menighetsblad Kom, bli med! Kampenspeiderne startet det nye semesteret med kanotur på Lutsivannet. Nye speidere er velkommen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "menighetsblad Kom, bli med! Kampenspeiderne startet det nye semesteret med kanotur på Lutsivannet. Nye speidere er velkommen!"

Transkript

1 menighetsblad 3 13 Årgang 59 Ny diakonimedarbeider: Claire er klar! Side 3 Er Gud mor eller far? Side 6 Visste du at vi eier en aldersbolig? Side 8 Kampen menighet Åpent fellesskap Levende Kristustro Glad tjeneste Foto: Magnus A.Thorup Kom, bli med! Kampenspeiderne startet det nye semesteret med kanotur på Lutsivannet. Nye speidere er velkommen! Mer om det som skjer i kirka i høst finner du på side 13 og 14.

2 2 Guds tanker Tekst: Silje Barkved Et nytt skoleår er såvidt i gang. Det er mye som begynner nå. Mange innstiller seg på å komme i oppstartsmodus etter sommerferien. Jeg har brukt deler av min sommer på noe ganske annet enn begynnelser, jeg har vært kirketjener ved begravelser i Sandnes. Jeg har observert mange gravfølger som har fulgt en av sine kjære til graven, og jeg har hørt liv som har blitt oppsummert og minnet når de har nådd sin ende. Det har vært en fin sommerjobb, jeg har kommet nær det triste, men og sett hvor mye et menneske betyr og er for de rundt seg. Jeg lærte mye, og oppdaget en del ting jeg ikke har tenkt over før. Arbeidsdagen begynte med å rydde og vaske i kapellet. Mens begravelsesbyrået pyntet med blomstene som var kommet, og la klar programheftene begynte jeg å danne meg et bilde av hvordan denne begravelsen kom til å være. Var det mange eller få blomster, hva sto på sløyfene, hvor mange programark var det? Kampen menighetsblad I redaksjonen: Beate Eckhoff Dagestad (redaktør,) Jon Skarpeid, Liv Ingunn Salomonsen Grafisk produksjon: Omega trykk - Stavanger Kontakt: Tlf: Lyst å bidra? Vi tar i mot idéer, stoff eller nye redaksjonsmedlemmer. Frist for innlevering til neste nummer: 7. november Ny begynnelse. Foto: Det ble tydelig for meg at i denne ufullkomne verden får noen mer oppmerksomhet enn andre. Ressursene man har tilgang til er forskjellige. Vi har forskjellig helse og funksjonsnivå, vi er født på forskjellige steder med helt ulike utgangspunkt. Plutselig forsto jeg noe av poenget med begravelsesliturgien. Det ligger en dyp sannhet i nettopp dette, at det er en likhet som går igjen i seremoniene. En av begravelsesagentene sa til meg at: «Man må aldri si bare når man snakker om menneskers liv». For om man har levd stille eller stort, så har man levd. Albert Einstein skal en gang ha sagt «I want to know God s thoughts, the rest are details». Det er et spennende sitat fra forskeren som brukte mye av sin karriere på å studere lyset. Fra å ha tenkt på slutten vil jeg gå tilbake til starten, til skapelsen, og begynne dette semesteret med et sitat fra Salme 139: «Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for deg da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk form før én av dem var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg, summen av dem er ufattelig!» Som en påminnelse om at vi alle er Guds barn, skapt til å leve i håpet om en evighet i Guds kjærlighet.

3 Ny medarbeider: Claire er klar Tekst & foto: Beate E. Dagestad Her blir det gøy å holde på. Kanskje skal jeg ta med noen bønnetyper fra England? Den nye diakonimedarbeideren i Kampen har mange idèer med fra sitt tidligere hjemland. Claire Gouldthorp (30) flyttet til Norge for omtrent ett år siden, men har ingen problemer med norsken. I begynnelsen ble jeg så trøtt! Jeg holdt på å sovne hos svigerforeldrene mine, ler hun, fordi jeg anstrengte meg sånn for å forstå og følge med. I sommer har hun vært travel opptatt med å pusse opp kolonihagehytta på Eiganes, bare et steinkast unna leiligheten i blokkene i Misjonsveien. Nå er hun klar for jobb som ligger enda nærmere! Fra august er hun i en 30% stilling som diakonimedarbeider i menigheten vår. Prest Claire har imidlertid langt mer å by på en grønne fingre. Hun er utdannet prest, og har jobbet i en liten bymenighet i Sheffield i tre år. Der var det mange fattige. Folk bodde dårlig, det var stor arbeidsløshet og mange problemer, forteller hun. Men de 20 aktive kirkemedlemmene fikk til utrolige ting: barneklubb, dropin café, og to ganger i uka fullt måltid for de eldre. Noe av det vi gjorde som jeg likte best var å lage et slags «åndelig rom», der de som gikk inn kunne gå til ulike stasjoner og se eller føle på ting, noe som stimulerte til refleksjon og ettertanke. Jeg tenker at folk ikke er kristne først og fremst fordi de har vært overbevist av argumenter, men fordi de har kjent Gud inni seg. De har følt noe, sier Claire. Og da må vi finne måter å hjelpe folk å kjenne Gud. Sang Det var United Reform Church hun jobbet for i England, et kirkesamfunn som har røtter tilbake til reformasjonen. -Jeg ser at den har mye til felles med den norske lutherske kriken, sier Claire, som gleder seg til å jobbe innen kirken igjen. Hun får helt sikkert bruk for sine håndarbeidsferdigheter, og kanskje blir det både scrapbooking og decopage i menighetssalen i høst? Mye tyder på at det helt sikkert blir sang, for Claire elsker å synge. Jeg har alltid vært med i et kor, forteller hun og viser opptak av glad korsang på mobilen. -Denne dirigenten er fantastisk, skryter Claire. Navnet er Val Regan, og hun kommer til Norge i høst, vi arrangerer workshop på Kampen skole 19.oktober, alle kan bli med, så følg med på oppslag! Claire i kolonihagen 3

4 Er Gud far eller mor? Tekst: Mette Bagge I senere tid har det ofte kommet kritikk mot det kristne gudsbildet, der Gud kalles far, herre, konge osv. Kvinner har kritisert at mannen og mannlige egenskaper har hatt en selvfølgelig lederplass i samfunnet og også i oppfatningen av Gud. Det kan være nyttig å stille spørsmål ved «selvfølgelige» sannheter. Det er likevel ikke sikkert at løsningen er å avskaffe dem. Det er langt fra noen selvfølge i religionenes verden å kunne kalle den hellige Gud for far. Betegnelsen er sjelden i Det gamle testamentet (GT), men brukes i Det nye. Jesus kalte Gud for Far og lærte disiplene bønnen Vår Far (Fader Vår). Mange hevder at den «maskuline» Gud er en krigergud, at svært mange mennesker har vonde minner om sin jordiske far, og at ordet dermed ikke innbyr til tillit og fortrolighet. Skulle vi ikke heller kalle Gud Mor? Nå tror jeg egentlig ikke at vi ville løse problemet med det. Mange kvinnelige guddommer i religionenes verden er grusomme og krigerske. Og de siste årene er det kommet fram at ikke bare fedre, men også mødre kan være vonde å leve sammen med. Hvorfor alltid en mann? I år er det 100 år siden kvinnene i Norge fikk stemmerett. Og dermed var et stort skritt tatt på veien til likestilling. Dette feires over hele landet gjennom I den offentlige historieskrivingen har kvinner stort sett vært usynlige og bare sjelden hatt en fremtredende plass. Til og med gudsbildet vårt preges av det maskuline eller? Les hva Mette Bagge skriver om dette her på siden. Bibelen har beretninger om mange modige menn, men også kvinner! I anledning jubileet retter vi fokus på noen av dem på de neste sidene. Red. Mer historie finner du på nettsiden stemmerettsjubileet.no 4 Bellona, eksempel på kvinnelig krigersk Gud. Foto: Architect of the Capitol /wikkicommons

5 Men vi kan spørre: Hva slags far er Gud? Ordet «Far» i Bibelen betegner en som har ansvar for familien, som har som oppgave å sikre barnas rett og gi dem det de trenger. Når Gud omtales som hersker og konge, var dette menneskelige uttrykk for hans storhet og makt. En konge skulle beskytter folket. I GT finner vi håpet om en fredskonge som gi folket varig fred. Jesu fortelling om den fortapte sønn i Lukasevangeliet viser Gud som en far som gir sitt barn frihet til å velge sin egen vei, og som tar imot ham når han kommer hjem etter å ha forspilt sin arv. Paulus omtaler Gud som far flere steder, f.eks i Romerbrevet 8, 15: Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått Ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper «Abba, Far!» Men Gud skildres også med det vi kan kalle kvinnelige egenskaper. Dette er noe en er blitt mer oppmerksom på i senere år. Bibelen er rik og har mange Eksempel på kvinnelig gudsbilde fra Tyrkia. Foto: Noumenon/wikkicommons bilder, fortellinger og uttrykk. Ikke alle ser alt, forskjellige epoker i kirkehistorien har lagt vekt på ulike sider av bibelens rike innhold. Nå er kvinnemotivet i fokus. Også dette finner støtte i Bibelen. Guds «morsside» er ikke så fremtredende som farssiden, men er der tydelig: Du dro meg fram fra mors liv, du gjorde meg trygg ved hennes bryst står det i salme 22 (v.10) Her kan vi se for oss Gud som jordmor! Salme 131: Min sjel er stille og rolig som et lite barn hos sin mor. Jesaja 66, 13: Som moren trøster sin sønn, slik vil jeg trøste dere. Jfr salme 71,6 og 27,10 Jesus sammenliknet seg en gang med en høne som ville samle kyllingene under vingene sine (Matteus 23,37) Disse uttrykkene kan ha vært oversett og glemt, men er nå blitt viktige. Kanskje kan vi også si at når Gud skapte mennesket i sitt bilde til mann og kvinne, så rommer hans vesen både det vi forbinder med mannlig og kvinnelig. Men vi skal aldri glemme at Gud er større enn begge disse kategoriene! For mange som har hatt et dårlig forhold til sin egen menneskelige far, har det vært en trøst nettopp at Gud er en annen slags far, en som ikke svikter sitt barn. Jesus sammelignet seg med en hønemor i Matt. 13,37. Foto hentet fra stock.xchng. 5

6 Kvinneskikkelser i Bibelen Tekst: Jon Skarpeid 6 Modige, vakre, stolte og slu. Eller beskjedne, lyttende og tjenestevillige. Bibelens kvinner finnes i alle varianter. Her er mange spennende fortellinger å ta av for den som har lyst å bli mer kjent med dem. Debora - profet Debora ble født rundt 1200 f.kr. Dette var i dommertiden, etter at Moses hadde brakt israelittene tilbake til Israel og før de fikk konger. Under denne tiden vendte israelittene seg vekk fra Gud, angret før de vendte seg vekk igjen. Dette gjentok seg flere ganger. De viktigste personene i perioden var dommerne, og Debora var den fjerde i rekken. Hun var en karismatisk leder og profeterte om hvordan israelittene skulle få seier over kanaaneerne. Siden var det fred i 40 år. Mest kjent er hun for Debora-kvadet, et Debora medaljeportrett, Italia ca 1553 av de eldste eksemplene på hebraisk poesi. Vers 5 lyder: Fjellene smeltet for Herren, han fra Sinai, for Herren, Israels Gud. Grunnleggeren av vitenskapen om hvordan stoff og væsker oppfører seg når de blir tilført kraft, viste til dette verset i Bibelen. Alt vil til slutt smelte om det tilføres tilstrekkelig kraft. Debora-nummer som brukes i denne vitenskapen, reologi, er oppkalt etter henne. Hele kvadet kan leses i kapittel 5 i Dommernes bok i Det gamle testamentet. Ester kastet lodd Ester var jøde og dronning til perserkongen Xerxes ( f.kr.). En av kongens mest betrodde, Haman, fikk ordnet et dekret om at alle jøder i riket skulle drepes og plyndres på samme dag. Faren til Ester fikk meddelt henne dette og at hun var den eneste som kunne gjøre noe. Dronning Ester gikk derfor inn til kongens indre slottsgård, vel vitende om at hun risikerte livet. For den som trådde inn i kongens indre slottsgård uten å være innkalt gjaldt døden, eller om man var heldig, kongens nåde. Kongen rettet gullsepteret sitt mot henne og ba henne ønske seg noe. Ester ønsket seg en fest med kongen og Haman, og da fikk hun enda et ønske og ba om enda en fest. Da hun fikk sitt tredje ønske ba hun om sitt og sitt folks liv. Haman falt for eget grep, og kongen gav jødene rett til å forsvare seg om de ble angrepet. De greide seg og minne om Ester feires i den jødiske høytiden Purim hvor hele boka som er oppkalt etter henne leses opp. Ei jente våknet I Det nye testamentet får vi høre om ei jente som var svært syk og døde. Men Jesus sa at hun bare sover. Barnet mitt, stå opp!, sa han. Da fikk hun livspusten tilbake. Vi får ikke vite navnet hennes, bare at hun var den eneste datteren til Jairus, en av synagogeforstanderne. Slik er det andre ganger også. Kvinnen Jesus møtte ved brønnen var Samaritaner, men vi vet ikke navnet hennes. Johanna støttespiller og disippel Vi setter ofte likhetstegn mellom disipler og apostler, men dette er ikke opplagt. I Lukasevangeliet går det fram

7 og gudstjenester skjedde gjerne hjemme hos mer velhavende menighetslemmer, menn og kvinner, som stilte lokaler og forgårder til disposisjon. Jomfru Maria få ord Jomfru Maria er den viktigste kvinnen i Bibelen. Det står om henne både i evangeliene og i Apostlenes gjerninger. Vi møter henne før Jesus blir født, hun oppdrar ham, oppsøker ham under hans forkynnervirksomhet, er ved korset og ved Kristi himmelfart. Selv om det står mye om henne er det nesten påfallende at hun bare er sitert ved tre anledninger. Den ene gangen er da Jesus som tolvåring kommer bort da de er i Jerusalem for å besøke templet. Barnet mitt, hvorfor har du gjort dette mot oss? Hun og Josef forstår ikke hans svar. Den andre gangen er når hun snakker til Jesus i bryllupet i Kana og ber tjenestefolkene om å gjøre det han sier. Den siste gangen som er den første kronologisk, er forut for fødselen. Hun forstår ikke helt Gabriels budskap, men da engelen har svart henne sier hun: Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. Etterpå drar hun til Elisabet som skulle bli mor til døperen Johannes. Der kom Jomfru Maria med sin lovsang. Den er lengre enn de andre sitatene til sammen og begynner slik: Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser (Luk 1,46-47). Kanskje kan lærdommen være at handling er viktigere enn ord og at ord skal ha mening? Vi anbefaler å lese hele Marias lovsang og sammenlikne den med Debora-kvadet. Jesus vekker opp Jairus datter at Jesus hadde kvinnelige disipler. En av disse var Johanna, gift med Kusa som var forvalter hos Herodes. Med det de eide hjalp hun og andre Jesus og følgesvennene. Dette fortsatte i urkirken. Kristne sammenkomster 7

8 Muntert bak betongen Tekst og foto: Beate E Dagestad 8 Utenpå er det grå og kjedelig betong. En hvilken som helst høyblokk? Langt i fra! Presteveien nr 12 og nr 16 utgjør Menighetenes aldersenter, som Kampen menighet eier sammen med 5 andre menigheter i byen. Her bor det for tiden ca 80 eldre, i små praktiske leiligheter. Briljant Det er briljant å bo her, sier Marit Prøis, som serverer nystekte vafler på sin innglasserte veranda. Se, dette blir som et ekstra rom, tenk, jeg fikk plass til alt jeg hadde da jeg flyttet hit for fire år siden. Hun skryter av at beboerne kan leie selskapslokale i første etasje for en rimelig penge, der feiret jeg 80-årsdagen min, så er det to hybler, med bad og kjøkken, vi kan leie for en 50-lapp dersom vi får besøk utenbys fra. Vi skjønner raskt at dette ikke er noen hvilken som helst høyblokk. Her er mange og gode fasiliteter for den som er eldre og ikke kan stelle et stort hus selv. Dette er min beste venn, sier Marit og klapper på lokket til søppelsjakten i det hun viser vei for å vise fram felles vaskerom med maskin og tørketrommel som står til disposisjon i hver etasje. De som vil kan bestille middag fra sykehjemmets kjøkken. Og i første etasje er det frisør og fotpleie. Nyfrisert Det er så deilig, sier Margaret Hovland og vifter med bare tær. I stolen ved siden av sitter Laura Meling, med nyfriserte grå krøller. Latteren sitter løst hos de to damene. Det er fantastisk her, for det er noe å gå på hver eneste dag, skryter Margaret, hun kom flyttende for 10 måneder siden. Mens Laura har vært her lengst. Først som ansatt i 10 år, og i de siste 10 har hun bodd i en av leilighetene. Så har de jo muligens byens beste utsikt. Fra sine stuer kan de se helt til Kvitsøy, og på den andre siden til Hidlefjorden, Tau og alle fjellene. Få menn Det er veldig mange høner i kurven her? For mange kanskje? Jeg spør en av de få herrene som bor i høyblokken. Kurt Sørensen, i 10.etasje, opprinnelig dansk, har bodd her i et drøyt år. -Å nei, humrer han, det kan ikke bli for mange damer. Og ingen må tro at det nødvendigvis er stille og kjedelig med tilårskomne beboere. Her er så kjekt og sosialt. Bingo for eksempel, som beboerforeningen arrangerer. Kurt er enig med Marit i at det i grunnen er opp til den enkelte, om en vil være isolert og ensom, eller aktiv og sosial. Så forsvinner han inn i leiligheten sin for å finne fram kjole og hvitt, i kveld er det galla i losjen. Gir det en trygghet å bo vegg i vegg med sykehjemmet? På en måte, men beboerne i aldersboligene har ingen automatisk rett på helsehjelp derfra, de må gå gjennom vanlige offentlige kanaler. -Men vi kan være med på alle tilbudene som er der, forteller Marit. Andakt om fredagene og forskjellige underholdningsarrangement. Om vinteren trenger vi ikke gå ut engang, legger hun til, - for det er en korridor mellom bygningene! Endestasjon Det siste året har tre av Marits naboer falt fra. Og jeg spør rett ut: Opplever du dette som en endestasjon? Marit svarer poetisk Jeg er klar til å seile inn i forventningen. Tanken på å dø plager henne ikke for hun er trygg på at dagene hennes ble tilmålt da hun lå i sin mors liv. Marit fortsetter: Nei, jeg synes ikke det at det bor mange eldre på samme sted preger bomiljøet. Hvis jeg får være her til jeg reiser, så er jeg heldig!

9 Kurt Sørensen, trives blant damene i høyblokken. Laura Meling (t.v.) med nye krøller, og Margaret Hoveland. Marit Prøis på nyrenovert glassveranda. Dessverre må en del av arbeidet gjøres på nytt for å få det brannsikkert. Oppslag i heisen. Stadig noe å være med på! Ikke kjedelig! Glimt av «lavblokka» bak. Her ser vi til Kvitsøy. Vaktmester Norvald Berg skal pusse opp flere leiligheter. Menighetenes alderssenter Ligger vegg i vegg med Tasta sykehjem 70 leiligheter på ca 64 kvm i høyblokk og lavblokk Nedre aldersgrense er 60 år Eies av menighetene: Kampen, Tasta, Tjensvoll, St. Johannes, St. Petri og Domkirken. Søkere fra disse prioriteres. Kampen menighet har for tiden to representanter i styret. Vil du vite mer? Se: tasta-sykehjem.no 9

10 Snublestein Tekst: Misjonshøgskolen 14 små steiner til minne om jøder som ble et offer for Holocaust under 2.verdenskrig, felles ned i bakken rundt om i Stavanger. En av disse snublesteinene finner du så å si rett utenfor kirkedøra. Det er lagt ned en såkalt «snublestein» ved inngangen til alléen som leder opp til Misjonshøgskolen fra Seehusens gate, ved hovedadministrasjonen til NMS. Den forgylte kvadratiske steinen gjelder Karl Jacques Ajzenberg, jøde med polsk-russisk bakgrunn, som arbeidet som lærer ved Misjonsskolen. Han var født i , ble arrestert av norsk politi og deportert til Tyskland i 1942, men overlevde Jaworzno, en av underleirene ved Auschwitz. Masteroppgave Kjersti Dybvig har blant annet skrevet dette om ham i en masteroppgave ved UiS om «Folkemordet i Rogaland» (2011, s.42f): I Stavanger fikk Karl Ajzenberg jobb som språklærer på Misjonsskolen, da han behersket både spansk, tysk, fransk og hebraisk, samt litt russisk og polsk. Sommeren 1935 avtjente han verneplikten i Madlaleiren, og for å få arbeidstillatelse tok han voksendåp i St. Petri kirke i 1939 med navnet Karl Jacques Jørstad. I mai 1940 giftet han seg med en stuepike som var innlagt på Dale Asyl med tuberkulose. Hun døde i september Da krigen kom hadde han meldt seg til det Civile Luftvern og ble vaktsjef her. Men etter hvert begynte problemene. Det startet med at svogeren meldte ham til politiet, da han mente at det måtte være noe galt med identiteten hans og innreisen til Norge. Hva som var motivene for denne anmeldelsen er uklart, men det førte i hvert fall til full tilståelse fra Ajzenbergs side. Så i oktober 1940 ble han dømt til fengsel i fem måneder for å ha kommet inn i landet på falske premisser. Men, han slapp ikke ut etter fem måneder, for nå skulle identiteten hans kartlegges av myndighetene. Han satt fengslet i Stavanger til konen døde, og ble så sendt til Oslo. Les mer 14 snublesteiner er plassert ved syv ulike adresser i Stavanger. Senere i høst skal det være en offisiell markering. Prosjektet er i samarbeid med Jødisk museum i Oslo, og siden starten er snublesteinene blitt overført til andre land som Ungarn, Østerrike, Belgia, Nederland, Italia, Polen, Tsjekkia og Ukraina. I 2012 var det lagt ned til sammen minnesteiner i disse landene. Les mer på Stavanger kommune sin nettside. 10 En forgylt minneplate på 10x10 cm. Du ser snublesteinen på fortauet mellom Kampen kirke og NMS. Foto Karina Sanni

11 SI DE Fargelegg Adam og Eva i Edens hage! Prikk til prikk Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre. Hva skjuler seg her? Fargelegg Tegning: Asbjørn Tønnesen Finn fem feil De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre? Tegning: Asbjørn Tønnesen 11

12 Siden sist Skapelsen var tema på høstens første søndagsskole Foto: Trine Osen Lande. 8.sept ble de nye konfirmantene presentert for menigheten. Nå er de i våre bønner! 12 Glimt fra Vandrernes kanotur på Lutsivannet en varm augusthelg Foto: Magnus Akre Thorup.

13 Torsdag 7. november kl «Fakkeltog for forfulgte kristne» i Stavanger Oppmøte ved Domkirken kl Gjestetalere: Dr. Jany Haddad (Syria) Knut Vollebæk Arr: Stefanusalliansen, KiA og Åpne Dører i samarbeid med mange menigheter i Rogaland Trassig kveld i Kampen! Død og tro kan drepe troen, men på sikt kanskje gjøre den sterkere? I sangene mine finnes det snev av håp, sier Randi Tytingvåg, som synger i kirka i september. Hold av kvelden oppfordrer Elise Fintland i arrangementskomiteen. Vi har invitert to som har opplevd smertefulle tap, og de vil dele sine tanker med oss. Randi er høygravid, men har opplevd å miste sitt ufødte barn, det var en tøff og lang prosess å bearbeide. Det hun har vært gjennom har satt sitt preg på «Lights Out», hennes siste album som forøvrig har fått strålende kritikker i inn- og utland. Den andre gjesten er Terje Torkelsen. Hans sønn tok sitt eget liv, bare 23 år gammel. Siden ga Torkelsen ut boka «Sangen etter dine sko», en beretning om sorg og livstro. Overskriften for kvelden i Kampen kirke er «Trass og tro vårt møte med motgang og prøvelser». Det de to gjestene våre har vært gjennom er emner det egentlig har vært litt tabu å snakke om, sier Elise, men 26.september gjør vi det. I Kampen kirke kl Kampen misjonsforening - en del av verden Velkommen til møter tirsdager i høst: 8.okt 12.nov 10.des Kl i kirkestuen Glimt fra døvesenteret i Kina. Andakt, samtale og informasjon fra den verdensvide kirke. Ta med mat og kopp, så spiser vi formiddagsmat sammen Hør Randi Tytingvåg i Kampen 26.sept Foto: Marie von Krogh 13

14 MENIGHETSKALENDEREN 22. september 24. november 18.s.i treen.tiden Søndag kl Gudstjeneste med dåp og nattverd v/asbjørn Salthe Og Arne Bjerkreim. Stavanger Vocalensemble deltar. Søndagsskole Onsdag kl Hyggetreff i Kirkestuen. Torsdag kl Menighetskveld med tema «I trass og tro». Foredrag ved Terje Torkelsen. Sang av Randi Tytingsvåg. Entre Kr s.i treen.tiden Søndag kl s.i treen.tiden Søndag kl Tirsdag kl s.i treen.tiden Søndag kl Lørdag kl s.i treen.tiden Søndag kl Gudstjeneste med nattverd v/asbjørn Salthe og Kjell Bjarne Svanes. Søndagsskole Gudstjeneste med dåp og nattverd v/tormod Wasbø og Kjell Bjarne Svanes. Møte i kampen misjonsforening Gudstjeneste med nattverd v/asbjørn Salthe Sytreff i Menighetssalen Skaperverkets dag. Minimesse med dåp v/anne Lise Ådnøy og Kjell Bjarne Svanes. Utdeling av 4-årsbok. Torsdag kl Menighetskveld med Geir Sverre Braut. Fri entre. Bots-og bønnedag Søndag kl Lørdag kl Gudstjeneste v/asbjørn Salthe og Arne Bjerkreim. Søndagsskole. Sytreff i Menighetssalen Allehelgensdag Søndag kl Gudstjeneste med dåp og nattverd v/asbjørn Salthe. Søndagsskole. 25.s.i treen.tiden Søndag kl Tirsdag kl Fellesgudstjeneste med Stavanger International Church med nattverd v/asbjørn Salthe, Vidar Bakke og Kjell Bjarne Svanes. Søndagsskole. Møte i Kampen misjonsforening 26.s.i treen.tiden Søndag kl Minimesse med dåp og nattverd v/vikar. Søndagsskole. Lørdag kl Sytreff i Menighetssalen Kristi kongedag Søndag kl Gudstjeneste med nattverd v/asbjørn Salthe og Arne Bjerkreim. Søndagsskole. Faste ting å være med på i høst 0-1 år Babysang Torsdag kl Ta med matpakke og teppe Kontakt: Beate Dagestad tlf år Søndagsskole Søndag kl Vi møtes i kirken først. Sprell levende opplegg! Du som er under 4 år tar med en voksen. Kontakt: Beate Dagestad tlf Speider Tirsdag kl Stifinnere (fra 4.klasse) og Vandrere (fra 6.klasse) Kontakt: Aslaug E.Janssen tlf Symaskinen Lørdag Sytreff. Ta med symaskin og ditt eget syprosjekt. Vi hjelper hverandre. Kontakt: Kristin Espeset tlf Åpen kirkestue Onsdag kl Kaffe/te, enkel servering, andakt Kontakt: Marit Prøis tlf

15 Livets gang Døpte Charlotte Dybvik Apeland Tasta kirke Olaus Dybvik Apeland Tasta kirke Tobias Thorbjørnsen Dybdahl Stokka kirke Aurora Hodnelid Goa Vardeneset kirke Hermine Caspara Salvesen Kristiansand Domkirke Ellinor Bekkeheien Kaada Utstein kloster Oliver Solberg Nordlyskatedralen, Alta Mia Helene Nårstad Jørstad kyrkje Jone Solstrand Florø kirke Camilla Fagerheim Kampen kirke Annabelle Galain Kampen kirke Astrid Havrevoll Suldal kyrkje Døde Inge Dagsland Bjarne Selvikvåg Trygve Jensen Haldis Rage Leif Sigurd Lillesund Peder Birger Lea Velkommen til spennende temakveld i Kampen kirke: I trass og tro vårt møte med motgang og prøvelser Torsdag 26.sept kl Gjester: Terje Torkelsen Randi Tytingvåg (sang) Entrè kr 100,- Kontakt oss i Kampen menighet! Ole Hellebust - daglig leder Tlf: / Epost: Trine Osen Lande - formann menighetsråd Tlf: / Epost: Asbjørn Salthe - sogneprest Tlf: / Epost: Kåre Steinnes - kantor Tlf: / Epost: Ivar Schmidt Johannesen - vaktmester/kirketjener Tlf : / Epost: Beate Dagestad - B&U medarbeider (deltid, vikar) Tlf: / Epost: Claire Gouldthorp - diakonimedarbeider Tlf: / Epost: Kampen kirke Seehusensgt 47, pb 201, 4001 Stavanger. Tlf Epost: Nettside: 15

16 Sytreff i Kampen! Liker du å sy? Ta med symaskin, skjøteledning, ditt eget sy-prosjekt og matpakke. Vi møtes lørdagene 19.okt, 2.nov og 23.nov kl Kampen kirke 24. oktober kl Er det helse i frelse? Er det frelse i helse? Livssyn og helse kan det være en sammenheng? Foredrag ved Geir Sverre Braut Geir Sverre Braut er lege og spesialist i samfunnsmedisin. Han har bl.a. vært assisterende direktør i Statens helsetilsyn, og er en populær foredragsholder. Fri entré Gave til Kampen Menighet Kampen Menighet Postboks Stavanger

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Treenighetssøndag. Fjellhamar kirke 11. juni Matteus 28,16-20 PREKEN

Treenighetssøndag. Fjellhamar kirke 11. juni Matteus 28,16-20 PREKEN PREKEN Treenighetssøndag Fjellhamar kirke 11. juni 2017 Matteus 28,16-20 Å, KJÆRE BARN KOM HJEM I dag har vi hørt prekenteksten to ganger allerede, og det holder. Men, altså: 11 vanlig arbeidsfolk - bønder,

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 1. kapitlet Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Bibelforskning om Jesus

Bibelforskning om Jesus På sporet av Jesus Bibelforskning Skriftene i bibelen blir grundig utforsket Spesielt fortellingene om Jesus Studerer tekster både i og utenfor bibelen for å forstå (historiske kilder) Bibelforskning om

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Fagplan RLE i 3. trinn

Fagplan RLE i 3. trinn FILOSOFI OG ETIKK Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og bruk av internett Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16 Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken Når dere faster Matt 6,16 9. 12. januar 2017 INFORMASJON TIL FASTEUKEN I INRI- KIRKEN 09.-12. JANUAR 2017 Vi har bestemt at vi skal begynne neste år/semester

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Guds folks høytider. Pinse

Guds folks høytider. Pinse Guds folks høytider Spennende møter med de jødiske røtter i vår tro Forslag til feiring og undervisning i hjemmet og menigheten, med samtalespørsmål og aktivitetsforslag Pinse Ny versjon 2017 Heftet inneholder:

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

«Reformasjonen» Sprell levende info til foreldre

«Reformasjonen» Sprell levende info til foreldre «Reformasjonen» Bare nåde tommel opp På 1500-tallet begynte kirken å selge brev fra paven som lovet tilgivelse fra Gud for det som mennesker hadde gjort galt. I 1517 hengte Martin Luther 95 setninger (teser)

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN.

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. En påskevandring er som en reise der barna blir tatt med og får oppleve de ulike elementene i påskefortellingen på ulike måter. Barna får komme med hele seg og bli med på

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer