Vingarparken. Vingar Lillehammer. Plan for oppgradering og langsiktig utvikling av anlegget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vingarparken. Vingar Lillehammer. Plan for oppgradering og langsiktig utvikling av anlegget"

Transkript

1 Vingarparken Vingar Lillehammer Plan for oppgradering og langsiktig utvikling av anlegget

2 Deltakere Arbeidet med denne planen, plan for oppgradering og langsiktig utvikling av Vingarparken, har primært pågått i perioden, I prosjektgruppa har det vært representanter fra Vingar Grendeutvalg og Vingar IL. Følgende har vært med i arbeidet i første fase frem mot foreløpig rapport datert januar 2011: Tore Maritvold, leder Geir Åge Brettengen Asle Birkeland Anne Flekøy Dag Brenden Karl Morten Ramberg Ole Bertil Reistad Wenche Vigen Reistad Kari Bentdal Videre oppdatering og videre arbeid har vært gjennomført med både prosjektgruppen for Vingarparken som består av følgende personer: Magne Bentdal Bjørn Vidar Holsether Siri Eriksen Anna Kroukhaug Geir Åge Brettengen Tore Bjørnstad Lien Cato Haraldsen I tillegg har det sittende styret bidratt i arbeidet: Sigmund Lien Elin Garverhaugen Jørn Smidesang Kine Holmstrøm Ragnvald Smidesang.

3 Innledning I hjertet av Vingar ligger et unikt område for lek og aktivitet. Sentralt i parken ligger også Pinnikhaugen, som er en karakteristisk skogvokst fjellformasjon. Pinnikhaugen er godt synlig i fjernvirkning i mange retninger, og er et landemerke på Vingar. Det går stier opp til toppen og her er gapahuk og bålplass. Slalåmbakken på Vingar går fra toppen av Pinnikhaugen. Bakken er mye brukt hele uka av både barn og voksne fra jul til påsketider. Vingar IL er et lokalt idrettslag på Vingnes i Lillehammer Kommune i Oppland. Idrettslaget ble stiftet i 1916 og er drevet på dugnad av grendas innbyggere og ildsjeler. Idrettslaget er et nav i grenda og det tilrettelegges for bredde og lavterkseltilbud i grenda. Vingar IL tilbyr allsidige aktiviteter til barn, unge og voksne på Vingar og i hele distriktet. Målgruppen er både medlemmer, barn på Vingar skole og barnehage, samt innbyggere i hele distriktet. Vi tilrettelegger våre tilbud både vinter og sommer for målgruppen på fritiden, men et viktig mål er også å tilby skole og barnehage muligheter for aktiv hverdag i skole- og barnehagedagen. En del av driften av anlegget, Vingarparken, gjøres dermed for at tilbudet i anlegget skal være tilgjengelig og klart til bruk også på dagtid for skole og barnehage. Gjennom å få til en aktiv hverdag for disse er vi med på å øke kvaliteten for våre barn der. Målet er også å kunne opprettholde allsidige tilbud slik at våre tilbud treffer flest mulig. Vingar Idrettslag er drevet 100 % basert på frivillighet. Og aktivitetene omfatter fotball, allidrett (et idrettsskoletilbud med hovedvekt på ski/skøyter men også klatrekurs innendørs, svømming og aktiviteter i hall), lysløyperenn(ca. 70 deltagere), det årlige barneskirennet Kristin & Håkon lekene for barn fra 0 ca 12 år i hele regionen (150 til 200 deltakere), kurs i slalåm i alpinbakken for barn med ukentlig trening, samt arrangør av Kjøldilten (turrenn langrenn med ca 100 deltakere) Vingarparken er vår stolthet og aktivitetsområde, som benyttes av idrettslaget, Vingar skole, Vingar barnehage og Vingars befolkning forøvrig. Vingar IL har et nært samarbeid med skolen og barnehagen og tilrettelegger for at de kan benytte anlegget i skoletiden, med aktiviteter som slalåm, lysløype, aking og fotball. Våre aktiviteter er mangfoldige og noe for en hver smak og interesse.

4 Bakgrunn Arbeid frem mot foreløpig rapport januar 2011 Våren 2009 ble det gjennomført en undersøkelse blant husstander og skoleelever i Vingar krets for å kartlegge hvilke aktiviteter som var ønsket inn i en framtidig arealplan/aktivitetsplan for Vingarparken. Som en fortsettelse av denne undersøkelsen ble det nedsatt en prosjektgruppe med representanter fra Vingar IL, Vingar grendeutvalg, Vingnes Vel og FAU ved Vingar skole. Det har vært viktig for prosjektgruppen å involvere brukerne av Vingarparken i dette arbeidet. Hovedmålet med den nye arealplanen er å videreutvikle idretts-/nærmiljøanlegget Vingarparken med aktiviteter i sommer-/vintersesongen som på best mulig måte kan stimulere til fysisk aktivitet i nærområdet for alle aktuelle miljøer (barn/ungdom) i området. Det er også et mål å tilrettelegge dette på en måte som gjør at parken blir så lettstelt som mulig. Det er viktig at parken ikke forfaller grunnet uoverkommelige driftsoppgaver. Arealplanen bygger i hovedsak på bestående aktiviteter som vinteraktivitetene i Pinnikbakken (slalåm og hopp) og lysløypa og sommeraktivitetene som fotball og BMX. Det er lagt inn en terrengløype i området med innlagte hinder som kan benyttes både til løps- og sykkelaktivitet. Terrengløypa har også en sløyfe opp til Pinnikhaugen hvor det også planlegges muligheter for natursti langs løypa og oppe på toppen. I sambruk med gapahuk og bålplass gir dette unike muligheter både for aktiviteter mot allidrett og til rekreasjon for Vingars- og byens befolkning. Planen har en løpebane på 100m og lengdegrop. Området har også muligheter for etablering av sandvolleyball og bueskyting. Planen i den foreløpige rapporten inneholdt følgende tiltak: 1) To stk 7-baner Opparbeiding av to nye gressbaner (7-baner) på treningsfeltet med enkelt tribuneanlegg og innbytterbenker. Muligheter for gjerde rundt banene med reklameskilt. Disse plasseres i umiddelbar nærhet til fotballkiosk og sittebenker. 2) 11-bane Eksisterende 11-er bane får nytt toppdekke som tilsåes. Hensikten med dette er å få et plant dekke som drenerer godt og som vil ligge noe høyere enn dagens dekke. 3) Lysløypetrase. Oppgradering av lysløypetrase med lysanlegg og ny løypesløyfe på øversiden av barnehagen. Traseen oppgruses slik at den kan benyttes som terrengløype og til sykkeltrase sommerstid. Det er lagt inn anslagsvis ti hinderløp-apparater i trase. 4) Terrengløype/ natursti. Terrengløype har også en sløyfe opp til Pinnikhaugen med muligheter for natursti langs løypa og på toppen sammen med gapahuk og bålplass gir dette mange bruksmuligheter. 5) BMX. Restaurering av BMX-sykkelanlegget.

5 6) Friidrett Løpebane 100m og lengdegrop. Grusdekke. Lengdegrop kan enkelt lages som sagflishaug som skiftes ut hver vår eller som grusgrop. 7) Parkering Parkeringsanlegg utvides utenfor grendehuset med grusdekke. Plassen kan brukes til sommer- og vinteraktivitet ved behov. 8) Andre muligheter Planen åpner også for muligheten av sandvolleyball og bueskyting. Forslag til gjennomføringsplan i den foreløpige rapporten var som følger med gjennomføring i fire faser: Fase 1. Nytt lysanlegg i lysløypa samt etablering av ny løypesløyfe på oversiden av barnehagen. Tiltaket er allerede finansiert gjennom spillemidler og gjennomføres vår-høst Vi vil få anbefalt type armatur og type lys fra aktuelle leverandører, sammen med lysberegninger og forslag til plassering av master. Fase 2 Opparbeiding av to nye gressbaner (7-baner) på treningsfeltet jfr. pkt.1. Inkludert enkelt tribuneanlegg, innbytterbenker, drenering/grøfter og vanntilførsel. Evt. Elkabel og trafo. Det vil bli vurdert om det er kostnadseffektivt og hensiktsmessig å oppgradere eksisterende 11-er bane, samt 100 meters grusbane for løping, samtidig med opparbeidelse av 7-er banene. Fase 3 Restaurering av BMX-sykkelanlegget jfr. pkt. 4. Etablering av parkeringsplass jfr. Pkt 6. Oppgrusing av lysløypetrase/breddeutvidelse samt etablering av hinderløpsbane jfr. pkt.2. Her inngår også bearbeiding av lysløypetrase på øversiden av barnehagen. Opprusting av terrengløype opp til Pinnikhaugen med natursti jfr. pkt. 3. Fase 4 Etablering av løpebane/lengdegrop jfr. pkt 5. Restaurering av eksisterende 11erbane med ny grasmatte jfr. pkt. 7.

6 Arbeid gjennomført etter foreløpig rapport januar 2011 Siden den foreløpige rapporten i 2011 er følgende tiltak gjennomført i Vingarparken: Nytt lysanlegg i lysløypa samt etablering av ny løypesløyfe på oversiden av barnehagen er ferdigstilt ved hjelp av blant annet spillemidler. Regnskap og finansiering vedrørende oppgraderingen er godkjent. Etablert frisbeegolfbane med 6 hull i Vingarparken. Denne banen er finansiert med egne midler, dugnadsinnsats og tilskudd til nærmiljøanlegg gjennom midler fra Fylkeskommunen. Det er gjennomført utbebedringer og sikkerhetsforbedringer i alpinbakken. I tillegg innbygging av drivverk i bunn av bakken er anlegget for snøproduksjon utbedret. Her er det nye snøkanoner med nedgravd rørtilførsel av vann, samt elektrisk utbedring. Lys i hoppanlegg er utbedret Det er anskaffet ny tråkkemaskin finansiert gjennom egne midler, støtte fra DnB sparebankstiftelsen, sponsormidler og andelssalg. Det er ferdigstilt ny oppgradert gapahuk på toppen av Pinnikhaugen med bålplass. Gapahuken er bygd med taktekke og er stor nok til å huse en skoleklasse. Det er gjort store ryddearbeider både i lysløype, hoppbakke, alpinbakke og i området rundt flaten i Vingarparken med spesielt fokus i løpene til bekken. Det er fylt ut masse i område sørøst for eksisterende fotballbane for å bedre forholdene på myrområdet. Det er påbegynt en grusvei gjennom anlegget fra musikkpaviljongen og til skolen. Denne for å bedre forholdene for turgåere gjennom anlegget og for å bedre skoleveien over et tidvis bløtt område. Det er anskaffet nytt klippeutstyr for bruk både på fotballbanen og i parkområdet ellers. Det er utbedret bekkeløp og rørlegging på enkelte områder av bekkeleie i Vingarparken. I tillegg har FAU og Vingar skole utbedret uteområdet med et nytt lekestativ i nordområdet av Vingarparken.

7 Innspill til ny kommunedelplan for perioden april 2013 fremsendte Vingar Idrettslag følgende innspill til ny kommunedelplan for perioden som danner grunnlag også for videre plan for Vingarparken. Innspillet refererte til eksisterende punkter i planen for og som ønskes ivaretatt i planen for perioden Punktene ble benyttet for å ha en sporing og henvisning til eksisterende plan og bør gjenspeiles på egnede steder i ny plan. Punkt i planen for perioden o Vingnes / Vingar: Hovedutfordringer: Videreutvikle Vingar Idrettsplass, basert på revidert Vingar Rapport. Registrerte ønsker / aktuelle tiltak: (For Vingar Idrettsplass) Sluttføre prosjektet av frisbee- bane, og i samme prosess føre opp informasjonstavler rundt i Vingarparken. Opprettelse av ny 7 er bane naturgress (40*60 m) Opparbeide tribune/samlingspunkt ved ny 7 er bane og i forlengelse med Kiosk Opparbeide samlingspunkt / grillplass / gapahuk for sommer - og vinteraktivitet i forbindelse med slalombakke / Hoppanlegg / akebakke. Oppgradere akebakke vinter, og bearbeide BMX trasé i samme område, sletteområdet i tilknytning til akebakke. Ferdigstille gapahuk / bålplass på toppen av Pinnikbakken med allerede sponsede midler i form av materialer. Oppgradere vannuttak for Driftsbruk i Vingarparken Vurdere muligheter for flerbruksaktiviteter som for eksempel bueskyting (basert på henvendelse fra Lillehammer bueskytterklubb) i tilknytning til Paviljong Oppgradere gangstier i Vingarparken. (Grendahuset til Pinnikvegen / Grendahuset til fotballanlegg / kiosk) Punkt i kommunedelplanen for o Nærmiljøanlegg: 1. Vingar Idrettsplass / Vingar Skole Asfaltflate som islegges, stor ballslette, skileikanlegg, liten BMX bane, frisbeegolfbane. Planarbeid for videreutvikling av området opprettholdes Punkt i kommunedelplanen for o Idrettsanlegg: 9. Vingar Idrettsplass / Vingar Skole

8 Gressbane fotball Treningsfelt fotball Hoppbakker Alpinanlegg (nærmiljøanlegg) m/lys Lysløype 2 km. Klubbhus med garasjeanlegg (Vingartun Grendehus) Asfaltflate og gymsal på Vingar skole Planarbeid for videreutvikling av treningsfelt opprettholdes Punkt i kommunedelplanen for o Nærmiljøanlegg: Fra Kommunedelplan er Vingar Idrettspark inne med tiltak «Div akt.elementer på Treningssletta». Her er merknaden at dette ikke blir søkt før i Det vil ikke komme en søknad på dette anlegget før i 2013 som er i samsvar med fjorårets merknad på kommundelplanen Planen tar utgangspunkt i det tidligere plangrunnlaget for Vingarparken og vi vil gjøre et arbeid frem til søknadsfrist i 2013 for å oppdatere og forfine eksisterende planer (eksisterende plangrunnlag er godt og vil ikke kreve stor revisjon.) Dette gjelder spesielt for området i nærmest tilknytning til skolen (Ravnumsjordet) og planen for oppgradering av treningsfeltet her i relasjon til andre aktiviteter og anleggstyper. Dette vil være en naturlig forlengelse av arbeidet som ble avsluttet i fjor høst med ferdigstillelse av arbeidet med oppgradering av lysløype. Vi ønsker derfor at prioriteten for Vingarparken relatert til pkt opprettholdes med søknadstidspunkt på spillemidler i Vingar idrettslag er avhengig av spillemidler, kommunalt bidrag og egenandel for gjennomføring. Lillehammer kommune er grunneier og Vingarparken er i nær tilknytning til Vingar skole og benyttes både sommer og vinter av skolen. Punkt i kommunedelplanen o Idretts og friluftsanlegg: Videre i pkt ligger ikke Vingar inne med noen prosjekter. Vingar IL antar dermed at området Vingarparken og de delene av anlegget som relateres til idrettsanlegg ivaretas også under totalprosjektet for parken i pkt Om dette ikke er tilfelle eller intensjonen, så er det et behov for at dette blir synliggjort også i pkt siden dette er et idrettsfelt som er i bruk vinter og sommer. Dette betyr at Vingarparken sitt behov som idrettsanlegg for mye skiaktivitet om vinteren og mye fotballaktivitet om sommeren på samme område må utvikles slik at ikke utvikling ift sommeraktiviteter går utover vinteraktiviteter og vice versa. Dette har hele tiden vært ideen med utviklingen av Vingarparken. Det legges opp til mange aktiviteter også utover de nevnte eksemplene ovenfor. Vi ser det derfor som naturlig at noe av oppgraderingen av treningsfeltet på Ravnumsjordet må utvikles for å møte det økende behovet for et tilfredsstillende fotballfelt uten at dette går utover muligheten for bruk av feltet til kjøring av løyper.

9 Ravnumsjordet har behov for stor grad av utjevning for å kunne benyttes regelmessig til fotballaktiviteten i grenda (kunstgress er og har derfor ikke vært et aktuelt alternativ på dette feltet). Dette er i samsvar med opprinnelig plan for Vingarparken. Dette er fase 2 etter oppdatering av lysløypeanlegg. Dette skal suppleres med breddeutviklingen av området som også skal dekke andre aktiviteter. Frisbee banen som vi vil ferdigstille til våren 2013 er et eksempel på dette. Punkt i kommunedelplanen o Planleggingsprosjekter i planperioden: For pkt registreres det Vingarparken som planleggingsprosjekt i 2012 der Idrettslaget og kommunen er deltakere. Dette ser vi som en naturlig del arbeidet med oppdatering av planen til Vingar IL frem mot spillemiddelsøknad i Denne bør derfor opprettholdes i Kommunedelplanen.

10 Oppdatert plan for utvikling av Vingarparken Basert på foreløpig rapport fra 2011, utførte oppgaver i perioden etter rapporten i 2011 frem til nå, samt innspill til ny kommunedelplan inneholder endelig rapport og ny plan for Vingarparken følgende tiltak i prioritets rekkefølge: 1) En stk 7er-bane Opparbeiding av ny gressbane i naturgress (7er-bane) på treningsfeltet med enkelt tribuneanlegg og innbytterbenker. Målene for banen planlegges til 60x40m. Muligheter for gjerde rundt banene med reklameskilt. Disse plasseres i umiddelbar nærhet til fotballkiosk og sittebenker. Det vurderes ikke en grusbane i anlegget. Eksisterende 7er bane vil fungere som avlastingsbane for ny 7er bane. Samt at resterende del av treningsfeltet vil være avlastningsbane for de etablerte fotballbanene slik det er i dag. 2) BMX. Oppgradering og restaurering av BMX-sykkelanlegget. 3) Turområdeforbedringer og skilting Oppgradere gangstier i Vingarparken. (Grendahuset til Pinnikvegen / Grendahuset til fotballanlegg / kiosk). Skilte for turgåere med hunder og etablere avfallsplasser for hundeposer. 4) Uteområder Opparbeide samlingspunkt / grillplass / gapahuk for sommer - og vinteraktivitet i forbindelse med slalombakke / Hoppanlegg / akebakke. Det planlegges med etablering av et uteområde med gapahuk og grillplasser i bunn av alpinbakken og hoppbakken. Dette vil være en plass for bruk både sommer og vinter med fin beliggenhet og utsyn utover Vingarparken. Plassen er et supplement til gapahukplassen på toppen av Pinnikhaugen. 5) Driftsforbedringer Oppgradere vannuttak for Driftsbruk i Vingarparken 6) Tribuneanlegg Opparbeide tribune/samlingspunkt ved ny 7 er bane og i forlengelse av Kiosk 7) Akeområde Vingar barnehage og Vingar skole benytter bakkene til aking om vinteren og det ønskes at det gjøres en oppgradering av akebakke vinter. 8) Terrengløype/ natursti. Terrengløype har også en sløyfe opp til Pinnikhaugen med muligheter for natursti langs løypa og på toppen sammen med gapahuk og bålplass gir dette mange bruksmuligheter. 9) Parkering

11 Parkeringsanlegg utvides utenfor grendehuset med grusdekke. Plassen kan brukes til sommer- og vinteraktivitet ved behov. 10) Friidrett Løpebane 100m og lengdegrop. Grusdekke. Lengdegrop kan enkelt lages som sagflishaug som skiftes ut hver vår eller som grusgrop. 11) Andre muligheter Planen åpner også for muligheten av sandvolleyball og bueskyting. Vurdere muligheter for flerbruksaktiviteter som for eksempel bueskyting (basert på henvendelse fra Lillehammer bueskytterklubb) i tilknytning til Paviljong. Gjennomføringsplan for Vingarparken basert på utviklingen de siste årene, behovene i Vingarparken og innspill til kommunedelplan Fase 1. Søknadsprosess for spillemidler til etablering av ny 7er bane jmf punkt 1 ovenfor. Etablering av BMX-bane jmf punkt 2 ovenfor. Ferdigstille gangstier jmf punkt 3 ovenfor. Fase 2 Utbedring av vannuttak jmf punkt 5 ovenfor. Etablering av uteområde jmf punkt 4 ovenfor. Skilting og Avfallsposter jmf punkt 3 ovenfor. Fase 3 Opparbeiding ny gressbane (7-baner) på treningsfeltet jmf punkt 1 ovenfor. Fase 4 Etablering av enkelt tribuneanlegg og innbytterbenker jmf punkt 6 ovenfor. Fase 5 Vurdering og gjennomføring av evt elementer fra punktene 7 til 11 ovenfor.

12 Kalkyler og kostnadsoverslag Til rapporten legges den kun ved kostnadsoverslag til ny 7er bane. Øvrige tiltak er planlagt gjennomført og finansiert gjennom bruk av egne oppsparte midler og lokale sponsoprtiltak. Kostnadsoverslag 7er bane i naturgress Aktivitet Enhet Mengde Pris pr Enhet (eksl mva) 0.0 Rigg og drift Rigg og Drift RS Grunnarbeid Vegetasjonsrydding, graving, masseflytting, planering traubotn RS 1 0 Sum 2.0 Oppbygging gressbane 40*60m spilleflate m2, inkl kanter. Materialkostnader inkl transport, eksl mva Fiberduk m Drensrør 100 mm - avstand 100 cm m Forsterkningslag 50 cm kult, 0-32 m Bærelag 15 cm pukk fk 0-32 m Dynamisk sjikt, 6 cm fk 0-16 m Toppdekke 6 cm fk 0-8 m Toppdekke, 6 cm, grus blanda med vekstjord og m tilsådd med sportsplenfrø Sum eksl mva Sum inkl mva Oppbygging gressbane 40*60m spilleflate m2, inkl kanter. Arbeidskostnader utlegging eksl mva Alt 1 Alt 2 Alternativ 1 (se beskrivelse nedenfor) Alternativ 2 (se beskrivelse nedenfor) Graver på dugnad 200 timer til en sats på 450 kr Dugnadsinnsats masseforflytting av stedlig masse (200 timer à 450 kr dugnadspris for maskin/traktor) Sum eksl mva (kun mva på leiekostnader) Sum inkl mva (kun mva på leiekostnader) Sammenligning Alt 1 Alt 2 Kostnader post 2.0 inkl mva Kostnader post 3.0 inkl mva Sum inkl mva Administrasjon og planleggingskostnader (5 % av totalenterprise) Totalt alle poster Utlegging: Prosjektgruppa tatt utgangspunkt i egne vurderinger og analyser. Vi vet at vi kommer til å benytte flere typer maskiner til utleggingsprosessen. (8 16 tommer gravemaskiner, hjullaster, traktorer mv.) Vi vet at med dagens priser ligger leie av maskin med sjåfør på ca 920 kr eks mva. Leier vi folk til å gjøre jobben, vil det totale ant. timer komme på ca 150 timer. Dugnadsinnsatsen ligger i denne posten. Siden det er dugnadsinnsats, vil timene øke noe mer. Vi har

13 derfor satt 200 arbeidstimer i dugnad for utlegging. Forholdet ved leie av graver med sjåfør er 60/40, der 60 % dekker leie av maskin inkl drivstoff. Kostander: 1. Leie av maskiner inkl sjåfør og drivstoff: ,- (920 kr/time * 150 timer) 2. Leie av maskin á 200 timer og drivstoff: ,- (2 mnd leie à kr pluss drivstoff) Dugnadsinnsats på sjåførtimer (200 timer): ,- (i tillegg kommer det dugnadsinnsats og drivstoffkostnader på traktorer og masseforflytting av stedlig masse drivstoff ligger inne sammen med leie av maskin) Finansieringsplan 7er bane i naturgress Beskrivelse Beløp Kommentar Søknadsbeløp Spillemidler dekker opptil 1/3 Egenkapital Kan ha potensiale for å redusere denne andelen på egenkapital til gaver/rabatter pga mulig kjøring av masse på dugnad. Kommunalt tilskudd Som anleggseier av Vingarparken (som er et kommunalt anlegg) beregnes det tilskudd fra anleggseier ved Lillehammer kommune Fylkeskommunalt tilskudd Ikke aktuelt Private tilskudd Ikke aktuelt Lån Ikke aktuelt Dugnad av disse er dugnad på kjøring av gravemaskin og flytting av stedlig masse er planleggingskostnader og administrasjonskostnader (4,6 % av totalprosjektkostnad) Gaver/Rabatter Her er rabatter/gaver på masse inkl transport identifisert på innhentede priser. Rabatten tilsvarer inkl mva avrundet til kr inkl mva. Andre tilskudd Ikke aktuelt Tidligere spillemidler Ikke aktuelt Sum Avrundet til hele tusen for søknaden.

14 Vedlikeholdsplan Vingar Idrettslag er bruker av Vingarparken som er et kommunalt anlegg. Dette innebærer at Vingarparken vedlikeholdes av idrettslaget i samarbeid med Lillehammer kommune. Lillehammer kommune er også grunneier av arealet som benyttes av Vingar Idrettslag. Den daglige driften gjøres av Vingar Idrettslag gjennom arbeidskraft i form av frivillige i grenda. Dette gjennomføres både med dugnader der flere bidrar, en gruppe av frivillige klippere og ved en anleggsgruppe. Dugnader gjennomføres minimum to ganger per år. Der det er foreldre til ulike aldersgrupper som har ansvar. Dugnadene konsentreres mot en vårdugnad og en høstdugnad, for henholdsvis klargjøring til sommersesong og vintersesong. Dugnadene innebærer å gjøre forfallende arbeid samt utbedringer og nyetableringer som tas over drift og vedlikehold. Større nyetableringer tas som egne prosjektgjennomføringer med frivillig personell. Den daglige driften av fotballbanen og treningsfeltet (som i dag ikke er etablert som fotballbane men som i denne planen skal etablerers med en 7er bane) gjøres gjennom en frivillig klippegruppe som består av foreldre fra de ulike fotballagene. Det klippes ukentlig på hele feltet (baner og treningsfelt). Dette må suppleres med større vedlikeholdsbehandling gjennomført av kommunen. I dette ligger det ettersåing, lufting og vertikalkutting av banedekke. Dette må planlegges gjort av kompetent personell i kommunen som anleggseier. Til slutt gjøres det vedlikehold gjennom en anleggsgruppe. Anleggsgruppen er en mindre gruppe frivillige som utnevnes årlig. Denne gruppen gjør mer komplisert drift og vedlikehold enn det dugnadene og klippegruppen kan ivareta. Gruppen gjør arbeid i Vingarparken fortløpende og det er leder av anleggsgruppa som holder dialogen mot personellet som bistår fra anleggseier, Lillehammer Kommune. Vingarparken er avhengig i sitt vedlikehold at anleggseieren Lillehammer kommune bidrar med materiell og personell til drift av det kommunale anlegget. Dette bør reguleres i en avtale mellom Vingar Idrettslag og Lillehammer kommune. Den daglige driften og vedlikeholdet finansieres av Vingar Idrettslag sine egne midler (der inntektene kommer blant annet fra medlemskontingenter, arrangementer, tilskudd fra Lillehammer kommune og sponsormidler).

15 Bilder og plantegninger Plantegninger fra Lillehammer kommune

16

17 Oppdatert forslag til utforming av Vingarparken Kommentarer til planteggning: 1) Frisbeegolfbane er etablert og markert inn med blåe felter 2) BMX bane er markert inn med oransje 3) Gapahuk på toppen av pinnikhaugen i rødt 4) Gapahuk og grillplass i bunn av alpinbakken er markert i rødt 5) Ny sjuer fotballbane er markert i lys blå 6) Tribuneanlegg er markert i blått 7) Grusvei gjennom Vingarparken i nedkant av pinnikhaugen er markert i rosa 8) Grusvei til tribuneanlegg er markert i rosa

18 Detaljsnitt Fotballbane

19 Bilder fra ulike områder av Vingarparken Oversiktsbilde fra Pinnikhaugen og ned mot Vingarparken:

20 Alpinbakken med fire stk snøkanoner (2 stk lansekanoner og 2 stk jetkanoner):

21 Eksisterende og opparbeidet fotballbane benyttes i dag som to 5er baner og en 7er bane. Det er årlig 15 lag pluss/minus i alderen 5 til 13 år. Det spilles kamper på de etablerte banene og trenes på treningsfeltet (Ravnumsjordet)

22 Treningsfeltet (Ravnumsjordet) er i dag to stk mindre baner som benyttes til stort sett all trening. Banene er ikke etablert på annen måte etter at kommunen overtok dette området (Ravnumsjordet) som dyrket mark enn at det er delvis planert og isådd gress. Treningsfelt: Kiosken tilhørende anlegget:

23 Lysløype

24 Uteområder på Pinnikhaugen: Stier på Pinnikhaugen

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL Kommunedelplan 2014-2017 Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra fremsender herved innspill til «KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2014-2017» som er på 1.gangs

Detaljer

VINGARPARKEN. Vingar - Lillehammer. Plan for oppgradering og langsiktig utvikling av anlegget. Foreløbig rapport

VINGARPARKEN. Vingar - Lillehammer. Plan for oppgradering og langsiktig utvikling av anlegget. Foreløbig rapport VINGARPARKEN Vingar - Lillehammer Plan for oppgradering og langsiktig utvikling av anlegget Foreløbig rapport Vingar idrettslag 2011 Arbeidet med denne planen, plan for oppgradering og langsiktig utvikling

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Orientering vedrørende velforeningens planer for ballbinge på Vikhammeråsen Innhold: 1. Utbedringer av grusbanen på Vikhammeråsen

Detaljer

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 Anleggstype Prosjekteier Sted Byggestart Mål/ størrelse Begrunnelse Garderobeanlegg Vinne IL Vinne klubbhus 2017/2018 500 000 kr, Ordinært anlegg Belysning

Detaljer

FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016

FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016 FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016 Anleggstype Prosjekteier Sted Byggestart Mål/ størrelse Kostnad Status Begrunnelse Friidrettsanlegg Verdal kommune? Under utredning Aktivitetsområde Verdal

Detaljer

Anleggsplan Orkdal IL 2009-2013

Anleggsplan Orkdal IL 2009-2013 Anleggsplan Orkdal IL 2009-2013 Forord Knyken skisenter er et regionalt skianlegg med mange ulike aktiviteter for alle aldersgrupper. Orkdal IL ønsker å utvikle skisenteret, slik at det tilfredsstiller

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2017 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2014/824-3 Arkiv: D11 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 09.10.2014 Tilskudd til kunstgressbane med undervarme - søknad fra Risør Fotballklubb Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

UTBYGGINGSPROGRAM Klubbhus BYGGHERRE. KIL skiavdeling BELIGGENHET

UTBYGGINGSPROGRAM Klubbhus BYGGHERRE. KIL skiavdeling BELIGGENHET 12/1757-12 C20 UTBYGGINGSPROGRAM 2013-2016 Idrettsanlegg Klubbhus KIL skiavdeling Hemne skisenter 2.300.000 0 1 Strategi 3 og 4. Garasje KIL Hemne fotball Ånesøyan idrettspark 695.000,- 0 2 Strategi 1.

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

UTBYGGINGSPROGRAM Uprioritert. Garasje ANSVARLIG. KIL Hemne fotball BELIGGENHET

UTBYGGINGSPROGRAM Uprioritert. Garasje ANSVARLIG. KIL Hemne fotball BELIGGENHET 13/1987-8 C20 UTBYGGINGSPROGRAM 2014 2017 Uprioritert Idrettsanlegg Garasje KIL Hemne fotball Ånesøyan idrettspark 695.000,- 0 TIDSRAMME 2014 1 Strategi 1. Sanitæranlegg og garderobe KIL Skiavdeling Hemne

Detaljer

Mulighetsstudie Høgenhall 2015

Mulighetsstudie Høgenhall 2015 Uttalelse fra GØIF ifm Mulighetsstudie Høgenhall Det vises til: Møte med arealplanlegger Maria Haugen 1. juni 2015 Sandefjord 5. juni 2015 Dokumenter: Mulighetsstudie Høgenhall og tilhørende alternative

Detaljer

Et trivsels- og aktivitetstiltak for skolen, barnehagen og nærmiljøet i bygda. Presentert av: Prosjektgruppa for AKTIVITETSPARKEN

Et trivsels- og aktivitetstiltak for skolen, barnehagen og nærmiljøet i bygda. Presentert av: Prosjektgruppa for AKTIVITETSPARKEN Et trivsels- og aktivitetstiltak for skolen, barnehagen og nærmiljøet i bygda. Presentert av: Prosjektgruppa for AKTIVITETSPARKEN Styringsgruppa som har arbeidet med tiltaket Representanter fra: FAU- Hedalen

Detaljer

Søknadsnummer: 2014/FBM9262 Ordning: Forebygging (2014) Søknadstype: Forebygging MIGRERT Tolga / Hamran

Søknadsnummer: 2014/FBM9262 Ordning: Forebygging (2014) Søknadstype: Forebygging MIGRERT Tolga / Hamran Søknadsnummer: 2014/FBM9262 Ordning: Forebygging (2014) Søknadstype: Forebygging MIGRERT Tolga / Hamran 8.2.2015 Forord: Dette prosjektet føyer seg inn i rekken av svært vellykkede og effektive prosjekt

Detaljer

Turstigruppen Tursti mellom Neskollen og Hvamsetra

Turstigruppen Tursti mellom Neskollen og Hvamsetra Turstigruppen Tursti mellom Neskollen og Hvamsetra Mandatet til turstigruppen Hvam IL har nedsatt en prosjektgruppe som har som mandat planlegge, finansiere og etablere en tursti i Hvamsåsen,mellom Neskollen

Detaljer

Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak 10.000,-

Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak 10.000,- Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak /dugnad Gapahuk ved Komsa skileik anlegg. Komsa Vel 50.00 30.00 Ønsker å sette opp en laftet gapahuk ved Komsa

Detaljer

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler»

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Støtteordninger og søkeprosess Stein Cato Røsnæs Rådgiver Østfold fylkeskommune Ingen idrett uten anlegg 1946 ca. 2.000 anlegg 2011 ca.

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2016 2018 Ny plan skal utarbeides i jan/feb 2019 Vedtatt på årsmøtet 18.02.16 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2016-2018 Forfatter Styret

Detaljer

ÅRSMØTE VINGAR IL. Årsmelding 2015/2016. Perioden: mai 2015 mars 2016

ÅRSMØTE VINGAR IL. Årsmelding 2015/2016. Perioden: mai 2015 mars 2016 ÅRSMØTE VINGAR IL Årsmelding 2015/2016 Perioden: mai 2015 mars 2016 Vingar skole Torsdag 31. mars 2016 STYRET I HOVEDLAGET HAR BESTÅTT AV: Leder: Nestleder/Kasserer: Styremedlem (fotball): Styremedlem

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

UTBYGGINGSPROGRAM Klubbhus BYGGHERRE. KIL skiavdeling BELIGGENHET

UTBYGGINGSPROGRAM Klubbhus BYGGHERRE. KIL skiavdeling BELIGGENHET 12/1757-1 C20 UTBYGGINGSPROGRAM 2012-2015 Idrettsanlegg Klubbhus KIL skiavdeling Hemne skisenter 2.300.000 0 1 Strategi 3 og 4. Garasje KIL Hemne fotball Ånesøyan idrettspark 695.000,- 0 2 Strategi 1.

Detaljer

Utbygging av Dombås skiarena. Status 13.12.10

Utbygging av Dombås skiarena. Status 13.12.10 Utbygging av Dombås skiarena Status 13.12.10 Vår visjon Vi ønsker en regional satsing på et begrenset antall større anlegg med internasjonal kapasitet innenfor ulike disipliner Vi ønsker at Dombås skiarena

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapsalen, Levanger Rådhus Dato: 18.01.2006 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Klubbhus Harestua IL

Klubbhus Harestua IL Klubbhus Harestua IL Oppsummering Harestua er det største tettstedet i Lunner og hadde 2658 innbyggere ved inngangen til 2017. Harestua Idrettslag er den største frivillige organisasjonen med 1040 medlemmer.

Detaljer

SAMMENDRAG AV HØRINGSUTTALELSER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

SAMMENDRAG AV HØRINGSUTTALELSER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE Vedlegg 2 SAMMENDRAG AV HØRINGSUTTALELSER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Det har kommet inn totalt 15 innspill i høringsperioden. Et sammendrag av disse

Detaljer

TURSTI SOLEM HIMOVATNET Overhalla Røde Kors

TURSTI SOLEM HIMOVATNET Overhalla Røde Kors TURSTI SOLEM HIMOVATNET Overhalla Røde Kors Initiativtakere/Søker På grunn av at eksisterende tursti fra Solem til Himovatnet var «utslitt» ble det i september 2010 tatt initiativ til å ruste opp stien

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG 2017... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE TILLEGG 67/09 09/1729 KUNSTGRESSBANE SØNDRE LAND IDRETTSLAG - ORIENTERING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE TILLEGG 67/09 09/1729 KUNSTGRESSBANE SØNDRE LAND IDRETTSLAG - ORIENTERING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 19.10.2009 Tid: kl 1800 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekt: tilrettelegging for fysisk aktivitet for funksjonshemmede IL STIL

SLUTTRAPPORT. Prosjekt: tilrettelegging for fysisk aktivitet for funksjonshemmede IL STIL SLUTTRAPPORT Prosjekt: tilrettelegging for fysisk aktivitet for funksjonshemmede IL STIL Forord og sammendrag Om idrettsslaget IL STIL er stiftet 28. oktober 1945 og holder til i Igeldas i Porsanger kommune.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsprogram for idrett,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/8450-6 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Søknader fra Namdalseid idrettslag vedrørende årlig vedlikeholdstilskudd, engangstilskudd til kunstgressbane og byggelån

Detaljer

Nærmiljøanlegg. Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007

Nærmiljøanlegg. Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007 Nærmiljøanlegg Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007 Jeg skal si noe om: Hvorfor tenker Gjøvik kommune... Hvordan tenker Gjøvik kommune... Hvem tenker i Gjøvik kommune... når det

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret i Ås 18.06.2014. Rullering 2014 Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås

Detaljer

Gol kommune for

Gol kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2017-2021 Fakta om n 01.01.2016 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Anleggsutvikling i ØHIL Sverre Nordby Versjon

Anleggsutvikling i ØHIL Sverre Nordby Versjon Anleggsutvikling i ØHIL 2014-2020 Sverre Nordby Versjon 15.12.2017 ØHIL-land Prosess anleggsutvikling Kostnader for godkjente, prioriterte anlegg finansieres gjennom Spillemidler (1/3 + 15% (Bærum=presskommune)

Detaljer

PRESENTASJON AV KLUBBHUS-PROSJEKTET. For årsmøtet i Kolnes IL. Dato:

PRESENTASJON AV KLUBBHUS-PROSJEKTET. For årsmøtet i Kolnes IL. Dato: PRESENTASJON AV KLUBBHUS-PROSJEKTET For årsmøtet i Kolnes IL Dato: 25.11.09 - Historie/b akgrunn - Tegninger - Kalkyler: Investering Finansiering Drift - Oppsummering - Spørsmål HISTORIE - KLUBBHUS Behov

Detaljer

Anleggsutvikling i ØHIL Sverre Nordby Versjon

Anleggsutvikling i ØHIL Sverre Nordby Versjon Anleggsutvikling i ØHIL 2014-2018 Sverre Nordby Versjon 09.02.2017 ØHIL-land Prosess anleggsutvikling Kostnader for godkjente, prioriterte anlegg finansieres gjennom Spillemidler (1/3 + 15% (Bærum=presskommune)

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Andre Holen Arkiv: 143 C2 14/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Andre Holen Arkiv: 143 C2 14/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Andre Holen Arkiv: 143 C2 14/5661-13 Dato: 01.01.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2014-2017 - 1.GANGS RULLERING AV KAP. 5 HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Anleggsutvikling i ØHIL Sverre Nordby Versjon

Anleggsutvikling i ØHIL Sverre Nordby Versjon Anleggsutvikling i ØHIL 2014-2018 Sverre Nordby Versjon 18.05.2016 ØHIL-land Prosess anleggsutvikling Kostnader for godkjente, prioriterte anlegg finansieres gjennom Spillemidler (ca 1/3) Kommunalt tilskudd

Detaljer

FINANSIERING AV SKIANLEGG «BEST PRACTICE» Aud Vegerstøl, daglig leder Kjetil Torp, prosjektmedarbeider

FINANSIERING AV SKIANLEGG «BEST PRACTICE» Aud Vegerstøl, daglig leder Kjetil Torp, prosjektmedarbeider FINANSIERING AV SKIANLEGG «BEST PRACTICE» Aud Vegerstøl, daglig leder Kjetil Torp, prosjektmedarbeider FAKTA - VEGÅRSHEI 356 KM2 INDRE AGDER 2100 INNBYGGERE VOKSENDE FOLKETALL OG ELLERS POSITIV UTVIKLING

Detaljer

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Arkivsaksnr.: 11/2022-46 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret i Ås 07.09.2016 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Fagstaben Saksmappe: 2008/6069-2 Saksbehandler: Terje Adde Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Konklusjon Campus Flytting av idrettsanlegget til Kjuushagen R&Å IL ser det som urealistisk å flytte idrettsanlegget til Kjuushagen. R&Å Idrettslag har ikke

Detaljer

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet vil erstatte Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013. Hovedmål i forrige plan var: «Idrett og fysisk aktivitet

Detaljer

Søknad økonomisk støtte Hemne frisbeegolfbane

Søknad økonomisk støtte Hemne frisbeegolfbane Kyrksæterøra 7.10.16 Søknad økonomisk støtte Hemne frisbeegolfbane John-Are S. Freland, Asle Hammerdal Gruppeprosjekt underlagt Kyrksæterøra idrettslag. Org. 983741983 Søknadssum: kr. 57 498,13 Grunnlag

Detaljer

Fra: Dato: 22. november 2010

Fra: Dato: 22. november 2010 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 201016198-3 Saksbehandler: CHRL Emnekode: SARK-1642 Til: Fra: Dato: 22. november 2010 Notat prosjektbeskrivelse kunstgress Ytrebygda

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med følgende merknad: KFKs mobilabonnement behandles under eventuelt

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med følgende merknad: KFKs mobilabonnement behandles under eventuelt Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.02.05 Tid: 19.15 21.30 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Solveig, Rita, Ole, Mari Forfall: Jacob 15/05 19.15 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

Leirfjord kommune for

Leirfjord kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Leirfjord for 2016 2020 Fakta om n pr 01.11.2015 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Anleggsplan for Sør-Trøndelag skikrets 2004-2007

Anleggsplan for Sør-Trøndelag skikrets 2004-2007 Anleggsplan for Sør-Trøndelag skikrets 2004-2007 NSF målsetning: Ski skal være den viktigste kulturelle faktor vinterstid Støtte idrettslagene i deres arbeid med å bygge og drive snøsikre nærmiljøanlegg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/4267 D11 Bente Lyngholm Røste

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/4267 D11 Bente Lyngholm Røste SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/4267 D11 Bente Lyngholm Røste PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER RÅDMANNENS FORSLAG: Søknader om spillemidler prioriteres under forutsetning

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Martha Aspehaug, Rolf Einar Pedersen, Birgitta Næsbø, Arve Haugen, Thomas Wintervold, Gerda Vik og Roger Hernes. Ikke tilstede:

Detaljer

Skrim Idrettspark. Lørdag 22.08.2015 kl 14.00 - ca 16.30

Skrim Idrettspark. Lørdag 22.08.2015 kl 14.00 - ca 16.30 Offisiell åpning av Skrim Idrettspark Lørdag 22.08.2015 kl 14.00 - ca 16.30 PROGRAM: kl 14.00 Åpen idrettspark. Se og prøv anleggene! En rekke idrettslag og idrettsgrener er representert. De vil vise fram

Detaljer

Bakgrunn. Ja, je e med!

Bakgrunn. Ja, je e med! Bakgrunn Spreke Tolga Hamran, Tolga hopp- og skileksenter Hamran, Varmestue Tolga kunstgrasbane inkl. oppgradering Sætershallen Trimrom på Tolga Kaldlager/garasje på Sætershallen Vedhogst og rydde traseer

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2014/1071-16 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 22.06.2015 Oppgradering av idrettsanlegg på Kjempesteinsmyra Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/15

Detaljer

Søknad om tilskudd til allmennyttig og folkehelsefremmende tiltak i Skogn

Søknad om tilskudd til allmennyttig og folkehelsefremmende tiltak i Skogn Søknad om tilskudd til allmennyttig og folkehelsefremmende tiltak i Skogn Skogn 28.02.2017 Renniælva grendalag i Skogn er et lokalt grendalag som ble dannet i 1996. På dugnad ble området ved Rennielva

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 215-225 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Statistikk... 2 1.1 Medlemskap i idrettslag i Fet

Detaljer

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag Prosjektets navn Tiltakshaver Idrettshall og Minifotballhall KIL Kopervik Kopervik 13.08.2014 1. Lokalisering av anleggene 2. Beregnet totalkostnad 3. Beregnede rammer for finansiering 4. Stipulerte kostnader

Detaljer

Kunstgressbaner Skov & Landskab

Kunstgressbaner Skov & Landskab Kunstgressbaner Skov & Landskab 550 000 medlemmer...hvor av 105 000 er jenter nesten 350 000 fotballkamper pr år nesten 2000 klubber 393 801 aktive spillere 25 084 lag 90 000 tillitsvalgte 450 000 400

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsprogram for idrett,

Detaljer

Anleggsseminar 18. november 2014

Anleggsseminar 18. november 2014 Anleggsseminar 18. november 2014 Moderne anlegg på skihistorisk grunn Hoppbakke ble ryddet i Nordrenna i 1906 Gråkallrennet samlet rett etter krigen 30.000 mennesker Vintervannkleiva fikk heis og lys i

Detaljer

Arbeidsgruppen for aktivitetsområde i. Nordslettveien Velforening. Innstiling til styret.

Arbeidsgruppen for aktivitetsområde i. Nordslettveien Velforening. Innstiling til styret. Arbeidsgruppen for aktivitetsområde i Nordslettveien Velforening Innstiling til styret Om arbeidet Etter årsmøtet i 2016 ble det satt sammen en arbeidsgruppe med deltagere fra de fleste feltene i velforeningen

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 Planen skal rulleres i 2014 og 2015 Vedtatt av årsmøtet 28.2.2014 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2013-2016 Forfatter Styret i

Detaljer

HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG

HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG FORSLAG TIL OPPARBEIDELSE AV NY KUNSTGRESSBANE OSLO KOMMUNE - IDRETTSETATEN 1 FORORD Det ble i Oslo kommunes budsjett for 2008 bevilget 8,5 mill. kroner til etablering

Detaljer

Utviklingsprosjektet VSA. Presentasjon i Østre Agder 13. februar 2015

Utviklingsprosjektet VSA. Presentasjon i Østre Agder 13. februar 2015 Utviklingsprosjektet VSA Presentasjon i Østre Agder 13. februar 2015 VEGÅRSHEI SKI- OG AKTIVITETSSENTER Eierskap: Vegårshei Kommune Vegårshei idrettslag Aust-Agder Næringsselskap Aust-Agder Skikrets 1525

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

Røros Idrettslag Hovedlaget

Røros Idrettslag Hovedlaget Røros Idrettslag Hovedlaget Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Org.nr: NO 965 144 099 MVA Postboks 27 Oslovn. 14 40 01 39 74 72 40 64 01 Bankgiro: 4280.0550178 7361 RØROS 7374 RØROS E-post: ril-hovedlag@roros.net

Detaljer

Prosjektbeskrivelse nærmiljøanlegg Nedre Nattland

Prosjektbeskrivelse nærmiljøanlegg Nedre Nattland Prosjektbeskrivelse nærmiljøanlegg Nedre Nattland 1 Bakgrunn Området Sædalen og Nattland har hatt en voldsom utbygging og befolkningsvekst de siste ti årene. Aktivitetstilbud for barn og unge har dessverre

Detaljer

Ny aktivitetspark Vikåsen skole

Ny aktivitetspark Vikåsen skole Ny aktivitetspark Vikåsen skole Anleggsutvikling 2017-2018 Mål og hensikt Etabler tilstrekkelig baneflate i egen klubb, for å sikre gode treningsforhold og kamparena for alle lagceller og spillere i Ranheim

Detaljer

FREDRIKSTAD

FREDRIKSTAD FREDRIKSTAD 27.03.12 NFF s Kunstgressatsning Ove Halvorsen Anleggskonsulent NFF Fotballkretsene: Østfold, Akershus, Oslo, Indre Østland og Rogaland Ersfjordeidet i Troms Vår oppgave Bistå klubber, lag

Detaljer

NORD-SALTEN ALPINANLEGG

NORD-SALTEN ALPINANLEGG SAGFJORD IL NORD-SALTEN ALPINANLEGG Illustrasjon: Kenn-Ole Moen PROSJEKTBESKRIVELSE Mars 2008 EKSISTERENDE ANLEGG: Eksisterende anlegg er et ca. 200 meter langt skitautrekk, i tilknytning til alpin/akebakke

Detaljer

Sponsorpakker sesongen 2013/2014

Sponsorpakker sesongen 2013/2014 Sponsorpakker sesongen 2013/2014 4-farger verdier: Cyan: 0% - Magenta: 100% - Yellow: 100% - Black: 0% Middagsåsen sportssenter AS Cyan: 0% - Magenta: 0% - Yellow: 0% - Black: 100% Cyan: 0% - Magenta:

Detaljer

GNEIST SPESIALUTGAVE. Fotballbanen vi trener på mangler lys, så når det er mørkt kan vi ikke trene der...

GNEIST SPESIALUTGAVE. Fotballbanen vi trener på mangler lys, så når det er mørkt kan vi ikke trene der... en GNEIST SPESIALUTGAVE Vi skulle gjerne ha trent mer, men det helt fullt på alle banene. Kristian 11 år Kunstgresskampanjen Fotballbanen vi trener på mangler lys, så når det er mørkt kan vi ikke trene

Detaljer

: 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2009 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER

: 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2009 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 25.03.2009 11/09 ÅRSPROGRAM 2009

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.09.2014 Referanse: 21704/2014 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Else Myhr Trysil kommunale idrettsfond 2014 Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Saksdokumenter

Detaljer

Nordreisa Idrettens samfunnsregnskap

Nordreisa Idrettens samfunnsregnskap Sponsorer av Fysisk Poesi: Sparebank1 Nord-Norge, Nordtro, Bussring, Joker Havna Handel, Halti Nasjonalparksenter Nordreisa Idrettens samfunnsregnskap En verdisetting av den frivillige innsatsen og annet

Detaljer

VÅGSETNESET FRILUFTSOMRÅDE

VÅGSETNESET FRILUFTSOMRÅDE MOLDE KOMMUNE Flyfoto med oversikt over Vågseterneset med Isdammen og Skålahallen m.m. VÅGSETNESET FRILUFTSOMRÅDE Skåla IL Vågsetra skole Vågsetra barnehage FAU NORDMØRE OG ROMSDAL FRILUFTSRÅD Tilslutta:

Detaljer

Stiprosjekt til Madonnaen ved Trillemarka, Eggedal Vestfjell

Stiprosjekt til Madonnaen ved Trillemarka, Eggedal Vestfjell Madonnaen på Bjørneskortenatten, 1020 moh. Stiprosjekt til Madonnaen ved Trillemarka, Eggedal Vestfjell Et kulturminne- og friluftslivsprosjekt -reparasjon av erosjonsutsatt sti Rapport og regnskap fra

Detaljer

Sak 5a Bygging av ny kunstgressbane på Bjerke stadion

Sak 5a Bygging av ny kunstgressbane på Bjerke stadion Sak 5a Bygging av ny kunstgressbane på Bjerke stadion Styret anbefaler det ekstraordinære årsmøtet å vedta bygging av ny kunstgressbane på Bjerke stadion. I vinterhalvåret trener alle lag i Nannestad kommune

Detaljer

NÆRMILJØANLEGG FOR FYSISK AKTIVITET En viktig møteplass eksempler fra Trøndelag

NÆRMILJØANLEGG FOR FYSISK AKTIVITET En viktig møteplass eksempler fra Trøndelag NÆRMILJØANLEGG FOR FYSISK AKTIVITET En viktig møteplass eksempler fra Trøndelag Spillemiddel- Konferansen BREKSTAD 4.-5. oktober 2007 Utarbeidet av KJELL IVAR AUNE E-post: kiaun@online.no Mob 901 46 530

Detaljer

Aktivt liv! Tilrettelagt ballbinge - et mer aktivt liv for tunghørte. Briskeby skole og kompetansesenter as

Aktivt liv! Tilrettelagt ballbinge - et mer aktivt liv for tunghørte. Briskeby skole og kompetansesenter as Aktivt liv! Tilrettelagt ballbinge - et mer aktivt liv for tunghørte Briskeby skole og kompetansesenter as Bakgrunn for prosjektet Briskeby skole og kompetansesenter as (Briskeby) har et landsdekkende

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID:

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: Innledning/bakgrunn; Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: 076 14.06.2016 Ing. Geir Gjertsen AS, har på vegne av Ole Tommy Egenes, utarbeidet forslag

Detaljer

SØKNADER OM TILSKUDD FRA DE STATLIGE SPILLEMIDLENE FOR 2015 Ordinære midler

SØKNADER OM TILSKUDD FRA DE STATLIGE SPILLEMIDLENE FOR 2015 Ordinære midler I.F. HERKULES 13/12545 Herkules idrettspark - friidrettsbane, Egenkapital Kr 910 625 9 rehabilitering banedekke Kommunale anleggsmidler 15 114 000 Ny søknad Lån 2015 Anleggskostnader kr. 1 751 527,- Dugnad

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Søknad om bolystmidler

Søknad om bolystmidler Leksdal 16.04.13 Til Verdal Kommune Fra Leksdal Idrettslag Søknad om bolystmidler Generelt om Marka skianlegg Leksdal IL driver med omfattende anleggsdrift for vinteraktiviteter der det aller meste er

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene, hvem Spillemiddelsøknaden

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 217-227 INNHOLD 1 Anleggsdekning... 2 2 Kart... 3 3 Idrettsanleggsregisteret... 3 1 1 Anleggsdekning Fotball r 11'er 14

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET innkalles til møte 18.06.2007 kl. 18.00 Sted: Kommunestyresalen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: TILLEGG SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2007

Detaljer

Leirfjord kommune for

Leirfjord kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Leirfjord kommune for 2016 2020 Fakta om kommunen pr xx.xx.20xx Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer