Mørketallsundersøkelsen 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mørketallsundersøkelsen 2008"

Transkript

1 Mørketallsundersøkelsen 2008 Øyvind Davidsen Leder av Datakrimutvalget Sikkerhetskonferansen September 1

2 Mørketallsundersøkelsen Dette er den 6. mørketallsrapporten som utarbeides av Datakrimutvalget i NSR. Spørreundersøkelsen er gjennomført av Perduco AS. og analysene er gjennomført av Datakrimutvalget som i 2008 består av: Øyvind Davidsen, IT Sikringsleder StatoilHydro (leder) Astri Vik, IT sikkerhetssjef SINTEF Berit Børset Solstad, Politiinspektør KRIPOS Tore Larsen Orderløkken, Leder av NorSIS Christophe Birkeland, assisterende direktør (Fg.) Nasjonal sikkerjhetsmyndighet Arne Tjemsland, Seniorkonsulent Secode Norge AS Kim Ellertsen, Direktør NSR 2

3 Formål Formålet med undersøkelsen er å: Belyse omfanget av datakriminalitet og andre uønskede IT-hendelser i norske virksomheter Kartlegge hvor sårbare norske virksomheter er for uønskede hendelser Kartlegge sikringsnivået i virksomhetene, dvs. hvilke sikringstiltak og rutiner som er innført Nytt tema i år: Personopplysninger 3

4 Omfang Kategorisering av virksomheter Bruk av IT Avhengighet Sikringstiltak Personopplysninger Hendelser Oppfølging Konsekvenser - kostnader 4

5 Datagrunnlaget Et representativt utvalg på 5000 norske virksomheter innen offentlig og privat sektor. I alt 864 svar ble mottatt som gir en svarprosent på 17 Undersøkelsen ble gjennomført i april 2008 og tidsrommet for kartleggingen var Alle bransjer er representert Virksomhetsstørrelse 22% anser seg som del av nasjonal kritisk infrastruktur 29% offentlig sektor 34 % 14 % 34 % >200 Andelen mindre virksomheter 66% mot 73% i % 5

6 Bruk av IT E-post Hjemmeside Elektronisk betalingsformidling Tilgang hjemmefra Kjøp via internett WLAN Mottak av e-post på mobilen WAN Tilgang utenfra IM IP-telefoni Salg av varer Bruk av Facebook

7 Avhengighet Kritisk nedetid >200 ansatte ansatte ansatte 5-9 ansatte 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 time 1 dag 2-3 dager Allerede etter 1. dag nedetid vil konsekvensene bli alvorlige for 60% av virksomhetene! 7

8 Andel av virksomheter som blir utsatt for hendelser Hver 3. virksomhet er utsatt for hendelser Tyver i av IT-utstyr Misbr uk av IT r essur ser DoS angr ep Uautor iser t endr ing sletting av data Datainnbr udd Spr edning av ulovlig/ opphavsr ettslig beskyttet mater iale Tyver i av inf or masjon Bedr ager i ved misbr uk av kr edittkor t ov er inter nett Tr usler om å angr ipe IT systemer P r osent 8

9 Mørketall Estimerte hendelser Datainnbrudd Misbruk Vi har fremdeles store mørketall for datakriminalitet! 4400 estimerte tilfeller av datainnbrudd - kun 57 anmeldelser i denne kategorien estimerte tilfeller av misbruk av IT-ressurser - kun 11 er anmeldt. 9

10 Grunner for ikke å anmelde 18 % 37 % 9 % Annet Ikke spesielt ret t et mot virksomhet en Ikke st raf f bart Ikke mulig å f inne gjerningsmannen Saken er ubet ydelig 18 % 18 % 10

11 Hvem er gjerningsmannen? I alt ble det rapportert inn 2958 hendelser av disse ble 1751 gjerningsmenn identifisert, mao. Ca 60% av hendelsene ble identifisert Rapporterte hendelser Gjerningsmann identifisert Antatt gjerningsmann. Trusselen fra egne ansatte øker! 10 % 23 % 67 % Egen ansatt Innleid Ekstern 11

12 Konsekvenser Konsekvenser av hendelser Ekstraarbeid 62 % Ingen konsekvens 31 % Tap av inntekter Nedetid på sentrale IT-systemer Erstatningsansvar Tap av omdømme 9 % 9 % 5 % 5 % Halvparten av virksomhetene oppgir ingen økonomiske tap 12

13 Estimerte kostnader Totalt: 571 Mill. NOK Antall bedrifter i populasjon Antall utvalg Antall respondenter med hendelser utvalg Gjennomsnitt kostnad for utvalgsbedrifter med hendelser 5 til 9 ansatte til 99 ansatte Over 100 ansatte Kun 7,6 % hadde rutiner for å beregne de økonomiske kostnadene av datakriminalitet 13

14 Hvem er mest utsatt? Store virksomheter er mer utsatt enn små Bedrifter som benytter internett til handel er med utsatt enn andre virksomheter De som selv anser seg som en del av kritisk infrastruktur er ikke mer utsatt enn andre virksomheter bortsett fra tyveri av utstyr Ingen signifikante forskjeller mellom bransjene forøvrig 14

15 Tekniske tiltak Antivirus Spamfilter Brannmur Sikkerhetskopi Personlig passord UPS Avlåst datarom Ulike nettverkssoner VPN Filter for internett trafikk Duplisering av kritiske komponenter Personlig brannmur IDS Engangspassord Fysiske autentisering Kryptert bærbart utstyr Digital signatur Biometrisk autentisering

16 Organisatoriske tiltak Beredskapsøvelser 12 % Håndterer hendelser utenfor arbeidstid 48 % Planer for håndtering av hendelser 40 % Taushetserklæring 59 % Opplæring 43 % Retningslinjer for IT-drift 82 % Retningslinjer for brukere 67 % Prosent 3 av 4 virksomheter gjennomfører løpende eller regelmessig risikovurderinger av eksisterende IT-løsninger. 16

17 Personopplysninger Krav i personopplysningsloven: Oversikt over alle personopplysninger som behandles i virksomheten Formelle rutiner forhåndtering av personopplysninger Intern kontroll av håndtering av personopplysninger Undersøkelsen viser at 80 % kjenner kravene i personopplysningsloven, men kun 50% følger kravene. 17

18 Undervisning, helse og sosial Halvparten av disse oppfyller ikke lovens krav. Hele 20 % har ikke iverksatt noen av tiltakene i loven. Over halvparten mangler rutiner for intern kontroll av håndtering av personopplysninger 2 av 3 mangler planer for håndtering av de viktigste IT sikkerhetsbruddene. 18

19 Krav til driftspartner Måling av sikkerhetsnivå Økonomisk ansvar ved sikringsbrudd Sanksjoner Innsyn i sikringsrutiner Krav til taushetsplikt Flere enn 200 ansatte 100 til 200 ansatte 10 til 99 ansatte 5 til 9 ansatte Krav til tekniske sikringstiltak tilganskontroll tilgjengelighet/oppetid 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 19

20 Sikringskrav i kontrakter ulike bransjer Primærnæri nger og industri Bygg og anlegg Varehandel, restaurant og hotell Transport og tjenesteytende næringer Offentlig administrasjon Undervisning, helse og personlig tjenesteyting Tilgangskontroll 69 % 62 % 51 % 80 % 70 % 55 % Taushetserklæring 71 % 72 % 53 % 83 % 80 % 63 % Tekniske tiltak 62 % 64 % 48 % 78 % 79 % 67 % Oppetid 71 % 56 % 49 % 82 % 78 % 59 % Innsyn i sikkerhetsrutiner og dokumentasjon 52 % 56 % 33 % 61 % 67 % 33 % Rett til å måle sikkerhetsnivå 34 % 36 % 31 % 43 % 43 % 14 % Rett til økonomisk erstatning i gitte tilf elle 29 % 31 % 23 % 48 % 42 % 29 % Ingen vesentlig forskjell på offentlig og privat sektor 20

21 Netthandel Håndtering av hendelse ift. kritikalitet Bortimot hver 3. virksomhet benytter internett til salg av varer og tjenester % 67 % % 76 % Kritikalitet på inntil 1 dag Kan håndtere sikringsbrudd utenfor arbeidstid Hendelser Misbruk av kredit t kort 1 % 4 % DoS 1 % 9 % Misbruk av IT ressurser 7 % 14 % Tyveri av IT ut st yr 21 % 33 % Net t handel Andre 21

22 Netthandel Konsekvenser Er statningsansvar 3 % 8 % Tap av inntekt 5 % 14 % Nedetid på sentr ale systemer 6 % 13 % Netthandel Andr e Netthandelsvirksomhetene legger generelt sett mer vekt på sikringstiltak enn de øvrige. Tiltak etter hendelser Flere personer og tid til sikringsarbeid Total gjennomgang Investering i sikringstiltak Forbedring av rutiner 3 % 10 % 14 % 15 % 26 % 41 % 52 % 55 % Netthandel Andre 22

23 Noen konklusjoner Vi har fremdeles store mørketall mht. anmeldelser De som har gode sikringsløsninger oppdager flere hendelser Mobile enheter store utfordringer Gjerningsmannen kommer fra egne rekker Store virksomheter er mer utsatt enn små Avhengigheten til IT øker Kravene i personopplysingsloven er kun iverksatt av ca halvparten av virksomhetene. Mangelfulle sikringskrav til ekstern driftspartner Nivået på organisatoriske tiltak er lavere inn for tekniske tiltak Basic tekniske tiltak er stort sett på plass Tradisjonelle virus hendelser avtar 23

24 Bevissthet De rapporterte hendelsene domineres av, tyveri av utstyr og misbruk av IT ressurser, hvor manglende bevissthet hos sluttbrukere avgjørende for at hendelsene skjer. I de tilfellene hvor gjerningsmann er identifisert er 77% av disse egne ansatte eller innleid personell. Et tankekors at: under halvparten av virksomhetene gjennomfører opplæring av ansatte i sikker bruk av IT. 1av 3 mangler retningslinjer for brukerne Det er utvalgets oppfatning at det bør legges mer vekt på holdninger og bevisstgjøring av brukere for å øke sikringsnivået. 24

25 IT Sikkerhet er ikke et produkt man kan kjøpe - men noe men må skape selv 25

Mørketallsundersøkelsen 2006

Mørketallsundersøkelsen 2006 Mørketallsundersøkelsen 2006 Øyvind Davidsen Leder av Datakrimutvalget Sikkerhetskonferansen 2006 27-28 September 1 Mørketallsundersøkelsen Dette er den 5. mørketallsrapporten som utarbeides av Datakrimutvalget

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen 2008 - IT-sikkerhet og datakriminalitet. NSR, STATOILHYDRO, NorSIS, KRIPOS, NSM, SINTEF, SECODE

Mørketallsundersøkelsen 2008 - IT-sikkerhet og datakriminalitet. NSR, STATOILHYDRO, NorSIS, KRIPOS, NSM, SINTEF, SECODE Mørketallsundersøkelsen 2008 - IT-sikkerhet og datakriminalitet NSR, STATOILHYDRO, NorSIS, KRIPOS, NSM, SINTEF, SECODE Innhold 1 Innledning 3 1.1 Sammendrag 4 2 Hendelser og mørketall 5 2.1 Hendelser 5

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen 2006

Mørketallsundersøkelsen 2006 Mørketallsundersøkelsen 2006 www.nsr-org.no 1 Innhold Innledning... Sammendrag 4... Hendelser 5... Hvem er gjerningsmannen? 6... IT bruk avhengighet 7... Beskyttelsestiltak 8... Tekniske tiltak 8... Organisatoriske

Detaljer

- om datakriminalitet og IT-sikkerhet ØKOKRIM

- om datakriminalitet og IT-sikkerhet ØKOKRIM 79281401M 06.06.04 14:05 Side 1 Mørketallsundersøkelsen 2003 - om datakriminalitet og IT-sikkerhet ØKOKRIM 79281401M 06.06.04 14:05 Side 2 79281401M 06.06.04 14:05 Side 3 Innhold Sammendrag og konklusjoner

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet 2012 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Trusselen 4 2.1 Vurdering fra Norman 4 2.2 Vurdering fra Statoil 6 2.3 Vurdering fra NSM 6 3 Hovedfunn

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet 2014 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Oppsummering av hovedfunn og anbefalinger 4 3 Risikobildet 5 Trusselvurdering fra Kripos 5

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

KARTLEGGING AV IKT-SIKKERHET I NORSKE VIRKSOMHETER

KARTLEGGING AV IKT-SIKKERHET I NORSKE VIRKSOMHETER KARTLEGGING AV IKT-SIKKERHET I NORSKE VIRKSOMHETER i SAMMENDRAG Det er gjort få undersøkelser i Norge som viser hva slags sikringstiltak som er gjennomført i norske virksomheter. Internasjonale undersøkelser

Detaljer

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med i samarbeid/med støtte fra Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet

Detaljer

informasjonssikkerhet

informasjonssikkerhet informasjonssikkerhet Mobilt kontor: De fleste ulykker skjer i hjemmet Les mer side 18 Fysisk sikring: Lekk nabo, ditt problem Les mer side 12 5. utgave - mars 2007 Guide til sunt nettvett Slik kan du

Detaljer

Veileder i sikkerhetsarkitektur. For virksomheter som behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger. August 2011

Veileder i sikkerhetsarkitektur. For virksomheter som behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger. August 2011 Veileder i sikkerhetsarkitektur For virksomheter som behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger. August 2011 Innhold Innledning... 3 Krav i regelverket... 5 Hva er informasjonssikkerhet?...

Detaljer

Opplæring, tilsyn, regelverk - gir det bedre informasjonssikkerhet? Tom-Andre Skar

Opplæring, tilsyn, regelverk - gir det bedre informasjonssikkerhet? Tom-Andre Skar Opplæring, tilsyn, regelverk - gir det bedre informasjonssikkerhet? Tom-Andre Skar Masteroppgave Master i informasjonssikkerhet 30 ECTS Avdeling for informatikk og medieteknikk Høgskolen i Gjøvik, 2007

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

Cyberkriminalitet i fokus

Cyberkriminalitet i fokus www.pwc.no/crimesurvey Cyberkriminalitet i fokus Global Economic Crime Survey 2011 Resultater for Norge PwC gjennomfører undersøkelsene for å gi styrer og ledere bedre forutsetning for å identifisere risikoer

Detaljer

Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak

Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak Vedlegg til Regional plan for samfunnsikkerhet og beredskap 2014-2017 Cybersikkerhet Oppland fylke Dette dokumentet gir en innføring i trusler, trender

Detaljer

IKT trusselbilde for Norge

IKT trusselbilde for Norge IKT trusselbilde for Norge Senter for informasjonssikring www.norsis.no April 2005 Forord Senter for informasjonssikring (SIS) har som en prioritert oppgave å presentere et helhetlig bilde av trusler mot

Detaljer

Gruppe D. Stian Grande Haugen Håvard Hasli Britt Sofi Fahlberg Vidar Ajaxon Grønland. v/høgskolen i Gjøvik. Master i informasjonssikkerhet

Gruppe D. Stian Grande Haugen Håvard Hasli Britt Sofi Fahlberg Vidar Ajaxon Grønland. v/høgskolen i Gjøvik. Master i informasjonssikkerhet Gruppe D Stian Grande Haugen Håvard Hasli Britt Sofi Fahlberg Vidar Ajaxon Grønland Master i informasjonssikkerhet v/høgskolen i Gjøvik Prosjektoppgave i Sikkerhetsledelse Gruppe D 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Trusler og trender juni 2003

Trusler og trender juni 2003 Trusler og trender juni 2003 Senter for informasjonssikring (SIS) SINTEF, 7465 Trondheim Tel: (+47) 73 59 29 40 Fax: (+47) 73 59 29 77 E-post: post@norsis.no Web: http://www.norsis.no Forord Senter for

Detaljer

KRISINO 2007 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2007 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2007 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

IKT trusselbilde for Norge

IKT trusselbilde for Norge for Norge Senter for informasjonssikring (SIS) SINTEF, 7465 Trondheim Tlf: (+47) 73 59 29 40 Fax: (+47) 73 59 43 02 E-post: post@norsis.no Web: http://www.norsis.no Sist oppdatert: 4. Innledning Bakgrunn

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 1 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 2 Sammendrag Nasjonal sikkerhetsmyndighet Risiko 2015 gir en vurdering av sårbarheter i sam funnet, verdier som er verdt å beskytte og risiko for spionasje, sabotasje, terror

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift Oppegård kommune 24. JANUAR 2007 RAPPORT 1/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

IKT trusselbilde for Norge

IKT trusselbilde for Norge IKT trusselbilde for Norge Senter for informasjonssikring Oktober 2004 Forord Senter for informasjonssikring (SIS) har som en prioritert oppgave å presentere et helhetlig bilde av trusler mot IKT-systemer

Detaljer

Arbeid med etikk i kommunen

Arbeid med etikk i kommunen Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: R 05-2013 Arbeid med etikk i kommunen Moral Etikk Formålet er å undersøke hva som er status for kommunens arbeid med

Detaljer

Medlemmenes organisasjon

Medlemmenes organisasjon 6 sikkerhetskonferansen 2012 Medlemmenes organisasjon NSR skal i alt sitt arbeide ha medlemmenes interesser som førsteprioritet. Som ny direktør i NSR er jeg inne i en sonderingsfase om NSRs virke fremover.

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift ÅS kommune Dato 30.11.2012 RAPPORT 3/12 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Foranalyse - IKT-sikkerhet og drift i Hedmark fylkeskommune

Foranalyse - IKT-sikkerhet og drift i Hedmark fylkeskommune Foranalyse 2014 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse - IKT-sikkerhet og drift i Hedmark fylkeskommune Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62

Detaljer

SIKKERhet og sarbarhet. Nar kritisk IT-infrastruktur svikter Britannia Hotell Trondheim 11.- 12. mai 2005

SIKKERhet og sarbarhet. Nar kritisk IT-infrastruktur svikter Britannia Hotell Trondheim 11.- 12. mai 2005 SIKKERhet og sarbarhet 2005 Nar kritisk IT-infrastruktur svikter Britannia Hotell Trondheim 11.- 12. mai 2005 Ø sikkerhet og sarbarhet 2005 Når kritisk IT-infrastruktur svikter Sikkerhet står ikke lenger

Detaljer

Sikkerhetsaspekter ved nettbasert tilgang til pasientinformasjon

Sikkerhetsaspekter ved nettbasert tilgang til pasientinformasjon Delrapport fra Elviraprosjektet Nettbasert pasientinformasjonssystem Sikkerhetsaspekter ved nettbasert tilgang til pasientinformasjon Av: Eva Henriksen & Eva Skipenes Nasjonalt Senter for Telemedisin Dato:

Detaljer