MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 3/2008 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte tirsdag den kl på Kokelv oppvekstsenter. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Harald Bredesen SV Hilde Sunde SP Laila Steen KOBL Jon Einar Strige AP Ellen Johansen KrF Felleskjøring fra Kvalsund kl Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene, unntatt sak 18/08, er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside Kvalsund Harald Bredesen (sign.) leder 1

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 15/08 08/398 REFERATSAKER, OPPVEKST OG KULTUR 16/08 08/397 GODKJENNING AV PROTOKOLL 17/08 08/155 KULTURMIDLER /08 08/259 Unntatt offentlighet - Off.l 6 FORSLAG TIL TILDELING AV KULTURPRIS 2008 EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER. 2

3 Sak 15/08 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Line Andersen Arkiv: C83 Arkivsaksnr.: 08/398 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/08 Omsorgs- og oppvekstutvalget REFERATSAKER, OPPVEKST OG KULTUR Leders innstilling: Referatsakene tas til orientering. 3

4 Sak 15/08 REFERATSAKER: 1. Hovedutskrift fra møte nr , Personal- og økonomiutvalget Saksnr. 10/08 Det gis økonomisk tilskudd til Kvalsund idrettslag, for å få renovert og skiftet ut PCB armatur i lysløypa med kr ,- Personal- og økonomiutvalget oppfordrer KIL om aktivt å jobbe for endring av løypa slik at skirenn i kretsregi kan arrangeres. Saksnr. 12/08 Innføring av balansert målstyring BMS i Kvalsund kommune (brukerundersøkelser). Målekart for skole, SFO, barnehager, hjemmetjenester, beboere/pårørende i døgninstitusjon er vedtatt slik de forelå fra rådmannen. 2. Hovedutskrift fra møte nr , Utviklingsutvalget Referatsakene tas til orientering. Rådmannens tilråding: Geir Nesse rådmann 4

5 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Line Andersen Arkiv: C83 &17 Arkivsaksnr.: 08/397 Saksnr.: Utvalg Møtedato 16/08 Omsorgs- og oppvekstutvalget GODKJENNING AV PROTOKOLL Leders innstilling: Møteprotokollen for Omsorgs- og oppvekstutvalget møte nr. 2/2008 godkjennes. 5

6 SAKSGRUNNLAG:./. hovedutskrift Omsorgs- og oppvekstutvalget, , møte nr. 2/2008 Rådmannens tilråding: Møteprotokollen for Omsorgs- og oppvekstutvalget møte nr. 2/2008 godkjennes. Geir Nesse rådmann 6

7 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Jan Pettersen Arkiv: 223 C0 Arkivsaksnr.: 08/155 Saksnr.: Utvalg Møtedato 17/08 Omsorgs- og oppvekstutvalget KULTURMIDLER 2008 Leders innstilling: Innstilling ettersendes. 7

8 SAKSGRUNNLAG: Høringsuttalelse fra Kvalsund idrettsråd Brev- Kvalsund idrettsråd Brev til Vargsund grendelag Søknad- Kokelv bygde- og ungdomslag Søknad- Kvalsund Paintball Klubb Søknad- Hammerfest og Kvalsund golfklubb Søknad- Kokelv sportsklubb Søknad- Kvalsund idrettslag Søknad- Neverfjord idrettslag Søknad- Hammerfest og Omegn hørselslag Søknad- Kvalsund pensjonistforening Søknad- Kokelv museumslag Søknad- Neverfjord båtforening Søknad- Porsa sanitetsforening Søknad- Stallogargo bygdelag Søknad- Vargsund grendelag Brev til lag og foreninger Retningslinjer for tildeling av kulturmidler Annonse i FD SAKSOPPLYSNINGER: Utlysningen av kulturmidler ble foretatt i Finnmark Dagblad med søknadsfrist Kulturmidler totalt som fordeles i år er kr ,-. Det er innkommet 13 søknader. Alle søknader er tatt til behandling. Brev til Kvalsund idrettsråd med anmodning om uttalelser til rådmannens forslag til tildeling av kulturmidler, for idrett i Kvalsund kommune. Mottatt uttalelser fra Kvalsund idrettsråd. Søknadene fordeles i 3 ulike grupper: Barne- og ungdomsarbeid, Idrett og Ymse kulturformål. Midlene fordeles etter følgende prosentsatser / sum: Kategori I : Barne- og ungdomsarbeid % ( ) Kategori II : Idrett % ( ) Kategori III : Ymse kulturformål % ( ) 8

9 SAKSVURDERING: Kategori I : Barne- og ungdomsarbeid Kvalsund Paintball Klubb Kvalsund Paintball klubb har 11 medlemmer herav alle under 25 år. Formålet med klubben er å drive med organisert fritidsaktiviteter ute. Av aktiviteter i år er fysisk trening, delta med lag til Villmark Paintball Liga turneringen i Finnmark og vidre arbeid med å etablere permanent treningsbane i Kvalsund. I følge regnskapet for 2007 viser det at klubbens har fått tilskudd og sponsormidler på kr ,- og utgifter på kr ,-. Egenkapitalen er 0. For 2008 budsjetteres det med inntekter på kr ,- og utgifter kr ,-. Det søkes et beløp på kr ,-. Eventuelle kulturmidler skal gå til innkjøp av sikkerhetsnett og materiell i forbindelse med paintball arrangement / trening. Klubben bør tildeles kulturmidler. Kokelv Bygde- og Ungdomslag Kokelv Bygde-og Ungdomslag har 41 medlemmer, herav 21 under 25 år. I søknaden opplyser laget at hovedmålsetningen er å tilrettelegge kulturaktiviteter, ivareta bygdas inntresser og vedlikeholde fellesskapets ressurser i bygda. Av aktiviteter siste år har laget arrangert mørketidsuke, trim, opprusting av veien til Kokelvdalen og belysning til Kirkeveien. I følge regnskapet for 2007 har laget hatt inntekter på kr ,- og utgifter på kr , det gir et underskudd på kr ,-. Kontantbeholdning for laget er på kr ,-. For 2008 budsjetteres det med inntekter på til sammen kr ,- og utgifter på kr ,-. Det søkes om kr ,-. Eventuelle kulturmidler skal benyttes til planlegging av kultursti Kokelv Revsnes, mørketidsuka 2008, St. hans feiring med grilling og leker for barn, ferdigstillelse av kultursti Kokelv - Lillefjord, ferdigstillelse av veien til Kokelvdalen, lys til kirkeveien og sosiale tilstelninger på grendehuset. Laget bør tildeles kulturmidler. Kategori II : Idrett 9

10 Hammerfest og Kvalsund Golfklubb Klubben har 97 medlemmer, herav 13 under 25 år. Den administrative delen av klubben har tilhørighet i Hammerfest mens banen er lokalisert i Repparfjord. Målsetting for klubben er å ha god spredning av kvinner, menn, barn og ungdom blant medlemsmassen. Aktiviteten til klubben er drift og utbedring av golfbanen/treningsbane, turneringer, organisere opplæring i golfspill for alle aldersgrupper og sosiale arrangementer. Det legges opp til å tilby medlemskap for personer utenfor klubbens lokalområde, noe som reiselivet i området kan dra nytte av. Av sportslige aktiviteter har klubben deltatt i Nordea pairs lansdelsfinalen, nordnorsk mesterskap i Narvik og Finnmark Open i Lakselv. Lokale arrangement har vært klubbmesterskap og sommercupen. I følge regnskapet for 2007 viser det at klubbens største inntektkilde er sponsorinntekter, spilleravgift, medlemskontingent og dugnadsinntekter. Av største utgifter er banevedlikehold, lønninger, avskrivinger og leie av grunn og lokaler. Klubbens inntekter i 2007 er på kr ,-, utgifter kr ,-. Dette gir et overskudd på kr ,-. Egenkapitalen er på kr ,-. For 2008 budsjetteres inntekter til ,- og utgifter til kr ,-, vil gi et overskudd på kr ,-. Aktiviteten planlegges på nivå som forutgående år. Det søkes om kr ,-. Eventuelle midler vil benyttes til innkjøp av treningsutstyr for barn og ungdom, forskjønne baneområdet og utdanne instruktører og kursledere. Golfklubben er et positivt tilbud til befolkningen i lokalområdet og bør derfor tildeles kulturmidler. Kvalsund IL Laget har 176 medlemmer, herav 73 under 25 år. Målsetningen til laget er fotball, friidrett, ski, innebandy, boccia og trim. Målsetningen for inneværende år er å styrke tilbudet for fotballinteresserte og andre idrettsaktiviteter, så vel som mosjonstilbud. Det siste år har aktivitetene i laget vært innebandy, fotball for barn, ungdom og seniorer, dame- / ungdoms trim, 3 topper, skicup og kulturarrangement. Inntektsgivende aktiviteter har vært bingo, medlemskontingent, div. tilskudd, ski/løpscup, St. hans arrangement, loppemarked og fester. De største utgifter har vært renovering av lysløype, preparering av skiløype og husleie. 10

