Hva er en infrastruktur?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er en infrastruktur?"

Transkript

1 Bygging av nasjonale informasjonsinfrastrukturer Temaer: Hva er en [informasjons]infrastruktur» Hva skiller en informasjonsinfrastuktur fra et IS Noen viktige egenskaper ved II» Infrastrukturer har alltid en installert base Hva kan vi lære av Internet Hvorfor er II-perspektivene viktig» Utvikling/drift og vedlikehold forutsetter en annen tilnærming og» er mer krevende en for IS Infrastruktur og nettverksøkonomi Hva er en infrastruktur? En generell definisjon (Webster dictionary) A substructure or underlying foundation; esp., the basic installations and facilities on which the continuance and growth of a community, state, etc. depends as roads, schools, power plants, transportation and communication systems, etc. Eksempler på tradisjonelle infrastrukturer Fysiske infrastrukturer:» Veier, jernbane, flyplasser, strøm-, vann-, søppelhåndtering, kloakk,.. Tradisjonelle kommunikasjoner:» Telefon, radio, TV, Kunnskapsinfrastrukturer» Skoler, biblioteker, universiteter og forskningsinstitusjoner, etc 1

2 Eksempler på nye elektroniske (digitale) infrastrukturer (Inter) Nasjonale (basis) kommunikasjonsinfrastrukturer» Telekommunikasjonsnett: ISDN, GSM, UMTS, 4G Mobilnett... (Inter)nasjonal informasjonsinfrastruktur» Internett med WWW-applikasjoner Sektorvise informasjonsinfrastrukturer» Privat: bank/finanssektoren, Transport/reiseliv,» Offentlig: Nasjonalt helsenett, Nødnettet(?), Off IKT-arkitektur, Bedrifts- og konsernspesifikke infrastrukturer» Hydro, Statoil, dagligvarekjedene interne EPR systeme (logistikk og produsksjon-styring Servicefunksjoner som infrastrukturer :» Elektroniske Betalingssystemer [PKI: Public Key Infrastructure] Hva karakteriserer en informasjonsinfrastruktur I Da USA (Clinton/Gore) etablerte en nasjonal II, basert på Internett og WWW), ble disse prinsipperlagt til grunn : Åpen (ikke lukket) Felles for alle (som den er ment for) Deles av mange (kan også være et problem: trafikkkork, spam, virus) Muliggjørende (enabling) Gjennomsiktig Standardisert ofte lagdelt Lang levetid (evigvarende?) Sosio-teknisk konstruksjon Kilder Hanseth ( 2002), McGarthy (1996) 2

3 Hva skiller infrastrukturer fra informasjonssystemer Informasjonssystemer Bestemt, avgrenset formål Toppstyrt utvikling Begrenset levetid Kan erstattes med et nytt (gjennom revolusjon ) Baseres på sentral kontroll Standardisering etter behov Infrastrukturer Generelt, bredt formål Delvis utviklet neden i fra Ingen start- eller dødsdag Alltid en forhistorie Må utvikles skrittvis (evolusjonært) Ingen har full kontroll» Ofte uventede sideeffekter Standardiserte grensesnitt og ofte standard formater/protokoller Installert base Infrastrukturer kan aldri bygges på bar bakke» Noe eksisterer allerede Den installerte basen omfatter» Node i nettverket; utstyr og programvarer,» Leverandører, vedlikehold- og driftspersonell» Prosedyrer og rutiner, arbeidspraksis» Rettsreguleering» Protokoller, standarder, standardiseringsorganer,» Kunnskap, kompetanse og erfaringer, dokumentasjon, Den installerte basen er et heterogent nettverk av menneskelige og tekniske komponenter» Kan bare bli modifisert og utvidet aldri helt glemt Eks: Qwerty tastaturet, sporbredden på togskinner Strategi for utvikling/vedlikehold: Drifting og kultivasjon (jf Ciborra) 3

4 Noen generelle informasjonssystemer får etter hvert karakter av informasjonsinfrastrukturer De åpner seg mot flere brukermiljøer og bruksmåter som en felles basis De kan brukes mot ulike systemløsninger De oppviser stabilitet over tid De oppfattes som standard og får en standardiserende effekt Kan møte nye behov hos både tilbydere og (for)brukere Eks : Felles bookingssystemer, BBS &bankterminaler, digitale pasientjournaler, samordnet opptak, studentweb en, AltInn, matrikkelen, folkeregisteret (??) Hva innebærer dette i praksis for arbeidet med videreutvikling og drift av disse? Hva karakteriserer en infrastruktur - II Ruhleder og Star (1996) peker også på disse egenskapene : Heterogen mange ulike typer komponenter Hele tiden under utvikling (evolving) Bygger på en installert base Integrert del av praksis og daglige arbeidsrutiner Usynlig (taken as granted), først synlig ved sammenbrudd Derfor kan II ikke «konstrueres», må gradvis utvikles Gjennom gjensidig tilpasning til omgivelsene («drifting», «cultivation», ) 4

5 II SOM STORE, KOMPLEKSTE SOSIO-TEKNISKE SYSTEM (Margunn Aanestad, Ifi) 3 påstander Infrastrukturer kan rulles ut, men må kultivereres (vanne, luke/tynne, beskjære, tilpasse,.) Terrenget er ikke plener (greenfields : flate, jevn,) men naturlig terreng (brownfield: bakkete, ujevne, vehetasjon Ikke «grand design» strategi, men små, skrittvise «piloter,..) Klarlegge risiki Hva kan vi lære av Internett 5

6 Lagdeling : Noen sentrale prinsipper» Programmene er delt i vertikale lag som bygger på hverandre, men utveksler data gjennom enkle formater Eks. E-post (SMTP) bygger på TCP, som bygger på IP, Modularisering» Funksjoner og tjenester atskilles i programmer som arbeider selvstendig Eks: e-post, filoverføring og WWW er helt adskilte tjenester Minimumsløsninger» Hver tjeneste er så enkel som mulig Ende-til-ende løsninger» Minimal funsjonalitet i nettverket (infrastrukturen)» Hva er motargumentene (ulempene) for dine prinsipper Bygge modulært etter enkle grunnprinsipper «Uendelige» muligheter og variasjoner, forutsatt at «grensesnitts»-regler overholdes 6

7 Lagdeling «Enkelt å bygge nye etasjer eller tilleggsrom Arkitekturen - skjematisk 7

8 . Ulike lag i Internetts arkitektur i praksis fra et brukerperspektiv Bruker-orienterte anvendelser (applikasjoner) Basistjenester, f eks. e- post, filoverføring, www Aplikasjonsdefinerte protokoller : Social medier mm SMTP, Telnet, FTP, DNS, HTTP, Bruker-orienterte anvendelser (applikasjoner) Basistjenester, f eks. e- post, filoverføring, www Ende-til-ende utveksling av data Adressering og ruting Transport: TCP Internett: IP Ende-til-ende utveksling av data, Adressering og ruting Kontroll av linjer/forbindelser,. Lokalnett, ISDN, ASDL,.. Kontroll av linjer/forbindelser Er Internett en informasjonsinfrastruktur? Åpen Ja Felles for alle Ja, både tilbydere og brukere Deles av alle Ja, prinsipielt av alle Muliggjørende Ja Hele tiden under utvikling Ja Gjennomsiktig og usynlig Stort sett ja Standardisert og lagdelt Ja Lang levetid: Ja, vi håper det? Integrert del av praksis For mange, ja Sosio-teknisk konstruksjon Ja Installert base Ja : men hva var den? Internett må sies å oppfylle nær alle krav en II Hva med Facebokk, Twitter, Linked,. 8

9 Gjelder dette også Facebook? Åpen? Felles for alle? Deles av alle? Muliggjørende? Hele tiden under utvikling? Gjennomsiktig og usynlig? Standardisert og lagdelt? Lang levetid:? Integrert del av praksis? Sosio-teknisk konstruksjon? Installert base? Infrastrukturer og nettverksøkonomi Økonomiske fordeler øker med størrelsen» Verdien øker ved vekst i antall brukere» F eks. verdien (nytten) av en standard øker med antall brukere Nettverks eksternaliteter» Skjer ved at en markedsaktør påvirker andre uten at det blir betalt noen kompensasjon» Positive og negative eksternaliteter + Nye tjenester øker verdien for andre tilbydere og brukere - Spam, virus, kø/kapasitetsproblemer Sti-avhengighet og Innlåsning (lock-ins)» Tidlige designvalg kan ha svært uheldige konsekvenser» Låst til eksisterende standard løsninger, eks Querty- tastaturet, sporbredden på toget (installert-base problemeatikk) Tidlig standardisering kan føre til dårlige løsninger De beste alternativer går ikke alltid av med seieren, jf kampen om universell video-standarder, og nå ulike digitale signatur-løsninger 9

10 Re-enforcing mechanisms Installed base som en aktør» In order to work, it must be aligned with the existing Larger installed base Further adoption More complements produced Greater credibility of standards Reinforces values to users Hvordan «designe» en (vellykket II ) Fokusere initielt på brukervennlighet Basere seg på eksisterende installert base (eller deler av denne) Skrittvise (gradvise) utvidelser Gjør det så enkelt så mulig Modulariser og bygg lagdelt (men dette er ikke alltid mulig ) Er denne strategien fulgt av mobil telefoni, Apple, Facebook.??? 10

11 Dekomponere informasjonsinfrastrukturer Strukturer og lag av infrastrukturer Integrasjon og sammenkobling To grunnleggende ulike typer integrasjon eller sammenkobling av infrastrukturer» Vertikal integrasjon, som innebærer at applikasjoner knyttes til en bestemt infrastruktur,» Typisk i telenettene, som f eks. SMS som en integrert del an mobiltelefonnettet» Horisontal integrasjon, dvs samvirke mellom nettverk på ulike lag,» Internett, LAN - WLAN Såkalt konvergens er blant annet knyttet til integrasjon på ulike nivåer 11

12 Vertikal integrasjon Nettverk Lag Applikasjoner.. Tjenester.. Nett/Transport -laget Linjelag Fysisk lag Nett A Karakteristiske trekk Konverterer (oversetter) Nett B -Hver nett har egne løsninger på alle nivåer, som regel lukket -Datautveksling mellom nett forutsetter konvertering på alle lag Applikasjoner.. Tjenester.. Nett/Transport -laget Linjelag Fysisk lag Horisontal Integrasjon (samvirke) Nettverk Lag Applikasjoner.. Tjenester.. Nett/Transport -laget Linjelag Nett A Nett B Konverterer C Konverterer B Konverterer A Fysisk lag 12

13 Ulike tilnærminger til utvikling av infrastrukturer Topp-styrt utvikling Målet er den rasjonelle og fullstendige, perfekte løsningen» Søker å inkludere alle gode ønsker og behov Spesifikasjonsdrevet: fossefallsmetoden» Lukket verden og sentralisert kontroll» Monolittisk organisasjon Som regel implementert revolusjonært (alt på en gang) Nedenfra-opp utvikling eksperimentell og iterativ Involverer flere bruker og miljøer Starter med minimumsløsninger» Akseptere kompromisser og søker pragmatiske løsninger Det gode er ikke det bestes fiende ER II-perspektivet relevant for å studere sosiale medier? Hva med Facebook, Twitter, 13

14 Internet historien Hva kan vi lære? Prosessen Arkitektur Governance struktur Internetmodellen Eksperimentell, evolusjonær, bottom-up Distribuert, ende-til-ende, lagdelt & modulært (horisontal integrasjon Løst koordinert basert på få prinsipper. Åpne standarder Telebransjen/deler av IT-bransjen Spesifikasjonsdrevet, topp-styrt, Sentralisert, vertikalt integrert, mest mulig funksjonalitet i nettet Sterk koordinering og styring. (delvis) lukkede standarder DND-seminar Hvorfor en teorier om infrastrukturer viktig En teori gir en mer presis beskrivelse av egenskapene ved en II» Eks hva skiller en infrastrukturer fra informasjonssystemer i En teori kan gi bedre forståelse av hvordan infrastrukturer utvikles og endres» Internet, Telenette, ERP -systemer Kan derved også gi oss kunnskap og erfaringer hvordan vi kan utvikle/vedlikeholde nye infrastrukturer, f eks.» Hvordan lykkes med å skape arkitektur for elektronisk samhandel» hvordan etablere en felles elektronisk pasientjournal» Hvordan etablere felles digitale signaturer/pki 14

University of Oslo Department of Informatics. Informasjonsinfrastrukturer INF5210 - Høsten 2003

University of Oslo Department of Informatics. Informasjonsinfrastrukturer INF5210 - Høsten 2003 University of Oslo Department of Informatics Informasjonsinfrastrukturer INF5210 - Høsten 2003 Beskrivelse av Nasjonalt helsenett som en informasjonsinfrastruktur Gruppe 4 Ina Braathe Gro Espelid Kristoffer

Detaljer

Standardisering, fleksibilitet og endringsarbeid

Standardisering, fleksibilitet og endringsarbeid Standardisering, fleksibilitet og endringsarbeid Et case-studie av Spiridon/SAP i Siemens Atle Olsø Master i informatikk Oppgaven levert: Mai 2006 Hovedveileder: Eric Monteiro, IDI Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Nye verktøy - Visjoner og resultater

Nye verktøy - Visjoner og resultater Nye verktøy - Visjoner og resultater Case-study INF3290 Høsten 2010 Morten Weea Sven Sailer Ben Tomlin Thomas Portilla Erlend Axelsson 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Hva er vår case?...

Detaljer

Innhold. 2. Distribuerte systemer... 1 2.1. Hvorfor ha distribuerte systemer... 2 2.2. Basisforutsetninger for distribusjon... 4

Innhold. 2. Distribuerte systemer... 1 2.1. Hvorfor ha distribuerte systemer... 2 2.2. Basisforutsetninger for distribusjon... 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 1.1. Bakgrunn for oppgaven... 1 1.2. Mål for oppgaven... 1 1.3. Målgruppe for oppgaven... 3 1.4. Strukturen i oppgaven... 3 2. Distribuerte systemer... 1 2.1. Hvorfor ha distribuerte

Detaljer

Forord. Rapporten har vurdert om åpen programvare kan gi forvaltningen større leverandøruavhengighet, og om den kan redusere de totale IT-kostnadene.

Forord. Rapporten har vurdert om åpen programvare kan gi forvaltningen større leverandøruavhengighet, og om den kan redusere de totale IT-kostnadene. Forord Statlig forvaltning blir i stadig større grad ensrettet i sine valg av IT-produkter. Statskonsult ønsker å påpeke hvilke ulemper en for stor ensretting kan medføre, og vurdere alternativer til de

Detaljer

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis? (Rettslige spørsmål blir i liten grad berørt) Arild Jansen Avdeling for forvaltningsinformatikk/ Senter for rettsinformatikk, UIO http://www.afin.uio.no/

Detaljer

Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold. Rasmus Andersen. Hovedfagsoppgave

Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold. Rasmus Andersen. Hovedfagsoppgave UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold Rasmus Andersen Hovedfagsoppgave 8. februar 1999 Forord Denne hovedfagsoppgaven er

Detaljer

Line Ugland Nyseth, Elin Kristine Olsen og Solveig Jacobsen. Hvilke forventninger har offentlige organisasjoner til bruk av skytjenester?

Line Ugland Nyseth, Elin Kristine Olsen og Solveig Jacobsen. Hvilke forventninger har offentlige organisasjoner til bruk av skytjenester? Line Ugland Nyseth, Elin Kristine Olsen og Solveig Jacobsen Hvilke forventninger har offentlige organisasjoner til bruk av skytjenester? En studie av forventninger, utfordringer og konsekvenser for organisasjon

Detaljer

RAPPORT RAPPORT. Sammenhenger mellom organisasjon og informasjonssystemer i produksjonsbedrifter. Trond R. Braadland Ådne E.

RAPPORT RAPPORT. Sammenhenger mellom organisasjon og informasjonssystemer i produksjonsbedrifter. Trond R. Braadland Ådne E. R a p p o r t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 55 RAPPORT RAPPORT Sammenhenger mellom organisasjon og informasjonssystemer i produksjonsbedrifter Trond R. Braadland Ådne E. Stafseth Rapporter

Detaljer

Kapittel 2. Grunnprinsipper

Kapittel 2. Grunnprinsipper Kapittel 2 Grunnprinsipper Læringsmål: Etter å ha lest dette kapitlet skal du kjenne til hvorfor vi trenger standarder, og fordeler og ulemper med disse ha lært om ulike standardiseringsorganisasjoner

Detaljer

Sårbarheter i Internett

Sårbarheter i Internett FFI-rapport 2007/00903 Sårbarheter i Internett Aasmund Thuv, Ronny Windvik, Kjell Olav Nystuen og Tormod Sivertsen Forsvarets forskningsinstitutt 17. mai 2007 FFI-rapport 2007/00903 1014 ISBN 978-82-464-1184-2

Detaljer

1.2 Hva er et teknologisk system?

1.2 Hva er et teknologisk system? 1.2 Hva er et teknologisk system? Et teknologisk system kan sies å være et samspill mellom aktører, teknologiske komponenter, prosesser, lover og naturlige ressurser. Aktørene kan være leverandør og produksjonsindustrien,

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

"Information Management" i det nye informasjonslandskapet

Information Management i det nye informasjonslandskapet FFI-rapport 2010/01732 "Information Management" i det nye informasjonslandskapet Bård K. Reitan Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 1. september 2010 FFI-rapport 2010/01732 1189 P: ISBN 978-82-464-1832-2

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Rapport Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2008. Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Rapport Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2008. Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Rapport Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2008 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2008 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD FORORD Denne rapporten er resultatet av prosjektarbeidet i faget SIE5092 Teletjenester og nett, fordypningsemne. Rapporten har et omfang på 5 vekttall. Veileder er Professor Steinar Andresen ved institutt

Detaljer

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon Informasjonskapsler og pakkefangst Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget 1. Informasjonskapsler og pakkefangst Denne leksjonen har tre hovedtema. To

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Øyvind Tanum og Lars Dyrdahl 2012 Innhold Innledning... 2 Problemstilling...

Detaljer

Kartlegging av mulige standarder for tjenesteorientert arkitektur i offentlig sektor. Forprosjektrapport

Kartlegging av mulige standarder for tjenesteorientert arkitektur i offentlig sektor. Forprosjektrapport Kartlegging av mulige standarder for tjenesteorientert arkitektur i offentlig sektor Forprosjektrapport På oppdrag for Lysaker, 20. januar 2010 Versjon 1.1 Forord Rapporten er utarbeidet av Commitment

Detaljer

Eksamen i SOS 6501, Teknologiendring og samfunnsutvikling, våren 2010.

Eksamen i SOS 6501, Teknologiendring og samfunnsutvikling, våren 2010. Eksamen i SOS 6501, Teknologiendring og samfunnsutvikling, våren 2010. Oppgavetekst. Hvorfor har vi andre transaksjonskostnadene i en digital bedrift enn i en vanlig produksjonsbedrift og vil trenden forsterke

Detaljer

Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport

Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport Olav Kvittem (UNINETT), Nils Johan Lysnes (UiT), Ole Ingvard Langfeldt (NTNU), Morten Werner Forsbring (UiO), Jarle Bjørgeengen (UiO)

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge

Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge 124 Våren 2008 kunne man være vitne til en noe uvanlig demonstrasjon i Oslos gater. Noen av parolene var «Nei til ISO-godkjenning

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Fakultet for o/konomi og samfunnsfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007

Fakultet for o/konomi og samfunnsfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007 Masteroppgave i informasjonssystemer Fakultet for o/konomi og samfunnsfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007 Innfo/ring av CRM i offentlig sektor Geir Andre Lund Morten Zernichow Geir André Lund og Morten

Detaljer

STYRING AV DEN ELEKTRONISKE FORVALTNING I NORGE EN TILSTANDSRAPPORT

STYRING AV DEN ELEKTRONISKE FORVALTNING I NORGE EN TILSTANDSRAPPORT CompLex nr. 1/2011 Arild Jansen og Ivar Berg-Jacobsen STYRING AV DEN ELEKTRONISKE FORVALTNING I NORGE EN TILSTANDSRAPPORT EN UNDERSØKELSE AV DEPARTEMENTENES VEKTLEGGING AV SAMHANDLING OG SAMARBEID I SIN

Detaljer

Utredning om modeller i norsk registerinfrastruktur

Utredning om modeller i norsk registerinfrastruktur Utredning om modeller i norsk registerinfrastruktur Av Trond Knudsen og Roar Samuelsen Oslo, 9. januar 2002 Prosjekt : EDUI-Statskonsult Page : 2 av 24 INNHOLD 1 MANDAT OG RAMMER FOR ARBEIDET... 3 1.1

Detaljer

HVEM HAR GJORT HVA:... 3 INNLEDNING:... 4 DEN NATIONALE STRATEGI FOR UTBYGGING AF NII... 4 ANALYSE AV INFRASTRUKTUREN...

HVEM HAR GJORT HVA:... 3 INNLEDNING:... 4 DEN NATIONALE STRATEGI FOR UTBYGGING AF NII... 4 ANALYSE AV INFRASTRUKTUREN... 1 Innholdsfortegnelse HVEM HAR GJORT HVA:... 3 INNLEDNING:... 4 DEN NATIONALE STRATEGI FOR UTBYGGING AF NII... 4 ANALYSE AV INFRASTRUKTUREN... 6 RE-ENFORCING MECHANISMS... 7 DISKUSSION... 9 HVA HINDRER

Detaljer