor jeg hadde snakket med foreldrene. Jeg ville vise dem at jeg ikke var sint på noen og at jeg ønsket en «ny start», forteller Trine. Verd innsatsen Situasjonen har endret seg til det bedre, og selv om Trine medgir at det kostet krefter å ta opp kampen slik hun gjorde, mener hun det var verdt innsatsen. Klart det. Fordi det funket. Dessuten tenker jeg jo at Dag Erik skal fortsette å bo her i bygda og at det er viktig at folk kjenner til ham. Da trengs det gjerne informasjon, sier mamma Trine, som helt siden fødselen den 5. mai 1996 ble tvunget til å få et ekstra bevisst forhold til informasjon om sønnens helse og diagnose. Den gangen hadde både svanger skap og fødsel gått helt etter boken, og alt var i sin skjønneste orden både med mor og barn. Det meste var ren og skjær lykke en stakket stund, og den lille familien på tre fikk reise hjem fra sykehuset til vanlig tid. Den gangen ble imidler tid ikke oksygenopptaket til nyfødte målt, og Trine mener også at åpenbare varseltegn hos nyfødte Dag Erik burde blitt fanget opp. Ansiktet hans ble gradvis mer hovent og de bittesmå fingrene ble sakte fylt med vann. Den lille babyen sov ekstremt mye og hadde dårlig appetitt. Likevel ble ikke Dag Eriks fatale hjerteproblem oppdaget før det var i seneste laget. Han var født med en hjertefeil som i dag antagelig ville blitt oppdaget og operert like etter fødselen. Det skjedde ikke den gangen. I stedet 8

9 ble den nyfødte babyen gradvis slappere, og på den åttende dagen sviktet guttens hjerte fullstendig. Ved dramatiske omstendigheter ble han kjørt først til lokalsykehuset og deretter til Rikshospitalet. Da var han livløs, og det tok flere timer fra hjertesvikten til han lå på operasjonsbordet. Vi ble tvunget til å ta farvel med ham i sykehuskorridoren på Ringerike sykehus, og jeg husker at de kom bærende med klærne hans. Jeg kan fremdeles i dag mene at akkurat det var så utrolig unødvendig, forteller Trine. Det er sterk kost å høre Trine fortelle og vise bilder av Dag Eriks hjertesvikt, gjenoppliving, operasjon og et langvarig sykehusopphold. Lenge svevde den lille gutten mellom liv og død, men etter hvert ble han betegnet som «mirakelgutten» på avdelingen på Rikshospitalet. Fra å ha vært klinisk død, overlevde han. Men allerede på sykehuset skjønte Trine at han hadde blitt skadet, og deretter kom så mye mer. Smerter, pustevansker, sondemating, epilepsi og hjerteproblemer. Det ble så mye, og allerede den gangen på sykehuset følte Trine at det var godt å få fortelle. Snakke. Informere. Dele. Fra julebrev til Facebook I starten skrev hun derfor detaljerte julebrev, men da Facebook kom, kastet hun seg raskt over muligheten til å skrive til mange på én gang. Jeg har alltid likt å være åpen, og i starten var det viktig å få fortalt siste nytt om «mirakelgutten» vår. Vi trodde jo ikke han ville overleve. Da han gjorde det, var det så fint å kunne fortelle hvordan det gikk med ham. I tillegg er det slik at man som forelder til et funksjonshemmet barn har deltatt på diverse arrangementer over hele landet. Da knytter du kontakter fra mange steder, og der er Facebook fantastisk til å holde «Jeg har vært i dette gamet i nesten 16 år. Da gidder jeg ikke lenger koseprate med folk som har en jobb å gjøre.» kontakten med mange på én gang. Jeg har også familie og venner fra forskjellige steder i landet som også kan holde seg oppdatert på Dag Erik og resten av familien, sier Trine. Derfor er det etter hvert mange som har fått følge med i utviklingen av den lille babyen som alle trodde ville dø for 16 år siden som nå er blitt til en ungdom som digger DDE, Metallica og ACDC, som spiller trommer og drømmer om å spille i band. Og ikke minst; som også den 25. april 2012 kunne lese følgende kommentar fra Trine: «Jeg er ikke mer flink eller mer dyktig enn noen andre. Jeg bare tar det ansvaret jeg mener foreldre bør ta og det er å stå opp for ungene sine når ting blir vanskelig. Dette er ikke moro og fallhøyden er stor, men jeg tok sjansen fordi Dag Erik trengte min hjelp til å få slutt på dette.» Helt til venstre: Det var dramatisk for 16 år siden, da hjertet til nyfødte Dag Erik sviktet. På Rikshospitalet ble han operert for en fatal hjertefeil og lå seks uker på sykehus. I midten: Trine, Dag Erik og lillebror Espen (14) er en familie med samhold og godt humør. Foto: Turid Kommisrud. Til venstre: 16. mai i år ble Dag Erik «kidnappet» av russen og kjørt rundt i bygda. Det var kjempegøy og gjort med glimt i øyet! Foto: Privat. 9

10 Når Dag Erik (16) ikke er på skolen eller går i ungdomsklubben, sitter han gjerne bak trommene. Det er et fint sted å få ut frustrasjon, sier han og flirer litt. Dag Erik (16): Det er vanskelig å ta igjen Dag Erik ser dårlig og fikk derfor ikke med seg hvem som gjorde hva mot ham på ungdomsklubben. Når mutter n er med, er det jo ingen som tør å gjøre noe. Da rømmer de med en gang. Men: hvem vil ha med seg mamma hele tiden, liksom? 16-åringen tror enkelte unge kan ha behov for å tøffe seg og at han er et «lett offer». Jeg er jo ganske spedbygd, så det er vanskelig å ta igjen! Jeg mener, en av dem er en type på rundt 1,80 han er svær, altså. Og jeg er bare 1,62! Det eneste jeg kunne gjøre mot ham er å smette mellom beina hans, sier Dag Erik og flirer litt. Han synes det var helt greit at mamma dro til klubben og snakket med de andre ungdommene, for som han sier, «det funket jo». Dag Erik har også funnet egne strategier. Mitt råd til andre er bare å forlate stedet. De prøver å terge, og da er det mer gøy for dem som terger om du svarer tilbake, så det lar jeg være. 16-åringen setter også stor pris på å treffe andre unge med en eller annen funksjonsnedsettelse, blant annet har han flere ganger deltatt på treningssamlinger på Beitostølen. Da snakker de alltid mye om mobbing. Vi snakker mye om det, for de fleste har en eller flere opplevelser om det, sier han bestemt. Dag Erik har trivdes enormt godt med å gå i en spesialklasse på ungdomsskolen. Det var trist å ta farvel på forsommeren, og nå er han veldig spent på hva høsten vil bringe, med start på en helt ny skole i en helt ny klasse. Imidlertid er det én ting han ønsker seg som neppe noen kan være uenig i: Et helt mobbefritt sted i tre år. DET hadde vært noe! n 10

11 Smått og stort fra nettet Mye nyttig på dansk CP-foreningens danske «søsterforening» heter Spastikerforeningen, og ble dannet 30. oktober 1950, og anledningen til at så mange mennesker var samlet var invitasjonen til den konsti tuerende generalforsamling for å stifte «Foreningen for spastisk lammede børn». I dag har den danske CP-foreningen 17 ulike kretser samt ungdomsorganisasjonen «SPU». Nettsiden til foreningen er og inneholder mye informasjon om CP og om ulike kurs som arrangeres. På diskusjonsforumet «Debatforum» pågår mange samtaler, erfaringsutvekslinger og diskusjoner om temaer som også er relevante for nordmenn. Verdt et besøk! Barn og hjelpemidler Synes du det er lett å gå seg vill på nav.no? Vel, det ligger enorme mengder informasjon på nettstedet og ikke alt er alltid like lett å finne. Men er du på jakt etter hjelpemiddel for barn, kan det hende du blir positivt overrasket. Sidene som vedrører barn og hjelpemidler er nemlig ganske oversiktlige du søker «hjelpemidler» og deretter «barn» (www.nav.no/helse/hjelpemidler/for+barn+og+unge). Her kan du først velge hvilken situasjon du er på jakt etter hjelpemiddel til (skole, barnehage, hjem, fritid) og deretter hvilket behov barnet har. Informasjon om epilepsi Mange med CP har også epilepsi, og på Norsk Epilepsiforbunds nettsted finner du blant annet mye faginformasjon om hva epilepsi er og hvordan den kan arte seg, for eksempel artikkelen Kognitive vansker ved epilepsi og utfordringer i forhold til arbeidslivet. Den finner du under «medisinsk informasjon» og «artikler». Unge funksjonshemmede CP-foreningens ungdomsnettverk er medlem av organisasjonen Unge funksjonshemmede. Organisasjonens formål er å sikre deltagelse og samfunnsmessig likestilling for ungdom med funksjonshemninger og kronisk sykdom. For å realisere denne visjonen jobber Unge funksjonshemmede med å påvirke politikere og andre beslutningstakere. De driver også portalen jobbressurs.no, hvor arbeidsgivere har muligheten til å nå funksjonshemmede arbeidssøkere med sine stillingsannonser. Unge funksjonshemmede driver også et aktivt opplysningsarbeid om rettigheter, likestilling samt prinsippet om et universelt samfunn tilpasset alle, uansett bistandsbehov eller sosial/fysisk begrensning. Dette skjer blant annet gjennom nettsiden Nettstedet er oversiktlig og inneholder en del oppdatert informasjon spesielt om studie- og arbeidsliv. 11

12 Tekst og foto: Marit Helene Gullien En kjempegjeng på Lillestrøm Thor Sandmel ga tilhørerne mye å tenke på og noe verdifullt å ta med hjem. Hans innlegg traff både hjerne og hjerte. «like a bridge over troubled water I will ease your mind» Vi kjente det både i hjertet og i øynene, da Thor Sandmel fra podiet ba oss synge sammen, på avslutningdagen av årets storsamling. Opptakten til fellessangen var Tors engasjerende foredrag ved avslutningen av CP-foreningens storsamling søndag 9. september. Thor Sandmel ga oss mye å tenke på og noe verdifullt å ta med hjem. Tor har som mange vet CP, og et langt liv som funksjonshemmet har også vært et langt liv i refleksjon over så vel egen som andres tilstand, og spesielt våre holdninger. Hvordan ser funksjonshemmede på hverandre, hvordan ser «de andre» på oss og hvordan ser vi på dem? Hvis jeg ikke liker at noen tror at jeg er psykisk utviklingshemmet, hva sier dette om min holdning overfor dem, spurte Tor, som ikke sparte verken seg selv eller andre når det gjelder å møte folk med fordommer. Vi gjør feil alle sammen, hele tiden. La oss lære oss å bære over med feilene, både egne og andres, oppfordret han. Han utfordret også begrepet «normalt». For hvor går grensen? Hvis det å ha normal tale er å snakke som Øystein Sunde, er det svært mange som er tale-hemmet. Og hvis «å kunne gå» betyr å gå som Erik Tysse, er det mange som har problemer med å gå. Tor mente også at mange av de barrierene funksjonshemmede møter er tyngre å hanskes med enn selve funksjonshemningen, og han mente at vi i 12

13 STORSAMLING 2012 stedet for å klassifisere hverandre må forstå og akseptere at folk fungerer forskjellig, både mentalt og fysisk. Men alle har fordommer, både overfor andre og overfor seg selv. Vi ser gjerne oss selv med de samme fordommene og får ofte et negativt selvbilde. Å opponere mot dette krever styrke, og den må vi hente fra samhold. Samhold er vanskelig å oppnå selv blant oss, for selv om alle her har CP, er vi like forskjellige som andre. Men vi trenger å vise solidaritet og vi kan begynne her! Hvis ikke vi kan holde sammen, klarer vi ikke å holde sammen med andre grupper, sa Tor som ble møtt med kraftig applaus. Kari fra «Ingen grenser» Tett oppunder 150 personer hadde funnet veien til årets storsamling på Lillestrøm. Unge, voksne og eldre brukte helga til å delta på kurs, høre fellesforelesninger, dele erfaringer og bare være sammen. Samlingen åpnet med en plenumsforelesning, og i år kunne generalsekretær Eva Buschmann introdusere hele Norges Kari Sangro Olstad, ei flott ung jente med CP som tidligere i år ble rikskjendis gjennom TV-serien «Ingen grenser». Ekspedisjonen var et blodslit, fortalte Kari med et smil. Men målet for å delta var at folk skulle få se meg og ikke bare CP-en. Det føler jeg at jeg oppnådde. Nå er det blitt sånn at jeg ikke kan gå ut av døren uten at jeg får hyggelige kommentarer fra folk jeg møter. Men det er ikke alt som er annerledes. Hjemme er det like stille som før. Jeg er også litt redd for at den dagen kommer når all oppmerksomheten er borte, la hun til. Vi lurte på om hun ville sagt ja til å være med igjen. Hadde du spurt meg med en gang etterpå, hadde jeg svart nei, aldri mer! Men nå er svaret ja. Det var en flott opplevelse å få være så mye ute i naturen. Jeg tenkte ikke på Snøhetta før vi nesten var på toppen. Hadde jeg gjort det, ville jeg ikke orket. Jeg fokuserte på her og nå og tok en dag av gangen, sa Kari. Vi fikk også se scenen fra serien der Kari strever med å få en fyrstikk bort til bålet for å tenne det. Hun klarte det til slutt. Men på storsamlingen kunne Kari røpe at den scenen var veldig mye lenger enn det som ble vist på TV. Kari ga seg ikke. Hun roser også Lars Monsen for all den inspirasjon og motivasjon han ga deltakerne når det røynet på. Har hun fått nye venner? Ja, mange av deltakerne er blitt gode venner. Men det tar tid å bygge vennskap, understreket hun. Kari Sangro Olstad fra «Ingen grenser» ble intervjuet av CPforeningens Randi Væhle. Den turen var et blodslit, sa Kari, men jeg hadde gjort det igjen, smilte hun. (Bildet er utlånt fra NRK) 13

14 Joakim Fra Bergen kom mamma Anne- Rikke Hjertholm med en solskinnshistorie om sønnen Joakim. Da han fikk diagnosen halvannet år gammel, fikk mor og far en lang utredning fra legen om alt det gutten deres aldri ville bli i stand til å gjøre: å gå, stå på ski, stå på skøyter, men som takket være sitt ukuelige pågangsmot og familiens oppmuntring er et flott bevis på at legen tok feil. Joakim er i dag 25 år, han er høyt utdannet, bereist og svært fysisk aktiv også på ski og skøyter. Se mulighetene og støtt opp under dem. Ikke fokuser på begrensningene, det skaper bare nedturer. Nedturene kommer uansett, men det er langt lettere å møte dem hvis en har lagret mange positive erfaringer underveis, sa Anne-Rikke Hjertholm. Fakta om CP Reidun Jahnsen, fysioterapeut og leder for oppfølgingsprogrammet CPOP, fortalte hva CP er, og hvordan diagnosen gir seg utslag seg gjennom livet. Det var ikke bare barn og tenåringer som syntes det var kult å prøve hjelpemidler fra utstillerne. Jahnsen ga en tydelig fremstilling av hvordan en person med cerebral parese utvikler seg med diagnosen og var nøye med å understreke at den som har CP bør være litt forsiktig med kreftene sine, ikke prøve å tøye strikken for langt, men passe på hvile og restituering for å ta vare på kropp og krefter lengst mulig. Mange i salen kjente seg godt igjen et par av de godt voksne ga uttrykk for at de nok hadde strukket seg altfor langt opp gjennom livet, Anne-Rikke Hjertholm delte sin solskinnshistorie om sønnen Joakim, som fikk CP-diagnosen halvannet år gammel. noe som hadde gitt dem både senskader og smerter. Kognisjon Kognisjon er et vanskelig område. Det handler om hvordan vi bearbeider alle former for inntrykk og hvordan vi styrer handlingene våre. Noen av de som har CP, har også kognitive vanskeligheter. Vi har fått et samfunn som krever mer og mer. Vi skal omstille oss raskt og være fleksible på så mange områder. Det er fint å kjenne seg selv best mulig. Jo bedre vi kjenner oss selv, jo bedre kan vi finne vår vei gjennom utdanningssystemet og 14

15 STORSAMLING 2012 Vennskap som holder! Salen: Storsamling i regi av CP-foreningen er et sted der medlemmer, pårørende og hjelpere møter andre med CP, i alderen ti år og oppover, i ulike livsfaser og -situasjoner. CP-foreningens generalsekretær Eva Buschmann (t.h.) hadde invitert fysioterapeut Reidun Jahnsen til å snakke om CP og hvordan diagnosen gir seg utslag gjennom livet. Hilde L. Haugland fra Bergen og Christina Johansen fra Hamar (begge 20 år), har nå vært gode venninner i seks år etter at de som 14-åringer ble kjent med hverandre via CP-foreningens nettsider. Det begynte med at jeg la ut litt informasjon om meg selv og spurte om noen ville maile med meg, forteller Hilde. Christina svarte, og jentene innledet jevnlig kontakt via mail og msn. Etter fem år bestemte de seg for endelig å møtes, og det skulle skje på storsamlingen For et år siden møttes derfor de to jentene for første gang. Det var litt rart å møtes etter så mange år, men det føltes som om vi hadde kjent hverandre alltid, sier Christina. Etter det første møtet for et år siden, har de to jentene vært sammen flere ganger, ikke minst har de besøkt hverandre. Vi er kjempegode venninner og veldig glade for vennskapet vårt, smiler de to jentene. bruke ressursene våre best mulig, sa psykologispesialist Helene Høye fra Sunnaas. Høye sa også at personer med CP ofte har noen særlig gode egenskaper som å være være gode lyttere, flinke til å tolke hørselsinntrykk og er ofte veldig verbale, sa hun. Stor kursbredde De ulike kursene samlet fra 4 til 44 deltakere. Størst var gruppen som handlet om erfaringsutveksling mellom voksne med CP, og ble delt i tre. Barn mellom 10 og 18 hadde en egen gruppe, foreldre til små barn, til tenåringsbarn, unge voksne mellom 18 pg 30 var også på eget kurs, og dette kan du lese mer om på CPU-sidene. Prikken over i-en? Nydelig mat, koselige samvær, dans, quiz, flott betjening og en god atmosfære. Ses igjen til neste år! n 15

16 Tekst og foto: Marit Helene Gullien Vi ønsker å være rause! «Jobbstrategien» er regjeringens plan for å få flere funksjonshemmede ut i arbeidslivet. Nå ansetter NAV en arbeidslivscoach og en koordinator i hvert fylke i hele landet for å lette inngangen til arbeidslivet. nator Berit Paulsrud og arbeidslivscoach Silje Joteig. Akershus er et fylke som omfatter alt fra store befolkningsrike kommuner til små landkommuner med få innbyggere, og følgelig møter et representativt spekter utfordringer på dette feltet. Har alle fylker samme opplegg? Nei, det vil nok variere. Akershus har valgt sin tilnærming, de andre fylkene kan ha valgt annerledes enn oss, sier Berit Paulsrud. Men jobbstrategien og de nye funksjonene hos NAV gjelder i alle fylker og betyr at funksjonshemmede som vil jobbe nå skal få bedre bistand på vei mot et arbeidsforhold. Den enkeltes evner og motivasjon skal vektlegges så langt som mulig, og innenfor arbeidslivets realistiske muligheter skal man så søke å opp- NAV har ansatt en arbeidslivscoach og en koordinator i alle landets fylker. Målet er at flere funksjonshemmede skal få jobb. I Akershus er det Silje Joteig og Berit Paulsrud som fyller disse funksjonene. Vi har stor tro på at denne satsingen vil gi resultater, sier de. «Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne» har ført til to nye og viktige NAV-stillinger i alle landets fylker og skapt forventninger hos funksjonshemmede som ønsker å bli arbeidstakere. NAV Akershus har ansatt koordinå en god jobbmatch i det ordinære arbeidslivet, sier Silje Joteig. Hvilke virkemidler tar dere i bruk? Fordi dette er delvis upløyd mark vil vi prøve ulike virkemidler. Vi befinner oss ennå i en tidlig fase, men vil vurdere og rapportere oppover i systemet hva som fungerer best, sier Paulsrud. Nå prioriterer vi å komme ut med informasjon om hva jobbstrategien er og fortelle at folk kan henvende 16

17 seg til NAV for å få hjelp. Vi har jobbet et halvt år med to NAV-kontorer, der vi startet med de mest motiverte. Det ga gode resultater, blant annet for en kandidat med CP, forteller Silje Joteig. Er innsatsen lik overfor alle aldersgrupper? NAV Akershus har valgt å fokusere på dem under 30. Men alle vil jo kunne profittere på resultatene, sier Silje Joteig. At vi tar utgangspunkt i denne målgruppen betyr ikke at de over 30 ikke får hjelp, det betyr bare at vi satser tyngst der vi mener behovet er størst, legger hun til. Jobber dere annerledes overfor funksjonshemmede? Dette er først og fremst unge mennesker, ikke først og fremst en gruppe funksjonshemmede, sier Berit Paulsrud. Funksjonshemmede er akkurat like forskjellige som alle andre, legger hun til. Men NAV har jo lenge prøvd å bistå funksjonshemmede med jobb. Hva er bedre nå? Samhandlingen, understreker Berit og Silje. En effektiv samhandling som både involverer kandidaten og hele det øvrige apparatet rundt vedkommende. Et annet nøkkelord er kartlegging: Hver kandidat skal kartlegges så grundig som mulig for å finne en god match mellom kandidaten og mulige arbeids givere. Det er også nytt at vi skal finne jobber innenfor det ordinære arbeidslivet, sier Silje Joteig. Hvor langt er dere kommet? Den første tiden har vi prioritert å etablere samhandlingsrutiner og -metoder, først med alle interne samarbeidspartnere som hjelpemiddelsentralen, ARK, Raskere tilbake, folk fra rusfeltet og psykisk helse. Så følger de eksterne aktørene, det vil si helsesektor, skole, arbeidsliv og ulike brukerorganisasjoner. Vi arbeider systematisk for å få apparatet til å fungere godt slik at vi kan foreta grundige utredninger og tydelig kartlegging av hvert individ for å matche rett kandidat med rett jobb. Nytt er også at en fast kontaktperson hos NAV skal følge kandidat og arbeidsgiver både frem til et arbeidsforhold, men også fortsette oppfølgingen etter at arbeidsforholdet er realisert. Hva slags oppfølging vil dere bistå med etter ansettelse? For eksempel gjennom et mentorprogram, det vil si at en ny medarbeider får en mentor i bedriften, en som kjenner arbeidsplassen godt og kan være en god veileder og støtte både praktisk og på andre måter, slik at arbeidsplassen oppleves trygg og håndterbar. Men tør arbeidsgiverne å ansette? Vi skal også gjøre vårt for at arbeidsgivere skal oppleve det som trygt å ansette personer med funksjonshemninger. Tilrettelegging er mer enn hjelpemidler, vi må stille de «Funksjonsevne og arbeidsevne er ikke det samme. Du kan ha god arbeidsevne selv om du er funksjonshemmet.» rette spørsmålene for å få de svarene vi trenger. Små ting kan representere vesentlige hindre, men er ofte enkle å løse. Også arbeidsgiverne nyter godt av en tilretteleggingsgaranti for eksempel gode tilskuddsordninger som betyr at en arbeidsgiver ikke skal ha merkostnader ved å ansette en funksjonshemmet. Tilskuddene vurderes på forhånd, men også underveis dersom det dukker opp særskilte behov. Arbeidslivet er også generelt blitt svært mye flinkere og har fått mer av det vi gjerne kaller inkluderingskompetanse. Vi har blant annet IA-avtaler og mer kunnskap på HR-området. Vi skal støtte og veilede arbeidsgiverne også, sier Paulsrud og Joteig. Hvilket inntrykk ønsker dere å formidle? Vi skal være rause, og håper at både jobbkandidater og arbeidsgivere vil oppleve denne rausheten. Vi ønsker å legge til rette for gode erfaringer. Selv om man kan oppleve at «denne jobben ikke var den rette likevel», skal jobbopp levelsen være berikende og verd å ta med seg videre, sier Berit. Vi ønsker å fokusere på den enkeltes muligheter og ressurser og har stor tro på at dette vil gi resultater, avslutter Silje Joteig og Berit Paulsrud fra NAV Akershus. n 17

18 Hva skjer? Vet du om et arrangement, kurs, konferanse eller et annet relevant tilbud som vi burde ha på disse sidene? Send dine tips til innen 14. november, så omtaler vi det på disse sidene i CP-bladet nr Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter Haugland Rehabiliteringssenter har tilbud om gruppeopphold for personer med Cerebral Parese i perioden 17. oktober 7. november 2012 For mer informasjon og søknadsfrister, ta kontakt med Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter 6968 Flekke Tlf Fram Helserehab i Bærum Oppholdet «Fritt liv», for unge i alderen år. Du kan selv søke rehabilitering på Fram ved å ringe, sende e-post eller vanlig brev. Fram tar imot folk fra hele landet, på tvers av diagnoser. Oppholdet er på to ganger to uker. Du finner mer informasjon på Telefon: (sentralbord) eller (inntakskoordinator) E-post: Brev: Fram Helserehab AS, Rykkinnveien 100, 1349 Rykkinn. Hva skjer? UNG 2012 på Beitostølen Beitostølen har lagt til rette for at ungdom skal møte ungdom. Følgende perioder er rettet mot ungdom og unge voksne i alderen år. Søker du på disse, får du et tilbud med fokus på unges behov. Disse periodene er 25. sept. 13. okt (3 uker) 27. nov. 20. des (3,5 uker) Tilbudet passer for ungdom og unge voksne som både motorisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud til rettelagt for gruppe. Felles ramme, men gode muligheter for individuell til rettelegging. Ta gjerne med led sager. Ta kontakt med fastlege eller spesialist som søker om oppholdet for deg. Det er ikke eget søknadsskjema, skriv gjerne et brev. Søknaden merkes UNG 2012 og oppgi også ønsket periode. Mer informasjon Telefon: e-post: behandlingstilbud Kastvollen rehabiliteringssenter Gruppeopphold for personer med cerebral parese Gruppeoppholdet på Kastvollen består av individuell trening med fysioterapeut, trening i gruppe, 18

19 evt. oppfølging av ergoterapeut, undervisning og sosialt fellesskap. Oppholdsvarighet Fire uker. For informasjon om nye opphold, kontakt: Kastvollen telefon: epost: eller sjekk Steffensrud Rehabiliteringssenter AS CP-gruppe, fire uker trenings-, mestrings- og læringsopphold. Steffensrud Rehabiliteringssenter AS har avtale med Helse SørØst RHF og tilbyr rehabiliteringstilbud til voksne med CP. Gruppeopphold i september 3. oktober Gruppen er for syv personer. Gruppeoppholdene er beregnet for personer med CP som har klart seg godt i mange år, men som er kommet til et punkt i livet der sykdommen gir mer plager og det er fare for at han/ hun ikke lenger kan være så aktivt deltagende i f.eks. arbeidslivet. Du finner mer informasjon på Du kan også ringe , eller sende en epost: Hva med oss? Hva med oss? og Hva med meg? Kurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne. Kursene er for foreldre som har barn med funksjonsvansker, funksjonshemning, fysiske eller psykiske eller kronisk syndrom. Hva med oss?-kurset er et parkurs for foreldre som vil sette fokus på parforholdet sitt. Hva med meg?-kurset er kurs for «enestående» foreldre som ønsker fokus på samarbeidet med andre viktige personer og hjelpeapparatet. Kursene skal gi påfyll, energi og pågangsmot blant annet ved å dele erfaringer med andre i samme situasjon. Dere finner mer informasjon på: Familievernkontoret Lillehammer har fortsatt ledige plasser på «Hvamed-meg?»-kurs november på Leangkollen og «Hva-med-oss?»- kurs november på Hafjell. Ta kontakt på telefon Rehabiliteringssenteret Nord- Norges kurbad Rehabiliteringstilbud til personer med cerebral parese, voksne eller barn med familier. Barn må ha med ledsager som deler rom med barnet/ ungdommen under oppholdet og bidrar med stell. Varighet Tilbudet gis over to samlinger, hver på to uker. Tidspunkter Ikke fastlagt. Målgruppe Personer med diagnosen cerebral parese. Voksen: Fra fylte18 år. Barn: Nedre aldersgrense er 4 år og øvre aldersgrense inntil 18 år. Du finner mer informasjon på eller ved å ringe Tilrettelagte opphold på Haraldvangen Haraldvangen ligger ved Hurdalsjøen i Akershus, ca. én times kjøring fra Oslo og 20 minutter fra Gardermoen. Både uteområdet og bygningene er til passet alle typer funksjonshemninger. Stedet har en total sengekapasitet på 170 plasser. Disse er fordelt på både eneboliger, hytter, enkeltrom og dobbeltrom. For mer informasjon om aktivitetstilbudet på Haraldvangen, gå inn på Hva skjer? 19

20 Kursleder Marie Holten med kursdeltakerne på gruppe år Njål Torgnes Kristensen (13), Jørgen Johannessen (16) og Arthur Storvik (16). Oppgave på gruppe år: «Hva er viktigst for deg»: «Å få seg kjæreste», «være på Facebook» og «Uro» ble rangert høyest. CPU skal være et forum hvor du som ungdom kan skrive om ting du er opptatt av! Send inn ditt bidrag til OBS! Bilder MÅ ha høy oppløsning. 20

21 Erfaringsdeling blant engasjerte ungdommer Tekst og foto: Solveig Espeland Ertresvaag Ungdommen var godt representert på storsamlingen i Lillestrøm. Temaer som ble tatt opp blant de yngre var blant annet utdanning, arbeid, venner, fritid og selvbilde. Den største ungdomsgruppen var de over 18 år, og i løpet av helgen ble flere temaer tatt opp. På lørdag innledet psykolog Helene Høye fra Sunnaas sykehus til temaet «Unge voksne med CP utdanning, arbeid og avklaring». Hun understreket viktigheten av å foreta rette valg i forhold til utdannelse og arbeid. Kjenn deg selv, er stikkordet, sa Høye, og oppfordret de unge deltakerne til å bli kjent med sin egen evneprofil for å unngå valg av feil utdannelse og yrkesvei. Hun mente også at kognisjon trolig er et oversett tema. eller studenter. Noen jobbet også, hel- eller deltid. Mange uttrykte at de ikke selv hadde sittet i førersetet i valg av utdannelse og at forståelsen i skolesystemet ikke alltid var på topp. Jeg fikk lite informasjon om hvilke muligheter jeg hadde. PPT og skolen valgte for meg, fortalte blant annet Amir Hashani (21). På videregående slet jeg med matte, jeg hadde vel en typisk skjev evneprofil for jeg var skoleflink, men helt håpløs i matte. Det følte jeg Fortsetter neste side Lite informasjon I salen satt et 20-talls deltakere med et vidt spekter av erfaringer. De fleste var enten elever på videregående, folkehøyskole Anna Emilie Nygaard (13) i full konsentrasjon. 21

22 Gruppen «unge voksne» var stor og engasjerte seg sterkt i temaet «erfaringer, utdanning, arbeid» ikke at lærerne skjønte, sa Stine Dybvig (21). Og jeg ville egentlig ta byggfag, men rådgiveren på skolen sa jeg ikke burde gjøre det, fordi det ville bli for mye tilrettelegging. Men jeg mener jeg kunne ha klart det. Jeg mener, jeg hadde ikke trengt å grave grøfter, men kjøre anleggsmaskin kunne jeg ha gjort, fortalte Siv Rita Lye (23). Skole, Facebook og kjærester De yngre ungdommene mellom 12 og 18 år var i en egen gruppe ledet av Marie Holten, som har forsket på unge med lett CP. De fire ungdommene Njål, Anna, Jørgen og Arthur ble ledet gjennom temaer som kjæresteri, venner, skolegang og selvbilde, og delte mange erfaringer med hverandre. På lørdag snakket de blant annet om hva som er «tøft», «kult» og hva venner, kjæreste og familie betyr for dem. Jeg synes det er skummelt når jeg må ta operasjoner, men jeg synes det er bedre likevel å ta en operasjon for å bli bedre til å gå selv om jeg må gjøre noe som er uvisst, sa blant annet Anna Emilie Nygaard (13). Ja, eller å dra ut i båt i dårlig 22

23 Mange tok ordet i gruppen, da erfaringer fra studie- og arbeidsliv skulle deles. vær for å fiske. Det kan også være skummelt, sa Arthur Storvik. De fire ungdommene utvekslet erfaringer fra skolehverdagen, som kan være krevende i ungdomsskolealderen. De var helt enige om at de såkalte «tøffeste» folka på skolen, kanskje ikke er så tøffe likevel. Nei, de bare later som, sa blant annet Jørgen Johannessen, mens Anna mente det måtte være mye tøffere å være den som sier fra til læreren om man blir mobbet til tross for at mobberne truer med bank om man forteller om plagingen. Jeg har ikke opplevd det selv, men da tenker jeg at de er tøffe, fordi de tar en stor og skummel sjanse og ikke vet hva som vil skje etterpå, sa Anna. De fire yngste deltakerne på storsamlingen diskuterte hvor mye familie betyr, og å ha støttende foreldre var uten tvil noe som betydde mye for alle fire. En praktisk øvelse hvor de skulle feste klistrelapper av hva de synes var viktigst i ungdomslivet, viste imidlertid at også «uro», «få seg kjæreste» og Facebook var elementer gruppen var ekstra opptatt av. 23

24 Fint å treffe andre unge med CP Unge med CP ønsker informasjon om CP og muligheten til å treffe andre unge med CP. Det mener i hvert fall de unge vi snakket med på storsamlingen i Lillestrøm. Vi tok en prat med Andrea Myrvang (21) og Amir Hashani (22). Jeg er her fordi jeg gjerne ville vite mer om hva CP er, ulike grader og sånn. Får jeg vite mer om CP, vil jeg kanskje forstå meg selv bedre? Jeg var på storsamlingen i fjor også, så jeg kjenner noen av dem som er her, men ikke alle. Det er veldig fint å treffe andre unge med CP. De forstår meg og skjønner hva jeg snakker om. Det er fint å være medlem. For eksempel: Etter storsamlingen i fjor fikk jeg problemer med hoften. Da legen ikke ville henvise meg, ringte jeg CP-foreningen og fikk tips om hva jeg kunne gjøre. Da ordnet det seg. Andrea jobber tre dager i uken i butikk, og studerer de to andre dagene. I tillegg trener hun på treningsstudio og elsker reggae. Jeg drar til Isak-senteret i Trondheim og danser med venner, det synes jeg er kjempegøy, sier 21-åringen. Vil på Hotell Cæsar Jeg ble medlem av CP-foreningen i 2010, men lite skjedde bortsett fra at jeg fikk en regning i posten. Men en dag fikk jeg spørsmål om påmelding til treff i Lillestrøm, så jeg meldte meg på, forteller Hashani, som kom til Norge fra Kosovo da han var ett år. Foreldrene mine kan ikke så mye norsk, så mye har jeg ordnet på egen hånd. Jeg ville treffe andre i samme situasjon, og jeg synes jeg burde vite litt mer om CP, sier den bestemte unge mannen. Han har klare planer for hva han vil: Jeg gikk i spesialklasse på videre gående, men mener selv jeg har bedre evner enn som så. Jeg ble aldri gitt muligheten til å vise hva jeg kunne, og i dag mener jeg det var diskriminering. For eksempel sa en rådgiver til meg at jeg aldri kom til å bli skuespiller og at jeg ikke kunne stå på en scene, men det har jeg allerede gjort, forteller Hashani, som på eget initiativ tok kontakt med Rogaland teater. Nå har han spilt i flere teateroppsetninger. For tiden går han på Lundheim folkehøyskole og jobber aktivt med neste skritt på veien. Jeg søkte teaterhøyskolen i Norge, men fikk avslag. Nå har jeg nettopp søkt teaterhøyskolen i Danmark. Jeg har også søkt på Hotell Cæsar, sier han og legger til at han er stor fan av denne serien. Jeg har sett alle episodene, og favorittkarakteren er Kim Sandnes (alias Storm. Red anm). Han har ADHD, og jeg synes det er spennende hvordan han lever med det og hvordan det skildres. Nå synes jeg det er på tide at Hotel Cæsar inkluderer en som har CP, sier den målbevisste unge mannen. 24

25 Jobbstrategi og hva nå? I sommer arrangerte FFO seminar om regjeringens jobbstrategi. Jobbstrategien er et redskap regjeringen har utarbeidet for å få flere funksjonshemmede ut i arbeid. En stortingsrepresentant, en representant fra NAV, en arbeidslivscoach og en forsker ga oss et innblikk i de utfordringene arbeidslivet byr på. Jobbstrategien skal bidra til å forebygge disse utfordringene. Alle unge ønsker å komme ut i en god jobb. Også funksjonshemmede. Sammenliknet med andre unge, har vi imidlertid litt andre utfordringer å konsentrere oss om. Det handler ikke bare om å få seg en god jobb. Det handler også om å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Stortingsrepresentant Tove Linnea Brandvik viste til at samtlige regjeringer har ønsket å gjøre funksjonshemmedes hverdag lettere. Hun mente at de har lyktes i større eller mindre grad. Hvorfor? To hovedårsaker Det ble trukket frem to hovedårsaker til at det er vanskelig for funksjonshemmede å komme ut i jobb: mangel på universell utforming og fordommer. Spørsmål knyttet til universell utforming, handler om økonomi og effektivitet. Fordommene er imidlertid noe som finnes i folks hoder. Her må det holdningsendringer til, og det er ikke gjort på en dag. Mange arbeidsgivere føler seg usikre når de skal ansette funksjonshemmede. Nettopp derfor er jobbstrategien så viktig. Den skal bidra til at både arbeidstaker, arbeids giver og NAV har et dokument å støtte seg til. Jobbstrategien skal gi arbeidstakeren nødvendig trygghet, samtidig som den skal bidra til at arbeidsgivere ikke «risikerer» noe ved å ansette en funksjonshemmet arbeidstaker. Representantene fra NAV og karrieresenteret viste til at det kan iverksettes en rekke tiltak når en funksjonshemmet ønsker å komme ut i jobb. Funksjonsassistanse og mentorordning er eksempler på virkemidler NAV kan ta i bruk. I tillegg kan man få hjelp av en arbeidslivscoach. Coachen gir arbeidsgiver veiledning og råd i forhold til den funksjonshemmede arbeidstakeren. Skremmende tall, men fremtidshåp Det ble også presentert skremmende tall. Skremmende tall som viste at andelen funksjonshemmede som ikke har jobb, dessverre er stor. Altfor mange går på varige ytelser fra folketrygden. Sysselsettingen blant funksjonshemmede generelt er på rundt 42 prosent, mens den ligger rundt 75 prosent i den øvrige befolkningen. Det skorter likevel ikke på arbeidslysten. De fleste ønsker selvfølgelig å jobbe. Ønsket er derfor at jobbstrategien skal bidra til nettopp dette at flere kommer ut i jobb. Mange av virkemidlene er nye, og har kun vært i bruk en liten stund. Det gjenstår derfor å se hvilken virkning jobbstrategien vil ha for sysselsettingen. Les for øvrig artikkelen på side 16. Tekst: Stine Dybvig 25

bladet Utsikt og visjoner Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 Nr. 2 2012 58. årgang Fra landsmøtet, se side 12

bladet Utsikt og visjoner Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 Nr. 2 2012 58. årgang Fra landsmøtet, se side 12 CP Utsikt og visjoner Fra landsmøtet, se side 12 bladet Nr. 2 2012 58. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 CP bladet Nr. 2 2012 58. årgang

Detaljer

bladet Alle tiders sommerleir! Se side 12 15 Nå vil jeg jobbe! godt stell! Se side 19 Elisabeth: Alle føtter trenger Nr. 3 2011 57.

bladet Alle tiders sommerleir! Se side 12 15 Nå vil jeg jobbe! godt stell! Se side 19 Elisabeth: Alle føtter trenger Nr. 3 2011 57. CP bladet Nr. 3 2011 57. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Elisabeth: Nå vil jeg jobbe! Se side 6 Alle føtter trenger godt stell! Se side 19 Alle tiders sommerleir! Se side 12 15 CP bladet

Detaljer

bladet Veien videre for Sondre En helt unik arbeidsplass Om unge og fordommer Nr. 1 2011 57. årgang Se side 20 Se side 28 Se side 6

bladet Veien videre for Sondre En helt unik arbeidsplass Om unge og fordommer Nr. 1 2011 57. årgang Se side 20 Se side 28 Se side 6 CP bladet Nr. 1 2011 57. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen En helt unik arbeidsplass Se side 20 Om unge og fordommer Se side 28 Veien videre for Sondre Se side 6 CP bladet N r. 1 2011 57.

Detaljer

bladet HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen CP-BLADET 2-2013

bladet HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen CP-BLADET 2-2013 CP bladet Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 CP bladet Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen

Detaljer

bladet Solfylte sommerleire Hjelp i startfasen Storsamling 2013 «Beste samling ever»! Se side 24 Nr. 3 2013 59. årgang se side 14 se side 16

bladet Solfylte sommerleire Hjelp i startfasen Storsamling 2013 «Beste samling ever»! Se side 24 Nr. 3 2013 59. årgang se side 14 se side 16 CP bladet Nr. 3 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Solfylte sommerleire Se side 24 Hjelp i startfasen se side 14 Storsamling 2013 «Beste samling ever»! se side 16 CP bladet Nr. 3

Detaljer

bladet Endelig i jobb Nr. 1 2010 56. årgang Se side 6 Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen

bladet Endelig i jobb Nr. 1 2010 56. årgang Se side 6 Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen CP bladet Nr. 1 2010 56. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Endelig i jobb Se side 6 CP bladet Nr. 1 2010 56. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Endelig i jobb Se side 6 Utgiver

Detaljer

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6 CP bladet Nr. 3 2014 60. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Rett til brukerstyrt personlig assistent se side 5 Den store overgangen se side 24 Storsamling 2014 se side 10 Hilde Løberg: Engasjert,

Detaljer

bladet Fosser frem mot Paralympics Fikk et nytt liv med et «nytt» syn Intensiv trening for de minste Se side 16 Nr. 1 2014 60.

bladet Fosser frem mot Paralympics Fikk et nytt liv med et «nytt» syn Intensiv trening for de minste Se side 16 Nr. 1 2014 60. CP bladet Nr. 1 2014 60. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Fikk et nytt liv med et «nytt» syn se side 6 Intensiv trening for de minste se side 22 Fosser frem mot Paralympics Se side 16 CP

Detaljer

bladet Tøff start for Anine! «Et terapeutisk pusterom» NAV gjør oss til «krigere» Musikk: Maiken Kvåle: Nr. 2 2011 57. årgang Se side 24 Se side 6

bladet Tøff start for Anine! «Et terapeutisk pusterom» NAV gjør oss til «krigere» Musikk: Maiken Kvåle: Nr. 2 2011 57. årgang Se side 24 Se side 6 CP bladet Nr. 2 2011 57. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Musikk: «Et terapeutisk pusterom» Se side 24 Maiken Kvåle: NAV gjør oss til «krigere» Se side 26 Tøff start for Anine! Se side

Detaljer

Seniortreff i Trondheim

Seniortreff i Trondheim STORSAMLING: HUSK PÅMELDING INNEN 1. MAI Nr. 1 2015 61. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen se side 16 ADRIAN BJØRDAL: Foto for livet se side 10 CP-BLADET 1-2015 Seniortreff i Trondheim se

Detaljer

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56.

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56. CP bladet Nr. 4 2010 56. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Tilrettelegging ved kognitive vansker Side 36 Spasmefri under vann Side 12 Slik var det å flytte hjemmefra Side 16 Fysioterapeuten

Detaljer

bladet Richard ble rak i ryggen Se side 6 9 Nr. 1 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen CP-BLADET 1-2013

bladet Richard ble rak i ryggen Se side 6 9 Nr. 1 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen CP-BLADET 1-2013 CP bladet Nr. 1 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Richard ble rak i ryggen Se side 6 9 CP bladet Nr. 1 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Innhold 12 Richard

Detaljer

Landsmøtet 2014. bladet. Dro til USA for SDR-operasjon. På kanalbåtferie med rullestol. Se side 10. Nr. 2 2014 60. årgang. se side 6.

Landsmøtet 2014. bladet. Dro til USA for SDR-operasjon. På kanalbåtferie med rullestol. Se side 10. Nr. 2 2014 60. årgang. se side 6. CP bladet Nr. 2 2014 60. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Dro til USA for SDR-operasjon se side 6 På kanalbåtferie med rullestol se side 26 Landsmøtet 2014 Se side 10 CP bladet Nr. 2 2014

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1 2012-30. ÅRGANG

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1 2012-30. ÅRGANG RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1 2012-30. ÅRGANG May-Heidi Sandvik Leder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren er her! Snøen smelter, hestehoven titter frem og dagene blir lysere.

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Vi må inkludere de som står på utsiden. En KildE til aktivitet. Et godt liv krever en god grunnmur. Bakgård som gjør en forskjell

Vi må inkludere de som står på utsiden. En KildE til aktivitet. Et godt liv krever en god grunnmur. Bakgård som gjør en forskjell Nr. 3 2013 31. årgan g MagasiN utgitt av Me N tal Helse Pris: Kr. 60,- En KildE til aktivitet Et godt liv krever en god grunnmur Bakgård som gjør en forskjell Christian Ingebrigtsen: Vi må inkludere de

Detaljer

H ertebarnet. Les mer om: Vær en hel familie side 6-9 Gode systemer for å følge opp hjertesyke barn side 12-15 Sett av tid til hverandre side 19-21

H ertebarnet. Les mer om: Vær en hel familie side 6-9 Gode systemer for å følge opp hjertesyke barn side 12-15 Sett av tid til hverandre side 19-21 Nr. 2 2014 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn H ertebarnet Les mer om: Vær en hel familie side 6-9 Gode systemer for å følge opp hjertesyke barn side 12-15 Sett av tid til hverandre side 19-21 Nr.

Detaljer

H ertebarnet. Les mer om:

H ertebarnet. Les mer om: Nr. 3 2013 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn H ertebarnet Les mer om: Foreldrerollen i endring side 9-11 En tøff start, men vi takler det sammen side 12-17 Søsken må bli sett, hørt og forstått side

Detaljer

Oss foreldre imellom Nr. 1-2015 Årgang 28

Oss foreldre imellom Nr. 1-2015 Årgang 28 Oss foreldre imellom Nr. 1-2015 Årgang 28 Når kroppen sørger Når relasjoner blir vanskelige Obduksjon av barn Leder En beretning om LUB Aldri før har så mange mennesker tatt kontakt med LUB etter å ha

Detaljer

med latter, tårer og tøffe tak! Sammen er vi sterke!

med latter, tårer og tøffe tak! Sammen er vi sterke! RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2014 - 33. ÅRGANG Gratulerer alle sammen! 40+2 ar med latter, tårer og tøffe tak! Sammen er vi sterke! Med stolthet kan vi feire at Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

TEMA: Hjertefeil i et livsløp side 9-21 FAG: Kontaktsykepleier på St Olavs Hospital side 26-29 Rettigheter på dagsordenen side 34-36

TEMA: Hjertefeil i et livsløp side 9-21 FAG: Kontaktsykepleier på St Olavs Hospital side 26-29 Rettigheter på dagsordenen side 34-36 Nr. 3 2010 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn TEMA: Hjertefeil i et livsløp side 9-21 FAG: Kontaktsykepleier på St Olavs Hospital side 26-29 Rettigheter på dagsordenen side 34-36 LeDer Anne Giertsen

Detaljer

Voksne kan trene opp kognitive funksjoner

Voksne kan trene opp kognitive funksjoner RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 2-2014 - 33. ÅRGANG Voksne kan trene opp kognitive funksjoner Å sveve under vann En hobby med mening Vi har mye å lære innhold leder May-Heidi Sandvik Styreleder

Detaljer

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217 3-2008 SLAGORDET Side ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2008 - 18. årgang Aktiviteten blomstrer Om jeg var minister Side 4 Humør og uhøytidlighet... Side 12

Detaljer

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE Velkommen til enda en jubileumsutgave av Nerven! I siste nummer hadde NerVen 10 års jubileum som landsdekkende utgave. Nå er det selve selvhjelpsarbeidet for mennesker med

Detaljer

Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE

Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE Knus mytene i arbeidslivet! Rådet for psykisk helse vet at mange med psykiske plager møter stengte dører i arbeidslivet. Ikke fordi de ikke kan jobbe, men fordi

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer