Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden."

Transkript

1 Infmjnbld f ifln E i Fk E i Fk N. 2 / 2015 Ny n å «ølb». L iidn.

2 E i Fk N E i Fk Pbk Dmmn Tlf: Fx: E-: O.n: Bnki: Sifln ld: Bi Sn Jnn K: P Hn Rvijn: Rviklli, Knb Undmni: Fildlfi, Dmmn D:.fmfm.n Tykk: W, Pnn Miljømk ykkk E i Fk n fiånd ifl m div nødjlkjn, bid bln bn, vnlik vikm, ndld v vnli, k/biblm lidn. Hl Fn å b f bn å «ølb» nf Sfi LEDER Fnvn i 2014 ikk il E i Fk. Sml n ,39 kn! OM VEIEN VIDERE Fnvn bl i 2012 d ildjln Gi Ynv Hvd ø m D-ifln i n n nn nmlkjn m bl ml i lklvi. Sn mø jnli Skjl Ldn Gi Ynv Hvd v n k kff d bl nkn m n åli nmlkjn i føjlid fød. I 2012 v d nijnn Sli å Filin m fikk vn. Å bl lkl nijn i Fn m div md jlnd il d blik lndn ild. I 2014 v d E i Fk m bl vl m mk v vn f fnn. F å ml n nn bl d n fmø i Kl, bøk å kl, n kn, nml md bø, nmlbø (Fn) å kjøn kf, dl jlklmm my, my m. D bild kn å m n illjn v Fnz Jnn n liv. Hn v villi il å å ny kjn vi, l fidn ky bk, dd kl n f vdn n vill lv liv, bl Df føl vi d nli fmil å nv f å fø bid vid. Al m bn dd d ll n kl fmn m idni. På ømål f nd m v fldn bid md, v v llid: VI mijnæ vi! D vi d nå. All d i dli bid i fkjlli yk, mn fn likvl l il å nj f d bid kl bli iv å n nvfll må. D vi li kknmli f. D ny y lld bl i fll v. E i Fk d n i ny nnnd bidå. I fi nmm v bld ki vi nn nkl fmidln m vi k i. F å få n dnli vik vi f nn i il vå bidfl. Ln Jnn lld væ i Bli n Fnz bn. D v væ nødvndi m Fnz, lik fø n død, dd n mni v bid. D kn d l m m d nn d i bld. J, Bi S. Jnn, ny ymdlm Lil Jnn Fllnd, bøk Tm Ac kln Db bnjmmn i Ad. Lil fikk bli bd kjn md bid b i jm md ny ijn ny ånm. Ln kk væ i Bli i d d bld å i ykkn å fdn il Rmni. Føl md! D bli nnnd! f nmn i i n fdnd jn dd kl lniki mål. Si, mn ikk m fd n il å fnn kmm! D ny y. F vn: Hidi Kld, Bi S. Jnn, Ln Jnn, Lil Jnn Fllnd, P Hn Viv Zl-Oln Hn. 20 KRONER KLEMMEN! J, kk! En føjlklm vill mn f d l klmm f 1200 kn! Ikk å nå d bl dl v di «jlnln». EUROPA I FOKUS TAKKER SÅ VARMT VI KAN FOR OG SENDER MANGE KLEMMER TILBAKE TIL FOSENFOLKET! Gi Ynv Hvd lødnd v å jl d m n d m, i ill n vik v å læ nd å i. I d f dn dijnll dvnklndn vl kl 9c vd Ølnd Undmkl å i ø il Fnvn. 20 kn lv bl il 400 kn! 20 kn klmmn! Å nø v Fnvn v Av Wid (f vn) Ølnd kl, Gi Ynv Hvd, Ev My L f Ølnd Sbnk Skjl Ldn f vi Fn-flk. ALLE BILDENE HAR AVISEN FOSNAFOLKET GITT OSS 2 EUROPA I FOKUS NR NR EUROPA I FOKUS 3

3 f m d, ic T ly n n dy. T i d n ii d lly c d n ff i d ln l clim nfmd m q nk i d f L m c lify f nd l q i. nd l cv f m I nn c cnn n f fm l vy Bibl Sm Rm nk y c ly l c m L m l, licl d nd cn f N d f. I l n c c l i f y dy l. In i flfill n b ll nd v nd f miy nd m. I l y, c y ibl md i i cnn bcm v bn k fc f m nn fll im i cc iv. d n. Vkkln bln mflk biblkln i Bli I [#]: [I D] D ny y i E i Fk må n i ll ldd v bid. Ln Jnn d å vkl il Fcl (ølb) Kimi Hiv ni Alxndv I bln nd vi å vdn bid å nå vi ikk ild. Dn b mån å fn d å å b dkk n l vnli d å d dn v vi n nj. H n k f bøk: B njm v fø. Li n å v m mø m, mn lld knn j d v j fbd idn i vi v d. D j km n v n ml nd bd. Dili å å mn fnik nj n i n md å læ bkv bli il d! D li å væ c.20 n m mø f, mn flnn dd lå il f fll, å mn v jmm. Vmmn vi dd kjø fn b d v d vm i mm. U vi dkkn -2 å d v d å kmm n i vmn. D ml f Kl v d. E d få d v vm m. I mln lk d d d v yddi n i lkl. Gld m il å få å l vå ny mdbid Tm Løkkn il å ld bid. Allid mli f fbd! L iv Ly Bnn v n. Fnik d kjønn må lln i m n ly å må l l. Føkn v nj blid m i l. Lkln v n nd dd få n fik f bn å vn. H å fn vmmn fk. Sj bn v ild. H å li d å væ nd 20 bn, mn å dd flnn j i n. D kll vi dn li lkl kln dd mm blm. En flnbdd i lik mivl kn f bli nn m n idmi. F økln i nd j v fll. H bynn nn kl.8 ld å il kl.13. Uli flk læ md m njmn. D n v nj i n nkl ndv. H jø d kl f dn lkl kln. Fikk ilbkmld f k å dn li kln nn f Fcl kmm l n i læn i vnli kl nn d nd f måd. Uvdli, v kmmnn k bk. Sm vnli fikk vi dili vm m i iln. Rn n. Fi dm v i n å kjøkkn. Jnk Jnkv cc ln T Pildli Scl f P F m i cl i lif- nfm. I i lik d nd c - d ld y f I nk Ld I lcd k nd c f n nd ic b n f l ld ndnd f Sci. G y f m f Pildli cl f. I v di ln nd m ln bn f m lik climb mn f Tnfi. I v bn ly id m my nd. I ld m ly b my I [#]: [I D] Pildli cl f Slivn (nd dy nd c Wd f Gd. I v cm nl lif nd l miy. liz my cll nd iil if d y lc Sfi nd Piz) fndd f nd k nibiliy mlily m f my Ld I im nd ld fm Bl Gyy nd Svi. 1 N mbdø G K Wikø dd ydd nn ll vl v l im il å ln v dn. J dd n k fmjn m bn v EIF nk vid. Pn lnn vi dd nd vå ny mdbid Tm Rdmn Løkkn. D n n ndmnn kll jn i kljk v n ny n ld v. D å n knkn i måd vil bl.. jø d my nkl f nn å md knk il måd å vi dm jkn. Til l dd vi n k jnnmn v jk vi i n md i n nnn dl v Fcl. D kmm vi ilbk il. miy clld Pildli bic licl ic ill iv m ncy knld vl licl c P Slv Slvv å kknmli f ilbd. c Indc Old Tmn, Indc N Tmn, Ci Dc nd Pl Tly. P Slv Slvv 2 T cl bnc n m m, ic i Slivn nd dic f id f y m fm. Evy fi Scl f Sdy f mn mn v d f m f dy f ln. T 30 dn, v bn T cl ivn m lid biblicl I m vy nkfl cflly I lcd mn mny licn, nd b 8 n ndnd. id m nd cnd Gd f ivil f v b mniv dy f nd m y d f Gd. y y f k cc. l Bibl cl ciy. Tnk O cl Slivn i lcd nic cn cl my fi Gd bcm I v ndd mny m n f f m n n fcilii f dy. T nd cl. I v n m knld nd cl b i nd di vy nic m, ic nnc ln l d f Simn Hiv i d lik: cl i niq. T lc f miy. c. Skln i m lid biblk Dimi Lcv T ff i dd l Rm nnl. Dn fnd båd cnd cllnd Lzn m nkn m kk. lly d n qlify f l Bibl Smy c m f Simn Hnd iv - ni Tkk væ kln n vk md. T m i nid m d fm cl vy ly nd cnn flfill båd k kl nå ly nd nfmd mi ø ønk j kn få qimn f fml licl dc. If n i y, c y dn ccf 5 y nå v 120 lv bå vnkmn få Sm bvi! Nåvænd f EIF væ md clim å d iil nd il. I Til cnn cl, cl m. I l k fc f bl å f dnn viki dln v bid. jn. dd y m 20 nk Lcv f c ldy miy nd v bn nn cc A nd f l y d fi nd nn m. I l f y nd cnn bcm fll im dn. d cmld f y m båd fd fnd m må d, i Slivn i Sfi. Hv fø ikk f b li mø nk kkl Ld ll nd civd i i måndn cific. Ti mn å nk å. D i j lød ml lvn il n md øy llljfk in b nd i 2013) nd f fi y i (Dcmb n iiv md d åndli klim i ld niv ndv. Skln nd n. Mn v d m v md i n dn. W v cm m l n. ill f dm m v lik nn kmm il l kln ibl i iv. if ikk middl m nd vnli kln, mn fikk fllfø l v m v Bibln nli V m liv vik. Mn n i mc xcimn b å n f dm m lld d il fl- Ambdø K Wikø væ il jl i Bli. H f n idli mø Hli mø md nn v bn m kmm il Bnjmi. 4 EUROPA I FOKUS NR nx y. væ i mn å. I ill l: D vil å jn læ cm n T f nl i d m f il kndv læk d i fll mnn. O n ømål m d m li dn nkl nfm, ic nå bv d, nil. å j. D i væ viki! Df v biblklnclm v Fnz i nmnl. T y P Slv Slvv Jnn viki nmåd. i ln id ic å kknmli f ilbd i d lik: D bl nnl vn dn 2011 md d bild nl li J å kknmli il Gd f d fmål å n d ld f b i c nd i ilbd. J væ å n dl m d mn iøynmn i Bllc. jnnm ån, mn f i. O bv m d nik. Vå læ, D å bli d ndv dn cc Dimi Lcv miy. T cl id m dv mlv dy nd c Wd f Gd i n. Ty Smidi vil j få kk Gd d nk ønn m j d mli. Di mn vil k 8000 dll d å. D my n, mn vi d m å viki vi ikk kn l væ. Un d fndmn vil ikk bli ånd! Hvi d m øn kjnn f d n d bnn il f, å mk d vn: BIBELSKOLENE NR. 2 - D 2015 EUROPA I FOKUS 5 nd l P imi Lcv (dic P Slv Slvv ( di 2

4 Gjnyn md Ad v Lil Jnn Fllnd Om ll di bn n d i nd il å l i bibln, vil d væ fmki f dn lill lndbyn. Bn km lykkli v by md my d i mn mil m mnnn. T månd dd å idn vi bå vn dd mi. Nå v vdn, liv kll å vid. Så å E i Fk. Mmm j å fly f å mø vå mdbid i Ad, v i Rmni. D d v ikk l fmmd f m. Tidli j båd væ md nd ndm f Fildlfikikn i Sb å mijn i. T v bn m k å d mmn vi d nd f å i m y il n lndby m dd lvd n flm k n d. D lmm ll ikk d vi bøk mljmm d d bdd nmm fl m ly d d å lyln m km il å dm. På d kll vi nå båd mø bn lvn å mijnkln Tm Ac, bøk bnjmm Db md b bn, i il Fn, v d f få å idn bl bl n mni i fi mivl, dl å djn. E n døy im «mkjø» f Ad, km vi ndli fm il lndbyn. H bl vi mø v n bnflkk m v fvnnfll il bøk. D v ikk fi f j fikk nn «flbck» il m n bndm i fdn i Ml. D fø d v mmm bid m mijnæ. Oå v d fi kå, n m n fm f å få md v m kjdd, vkn m dd l i li, mn vm lkl d d n v fll l. Vi km mid i n djn. D y v liv, mn dd li bibl å fn. D l m m ll di bn n d i nd il å l i bibln, vil d væ fmki f dn lill lndbyn. Mn knn vi ny lkl i bkådn fyl v l l il bn m fikk læ å l, å d ikk n nåli døm. Tm Acndmmn dd md m Skln j bli ml. li nck il bn. E djnn dl d d il ll fmil, bn km lykkli v by md my d i mn mil m mnnn. Bøk å mijnkln Tm Ac jd nykk. H mø vi n kvn mnn m l ydli lvd Gd dd kl dm il å jø n f nd nn dm lv. Fl v dm fl vdn d ønk å læ bn å l, ndvi f Bibln, v å bn, i il Afik Ai ll væ ld f nd ndmm. Hv n dl ii dømm. Nå å d ll å mijnkln i å n nnnd livi. Fø jl i d ml il dn mnk dln v Mldv m vldi fi. Smmn md mn Bni dd d nj l byn il å ml n klæ m. P Simn fl m mnnk m km md l nynkjø klæ k f å nd d md ndmmn il nn m n d. D mmk, nå kln i n md å lnl n i il Mldv. Smidi d ån jn å dmmn, v d l klæ y il byn fi nby. Nå kn d ilby jmlø å bli md dm n d d n f å kl. T ivi n mnn å Tm Ac i å v k lk md bn m ld nd bn i Ad nm. Mål å knn v dm m v k. I Ad ø E i Fk bnjmm Db md bn. D ikk ijn, mn HJEM. Vi mø bn ndmm dy knn i klbid å middn. Nn v dm k li fi f å nkk md. Hli, æli ndmm m nkk nlk fni l. En v dm km jm md d l mil j å ln. Hn knn fll n nå v fiølæl i fll n md dnnl. Nn v bn v m lvli, d v ikk vnkli å d b å n mn. Gd v d df å mø d vkn m v nd dm. Vm, kjæli nj mnnk m k y mm f åd må. Mid i n v m n m ikk f m, dm ln, bli j mn v å n l n vijn m å jl d m. Vijnn m å d mnnk il å jø Gd ik ynli d v d li å ld dn lv i b vlånd. O n k mnn kvn fdn. Tm Ac-kln n b f Gd kjæli fdi. D fn n n f v Gd kn jø fmv. J ld m il å fln. D v ønd å fn bild v f kmnn Fnz Jnn, Tm Ac Skln nnl. Sv i fll n m fiølæl. 6 EUROPA I FOKUS NR NR EUROPA I FOKUS 7

5 viki mål: nd Rd: E i Fk Bk Dmmn ISSN: B-bld jnæ Tm Rdmn Løkkn fikk bcl i i liikk. H bdd i lik lnd læ fl åk. Fmidn v ik. S FORELØPIGE SISTE MISJONÆR BLE SENDT UT HØSTEN 2012 NÅ SIER HAN OPP JOBBEN I INTERNASJONAL SHIPPING FOR Å REISE UT SOM FRIVILLIG FOR åd ø i Rmni ln båd mill åndli jl, df å kln j, æli d ln væ ønk m å jø n d my f Bili m li d. n Dnb. EUROPA D ll fl i I FOKUS Sml Fl Oln 22 å fikk jmmn ødl flmmn. Innbyn if. Hn ikk v Tm Ac kln vån 2012, l n ønk væ å v fi, Hv nå i ll øv vdn d få å n n mnn jn Gd k, d i d ndl v m v bk mn f m. føl ijn d il ødl å l k å d d å yll Sml f j vk mn i k kjnn jm vikli f lykkli. Timi måd, D nå næm jnn mm n å i v m fivilli EUd md- kmm b ø bid m. il D d bøv m f bm f blnd lndbyn n Gid. i; v, fi flkl i E? vi, vf vdn mn v. Md dn yn Slik v n : vi jmm å vi ll D md d, jbb fn i liv il å kjnn di l mi vkn føl j vå. Slik liv lik j n il d ikk f ll i vdn. kmf il vn, mn Nå mn må kbb nd å nå ln kmm, å kk n øldyn f å j kkn md vd kbb, ld liv bl nødvndi bnn, vnnflk, mknivn, å mn dåli f- fyikk fn m n n. Df d j il l i kn md fånlivi Sfi, Bli. J vil bid md li l, ly ill. D bn i Fcl kl fl i di nkl øyblikkn j mli knn v fn v m viki f øln il bd liv. I m, v m i m ld n kmbjn v vnyly v j ly il. J nk å ønk m å i v m lv øyblikk ndl m il nd, å føl j j il j m lykkli d ikk d y kk E i j kjø ll i. D Fk m i m dnn ml k lvl, k mnn- il å jø n d. Alld d Sml øk m å kmm n å Tm Ac kln kv n n kll v å å il ny d. O m idn ikk bl n b m m vbvi d bl bi d n ilkjnn i kll il Bili m d dd bd å my f. I il mø i Bny-kikn bl n vl nd il jn. O Sml l I fll n md vnli, mnibid bnbid. Til md bnk n i n md! Fø jl kl n å få i n n kikkli kmnj md dl v m klæ. Vi b vå l m å k å Sml i bønn. Hn nnli ikk i il d l d, mn Gd nd m di, å lykk d. Pn Sim Vdn, Nl Pl,D. Rivi Tii, idnn f Pbvln I Rmni Simn Tm (Ld f T.A.Skln) Tm bli l vå ny nd jkld å f kln å «Sølb» Sml nf Oln Sfi. vl m il jn. Kiml d..n PA I FOKUS NR

det er det ytre som teller

det er det ytre som teller K HØ K 5 C c y,, 95 9, 54 YK CM, CM 9, 54 ii d ny vi idni YK YK CM, K CM Y 95, i i K S R R H U R H ØG SK H R U 29 G,5 å6 %, 5 G i 35 SU H, 5 S RK, 3 iid i fn: fs+4 2 H ø : +4-336 G 4 d 233M6 d b : 329R6

Detaljer

@.=..o,-.,,',' 3.Ei9!C!4-!4!!!Bej4-q9!dd. BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling. NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA

@.=..o,-.,,',' 3.Ei9!C!4-!4!!!Bej4-q9!dd. BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling. NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA @.=..o,-.,,',' BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA!o! å ivareta de blågrmc inlæssøe khytter til elver, bekkcr og vitd d del elt r Oslo

Detaljer

Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling

Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling Fjll, Askøy, Sud Øyad Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli Dyamikk utfdi i t vkstmåd RAPPORT 04.03.11 Oppdasiv: B Vst iåd Rappt.: 7046.2 Rappts tittl: Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli. Dyamikk utfdi i t

Detaljer

Bahá í-troen. Innføring i en verdensreligion

Bahá í-troen. Innføring i en verdensreligion Bahá í-troen Innføring i en verdensreligion Av : Fire on the Mountain-Top Bahá í Holy Days Flowers of One Garden Stories about Bahá í Funds Et nytt liv rører seg i denne tidsalder i alle folkeslag på jorden...

Detaljer

TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944

TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944 Stavanger Museums Årshefte, Årg. 55(1954), s. 118-129 TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944 Ap A. BERNHOFT-OSA Etterfølgende dagboksnotiser vil ikke kunne gi noe fullstendig billede

Detaljer

IOrOrC', ISBN: 82-74M47f. godt "416,hsnnPzt d MngetufØ h utbm håning o ulmhge nud ø udtnnenda språkkg?rcisjø. Inkhhzø dk gjme

IOrOrC', ISBN: 82-74M47f. godt 416,hsnnPzt d MngetufØ h utbm håning o ulmhge nud ø udtnnenda språkkg?rcisjø. Inkhhzø dk gjme IOrOrC', Oiginilfi trel: Monsieur Tesk @ Edidons Gdlimard, 1946 @ Bokvennen Forhg ls6 Saa og rykk ØsdudsPostens Boktrykkeri, ]dk Omdag: kdne Nausdd Innbindhg: bkbinderierh. M. Refsum A/S, Oslo Boten er

Detaljer

ilr5 t1. mai Redaktør:

ilr5 t1. mai Redaktør: Ha il LJ B ULt l= T= T L- I LN] D..fl r!i l98t Olrud Rica Hotel Brununddal BK BK Hein 45 ilr5 t1. mai Redaktør: Tommy H.S,Sandsmark SLUTTRESULTAT. 1 Akadetuisk BK,...l07poeng 2. BftBcos BK...89poen9 3.

Detaljer

!u! I BUTIE. lr 4 10. mai Redaktør: Kampprogram. Olrud Rica Hotel. Resu. Harnar lett. 'l. Akademisk BK 2. Tønsberg BK.

!u! I BUTIE. lr 4 10. mai Redaktør: Kampprogram. Olrud Rica Hotel. Resu. Harnar lett. 'l. Akademisk BK 2. Tønsberg BK. ! Hrnr lett!u! I BUTIE T! DT Olrud Ric Hotel Brurnunddl Bt( BK Hein 45 lr 4 10. mi Redktør: Tommy H.S.Sendsmrk STILLIN GEN FØR SISTE RU N DE: 'l. Akdemisk BK 2. Tønsberg BK. 3. Forcingklubben. 4. Bergens

Detaljer

Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet

Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet Helsedirektoratet informerer om: tf08?ooosb Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet f/e.i-no--xi Oslo. 15. desember 1986 : i? Helsedirektoratet AfE«-loO--2.Y Redaksjonell

Detaljer

Gi meg de rene og ranke, de faste og sterke menn, og vilje og aldri i livet går hen og selser min stcre tanke, men kjemfer til dcden for den.

Gi meg de rene og ranke, de faste og sterke menn, og vilje og aldri i livet går hen og selser min stcre tanke, men kjemfer til dcden for den. "LY,r. 1.,J'cr rillet og sannhet. 175-42.. 3evolusjcnens rcet., Gi meg de rene og ranke, de faste og sterke menn, de som har og vilje og aldri i livet går hen og selser min stcre tanke, men kjemfer til

Detaljer

lion '... " vikllg; dr hat oppkvd i bh lrodd, be loslnl"v... de har...,ri pafe" er blin oneri;'m, og s...,n kommu...

lion '...  vikllg; dr hat oppkvd i bh lrodd, be loslnlv... de har...,ri pafe er blin oneri;'m, og s...,n kommu... Barnehjemsgranskning og mediefokusering - deltagernes opplevelser og vurderinger GranSkingen av forholdene ved barnehjemmene i Bergen i 19 50-1 970-ren e avdekket omfattende overgrep. Hvordan opplevde

Detaljer

HASARBLADET STYRELSEN INFORMERAR. April2Ol2. INNEfulLL I DEI:IA MJWIER

HASARBLADET STYRELSEN INFORMERAR. April2Ol2. INNEfulLL I DEI:IA MJWIER HASARBLADET April2Ol2 INNEfulLL I DEI:IA MJWIER STYRELSEN INFORMERAR Sgr.bq hdt tlllgde i"lornzrat on att skopa ed Und*hdllsplan Jb blard a^aal t apit al aw aan in g Jd I ln ttt ida ko t d a.t er/u tg

Detaljer

enopprett~ var~c,;o~~ ~~~~c~

enopprett~ var~c,;o~~ ~~~~c~ : _ _ av stortingspresident C Hambro Cetter "Norsk Front tl :for juni 19411 eh_ta)e?rofessor Wonnmliller holdt f L te beslutt riktig du den snd{ter a1t so forel1gger vr regeringens det tyske overfall

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

v R a d 1 o - J\] y t t v v v v VYV j\i\\ 7^j v VW -/ v / /

v R a d 1 o - J\] y t t v v v v VYV j\i\\ 7^j v VW -/ v / / ^-'T - For en tid siden ble en av Oslotypo,^afenes fremste tillitsmenn, Wigaaré, axr-^sterio Saratidig ok politiet 3 mann fra forksjellige a^.;qelinger Fritt Folks y dov s^ rvrbeiderbladetsj ttykkerio

Detaljer

@.=. 'o,.r-, Am Kåtri@ S. r@å5 (KrF) Bård Folke Frcdiik$n (H) Kaut Evo Lindsjm (sv)

@.=. 'o,.r-, Am Kåtri@ S. r@å5 (KrF) Bård Folke Frcdiik$n (H) Kaut Evo Lindsjm (sv) @.=. 'o,.r-, Am Kåtri@ S. r@å5 (KrF) Bård Folke Frcdiik$n (H) Kaut Evo Lindsjm (sv) OSLO ELVEFORUM SVAR }Å GRUPPELEDERNES SPøRSMÅL TIL BYRÅDET VEDRøRENDE OSIO (OMMIJNES HANDLINCSROM I BJøRVIKA.BISPEVIKA

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DETALJRGULERING FOR JERNBANEGATA 3. PÅKLAGING.

FAUSKE KOMMUNE DETALJRGULERING FOR JERNBANEGATA 3. PÅKLAGING. !------ SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/5 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 08/501 I Saksbehandler: Jan Erik Johansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalg Sak nr.: 029112 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen

Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen O 67/6 Oslo, 4. november 967 Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri a v Nils Bakke og b Thomsen NNOLD Side. nnledning.000000000000000_00

Detaljer

DRAMMEN AKVARIEKLUBB. lo-83

DRAMMEN AKVARIEKLUBB. lo-83 DRAMMEN AKVARIEKLUBB lo-83 SJØHESTEN MEDLEMSBLAD FOR DRAMMEN AKVARIEKLUBB REDAKSJO SKOUITE TORE KARISEN And æ Nlllons vei 1A _ Dømm.n _ lll' 31 70 74 TOBILL ANOERSEN Eng4o a7a _ Dramm6n _ Tl. 339012

Detaljer

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer

«En Hrederstnand i all sin FrerID>

«En Hrederstnand i all sin FrerID> Nr.27 3/ 1989 9. argang ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «En Hrederstnand i all sin FrerID> Peder Jacob Thomassen Ncesland bonde, lcerer, ordfnrer og visedikter Overskrifien Iii denne

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Studentmanual. Matematisk analyse 1. 8. utgave. Knut Sydsæter Arne Strøm

Studentmanual. Matematisk analyse 1. 8. utgave. Knut Sydsæter Arne Strøm Studentmanual Matematisk analyse 8. utgave Knut Sydsæter Arne Strøm Forord Denne manualen gir mer detaljerte løsninger på utvalgte oppgaver (merket SM ) i Matematisk Analyse Bind, 8. utgave, Gyldendal

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

Skading av egen kropp er som kli nisk fe no men svært sam men satt og

Skading av egen kropp er som kli nisk fe no men svært sam men satt og Kroppsskading og deltakelse i den virtuelle verden Carina Fjelldal-Soelberg Artikkelen ser på om kroppsskaderes deltakelse i den virtuelle ver den er med på ska pe en egen kroppsskadingskultur. Kroppsskading

Detaljer

Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred

Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred Fag ar tik kel Atle Dy re grov Rolf Gje stad Sen ter for kri se psy ko lo gi Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred Selv om de fles te grei er seg bra etter al vor li ge

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer