Til beboere og andelseiere i Fossheim borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til beboere og andelseiere i Fossheim borettslag"

Transkript

1 Til beboere og andelseiere i Fossheim borettslag Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen onsdag 13. april kl. 18, felleslokalet, Thv. Meyersgate 5. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Det er den muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende møte, men bare med én stemme per andel. Ektefelle/samboer må ha med fullmakt fra andelseier for å kunne stemme på vegne av andelen. Framleietaker har rett til å møte og har talerett, men ikke stemmerett. Dersom andelseier ikke kan møte på generalforsamlingen, kan andelseier i henhold til lov om borettslag 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andel. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen før generalforsamlingen begynner.

2 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes onsdag 13. april 2005 kl. 18 i felleslokalet, Thv. Meyersgt. 5 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2004 A) Årsregnskapet for 2004 B) Anvendelse av disponible midler pr GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor C) Andre godtgjørelser 5. FORSLAG A) Husordensregler B) Honorar Forslag er tatt inn bakerst i årsberetningen 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av 2 medlemmer til valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, I styret for Fossheim Borettslag Grethe Braastad /s/ Siv Hege Samuelsen /s/ Finn Arild Sæthre /s/ Even Sæterøy Mannion /s/

3 3 Fossheim borettslag ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Grethe Braasrad leil Nestleder Siv Hege Samuelsen leil. 805 Styremedlem Jan Hammerstad leil Styremedlem Finn Arild Sæthre leil Styremedlem Even S. Mannion leil VARAMEDLEMMER TIL STYRET Jørgen Finstad leil. 212 Hilde R. Stensrud leil Siri R. Olsen leil. 206 DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Grethe Braastad som delegert Siv Hege Samuelsen som vara VALGKOMITÉEN Johannes Anker leil VELFERDSKOMITEEN Marion Christiansen leil. 605 Anne-Lise Larsen leil Eva Sletholt leil FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers DA.

4 4 Fossheim borettslag 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Fossheim Borettslag ligger i Sagene bydel i Oslo og har adresse: Thv. Meyersgate 5, 0555 Oslo. Borettslaget har som hovedformål å skaffe andelseierne bolig ved å leie ut boliger i de bygg laget eier til andelseierne. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Borettslaget består av 160 andelsleiligheter, fordelt på 1 bygning. Eiendommen har gårdsnummer 225 og bruksnummer 279 og er på 3015 m 2. Borettslaget eier tomten. Første innflytting i borettslaget var Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Borettslaget forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. Borettslagets styre består av 2 kvinner og 3 menn. Styrets leder og nestleder er kvinner. Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte. Det er ikke iverksatt særskilte likestillingsfremmende tiltak i borettslaget. VAKTMESTERTJENESTE Borettslaget har vaktmesteravtale med Oslo Vaktmestersentral AS som leverer vaktmestertjenester til borettslaget. Se ellers kap. 6 Styrets arbeid om vaktmestertjenester. STYRET Styret har kontor i 1.etg. Styrets postkasse er i 6.etg, og liste over medlemmene er slått opp på tavlene. RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse, er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger. KABEL-TV UPC er leverandør av kabel-tv tjenester til borettslaget. I tillegg kan UPC levere bredbånd, telefoni og digital-tv. UPC's servicetelefon er betjent

5 5 Fossheim borettslag mandag fredag mellom kl. 09:00 og 22:00 og lørdag - søndag mellom kl. 12:00 og 20:00. Feilmelding og support kan også meldes på UPC's kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, internettmodem og gjør det selv pakker for telefoni. På UPC's hjemmeside finner du oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. OBOS og UPC har inngått avtale for OBOS medlemmer for internett og telefontjenester. Kontakt kundetjenesten for mer informasjon. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. PARKERING Borettslaget har parkerings-/garasjeplasser som fordeles etter lister. Ved ønske om parkerings-/garasjeplass, ta kontakt med styret. Se ellers kap. 6 Styrets arbeid om parkering. NØKLER/SKILT Nøkler kan kjøpes/bestilles ved henvendelse til styret og betales av den enkelte. Inntil vi får nye postkasser i forbindelse med rehabilitering, må den enkelte sørge for postkasseskilt med trykt navn som passer til postkassen. FRAMLEIE Framleie er ikke tillatt uten styrets samtykke og godkjennelse av framleietaker. Ulovlig framleie anses som brudd på husleiekontrakten og kan føre til oppsigelse av andelseiers leieforhold. Søknadsskjema fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er per registrert 4 framleide andelsleiligheter i borettslaget. Se ellers kap. 6 Styrets arbeid om fremleie. VASKERI Fellesvaskeriet er i 4. etasje og skal brukes i henhold til gjeldende regler. Det brukes et kortbasert betalingssystem. Se ellers kap. 6 Styrets arbeid om vaskeriet.

6 6 Fossheim borettslag RENHOLD Borettslaget har avtale med T & J Renholdsservice om vask av trappeoppganger/fellesarealer. TEORETISK LEIE Borettslaget har avtale om teoretisk leie. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende husleieinnbetalinger fra den enkelte andelseier. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn, skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. TELEFONI Selskapet er for tiden tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS om rabattordning på teletjenester som telefoni, mobiltelefoni og internettabonnement for beboerne. Rabattene er som følger: 20 % rabatt på trafikk til andre fasttelefoner, til mobiltelefoner og til utland. (25 % rabatt hvis kunden ringer for mer enn kr 333,33 pr mnd). Fri bruk hver lørdag (kunden betaler kun startpris på 59 øre pr samtale uansett varighet). Opptil 40% rabatt på internettabonnement. Bestilling av telefoni og internettjenester skjer på Den enkelte beboer kan også inngå individuell rabattavtale på telefonitjenester med UPC, Smartcall eller andre. KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Borettslaget har gjennom OBOS, inngått avtale med Hafslund om leveranse av strøm til borettslagets fellesanlegg (gjelder ikke strøm til oljefyr/el-kjele). Avtalen er en videreføring av avtalen om kraftforvaltning og gjelder for perioden Kraftforvaltning fra Hafslund fanger opp bevegelsene i kraftmarkedet, fordi selskapets handelsavdeling utfører en aktiv forvaltning fra dag til dag. Det handles kontinuerlig for å sikre pris og redusere risikoen. I tillegg inneholder avtalen en prisgaranti som fører til at prisen på kraft ikke vil

7 7 Fossheim borettslag overstige avtalt maksimumspris. Avtalen er fleksibel, slik at den kan omgjøres til en fastpriskontrakt dersom markedet skulle tilsi det. Budsjettprisen: Prisgrensen (maksimumspris): 34,70 kwh (inkl. gjeldende avgifter) 40,90 kwh (inkl. gjeldende avgifter) OBOS har også inngått avtale med Elkem og Tinfos AS om kjøp av rimelig overskuddsstrøm. Avtalen gjelder frem til Rabatten kommet i tillegg til resultatet av kraftforvaltningsavtalen. REHABILITERING/STØRRE VEDLIKEHOLD 1992 Nye vinduer og verandadører. Nytt inngangsparti i 6. etg + ny dør i 5. etg Ny kloakkpumpestasjon og nye heiskabler 1996 Ny garasjeport 1997 Inngangspartier og hovedtrapp pusset opp. Hovedreparasjon heiser Nytt kjøkken i fellesrom, oppussing av sykkelstall 1999 Gulvbelegg i alle korridorer og i heisene Korridorer og trapper malt Rehabilitering av oljetank Nytt kabelanlegg Pålagt oppgradering av heisene Innvendig oppussing av heisene Tredører pusset opp Vaskeriet malt i 3. etg Fyrrommet isolert mot varmetap 2000 Takreparasjon Nøkkelsystem Dør til sykkelbod Vikling av heismotor 2001 Rens av avløpsrør Utskifting av inngangsdører Utskifting av hovedtavle Rengjøring av ventilasjonsanlegg Oppussing av vaktmesterleilighet 2002 Montering av nye heiser Isolering av rør og ventiler i fyrrom Montering av renseanlegg for radiatorvann Utbedring av fuger på takterrassen

8 8 Fossheim borettslag Automatisk overvåkingssystem for leveranse av fyringsolje Automatisk kjelvelgersystem i fyrrom 10 års kontroll av brannapparater og montering av nye røykvarslere i leilighetene 2003 Nytt vaskeri. 6 nye vaskemaskiner og 3 nye tørketromler. Kortbasert betalingssystem. Oppussing av vaskeriet. Oppgradering av utendørs inngangspartier i 1. og 6. etasje. Nytt trykkforsterkeranlegg (som pumper vann opp i etasjene). Automatiske luftventiler på radiatorer på alle bad i 19. etasje. Elektrisk døråpner 6. etasje 2004 Nytt porttelefonanlegg med video. Automatiske lufteventiler på radiatorer i alle rom i 19. etasje Oppussing av felleslokalet i 5. etasje Online bookingsystem for vaskeriet Utskifting av PCB-holdig lysarmatur HMS - INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr lov om brann- og eksplosjonsvern lov om forurensning Internkontroll innebærer at boligselskapet er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i boligselskapets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. For å oppfylle kravet må alle boligselskap ha et kontrollsystem på brannvern samt følge byggherreforskriften ved bygge- og anleggsarbeid og foreta kontroll med det elektriske anlegget i fellesområdet. Styret må informere beboer/andelseierne om deres plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. Har boligselskapet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet.

9 9 Fossheim borettslag 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr, jfr. husleiekontraktens definisjon. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Det betyr at den enkelte andelseier må ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning det er naturlig å ta med seg når en flytter). Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til Forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. IF SKADEFORSIKRING Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring har If Skadeforsikring en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandel dersom borettslagets styre vedtar dette. 5. FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS, og i et boligmarked med stigende priser er den viktigere enn før. Ønsker du å bruke forkjøpsretten må du henvende deg på telefon For hver enkelt bolig blir det fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Denne fristen vil vanligvis være syv dager etter at boligen er annonsert i Aftenposten (tirsdag og torsdag) eller på Medlemmer som melder interesse etter at fristen er gått ut, kan ikke kreve å få kjøpt boligen i medhold av ansiennitet. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til en pris tilsvarende det bud som er akseptert. Finansieringen må være i orden, og dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet leiligheten. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden avgjørende.

10 10 Fossheim borettslag Har selger akseptert et bud som er lavere enn den prisantydning som sist ble annonsert i fellesannonsen, er hovedregelen at den må annonseres på nytt. Da med fast pris og kun til forkjøpsberettigede OBOS-medlemmer 6. STYRETS ARBEID STYRETS BERETNING Et borettslag med 160 leiligheter kan godt sammenlignes med en bedrift. Den "daglige drift" av Fossheim Borettslag utføres i et samarbeid mellom vaktmestertjenesten, styret og vår forvaltningskonsulent i OBOS. Det er styrets ansvar å sørge for at lover og forskrifter som gjelder for borettslaget etterleves. Fossheim Borettslag har også en velferdskomité som arrangerer ulike velferdstiltak for beboerne. På vegne av borettslaget sørger velferdskomiteen også for juleblomster til våre pensjonister og samarbeidspartnere, samt blomster ved spesielle anledninger (store fødselsdager, bårebuketter etc.). Arbeidet som gjøres øker trivselen og er viktig for det sosiale miljøet i borettslaget. Styret takker velferdskomiteen for innsatsen. I styreberetningen inngår en årsmelding fra velferdskomiteen under punkt UTBEDRINGER I Nytt porttelefonanlegg a) Installering av nytt porttelefonanlegg ble sluttført i februar. Anlegget er utstyrt med video slik at man kan se hvem som ringer på ytterdøren. Det er tablå ved inngangsdørene i 1. etasje og i 6. etasje. b) Oppdatering med navn på nye andelseiere i systemet gjøres en gang pr måned. Navn på andelseier legges inn automatisk etter beboerliste fra OBOS. Dersom det ønskes ytterligere navn i systemet (ektefelle, samboer, fremleier) må dette meldes skriftlig til styret. c) Ved tilkobling av ekstrautstyr i leilighetene skal det benyttes originalt utstyr som monteres av leverandøren, Elajo Installasjon AS. 2. Automatiske lufteventiler på radiatorer i toppetasjen Det er tidligere montert automatiske lufteventiler på radiatorene i samtlige baderom i 19. etasje. I høst ble det montert automatiske lufteventiler på radiatorer i øvrige rom i nesten alle leilighetene i 19 etasje. Det gjenstår 2 leiligheter. Automatisk lufting skal sikre vanngjennomstrømming og derved jevn varme i etasjene under. 3. Lysarmatur i korridorer Arbeidet med å skifte ut gammelt armatur i fellesarealer er en løpende prosess. I 2004 ble også all armatur med PCB-holdig kondensator skiftet ut i henhold til frist i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).

11 11 Fossheim borettslag 2. HUSLEIEREGULERING Husleien øker med 15 prosent fra 1. mars I tillegg til dette innføres et flatt tillegg for utbedring av fasaden (balkongtillegg) på kr 300 pr måned. Husleiereguleringen skal dekke økte kostnader på faste utgifter samt økt moms på varer og tjenester. 3. VASKERIET a) Vaskeriet i 4. etasje har 6 vaskemaskiner og 3 tørketromler, alle med kortbasert betalingssystem. Kortet fungerer som et kredittkort og faktura for bruk kommer i posten. b) Booking/reservering av vasketid kan også gjøres på internett via Send en e-post til for å få brukernavn og passord. c) Vaskeriet er åpent for bruk alle dager mellom kl og d) Ved salg av leilighet i borettslaget kan vaskekort overdras til ny andelseier. Skjema for overføring av vaskekort finnes i vaskeriet. 4. INNBRUDD & HÆRVERK Vi har dessverre hatt en del innbrudd og hærverk, også i bodarealene, og spesielt i første etasje. Diverse tiltak er forsøkt og situasjonen har bedret seg. Vi ber likevel beboerne vurdere hva som oppbevares i bodene. 5. INFORMASJON / KONTAKT MED BEBOERNE a) Oppslag på tavlene i 1 og 6 etasje samt rundskriv benyttes. b) Det avholdes beboermøter etter behov. c) Styret har postkasse i 6 etasje. Alle henvendelser må være skriftlige og signert dersom de skal behandles. d) Fossheim Borettslag har egen hjemmeside på internett. Den skal være en informasjonskanal til beboerne og oppdateres jevnlig. Nettadressen er Dersom du har en interessant artikkel du ønsker å få lagt ut, bilder fra området/borettslaget eller har annet på hjertet som kan være interessant for beboerne så send gjerne en e-post til e) Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen skal sendes styret senest 8 uker før generalforsamlingen. Det kan selvfølgelig sendes inn forslag hele året.

12 12 Fossheim borettslag 6. VELFERDSKOMITEEN a) Tillitsvalgte Velferdskomiteen som ble valgt på generalforsamlingen i 2004 har hatt følgende sammensetning: Marion Christiansen, Anne-Lise Larsen og Eva Sletholt. b) Arrangementer 1. Vi har trekning av husleielotteriet i felleslokalet i 5. etasje med servering av kaffe og kaker. 2. Julemøtet ble avholdt i felleslokalet 16. desember der det ble servert gløgg, julesnitter, kransekake og kaffe. Ca 25 beboere var tilstede og koste seg. Velferdskomiteen får hyggelige tilbakemeldinger om arrangementene fra flere av beboerne. c) Husleielotteriet 1. Inntekten av husleielotteriet var kr Utgifter kr ,50. Fra 2003 var det kr 2001,50 i kassa. 2. Regnskapet er revidert og funnet i orden av Tine Kinn Kvamme, leilighet Kassabeholdning pr var kr d) Felleslokalet i 5. etasje 1. Anne-Lise Larsen i leilighet 1606 har ansvar for utleie av lokalet i borettslaget. Det ble utleid 6 ganger i Alle henvendelser vedrørende leie skal rettes direkte til Larsen. Det er satt opp instruks for leie og lokalene må ryddes og vaskes etter bruk. Leien er på kr 150, og det er et depositum på kr Det har blitt foretatt innkjøp av diverse ting. 3. Kassabeholdningen pr var kr Lokalet er pusset opp og nytt kjøleskap er kjøpt inn. 7. RENHOLD a) Rengjøring av fellesarealer utføres av T&J-Renhold hver onsdag. Dersom vaskedag faller på en helligdag skal vasking foregå nærmeste hverdag. Av hygieniske årsaker ber vi beboerne vurdere om det er et reelt behov for dørmatter. b) I vintersesongen benyttes matter i inngangspartiene og i heisen. Disse skiftes hver uke.

13 13 Fossheim borettslag 8. AVFALL a) Kun husholdningsavfall kan kastes i søppelkassene. Disse tømmes mandag, onsdag og fredag (unntatt helligdager). b) Papirkassene er kun ment for papp og papir. Hvis pappesker slås sammen tar de mindre plass i kassen. Kassene ute tømmes hver 14. dag. c) Beboerne er selv ansvarlig for å kvitte seg med avfall etter oppussing og lignende. Plassering av kasserte saker & ting i fellesarealer som kjeller, brannbalkonger eller korridorer er ikke tillatt fordi det blokkerer rømningsveier. d) Borettslaget bestiller avfallscontainer vår og høst slik at beboerne kan kvitte seg med større ting. e) Det er av hygieniske årsaker ikke tillatt å sette fra seg søppelposer utenfor entredøren i korridoren. 9. PARKERING a) Borettslaget har 28 utendørs P-PLASSER og 24 plasser i garasje. De som ønsker parkeringsplass sender en skriftlig søknad til styret. Venteliste for P- PLASSER og garasjeplasser henger på tavlene i 1 og 6 etasje. b) Parkeringsplassene følger ikke leiligheten. c) Det er ikke tillatt å ha avskiltet bil stående over lengre tid. d) Leie for garasjeplass er kr 2730 pr år. Det er et innskudd på kr 5000 for garasjeplass. e) Leie for utendørs parkeringsplass er kr 1365 pr år. f) Leie kreves inn over husleieblanketten. g) Det er mulig å leie plass for motorsykkel i fellesgarasjen. h) Borettslaget har to parkeringsplasser ment for servicefolk på dagtid. Dette er plass 1 og 2 på Ringnessiden. Plassene kan benyttes til gjesteparkering på lørdager, søn- og helligdager og etter kl 17 på hverdager. Det er ikke tillatt å ha bil stående på serviceplass over natten. 10. VAKTMESTERTJENESTER a) Oslo Vaktmestersentral (OVS) leverer vaktmestertjenester til borettslaget. Vår vaktmester heter Vegar og er normalt tilstede i borettslaget i tidsrommet Vaktmester har postkasse i 6 etasje. Denne tømmes alle hverdager. b) Borettslaget har avtale om beredskapsvakt med OVS for tjenester det måtte være behov for utenom vaktmesterens arbeidstid, på kveldstid og i helger. OVS

14 14 Fossheim borettslag kan kontaktes ved akutte/alvorlige hendelser som f.eks vannlekkasje. OVS har telefonnummer ANDRE FASTE KONTAKTER a) Borettslaget har avtale med Vaktmesterkompaniet for brøyting og strøing i vintersesongen. b) Borettslagets faste rørleggerkontakt er VVS-Partner. Telefon c) Borettslagets faste låsesmed er Trygg Lås. Telefon FREMLEIE a) Fremleie må godkjennes av styret på forhånd. Fremleie uten godkjenning er ikke tillatt og kan være oppsigelsesgrunn. b) Fremleie er i de fleste tilfelle en formalitet, og innvilges normalt for 2 år av gangen. Her er det endringer i ny Lov om borettslag som ble vedtatt i mai c) Fremgangsmåte for søknad om fremleie: OBOS kontaktes for å få søknadsskjema. Utfylt skjema returneres til OBOS i utfylt stand. Pass på at all relevant informasjon kommer med slik at søknadspapirene ikke blir sendt i retur pga manglende opplysninger. Styret får deretter søknaden til godkjenning. Styret har vanligvis møte en gang i måneden slik at tidsmessig vil en søknad kunne ta en måneds tid. Tilbakemelding på søknaden fås via OBOS. 13. PLANER FREMOVER 1. Rehabilitering av fyrhus En tilstandsvurdering av fyrhuset viser at tilstanden er svært dårlig. Styret har derfor vedtatt å rehabilitere fyrhuset. Dette skal gjennomføres etter at fyringssesongen er avsluttet. Fremfor å investere i nye varmtvannsberedere skal vi koble oss til fjernvarmeanlegg. 2. Fasadeprosjektet Det første beboermøte om prosjektet ble avholdt på høsten der også prosjektleder (OBOS-prosjekt) og arkitekt (Oker Arkitektur) deltok. Til beboermøtet ble det laget en brosjyre som fortalte om noen av forslagene som arkitekten hadde fremlagt i forprosjektet. Det utarbeides nå et endelig forslag som skal legges frem på en ekstraordinær generalforsamling. I forkant av denne vil det bli avholdt et nytt beboermøte for informasjon om prosjektet. 14. FRYSEBOKSER Det er 20 frysebokser i borettslaget. Disse tilhører leilighetene og følger med ved et eventuelt salg, eller følger beboeren ved intern flytting i borettslaget. Ikke alle har behov for fryseboks og sier den opp. Det er derfor mulighet for å sette seg på venteliste for leie av fryseboks. Leie av fryseboks koster kr 125 pr år.

15 15 Fossheim borettslag 15. SYKKELPARKERING Det er sykkelstativer utenfor inngangen i 1 og i 6 etasje, I tillegg et det sykkelparkering innendørs i 5 etasje med inngang fra Ringnessiden. Vi har også et låsbart rom for sykkelparkering. Ved henvendelse til vaktmester kan du få kjøpt en nøkkel til dette rommet dersom det er plass. 16. BANKING OG BORING a) Det er stor omsetning av leiligheter i borettslaget, og mye oppussing. Vi minner om husordensreglenes punkt om ro. Det skal være ro i huset mellom og etter klokken 21 på hverdager og etter klokken 17 på lørdager. På søn- og helligdager skal det være ro hele dagen. Med ro menes her at det ikke er lov å banke og bore. Det kommer en del klager på arbeidsstøy. Vi ber de som pusser opp om å ta hensyn og være oppmerksom på den tiden det skal være ro. b) Ekstra store reparasjoner kan kun gjennomføres i normal arbeidstid mandag - fredag mellom og Styret skal ha beskjed, samtidig som de nærmeste naboer varsles om arbeidets varighet. Sett oppslag på tavlen nede. 17. VENTILASJONSSYSTEMET Vi minner om at det ikke er tillatt å koble seg på ventilasjonsanlegg på kjøkken og bad med vifter/avtrekk. Styret vurderer fortløpende behov for kontroll av dette. 18. MØTER I 2004 har styret hatt 11 ordinære og 3 ekstraordinære styremøter, et regnskapsmøte samt konstituerende styremøte med OBOS. Ingen varamann ble benyttet i Det er avholdt 1 beboermøte. Tillitsvalgte har deltatt på kompetansehevende kurs i OBOS-regi. Styreleder og styremedlemmer har gjennomført møter og befaringer i forbindelse med fasadeprosjektet, vedlikeholdsprosjekter og konsulentbistand, samt møter med OVS og med OBOS.

16 16 Fossheim borettslag 7. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2004 RESULTAT Driftsoversikten for 2004 viser en reduksjon av de disponible midler med kr ,-. DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler per utgjør kr ,-. Styret foreslår at de manglende midler dekkes av driften i år Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. INNTEKTER Inntektene var i 2004 kr ,-. Inntekter vaskeri gjelder betaling for bruk av vaskeriet og Utleieinntekter gjelder inntekter til borettslaget for utleie av tidligere vaktmester-/tjenesteleilighet. Leiligheten er nå solgt, jf. ekstraordinær generalforsamling av UTGIFTER Utgiftene var i 2004 totalt kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert. Posten Personalutgifter viser et mindre forbruk ifht. budsjettet på kr ,-. Dette skyldes at vaktmester for borettslaget sluttet i sin stilling i fjor høst og siste ordinære lønnsutbetaling skjedde i september Posten Drift og vedlikehold viser et merforbruk på kr ,-. Av dette er det et større beløp på kr ,- som gjelder prosjektkostnader i forbindelse med rehabilitering av balkonger/utvendig rehabilitering. For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til oversikten over eiendeler og gjeld, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsberetningen). Borettslaget har inngått avtale om Dette innebærer at styret får tilgang til boligselskapets fakturaer elektronisk via e-post og internett. Ordningen er tidsbesparende, enkel og rimelig. Løsning sikrer effektuering av borettslagets fakturaer på en sikkerhetsmessig korrekt måte. Styret vil til enhver tid kunne hente fram tidligere betalte fakturaer.

17 17 Fossheim borettslag REGNSKAP FOR BORETTSLAG Årsregnskapet for borettslaget er ført etter forskrift av , nr 59, om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag. Forskriftene for borettslag fraviker til dels betydelig fra reglene om årsregnskap i regnskapsloven. I stedet for resultatregnskap blir det utarbeidet en driftsoversikt, som viser inntekter, utgifter og finansielle inn- og utbetalinger. En annen forskjell er at avdrag på lån, investeringer og påkostninger blir direkte utgiftsført, samt at anleggsmidler ikke avskrives. I stedet for balanse blir det utarbeidet en oversikt over eiendeler og gjeld. Denne oversikten skal i henhold til forskriftene ikke deles på en slik måte at den er i balanse. Både i driftsoversikten og i oversikten over eiendeler og gjeld, benyttes begrepet disponible midler som viser hva borettslaget har disponibelt i driften i regnskapsåret Forutsetning om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2004 er satt opp under denne forutsetning. 8. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2005 KOMMUNALE AVGIFTER Vann og avløpsavgiften øker med 7,9 %. Det er ikke meldt om økning i verken renovasjons- eller feieavgiften. LÅN Borettslaget har 1 fastrentelån i DnB til rentesats 5,20 % pr. Lånebeløpet er kr 3,6 millioner. Det vises til note 14 i regnskapet når det gjelder opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo. RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Renter på driftskonto i OBOS var 0,10 % pr Renter på sparekonto i OBOS var 2,00 % pr MEDLEMSKONTINGENTEN Medlemskontingenten øker fra kr 175,- til kr 200,- fra REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret øker tilsvarende konsumprisindeksen.

18 18 Fossheim borettslag FORSIKRING Bygningsforsikringen har ingen økning fra 2004 til Bygningsindeks gikk opp med 2,2 %, mens naturskadepremien ble redusert til 0,12 promille av forsikringssummen. Disse endringene gir forskjellig effekt for det enkelte boligselskap, alt etter hvor stor andel av total premie naturskadepremien utgjør. I tillegg foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i boligselskapets egen skadesituasjon. Forsikringspremien for vårt boligselskap gikk ned med ca 1 %. STRØMPRISENE Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Det er vanskelig å spå utviklingen i strømprisene, fordi været er den viktigste faktoren som påvirker prisene. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør) utgjør ca. 41 % av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 29 % av total strømpris. Statlige avgifter det vil si, forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift, utgjør ca. 30 % av total strømpris. Gjennom samarbeidet mellom OBOS og Hafslund, kan alle OBOS-medlemmer få mulighet til rabattert pris på strøm til husholdninger. For ytterligere informasjon kontakt Hafslund Kundesenter på telefon eller internett OLJEPRISENE OBOS har fremforhandlet avtale om levering av olje fra Shell. Dette har gitt borettslaget rimelige oljepriser i fyringssesongen 2003/2004. Rabatten gis på den listeprisen som Shell til enhver tid har i markedet. Utover i 2004 svekket oljen sin konkurransekraft i forhold til strøm (el.kjele). Sommeren 2004 økte oljeprisene måned for måned, mens strømprisene stabiliserte seg og falt en del utover høsten. I oktober 2004 var de sammenlignbare prisene ganske like, men med liten fordel strøm. I november falt oljeprisen øre/liter og styrket således sin konkurransekraft i forhold til strøm, som holdt seg stabil i den perioden.

19 19 Fossheim borettslag 9. BUDSJETT 2005 Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i år Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre i driftsoversikten. Oversikten gir et forventet resultat på kr ,- før finansielle inn- og utbetalinger, og en forventet økning i de disponible midler på kr ,-. Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en prisøkning på ca. 2,5 % i I tillegg har merverdiavgift på tjenester økt til 25 %. Det er beregnet kr ,- til større vedlikehold som omfatter rehabilitering av fyrhus. Driften i 2005 forutsetter en økning av husleien på 15 % fra samt et balkongtillegg på kr kr 300,- likt for alle leilighetene. De økte husleieinntekter i 2005 vil ifølge budsjettet øke borettslagets disponible midler, blant annet med henblikk på fasaderehabiliteringen. For øvrig vises til de enkelte tallene i inntekts- og kostnadsoverslaget, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2005 som foreligger, og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. Oslo, I styret for Fossheim Borettslag Grethe Braastad /s/ Siv Hege Samuelsen /s/ Finn Arild Sæthre /s/ Even Sæterøy Mannion /s/

20 PricewaterhouseCoopers DA N-0245 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Fossheim Borettslag Revisjonsberetning for 2004 Vi har revidert årsregnskapet for Fossheim Borettslag for regnskapsåret 2004, som viser negative midler pr på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om forslaget til dekning av negative midler og om forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av driftsoversikt, oversikt over eiendeler og gjeld og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre og forretningsfører. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og norsk god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets og forretningsførerens formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2004 og for endring i disponible midler i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk styret og forretningsføreren har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god regnskapsskikk opplysningene i årsberetningen om forslaget til dekning av negative midler og om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Uten at det har betydning for konklusjonene over, presiserer vi at borettslaget har negative midler. Oslo, 15. mars 2005 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor Kontorer: Oslo Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mandal Mo i Rana Stavanger Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen. Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

21 21 Fossheim borettslag FOSSHEIM BORETTSLAG DRIFTSOVERSIKT Regnskap 2004 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Budsjett 2005 DRIFTSINNTEKTER: LEIEINNTEKTER RENTEINNTEKTER SALG TJENESTELEILIGHETER INNTEKTER VASKERI INNTEKTER FRYSEBOKSER UTLEIEINNTEKTER EKSTRAORD. INNTEKTER SUM INNTEKTER UTGIFTER: KONTINGENT REVISJONSHONORAR STYREHONORAR ANDRE HONORARER FORRETNINGSFØRERHONORAR KONSULENTHONORAR PERSONALUTGIFTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD REHAB./PÅKOSTNINGER RENTEUTGIFTER FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER ENERGI / FYRING ANDRE DRIFTSUTGIFTER SUM UTGIFTER RESULTAT FØR FINANSIELLE INN- OG UTBETALINGER FINANSIELLE INN- OG UTBETALINGER LÅNEOPPTAK NEDBETALT LÅN ØKN. ANNEN LANGS. GJELD RED. ANNEN LANGS. GJELD ENDRING DISP. MIDLER DISPONIBLE MIDLER ÅRETS BEVEGELSE DISPONIBLE MIDLER

22 22 Fossheim borettslag FOSSHEIM BORETTSLAG OVERSIKT EIENDELER OG GJELD OMLØPSMIDLER: DRIFTSKONTO I OBOS SPAREKONTO I OBOS KORTSIKTIGE FORDRINGER SUM OMLØPSMIDLER KORTSIKTIG GJELD: TRUKKET KASSEKREDITT (innvilget kr ) LEVERANDØRGJELD GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEP PÅLØPNE RENTER PÅLØPNE AVDRAG ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD DISPONIBLE MIDLER ANLEGGSMIDL.ANSKAFF.KOST OG SENERE PÅKOSTNINGER: BYGNINGER REHABILITERING TOMT VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LANGSIKTIG GJELD: PANTEGJELD ANNEN LANGSIKTIG GJELD BORETTSINNSKUDD ANDELSKAPITAL 159 * SUM LANGSIKTIG GJELD PANTSTILLELSE KR GARANTIANSVAR KR OSLO, STYRET FOR FOSSHEIM BORETTSLAG GRETHE BRAASTAD /s/ SIV SAMUELSEN /s/ FINN A SÆTHRE /s/ EVEN SÆTERØY /s/ OBOS MARTIN MÆLAND ADM. DIR /s/ EGIL J. HAVRE REGNSKAPSSJEF /s/

23 23 Fossheim borettslag NOTE: 1 LEIEINNTEKTER Grunnleie Parkeringsleie Garasjeleie Framleietillegg SUM TEORETISK LEIE REDUKSJON TEORETISK LEIE Grunnleie Parkeringsleie Garasjeleie Framleietillegg SUM LEIEINNTEKTER NOTE: 2 RENTEINNTEKTER Renter av sparekonto i OBOS Renter av driftskonto i OBOS 85 SUM RENTEINNTEKTER NOTE: 3 KONSULENT OG FORVALTN.TJENESTER Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENT OG FORVALTN.TJENESTER NOTE: 4 PERSONALUTGIFTER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Annen lønn Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift AFP - pensjon Yrkesskadeforsikring Gaver til ansatte Arbeidsklær SUM PERSONALUTGIFTER

24 24 Fossheim borettslag NOTE: 5 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Rehabilitering SUM STØRRE BYGNM. VEDLIKEHOLD Drift/vedl.hold bygninger Drift/vedl.hold VVS Drift/vedl.hold elektro Drift /vedl.hold utvendig anl Drift/vedl.hold fellesanlegg Drift/vedl.hold heisanlegg Kabel/Tv-anlegg Drift/vedl.hold fyringsanlegg Drift/vedl.hold vaskerianlegg Kostnader leiligheter, lokaler SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 6 RENTEUTGIFTER DEN NORSKE BANK Renter OBOS neg.kasse Andre rentekostnader SUM RENTEUTGIFTER NOTE: 7 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Olje Strøm oljefyr el.bereder SUM ENERGI / FYRING

25 25 Fossheim borettslag NOTE: 8 ANDRE DRIFTSUTGIFTER Lokalleie Container ADSL-vaskeri Verktøy og redskaper Telefon-/kontormaskiner Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Telefon-/kontorrekvisita Kopieringsmatriell Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon Porto Vedlikehold biler/maskiner osv Bilgodtgjørelse -66 Reisekostnader -169 Bank og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER NOTE: 9 KORTSIKTIGE FORDRINGER Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 10 GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEPENGER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldige feriepenger SUM GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEPENGER NOTE: 11 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi SUM BYGNINGER Tomten er kjøpt i 1986 Gnr.225/bnr.279 Tjenesteleilighet hvor innskudd pr ikke er beregnet: Nr. 706

26 26 Fossheim borettslag NOTE: 12 REHABILITERING Forprosjekt Kopieringsutgifter Kostnadsføring prosjekt SUM REHABILITERING 0 NOTE: 13 VARIGE DRIFTSMIDLER Datautstyr Tilgang PC med utstyr Tilgang Tilgang Tilgang Skuremaskin Tilgang Snøfreser nr.2 Tilgang Snøfreser Tilgang Støvsuger Tilgang Nytt vaskeri Tilgang Rensemaskin for radiatorvann Tilgang SUM VARIGE DRIFTSMIDLER NOTE: 14 PANTEGJELD DnB Renter : 5,20%, løpetid 8 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTEGJELD

27 27 Fossheim borettslag NOTE: 15 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Andre innskudd 22 garasjer SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 16 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 17 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr.: LEILIGHETER Ant.leil Oppr.innsk. Leie pr.mnd Oppr.kostp. Påk./reh. Restgjeld Negative Disponible midler "Opprinnelig innskudd" er leilighetens innskuddsbeløp fra den gang borettslaget ble bygget. "Opprinnelig kostpris" er leilighetens kostpris fra den gang borettslaget ble bygget. "Påkostninger/rehabilitering" er kun de påkostninger som borettslaget har betalt og ikke den enkeltes påkostninger i egen leilighet. "Restgjeld" pr. leilighet er beregnet med husleie som fordelingsnøkkel.

28 28 Fossheim borettslag "Disponible midler" er ført opp med den enkeltes andel av borettslagets disponible midler forholdsmessig med husleie som fordelingsnøkkel.

29 Forslag til generalforsamlingen 2005 A. Styret foreslår mindre endringer/justeringer i husordensreglene (endring er uthevet). HUSORDENSREGLENE: 4. Dyrehold Nåværende tekst: Styrets samtykke må foreligge for å kunne holde hund eller katt, og den som har dyr, må undertegne en spesiell erklæring. Forutsetningen for å kunne holde dyr er videre at de andre beboerne ikke sjeneres, og at dyrene ikke oppholder seg i korridoren. Styret har til enhver tid rett til å begrense dyreholdet. Foreslås endret til: Dyrehold er tillatt uten videre godkjenning fra borettslagets styre. Forutsetningen for å kunne holde dyr er videre at de andre beboerne ikke sjeneres, og at dyrene ikke oppholder seg i korridoren. Styret har til enhver tid rett til å begrense dyreholdet. 8. Kjøkken, bad, wc, kraner og ledninger Nåværende tekst: Uvedkommende ting må ikke kastes i klosettet. Det må bare brukes klosettpapir. Alle innredninger og alt utstyr må behandles forsiktig. Det må sies fra til vaktmesteren om mangler en ikke selv kan utbedre. Kraner må ikke stå åpne når et rom forlates. For å unngå sjenerende sus i rørene, bør en kran aldri skrus helt opp. Fett eller kaffegrut må ikke tømmes i vasker eller sluk. Skyll en gang i blant med sodavann for at avløpsrørene ikke skal stoppe til. Det er forbudt å montere kjøkkenventilatorer direkte på ventilasjonsanlegget. Det må kun benyttes ventilatorer med kullfilter. Foreslås endret til: Uvedkommende ting må ikke kastes i klosettet. Det må bare brukes klosettpapir. Alle innredninger og alt utstyr må behandles forsiktig. Det må sies fra til vaktmesteren om mangler en ikke selv kan utbedre. Kraner må ikke stå åpne når et rom forlates. For å unngå sjenerende sus i rørene, bør en kran aldri skrus helt opp. Fett eller kaffegrut må ikke tømmes i vasker eller sluk. Den enkelte andelseier/beboer plikter å holde sluk og avløpsrør åpne. Det er forbudt å montere kjøkkenventilatorer direkte på ventilasjonsanlegget. Det må kun benyttes ventilatorer med kullfilter. 9. Framleie Nåværende tekst: Framleie må godkjennes av styret. Andelshaveren har helt ut ansvar overfor borettslaget for alle skader og ulemper som borettslaget eller andelshaveren får ved hans framleie. Framleieren må ikke flytte inn før godkjenning foreligger. Framleie godkjennes for 1 år om gangen maksimum framleie er normalt 2 år.

30 Fossheim borettslag Foreslås endret til: Framleie må godkjennes av styret. Andelshaveren har helt ut ansvar overfor borettslaget for alle skader og ulemper som borettslaget eller andelshaveren får ved hans framleie. Framleieren må ikke flytte inn før godkjenning foreligger. Framleie er normalt 2 år. 11. Vaktmesteren Nåværende tekst: Vaktmesteren har som borettslagets ansatte tjenestemann krav på å bli vist tilbørlig respekt og forståelse under utøvelse av sine plikter. Bruk skriftlig beskjed som legges i hans postkasse. Foreslås endret til: Utøvende vaktmester har krav på å bli vist tilbørlig respekt og forståelse under utøvelse av sine plikter. Bruk skriftlig beskjed som legges i hans postkasse. VEDTAK: B. Forslag fra Johs Anker i L-1909 vedr. honorarer 1. Styrehonorar. Jeg foreslår en økning på 10 % i forhold til = Styrehonorar. Den planlagte rehabiliteringen vil medføre mer arbeidspress på styret generelt og styreleder spesielt. Jeg synes at dette bør honoreres særskilt, og foreslår at styrehonoraret økes ytterligere med (Dersom forslag 1. blir godkjent vil da totalbeløpet bli ) 3. Honorar til valgkomitéen. Prinsipielt finner jeg det urimelig at vervene i valgkomitéen er de eneste som ikke mottar honorar. Mitt forslag er at valgkomitéen honoreres med kr VEDTAK:

31 Fossheim borettslag VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som leder foreslås: Grethe Braastad Leil B. Styremedlemmer som ikke er på valg: Jan Hammerstad Leil Finn Arild Sæthre Leil Som styremedlemmer til 2 ledige styreplasser foreslås: C. Som varamedlemmer foreslås: D. Som valgkomité foreslås: Even Sæterøy Mannion Leil Siv Hege Samuelsen Leil. 805 Jan Henrik Mo Leil Jørgen Finstad Leil Siri R.Olsen Leil Robin Hørling Leil Johannes Anker Leil Avklares seinere E. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Grethe Braastad Leil Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Siv Hege Samuelsen Leil. 805 Oslo, I valgkomiteen for Fossheim Borettslag Johannes Anker /s

32 Fossheim borettslag Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag ble avholdt onsdag 13.April 2005, kl i felleslokalet, Thv. Meyersgate 5. Tilstede var 32 andelseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 0 med fullmakt, til sammen 32 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte: Erlend Kummen Møtet ble åpnet av: Grethe Braastad TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. KONSTITUERING A. Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått: Tore Rasch VEDTAK: Godkjent B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende andelseier var tilstede. VEDTAK: Godkjent C. Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen Som referent ble foreslått Erlend Kummen og til å underskrive protokollen Jørgen Finstad og Robin Hørling VEDTAK: Godkjent D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på og erklære denne for lovlig satt. VEDTAK: Godkjent 2. ÅRSBERETNING FOR 2004 Styrets årsberetning for 2004 ble gjennomgått og foreslått tatt til etterretning. VEDTAK: Tatt til etteretning 3. ÅRSREGNSKAP FOR 2004 A. Regnskapet for 2004 Revisors beretning ble lest. Driftsoversikt og oversikt over eiendeler og gjeld ble gjennomgått og foreslått godkjent. VEDTAK: Godkjent B. Negative midler kr ,- foreslås dekkets av driften i år VEDTAK: Godkjent

33 Fossheim borettslag 4. GODTGJØRELSER A. Godtgjørelse til styret ble foreslått satt til kr. Jf. sak 5 B B. Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2004 ble foreslått satt til kr 5 103,- C. Andre godtgjørelser: Velferdskomiteen kr ,-. VEDTAK: Godkjent 5. FORSLAG A. Styret foreslår mindre endringer/justeringer i husordensreglene (endring er uthevet). HUSORDENSREGLENE: 4. Dyrehold Nåværende tekst: Styrets samtykke må foreligge for å kunne holde hund eller katt, og den som har dyr, må undertegne en spesiell erklæring. Forutsetningen for å kunne holde dyr er videre at de andre beboerne ikke sjeneres, og at dyrene ikke oppholder seg i korridoren. Styret har til enhver tid rett til å begrense dyreholdet. Foreslås endret til: Dyrehold er tillatt uten videre godkjenning fra borettslagets styre. Forutsetningen for å kunne holde dyr er videre at de andre beboerne ikke sjeneres, og at dyrene ikke oppholder seg i korridoren. Styret har til enhver tid rett til å begrense dyreholdet. VEDTAK: Endringsforslag falt mot 8 stemmer. Nåværende tekst vedtatt. 8. Kjøkken, bad, wc, kraner og ledninger Nåværende tekst: Uvedkommende ting må ikke kastes i klosettet. Det må bare brukes klosettpapir. Alle innredninger og alt utstyr må behandles forsiktig. Det må sies fra til vaktmesteren om mangler en ikke selv kan utbedre. Kraner må ikke stå åpne når et rom forlates. For å unngå sjenerende sus i rørene, bør en kran aldri skrus helt opp. Fett eller kaffegrut må ikke tømmes i vasker eller sluk. Skyll en gang i blant med sodavann for at avløpsrørene ikke skal stoppe til. Det er forbudt å montere kjøkkenventilatorer direkte på ventilasjonsanlegget. Det må kun benyttes ventilatorer med kullfilter. Foreslås endret til: Uvedkommende ting må ikke kastes i klosettet. Det må bare brukes klosettpapir. Alle innredninger og alt utstyr må behandles forsiktig. Det må sies fra til vaktmesteren om mangler en ikke selv kan utbedre. Kraner må ikke stå åpne når et rom forlates. For å unngå sjenerende sus i rørene, bør en kran aldri skrus helt opp. Fett eller kaffegrut må ikke tømmes i vasker eller sluk. Den enkelte andelseier/beboer plikter å holde sluk og avløpsrør åpne. Det er forbudt å montere kjøkkenventilatorer direkte på ventilasjonsanlegget. Det må kun benyttes ventilatorer med kullfilter. VEDTAK: Endringsforslag vedtatt.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag

Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag 12.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. 1 s. 411 Valdresgata Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. 1 351 Haugerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Keyserløkka Øst Borettslag avholdes tirsdag 6.Mai 2003 kl. 18.00 i Hasle kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Solrabben Borettslag avholdes tirsdag.20. mai.2003 kl. 19.00 i Godlia Skoles aula, inngang B (tilgang på heis). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke.

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke. Kjære beboer! Du har nå fått innkallinga til årets generalforsamling i borettslaget. Heftet inneholder også styrets årsberetning og regnskap for 2003, samt budsjett for 2004. Styret har prøvd å gjøre årsberetningen

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes mandag 23. april 2001 kl. 18.30 i Festsalen på Ringnes.

Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes mandag 23. april 2001 kl. 18.30 i Festsalen på Ringnes. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes mandag 23. april 2001 kl. 18.30 i Festsalen på Ringnes. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19.05.09 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 7 mai kl 18:30

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Lysejordet Borettslag avholdes onsdag 21. 05. 2003 kl. 19 00 i Lysejordet skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes tirsdag 11. april 2000 kl. 18.30 i Ringnes Bryggeri, Festsalen, inngang nedre port. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer