Utvikle og gjennomføre en opplæringsplan i forbindelse med innføring av læringsplattformen Fronter ved Fillan sentralskole/hitra ungdomsskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvikle og gjennomføre en opplæringsplan i forbindelse med innføring av læringsplattformen Fronter ved Fillan sentralskole/hitra ungdomsskole"

Transkript

1 Presentasjon av bachelorprosjekt Utvikle og gjennomføre en opplæringsplan i forbindelse med innføring av læringsplattformen Fronter ved Fillan sentralskole/hitra ungdomsskole Utført av: Eva Kristin Lindseth Hansen Veileder: Svend Andreas Horgen v/hist

2 Oppdragsgiver Fillan sentralskole/hitra ungdomsskole v/rektor Roger Antonsen Skolen har rundt 270 elever fordelt på barne- og ungdomsskole Skolen har 49 Ansatte Arbeidet med implementeringen av læringsplattformen Fronter begynte høsten 2007

3 Bakgrunn I Nou 2003:16 blir digital kompetanse sett på som en av basisferdighetene norske skoleelever skal tilegne seg (på lik linje med å kunne lese og regne og å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig). Rapporten anbefaler også at samtlige skoler får bredbåndstilgang med LMS (læringsplattform) med mulighet til å utveksle faglige ressurser, samt at lærerne skal få mulighet til å øke sin egen IKTkompetanse for å øke bruk av IKT generelt i skolen.

4 Bakgrunn Stortingsmelding 30 ( ) slår fast at Grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy er nødvendig for å kunne mestre og forstå nye digitale sjangrer og uttrykksformer både i arbeid og innenfor kunst og kultur. Skolene er altså forpliktet til å gi sine elever digital opplæring. Dette viser nødvendigheten av å gi både skolen som organisasjon og lærere/ansatte muligheter til å bli kompetente med tanke på den digitale utviklingen.

5 Hvorfor Fronter? Blir Fronter benyttet i den grad det er tiltenkt vil skolen få et godt redskap til informasjon og kommunikasjon. Lærerne vil få mulighet til å drive undervisning på helt nye måter, forenkle arbeidssituasjonen i forhold til oppgaver/innleveringer og prøver, samt gjøre mer av sine forberedelser hjemmefra. Elevene vil, i tillegg til å få en større variasjon i sin læringshverdag, også få mulighet til å samle mange av sine resultater på et sted (hver elev får sin egen skrytemappe eller portefølje) Opplæring i Fronters funksjoner og muligheter er nødvendig for at Fronter skal bli det verktøy det er tiltenkt.

6 Oppgaven Fra ledelsen ved skolen er det nå ønskelig at alle både ansatte ved skolen, elever og foresatte, i størst mulig grad tar i bruk og ser nytteverdien/merverdien av å benytte dette verktøyet, Dette gjelder både de administrative funksjonene (i dette ligger å benytte Fronter som et redskap til informasjon og kommunikasjon) og de pedagogiske (å utnytte verktøyets muligheter som læringsredskap). Det er derfor ønskelig å få utarbeidet en plan for opplæring, samt å få gjennomført denne.

7 Hvorfor denne oppgaven ble valgt Hovedprosjekt i bachlorgrad i informatikk v/høgskolen i Sør- Trøndelag. Bakgrunnskunnskap og kjennskap til organisasjonen. Interessant og annerledes problemstilling. Mulighet til å knytte sammen kunnskaper fra flere fag opp mot arbeidserfaring. Økt kunnskap og erfaring med læringsplattformer/lms er generelt, og i særlig grad plattformen Fronter. Nyttig erfaring i å drive et prosjekt framover mot ønskede mål, med de eksisterende rammebetingelsene for prosjektet og utfordringer som vil oppstå.

8 Mål for prosjektet - Effektmål 95 % av elevene ved skolen skal ha vært innlogget på Fronter 95 % av de ansatte (dvs. lærere og assistenter) skal ha vært innlogget på Fronter 70 % av lærerkollegiet og elevene skal regelmessig (dvs. minst en gang ukentlig) bruke (dvs. være innlogget på) Fronter Minst 50 % av lærerkollegiet skal ta i bruk prøve- og innleveringsfunksjonen på Fronter. Bedre kommunikasjon og økt tilgang på informasjon både hos de ansatte, og mellom hjem og skole, ved at mer informasjon gjøres tilgjengelig på fronter. Gi følelse av et mer spennende og variert læringsmiljø Bedre/forenkle arbeidssituasjon for lærerne

9 Resultatmål Utvikle en opplæringsplan og sørge for at denne blir gjennomført (med nødvendige kurs og møter). Koordinere videre implementering av Fronter (innbefattet behandling av de barnesykdommer som måtte oppstå) slik at Fronter blir et sikkert system (at tilgangsrettigheter er i orden). Introdusere fronter i de enkelte klasser, der det er ønskelig fra kontaktlærer. Utvikle og gjennomføre en plan for å introdusere Fronter for foresatte. Utvikle en opplæringsplan for nytilsatte og nye elever (som en egen del av den totale opplæringsplanen).

10 Forstudie og analyse av behov Undersøkelse om forventninger, ståsted og behov/ønsker Beskrivelse av mål, rammer, omfang og betingelser for prosjektet, samt tidsplaner

11 Opplæringsplan Omfatter 4 grupper: Ansatte Elever Foresatte Nye elever og ansatte Kursdokumentasjon Anbefaling om videre arbeid

12 Kurs for kollegiet Hovedmål: Se nytteverdi av å bruke Fronter både i administrativ- og opplærings rings- sammenheng Temakurs (utarbeidet etter ønske fra lærerne) l Kurs for hvert enkelt team Mulighet for brukerstøtte/ tte/ veiledning underveis

13 Temakurs Hvordan legge inn ukeplaner, fagstoff, bilder og lenker Hva elevene kan gjøre og ikke kan gjøre påp Fronter Hvordan spesialsy forsiden til hvert rom Hvordan lage innleveringsoppgaver Hvordan lage prøver ,, meldinger og kalenderfunkjson Diskusjoner og Forum

14 Elever Hovedmål: Gi en mer spennende læringshverdag og gjøre nyttig informasjon lettere tilgjengelig Innføring i alle klasser (overordnet bruk, innlogging, de enkleste verktøyene) Etisk gjennomgang Ekstra veiledning og brukerstøtte tte via kontaktlærer

15 Foresatte Hovedmål: Økt tilgang til informasjon Informasjonsskriv Informasjon påp storforeldremøter ter Opplæring av kontaktlærer påp foreldremøter/ foreldresamtaler

16 Nye elever og ansatte Hovedmål: Innføring slik at en skal kunne nyttiggjøre seg verktøyet påp linje med kolleger/medstudenter. Plan for opplæring utarbeides Ansvarlige utpekes

17 Tilstandsrapporter

18 Resultater Erfaringer fra lignende prosjekter viser at de ansatte først begynner å bruke de administrative mulighetene i en læringsplattform. Det er imidlertid viktig å understøtte den pedagogiske diskusjonen, og vektlegge muligheter for å gjøre Fronter til et godt pedagogisk læringsredskap.

19 Resultater fra anonym undersøkelse gjort mot slutten av prosjektperioden

20 Erfaringer i prosjektperioden Kursplanen har vært litt for intens. Utbytte kunne muligens blitt bedre om samme innhold ble fordelt over dobbelt så lang tid. Færre samarbeidspartnere i forhold til tidligere prosjekter gir mindre stimulans utenfra og større ansvar. Kommunikasjon med brukerne er veldig viktig. Dette er blitt vektlagt, men burde muligens vært enda mer i fokus.

21 Videre arbeid Hvert skoleår bør starte med et obligatorisk repetisjonskurs for alle ansatte. Brukerne må gjerne deles inn i flere grupper, basert på ferdighetsnivå eller team-tilhørighet. Utarbeide en målplan over hva som skal/bør kunnes i de forskjellige gruppene av ansatte. Alle kontaktlærere må ha et innførings-/repetisjonskurs for sin klasse ved skolestart. Det bør opprettes et forum som møtes 1 2 ganger i året. Som et minimum bør dette inkludere ledelsen, representanter fra alle team og fra assistenter, samt administratorene i Fronter.

22 Videre arbeid Det bør opprettes et felles ressurssenter. Her kan gode læringsopplegg og erfaringer deles. Aller helst bør dette ligge på et nivå som gjør det mulig for alle skolene i kommunen å nyttiggjøre seg ressursene som legges ut her. Det vil være behov for å ha en til to Fronteransvarlige, som tar seg av daglig drift, nødvendige endringer og videreutvikling av systemet. Ledelsen må tildele de nødvendige ressurser. Opplæringsplanens kapittel 6 opplæring av nye elever og ansatte bør følges opp kontinuerlig.

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen VERRAN KOMMUNE Visjon for Verranskolen I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING NAMDALSEID 2014 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Namdalseid kommune

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune 2012-2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 29. nov 2011 GRUNNSKOLEN I TROMSØ Kvalitetsplan for Tromsøskolen 2011-2015 Grunnskolen i Tromsø omfatter p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring,

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Lærerrapport. Vestby-målet

Lærerrapport. Vestby-målet Lærerrapport fra forskningsprosjektet om ungdommens språk i Vestby kommune, som ble gjennomført av klasse 1STF ved Vestby videregående skole, skoleåret 2014-2015, i forbindelse med Holbergprisen i skolen.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

LÆREPLAN / INVESTERINGSPLAN

LÆREPLAN / INVESTERINGSPLAN 1 06/632-1 IKT grunnskole LÆREPLAN / INVESTERINGSPLAN Vedtatt i kommunestyret som sak 66/06 i møte den 26/09-06 2 INNHOLD 1. Visjon... 3 1.1 Mål... 3 1.1.1 Delmål... 3 2. IKT i fagene i ny læreplan...

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

1. Innledning og bakgrunn...3. 2. Prosessen frem mot den endelige planen...3. 3. Mandat...4. 4. Sentrale føringer...4. 5. Begrepsavklaringer:...

1. Innledning og bakgrunn...3. 2. Prosessen frem mot den endelige planen...3. 3. Mandat...4. 4. Sentrale føringer...4. 5. Begrepsavklaringer:... Innholdsfortegnelse 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Prosessen frem mot den endelige planen...3 3. Mandat...4 4. Sentrale føringer...4 5. Begrepsavklaringer:...5 5.1 Informasjons og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Tilpasset opplæring Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 5 1.1 Kontrollutvalgets bestilling... 5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Grupper og informasjonsflyt i Feide

Grupper og informasjonsflyt i Feide Grupper og informasjonsflyt i Feide Skrevet av Snorre Løvås, 2013-03- 17. Med jevne mellomrom får vi i Feide spørsmål om hvorfor Feide- tjenester ikke kan få utlevert informasjon om elever og læreres et_eller_annet

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

Felles IKT-plan for grunnskolene i Levanger og Verdal

Felles IKT-plan for grunnskolene i Levanger og Verdal Felles IKT-plan for grunnskolene i Levanger og Verdal Strategiplan for grunnskolen 2011-2014 Levanger kommune og Verdal kommune 18.11.2011 Strategidokument Opplæringsplan i digitale ferdigheter for elever

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

Rapport - Tromsø kommunes evaluering av Kommunalt innsatsog Utviklingsteam (KUTT)

Rapport - Tromsø kommunes evaluering av Kommunalt innsatsog Utviklingsteam (KUTT) Rapport - Tromsø kommunes evaluering av Kommunalt innsatsog Utviklingsteam (KUTT) 1 Januar 2009 1- Innledning KUTT (Kommunalt Utviklingsteam for Tromsø) ble startet som prosjekt august 2006, med varighet

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING PROSJEKTRAPPORT PP-TJENESTEN I STANGE OG STANGE SKOLE SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING - EN SAMARBEIDSMODELL NAFO- PROSJEKT PROSJEKTPERIODE VÅREN 2007-HØSTEN 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLANLEGGINGSFASEN 1.1 Innledning

Detaljer