Forelesning 13: Norsk miljøpolitikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forelesning 13: Norsk miljøpolitikk"

Transkript

1 Forelesning 13: Norsk miljøpolitikk Formål - forstå hovedlinjene i norsk miljøpolitikk (ulike forvaltningregimer, prinsippene bak virkemiddelbruk) se disse hovedlinjene i et historisk perspektiv (hvor var vi hvor er vi hvor går vi?) Eirik Romstad Handelshøgskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap Disposisjon Dagens norske miljøpolitikk forvaltningsområder forvaltningsprinsipp bruk av økonomiske virkemiddel? Langsiktige linjer i norsk miljøpolitikk fra "klassisk vern" til "aktiv planlegging" "nye" miljøproblemer klima oljesektoren hva sier forskninga om norsk miljøpolitikk E. Romstad: ECN 170 Forelesning

2 Norsk miljøpolitikk (1) Virkemiddel Politikkelement Vern/forbud Plan Økonomi Arealforvaltning Fylke/kommune Tilskott enkelte bruksformål Arter Biologisk mangfold Forurensninger Kraft/næringsinteresser (verker og bruk) Klima Rødliste/trua "Frivillig" vern Nasj.park/reserv. Adm.kvoter Konsesjoner Noen utslippsskatter Drivstoffavgifter Oms.kvoter Merknad: Rovdyrforvaltning et spesielt og konfliktfylt område med masse "følelser". Rovdyrsonepolitikken har ikke vært spesielt vellykka (gjelder både fra miljø- og næringssynspunkt)... norsk miljøpolitikk (2) Miljøstatus De fleste "punktutslipp" er nå korrigert unnatak: kloakk fra spredt bebyggelse Arealavrenning ("diffuse utslipp") fra landbruket (overgjødsling) gjenstår fortsatt sprøytemiddelrester: bedre men ikke full kontroll Biologisk mangfold: store utfordringer gjentstår (spes. knytta til arealbruk) artsvern OK, men arters overlevelse spes Konsesjonssakene som har fått mest fokus: oljeboring i Lofoten E. Romstad: ECN 170 Forelesning

3 ... norsk miljøpolitikk (3) Økonomiske virkemidler miljøavgiftsutvalgene (Finansdept) klimapolitikken: omsettelige kvoter (MDep + Fin) arealforvaltninga (landbruk): arealstøtte (LMD) Kompensasjonsordninger (bøte på skade til særdeles utsatte grupper) erstatning for rovdyrtap (LMD) merknad 1: Sverige har et system med betaling etter forventa tap, ikke faktiske tap merknad 2: Hvorfor ikke kompensasjon til eiere av jaktretter? Norsk miljøpolitisk historie (1) Hovedtrekk: Fra klassisk vern til aktiv planlegging Miljøpolitikken fram til 1970 klassisk vern (artsvern, nasjonalparker) kraftutbyggingskonfliktene (Mardøla, seinere Alta) noen enkeltsaker på forurensingssida (fluorutslippa Årdal-Sunndal)... etter 1970 miljøpolitikken inn i planarbeidet (nasjonale planer, etter hvert også kommuneplanene) Miljøverndepartementet oppretta 1972 (prof. Olav Gjærevoll NTH -- "blome Olav") "føre-var" prinsippet E. Romstad: ECN 170 Forelesning

4 ... norsk miljøpolitisk historie (2) Miljøproblemer viser seg over tid tallet: DDT og andre profilerte miljøgifter i dag ute av bruk: bidragende årsak til at rovfugl som ørn og falk er i framvekst (arter på toppen av næringskjeden, DDT påvirka hardhet i egga) nye: kommer stadig til (70-tallet: PCB/asbest) siste: klima / olje Nye problemer: en del av miljøpolitikkens egenart -- vil alltid være på etterskudd, sjøl med en "føre-var" politikk avvegning: hvor mye føre var ("for mye": og noen kostnader)... norsk miljøpolitisk historie (3) Norsk miljøpolitikk påvirka/forma av næringslivsinteresser ingen "bombe" - politikk utvikles med viktige interessenter involvert (= demokratiforståelse) to nyere dr.grader ved UiO: sterke økonomiske interesser, med industrien i førersetet, har spilt en nøkkelrolle innen disse politikkområdene miljøinteresser, i allianse med naturvitenskapelige miljøer, vært betydningsfulle motkrefter Norsk klimapolitikk: PIL og NHO E. Romstad: ECN 170 Forelesning

5 ... norsk miljøpolitisk historie (4) Fluorutslipp fra aluminiumsverka i Årdal og Sunndal (50-tallet) løfta sakene opp på nasjonalt nivå: første forurensningssak som fikk nasjonal oppmerksomhet starten: industriprep. møtte som sakkyndige sakkunnskap ikke omgjort til forurensningspolitikk uten engasjerte aktører: stor betydning gjennom kombinasjon av veterinærmedisinske diagnoser og en sterk landbruksinteresse... norsk miljøpolitisk historie (5) Fra fluor i Årdal/Sunndal til sur nedbør sosiale bevegelser stor betydning i allianse med naturvitenskapelige miljøer i overgangen til 1970-talle motkreftene vant fram vedr. oljefyrt kraftverk i Vestfold (Røykskaderådet sa nei til konsesjon) 80-tallet: sur nedbør (fra England + kontinentet) omfattende skogprosjekt skulle dokumentere forsuringseffekter, men mislyktes Eilif Dahl (UMB): ikke rart - bufringskapasiteten i jord er stor - planter dør ikke av forsuring men av aluminiumsforgiftning (sideeffekt av at forsuringsbufferen aktiveres) E. Romstad: ECN 170 Forelesning

6 Dagens miljøutfordringer Klima lønnsomt for verden (Sternrapporten) men best for den enkelte å være gratispassasjer på at andre gjør noe 1/N : "gratispassasjer" - byrdefordeling nasjonale og internasjonale virkemidler Biologisk mangfold har ikke fått på plass prinsipp for arealforvaltning i Norge (eller resten av verden) mulig unnatak: Australia's "bush tender" egen forskning: auksjoner av biologisk mangfold kontrakter Oppsummering Hovedtrekk over tid: klassisk vern plan miljøstatus har gjennomgående blitt bedre (punktutslipp og giftige stoff) "velstandsfella" : bruk og kast Bredt spekter av virkemiddel økonomiske virkemiddel mest brukt på de "nye problema" = klima "Føre var" innført på "pratestadiet", men aldri skikkelig operasjonalisert - (økonomi: opsjonsverdi) E. Romstad: ECN 170 Forelesning

Cdg\Zhd[[Zcia^\ZjigZYc^c\Zg '%%./&+ Globale miljøutfordringer norsk politikk

Cdg\Zhd[[Zcia^\ZjigZYc^c\Zg '%%./&+ Globale miljøutfordringer norsk politikk NOU Cdg\Zhd[[Zcia^\ZjigZYc^c\Zg '%%./&+ Globale miljøutfordringer norsk politikk Hvordan bærekraftig utvikling og klima bedre kan ivaretas i offentlige beslutningsprosesser Cdg\Zhd[[Zcia^\ZjigZYc^c\Zg

Detaljer

Forelesning 10: Virkemidler i klimapolitikken

Forelesning 10: Virkemidler i klimapolitikken Forelesning 10: Virkemidler i klimapolitikken Formål - forstå at klima som den (til nå) største eksterneffekten omfattende tiltak er nødvendige for å unngå kritisk oppvarming "billig er bra" i klimapolitikken

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

Det er norsk sokkel som teller. Eksport av oljeteknologi. Norge for Statoil?

Det er norsk sokkel som teller. Eksport av oljeteknologi. Norge for Statoil? Norge for Statoil? Av: Hans Henrik Ramm - 12. februar, 2007 Hydro/Statoil-prosessen smaker sterkt av det korporative samfunn der statsmakt og kommersiell makt blandes sammen bak lukkede dører. Statoil

Detaljer

Forelesning 3: Inflasjon og prisnivå Arbeidsmarkedet

Forelesning 3: Inflasjon og prisnivå Arbeidsmarkedet Forelesning 3: Inflasjon og prisnivå Arbeidsmarkedet Formål - forstå hvordan inflasjon virker på velferden i samfunnet tilbudet og etterspørselen (av ulike grupper arbeidskraft) påvirker lønninger, tarifflønn

Detaljer

Partner for arbeidsmiljø det norske verneombudets rolle og funksjon

Partner for arbeidsmiljø det norske verneombudets rolle og funksjon Partner for arbeidsmiljø det norske verneombudets rolle og funksjon Sammendrag av rapporten Hans Torvatn, Ulla Forseth og Thale Kvernberg Andersen SINTEF Teknologi og samfunn, Ny praksis Oktober 2007 SINTEF

Detaljer

Forelesning 4: Analyse og virkemidler for auka velferd

Forelesning 4: Analyse og virkemidler for auka velferd Forelesning 4: Analyse og virkemidler for auka velferd Formål rammeverk for analyse av virkemidler virkemidler (reguleringer) for å bedre velferden (samfunnsnytten) analysere valg av virkemiddel ("prosjektanalyse")

Detaljer

St.meld. nr. 21 (2004 2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand

St.meld. nr. 21 (2004 2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand St.meld. nr. 21 (2004 2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand Forord Regjeringen legger med dette fram en ny stortingsmelding om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund. Grønt lys for blå verden Unge Høyres miljøprogram

Unge Høyres Landsforbund. Grønt lys for blå verden Unge Høyres miljøprogram Unge Høyres Landsforbund Grønt lys for blå verden Forord komitè ble satt ned av Landsstyret 18. februar 2007. Komiteen har bestått av Eivind Saga (leder), Fredrik Gierløff, Ingrid Thunem, Sebastian Næss

Detaljer

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 122: Kandidatnummer: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Handelshøgskolen - UMB Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer).

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Norsk miljøpolitikk og EU

Norsk miljøpolitikk og EU Rapport # 19 Norsk miljøpolitikk og EU EØS-avtalen som inspirasjonskilde og maktmiddel Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet

Detaljer

Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk. Rapport 2 2005

Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk. Rapport 2 2005 Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk Rapport 2 2005 Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk ISBN 82-92447-04-0 Utgitt: Oslo, april 2005 Omslag: Enzo Finger Design AS Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 2 Forside, bakside og alle foto: Hilde Nicolaisen / RIO Innhold: Forord side 4 Virksomhetens art og lokalisering Fortsatt drift Redegjørelse for årsregnskapet

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

MILJØSTATUS I EUROPA 2015 SYNTESERAPPORT

MILJØSTATUS I EUROPA 2015 SYNTESERAPPORT MILJØSTATUS I EUROPA 2015 SYNTESERAPPORT MILJØSTATUS I EUROPA 2015 SYNTESERAPPORT Grafisk design: EEA/Intrasoft International S.A Layout: Rosendahl-Schultz Grafisk/EEA Juridisk meddelelse Innholdet i

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer

Eksamen i: ECN 120 Makroøkonomi 1 Mandag 27. januar 2014, 09:00-12:00 (3 timer) B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

Eksamen i: ECN 120 Makroøkonomi 1 Mandag 27. januar 2014, 09:00-12:00 (3 timer) B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 120: Kandidatnummer: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Handelshøgskolen Eksamen i: ECN 120 Makroøkonomi 1 Mandag 27. januar 2014, 09:00-12:00 (3 timer) Verktøy: B1: utdelt kalkulator,

Detaljer

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Jørund K Nilsen og Magne Langset Februar 2010 Innhold: SAMMENDRAG...1

Detaljer

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

BÆREKRAFTIG UTVIKLING BÆREKRAFTIG UTVIKLING En Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens konsumbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. Begrepet ble allment

Detaljer

På en grønn gren med opptrukket stige

På en grønn gren med opptrukket stige Helgekommentar Moss Avis, 10. desember 2011 På en grønn gren med opptrukket stige Av Trygve G. Nordby Tirsdag denne uken våknet jeg til klokkeradioen som fortalte at oppslutningen om norsk EU medlemskap

Detaljer

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria 2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria Takk for invitasjonen. HMS og vernearbeid i Norge. Mitt navn er Kjell Erik Bogen og kommer fra Fellesforbundet i Norge.

Detaljer

Rappor t. Rapport nr. 4/02. På vei mot bærekraftig utvikling? En diskursanalyse av Lier og Åls arbeid med Lokal Agenda 21 UNIVERSITETET I OSLO

Rappor t. Rapport nr. 4/02. På vei mot bærekraftig utvikling? En diskursanalyse av Lier og Åls arbeid med Lokal Agenda 21 UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 4/02 På vei mot bærekraftig utvikling? En diskursanalyse av Lier og Åls arbeid med Lokal Agenda 21 Gard Lindseth Rappor t Program for forskning og utredning for et bærekraftig

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 setter valget av norsk skogstrategi på spissen

Statsbudsjettet for 2015 setter valget av norsk skogstrategi på spissen Statsbudsjettet for 2015 setter valget av norsk skogstrategi på spissen Vedlegg 1. Bakgrunnsnotat av Johan C. Løken, styreleder i Det norske Skogselskap (20.10.2014) Innledning Det norske Skogselskap gjorde

Detaljer

Den nordiske velferdsmodellen

Den nordiske velferdsmodellen Kristofer Lehmkuhl Forelesning 2008 Den nordiske velferdsmodellen Av Kristin Halvorsen Finansminister Kristofer Lehmkuhl Forelesning Norges Handelshøyskole Bergen, 23. september 2008 ISSN 0452-7208 Satt

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

Politisk diskurs og klimaendringer

Politisk diskurs og klimaendringer Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 VF-notat 12/06 Internett: www.vestforsk.no Politisk diskurs og klimaendringer Presentasjoner i forbindelse med doktor polit avhandling ved Norges

Detaljer

Et miljø- og klimaløft i Steinkjer

Et miljø- og klimaløft i Steinkjer Til Senterpartiets programkomité Et miljø- og klimaløft i Steinkjer Forslag fra miljøpolitisk arbeidsgruppe Februar 2015 Sammendrag av Arbeidsgruppas anbefalinger I 2007 tok Senterpartiet initiativ til

Detaljer

Høringsuttalelse fra Greenpeace vedrørende forslag til Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (Naturmangfoldsloven).

Høringsuttalelse fra Greenpeace vedrørende forslag til Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (Naturmangfoldsloven). Høringsuttalelse fra Greenpeace vedrørende forslag til Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (Naturmangfoldsloven). Innholdsfortegnelse 1 Innledning. 2 1.1 Noen gledelige punkter 2 2

Detaljer