11 I følge regnskapet for 2007 har laget hatt samlet inntekt på til sammen kr ,- og utgifter på kr ,-. Årsresultatet viser et underskudd på kr ,-. Underskuddet skyldes kostnader i forbindelse med utskifting av lysarmaturer og oppretting / skifting stolper i lysløypa. Egenkapitalen på kr ,-. Budsjettet for 2008 viser inntekter på kr ,- og utgifter kr ,-. Det søkes i år om kr ,-. Evt. tildelte midler skal brukes til ulike tiltak for å øke aktiviteter spesielt for barn og ungdom, innkjøp av utstyr, leie av hall og utgifter i forbindelse med stevner. Laget bør tildeles midler Kokelv sportsklubb Klubben har 20 medlemmer, herav 15 under 20 år. Målsettingen er ukentlig allsidig trening, deltakelse på friidrettstevner. Av aktiviteter det siste året har klubben hatt deltagere på friidrettstevner i Lakselv og Alta, NCC lekene i Stjørdal og fotballturnering i Kvalsund. Aktiviteten i klubben det siste året har vært lavt. I følge regnskapet viser det inntekt på kr. 2400,- og utgifter på kr. 5450,-, det gir et underskudd på kr ,-. Egenkapitalen er kr. 1255,-. Det søkes om kr ,-. Evt. kulturmidler skal brukes til innkjøp av utstyr til friidrett og innendørs høydehoppestativ. Laget bør tildeles midler Neverfjord IL Neverfjord idrettslag har totalt 90 medlemmer, hvorav 42 under 25 år. Hovedaktiviteter i laget er orientering, sportskyting og barneidrett. I følge søknaden oppgir laget at innstektgivende aktivitet foe inneværende år skal være dugnad, julebord og o- stevner. I følge vedlagt regnskap for 2007 har laget hatt inntektsgivende aktiviteter som arrangement, sponsormidler, div tilskudd og automatdrift på til sammen kr ,- og utgifter på kr ,-. Årsresultatet viser et underskudd på kr ,-. Balansen viser at laget har egenkapital på kr ,-. Det søkes om kr ,-. Evt. tildelte kulturmidler skal brukes til reisevirksomhet for aktive o-løpere og skyttere i forbindelse med stevner. 11

12 Søknaden er innsendt etter søknadsfristen. Årsmelding for 2007 og budsjettet for inneværende år ikke er vedlagt, dette skulle ettersendes. Laget foreslås ikke tildelt kulturmidler. Avslaget begrunnes etter Retningslinjer for tildeleing av kulturmidler i Kvalsund kommune 8, pkt. 1 og 2, forsent innkommet søknad og 2, pkt. 3, mangler ved søknaden. Kategori III : Ymse kulturformål Kvalsund Pensjonistforening Kvalsund Pensjonistforening har 111 medlemmer. Målsetningen er å aktivisere medlemmene. Hovedaktiviteten til foreningen er tradisjonelle månedlige møteaktivitet, lotteri, foredrag, pensjonisttur, kulturarrangement og julebord. Inntektsgivende aktivitet siste år har vært kafé i forbindelse med kulturdagene, dugnad, lotteri og kontingent. I følge regnskapet for 2007 har aktiviteten ført til inntekter på kr ,- og utgifter kr ,-, dette gir et overskudd på kr ,-. Foreningens egenkapital er på kr ,-. Budsjettet for 2008 viser inntekt og utgifter på kr ,-. Det søkes om kr ,-. Eventuelle kulturmidler skal gå til honorar til foredragsholder, pensjonisttur, sosiale aktiviteter, seminar og kurs i førstehjelp. Pensjonistforeningen bør tildeles kulturmidler. Hammerfest og Omegn Hørselslag Foreningen har 209 medlemmer, alle over 25 år. Foreningen driver med møteaktiviteter, opplysningsvirksomhet og andre arrangement i nærmiljøet Regnskapet for 2007 viser inntekter på kr ,- og utgifter på kr ,-. Det gir et overskudd på kr. 500,-. Egenkapitalen på kr ,-. Av planlagte aktiviteter for 2008 er medlemsmøter, arrangement og støtte til helse og velferd og generelt kulturarbeid. Budsjettet for 2008 viser inntekt og utgift på kr ,-, som er på nivå som siste år. Det søkes om kr ,-. Eventuelle kulturmidler skal brukes helse og velferd for barn/unge og eldre i kretsen. Av budsjettmessige årsaker foreslås det ikke å tildele laget kulturmidler. 12

13 Avslaget begrunnes etter Retningslinjer for tildeleing av kulturmidler i Kvalsund kommune 1, pkt. 2, -Kulturmidler skal stimulere til mangfold av lag og foreninger i Kvalsund kommune og 2, pkt. 1, -Alle lag og foreninger som driver allmenn virksomhet fortrinnsvis i Kvalsund kommune kan få økonomisk støtte. Kokelv museumslag Museumslaget har 38 medlemmer herav 3 under 25 år. I følge søknaden er målsetningen å arbeide med museiale aktiviteter. I følge årsmeldingen for 2007 har laget deltatt på orienteringsmøte i RiddoDuottarMuseat. Intektsgivende aktiviteter har vært medlemskontigent. Regnskapet for 2007 viser at laget har hatt inntekter på kr ,-, utgifter er ikke oppgitt. Dette gir et overskudd på kr ,-. Foreningens egenkapital er på kr ,-. Budsjettet for 2008 viser inntekt på kr ,- og utgifter på 7.000,-. Det søkes om kr ,-. Eventuelle kulturmidler skal gå til restaurering av historisk gamme ved ferdselsstien mellom Kokelv og Revsnes. Laget bør tildeles kulturmidler. Neverfjord Båtforening Båtforeningen har 36 medlemmer herav 6 under 25 år. I følge søknaden er målsetningen å arbeide for et aktivt maritimt miljø, sosialt miljø og gi et godt tilbud til bruk av fritidsbåter. I følge årsmeldingen for 2007 har medlemmene arbeidet aktivt med utvidelse av flytebrygge i Neverfjord, arbeidet har vært gjort på dugnad. Regnskapet for 2007 viser at foreningen har hatt inntekter på kr ,-, og utgifter kr ,-, dette gir et underskudd på kr ,-. Foreningens egenkapital er på kr ,-. Av aktiviteter planlegger foreningen dugnad i forbindelse utbedring av brygga, innkjøp av materialer til redskapsbod og div utstyr. Budsjettet for 2008 viser inntekt på kr ,- og utgifter på ,-. Det søkes et beløp på kr ,-. Eventuelle kulturmidler skal gå til vedlikehold av fortøyninger, oppsett av el- skap på brygga og bygge redskapsbod. Foreningen bør tildeles kulturmidler. 13

14 Porsa Sanitetsforening Foreningen har 19 medlemmer, derav 2 under 25 år. Foreningen driver med tradisjonelle møteaktiviteter og andre arrangement i nærmiljøet. Av aktiviteter siste år kan foreningen vise til medlemsmøter, loddsalg, salg av fastelavensris og julelunch til oppvekstsentret i Neverfjord. Regnskapet for 2007 viser inntekter på kr ,- og utgifter på kr ,-. Det gir et overskudd på kr. 700,-. Egenkapitalen på kr ,-. Av planlagte aktiviteter for 2008 er medlemsmøter, arrangement og støtte til helse og velferd og generelt kulturarbeid. Budsjettet er på kr ,-, som er på nivå som siste år. Foreningen gir også støtte til bistandsbehov. Det søkes om kr ,-. Eventuelle kulturmidler skal brukes helse og velferd for barn/unge og eldre i kretsen. Foreningen bør tildeles midler. Stallogargo Bygdelag Laget har 88 medlemmer derav 19 under 28 år. Målsetningen for laget er aktiviteter for barn, turmarsj, og div. tilstelninger for bygdas befolkning. Aktiviteter siste år har vært 17. mai arrangement, St. Hans feiring, turmarsj, dugnad i forbindelse med oppsett av ballbinge, renovering av lokalet og juletrefest. Laget har i følge regnskapet for 2007 hatt inntekt på kr ,-, utgifter er på kr ,- Det gir et underskudd på kr ,-. Egenkapitalen er på kr ,-. Aktiviteter som planlegges kommende år er vedlikehold av bygning (tidligere Stallogargo skole), lørdagskafé, turmarsj, påskefeiring, 17. mai arrangement, St. Hans feiring og juletrefest. Budsjett for 2008 viser inntekt kr ,- og utgifter på kr ,-. Dette fører til et underskudd på kr ,-. (budsjettert underskudd er større enn egenkapitalen) Det søkes om kr ,-. Eventuelle kulturmidler skal brukes til 17. mai feiring, st. hans arrangement og juleverksted. Laget bør tildeles kulturmidler. Vargsund Grendelag Laget har 61 medlemmer. Målsetningen for laget er aktiviteter som fremmer samarbeid og utvikling i distriktet, trivselsmessige tiltak og kulturaktiviteter for barn og unge. 14

15 I følge søknaden har aktiviteter siste år har vært juletrefest, påskefest, ruskenaksjon. Det søkes om kr ,-. Eventuelle kulturmidler skal brukes til juletrefest, ruskenaksjon, kulturtilbud for barn og unge og trivselstiltak som kommer befolkningen i området til gode. Laget har ikke vedlagt årets regnskap, årsberetning og budsjett for kommende år. Administrasjonen har etterlyst vedleggene men har ikke mottatt dette innen fristen. Laget foreslås ikke tildelt kulturmidler. Avslaget begrunnes etter Retningslinjer for tildeleing av kulturmidler i Kvalsund kommune 2, pkt. 3, mangler ved søknaden. 15

16 Sak 18/08 Rådmannens tilråding: FORSLAG TIL UTDELING AV KULTURMIDLER 2008 Søkere: IR. Søkerbeløp: Adm. forslag: forslag: 1000 kr kr % av total 1000 kr % Kategori I - Barne og ungdomsarbeid Kokelv Bygde- og ungdomslag 10 8 Kvalsund Paintklubb 5 6 SUM ,54 Kategori II - Idrett Hammerfest og Kvalsund Golfklubb Kokelv sportsklubb Kvalsund Idrettslag Neverfjord idrettslag SUM , ,23 Kategori III - Ymse kulturformål Hammerfest og omegn hørselslag 2,5 0 Kokelv museumslag 5 3 Kvalsund Pensjonistforening 6 6 Neverfjord Båtforening 6,5 4 Porsa Sanitetsforening 2 2 Stallogargo Bygdelag 5 4 Vargsund Grendelag 3 0 SUM ,23 TOTAL Geir Nesse rådmann 16

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2010 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.06.2010 kl. 08.30 på Rådhuset. Telefonisk innkalling. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 11.06.2007 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.11.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 3/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.03.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Harald Bredesen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Kommunestyresalen på Rådhuset Møtedato: 12.05.2016 Tid: Fra kl.: 09:00 til kl.: 10:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag den 01.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.09.2010 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 23.04.2007 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte Møte nr. 4/2007 I henhold til Kommunelovens 17 innkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte tirsdag 09.10.07 kl. 18.00 på rådhuset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2015 Tid: Fra kl.: 12:00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.11.2009 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Harald Bredesen SV Nestleder Hilde Sunde

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 27.05.2014 klokka 12:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2008 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte mandag den 18.02.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Harald Bredesen

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2017 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 29.05.2017 klokka 09:00 på Kvalsund sykehjem. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte tirsdag 09.04.2013 kl.12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.03.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 6/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2009 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 09.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 12.05.2016 klokka 09:00 på Kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.06.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 27.04.2017 klokka 09:00 i kommunestyresalen, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 3/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2005 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 15.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: Johnny Stenersen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 19.06.2007 kl. 08.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.04.2011 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 05.04.2017 klokka 10:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 4/2010 Kommunestyret holder møte tirsdag 20.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Navn Tor Arvid Myrseth KOBL

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2011 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.06.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald

Detaljer

MØTEI KALLI G Kommunestyret

MØTEI KALLI G Kommunestyret MØTEI KALLI G Kommunestyret Møte nr. 5/2009 Kommunestyret holder møte torsdag 22.10.2009 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem avn Tor Arvid Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.02.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Gyldig forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr.3/2017 MØTEINNKALLING holder møte den 10.05.2017 klokka 10:00 på møterom, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Alf Stenersen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 7/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 05.09.2005 kl. 08.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 13.12.2012 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.06.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 5/2008 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 20.11.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Harald Bredesen

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 09.12.2013 klokka 13.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.06.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEI KALLI G Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEI KALLI G Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2009 MØTEI KALLI G Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte tirsdag 28.0.2009 kl 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Utlysning av kulturmidler 2014

Utlysning av kulturmidler 2014 Utlysning av kulturmidler 2014 Kvalsund kommune ønsker at kulturmidler skal stimulere til økt kulturaktivitet i kommunen. Kulturkontoret opplyser om at lag og foreninger med tilhørlighet i Kvalsund kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2007 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 02.02.2007 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.12.2011 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl.13.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Saksnr Innhold Lukket Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Saksnr Innhold Lukket Godkjenning av protokoll fra forrige møte Loppa kommune Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 28.04.2017 Tid: 12:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.06.2006 Tid: Fra kl.: 12.30 - til kl. 15.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: ORIENTERING:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 11.02.2016 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Vegard Loke Rønning

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Skaidi hotell Møtedato: 15.05.2008 Tid: Fra kl.: 16.00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret Møte nr. 7/2015 I henhold til Kommunelovens 17 inkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte torsdag 29.10.2015 kl.: 18:00 på rådhuset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.04.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 18.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 11.02.2014 klokka 13:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. Andre): Forfall: MERKNADER: Randi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 09.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådmann Møtedato: 29.07.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.01.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2007 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte fredag den 02.11.2007 kl. 09.00 på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 18.06.2013 klokka 08.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr.3/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 05.09.2013 klokka 12.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2005 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: Johnny

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2015 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 12.11.2015 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.08.2012 Tid: Fra kl.: 17.00 - til kl. 18.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato 26.04.2012: Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 5/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 24.11.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/11 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.02.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 10/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 16.11.2010 kl. 13.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 26.05.2005 kl. 10.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.02.2005 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Johnny Stenersen AP, leder Magne Medlie KrF Anne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 1/2017 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 01.06.2017 klokka 09:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE 3/13 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRE DEN

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE 3/13 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRE DEN TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.2013 Tid: Etter formannskapet MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Tittel 3/13 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRE DEN 14.11.2013.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer