Regionale erfaringer med planstrategiarbeidet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionale erfaringer med planstrategiarbeidet"

Transkript

1 Regionale erfaringer med planstrategiarbeidet Medvirkning og dialog i planarbeid. Ved fylkesrådmann Trond Nerdal

2 Ordførere og rådmenn er viktigere enn legen for folkehelsa. En god folkehelse er Rogalands viktigste ressurs for bolyst og attraktive lokalsamfunn Folkehelsa i Rogaland er stort sett god, men vi har relativt store forskjeller mellom og internt i kommunene Vi må sikre at folkehelse blir tatt på alvor og forankret i alt planarbeid

3 Planstrategiarbeidet en viktig arena for oversiktsarbeidet Regional planstrategi skal utarbeides en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, Utarbeides i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. Skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging

4 God oversikt En forutsetning for god folkehelse Vi trenger god oversikt over helsetilstand, påvirkningsfaktorer, folkehelseutfordringer og ressurser, for å planlegge og gjennomføre effektive og treffsikre plangrep

5 Krav til tema og kilder

6 Fra oversikt til handling Hvordan gjøre oversiktsarbeidet relevant i planlegging og politikkutforming? Hvordan finne rett medisin for å løse lokale utfordringer og styrke herlighetsfaktorene? Dette er spørsmål som må løses gjennom tverrfaglig diskusjon og medvirkning!

7 Medvirkning gir god folkehelse Medvirkning er helsefremmende og et grunnleggende prinsipp i alt folkehelsearbeid Lovbestemt (pbl 5) åpen, bred og tilgjengelig medvirkning dialog med alle interesser formelle skritt - minstekrav plikt til å igangsette aktive tiltak

8 Men viktigere Lokal medvirkning: Demokratisk prinsipp gir viktig kunnskap i oversiktsarbeidet er nøkkelen til lokale problemstillinger gir lokal forståelse for tiltak gir forankring og gjennomføringsvilje gir bedre planer

9 Innvendinger Medvirkning tar tid Medvirkning koster Et spørsmål om perspektiv? Planendringer er tid- og ressurskrevende Dårlige planer gir dårlig samfunnsøkonomi

10 Medvirkningsstigen Kilde: Arnstein,1969

11 Medvirkning i fylkeskommunens planstrategiarbeid Utarbeiding av fremtidsbilder Regionale dialogmøter med kommunene Gjennomført kommuneundersøkelse Questback 2014 der vi spurte hva trenger dere av informasjon? hvilket type opplegg medvirkning ønsker dere? Møte med næringsliv og frivillige organisasjoner Tema på denne samlingen

12 Reisen til Rogalands fremtid - En medvirknings -reise i tre etapper - Take-off, høytflyvning, Touch-down

13 Hvorfor satt vi i gang dette? - Vi ville prøve noe nytt - Skape økt engasjement og forankring politisk og administrativt - Få inn nye stemmer i samfunnsplanleggingen

14 Ett overordnet perspektiv Det er folk som skaper attraktive steder! KULTURHUS OG VEIER, BROER OG IDRETTSBANER TUNNELER NÆRINGSAREALER KAIER OG KRANER ELDRESENTRE OG TANNLEGER SKOLER OG BARNEHAGER BREDBÅND OG ANNEN TEKNISK INFRASTRUKTUR

15 Attraktivitetsfaktorer Faktorer med betydning for attraktivitet og levende lokalsamfunn Attraktivitet Bedrift Besøk Bosted Omdømme som sted Omdømme som sted å Omdømme som sted å Omdømme å drive næringsliv besøke bo Næringsarealer Areal til hytter Tomteareal Areal og Lokale næringshager Eksisterende hytter Boliger bygninger Tjenester og ressurser Identitet og stedlig kultur Tilgang til forretningstjenester Service i kommunen FoU og kompetanseinstitusjoner Nettverk mellom bedrifter Klynger Innovasjonsklima Samarbeid mellom næringsliv og kommune Overnattingskapasitet Naturherligheter Tilrettelegging Friluftsliv Kulturtilbud Sport og fritidstilbud Gjestfrihet Serviceholdning Samarbeid mellom besøksnæringene Destinasjonsutvikling Tilgjengelighet Kommunens tjenester Barnehager, skoler, etc. Natur, tilrettelegging Friluftsliv Kulturtilbud Sport og fritidstilbud Lokal identitet Gjestfrihet Toleranse Samarbeidsånd Utviklingskultur Kilde: Telemarksforsking, TF-notat nr.13/2013

16 Hovedpunkter fra Rogaland Hoveddrivkraften bak den høye befolkningsveksten vi har hatt i Rogaland er arbeidsinnvandring Det er arbeidsplassene som trekker innflyttere til Rogaland, ikke bostedsattraktiviteten. Hele fylket er sterkt påvirket av større, strukturelle effekter, men det finnes et betydelig handlingsrom i fylket. Store attraktivitetsrom er ikke utnyttet.

17 Bostedsattraktivitet de fire siste treårsperiodene i regionene i Rogaland. Stavangerregionen har en markant svak bostedsattraktivitet, særlig i siste periode. Ryfylke har tilsvarende god bostedsattraktivitet. Det betyr at befolkningsveksten (tilflyttingen) har vært bedre enn arbeidsplassveksten og de strukturelle forholdene kan forklare. Det er blitt markant bedre, den siste treårsperioden. Dalane og Haugesundregionen er ganske nøytrale mht. bostedsattraktivitet, med Dalane i en litt bedre utvikling enn Haugesundsregionen Dalane Ryfylke? Haugesundreg Stavangerreg

18 Reisen til Rogalands fremtid Har vært en vellykket medvirkningsprosess Vi har fått innspill og faglige råd for videre prioriteringer Vi har fått et pedagogisk verktøy for videre engasjement og debatt, som også kan benyttes i medvirkningsopplegg i kommunene

19 Fylkeskommunens erfaringer Vi har fått mye igjen for å kjøre dialogmøter med kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner Deltakelse fra administrativ og politisk ledelse har vært viktig Bruk av attraktivitetsanalysen og presentasjon av lokalt utfordringsbilde har skapt stort engasjement Vi har fått ros og ris - konstruktive innspill til videre arbeid

20 Innspill fra dialogmøtene Har bidratt til å synligjøre sentrale utfordringer knyttet til: Identitet/omdømme (til region/sted - koblet til kommunereform og store infrastruktur-tiltak) Demografiske utfordringer (først og fremst eldre-bølge) Kommunestruktur/omstilling Infrastruktur. (Endringer pluss mangel på bredbånd og mobildekning) Kompetanse/arbeidsplasser (mismatch mellom behov og tilgjengelig kompetanse, samt at vgs er meget viktig for arbeidsplassutviklingen i distriktene) Regional planlegging (for mange delplaner, mangler et samlende dokument) Klima (nevnt, men ikke særlig mye vektlagt utrolig nok!)

21 Vår oppfordring; Ta det regionale kunnskapsgrunnlaget i bruk som utgangspunkt for lokal medvirkning og strategiske diskusjoner knyttet til videre planlegging og politikk i din kommune

22 Ordfører og rådmann som samfunnsdoktor utfordringer videre - Oversettelsesutfordringen Hvordan oversette ofte diffuse nasjonale mål og folkehelsestatistikk til lokal kontekst og samfunnsplanlegging? - Samfunnsutviklingsutfordringen Hvordan få administrasjon og politikere til å forstå folkehelse som samfunnsutvikling mer enn livsstilstiltak og reparasjon av sykdom? - Samhandlingsutfordringen Hva skal til for å bryte ned barrierer mellom fagområdene og få til et konstruktivt samarbeid? Kilde; Hege Hofstad, NIBR 2014

23 Oversiktsarbeidet En god anledning for økt forankring av folkehelse Hva skal til for å forankre folkehelse bedre i din kommune? Kilde: Hege Hofstad, NIBR 2014

Attraktivitet. Kristiansand 8 mai 2013 Knut Vareide

Attraktivitet. Kristiansand 8 mai 2013 Knut Vareide Attraktivitet Kristiansand 8 mai 2013 Knut Vareide Hva kjennetegner attraktivt sted? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av det. (Uten at det kan forklares av strukturelle eller gunstige

Detaljer

Næringsmonitor for Øst- Telemark. Stiftelsesmøte for Øst-Telemark Næringsforum Sauland 1. oktober Knut Vareide

Næringsmonitor for Øst- Telemark. Stiftelsesmøte for Øst-Telemark Næringsforum Sauland 1. oktober Knut Vareide Næringsmonitor for Øst- Telemark Stiftelsesmøte for Øst-Telemark Næringsforum Sauland 1. oktober Knut Vareide Nei, tror ikke det. 3,2 % Nei, dette har vi ikke behov for! 1,3 % Vet ikke 5,1 % Nei, synes

Detaljer

Attraktivitet hva er attraktivitet? demografiseminar Trysil 23. Oktober 2013

Attraktivitet hva er attraktivitet? demografiseminar Trysil 23. Oktober 2013 Attraktivitet hva er attraktivitet? demografiseminar Trysil 23. Oktober 2013 Attraktivitetsmodellen Hva modellen skal forklare: 1.Hvorfor steder vokser (eller krymper) 2.Hvilke drivkrefter som er eksogene,

Detaljer

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida. Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide

Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida. Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide Først litt om utviklingen i Sogn og Fjordane, i grove trekk 23.09.2013 2 Befolknings-u tviklinga 125 120

Detaljer

Korleis skape vekst i Vest-Telemark. Klart vi kan!

Korleis skape vekst i Vest-Telemark. Klart vi kan! Den aktive Klart banken vi kan! Korleis skape vekst i Vest-Telemark Klart vi kan! Suksess i Seljord og spesielt suksess i framtida Åpent møte i Seljord 10 april 2013 Knut Vareide Hva kjennetegner et sted

Detaljer

Drammen og Drammensregionen. Drivkrefter for vekst og attraktivitet

Drammen og Drammensregionen. Drivkrefter for vekst og attraktivitet Drammen og Drammensregionen Drivkrefter for vekst og attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst Fødselsbalanse

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2014-2026 Innhold Side Forord... 5 LITT OM PROSESSEN... 7 Formelle krav... 7 Slik har vi arbeidet... 8 Hva lærte vi?... 11 DAGENS HITRA HVOR ER VI NÅ?... 12 Hitra

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Agenda. Politisk samordningsgruppe. Dato/tid: 18.06.15 kl. 10.00 ca. 15.00 Scandic Hotell: Dyreparken

Agenda. Politisk samordningsgruppe. Dato/tid: 18.06.15 kl. 10.00 ca. 15.00 Scandic Hotell: Dyreparken Agenda Politisk samordningsgruppe Dato/tid: 18.06.15 kl. 10.00 ca. 15.00 Møtested: Scandic Hotell: Dyreparken Møteleder: Bjørgulv Sverdrup Lund Møtedeltakere: Toril Runden, Terje Damman, Einar Halvorsen,

Detaljer

Alta vil. Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Høringsforslag vedtatt av planutvalget 7.

Alta vil. Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Høringsforslag vedtatt av planutvalget 7. Alta vil Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Høringsforslag vedtatt av planutvalget 7. november 2012 Høringsfrist: 31. desember 2012 Innhold Forord... 3 1 Bakgrunn og forutsetninger

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Regionalt framsyn i Hedmark

Regionalt framsyn i Hedmark Regionalt framsyn i Hedmark - en kort presentasjon av de 7 store tema HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hvorfor gjennomførte vi prosjektet Regionalt framsyn? Prosjektet var viktig for å få en oppdatert og god gjennomgang

Detaljer

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 Samfunns- og arealdel Vedtatt av kommunestyret 7.mai 2012 INNHOLD INNHOLD... 2 Hilsen fra ordføreren... 3 Innledning... 4 Hva er et planprogram... 4 Hva er en kommuneplan...

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE. TF-notat nr. 2008-22

Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE. TF-notat nr. 2008-22 Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE TF-notat nr. 2008-22 TF-notat Tittel: Utfordringer og strategier i Midt-Telemark TF-notat nr: 2008-22 Forfatter(e):

Detaljer

Folkehelseoversikt 2015 - Rælingen En oversikt over helsetilstand og faktorer som kan påvirke folkehelsen

Folkehelseoversikt 2015 - Rælingen En oversikt over helsetilstand og faktorer som kan påvirke folkehelsen Folkehelseoversikt 2015 - Rælingen En oversikt over helsetilstand og faktorer som kan påvirke folkehelsen Grunnlagsdokument for Kommunal planstrategi 2016 August 2015 Vedtatt i kommunestyret 26.08.2015.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel Horten kommune 2015-2027 Dokumentet er utarbeidet av Kommunalområde Kultur og Samfunn, Enhet for kommuneutvikling, ved Helge Etnestad. Forside: Digital Grafiske ved

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Høringsutkast INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON 6

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Samfunnsplan for Dyrøy kommune 2014-2026. Visjon, overordnet mål, hovedmål, delmål, strategier. Vedtatt i kommunestyremøte 20.

Samfunnsplan for Dyrøy kommune 2014-2026. Visjon, overordnet mål, hovedmål, delmål, strategier. Vedtatt i kommunestyremøte 20. Samfunnsplan for Dyrøy kommune 2014-2026 Visjon, overordnet mål, hovedmål, delmål, strategier Vedtatt i kommunestyremøte 20.04 2015 sak 14/15 FORORD Et godt lokalsamfunn skapes gjennom samarbeid og medvirkning

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan

Detaljer