Friluftslivets fellesorganisasjon FRIFO. Siri Meland, Friluftspolitisk rådgiver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Friluftslivets fellesorganisasjon FRIFO. Siri Meland, Friluftspolitisk rådgiver"

Transkript

1 Friluftslivets fellesorganisasjon FRIFO Siri Meland, Friluftspolitisk rådgiver

2 Dagens tekst: Superkort om Friluftslivets fellesorganisasjon Erfaringer fra Aktiv i friluft: Suksesskriterier i prosjektet Ansvarsfordeling To prosjekter som fungerer

3 Hvem er FRIFO En paraplyorganisasjon for 15 frivillige friluftsorganisasjoner: Den Norske Turistforening Forbundet KYSTEN Skiforeningen Norges Jeger- og Fiskerforbund Norges Turmarsjforbund KFUK-KFUM-speiderne Norges Klatreforbund Norges Orienteringsforbund Norges Padleforbund Norges Røde Kors Hjelpekorps Norges speiderforbund 4H Norge Syklistenes landsforening Kristen Idrettskontakt Norsk Kennel Klub Totalt representerer FRIFO: medlemsskap

4 Hovedoppgaver FRIFO og medlemsorganisasjonene står overfor mange utfordringer i et samfunn i stadig endring: den store kampen om arealene å fremme friluftsliv som naturopplevelse, ferdigheter og kulturarv friluftsliv for alle styrking av allemannsretten å sette friluftsliv på den politiske og samfunnspolitisk dagsorden FRIFO gjør også dette: fordele midler prosjektleder for nasjonale prosjekter (AIF/FÅ15) sekretariat for FNF (Forum for Natur og Friluftsliv)

5

6 Kommune + friluftsliv = bedre folkehelse!

7 Aktiv i friluft - mål bruke friluftsliv som virkemiddel for å fremme fysisk aktivitet og naturopplevelse i lokalt folkehelsearbeid utvikle kostnadseffektive modeller for lokalt samarbeid, tiltak og rekruttering av inaktive utnytte og bygge på lokale ressurser fremme bruk av lokale friarealer og grønne områder til friluftsaktiviteter i hverdagen overføringsverdi

8 Aktiv i Friluft -målgrupper ungdom som faller utenfor ordinære aktivitetstilbud voksne med lavt aktivitetsnivå mennesker med flerkulturell bakgrunn mennesker med nedsatt funksjonsevne

9 Aktiv i friluft - rekruttering Tradisjonell rekruttering til aktiviteter når ofte mennesker som allerede er aktive. Inaktive mennesker er krevende å nå. Prosjektet har erfart at gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner når vi flere. Viktig å finne de rette samarbeidspartnere.

10 Naturgøy Haugesund Kommunen ved folkehelsekoordinator hadde identifisert problemet med inaktive/overvektige barn. Mål: Lite aktive barn - til aktive barn Hvem samarbeider: Haugesund Turistforening og kommunen Helsesøstre, ergo- og fysioterapitjenesten jordmortjenesten. Rekruttering: Helsestasjonene og fysioterapitjenester for barn. Resultat: Mer aktive barn Mer aktive foreldre

11 Naturgøy - Haugesund Aktiviteten: Målgruppe: 1-7 klasse Fast tilrettelagt aktivitets arena Djupadalen Skolehelsetjenesten har tatt eierskap 6-7 i målgruppen + familien + venner = 24 stk 3-4 stk. fra DNT er med hver gang Flere frivillige organisasjoner er med Tilbudet krever ansatte i organisasjonen mye oppfølging, møter, tilrettelegging. Ca i totalkostnad ( i lønn) pr. gruppe Type aktivitet: Klatring, kajakkpadling, Geocaching, bål, nærgjemsel, hinderløype, fiske, aktiviteter uten konkurranse.

12 Min oppfordring til kommuner som ennå ikke har kommet i gang, er å se det enorme potensiale som ligger i de frivillige organisasjonene og i alle de ildsjelene som er der ute i de organisasjonene. Petter Steen jr., Ordfører i Haugesund

13 Blektjern friluftspark - Drammen Tilrettelegging av et bynært friluftsområde Initiativ: Drammen kommune (Virksomhet Vei: natur og Idrett) Hadde sliten hytte ønsket å gi den bort Pusset opp og tilrettelagt område og hytta: Gjennomført av entreprenører og på dugnad. Samarbeid med andre: 4H, NJFF Buskerud, skoler, barnehager, frivillighetssentralen, flerkulturelle intr. org, og Fjell Kirke. Videre: Modellen videreføres nå til et nytt område i Drammen også her eier kommunene ei hytte de ønsker skal taes i bruk mer enn i dag.

14 Blektjern friluftspark - Drammen Økonomi: Spleiselag mellom kommune, Aktiv i friluft, Sparebankstiftelsen, Gjensidigestiftelsen og egne midler + dugnad. Hva er gjort: Oppussing av hytte DNT hytte med nøkkel Toalettanlegg Lavo/Gapahuk/bålplass/grill Lagt ut badebrygge Aktivitetsutstyr Aktivitetsløype Lysløype/turstier Arbeider nå med å etablerer fiskebestand Bruk: Åpen for alle, også tilrettelagt for innendørsundervisning for barnehager og skoler (800 meter fra skole og barnehage)

15 Blektjern friluftspark - Drammen Suksesskriterier: Utviklet med tanke på aktivitet. Arrangeres jevnlig aktivitetsdager Møteplasser mellom kommune og frivillige org. Område ligger nært der folk bor/skole/barnehage. Friluftsparken er åpen for alle. Engasjement fra kommunen, har sikret en rask og ubyråkratisk saksbehandling. Målrettet rekruttering tilrettelagt for undervisning Vaffelsalg hver søndag Utleie til barnebursdager ol.

16 Aktiv i Friluft hvem gjør hva? Mange kommuner kan dra fordeler av et økt samarbeid med frivillig sektor, kanskje spesielt innenfor folkehelsearbeidet. Kommunen har oversikt over grupper med særlige behov, kontakt med viktige målgrupper og økonomi til å iverksette tiltak. Friluftslivsorganisasjonene har aktivitetskompetanse, lavterskelaktiviteter, kjennskap til lokalt turterreng, en mindre stigmatisert arena og tilgang til dugnadsinnsats.

17 Aktiv i friluft - suksessfaktorer Frivillige organisasjoner bidrar ut fra egne kjerneaktiviteter og ressurser. Gode møteplasser for dialog. Frivillige må pleies og organiseres. Rette personer er viktigere enn titler. Økonomi (forutsigbarhet i ressurstilgang.) Stillingsressurs i frivilligheten til organisering og koordinering. Kompensasjon for utført arbeid på dagtid.

18 Aktiv i Friluft -tips og råd Frivillig sektor har ikke tradisjon for å samarbeide, og mangler møteplasser og erfaring med koordinering. Norske kommuner har i liten grad fokusert på helsefremmende arbeid. Å legge til rette for samarbeid og jobbe sammen mot et felles mål tar tid. Resultatene har særlig vist seg i sluttfasen av prosjektperioden. De lokale myndighetene bør være motor og koordinator i arbeidet med å skape et godt samarbeidsklima mellom frivillig sektor og kommunal forvaltning.

19 Aktiv i Friluft -tips og råd Å utnytte spisskompetansen i kommunene og frivilligeorganisasjonene er viktig for gode resultater. Hvis tiltak blir iverksatt på grunn av midler som kun er kortsiktige og tiltakene deretter blir nedlagt, kan dette ha negativ effekt på alle involverte parter. Betydningen av faste stillinger til organisering og koordinering av tiltak og samarbeid. De frivilliges kompetanse må verdsettes og gi noe tilbake til enkeltpersonen så vel som organisasjonen de tilhører. De må oppleve at den innsatsen de gjør, blir satt pris på. I samarbeidet er det viktig at de frivillige ikke utnyttes av lokal forvaltning, ved at de erstatter offentlig virksomhet.

20 Aktiv i Friluft hva har vi lært! Ingen tradisjon eller kultur for å samarbeid mellom friluftsorganisasjonene. Organisasjonene så på hverandre som konkurrenter. Lettere å samarbeide med frivillige organisasjoner som har et annet formål. Avhengig av at partene får noe ut av samarbeidet. Vi trenger kommunene som en koordinator!

21 Vi fikk til et godt samarbeid med Haugesund kommune og klarte å løfte Haugesunds befolkning litt opp av sofaen. Vi nådde målet vårt! Audhild Sannes, Prosjektleder, Aktiv i Friluft Haugesund

22 Aktiv i friluft - konklusjon Det nytter å samarbeide! Å drive med forebyggende arbeid som gir resultater, inspirerer kommunen til videre innsats. Det gjør noe med kommunens identitet å fokusere på forebyggende arbeid. Både kommunen og de frivillige organisasjonene får et løft av å samarbeide. Kommunen blir oppmerksom på de helt spesielle ressursene som ligger i de frivillige organisasjonene.

23 Det nytter!

24 Aktiv i Friluft - helsekostnader 1. Eldre med god helse har ofte en naturbasert livsstil med stort innslag av friluftsliv. Når en gruppe inaktive over 75 år ble aktivisert fysisk, minsket helsekostnadene med en tredjedel. Kilde: Ingemar Norling og Eva-Lena Larsson, Ett gott och friskare liv som äldre. 2. Trening ute i friluft er sunnere, både fysisk og mentalt, enn å trene innendørs. Sansene påvirkes positivt. Kilde: Forskerteam ved Peninsula College of Medicine and Dentistry. 3. I Danmark koster det årlig 3,5 mrd at danskene ikke er fysisk aktive nok. Hvis danskene mosjonerer i henhold til nasjonale anbefalinger ville konsekvensene bli: 2,6 millioner færre henvendelser til fastlegen Ca færre sykehusinnleggelser 3,1 mill færre fraværsdager på jobb Ca 1,266 færre av førtidspensjonering Kilde: Fakta om friluftsliv i Danmark, Friluftsrådet min rask gange pr. dag for 2 millioner nordmenn gir samfunnet en gevinst på 50 mrd. Kilde: Helseeffekter av fysisk aktivitet Eksempler på anvendelse av resultater i Rapport IS En inaktiv 39 åring som blir aktiv 30 minutter pr dag vil i gjennomsnitt leve 8,25 år lengre enn en inaktiv på samme alder. Kilde: Helsedirektoratets rapport IS Qualy = quality adjusted life years, 'kvalitetsjusterte leveår'= kr

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID D E T N Y T T E R! BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID Inspirasjonshefte til prosjektet «Aktiv i friluft» ved Friluftslivets fellesorganisasjon Helse er vår største rikdom. VIRGIL 2 FOREBYGG MER

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2010 Naturmangfold og folkehelse

STYRETS ÅRSBERETNING 2010 Naturmangfold og folkehelse STYRETS ÅRSBERETNING 2010 Naturmangfold og folkehelse 2010 ble året hvor naturmangfold og folkehelse ble satt på dagsordenen. Naturen er en forutsetning for utøvelse av friluftsliv, og kampen om arealene

Detaljer

Hvordan skape synergi i folkehelsearbeidet ved samarbeid med frivilligheten? Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT

Hvordan skape synergi i folkehelsearbeidet ved samarbeid med frivilligheten? Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Hvordan skape synergi i folkehelsearbeidet ved samarbeid med frivilligheten? Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Rehabiliteringskonferansen 2013, Haugesund Lise Corwin, folkehelsesjef DNT Roller i folkehelsearbeidet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Handlingsplan for FYSAK - Agdenes 2011-2012

Handlingsplan for FYSAK - Agdenes 2011-2012 Handlingsplan for FYSAK - Agdenes 2011-2012 Fysisk aktivitet i befolkningen Fysisk aktivitet (FYSAK) innebærer samarbeid om lavterskelaktiviteter på lokalplanet. Personer som er lite fysisk aktive og som

Detaljer

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Friskliv 2012, Terningen arena 27.09.12 Aktuelt Ny folkehelselov Ansvar: kommunene / fylkeskommunene Kapittel 2, 4: Kommunen skal

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73 Helsedirektoratet Postboks 7000, St.Olavs plass 0130 Oslo Att: Olov Belander Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet Kulturdepartementet Vår referanse: 669063-v1 Deres referanse: 11/734-64 Dato: 31. januar

Detaljer

Samhandling med frivillig sektor - utfordringer og muligheter. Frivillighetsmelding

Samhandling med frivillig sektor - utfordringer og muligheter. Frivillighetsmelding Samhandling med frivillig sektor - utfordringer og muligheter Frivillighetsmelding Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Handlingsplan for FYSAK-Hemne 2010

Handlingsplan for FYSAK-Hemne 2010 Handlingsplan for FYSAK-Hemne 2010 Fysisk aktivitet i befolkningen Befolkningens helse er en konsekvens av utviklingstrekk, fysiske omgivelser og politiske valg utenfor enkeltindividets rekkevidde, men

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag - Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017

Kunnskapsgrunnlag - Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 Kunnskapsgrunnlag - Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 www.drammen.kommune.no INNHOLD 1. INNLEDNING 5 1.1 Generelt 5 1.2 Planprosess og medvirkning 7 1.3 Begreper 8 2. RESULTATVURDERING

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune RAPPORTSERIEN 2015. www.hials.no

Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune RAPPORTSERIEN 2015. www.hials.no RAPPORTSERIEN 2015 RAPPORTSERIEN 2015/02 Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune www.hials.no Kari Blindheim, høgskolelektor Høgskolen i Ålesund Rigmor Einang Alnes,

Detaljer

Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016

Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016 Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016 Frivillighet skaper aktivitet og glede, utvikler og styrker Sarpsborg Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013 2016 Innhold 1 Innledning side 3 1.1

Detaljer

Friluftsliv for funksjonshemmede

Friluftsliv for funksjonshemmede Utredning 2003-4 Friluftsliv for funksjonshemmede Anbefalinger om tiltak for å bedre funksjonshemmedes muligheter til friluftsliv Miljøsamarbeid Naturområder og arealbruk Dyr og planter Friluftsliv Friluftsliv

Detaljer

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014 2017 www.drammen.kommune.no INNHOLD 1. INNLEDNING 5 1.1 Resultatvurdering av forrige planperiode oppsummering 7 2. UTVIKLINGSTREKK 9 2.1 Trender

Detaljer

Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse. Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud

Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse. Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud Innholdsfortegnelse: 1.0: Innledning og bakgrunn 2.0: Prosjektets målsettinger 3.0: Prosjektorganisering

Detaljer

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018 Skien kommune S FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune Handlingsplan 2014-2018 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR FRIVILLIGHETSMELDINGEN... 1 2 STYRINGSDOKUMENTER... 1 2.1 STATLIGE STYRINGSDOKUMENTER...

Detaljer

Friluftsliv og universell utforming

Friluftsliv og universell utforming Friluftsliv og universell utforming Universell utforming Den generelle forståelsen av begrepet universell utforming er å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker,

Detaljer

Utredning- Frisklivssentral i Alta

Utredning- Frisklivssentral i Alta Utredning- Frisklivssentral i Alta Av 27.04.11 Alta kommune - 1 - Sammendrag Sett i lys av samhandlingsreformen, forslag til ny lov om folkehelse, forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenster

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Telemarksmodellen. Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Telemarksmodellen. Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole TELEMARK FYLKESKOMMUNE Telemarksmodellen Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole Utgitt av Telemark fylkeskommune, oktober 2010 Folkehelseprogrammet Tekst: Jorunn Borge Westhrin, leder

Detaljer

10 konkrete ideer som FÅr Folk opp AV sofaen

10 konkrete ideer som FÅr Folk opp AV sofaen 10 konkrete ideer som FÅR folk OPP AV SOFAEN Vi sitter oss syke og beveger oss mindre. Samtidig vet vi at fysisk aktivitet gjør oss smartere, gladere og mentalt sterkere, i tillegg til at det er godt for

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer