Trenger ny månelanding s Det nye arktis s. 11 Arbeidernes rockepoet s. 15. Debatt om eldreomsorg s. 3 Kamp om storbyene s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trenger ny månelanding s. 8 9. Det nye arktis s. 11 Arbeidernes rockepoet s. 15. Debatt om eldreomsorg s. 3 Kamp om storbyene s."

Transkript

1 Magasin for Arbeiderpartiets medlemmer, sympatisører og andre interesserte nr 4 desember 2006 Trenger ny månelanding s. 8 9 Debatt om eldreomsorg s. 3 Kamp om storbyene s Det nye arktis s. 11 Arbeidernes rockepoet s. 15

2 LEDER Klima på alvor Få ting engasjerer oss nordmenn like mye som været. Det er gjerne der vi starter praten, enten det er et møte med naboen eller en telefonsamtale med en slektning som bor litt unna. Men nå er praten om været noe annet. Noe har skjedd. Vi hører forskernes varsler om polene som smelter. Vi ser på Dagsrevyen at isbreene trekker seg tilbake. Og vi ser ut av vårt eget stuevindu at vinteren mangler. Der det skulle vært minusgrader og snø er det fortsatt grønn bakke og en gradestokk som ligger godt over null. Ingen kan lenger avvise klimaendringene. De er her og de vil forsterkes om vi ikke lykkes med politisk handling for å snu det. Den britiske Stern Review Report som kom ut nylig viste de fatale økonomiske konsekvensene av klimaendringene dersom vi ikke lykkes med å snu utviklingen. Britenes statsminister Tony Blairs kommentar til denne var at «Vi går mot katastrofale vendepunkter i klimaet vårt dersom vi ikke handler.» Over hele verden begynner politiske ledere å forstå at det må handles og at det må skje raskt. I vårt naboland Sverige har sosialdemokratene jobbet med ideen om «gröna folkhemmet» der målet er at man tar i bruk alternativ og fornybar energi i et helt annet omfang enn tidligere. I Storbritannia har Blair og Brown bestemt at de skal ta føring i kampen mot klimaforandringer. De har fått med seg Al Gore som miljørådgiver for å få med seg en av verdens klimaverstinger, USA. Uten at de store, som Kina, India og USA, er med på laget blir innsatsen ikke mye mer enn symbolpolitikk. Det finnes ikke en løsning på global oppvarming. Det finnes mange. Gro Harlem Brundtland lanserte mottoet «tenk globalt handle lokalt». Vi må klare å ha flere tanker i hodet samtidig. Det er viktig å løse våre nasjonale kraftutfordringer på en måte som ikke skader klimaet. Derfor har regjeringen opprettet et fond på 20 milliarder kroner som skal gå til fornybar energi. Vi vil satse mer på vind og bioenergi og legge til rette for at folk og institusjoner kan gå fra oljefyr og oljebasert elektrisitet til fornybar energi. Det er også den lokale tanken som gjør at vi legger om bilavgiftene for å oppfordre folk til å kjøpe biler som slipper ut mindre CO ². Mange små tiltak vil i sum få betydning. Samtidig må vi tenke større tenke globalt. Når vi nå satser milliarder av kroner til utvikling av fullskalarensing på varmekraftanlegget på Mongstad er det fordi vi aldri vil klare å løse klimautfordringene uten å få på plass CO ² -rensing. Til det er verdens avhengighet av olje og gass for stor. Vi kan få til mye med alternativ energi og ny teknologi som effektiviserer energibruk, men det store gjennombruddet kommer når vi klarer dette ene: Å rense CO ². Her går Norge nå i front. Vi har tatt på oss en regning på vegne av verden. Verden gikk på et klimanederlag i Nairobi i november da nye klimaforhandlinger ikke førte fram. Nå må vi gå sammen med andre land for å få disse i gang igjen. Forpliktende internasjonale avtaler og effektive kvotemekanismer er avgjørende for å sikre handling. Under forrige istid var Sahara grønn. Da var temperaturen bare fem grader lavere enn i dag. Vi lever i skjør balanse mellom menneske og natur, der menneskers handlinger er i ferd med å velte denne balansen. Noen få grader varmeøkning vil bety mer enn grønne plener i Norge i slutten av november. Vi vet ikke helt hva som vil skje eller når. Det vi vet er at vi ikke har tid til å vente og se. NYTT OM NAVN Solveig Torsvik, politisk rådgiver i Helse og omsorgsdepartementet. Arvid Libak er oppnevnt som statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet. Trine Lie Larsen vikar rådgiver i kultur og kirkedepartementet for Halvard Ingebrigtsen til juni Halvard Ingebrigtsen vikar statssekretær i kultur og kirkedepartementet for Mette Gundersen som har permisjon til juni Stat og kirke Arbeiderpartiet har avsluttet sitt rådslag i lokallagene om framtidens statskirkeordning. 65 prosent av de 48 tilbakemeldingene partiet til nå har mottatt, mener at statskirken bør bestå. Det er landsmøtet til våren som til slutt avgjør partiets standpunkt. Sentralstyret har hatt sin første samtale om saken, men vil behandle saken på flere møter, før landsstyret i begynnelsen av februar vil gi sin innstilling til landsmøtet som holdes i april. På denne måten vil vi i Arbeiderpartiet få en god plattform for å ta endelige standpunkt. Svar fra kommunepartier viser at 21 vil ha grunnlovsforankret kirke, to vil ha lovforankret, fire vil ha selvstendig kirke og ett parti er avventende. Når det kommer til spørsmålet om folkeavstemning, så er det 11 som ikke svarer. 13 sier ubetinget ja, ett sier ja hvis skille, seks sier nei og ett parti er delt. Forsidefoto: NASA Utgiver: Arbeiderpartiet Ansvarlig redaktør: Sindre Fossum Beyer Utg.ansv.: Ingrid Sagranden Adresse: Sammen, Arbeiderpartiet, pb Youngstorget E-post redaksjonen: / (2 nr. 4 desember 2006

3 Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad lanserte debattheftet på Grünerløkka Eldresenter. Foto: Tone Bråten Vil ha debatt om eldreomsorg Arbeiderpartiet har lansert et eget debatthefte om eldreomsorgen i kommunene. Vi håper heftet skal brukes som utgangspunkt for lokal debatt om hva slags eldreomsorg vi skal ha i hver enkelt kommune. Eldreomsorgen skapes best i kommunen. I motsetning til Frp mener vi dette best løses lokalt fremfor å skape et stort statlig byråkrati, sa helse og omsorgsminister Sylvia Brustad under lanseringen av samrådshefte «eldreomsorg i kommunene» på Grünerløkka Eldresenter. Forskjell på eldre Hensikten med debattheftet er først å fremst å stille de rette spørsmålene, fremfor å presentere de ferdige svarene. Alle kommune- og fylkespartier oppfordres til å arrangere lokale samråd med de eldre selv. Norge er et større land enn man kan få inntrykk av. Behovene kan være ulike ut fra hvor man bor i landet. Den beste eldreomsorgen skapes som følge av et godt lokaldemokrati, sier Sylvia Brustad. Samfunnet står overfor krevende omsorgsutfordringer de neste tiårene. De må først og fremst løses gjennom offentlig ansvar og innsats som involverer de fleste samfunnssektorer, og ved å videreutvikle partnerskapet med familie og lokalsamfunn. Regjeringen vil føre en politikk som bygger på fellesskapsløsninger og ønsker ikke en kommersialisering av omsorgstjenestene, understreket Brustad. Valgfrihet Høyresiden hevder ofte at Arbeiderpartiet er i mot valgfrihet i eldreomsorgen. Det stemmer ikke, mangel på valgfrihet er først og fremst at de som trenger hjelp og støtte, ikke får det når de trenger det. Også vi er for valgfrihet, og for at man skal få bestemme så mye som mulig over sine egne liv. Men noen må jo sørge for at tilbudene til de eldre blir bygd opp og fungerer. Det vil vi bruke penger på, men det snakker ikke høyrepartiene så ofte om, avslutter Sylvia Brustad. Vi du arrangere samråd om eldreomsorg i ditt lokalmiljø? Bestill heftet på e-post: eller på telefon nr. 4 desember )

4 Ruster til kamp i storbyene TRONDHEIM Innfrir løftene Arbeiderpartiet og det rød-grønne styret i Trondheim har snart innfridd sine viktigste valgløfter. Så mange tydelige resultater er levert at det vekker nasjonal oppsikt. Av Rannei Mesloe og Geir Waage Ordfører Rita Ottervik er stolt over jobben som er gjort, og oppfordrer alle til å lære av Trondheims eksempel. Full barnehagedekning Mens Høyrestyrte Oslo og Bergen sliter med lange barnehagekøer, kan Arbeiderpartiets ordfører i Trondheim vise til akkurat det motsatte. 18. oktober kunne en stolt ordfører gi åtte måneder gamle Mille Høiås Draveng tilbudsbrev om barnehageplass ifra nyttår. Dermed har alle barn som søkte plass før fristen 1. mars fått tilbud om plass. Valgløftet er innfridd! På spørsmål om hvilken enkeltsak hun er mest stolt av å ha gjennomført så langt i bystyreperioden, trekker ordføreren ikke uventet fram nettopp full barnehagedekning. En bedre by... I bunn for det rødgrønne flertallets politikk ligger prioriteringen av fellesskapet. Vi har satt av 200 millioner mer til helse for eldre og bruker 1 millioner kroner hver eneste dag på rehabilitering og bygging av skoler og barnehager, forteller Rita. Rehabiliteringen og byggingen av skoler har ikke gått byens innbyggere hus forbi. Folk legger merke til økt byggeaktivitet, de ser at det reiser seg nye skoler, og flere og flere foreldre kan nå glede seg over å sende 6 åringen av gårde til nye eller rehabiliterte skolebygg. også for de bostedsløse Mens Bergen sliter med i overkant av 700 bostedsløse, er Trondheim et fyrtårn også i denne sammenhengen og kan være stolte over å ha halvert antall bostedsløse fra 2003 til Vi har bygd småhus, boliger for kvinnelige rusmisbrukere og andre boliger tilpasset vanskeligstilte. Samtidig har vi et godt samarbeid med Kirkens Bymisjon, forteller Rita. Trondheim har også et skriftlig samarbeid med Trondheim Fengsel. Noen måneder før løslatelse starter vi prosessen med å skaffe den innsatte en bolig som han Løfter gitt løfter holdt Første storby med full barnehagedekning, november 2006 Fjernet den kommunale hallog baneavgiften for idrettslag for å styrke idretten Gjort trygghetsalarmen for eldre og syke gratis - fordi trygghet ikke skal ha en prislapp Gratis leirskole for alle 800 flere plasser i Musikkog kulturskolen Ryddet opp i det økonomiske uføret som høyrestyret etterlot seg. eller hun kan flytte inn i når løslatelsen er et faktum. Dette skaper en trygghet for den innsatte, som da vet at han har et hjem når han slipper ut i fra fengselet. Ordføreren understreker at man også i denne saken bruker de tilgjengelige ressurser for å spille hverandre gode. Vi bruker Husbankens virkemidler, frivillige organisasjoner, forskningsmiljøenes kompetanse, samt egen kunnskap. Og tallenes tale er klar: Dette fungerer veldig godt, smiler en stolt ordfører. Sykehjem det neste store løftet Det første Arbeiderpartiet gjorde da de kom i posisjon var å innføre gratis trygghetsalarm for de eldre. Å vite at de eldste i kommunen kan føle seg trygge, er svært viktig for meg som ordfører og Arbeiderpartiet som parti, sier Rita. At Trondheim så senere har brukt 100 millioner på å styrke bemanningen i eldreomsorgen, danner grunnlaget for hva partiet vil satse på i neste valgperiode: Det neste store løftet må tas på sykehjemssiden, mener ordføreren. Nå som vi kommer i mål med barnehageutbyggingen, blir satsningen på full sykehjemsdekning det neste store løftet. Øya sykehjem er i gang med å bygges, og Arbeiderpartiet skal være en garantist for fortsatt utbygging av sykehjemsplasser, avslutter hun. (4 nr. 4 desember 2006

5 Ruster til kamp i storbyene OSLO Forbud mot «å legge til rette» Jeg har lagt ned forbud mot å «legge til rette». Arbeiderpartiet har aldri vunnet en eneste stemme på å legge til rette. Og så er det ikke så dumt å gjøre det som hjelper. Vi gjør oppsiktsvekkende mye som ikke hjelper i politikken. Som regel gjør vi det vi pleier, enten det hjelper eller ikke. Noen ganger føler politikere at de må vise handlekraft og simpelthen gjøre noe, samme hva det er. Det går sjelden bra. Byrådet følte det slik i forfjor, og dermed fjernet de alle narkomane som vanket på den såkalte «Plata» utenfor gamle Østbanestasjonen. Vi kommer ikke til å gjøre det i neste valgkamp heller. Ikke på å «satse», «styrke», «utvikle», «videreutvikle» eller «arbeide for» heller. Men se etter i programmene våre. Der er det inflasjon av nettopp slike ord. Og så snakker vi om «barn i skolesituasjon.» Jeg kjenner ingen barn i skolesituasjon. Derimot vet jeg om svært mange unger som går på skolen. Noen av dem får eple eller appelsin på skolen også. Det er det mange som nå kaller «inntak av frukt». Forleden leste jeg hvor viktig det er å være trygg i arbeidssituasjonen. Selv er jeg fornøyd hvis det er trygt og trivelig på jobben. I jakten på saker som kan slå an i valgkampen er det ikke så dumt å finne ut hva som egentlig er saker. «Mer til skole», «bedre eldreomsorg» eller «satse på sykkelveier» er ikke saker. Det er besvergelser alle er nødt til å være enige i. Dermed har de ingen kraft som politiske slagord. «Heldagsskole, gratis skolebøker, sammenhengende sykkeltrase i Groruddalen og stans i stoppeklokkeomsorgen» er derimot konkrete og håndfaste programpunkter borgerne skjønner hva betyr. Det hjelp aldeles ikke noen ting. Dermed forsvant de narkomane opp i Skippergata og de andre gatene i Kvadraturen. De fleste mener at det nå er blitt verre. Noen ganger foreslår vi å opprette et eget kontor eller en ny etat. Det hjelper heller ikke noe hvis vi ikke vet hva de skal gjøre på det nye kontoret. Og hvis vi vet hva de skal gjøre, er det bedre å si hva de skal gjøre enn at noen skal få nytt kontor. I Oslo Arbeiderparti skriver vi nå program uten å styrke, satse eller legge til rette for barn i skolesituasjonen. Og vi forsøker å foreslå ting som hjelper. Dessuten lager vi fortellinger fra hverdagslivet som folk kan kjenne seg igjen i, for eksempel om valgfriheten i Oslo som Høyre og Fremskrittspartiet skryter av. Det er en litt uvanlig valgfrihet, for det er byrådet og administrasjonen som kan velge hvor de eldre skal være, og ikke de selv. Og fortellingen om gamle Klemetsrud skole som står tom fordi kommunen ikke har råd til å leie den av seg selv. Og om Bjølsen skolekorps som må betale leie til kommunen for å bruke 6 kvadratmeter av Rådhusplassen til å selge pølser etter å ha spilt i 17. mai-toget. Og så tror vi at vi har knekket Frp-koden. I alle fall blir de veldig sinte når vi utfordrer dem. Derfor pønsker vi stadig ut nye utspill. Gode hilsener Rune G byrådslederkandidat i Oslo nr. 4 desember )

6 Ruster til kamp i storbyene BERGEN Bergen skal vinnes! Arbeiderpartiet mistet makta i Bergen i 2003, etter å ha styrt byen sammenhengende i 15 år. Av Stian Nyhus Grunnen var en populær ordførerkandidat fra Høyre, at sentrumspartiene ikke lenger ville samarbeide med Arbeiderpartiet og at Frp ble støtteparti for det nye Høyre-dominerte byrådet. Nå er Arbeiderpartiet i Bergen klare til å ta omkampen, de vil ta tilbake styringen i byen mellom de syv fjell. Vi møter Arbeiderpartiet i Bergen sin byrådsleder kandidat, Terje Ohnstad (55), på Cafe Opera. Han er litt sliten etter gårsdagen. Da var det nominasjonsmøte i kommunepartiet, Terje ble valgt ved akklamasjon, men det var litt strid på de plassene som gir stemmetillegg. Det er egentlig ganske flott at mange ønsker å delta i bypolitikken for Arbeiderpartiet, jeg tror dette blir en styrke for vårt parti når vi kommer til valget, og vi har mange flinke kandidater på valglisten sier han. Borgermester Friele Terje har vært vitne til mange merkelige utspill fra byens borgermester, Herman Friele. Da Friele ble valgt til ordfører fortalte han media at han ikke hadde greie på politikk. Det har han vist til gangs. Det hele toppet seg i høst, da Herman Friele foreslo gratis buss i Bergen. Et forslag helt uten rot i de forslag Høyre noen gang har fremmet i budsjettsammenheng, sier Terje. Når vi spør om han er glad for at Friele trekker seg fra politikken, er svaret ganske klart. Jeg er egentlig glad at vi slipper slike politiske gallionsfigurer i Bergens politikken, det tar fokuset vekk fra det som er viktig. Det er også underlig at pressen i Bergen har beskyttet Friele som om han var en porselensdukke, uten at de stiller kritiske spørsmål, det har irritert meg ofte, sier han. barn på venteliste. Dette viser at hvem som styrer byen betyr noe. Man kan bare se til det rød-grønne styret i Trondheim, der har man klart å få full barnehagedekning. Men i vår by blir dette ikke prioritert. Terje kan fortelle at full barnehagedekning blir en av hovedsakene til Arbeiderpartiet i Bergen sin valgkamp neste år. Høyrebyrådet i Bergen har også etablert flere Kommunale Foretak. Blant annet innenfor tekniske tjenester og omsorg. Jeg mener dette har skapt utrygghet for de ansatte, og det har medført mindre folkevalgt kontroll på disse områdene. Det er heller ikke dokumentert økonomiske besparelser for kommunen. For Terje er det mest alvorlige at det er innført fritt brukervalg innenfor eldreomorgen. Dette betyr at «stoppeklokke» prinsippet er innført, og på sikt kan dette føre til at det er lommeboken som skal bestemme hvor god omsorg du får, dette vil ikke vi ha noe av, forteller han engasjert. Vinne Bergen Programmet til Arbeiderpartiet i Bergen er tydelig på hva som skal profileres ved valget i Noen av de viktigste sakene er full barnehagedekning, enhetstakst på 23 kroner for kollektivreiser, flere ansatte i eldreomsorgen og reduksjon av prisen i skolefritidsordningen. Programmet vårt er også klinkende klart når det gjelder nedsalg av kommunale aksjer i for eksempel energiselskapet BKK og vi er helt klart imot privatisering av kommunale tjenester. I tillegg vil vi også se på muligheten til å innføre et mer rettferdig eiendomsskatt system for Bergen, sier Terje. For å komme til makten i Bergen må Arbeiderpartiet samarbeide med andre partier. Jeg mener det er urealistisk å tenke seg et rød-grønt alternativ i Bergen. Oppsluttningen til de tre partiene er rett og slett for lav. Han ser for seg et samarbeid mellom sentrum, SV og Arbeiderpartiet. Et slikt alternativ kan forenes for å stoppe et FrP og Høyre byråd der markedskreftene og privatisering står i høysetet. Terje forteller om at det allerede har vært kontakt mellom de ulike partiene. Jeg mener at Arbeiderpartiet kan komme tilbake til makten i Bergen, Bergen SKAL vinnes, sier en optimistisk og engasjert Terje Ohnstad. Barnehage og stoppeklokke Høyre-byrådet i Bergen er blant de verste i klassen når det gjelder barnehageutbygging. Etter inntaket i høst, står fortsatt over 2400 (6 nr. 4 desember 2006

7 Siri Gåsemyr Staalesen, Asghar Ali og Stephen Anene klar til å banke på. Med blokk i stedet for brosjyre «Hei, vi kommer fra Holmlia Arbeiderparti. Vi har et mål om å snakke med alle naboene våre om det er noe i nærmiljøet som de vil endre på, eller som de mener at vi bør jobbe med politisk?» Av Kristine Nordenson Det er onsdag kveld, og Kjetil Staalesen fra Holmlia Arbeiderparti er på husbesøk. Partilaget har satt seg et stort mål for det neste året: De vil banke på samtlige dører i sine tre valgkretser i tiden fram til sommeren mennesker bor på Holmlia, så det er mange dører de skal innom. Ideen ble unnfanget i vår, og er blitt til prosjektet som de kaller «møt borgerne». Annenhver onsdag går de en times tid med blokk og penn for å skrive ned hva naboene er opptatt av. Innspillene blir samlet opp og skal brukes til utarbeidelsen av det lokale programmet, og som grunnlag for hvilke saker partilaget skal jobbe med framover. Fornøyde beboere En konklusjon vi trakk tidlig, er at folk generelt er veldig fornøyd med å bo på Holmlia, forteller Staalesen. Vi må ofte stille noen spørsmål før folk kommer på noe de gjerne skulle gjort noe med. Når de kommer på noe, er det stort sett små, enkle ting i hverdagen. At de skulle ønske lyspærene virket på gangveiene, at bussen skulle gått litt oftere, eller at det skulle vært ryddet litt opp i mørke og tilgrodde skogholt mellom borettslagene. Etter hver runde med husbesøk samles blokker og skjemaer inn, og alt som er skrevet ned blir registrert. Målsetningen er at folk skal få et positivt inntrykk av Arbeiderpartiet, sier Ola Mannsåker, som er leder i laget. De skal se at vi tar hverdagsutfordringene deres på alvor. Nye, aktive medlemmer Det er en hard kjerne som stiller opp hver gang, mens andre medlemmer i laget er med en gang i blant. Vi begynte med å banke på døra til alle våre egne medlemmer, og så begynte vi på resten av innbyggerne, forteller entusiastiske partimedlemmer på kveldstur. Husbesøkerne går alltid to og to. I dag er Siri Gåsemyr Staalesen og Stephen Anene et av teamene. Hittil har vi vervet 12 medlemmer, og mange flere har gitt oss mailadressen slik at vi kan sende dem informasjon om politiske saker og arrangementer, forteller de. Det er morsomt å se hvordan stemningen stiger etter hvert som oppgangene gjøres unna. Selv om det kan være lite fristende å gå ut i høstmørket, er det inspirerende når folk er så positive. Engasjementet for nærmiljøet, og ønsket om å lytte til folk, er veldig synlig hos dette partilaget. Vi vil spre erfaringene våre til andre lag, for dette er en veldig god måte å nå ut til folk på! forteller medlemmene. Før de avslutter kvelden med en kopp kaffe etter vel gjennomført husbesøk-kveld. Har du lyst til å følge Holmlia Aps eksempel? Tips og råd om husbesøk finner du på våre medlemssider: nr. 4 desember )

8 Klart for månelan En høst som ikke ser ut til å bli vinter skremmer partilederen. Norge skal gå i front. Nå setter vi i gang med CO ² - rensing på gass vårt eget «månelandingsprosjekt». Samtidig vil vi jobbe for å få med oss andre land på en ny Kyotoavtale, sier Jens Stoltenberg. I slutten av november er gresset er fortsatt grønt i store deler av landet. Forskere varsler om at dette er bare begynnelsen. Vi må regne med milde vintre framover. Dette er skremmende. Nå ser vi at klimaet er i endring. Ingen kan lenger påstå noe annet, sier Jens Stoltenberg. Nå vil han at Norge skal gå i front for å møte klimautfordringene. Månelanding på Mongstad Tidlig i høst ble regjeringen og Statoil enige om å etablere verdens største fullskala CO ² -renseanlegg ved det planlagte kraftvarmeverket på Mongstad. Renseanlegget skal stå klart innen utløpet av Første trinn av CO ² -håndteringen skal være på plass samtidig med oppstart av det planlagte kraftvarmeverket i Flere har sammenliknet vedtaket med amerikanernes visjon om månelanding. I 1961 erklærte president John F. Kennedy i sin berømte tale til kongressen at amerikanerne skulle bli de første til å landsette et menneske på månen og returnere trygt til jorden innen utgangen av tiåret. Dette var starten på historiens største satsning på ett enkelt teknologisk prosjekt. Fellestrekket med visjonen om CO ² - rensing er absolutt til stede. Kennedy satte et mål for hvor de skulle før teknologien fantes, og de satte et mål i et kappløp om tid. Vi vet at det går an å rense CO ². Vi har gjort det på sokkelen i årevis, og vi gjør det i småskala på land. Det vi ikke har gjort, er å gjøre det i stor skala og med teknologi som gjør det lønnsomt. Først da vil det bli et gjennombrudd, sier Jens Stoltenberg. Han legger til at i likhet med amerikanerne jobber også vi i et kappløp med tiden. Ikke mot en bestemt konkurrent, men likevel mot en ytre trussel: drivhuseffekten. Vi må klare å løse verdens energiutfordringer på en måte som ikke bidrar til å forverre klimaet, understreker han. Målet er å få på plass en teknologi som både er kommersiell og som kan overføres. Det er når vi klarer å rense kullkraftverkene i Kina, at vi begynner å nærme oss løsninger, understreker han. KLIMAET er i endring (8 nr. 4 desember 2006 Selv om det globale klimaet ikke er stabilt, har klimaendringene de siste hundre årene vært betydelige sett i et tusenårsperspektiv. FNs klimapanel (IPCC) konkluderer i sin tredje hovedrapport fra 2001 med at det er overveiende sannsynlig at menneskeskapte utslipp av klimagasser har bidratt vesentlig til den observerte klimaendringen de siste 30 til 50 år. Les mer: Eksperter roser Mongstad-prosjektet Statoils Mongstad-utbygging kan bidra til å løse verdens CO ² -problemer. Det tror en av verdens fremste energieksperter, sjeføkonom Fatih Birol i det internasjonale energibyrået IEA. Vi får se om de lykkes med teknologien, men gjør de det, er det et positivt bidrag, sier Birol.

9 ding Verden venter Statsministeren er opptatt av det spesielle ansvaret Norge har. Som vannkraft- og oljenasjon og som verdensledende innen energi og petroleumsteknologi. Vi merker at andre land følger med på hva som skjer hos oss og venter på resultater. Når jeg møter folk som Bill Clinton, Javier Solana og Tony Blair, er spørsmålene deres «Hva skjer hos dere nå? Får dere til å rense CO ²?». Ryktene går om at vi er nær et gjennombrudd, forteller Stoltenberg. Gjennom vedtaket om full CO ² -rensing på Mongstad ble det satt klare datofrister for måloppnåelse. Vi håpet alle at det ville være mulig å få i gang rensingen før så tidlig som mulig har hele tiden vært målet. Oppstart med rensing i 2010 og full rensing fra 2014 var det vi fikk til. Målet er noen år fram i tid, men innsatsen begynner nå, sier han og legger til: Jeg tror ingen i ettertid mente at siden amerikanerne ikke nådde målet om månen før 1969, så kunne de like gjerne latt det være. Kamp for kvoter Like etter sommeren var tidligere visepresident i USA, Al Gore, i Norge for å vise fram klimafilmen «En ubehagelig sannhet». Møtet etter filmen var ikke første gang Stoltenberg møtte Gore. Jeg var med på klimaforhandlingene på begynnelsen av 1990-tallet. Der var også Gore. Hans store kampsak var da som nå å få på plass et internasjonalt regime for klimakvoter. Vi klarer ikke å løse klimautfordringene uten slike mekanismer, tror Jens Stoltenberg. Han er svært glad for bevegelsen i miljøorganisasjonenes syn på kvoter. Mange av miljøbevegelsens representanter har vært prinsipielt i mot kjøp av kvoter, som om det er mer høyverdig å rense dyrt hjemme enn billig ute. Derfor er det gledelig å se at flere organisasjoner nå oppfordrer til kjøp av klimakvoter som julegave i år. Det er en viktig anerkjennelse av kvoteprinsippet, mener Stoltenberg. Han er opptatt av å understreke at dette er et globalt problem som krever globale løsninger. Jeg er selvsagt for at vi skal bidra hjemme og det gjør vi, men det viktigste må jo være hva vi klarer i fellesskap internasjonalt ikke ren samvittighet nasjonalt. Foto: Lise Åserud / SCANPIX I front for Kyoto I budsjettet for 2007 er det satt av 100 millioner kroner til kjøp av klimakvoter. Vi skal holde vår del av avtalen. Alt vi gjør, skal skje innenfor forpliktelsene fra Kyoto, understreker Stoltenberg. De internasjonale klimaforhandlingene i Nairobi ble avsluttet 17. november, uten å ha kommet vesentlig nærmere en ny klimaavtale, bortsett fra enighet om et arbeidsprogram for framforhandling av nye forpliktelser under Kyotoprotokollen som bare omfatter industriland. Det er skuffende at man ikke kom lenger. Uten at USA, Australia og utviklingsland tar på seg ansvar blir virkningene for svake, mener Stoltenberg. For Norge er det viktig at arbeidsprogrammet legger opp til at disse forhandlingene kan avsluttes tidsnok til at det ikke blir noe mellomrom mellom nye og eksisterende forpliktelser. Vi har dårlig tid. Nå vil Norge ta kontakt med andre land for å videreføre arbeidet med en forsterket og forpliktende klimaavtale, sier Jens Stoltenberg. Regn ut hvordan du kan redusere dine klimagassutslipp på siden til Norges Naturvernforbund og Vesta. Havstigning Det regner mer og hardere Nye tall fra målestasjonen FAGKLIM ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) viser at mengden regn har vært sterkt økende over 15 år. Dessuten har hyppigheten av ekstrem nedbør har økt med hele 54 prosent i samme periode. Les mer: WWF frykter fugledød Tre av fire fuglearter kan dø ut dersom klimaendringene fortsetter som i dag, ifølge Verdens Naturfond (WWF). Alt fra trekkfugler til tropiske arter er truet, men det er fortsatt ikke for sent å stanse utviklingen, konkluderer WWF i en rapport som legges fram på FNs klimatoppmøte i Nairobi. Les mer: nr. 4 desember )

10 Tid for politisk skolering I våre møter med velgerne fram mot kommunevalget vil det bli stadig viktigere at vi er godt skolert. Mange trenger fakta om hva vi gjør for å oppfylle valgløftene fra forrige stortingsvalg. Av Gro Axelsen, likestillings- og organisasjonsrådgiver Andre etterlyser kanskje mer prinsipielle grensedragninger i forhold til oss og andre partier. Og hva er egentlig Arbeiderpartiets politikk for å få en bedre skole? Eller hva med helsepolitikken og eldreomsorgen? Hvor mye oljepenger kan vi bruke? Eller hvorfor er FrP vår hovedmotstander? Disse spørsmålene, og en lang rekke andre saker, blir gjennomgått i de nye politiske studieheftene som nå kan bestilles fra partikontoret. Ved hjelp av sentrale tillitsvalgte og rådgivere på partikontoret, stortingsgruppa og regjeringsapparatet har vi laget faktaog argumentasjonshefter om følgende: Ideologi Mediehåndtering Hvordan vinne de mange og små debattene? Skole og utdanning Helse og sosial Arbeid og verdiskaping Frp på alvor Økonomisk politikk bruk av oljepenger Hvert hefte kan brukes hver for seg til individuell oppdatering for alle interesserte tillitsvalgte, som grunnlag for korte kurs eller studiesirkler, eller de kan brukes sammen og danne grunnlaget for dagskonferanser og også lengre kurs. De fleste av oss kan innimellom ha behov for repetisjon av gammel kunnskap, eller påfyll av ny. Vi håper at heftene er såpass fulle av nyttig informasjon, og også pedagogiske, at de bidrar til både politisk selvtillit og oversikt hos leserne! Studieheftene er ferdig og klar til bruk 1.januar Da kan heftene og studiemateriellet lastes ned fra medlemsportalen, eller bestilles fra partikontoret. (10 nr. 4 desember 2006

11 Norge i førersetet i arktis Den 26. oktober i år overtok Norge formannskapet i Arktisk råd for en toårsperiode. Arktisk råd er den eneste organisasjonen i verden som samler regjeringene i alle de åtte arktiske landene, det vil si de fem nordiske, USA, Canada og Russland. Av Hill-Marta Solberg, nestleder i Arbeiderpartiet og leder av Den arktiske parlamentarikerforsamling I tillegg deltar representanter for urfolkene i Arktis, deriblant Sametinget. Dette gir gode muligheter for samarbeid om felles utfordringer. Et styrket arktisk samarbeid For 15 år siden var Nordområdene et spennings område mellom supermaktene uten møtesteder for samarbeid og felles problemløsning. I dag har vi et utstrakt regionalt samarbeid med en rekke felles prosjekter og tiltak. Dette gjelder mellomstatlig samarbeid som Arktisk råd, Barentsrådet og Østersjørådet, så vel som samarbeid mellom folkevalgte representanter. Den Arktiske Parlamentarikerforsamlingen består av folkevalgte representanter fra de åtte arktiske landene og er et viktig møtested for disse. Parlamentarikerforsamlingen ble etablert for å støtte opp under det politiske arbeidet i Arktisk råd og har en viktig funksjon med å bringe arktiske spørsmål til den politiske dagsorden og til politiske beslutninger. Derfor er det viktig at vi inviterer politikere fra andre land til arktiske strøk for at de skal kunne studere forholdene der og se konsekvensene av klimaendringene. Utfordringene og mulighetene i Arktis er grenseoverskridende. Vi trenger derfor et bredt internasjonalt samarbeid om ansvarlig ressursutnyttelse. Norge ønsker å være en pådriver og et foregangsland gjennom samarbeid med blant annet Russland, USA og Canada og i det regionale samarbeidet mellom de arktiske landene. Den norske formannskapsperioden Arbeid med klimaendringer blir en hovedsak for det norske formannskapet i Arktisk råd. Ny kunnskap må innarbeides i helhetsbildet, og det er fortsatt viktige kunnskapshull å fylle. Vi må lære hvordan vi best kan tilpasse oss effektene av klimaendringer som uunngåelig vil komme. For å gjøre dette trengs mer kunnskap om lokale virkninger. Vi vil arbeide for å gjøre Arktis til et foregangsområde for lavutslipp av klimagasser. For det andre vil vi at Arktisk råd skal fokusere på næringsutvikling og -samarbeid for å bedre hverdagen for folk i nord. Gjennom den «Helhetlige forvaltningsplanen av det marine miljøet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten» har Norge laget en modell for bærekraftig verdiskaping og ressurs utnyttelse for norske områder. Arktisk råd kan være et forum for utvikling av felles praksis og forvaltning i hele det arktiske området. En tredje hovedsak vil være styrking av kunnskap og undervisning om felles utfordringer i Arktis. Arktisk råd har gitt oss det Arktiske universitet med fjernundervisning, studentutveksling og felles kurs mellom universiteter og høyskoler i nord. Dette skal videreutvikles under det norske formannskapet gjennom Det internasjonale polaråret Sist, men ikke minst, vil Norge arbeide for økt kontinuitet og langsiktighet i Arktisk Råd. Norge har derfor tatt initiativ til et samarbeid om felles prioriteringer med Sverige og Danmark, som vil overta formannskapet etter Norge. Vi arbeider også for å få på plass et felles permanent sekretariat for Arktisk råd. nr. 4 desember )

12 Det lyser forlokkende i det fjerne. Marsjen mot Det hvite Hus Jakten på en passende presidentkandidat har startet blant demokratene. Lengselen etter en ny Bill Clinton som kan samle partiet, er stor. Men det er ikke selvsagt at det er hans kone som er svaret. Av Eric Sundstrõm/Aktuelt i Politiken Pennsylvania Avenue skjærer gjennom sentrale Washington DC fra Det hvite hus til Kongressen og høyesterett. De siste seks årene har gata vært rød, republikansk og enveiskjørt. Bush har hatt nær total kontroll over amerikansk politikk. Men med demokratenes seier i kongressvalgene blir endringene påtakelige. Valgnatta avslørte at kongressvalget som vanlig er forspill til neste presidentvalg (4. november 2008). Å forstå det spillet som nå starter på den demokratiske banehalvdelen, er ikke helt enkelt medgir kommentatoren Kevin Croke. Det finnes sterke grupper rundt senatorer som Hillary Clinton, du har tankesmiene PPI og American Progress, fagforeningene, den formelle demokratiske partiorganisasjonen DNC med ulike underavdelinger foruten gruppene med nettaktivister (netroots). Og siden kommer primærvalgene der kandidatene stemmes fram fra delstat til delstat. Midten må vinnes Will Marshall er sjef for tankesmia PPI som hadde sin storhetstid på 1990-tallet da den sto bak Bill Clintons framgang. Etter noen tunge år da radikal Bush-motstand var mest populært, tror Marshall at PPIs gamle suksess-resept nå blir mer relevant; selv velgerne i midten må vinnes. Testen som demokratenes neste presidentkandidat må bestå er følgende: Stoler det amerikanske folk på at den aktuelle personen garanterer for vår sikkerhet? Irak og terrorisme kommer fortsatt til å være viktige saker, og demokratene må være troverdige i 2008, sier Marshall, og viser til den tøffe men multilaterale utenrikspolitikken under demokratiske presidenter som Truman, Kennedy og Clinton. Innenrikspolitisk tror jeg at amerikanerne etterspør radikale forandringer nå, (12 nr. 4 desember 2006

13 Kandidat: Barack Obama akkurat som i Det finnes et politisk vakum, og demokratene må vise at de kan håndtere spørsmål som energi og klimaforandringer, økende helseutgifter og de forandringene som globalisering medfører. Dessuten skal vi ikke tillate at republikanerne definerer spørsmål som har med kultur og moral å gjøre, sier Marshall. The Center of American Progress, den andre uttalt demokratiske tankesmia i Washington DC, har den senere tid styrket seg. Men kritikerne mener at de bruker for mye tid og ressurser på å være i mot Bush. Det er lettere å slippe bomber enn å fange dem, særskilt når du er i opposisjon, sier Jennifer Palmieri som arbeidet i åtte år under Clinton i Det hvite Hus. For å vinne presidentvalget 2008 er det ikke tilstrekkelig bare å legge seg i midten. Kongressvalget viste at velgerne etterstreber pinsippfaste kandidater som virkelig står for noe, sier Palmieri. Nettaktivister Betydningen av en annen faktor, gruppene av nettaktivister (netroots), diskuteres i amerikansk politikk akkuret nå. Jim Webb, demokratenes nyvalgte senator fra Virginia, hadde sitt kampanjehovedkvarter i et slitent kontorbygg i Arlington. Josh Chernila, leder av Webbs grasrotkampanje, forteller at kampanjen ble oppbygd via internett. For det første var det på nettet, blant ulike bloggere, at det oppsto et trykk for at Webb skulle stille som kandidat. For det andre rekrutterte vi mange av våre frivillige via nettet, særlig de som ble gruppeansvarlige. For det tredje samlet vi inn nær 70 millioner kroner online, opplyser Chernila. I kampanjehovedkvarteret treffer vi også to unge gutter, Dante Atkins og Gary Abramson som holder på å spille inn en film, «Crashing the States», som handler om fenomenet nettaktivister. Bloggernes egentlige innflytelse er vanskelig å måle. «Daily Kos» som er orkanens øye i bloggosfæren, har over 20 millioner unike besøkere i måneden. Men Atkins og Abramson erkjenner at bloggosfæren først og fremst består av hvite menn med god utdanning og høy inntekt. Noe egentlig interndemokrati finnes ikke når bloggerne bestemmer seg for å støtte ulike kandidater. Men den politiske samtalen har fått en vitamininnsprøyting. At bloggerne er blitt så mange og sterke henger sammen med misnøyen med Irak, Bush og hvordan han vant i Florida, foruten at DNC er svakt. Om Gore hadde vunnet i 2000, hadde vi ikke spilt inn denne filmen, sier Gary Abrams. Kandidat: Hillary Clinton Sterke i alle stater Det demokratiske partiets pressetalsmann, Luis Miranda, svarer slik på påstanden om at partiet er svakt: Vår partileder Howard Dean var jo den første som forsto bloggernes styrke. Men nøkkelen til vår valgseier var strategien om å bli sterke i samtlige 50 delstater, og ikke bare i tradisjonelle demokratiske regioner. Da kunne ikke republikanerne ta noe for gitt, de måtte bruke tre millioner kroner i Idaho, forklarer Miranda. Miranda beskriver hvordan demokratene har investert i en ny database for å holde rede på sympatisørene, også mellom valgene. En telefonlinje som tok i mot rapporter om uregelmessigheter i valgkampen, og som samtidig hjalp velgerne med all nødvendig informasjon for å kunne stemme, ble en stor suksess. Vi demokrater er mer enige enn på lenge og vel forberedt for 2008, sier Miranda. Støttet av amerikansk LO I følge opplysninger vi har fått, brukte USAs motsvarighet til LO, AFL-CIO, mer penger enn noensinne i moderne tid på et kongressvalg. Alle vil være med når en ny president skal utpekes. At John Edwards, tidligere visepresidentkandidat, har nærmet seg fagbevegelsen, fører øyeblikkelig til spekulasjoner om at han satser hardt på primærvalget i Nevada som er flyttet opp som andre delstat i primærvalgkalenderen. Spillebyen Las Vegas har en stor andel fagorganiserte. Spekulasjonene om hvem som blir demokratenes presidentkandidat, en person som dermed er egnet til å lede og holde sammen hele det demokratisker konglomeratet, er dermed i full gang. Men fortsatt er Bill Clinton den store stjernen i partiet. Det kommer fram overalt hvor han stiller opp for å hjelpe kandidater. Han hylles som en rockestjerne. Visst er det hans fru Hillary som ligger best an akkurat nå. Men sommeren 1990 trodde ingen at det var en mangeårig guvernør i Arkansas, omspunnet av kvinnerykter og for øvrig ukjent, som skulle bli demokratenes presidentkandidat, sier Kevin Croke. En avslappet Gore, en sulten Obama eller en gravende journalist kan forandre hvilket som helst primærvalg. Demokratene har tatt kongressen og innledet marsjen mot Det hvite Hus på Pennsylvania Avenue. nr. 4 desember )

14 Se Aslaug Holms unike portrett av Jens Stoltenberg i hans kamp for å vinne tilbake makten i Norge Vinner av Filmkritikerprisen ved Tromsø Internasjonale Filmfestival Bergens Tidene FilmMagasinet Tønsberg Blad Demokraten Hamar Dagblad Nordlys TV2 (14 nr. 4 desember 2006 Nå kan du kjøpe filmen til spesialpris Kjøp filmen på internett: Kun kr 99,50

15 Arbeidernes ROCKEPOET Bruce Springsteen har hatt konsert to ganger i år både i Norge og Sverige. Alle for stappfulle hus og ovestrømmende kritikere. Kanskje er det ikke tilfeldig at denne artisten vekker så stor begeistring i det sosialdemokratiske Norden. Bearbeidet versjon av Eric Sundströms artikkel i Aktuelt i Politiken At Springsteen gir seg ut på en verdensturné for å spille folkemusikk, ofte med tydelig politisk budskap i Pete Seegers ånd, er ingen overraskelse for den virkelige fansen. Helt siden albumet «Darkness on the Edge of Town» (1987) har han vært ansett som den amerikanske arbeiderklassens egen poet. Springsteens store interesse for folkemusikk, amerikansk historie og mennesker i samfunnets utkant har farget lavmelte plater som «Nebraska» (1982) og «The Ghost of Tom Joad» (1995). Bruce Springsteen er en artist som jevnlig har tatt stilling i brennende politiske spørsmål. Allerede i 1979 spilte han på «No Nukes», en artistgalla mot atomkraft som ble arrangert i kjølvannet av ulykken i Harrisburg. Et møte med Vietnam-veteranen Ron Kovic (som skrev boka «Født den 4. juli») og Bobby Muller ble innledningen på et engasjement for krigsveteranenes rettigheter, skildret i den ofte misforståtte sangen «Born in the USA» Låten og videoen «Streets of Philadelphia» der heteroikonet Springsteen synger om hiv/aids i jeg-form, skapte hodebry for mange innskrenkede amerikanere. Platen «The Rising» (2002) skildrer vanlige menneskers sorg, savn og vilje til å gå videre etter angrepet 11. september august 2004 valgte Bruce Springsteen å ta skrittet fullt ut som politisk artist. I en frådende debattartikkel i The New York Times skrev han at han ikke lenger kunne holde seg utenfor partipolitikken. George W. Bush har ført USA for langt bort fra landets opprinnelige verdier, mente Springsteen., og fortalte at han skulle ut på turnéen «Vote for Change» til støtte for den demokratiske kandidater John Kerry. Under deres felles opptredener ble det sagt at Springsteen holdt bedre politiske taler enn Kerry. Hans nyeste album»we Shall Overcome: The Seeger Sessions» (2006) er full av sanger som har spilt en framtredende rolle i den politiske historien. «Mrs. McGrath» var svært populær blant irske republikanere under påskeopprøret 1916, «Oh Mary Don t You Weep» og «We Shall Overcome» selvskrevne under møtene i borgerrettsbevegelsen på og 1960-tallet. To andre eksempler er «Pay Me Money Down», en protestsang skrevet av svarte havnearbeidere, og Vietnam-krigens store protestsang «Bring Em Home» som i Bruce Springsteens versjon får en tydelig kobling til Irak-krigen. Kanskje det er denne røde tråden fra «Darkness on the Edge of Town» til «Bring Em Home» som kan forklare hvorfor Bruce Springsteen er så populær blant sosialdemokrater. Springsteen har alltid vært politisk, og akkurat nå tror jeg det går en venstrebølge innen amerikansk kultur som den nye plata og turnéen blir en del av, sier Mona Sahlin, kjent Springsteen-fan. Arbeiderpartiets mest svorne Springsteen-fan er leder av politisk avdeling, Snorre Wikstrøm. Jeg støtter helt uttalelsen fra svenske Për Nuder om at han er mer politisk enn folk tror, en «New Deal sosialdemokrat». I boka «It ain t no sin to be glad you re alive» beskriver forfatteren Springsteen nettopp som en «sosialist» i Franklin D. Roosevelt-stil, sier Wikstrøm som var på sin første konsert med The Boss i år gammel.. Foto: VICTOR FRAILE/REUTERS nr. 4 desember )

16 B RETURADRESSE: Arbeiderpartiet, pb 8743 Youngstorget, 0028 Oslo Nå gjelder det: KONTINGENTEN! Arbeiderpartiet har en historisk mulighet til å gjennomføre god og rettferdig politikk. Det har vi fordi vi nådde vårt mål om flertallsregjering i stortingsvalget. Vi står foran et viktig kommune og fylkestingsvalg, og det er viktig å ha mange medlemmer som ambassadører og lytteposter i folks hverdag. Arbeiderpartiet trenger å beholde hvert eneste medlem for å bevare vår styrke. Ikke minst er medlemmene viktige for å fornye organisasjonen og politikken. Alle tillitsvalgte jobber derfor hardt fram til jul for at de som nå har forfall betaler sin medlemskontingent for Hva er planen for kontingentinngangen i din partiavdeling? Kanskje kan du bidra med å ringe opp medlemmer som ikke har betalt enda? Ta kontakt med ditt kommunepartis styre for å bidra. Har du flyttet eller fått ny e-postadresse? Har du adresseforandring eller vil oppgi e-postadresse, kan du ordne dette på Medlemsportalen Har du ikke tilgang til internett, gir du disse opplysningene til medlemsavdelingen: Telefon: E post: 31. desember er siste sjanse. Grip den nå sammen er vi sterke! Bli smartere! Alle som har tilgang til nett kan gå inn på medlemsportalen. Her finner du informasjon bare du som medlem har tilgang til. Fakta og argumenter finner du sortert på tema. Godt å ha til debatter eller for å kunne gi noen gode poeng i samtaler med kollegaer, naboer og andre mennesker du diskuterer politikk med. Vi har gjort det enkelt for deg som er aktiv. Under Aktiv & Engasjert har vi samlet det du trenger av kunnskap og inspirasjon. Savner du noe? Kom med innspill til oss! Kommunevalget står for døra, og vi har derfor samlet nyttige dokumenter for deg som vil engasjere deg og gjøre en innsats i din kommune for at Arbeiderpartiet skal gjøre et godt valg! Hvis du er ukjent med portalen, så følger du punktene som følger for å komme inn slik at også du kan nyte godt av nyttige dokumenter og tips Medlemsportalen finner du på eller ved å klikke oppe i høyre hjørne på partiets internettside For å kunne logge deg inn i portalen, må du registrere deg som bruker og lage deg et passord Ved førstegangsregistrering må du oppgi medlemsnummeret, navn og det postnummer som du er registrert med i medlemsregisteret (se bak på medlemsbladet). Du blir smartere av å bruke medlemsportalen! Opplag: Redaksjonen for denne utgaven ble avsluttet: 27. november Grafisk produksjon: Mediehuset GAN

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

UNERVISNINGSMATERIALE Grunnskolen 1-7 klasse

UNERVISNINGSMATERIALE Grunnskolen 1-7 klasse UNERVISNINGSMATERIALE Grunnskolen 1-7 klasse 1 Alt skolematerialet er hentet fra WWF-Sverige 2 Mål og Pedagogiske Grunnstener Mål Å skape en dypere kunnskap om energi og klima med fokus På Earth Hour og

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Jeg er glad for denne anledningen til å komme hit på NORKLIMA forskerkonferanse.

Jeg er glad for denne anledningen til å komme hit på NORKLIMA forskerkonferanse. Jeg er glad for denne anledningen til å komme hit på NORKLIMA forskerkonferanse. 1 I Arktis smelter isen og de store økosystemene er truet. Vi, som polarnasjon, har vært opptatte av å fortelle dette til

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no DØRBANKING - Avmystifisering Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post:

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Sommerpatruljen 2011

Sommerpatruljen 2011 Sommerpatruljen 2011 Bakgrunn Hovedmålet for valgkampen 2011 er å gjøre det beste kommunevalget noensinne. Vi skal øke vår oppslutning i de store byene og komme i posisjon i langt flere kommuner enn i

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn.

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. sv.no SV har levert SV har levert! Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. Skal vi stanse klimaendringene før det er for sent, må vi ta de riktige

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

SKOLERING FOR VALGSEIER

SKOLERING FOR VALGSEIER SKOLERING FOR VALGSEIER - Kompetanseplan 2011 1 1. Innledning 2011 er valgår og det legger premissene for kompetanseplanen. Kompetanseplanen må derfor ses i sammenheng med vår valgkampstrategi. Vår skolering

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009

Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009 Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009 Vi skal vinne valget Svaneby Arbeiderparti vil bidra til at den rødgrønne regjeringen fortsetter. Det er til det beste for vår kommune og

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

Venstre gjør Randaberg grønnere.

Venstre gjør Randaberg grønnere. Randaberg Venstre Venstre gjør Randaberg grønnere. Om 100 år kan vi være blant norges fremste matprodusenter......hvis vi tar vare på matjorda. Det er en forutsetning for fremtidig norsk matproduksjon

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Valg 2011. En trygg og god alderdom

Valg 2011. En trygg og god alderdom Valg 2011 En trygg og god alderdom Kjære bergenser 12. september står vi ovenfor et av de viktigste lokalvalgene på lenge. Hvem som får makten i Bergen de fire neste årene vil bety mye for bergensere flest,

Detaljer

Eirik Sivertsen. Seminar i Alta 12. 13. februar 2015

Eirik Sivertsen. Seminar i Alta 12. 13. februar 2015 Eirik Sivertsen Seminar i Alta 12. 13. februar 2015 Takk for invitasjonen til å delta på dette seminaret i Alta og til å snakke om urfolkenes rolle i det arktiske samarbeidet. Jeg vil innledningsvis si

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities «Folk er ikke opptatt av lokaldemokrati.»

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

II TEKST MED OPPGAVER

II TEKST MED OPPGAVER II TEKST MED OPPGAVER NORSKE KVINNER FIKK STEMMERETT I 1913 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk rett til å stemme på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

Skrive drøftingstekst

Skrive drøftingstekst Skrive drøftingstekst Et forsøk med modelltekst Skriveseminar Blindern 19.09.13 Tonje Krogdahl Asker vgs Utgangspunktet O Fag: norsk i samarbeid med samfunnsfag O Læringsmål: å lage struktur i tekst og

Detaljer

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet.

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet. Lærerveiledning Klimatoppmøte 2013 et rollespill om klima for ungdomstrinnet og Vgs Under FNs klimatoppmøte i Warszawa i november 2013 møtes verdens ledere for å finne en løsning på klimautfordringene.

Detaljer

Nye medier og amerikanisering av valgkamp?

Nye medier og amerikanisering av valgkamp? Innlegg på ISFs sensommerfest 26. august 2009 Nye medier og amerikanisering av valgkamp? Rune Karlsen Medienes økte betydning, mer profesjonalisering, mer strategisk markedstenkning, mer bruk av eksterne

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

www.frp.no Telefonguide

www.frp.no Telefonguide www.frp.no Telefonguide Hvorfor FrP har valgt å lage dette hjelpeverktøyet du leser nå: FrP må mobilisere blant medlemsmassen i dens fulle bredde. I den sammenheng er det viktig at det foretas kartlegging

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

HVILKET PARTI ER BEST PÅ VELFERDS- TEKNOLOGI? Kommunevalget 2011

HVILKET PARTI ER BEST PÅ VELFERDS- TEKNOLOGI? Kommunevalget 2011 HVILKET PARTI ER BEST PÅ VELFERDS- TEKNOLOGI? Kommunevalget 2011 Det har de siste årene vært et stort søkelys på de krevende omsorgsutfordringene samfunnet står overfor i årene som kommer. Et økende antall

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for erfaringsutveksling,

Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for erfaringsutveksling, Meløy en likestillingsvennlig kommune? Kvinnenettverket i Meløy Kvinnenettverket i Meløy Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Last ned Tøffe valg - Hillary Rodham Clinton. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Tøffe valg Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Tøffe valg - Hillary Rodham Clinton. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Tøffe valg Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Tøffe valg - Hillary Rodham Clinton Last ned Forfatter: Hillary Rodham Clinton ISBN: 9788202443856 Antall sider: 686 Format: PDF Filstørrelse: 23.53 Mb «Vi må alle ta tøffe valg i livene våre»

Detaljer

Kvinner til topps i norsk landbruk

Kvinner til topps i norsk landbruk Kvinner til topps i norsk landbruk Innlegg på kvinnekonferansen Kvinnebønder og bondekvinner - Kathrine Kleveland 11.03.13 Takk for invitasjonen til en spennende dag rundt et viktig tema! Først vil jeg

Detaljer

Samhandling med administrasjonen

Samhandling med administrasjonen Samhandling med administrasjonen Det kommunale kretsløpet (s.15) Staten Næringsliv Innbyggerne Media God representasjon God oppgaveløsning Folkevalgte Administrasjonen Pressgrupper God styring Lag og foren.

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG PORTRETTET WWW.AMERICANSEXPRESS.NO [ p r e s s ] N R. 1 2 0 0 6 5 fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? NYTT BLAD I SALG Reklamens virkemidler PORTRETTET STOR TEST! 1. Hvis du vil

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Digitale medier på 1-2-3. Arbeiderpartiet 2011. Arbeiderpartiet.no

Digitale medier på 1-2-3. Arbeiderpartiet 2011. Arbeiderpartiet.no Digitale medier på 1-2-3 Arbeiderpartiet 2011 Arbeiderpartiet.no 1. Råd for bruk av sosiale medier Arbeiderpartiet har lang tradisjon med å være til stede der folk er. Nå er hele Norge på internett, og

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

8 temaer for godt samspill

8 temaer for godt samspill Program for foreldreveiledning BUF00023 8 temaer for godt samspill Samtalehefte for foreldre og andre voksne program for foreldreveiledning Dette heftet inngår i en serie av materiell i forbindelse med

Detaljer

Levende lokalsamfunn. Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn.

Levende lokalsamfunn. Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn. Levende lokalsamfunn Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn. Tradisjonell god avisdebatt. Demokratiet I hva slags debattklima skal

Detaljer

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte.

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte. Leders tale 2007 16 02 07 Kjære fylkesårsmøte. Velkommen til et nytt toppmøte i Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Det er en glede for meg å møte dere for en meningsutveksling, en politisk diskusjon og for

Detaljer

Stortingsvalget må bli et klimavalg! Klimakrisen er nå!

Stortingsvalget må bli et klimavalg! Klimakrisen er nå! Et intervju til bruk i forbindelse med Klimavalg 2013. Stortingsvalget må bli et klimavalg! Klimakrisen er nå! Til bruk i menighetsblader, organisasjonsblader og andre arenaer for Klimavalg 2013 «Tenk

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

THANK YOU FOR THE RAIN

THANK YOU FOR THE RAIN Studiemateriale til THANK YOU FOR THE RAIN Norge/Storbritannia 2017. 1 t 30 min. Regi: Julia Dahr, Kisilu Musya Bergen internasjonale filmfestival 2017 Bergens Tidende støtter BIFFs arbeid med dokumentarfilm

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Forberedt på framtida

Forberedt på framtida Side 1 av 7 NTNU, 11. august 2009 Tora Aasland, statsråd for forskning og høyere utdanning Forberedt på framtida [Om å være student] Noe av det som kjennetegner mennesket er vår utforskertrang. Vi legger

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Tipsene som stanser sutringa

Tipsene som stanser sutringa Page 1 of 12 Publisert søndag 07.10.2012 kl. 12:00 SLITSOMT: Sutrete barn er slitsomt for hele familien. Her får du gode råd av fagpersoner. FOTO: Colourbox.com Tipsene som stanser sutringa Slitsomt for

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer