ST-nytt. Nye dialysetilbud. Forsker på fertilitet. Flere får HAVO-hjelp. Pusser opp for 15 mill. Dobler i ny dagenhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Nye dialysetilbud. Forsker på fertilitet. Flere får HAVO-hjelp. Pusser opp for 15 mill. Dobler i ny dagenhet"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 Februar 2011 Nye dialysetilbud STs strategi : 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder Snart er det slutt for dialysesatelitten i Seljord. Kommunen trenger lokalene selv og behovet for dialyse i den delen av fylket har gått dramatisk ned. Men i løpet av første halvdel av september vil ST etablere to nye dialysesatelitter: En avdeling på Rjukan og en på Notodden lokalsykehus. I tillegg vil dialysekapasiteten ved lokalsykehuset i Kragerø bli doblet Samhandling innen sykehusområdet og mellom Sykehuset Telemark og kommunene i Telemark 5. Utvikle organisasjon- ledelse og arbeidsmiljø. Flere får HAVO-hjelp -Vi er veldig fornøyd med at det nå kommer et desentralisert dialysetilbud ved våre to lokalsykehus. Dette er et bra tilbud som vil styrke vår rolle som lokalsykehus, sier leder for klinikk Rjukan-Notodden- Ivar Dahl. Han er glad for at pasientene i hans del av fylket får kortere reiseveg når de trenger dialysebehandling. De siste ti årene har henvisningene til voksenhabiliteringen i Nome økt fra til 170 henvisninger årlig. Dobler i ny dagenhet Pusser opp for 15 mill Forsker på fertilitet De er fornøyde i nyoppussa Dagkirurgen i Porsgrunn- selv med mer å gjøre ST pusser opp for 15 millioner kroner i Porsgrunn i løpet av Hans Ivar Hanevik tar Ph.D på hvordan han kan hjelpe IVF-kvinnene

2 170 får hjelp hos HAVO Før krigen var det få utviklingshemmede som ble eldre enn år. Nå er snittalderen 55 år og de eldste er i årsalderen. Lavere spedbarnsdødelighet, bedre levekår i små bomiljøer og bedre behandling er forklaringen på at levealderen har økt så mye for de 170 som i dag får hjelp via STs Habiliteringstjeneste for voksne i Nome. Historisk har det åpenbart skjedd en markant forbedring for en lenge forsømt og utsatt gruppe mennesker. -Dagens utviklingshemmede har helt andre muligheter for opplæring, deltagelse og integrasjon i vårt samfunn enn tidligere. De har kort og godt bedre levekår, oppsummerer psykolog Knut Ove Solberg. Fra vanskjøtsel til rettigheter Enhetsleder Fred Danielsen gleder seg over den historisk unike framgangen for menneskene som Habiliteringsenheten for voksne- HAVO arbeider med å hjelpe. Fra gamle dagers utstøting, vanskjøtsel og tidlig død til et liv med rettigheter i egne leiligheter og bofelleskap med ansatte som støtte og trygghet rundt seg. I dag jobber 12 fagfolk med Dagsrudheimen som base. Året rundt kjører de Telemark på kryss og tvers for å bistå kommunene med sin fagkompetanse i forhold til målgruppa: Voksne mennesker fra 18 år med utviklingshemming og- eller utviklingsforstyrrelse som f. eks autisme. Mange sliter med begge deler i tillegg til en psykisk lidelse.det er her Danielsen og hans kolleger ser store utfordinger. 2 F.v: Wenche L. Pedersen, Grethe Haatveit, Knut Ove Solberg, Fred Danielsen, Erling Eriksen, Hilde Blindheim Otterkjær, Kari Storhaug og Arja Melteig. Fler får demens og alzheimer Når levealderen stiger får stadig flere lidelser som alzheimers og demens. Mange får nå psykiatriske diagnoser som depresjon eller psykose i tillegg til sin utviklingshemming eller utviklingsforstyrrelse: Stadig flere får diagnoser som ADHD, Asperger og Tourettes syndrom. Fred Danielsen er bekymret over at ressursene og kompetansen rundt de utviklingshemmede i bomiljøene går i gal retning: Vi utreder stadig mer krevende diagnoser. Samtidig ser vi at det blir mindre midler i kommunene til å følge opp med tiltak, påpeker HAVO-lederen. Stadig flere oppgaver -For ti år siden fikk vi henvisninger årlig- nå har vi kommet opp i 170 henvisninger. Utfordringen er at vi stort sett har samme antall medarbeidere som for ti år siden, sier Fred Danielsen. De forsøker å spisse kompetansen og drive rasjonelt, men sliter med å holde tritt med økende forventninger om å yte god hjelp rundt om i hele fylket med dagens ressurser. I tillegg kommer at ansvaret for å gi råd til kommunene i spørsmål om bruk av tvang i forhold til brukerne, krever mye av teamets arbeidstid. Rundt langbordet sitter en psykolog, vernepleier, en sosionom, en ergoterapeut,og en fysioterapeut som utgjør noe av fagkompetansen. HAVO har hovedkvarter på Dagsrud, men i tråd med samhandlingsreformen arbeider hele teamet ambulant og er på reisefot det meste av arbeidstiden. Ekspertise på fire hjul De kjører f. eks til et bofelleskap i Nissedal og veileder de som jobber der for at beboerne skal få en bedre og mer strukturert hverdag. De reiser hjem til slitne foreldre som trenger å lære å samhandle bedre med sin utviklingshemmede sønn. De holder kurs rundt om for å lære personalet i bo-miljøer å håndtere beboere med demens, epilepsi, autisme eller andre diagnoser. Samliv og seksualitet viktig Et annet viktig område hvor oppdragene har økt de senere årene går på å veilede personalet rundt pasientene i å håndtere samlivsproblematikk og seksualitet. Her fokuserer de på at brukerne har rett til å ha et seksualliv som andre voksne i samfunnet: - Vi gir råd og veiledning både i forhold til prevensjon, kunnskap om sex og parveiledning for utviklingshemmede. Vi gir også råd om tiltak som kan forebygge at noen blir misbrukt eller selv blir misbruker. Vår oppgave er i slike tilfeller å hjelpe beboerne til å lose driftene inn i sosialt akseptable former. Her holder vi også kurs i samarbeid med barnehabiliteringstjenesten, forteller ergoterapeut Arja Melteig. Trenger mer psykiatristøtte - Vår største utfordring er at vi trenger et bedre tilbud fra psykiatrien. Vi ønsker oss mulighet for å få utredet og behandlet noen av våre pasienter som sliter med en psykisk lidelse i tillegg til sin utviklingshemming, sier vernepleier Erling Eriksen. For de med lett psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser er dette først og fremst psykiatriens ansvarsområde. - I Norge har oppfølging av utviklingshemmede med psykiske lidelser vært et forsømt område i mange år, mener Knut Ove Solberg.

3 300 pasientombudsklager Pasient-og brukerombudet i Telemark fikk 313 klager rettet mot Sykehuset Telemark i Klagene økte betydelig- fra 222 i 2009 til 313 i Helt siden 2009 har også Notodden og Rjukan vært inkludert i pasientklageskadestatistikken for Sykehuset Telemark. Fungerende Pasient-og brukerombud Lars Magne Glesnes kommenterer den sterke klageøkningen slik: -Det at pasientklagene øker, er ikke nødvendigvis ensbetydende med at det ble gjort så mange flere feil på sykehuset i fjor. Det vet vi ikke noe om. Hvis økningen henger sammen med at flere vet om muligheten for å klage og tør å gjøre det, så kan flere pasientklager på sett og vis være positivt. Det er viktig at pasientene benytter den rettigheten, mener Glesnes. - Hva klages det mest på? -Det er to klagetyper som ligger helt på topp i forhold til sykehusene i Telemark: Det er klager på pasientskader eller komplikasjoner etter behandlingen, og klager som går på at pasienten har fått forsinket behandling eller feil behandling. I fjor fokuserte vi på oppførselen hos ansatte. I år har vi valgt å fokusere mest på at sykehuset bør ta fatt i og lære av de klagesakene som kan knyttes til informasjonsbehandling. Må bli bedre på kommunikasjon - Mitt inntrykk er at pasientene stort sett er fornøyd med behandlingen de får.men mange klager fordi de ikke får riktig eller god nok informasjon. Det var f. eks mange pasienter uten rett til behandling i fjor som klaget fordi de ikke ble innkalt slik de blir lovet i innkallingsbrevet. Mange klaget fordi svaret var skrevet slik at de ikke skjønte svaret, påpeker Lars Magne Glesnes. Han mener det å gi gode svar raskt og beklage uten forbehold der det er nødvendig, ville bidratt mye til å få ned pasientklagene rettet mot ST. Hver eneste klagesak fører til mye tidsforbruk 313 pasientklager mot ST ifjor, fastslår ombudet Lars Magne Glesnes for leger og pleiere som er involvert.-hvis sykehuspersonalet blir i bedre på å informere og kommunisere med pasientene, så blir det mer tid til å jobbe med økt pasientsikkerhet, fastslår Glesnes. Pasientombudet legger for egen del til at han har inntrykk av at ST nå jobber med å bli bedre på pasientsikkerhet. Fokus på riktig bruk av tvang Det handlet om hvordan tvang skal brukes riktig. Og bare når det er påkrevd, under en konferanse i regi av ST-psykiatrien nylig. Et teaterstykke skrevet av en psykolog som selv hadde opplevd å bli tvangsinnlagt,satte en sterk dagsorden. I morgen var jeg alltid en løve er basert på den selvbiografiske historien til Arnhild Lauveng.I ti år var hun innlagt på psykiatriske institusjoner før hun ble frisk og utdannet seg til psykolog. Det var et sterkt vitnesbyrd fra en som selv hadde opplevd å bli utsatt for tvang i psykiatrien og som i dag er en av våre kolleger, oppsummerer fagsjef Halvor Kjølstad. 9. februar var Borgestadklinikkens konferansesenter fylt med ansatte fra bl.a 1.linja, brukere, pårørende og STpsykiatrien, som skulle reflektere over dilemmaene rundt bruk av tvang i psykiatrien: Myndighetene ønsker redusert og riktigere bruk av tvang. Konferansen var nettopp en del av Psykiatrisk klinikks handlingsplan der siktemålet er å treffe så riktig som mulig med bruken av tvang som virkemiddel: Trenger bevissthet omkring tvang - Det er viktig å skjerpe bevisstheten rundt bruk av tvang. Bruk av tvang kan være riktig og nødvendig i mange tilfeller. Men det er viktig at vi hele tiden setter et kritisk søkelys på egen praksis, konstaterer fagsjef Halvor Kjølstad, som syntes skuespillet løftet fram dilemmaene på en sterk og bevegende måte. Han tror også foredraget til psykiater Per Føyn, som har lang erfaring fra sikkerhetspsykiatrien, var verdifullt å få med seg for mange. Føyn brukte drøye to timer på å få fram, b.la via praktiske eksempler, hvordan tvang kan anvendes på en god måte.-tvang kan fort skli over i uakseptable overgrep mot pasienten. Her har vi et grenselandskap hvor vi må opptre svært varsomt for ikke å trå feil. Men det fins mange tilfeller der tvang er både fornuftig og nødvendig. Her er det viktig at regelverket blir forvaltet på en Riktig bruk av tvang var fokus for en hel tema-dag i regi av ST-psykiatrien god måte. Det forutsetter gode holdninger og kunnskap, konstaterer fagsjefen. Avdelingsdirektør Arne Johannessen i Helsedirektoratet, som tidligere var leder for rehabiliteringsseksjonen i Psykiatrisk klinikk, kastet lys over hva slags tvang myndighetene vil ha, og om hvorfor slike virkemidler er nødvendige. -Sammenlagt ble seminardagen et viktig bidrag til arbeidet med å kvalitetssikre bruken av tvang i det psykiske helsevernet i Telemark, oppsummerer Kjølstad. 3

4 Dobler i nyoppussa avdeling De dobler antall pasienter og har mer å gjøre enn noen gang. Likevel er de kjempefornøyde. De 11 ansatte på Dagkirurgen i Porsgrunn kappes om å skryte av de nyoppussa lokalene. -Dette er blitt veldig bra, konstaterer sykepleier Gurli Grasmyr og får støtte fra kollega Henny-Ros Ødegård som synes hele avdelingen er blitt så flott nå. De har blant annet fått et eget oppholdsog spiserom for pasientene med TV og kaffeautomat. Og for første gang har Dagkirurgen en ekspedisjon og en egen postsekretær. Hun svarer på alle telefonene og gjøre mye annet viktig arbeid som avlaster de andre nå som de skal håndtere dobbelt så mange dagpasienter. F.v: Nyoppussa på Dagkirurgen Henny-Ros Ødegård, Brith Løfgren, Ellen Ringsjø, Gurli Grasmyr og Unni Aas. Bilde under. Ny ekspedisjon for dagkirurgen God stemning på pauserommet Stemningen er særdeles god på det nyoppussa hyggelige pauserommet der de nå ser ut over Aalsgate- ikke bare inn i en murvegg. Gjengen på pauserommet er glad for at de har fått så mange hyggelige tilbakemeldinger fra pasientene etter at de kom i gang i nyoppussa lokaler. Det er også enighet om at det er en fordel at de nå slipper ansvaret for nyopererte tunge inneliggende pasienter som fra 1. januar er flyttet til akuttsykehuset i Skien: De vet at omstillingene har vært tøffere for kollegene i andre deler av sykehuset i Porsgrunn. Men selv har de lite å klage på: Får til bedre pasientflyt -Måten rommene nå er inndelt på gjør at pasientlogistikken fungerer mye bedre. Samarbeidet med operasjon og anestesi er også veldig godt, understreker Brith Løfgren. Hun er klar på en ting: At det som nå skjer med å rendyrke ST Porsgrunn som dagsykehus er et være eller ikke være for sykehuset i Porsgrunn. - Vi dobler antall pasienter og har en mye mer krevende hverdag der vi må drive veldig effektiv pasientlogistikk. Nå slipper vi imidlertid de tunge inneliggende pasientene vi hadde før. Uansett er dette en endring vi virkelig har tro på er fornuftig for pasientene, sier enhetsleder Unni Aas. Hun understreker at endringer som kommer pasientene til gode, er endringer som motiverer ansatte til effektivisering av prosedyrer og logistikk. TRIAGE-lokalene er undervegs Nå er veggene revet og håndverkere jobber med å lage et TRIAGE-lokale i Akuttmottaket. Observasjonsposten er midlertidig redusert og erstattet av en 4-sengsstue på Medisin 2. -Vi er midt i en krevende ombyggingsfase. Men både egne ansatte og samarbeidspartnerne har vist seg fantastisk fleksible og positive, mener enhetsleder for Akuttmottaket Marit Haatveit Storteig. Både hun, ass. enhetsleder Berit Vale og seksjonsleder Jan Berg berømmer egne folk og Medisin 2-ansatte med lederen Tina Rusdal i spissen for godt samarbeid og smidige løsninger i forbindelse med opprettelsen av en midlertidig observasjonspost på Medisin 2. Sammen har Akuttmottaket og Medisin 2 bemannet observasjons- 4 posten. Medisin 2 har ansvar på natt, mens Akuttmottaket har bemannet dag-og aftenvaktene. Obsposten måtte stenges 17. januar på grunn av byggearbeidene. Nå blir deler av arealet bygget om til et funksjonelt TRIAGE-areal. Det skal tas i bruk når ST innfører systematisk hastegradsprioritering i Akuttmottaket fra og med 4.april i år. Klarer pasienttrøkket Selv om de er midt i en krevende ombyggingsfase har Akuttmottaket klart å ta imot like mange pasienter som ellers. Nå har vi vært gjennom den årstida med fulle venterom og størst trøkk. Likevel har våre ansatte klart å ta unna og ivareta pasientene på en ordentlig måte på tross av svært provisoriske forhold under om- Her bygges TRIAGE-arealet. byggingen, sier Marit Haatveit Storteig. For å utvikle gode vaner når det gjelder skriftlig sykepleiedokumentasjon har Akuttmottaket innført en periode med stille rapport på observasjonsposten. -Vi ønsker å utvikle oss, bli bevisst og gode på å nedtegne selvstendige observasjoner, vurderinger og sykepleietiltak. På denne måten gjøres muntlig rapport unnværlig, sier Haatveit Storteig.

5 Dialyse til Rjukan-Notodden I løpet av første halvdel av september vil Sykehuset Telemark etablere to nye dialysesatelitter: En avdeling på Rjukan og en på Notodden lokalsykehus. I tillegg dobles dialysekapasiteten i Kragerø. -Det er veldig gledelig at vi nå får lagt ny aktivitet til Rjukan og Notodden sykehus, sier ST-direktør Arne Rui. Han forsikrer at det er helt i tråd med det han ønsker: En utvikling der det opprettes medisinske tilbud ved lokalsykehusene som kan betjene innbyggerne i opptaksområdet når det er mest rasjonelt. Dialysesatelittene får fire plasser hver og en bemanning som tilsvarer en ressurs på to årsverk- men fordelt på flere pleiere. Seks pasienter i første omgang I oppstartsfasen er det meldt inn fire pasienter fra Notodden og to fra Rjukan sykehus sitt nedslagsfelt.som kjent stenger dialysesatelitten i Seljord innen utgangen av 15. september i år. Dels på grunn av at behovet er borte, men også fordi kommunen har signalisert at den trenger lokalene til egne sykehjemspasienter. Rjukan og Notodden får dialyssatelitter til høsten. Også Kragerø utvider tilbudet. Dialyseøkning også i Kragerø I tillegg til de to nye dialysesatelittene på Notodden og Rjukan, skal kapasiteten ved dialyseenheten på Kragerø lokalsykehus dobles fra tre til seks sengeplasser. - Når alt dette er oppe og står, blir det forhåpentligvis ikke lenger behov for å fortsette med dialyse på kveldsskift ved dialyseavdelingen i Skien, sier seksjonsleder Randi Mår Johnson. De nye dialysesatelittene blir finansiert via statlige drg-inntekter kombinert med en forventet innsparing på STs transportbudsjett. En enkeltpasient som må reise flere ganger i uka til Skien for dialyse kan koste opptil en halv million i året i taxi- eller ambulansekostnader. Heller ikke lederen for klinikk Rjukan- Notodden har noe imot det nye tilbudet som er bebudet til høsten: -Vi er veldig fornøyd med at det nå kommer et desentralisert dialysetilbud ved våre to lokalsykehus. Dette er et bra tilbud som vil styrke vår rolle som lokalsykehus, sier leder for klinikk Rjukan-Notodden- Ivar Dahl. Han er glad for at pasientene i hans del av fylket til høsten får kortere reiseveg når de trenger dialysebehandling. Snart slutt for dialysen i Seljord Snart er det slutt for STs dialysesatelitt i Seljord. Kommunen trenger lokalene til egne sykehjemspasienter. I tillegg har behovet for dialyse i den delen av fylket gått ned dramatisk siden oppstarten for fem år siden. -Da vi starta dialysetilbudet i Seljord i 2007 var det så mye som 16 dialysepasienter i distriktet. Nå er det bare en pasient igjen i kommunen, forteller Randi Mår Johnson. Dialysebehovet har endret seg Lederen for seksjon for hjerte-nyre og hormonsykdommer ved ST i Skien tar nå den praktiske konsekvensen av at dialysebildet i fylket har endret seg ganske kraftig på få år. Innen 15. september- når leieavtalen med Seljord kommune utløper- er det slutt for den lille satellitten som var den første Sykehuset Telemark åpnet utenfor dialyseavdelingen i Skien. Den gang var det festivitas da avdelingen ble åpnet med tre ansatte og ti pasienter som da slapp de lange drosjeturene til Skien flere ganger i uka. Dialyspasientene varierer i antall rundt om i fylket hele tida. Dialysebehovet svinger Endringene kommer som en naturlig konsekvens av at pasienter får inntransplantert en ny nyre. Da trenger de ikke lenger å koble seg til en dialysemaskin flere ganger i uka. Andre ganger dør pasienten.. Når behovet svinger såpass mye som det gjør må vi finne dynamiske lokale dialyseløsninger som dekker behovet så nær pasienten som mulig, understreker Randi Mår Johnson. De siste pasientene ved dialysesatelitten i Seljord vil bli overført til Rjukan og Notodden sykehus der det etter planen skal etableres en ny dialyseenhet i september 2011.Dialysesatelitten i Seljord vil bli avviklet mellom 1. og 15. september. Snart er slutt med dialyse i Seljord. 5

6 Moderne resepsjon neste I januar var ombyggingen av 3.etasje i Porsgrunn og operasjon-oppvåkningen ferdig.-nå er vi i gang med fase 2. Det innebærer et nytt resepsjonsområde med egen kafe og ombygging for de kirurgiske poliklinikkene i 1.etasje. Går alt etter planen kan det meste være på plass tidlig i 2012, sier Hans Evju. -Tanken er at vi skal få et nytt inngangsparti for publikum med bla et kafeareal som pårørende og ansatte kan benytte seg av. I tillegg skal det tegnes løsninger for de kirurgiske poliklinikkene som skal lokaliseres i 1.etasjen ved ST i Porsgrunn. Planen er at arbeidsgruppen skal legge fram tegninger og forslag til en mer detaljert framdriftsplan for byggefase 2 innen 1.mai, forteller Hans Evju. Operasjon-og dagkirurgisk er ferdig- nå skal resepsjonsområdet bygges om med kafeterialøsning og utvida service til publikum i Porsgrunn Ombygging ferdig tidlig i 2012 Utviklingsdirektøren anslår at byggearbeidene kan starte til høsten og forhåpentligvis være ferdig tidlig i Kjernen i planen er at vi går inn for å bygge en hovedekspedisjon som får utvidet åpningstid og mulighet til å yte service til pasienter og pårørende. Det er også foreslått en kafe som kan brukes av alle som kommer til sykehuset, forteller spesialrådgiver Svein Tore Valsø. Nytt kafeteriatilbud til alle Den planlagte kafeen vil kunne tilby mat til alle besøkende og den vil bety et betydelig bedre tilbud til de besøkende enn det dagens kantine i underetasjen kan tilby. Den foreslås omgjort til et møteromsareal der automater, kaffebar og drikkestasjon utgjør tilbudet. Etter at arbeidsgruppa nå er ferdig med sin delrapport skal den godkjennes av styringsgruppa. Neste trinn blir å få ferdig tegninger og gjøre kostnadsoverslag. Siktemålet er at ombyggingen av hovedekspedisjonen kan sendes ut på anbud før sommeren med sikte på byggestart tidlig i høst. Går alt på skinner, er målet at den nye hovedekspedisjonen og kafeen med utvida ventearealer kan åpne for publikum tidlig på nyåret Porsgrunn bygger for 15 mill Innen september skal de medisinske og kirurgiske fagmiljøene på ST ha utredet hvilke poliklinikker som egner seg for å samles i Dagsykehuset Porsgrunn. - Heldigvis er det fortsatt ledig plass i 2. og 3.etasje ved ST i Porsgrunn, påpeker spesialrådgiver Svein Tore Valsø. 6 Mange vil inn i 1.etasjen Han vet at flere enheter og fagmiljøer enn det faktisk er plass til ønsker seg lokaler i 1. etasjen som nå blir pusset opp. Går alt på skinner skal det meste av 1.etasjen ved ST i Porsgrunn bygges om med sikte på å huse flere poliklinikker. De skal være klare til å ta imot pasientene i nyoppussa lokaler ved slutten av 2011 eller tidlig i I midten av januar var oppussingen av operasjonsstuer og den utvida Oppvåkningen-dagenheten ferdig. Nå jobbes det for fullt videre med korte tidsfrister på utredning og planlegging for å gå videre med fase 2: Pusser opp Porsgrunn for 15 mill ST-ledelsen har i år avsatt 15 millioner til ombyggingsarbeidene i Porsgrunn. I tillegg til ombygging av hovedresepsjonen med nye ventearealer og kafe-løsning, skal det nå bygges om med sikte på å samle flere poliklinikker: Fysikalsk medisinsk poliklinikk som i dag ligger i 3.etasje ønsker å bli samlokalisert med ortopediske poliklinikker for å få mer sambruk av fagressursene. Forutsetningen her er at det blir plass. Brystdiagnostisk senter og røntgen forblir i 1. etasjen. Samtidig skal ortopedisk og plastikkkirurgisk poliklinikk flytte fra underetasjen til nyoppussa lokaler i 1.etasjen. - Det blir en utfordring å holde god drift i Porsgrunn samtidig som det vil være en byggeplass i en periode. Hovedekspedisjonen må stenges i byggeperioden og publikum må ledes inn via andre innganger. Men fordelen er at det fortsatt fins litt ledige lokaler i Porsgrunn som kan huse aktivitet i en byggeperiode, sier spesialrådgiver Svein Tore Valsø. Bygger for 15 millioner i Porsgrunn

7 Viktig fertilitetsforskning ST-legen Hans Ivar Hanevik har fått penger fra Helse Sør Øst: Til forskning som kan øke sjansen for å bli gravid etter prøverørsbehandling- samtidig som sjansen for alvorlige bivirkninger synker... -Kvinner reagerer ulikt på medikamentene vi bruker i prøverørsbehandling. Noen få prosent reagerer helt unormalt og kan rammes av f. eks blodpropp, lammelser eller i verste fall dødsfall.for meg er det meningsfylt å forske på noe som på sikt kan bidra til at vi unngår slike bivirkninger hos kvinner som kommer for å bli gravide gjennom prøverørsmetoden, understreker Hans Ivar Hanevik. Noen få blir alvorlig syke Forskningen hans undersøker om genetisk variasjon mellom kvinnene er forklaringen på at noen reagerer på fertilitetsmedisinene med å bli alvorlig syke, mens andre reagerer med lav sannsynlighet for å bli gravide.lislegen som jobber både som gynekolog i KK og på Fertilitetsklinikken i Porsgrunn var den eneste av 12 søkere fra ST som fikk penger fra Helse Sør Øst i fjor høst. Nå er han sikret dekning for en halv stilling i fire år til å fullføre den medisinske doktorgraden som han har jobbet med siden 2008.Går alt etter planen skal Hanevik disputere i løpet av i god tid før pengene fra Helse Sør Øst tar slutt: God hjelp og støtte fra medarbeidere gjør at han ligger noe foran tidsskjemaet.forskeren som samarbeider med Hilde Tveitan Hilmarsen i genetikk-og miljøenheten i Skien har et spennende langsiktig perspektiv for doktorgradsoppgaven: Gen-test finner de som har risiko Målet er å gjøre gen-tester som gjør det mulig å unngå at kvinner som genetisk reagerer negativt på fertilitetsmedisisnene, blir syke. Og ikke minst bidra til at de som genetisk reagerer med å ha lav sjanse for å bli gravid under vanlig prøverørsbehandling, likevel kan bli gravide: Tanken er at kvinner som kommer til Porsgrunn for å få prøverørsbehandling rutinemessig blir testet genetisk før behandlingen starter. Det kan gjøres ved en enkel gentest ved enhet for genetikk og miljø i Skien: - En slik test vil kunne forutse hvilke kvinner som får det vi kaller ovarielt hyperstimuleringssyndrom og som dermed risikerer å bli syke. Det kan vi unngå ved f. eks å redusere Hans Ivar Hanevik var den eneste fra ST som fi kk støtte til doktorgraden om å hjelpe kvinner som vil ha barn med prøverørsmetodikken. medikamentdosen for de kvinnene. Og vi kan finne ut hvilke kvinner som reagerer lite på vanlig medisindoser, øke doseringen og dermed sjansen for å bli gravid, sier Hans Ivar Hanevik. LIS-legen fikk tips om det matnyttige forskningstemaet av sin sjef seksjonsoverlege Jarl Kahn som også har bidratt til å underbygge søknaden. Ansattvalg til ST-styret 10. mars 10. mars skal ansatte på åtte arbeidssteder på Sykehuset Telemark velge sine ansattrepresentanter til ST-styret for de neste to årene. For første gang blir det to lister å velge blant.. -Det er to lister fordi de tillitsvalgte ikke klarte å bli enig om en liste, forklarer Marit Skau Bjørge. Hovedverneombudet håper at så mange som mulig stemmer på valgdagen den 10. mars. Da vil egne stemmestyrer rundt om på hver av arbeidsplassene i Telemark gi informasjon og sette fram en valgurne slik at de som vil kan stemme på sine kandidater. I tillegg kan de som vil forhåndsstemme ta kontakt f. eks med resepsjonen på sin arbeidsplass. Der vil de få utlevert lister og konvolutt slik at de kan sende inn sin stemme til valgstyret i Skien mellom 2. og 7. mars. Adressen er:valgstyret ved Marit Skau Bjørge, Ulefossvegen 55, 3710 Skien. To valglister i år Valget handler om at fire ansattrepresentanter til ST-styret og fem vararepresentanter, skal velges. Og i år legges det altså fram to separate lister med kandidater. Den ene valglista består av kandidater til ST-styret fra Delta, NITO, Ergoterapiforbundet, Fysioterapiforbundet, Radiografforbundet og Den Norske Nå skal det velges ansattrepresentanter til styret for Sykehuset Telemark Jordmorforening. Den andre lista har ansattkandidater fra Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, og Den norske Legeforening. Det blir egne urnevalg ved ST i Skien, Porsgrunn, Kragerø, Seljord, Nordagutu, Voksenhabiliteringen i Nome, Rjukan og Notodden på valgdagen den10. mars. 7

8 E-læringsverksted på ST Stadig fler frisker opp viktig kunnskap gjennom e-læringskurs på ST. Moflata-sykepleier Margarita Lanner synes det er en fin måte å lære på. Hun tar håndhygiene fordi er viktig når hun jobber både med kreft-og infeksjonspasienter Margarita Lanner har lært seg håndhygiene på e-læringsverksted... Kropp og selvbedrag Denne vitsen handler om det viktige møtet mellom pasient og sykepleier. Den handler også om vårt behov for selvbedrag når det gjelder kroppens status... Som så ofte før er det Servicekontorets Hilde Johansson som har levert varenei god tid før deadline til glede for sine 4000 kolleger på ST: Kvinnen går til legen for den årlige helsesjekken. Sykesøsteren kommer med noen grunnleggende spørsmål: - Hvor mye veier du? Matnyttige e-læringskurs - Når vi jobber som sykepleiere på natta og skal løpe mellom kreftpasienter og infeksjonspasienter, så er kunnskap om god håndhygiene og smittevern veldig viktig. For meg er det å oppdatere seg via e-læringskurs en fin måte å lære på. Nina har vist meg hvor mange e-læringskurssom ligger i databasen. Det er mye nyttig å velge blant. Det neste kurset jeg vil ta er basal hjerte lungeredning, understreker Margarita Lanner. Sykepleieren er på e- læringsverksted på Eidsfos sammen med fagutviklingssykepleier Nina Odberg som fungerer som kom-i-gang-veileder: Medisinsk klinikk har valgt å tilby PCer og hjelp til å komme i gang den 15. februar og 1. mars. Klinikken har gjort flere kurs obligatorisk for alle ansatte og utlovet en premie til den enheten som tar flest e-læringskurs: I 3.etasje på Moflata har de f. eks gjort kurs om basalt smittvern, håndhygiene pluss hjerte lungreredning, er noe alle skal gjennom mens flere andre kurs bl. a ett i etisk refeleksjon er anbefalt som nyttige å ta. Mange tar kursene hjemme - Jeg ser at det er mange hos oss som har tatt flere av kursene via internett hjemmefra. Det er en fordel med e-læringskursene som mange setter pris på. Andre prøver å få tatt e-læringskurs på en rolig nattevakt f. eks eller når det er en litt stillere periode i avdelingen. Jeg synes de har vært ivrige og flinke til å ta e-læringskursene, sier fagutviklingssykepleier Nina Odberg kg svarer kvinnen Hun stiller seg på vekten og sykesøsteren noterer 74 kg. Ikke rart blodtrykket økte... Sykesøsteren spør: - Hvor høy er du? - 1,73 svarer kvinnen Sykesøsteren måler og noterer 1,66 Så tar sykesøsteren blodtrykket og sier til kvinnen at det er meget høyt. - Ja, hva forventer du deg! Da jeg kom hit, var jeg høy og slank! Nå er jeg liten og fet! Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Rose til ledere for TBC-smittejakt Spesialkonsulent Anne Sofie Balchen i Bedriftshelstjenesten deler ut en spontan ST-nytt-rose: Den går til lederne som sørget for at alt gikk på skinner da hun nylig satte i gang smitteoppsporing blant ansatte etter at en pasient på ST hadde fått fastslått smitteførende tuberkulose. Reagerte med en gang - Lederne reagerte med en gang og sendte meg det jeg trengte for å kunne starte prøvetaking av personellet med en gang. Tuberkulosepasienten kom inn onsdag. Allerede fredag var alle nødvendige prøver av ansatte tatt- det er ny rekord i slike saker. Grunnen til at alt gikk så effektivt og raskt unna, er at lederne vet hva de skal gjøre og at de åpenbart har gode kunnskaper om smitteoppsporing, sier Anne Sofie Balchen. Aktuelle fredagsmøtetemaer på ST HR-direktør Mai Torill Hoel tar for seg STs resultater i den siste medarbeiderundersøkelsen i neste fredagsmøte den 11. mars Historien om storklinikken Neste fredagmøtetema er berammet til den den 8. april. Da er det klinikksjef Frank Hvaal og assisterende klinikksjef Eirik Eliassen som skal fortelle historien om hvordan de tre klinikkene på ST ble til en felles kirurgisk klinikk. Ansvarlig utgiver Adm. dir. Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Erik Tanche Nilssen A/S Tekst og foto: Jørn Ertsaas

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Samarbeidsmøte Ordførere i Telemark og SMISO-Telemark

Samarbeidsmøte Ordførere i Telemark og SMISO-Telemark Samarbeidsmøte Ordførere i Telemark og SMISO-Telemark Innledning v/ Inger Lise Stølsvik, daglig leder Senter mot incest og seksuelle overgrep i Telemark Seksuelle overgrep som fenomen Omfang: hvor mange

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9. Presentasjon av spesialisthelsetjenesten.

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9. Presentasjon av spesialisthelsetjenesten. Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Ulstein 16.01, Ålesund 17.01, Molde 23.01 og Kristiansund 24.01 Presentasjon av spesialisthelsetjenesten. Seksjon for barnhabilitering, Kristiansund Seksjon for Voksenhabilitering

Detaljer

Rus og psykiske lidelser

Rus og psykiske lidelser Rus og psykiske lidelser Roller, ansvar og samhandling. På system og individnivå. Får vi det til?? Fagsjef Arne Johannesen Klinikksjef Jostein Todal Stabsenheter: Fagavdelingen Arne Johannesen Adm. fellesfunksjoner

Detaljer

Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF

Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF Hva er rehabilitering? Google Bilder og rehabilitering

Detaljer

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PRADER- WILLIS - Erfaringer med hjelpeapparatet - Hva har vært spesielt utfordrende i møte med hjelpeapparatet?

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 7. DESEMBER 2012 Sted: Sykehuset Telemark i Porsgrunn Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen Ingrid Venanger

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB)

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Først vil jeg berømme helse- og sosialkomiteen for initiativet til dette seminaret. Vi hadde allerede satt på vår agenda at

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Nasjonalt topplederprogram Jan Berg Sykehuset Telemark HF Nov. 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD Margrete Klemmetsby onsdag 30.mai 2014 Pasientforløp Vestfold 1 sykehus; SiV 12 kommuner 2200.000 somatisk nedslagsfelt Prosjekteier: Rådmennene i kommunene Klinikksjef

Detaljer

Utvikling innen rehabiliteringsfeltet. Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen

Utvikling innen rehabiliteringsfeltet. Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen Utvikling innen rehabiliteringsfeltet Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen Hva er rehabilitering? «Googlet» Bilder og rehabilitering - 359 000 treff Fysisk aktivitet og

Detaljer

Tidlig intervensjon ved psykoser - hva er beste tilnærmingsmetoder? Ellinor F. Major Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet

Tidlig intervensjon ved psykoser - hva er beste tilnærmingsmetoder? Ellinor F. Major Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet Tidlig intervensjon ved psykoser - hva er beste tilnærmingsmetoder? Ellinor F. Major Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet 1 Hva skal norske helsemyndigheter ha fokus på? 2 Fra helsemyndighetenes

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 05.12. 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Status pr 20.10.11 KLINIKKSJEF PER URDAHL ST Og SEKSJONSLEDER GRO ELISABETH AASLAND

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN Vi jubilerer - Venner i 25 år Støtt sykehusets venner Notodden sykehus Notodden sykehus tilbyr de 9 kommunene Notodden, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje, Bø,

Detaljer

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k)

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Svar på individuell oppgave 8. mars 2007 Individuell oppgave DETTE ER VI GODE PÅ Alle på konferansen har egne erfaring med temaet Brukerens hjem din arbeidsplass. Skriv ned stikkord om noe du syns dere

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta Årskonferanse i Alta 1. til 3. mars- 2016 Hotell Scandic Alta NFSS Organisasjonsnummer 994186183 PROGRAM: Tirsdag 1. mars 10 00-11 00 Registrering med kaffe m.m. 11 00-11 30 Velkommen ved Heidi Solvang,

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 54-2015 Adm. dir. Bess Frøyshov Orienteringssak 16.9.2015

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2011 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram Opplæring av pasienter

Detaljer

På go fot med fastlegen

På go fot med fastlegen Nasjonal konferanse Psykiske lidelser hos mennesker med autismespekterdiagnoser På go fot med fastlegen Foto: Helén Eliassen Hva vil jeg snakke om da? Fastlegens plass i kommunehelsetjenesten Fastlegens

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

Velkommen til DMS Stjørdal

Velkommen til DMS Stjørdal Velkommen til DMS Stjørdal Vi vil med denne brosjyren ønske deg velkommen til sykehuspraksis ved DMS Stjørdal. Vi vil gi deg et lite innblikk i hvem vi er, hva vi kan tilby av læresituasjoner, oversikt

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00955-16 Registrering på Min Side Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 21.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01727-4

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? Tor (78) er gift med Elsa. Etter et lårhalsbrudd får han tjenester fra hverdagsrehabiliteringsteamet i kommunen. Han har gode og realistiske mål og trener bra mot disse sammen med

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Nyfødt intensiv og Barn Intensiv samhandlende enheter. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt. Nyfødt intensiv og Barn Intensiv samhandlende enheter. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt Nyfødt intensiv og Barn Intensiv samhandlende enheter Nasjonalt topplederprogram Randi Hansen Vikhammer vår 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring Barne- og ungdomsklinikken består

Detaljer

Ledersamling for barne- og voksenhabilitering- Hamar 23. september 2010

Ledersamling for barne- og voksenhabilitering- Hamar 23. september 2010 Ledersamling for barne- og voksenhabilitering- Hamar 23. september 2010 Problemstillinger i forhold til henvisninger - ulike lovverk Berit Herlofsen Juridisk avdeling Helse Sør-Øst RHF Aktuelle spørsmål/sjekkliste

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 03/00001-8 Sier opp sin stilling Personalmappe - Poliklinikk Seljord DPS Dok. dato: 14.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 14/01305-8 Svar - erstatningssak

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04. PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.13 Godkjent: Ola D Sæther Dato: 23.04.13 Innhold 1 BAKGRUNN... 3

Detaljer

Case til lokalt fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming

Case til lokalt fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming Case til lokalt fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming Hvordan demens ble oppdaget, diagnostisert og hvilke følger det fikk for brukers omsorgstilbud

Detaljer

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital Bør sykehus ha observasjonsposter? 130907 Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital 1 Bør sykehus ha observasjonsposter? Skal vi få ned liggetiden og antall

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 8. MAI 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

Øyepoliklinikk - Diabetespasienter Vår 2017

Øyepoliklinikk - Diabetespasienter Vår 2017 Øyepoliklinikk - Diabetespasienter Vår 7 Data: Antall Samlet vurdering av k Rapport laget:.mar.7 Undersøkelsesperiode:.feb.7.mar.7 Responsrate: 49. Var pleien og behandlinge n du fikk på k alt i alt tilfredsstillen

Detaljer

Til deg som nylig har vært på sykehus

Til deg som nylig har vært på sykehus Til deg som nylig har vært på sykehus Om dine erfaringer med sykehuset PasOpp Somatikk 2014 Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten på tilbudet ved norske sykehus. Dine erfaringer er viktige og

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

Utviklingshemmede og seksualitet

Utviklingshemmede og seksualitet Utviklingshemmede og seksualitet Anita Tvedt Nordal, avdelingsleder Marta Helland, vernepleier Artikkelen tar utgangspunkt i et foredrag vi holdt på en fagdag i regi av Bergen kommune der tema var utviklingshemmede

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Oppstartskonferanse 10. 11.mai 2011 Hvordan styrke etisk kompetanse? Nidarvoll helsehus, Fagkoordinator og høgskolelektor Randi Granbo

Oppstartskonferanse 10. 11.mai 2011 Hvordan styrke etisk kompetanse? Nidarvoll helsehus, Fagkoordinator og høgskolelektor Randi Granbo Oppstartskonferanse 10. 11.mai 2011 Hvordan styrke etisk kompetanse? Nidarvoll helsehus, Fagkoordinator og høgskolelektor Randi Granbo Trondheim kommune Omsorgstrappa Hjemmetjenester 4 bydeler Helsehus

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

Familieintegrering samarbeid med familiene i PPU trine lise bakken Ph.d. Cand.san. / forsker

Familieintegrering samarbeid med familiene i PPU trine lise bakken Ph.d. Cand.san. / forsker Familieintegrering samarbeid med familiene i PPU trine lise bakken Ph.d. Cand.san. / forsker 1 trine bakken 2012 Psykiatrisk avdeling for personer med utviklingshemning / autisme Psykiatrisk spesialistavdeling

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016

Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016 Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016 HAVO Seksjon Habilitering for voksne Hvem er vi? Ergoterapeut Fysioterapeut Overlege (psykiater) Psykologer(3) Vernepleiere(5) Seksjonsleder (vernepleier) Barne- og

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

PSYKIATRI. Hver kandidat fyller ut ett skjema. Se målbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av innhold og praktisk gjennomførelse.

PSYKIATRI. Hver kandidat fyller ut ett skjema. Se målbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av innhold og praktisk gjennomførelse. PSYKIATRI Vedlegg til søknad om spesialistgodkjenning i psykiatri. Hver kandidat fyller ut ett skjema. Se målbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av innhold og praktisk gjennomførelse. Navn:... Født:...

Detaljer

Nasjonal strategigruppe II Kvalitet

Nasjonal strategigruppe II Kvalitet Nasjonal strategigruppe II Kvalitet La oss få det til å virke 8.mars 2012 Kvalitet Forventninger? på tide at det skjer noe Mandat arbeidsgruppe 2 Kvalitet skal ta utgangspunkt i følgende spørsmål: Hva

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital Utveksling i Danmark Student: Maiken Aakerøy Nilsen Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13 Praksisplass: Odense Universitetshospital Som student ved Universitetet i Nordland har man mulighet for å ta del av

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00829-9 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 17.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/00604-21 Tilbud om fast

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv Bjørn Engum Adm. dir. Helse Finnmark HF DRGforum 2.03.05 1 Opplegg Noen utfordringer i dagens helsevesen ISF og DRG ISF og aktivitet ISF og kostnader ISF og

Detaljer

Brukerundersøkelse. Øre-nese-hals 3H. Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg

Brukerundersøkelse. Øre-nese-hals 3H. Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg Brukerundersøkelse Øre-nese-hals 3H Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg Om prosjektet Hensikten med denne undersøkelsen er at kvaliteten på tjenestene skal bli bedre for barn

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 03/00493-12 Oppsigelse Personalmappe - Operasjon Notodden Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 03/00783-10 Oppsigelse Personalmappe

Detaljer

SPØRRESKJEMA FOR PASIENT

SPØRRESKJEMA FOR PASIENT APPENDIX I SPØRRESKJEMA FOR PASIENT August 2006 Navn: Personnummer: Utdanning Universitet/høyskole Videregående skole Ungdomsskole Arbeid eller trygd I arbeid Sykmeldt Uføretrygdet Attføring Arbeidsledig

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide Samhandling mellom ambulante akutteam og psykiatrisk akuttmottak hvordan få til en kvalitetsforbedring av tjenesten? Kari Gjelstad Prosessleder kvalitetssikring øyeblikkelig-hjelp- og akuttfunksjon Generelt

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010 Sykehuset Telemark HF Pressekonferanse om 2010 1 2010 Sett fra sykehusledelsen : Et år preget av stabil drift og stø kurs. Ventetiden Stabil og lav (både i somatikk og psykiatri) sammenlignet med andre

Detaljer

- en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer

- en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer -Samarbeidskonferansen 2008 - Kvalitetsforbedring i helsetjenestene -Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal, 31. januar - Barnas Time - en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer -Ved

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A HVA ER 1A? Sengepost 1A har 16 sengeplasser for akutt syke eldre, som er rammet av akutt funksjonssvikt med økende behov for hjelp i dagliglivet. Vi jobber

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01187-82 Tilsagn - Tilsagn - NAV Telemark Seksjon portørtjeneste Dok. dato: 06.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 159 tgående internt produsert, 14/01272-11 Tilbakemelding til

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling TRONDHEIM KOMMUNE Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling Intermediærenheten ved Søbstad sykehjem Rolf Windspoll Samhandlingssjef St.Olavs Hospital HF Helge Garåsen

Detaljer

RISIKOVURDERING. Ansvarlig: Seksjonsleder Randi Ottestad Iversen. Risikoreduserende tiltak

RISIKOVURDERING. Ansvarlig: Seksjonsleder Randi Ottestad Iversen. Risikoreduserende tiltak Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fra 20.06.15, dialyse, medisinsk og kirurgiskortopedisk poliklinikk, Pasientskade Pasientsikkerhet 1 Rjukan sykehus mangler relevant, forsvarlig medisinskhelsefaglig

Detaljer

Relasjon som verktøy Stine Marlen Henriksen, vernepleier, sosialantropolog og universitetslektor ved vernepleierutdanningen

Relasjon som verktøy Stine Marlen Henriksen, vernepleier, sosialantropolog og universitetslektor ved vernepleierutdanningen SOR 26. og 27. oktober 2017 Relasjon som verktøy Stine Marlen Henriksen, vernepleier, sosialantropolog og universitetslektor ved vernepleierutdanningen Relasjon som verktøy Tema Kritisk blikk på bruk av

Detaljer

Et samfunn der alle er like for loven

Et samfunn der alle er like for loven Fagkonferansen i Bergen 24. og 25. oktober 2011 Likhet for loven? Om rettssikkerhet for utviklingshemmede Et samfunn der alle er like for loven Rettsikkerheten for utviklingshemmede trenger en kraftig

Detaljer

NSH Konferanse Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 22. og 23. november 2017

NSH Konferanse Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 22. og 23. november 2017 NSH Konferanse Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 22. og 23. november 2017 Carolyn Lambert Dahr, Spesialrådgiver, Divisjon psykisk helsevern, Ahus Hvordan ble Kontorfaglig kompetanseplan til på Ahus?

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00346-21 Endring av stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 03/00389-13 Vedr tilbud om vikariat Personalmappe

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester spesialisthelsetjenesten Forprosjektrapport. Vedlegg B - Møteplan

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester spesialisthelsetjenesten Forprosjektrapport. Vedlegg B - Møteplan Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester spesialisthelsetjenesten Forprosjektrapport - Møteplan Side 2 av 8 Versjonshistorikk Versjon Dato påbegynt Revidert av Beskrivelse Status 0.8 28.11.2014 Edvard

Detaljer

SAT. Min psykiske lidelse og veien tilbake til livet

SAT. Min psykiske lidelse og veien tilbake til livet Min psykiske lidelse og veien tilbake til livet Har diagnosen Paranoid Schizofreni Innlagt 3 ganger, 2 ganger på tvang og en gang frivillig Gikk i terapi etter første innleggelse samt kognitiv terapi Behandler

Detaljer

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging!

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging! Sluttrapport Frisk Opp kurs et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare Prosjektnummer 2012/1/0482 Forebygging Norsk Krisesenterforbund Forord Norsk Krisesenterforbund arrangerte grunnkurs

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

PALLIATIV BEHANDLING fra helsepolitiske føringer til konkrete tiltak PALLIATIVT TEAM NORDLANDSSYKEHUSET BODØ Mo i Rana 18.02.10 Fra helsepolitiske føringer til nasjonale standarder og konkrete tiltak NOU

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi psykisk helse. Prosjektleder Berit Kolberg Rossiné Sosial- og helsedirektoratet

Kommunikasjonsstrategi psykisk helse. Prosjektleder Berit Kolberg Rossiné Sosial- og helsedirektoratet psykisk helse Prosjektleder Berit Kolberg Rossiné Sosial- og helsedirektoratet Avklaringer Helse- og omsorgsdep har delegert til Sosial- og helsedirektoratet å følge opp Opptrappingsplanen for psykisk

Detaljer

Øyepoliklinikk - AMD-pasienter Vår 2017

Øyepoliklinikk - AMD-pasienter Vår 2017 Øyepoliklinikk - AMD-pasienter Vår 2017 Data: (i antall) Samlet vurdering av k Rapport laget: 06.mar.2017 Undersøkelsesperiode: 02.feb.2017-06.jun.2017 Grupper: Svar fra åpen undersøkelse Responsrate:

Detaljer

Opp å gå etter brudd POP 14 2011

Opp å gå etter brudd POP 14 2011 Opp å gå etter brudd POP 14 2011 Behandlingslinje for eldre med hoftebrudd hjem til hjem. Prosjekt optimale pasientforløp 2011, gruppe nr 14. Sluttrapport. Prosjektgruppa: Linda S. Johansson, prosjektleder

Detaljer

Historien om hvordan ruskonsulenten kom til SUS

Historien om hvordan ruskonsulenten kom til SUS Historien om hvordan ruskonsulenten kom til SUS AV ASSISTERENDE AVDELINGS SYKEPLEIER SUSANNAH SKJØLINGSTAD & AVDELINGS SYKEPLEIER GRITH RAARUP OBSERVASJONS OG BEHANDLINGS AVDELING OBA Starten 2004 startet

Detaljer

1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen.

1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen. 1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen. Minner kan gå i arv Dine barn kan arve din frykt og redsel, enten du vil

Detaljer