Helhetsplan Bekkestua nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helhetsplan Bekkestua nord"

Transkript

1 N Y T T N R Helhetsplan Bekkestua nord Informasjonsmøte mandag 6. oktober, se side 4 Ta godt vare på boligen Se side 9 Gavekort fra Stena Line Se side 14 Matsiden Se side 21

2 2 ABBL NYTT NR MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR Ansvarlig utgiver: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385, 1301 Sandvika Telefon: Ansvarlig redaksjonskomité: Søren Pedersen og Irene Nøbben Abonnement: Bladet er gratis for medlemmer. Abonnement kr 40 per år. Grafisk produksjon: 07 Gruppen AS, Oslo Innhold: 2 Bruk forkjøpsretten 3 Leder 4 Nye planer for Bekkestua 9 Ta godt vare på boligen 12 Stena Line 14 Aktuelle tjenester 17 Nytt om navn 18 Når detaljjene teller! 21 Mattips VED KJØP AV BOLIG - BRUK FORKJØPS- RETTEN! Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. Forkjøpsretten kan benyttes ved kjøp av andelsleilighet i tilknyttede borettslag. Her finner du boliger i alle størrelser fra 25 og opp til 100 m 2. Tilknyttede andelsboliger er andelsboliger som ligger i borettslag tilknyttet ABBL. For å kunne bli eller være andelseier av en slik leilighet, må man være medlem av boligbyggelaget. Ved overdragelse av slike leiligheter har først andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige medlemmene av boligbyggelaget forkjøpsrett. Hvordan benytter jeg meg av forkjøpsretten? Anne Marie Nesse Knudsen Forkjøpsrettsboligene utlyses i Budstikka hver mandag. De blir også lagt ut på ABBL s hjemmeside: Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum på hjemmebane! «ABBL nytt» medlemsblad for Asker og Bærum boligbyggelag utgis fire ganger per år og har et opplag på ca eksemplarer. Kontakt oss nå for et godt tilbud på annonsering i kommende utgaver i Annonsesalg: Rune Wold mobil e-post: ADD Media AS - P.b Grønland Oslo Fordelen ved å kjøpe bolig på forkjøpsrett, er at du slipper å delta i budrunden. Isteden kan du, etter at budrunden er avsluttet, vurdere om du ønsker å gå inn i høyeste bud. Er det flere medlemmer som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, avgjøres retten etter ansiennitet i boligbyggelaget. For mer informasjon om bruk av forkjøpsretten ta kontakt med vår saksbehandler Anne Marie Nesse Knudsen tlf HVEM FÅR ABBL NYTT? ABBL er et medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag AL. Bladet distribueres fire ganger i året til boligbyggelagets medlemmer og husstander hvor ABBL er forretningsfører. Samlet opplag for ABBL nytt er ca eksemplarer, noe som dekningsmessig stiller oss på linje med de store abonnementavisene i vårt område, Aftenposten og Budstikka.

3 ABBL NYTT NR INVESTOR UTEN OPPGJØRSEVNE Adm. dir. Søren Pedersen Så lenge vi hadde en ukontrollert prisstigning på nye boliger, var det fristende for investorer med marginal egenkapital, å kjøpe boliger i nye boligprosjekter. Med kun 10 % i håndpenger og forfall av restkjøpesummen først ved overlevering, kunne man oppnå betydelige gevinster gjennom liten eller ingen egenkapital. Flere prosjektmeglere holdt nær kontakt med investorene og oppnådde derfor imponerende salgstall. I mange tilfeller så megler for seg et nytt salg med dobbel meglerprovisjon. Utbygger var fornøyd. Salget gikk raskt og 60 % kravet som byggelånsbanken stilte for oppstart, ble lett oppfylt. Faktisk var meglere som kunne skaffe flest investorer, de mest populære blant utbyggerne. Men, «etter den søte kløe kommer den sure svie.» Flere investorer klarer ikke å selge leilighetene før overtakelse. De klarer heller ikke å finansiere restkjøpesummen. Betaling overfor utbygger misligholdes. Utbygger må begjære dekningssalg. Det siste kommer på toppen av at utbygger muligens fortsatt sitter igjen med egne usolgte boliger. Boligene blir klare for overtakelse og de som er reelle kjøpere, må flytte inn i boliger uten naboer. Ikke noen god start for bomiljøet. Hvordan det går med utbygger i en slik situasjon, kan nok variere. De store og profesjonelle utbyggerne klarer seg nok selv om de må døyve betydelige tap. For mindre solide utbyggere kan situasjonen bli fullstendig håpløs, med fare for ikke å kunne avslutte prosjektet. ABBL har sett faren lenge og rådet utbyggere til å være ytterst forsiktige med å selge boliger til investorer som ikke er i stand til å dokumentere oppgjørsevne. Ofte er vi da blitt møtt med at ABBL er alt for trauste og at man bare må akseptere at nye boliger benyttes som spekulasjonsobjekter. For de som har kjøpt bolig i prosjekter gjennom ABBL, er det imidlertid en trygghet at man som medlem av ABBL kun får kjøpt én bolig og at medlemskapet blir slettet ved tildeling. Dermed reduseres spekulasjonsmomentet til et minimum og kjøperne kan være trygge på at de får naboer ved innflytting. For de utbyggere som har valgt ABBL som samarbeidende megler, er det en trygghet å føle at de salg som er gjennomført, virkelig er reelle og at man ved overlevering av boligene, ikke sitter igjen med «Svarte Per».

4 4 ABBL NYTT NR NYE PLANER FOR BEKKESTUA 50 boliger under bygging Vi inviterer til informasjonsmøte på Bekkestua bibliotek. Mandag den 6. oktober kl

5 ABBL NYTT NR Bærum kommune legger i disse dager ut forslag til planprogram for Bekkestua sentrum nord. Planprogrammet skal legges til grunn for den videre utvikling av Bekkestua sentrum nord, slik at denne delen av sentrum skal kunne oppgraderes til samme standard som den søndre delen av Bekkestua. Til å orientere om planprogrammet har vi invitert leder for kommunens plan- og miljøavdeling, Arthur Wöhni. De andre grunn eierne innenfor Bekkestua sentrum nord, som har sendt inn innspill, er også invitert. ABBLs samarbeid med Peab Bolig AS ABBL har inngått en samarbeidsavtale med Peab Bolig som omfatter flere boligområder i Asker og Bærum, inkludert de arealer Peab Bolig eier eller har etablert utbyggingsretter til på Bekkestua. Konkret gjelder samarbeidsavtalen blant annet «SIGNATUR BEKKESTUA», Salg av 50 boliger under bygging, på hjørnet av Nadderudveien/Gamle Ringeriksvei. SOLLIGÅRDEN MED OMGIVELSER, ABBL er medeier sammen med Peab Bolig. Sistnevnte eiendommer inngår i helhetsplanen for Bekkestua. Planområdets avgrensning Helhetsplanen for Bekkestua nord vil omfatte følgende områder: Solligården med omgivelser (se forrige punkt). coop Mega-eiendommen Meglergården Bekkestua bibliotek Bekkestua brannstasjon samt de tilknyttede trafikkarealer i Jens Rings vei, Nadderudveien og Gamle Ringeriksvei. Dette er en foreløpig planavgrensing som kan bli endret under planarbeidet. Signatur Bekkestua, som allerede er ferdig regulert, ligger utenfor selve planområdet og vil bidra til et helhetlig preg for denne delen av Bekkestua. Planens bakgrunn Kommunen ønsker en helhetlig utvikling av Bekkestua sentrum nord. Flere av de andre grunneierne i området, inkludert Bærum kommune selv, ønsket også en videreutvikling av sine bebygde tomter og 24. januar 2008 besluttet kommunens Plan- og miljøutvalg å få utarbeidet en helhetlig reguleringsplan for Bekkestua sentrum nord. Samtidig ble grunneierne invitert til å komme med sine innspill overfor kommunen.denne prosessen har munnet ut i utkast til foreliggende planprogram. Vedtatt planprogram vil danne grunnlag for reguleringsplan for området. Kort om PEAB/ABBLs innspill På vegne av PEAB/ABBL har Puls arkitekter v/siv. ark. Tim Resen (arkitekten for Signatur Bekkestua) fremmet et innspill, som tar sikte på å knytte Bekkestua nord sammen med det øvrige sentrum, ved å skape en møteplass i stedet for dagens trafikkbaner. Innspillet går i korthet ut på å føre mesteparten av dagens gjennomgangstrafikk over til de eksisterende omkjøringsveier, hvor det allerede er kapasitet. De to rundkjøringene i planområdet nedjusteres og vei-/gateløpene rettes ut, for å tilpasse en mer urban situasjon. Da oppstår muligheten til å opprette et fotgjengervennlig torg, beliggende i områdets sentrum, som binder de ulike eiendommene sammen. Veiene over torget integreres i utformingen. Bilistene skal få en følelse av at de kjører over torget, slik man opplever det i den søndre delen av Bekkestua. Dette fører til at hastigheten senkes og at trafikken skjer på fotgjengernes premisser. Busstrafikken som i dag går over planområdet kan beholdes, men alternative ruter gjennom Bekkestua bør vurderes. Reduksjon av trafikk- og parkerings arealer kan frigjøre områder til offentlig torg og etablering av nye bygninger. Meglergården og COOP MEGA har kommet med innspill for sine eiendommer. Ny brannstasjon? En viktig premiss for innspillet er at Bærum kommune får frigjort arealene som i dag disponeres av Bekkestua brannstasjon. Bekkestua brannstasjon ble bygd i Lokaliseringen er uheldig for sentrumsutviklingen. Den opptar verdifulle arealer og har allerede i dag utrykning over et sentrumspreget område med stor gang- og biltrafikk. Det er også behov for oppgradering av stasjonen og kommunen arbeider sammen med Brannvesenet om å utrede en mulig flytting.

6 6 ABBL NYTT NR Fremdriftsplan for planarbeidet August 2008 Forslag til planprogram utarbeides September/oktober 2008 Oktober/november 2008 Desember 2008 Januar/mai 2009 Juni 2009 August/september 2009 Januar 2010 Høsten 2010 Høring i 6 uker Gjennomgang av merknader Planprogram vedtas Utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning Politisk 1. gangs behandling Høring i 6 uker Politisk ferdig behandling av reguleringsplanen Forventet salgsstart nye boliger Signatur Bekkestua Nadderudveien Solligården Meglergården Åpent torg Jens Ringsvei Gml Ringeriksvei COOP MEGA Brannstasjonen Biblioteket Slik kan Bekkestua sentrum nord se ut, med et åpent torg mellom bygningene. Utkast til situasjonsplan utarbeidet av Puls arkitekter ved Tim Resen.

7 ABBL NYTT NR FORRETNINGSFØRSEL ET GODT TILBUD TIL BOLIGSAMEIER ABBL er forretningsfører for ca boliger i Asker, Bærum, Røyken og Oslo Vest Våre samvittighetsfulle forretningsførere sørger for at boligselskapene får den oppfølging de trenger ABBL tilbyr, foruten vanlig forretningsførsel, teknisk og juridisk bistand, revisjon og inkasso Vi kan også forestå prosjektledelse og bygge ledelse av større vedlikehold- og rehabiliteringssaker Tlf RENHOLD - VAKTMESTERTJENESTER - HÅNDVERKSTJENESTER NSC gjør arbeidet komplett! Vi kaller det totalpakke. Nordisk Service Consult AS ble etablert i 1997 og er i dag totalleverandør innen bygg og eiendomsdrift, med hovedfokus på renhold, vaktmestertjenester og håndverkstjenester. Vårt slagord er Vi gjør arbeidet komplett fordi vi legger stor vekt på å gjøre arbeidet godt, og HELT ferdig. Industriveien Sandvika Telefon: Faks: E-post: -

8 Driftssikkerhet og enkel betjening, Typisk Miele! Miele Professional har i en årrekke installert vaskerimaskiner hos borettslag over hele landet. Stikkordene er kvalitet, driftssikkerhet og gode økonomiske løsninger på lang sikt. Miele Professional leverer vaskemaskiner, tørketromler, tøyruller, betalingssystemer (kort eller kontant) og elektroniske reservasjonstavler / reservasjon via internett. I tillegg kan adgangskontroll med kortleser installeres for å forhindre fremmedvask og innbrudd. Miele tar gjerne hånd om alt fra planlegging og innredning til installasjon og all etterservice. Enkelt og greit! Miele AS, Løxaveien 13 Postboks 183, 1309 RUD Telefon Telefaks E-post: Internett:

9 ABBL NYTT NR TA GODT VARE PÅ BOLIGEN Boligen er husstandens viktigste investeringsobjekt Asker og Bærum opplever stor aktivitet når det gjelder rehabilitering og vedlikehold av eksisterende boligmasse. Planmessig vedlikehold øker eiendommens verdi. Mange av ABBLs boligselskaper ser verdien av å investere i boligmassen. Hvert femte år utarbeider ABBL en vedlikeholdsrapport og en vedlikeholdsplan for boligselskapene. Denne benyttes som grunnlag for langsiktig vedlikeholds planlegging. Ikke minst er det viktig for boligselskapene å bygge opp en egen kapital, som kan legges i bunnen når fremtidige, større vedlikeholds oppgaver og rehabiliterings oppgaver skal finansieres gjennom lånopptak. VIKTIG Å PLANLEGGE FØR MAN SETTER I GANG Før man setter i gang med et større vedlikeholdsprosjekt, er det viktig med grundig planlegging. Her er ABBLs vedlikeholdsplan et nyttig redskap. Gjennom vedlikeholdsplanen kan styret i boligselskapet beslutte en teknisk og økonomisk fremdriftsplan for når arbeidene bør gjennomføres. Deretter bør det utarbeides en beskrivelse og et anbudsgrunnlag. Her kan ABBL gi god bistand gjennom vår seksjon «Nybygg- og rehab.» Dersom tiltaket krever byggesøknad, har ABBL sentral godkjenning og kan stå som ansvarlig søker. Seksjon «Nybygg og rehab.» kan også bistå med forprosjektering og byggeledelse. På denne måten er boligselskapet sikret en god og kontinuerlig oppfølging gjennom hele byggeprosessen. BESLUTNING OM IGANGSETTELSE Det er styret i boligselskapet som har det fulle ansvar for at eiendommen blir tilfredsstillende vedlikeholdt. Generalforsamling eller sameiermøte kan ikke overprøve styret i slike spørsmål. Når det gjelder standard hevinger og fornyelser, må imidlertid generalforsamling og sameiermøte spørres først. Her kan det ofte være vanskelige grensesnitt og er styret i tvil, vil ABBL anbefale at det innkalles til generalforsamling eller sameiermøte. Gjelder tiltaket ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten, som etter forholdene går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, kreves det i borettslag og sameier to tredjedels flertall av de avgitte stemmer. Skal tiltaket finansieres gjennom lånopptak, bør alltid generalforsamling eller sameiermøte innkalles før beslutning fattes. GODE AVTALER MED ENTREPRENØR Når beslutning er fattet og arbeidene skal igangsettes, er det viktig å benytte avtalestandarder og entrepriseformer som passer til det arbeidet som skal utføres. Det er av stor betydning hvordan en avtale med entreprenør er utformet. Vær oppmerksom på at et avtaleutkast utarbeidet av entreprenøren kan være vektet til dennes fordel. Det er også viktig å sjekke entreprenørens referanser, gjennomføringsevner, garantier m.m. Gjennom ABBL kan boligselskapet få tilgang til standardavtaler og tilpassede avtaler. ABBL kan også engasjeres til å gjennomføre kontraktsforhandlinger. OPPFØLGING UNDER VEIS Det er viktig at byggearbeidene følges opp under veis og det er ikke nok å bare godkjenne sluttresultatet.

10 10 ABBL NYTT NR Vær sikker på at oppfølgingen er profesjonell nok til å fange opp feil og mangler. Kontrollerer man kun sluttresultatet på f.eks. en dreneringsjobb, oppdager man ikke hva som lå i grøften før den ble fylt igjen. Gjennom seksjon «Nybygg og rehab.» kan boligselskapet velge ABBL som rådgiver for hele gjennomføringsprosessen. ABBL kjenner boligselskapene godt gjennom forretningsføreravtalen og kan derfor gjennomføre slike tiltak til rimelige priser. Våre ingeniører på seksjon «Nybygg og rehab.» dekker de fleste fagområder innenfor vedlikehold av boligbygg og innehar betydelig bruker erfaring. SEKSJON NYBYGG OG REHAB ABBL har etablert en egen seksjon for «Nybygg og rehab.» Foruten oppfølging av nye boligprosjekter, foreslår avdelingen rådgivning, prosjektledelse og byggeledelse for større vedlikehold- og rehabiliteringsprosjekter. Seksjonen er bredt sammensatt med erfaring og kompetanse fra flere områder og har sentral godkjenning innenfor alle relevante fagområder. Vår prosjektsjef, Mette Heidi Kirksæther, er arkitekt og har eferaring fra kommunal byggesaksbehandling og planlegging. Avdeling Nybygg og rehab, fra venstre: Senioringeniør/byggeleder Daniel Koren, Ingeniør/byggeleder Tor Audun Andreassen, Ingeniør/saksbehandler Liv Oddrun Hustveit, Seksjonsleder Berit Knudsen, Prosjektsjef Mete Heidi Kirksæther.

11 ABBL NYTT NR Fornøyd Boligsameie med sans for planlegging! Granåsen Boligsameie fullførte en fasade rehabilitering for tre år siden. Mange vinduer var ødelagte på grunn av råte og fasadene begynte å bli slitte. Sameiet valgte å ta en samordnet rehabilitering fremfor å flikke og reparere underveis. Utbyttet ble at de fikk en mindre belastning i byggeperioden, økonimisk gevinst ved samordning og god planlegging. Etter isolering og innglassing av balkongene har gitt bedre lydisolering og bedre energiøkonomi og ikke minst: fornøyde beboere! Her representert ved styreleder Arne Nordhagen og styremedlem Vigdis Rosseland. Tenk deg at det begynner å brenne hjemme hos deg, eller hos naboen... Visste du at nå kan hele boligsameiet tilknyttes med brannalarm til Asker og Bærum brannvesen? Da er alle i boligsameiet sikret øyeblikkelig utrykning. Raskere går det ikke. Ta kontakt på telefon for mer informasjon og tilbud.

12 12 ABBL NYTT NR Vi har i samarbeid med Stena Line fornøyelsen av å invitere deg på et MiniCruise for inntil 4 personer! Vedlagt bladet følger et gavekort fra Stena Line. Tilbudet inneholder et 24/36-timers MiniCruise tur/retur på linjen Oslo Frederikshavn for inntil 4 personer i en 4-sengs økonomilugar. Gavekortet er gyldig til 20. desember 2008, og gjelder utreise alle dager, men for utreise fredager og lørdager beregnes et tillegg. Ved forhåndsbestilling av middagsbuffét eller Arne Brimi meny på utreisen, får du en standard lugar med vindu, uten tillegg. Oppgi kode NXMAT40. For oppgradering til andre lugartyper og forhåndsbestilling av mat, se baksiden av gavekortet. Reisen kan enten bestilles via internett, pr. telefon eller ved innsendelse av kupongen. Gøy på vannet! «Gøy på vannet» er det nye slagordet til Stena Line som nå pryder Stena Sagas langsider. Bak dette slagordet ligger grunntanken til Stena Line nettopp at alle gjester skal ha det gøy på vannet når de reiser med Stena Line. Mye har skjedd om bord i det siste. Bl.a. er Stena Saga nå blitt helt røykfri innendørs. Nå som det ikke lenger er vanlig å røyke inne noe sted på land, har stadig flere reagert på røykingen om

13 ABBL NYTT NR bord. Stena Line håper og tror at flere gjester vil bli fornøyde med et røykfritt innemiljø. Røykere henvises til et nytt og flott uteområde. Velværeavdeling Videre er åpningstidene i velværeavdelingen blitt utvidet, og avdelingen er nå åpen hver dag. Her tilbys ulike behandlinger i behagelige omgivelser, som f. eks aromaterapi, ansiktsbehandling, antirynkebehandling, Hawaiansk massasje, sjokolademassasje, massasje med varme lavasteiner, pedicure, manicure, fotspa og styling og klipp hos frisør. Shopping Under Stena Sagas dokkingsperiode på nyåret ble det foretatt en stor ombygning som har blitt veldig godt mottatt; taxfree-butikken på dekk 4 ble flyttet opp til dekk 7. Butikkområdet ble dermed utvidet til totalt ca. 900m² på samme dekk! Utvalget i butikken har blitt større og inneholder nå bl.a. accessoirer og klær. Tettpakket underholdningsprogram Høstens program har mye spennende å by på. «Absolutt Fredag» er jentenes favorittcruise. Lørdager er «Absolutt Cruise» med ulike temaer og kjente og populære artister, og søndager skifter mellom jazz og danseband. Jazzcruisene blir stadig mer populære og flere reiser nå på søndager for å oppleve kvalitets-jazz om bord. Utreise søndager innebærer 2 nattseilinger og en hel dag til disposisjon i land. Denne høsten kan man oppleve både Absolutt Elvis 20. september, Absolutt Swing 11. oktober og Absolutt Pink 18. oktober. 25. oktober blir det stort 80-talls party med Katarina fra Katarina & the Waves, og 1. november er det Absolutt Halloween. 8. november er det som seg hør og bør i disse ABBA-tider, Absolutt ABBA om bord. Barnas Båt i høstferien (f.o.m ) I alle skoleferier gjøres Stena Saga om til Barnas Båt. I høstferien, fra 26. september til 4. oktober, kan barna bli med på aktiviteter, lek og moro i Matrosklubben og i lekeland på dekk 9. Julens Båt 2008 (f.o.m ) Fra 14. november er Stena Saga pyntet til jul, bufféen står dekket med deilige juleretter, 900m 2 med butikker bugner av juletilbud og juleunderholdningen er på plass!

14 14 ABBL NYTT NR A K T U E L L E T J E N E S T E R ANNONSESALG Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum i ABBL-nytt! BYGNINGSSKADER EL-INNSTALLASJON OG SERVICE Vi utfører alt innen sterkstrøm og svakstrøm. Som ABBL medlem har du rabatter på våre produkter og installasjonsarbeid. Elfagsjekk av ditt anlegg? Varmesystemer? Lys og varme? Alarmer? Telefoni? Porttelefon? Ring hytta varm? FARGEHANDLERE HÅNDVERK MALERE CONTAINERUTLEIE Bestill container i dag TAKSERING Din totalleverandør innen avfallsbehandling Telefon

15 ABBL NYTT NR MASKINENTREPRENØRER Vi hjelper deg med klargjøring av B Graverservice-59X80.indd Comfort-59X80.indd 13:12: :29:43 vinterredskapen RØRLEGGERE RØRLEGGERE Meisingset Vegard-59X40.indd :17:19 A K T U E L L E T J E N E S T E R B_Rørlegger-59X40.indd :05:54 ANNONSESALG Andenæs VVS-59X40.indd :36:42 VAKTMESTERTJENESTER ero_vinter-59x80.indd :29:09 Vaktmestertjenester Garasjefeiing Gressklipping Thomas Land-59X80.indd :03:25 Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum i ABBL-nytt! Faks: Mob:

16 16 ABBL NYTT NR NOPRO Markedets beste strøsandkasser! Merdeveien Notodden Tlf Faks liter 200 liter Se våre nettsider 350 liter 550 liter 730 liter GRAVSTEINER NAVNETILFØYELSER OG OMARBEIDELSER Ingen fordyrende mellomledd Oslo-distriktets største utvalg Alle prisklasser Ring og få tilsendt GRATIS katalog 12% rabatt ved henvisning til annonsen AVDELING GRORUD: TRONDHEIMSV. 457, OSLO TLF: AVDELING SANDVIKA: INDUSTRIV. 10, SANDVIKA TLF:

17 ABBL NYTT NR nytt om navn BYGNINGSINSPEKTØR TEKNISK FORVALTNING GEIR HÅSTEIN er ansatt som bygningsinspektør fra 25. august Geir er 34 år og utdannet tømrer. Han har flere års erfaring som tømrer og vil i hovedsak arbeide med oppfølging og rådgivning omkring vedlikeholdsarbeider samt utarbeide vedlikeholdsrapporter og vedlikeholdsplaner. INKASSOMEDARBEIDER KARIANNE SVALUND er ansatt som inkassomedarbeider fra 4. august Karianne er 26 år og har bachelorgrad i eiendomsmegling fra BI og bachelorgrad i økonomi og ledelse fra University of Queensland i Australia. Hennes hovedarbeidsoppgaver vil være oppfølging og inndriving av husleie/fellesutgifter m.v. på inkassoavdelingen. IT-KONSULENT ANDREAS VIK OSLAND er ansatt som it-konsulent fra 1. oktober Andreas er 22 år og har fagbrev IKT driftsfag fra Mo og Jølster Videregående skole. Han har det siste året jobbet som kundekonsulent i Enivest AS, hovedsakelig med teknisk kundestøtte. Hans hovedoppgaver vil være drifting av nettverk og servere m.v. og for øvrig være en ressursperson for bedriften og kollegaer i den daglige driften. Spar penger som medlem i ABBL Gjennom samarbeidet mellom Lefdal Installasjon AS og Asker og Bærum Boligbyggelag AL har du som medlem fordeler. Vi gir deg rabatter som virkelig monner: 20% på våre materialpriser 10% på våre timepriser For deg i ditt hjem utfører vi blant annet: Energisparing - råd for lavere strømregninger EL-sjekken - kontroll av el-anlegget Servicebiler - rask betjening med stort lager Elektrikere - fagfolk med lang erfaring For oppdrag i Asker og Bærum, ring Åge Wiik på Nydelig design, smakfulle farger og en kvalitet vi gir 20 års garanti på. Spesialpris til alle ABBL- medlemmer. huseby-as.no Vi gir deg LIVSTIDSGARANTI Rådm. Halmrastsvei 18, 1337 SANDVIKA. Tlf

18 18 ABBL NYTT NR Når detaljene teller! Tekst og foto: Scritto/Hilde Bringsli Marianne Granly har et stort utvalg av knotter og knagger i sin butikk Vollywood i Asker. Alle kan møblere et rom, men ikke alle greier å skape det rommet de virkelig ønsker seg. Marianne Granly vet hvordan stemninger skapes. Her er hennes tips. Tenk funksjon Begynn alltid med å tenke på hvilken funksjon rommet du skal pusse opp eller fornye skal fylle, og velg møbler, belysning og farger i henhold til dette. Tar du ikke hensyn til funksjon vil du neppe bli fornøyd med endringene i det lange løp, mener Marianne. For den som ikke har all verdens plass har hun følgende tips: Slipp inn lyset og ikke ha for mye framme. Et overmøblert eller overdekorert hjem vil ofte fremstå som rotete, og minsker romfølelsen. Det er også viktig å velge møbler som tar hensyn til rommets størrelse. Velg for eksempel stoler som står på høye ben, og som har åpne armlene. Da tar de visuelt sett mindre plass enn om de var «tette». Bord i glass fungerer fint i små rom, og speil kan også bidra til å skape mer romfølelse. Lyse farger på vegger og møbler gir også en «romsligere følelse» fordi lyse farger reflekterer lyset. Gammelt og nytt Marianne har en forkjærlighet for å blande nytt og gammelt. Kombinasjonen av gamle og nye møbler er gjerne det som gjør rommet unikt og gir det sjel. Og er du ikke fornøyd med det gamle avlastningsbordet, krakken eller for eksempel kommoden, hva med å pusse det opp selv? Ønsker du en shabby chic stil, det vil si et «slitt» uttrykk, kan du f. eks male møblet med hvit grunning og pusse møblet forsiktig med sandpapir på steder det ville vært naturlig at det var slitt, sier Marianne og legger til: Det kan være fint å bruke blank maling på enkelte møbler, men husk at ujevnheter blir ekstra synlige med denne type maling. Marianne har også sansen for å hente fram gamle gjenstander og bilder når hun skal innrede. Et sølvfarget fat, kan bli et lekkert stilleben sammen med levende blomster, lysestaker i ulike størrelser, bilde av mormor og kanskje et av hennes perlekjeder. Når du skal lage denne type stilleben, eller når du skal freshe opp sofaen med nye puter eller sette opp knagger, husk å tenke i oddetall, Det er mer estetisk «riktig» enn om du bare velger en eller to, råder Marianne. Bruk av sjablonger har skutt fart. Mange velger figurer og symboler. Marianne er glad i fine sitater som hun blant annet plasserer på gamle møbler. Har du lyst til å lage noe helt personlig? Hva med å montere knagger på en gammel treplanke?

19 ABBL NYTT NR Speil er lekkert i seg selv, og kan også i enkelte tilfeller gi mer romfølelse. Ønsker du en shabby chic stil, kan du male utvalgte møbler med grunning for så å pusse det forsiktig med sandpapir på steder det ville vært naturlig at det var slitt. Et sølvfarget fat, kan bli et lekkert stilleben sammen med levende blomster, lysestaker i ulike størrelser, bilde av mormor og et av hennes perlekjeder. Knotter og knagger til begjær Knotter og knagger har Marianne et stort utvalg av i butikken sin. Det å skifte ut gamle knotter på skap og kommoder kan skape en uant og veldig fin effekt, og det er en enkel og rimelig fornyelse. Det samme gjelder nye knagger. Har du lyst til å lage noe helt personlig, kan du for eksempel skru fast knaggene på en gammel treplanke. Kanskje har du gjort noen fine funn i fjæra i sommer? I så fall kan du jo lime skjell på også, sier Marianne, som liker å ta vare på gode sommerminner. Bruk av tekstiler og sjablong Tekstiler gjør mye med et rom. Bytt ut puter, gardiner, håndklær og sengetøy fra tid til annen, og gjerne i takt med årstidene. Det er en billig form for fornyelse som kan gi stor effekt. Og hva med å skaffe et overkast til en gammel stol eller en sofa som ikke lenger passer i fargen eller har blitt slitt, oppfordrer Marianne og legger til: Bruk gjerne ulike teksturer eller overflater når du skal innrede noe rufsete, noe blankt, noe glatt osv. Rå kontraster gir gjerne en spennende effekt og bidrar til at hjemmet ditt får personlighet. Bruk av sjablonger har skutt fart. Mange velger figurer og symboler. Marianne er glad i fine sitater som hun blant annet plasserer på gamle møbler og på vegger. På denne måten får du et møbel eller en veggdekor som er helt unik. Dessuten liker jeg å lese de små visdomsordene som det er så mye sant i. Og nå som vi går mot mørkere tider: Bruk masse stearinlys, gjerne med duft og ha friske blomster i hus det gir en god atmosfære, avslutter Marianne Granly. Mariannes inspirasjonstips: Gå i brukt- og antikkbutikker. Du kan gjør store funn! Let etter møbler og gjenstander på Også her kan du gjøre scoop! Ta turen innom IKEA. De er utrolig dyktige på å lage praktiske løsninger. Ta en titt på (Informasjonskontoret for farge og interiør) for tips og råd vedrørende oppussing Les interiørmagasiner og bli inspirert!

20

21 ABBL NYTT NR Mattips Oppskrift: Opplysningskontoret for melk. Foto: Bård Ek. Vinanbefaling: Scritto/Hilde Bringsli. Fransk lakseform Tidsforbruk: min Vanskelighetsgrad: lett Porsjoner: 4 Fremgangsmåte:: Skjær laksen i 2 x 2 cm store biter. Krydre fisken med salt. Skjær purren i skiver og eplene i terninger. Legg alt i en smurt ildfast form. Bland matfløte og sennep. Hell dette over fisken. Stek formen midt i ovnen på 225 C i 15 minutter. Server gjerne med kokte poteter og grønnsaker. Vinanbefaling Her har vi laks, frukt (sødme og syre), sennep («hot») og grønnsaker. Morsom kombinasjon som enkelt kan kombineres med hvitvin. En tommelfingerregel kan være at man skal søke etter de samme elementer i vinen som i maten. Denne retten bruker en del epler. Modne røde epler kan kombineres med en Chardonnay som har noe av de samme elementer, men spør etter en vin uten eller med lite fatpreg. Er det grønne syrlige epler kan en riesling være et godt alternativ. Hvis sennepen bidrar med styrke i retten må man ha noe sødme for å dempe det «hotte». Den nye vinverden, som omfatter Australia, New Zealand, Sør-Afrika og Sør-Amerika kan bidra med alle disse elementene både i riesling og Chardonnay. En tysk riesling er også et godt alternativ. Men siden dette er en Fransk lakseform og du kanskje ønsker å kjøre fransk, kan du forsøke en moden riesling fra Alsace, helst med noe sødme i (10 12 gram). Eller en moden chardonnay fra Burgund. Hadde det vært hvit fisk kunne man kombinere dette med rødvin også, men på grunn av fettet i fisken vil rødvin virke «metallisk» i smaken. Ingredienser 500 g laksefilet 1 ts salt 1 stk purre 2 stk epler 3 dl matfløte 2 ts sennep fransk, tørr type

22 22 ABBL NYTT NR ALT I GLASSARBEID Alltid gode tilbud Dører og vinduer Energispareglass Verandaskjerming Bly/messinginnfatning Speil etter mål Dusj-løsninger Helglassdører Glassrekkverk Henvis til annonsen og få ABBL-rabatt Malling gt.11, 3044 Drammen Tlf.: Fax: FFV FAGRÅDET FOR VÅTROM GODKJENT BEDRIFT

23 ABBL NYTT NR Kostnadsfritt hjemmebesøk Book et hjemmebesøk, så får du profesjonell rådgivning med planlegging av ditt kjøkken - helt uten kostnad. Få et nytt kjøkken ferdig montert på under en dag! Til deres eksisterende stammer og nåværende planløsning måltilpasser vi et helt nytt kjøkken med nye moderne løsninger. Følgende inngår: Nye fronter Nye heldempende hengsler Nye moderne skuffesystem Nye beslag Montering på en dag Fem års garanti Kontakt Mikael Abrahamsson for et kostnadsfritt hjemmebesøk

24 B-BLAD Returadresse: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Leif Tronstads plass 7, Postboks 385, 1301 SANDVIKA

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 2 roms med sydvendt balkong, delikat kjøkken fra 2008 Adresse: Heggesnaret 5, 2 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 47/47/50 m² F.kostnader: Kr. 2 384,- Fellesgjeld: Kr. 6 848,-

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3-roms leilighet med utgang til hage. Store utearealer rundt boligen. Adresse: Gjønnesveien 12, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 64/64/70 m² F.kostnader: Kr. 2 098,- Fellesgjeld:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Praktisk 5 roms beliggende attraktivt på Rykkinn. Garasje Adresse: Bringebærstien 1, 2 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 92/92/98 m² F.kostnader: Kr. 2 872,- Fellesgjeld: Kr. 33 069,-

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 1 490 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 1 490 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Meget pen og moderne 2 roms andelsleilighet Adresse: Dønskiveien 27 B, 3 etg. Ant.rom 2 Areal: 59/55 m2 F.kostnader: Kr. 1 769,- Fellesgjeld: Kr. 27 808,- Visning: tir 20.1.2009

Detaljer

Fastpris: Kr 1 900 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr 1 900 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 1 roms andelsleilighet Adresse: Måneveien 34, 1 etg. Ant.rom 1 Bra/P-rom/Bta: 39/27/45 m² F.kostnader: Kr. 3 250,- Fellesgjeld: Kr. 331 834,- Visning: ons 03.02.16 kl. 18:00 19:00 Fastpris: Kr 1 900 000,Melding

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 2 roms, Hyggelig utsyn, hage, veletablert boligområde. Oppgraderingsbehov Adresse: Eiksveien 92 C, u. etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 54/51/59 m² F.kostnader: Kr. 1 470,- Fellesgjeld:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT RYKKINN - Meget pen og påkostet 4 roms andelsleilighet. Garasje Adresse: Bjørnebærstien 39, 1 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 92/92/100 m² F.kostnader: Kr. 2 378,- Fellesgjeld:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 4 roms andelsleilighet Adresse: Stigerbakken 17, 2 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 109/109/116 m² F.kostnader: Kr. 3 085,- Fellesgjeld: Kr. 54 373,- Visning: tor 12.6.2014 kl. 18:00-19:00

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet/rekkehus Adresse: Arnesenga 8 B Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 90/86/100 m² F.kostnader: Kr. 2 157,- Fellesgjeld: Kr. 0,- Visning: ons 1.9.2010 kl. 18:00-19:00

Detaljer

Fastpris: Kr 2 200 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr 2 200 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 3 roms andelsleilighet i 4-mannsbolig Adresse: Tunheimbakken 13, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 47/47/52 m² F.kostnader: Kr. 2 550,- Fellesgjeld: Kr. 66 343,- Visning: man 30.11.2015 kl. 17:00-18:00 Fastpris:

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys og romslig 3 roms i toppetg. Adresse: Måneveien 28, 4. etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 66/66/72 m² F.kostnader: Kr. 3 540,- Fellesgjeld: Kr. 27 997,- Visning: ons 25.11.2009

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys, pen og gjennomgående 4-roms endeleil. beliggende i 1. etasje med trappefri adkomst Adresse: Fururabben 10 D, 1 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 90/90/97 m² F.kostnader: Kr.

Detaljer

Fastpris: Kr. 2 350 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr. 2 350 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 2-roms leilighet med balkong i svært sentralt område - balkong - garasje Adresse: Paal Bergs vei 34, 1 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 54/54/60 m² F.kostnader: Kr. 2 246,- Fellesgjeld: Kr. 86 341,- Visning:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet Adresse: Conradis vei 8, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 75/75/82 m² F.kostnader: Kr. 3 143,- Fellesgjeld: Kr. 169 427,- Visning: man 16.3.2015 kl. 16:30-17:30

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT HASLUM - Hyggelig 3 roms i et stille bomiljø Adresse: Smedveien 5 B, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 54/54/59 m² F.kostnader: Kr. 1 903,- Fellesgjeld: Kr. 39 699,- Visning: tir

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 3-roms leilighet med garasje. Utsikt. Solrikt. Adresse: Måneveien 36, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 65/65/73 m² F.kostnader: Kr. 4 437,- Fellesgjeld: Kr. 478 864,- Visning:

Detaljer

30 boliger i 1., 2. og 3. etasje. Fila 10, 3070 Sande Fra 51-102 kvm, 2-3 rom og kjøkken.

30 boliger i 1., 2. og 3. etasje. Fila 10, 3070 Sande Fra 51-102 kvm, 2-3 rom og kjøkken. Sandetorg Borettslag Nedre Buskerud Boligbyggelag NBBO utbygging Drammensmegler n NBBO Byggtek w w w. g n i z t r e k l a m e. n o Sande Torg ligger i rolige og solfylte omgivelser med nærhet til barnehage,

Detaljer

Der du vil bo! Vi tilbyr prisgunstige produktpakker til borettslag

Der du vil bo! Vi tilbyr prisgunstige produktpakker til borettslag Der du vil bo! Sunndal Boligbyggelag ble stiftet i 1952, og går i dag under navnet SUNNBO. Gjennom snart 70 år har vi skaffet våre medlemmer et godt sted å bo, ved å bygge boliger tilpasset alt fra ungdom

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Gjennomgående og pen 3 roms med garasje Adresse: Måneveien 30, 3 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 77/75/85 m² F.kostnader: Kr. 4 264,- Fellesgjeld: Kr. 565 726,- Visning: ons 7.11.2012

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 2 roms andelsleilighet med solrik balkong Adresse: Conradis vei 14 D, 3 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 48/48/52 m² F.kostnader: Kr. 2 028,- Fellesgjeld: Kr. 67 946,- Visning: tir

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 4 roms andelsleilighet Adresse: Bjørnebærstien 54, 3 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 93/93/100 m² F.kostnader: Kr. 2 735,- Fellesgjeld: Kr. 42 514,- Visning: 20.10.2009 kl. 18:30-19:30

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen og praktisk 2-roms. Stor balkong med fritt utsyn Adresse: Dønskiveien 27 A, 2 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 55/52/58 m² F.kostnader: Kr. 1 931,- Fellesgjeld: Kr. 11 970,-

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Moderne og romslig 2 roms m/vestvendt terrasse Adresse: Grevlingåsen 11 B, u. etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 52/52/58 m² F.kostnader: Kr. 1 467,- Fellesgjeld: Kr. 41 166,- Visning:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet Adresse: Kokkerudåsen 27, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 66/66/72 m² F.kostnader: Kr. 4 755,- Fellesgjeld: Kr. 194 590,- Visning: lør 10.9.2011 kl. 14:00-15:00

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT HOSLE : Spesielt strøken 3(4)-roms. Totalrenovert med høy standard - fjordutsikt Adresse: Grevlingåsen 5 C, 3 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 82/82/90 m² F.kostnader: Kr. 2 492,-

Detaljer

Et trygt valg hele livet

Et trygt valg hele livet Et trygt valg hele livet Skien Boligbyggelag et trygt valg Vi var her i går, vi er her i dag og vil være her i fremtiden. Arne-Viggo Hjelm, direktør Vårt mål er å skaffe medlemmene gode boliger i gode

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 2 420 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 2 420 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys og delikat 4 roms. Vestvendt balkong. Garasje Adresse: Grevlingåsen 13 A, 2 etg. Ant.rom 4 Areal: 87/78 m2 F.kostnader: Kr. 2 218,- Fellesgjeld: Kr. 26 266,- Visning: ons

Detaljer

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Torvhusbakkane Buret tsl ag 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Nytt og spennende boligprosjekt på Ågotnes Torvhusbakkane borettslag blir et unikt og attraktivt boligprosjekt med en sentral beliggenhet

Detaljer

ENKELT OG GODT. 7 retter du garantert lykkes med

ENKELT OG GODT. 7 retter du garantert lykkes med ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med Foto: Studio Dreyer-Hensley OVNSBAKT LAKS MED SITRON GJØR DET ENKELT! Vi vet at mange har lyst til å spise mer fisk, men at de tror det er så vanskelig å

Detaljer

ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med

ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med Gjør det t! OVNSBAKT LAKS MED SITRON 600 g 2 ss 4 ss laksefilet uten skinn og bein soyasauce sitron 2 ½ vårløk grønt eple hjertesalat avokado Salat Vi vet

Detaljer

Fastpris: Kr ,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr ,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 3 roms andelsleilighet Adresse: Grevlingåsen 17, 4 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 76/76/84 m² F.kostnader: Kr. 3 099,- Fellesgjeld: Kr. 88 469,- Visning: tir 04.10.16 kl. 17:00-18:00 Fastpris: Kr 4 200

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Sommer oase på liten plass

Sommer oase på liten plass Sommer oase på liten plass Gjennom lavendelbusker i store tønner, oliventrær og lavthengende greiner kommer man inn i hagen til Renate og Trond. Den bare 250 kvadratmeter store hagen er innredet som et

Detaljer

En smak av INTERIØR TEKST: FREDRIKKE FRIIS BERTHEUSSEN STYLING: TONE KROKEN FOTO: RAGNAR HARTVIG

En smak av INTERIØR TEKST: FREDRIKKE FRIIS BERTHEUSSEN STYLING: TONE KROKEN FOTO: RAGNAR HARTVIG INTERIØR Kjøkkenet er husets hjerte, Astrid og datteren Clara lager gjerne mat sammen. Sist sommer laget Astrid 30 krukker med syltetøy alene. En smak av FRANKRIKE ASTRID INNREDER SIN KLASSISKE FROGNERLEILIGHET

Detaljer

TIL VENSTRE Bordet og stolen er bruktfunn.

TIL VENSTRE Bordet og stolen er bruktfunn. Norges mest...2_norges mest.. 9/30/10 9:08 PM Side 8 Det er noe spesielt med gamle møbler, sier Eva. Jeg føler en egen ro når jeg holder på med et nytt prosjekt, og liker tanken på at møbler som ellers

Detaljer

PUSTEROM Store vinduer og utvidede døråpninger gir dette hjemmet masse luft og god romfølelse.

PUSTEROM Store vinduer og utvidede døråpninger gir dette hjemmet masse luft og god romfølelse. INSPIRASJON HJEM da mette og niels pusset opp huset, fjernet de flere dører og utvidet åpningene, slik at romfølelsen ble luftigere. Møtet mellom gammelt og nytt er dessuten viktig for dem, noe som kommer

Detaljer

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet Designer dine løsninger Din ressurs i prosjektet Vi har erfaring fra 30 år i bransjen Vi i Greno og hjelper deg med å legge hele puslespillet. Med en helhetlig forståelse for de ulike brikkene vil vi kunne

Detaljer

Vi bygger din hyttedrøm...

Vi bygger din hyttedrøm... Vi bygger din hyttedrøm... DIN DRØM - VÅR HVERDAG! Drømmen om en egen hytte i flott natur er noe vi bærer i oss. En base for utflukter gjennom alle årstider, til skog, fjell og sjø, peiskos og sosialt

Detaljer

pasteller Hus med lys, luft

pasteller Hus med lys, luft Hus med En herlig miks av gammeldags sjarm og industrielle detaljer preger hjemmet til familien på fire, som flyttet fra byen og ut på landet for å få enda mer boltreplass. HjemmetINTERIØR Tekst: Camilla

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting www.mester-bygg.no www.mesterhus.no 2 www.mester-bygg.no MESTER-BYGG -ingen jobb for liten, ingen for stor Mester-Bygg har den faglige kunnskapen og den lokale forankringen som sørger for at alle byggeprosjekter

Detaljer

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing Nyt utelivet Hagestuer og Balkonginnglassing NYT LIVET TIL FULLE Er det bare naboen som skal hygge seg ute uavhengig av temperatur, vind og regn? Du er velkommen til en av våre dyktige forhandlere for

Detaljer

Hva ønsker jeg å utrykke?

Hva ønsker jeg å utrykke? Innledning Produktet mitt er en lykt av leire. Den er formet som en blanding av et tre og en skyskraper, dette er et utrykk for hvordan Sande blir en by. Målgruppen er alle som er interesserte i utviklingen

Detaljer

Fjelljom. Gi hytta et unikt særpreg.

Fjelljom. Gi hytta et unikt særpreg. kjøkken og møbler Drømmer du om nytt kjøkken? Prima har produksjon av kjøkken og møbler i heltre. Kompromissløs kvalitet og miljøvennlig produksjon. Vi kan også tilby kjøkken og bad fra danske Aubo. Dansk

Detaljer

Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14)

Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14) Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14) ENKEL 20 40 MIN Ris kokt i kokosmelk får en deilig, eksotisk smak som passer godt til kylling. Stekt ananas med kokos setter prikken over i-en. 4 Porsjoner

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 22 /2015 Bladet utgis av GARANTI Alta 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Apanes Brl Alta Nyhet ALTA/ Unik endeleilighet med i Apanes

Detaljer

Skap julestemning med sild. Det trenger ikke være så vanskelig å lage sild til jul. Det er lov å jukse litt

Skap julestemning med sild. Det trenger ikke være så vanskelig å lage sild til jul. Det er lov å jukse litt Skap julestemning med sild Det trenger ikke være så vanskelig å lage sild til jul. Det er lov å jukse litt Sild er en glemt skatt med utallige muligheter, det er bare å bruke fantasien! Alt du trenger

Detaljer

7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER

7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER RASK 7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER TORSKE- PANNE RASKE RETTER MED FISK! Vi vet at mange har lyst til å spise fisk oftere. Det er bare et hinder: man tror fisk betyr komplisert mat som tar lang

Detaljer

Interiørarkitekt Malermester

Interiørarkitekt Malermester Interiørarkitekt Malermester Rørlegger Entreprenør Elektriker Ditt borettslag har inngått en samarbeidsavtale med Madalon og deres Oppussingskamerater. Dette innebærer en rekke fordeler for deg som bor

Detaljer

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag 15-30 min Ca.1400 gr torskefilet 2 brokkoli 2 squash 4 rødløk 8 fedd hvitløk Sherry tomater Olivenolje Salt og pepper 1. Del squash, brokkoli og løk i passende biter.

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta

GARANTI BOLIGAVIS. Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta GARANTI BOLIGAVIS Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta Gakorisletta Borettslag Prisant. 1 260 000 P-Rom 51 m2 Denne leiligheten er perfekt for både unge førstegangs-etablerere og eldre, som ikke trenger

Detaljer

Nordic Feng Shui Center minner om at høsten

Nordic Feng Shui Center minner om at høsten Nordic Feng Shui Center minner om at høsten faktisk ikke er så langt unna. Høsten er tid for oppstart av utdanning,kurs og planlegging av videre framtid. Nordic Feng Shui Center er den eneste skolen i

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min INGREDIENSER 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 ss olje til steking 1 stk gul paprika 1 stk rød paprika 4 stk vårløk 4 stk grove pitabrød 2 dl matyoghurt 4 stk salatblad

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver

Detaljer

Boligstyling i Hallingdal

Boligstyling i Hallingdal Boligstyling i Hallingdal Mona Ø. Gulsvik Monica R. Nässelqvist Daglig leder Kreativ leder 360 foto - Frank Tolpinrud BOLIGSTYLING FØR SALG Boligstyling er et effektivt virkemiddel for å skape større interesse

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS

Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS O. TORJUSSEN & SØNNER AS Kvalitet siden 1935! 2 O. TORJUSSEN & SØNNER AS Nybygg Rehabilitering

Detaljer

plantegning 3D-visualisering otoetcetera styling www.fotoetc.no

plantegning 3D-visualisering otoetcetera styling www.fotoetc.no plantegning 3D-visualisering otoetcetera styling TIMELAPSE www.fotoetc.no FILM FOTO KVELDSFOTO HØYDEFOTO foto Fotoetcetera har fotografert mer enn 10 000 eiendommer. Dette har gitt oss bred erfaring som

Detaljer

før etter interiørkurs

før etter interiørkurs interiørkurs før etter Stikker: å Bo pusset opp Wibeke Trulsens hyttestue fra å være grønt, gammelt og klaustrofobisk til å bli åpent, lyst og ledig. Utgangspunktet for hele oppussingen var Wibekes behov,

Detaljer

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein smør Potetmos 6 stk potet 1 dl melk 1 ss smør Tilbehør brokkoli Framgangsmåte 1 Skjær laksen

Detaljer

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Norges mest moderne og dynamiske oppslagstavle Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Nå kan du kommunisere med beboerne via en digital skjerm i oppgangen hva er engage? Digitalisert oppslagstavle

Detaljer

Grendehusvegen, 1929 Auli

Grendehusvegen, 1929 Auli Grendehusvegen, 1929 Auli Nybygg, Borettslag. 2 mannsboliger i flotte omgivelser, innflyttningsklare. BTA 151 kvm inkl. Utebod, terrasse BRA 123 kvm Primærareal 96,9 kvm Innskudd: fra 590 000,- Felleskostnader

Detaljer

Fornyet nostalgi. I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen.

Fornyet nostalgi. I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen. I et hus i en hage på Vesterøya har Kjetil funnet sitt paradis. Fornyet nostalgi I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen. Tekst: Solveig

Detaljer

Forvarm ovnen til 180 grader. Legg blomkålen i en ildfast form. (Om du skal bruke rester av kylling eller skinke kan du legge det også i formen).

Forvarm ovnen til 180 grader. Legg blomkålen i en ildfast form. (Om du skal bruke rester av kylling eller skinke kan du legge det også i formen). Blomkålgrateng 30 min Dette trenger du til 4 porsjoner 1 kg blomkålbuketter 0,5 ts muskat 60 g gulost, revet 25 g smør 25 g hvetemel 3 dl melk salt og nykvernet pepper 2 ss griljermel Slik gjør du det:

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom

Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom Alle beboere må lese dette informasjonsskrivet Side 1 Beverveien Brl- informasjon om våtromsrehabilitering I forbindelse med våtromsrehabiliteringen

Detaljer

Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør.

Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør. Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør. Stekt laks 600 g laksefilet 1 ss olje 1 dl tabasco Garlic Skjær laksefileten

Detaljer

LEILIGHETEN Før vi reiste til Spania høsten 2012, kjøpte vi denne leiligheten i Konsvinger. Nedenfor er bildene som sto i annonsen til FINN.no.

LEILIGHETEN Før vi reiste til Spania høsten 2012, kjøpte vi denne leiligheten i Konsvinger. Nedenfor er bildene som sto i annonsen til FINN.no. LEILIGHETEN Før vi reiste til Spania høsten 2012, kjøpte vi denne leiligheten i Konsvinger. Nedenfor er bildene som sto i annonsen til FINN.no. Leiligheten vår ligger her i 3. etasje. Leiligheten var til

Detaljer

hjemme Brann- og redningsetaten

hjemme Brann- og redningsetaten trygg hjemme Brann- og redningsetaten Nødnumre 110 112 113 1412 Nødnummer for hørselshemmede sjekkliste Jeg sjekker hvem jeg åpner for Jeg har røykvarslere som fungerer Jeg har slokkeutstyr som fungerer

Detaljer

MER OM REHABILITERING AV BYGNINGSMASSEN I LIABAKKEN

MER OM REHABILITERING AV BYGNINGSMASSEN I LIABAKKEN MER OM REHABILITERING AV BYGNINGSMASSEN I LIABAKKEN I disse dager starter arbeidet med å rehabilitere Liabakken boligsameie. Vi gleder oss alle til å få oppgradert det ytre bomiljøet. Det estetiske uttrykket

Detaljer

Gul påske uten egg frokost for barn som er allergiske

Gul påske uten egg frokost for barn som er allergiske Kykkeliky! Gul påske uten egg frokost for barn som er allergiske Astma- og Allergiforbundet har laget forslag til gul påskefrokost uten egg. Her finner du mange gode tips og råd til hvordan du kan skape

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer

PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer SÅ RASKT! Ta med deg din peisdrøm til din nærmeste Ildstedet-butikk og snakk med en av våre rådgivere om løsninger som passer ditt rom og lommebok.

Detaljer

Rask kyllingsalat Onsdag

Rask kyllingsalat Onsdag Rask kyllingsalat Onsdag Denne middagen har du alltid tid til... 15 min Dette trenger du til 2 porsjoner 0,5 stk kylling, ferdig stekt 150 g aspargesbønner 8 stk sukkererter 0,5 stk sellerirot 0,5 stk

Detaljer

I denne utgaven informerer vi om:

I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 16.09.10 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Innbrudd og hærverk 30.07. og 01.08. 2. Felling av lønnetre 3. Fellesrom oppjustert, også med trådløst nettverk 4. Informasjonshefte

Detaljer

Oppgradering med et boligbyggelag-perspektiv

Oppgradering med et boligbyggelag-perspektiv Oppgradering med et boligbyggelag-perspektiv Jostein Hauge Teknisk sjef i Bate boligbyggelag Oppgrader for fremtiden! Nasjonal konferanse om universell utforming og oppgradering av boliger og bygg Bergen

Detaljer

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no Stiftet 1996 Midt i den vanskelige tiden får du en ekstra belastning: RYDDE OG TA HÅND OM DØDSBOET Dette bevet kan hjelpe deg i jobben med dødsboet i tiden som kommer. Brevet gir deg en rekke tips for

Detaljer

i blinken! Midt i bakken, midt HYTTEBESØK: HAFJELL

i blinken! Midt i bakken, midt HYTTEBESØK: HAFJELL Midt i bakken, midt i blinken! R FIN BELIGGENHET: Jaertunet ligger bokstavelig talt midt i skibakken og familiens fritidsleilighet ligger i det øverste av tunets seks hus. MARS 02 2008 57 tips! t Det er

Detaljer

Enkle og supergode oppskrifter. På tur. Friluftseminar for barnehager

Enkle og supergode oppskrifter. På tur. Friluftseminar for barnehager Enkle og supergode oppskrifter På tur Friluftseminar for barnehager Tirsdag 29. april 2014 Hovedretter Pizza italian style - oppskrift for to pizzaer, beregn èn pizza til ca. 6 barn Pizzabunner, to stk:

Detaljer

Fra by til bo på skinner*

Fra by til bo på skinner* Gausel / Rekkehus BRA 179 m 2 / www.gausel-atrium.no Gausel Atrium Fra by til bo på skinner* *Hver dag i åpne rom smart, enkelt og greit Like ved togperrongen og Hinna Park, finner du vårt nye Norwegian

Detaljer

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær Gulrotsuppe Onsdag Tid 25 min TIPS: Noen poteter har mer stivelse i seg enn andre. Stivelse gjør at suppen tykner. Synes du suppen blir for tykk kan du ha i litt mer vann. - Du trenger 1 kg gulrot 5 hvitløksfedd

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

Introduksjon til undervisningsmateriellet

Introduksjon til undervisningsmateriellet Introduksjon til undervisningsmateriellet Undervisningsmateriellet består av fem moduler: Kornartene, Fra jord til bord, Grove kornprodukter, Måltidene og Fremtidens skolebrød. Hver modul inneholder fakta,

Detaljer

direkte fra produsent KVANDAL KJØKKEN AS KJØKKEN BAD GARDEROBE Hvit s. 4-7

direkte fra produsent KVANDAL KJØKKEN AS KJØKKEN BAD GARDEROBE Hvit s. 4-7 KVANDAL s. 4-7 Hvit s. 8-13 Bjørk Kvandal Kjøkken AS har produsert kjøkken, bad og garderobe siden 1985. Vår profil setter kundenes ønsker og kvalitetskrav i høysetet. Vi har i takt med markedet en kontinuerlig

Detaljer

kleberstenspeiser For deg som ønsker noe mer enn at vanlig ildsted www.granit.no

kleberstenspeiser For deg som ønsker noe mer enn at vanlig ildsted www.granit.no kleberstenspeiser For deg som ønsker noe mer enn at vanlig ildsted www.granit.no 1 KLEBERSTEN -har vært brukt til ildsteder i mange hundre år på grunn av egenskapen til å magasinere varme og for sin lyse

Detaljer

Barkaleitet Borettslag Ferdig Bygget 1978 Barkaleitet borettslag rehabilitering Jarl Høva Styreleder i Barkaleitet Driver egen bedrift innen elektro Takstmann på elektroskader Arbeidet i byggebransjen

Detaljer

BOSNYTT NORGES MEST PINLIG SNOBBETE INTERIØRMAGASIN

BOSNYTT NORGES MEST PINLIG SNOBBETE INTERIØRMAGASIN BOSNYTT NORGES MEST PINLIG SNOBBETE INTERIØRMAGASIN Bosnytt er et friskt skudd på stammen av norske interiørmagasiner, og byr på avslørende reportasjer om hvordan mer eller mindre velbemidlede nordmenn

Detaljer

Fiskegryte med grønnsaker

Fiskegryte med grønnsaker Fiskegryte med grønnsaker 4 porsjoner 20-40 min Enkelt 400 g torskefilet, uten skinn og bein 1 stk vårløk 2 stk gulrot 2 skiver kålrot 4 stk potet 2 dl vann 1 ss hvetemel 2 dl melk 0,5 terning fiskebuljong

Detaljer

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert - Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert Det er kommet en ny aktør på markedet. Han mener forbrukerne blir lurt til å tro at det er smart å leie alarm. Av Elisabeth de Lange Gjesdal For en dag siden.

Detaljer

HOTELL- INNREDNING INSPIRASJON. Hotellrom - Lobby - Restaurant og bar - Konferanse - Belysning. Tlf: 32 26 00 65 interior@pks.no

HOTELL- INNREDNING INSPIRASJON. Hotellrom - Lobby - Restaurant og bar - Konferanse - Belysning. Tlf: 32 26 00 65 interior@pks.no INSPIRASJON HOTELL- INNREDNING Hotellrom - Lobby - Restaurant og bar - Konferanse - Belysning PKS interiør og industri AS Kniveveien 29 3036 Drammen Tlf: 32 26 00 65 interior@pks.no INTERIØR TIL DITT

Detaljer

Bruk ledig tid til å plukke av alt fiskekjøttet, og samle dette i den store kjelen.

Bruk ledig tid til å plukke av alt fiskekjøttet, og samle dette i den store kjelen. Oppskrift og detaljert framgangsmåte Arnstein s fiskegrateng Det var nylig (jan. 09) tilbud (kr 59,90/kg) på fersk lofotskrei her jeg bor (Skien), og som den fiskeelskeren jeg er, kjøpte jeg 8 kg. De fleste

Detaljer

Enkel innsats stor forandring! Butikken på Vibemyr

Enkel innsats stor forandring! Butikken på Vibemyr Før Etter Enkel innsats stor forandring! Butikken på Vibemyr Flere muligheter enn du aner! Ideal Bagni Ming Enkel innsats - stor forandring! Spør oss om råd! Er badet ditt litt kjedelig og du ønsker å

Detaljer

Ingen oppdrag er for store eller for små

Ingen oppdrag er for store eller for små Ingen oppdrag er for store eller for små En allsidig entreprenør Aas & Nordal Entreprenørforretning AS (AaN) ble etablert i 1957, og jobber med vedlikehold og nybygg av alt fra videregående skoler til

Detaljer

Ekstraordinært Sameiermøte

Ekstraordinært Sameiermøte Ekstraordinært Sameiermøte Gommerud Boligsameie, 22 mai 2014 kl. 18.00 Innkalling Finansiering av takomlegging GOMMERUD BOLIGSAMEIE Til sameierne: Det innkalles til ekstraordinært sameiermøte i Gommerud

Detaljer

Den lille røde høna. Folkeeventyr

Den lille røde høna. Folkeeventyr Side 1 av 5 Den lille røde høna Folkeeventyr Det var en gang en flittig liten rød høne. Hun bodde på en gård med en lat and, en lat katt og en lat gris. En dag da den lille røde høna gikk omkring og lette

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Gå ikk e glip av vå. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. Gå ikk e glip av vå. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 24 /2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Gå ikk e glip p av vå rt juleti lbud Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Vår julegave til deg Tegn oppdraget med oss i desember

Detaljer