Nr. 2 Mars 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby"

Transkript

1 Nr. 2 Mars 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby

2 Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme salmene som tidligere, men også en god del nye. Derfor vil vi gjennom hele 2014, i hvert nummer, presentere en av de nye salmene som står der. Råde menighet vil sannsynligvis ta i bruk den nye salmeboka i løpet av Månedens salme Fastetiden er rammen rundt salmen som presenteres i dette nummer av menighetsbladet. Vi finner den på nr. 110 i N13 og er én av få nye salmer for fastetiden i denne salmebokutgivelsen. Ny - ja - i vår sammenheng, men den ble skrevet i 1682 av Johann Qvirsfeld ( ). Han var kantor og erkediakon i Sachsen og skrev salmer og en andaktsbok. Salmen ble oversatt til norsk i I salmeboken er den også gjengitt på lulesamisk, ett av de tre samiske språkene i Norge. Melodien av Thomas Ihre er her en lulesamisk variant. Salmen forteller sterkt om Jesu lidelse og død. «Ingen veit kor tung ho var, børa Jesus Kristus bar.» Med disse ordene slutter alle salmens fem vers. En påminnelese om fastetiden som en forberedelsestid til påskens store begivenheter. R.W. Sjå no, sjå no, sjå den plage, sjå den straffa Jesus får. Der på krossen, utan klage, ber han syndeskulda vår. Ingen veit kor tung ho var, børa Jesus Kristus bar. Hender, føter gjennombora, han blir spotta der han lid. Han må bere tornekrona i sin siste, harde strid. Ingen veit kor tung ho var, børa Jesus Kristus bar. Klårt og høglydt Jesus sender bøn til han som er og blir: Fader, no i dine hender anden min eg overgir! Ingen veit kor tung ho var, børa Jesus Kristus bar. Sjå, då Jesus livet mistar rivnar forhenget i to. Sola svartnar, fjellet ristar, alle røyster teier no. Ingen veit kor tung ho var, børa Jesus Kristus bar. Sjå no i ditt eige indre, har du denne venen kjær? For di syndeskuld å lindre verdas frelsar krossfest er. Ingen veit kor tung ho var, børa Jesus Kristus bar.

3 KIRKENS BETJENING I RÅDE Menighetskontoret på Furuly menighetssenter er åpent: Tirsdag Onsdag og torsdag Mandag og fredag er kontoret stengt Tlf Fax Her treffes følgende personer: Kirkeverge Sokneprest Gyda Hesla Kapellan Per Willy Wilhelmsen Menighetspedagog Kristine Lund Almås Kantor Børge Sandal Menighetssekretær Monica Roer Privattelefoner: Gyda Hesla Per Willy Wilhelmsen Kristine Lund Almås Børge Sandal Kirketjenere: Privattelefoner: Einar Lundeby Leder i menighetsrådet: Kari Mette Sundby Prestens penn: ET GODT LIV! «Har du noen gode råd til meg?» spurte jeg en 98 år gammel dame. Hun var i veldig god form og var så fornøyd med livet. Jeg spurte om hun hadde levd på noen spesiell sunn måte, spist noe spesielt. Da bare lo hun og sa: «Alt med måte, og litt av hvert. Men det aller viktigste i livet er å ha gode relasjoner.» Hun hadde ikke selv blitt spart for problemer i livet. Hun ble enke før hun fylte 40 og hadde da en liten sønn. Hun giftet seg aldri igjen. «Gutten min, nå 75 år, kommer hver uke på besøk. Han handler for meg, og vi prater fortsatt så godt sammen.» Så spurte jeg en ung mann (24) om hva som var det viktigste i livet, og da kom svaret kjapt: «Det er å ha gode folk rundt seg.» Nylig hørte jeg en filosof snakke i radioen om hva som ga et godt liv: Det aller viktigste er å ha gode relasjoner, og selvsagt at de basale behov er dekket, at en er mett og har tak over hodet. Ambisjonsnivå og prestasjonsnivå bør samsvare, og en må ta vare på de gode øyeblikkene. Men hvordan får man gode relasjoner? Frans av Assisi (munk på tallet) setter oss på sporet. Han sier i sin berømte bønn: «Å Mester! La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste. Ikke så meget å bli forstått som å forstå. Ikke så meget å bli elsket som å elske! For det er gjennom at man gir at man får Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse! Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv!» Og Frans av Assisi hadde ikke dette fra seg selv. Han hadde lært det av Jesus. Jesus sier det samme, mange ganger og på mange måter. Aller kortest sammenfattet han det i Den gylne regel : Månedens bibelord: (Matt 7,12) «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem.» RÅDE MENIGHETSBLAD Redaksjonskomité: Kapellan Per Willy Wilhelmsen, Monica Roer, Torunn Bjørnstad Båtvik, Ranveig Wiersholm, Gunn Sissel Christensen, Harald Mork (foto), Hans Th. Lundeby (foto). Utgiver: Råde Menighetsråd. DNB Bankgiro nr Frist for innlevering av stoff er den 15. i hver måned GRAFISK PRODUKSJON: Morks Maskinsetteri a.s Tlf Mobil

4 NYE SANGBØKER TIL RÅDE BO - OG SERVICESENTER Råde menighet og Diakoniutvalget har samlet midler til sangbøker til Råde Bo - og Servicesenter. Disse ble overlevert av leder i Diakoniutvalget, Grete Heen Husebye, til virksomhetsleder ved sentret, Lone Hansen. Bøkene vil fordeles på ulike avdelinger og skal være lett tilgjengelige. I tillegg er det notebøker, som gjør det enklere å spille til. Vi håper og ønsker at sangbøkene blir flittig brukt i de ulike avdelinger. Bøkene har stor skrift og inneholder kjente og kjære sanger og salmer, som vi håper kan vekke mange og gode minner om det som var, og gi humor og gode opplevelser her og nå. Virksomhetsleder Lone Hansen ber meg hilse Råde menighet og takke så mye for den flotte gaven, og berømmer presten vår, Gyda, som er flittig innom ulike avdelinger med trekkspillet og munnspillet sitt. Hun skaper hygge og glede til både beboere og betjening med musikken og sangen, og hun er en inspirasjon og gledesspreder i hverdagen. Sykehjemmet er glade og takknemlige for det gode samarbeidet og innsatsen som gjøres fra menighetspleien, besøkstjenesten og enkeltpersoner i menigheten vår. Grete Heen Husebye. 4

5 Fastetid er fokustid Ulike religioner rundt omkring i verden har både likhetstrekk og forskjeller. Ett av likhetstrekkene som går igjen i flere religioner, er faste og fastetid. Det finnes også i vår kristne tradisjon. Tiden før påske, med start på Askeonsdag 5. mars og avslutning påskeaften 19. april, er i år fastetiden i vår kirke. Drøye 6 uker fastetid, før den store livsfesten feires påskedag, 20. april, til minne om at Jesus beseiret døden og stod opp av graven. Hvorfor har vi fastetid? Jeg vil trekke frem tre ord: Forberedelse kontrast fokus. Påsketid er festtid i vår kirke. Da er det jubel og glede som skal få være i sentrum, fest og overflod. Men for at festtiden skal finne sin klangbunn, er det godt med forberedelser. Som tar på alvor at livet har mange sider. Både glede og sorg, alvor og lek. Store kontraster hører livet til. Derfor er fastetiden en god tid til å gå litt i dybden. Finne ut hva som virkelig betyr noe her i livet, hva vi ønsker at grunnfjellet skal være. Slik at vi kan stå stødig i all slags vær som livet byr på, både storm og solskinn. Derfor har mennesker i mange generasjoner brukt fastetid til bønn og til å gå dypere inn i Guds ord. Det er ikke noen dårlig måte å forberede seg på, til livet og til festen. Bruke tiden litt annerledes kanskje, prioritere litt annerledes, fokusere på det du mener er det viktige. Og jeg har lyst til å bruke to spørsmål som kan lede an inn i fastetidens fokus, spørsmål som har vært og fremdeles er, sentrale i fastetiden i vår kirke: Hvorfor måtte Jesus dø? Hvorfor er det så mye urettferdighet i verden? Det første spørsmålet søker inn mot kjernen i vår kristne tro, Jesu død på korset. Denne hendelsen som sammen med Jesu oppstandelse ble de helt sentrale i den kristne kirkes tro og liv. Hva betyr Jesu død? For meg, for alle mennesker, for verden, for Gud? Et godt bibelvers å filosofere litt over er 1.Korinterbrev 1,22-24: For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger, men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. Det er noe å tygge på i fastetiden. Det andre spørsmålet leder oss til handling. For vi ser jo at verden er et urettferdig sted. Noen har alt, mens andre mangler det meste. Derfor kaller fastetiden oss til solidaritet og innsats for rettferdighet og forsoning. Derfor har Råde menighet i mange år deltatt i Kirkens Nødhjelps faste aksjon, og også i år vil konfirmantene ringe på alle dørene i Råde med spørsmål om folk vil bidra til en mer retteferdig verden. Det er mange der ute som trenger at vi bryr oss. Bruk fastetiden til å fokusere på mennesker, både i din nærhet og ute i verden. Vi hører sammen. Eller finn din egen vei i fastetiden. La den bli litt annerledes. Finn noe å fokusere på, noe du vil skal være viktig, våg å gå i dybden og kjenn på de store kontraster i livet. Da vil gleden også stå frem, og livets hellighet og godhet få større dybde. God fastetid! Per Willy Wilhelmsen 5

6 «En fremmed er en venn du ennå ikke har møtt» I Råde bor det nesten 7000 mennesker. Mange er født og oppvokst her, mens andre har kommet hit fra andre byer, land og verdensdeler. Hvor kommer de fra? Hvilke historier har de med seg? Hvordan har de blitt mottatt? I 2014 vil vi snakke med ulike mennesker som alle har én ting til felles: bygda vi bor i. Denne gangen har vi snakket med en familie som har kommet hit til Råde som flyktninger fra Palestina. Ezzedin og Manal Shahin og sønnene Zaid 14, Mohammed 12 og Zain 10 år. Endeløse kriger, bombinger, vold, korrupsjon og konflikter. Vi skal besøke en familie som kommer fra en verden langt fra vår, på alle mulige måter. Vi blir ønsket velkommen inn med gestikulerende bevegelser, varme smil og kyss på begge kinn. Veldig eksotisk for en beskjeden nordmann. Inne i stua er det levende lys på bordet, og vi får servert arabisk te. Tre sjarmerende gutter kommer inn og rekker hånda høflig fram. «Barn tilpasser seg så lett, mye lettere enn oss som har vokst opp og levd hele vårt voksne liv i et annet land. Livet i Gaza er veldig forskjellig fra livet vårt her i Råde,» sier Manal. «Vi jobbet begge to, hadde familie, mange venner og et aktivt sosialt liv. Gaza er en storby med 1,8 millioner mennesker og det er mye som skjer hele tiden. Alle følger aktivt med på nyheter og er veldig engasjerte.» Forklarer hun. Ezzedin skyter inn «I Gaza snakker folk med hverandre på gata, selv om de ikke kjenner hverandre.» Litt mer åpen enn den gjennomsnittlige nordmann altså. Manal slet veldig med hjemlengsel den første tiden. «Jeg skjønte ikke hvor alle menneskene var, etter kl 18 er det jo helt tomt i gatene! Det er veldig stille og rolig her.» Likevel føler de at de har fått det de ønsket seg da de kom til Norge: Trygghet, stabilitet og en fremtid for barna. De flyttet til Råde for fire og et halvt år siden. Ezzedin og den eldste sønnen bodde først et halvt år på transittmottaket i Hobøl. Manal og de to minste kom etter da de flyttet hit til Råde. Den første tiden var spesielt tøff for minstemann. De ringte ofte fra barnehagen om at han var lei seg og gråt mye. «Jeg måtte bare slippe alt jeg hadde og dra og hente ham flere ganger.» De begynte på norskkurs i Moss, og begge to håpet på å få seg jobber etter hvert. «Vi kom ikke her for å leve på den norske staten, vi ønsker å jobbe og har søkt på 6 alt vi har kommet over. Det eneste vi har fått er takkebrev», sier hun og ler: «Vi takker for deres søknad, vi takker for interessen men det er alltid et «men». Jeg spør hva slags arbeidserfaring de har fra Palestina. De forteller at Ezzedin er utdannet advokat, han har mastergrad i jus. Han snakker arabisk, hebraisk, fransk og engelsk. Og nå også norsk. Han har jobbet for innenriksdepartementet i Gaza. Men her i Norge er det altså ikke bruk for ham. Han fikk til og med avslag da han søkte jobb på et fryselager. «Vi er ikke kresne på hvilke jobber vi vil ha. Det viktigste er å ha en jobb.» Manal har bachelor i administrasjon og ledelse. Begge har fått godkjent utdannelsen sin i Norge. Men det er altså ikke noen som har bruk for dem. De har fått praksisplasser gjennom NAV for å opparbeide seg arbeidserfaring i Norge. Manal har hatt praksisplass i Råde kommune, for Amnesty Internasjonal i Oslo, og nå sist på et transittmottak i Oslo. Arbeidsdagen hennes starter kl «Jeg står opp halv fem og tar toget inn til Oslo og deretter buss videre. Jeg er hjemme halv seks, og to kvelder i uka er det rett på norskkurs etterpå.» Det blir lange dager med tre barn i tillegg, men hun håper det kan føre til at hun kanskje får en jobb på sikt. Det har også vært en utfordring å finne et egnet sted å bo med tre barn. Det huset de leide tidligere, skulle overtas av huseieren, og de måtte se seg om etter noe annet. «Du vet når du ringer på annonser og snakker gebrokkent, da er som oftest svaret at det allerede er utleid. Hvis vi kom på visning, spurte jo selvfølgelig huseieren om vi hadde fast jobb. Så da ble det avslag igjen.» Etter et halvt år med desperat leting sto de i fare for å bli losjert inn på en campingplass av kommunen. Da var det lederen for Bondelaget og ordføreren selv

7 som ble redningen for familien. «Han kjente noen som skulle leie ut og gikk personlig god for oss. Han er et godt menneske og en dyktig ordfører!» Jeg lurer på hvordan de har blitt mottatt i Råde, har de fått venner her? Har det vært lett å komme i kontakt med folk? «Det er lett å komme i kontakt med andre når man har barn. Vi møter andre foreldre i forbindelse med skolen og aktiviteter med guttene». Likevel er de fleste vennene deres arabere. De bodde i den gamle ungdomsskolen da de først kom hit og ble kjent med de andre innvandrerne der. Barna lekte sammen, og de voksne satt ute og drakk kaffe sammen om sommeren. «Vi har selvfølgelig med oss vår kultur hit, og den vil alltid være en stor del av oss, men vi er også opptatt av å integrere oss og bli kjent med den norske kulturen.» De ønsker seg møteplasser og aktiviteter hvor de kan treffe både norske og utenlandske folk. Årets høydepunkt er den internasjonale dagen i kulturuka, men det er bare én gang i året. De skulle gjerne vært med på å arrangere slike ting oftere, men de er avhengig av å leie lokaler, og det koster penger. Penger de ikke har. «Et år fikk vi låne Bøndernes Hus gratis for å feire id. Det kom mange folk, og alle hadde pyntet seg og tatt med masse mat. Det var så fint! Dessverre ble det bare med den ene gangen.» Id er en muslimsk høytid som markerer slutten på fastetiden, Ramadan. I tillegg til bønnesamlinger, markeres den med fest og god mat, samvær med familie, gaver og almisser. «Ungene pleier å få fri fra skolen i fire dager, men våre barn er bare hjemme i to for ikke å gå glipp av så mye undervisning,» forklarer Manal. Guttene går i henholdsvis 4., 6. og 8. klasse. I tillegg til vanlig skole går de på arabisk skole og lærer arabisk hver søndag. «Språk er en stor del av identiteten til alle mennesker. For å kunne kommunisere med familie og venner i hjemlandet, samt forstå kulturen, er det viktig å kunne språket. Det er nesten umulig å lære seg arabisk i voksen alder, så vi ønsker å ta vare på det grunnlaget de allerede har. Det er 400 millioner mennesker i verden som snakker arabisk, så det er et nyttig språk å kunne også med tanke på senere yrkesliv,» sier Ezzedin. Guttene synes likevel det er urettferdig at de bare har én fridag i uka, i motsetning til vennene sine. Jeg spør hvilke tanker de har om framtiden? Vil de bli boende her i Råde? «Det kommer veldig an på om vi får jobb her. Barna trives veldig godt og har ikke lyst til å flytte, men realiteten er dessverre sånn at vi må flytte på oss hvis vi får jobb langt unna. Råde er et trygt og godt sted for barn å vokse opp, så vi kan jo bare håpe.» sier Manal og ser bort på guttene sine. Da vi tok farvel var det med kyss på begge kinn og stående invitasjon på lørdagslunsj. Hver lørdag lager de falaffel med hummus og forskjellige grønnsaker. Vi gjør en avtale om at jeg kommer på palestinsk lørdagsfallaffel hos dem, og de kommer på norsk lørdagsgrøt hos meg. Med smørøye og rød saft. Det må da vel være integrasjon på høyeste nivå? Av Monica Roer 7

8 Frivillighetsfest på Furuly Menighetsrådet inviterte til frivillighetsfest torsdag 13. februar på Furuly. Var du der? Lurer du på om du er frivillig? Wikipedia definerer frivillig som et begrep om dem som arbeider uten lønn, eller noen annen form for økonomisk vederlag. Menighetsrådet inviterte alle som gjør et slik arbeid i kirke og bedehus her i bygda. I fjor satte menighetsbladet fokus på frivillighetsarbeid i menigheten. Som en frivillig vil jeg si takk for en fantastisk kveld. Hvor vi frivillige ble satt pris på. En kveld som gir ekstra motivasjon for å fortsette med det arbeidet vi driver. For vi kom til et fint pyntet Furuly. Med nydelig dekka småbord. Lederen i menighetsrådet, Kari Mette Sundby, ledet oss gjennom en fantastisk kveld. Det var ca 70 frivillige som var møtt opp. Kveldens gjest var Egil Svartdahl, kjent som TV-pastor på TV2. Men han har også noe tilknytting til Råde. Både som barn da han var på leir på Hauga, og som voksen hvor han tilbringer noe av sin fritid på hytta. Han holdt et foredrag hvor han greide å holde hele forsamlingen våken. Mye humor og masse alvor. 3 nøkkelord som han holdt foredraget rundt var: Frihet, forbehold og forpliktelse. Dette knyttet opp mot frivillige. 8 Etter hans foredrag fikk vi servert trøndersodd med nybakt brød og flatbrød, og en kaffekopp og konfekt etterpå. Etter pausen fikk vi se film «Trosopplæring år » Lederen i trosopplæringsgruppa, Ingvar Lyche, og menighetspedagog Kristine Lund Almås fortalte om trosopplæringen i Råde menighet. Fra og med 2014 har nemlig hele prostiet vårt fått trosopplæringsmidler, og det betyr at vi også i Råde nå vil øke innsatsen for å lage en trosopplæringsplan for alle døpte, fra 0-18 år. Dette blir et viktig arbeid fremover, og her trengs det frivillige for at vi skal lykkes! Kvelden ble avsluttet med at Gyda takket alle som driver frivillig tjeneste i menighet og bedehus, og hun ga oss noen ord med hjem. Som frivillig vil jeg takke menighetenrådet og menigheten for en fantastisk kveld. Samt takk til de frivillige som var med å gjøre denne kvelden fullkommen. Så vil jeg utfordre deg som ikke definerer deg som frivillig i kirke og bedehus her i kommunen til å ta kontakt. For noe kan du gjøre, og du kommer inn i et fint miljø. Og da sees vi kanskje på neste frivillighetsfest.

9 9

10 Hendt i menigheten - for 200 år siden Vi skriver Det er 200 år siden året som kalles Mirakelåret, altså Mange arrangementer planlegges både på nasjonalt og lokalt plan. Her i Råde menighet har vi, som i så mange andre menigheter i landet, allerede markert at det er 200 år siden folket i landets kirker sverget troskap til fedrelandet. Og flere arrangementer vil komme. Det var den 25. februar Den gang var nettopp Napoleonskrigene slutt. Dette var bare få år etter at Terje Vigen og flere med ham rodde til Danmark i et fortvilet forsøk på å kjøpe matkorn. Norges daværende konge, kong Frederik 6. av Danmark, hadde blitt tvunget til å avstå landet vårt til Sverige. Det er vanskelig for oss som lever nå, å sette oss inn i den følelsen av maktesløshet og framtidsfrykt som menneskene, sannsynligvis også her i Råde, kjente. Også mektige og rike menn forsto at noe måtte gjøres. På det såkalte Notabel-møtet på Eidsvoll den 16. februar ble man enige om å ikke godta at Norge skulle legges inn under Sverige. Man ville erklære Norge som en selvstendig stat. Det ble bestemt at det skulle velges en forsamling som skulle gi landet en grunnlov. Den danske stattholderen i Norge, prins Christian Frederik, forsto at dette var noe han måtte ha hele folket med på, for dette kom til å bli en krevende prosess. Så kom det et brev til landets prester også til presten i Råde. Det var prins Christian Frederik som hadde skrevet dette brevet som nå skulle leses opp fra prekestolen den 25. februar. Nå var det behov for samhold og kampvilje. Nå skulle folket sverge ved Gud og mennesker at de ville stille seg bak den norske selvstendighetskampen. De skulle avlegge en ed. Å avlegge en ed vil si å bekrefte riktigheten av et utsagn ved å påkalle Gud. Prestene ble oppfordret til å holde en kraftig innledningstale og formane menigheten til å sverge følgende ed: Sværge I, at hævde Norges Sælvstendighed, og at vove Liv og Blod for det elskede Fædreland? Deretter skulle kirkefolket svare: Det sværge vi, saa sandt hjælpe os Gud og hans hellige Ord! De tykke veggene i Råde kirke vibrerte nok under denne unisone edsavleggelsen. Etter dette skulle det undertegnes en erklæring om at hele menigheten hadde avlagt eden. Da eden var avlagt, skulle menigheten velge to menn som siden skulle delta på valgmøtet i Smaalenenes Amt, der de skulle velge tre representanter til Riksforsamlingen på Eidsvoll i april. Valgmennene måtte tilhøre sognet og være civile, geistlige eller militære Embedsmænd, Brugseiere, Jorddrotter eller Gaardbrugere over 25 Aars alder. Det var lensmann Johannes Larsen Mørch og odelsbonde Hans Børressen Aarneberg som ble valgt. 10

11 Christian Frederik fikk rett. Dette året skulle komme til å kreve både samhold og innsatsvilje. Mange bondegutter ble utkommandert i den korte krigen mellom Norge og Sverige. Det kostet prins Christian Frederik plassen til Norges trone. Det endte med union likevel. Men grunnloven fikk vi beholde. Dermed hadde datidens valgte representanter fastlagt retningen på utviklingen av Norge. Så kan vi med våre 2014-øyne fundere om dette var riktig framgangsmåte, om det var riktig å kalle sammen folk for at alle der og da måtte avlegge en ed. Vi kan undres på om dette var et pressmiddel, og vi kan fundere på om det er riktig å dra inn Gud i politikken på denne måten. Vi kan gruble på denne sammenblandingen av kirke, politikk og maktkamp, noe som neppe ville fungert i våre dager. Men kanskje skal vi heller glede oss. Glede oss over at dette var begynnelsen til at Norge fikk en grunnlov der trykkefrihet og talefrihet, forsamlingsfrihet og tankefrihet åpnet en vei mot et samfunn med større rettferdighet. Og vi kan takke de mange glemte kirkegjengere her i Råde for at også de var med på dette. TBB Råde Historielag åpent møte om 1814 Onsdag 26. mars kl på Bøndernes hus, holder Råde Historelag et åpent møte om Foredragsholdere er professor dr.art Odd Arvid Storsveen og forsker dr.phd Morten Nordhagen Ottosen, begge fra Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo. Professor Storsveen er leder for den gruppen som er nedsatt ved Instituttet, og som skal ta seg av forholdene omkring 1814 og jubileet. Han skal ta for seg grunnloven og Mossekonvensjonen, hvor den er inngått, og sette dette inn i en politisk sammenheng. Forsker Nordhagen Ottosen har doktorgrad om krigen i 1814 og vil redegjøre om krigen, men også forholdene rundt krigen. Det er ingen tvil om at Østfold var særlig hardt belastet i den tiden. Fienden sto til slutt ved grensen til Råde, det ble skutt inn i Råde, og vi hadde både falne og sårede i Råde. Det er en del uklarhet om hvor de forskjellige møter, handlinger m.v. fant sted. Dette håper vi nå kan bli avklart. Videre skal vi huske at det var et mindretall i Norge som ønsket en union med Sverige. Forholdet til andre land, datidens stormakter og deres holdninger, var viktige også den gangen. Det vil bli anledning til å stille foredragsholderne spørsmål. Alle er hjertelig velkomne til dette møte. Enkel bevertning i pausen. Råde Historielag Styret 11

12 Skiglede og fellesskap på Veslestølen For 10. år på rad dro vi av gårde. 37 ungdommer og 7 ledere var vi i år. Turen til Veslestølen leirsted er et samarbeid mellom Råde menighet og Allaktivitetshuset i kommunen. Vi vil bidra til fellesskap, glede og utfoldelse, og vi håper turen har bidratt til å gi gode impulser i så måte. I 48 timer var vi i gang, med skikjøring, måltider, underholdningskveld, bordtennis, aking, kortspill, musikk, godtespising, og litt soving. En flott start på vinterferien ble det, og vi håper deltagerne hadde en god helg. Vi retter en stor takk til dem som var med og støttet turen økonomisk: Kiwanis Club Råde og Råde Ungdomsråd. Uten støtte hadde vi ikke fått til dette! Vi gleder oss allerede til neste år! Hilsen Pelle

13 Mimrefest i guttelaget Gry Guttelaget Gry ble startet i 1961 og holdt gående til Vi som var ledere i guttelaget, har ytret ønske om å lage til en mimrefest. Så, herved inviteres alle dere som var med i guttelaget til en slik fest på Råde Misjonshus fredag 21. mars kl Vi legger opp til litt «guttelagskveld» med film og bilder fra tiden dere gikk der. Videre skal vi spise, kose oss, og ta god tid til å mimre. Nå er det nok mange fra guttelaget som har flyttet ut fra bygda og ikke har menighetsbladet. Men la jungeltelegrafen gå! Er takknemlig for påmelding til: Tlf eller Hilsen fra: Oss «gamlekara».

14 Det norske misjonsselskap har sitt områdemøte 30. mars i Råde Hvert år har vi et årsmøte i forskjellige menigheter innen område Østfold Vest som består av domprostiet og Vestre Borgesyssel prosti. Vi ser fram til å ha vårt årsmøte dette året i Råde. Det begynner kl med gudstjeneste i Råde kirke, og medvirkende der er sokneprest Gyda Hesla, områdeleder Magne Grønlien og regionleder Magne Mjærum, som er dagens predikant. Det vil bli trompetsolo, flaggparade, misjonsinformasjon, nytt fra menighetens misjonsprosjekt og misjonsoffer. Årsmøte for utsendingene fortsetter på Furuly menighetssenter med middag og årsmøtesaker og avsluttes med et kort misjonsmøte kl ved Magne Grønlien, hvor tema er: «Tjen Herren med glede.» Det blir sang av Knut Lande. Så håper vi at mange vil finne veien til Råde kirke og til misjonsmøtet kl Velkommen! Magne J. Grønlien Misjonskonsulent/områdeleder 14 KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON SAMMEN FORANDRE april 2014 KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON SAMMEN Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. FORANDRE Sammen med andre. For andre. For hverandre KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON SAMAN FORANDRE april 2014 Send GAVE på sms til 2468 (200 kr) eller ring (200 kr) eller benytt kontonummer Aksjonsdag i Råde: Tirsdag 8. april Ta godt imot konfirmantene som kommer med bøsse!

15 FORMIDDAGSTREFF Mandag 17. mars kl på Furuly Oskar Skarsaune forteller fra sitt år som misjonær i Hong-Kong. Vi møter den nye kirkevergen vår, Pål Morten Lia. Trekkspillduoen Inger og Gyda underholder. Det blir allsang, og som vanlig god bevertning. Alle som har fri på mandag, er hjertelig velkommen «FOLKELIG BIBELUNDERVISNING En takk fra Gyda, Pelle og Proffen» Slik het det i Menighetsbladets februarutgave. Mange av oss som har vært så heldige å få sitte ved de tre «læremestrenes kateter», vil få tilføye: «FOLKELIG BIBELUNDERVISNING. En takk TIL Gyda, Pelle og Proffen!» En blomsterbukett bestående av tre «symbolske roser»: Tro. Håp. Kjærlighet. (som kapellanen skrev om i bladets «leder») overbringes herved med STOR TAKK til de tre som har øst av et «hav av kunnskap» og brukt et vell av tid for å gjøre disse samlingene til det de er blitt! Kursdeltaker 15

16 SAMTALEMØTE PÅ FURULY Mandag 10. mars kl Vi samtaler om førstkommende søndags tekst. Alle hjertelig velkommen! Råde Y s Men s Club 18. mars: «1814 mirakelets år?» v/ Dag Skottene og Anette L. Brautaset. Råde KFUK 9. mars: «Årsmøte i østfold KFUK/ kfum» i Råde. Vi er vertskap. 19. mars kl 19: «Fra ræbben til nrk» v/ distriktsredaktør Grete Ruud. Hjertelig velkommen til kvinner i alle aldre! Barne- og ungdoms koret er for alle fra og med 3. klasse og oppover. Vi øver på Furuly torsdager fra Ungdomsgruppa har egen øvelse fra Spørsmål? Ta kontakt med Monica Roer , eller Børge Råde Husflidslag inviterer til Temamøte i Idrettshallen (flerbrukshallen) mandag 7. april kl Tema er Slektsforskning, foredragsholder Per Jarle Sogn viser hvordan en finner frem på internett. Gratis adgang, og alle ønskes velkommen! Se også vår hjemmeside Kontakt: Ansgar Kronstad - tlf E-post: Mosseveien 10, 1640 Råde - Tlf vi holder til i 2. etg. over Apoteket i Karlshus Seniorkaféen med TRAPPEHEIS er åpen mandaglørdag kl (nye åpningstider) Hver fredag har vi enkel og vel gjørende trim + allsang og musikk. VELKOMMEN TIL OSS OG VÅRE PROGRAM: MARS * Fredag 7. kl 12.30: Temadag. Besøk fra «Personlig Omsorg» hvor en representant vil fortelle om deres tjenester. * Fredag 14. og 28.: Ukelotteri. 28.: Allsang ved Einar Solum * Torsdag 20. kl 19.00: Moteshow v/linnea Shop på Eldrebølgen. Vi serverer kaffe og vafler. Billetter fåes kjøpt i Linnea Shop. * Onsdag 26. kl 19.00: Moteshow v/linnea Shop på Eldrebølgen. Vi serverer kaffe og vafler. Billetter fåes kjøpt i Linnea Shop. * Søndag 30. kl 14-16: Søndagsmiddag. APRIL * Torsdag 3.: Påsketur til Nordby/Strömstad/ Sverige. Buss fra Saltnes kl og fra Karlshus kl Turen koster kr 300,- for ikke-medlemmer og kr 200,- for medlemmer. Vi spiser varm, mat og vi har utlodning. Påmeldingsliste på Eldrebølgen. Har du tid til å hjelpe oss i kaféen? Vi anbefaler deg et besøk. Du vil alltid treffe hyggelige mennesker som formidler smil og glede i hverdagen. Ditt besøk vil hjelpe oss med dette. Vær VELKOMMEN! 16

17 I GODE OG ONDE DAGER VERDEN ENDRER SEG. LIVET ENDRER SEG. SÅNN ER DET BARE. Trygghet, ærlighet og dialog er grunnstener i et sterkt forhold. Slik er det også i forhold til banken din! Hos oss får du personlige råd som er riktige for akkurat deg. Når ting endrer seg økonomisk, på godt eller vondt, kan du trygt snakke med en av våre dyktige rådgivere. Kontakt oss på telefon Bank. Forsikring. Og deg. Grafiske tjenester alt i trykksaker Innskanning av dias (lysbilder), samt restaurering av gamle fotografier, også fra negativer. Utkjøring på fotopapir. Treull Allé 1 - Pb. 47, 1641 Råde - Tlf Mobil E-post: 17

18 Dører Blomsterbrett - Vinduer - Blomsterbrett Diverse - Div. innredninger 18 ALT I GLASS Råde Glassmesterverksted AS Industrifeltet, Karlshus Tlf BILGLASSERVICE DØGNVAKT: RÅDE INNREDNING AS Snekkerverksted 1640 Råde 1640 Tlf. Råde Tlf Fax E-post: Dører Vinduer Telefon Man - Ons Tors Fre Lør Lør FREDRIKSTAD AS Vi Vi har har kvm kvm med med Dammyr 12 - tlf strikke- og og heklegarn! VELKOMMEN VELKOMMEN TIL OSS! TIL OSS! Trenger du elektriker? ring RÅDE ELEKTRO Tlf Mobil Alt ALT i I Elektriske ELEKTRISKE installasjoner INSTALLASJONER God Ta kontakt service og med personlig oss om rådgivning spare-/ en selvfølge for oss! plasseringsalternativer Karlshus, 1640 Råde Karlshus, Tlf Råde - Tlf DIN LOKALE FARGEHANDEL SaRpSboRgveien 5, 1640 Råde TLF åpningstider: Man-fre Lørdag HERFØLL Treull Allé 9, 1640 Råde Finnes Tlf. 69 på 26 Facebook Maling - Markiser - Tepper/Ryer - Persienner - Belegg - Fiskeutstyr JOHN-EDVARD HAUGESTEN - Tapet - Div. jernvaeart. REVISOR Bladet er trykket hos Mosseveien 60, Saltnesvn Råde 224, - Tlf.: Saltnes Mobil: Telefon: Epost: Bladet er 69 trykket hos - Mobil: E-post: - Hjemmeside: Bladet er trykket hos Råde Sarpsborgveien Råde Tlf Åpningstider: ( ) ØST-REVISJON Galleri De Colores VÅRE VERDIER MODIGE, EFFEKTIVE OG INNOVATIVE VÅRE VÅRE VERDIER VERDIER MODIGE, EFFEKTIVE OG INNOVATIVE

19 Varm og kald mat for enhver anledning Tidsriktig anrettet med vekt på smak Kontakt oss på tlf Bli med i LHL Rygge og Råde. Lagsmøte på Eldrebølgen i Karlshus hver siste torsdag i måneden, dog ikke i des. og juli. Vi har også hjertetrim på Karlshus barneskole hver onsdag og varmtvannstrim hver mandag i Ryggehallen. Bli medlem, ring ! «Elektriker n fra Råde Everk lever i beste velgående» Da Infratek (tidl. Hafslund) har besluttet å avvikle sin installasjonsvirksomhet, er 10 mann fra Infrateks lokale installasjonsavdeling nå ansatt hos Storm Elektro AS. Vi vil gjøre vårt ytterste for fortsatt å betjene eksisterende og nye kunder i Råde på en best mulig måte, og ønsker derfor gamle og nye kunder hjertelig velkommen. Alle ansatte fra Infratek/Hafslund har beholdt sine opprinnelige mobilnummer, så det er bare å ta direkte kontakt som tidligere. Sentralbord: Telefax: Mail: Bestill monument til gravstedet! Oppussing og fornying av gamle stener Inskripsjoner Stor utstilling Undersøk våre priser Besøk oss Hjemmebesøk Utsendelse av brosjyrer Skåra stenindustri a/s Skåra, 1621 Gressvik tlf Man.-fre. kl , tors. kl , lør. kl På jakt etter ny bil? Se vårt spennende utvalg på våre hjemmesider: Mosseveien Råde Telefon Telefax

20 Bestill den moderne synsundersøkelsen Tlf Åpent 8-18 (10-14) Mojord & Thoresen St. Hans gate Fredrikstad tlf: (+47) OSLOFJORDEN BYGG A/S HUS - HYTTER - REHABILITERING - TAKVERK Bygg- og tømrermesterfirma: John W. Røstad, tlf Ole M. Sukke, tlf Fagkunnskap gir trygghet! optometri briller kontaktlinser nettbutikk fredrikstadbeg.no Veumvn hele døgnet RÅDE BOK & FOTO 1640 Råde Tlf Ring hele døgnet Solgaard Skog 4, 1599 Moss Gravmonumenter salg - inskripsjon - oppussing ET NORSKEID FAMILIEBYRÅ MED LANGE TRADISJONER RØRLEGGERARBEIDE UTFØRES Autorisert rørleggermester SVEIN O. OVEN Tlf Mobil Reparasjon Modernisering Nyanlegg Måkeveien Saltnes Råde Taxi Missingmyr, 1640 Råde Råde Tlf.: Fax:

21 Haugsten Gård GÅRDSBUTIKK Åpent man-ons-fre 14-18, eller etter avtale SELSKAPSLOKALE Kontakt Inger Hellenes Grimstad, tlf Ingen grunn til å ødelegge en fin hage Nye rør uten graving eller riving A.S Råde Mølle og Kornsilo Telefon: Ta en tur innom! Vi har mer enn du tror... RÅDE BIBLIOTEK - Telefon Åpningstider: Mandag og onsdag Tirsdag Torsdag og fredag Endringer kan forekomme. Se F YSI OTERAPI O S T E O P A T I FYSIOTERAPIBEHANDLING Klassisk fysioterapi, stressmestring/mindfullness, muskel/skjelettsmerter Livsstilsendring (endringsmotiverende veiledning, lavterskeltrening) Bestilling av time, info: ANNE SOPHIE HOLME, fysioterapeut MNFF, helsepedagogisk veileder Tlf , Vi driver ikke bare med møllevirksomhet, vi har også varer til hage, dyr og hjem - såvel som til bonden. Salt Skjellsand Totaktsbensin Sagkjedeolje Arbeidstøy Hundemat Kattemat...og mye annet OSTEOPATIBEHANDLING Bestilling av time: MORTEN LIPPERT Fysioterapeut MPFF og osteopat MNOF Tlf Kihl gård - E t hyggelig sted for møter og selsk a p e r Jane og Hans Christian Kihl Kihlsveien Råde Tlf www. kihlgard.com Lucky LOOK frisør Everksveien 3, 1640 Råde Tlf

22 EFFATA Mars 3. NMS kvinneforening Lina Sandell-kveld Kvinneforening Bønnemøte Fredagsklubben Søndagsmøte Bønnemøte Fredagsklubben Formiddagstreff April 6. Sangkveld med Mannsmusikken FURULY Mars 5. Juniorsang Råde Barne- og Ungdomskantori Østfold KFUK/M Årsmøte Samtalemøte Familiemiddag Babysang Småbarnsang Råde Barne- og Ungdomskantori Formiddagstreff Y s Men Juniorsang KFUK Råde Barne- og Ungdomskantori Babysang Småbarnsang Råde Barne- og Ungdomskantori NMS Årsmøte April 1. Konfirmantforeldremøte Juniorsang Råde Barne- og Ungdomskantori Konfirmantseminar Familiegudstjeneste MISSINGMYRA BEDEHUS Mars 4. Normisjonsmøte. Åge Hunnestad MissMini MissMini April 1. Normisjonsmøte. Gerd D. Johansen MissMini RÅDE MISJONSHUS Mars 5. Misjonsmøte Hyggetreff Misjonsmøte Husmisjon April 2. Misjonsmøte Hyggetreff TOMB SØNDAGSSKOLE Mars 9. Gymsal m/krik Søndagsskolekino April 13. Påskeverksted FURULY MENIGHETSSENTER Har du behov for selskapslokaler? da er FURULY stedet! Vi leier ut til: Bryllup, fødselsdager, konfirmasjon, barnedåp og minnesamvær. Du kan dekke til: 70 middags-/120 kaffegjester. Også kjølerom og fryseskap Kontakt menighetskontoret, tlf KONTORET HAR FØLGENDE ÅPNINGSTIDER: Tirsdag kl Onsdag og torsdag kl

23 Kyndelsmesse

24 VELKOMMEN TIL KIRKEN trenger du kirkeskyss? Ring mars Kvinnedagen Metodist kirken i Moss kl 13: Gudstjeneste ved byens kvinneprester, Gyda Hesla medvirker. Moss damekor deltar. Ofring til Krisesenteret i Moss 9. mars 1. søn i fastetiden Tomb kirke kl 11: Gudstjeneste ved Ørnulf Elseth. Dåp. Nattverd. Forsangergruppa deltar. Offer til KFUK-KFUM Østfold. 16. mars 2. søn i fastetiden Råde kirke kl 11: Gudstjeneste ved prost Trond Tveit Selvik. Dåp. Nattverd. Offer til Blå Kors. 23. mars Maria budskapsdag Tomb kirke kl 11: Gudstjeneste ved Per Willy Wilhelmsen. Dåp. Nattverd. Tomb Kammerskor synger. Søndagsskole. Offer til menighetens arbeid. 30. mars 3. søn i fastetiden Råde kirke kl 11: Misjonsgudstjeneste ved Magne Grønlien og Gyda Hesla. Preken ved Magne Mjærum NMS. Nattverd. Offer til NMS. 3. april torsdag Tomb kirke kl 20: Kveldsmesse ved Per Willy Wilhelmsen. Nattverd. 6. april 4. søn i fastetiden Furuly kl 11: Familiegudstjeneste ved Per Willy Wilhelmsen. Nattverd. Offer til NKSS. Kirkekaffe. Årsmøte/menighetsmøte rett etter gudstjenesten. 13. april Palmesøndag Tomb kirke kl 11: Gudstjeneste ved Gyda Hesla. Dåp. Søndagsskole. Offer til menighetens arbeid. Enkel kirkekaffe. Med forbehold om endringer. Døpte: Kristian Ahlberg Eklund, Tor- Øyvind Dunderholen Svendsen, Alva Krathe Steve, Gabriel Kristoffer Darbakk, Filip Asbjørn Elvestad Meum, Isaac Nevjen. Døde: Ottar Solberg, Laila Ingeborg Åsheim, Erik Kristoffersen, Randi de Flon Arntsen, Else Oskarson, Asbjørn Kåre Melleby. Neste nr. kommer i uke 14, april

www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63

www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63 www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63 STJERNEHIMMEL Foto: Øystein Sandsdalen Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60 Foto: Harald Mork KARNEVAL I KIRKEN?! I Råde menighet har vi hatt en lang tradisjon for å arrangere karneval i gudstjenesten ved innledningen til fastetiden.

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme salmene som tidligere,

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme salmene som

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme salmene som

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62 www.rade.kirken.no Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62 Fredag kveld, 7. juni, var en deilig forsommerkveld i Råde. Og på Karlshusbakken, Rådes utvendige storstue midt i sentrum, sydet det av liv. Store og små

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2011 Årg. 60 Foto: Reidun Sørlie Allehelgensdag Første søndag i november feires Allehelgensdag. Begrepet «helgen» forklares med «mennesker som gjør det lettere å tro på

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 3 April 2015 Årg. 64

www.rade.kirken.no Nr. 3 April 2015 Årg. 64 www.rade.kirken.no Nr. 3 April 2015 Årg. 64 God Påske! Redaksjonen i menighetsbladet har i 2015 valgt å bruke forsiden av Råde menighetsblad til å fokusere på Guds skaperverk. Ham vil vi takke for alt

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 8 Oktober 2012 Årg. 61

www.rade.kirken.no Nr. 8 Oktober 2012 Årg. 61 www.rade.kirken.no Nr. 8 Oktober 2012 Årg. 61 Foto: Harald Mork Fugleleiken et populært turmål For mange av oss er det både tradisjon og en god vane å komme seg ut i «Guds frie natur» på søndagene. Menighetsbladet

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby Råde gjennom 2012 Råde Menighet er en menighet for mennesker innen et bestemt geografisk område. Grensene faller sammen med grensene for

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2015 Årg. 64 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2015 Årg. 64 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2015 Årg. 64 Foto: Hans Th. Lundeby Forsidebilde 2015 Redaksjonen i menighetsbladet har i 2015 valgt å bruke forsiden av Råde menighetsblad til å fokusere på Guds skaperverk.

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2010 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2010 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2010 Årg. 59 Foto: Harald Mork Furuly menighetssenter Når dette menighetsbladet leses har vi akkurat arrangert Furulydager. Hvorfor blir disse dagene arrangert hvert eneste

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2011 Årg. 60 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2011 Årg. 60 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2011 Årg. 60 Foto: Hans Th. Lundeby Salme i sorgen KIRKENS BETJENING I RÅDE Menighetskontoret på Furuly menighetssenter er åpent: Mandag-torsdag 09.00-14.00 Fredag 09.00-12.00

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 Foto: Bjørg og Hans Th. Lundeby Den blomstertid nå kommer «Sommersalmen fremfor noen.» Slik må en vel kunne betegne Israel Kolmodins «Den blomstertid nå

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64 Menighetsbladet fortsetter serien om skapelsesfortellingen. Denne gangen er vi kommet til livet i havet. 1 Mos 1,20a Gud sa: Vannet skal myldre av levende

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2010 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2010 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2010 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Sommeren ligger foran oss, lang og ubrukt. De fleste av oss har både ferieplaner og sommerdrømmer. Tanker i vestveggen Tenk å sitte på

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2010 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2010 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2010 Årg. 59 Fra Rørfjell Speidere i aksjon ved friluftsgudstjenesten 20. juni. Foto: Jan Erik Sundby Den røde damen og den nakne sannhet Det er mange som har undret

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60 Foto: Hans Th. Lundeby 17. mai-prolog Det gjør sæ kke sjøl, en fest-dag som denne, med taler og sanger, med trommer og flagg. Det gjør sæ kke sjøl, for bak dager

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2012 Årg. 61

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2012 Årg. 61 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2012 Årg. 61 Foto: Harald Mork Vansjø For oss som liker å ferdes ved eller på vannet, er Råde et flott sted om sommeren. Vi kan velge mellom de forholdsvis salte bølgene

Detaljer

«Slekt skal følge slekters gang»

«Slekt skal følge slekters gang» Nr. 2 Mars 2009 Årg. 58 «Slekt skal følge slekters gang» Bønnekrukke hva, hvordan, hvorfor (4) I serien vår om hva vi finner i kirkene våre av inventar og symboler, vil jeg denne gangen skrive om noe nytt

Detaljer

hva, hvordan, hvorfor (3)

hva, hvordan, hvorfor (3) Nr. 1 Febr uar 2009 Årg. 58 Prekestolen hva, hvordan, hvorfor (3) Vi fortsetter vår serie om hva vi finner i kirkene våre av inventar og symboler, og vil nå se nærmere på PREKESTOLEN. At det prekes derfra

Detaljer

Nr. 10 D es. 20 08 / Jan. 2 00 9 Årg. 5 7

Nr. 10 D es. 20 08 / Jan. 2 00 9 Årg. 5 7 Nr. 10 Des. 2008 / Jan. 2009 Årg. 57 G O D J U L! BARNET OG BETLEHEM Bussen bringer oss opp langs en gråskitten, ti meter høy mur med piggtråd, videre gjennom grenseposten, forbi bevæpnede israelske soldater

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Årgang 70. Våler kommune. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010. side 19. Fint for alle, nødvendig for noen... side 11

Årgang 70. Våler kommune. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010. side 19. Fint for alle, nødvendig for noen... side 11 Årgang 70 Mars/April 2010 Våler kommune Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 Aksjonsdagen er satt til tirsdag 23. mars Hold av dagen allerede nå! Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid i

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Ord til deg: Herren er min styrke og min sang, han er blitt min frelse. Salme 118,14 Bli med på leir! Se baksiden Møt menighetsrådsmedlem

Detaljer

Glemmen. «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!»

Glemmen. «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!» Glemmen Nr 1-2015, 15. årg. Menighetsblad «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!» DIREKTE PÅ NRK TV FRA FREDRIKSTEN FESTNING I HALDEN Ungdomskantoriet og Guttekoret i direktesendingen

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 1 / 2015 & BÆRUMS VERK Foto: Oddvar Tveito EN ÅPEN DØR! Hva betyr menighetens motto for deg? SE SIDE 3 ET PRIVILEGIUM Å BLI KJENT MED EN ANNEN KULTUR Dag-Håkon og Elisabeth Eriksen har tilbrakt to

Detaljer

200 år med egen grunnlov

200 år med egen grunnlov Fra festgudstjenesten i 23. februar 200 år med egen grunnlov Noen ord fra oss i Barn og unges kommunestyre Ordfører John Harry Skoglund deltok under festgudstjenesten 23. februar. Menighetsbladet gjengir

Detaljer