Flomberegning for Falkelva. Hamarøy kommune, Nordland (170.BA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flomberegning for Falkelva. Hamarøy kommune, Nordland (170.BA)"

Transkript

1 Flomberegning for Falkelva Hamarøy kommune, Nordland (170.BA) Norges vassdrags- og energidirektorat 2013

2 Oppdragsrapport B Flomberegning for Falkelva, Hamarøy kommune, Nordland (170.BA) Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region nord v/asbjørn Nilsen Forfatter: Seija Stenius Trykk: Forsidefoto: Emneord: NVEs hustrykkeri Målestasjon Mørsvik bru. Foto: NVEs stasjonsbildearkiv. Flomberegning, Falkelva, Hamarøy, Nordland. Norges vassdrags- og energidirektorat Middelthunsgate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: Telefaks: Internett: Mai 2013

3 Innhold Forord... 4 Sammendrag Beskrivelse av nedbørfeltet Målestasjoner Beregning av middelflom og flommer med ulike gjentaksintervall Døgnmiddelvannføringer Kulminasjonsvannføringer Beregning av avløpsflom fra Rekvatn Tilløpsflom til Rekvatn Avløpsflom fra Rekvatn Sammenligning og konklusjon Justering av flomverdier i forhold til ventede klimaendringer Usikkerhet Referanser Vedlegg Flomfrekvensanalyse med forskjellige varighet for målestasjon Mørsvik bru PQRUT oppsett Konstruert tilløp og beregnet avløp til/fra Rekvatn samt beregnet vannstand i Rekvatn...17

4 Forord På oppdrag for Statens vegvesen Region nord har NVE, Hydrologisk avdeling, utført flomberegninger for Falkelva i Hamarøy kommune i Nordland. Middelflom og flommer med gjentaksintervall 50, 100 og 200 år er beregnet. I tillegg er flomverdiene justert i forhold til ventede klimaendringer og vurdert i forhold til reguleringen i vassdraget. Arbeidet er blitt utført i perioden mai Seija Stenius har vært ansvarlig for oppdraget fra NVEs side, i tillegg har Thomas Væringstad kvalitetskontrollert arbeidet. Rapporten er utført på oppdragsbasis og er ikke en del av NVE sin forvaltningsmessige behandling av saken. Oslo, mai 2013 Sverre Husebye seksjonssjef Seija Stenius overingeniør 4

5 Sammendrag Det er utført flomberegning for Falkelva i Hamarøy kommune i Nordland. Middelflom og flommer med gjentaksintervall 50, 100 og 200 år er beregnet. I tillegg er flomverdiene justert i forhold til ventede klimaendringer og vurdert i forhold til reguleringen i vassdraget. Det finnes ikke vannføringsmålinger i vassdraget. Flomberegningene er derfor basert på data fra målestasjoner i nærliggende vassdrag og beregninger utført med regionale formler og frekvenskurver (Sælthun et al., 1997). Resultatet ble (kulminasjonsverdier): Sted Areal Q M Q 50 Q 100 Q 200 km 2 l/s km 2 m 3 /s m 3 /s m 3 /s m 3 /s Falkelva 40, ,2 27,1 30,2 33,6 Falkelva* 40,4 43,3 *Inkludert maksimal driftsvannføring ved Slunkajavrre kraftverk Kulminasjonsvannføringer for flommer i et endret klima (år 2100) er som følger: Sted Klima økning Areal Q M Q 50 Q 100 Q 200 km 2 l/s km 2 m 3 /s m 3 /s m 3 /s m 3 /s Falkelva 20 % 40, ,9 32,6 36,2 40,4 Falkelva* 20 % 40,4 50,0 *Inkludert maksimal driftsvannføring ved Slunkajavrre kraftverk. Det er valgt ut seks målestasjoner i området til å beregne og sammenligne middelflom, frekvenskurver og kulminasjonsverdier. Dataseriene som er brukt i frekvensanalysene er av varierende kvalitet på flomvannføringer. Med bakgrunn i det tilgjengelige datagrunnlaget for denne beregningen kan usikkerheten i resultatene regnes som stor. 5

6 1 Beskrivelse av nedbørfeltet Falkelva er et relativt lite vassdrag som renner ned i Sandnesvatnet i Sagelvvassdraget. Falkelva er regulert med en dam ved utløpet av Rekvatnet og restfeltet er kun 5 % av det naturlige feltet. Det er i tillegg overført vatn fra Slunkajavrre til Rekvatn via Slunkajavrre kraftverk. Maksimal driftsvannføring ved Slunkajavrre kraftverk har Nord-Salten Kraft AS oppgitt til 10,1 m 3 /s. Flomregime: flommer opptrer både vår, høst og vinter men det er mest sannsynlig at de største flomtoppene opptrer om høsten eller vinteren. Feltkarakteristika for nedbørfeltene er vist i tabell 1 og feltgrensene er vist i figur 1. Tabell 1. Feltkarakteristika for Falkelva. Sted Feltareal, A km 2 Q N (61-90)* l/s km 2 Eff. sjø, A SE % Snaufjell, A SF, % Feltlengde, L F km Elvegradient, S T, m/km Høydeintervall moh. Falkelva 40, , ,4 47, Falkelva restfelt Rekvatn u. magasin 1, , ,9 86, ,8 60 1, ,6 62, * Avrenning beregnet fra NVEs avrenningskart for normalperioden Figur 1. Nedbørfeltet til Falkelva. 6

7 2 Målestasjoner En oversikt over nedbørfeltene til aktuelle sammenligningsstasjoner i området er gitt i tabell 2. Beliggenhet og feltgrenser er vist i figur 2. Målestasjon Mørsvik bru ligger ca 14 km sør sørvest for Falkelva. Mørsvik bru har litt mindre feltareal og lavere effektiv sjøprosent sammenlignet med Falkelva. Målestasjonen har vært i drift siden Kvaliteten på vannføringskurven på flom er vurdert som dårlig. Målestasjon Storvatn ligger ca 20 km vest for Falkelva. Storvatn har større feltareal og middelavrenning men lavere effektiv sjøprosent sammenlignet med Falkelva. Stasjonen var nedlagt i perioden men har ellers vært i drift siden Kvaliteten på vannføringskurven på flom er ikke vurdert. Målestasjon Lakså bru ligger ca 30 km vest for Falkelva. Lakså bru har mindre feltareal, lavere effektiv sjøprosent og større middelavrenning sammenlignet med Falkelva. Målestasjonen har vært i drift siden Vannføringskurven er trolig feil på vannstander over 0,7 m (ca 8 km 3 /s), kvaliteten på vannføringskurven på flom er vurdert som dårlig. Målestasjon Strandå ligger ca 58 km sørvest for Falkelva. Strandå har mindre feltareal, mye lavere effektiv sjøprosent og lavere middelavrenning sammenlignet med Falkelva. Målestasjonen har vært i kontinuerlig drift siden Vannføringskurven er beheftet med systematiske feil pga profilforandring, kvaliteten på vannføringskurven på flom er dermed vurdert som dårlig. Målestasjon Ravgajokka ligger ca 21 km øst sydøst for Falkelva. Ravgajokka har større feltareal, mye lavere effektiv sjøprosent og lavere middelavrenning sammenlignet med Falkelva. Målestasjonen var nedlagd i perioden Kvaliteten på vannføringskurven på flom er ikke vurdert Målestasjon Rotvatn ligger ca 10 km nordvest for Falkelva. Rotvatn er plassert lengst ned i Sagelvvassdraget men har mye større feltareal og noe lavere effektiv sjøprosent sammenlignet med Falkelva. Målestasjonen har en uregulert observasjonsperiode fra Kvaliteten på vannføringskurven på flom er ikke vurdert. 7

8 Figur 2. Kart over målestasjoner i området (sort) og nedbørfeltet til Falkelva (rødt). Tabell 2. Feltkarakteristika for aktuelle sammenligningsstasjoner. Stasjon Måleperiode Feltareal (km 2 ) Eff. sjø (%) Q N (61-90) (l/s km 2 Q obs (l/s km 2 ) Høydeint. (moh.) Feltlengde Mørsvik bru 1985-dd 31,2 4, , , Storvatn 1916-dd 71,3 9, , , Lakså bru 1953-dd 26,7 7, , , Strandå 1916-dd 23,6 2, , , Ravgajokka 1976-dd 75,0 1, , , Rotvatn ,0 5, , ,6 Q N betegner middelavrenningen i perioden beregnet fra NVEs avrenningskart. Q obs betegner middelavrenningen beregnet for periode med tilgjengelige observasjoner. (km) 8

9 3 Beregning av middelflom og flommer med ulike gjentaksintervall 3.1 Døgnmiddelvannføringer For beregning av middelflom er det gjort en vurdering av middelflom for målestasjonene i tabell 2 og beregning av middelflom fra formelverk i definerte hydrologiske regioner (Sælthun et al., 1997). De regionale flomformlene (Sælthun et al., 1997) gjelder for felt >20 km 2, men bør brukes med forsiktighet for felt < 100 km 2 (NVE 2011). I tabell 3 vises resultatene for flomfrekvensanalysene på døgnmiddelverdier. Tabell 3. Flomfrekvensanalyse på årsflommer, døgnmiddelverdier. Stasjon Periode Ant. år Areal Q M Q 50 / km 2 l/s km 2 m 3 /s Q M Q 100 / Q M Q 200 / Q M Fordelingsfunksjon Mørsvik bru , ,32 2,1 2,3 2,6 Logn Storvatn , ,95 1,6 1,7 1,8 Gam(mom) Lakså bru , ,16 2,6 3,0 3,4 Logn Strandå , ,37 1,9 2,1 2,3 Gum(mom) Ravgajokka , ,65 1,8 2,0 2,2 Vårflom Rotvatn , ,09 1,7 1,8 2,0 Gum(mom) Gjennomsnitt alle 514 1,9 2,2 2,4 Gjennomsnitt Storvatn og Rotvatn 299 Store flommer i Falkelva opptrer både vår, høst og vinter. Falkelva tilhører dermed region V1, H1 eller K2 (Sælthun et al., 1997). De regionale flomformlene for V1, H1 respektive K2 er: V1: lnq M = 0,2722 lns T - 0,1406 lna SE + 0,1006 lna SF + 0,6172 lnq N + 2,11 H1: lnq M = 1,2805 lnq N - 0,2267 ln(a/l F ) - 0,0664 A SE + 0,0053 S T + 1,00 K2: lnq M = 1,1524 lnq N - 0,0463 A SE + 1,57 q M middelflom [l/s km 2 ] ST hovedelvas gradient [m/km] ASE effektiv sjøprosent [%] ASF snaufjellprosent [%] qn midlere spesifikt årsavløp [l/s km 2 ] A nedbørfeltets areal [km 2 ] LF feltaksens lengde [km] ST hovedelvas gradient [m/km] I tabell 4 vises resultatene fra de regionale flomformlene og flomfrekvenskurvene, for region V1, H1 og K2, beregnet for Falkelva. 9

10 Tabell 4. Middelflom beregnet med de regionale flomformlene og de regionale flomfrekvenskurvene*, for region V1, H1 respektive K2. Sted Region Areal Q M Q 50 / km 2 l/s km 2 m 3 /s Q M Q 100 / Q M Q 200 / Q M Falkelva Falkelva restfelt Rekvatn u. mag. *(Sælthun et al., 1997) V ,08 1,90 2,09 2,31 H1 40, ,88 2,21 2,48 2,79 K ,56 1,87 2,05 2,27 V ,74 1,90 2,09 2,31 H1 1, ,33 2,21 2,48 2,79 K ,90 1,87 2,05 2,27 V ,57 1,90 2,09 2,31 H1 30, ,85 2,21 2,48 2,79 K ,52 1,87 2,05 2,27 Det vurderes som at resultatene som fås fra gjennomsnittsverdien fra sammenligningsstasjonene Storvatn og Rotvatn gir en sannsynlig spesifikk middelflomverdi for Falkelva. Middelflommen for Falkelva settes dermed til 300 l/s km 2. Det vurderes som at de høyeste resultatene som fås fra formelverket (Sælthun et al., 1997) gir sannsynlige spesifikke middelflomverdier for Falkelva restfelt og Rekvatn uten magasin. Middelflommen for Falkelva restfelt og Rekvatn uten magasin presenteres i tabell 5. Som representativ flomfrekvenskurve for Falkelva brukes en gjennomsnittsverdi fra de regionale kurvene V1 og H1 (Sælthun et al., 1997) som er litt større enn gjennomsnittsverdien fra alle sammenligningsstasjonene. Tabell 5 gir resulterende døgnmiddelvannføringer ved forskjellige gjentaksintervall for Falkelva. Tabell 5. Døgnmiddelflommer med ulike gjentaksintervall for Falkelva. Sted Areal Q M Q 50 Q 100 Q 200 km 2 l/s km 2 m 3 /s m 3 /s m 3 /s m 3 /s Falkelva 40, ,1 24,9 27,7 30,9 Falkelva restfelt 1, ,7 3,6 4,0 4,4 Rekvatn u. magasin 30, ,5 31,9 35,5 39,6 3.2 Kulminasjonsvannføringer I små vassdrag vil kulminasjonsvannføringen være atskillig større enn døgnmiddelvannføringen. Dette er spesielt karakteristisk i vassdrag hvor vannføringen kan stige raskt og flommene har et spisst forløp. Små nedbørfelt med lav effektiv sjøprosent vil typisk ha et raskere og spissere flomforløp sammenlignet med større nedbørfelt med høyere effektiv sjøprosent. Forholdet mellom kulminasjonsvannføring (momentanvannføring) og døgnmiddelvannføring (Q mom /Q mid ) anslås fortrinnsvis ved å analysere de største 10

11 observerte flommene i vassdraget. Siden det ikke finnes vannføringsdata fra vassdraget må forholdstallet Q mom /Q mid dermed beregnes med utgangspunkt i nærliggende og lignende målestasjoner i området og beregnede forholdstall fra eksisterende formelverk. Målestasjon Mørsvik bru har data med finere tidsoppløsning enn døgn i perioden 1985-dd. Mørsvik bru har lit mindre feltareal og lavere effektiv sjøprosent sammenlignet med Falkelva. Døgnmiddel og kulminasjonsvannføring for de tre største årlige vannføringene fra Mørsvik bru er listet opp i tabell 6, sammen med forholdstallet mellom disse to verdiene. Målestasjon Storvatn har data med finere tidsoppløsning enn døgn i perioden dd. med et brudd i tidsserien i perioden Storvatn har større feltareal og middel vannføring men lavere effektiv sjøprosent sammenlignet med Falkelva. Døgnmiddel og kulminasjonsvannføring for de tre største årlige vannføringene fra Storvatn er listet opp i tabell 7, sammen med forholdstallet mellom disse to verdiene. Tabell 6. Kulminasjons- og døgnmiddelvannføringer ved Mørsvik bru. De 3 største årlige flommene i analyseperioden ( ). Dato Kulminasjon m 3 /s Døgnmiddel m 3 /s Q mom /Q mid ,7 37,6 1, ,69 20,7 1, ,7 22,2 1,38 Snitt 1,36 Tabell 7. Kulminasjons- og døgnmiddelvannføringer ved Storvatn. De 3 største årlige flommene i analyseperioden ( og ). Dato Kulminasjon m 3 /s Døgnmiddel m 3 /s Q mom /Q mid ,2 42,5 1, ,7 39,8 1, ,2 41,7 1,01 Snitt 1,09 I Sælthun et al. (1997) er det utarbeidet ligninger som uttrykker en sammenheng mellom forholdet Q mom /Q mid og feltkarakteristika (feltareal og effektiv sjøprosent) for vår- og høstsesong. Formlene er: Vårflom: Q mom /Q døgn = loga A SE 0.5 Høstflom: Q mom /Q døgn = loga A SE 0.5 hvor A er feltareal og A SE er effektiv sjøprosent. Formlene er utarbeidet fra ett urvalg av målestasjoner der den effektive sjøprosenten varierer mellom 0,01 % til under 22 %. For Falkelva gir formlene et forholdstall på 1,0 for vårflom og høstflom. For Falkelva restfelt gir formlene et forholdstall på 1,7 for vårflom og 2,2 for høstflom. For Rekvatn uten magasin gir formlene et forholdstall på 1,3 for vårflom og 1,5 for høstflom. Gjennomsnittsverdien fra de tre største flommene fra Storvatn er noe større sammenlignet med resultatene fra vår- og høst formlene (Sælthun et al., 1997). Det er 11

12 valgt å bruke denne verdien videre i analysen for Falkelva. For Falkelva restfelt og Rekvatn uten magasin er det valgt å bruke verdien utledet fra formlene for høstflom. Kulminasjonsverdiene blir dermed som i tabell 8. Tabell 8. Beregnet middelflom (Q M) og resulterende flomverdier ved ulike gjentaksintervall for Falkelva, kulminasjonsvannføringer. Sted Q mom /Q mid Areal km 2 Q M Q 50 Q 100 Q 200 l/s km 2 m 3 /s m 3 /s m 3 /s m 3 /s Falkelva 1,09 40, ,2 27,1 30,2 33,6 Falkelva restfelt 2,2 1, ,8 7,9 8,7 9,7 Rekvatn u. mag. 1,5 30, ,3 47,9 53,3 59,4 4 Beregning av avløpsflom fra Rekvatn 4.1 Tilløpsflom til Rekvatn Tilløpsflommen til Rekvatn er beregnet i kapitel 3 og presentert i tabell 5 (døgnmiddelflom) og tabell 8 (kulminasjonsflom). Tilløpsflommen er i tillegg beregnet direkte fra Mørsvik bru som er den av sammenligningsstasjonene som vurderes best sammenlignbar med nedbørsfeltet som drenerer til Rekvatn. Det er gjort flomfrekvensanalyse for Mørsvik bru med ett-, to-, tre- og fire døgns varighet, se vedlegg 1. Flomverdiene for Rekvatn er beregnet ved å multiplisere spesifikke verdier med feltarealet. Resultatene fra flomfrekvensanalysen med ulike varigheter for Mørsvik bru presenteres i tabell 9 sammen med flomverdier med beregnet for Rekvatn uten magasin. Tabell 9. Flommer med ulike varighet for Mørsvik bru og Rekvatn uten magasin Mørsvik bru Rekvatn u. mag. Varighet Q M Q 200 Q 200 Døg n Time r l/s km 2 m 3 /s m 3 /s Q 200T /Q mid,t l/s km 2 m 3 /s døgn m 3 /s kulm , ,4 2, ,9 59, , ,9 2, , , ,5 2, , , ,0 2, ,7 Det er konstruert en tilløpsflom for Rekvatn slik at totalvolumet stemmer overens med de forskjellige varighetene presentert i tabell 9. Det er benyttet en total varighet på fire døgn (96 timer) med ett tidsskritt på en time. Tilløpsserien er presentert i vedlegg

13 4.2 Avløpsflom fra Rekvatn Avløpsflommen fra Rekvatn til Falkelva beregnes ved å route tilløpsflommen gjennom magasinet med hjelp av flommodellen PQRUT (NVE 2011), data og parametrer som er brukt i programmet PQRUT vises i vedlegg 8.2. Routingen er foretatt både med kun tilløpsflom til Rekvatn samt med den maksimale driftsvannføringen fra Slunkajavrre kraftverk (10,1 m 3 /s) lagt til tilløpsflommen. Det er her ikke tatt hensyn til hvor mye av driftsvannføringen som eventuelt kommer fra eget felt, det er heller ikke tatt hensyn til en eventuell kjøring av Rekvatn kraftverk. Resultatene presenteres i tabell 10 og vedlegg 8.3. Tabell 10. Beregnet tilløp og avløp til/fra Rekvatn med gjentaksintervall 200 år, kulminasjonsvannføringer. Sted Tilløp Avløp Q 200 m 3 /s m 3 /s Rekvatn u. mag, fra kap. 3 59,4 - Rekvatn u. mag. * 59,8 23,9 Rekvatn u. mag inkl. maks. dvf. * 69,9 33,5 *Tilløpsflommen utledet fra Mørsvik bru Det er ikke tatt hensyn til eventuell nedbør på magasinet men det vurderes her som ikke nødvendig da det er gjort andre valg i beregningene som bidrar til en høyere flomverdi. Valgene som bidrar til en høyere flomverdi er: Det er brukt samme gjentaksintervall fra Falkelva restfelt og tilløpet til Rekvatn. Det er ikke tatt hensyn til tidsforsinkelse på vannføringen fra overløpet ved summering av overløp fra Rekvatn med vannføringen fra Falkelva restelt. Det er ikke tatt hensyn til eventuell overføring av vatn ut av nedbørfeltet til Rekvatn gjennom bekkinntakene langs vannveien til Slunkajavrre kraftverk. Det er ikke tatt hensyn til eventuell kjøring fra Rekvatn kraftverk 5 Sammenligning og konklusjon Frekvensanalyse regnes generelt som en mer tilforlitelig metode enn routing metoden. Routing metoden er her brukt som ett støtteverktøy for vurdering av resultatene fra frekvensanalyse metoden og det er dermed valgt å utføre routing metoden med noen forenklinger. I tabell 11 sammenlignes 200-års flommen for Falkelva beregnet for naturlig nedbørfelt (kap. 3) samt beregnet med hjelp av routing gjennom Rekvatn (kap. 4) summert med restvannføringen beregnet for restfeltet til Falkelva (kap. 3). Det er ikke tatt hensyn til eventuell tidsforsinkelse ved summering av avløpet fra Rekvatn med restvannføringen fra Falkelva restfelt. 13

14 Tabell 11. Beregnet middelflom (Q M) og resulterende flomverdier med 200-års gjentaksintervall for Falkelva, kulminasjonsvannføringer. Sted/Beregningspunkt Areal km 2 Q 200 m 3 /s Falkelva, nat.felt 40,4 33,6 Falkelva restfelt 1,88 9,7 Rekvatn u. mag. (tilløp) 30,8 59,4 Rekvatn, avløp (routing metoden) 30,8 23,9 Rekvatn, avløp inkl. dvf. (routing metoden) 30,8 33,5 Falkelva (Rekvatn avløp + Falkelva restfelt) 40,4 33,7 Falkelva (Rekvatn avløp inkl. dvf.+ Falkelva restfelt) 40,4 43,3 Ved sammenligning av 200-års flommen utledet for Falkelva, som er presentert i tabell 11, vurderes det som at store flommer ved Falkelva nærmer seg uregulert tilstand hvis Slunkajavrre kraftverk står. Ved maksimal driftsvannføring fra Slunkajavrre kraftverk øker flommen ved Falkelva med bortimot 10 m 3 /s hvis vannstanden i Rekvatn er på HRV ved flommens begynnelse. Kulminasjonsverdiene ved Falkelva blir dermed som i tabell 12. Tabell 12. Beregnet middelflom (Q M) og resulterende flomverdier ved ulike gjentaksintervall for Falkelva, kulminasjonsvannføringer. Sted Areal Q M Q 50 Q 100 Q 200 km 2 l/s km 2 m 3 /s m 3 /s m 3 /s m 3 /s Falkelva 40, ,2 27,1 30,2 33,6 Falkelva* 40,4 43,3 *Inkludert maksimal driftsvannføring ved Slunkajavrre kraftverk 5.1 Justering av flomverdier i forhold til ventede klimaendringer I NVE-report Hydrological projections for floods in Norway under a future climate er det gitt anbefalinger om hvordan man skal ta hensyn til ventet klimautvikling frem til år 2100 ved beregning av flommer med forskjellige gjentaksintervall. Ut fra avsnitt 8.2 i nevnte rapport, velger vi her å benytte en faktor på 1,2 og 1,4 (20 respektive 40 % økning) for å anslå klimaendringers effekt på flommer med forskjellige gjentaksintervall. Kulminasjonsvannføringer for flommer i et endret klima (år 2100) blir dermed som i tabell

15 Tabell 13. Beregnet middelflom (Q M) og resulterende flomverdier ved ulike gjentaksintervall for Falkelva, kulminasjonsvannføringer, justert med + 20 og 40 % som følge av ventede klimaendringer. Sted Falkelva Falkelva* Klima økning Areal Q M Q 50 Q 100 Q 200 km 2 l/s km 2 m 3 /s m 3 /s m 3 /s m 3 /s 20 % ,9 32,6 36,2 40,4 40,4 40 % ,5 38,0 42,3 47,1 20 % 50,0 40,4 40 % 56,7 *Inkludert maksimal driftsvannføring ved Slunka kraftverk. Det er ikke beregnet med klimaøkning på driftsvannføringen. Ut ifra rekommandasjonene gitt i NVE-report s. 37 vurderer vi en 20 % økning som mest sannsynlig. 6 Usikkerhet Det er en hel del usikkerhet knyttet til frekvensanalyser av flomvannføringer. De observasjoner som foreligger er av vannstander. Disse omregnes ut fra en vannføringskurve til vannføringsverdier. Vannføringskurven er basert på observasjoner av vannstander og tilhørende målinger av vannføring i elven men disse direkte målingene er ofte ikke utført på store flommer. De største flomvannføringene er altså beregnet ut fra et ekstrapolert forhold mellom vannstander og vannføringer, dvs. også observerte flomvannføringer inneholder en stor grad av usikkerhet. Andre kilder til usikkerhet er bruk av døgnmiddelverdier og mangel av lange findataserier. Frekvensanalyse regnes generelt som en mer tilforlitelig metode enn routing metoden. Resultatene fra de to metodene varierte lite for Falkelva men det er ikke uvanlig att variasjonene er mye større. Det kan være av stor betydning for resultatene hvilke valg/forenklinger som gjørs i analysen. Å kvantifisere usikkerhet i hydrologiske data er meget vanskelig. Det er mange faktorer som spiller inn, særlig for å anslå usikkerhet i ekstreme vannføringsdata. Med bakgrunn i det tilgjengelige datagrunnlaget for denne beregningen kan usikkerheten i resultatene regnes som stor. 7 Referanser Sælthun. N. R., Tveito. O. E.. Bønsnes. T. E. og Roald. L. A. 1997: Regional flomfrekvensanalyse for norske vassdrag. NVE Rapport nr NVE 2011: Retningslinje for flomberegninger. NVE Retningslinjer No Lawrence og Hisdal 2011: Hydrological projections for floods in Norway under a future climate. NVE Report No

16 8 Vedlegg 8.1 Flomfrekvensanalyse med forskjellige varighet for målestasjon Mørsvik bru Figur 3. Flomfrekvensanalyse med forskjellige varighet for Mørsvik bru 8.2 PQRUT oppsett Tabell 14. Magasin og overløpsdata for Rekvatn Verdi Enhet HRV 283,75 moh LRV 271,75 moh Magasin volum 77,0 Mill. m 3 Overløpslengde ca 29 m Tabell 15. PQRUT parametrer Verdi Enhet Øvre tømmekonstant, K1 0,131 1/tid Nedre tømmekonstant, K2 0,026 1/tid Skille mellom øvre og nedre nivå, T terskel 22,714 mm 16

17 8.3 Konstruert tilløp og beregnet avløp til/fra Rekvatn samt beregnet vannstand i Rekvatn Figur 4. Konstruert tilløp samt beregnet avløp og vannstand for Rekvatn. 17

18 Tabell 16. Tilløp, vannstand og avløp beregnet for Rekvatn. Vst. Rekvatn Tidsskritt Tilløp Avløp m 3 /s moh m 3 /s 1 5,5 283,8 0,0 2 5,5 283,8 0,0 3 5,5 283,8 0,0 4 5,5 283,8 0,1 5 5,5 283,8 0,1 6 5,5 283,8 0,1 7 12,0 283,8 0,2 8 12,0 283,8 0,3 9 18,0 283,8 0, ,0 283,8 0, ,0 283,8 0, ,0 283,8 0, ,0 283,8 1, ,0 283,8 1, ,0 283,9 1, ,0 283,9 2, ,5 283,9 2, ,5 283,9 2, ,5 283,9 3, ,5 283,9 3, ,0 283,9 4, ,0 283,9 4, ,8 284,0 5, ,1 284,0 5, ,4 284,0 6, ,6 284,0 6, ,6 284,0 7, ,9 284,0 8, ,4 284,1 8, ,1 284,1 9, ,0 284,1 10, ,8 284,1 12, ,0 284,2 13, ,4 284,2 14, ,8 284,2 15, ,0 284,2 16, ,0 284,2 16, ,0 284,2 17, ,0 284,2 18, ,6 284,3 18, ,6 284,3 19, ,0 284,3 19, ,0 284,3 20, ,0 284,3 20, ,0 284,3 21, ,0 284,3 21, ,0 284,3 21, ,0 284,3 22, ,0 284,3 22, ,0 284,3 22, ,0 284,3 22, ,0 284,3 23, ,0 284,3 23, ,0 284,3 23, ,0 284,3 23, ,0 284,3 23, ,0 284,3 23, ,0 284,3 23, ,0 284,3 23, ,0 284,3 23, ,0 284,3 23, ,0 284,3 23, ,0 284,3 23, ,0 284,3 22,9 65 9,0 284,3 22,6 66 9,0 284,3 22,1 67 9,0 284,3 21,7 68 9,0 284,3 21,3 69 9,0 284,3 20,9 70 9,0 284,3 20,5 71 9,0 284,3 20,2 72 9,0 284,3 19,8 73 9,0 284,3 19,5 74 9,0 284,3 19,2 75 9,0 284,3 18,9 76 9,0 284,3 18,6 77 9,0 284,2 18,3 78 9,0 284,2 18,0 79 8,0 284,2 17,7 80 8,0 284,2 17,4 81 8,0 284,2 17,2 82 8,0 284,2 16,9 83 8,0 284,2 16,6 84 8,0 284,2 16,4 85 8,0 284,2 16,1 86 8,0 284,2 15,9 87 8,0 284,2 15,7 88 8,0 284,2 15,5 89 8,0 284,2 15,2 90 8,0 284,2 15,0 91 8,0 284,2 14,8 92 8,0 284,2 14,7 93 8,0 284,2 14,5 94 8,0 284,2 14,3 95 8,0 284,2 14,1 96 8,0 284,2 13,9 Max 59,8 284,3 23,9 18

19 Figur 5. Konstruert tilløp inklusive maksimal driftsvannføring fra Slunka kraftverk (10,1 m 3 /s) samt beregnet avløp og vannstand for Rekvatn. 19

20 Tabell 17. Tilløp inklusive maksimal driftsvannføring fra Slunka kraftverk (10,1 m 3 /s) samt vannstand og avløp beregnet for Rekvatn. Vst. Rekvatn Tidsskritt Tilløp Avløp m 3 /s moh m 3 /s 1 15,6 283,8 0,0 2 15,6 283,8 0,1 3 15,6 283,8 0,2 4 15,6 283,8 0,3 5 15,6 283,8 0,5 6 15,6 283,8 0,6 7 22,1 283,8 0,8 8 22,1 283,8 1,0 9 28,1 283,8 1, ,1 283,9 1, ,1 283,9 2, ,1 283,9 2, ,1 283,9 3, ,1 283,9 3, ,1 283,9 4, ,1 283,9 4, ,6 284,0 5, ,6 284,0 5, ,6 284,0 6, ,6 284,0 7, ,1 284,0 7, ,1 284,1 8, ,9 284,1 9, ,2 284,1 10, ,5 284,1 10, ,7 284,1 11, ,7 284,1 12, ,0 284,2 13, ,5 284,2 14, ,2 284,2 15, ,1 284,2 17, ,9 284,3 18, ,1 284,3 20, ,5 284,3 21, ,9 284,3 22, ,1 284,3 23, ,1 284,4 24, ,1 284,4 25, ,1 284,4 26, ,7 284,4 26, ,7 284,4 27, ,1 284,4 28, ,1 284,4 28, ,1 284,4 29, ,1 284,4 29, ,1 284,4 30, ,1 284,5 30, ,1 284,5 31, ,1 284,5 31, ,1 284,5 31, ,1 284,5 32, ,1 284,5 32, ,1 284,5 32, ,1 284,5 33, ,1 284,5 33, ,1 284,5 33, ,1 284,5 33, ,1 284,5 33, ,1 284,5 33, ,1 284,5 33, ,1 284,5 33, ,1 284,5 33, ,1 284,5 32, ,1 284,5 32, ,1 284,5 32, ,1 284,5 31, ,1 284,5 31, ,1 284,5 30, ,1 284,4 30, ,1 284,4 30, ,1 284,4 29, ,1 284,4 29, ,1 284,4 28, ,1 284,4 28, ,1 284,4 28, ,1 284,4 27, ,1 284,4 27, ,1 284,4 27, ,1 284,4 27, ,1 284,4 26, ,1 284,4 26, ,1 284,4 26, ,1 284,4 25, ,1 284,4 25, ,1 284,4 25, ,1 284,4 25, ,1 284,4 24, ,1 284,4 24, ,1 284,4 24, ,1 284,3 24, ,1 284,3 24, ,1 284,3 23, ,1 284,3 23, ,1 284,3 23, ,1 284,3 23, ,1 284,3 23,1 Max 69,9 284,5 33,5 20

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3)

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3) Flomberegning for Grøtneselva Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3) Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Oppdragsrapport B 13-2013 Flomberegning for Grøtneselva, Kvalsund og Hammerfest

Detaljer

Flomberegning for Vesleelva. Sande kommune i Vestfold

Flomberegning for Vesleelva. Sande kommune i Vestfold Flomberegning for Vesleelva Sande kommune i Vestfold Norges vassdrags- og energidirektorat 2015 Oppdragsrapport Flomberegning for Vesleelva, Sande kommune i Vestfold Oppdragsgiver: Forfatter: Breivollveien

Detaljer

Flomberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva og Mortendalselva. Storfjord kommune, Troms (204.B0 og 204.AZ) OPPDRAGSRAPPORT B

Flomberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva og Mortendalselva. Storfjord kommune, Troms (204.B0 og 204.AZ) OPPDRAGSRAPPORT B Flomberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva og Mortendalselva Storfjord kommune, Troms (204.B0 og 204.AZ) 16 2013 OPPDRAGSRAPPORT B Flomberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva og Mortendalselva

Detaljer

Flomberegning for Rolvelva, Nore og Uvdal kommune i Buskerud

Flomberegning for Rolvelva, Nore og Uvdal kommune i Buskerud Notat Til: Statens Vegvesen Fra: Thomas Væringstad Sign.: Ansvarlig: Sverre Husebye Sign.: Dato: Vår ref.: NVE 201100285-10 Arkiv: Kopi: 333 / 015.JB7A Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301

Detaljer

Flom- og vannlinjeberegning for Storelva (185.1A), Øksnes kommune i Nordland. Per Ludvig Bjerke og Thomas Væringstad

Flom- og vannlinjeberegning for Storelva (185.1A), Øksnes kommune i Nordland. Per Ludvig Bjerke og Thomas Væringstad Flom- og vannlinjeberegning for Storelva (185.1A), Øksnes kommune i Nordland Per Ludvig Bjerke og Thomas Væringstad 33 2015 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 33-2015 Flom- og vannlinjeberegning

Detaljer

Flomberegning for Forfjordelva og Roksøyelva

Flomberegning for Forfjordelva og Roksøyelva Flomberegning for Forfjordelva og Roksøyelva Andøy og Sortland kommune, Nordland (178.63Z og 178.62Z) Seija Stenius 16 2016 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 16-2016 Flomberegning for

Detaljer

Flomberegning for Horndøla

Flomberegning for Horndøla Flomberegning for Horndøla Hornindal kommune, Sogn og Fjordane (89.C20). Ann-Live Øye Leine 7 2016 R A P P O R T Rapport nr 7-2016 Flomberegning for Horndøla Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags-

Detaljer

Flomberegning for Opo (048.Z), Odda kommune i Hordaland. Thomas Væringstad

Flomberegning for Opo (048.Z), Odda kommune i Hordaland. Thomas Væringstad Flomberegning for Opo (048.Z), Odda kommune i Hordaland Thomas Væringstad 1 2015 O P P D R AG S R A P P O R T A Flomberegning for Opo (048.Z), Odda kommune i Hordaland Utgitt av: Redaktør: Forfattere:

Detaljer

Flomberegning av tre vassdrag i tilknytning til Reguleringsplan for omkjøring i Hammerfest sentrum

Flomberegning av tre vassdrag i tilknytning til Reguleringsplan for omkjøring i Hammerfest sentrum Flomberegning av tre vassdrag i tilknytning til Reguleringsplan for omkjøring i Hammerfest sentrum Petter Reinemo 14 2014 OPPDRAGSRAPPORT B Flomberegning for tre vassdrag i tilknytning til Reguleringsplan

Detaljer

Flomberegninger for Fedaelva, Kvinesdal kommune, Vest-Agder (025.3A1) Per Alve Glad

Flomberegninger for Fedaelva, Kvinesdal kommune, Vest-Agder (025.3A1) Per Alve Glad Flomberegninger for Fedaelva, Kvinesdal kommune, Vest-Agder (025.3A1) Per Alve Glad 28 2013 R A P P O R T Flomberegninger for Fedaelva, Kvinesdal kommune, Vest-Agder (025.3A1) Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Hydraulisk analyse for nedre del av ny riksvei 715 fra Osen til Årvåg. Per Ludvig Bjerke

Hydraulisk analyse for nedre del av ny riksvei 715 fra Osen til Årvåg. Per Ludvig Bjerke Hydraulisk analyse for nedre del av ny riksvei 715 fra Osen til Årvåg Per Ludvig Bjerke 22 2016 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 22-2016 Hydraulisk analyse for nedre del av ny riksvei

Detaljer

Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Erik Holmqvist

Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Erik Holmqvist Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Erik Holmqvist 27 2015 R A P P O R T Rapport nr 27 2015 Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags

Detaljer

Hydraulisk analyse for 16 bruer, Svenningdal i Nordland. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke

Hydraulisk analyse for 16 bruer, Svenningdal i Nordland. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Hydraulisk analyse for 16 bruer, Svenningdal i Nordland. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Norges vassdrags- og energidirektorat 2016 Rapport Hydraulisk analyse for 16 nye bruer på E6 ved Svenningdal, Nordland.

Detaljer

Revidert flomberegning for Sokna

Revidert flomberegning for Sokna Revidert flomberegning for Sokna Flomsonekartprosjektet Seija Stenius 60 2017 R A P P O R T Rapport nr 60-2017 Revidert flomberegning for Sokna Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Lars-Evan Pettersson 1 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna (128.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument

Detaljer

Flomberegning for Storelva

Flomberegning for Storelva Flomberegning for Storelva Stryn kommune, Sogn og Fjordane (087.5A0) Ann-Live Øye Leine 51 2017 R A P P O R T Rapport nr 51-2017 Flomberegning for Storelva Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags-

Detaljer

Impleo Web. Flom- og vannlinjeberegning for Høytverrelva i Bardu. Per Ludvig Bjerke 21 OPPDRAGSRAPPORT B

Impleo Web. Flom- og vannlinjeberegning for Høytverrelva i Bardu. Per Ludvig Bjerke 21 OPPDRAGSRAPPORT B Impleo Web Flom- og vannlinjeberegning for Høytverrelva i Bardu. Per Ludvig Bjerke 21 2015 OPPDRAGSRAPPORT B Impleo Web Oppdragsrapport B nr 21-2015 Flom- og vannlinjeberegning for Høytverrelva i Bardu.

Detaljer

Flomberegninger for Bæla (002.DD52), Lunde (002.DD52) og Åretta (002.DD51) i Lillehammer

Flomberegninger for Bæla (002.DD52), Lunde (002.DD52) og Åretta (002.DD51) i Lillehammer Internt notat Til: Paul Christen Røhr Fra: Anne Fleig. Ansvarlig: Sverre Husebye Dato: 28.08.2014 Saksnr.: 201404480-1 Arkiv: Kopi: Flomberegninger for Bæla (002.DD52), Lunde (002.DD52) og Åretta (002.DD51)

Detaljer

Flomberegning for Leira

Flomberegning for Leira Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Leira Lars-Evan Pettersson 16 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Leira (002.CAZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Dokument nr 16-2005 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Spjelkavikelva

Flomberegning for Spjelkavikelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Spjelkavikelva Lars-Evan Pettersson 5 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Spjelkavikelva (101.5Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr 5-2007

Detaljer

Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke

Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke 31 2016 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 31-2016 Flomberegning og hydraulisk analyse for

Detaljer

Flomberegning for Apeltun (056.32) Thomas Væringstad 58

Flomberegning for Apeltun (056.32) Thomas Væringstad 58 Flomberegning for Apeltun (056.32) Thomas Væringstad 58 2016 R A P P O R T Rapport nr 58-2016 Flomberegning for Apeltun (056.32) Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags- og energidirektorat Thomas

Detaljer

Flomberegning for Valldøla

Flomberegning for Valldøla Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Valldøla Thomas Væringstad 5 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Valldøla (100.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Dokument nr. 5-2005 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Aureelva

Flomberegning for Aureelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Aureelva Thomas Væringstad 9 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Aureelva (097.72Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr. 9-2007 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Lakselva i Misvær

Flomberegning for Lakselva i Misvær Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Lakselva i Misvær Lars-Evan Pettersson 2 2003 D O K U M E N T Flomberegning for Lakselva i Misvær (162.7Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2003 Dokument nr

Detaljer

Flomberegning for Lundeelva ved Kielland. Per Ludvig Bjerke OPPDRAGSRAPPORT B

Flomberegning for Lundeelva ved Kielland. Per Ludvig Bjerke OPPDRAGSRAPPORT B Flomberegning for Lundeelva ved Kielland Per Ludvig Bjerke 4 2014 OPPDRAGSRAPPORT B Flomberegning for Lundeelva ved Kielland, 022-4 Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Oppdragsrapport nr. 4-2014.

Detaljer

Flomberegning for Sørkedalselva

Flomberegning for Sørkedalselva Flomberegning for Sørkedalselva Lars-Evan Pettersson 10 2008 D O K U M E N T Flomberegning for Sørkedalselva (007.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2008 Dokument nr 10-2008 Flomberegning for Sørkedalselva

Detaljer

Flomberegning for Figgjo

Flomberegning for Figgjo Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Figgjo Lars-Evan Pettersson 15 2003 D O K U M E N T Flomberegning for Figgjo (028.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2003 Dokument nr 15-2003 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Nesttunvassdraget (056.3Z) Thomas Væringstad

Flomberegning for Nesttunvassdraget (056.3Z) Thomas Væringstad Flomberegning for Nesttunvassdraget (056.3Z) Thomas Væringstad 16 2014 R A P P O R T Flomberegning for Nesttunvassdraget (056.3Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr. 16-2014 Flomberegning

Detaljer

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark Utarbeidet av Thomas Væringstad Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune

Detaljer

Flomberegning for Longyearelva

Flomberegning for Longyearelva Flomberegning for Longyearelva Spitsbergen, Svalbard (400) Seija Stenius 7 2016 OPPDRAGSRAPPORT A Oppdragsrapport A nr 7-2016 Flomberegning for Longyearelva Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Dato: 1.9.2015 Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Figur 1 Kart

Detaljer

Flomberegning for Bygdaråi ved Seljord

Flomberegning for Bygdaråi ved Seljord Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Bygdaråi ved Seljord Erik Holmqvist 2 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Bygdaråi ved Seljord Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr. 2 2007.

Detaljer

Flomberegning for Eidfjordvassdraget

Flomberegning for Eidfjordvassdraget Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Eidfjordvassdraget Lars-Evan Pettersson 1 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Eidfjordvassdraget (050.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Dokument

Detaljer

Flomberegning for Lierelva

Flomberegning for Lierelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Lierelva Thomas Væringstad 8 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Lierelva (011.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr. 8-2007 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Levangselva. Lars-Evan Pettersson

Flomberegning for Levangselva. Lars-Evan Pettersson Flomberegning for Levangselva Lars-Evan Pettersson 20 2012 R A P P O R T Flomberegning for Levangselva (126.6Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Rapport nr 20-2012 Flomberegning for Levangselva

Detaljer

Revidert flomberegning for Reisavassdraget

Revidert flomberegning for Reisavassdraget Revidert flomberegning for Reisavassdraget Flomsonekartprosjektet Seija Stenius 18 2017 R A P P O R T Rapport nr 18-2017 Revidert flomberegning for Reisavassdraget Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges

Detaljer

Flomsonekartprosjektet. Flomberegning for Storelva og Nordelva. Thomas Væringstad D O K U M E N T

Flomsonekartprosjektet. Flomberegning for Storelva og Nordelva. Thomas Væringstad D O K U M E N T Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Storelva og Nordelva Thomas Væringstad 14 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Storelva (037.Z) og Nordelva (037.2Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Flomberegning for Ognaelva

Flomberegning for Ognaelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Ognaelva Erik Holmqvist 15 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Ognaelva (027.6Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Dokument nr 15 Flomberegning for

Detaljer

Flomberegning for Sira ved Tonstad. Lars-Evan Pettersson

Flomberegning for Sira ved Tonstad. Lars-Evan Pettersson Flomberegning for Sira ved Tonstad Lars-Evan Pettersson 6 2010 D O K U M E N T Flomberegning for Sira ved Tonstad (026.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2010 Dokument nr 6-2010 Flomberegning for

Detaljer

Flomberegning for Etna/Dokka (012.EZ)

Flomberegning for Etna/Dokka (012.EZ) Flomberegning for Etna/Dokka (012.EZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr 15-2007 Flomberegning for Etna/Dokka (012.EZ) Utgitt av: Forfatter: Norges vassdrags- og energidirektorat Lars-Evan

Detaljer

Flomberegning for Oltedalselva

Flomberegning for Oltedalselva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Oltedalselva Erik Holmqvist 12 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Oltedalselva (030.1Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Dokument nr 12-2005 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Oselva

Flomberegning for Oselva Flomberegning for Oselva Thomas Væringstad 14 2009 D O K U M E N T Flomberegning for Oselva (055.7Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2009 Dokument nr. 14-2009 Flomberegning for Oselva (055.7Z) Utgitt

Detaljer

Flomberegning for Vosso (062.Z)

Flomberegning for Vosso (062.Z) Flomberegning for Vosso (062.Z) Revidert juni 2015. Erik Holmqvist 56 2015 R A P P O R T Flomberegning for Vosso (062.Z) Utgitt av: Norges vassdrags og energidirektorat Redaktør: Forfattere: Erik Holmqvist

Detaljer

Flomberegning for Nitelva

Flomberegning for Nitelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Nitelva André Soot 16 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Nitelva (002.CC0) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr. 16 2007. Flomberegning for

Detaljer

Hydraulisk analyse i forbindelse med bygging av ny bru over Fjelna på Vinjeøra. Oppdragsrapport B nr. xx/2013 Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke

Hydraulisk analyse i forbindelse med bygging av ny bru over Fjelna på Vinjeøra. Oppdragsrapport B nr. xx/2013 Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Hydraulisk analyse i forbindelse med bygging av ny bru over Fjelna på Vinjeøra Oppdragsrapport B nr. xx/2013 Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Oppdragsrapport B

Detaljer

Flomberegning for Øysteseelvi

Flomberegning for Øysteseelvi Flomberegning for Øysteseelvi Thomas Væringstad 15 2009 D O K U M E N T Flomberegning for Øysteseelvi (052.6Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2009 Dokument nr. 15-2009 Flomberegning for Øysteseelvi

Detaljer

Flomberegning for Vansjø og Mosseelva. Lars-Evan Pettersson

Flomberegning for Vansjø og Mosseelva. Lars-Evan Pettersson Flomberegning for Vansjø og Mosseelva Lars-Evan Pettersson 3 2008 D O K U M E N T Flomberegning for Vansjø og Mosseelva (003.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2008 Dokument nr 3-2008 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Ulefoss

Flomberegning for Ulefoss Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Ulefoss Lars-Evan Pettersson 5 2006 D O K U M E N T Flomberegning for Ulefoss (016.BZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2006 Dokument nr 5-2006 Flomberegning

Detaljer

Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på strekningen Sørelva-Storjord Nordland

Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på strekningen Sørelva-Storjord Nordland Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på strekningen Sørelva-Storjord Nordland Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 1 Oppdragsrapport B x/2014 Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Flomberegning for Sogndalselvi

Flomberegning for Sogndalselvi Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Sogndalselvi Turid-Anne Drageset 6 2003 D O K U M E N T Flomberegning for Sogndalselvi (077.3Z) Flomsonekartprosjektet Norges vassdrags- og energidirektorat 2003

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Vedlegg 6. Storelva kraftverk i Talvik i Alta Kommune Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets

Detaljer

Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon

Detaljer

Flomberegning for Audna ved Konsmo, 023.B. Erik Holmqvist

Flomberegning for Audna ved Konsmo, 023.B. Erik Holmqvist Flomberegning for Audna ved Konsmo, 023.B Erik Holmqvist 2 2006 D O K U M E N T Flomberegning for Audna ved Konsmo Norges vassdrags- og energidirektorat 2006 Dokument nr. 2 2006. Flomberegning for Audna

Detaljer

Flomberegning for Rauma (103.Z)

Flomberegning for Rauma (103.Z) Flomberegning for Rauma (103.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Dokument nr 8-2004 Flomberegning for Rauma (103.Z) Utgitt av: Forfatter: Norges vassdrags- og energidirektorat Lars-Evan Pettersson

Detaljer

Vegårshei kommune. Flom- og vannlinjeberegning i planområde for Myra og Vegår, Vegårshei Kommune

Vegårshei kommune. Flom- og vannlinjeberegning i planområde for Myra og Vegår, Vegårshei Kommune Vegårshei kommune Flom- og vannlinjeberegning i planområde for Myra og Vegår, Vegårshei Kommune Februar 2016 RAPPORT Flom- og vannlinjeberegning Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 16208001-1 16208001 04.02.2015

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Figur 1 Nedbørsfeltene

Detaljer

Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden

Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Lars-Evan Pettersson 9 2008 O P P D R A G S R A P P O R T A Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Norges vassdrags- og energidirektorat 2008 Oppdragsrapport

Detaljer

Flomberegning for Namsen

Flomberegning for Namsen Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Namsen Lars-Evan Pettersson 19 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Namsen (139.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr 19-2007 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Tanavassdraget

Flomberegning for Tanavassdraget Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Tanavassdraget Lars-Evan Pettersson 8 2002 D O K U M E N T Flomberegning for Tanavassdraget (234.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2002 Dokument nr 8 Flomberegning

Detaljer

Utarbeidet av: Jan-Petter Magnell NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde IV (flomhydrologi)

Utarbeidet av: Jan-Petter Magnell NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde IV (flomhydrologi) Utarbeidet av: Jan-Petter Magnell NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde IV (flomhydrologi) Kontrollert av: Kjetil Sandsbråten NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde IV (flomhydrologi) Oslo Dam Saggrenda

Detaljer

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning TAG Arkitekter AS Kopi til: Fra: Sigri Scott Bale Sweco Norge AS, avd. Trondheim Innledning I forbindelse med boligutbygging ved Ekeberg i Lier

Detaljer

Hydrologiske data til utløp Sørfjordelva (167.2A), Sørfold kommune i Nordland

Hydrologiske data til utløp Sørfjordelva (167.2A), Sørfold kommune i Nordland Notat Til: Fra: Ansvarlig: Dato: Vår ref.: Arkiv: Kopi: Minikraft AS, v/alf Arne Eide Seija Stenius Sverre Husebye NVE NVE 200905546-2 hv/shu 333/167.2A Region Nord Kongens gate 14-18 Postboks 394 8505

Detaljer

Flomberegning for Moldeelva

Flomberegning for Moldeelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Moldeelva Thomas Væringstad 17 2003 D O K U M E N T Flomberegning for Moldeelva (105.6Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2003 Dokument nr. 17-2003 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Dale i Bergdalsvassdraget (061.Z) Ann-Live Øye Leine

Flomberegning for Dale i Bergdalsvassdraget (061.Z) Ann-Live Øye Leine Flomberegning for Dale i Bergdalsvassdraget (061.Z) Ann-Live Øye Leine 21 2017 R A P P O R T Rapport nr 21-2017 Flomberegning for Dale i Bergdalsvassdraget (061.Z) Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges

Detaljer

Flomberegning og hydraulisk analyse i forbindelse med nye bruer i prosjektet Helgeland Nord.

Flomberegning og hydraulisk analyse i forbindelse med nye bruer i prosjektet Helgeland Nord. Flomberegning og hydraulisk analyse i forbindelse med nye bruer i prosjektet Helgeland Nord. Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 1 Oppdragsrapport B 32/2014 Flomberegning og hydraulisk analyse i

Detaljer

VAN N LI N JEBEREGNI N G FOR VI GGA

VAN N LI N JEBEREGNI N G FOR VI GGA Oppdragsgiver: Oppdrag: 603710-02 Dato: 17.02.2017 Skrevet av: Ingrid Alne Kvalitetskontroll: Jon Zeigler VAN N LI N JEBEREGNI N G FOR VI GGA INNHOLD 1 Innledning... 2 2 Nedbørfelt... 3 3 Flomberegning...

Detaljer

Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til

Detaljer

Flomberegning for Årdalselva

Flomberegning for Årdalselva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Årdalselva Lars-Evan Pettersson 14 2004 D O K U M E N T Flomberegning for Årdalselva (033.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Dokument nr 14-2004 Flomberegning

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Hydrologi for små kraftverk - og noen mulige feilkilder Thomas Væringstad Hydrologisk avdeling Nødvendige hydrologiske beregninger Nedbørfelt og feltparametere Middelavrenning

Detaljer

Flomberegning for Strynevassdraget

Flomberegning for Strynevassdraget Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Strynevassdraget Stian Solvang Johansen Erik Holmqvist 14 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Strynevassdraget (088.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Flomberegning for Audna ved Vigeland, 023.Z. Erik Holmqvist

Flomberegning for Audna ved Vigeland, 023.Z. Erik Holmqvist Flomberegning for Audna ved Vigeland, 023.Z Erik Holmqvist 11 2010 D O K U M E N T Flomberegning for Audna ved Vigeland Norges vassdrags- og energidirektorat 2010 Dokument nr. 11 2010. Flomberegning for

Detaljer

Revidert flomberegning for Vefsna og Skjerva

Revidert flomberegning for Vefsna og Skjerva Revidert flomberegning for Vefsna og Skjerva Flomsonekartprosjektet Seija Stenius 17 2017 R A P P O R T Rapport nr 17-2017 Revidert flomberegning for Vefsna og Skjerva Utgitt av: Redaktør: Forfattere:

Detaljer

Flomberegning for Stjørdalselva

Flomberegning for Stjørdalselva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Stjørdalselva Lars-Evan Pettersson 13 2003 D O K U M E N T Flomberegning for Stjørdalselva (124.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2003 Dokument nr 13-2003

Detaljer

Vedlegg 10 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk

Vedlegg 10 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk Side 1/13 Datert 11.12.2012 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon

Detaljer

Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter?

Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter? Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter? Hydrologisk avdeling, NVE Thomas Væringstad Norges vassdrags- og energidirektorat 2 Nødvendige hydrologiske beregninger Nedbørfelt og feltparametere

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS).

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS). Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS). Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Flomberegning for Vigga

Flomberegning for Vigga Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Vigga Erik Holmqvist 11 2004 D O K U M E N T Flomberegning for Vigga (012.EBZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Dokument nr 11-2004 Flomberegning for

Detaljer

Flomberegning for Batnfjordelva (108.3Z) Flomsonekartprosjektet

Flomberegning for Batnfjordelva (108.3Z) Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Batnfjordelva (108.3Z) Flomsonekartprosjektet Norges vassdrags- og energidirektorat 2003 Dokument nr 5-2003 Flomberegning for Batnfjordelva (108.3Z) Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Høie mikro kraftverk. Vedlegg

Høie mikro kraftverk. Vedlegg Høie mikro kraftverk. Vedlegg Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av

Detaljer

Flomberegning for Sandvikselva

Flomberegning for Sandvikselva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Sandvikselva Thomas Væringstad 8 2003 D O K U M E N T Flomberegning for Sandvikselva (008.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2003 Dokument nr. 8-2003 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund

Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund Erik Holmqvist 5 2000 D O K U M E N T Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund (311. Z) Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Flomberegning for Fjellhammarelva/Sagelva

Flomberegning for Fjellhammarelva/Sagelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Fjellhammarelva/Sagelva Turid-Anne Drageset Lars-Evan Pettersson 4 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Fjellhammarelva/Sagelva (002.CBZ) Norges vassdrags- og

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk. 1 Overflatehydrologiske forhold

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk. 1 Overflatehydrologiske forhold Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk. Skjemaet skal sikre

Detaljer

Flomberegning for Gaulavassdraget (122.Z) Flomsonekartprosjektet Lars-Evan Pettersson

Flomberegning for Gaulavassdraget (122.Z) Flomsonekartprosjektet Lars-Evan Pettersson Flomberegning for Gaulavassdraget (122.Z) Flomsonekartprosjektet Lars-Evan Pettersson 15 2000 D O K U M E N T Flomberegning for Gaulavassdraget (122.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Dokument

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG Hydrologi. Gunnar Størksen

NOTAT SAMMENDRAG Hydrologi. Gunnar Størksen NOTAT OPPDRAG Flomvurdering ved Sanddalsbotn DOKUMENTKODE 416492-RIVass-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER TOWN HOUSE ANSVARLIG ENHET KONTAKTPERSON Gunnar Størksen 3084 Hydrologi KOPI SAMMENDRAG

Detaljer

Flom- og vannlinjeberegning for Roksøyelva

Flom- og vannlinjeberegning for Roksøyelva Flom- og vannlinjeberegning for Roksøyelva Sortland kommune, Nordland (178.62Z) Seija Stenius 18 2016 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 18-2016 Flom- og vannlinjeberegning for Roksøyelva

Detaljer

5.B: NVEs FLOMSONEKARTLEGGING - RETNINGSLINJER FOR FLOMBEREGNINGER

5.B: NVEs FLOMSONEKARTLEGGING - RETNINGSLINJER FOR FLOMBEREGNINGER 5.B: NVEs FLOMSONEKARTLEGGING - RETNINGSLINJER FOR FLOMBEREGNINGER Ansvarlig: Godkjent dato: 19.03.2013 Lars-Evan Pettersson HV 1. Innledning... 2 2. Generell arbeidsgang... 2 3. Datagrunnlag... 3 3.1

Detaljer

Flom- og vannlinjeberegning for Forfjordelva

Flom- og vannlinjeberegning for Forfjordelva Flom- og vannlinjeberegning for Forfjordelva Andøy kommune, Nordland (178.63Z) Seija Stenius 17 2016 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 17-2016 Flom- og vannlinjeberegning for Forfjordelva

Detaljer

Flomfrekvensanalyse for Z Lauvsneselva

Flomfrekvensanalyse for Z Lauvsneselva Flomfrekvensanalyse for 137.7 Z Lauvsneselva Beate Sæther 8 2006 O P P D R A G S R A P P O R T A Flomfrekvensanalyse for 137.7 Z Lauvsneselva Norges vassdrags- og energidirektorat 2006 Oppdragsrapport

Detaljer

Flomberegning for tilløpselver til Svelavatn i Bjerkreimsvassdraget (027.Z)

Flomberegning for tilløpselver til Svelavatn i Bjerkreimsvassdraget (027.Z) Flomberegning for tilløpselver til Svelavatn i Bjerkreimsvassdraget (027.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2002 Dokument nr. 19-2002 Flomberegning for tilløpselver til Svelavatnet i Bjerkreimsvassdraget

Detaljer

Revidert flomberegning for nedre del av Arendalsvassdraget (019.Z). Erik Holmqvist 20

Revidert flomberegning for nedre del av Arendalsvassdraget (019.Z). Erik Holmqvist 20 Revidert flomberegning for nedre del av Arendalsvassdraget (019.Z). Erik Holmqvist 20 2017 R A P P O R T Rapport nr 20-2017 Revidert flomberegning for nedre del av Arendalsvassdraget (019.Z). Utgitt av:

Detaljer

Flom- og vannlinjeberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva og Mortendalselva

Flom- og vannlinjeberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva og Mortendalselva Flom- og vannlinjeberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva og Mortendalselva Storfjord kommune, Troms (204.B0 og 204.AZ) 17 2013 OPPDRAGSRAPPORT B Flom- og vannlinjeberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva

Detaljer

Flomberegning for Hønefoss. Erik Holmqvist

Flomberegning for Hønefoss. Erik Holmqvist Flomberegning for Hønefoss Erik Holmqvist 13 2002 D O K U M E N T Flomberegning for Hønefoss (012.E0) Norges vassdrags- og energidirektorat 2002 Dokument nr 13 2002. Flomberegning for Hønefoss, 012.E0

Detaljer

Areal+ AS. Flom- og vannlinjeberegning, Fyrverkerilager i Follebu

Areal+ AS. Flom- og vannlinjeberegning, Fyrverkerilager i Follebu Areal+ AS Flom- og vannlinjeberegning, Fyrverkerilager i Follebu Utgave: 1 Dato: 01.10.2015 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Areal+ AS Rapporttittel: Flom- og vannlinjeberegning, Fyrverkerilager i

Detaljer

Kunde: Gjerdrum kommune Prosjekt: Detaljregulering for ny gang- og sykkelveg fra Klampenborg til Leikvoll

Kunde: Gjerdrum kommune Prosjekt: Detaljregulering for ny gang- og sykkelveg fra Klampenborg til Leikvoll RAPPORT BEREGNING AV FLOM OG KULVERTDIMENSJONER VED FJELDLY OG LEIKVOLL, GJERDRUM KOMMUNE Kunde: Gjerdrum kommune Prosjekt: Detaljregulering for ny gang- og sykkelveg fra Klampenborg til Leikvoll Prosjektnummer:

Detaljer

Flomberegning for nedre del av Arendalsvassdraget

Flomberegning for nedre del av Arendalsvassdraget Flomsonekartprosjektet Flomberegning for nedre del av Arendalsvassdraget Lars-Evan Pettersson 22 2005 D O K U M E N T Flomberegning for nedre del av Arendalsvassdraget (019.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer