BUVIK SKOLE 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUVIK SKOLE 2014/2015"

Transkript

1 1 BUVIK SKOLE 2014/2015

2 2 Velkommen til Buvik skole Skoleåret 2014/2015 Skolen ønsker med denne brosjyren å gi dere en kort informasjon. Vi ser det som viktig med god og direkte kommunikasjon med hjemmet. Denne vil naturlig nok stort sett foregå mellom hjemmet og kontaktlærer. Dere må også gjerne ta direkte kontakt med oss i administrasjonen. Dere er velkomne til å stikke innom skolen eller ringe dersom det er noe dere lurer på. Det er også fint dersom dere har anledning til å besøke klassen. Ved skolestart skoleåret 2014 / 2015 er vi 333 elever ved skolen. Vi legger alle arbeidsplaner og ukeplaner ut på Fronter. Det er også lagt ut linker til øvinger i de ulike fagene. I skoletida vil vi så langt det er mulig gi elevene tid til arbeid med data. Skolens ledelse Rektor Astrid Eggen Teamleder for team trinn Birgit Frengstad Teamleder for team trinn Gunnhild Holen Buhaug Teamleder for team trinn Meliha Feuce SFO-leder Skolesekretær Bente Sandø Sunniva Bøgeberg/Bente Nærvik Skolens telefonnummer (se også kontaktliste s.5) Skolens hovednummer Rektor SFO-leder (kontor) Kl 9-13 SFO hovednummer Kl 7-9 og SFO mobil, 1.trinn I SFO-tiden til trinnet SFO mobil, 2.trinn I SFO-tiden til trinnet SFO mobil, 3.-4.trinn I SFO-tiden til trinnene

3 3 Hva bruker du oss til? Skolesekretæren er den som til vanlig tar imot deg når du henvender deg til skolen, og som henviser deg videre til rette vedkommende. Kontaktlæreren din er den du vanligvis henvender deg til når du har forespørsler vedrørende elev eller klasse. Kontaktlæreren vil kunne svare på det meste, og hjelper deg med de fleste spørsmål du måtte ha i tilknytning til skolen. Rektor er skolens leder og den du kan henvende deg til angående saker som angår skolen generelt. Avdelingsleder har ansvaret for lærerne på sitt Team. Teamene er delt opp slik: Team 1: 1., 2. og 3. årstrinn. Team 2: 4. og 5. årstrinn. Team 3: 6. og 7. årstrinn. Start og sluttidspunkt for trinnene Trinn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag SKOLEBUSSENE Avgangstider for skolebusser - til skolen Sagberget Lereggen - Buvik skole Ungdomsskolen Lereggen Buvikåsen Ilhaugen Buvik skole Trøvegen rundt boligfeltet til Grønnlåven Ilhaugen v/ Grønnlåven Buvik skole Melhus videregående Lereggen Buvikåsen Ilhaugen - Buvik skole Sagberget Lereggen Buvik skole Trøvegen rundt boligfeltet til Grønnlåven Ilhaugen v/ Grønnlåven Buvik skole Avgangstider for skolebusser - fra skolen For skoleelever ferdig på skolen kl For skoleelever ferdig på skolen kl onsdag For skoleelever ferdig på skolen kl 14.30

4 4 Oversikt over klasser og kontaktlærere Årstrinn Kontaktlærere 1 Anne-Bente Viken Lefstad Elin Snøfugl 2 Marit Kolås Thorshaug Hanne Buhaug 3 Ann Karin Høyland Berit Gujord Ragnhild Tjelle 4 Ingerid Marie Hoggen Stine Thrane Hansen 5 Linn Marie Bremnes Linda Cecilie Bergsaker Halvorsen Mona Sletvold Ofstad 6 Eirik Stålem Haugnes Meliha Feuce 7 Lars Ustad Unni Gimse Andre lærere ved skolen: Marit Aune, Eli Berg, Marit Bergby, Gunvor Bergem, Gunnhild Holen Buhaug, Tove Berdal Estenstad, Kristina Mæhla Fremstad, Birgit Frengstad, Marthe Nesshaug, Stein Arne Snefuglli Overvik, Frode Rønningsbakk og Anita Elisbeth Sollie. Assistenter på skolen og SFO: Rita Mari Bakkebø, Bente Kristin Farstad, Valdirene Antunes Handberg, Eli Karlsen, Marte Kufaas, Heidi Leraand, Siri Estenstad Nilsen, Claudia Oette-Rückert, Vigdis Sørtømme Tannvik, Aud Valseth og Kristin Ytterhus. Lærling høsten 2014: Ida Helen Leistad Skolefritidsordning (SFO) Skolefritidsordningen er et tilbud til barn i fra 1. til 4. årstrinn. De har åpent hver dag og Leder for SFO er Bente Sandø. E-post: og telefon SFO bruker stort sett de samme assistentene som skolen og dette er en klar fordel, både for barna og for assistentene som kjenner barna fra før. SFO bruker samme lokaler som trinn har i skoletida. SFO har stengt f.o.m. 24. desember til første skoledag etter jul, påskeferien og 3 uker på sommeren (de siste 3 hel-ukene i juli). Planleggingsdager for SFO skoleåret 2014/15 er 12.august, 13.august, 24.september og 15. mai. I tillegg en dag i vårhalvåret som avklares senere. Trafikk til SFO og skolen Vi minner om kjøreforbudet opp til skolen i tidsrommet kl Bruk parkeringsplassen ved bussholdeplassen! Dersom dere skal hente sykt barn, er det helt greit å kjøre fram til inngangen. Ellers ber vi dere om ikke å kjøre bil inn på skolegården før etter kl SFO bruker utearealet, og det foregår aktiv lek overalt.

5 5 Kontaktliste over ansatte ved Buvik skole Pr Navn Funksjon E-post Direktenr. Aune, Marit Timelærer marit.aune Berg, Eli Timelærer eli.berg Bergby, Marit Timelærer marit.bergby Bergem, Gunvor Spes.ped.koordinator gunvor.bergem Bremnes, Linn Marie Kontaktlærer, 5. trinn linn.marie.bremnes Buhaug, Gunnhild Holen Avdelingsleder gunnhild.buhaug Buhaug, Hanne Kontaktlærer, 2.trinn hanne.buhaug Bøgeberg, Sunniva Skolesekretær sunniva.bogeberg Eggen, Astrid Rektor astrid.eggen Estenstad, Tove Berdal Timelærer tove.berdal.estenstad Feuce, Meliha Kontaktlærer, 6. trinn meliha.feuce Fremstad, Kristina Mæhla Timelærer kristina.maehla.fremstad Frengstad, Birgit Avdelingsleder birgit.frengstad Gimse, Unni Kontaktlærer, 7. trinn unni.gimse Gujord, Berit Kontaktlærer, 3. trinn berit.gujord Halvorsen, Linda Cecilie B. Kontaktlærer, 5. trinn linda.halvorsen Hansen, Stine Thrane Kontaktlærer, 4.trinn stine.thrane.hansen Haugnes, Eirik Stålem Kontaktlærer, 6.trinn eirik.haugnes Hoggen, Ingerid Marie Kontaktlærer, 4.trinn ingerid.marie.hoggen Høyland, Ann Karin Kontaktlærer, 3. trinn ann.karin.hoyland Lefstad, Anne-Bente Viken Kontaktlærer, 1. trinn anneb.lefstad Nesshaug, Marthe Timelærer marthe.nesshaug Ofstad, Mona Sletvold Kontaktlærer, 5.trinn mona.sletvold.ofstad Overvik, Stein Arne Snefuglli Timelærer stein.arne.snefuglli.overvik Rønningsbakk, Frode Timelærer frode.rønningsbakk Romundstad, Hanne Marie Vernepleier Snøfugl, Elin Kontaktlærer, 1. trinn elin.snofugl Sollie, Anita Elisbeth Timelærer anita.elisbeth.sollie Thorshaug, Marit Kolås Kontaktlærer, 2.trinn marit.kolas.thorshaug Tjelle, Ragnhild Kontaktlærer, 3. trinn ragnhild.tjelle Ustad, Lars Kontaktlærer, 7.trinn lars.ustad Assistenter skole/sfo Bakkebø, Rita Mari Assistent skole/sfo rita.bakkebo Farstad, Bente Kristin Assistent skole/sfo Handberg, Valdirene Antunes Assistent skole/sfo valdirene.antiunes.handberg Karlsen, Eli Assistent skole/sfo eli.karlsen Kufaas, Marte Assistent skole/sfo Leistad, Ida Helen Lærling Leraand, Heidi Assistent skole/sfo heidi.leraand Nilsen, Siri Estenstad Assistent skole/sfo siri.estenstad.nilsen Oette-Ruckert, Claudia Assistent skole/sfo claudia.oette-ruckert Sandø, Bente Leder SFO bente.sando Tannvik, Vigdis Sørtømme Assistent skole/sfo vigdis.sortomme.tannvik Valseth, Aud Assistent skole/sfo aud.valseth /31 Kristin Ytterhus Assistent skole/sfo kristin.ytterhus (legg

6 6

7 7 Viktige ordninger på skolen: Lov og reglement *Skolens ordensreglement bygger på Skaun kommunes forskrift for ordensreglement. Ordensreglementet blir gjennomgått årlig på skolen, og sendes med elevene hjem. Aktuelle paragrafer fra Opplæringsloven: * 9a er elevenes arbeidsmiljølov. Informasjon fra Utdanningsdirektoratet om denne loven sendes med elevene heim hver høst. * 2-3a regulerer retten til fritak fra aktiviteter m.m. i undervisninga. Informasjon om denne rettigheten finnes på Skaun kommunes hjemmeside og på Fronter. Skolen sender ut særskilt informasjon i forkant av skolegudstjenester eller andre lignende aktiviteter. Elevrådet fra 5. trinn og oppover har møter med jevne mellomrom. Hvert årstrinn velger en tillitsvalgt med vara. Elevrådet tar opp saker som angår elevene, og lager regler for en del aktiviteter som foregår i friminuttene. Fadderordningen er organisert slik at elevene på 6. årstrinn er faddere for elevene på 1. årstrinn. De skal bl.a. passe på de minste i friminuttene, hjelpe dem og varsle voksne dersom det skulle være noe. Foreldreråd: Foreldrene i hvert årskull velger foreldrekontakter og varakontakter. Foreldrekontaktene er med i FAU (Foreldrenes ArbeidsUtvalg). FAU velger et styre/arbeidsutvalg som består av en representant for hvert årstrinn. FAU skal arbeide for en god skole. Leder og nestleder er medlem i samarbeidsutvalget (SU). Samarbeidsutvalget (SU) ved skolen er sammensatt av to lærere, to foreldrerepresentanter, en politisk representant, en fra andre ansatte, rektor, elevrådsrepresentantene møter ved saker som spesielt angår dem. Skolemiljøutvalg: Alle offentlige grunnskoler er pålagt å ha et skolemiljøutvalg. Utvalget skal være et rådgivende organ for skolen i arbeidet for skolemiljøet. Det skal ha et særskilt ansvar for å holde seg orientert og uttale seg om skolemiljøet. Utvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de tilsatte i arbeidet med skolemiljøet. Sammensetningen er slik: 2 representanter for elevene, 2 representanter fra foreldrene, 1 politiker, 1 ansatt og rektor (som sekretær) Melkeordninga fungerer slik at man betaler skolemelk for et halvår av gangen. Skolesekretæren administrerer ordningen.

8 8 Permisjon fra undervisningen Kontaktlærer kan gi permisjon for 1 dag. Bruk meldeboken for å søke om permisjon. Rektor kan gi permisjon inntil 10 skoledager. Bruk utdelt søknadsskjema. Skjema ligger også på Fronter. Søk alltid om permisjon på forhånd! TROIKA er et samspillprosjekt som er et samarbeid mellom Kulturskolen, Buvik skolekorps og Buvik skole. Det er 4. og 5. årstrinn som har dette prosjektet. TROIKA skal ha forestilling i Vinterkulturuka i januar 2014 Forestillingen er planlagt til Skolens virksomhetsplan: Virksomhetsplanen inneholder skolens visjon, målsetting, tiltak og aktiviteter. Den danner grunnlaget for arbeidsplanen til årstrinnene, og skal være styrende for skolens drift. Planen er kommet fram etter drøftinger på skolen gjennom flere år. Alle tiltak blir evaluert. Planen har en del vedlegg der de viktigste er: - Handlingsplan for sosial kompetanse (ligger på Fronter) - Handlingsplan ved plaging og mobbing (ligger på Fronter) - Kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringa - Ordensregler (ligger på Fronter) - IKT-plan for skolene i Skaun - Fronter-plan for skolene i Skaun Hvordan du kontakter Buvik skole Telefonnummer Telefaks Direkte rektor / leder Skolen SFO Skolens e-postadresse: https://fronter.com/skaungs

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan Nyttig å vite Faktaopplysninger - Tidsplan for skole - Midttimen og Trivselslederne - Plan over ferier og fridager - Skoleskyssregler - Permisjonsreglement Råd og utvalg Informasjon og kommunikasjon Åsgård

Detaljer

Øren skole. Informasjonshefte 2014-2015. Drammensskolen

Øren skole. Informasjonshefte 2014-2015. Drammensskolen Øren skole Informasjonshefte 2014-2015 Drammensskolen DRAMMENSSKOLEN Visjon «Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og

Detaljer

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

FORELDREGUIDE STEIGENSKOLEN LEINES

FORELDREGUIDE STEIGENSKOLEN LEINES FORELDREGUIDE STEIGENSKOLEN LEINES 2010/2011 VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR VED SKOLEN VÅR. Jeg sier skolen vår, fordi skolen er våres: elevenes, foreldrenes og ansattes. Vi alle kan bidra til at Leines skole

Detaljer

PRESTÅSEN SKOLE. Preståsen skole

PRESTÅSEN SKOLE. Preståsen skole 2014/2015 PRESTÅSEN SKOLE Preståsen skole Postadresse: Teiealleen 31, 2030 NANNESTAD Besøksadresse: Preståsvegen 4, 2030 NANNESTAD Telefon skole: 66105500 Telefon SFO: 66105504/66105515 E-postadresse:

Detaljer

Rektor er til vanlig å treffe hver dag mellom kl. 8.00-15.30. Kontorsekretær er på skolen fast hver onsdag og fredag og annenhver torsdag.

Rektor er til vanlig å treffe hver dag mellom kl. 8.00-15.30. Kontorsekretær er på skolen fast hver onsdag og fredag og annenhver torsdag. 1 Kjære foreldre Vi håper dere som foreldre vil ha nytte av dette informasjonsheftet. Målet med dette heftet er å samle en del opplysninger som ellers kommer heim på løse ark. Vi håper dette kan være et

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Prestfoss skole

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Prestfoss skole Sigdal kommune Velkommen som elev og foresatt til Prestfoss skole Skoleåret 2013/2014 Presentasjon av skolen Prestfoss skole ligger i Prestfoss sentrum i Sigdal kommune. Skolen ligger fint til oppe på

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018 Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole Skaun kommune 2015 2018 1 FORORD: Kunnskapsløftet, Opplæringsloven, Kommuneplanens langsiktige og kortsiktige del, samt skolebasert vurdering, er utgangspunktet

Detaljer

VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE

VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE Halsen U - forener hodet og hjertet NR 1 / 14-15 SKOLEINFO Skolens mål V E L K O M M E N H E F T E T / S K O L E I N F O N R. 1 14-15 16.08.2013 side 1 ***************************************************************************

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR VENN OPPVEKSTSENTER, SKOLEN

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR VENN OPPVEKSTSENTER, SKOLEN SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR VENN OPPVEKSTSENTER, SKOLEN OPPLÆRINGEN MÅ RETTES IKKE BARE MOT FAGINNHOLD, MEN OGSÅ MOT DE PERSONLIGE EGENSKAPER EN ØNSKER Å UTVIKLE, VED Å UTFORME OMGIVELSER SOM GIR RIKE MULIGHETER

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Informasjon om skoleåret 2014-2015

Informasjon om skoleåret 2014-2015 Informasjon om skoleåret 2014-2015 Skolens visjon: Ønske om å lære mot til å ville Velkommen til skoleåret 2014-2015 Skolen er det stedet barn tilbringer store deler av barneåra sine. Det gode samarbeidsklimaet

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole

Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole Velkommen som elev og foresatt til Eggedal skole Skoleåret 2012 2013 PRESENTASJON AV SKOLEN Eggedal skole er en barneskole, som ligger øverst i Sigdal kommune, med gangavstand til Eggedal sentrum. Biblioteket

Detaljer

Vang skole 2008/2009. Vang skole

Vang skole 2008/2009. Vang skole Vang skole 2008/2009 Vang skole vang.skole@ringerike.kommune.no www.ringerike.kommune.no Innholdsfortegnelse Velkommen til nytt skoleår!... 3 Vang skoles visjon og verdier... 4 Praktiske opplysninger...

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere

INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere MÆRE SKOLE 7710 SPARBU tlf : 74 13 50 20 e-mail: mare.skole@steinkjer.kommune.no INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere 1 Innhold: Til foreldre/foresatte

Detaljer

BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert 18.09.15

BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert 18.09.15 BØ KOMMUNE Eidet skole Håndbok Sist revidert 18.09.15 Innhold : side 2 Innholdsfortegnelse side 3 Innledning/forord side 4 Målsetting for skolen side 4 Tiltak for å nå målene - Tilpasset undervisning -

Detaljer

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon INFOHEFTE KJELLER SFO Praktisk informasjon Forord Vi ønsker elever og foreldre/foresatte velkommen til Kjeller skolefritidsordning. I dette heftet vil dere finne praktisk informasjon som kan være til nytte

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

Hannestad skole 2011-2012

Hannestad skole 2011-2012 Hannestad skole 2011-2012 Adresse: E-post skole: E-post rektor: Sarpsborg kommune v/ Hannestad skole Postboks 237, 1702 Sarpsborg hannestad.barneskole@sarpsborg.com lhfi@sarpsborg.com Telefon: Kontor 69

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016 KRUSELØKKA UNGDOMSSKOLE Postadresse: Postboks 237, 1702 SARPSBORG Besøksadresse: Hans Nielsen Haugesgt. 33 Tlf. kontor: 69 11 62 50 Hjemmeside: http://sarpsborg.com/kruselokkaungdomsskole/ E-mail: kruseloekka.ungdomsskole@sarpsborg.com

Detaljer

Retningslinjer for hjem/skole samarbeid. Lødingen ungdomsskole

Retningslinjer for hjem/skole samarbeid. Lødingen ungdomsskole Retningslinjer for hjem/skole samarbeid Lødingen ungdomsskole Vedtatt 2011 INNHOLD GENERELT OM SAMARBEID HJEM / SKOLE... 3 SAMARBEIDSFORA... 4 SU(SAMARBEIDSUTVALGET)... 4 FORELDRERÅDET... 4 FAU(FORELDRERÅDETS

Detaljer

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Nerstad skole

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Nerstad skole Sigdal kommune Velkommen som elev og foresatt til Nerstad skole 2014/2015 PRESENTASJON AV SKOLEN 2014/2015. Nerstad skole ligger på Nerstad i Sigdal kommune. Vegg i vegg med skolebygget ligger Nerstad

Detaljer