BRUKER INSTRUKS. For inverter varmepumpe type RAK 25/35NH4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKER INSTRUKS. For inverter varmepumpe type RAK 25/35NH4. www.novema.no"

Transkript

1 BRUKER INSTRUKS For inverter varmepumpe type RAK 25/35NH4

2 Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning mini splitt anlegg Fjernkontroll... 3 Montasje... 3 Riktig fyllemengde... 3 Tekniske data... 4 Inverter varmepumpe type RAK 25NH4 kapasitet 0,9 5,0 kw... 4 Inverter varmepumpe type RAK 35NH4 kapasitet 0,9 6,3 kw... 5 Komponenter... 6 Indikeringslamper... 7 Slukke filtervakt Temporary switch... 7 Fjernkontroll... 7 Oversikt... 8 Automatisk funksjon... 9 Varmefunksjon Avfuktningsfunksjon Kjølefunksjon Viftefunksjon Hvordan stille tidsuret Hvordan innstille sleep funksjonen Innstilling av nattsenkning Regulering av luftretter Riktig bruk av luft luft varmepumpe Vedlikehold og renhold Feilsøking Fyringsteknikk Montasje Riktig bruk Dokumenter endres kontinuerlig. for oppdatert informasjon kontakt oss eller se på vår web side

3 Novema kulde as bruker instruks Side 3 Brukerveiledning mini splitt anlegg. Generelt Takk for at du valgte et produkt fra Novema kulde. Aggregatet du har kjøpt er av type luftkjølt inverter varmepumpe med en innedel og en utedel som forbindes med kuldemedierør. Innedelen er utstyr med batteri for kjøling og varme. Utedelen som leveres ferdig fylt med kuldemedium bl.a. består av kompressor, kondensatorbatteri og vifte. Aggregatet er komplett internt koblet med mikroprosessorstyrt drifts- og sikkerhetsautomatikk slik at kun el. tilknytning til innedelen samt el.forbindelse mellom inne- og utedelen er nødvendig. Innholdet i denne brukermanualen er utarbeidet for å sikre riktig drift og vedlikehold av aggregatet; derfor les den nøye. Installasjon, service og vedlikehold må kun utføres av faglig kvalifisert personale, jfr. gjeldende forskrifter. Ditt splitt aggregat vil glede deg i mange år hvis du tar vare på den på den rette måten. Så les denne manualen og sett deg inn i de nødvendige sjekkene du må gjøre. Fjernkontroll. Fjernkontrollen brukes for å kontrollere og styre anlegget funksjoner. Det er viktig å peke fjernkontrollen mot innedelen ved bruk slik at signalet når frem. Forholdsregler ved bruk av fjernkontroll Ikke legg fjernkontrollen i direkte lys og høy temperatur. Ikke mist den i gulvet. Beskytt den mot vann. Hvis du trykker på funksjonstasten under bruk, kan airconditionapparatet stoppe i ca. 3 minutter for beskyttelse før du kan starte igjen. Bytte av batteri i fjernkontroll. Ta av dekslet bak på fjernkontroll og ta ut batteriene. Sett i de nye batteriene. Retningen på batteriene skal stemme overens med anvisning i batteriluken. Forsiktighet 1. Ikke bland nye og brukte batterier, eller forskjellige typer sammen. 2. Ta ut batteriene når du ikke bruker enheten på 2 til 3 måneder. Riktig bruk. For at en varmepumpe skal virke ordentlig er følgende viktig La mest mulig dører stå oppe mellom rommene slik at varmen kan spre seg. Skru av annen varmekilde helt eller reduser termostatene slik at du er sikker på at de ikke legger inn effekt. Ellers er en luft luft varmepumpe en enkel installasjon som kun krever normalt renhold som den viktigste delen av vedlikeholdsrutinene. Montasje "For å vakumere kjølerørene på varmepumpe RAK-25/35NH4 som arbeider med R410A må det benyttes overgang (AD87) på serviceventilen. Dette er for å unngå at feil medium påfylles. Overgang AD87 lagerføres av bla. Moderne Kjøling, Oslo" Riktig fyllemengde Aggregatet kommer ferdig fylt for inntil 20 meters rørstrekk. Ved lengder kortere en 8 meter må kuldefylling korrigeres for at aggregatet skal fungere optimalt.

4 Novema kulde as Bruker instruks Side 4 Tekniske data. Inverter varmepumpe type RAK 25NH4 kapasitet 0,9 5,0 kw COP på 4,11 etter Eurovent (E) Energiklasse A Drift standard ned til 15 0 C 24 timers ur. PAM elektronikk Hitachi kompressor Passer ypperlig for de fleste små og mellomstore boliger R410a kuldemedie. Autorestart Super lav lyd Ferdig meg bunnvarmer (ikke elektrisk) Tekniske data Type Innedel Utedel RAK-25NH4 RAC-25NH4 Nominell varmekapasitet kw 3,7 (0,9-5,0) Effektforbruk varme Watt 900 ( ) Nominell kjølekapasitet kw 2,6 (0,9-3,2) Effektforbruk kjøling Watt 695 ( ) Normerte kapasiteter Kapasitet kw Effektforbruk kw COP Kapasitet Eurovent (E) + 7 ute 3,7 0,9 4,11 Kapasitet Promotelec (P) 7 ute 2,7 1,0 2,70 Totalt strømforbruk A 4,15 Maks rør Lengde/Høyde m 15/5 Luftmengde innedel H/M/L m 3 /t 480/440/390 Lydnivå innedel H/M/L-Natt* db(a) 39/36/33-24 Lydnivå utedel db(a) 43 Dimensjoner Inne Ute Bredde mm Høyde mm Dybde mm Vekt netto kg 9 38 Rørdimensjon væske /suction mm 6,35/9,52 Spenning /1/50. Begge rør må isoleres. Lydmålingene er utført i en avstand på 1 meter Kjølekapasiteten er basert på Ute 35 0 C og Rom 27 0 C (E) Eurovent er europeisk standard for test. (P) Promotelec er Fransk standard ved lave utetemperaturer. COP er kapasitet delt på effektforbruk. *Nattlyd kun i kjøledrift

5 Inverter varmepumpe type RAK 35NH4 kapasitet 0,9 6,3 kw Novema kulde as bruker instruks Side 5 COP på 3,64 etter Eurovent (E) Energiklasse A Drift standard ned til 15 0 C 24 timers ur. PAM elektronikk Hitachi kompressor Passer ypperlig for de fleste små og mellomstore boliger R410a kuldemedie. Autorestart Super lav lyd Ferdig meg bunnvarmer (ikke elektrisk) Tekniske data Type Innedel Utedel RAK-35NH4 RAC-35NH4 Nominell varmekapasitet kw 4,8 (0,9-6,3) Effektforbruk varme Watt 1320 ( ) Nominell kjølekapasitet kw 3,5 (0,9-4,0) Effektforbruk kjøling Watt 950 ( ) Normerte kapasiteter Kapasitet kw Effektforbruk kw COP Kapasitet Eurovent (E) + 7 ute 4,8 1,32 3,64 Kapasitet Promotelec (P) 7 ute 3,05 1,23 2,48 Totalt strømforbruk A 5,75 Maks rør Lengde/Høyde m 15/5 Luftmengde innedel H/M/L m 3 /t 630/580/460 Lydnivå innedel H/M/L-Natt* db(a) 41/39/35-26 Lydnivå utedel db(a) 47 Dimensjoner inne ute Bredde mm Høyde mm Dybde mm Vekt netto kg 9 39 Rørdimensjon væske /suction mm 6,35/9,52 Spenning /1/50. Begge rør må isoleres. Lydmålingene er utført i en avstand på 1 meter Kjølekapasiteten er basert på Ute 35 0 C og Rom 27 0 C (E) Eurovent er europeisk standard for test. (P) Promotelec er Fransk standard ved lave utetemperaturer. COP er kapasitet delt på effektfobruk. *Nattlyd kun på kjøledrift

6 Novema kulde as Bruker instruks Side 6 Komponenter Innedel A) Luft filter som fjerner støv fra luften.. B) Front panel. C) Drifts indikeringer.. D) Horisontal luftretter. E) Fjernkontroll. Utedel A)Drenering fra innedel B) Rørpakke mellom inne og utedel C) Luft inntak D) Luft utblåsning

7 Novema kulde as bruker instruks Side 7 Indikeringslamper På innedelen finnes det dioder som lyser. A) Driftslampe lyser nå anlegget går. Den blinker også blinke når anlegget forbereder seg til å starte opp, eller når aggregatet kjører avfrostning. B) Filter diode lyser etter 200 timers drift. Slukker igjen når man skrur hovedstrømmen til av/på. C) Tid diode lyser når tidsprogram er aktivt. Slukke filtervakt. Når diode for filterrenhold lyser kan denne slukkes slik etter at filteret er rengjort. Stopp aggregatet og trykk knapp for autoswing på fjernkontroll. Lysdiode slukkes da automatisk. Temporary switch Når fjernkontrollen ikke virker kan man trykke her for å starte aggregatet. Fjernkontroll. Via fjernkontroll så styres driftsforhold, viftehastighet, tid og temperatur.

8 Novema kulde as Bruker instruks Side 8 Oversikt A) Her sendes og indikeres at det sendes signaler til innedel. Pek fjernkontrollen mot innedelen og trykk ønsket funksjon. B) Display viser rom temperatur, tid og driftstatus. C) Start stopp knapp. Hvis man akkurat har stoppet vil det kunne ta 3 minutter før utedel starter igjen. Dette er gjort for å beskytte aggregatet og er ingen feil. D) Sleep knapp her settes sleep tid. E) Temperatur knappen stilles her holdes knappen nede så flytter verdien seg raskere. F) Tids knapp. Brukes for å sende tid og dato til innedel. G) Reset knapp nullstiller verdier H) Driftsforms velger ved å trykke på knappen gjentatte ganger vil den skifte fra Automatisk drift Varme drift Avfuktning Kjøling Viftedrift I) Viftehastighet velges her og man velger mellom Auto Høy Middels Lav J) Autosving av/på K) Tids kontroll her settes tiden L) Off tid M) On tid N) Reserve O) Cancel Ikke legg fjernkontroll i direkte lys, eller mist den i gulvet.

9 Novema kulde as bruker instruks Side 9 Automatisk funksjon Automatisk drift I Auto funksjon kjøres aggregatet i forskjellige funksjoner helt avhengig av rom og ute temperaturen. Tabellen under viser driftsform ved forskjellige temperaturer. A) Velg automatisk driftsform ved a trykke deg frem til denne. (symbol som en sirkel med piler) B) Start aggregatet ved å trykke på start knappen Du kan stille temperaturen opp og ned 3 0 C fra verdier i tabell under ved automatisk drift. Romptemp verdi Funksjon Temp innstilles til Viftehastighet > 27 0 C Kjøling 27 0 C Starter Høy reduserer seg til Med og Lav etter behov C Avfuktning Litt lavere en romtemp Lav < 23 0 C Varme 23 0 C Starter Høy reduserer seg til Med og Lav etter behov

10 Novema kulde as Bruker instruks Side 10 Varmefunksjon. Bruk anlegget for oppvarming når utetemperaturen krever dette. ( under 21 C. ) 1) Trykk funksjonstasten til displayet viser (HEAT rund ring). 2) Velg ønsket viftehastighet. 3) Stille ønsket temperatur. Velg ønsket romtemperatur med temperaturtasten displayet viser verdien. Området C er å anbefale ved varmefunksjon. Hvis temperaturinnstillingen er satt til 20 C, vil anlegget regulere rundt 20 C. 4)Trykk (START/STOPP) (3)-tasten. Varmefunksjonen starter med et «beep»-signal. Trykk tasten én gang til for å stoppe funksjonen. Ettersom innstillingen er lagret i minnet på fjernkontrollen, trenger du bare å trykke START/STOPP- tasten neste gang.

11 Novema kulde as bruker instruks Side 11 Avfuktningsfunksjon. Bruk anlegget for avfukting når romtemperaturen er over 16 C. Når den er under 15 C, vil ikke avfuktingsfunksjonen virke. 1) Trykk START/STOPP - tasten. 2) Trykk funksjonstasten når du ønsker å forandre driftsfunksjonen. Når avfuktingsfunksjonen er valgt med (DEHUMIDITY)-tasten, kan ikke viftehastighet velges. 3) Still ønsket temperatur. Avfuktingsfunksjon Når romtemperaturen er høyere enn innstilt temperatur: Enheten vil avfukte rommet og senke temperaturen til innstilt verdi. Når romtemperaturen er lavere enn innstilt temperatur: Avfuktingsfunksjonen vil stoppe (innedelens vifte stopper) så snart romtemperaturen er lavere enn innstillingen.

12 Novema kulde as Bruker instruks Side 12 Kjølefunksjon. Bruk anlegget for kjøling når utetemperaturen er C. Hvis fuktigheten inne er meget høy (80%), kan noe fuktighet danne seg på innedelens utblåsningsrist. Stille kjølefunksjon. 1) Trykk funksjonstasten til displayet viser (COOL). 2) Velg ønsket viftehastighet (FAN SPEED) og velg mellom (AUTO): Viftehastigheten endres automatisk ettersom temperaturen på innblåst luft endres. (HI): Økonomisk ettersom rommet blir hurtig kaldt. (MED): Medium hastighet og litt mer lydsvak. (LOW): lav hastighet og lydsvakest. 3) Trykk (START/STOPP)-tasten. Kjølefunksjonen starter med et «beep»-signal. Trykk tasten én gang til for å stoppe funksjonen. Ettersom innstillingen er lagret i minnet på fjernkontrollen, trenger du bare å trykke START/ STOPP-tasten neste gang 4) Stille ønsket temperatur. Velg ønsket romtemperatur med temperaturtasten (displayet) viser verdien). Området C er å anbefale ved kjølefunksjon. Hvis temperaturinnstillingen er satt til 24 C, vil anlegget regulere rundt 24 C.

13 Novema kulde as bruker instruks Side 13 Viftefunksjon Du kan bruke anlegget bare for luftsirkulasjon. (Filtrering av romluften). 1) Trykk funksjonstasten til displayet viser (FAN). 2) Trykk (FAN SPEED)-tasten. 3) Trykk (START/STOPP)-tasten. Viften starter med et «beep». Trykk tasten en gang til for å stoppe funksjonen. Viftehastighet (AUTO) Når AUTO viftehastighet er valgt. Ved varmefunksjon Ved kjølefunksjon Viftehastigheten vil forandres automatisk som funksjon av innblåsningstemperaturen. Etter at valgt romtemperatur er oppnådd, vil luften bli fordelt ved hjelp av den horisontale luftretteren. Vær oppmerksom på at den horisontale luftretteren ikke kan bli styrt ved hjelp av AUTO FAN-tasten. Funksjonen starter med høyeste (HI) hastighet for raskest å oppnå valgt temperatur. Etter at valgt romtemperatur er oppnådd, vil viftehastigheten automatisk reduseres.

14 Novema kulde as Bruker instruks Side 14 Hvordan stille tidsuret. Tidsuret består av en klokke med dag måned og tid. Denne må stilles først. Når dette er gjort så kan man velge mellom 3 forskjellige tidsprogram. Stopp til bestemt tid Start ved bestemt tid Start og stopp ved bestemt tid. Hvordan oppheve innstilt tidsfunksjon. Pek med fjernkontrollen mot innedelen og trykk CANCEL knappen. RESERVE signalet forsvinner med en pipetone og timer lampen slukker. Stille riktig tid Etter å ha skiftet batterier stilles tiden inn ved bruk av tidskontrolltasten Trykk tid dag knappen. Og bla frem med urknappen (pil opp/ned) til riktig dag og måned er innstilt. Trykk tid/dag knappen og still inn rett tid. Avslutt med å trykke på tid dag knappen. Innstilt tid vil vises i 10 sekunder før den forsvinner. Stille ønsket stopptid Trykk på tast off timer og still in i displayet med ønsket stopptid. Bruk ur tasten for å stille riktig tid. Når tiden er riktig så hold fjernkontrollen mot innedelen og trykk på reserveknappen og tiden er nå lagret i innedelen. Innedelen kvitterer med et beep og diode for tidsstyring begynner å lyse på innedelen. Off merke (0) i fjernkontrollen vil lyse og vise at funksjonen er riktig utført. Stille ønsket starttid. Trykk på tasten on timer og still inn i displayet med ønsket starttid. Bruk urknappen (pil opp/ned) for å stille riktig tid Når tiden er riktig så hold fjernkontrollen mot innedelen og trykk på reserveknappen og tiden er nå lagret i innedelen. Innedelen kvitterer med et beep og diode for tidsstyring begynner å lyse på innedelen.. On (1) merke i fjernkontrollen vil lyse og vise at funksjonen er riktig utført.

15 Novema kulde as bruker instruks Side 15 Av/på tidsur. Trykk off timer knapp slik at off blinker i displayet. Med urknappen stilles tiden som man ønsker å stoppe aggregatet. Trykk reserve knappen Trykk on timer knapp slik at OFF display lyser fast og ON merke blinker Still riktig tid Hold fjernkontroll mot innedel og trykk reserve knappen. ON merket i displayet starter å lyse fast. Et symbol som en klokke med en prikk ved 12 tallet tenner og Timer lampe tenner på innedel. Kanselering av tidsprogram. Hold fjernkontroll mot innedelen og trykk Cancel knappen. Alle reservasjoner i displayet blir borte og innedelen kvitterer med et beep og timer lampe på innedel slukker.

16 Novema kulde as Bruker instruks Side 16 Hvordan innstille sleep funksjonen. Riktig tid må være innstilt (se side om stille tidsur) for å få denne funksjonen til å fungere. Ved å trykke tast sleep får du opp forskjellige hviletider i displayet disse er. 1 time 2 timer 3 timer 7 timer Sleep funksjon av Og så starter du på toppen igjen. Tiden gjør at du kan bestemme om uniten skal stoppe f.eks om 3 timer. Trykk da frem til 3 timer med sleepknappen. Displayet vil øverst vise 3H og til venstre den angitte stopp tidspunktet. Husk å holde fjernkontrollen mot innedelen slik at endringen lagres her. I tillegg til en ren stopp funksjon vil aggregatet regulere etter noen spesielle grenser. Hvordan oppheve innstilt sleep tid. Pek med fjernkontrollen mot innedelen og trykk CANCEL knappen. RESERVE signalet forsvinner med en pipetone og timer lampen slukker.. Forklaring av sleep funksjonen. Funksjonen kontrollerer viftehastighet og temperatur automatisk for å opprettholde et godt klima Ved varmepumpe drift Romtemperaturen vil bli kontrollert 5 C under innstilt temperaturen og viftehastigheten vil bli satt til lav. 30 minutter etter sleepfunksjonen. Når innstilt tid er nådd blir aggregatet avslått. Ved kjøle og avfukting Romtemperaturen vil bli kontrollert 2 C over innstilt temperaturen og viftehastigheten vil bli satt til lav. 30 minutter etter sleepfunksjonen. Når innstilt tid er nådd blir aggregatet avslått. Ved ren viftedrift Innstillingene av romtemperatur og sirkulasjon vil ikke variere Hvileknappen er derfor også en temperatur senkning/heving avhengig av driftsform. Hvis man ønsker å starte aggregatet igjen etter at det er stoppet i sleep funksjon må følgende gjøres. 1. Still ønsket startid som tidligere beskrevet. 2. Trykk sleep knappen og stil ønsket tid aggregatet vil nå stoppe med sleep funksjonen og starte opp igjen på ønsket tid.

17 Novema kulde as bruker instruks Side 17 Innstilling av nattsenkning. For å kunne få en nattsenkning gjøres følgende. Still uret riktig som vist under innstilling av ur Sett ønsket startidspunkt som beskrevet tidligere. f.eks 06:00 Sett deretter sleep tiden til f.eks 7 timer. Når du legger deg så aktiver funksjonen ved å trykke på sleep knappen. Anlegget vil da fungere slik Når du trykker på knappen vil den gå i 30 minutter før den går ned på lav hastighet og med et settpunkt 5 0 C lavere en innstilt (varmefunksjon) Etter 7 timer vil aggregatet stoppe. Klokken 06:00 så starer aggregatet opp igjen som normalt. Neste kveld må du kun trykke på reserve knappen under lokket (da kommer starttiden) og trykk så sleep knappen da er funksjonen igjen aktivert.

18 Novema kulde as Bruker instruks Side 18 Regulering av luftretter. Regulering av luften i oppadgående eller nedadgående retning. I henhold til innstilling, er den horisontale deflektor automatisk stilt i riktig posisjon. Deflektoren kan svinge opp og ned og også settes i ønsket vinkel ved bruk av (AUTO SWING)-tasten. (Hvis vinkelen på deflektoren endres, vil den ikke gå tilbake til auto-set stilling etter start med mindre innstillingsmodus er brutt. Hvis (AUTO SWING)-tasten er trykket én gang, vil den horisontale deflektor svinge opp og ned. Hvis tasten er trykket igjen, vil deflektoren stanse i værende posisjon. Flere sekunder (ca. 6 sek.) kan være nødvendig før deflektoren begynner å bevege seg. Bruk den horisontale deflektor innenfor reguleringsområdet vist til høyre. Når air-condition er stoppet, beveger den horisontale deflektoren seg og stopper i posisjon hvor utluften stenges. De vertikale lamellene kan stilles for hånd Forsiktig I Kjøle -stilling må ikke den horisontale deflektor svinge for lenge. Noe dugg kan dannes på den horisontale deflektor og dryppe fra den. Regulering av luft til venstre og høyre. Hold den vertikale deflektor som vist på figuren og juster luften til venstre og høyre.

19 Novema kulde as bruker instruks Side 19 Riktig bruk av luft luft varmepumpe Når du er ferdig med en riktig installasjon og anlegget virker så har du behov for å lære å bruke varmepumpen riktig for å kunne få ønsket besparelse. Du har en varmekilde fra før av denne kan være en elektrisk panelovn en radiator eller lignende. Den gamle varmekilden har en termostat som styrer varmen av på. En panelovn har ofte en egen termostat i bunn av ovnen som du stiller til ønsket temperatur. Husk at denne termostaten kan være unøyaktig grunnet trekk fra dører eller utettheter i bygget. Det viktige er nå at termostaten på den gamle oppvarmingskilden stiller lavere en den på varmepumpen. Hvis man skrur termostaten på en panelovn opp fordi det er litt kaldt, eller at den legger inn effekt på grunn av gulvtrekk, så vil denne overta noe av oppvarmingen og varmepumpen reduserer effekt. Dette må du føle deg litt frem på men et godt råd er følgende. Skru alltid termostater på andre kilder lavere en den for varmpumpen Følg med at de ikke ligger inne med effekt. Skru helst av andre kilder så lenge det er mildt ute (varmere en 5 0 C) Skru bare på gamle varmekilder når det trengs, men husk å skru de av igjen når det blir mildere.

20 Novema kulde as Bruker instruks Side 20 Vedlikehold og renhold Innedel Sørg for at aggregatet er avslått og at strømtilførselen er utkoblet før du begynner med vedlikeholds- og rengjørngsarbeid. Ta ut filtrene i fronten av uniten. Du kan åpne innedelen ved å trykke nederst på begge sider av av luftinntaksgrillen, dra så filtrene forsiktig ut etter håndtaket. Når aggregatet er i drift daglig bør luftfiltrene rengjøres hver annen uke og ellers i begynnelsen og slutten av hver sesong. Hvis filtrene er meget skitne bør de vaskes i lunkent vann (ca. 30 o C) og deretter tørkes grundig. Drift med skitne filtre reduserer kjølekapasiteten, øker lydnivået og medfører sløsing med elektrisk energi. Sett filtrene inn igjen, drift uten filtre vil gjøre innedelen meget skitten og kan skade den Rengjør aggregatet med en myk, tørr klut eller v.h.a. en støvsuger, dersom aggregatet er meget skittent bruk en klut dyppet i varmt vann. Frontpanelet kan taes av og vaskes. Bruk en myk klut og unngå sterke såper. Utedelen Sjekk at utedelen ikke er blitt beskadiget i løpet av en sesong. Ved varmepumper så ikke la deg friste til å bruke skrutrekker eller andre verktøy for å få vekk isen. Du kan ødelegge kondensatorbatteriet og derved også hele anlegget.. Når anlegget står og er strømfritt vask utedelen forsiktig med en klut med lunkent vann og fjern eventuelt løv og smuss som har kommet inn i aggregatet. NB Husk å gjøre anlegget strømløst ved service av utedel.

21 Feilsøking. Novema kulde as bruker instruks Side 21 Aggregatet er enkelt i sin driftsform men vil trenge vedlikehold som rene filter osv. Her en noen enkle tips om feilsøking. Ikke åpne aggregatets elektronikk eller kjølekrets uten autorisert hjelp Sjekk hva slag temperatur som blåser ut Ut av aggregatet skal det på full fart blåse ut med mellom C under normale utetemperaturer og ved f.eks en romtemperatur på 21 0 C (som vist på skissen). Er det lavere en dette så er det enten is på utedelen eller at det mangler kuldemedie. Sjekk at utedelen ikke er full av is på baksiden av aggregatet der hvor luften suges inn (fjernes med varmt vann IKKE bruk slag eller spisse gjenstander. Står utedelen slik at den er veldig utsatt for vær og vind vurder å bygge et hus rundt den for å beskytte den for direkte snø og sludd. En forklaring på hvordan dette kan gjøres finnes på under avsnitt 5 inverter varmepumper og montering. Ellers så kan man sjekke Sjekk at vinduer er stengt. Sjekk at det ikke er andre kilder som påvirker ytelse til aggregatet. At f.eks en panelovn er skrudd opp og at varmepumpen reduserer effekt fordi det er varmt nok i rommet. Sjekk at luften får spredt seg ordentlig. Hvis fjernkontrollen ikke virker. Sjekk batteriene. Står du under 7 meter unna og har fri sikt til innedelen. Sjekk om aggregatet kan kjøres i manuelt se under eget avsnitt med AUX bryter i front. Avansert feilsøking og vedlikehold må utføres av autorisert personell. Fyringsteknikk. Tenk deg varmepumpen som en vifteovn, hvor ville du plassert den i huset for å få nok varme. Husk at den alltid skal være hoved varmekilde ned mot -5 eller 10 0 C. Plasser den slik at den suger normal romluft. Trekker den f. eks varm luft fra en ovn eller peis vil den ikke gi nok effekt. Luften ut blir aldri varmere en noen og 40 0 C, slik at suger den f. eks 35 0 C inn får du ikke stort løft ut.

22 Novema kulde as Bruker instruks Side 22 Montasje Det viktigste når det gjelder plassering av utstyret er 2 ting. Utedelen vil få is på seg under varmepumpedrift. Plasser den derfor slik at den har god avstand rundt seg og at isen som samles under den ikke skaper problemer i gangsoner osv. Innedelen plasseres der den kan gi mest oppvarming Utedelen har noen propper i seg som kan med fordel fjernes for norske forhold. Disse fjernes for å lettere fjerne vann som kommer ved avisning. Ikke plasser utedelen rett over gangsone grunnet is.

23 Novema kulde as bruker instruks Side 23 Riktig bruk For kald temperatur er ikke bra for kroppen. Når utetemperaturen stiger så øk også innetemperaturen noe etter. Du kan redusere varmen ved å trekke for gardiner og redusere unødvendig lys. Hvis vinduene eller dører er oppe samtidig med at kjølingen går så reduseres effekten sterkt. Bruk aggregatet med fornuftige temperaturer om natten slik at din søvn blir god. Luftfilter bør renses hver annen uke for å holde effekten på aggregatet oppe. Pass på at aggregatet ikke blåser direkte på barn eller eldre som ikke kan flytte seg så lett.

24 Novema kulde as Bruker instruks Side 24 Greier ikke aggregatet å holde temperaturen så vurder å skru av varmekilder. Skal ikke aggregatet brukes på lenge så skru det helt av. Selv ved stillstand trekker aggregatet 8 Watt. Ved lynnedslag ta og trekk ut stikkontakt eller kobl aggregatet fra nettet. For å begrense forstyrringer fra andre elektroniske apparater. Plasser innedelen minst 1 meter vekk fra annen elektronisk kilde.

25 Novema kulde as bruker instruks Side 25

26 Novema kulde as Bruker instruks Side 26 Vi takker for ordren og håper de får stor glede av et Novema kulde produkt. Fredrikstad Skedsmokorset Bergen Trondheim Tlf.: (+47) Tlf (+47) Tlf.: (+47) Tlf: (+47) Fax: (+47) Fax: (+47) Fax: (+47) Fax:(+47)

BRUKER INSTRUKS. For inverter varmepumpe type RAS R28CNH1. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For inverter varmepumpe type RAS R28CNH1. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For inverter varmepumpe type RAS R28CNH1 www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning mini splitt anlegg.... 3 Fjernkontroll... 3 Montasje... 3 Tekniske

Detaljer

Driftsinstruks. Luft luft inverter RAS 25-50 FH6/7. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Luft luft inverter RAS 25-50 FH6/7. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Luft luft inverter RAS 25-50 FH6/7 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning mini splitt anlegg.... 3 Brukerens

Detaljer

Driftsinstruks. Inverter gulv montasje RAF 25-50 NX2. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Inverter gulv montasje RAF 25-50 NX2. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Inverter gulv montasje RAF 25-50 NX2 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning mini splitt anlegg.... 3 Brukerens

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For duo inverter varmepumpe type MHI. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For duo inverter varmepumpe type MHI. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For duo inverter varmepumpe type MHI www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning duo inverter varmepumpe type MHI Aermec/Sharp...3 Montasje... 3 Tekniske

Detaljer

HITACHI SPLIT TYPE Inne-enhet / Ute-enhet

HITACHI SPLIT TYPE Inne-enhet / Ute-enhet HITACHI SPLIT TYPE Inne-enhet / Ute-enhet MODELL RAS-40CNH1 / RAC-40CNH1 MODELL RAS-50CNH1 / RAC-50CNH1 Ute-enhet Inne-enhet RAS-40CNH1 RAS-50CNH1 RAC-40CNH1 RAC-50CNH1 Instruksjonsmanual For å sikre best

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS. Mini splitt for veggmontasje MS9V Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

DRIFTSINSTRUKS. Mini splitt for veggmontasje MS9V Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! DRIFTSINSTRUKS Mini splitt for veggmontasje MS9V 09-24 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning mini splitt anlegg....

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor FCW Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter....

Detaljer

Driftsinstruks. Splitt tak gulv montasje MUB 12-36HRN1. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Splitt tak gulv montasje MUB 12-36HRN1.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Splitt tak gulv montasje MUB 12-36HRN1 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning mini splitt anlegg....

Detaljer

Driftsinstruks. Mini splitt for kanalmontasje EXC. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Mini splitt for kanalmontasje EXC. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Mini splitt for kanalmontasje EXC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Novema kulde as bruker instruks Side 2 Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Driftsinstruks. Luft luft inverter Premium RAS 25SX8. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Luft luft inverter Premium RAS 25SX8. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Luft luft inverter Premium RAS 25SX8 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning mini splitt anlegg.... 3 Brukerens

Detaljer

Driftsinstruks. Inverter type PEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Inverter type PEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Inverter type PEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning mini splitt anlegg.... 3 Brukerens ansvar... 3 Fjernkontroll....

Detaljer

Driftsinstruks. Inverter type RAK-PED. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Inverter type RAK-PED.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Inverter type RAK-PED Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning mini splitt anlegg.... 3 Brukerens ansvar... 3

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For inverter varmepumpe type RAF 25/50NH4. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For inverter varmepumpe type RAF 25/50NH4. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For inverter varmepumpe type RAF 25/50NH4 www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning mini splitt anlegg.... 3 Fjernkontroll... 3 Montasje... 3 Riktig

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat FWR. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat FWR.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat FWR Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 3 Komponenter....

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Driftsinstruks. Mini splitt tak kassett MCA HRN1. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Mini splitt tak kassett MCA HRN1.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Mini splitt tak kassett MCA 12-36 HRN1 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning mini splitt anlegg....

Detaljer

Air condition. Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC

Air condition. Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC Air condition Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC GENERELT BRUKERVEILEDNING MITSUBISHI SRK/SRC 28 CC - SRK/SRC 40 CC Mitsubishi SRK luftkjølt splitt med en innedel og en utedel som forbindes

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For inverter varmepumpe type EWI H. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For inverter varmepumpe type EWI H. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For inverter varmepumpe type EWI H www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning inverter varmepumpe type EWI-H Aermec/Sharp... 3 Montasje... 3 Tekniske

Detaljer

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning FDT Takkassett FDEN Takmodell. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning FDT Takkassett FDEN Takmodell. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Produktveiledning FDT Takkassett FDEN Takmodell Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C

Detaljer

Produktveiledning SRK/SRC 20-40 HG

Produktveiledning SRK/SRC 20-40 HG www.smk.as Produktveiledning SRK/SRC 20-40 HG Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon

Detaljer

Driftsinstruks. Luft luft inverter EWI 071-241H. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Luft luft inverter EWI 071-241H. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Luft luft inverter EWI 071-241H Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning inverter varmepumpe

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS. Nettkjølt kompressor Type CWX. www.novema.no

DRIFTSINSTRUKS. Nettkjølt kompressor Type CWX. www.novema.no DRIFTSINSTRUKS Nettkjølt kompressor Type CWX www.novema.no Innhold Eptec Energi AS bruker instruks Side 2 Dokumentasjon... 2 Brukerens ansvar... 3 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter

Detaljer

BRUKSANVISNING R410A DC INVERTER. Artikkel: VYN 015 Type: Luft-Luft. Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk

BRUKSANVISNING R410A DC INVERTER. Artikkel: VYN 015 Type: Luft-Luft. Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk BRUKSANVISNING R40A DC INVERTER Artikkel: VYN 05 Type: Luft-Luft Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk Bruker du anlegget slik det er beskrevet her, vil du kunne utnytte det maksimalt, og du

Detaljer

Driftsinstruks. Splitt tak gulv montasje EFI H. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Splitt tak gulv montasje EFI H.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Splitt tak gulv montasje EFI 091-121H Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Side 2 Innhold BRUKER INSTRUKS... 1 Dokumentasjon... 2 Brukerens ansvar...

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 08 Set Free INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 07 Utopia inverter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Montering inverter Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Montasje av inverter varmepumpe... 3 En montasje består av... 3 Montasje... 3 Plassering....

Detaljer

Produktveiledning. Air condition Varmepumpe SRF/SRC-ZJX-S. www.klimawebsiden.no

Produktveiledning. Air condition Varmepumpe SRF/SRC-ZJX-S. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Produktveiledning SRF/SRC-ZJX-S Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt.

Detaljer

Driftsinstruks. Inverter type PPB. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Inverter type PPB. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Inverter type PPB Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning mini splitt anlegg.... 3 Brukerens ansvar... 3 Fjernkontroll....

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 01 Viftekonvektorer og tak kassetter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Driftsinstruks for Mitsui split aircondition

Driftsinstruks for Mitsui split aircondition Driftsinstruks for Mitsui split aircondition MK 7 9 12 18 24 R 410a VEGG AIR CONDITIONER Air conditioneren har en utedel og en innedel som er koblet til hverandre med kobber rør (godt isolert) og en strømkabel.

Detaljer

Driftsinstruks. Multisplitt inverter NPA. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Multisplitt inverter NPA.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Multisplitt inverter NPA Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Brukerveiledning mini splitt anlegg.... 3 Brukerens ansvar... 3 Fjernkontroll....

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 03 Vindusapparater INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Les dette! Alt for mange anlegg

Detaljer

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning SRK/SRC 63-71 HE-S. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning SRK/SRC 63-71 HE-S. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Produktveiledning SRK/SRC 63-71 HE-S Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt.

Detaljer

Produktveiledning SRK/SRC 63 HE-S SRK/SRC 71 HE-S

Produktveiledning SRK/SRC 63 HE-S SRK/SRC 71 HE-S www.smk.as Produktveiledning SRK/SRC 63 HE-S SRK/SRC 71 HE-S Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren

Detaljer

Varmepumpe Aircondition. Produktveiledning Multi-splitt SKM - SCM

Varmepumpe Aircondition. Produktveiledning Multi-splitt SKM - SCM Varmepumpe Aircondition Produktveiledning Multi-splitt SKM - SCM Fläkt Woods leverer høykvalitetsprodukter til konkurransedyktige priser. Vi er stolte av å representere Mitsubishi og Climaveneta i Norge.

Detaljer

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning SRK/SRC50-56 HE-S. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning SRK/SRC50-56 HE-S. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Produktveiledning SRK/SRC50-56 HE-S Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt.

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

SYNERGI - en nordisk kraftpakke

SYNERGI - en nordisk kraftpakke Høyde: 298 mm Bredde: 900 mm Dybde: 215 mm Maks 7.2kW SYNERGI - en nordisk kraftpakke Daikin Synergi er i en klasse for seg når det gjelder varmeeffekt ved kalde norske utetemperaturer. Med sin tidløse,

Detaljer

Driftsinstruks. Utopia kontroller PC-ARF. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Utopia kontroller PC-ARF. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Utopia kontroller PC-ARF Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning kontrollpanel Utopia type PC-ARF... 3 Brukerens

Detaljer

Driftsinstruks. Tak kassett VEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Tak kassett VEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Tak kassett VEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning tak kassett anlegg.... 3 Brukerens ansvar... 3 Kassett

Detaljer

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON BRUKER MANUAL NORSK VERSJON VEGG MONTERT SPLIT VEGG MONTERT MULTISPLIT KASSETT SPLIT KANAL SPLIT R410A SHR SHF DHR SPF SHI DHI THI KSR GSR FORBEREDENDE INSTRUKSJON Vennligst les HELE bruksanvisningen før

Detaljer

Takmontert splitt. FDENVA Produktveiledning. Produktveiledning. Air condition Varmepumpe. www.smk.as

Takmontert splitt. FDENVA Produktveiledning. Produktveiledning. Air condition Varmepumpe. www.smk.as www.smk.as Produktveiledning FDENVA Produktveiledning FDENVA Multi splitt Takmontert splitt Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei

Detaljer

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV*

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* Brukermanual Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* 18.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Bak frontdekslet... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Oversikt fjernkontrollens

Detaljer

NEXURA - gulvmodell med radiatorfunksjon

NEXURA - gulvmodell med radiatorfunksjon Høyde: 600 mm Bredde: 950 mm Dybde: 215 mm Maks 7.0kW NEXURA - gulvmodell med radiatorfunksjon Denne design gulvmodellen har en unik varmefunksjon. Den kan varme som en radiator! Med et eget varmerpanel

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For inverter varmepumpe type EXWI H. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For inverter varmepumpe type EXWI H. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For inverter varmepumpe type EXWI H www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning inverter varmepumpe type EXWI-H Aermec/Sharp... 3 Montasje... 3 Tekniske

Detaljer

Driftsinstruks. Tak kassett type FCL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Tak kassett type FCL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Tak kassett type FCL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning tak kassett anlegg.... 3 Komponenter.... 3 Fancoils

Detaljer

Takmontert splitt. Produktveiledning FDENVA. Produktveiledning. Air condition Varmepumpe. www.smk.as

Takmontert splitt. Produktveiledning FDENVA. Produktveiledning. Air condition Varmepumpe. www.smk.as www.smk.as Produktveiledning FDENVA Produktveiledning FDENVA SRK - ZE-S Takmontert splitt Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei

Detaljer

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen

Detaljer

CVM 2 reguleringssystem

CVM 2 reguleringssystem DEFINING THESETPOINT Type dokument Utgivelsesdato Revisjonsdato Dokument nr. Delkapittel Aggregattype Skrevet av Revisjonsnr. Side DRIFTSINSTRUKS CVM 2 Climaveneta tk 01 1 av 6 DRIFTSINSTRUKS 1. STYREPANEL

Detaljer

Produktveiledning FDENVA FDENVA Takmontert splitt

Produktveiledning FDENVA FDENVA Takmontert splitt www.smk.as Produktveiledning FDENVA FDENVA Takmontert splitt Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren

Detaljer

Produktveiledning. Air condition Varmepumpe SRK 63/71 ZE. www.klimawebsiden.no

Produktveiledning. Air condition Varmepumpe SRK 63/71 ZE. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Produktveiledning SRK 63/71 ZE Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt.

Detaljer

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge:

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge: Varmepumper 2008/2009 Importør i Norge: www.miba.no Hvorfor velge en varmepumpe fra Mitsubishi Electric? Mitsubishi Electric har lang erfaring innen varmepumper og aircondition. De produserer alle betydningsfulle

Detaljer

Mini splitt - Multisplitt

Mini splitt - Multisplitt Mini splitt - Multisplitt Katalog del 1.0 Januar 2014 I - M - I - M - U - S F www.novemakulde.no Innhold Mini splitt for alle behov... 3 Flyttbare aggregat og avfukter... 4 Flyttbare kjøleaggregat med

Detaljer

Takmontert splitt. FDENVA Produktveiledning. Produktveiledning. Air condition Varmepumpe. www.smk.as

Takmontert splitt. FDENVA Produktveiledning. Produktveiledning. Air condition Varmepumpe. www.smk.as www.smk.as Produktveiledning FDENVA Produktveiledning FDENVA Multi splitt Takmontert splitt Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei

Detaljer

Takmontert splitt. Produktveiledning FDENVA. Air condition Varmepumpe. www.smk.as

Takmontert splitt. Produktveiledning FDENVA. Air condition Varmepumpe. www.smk.as www.smk.as Produktveiledning FDENVA Takmontert splitt Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt.

Detaljer

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning FDENVA Takmontert splitt

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning FDENVA Takmontert splitt Air condition Varmepumpe Produktveiledning FDENVA Takmontert splitt Fläkt Woods leverer høykvalitetsprodukter til konkurransedyktige priser. Vi er stolte av å representere Mitsubishi og Climaveneta i Norge.

Detaljer

PREMIUM SX INVERTER. www.novemakulde.no

PREMIUM SX INVERTER. www.novemakulde.no PREMIUM SX INVERTER COP=5,47 ANTIBAKTERIELLE DELER I INNEDEL IONISERINGSFILTER OVERVÅKER LUFTKVALITETEN PLASMAKLUSTER FILTER SELVRENSENDE FILTER GASSAVISING I UTEDEL www.novemakulde.no Muligheter for ren

Detaljer

ADVARSEL! Ikke prøv å installere air conditioneren på egen hånd; få tak i autorisert personell til å utføre arbeidet.

ADVARSEL! Ikke prøv å installere air conditioneren på egen hånd; få tak i autorisert personell til å utføre arbeidet. ADVARSEL! Ikke prøv å installere air conditioneren på egen hånd; få tak i autorisert personell til å utføre arbeidet. -I tilfeller der air conditioneren slutter å fungere eller fungerer unormalt,få tak

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS. Flyttbart aggregat MPG09. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

DRIFTSINSTRUKS. Flyttbart aggregat MPG09. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! DRIFTSINSTRUKS Flyttbart aggregat MPG09 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning flyttbare aggregater.... 3 Generelt... 3 Brukerens

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat CWX. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat CWX.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat CWX Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerens ansvar... 3 Brukerveiledning vannkjølt aggregat....

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS DRIFTSINSTRUKS MF SERIEN

DRIFTSINSTRUKS DRIFTSINSTRUKS MF SERIEN DRIFTSINSTRUKS DRIFTSINSTRUKS MF SERIEN DRIFTSINSTRUKS! ADVARSEL! Ikke prøv å installere air conditioneren på egen hånd; få tak i autorisert personell til å utføre arbeidet. -I tilfeller der air conditioneren

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Katalog del 1.0 2015. - Mini splitt - Invertere - Multisplitt - Utopia - Set Free. Innhold. www.novemakulde.no

Katalog del 1.0 2015. - Mini splitt - Invertere - Multisplitt - Utopia - Set Free. Innhold. www.novemakulde.no Mini splitt - Multisplitt Katalog del 1.0 2015 Innhold - Mini splitt - Invertere - Multisplitt - Utopia - Set Free www.novemakulde.no Innhold Mini splitt for alle behov... 3 Flyttbare aggregat og avfukter...

Detaljer

imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at Commercial-Split Type manual This manual is made with 100% recycled paper. imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your

Detaljer

EMURA II - komfort og design

EMURA II - komfort og design Multi TILGJENGELIG FOR MULTI R-32 Høyde: 303 mm Bredde: 998 mm Dybde: 212 mm Maks 6.7kW EMURA II - komfort og design Daikin Emura er en lekker varmepumpe som har mottatt en rekke designpriser. Emura leveres

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! SEER SCOP Kjøl Se brosjyre for spesifikasjoner. Varme Lavt forbruk Lavt forbruk Høyt forbruk Høyt forbruk 3,4 4,2 1133 Lydnivå innedel db Nordens råeste varmepumpe-serie! Lydnivå utedel db Produktbrosjyren

Detaljer

System. Vann vann isvannsaggregat

System. Vann vann isvannsaggregat Vann vann isvannsaggregat Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står

Detaljer

MOSKUS KOMPAKT & KRAFTIG BEKYMRINGSFRI OG ISFRI UTEDEL

MOSKUS KOMPAKT & KRAFTIG BEKYMRINGSFRI OG ISFRI UTEDEL U O M AFTG R & T OMPA DEL E T U FR G O FR G N R M Y 5 C 2 BE L ET T T E T R B FA daikin.no 40mm an monteres inntil 40mm fra taket. OMPAT DEGN PAER PERFET OVER DØREN Høyde: 283 mm Bredde: 770 mm Dybde:

Detaljer

SRK 25 GZ-L. Varmepumpe Luftkjølt splitt. Fläkt Woods AS

SRK 25 GZ-L. Varmepumpe Luftkjølt splitt. Fläkt Woods AS SRK 25 GZ-L Varmepumpe Luftkjølt splitt BRUKERVEILEDNING MITSUBISHI SRK/SRC 25GZ-L GENERELT Mitsubishi Daiya SRK romkjøleaggregat/varmepumpe er av luftkjølt splitt type med en innedel og en utedel som

Detaljer

DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER VARMEPUMPE I FLERE ROM

DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER VARMEPUMPE I FLERE ROM STUE SOVEROM DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER KJØKKEN VARMEPUMPE I FLERE ROM VERSJON TILGJENGELIG MULTI - fler innedeler mer komfort Har du behov for kjøling på et soverom, ekstra varme i en kjellerstue

Detaljer

BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL

BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL OBS Sørg for at det ikke er noen brennbare materialer foran peisen når fjernkontrollen styrer peisen. Hvis termostat kjører opp varmen, kan dette skje uten at du er til

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! Nordens råeste varmepumpe-serie! General har det råeste utvalget av varmepumper spesialtilpasset for nordiske forhold. fujitsu general limited Den nordiske serien er utviklet, testet og godkjent spesielt

Detaljer

5.0kW ved -7 C. 40mm. MOSKUS R-32 - kompakt og kraftig. Hvorfor velge Moskus R-32? 6.7kW

5.0kW ved -7 C. 40mm. MOSKUS R-32 - kompakt og kraftig. Hvorfor velge Moskus R-32? 6.7kW 5.0kW ved -7 C 40mm Kan monteres inntil 40mm fra taket. Høyde: 285 mm Bredde: 770 mm Dybde: 225 mm Maks 6.7kW MOSKUS R-32 - kompakt og kraftig Nye Daikin Moskus er skreddersydd for det kalde norske klimaet.

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

Driftsinstruks. Montering ved harde værforhold. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montering ved harde værforhold. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Montering ved harde værforhold Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Dokumentasjon Novema kulde har mesteparten av sin dokumentasjon liggende

Detaljer

Driftsinstruks. Flyttbart aggregat MPK1. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Flyttbart aggregat MPK1. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Flyttbart aggregat MPK1 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning flyttbare aggregater.... 3 Generelt... 3 Brukerens

Detaljer

MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL. Brukermanual. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL. Brukermanual. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL Brukermanual Denne håndboken er er laget av 100% resirkulert papir. forestill deg mulighetene mulighetene Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Varmepumper. Sparer mest. FD-Heat Kirigamine er anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund. www.miba.no. Dine Penger.

Varmepumper. Sparer mest. FD-Heat Kirigamine er anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund. www.miba.no. Dine Penger. Varmepumper 2009 Sparer mest Dine Penger 2009 FD-Heat Kirigamine er anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund Importør i Norge: www.miba.no Hvorfor velge en varmepumpe fra Mitsubishi Electric? Mitsubishi

Detaljer

Produktveiledning SRK ZG-S

Produktveiledning SRK ZG-S www.smk.as Produktveiledning SRK ZG-S Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII

Detaljer

Røros 5000-5500. Brukerhåndbok Klimaanlegg. Brukermanual_ROROS_2010.indd 1 27.05.11 14.06

Røros 5000-5500. Brukerhåndbok Klimaanlegg. Brukermanual_ROROS_2010.indd 1 27.05.11 14.06 Røros 5000-5500 Brukerhåndbok Klimaanlegg Brukermanual_ROROS_2010.indd 1 27.05.11 14.06 INNHOLD INNHOLD Bruk og vedlikehold Advarsel...1 Bruk og vedlikehold Fjernkontrollens funksjoner... INNHOLD Nøddrift...

Detaljer