menighetsblad Kom, bli med! Kampenspeiderne startet det nye semesteret med kanotur på Lutsivannet. Nye speidere er velkommen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "menighetsblad Kom, bli med! Kampenspeiderne startet det nye semesteret med kanotur på Lutsivannet. Nye speidere er velkommen!"

Transkript

1 menighetsblad 3 13 Årgang 59 Ny diakonimedarbeider: Claire er klar! Side 3 Er Gud mor eller far? Side 6 Visste du at vi eier en aldersbolig? Side 8 Kampen menighet Åpent fellesskap Levende Kristustro Glad tjeneste Foto: Magnus A.Thorup Kom, bli med! Kampenspeiderne startet det nye semesteret med kanotur på Lutsivannet. Nye speidere er velkommen! Mer om det som skjer i kirka i høst finner du på side 13 og 14.

2 2 Guds tanker Tekst: Silje Barkved Et nytt skoleår er såvidt i gang. Det er mye som begynner nå. Mange innstiller seg på å komme i oppstartsmodus etter sommerferien. Jeg har brukt deler av min sommer på noe ganske annet enn begynnelser, jeg har vært kirketjener ved begravelser i Sandnes. Jeg har observert mange gravfølger som har fulgt en av sine kjære til graven, og jeg har hørt liv som har blitt oppsummert og minnet når de har nådd sin ende. Det har vært en fin sommerjobb, jeg har kommet nær det triste, men og sett hvor mye et menneske betyr og er for de rundt seg. Jeg lærte mye, og oppdaget en del ting jeg ikke har tenkt over før. Arbeidsdagen begynte med å rydde og vaske i kapellet. Mens begravelsesbyrået pyntet med blomstene som var kommet, og la klar programheftene begynte jeg å danne meg et bilde av hvordan denne begravelsen kom til å være. Var det mange eller få blomster, hva sto på sløyfene, hvor mange programark var det? Kampen menighetsblad I redaksjonen: Beate Eckhoff Dagestad (redaktør,) Jon Skarpeid, Liv Ingunn Salomonsen Grafisk produksjon: Omega trykk - Stavanger Kontakt: Tlf: Lyst å bidra? Vi tar i mot idéer, stoff eller nye redaksjonsmedlemmer. Frist for innlevering til neste nummer: 7. november Ny begynnelse. Foto: Det ble tydelig for meg at i denne ufullkomne verden får noen mer oppmerksomhet enn andre. Ressursene man har tilgang til er forskjellige. Vi har forskjellig helse og funksjonsnivå, vi er født på forskjellige steder med helt ulike utgangspunkt. Plutselig forsto jeg noe av poenget med begravelsesliturgien. Det ligger en dyp sannhet i nettopp dette, at det er en likhet som går igjen i seremoniene. En av begravelsesagentene sa til meg at: «Man må aldri si bare når man snakker om menneskers liv». For om man har levd stille eller stort, så har man levd. Albert Einstein skal en gang ha sagt «I want to know God s thoughts, the rest are details». Det er et spennende sitat fra forskeren som brukte mye av sin karriere på å studere lyset. Fra å ha tenkt på slutten vil jeg gå tilbake til starten, til skapelsen, og begynne dette semesteret med et sitat fra Salme 139: «Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for deg da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk form før én av dem var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg, summen av dem er ufattelig!» Som en påminnelse om at vi alle er Guds barn, skapt til å leve i håpet om en evighet i Guds kjærlighet.

3 Ny medarbeider: Claire er klar Tekst & foto: Beate E. Dagestad Her blir det gøy å holde på. Kanskje skal jeg ta med noen bønnetyper fra England? Den nye diakonimedarbeideren i Kampen har mange idèer med fra sitt tidligere hjemland. Claire Gouldthorp (30) flyttet til Norge for omtrent ett år siden, men har ingen problemer med norsken. I begynnelsen ble jeg så trøtt! Jeg holdt på å sovne hos svigerforeldrene mine, ler hun, fordi jeg anstrengte meg sånn for å forstå og følge med. I sommer har hun vært travel opptatt med å pusse opp kolonihagehytta på Eiganes, bare et steinkast unna leiligheten i blokkene i Misjonsveien. Nå er hun klar for jobb som ligger enda nærmere! Fra august er hun i en 30% stilling som diakonimedarbeider i menigheten vår. Prest Claire har imidlertid langt mer å by på en grønne fingre. Hun er utdannet prest, og har jobbet i en liten bymenighet i Sheffield i tre år. Der var det mange fattige. Folk bodde dårlig, det var stor arbeidsløshet og mange problemer, forteller hun. Men de 20 aktive kirkemedlemmene fikk til utrolige ting: barneklubb, dropin café, og to ganger i uka fullt måltid for de eldre. Noe av det vi gjorde som jeg likte best var å lage et slags «åndelig rom», der de som gikk inn kunne gå til ulike stasjoner og se eller føle på ting, noe som stimulerte til refleksjon og ettertanke. Jeg tenker at folk ikke er kristne først og fremst fordi de har vært overbevist av argumenter, men fordi de har kjent Gud inni seg. De har følt noe, sier Claire. Og da må vi finne måter å hjelpe folk å kjenne Gud. Sang Det var United Reform Church hun jobbet for i England, et kirkesamfunn som har røtter tilbake til reformasjonen. -Jeg ser at den har mye til felles med den norske lutherske kriken, sier Claire, som gleder seg til å jobbe innen kirken igjen. Hun får helt sikkert bruk for sine håndarbeidsferdigheter, og kanskje blir det både scrapbooking og decopage i menighetssalen i høst? Mye tyder på at det helt sikkert blir sang, for Claire elsker å synge. Jeg har alltid vært med i et kor, forteller hun og viser opptak av glad korsang på mobilen. -Denne dirigenten er fantastisk, skryter Claire. Navnet er Val Regan, og hun kommer til Norge i høst, vi arrangerer workshop på Kampen skole 19.oktober, alle kan bli med, så følg med på oppslag! Claire i kolonihagen 3

4 Er Gud far eller mor? Tekst: Mette Bagge I senere tid har det ofte kommet kritikk mot det kristne gudsbildet, der Gud kalles far, herre, konge osv. Kvinner har kritisert at mannen og mannlige egenskaper har hatt en selvfølgelig lederplass i samfunnet og også i oppfatningen av Gud. Det kan være nyttig å stille spørsmål ved «selvfølgelige» sannheter. Det er likevel ikke sikkert at løsningen er å avskaffe dem. Det er langt fra noen selvfølge i religionenes verden å kunne kalle den hellige Gud for far. Betegnelsen er sjelden i Det gamle testamentet (GT), men brukes i Det nye. Jesus kalte Gud for Far og lærte disiplene bønnen Vår Far (Fader Vår). Mange hevder at den «maskuline» Gud er en krigergud, at svært mange mennesker har vonde minner om sin jordiske far, og at ordet dermed ikke innbyr til tillit og fortrolighet. Skulle vi ikke heller kalle Gud Mor? Nå tror jeg egentlig ikke at vi ville løse problemet med det. Mange kvinnelige guddommer i religionenes verden er grusomme og krigerske. Og de siste årene er det kommet fram at ikke bare fedre, men også mødre kan være vonde å leve sammen med. Hvorfor alltid en mann? I år er det 100 år siden kvinnene i Norge fikk stemmerett. Og dermed var et stort skritt tatt på veien til likestilling. Dette feires over hele landet gjennom I den offentlige historieskrivingen har kvinner stort sett vært usynlige og bare sjelden hatt en fremtredende plass. Til og med gudsbildet vårt preges av det maskuline eller? Les hva Mette Bagge skriver om dette her på siden. Bibelen har beretninger om mange modige menn, men også kvinner! I anledning jubileet retter vi fokus på noen av dem på de neste sidene. Red. Mer historie finner du på nettsiden stemmerettsjubileet.no 4 Bellona, eksempel på kvinnelig krigersk Gud. Foto: Architect of the Capitol /wikkicommons

5 Men vi kan spørre: Hva slags far er Gud? Ordet «Far» i Bibelen betegner en som har ansvar for familien, som har som oppgave å sikre barnas rett og gi dem det de trenger. Når Gud omtales som hersker og konge, var dette menneskelige uttrykk for hans storhet og makt. En konge skulle beskytter folket. I GT finner vi håpet om en fredskonge som gi folket varig fred. Jesu fortelling om den fortapte sønn i Lukasevangeliet viser Gud som en far som gir sitt barn frihet til å velge sin egen vei, og som tar imot ham når han kommer hjem etter å ha forspilt sin arv. Paulus omtaler Gud som far flere steder, f.eks i Romerbrevet 8, 15: Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått Ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper «Abba, Far!» Men Gud skildres også med det vi kan kalle kvinnelige egenskaper. Dette er noe en er blitt mer oppmerksom på i senere år. Bibelen er rik og har mange Eksempel på kvinnelig gudsbilde fra Tyrkia. Foto: Noumenon/wikkicommons bilder, fortellinger og uttrykk. Ikke alle ser alt, forskjellige epoker i kirkehistorien har lagt vekt på ulike sider av bibelens rike innhold. Nå er kvinnemotivet i fokus. Også dette finner støtte i Bibelen. Guds «morsside» er ikke så fremtredende som farssiden, men er der tydelig: Du dro meg fram fra mors liv, du gjorde meg trygg ved hennes bryst står det i salme 22 (v.10) Her kan vi se for oss Gud som jordmor! Salme 131: Min sjel er stille og rolig som et lite barn hos sin mor. Jesaja 66, 13: Som moren trøster sin sønn, slik vil jeg trøste dere. Jfr salme 71,6 og 27,10 Jesus sammenliknet seg en gang med en høne som ville samle kyllingene under vingene sine (Matteus 23,37) Disse uttrykkene kan ha vært oversett og glemt, men er nå blitt viktige. Kanskje kan vi også si at når Gud skapte mennesket i sitt bilde til mann og kvinne, så rommer hans vesen både det vi forbinder med mannlig og kvinnelig. Men vi skal aldri glemme at Gud er større enn begge disse kategoriene! For mange som har hatt et dårlig forhold til sin egen menneskelige far, har det vært en trøst nettopp at Gud er en annen slags far, en som ikke svikter sitt barn. Jesus sammelignet seg med en hønemor i Matt. 13,37. Foto hentet fra stock.xchng. 5

6 Kvinneskikkelser i Bibelen Tekst: Jon Skarpeid 6 Modige, vakre, stolte og slu. Eller beskjedne, lyttende og tjenestevillige. Bibelens kvinner finnes i alle varianter. Her er mange spennende fortellinger å ta av for den som har lyst å bli mer kjent med dem. Debora - profet Debora ble født rundt 1200 f.kr. Dette var i dommertiden, etter at Moses hadde brakt israelittene tilbake til Israel og før de fikk konger. Under denne tiden vendte israelittene seg vekk fra Gud, angret før de vendte seg vekk igjen. Dette gjentok seg flere ganger. De viktigste personene i perioden var dommerne, og Debora var den fjerde i rekken. Hun var en karismatisk leder og profeterte om hvordan israelittene skulle få seier over kanaaneerne. Siden var det fred i 40 år. Mest kjent er hun for Debora-kvadet, et Debora medaljeportrett, Italia ca 1553 av de eldste eksemplene på hebraisk poesi. Vers 5 lyder: Fjellene smeltet for Herren, han fra Sinai, for Herren, Israels Gud. Grunnleggeren av vitenskapen om hvordan stoff og væsker oppfører seg når de blir tilført kraft, viste til dette verset i Bibelen. Alt vil til slutt smelte om det tilføres tilstrekkelig kraft. Debora-nummer som brukes i denne vitenskapen, reologi, er oppkalt etter henne. Hele kvadet kan leses i kapittel 5 i Dommernes bok i Det gamle testamentet. Ester kastet lodd Ester var jøde og dronning til perserkongen Xerxes ( f.kr.). En av kongens mest betrodde, Haman, fikk ordnet et dekret om at alle jøder i riket skulle drepes og plyndres på samme dag. Faren til Ester fikk meddelt henne dette og at hun var den eneste som kunne gjøre noe. Dronning Ester gikk derfor inn til kongens indre slottsgård, vel vitende om at hun risikerte livet. For den som trådde inn i kongens indre slottsgård uten å være innkalt gjaldt døden, eller om man var heldig, kongens nåde. Kongen rettet gullsepteret sitt mot henne og ba henne ønske seg noe. Ester ønsket seg en fest med kongen og Haman, og da fikk hun enda et ønske og ba om enda en fest. Da hun fikk sitt tredje ønske ba hun om sitt og sitt folks liv. Haman falt for eget grep, og kongen gav jødene rett til å forsvare seg om de ble angrepet. De greide seg og minne om Ester feires i den jødiske høytiden Purim hvor hele boka som er oppkalt etter henne leses opp. Ei jente våknet I Det nye testamentet får vi høre om ei jente som var svært syk og døde. Men Jesus sa at hun bare sover. Barnet mitt, stå opp!, sa han. Da fikk hun livspusten tilbake. Vi får ikke vite navnet hennes, bare at hun var den eneste datteren til Jairus, en av synagogeforstanderne. Slik er det andre ganger også. Kvinnen Jesus møtte ved brønnen var Samaritaner, men vi vet ikke navnet hennes. Johanna støttespiller og disippel Vi setter ofte likhetstegn mellom disipler og apostler, men dette er ikke opplagt. I Lukasevangeliet går det fram

7 og gudstjenester skjedde gjerne hjemme hos mer velhavende menighetslemmer, menn og kvinner, som stilte lokaler og forgårder til disposisjon. Jomfru Maria få ord Jomfru Maria er den viktigste kvinnen i Bibelen. Det står om henne både i evangeliene og i Apostlenes gjerninger. Vi møter henne før Jesus blir født, hun oppdrar ham, oppsøker ham under hans forkynnervirksomhet, er ved korset og ved Kristi himmelfart. Selv om det står mye om henne er det nesten påfallende at hun bare er sitert ved tre anledninger. Den ene gangen er da Jesus som tolvåring kommer bort da de er i Jerusalem for å besøke templet. Barnet mitt, hvorfor har du gjort dette mot oss? Hun og Josef forstår ikke hans svar. Den andre gangen er når hun snakker til Jesus i bryllupet i Kana og ber tjenestefolkene om å gjøre det han sier. Den siste gangen som er den første kronologisk, er forut for fødselen. Hun forstår ikke helt Gabriels budskap, men da engelen har svart henne sier hun: Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. Etterpå drar hun til Elisabet som skulle bli mor til døperen Johannes. Der kom Jomfru Maria med sin lovsang. Den er lengre enn de andre sitatene til sammen og begynner slik: Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser (Luk 1,46-47). Kanskje kan lærdommen være at handling er viktigere enn ord og at ord skal ha mening? Vi anbefaler å lese hele Marias lovsang og sammenlikne den med Debora-kvadet. Jesus vekker opp Jairus datter at Jesus hadde kvinnelige disipler. En av disse var Johanna, gift med Kusa som var forvalter hos Herodes. Med det de eide hjalp hun og andre Jesus og følgesvennene. Dette fortsatte i urkirken. Kristne sammenkomster 7

8 Muntert bak betongen Tekst og foto: Beate E Dagestad 8 Utenpå er det grå og kjedelig betong. En hvilken som helst høyblokk? Langt i fra! Presteveien nr 12 og nr 16 utgjør Menighetenes aldersenter, som Kampen menighet eier sammen med 5 andre menigheter i byen. Her bor det for tiden ca 80 eldre, i små praktiske leiligheter. Briljant Det er briljant å bo her, sier Marit Prøis, som serverer nystekte vafler på sin innglasserte veranda. Se, dette blir som et ekstra rom, tenk, jeg fikk plass til alt jeg hadde da jeg flyttet hit for fire år siden. Hun skryter av at beboerne kan leie selskapslokale i første etasje for en rimelig penge, der feiret jeg 80-årsdagen min, så er det to hybler, med bad og kjøkken, vi kan leie for en 50-lapp dersom vi får besøk utenbys fra. Vi skjønner raskt at dette ikke er noen hvilken som helst høyblokk. Her er mange og gode fasiliteter for den som er eldre og ikke kan stelle et stort hus selv. Dette er min beste venn, sier Marit og klapper på lokket til søppelsjakten i det hun viser vei for å vise fram felles vaskerom med maskin og tørketrommel som står til disposisjon i hver etasje. De som vil kan bestille middag fra sykehjemmets kjøkken. Og i første etasje er det frisør og fotpleie. Nyfrisert Det er så deilig, sier Margaret Hovland og vifter med bare tær. I stolen ved siden av sitter Laura Meling, med nyfriserte grå krøller. Latteren sitter løst hos de to damene. Det er fantastisk her, for det er noe å gå på hver eneste dag, skryter Margaret, hun kom flyttende for 10 måneder siden. Mens Laura har vært her lengst. Først som ansatt i 10 år, og i de siste 10 har hun bodd i en av leilighetene. Så har de jo muligens byens beste utsikt. Fra sine stuer kan de se helt til Kvitsøy, og på den andre siden til Hidlefjorden, Tau og alle fjellene. Få menn Det er veldig mange høner i kurven her? For mange kanskje? Jeg spør en av de få herrene som bor i høyblokken. Kurt Sørensen, i 10.etasje, opprinnelig dansk, har bodd her i et drøyt år. -Å nei, humrer han, det kan ikke bli for mange damer. Og ingen må tro at det nødvendigvis er stille og kjedelig med tilårskomne beboere. Her er så kjekt og sosialt. Bingo for eksempel, som beboerforeningen arrangerer. Kurt er enig med Marit i at det i grunnen er opp til den enkelte, om en vil være isolert og ensom, eller aktiv og sosial. Så forsvinner han inn i leiligheten sin for å finne fram kjole og hvitt, i kveld er det galla i losjen. Gir det en trygghet å bo vegg i vegg med sykehjemmet? På en måte, men beboerne i aldersboligene har ingen automatisk rett på helsehjelp derfra, de må gå gjennom vanlige offentlige kanaler. -Men vi kan være med på alle tilbudene som er der, forteller Marit. Andakt om fredagene og forskjellige underholdningsarrangement. Om vinteren trenger vi ikke gå ut engang, legger hun til, - for det er en korridor mellom bygningene! Endestasjon Det siste året har tre av Marits naboer falt fra. Og jeg spør rett ut: Opplever du dette som en endestasjon? Marit svarer poetisk Jeg er klar til å seile inn i forventningen. Tanken på å dø plager henne ikke for hun er trygg på at dagene hennes ble tilmålt da hun lå i sin mors liv. Marit fortsetter: Nei, jeg synes ikke det at det bor mange eldre på samme sted preger bomiljøet. Hvis jeg får være her til jeg reiser, så er jeg heldig!

9 Kurt Sørensen, trives blant damene i høyblokken. Laura Meling (t.v.) med nye krøller, og Margaret Hoveland. Marit Prøis på nyrenovert glassveranda. Dessverre må en del av arbeidet gjøres på nytt for å få det brannsikkert. Oppslag i heisen. Stadig noe å være med på! Ikke kjedelig! Glimt av «lavblokka» bak. Her ser vi til Kvitsøy. Vaktmester Norvald Berg skal pusse opp flere leiligheter. Menighetenes alderssenter Ligger vegg i vegg med Tasta sykehjem 70 leiligheter på ca 64 kvm i høyblokk og lavblokk Nedre aldersgrense er 60 år Eies av menighetene: Kampen, Tasta, Tjensvoll, St. Johannes, St. Petri og Domkirken. Søkere fra disse prioriteres. Kampen menighet har for tiden to representanter i styret. Vil du vite mer? Se: tasta-sykehjem.no 9

10 Snublestein Tekst: Misjonshøgskolen 14 små steiner til minne om jøder som ble et offer for Holocaust under 2.verdenskrig, felles ned i bakken rundt om i Stavanger. En av disse snublesteinene finner du så å si rett utenfor kirkedøra. Det er lagt ned en såkalt «snublestein» ved inngangen til alléen som leder opp til Misjonshøgskolen fra Seehusens gate, ved hovedadministrasjonen til NMS. Den forgylte kvadratiske steinen gjelder Karl Jacques Ajzenberg, jøde med polsk-russisk bakgrunn, som arbeidet som lærer ved Misjonsskolen. Han var født i , ble arrestert av norsk politi og deportert til Tyskland i 1942, men overlevde Jaworzno, en av underleirene ved Auschwitz. Masteroppgave Kjersti Dybvig har blant annet skrevet dette om ham i en masteroppgave ved UiS om «Folkemordet i Rogaland» (2011, s.42f): I Stavanger fikk Karl Ajzenberg jobb som språklærer på Misjonsskolen, da han behersket både spansk, tysk, fransk og hebraisk, samt litt russisk og polsk. Sommeren 1935 avtjente han verneplikten i Madlaleiren, og for å få arbeidstillatelse tok han voksendåp i St. Petri kirke i 1939 med navnet Karl Jacques Jørstad. I mai 1940 giftet han seg med en stuepike som var innlagt på Dale Asyl med tuberkulose. Hun døde i september Da krigen kom hadde han meldt seg til det Civile Luftvern og ble vaktsjef her. Men etter hvert begynte problemene. Det startet med at svogeren meldte ham til politiet, da han mente at det måtte være noe galt med identiteten hans og innreisen til Norge. Hva som var motivene for denne anmeldelsen er uklart, men det førte i hvert fall til full tilståelse fra Ajzenbergs side. Så i oktober 1940 ble han dømt til fengsel i fem måneder for å ha kommet inn i landet på falske premisser. Men, han slapp ikke ut etter fem måneder, for nå skulle identiteten hans kartlegges av myndighetene. Han satt fengslet i Stavanger til konen døde, og ble så sendt til Oslo. Les mer 14 snublesteiner er plassert ved syv ulike adresser i Stavanger. Senere i høst skal det være en offisiell markering. Prosjektet er i samarbeid med Jødisk museum i Oslo, og siden starten er snublesteinene blitt overført til andre land som Ungarn, Østerrike, Belgia, Nederland, Italia, Polen, Tsjekkia og Ukraina. I 2012 var det lagt ned til sammen minnesteiner i disse landene. Les mer på Stavanger kommune sin nettside. 10 En forgylt minneplate på 10x10 cm. Du ser snublesteinen på fortauet mellom Kampen kirke og NMS. Foto Karina Sanni

11 SI DE Fargelegg Adam og Eva i Edens hage! Prikk til prikk Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre. Hva skjuler seg her? Fargelegg Tegning: Asbjørn Tønnesen Finn fem feil De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre? Tegning: Asbjørn Tønnesen 11

12 Siden sist Skapelsen var tema på høstens første søndagsskole Foto: Trine Osen Lande. 8.sept ble de nye konfirmantene presentert for menigheten. Nå er de i våre bønner! 12 Glimt fra Vandrernes kanotur på Lutsivannet en varm augusthelg Foto: Magnus Akre Thorup.

13 Torsdag 7. november kl «Fakkeltog for forfulgte kristne» i Stavanger Oppmøte ved Domkirken kl Gjestetalere: Dr. Jany Haddad (Syria) Knut Vollebæk Arr: Stefanusalliansen, KiA og Åpne Dører i samarbeid med mange menigheter i Rogaland Trassig kveld i Kampen! Død og tro kan drepe troen, men på sikt kanskje gjøre den sterkere? I sangene mine finnes det snev av håp, sier Randi Tytingvåg, som synger i kirka i september. Hold av kvelden oppfordrer Elise Fintland i arrangementskomiteen. Vi har invitert to som har opplevd smertefulle tap, og de vil dele sine tanker med oss. Randi er høygravid, men har opplevd å miste sitt ufødte barn, det var en tøff og lang prosess å bearbeide. Det hun har vært gjennom har satt sitt preg på «Lights Out», hennes siste album som forøvrig har fått strålende kritikker i inn- og utland. Den andre gjesten er Terje Torkelsen. Hans sønn tok sitt eget liv, bare 23 år gammel. Siden ga Torkelsen ut boka «Sangen etter dine sko», en beretning om sorg og livstro. Overskriften for kvelden i Kampen kirke er «Trass og tro vårt møte med motgang og prøvelser». Det de to gjestene våre har vært gjennom er emner det egentlig har vært litt tabu å snakke om, sier Elise, men 26.september gjør vi det. I Kampen kirke kl Kampen misjonsforening - en del av verden Velkommen til møter tirsdager i høst: 8.okt 12.nov 10.des Kl i kirkestuen Glimt fra døvesenteret i Kina. Andakt, samtale og informasjon fra den verdensvide kirke. Ta med mat og kopp, så spiser vi formiddagsmat sammen Hør Randi Tytingvåg i Kampen 26.sept Foto: Marie von Krogh 13

14 MENIGHETSKALENDEREN 22. september 24. november 18.s.i treen.tiden Søndag kl Gudstjeneste med dåp og nattverd v/asbjørn Salthe Og Arne Bjerkreim. Stavanger Vocalensemble deltar. Søndagsskole Onsdag kl Hyggetreff i Kirkestuen. Torsdag kl Menighetskveld med tema «I trass og tro». Foredrag ved Terje Torkelsen. Sang av Randi Tytingsvåg. Entre Kr s.i treen.tiden Søndag kl s.i treen.tiden Søndag kl Tirsdag kl s.i treen.tiden Søndag kl Lørdag kl s.i treen.tiden Søndag kl Gudstjeneste med nattverd v/asbjørn Salthe og Kjell Bjarne Svanes. Søndagsskole Gudstjeneste med dåp og nattverd v/tormod Wasbø og Kjell Bjarne Svanes. Møte i kampen misjonsforening Gudstjeneste med nattverd v/asbjørn Salthe Sytreff i Menighetssalen Skaperverkets dag. Minimesse med dåp v/anne Lise Ådnøy og Kjell Bjarne Svanes. Utdeling av 4-årsbok. Torsdag kl Menighetskveld med Geir Sverre Braut. Fri entre. Bots-og bønnedag Søndag kl Lørdag kl Gudstjeneste v/asbjørn Salthe og Arne Bjerkreim. Søndagsskole. Sytreff i Menighetssalen Allehelgensdag Søndag kl Gudstjeneste med dåp og nattverd v/asbjørn Salthe. Søndagsskole. 25.s.i treen.tiden Søndag kl Tirsdag kl Fellesgudstjeneste med Stavanger International Church med nattverd v/asbjørn Salthe, Vidar Bakke og Kjell Bjarne Svanes. Søndagsskole. Møte i Kampen misjonsforening 26.s.i treen.tiden Søndag kl Minimesse med dåp og nattverd v/vikar. Søndagsskole. Lørdag kl Sytreff i Menighetssalen Kristi kongedag Søndag kl Gudstjeneste med nattverd v/asbjørn Salthe og Arne Bjerkreim. Søndagsskole. Faste ting å være med på i høst 0-1 år Babysang Torsdag kl Ta med matpakke og teppe Kontakt: Beate Dagestad tlf år Søndagsskole Søndag kl Vi møtes i kirken først. Sprell levende opplegg! Du som er under 4 år tar med en voksen. Kontakt: Beate Dagestad tlf Speider Tirsdag kl Stifinnere (fra 4.klasse) og Vandrere (fra 6.klasse) Kontakt: Aslaug E.Janssen tlf Symaskinen Lørdag Sytreff. Ta med symaskin og ditt eget syprosjekt. Vi hjelper hverandre. Kontakt: Kristin Espeset tlf Åpen kirkestue Onsdag kl Kaffe/te, enkel servering, andakt Kontakt: Marit Prøis tlf

15 Livets gang Døpte Charlotte Dybvik Apeland Tasta kirke Olaus Dybvik Apeland Tasta kirke Tobias Thorbjørnsen Dybdahl Stokka kirke Aurora Hodnelid Goa Vardeneset kirke Hermine Caspara Salvesen Kristiansand Domkirke Ellinor Bekkeheien Kaada Utstein kloster Oliver Solberg Nordlyskatedralen, Alta Mia Helene Nårstad Jørstad kyrkje Jone Solstrand Florø kirke Camilla Fagerheim Kampen kirke Annabelle Galain Kampen kirke Astrid Havrevoll Suldal kyrkje Døde Inge Dagsland Bjarne Selvikvåg Trygve Jensen Haldis Rage Leif Sigurd Lillesund Peder Birger Lea Velkommen til spennende temakveld i Kampen kirke: I trass og tro vårt møte med motgang og prøvelser Torsdag 26.sept kl Gjester: Terje Torkelsen Randi Tytingvåg (sang) Entrè kr 100,- Kontakt oss i Kampen menighet! Ole Hellebust - daglig leder Tlf: / Epost: Trine Osen Lande - formann menighetsråd Tlf: / Epost: Asbjørn Salthe - sogneprest Tlf: / Epost: Kåre Steinnes - kantor Tlf: / Epost: Ivar Schmidt Johannesen - vaktmester/kirketjener Tlf : / Epost: Beate Dagestad - B&U medarbeider (deltid, vikar) Tlf: / Epost: Claire Gouldthorp - diakonimedarbeider Tlf: / Epost: Kampen kirke Seehusensgt 47, pb 201, 4001 Stavanger. Tlf Epost: Nettside: 15

16 Sytreff i Kampen! Liker du å sy? Ta med symaskin, skjøteledning, ditt eget sy-prosjekt og matpakke. Vi møtes lørdagene 19.okt, 2.nov og 23.nov kl Kampen kirke 24. oktober kl Er det helse i frelse? Er det frelse i helse? Livssyn og helse kan det være en sammenheng? Foredrag ved Geir Sverre Braut Geir Sverre Braut er lege og spesialist i samfunnsmedisin. Han har bl.a. vært assisterende direktør i Statens helsetilsyn, og er en populær foredragsholder. Fri entré Gave til Kampen Menighet Kampen Menighet Postboks Stavanger

menighetsblad Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8

menighetsblad Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8 menighetsblad 3 14 Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8 Kampen menighet Åpent fellesskap Levende Kristustro Glad tjeneste I fjor var det 30 små og

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38)

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) 1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) BAKGRUNNSSTOFF: I teksten møter vi Maria som en ung kvinne - kanskje ennå ikke fylt 20 år. 1. Sett ut fra denne teksten: Hva slags personlighet synes du Maria har?

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

menighetsblad Om tamme dyr og ville dyr i bydelen vår! Se side 6 og 7. Årgang 60 Vårens konfirmanter Side 3 Kampenspeidernes beste knute Side 13

menighetsblad Om tamme dyr og ville dyr i bydelen vår! Se side 6 og 7. Årgang 60 Vårens konfirmanter Side 3 Kampenspeidernes beste knute Side 13 menighetsblad 2 14 Årgang 60 Vårens konfirmanter Side 3 Kampenspeidernes beste knute Side 13 Nye Byhaugkaféen Side 11 Kampen menighet Åpent fellesskap Levende Kristustro Glad tjeneste Om tamme dyr og ville

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår.

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2010 Årgang 106 Kristi Menighet i Fredrikstad har markert sitt 125 års jubileum 2011. LES MER SIDE 2-4 Damene i fokus i Kristiansand og på Karmøy.

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster Småfellesskapsopplegg Bibeltekster Smågruppeopplegg i Storsalen menighet våren 2015 Hvorfor Bibeltekster? Dette er et av småfellesskapsoppleggene i Storsalen våren 2015. Det er basert på bibeltekster fra

Detaljer

Å NDELIG MAT I RETT TID

Å NDELIG MAT I RETT TID Å NDELIG MAT I RETT TID, Bare tro, bare tro, Alle ting er mulig, bare Nå, på denne måten: Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror jeg; Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror

Detaljer

Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad. Jeg er med dere. om trosbekjennelsen og sakramentene

Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad. Jeg er med dere. om trosbekjennelsen og sakramentene Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad Jeg er med dere om trosbekjennelsen og sakramentene Oslo 2002 1 Imprimatur: + Gerhard Schwenzer, Oslo 2002. ISBN-82-90296-27-4 Copyright

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

KIRKEN VED BISLETT Den Evangelisk Lutherske Frikirke Oslo Vestre Menighet Pilestredet 69. Gledelig jul

KIRKEN VED BISLETT Den Evangelisk Lutherske Frikirke Oslo Vestre Menighet Pilestredet 69. Gledelig jul KIRKEN VED BISLETT Den Evangelisk Lutherske Frikirke Oslo Vestre Menighet Pilestredet 69 Gledelig jul Gled deg, du jord, la mørket fly, for lyset blant oss bor! O, hvilket dyp av kjærlighet, Gud vender

Detaljer

Afrika kaller INFORMASJON. Møtte Jesus i fengsel. Til ettertanke. Aksjon Håp-konsert. Nr. 5 september 2006-5. årgang. side 6-7.

Afrika kaller INFORMASJON. Møtte Jesus i fengsel. Til ettertanke. Aksjon Håp-konsert. Nr. 5 september 2006-5. årgang. side 6-7. INFORMASJON Retur: Re kirkekontor Regata 2, 3174 Revetal Nr. 5 september 2006-5. årgang Afrika kaller Kjærligheten til Afrika er stor etter drøyt tre år i Mali. Stina, fra Fon, hadde den første opplevelsen

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund Menighetsbladet for Østerås og Grinilund Kirken reiser seg I sommer ble kirkerommet i Grinilund kirke jevnet med jorden. Nå vokser et nytt kirkerom frem. Det er beregnet ferdig til innvielse 1. mars 2014.

Detaljer

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Menighetsbladet Holla Helgen menighet For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Nummer 4 - Desember 2012-57. årgang www.hollaoghelgen.no 2 Menighetsbladet

Detaljer

Nei! Nei! Nei! 90 LEKSE NI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. Henvisninger Matteus 4; Alfa og Omega, bind 5, side 88-104.

Nei! Nei! Nei! 90 LEKSE NI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. Henvisninger Matteus 4; Alfa og Omega, bind 5, side 88-104. LEKSE NI Nei! Nei! Nei! Henvisninger Matteus 4; Alfa og Omega, bind 5, side 88-104. Minnevers: «I hjertet gjemmer jeg ditt ord, så jeg ikke skal synde mot deg.» (Salme 119,11). Mål : At barna skal: Vite

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

Glemmen. Menighetsblad. «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang.

Glemmen. Menighetsblad. «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang. Glemmen Nr 3-2013, 13. årg. Menighetsblad «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang.» GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten

Detaljer

...blekner aldri. Nr 1/2 Vår/sommer 2015

...blekner aldri. Nr 1/2 Vår/sommer 2015 ...blekner aldri Nr 1/2 Vår/sommer 2015 Gode tall for Oddernes m Det har blitt skrevet en del om nedgang i Den norske kirke. Men hvordan står det egentlig til? Og det som kanskje interesserer oss mest,

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Nr. 1-2015 Godt nytt år!

Nr. 1-2015 Godt nytt år! Nr. 1-2015 Godt nytt år! Kristent arbeid blant blinde og svaksynte FRA MOTEKLÆR TIL SØPPELFYLLING AV BIRGIT NERSTEN LOPACKI, AGENDA 3:16 Hun er lavmælt og trenger seg ikke på. Likevel fyller hun rommet.

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer