Trenger ny månelanding s Det nye arktis s. 11 Arbeidernes rockepoet s. 15. Debatt om eldreomsorg s. 3 Kamp om storbyene s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trenger ny månelanding s. 8 9. Det nye arktis s. 11 Arbeidernes rockepoet s. 15. Debatt om eldreomsorg s. 3 Kamp om storbyene s."

Transkript

1 Magasin for Arbeiderpartiets medlemmer, sympatisører og andre interesserte nr 4 desember 2006 Trenger ny månelanding s. 8 9 Debatt om eldreomsorg s. 3 Kamp om storbyene s Det nye arktis s. 11 Arbeidernes rockepoet s. 15

2 LEDER Klima på alvor Få ting engasjerer oss nordmenn like mye som været. Det er gjerne der vi starter praten, enten det er et møte med naboen eller en telefonsamtale med en slektning som bor litt unna. Men nå er praten om været noe annet. Noe har skjedd. Vi hører forskernes varsler om polene som smelter. Vi ser på Dagsrevyen at isbreene trekker seg tilbake. Og vi ser ut av vårt eget stuevindu at vinteren mangler. Der det skulle vært minusgrader og snø er det fortsatt grønn bakke og en gradestokk som ligger godt over null. Ingen kan lenger avvise klimaendringene. De er her og de vil forsterkes om vi ikke lykkes med politisk handling for å snu det. Den britiske Stern Review Report som kom ut nylig viste de fatale økonomiske konsekvensene av klimaendringene dersom vi ikke lykkes med å snu utviklingen. Britenes statsminister Tony Blairs kommentar til denne var at «Vi går mot katastrofale vendepunkter i klimaet vårt dersom vi ikke handler.» Over hele verden begynner politiske ledere å forstå at det må handles og at det må skje raskt. I vårt naboland Sverige har sosialdemokratene jobbet med ideen om «gröna folkhemmet» der målet er at man tar i bruk alternativ og fornybar energi i et helt annet omfang enn tidligere. I Storbritannia har Blair og Brown bestemt at de skal ta føring i kampen mot klimaforandringer. De har fått med seg Al Gore som miljørådgiver for å få med seg en av verdens klimaverstinger, USA. Uten at de store, som Kina, India og USA, er med på laget blir innsatsen ikke mye mer enn symbolpolitikk. Det finnes ikke en løsning på global oppvarming. Det finnes mange. Gro Harlem Brundtland lanserte mottoet «tenk globalt handle lokalt». Vi må klare å ha flere tanker i hodet samtidig. Det er viktig å løse våre nasjonale kraftutfordringer på en måte som ikke skader klimaet. Derfor har regjeringen opprettet et fond på 20 milliarder kroner som skal gå til fornybar energi. Vi vil satse mer på vind og bioenergi og legge til rette for at folk og institusjoner kan gå fra oljefyr og oljebasert elektrisitet til fornybar energi. Det er også den lokale tanken som gjør at vi legger om bilavgiftene for å oppfordre folk til å kjøpe biler som slipper ut mindre CO ². Mange små tiltak vil i sum få betydning. Samtidig må vi tenke større tenke globalt. Når vi nå satser milliarder av kroner til utvikling av fullskalarensing på varmekraftanlegget på Mongstad er det fordi vi aldri vil klare å løse klimautfordringene uten å få på plass CO ² -rensing. Til det er verdens avhengighet av olje og gass for stor. Vi kan få til mye med alternativ energi og ny teknologi som effektiviserer energibruk, men det store gjennombruddet kommer når vi klarer dette ene: Å rense CO ². Her går Norge nå i front. Vi har tatt på oss en regning på vegne av verden. Verden gikk på et klimanederlag i Nairobi i november da nye klimaforhandlinger ikke førte fram. Nå må vi gå sammen med andre land for å få disse i gang igjen. Forpliktende internasjonale avtaler og effektive kvotemekanismer er avgjørende for å sikre handling. Under forrige istid var Sahara grønn. Da var temperaturen bare fem grader lavere enn i dag. Vi lever i skjør balanse mellom menneske og natur, der menneskers handlinger er i ferd med å velte denne balansen. Noen få grader varmeøkning vil bety mer enn grønne plener i Norge i slutten av november. Vi vet ikke helt hva som vil skje eller når. Det vi vet er at vi ikke har tid til å vente og se. NYTT OM NAVN Solveig Torsvik, politisk rådgiver i Helse og omsorgsdepartementet. Arvid Libak er oppnevnt som statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet. Trine Lie Larsen vikar rådgiver i kultur og kirkedepartementet for Halvard Ingebrigtsen til juni Halvard Ingebrigtsen vikar statssekretær i kultur og kirkedepartementet for Mette Gundersen som har permisjon til juni Stat og kirke Arbeiderpartiet har avsluttet sitt rådslag i lokallagene om framtidens statskirkeordning. 65 prosent av de 48 tilbakemeldingene partiet til nå har mottatt, mener at statskirken bør bestå. Det er landsmøtet til våren som til slutt avgjør partiets standpunkt. Sentralstyret har hatt sin første samtale om saken, men vil behandle saken på flere møter, før landsstyret i begynnelsen av februar vil gi sin innstilling til landsmøtet som holdes i april. På denne måten vil vi i Arbeiderpartiet få en god plattform for å ta endelige standpunkt. Svar fra kommunepartier viser at 21 vil ha grunnlovsforankret kirke, to vil ha lovforankret, fire vil ha selvstendig kirke og ett parti er avventende. Når det kommer til spørsmålet om folkeavstemning, så er det 11 som ikke svarer. 13 sier ubetinget ja, ett sier ja hvis skille, seks sier nei og ett parti er delt. Forsidefoto: NASA Utgiver: Arbeiderpartiet Ansvarlig redaktør: Sindre Fossum Beyer Utg.ansv.: Ingrid Sagranden Adresse: Sammen, Arbeiderpartiet, pb Youngstorget E-post redaksjonen: / (2 nr. 4 desember 2006

3 Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad lanserte debattheftet på Grünerløkka Eldresenter. Foto: Tone Bråten Vil ha debatt om eldreomsorg Arbeiderpartiet har lansert et eget debatthefte om eldreomsorgen i kommunene. Vi håper heftet skal brukes som utgangspunkt for lokal debatt om hva slags eldreomsorg vi skal ha i hver enkelt kommune. Eldreomsorgen skapes best i kommunen. I motsetning til Frp mener vi dette best løses lokalt fremfor å skape et stort statlig byråkrati, sa helse og omsorgsminister Sylvia Brustad under lanseringen av samrådshefte «eldreomsorg i kommunene» på Grünerløkka Eldresenter. Forskjell på eldre Hensikten med debattheftet er først å fremst å stille de rette spørsmålene, fremfor å presentere de ferdige svarene. Alle kommune- og fylkespartier oppfordres til å arrangere lokale samråd med de eldre selv. Norge er et større land enn man kan få inntrykk av. Behovene kan være ulike ut fra hvor man bor i landet. Den beste eldreomsorgen skapes som følge av et godt lokaldemokrati, sier Sylvia Brustad. Samfunnet står overfor krevende omsorgsutfordringer de neste tiårene. De må først og fremst løses gjennom offentlig ansvar og innsats som involverer de fleste samfunnssektorer, og ved å videreutvikle partnerskapet med familie og lokalsamfunn. Regjeringen vil føre en politikk som bygger på fellesskapsløsninger og ønsker ikke en kommersialisering av omsorgstjenestene, understreket Brustad. Valgfrihet Høyresiden hevder ofte at Arbeiderpartiet er i mot valgfrihet i eldreomsorgen. Det stemmer ikke, mangel på valgfrihet er først og fremst at de som trenger hjelp og støtte, ikke får det når de trenger det. Også vi er for valgfrihet, og for at man skal få bestemme så mye som mulig over sine egne liv. Men noen må jo sørge for at tilbudene til de eldre blir bygd opp og fungerer. Det vil vi bruke penger på, men det snakker ikke høyrepartiene så ofte om, avslutter Sylvia Brustad. Vi du arrangere samråd om eldreomsorg i ditt lokalmiljø? Bestill heftet på e-post: eller på telefon nr. 4 desember )

4 Ruster til kamp i storbyene TRONDHEIM Innfrir løftene Arbeiderpartiet og det rød-grønne styret i Trondheim har snart innfridd sine viktigste valgløfter. Så mange tydelige resultater er levert at det vekker nasjonal oppsikt. Av Rannei Mesloe og Geir Waage Ordfører Rita Ottervik er stolt over jobben som er gjort, og oppfordrer alle til å lære av Trondheims eksempel. Full barnehagedekning Mens Høyrestyrte Oslo og Bergen sliter med lange barnehagekøer, kan Arbeiderpartiets ordfører i Trondheim vise til akkurat det motsatte. 18. oktober kunne en stolt ordfører gi åtte måneder gamle Mille Høiås Draveng tilbudsbrev om barnehageplass ifra nyttår. Dermed har alle barn som søkte plass før fristen 1. mars fått tilbud om plass. Valgløftet er innfridd! På spørsmål om hvilken enkeltsak hun er mest stolt av å ha gjennomført så langt i bystyreperioden, trekker ordføreren ikke uventet fram nettopp full barnehagedekning. En bedre by... I bunn for det rødgrønne flertallets politikk ligger prioriteringen av fellesskapet. Vi har satt av 200 millioner mer til helse for eldre og bruker 1 millioner kroner hver eneste dag på rehabilitering og bygging av skoler og barnehager, forteller Rita. Rehabiliteringen og byggingen av skoler har ikke gått byens innbyggere hus forbi. Folk legger merke til økt byggeaktivitet, de ser at det reiser seg nye skoler, og flere og flere foreldre kan nå glede seg over å sende 6 åringen av gårde til nye eller rehabiliterte skolebygg. også for de bostedsløse Mens Bergen sliter med i overkant av 700 bostedsløse, er Trondheim et fyrtårn også i denne sammenhengen og kan være stolte over å ha halvert antall bostedsløse fra 2003 til Vi har bygd småhus, boliger for kvinnelige rusmisbrukere og andre boliger tilpasset vanskeligstilte. Samtidig har vi et godt samarbeid med Kirkens Bymisjon, forteller Rita. Trondheim har også et skriftlig samarbeid med Trondheim Fengsel. Noen måneder før løslatelse starter vi prosessen med å skaffe den innsatte en bolig som han Løfter gitt løfter holdt Første storby med full barnehagedekning, november 2006 Fjernet den kommunale hallog baneavgiften for idrettslag for å styrke idretten Gjort trygghetsalarmen for eldre og syke gratis - fordi trygghet ikke skal ha en prislapp Gratis leirskole for alle 800 flere plasser i Musikkog kulturskolen Ryddet opp i det økonomiske uføret som høyrestyret etterlot seg. eller hun kan flytte inn i når løslatelsen er et faktum. Dette skaper en trygghet for den innsatte, som da vet at han har et hjem når han slipper ut i fra fengselet. Ordføreren understreker at man også i denne saken bruker de tilgjengelige ressurser for å spille hverandre gode. Vi bruker Husbankens virkemidler, frivillige organisasjoner, forskningsmiljøenes kompetanse, samt egen kunnskap. Og tallenes tale er klar: Dette fungerer veldig godt, smiler en stolt ordfører. Sykehjem det neste store løftet Det første Arbeiderpartiet gjorde da de kom i posisjon var å innføre gratis trygghetsalarm for de eldre. Å vite at de eldste i kommunen kan føle seg trygge, er svært viktig for meg som ordfører og Arbeiderpartiet som parti, sier Rita. At Trondheim så senere har brukt 100 millioner på å styrke bemanningen i eldreomsorgen, danner grunnlaget for hva partiet vil satse på i neste valgperiode: Det neste store løftet må tas på sykehjemssiden, mener ordføreren. Nå som vi kommer i mål med barnehageutbyggingen, blir satsningen på full sykehjemsdekning det neste store løftet. Øya sykehjem er i gang med å bygges, og Arbeiderpartiet skal være en garantist for fortsatt utbygging av sykehjemsplasser, avslutter hun. (4 nr. 4 desember 2006

5 Ruster til kamp i storbyene OSLO Forbud mot «å legge til rette» Jeg har lagt ned forbud mot å «legge til rette». Arbeiderpartiet har aldri vunnet en eneste stemme på å legge til rette. Og så er det ikke så dumt å gjøre det som hjelper. Vi gjør oppsiktsvekkende mye som ikke hjelper i politikken. Som regel gjør vi det vi pleier, enten det hjelper eller ikke. Noen ganger føler politikere at de må vise handlekraft og simpelthen gjøre noe, samme hva det er. Det går sjelden bra. Byrådet følte det slik i forfjor, og dermed fjernet de alle narkomane som vanket på den såkalte «Plata» utenfor gamle Østbanestasjonen. Vi kommer ikke til å gjøre det i neste valgkamp heller. Ikke på å «satse», «styrke», «utvikle», «videreutvikle» eller «arbeide for» heller. Men se etter i programmene våre. Der er det inflasjon av nettopp slike ord. Og så snakker vi om «barn i skolesituasjon.» Jeg kjenner ingen barn i skolesituasjon. Derimot vet jeg om svært mange unger som går på skolen. Noen av dem får eple eller appelsin på skolen også. Det er det mange som nå kaller «inntak av frukt». Forleden leste jeg hvor viktig det er å være trygg i arbeidssituasjonen. Selv er jeg fornøyd hvis det er trygt og trivelig på jobben. I jakten på saker som kan slå an i valgkampen er det ikke så dumt å finne ut hva som egentlig er saker. «Mer til skole», «bedre eldreomsorg» eller «satse på sykkelveier» er ikke saker. Det er besvergelser alle er nødt til å være enige i. Dermed har de ingen kraft som politiske slagord. «Heldagsskole, gratis skolebøker, sammenhengende sykkeltrase i Groruddalen og stans i stoppeklokkeomsorgen» er derimot konkrete og håndfaste programpunkter borgerne skjønner hva betyr. Det hjelp aldeles ikke noen ting. Dermed forsvant de narkomane opp i Skippergata og de andre gatene i Kvadraturen. De fleste mener at det nå er blitt verre. Noen ganger foreslår vi å opprette et eget kontor eller en ny etat. Det hjelper heller ikke noe hvis vi ikke vet hva de skal gjøre på det nye kontoret. Og hvis vi vet hva de skal gjøre, er det bedre å si hva de skal gjøre enn at noen skal få nytt kontor. I Oslo Arbeiderparti skriver vi nå program uten å styrke, satse eller legge til rette for barn i skolesituasjonen. Og vi forsøker å foreslå ting som hjelper. Dessuten lager vi fortellinger fra hverdagslivet som folk kan kjenne seg igjen i, for eksempel om valgfriheten i Oslo som Høyre og Fremskrittspartiet skryter av. Det er en litt uvanlig valgfrihet, for det er byrådet og administrasjonen som kan velge hvor de eldre skal være, og ikke de selv. Og fortellingen om gamle Klemetsrud skole som står tom fordi kommunen ikke har råd til å leie den av seg selv. Og om Bjølsen skolekorps som må betale leie til kommunen for å bruke 6 kvadratmeter av Rådhusplassen til å selge pølser etter å ha spilt i 17. mai-toget. Og så tror vi at vi har knekket Frp-koden. I alle fall blir de veldig sinte når vi utfordrer dem. Derfor pønsker vi stadig ut nye utspill. Gode hilsener Rune G byrådslederkandidat i Oslo nr. 4 desember )

6 Ruster til kamp i storbyene BERGEN Bergen skal vinnes! Arbeiderpartiet mistet makta i Bergen i 2003, etter å ha styrt byen sammenhengende i 15 år. Av Stian Nyhus Grunnen var en populær ordførerkandidat fra Høyre, at sentrumspartiene ikke lenger ville samarbeide med Arbeiderpartiet og at Frp ble støtteparti for det nye Høyre-dominerte byrådet. Nå er Arbeiderpartiet i Bergen klare til å ta omkampen, de vil ta tilbake styringen i byen mellom de syv fjell. Vi møter Arbeiderpartiet i Bergen sin byrådsleder kandidat, Terje Ohnstad (55), på Cafe Opera. Han er litt sliten etter gårsdagen. Da var det nominasjonsmøte i kommunepartiet, Terje ble valgt ved akklamasjon, men det var litt strid på de plassene som gir stemmetillegg. Det er egentlig ganske flott at mange ønsker å delta i bypolitikken for Arbeiderpartiet, jeg tror dette blir en styrke for vårt parti når vi kommer til valget, og vi har mange flinke kandidater på valglisten sier han. Borgermester Friele Terje har vært vitne til mange merkelige utspill fra byens borgermester, Herman Friele. Da Friele ble valgt til ordfører fortalte han media at han ikke hadde greie på politikk. Det har han vist til gangs. Det hele toppet seg i høst, da Herman Friele foreslo gratis buss i Bergen. Et forslag helt uten rot i de forslag Høyre noen gang har fremmet i budsjettsammenheng, sier Terje. Når vi spør om han er glad for at Friele trekker seg fra politikken, er svaret ganske klart. Jeg er egentlig glad at vi slipper slike politiske gallionsfigurer i Bergens politikken, det tar fokuset vekk fra det som er viktig. Det er også underlig at pressen i Bergen har beskyttet Friele som om han var en porselensdukke, uten at de stiller kritiske spørsmål, det har irritert meg ofte, sier han. barn på venteliste. Dette viser at hvem som styrer byen betyr noe. Man kan bare se til det rød-grønne styret i Trondheim, der har man klart å få full barnehagedekning. Men i vår by blir dette ikke prioritert. Terje kan fortelle at full barnehagedekning blir en av hovedsakene til Arbeiderpartiet i Bergen sin valgkamp neste år. Høyrebyrådet i Bergen har også etablert flere Kommunale Foretak. Blant annet innenfor tekniske tjenester og omsorg. Jeg mener dette har skapt utrygghet for de ansatte, og det har medført mindre folkevalgt kontroll på disse områdene. Det er heller ikke dokumentert økonomiske besparelser for kommunen. For Terje er det mest alvorlige at det er innført fritt brukervalg innenfor eldreomorgen. Dette betyr at «stoppeklokke» prinsippet er innført, og på sikt kan dette føre til at det er lommeboken som skal bestemme hvor god omsorg du får, dette vil ikke vi ha noe av, forteller han engasjert. Vinne Bergen Programmet til Arbeiderpartiet i Bergen er tydelig på hva som skal profileres ved valget i Noen av de viktigste sakene er full barnehagedekning, enhetstakst på 23 kroner for kollektivreiser, flere ansatte i eldreomsorgen og reduksjon av prisen i skolefritidsordningen. Programmet vårt er også klinkende klart når det gjelder nedsalg av kommunale aksjer i for eksempel energiselskapet BKK og vi er helt klart imot privatisering av kommunale tjenester. I tillegg vil vi også se på muligheten til å innføre et mer rettferdig eiendomsskatt system for Bergen, sier Terje. For å komme til makten i Bergen må Arbeiderpartiet samarbeide med andre partier. Jeg mener det er urealistisk å tenke seg et rød-grønt alternativ i Bergen. Oppsluttningen til de tre partiene er rett og slett for lav. Han ser for seg et samarbeid mellom sentrum, SV og Arbeiderpartiet. Et slikt alternativ kan forenes for å stoppe et FrP og Høyre byråd der markedskreftene og privatisering står i høysetet. Terje forteller om at det allerede har vært kontakt mellom de ulike partiene. Jeg mener at Arbeiderpartiet kan komme tilbake til makten i Bergen, Bergen SKAL vinnes, sier en optimistisk og engasjert Terje Ohnstad. Barnehage og stoppeklokke Høyre-byrådet i Bergen er blant de verste i klassen når det gjelder barnehageutbygging. Etter inntaket i høst, står fortsatt over 2400 (6 nr. 4 desember 2006

7 Siri Gåsemyr Staalesen, Asghar Ali og Stephen Anene klar til å banke på. Med blokk i stedet for brosjyre «Hei, vi kommer fra Holmlia Arbeiderparti. Vi har et mål om å snakke med alle naboene våre om det er noe i nærmiljøet som de vil endre på, eller som de mener at vi bør jobbe med politisk?» Av Kristine Nordenson Det er onsdag kveld, og Kjetil Staalesen fra Holmlia Arbeiderparti er på husbesøk. Partilaget har satt seg et stort mål for det neste året: De vil banke på samtlige dører i sine tre valgkretser i tiden fram til sommeren mennesker bor på Holmlia, så det er mange dører de skal innom. Ideen ble unnfanget i vår, og er blitt til prosjektet som de kaller «møt borgerne». Annenhver onsdag går de en times tid med blokk og penn for å skrive ned hva naboene er opptatt av. Innspillene blir samlet opp og skal brukes til utarbeidelsen av det lokale programmet, og som grunnlag for hvilke saker partilaget skal jobbe med framover. Fornøyde beboere En konklusjon vi trakk tidlig, er at folk generelt er veldig fornøyd med å bo på Holmlia, forteller Staalesen. Vi må ofte stille noen spørsmål før folk kommer på noe de gjerne skulle gjort noe med. Når de kommer på noe, er det stort sett små, enkle ting i hverdagen. At de skulle ønske lyspærene virket på gangveiene, at bussen skulle gått litt oftere, eller at det skulle vært ryddet litt opp i mørke og tilgrodde skogholt mellom borettslagene. Etter hver runde med husbesøk samles blokker og skjemaer inn, og alt som er skrevet ned blir registrert. Målsetningen er at folk skal få et positivt inntrykk av Arbeiderpartiet, sier Ola Mannsåker, som er leder i laget. De skal se at vi tar hverdagsutfordringene deres på alvor. Nye, aktive medlemmer Det er en hard kjerne som stiller opp hver gang, mens andre medlemmer i laget er med en gang i blant. Vi begynte med å banke på døra til alle våre egne medlemmer, og så begynte vi på resten av innbyggerne, forteller entusiastiske partimedlemmer på kveldstur. Husbesøkerne går alltid to og to. I dag er Siri Gåsemyr Staalesen og Stephen Anene et av teamene. Hittil har vi vervet 12 medlemmer, og mange flere har gitt oss mailadressen slik at vi kan sende dem informasjon om politiske saker og arrangementer, forteller de. Det er morsomt å se hvordan stemningen stiger etter hvert som oppgangene gjøres unna. Selv om det kan være lite fristende å gå ut i høstmørket, er det inspirerende når folk er så positive. Engasjementet for nærmiljøet, og ønsket om å lytte til folk, er veldig synlig hos dette partilaget. Vi vil spre erfaringene våre til andre lag, for dette er en veldig god måte å nå ut til folk på! forteller medlemmene. Før de avslutter kvelden med en kopp kaffe etter vel gjennomført husbesøk-kveld. Har du lyst til å følge Holmlia Aps eksempel? Tips og råd om husbesøk finner du på våre medlemssider: nr. 4 desember )

8 Klart for månelan En høst som ikke ser ut til å bli vinter skremmer partilederen. Norge skal gå i front. Nå setter vi i gang med CO ² - rensing på gass vårt eget «månelandingsprosjekt». Samtidig vil vi jobbe for å få med oss andre land på en ny Kyotoavtale, sier Jens Stoltenberg. I slutten av november er gresset er fortsatt grønt i store deler av landet. Forskere varsler om at dette er bare begynnelsen. Vi må regne med milde vintre framover. Dette er skremmende. Nå ser vi at klimaet er i endring. Ingen kan lenger påstå noe annet, sier Jens Stoltenberg. Nå vil han at Norge skal gå i front for å møte klimautfordringene. Månelanding på Mongstad Tidlig i høst ble regjeringen og Statoil enige om å etablere verdens største fullskala CO ² -renseanlegg ved det planlagte kraftvarmeverket på Mongstad. Renseanlegget skal stå klart innen utløpet av Første trinn av CO ² -håndteringen skal være på plass samtidig med oppstart av det planlagte kraftvarmeverket i Flere har sammenliknet vedtaket med amerikanernes visjon om månelanding. I 1961 erklærte president John F. Kennedy i sin berømte tale til kongressen at amerikanerne skulle bli de første til å landsette et menneske på månen og returnere trygt til jorden innen utgangen av tiåret. Dette var starten på historiens største satsning på ett enkelt teknologisk prosjekt. Fellestrekket med visjonen om CO ² - rensing er absolutt til stede. Kennedy satte et mål for hvor de skulle før teknologien fantes, og de satte et mål i et kappløp om tid. Vi vet at det går an å rense CO ². Vi har gjort det på sokkelen i årevis, og vi gjør det i småskala på land. Det vi ikke har gjort, er å gjøre det i stor skala og med teknologi som gjør det lønnsomt. Først da vil det bli et gjennombrudd, sier Jens Stoltenberg. Han legger til at i likhet med amerikanerne jobber også vi i et kappløp med tiden. Ikke mot en bestemt konkurrent, men likevel mot en ytre trussel: drivhuseffekten. Vi må klare å løse verdens energiutfordringer på en måte som ikke bidrar til å forverre klimaet, understreker han. Målet er å få på plass en teknologi som både er kommersiell og som kan overføres. Det er når vi klarer å rense kullkraftverkene i Kina, at vi begynner å nærme oss løsninger, understreker han. KLIMAET er i endring (8 nr. 4 desember 2006 Selv om det globale klimaet ikke er stabilt, har klimaendringene de siste hundre årene vært betydelige sett i et tusenårsperspektiv. FNs klimapanel (IPCC) konkluderer i sin tredje hovedrapport fra 2001 med at det er overveiende sannsynlig at menneskeskapte utslipp av klimagasser har bidratt vesentlig til den observerte klimaendringen de siste 30 til 50 år. Les mer: Eksperter roser Mongstad-prosjektet Statoils Mongstad-utbygging kan bidra til å løse verdens CO ² -problemer. Det tror en av verdens fremste energieksperter, sjeføkonom Fatih Birol i det internasjonale energibyrået IEA. Vi får se om de lykkes med teknologien, men gjør de det, er det et positivt bidrag, sier Birol.

9 ding Verden venter Statsministeren er opptatt av det spesielle ansvaret Norge har. Som vannkraft- og oljenasjon og som verdensledende innen energi og petroleumsteknologi. Vi merker at andre land følger med på hva som skjer hos oss og venter på resultater. Når jeg møter folk som Bill Clinton, Javier Solana og Tony Blair, er spørsmålene deres «Hva skjer hos dere nå? Får dere til å rense CO ²?». Ryktene går om at vi er nær et gjennombrudd, forteller Stoltenberg. Gjennom vedtaket om full CO ² -rensing på Mongstad ble det satt klare datofrister for måloppnåelse. Vi håpet alle at det ville være mulig å få i gang rensingen før så tidlig som mulig har hele tiden vært målet. Oppstart med rensing i 2010 og full rensing fra 2014 var det vi fikk til. Målet er noen år fram i tid, men innsatsen begynner nå, sier han og legger til: Jeg tror ingen i ettertid mente at siden amerikanerne ikke nådde målet om månen før 1969, så kunne de like gjerne latt det være. Kamp for kvoter Like etter sommeren var tidligere visepresident i USA, Al Gore, i Norge for å vise fram klimafilmen «En ubehagelig sannhet». Møtet etter filmen var ikke første gang Stoltenberg møtte Gore. Jeg var med på klimaforhandlingene på begynnelsen av 1990-tallet. Der var også Gore. Hans store kampsak var da som nå å få på plass et internasjonalt regime for klimakvoter. Vi klarer ikke å løse klimautfordringene uten slike mekanismer, tror Jens Stoltenberg. Han er svært glad for bevegelsen i miljøorganisasjonenes syn på kvoter. Mange av miljøbevegelsens representanter har vært prinsipielt i mot kjøp av kvoter, som om det er mer høyverdig å rense dyrt hjemme enn billig ute. Derfor er det gledelig å se at flere organisasjoner nå oppfordrer til kjøp av klimakvoter som julegave i år. Det er en viktig anerkjennelse av kvoteprinsippet, mener Stoltenberg. Han er opptatt av å understreke at dette er et globalt problem som krever globale løsninger. Jeg er selvsagt for at vi skal bidra hjemme og det gjør vi, men det viktigste må jo være hva vi klarer i fellesskap internasjonalt ikke ren samvittighet nasjonalt. Foto: Lise Åserud / SCANPIX I front for Kyoto I budsjettet for 2007 er det satt av 100 millioner kroner til kjøp av klimakvoter. Vi skal holde vår del av avtalen. Alt vi gjør, skal skje innenfor forpliktelsene fra Kyoto, understreker Stoltenberg. De internasjonale klimaforhandlingene i Nairobi ble avsluttet 17. november, uten å ha kommet vesentlig nærmere en ny klimaavtale, bortsett fra enighet om et arbeidsprogram for framforhandling av nye forpliktelser under Kyotoprotokollen som bare omfatter industriland. Det er skuffende at man ikke kom lenger. Uten at USA, Australia og utviklingsland tar på seg ansvar blir virkningene for svake, mener Stoltenberg. For Norge er det viktig at arbeidsprogrammet legger opp til at disse forhandlingene kan avsluttes tidsnok til at det ikke blir noe mellomrom mellom nye og eksisterende forpliktelser. Vi har dårlig tid. Nå vil Norge ta kontakt med andre land for å videreføre arbeidet med en forsterket og forpliktende klimaavtale, sier Jens Stoltenberg. Regn ut hvordan du kan redusere dine klimagassutslipp på siden til Norges Naturvernforbund og Vesta. Havstigning Det regner mer og hardere Nye tall fra målestasjonen FAGKLIM ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) viser at mengden regn har vært sterkt økende over 15 år. Dessuten har hyppigheten av ekstrem nedbør har økt med hele 54 prosent i samme periode. Les mer: WWF frykter fugledød Tre av fire fuglearter kan dø ut dersom klimaendringene fortsetter som i dag, ifølge Verdens Naturfond (WWF). Alt fra trekkfugler til tropiske arter er truet, men det er fortsatt ikke for sent å stanse utviklingen, konkluderer WWF i en rapport som legges fram på FNs klimatoppmøte i Nairobi. Les mer: nr. 4 desember )

10 Tid for politisk skolering I våre møter med velgerne fram mot kommunevalget vil det bli stadig viktigere at vi er godt skolert. Mange trenger fakta om hva vi gjør for å oppfylle valgløftene fra forrige stortingsvalg. Av Gro Axelsen, likestillings- og organisasjonsrådgiver Andre etterlyser kanskje mer prinsipielle grensedragninger i forhold til oss og andre partier. Og hva er egentlig Arbeiderpartiets politikk for å få en bedre skole? Eller hva med helsepolitikken og eldreomsorgen? Hvor mye oljepenger kan vi bruke? Eller hvorfor er FrP vår hovedmotstander? Disse spørsmålene, og en lang rekke andre saker, blir gjennomgått i de nye politiske studieheftene som nå kan bestilles fra partikontoret. Ved hjelp av sentrale tillitsvalgte og rådgivere på partikontoret, stortingsgruppa og regjeringsapparatet har vi laget faktaog argumentasjonshefter om følgende: Ideologi Mediehåndtering Hvordan vinne de mange og små debattene? Skole og utdanning Helse og sosial Arbeid og verdiskaping Frp på alvor Økonomisk politikk bruk av oljepenger Hvert hefte kan brukes hver for seg til individuell oppdatering for alle interesserte tillitsvalgte, som grunnlag for korte kurs eller studiesirkler, eller de kan brukes sammen og danne grunnlaget for dagskonferanser og også lengre kurs. De fleste av oss kan innimellom ha behov for repetisjon av gammel kunnskap, eller påfyll av ny. Vi håper at heftene er såpass fulle av nyttig informasjon, og også pedagogiske, at de bidrar til både politisk selvtillit og oversikt hos leserne! Studieheftene er ferdig og klar til bruk 1.januar Da kan heftene og studiemateriellet lastes ned fra medlemsportalen, eller bestilles fra partikontoret. (10 nr. 4 desember 2006

11 Norge i førersetet i arktis Den 26. oktober i år overtok Norge formannskapet i Arktisk råd for en toårsperiode. Arktisk råd er den eneste organisasjonen i verden som samler regjeringene i alle de åtte arktiske landene, det vil si de fem nordiske, USA, Canada og Russland. Av Hill-Marta Solberg, nestleder i Arbeiderpartiet og leder av Den arktiske parlamentarikerforsamling I tillegg deltar representanter for urfolkene i Arktis, deriblant Sametinget. Dette gir gode muligheter for samarbeid om felles utfordringer. Et styrket arktisk samarbeid For 15 år siden var Nordområdene et spennings område mellom supermaktene uten møtesteder for samarbeid og felles problemløsning. I dag har vi et utstrakt regionalt samarbeid med en rekke felles prosjekter og tiltak. Dette gjelder mellomstatlig samarbeid som Arktisk råd, Barentsrådet og Østersjørådet, så vel som samarbeid mellom folkevalgte representanter. Den Arktiske Parlamentarikerforsamlingen består av folkevalgte representanter fra de åtte arktiske landene og er et viktig møtested for disse. Parlamentarikerforsamlingen ble etablert for å støtte opp under det politiske arbeidet i Arktisk råd og har en viktig funksjon med å bringe arktiske spørsmål til den politiske dagsorden og til politiske beslutninger. Derfor er det viktig at vi inviterer politikere fra andre land til arktiske strøk for at de skal kunne studere forholdene der og se konsekvensene av klimaendringene. Utfordringene og mulighetene i Arktis er grenseoverskridende. Vi trenger derfor et bredt internasjonalt samarbeid om ansvarlig ressursutnyttelse. Norge ønsker å være en pådriver og et foregangsland gjennom samarbeid med blant annet Russland, USA og Canada og i det regionale samarbeidet mellom de arktiske landene. Den norske formannskapsperioden Arbeid med klimaendringer blir en hovedsak for det norske formannskapet i Arktisk råd. Ny kunnskap må innarbeides i helhetsbildet, og det er fortsatt viktige kunnskapshull å fylle. Vi må lære hvordan vi best kan tilpasse oss effektene av klimaendringer som uunngåelig vil komme. For å gjøre dette trengs mer kunnskap om lokale virkninger. Vi vil arbeide for å gjøre Arktis til et foregangsområde for lavutslipp av klimagasser. For det andre vil vi at Arktisk råd skal fokusere på næringsutvikling og -samarbeid for å bedre hverdagen for folk i nord. Gjennom den «Helhetlige forvaltningsplanen av det marine miljøet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten» har Norge laget en modell for bærekraftig verdiskaping og ressurs utnyttelse for norske områder. Arktisk råd kan være et forum for utvikling av felles praksis og forvaltning i hele det arktiske området. En tredje hovedsak vil være styrking av kunnskap og undervisning om felles utfordringer i Arktis. Arktisk råd har gitt oss det Arktiske universitet med fjernundervisning, studentutveksling og felles kurs mellom universiteter og høyskoler i nord. Dette skal videreutvikles under det norske formannskapet gjennom Det internasjonale polaråret Sist, men ikke minst, vil Norge arbeide for økt kontinuitet og langsiktighet i Arktisk Råd. Norge har derfor tatt initiativ til et samarbeid om felles prioriteringer med Sverige og Danmark, som vil overta formannskapet etter Norge. Vi arbeider også for å få på plass et felles permanent sekretariat for Arktisk råd. nr. 4 desember )

12 Det lyser forlokkende i det fjerne. Marsjen mot Det hvite Hus Jakten på en passende presidentkandidat har startet blant demokratene. Lengselen etter en ny Bill Clinton som kan samle partiet, er stor. Men det er ikke selvsagt at det er hans kone som er svaret. Av Eric Sundstrõm/Aktuelt i Politiken Pennsylvania Avenue skjærer gjennom sentrale Washington DC fra Det hvite hus til Kongressen og høyesterett. De siste seks årene har gata vært rød, republikansk og enveiskjørt. Bush har hatt nær total kontroll over amerikansk politikk. Men med demokratenes seier i kongressvalgene blir endringene påtakelige. Valgnatta avslørte at kongressvalget som vanlig er forspill til neste presidentvalg (4. november 2008). Å forstå det spillet som nå starter på den demokratiske banehalvdelen, er ikke helt enkelt medgir kommentatoren Kevin Croke. Det finnes sterke grupper rundt senatorer som Hillary Clinton, du har tankesmiene PPI og American Progress, fagforeningene, den formelle demokratiske partiorganisasjonen DNC med ulike underavdelinger foruten gruppene med nettaktivister (netroots). Og siden kommer primærvalgene der kandidatene stemmes fram fra delstat til delstat. Midten må vinnes Will Marshall er sjef for tankesmia PPI som hadde sin storhetstid på 1990-tallet da den sto bak Bill Clintons framgang. Etter noen tunge år da radikal Bush-motstand var mest populært, tror Marshall at PPIs gamle suksess-resept nå blir mer relevant; selv velgerne i midten må vinnes. Testen som demokratenes neste presidentkandidat må bestå er følgende: Stoler det amerikanske folk på at den aktuelle personen garanterer for vår sikkerhet? Irak og terrorisme kommer fortsatt til å være viktige saker, og demokratene må være troverdige i 2008, sier Marshall, og viser til den tøffe men multilaterale utenrikspolitikken under demokratiske presidenter som Truman, Kennedy og Clinton. Innenrikspolitisk tror jeg at amerikanerne etterspør radikale forandringer nå, (12 nr. 4 desember 2006

13 Kandidat: Barack Obama akkurat som i Det finnes et politisk vakum, og demokratene må vise at de kan håndtere spørsmål som energi og klimaforandringer, økende helseutgifter og de forandringene som globalisering medfører. Dessuten skal vi ikke tillate at republikanerne definerer spørsmål som har med kultur og moral å gjøre, sier Marshall. The Center of American Progress, den andre uttalt demokratiske tankesmia i Washington DC, har den senere tid styrket seg. Men kritikerne mener at de bruker for mye tid og ressurser på å være i mot Bush. Det er lettere å slippe bomber enn å fange dem, særskilt når du er i opposisjon, sier Jennifer Palmieri som arbeidet i åtte år under Clinton i Det hvite Hus. For å vinne presidentvalget 2008 er det ikke tilstrekkelig bare å legge seg i midten. Kongressvalget viste at velgerne etterstreber pinsippfaste kandidater som virkelig står for noe, sier Palmieri. Nettaktivister Betydningen av en annen faktor, gruppene av nettaktivister (netroots), diskuteres i amerikansk politikk akkuret nå. Jim Webb, demokratenes nyvalgte senator fra Virginia, hadde sitt kampanjehovedkvarter i et slitent kontorbygg i Arlington. Josh Chernila, leder av Webbs grasrotkampanje, forteller at kampanjen ble oppbygd via internett. For det første var det på nettet, blant ulike bloggere, at det oppsto et trykk for at Webb skulle stille som kandidat. For det andre rekrutterte vi mange av våre frivillige via nettet, særlig de som ble gruppeansvarlige. For det tredje samlet vi inn nær 70 millioner kroner online, opplyser Chernila. I kampanjehovedkvarteret treffer vi også to unge gutter, Dante Atkins og Gary Abramson som holder på å spille inn en film, «Crashing the States», som handler om fenomenet nettaktivister. Bloggernes egentlige innflytelse er vanskelig å måle. «Daily Kos» som er orkanens øye i bloggosfæren, har over 20 millioner unike besøkere i måneden. Men Atkins og Abramson erkjenner at bloggosfæren først og fremst består av hvite menn med god utdanning og høy inntekt. Noe egentlig interndemokrati finnes ikke når bloggerne bestemmer seg for å støtte ulike kandidater. Men den politiske samtalen har fått en vitamininnsprøyting. At bloggerne er blitt så mange og sterke henger sammen med misnøyen med Irak, Bush og hvordan han vant i Florida, foruten at DNC er svakt. Om Gore hadde vunnet i 2000, hadde vi ikke spilt inn denne filmen, sier Gary Abrams. Kandidat: Hillary Clinton Sterke i alle stater Det demokratiske partiets pressetalsmann, Luis Miranda, svarer slik på påstanden om at partiet er svakt: Vår partileder Howard Dean var jo den første som forsto bloggernes styrke. Men nøkkelen til vår valgseier var strategien om å bli sterke i samtlige 50 delstater, og ikke bare i tradisjonelle demokratiske regioner. Da kunne ikke republikanerne ta noe for gitt, de måtte bruke tre millioner kroner i Idaho, forklarer Miranda. Miranda beskriver hvordan demokratene har investert i en ny database for å holde rede på sympatisørene, også mellom valgene. En telefonlinje som tok i mot rapporter om uregelmessigheter i valgkampen, og som samtidig hjalp velgerne med all nødvendig informasjon for å kunne stemme, ble en stor suksess. Vi demokrater er mer enige enn på lenge og vel forberedt for 2008, sier Miranda. Støttet av amerikansk LO I følge opplysninger vi har fått, brukte USAs motsvarighet til LO, AFL-CIO, mer penger enn noensinne i moderne tid på et kongressvalg. Alle vil være med når en ny president skal utpekes. At John Edwards, tidligere visepresidentkandidat, har nærmet seg fagbevegelsen, fører øyeblikkelig til spekulasjoner om at han satser hardt på primærvalget i Nevada som er flyttet opp som andre delstat i primærvalgkalenderen. Spillebyen Las Vegas har en stor andel fagorganiserte. Spekulasjonene om hvem som blir demokratenes presidentkandidat, en person som dermed er egnet til å lede og holde sammen hele det demokratisker konglomeratet, er dermed i full gang. Men fortsatt er Bill Clinton den store stjernen i partiet. Det kommer fram overalt hvor han stiller opp for å hjelpe kandidater. Han hylles som en rockestjerne. Visst er det hans fru Hillary som ligger best an akkurat nå. Men sommeren 1990 trodde ingen at det var en mangeårig guvernør i Arkansas, omspunnet av kvinnerykter og for øvrig ukjent, som skulle bli demokratenes presidentkandidat, sier Kevin Croke. En avslappet Gore, en sulten Obama eller en gravende journalist kan forandre hvilket som helst primærvalg. Demokratene har tatt kongressen og innledet marsjen mot Det hvite Hus på Pennsylvania Avenue. nr. 4 desember )

14 Se Aslaug Holms unike portrett av Jens Stoltenberg i hans kamp for å vinne tilbake makten i Norge Vinner av Filmkritikerprisen ved Tromsø Internasjonale Filmfestival Bergens Tidene FilmMagasinet Tønsberg Blad Demokraten Hamar Dagblad Nordlys TV2 (14 nr. 4 desember 2006 Nå kan du kjøpe filmen til spesialpris Kjøp filmen på internett: Kun kr 99,50

15 Arbeidernes ROCKEPOET Bruce Springsteen har hatt konsert to ganger i år både i Norge og Sverige. Alle for stappfulle hus og ovestrømmende kritikere. Kanskje er det ikke tilfeldig at denne artisten vekker så stor begeistring i det sosialdemokratiske Norden. Bearbeidet versjon av Eric Sundströms artikkel i Aktuelt i Politiken At Springsteen gir seg ut på en verdensturné for å spille folkemusikk, ofte med tydelig politisk budskap i Pete Seegers ånd, er ingen overraskelse for den virkelige fansen. Helt siden albumet «Darkness on the Edge of Town» (1987) har han vært ansett som den amerikanske arbeiderklassens egen poet. Springsteens store interesse for folkemusikk, amerikansk historie og mennesker i samfunnets utkant har farget lavmelte plater som «Nebraska» (1982) og «The Ghost of Tom Joad» (1995). Bruce Springsteen er en artist som jevnlig har tatt stilling i brennende politiske spørsmål. Allerede i 1979 spilte han på «No Nukes», en artistgalla mot atomkraft som ble arrangert i kjølvannet av ulykken i Harrisburg. Et møte med Vietnam-veteranen Ron Kovic (som skrev boka «Født den 4. juli») og Bobby Muller ble innledningen på et engasjement for krigsveteranenes rettigheter, skildret i den ofte misforståtte sangen «Born in the USA» Låten og videoen «Streets of Philadelphia» der heteroikonet Springsteen synger om hiv/aids i jeg-form, skapte hodebry for mange innskrenkede amerikanere. Platen «The Rising» (2002) skildrer vanlige menneskers sorg, savn og vilje til å gå videre etter angrepet 11. september august 2004 valgte Bruce Springsteen å ta skrittet fullt ut som politisk artist. I en frådende debattartikkel i The New York Times skrev han at han ikke lenger kunne holde seg utenfor partipolitikken. George W. Bush har ført USA for langt bort fra landets opprinnelige verdier, mente Springsteen., og fortalte at han skulle ut på turnéen «Vote for Change» til støtte for den demokratiske kandidater John Kerry. Under deres felles opptredener ble det sagt at Springsteen holdt bedre politiske taler enn Kerry. Hans nyeste album»we Shall Overcome: The Seeger Sessions» (2006) er full av sanger som har spilt en framtredende rolle i den politiske historien. «Mrs. McGrath» var svært populær blant irske republikanere under påskeopprøret 1916, «Oh Mary Don t You Weep» og «We Shall Overcome» selvskrevne under møtene i borgerrettsbevegelsen på og 1960-tallet. To andre eksempler er «Pay Me Money Down», en protestsang skrevet av svarte havnearbeidere, og Vietnam-krigens store protestsang «Bring Em Home» som i Bruce Springsteens versjon får en tydelig kobling til Irak-krigen. Kanskje det er denne røde tråden fra «Darkness on the Edge of Town» til «Bring Em Home» som kan forklare hvorfor Bruce Springsteen er så populær blant sosialdemokrater. Springsteen har alltid vært politisk, og akkurat nå tror jeg det går en venstrebølge innen amerikansk kultur som den nye plata og turnéen blir en del av, sier Mona Sahlin, kjent Springsteen-fan. Arbeiderpartiets mest svorne Springsteen-fan er leder av politisk avdeling, Snorre Wikstrøm. Jeg støtter helt uttalelsen fra svenske Për Nuder om at han er mer politisk enn folk tror, en «New Deal sosialdemokrat». I boka «It ain t no sin to be glad you re alive» beskriver forfatteren Springsteen nettopp som en «sosialist» i Franklin D. Roosevelt-stil, sier Wikstrøm som var på sin første konsert med The Boss i år gammel.. Foto: VICTOR FRAILE/REUTERS nr. 4 desember )

16 B RETURADRESSE: Arbeiderpartiet, pb 8743 Youngstorget, 0028 Oslo Nå gjelder det: KONTINGENTEN! Arbeiderpartiet har en historisk mulighet til å gjennomføre god og rettferdig politikk. Det har vi fordi vi nådde vårt mål om flertallsregjering i stortingsvalget. Vi står foran et viktig kommune og fylkestingsvalg, og det er viktig å ha mange medlemmer som ambassadører og lytteposter i folks hverdag. Arbeiderpartiet trenger å beholde hvert eneste medlem for å bevare vår styrke. Ikke minst er medlemmene viktige for å fornye organisasjonen og politikken. Alle tillitsvalgte jobber derfor hardt fram til jul for at de som nå har forfall betaler sin medlemskontingent for Hva er planen for kontingentinngangen i din partiavdeling? Kanskje kan du bidra med å ringe opp medlemmer som ikke har betalt enda? Ta kontakt med ditt kommunepartis styre for å bidra. Har du flyttet eller fått ny e-postadresse? Har du adresseforandring eller vil oppgi e-postadresse, kan du ordne dette på Medlemsportalen Har du ikke tilgang til internett, gir du disse opplysningene til medlemsavdelingen: Telefon: E post: 31. desember er siste sjanse. Grip den nå sammen er vi sterke! Bli smartere! Alle som har tilgang til nett kan gå inn på medlemsportalen. Her finner du informasjon bare du som medlem har tilgang til. Fakta og argumenter finner du sortert på tema. Godt å ha til debatter eller for å kunne gi noen gode poeng i samtaler med kollegaer, naboer og andre mennesker du diskuterer politikk med. Vi har gjort det enkelt for deg som er aktiv. Under Aktiv & Engasjert har vi samlet det du trenger av kunnskap og inspirasjon. Savner du noe? Kom med innspill til oss! Kommunevalget står for døra, og vi har derfor samlet nyttige dokumenter for deg som vil engasjere deg og gjøre en innsats i din kommune for at Arbeiderpartiet skal gjøre et godt valg! Hvis du er ukjent med portalen, så følger du punktene som følger for å komme inn slik at også du kan nyte godt av nyttige dokumenter og tips Medlemsportalen finner du på eller ved å klikke oppe i høyre hjørne på partiets internettside For å kunne logge deg inn i portalen, må du registrere deg som bruker og lage deg et passord Ved førstegangsregistrering må du oppgi medlemsnummeret, navn og det postnummer som du er registrert med i medlemsregisteret (se bak på medlemsbladet). Du blir smartere av å bruke medlemsportalen! Opplag: Redaksjonen for denne utgaven ble avsluttet: 27. november Grafisk produksjon: Mediehuset GAN

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED Vi skal stille som ombud Vi har en flott valgkamp og valgseier bak oss. La oss gjøre denne perioden i kommunepolitikken

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Trigget av mannsdominans

Trigget av mannsdominans Magasin for Arbeiderpartiets medlemmer, sympatisører og andre interesserte nr 2 juni 2006 Trigget av mannsdominans s. 8 9 En politikk for mindre kriminalitet s. 4-5 Partirådslag om stat og kirke s. 6 Kvinne-

Detaljer

Hva mener du? Svarkort side 9

Hva mener du? Svarkort side 9 MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 2 mai 2008 n www.dna.no PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT Hva mener du? Svarkort side 9 Utgivelsesplan 1. Internasjonale

Detaljer

www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 februar 2008 n www.dna.no ALLE SKAL MED

www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 februar 2008 n www.dna.no ALLE SKAL MED www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 februar 2008 n www.dna.no ALLE SKAL MED De beste folkevalgte er ombud Over lengre tid har jeg sett med bekymring på utviklingen av den politiske

Detaljer

På vei mot Soria Moria

På vei mot Soria Moria Magasin for Arbeiderpartiets medlemmer, sympatisører og andre interesserte nr 3 oktober 2006 På vei mot Soria Moria s. 12 13 Hanssens røde tråd s. 4-5 Alle skal med s. 7 En bedre skole s. 8 9 Dans holder

Detaljer

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01 Sternrapporten: Økonomisk miljøvern Side 12 Afghanistan Ingen rask og billig løsning Side 9 Mot slutten for statskirka? Side 4 Venstre Om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2006 FOTO: GEIR

Detaljer

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006 Helen Bjørnøy: Ønsker tøff miljøbevegelse Karin Andersen: Kamp mot fattigdom Bremer Mærli: Iran med uran Side 3 Side 5 Side 6 7 Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Foto: Hilde Maisey God sommer!

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Vi skal bygge landet SV forandrer Norge Statsbudsjettet 2009 Arbeidsprogrammet Side 10 13 Side 3-6 Side 8-9 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2008 Side 5 xxxxxxx: B Sosialistisk

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

Sammen. 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7. Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte.

Sammen. 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7. Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte. Sammen Arbeiderpartiets medlemsavis 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7 Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte. Forhandlingsleder statsråd

Detaljer

Statsbudsjettet. Venstre Om nr. 4/2006. SOSIALISTISK VENSTREPARTI Returadresse: Akersg 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01

Statsbudsjettet. Venstre Om nr. 4/2006. SOSIALISTISK VENSTREPARTI Returadresse: Akersg 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01 Finansministeren Kristin presenterer statsbudsjettet Side 3 7 Intervju Vill vest eller veto Side 12 Oppsummering 365 dager med Soria Moria Side 16 Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Foto: Stein

Detaljer

Sammen. Arbeiderpartiets medlemsavis. LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17

Sammen. Arbeiderpartiets medlemsavis. LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17 Sammen Arbeiderpartiets medlemsavis LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17 NR 1 FEBRUAR 2010 Jens' hjørne Nr. 1 - Februar 2010 Snorre Wikstrøm er statssekretær på Statsministerens

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 mars 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 mars 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 mars 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED Alle skal med LEDER Alle skal med. Det er budskapet vårt i den kommende valgkampen. Vårt mål er at Norge skal

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007 Hvordan vinne valget Side 4 8 + side 16 Kamp mot fattigdom Side 3 Hva vil SV med skolen? Side 12 13 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007 Foto: scanpix Valgkampen har startet!

Detaljer

Hightech oldemor. Tryggere alderdom med moderne teknologi. Nr. 3:2011 høyremagasinet muligheter

Hightech oldemor. Tryggere alderdom med moderne teknologi. Nr. 3:2011 høyremagasinet muligheter Nr. 3:2011 høyremagasinet muligheter Valg-kick-off side 14 Profilene: Møt Michael Birkeland og Turid Wickstrand Iversen side 16 Hightech oldemor Tryggere alderdom med moderne teknologi Høyremagasinet /

Detaljer

KRISTNE ARBEIDERE. Møte med CSM side 8 9 Det lykkelige valg side 6 7 Fattigdom i Norge side 10-11

KRISTNE ARBEIDERE. Møte med CSM side 8 9 Det lykkelige valg side 6 7 Fattigdom i Norge side 10-11 KRISTNE ARBEIDERE Magasin for religion, samfunn og politikk Nr. 1 2008 4. årgang Møte med CSM side 8 9 Det lykkelige valg side 6 7 Fattigdom i Norge side 10-11 KRISTNE ARBEIDERE Tidsskrift for religion,

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008 ABC for finanskrisen Side 4 6 SV på nett Side 8 9 Palestina Side 12 13 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008 Foto: Scanpix xxxxxxx: SV lanserte sine krav til regjeringsdeltagelse

Detaljer

Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga

Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga Pedersen snart sender på høring i partiorganisasjonen.

Detaljer

Rød-grønn konsolidering SIDE 3. I dette nummer:

Rød-grønn konsolidering SIDE 3. I dette nummer: I N FORMASJONSBLAD TI L TI LLITSVALGTE OKTOBER N R. 6 07 ÅRGANG 5 Fagforbundets tillitsvalgte sto fremst i kampen mot Frp ved høstens valg. Rød-grønn konsolidering SIDE 3 I dette nummer: Valgresultat og

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

MULIGHETER FOR ALLE VALGKAMP 07: NR. 06:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 12-18 BENGT EIDEM: KLAR TIL KAMP SIDE 7 FYLKENE ER FORBEREDT!

MULIGHETER FOR ALLE VALGKAMP 07: NR. 06:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 12-18 BENGT EIDEM: KLAR TIL KAMP SIDE 7 FYLKENE ER FORBEREDT! NR. 06:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER BENGT EIDEM: KLAR TIL KAMP SIDE 7 FYLKENE ER FORBEREDT! EGEN VALGKAMP-SPESIAL I DENNE UTGAVEN SIDE 19-38 VALGKAMP 07: MULIGHETER FOR ALLE TEMA SIDE 12-18 HØYRE VIL

Detaljer

Tråkker på gassen. Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet.

Tråkker på gassen. Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet. Portrettet Partibyråkrat og USA-fanatiker Espen Teigen. Side 8 og 9 Tråkker på gassen Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet. Side 6 og 7 Eldre prioritert I Austevoll kommune får

Detaljer

Audun Lysbakkens tale til landsmøtet

Audun Lysbakkens tale til landsmøtet Audun Lysbakkens tale til landsmøtet (Med forbehold om endringer) Kjære landsmøte, kjære SV Takk for en god dag i går. Takk for ærlighet, raushet og mot. Takk for tilliten. Mitt bysbarn Georg Johannessen

Detaljer

12. sept. Sofaen er hovedfienden. Nelson Mandela s.3 Sven Nordin s.4

12. sept. Sofaen er hovedfienden. Nelson Mandela s.3 Sven Nordin s.4 Magasin for Arbeiderpartiets medlemmer, sympatisører og andre interesserte Sofaen er hovedfienden 12. sept. Nelson Mandela s.3 Sven Nordin s.4 DENNE HØSTEN SKAL VI VELGE PARTIER OG PERSONER TIL Å STYRE

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

Klimaendringenes menneskelige ansikt

Klimaendringenes menneskelige ansikt Historiens viktigste møte: Les CAREs guide til klimatoppmøtet i København Kvinnene reddet oss fra sulten: Kornlager som forsvar mot tørke i Niger Håp for fremtidens miljø: Siri Kalvig nekter å gi opp.

Detaljer

FRIVILLIGE GJØR NORGE VARMERE

FRIVILLIGE GJØR NORGE VARMERE NR. 1:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER NESTOR ERIK NESSHEIM: BORGERLIG REGJERING FULLT MULIG SIDE 18 HAKUNA MATATA I TANZANIA SIDE 20 FRIVILLIGE GJØR NORGE VARMERE TEMA SIDE 6-11 HØYRE ER FRIVILLIGHETSPARTIET!

Detaljer