Askim. Menighetsblad. Kirkevalget 2011 avholdes september

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Askim. Menighetsblad. Kirkevalget 2011 avholdes 11. - 12. september"

Transkript

1 Askim Nr Årgang 65 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle Kirkevalget 2011 avholdes september Det kirkelige valget er lagt til samme dag som kommune- og fylkestingsvalget. Det skal velges nye medlemmer til landets 1285 menighetsråd og 11 bispedømmeråd som årlig samles til Kirkemøtet. Rådene velges for en periode på fire år. I løpet av august skal alle medlemmer av Den norske kirke ha mottatt et valgkort med informasjon om valget og hvor de kan avgi stemme. Stemmerett ved valget har hvert medlem av Den norske kirke som bor i soknet og som senest i det år det stemmes vil ha fylt 15 år. For mer informasjon: Møt opp på Askim Rådhus OG bruk stemmeretten din! Side 4 og 5 Presentasjon av kandidater til Askim menighetsråd Side 6 og 7 Presentasjon av leke kandidater til Borg bispedømmeråd

2 Kirkespeilet Et nytt semester betyr ofte starten på mye nytt. Denne høsten vil være spesiell i så måte. For akkurat i høst skal vi få være med Jeg liker forandringer. Derfor ser jeg fram til en spennende høst med store og små endringer, noen av dem også historiske! Geir Braadlie Sokneprest på store og små endringer, noen av dem også historiske! Aller først: Vi har fått to nye medarbeidere! Og det er alltid litt spennende men mest av alt flott! Du kommer sikkert til å møte både Karine og Anneli om du er innom kirken og et av våre mange tilbud for barn og unge. Velkommen skal de være! Vi skal også velge nytt menighetsråd nå i september. Kandidatene som stiller til valg blir presentert i dette nummeret av menighetsbladet. Les om dem og vær med å gi din stemme! Det er viktig for vår menighet og for kirkedemokratiet! Så vil vårt bispedømme få ny biskop i løpet av høsten. Og det er litt historisk sus over et bispeskifte. For biskoper byttes heldigvis ikke ofte. Men nå skjer det altså her i Borg bispedømme. Biskopen er leder for bispedømmet, både for ansatte, frivillige og vanlige kirkegjengere. Vi får vite hvem det blir før jul. Den største endringen og den som er historisk er at vi i løpet av høsten og vinteren skal jobbe fram det som skal bli ny gudstjenesteliturgi her i Askim. Alle menigheter i Norge får ny liturgi og den skal være lokalt forankret, jobbes fram lokalt, vedtas lokalt og så godkjennes av Bispedømmerådet. I tillegg vil det komme en ny Salmebok og nye tekstrekker! Starttidspunktet er første søndag i advent. Fra og med den søndagen kan vi begynne å bruke det som til da er vedtatt lokalt hos oss. Så har vi et år på oss fram til første søndag i advent Arbeidet skal da være ferdig, gudstjenesteordningen vedtatt og tas i bruk. Det er en historisk hendelse til som vil finne sted denne høsten: Det kommer en ny Bibel fra Bibelselskapet. I oktober blir den nye Bibelen lansert, og det er den som også blir den offisielle bibelutgaven som brukes i kirken. Det betyr at det kommer en ny tekstbok til bruk i gudstjenesten og at det blir tre tekstrekker som det skal leses og forkynnes fra i løpet av tre kirkeår. Det blir spennende og interessant. Både for den enkelte bibelleser men også for menigheten som skal bruke tekstene i gudstjenestene. Jeg liker forandringer. Derfor ser jeg fram til en spennende høst. Men mye nytt på en gang kan også være slitsomt og skape slitasje. Derfor skal vi her i Askim ta den tiden vi trenger! Velkommen til spennende måneder! Geir Braadlie Sokneprest TRANSPORT TIL KIRKEN? Hvis du trenger transport for å komme deg til kirken, ring og gjør en avtale om henting. Side 2 - Askim menighetsblad

3 FAKKELTOG OG ÅPEN KIRKE MANDAG 25.JULI 2011 Rundt 5000 mennesker deltok i fakkeltoget i Askim til støtte for ofrene etter terroren på Utøya og i Oslo sentrum. NYE I STABEN I august 2011 begynner 2 nye medarbeidere hos oss. Det er Anneli Sollie og Karine Riiser som skal være trosopplæringsmedarbeidere. Vi synes vi har fått to flotte medarbeidere. Karine er 28 år og skal ha barne- og familiearbeid som hovedoppgave. Det blir babysang, småbarnssang, besøk 1, 2, og 3 års dåpsdag, Barnas Gudstjeneste med mer. Anneli er 31 år og skal ha ungdomsarbeid som hovedoppgave. Det blir konfirmantundervisning, ungdomskoret Svaret med mer. RIVAL SKYVEDØRSGARDEROBER Du er velkommen inn på en garderobeprat i vår forretning i Askim sentrum, gamle Børudgården. RIVAL garderober, dører og innredninger lages etter dine mål og ønsker. Jeg kommer gjerne hjem til deg, og hjelper deg med mål og gode råd. Hilsen Beate Berge Forhandler: RENESSANSE Design AS På hjørnet midt i Askim by, Trøgstadveien 1, Askim Tlf Askim menighetsblad - Side 3

4 KIRKEVALGET 2011 AVHOLDES SEPTEMBER ASKIM RÅDHUS / BIBLIOTEKET SØNDAG KL OG MANDAG KL Høstens kirkevalg er en unik mulighet for det enkelte kirkemedlem til å engasjere seg i sin lokale kirke ved å stemme fram kandidater som vil kirken vel. Du velger hvem som skal styre kirken i Askim de neste fire år. Kandidatene har mange ønsker og tanker om saker de vil prioritere i sitt arbeid i Askim menighetsråd. Gudstjenestens innhold og liturgi, åpen folkekirke, barne- og ungdomsarbeid, trosopplæring, kirkens økonomi og diakoni er noen av sakene. Finn-Borgar Bruer, 56 år Datakonsulent Jeg ønsker at kirken skal være en folkekirke. Kenneth Gundersen, 56 år Psykiatrisk sykepleier Jeg ønsker at vi skal ha en folkekirke som er til både for de som deltar regelmessig i kirkens aktiviteter og for de som trenger kirken ved spesielle anledninger i livet. Kirken bør engasjere seg i aktuelle samfunnsspørsmål og legge til rette for kulturelle aktiviteter. Ønsker å prioritere arbeidet for barn, ungdom og personer som opplever livssituasjonen som vanskelig. Kjell Gunnar Haugen, 69 år Salgsdirektør Ønsker mangeartede musikalske innslag ved gudstjenester og andre begivenhenter knyttet til Askim menighet. Min oppfatning, og mange tilbakemeldinger tyder på at våre sambygdinger våkner til oftere deltakelse når ordet ledsages av varierte musikalske innslag. Rolf Alstein Heggholmen 59 år Lagerleder Jeg ønsker å være brobygger slik at alle skal kunne føle seg hjemme i kirken. Side 4 - Askim menighetsblad

5 Tommy Hågensen, 38 år Rådgiver Helge Knutsen, 63 år Pensjonist Jeg ønsker en inkluderende kirke med plass for alle. Kirken trenger spesielt flere ungdommer. Jeg ønsker at Askim menighet fortsatt skal prioritere arbeidet med trosopplæring. Det er viktig for meg å ha en hverdagskirke som kan møte folk i hverdagen. Svein Mathias Køhn, 59 år Seniorrådgiver Arne Lein, 59 år Forbundsleder Jeg ønsker å prioritere trosopplæring, gudstjensteliv, en åpen folkekirke og diakoni. Det er viktig med et godt samarbeid med kommunen, bispedømmerådet samt frivillige organisasjoner. Gudstjenestens form og innhold, diakoni og kirkens økonomi og ressursforvaltning er saker som er viktige for meg. Torunn Matre, 35 år Statsviter Øystein Raustøl, 60 år Leder for oppfølgingstjenesten Jeg vil gjerne engasjere meg mer i lokalsamfunnet som jeg er en del av, barne og ungdomsarbeidet og synliggjøring av menighetens arbeid i lokalmiljøet. Jeg ønsker å prioritere ungdomsarbeidet i menigheten, samt gudstjenestens innhold. Tormod Ropeid, 63 år Oversetter og filmtekster Espen Valsgård, 38 år Politibetjent Den norske kirke er en sammensatt og mangfoldig organisasjon. Den er inne i en omleggingsprosess. Det er viktig at den gjennomføres slik at kirken fremdeles er mangfoldig, men også målrettet. Ellers er hovedområder barn og ungdom, gudstjenestemangfold og trosopplæring. Jeg har ingen erfaring innen menighetsarbeid. Derfor må jeg, hvis jeg blir valgt, be om forståelse for at jeg trenger litt tid for å lære. En primæroppgave for rådet må være å bidra til at kirken blir brukt av enda flere, både unge og eldre. Askim menighetsblad - Side 5

6 Kirkevalget 2011 avholdes september Menighetene har arrangert valg til menighetsråd siden Fra 2009 kunne de stemmeberettigede for første gang også stemme direkte på medlemmer til bispedømmerådene, som samlet utgjør Kirkemøtet. I august mottar medlemmer av Den norske kirke et valgkort med informasjon om valget og hvor de kan avgi stemme. For mer informasjon, se Side 6 - Askim menighetsblad

7 plakat 2011:Layout Page 1 Gi kirken et godt råd! Hvilken kirke ønsker du? Hvem skal representere Borg bispedømme på Kirkemøtet, kirkens «storting»? Ved å stemme på de leke kandidatene til bispedømmerådet under valget september er du med på å avgjøre retningen Den norske kirke skal gå i. Anne Brun Andersen Erling Birkedal Kirsti Frøshaug Ole Petter Gjerlaug Arne Hagen Lærer/rådgiver, Kråkerøy. 61 år. Forsker. Nittedal, 56 år. Sykepleier, Fjellhamar. 61 år. Pensjonert flykaptein, Våler. 65 år. Pensj. fra forsvaret, Råholt. 67 år. Bakgrunn: Menighetsråd, skolestyre, kommunens eldreråd m.v Satsingsområder: Gudstjenesteordning, liturgi, salmer. Trosopplæring. Diakoni. Bakgrunn: Bispedømmeråd, leder fellesråd, KA, regjeringens dåpsopplæringsutvalg m.v. Satsingsområder: Trosopplæring. Menighetsutvikling. Dialogarbeid. Kirken som kulturbærer. Videreutvikle kirken som organisasjon Bakgrunn: Menighetsråd, gudstjenesteutvalg og bispedømmeråd. Satsingsområder: Tydeliggjøring av kirkens tro. Budskap i et flerkulturelt samfunn. Barne-og ungdomarbeid. Undervisning og gudstjeneste. Bakgrunn: Menighetsråd, KN, kommunestyre, idrettsleder, instruktør m.v. Satsingsområder: «Oppmyking» av gudstjenestene og det musikalske. Dåpsopplæring og ungdomsarbeid. Diakoni. Styrke kjernefamilien. Bakgrunn: Menighetsråd, leder fellesråd, kommunestyre og formannsskap. Satsingsområder: Barne-og ungdomsarbeid. Trosopplæring. Diakonale tjenester. Gudstjenesten. Frøydis Indgjerdingen Anne Gangnes Kleiven Elin Kloster Kristian B. Lausund Student. Hurdal. 24 år. Adjunkt. Rømskog. 56 år. Student. Skårer. 23 år. Student. Skedsmo. 21 år Avd. ingeniør. Ski. 43 år. Bakgrunn: Bispedømmeråd, leder Borg ungdomsråd, studentråd m.v Satsingsområder: Ungdomsdemokrati. Ung i kirken, 18-30satsingen. Kirkemusikk. Trosopplæring. Miljø, grønne menigheter. Bakgrunn: Leder menighetsråd og styremedlem Normisjon. Satsingsområder: Trosopplæring. Diakoni. Allsidighet. Misjon. Satsingsområder: Gudstjenesteliv. Ungdomsarbeid. Felleskap på tvers av generasjoner. Bakgrunn: Leder Acta Skedsmokorset. Satsingsområder: Oppfølging og trosopplæring blant konfirmanter. Utadrettet kirke. Samarbeid med andre kirkesamfunn og kristne organisasjoner. Bakgrunn: Menighetsråd, fellesråd, Røde kors m.v. Satsingsområder: Ungdomsarbeid. Evangelisering, vekst og fornyelse. Kirke-stat. Bjørn Terje Mathisen Jofrid Trandem Myhre Ida Marie Nielsen Kari Stray Nordberg Markedssjef. Skjeberg. 62 år. Seksjonssjef/skattejur., Jeløy. 47 år. Sykepleier, Skedsmo. 30 år. Personalutvikler, Skårer. 54 år. Bakgrunn: Leder menighetsråd, leder Kirkens SOS, redaktør menighetsblad, kommunestyre, Normisjon m.v. Satsingsområder: Frivillige medarbeidere til Kirkens SOS. Diakoni. Styrke lokalkirken. Bakgrunn: Søndagskole, menighetsråd, bispedømmeråd, kirkeråd, lærenemnd, Norges Juristforbund m.v. Satsingsområder: Trosopplæring. Gudstjenesten og gudstjenestereformen. Stat-kirke spørsmål. Bakgrunn: Kirkekor, barne-ungdomsarbeid, verneombud, KFUKKFUM m.v. Satsingsområder: Trosopplæring. Ledertrening for 1825 år. Forme kirken i ny organisering. Bakgrunn: KFUK-KFUM, menighetsråd, kirkerådsutvalg, kirkekor, FAU, kvinne-og familielag m.v. Satsingsområder: Diakoni. Personalutvikling. Gi troserfaringer plass. Rekruttering av frivillige. Utvikle gudstjenesten. Geir Arild L. Magnussen Randi Solberg Olseng Psyk. sykepleier, Rolvsøy. 58 år. Bakgrunn: Leder menighetsråd. Satsingsområder: Forkynnelse av kirkens budskap. Inkluderende fellesskap. Engasjement for lidende trossøsken i andre land. Valgpresentasjon fra valgrådet i Borg bispedømme Andreas H. Aarflot september er det kirkevalg i forbindelse med kommune- og fylkestingvalget. I Borg skal fire av de leke medlemmene til bispedømmerådet velges. De blir også utsendinger fra Borg til kirkemøtet. På denne plakaten er kandidatene kort presentert. De fulle presentasjonene ligger på Bjørn Solberg Mariann Tvetene Kåre Arvid Ulvund Rektor, Mysen. 64 år. Seniorrådgiver, Ø. Rælingen. 55 år. Pensjonist, Frogner. 73 år. Student, Ås. 22 år. Adresse: Bakgrunn: Leder menighetsråd, bispedømmeråd, KFUK-KFUM, visepresident KFUMs verdensforb, Flyktningerådet, styreleder Rønningen folkehøyskole m.v Satsingsområder: Trosopplæring. Gjøre gudstjenesten relevant. Kultur. Ungdomsarbeid. Bakgrunn: Menighetsråd, Oase, Høgskolen i Staffeldtsgate. Satsingsområder: Menighetsutvikling. Livsnære fellesskap. Gudstjenestelivet. Trosopplæring. Lederskap. Bakgrunn: Leder menighetsråd, utvalg og komiteer, politiske styrer og utvalg, forliksråd, Santalmisjon og Normisjon m.v. Satsingsområder: Trosopplæringsreformen. Diakoni. Bakgrunn: Det lutherske verdensforbund, bispedømmeråd ungdomsråd, leder Ås Tensing og Blindern KFUK-KFUM. Satsingsområder: Trosopplæring. Ungdomsarbeid. Unge voksne. Ny kirkeordning. Klima og bærekraftig utvikling. Telefon E-post: Web: Bjarne Aas gt 9, Boks 403, 1601 Fredrikstad Det har vært jobbet mye med å få til en god sammensetning av kandidater med forskjellig bakgrunn, kompetanse, kjønn og alder. Askim menighetsblad - Side 7

8 Optikk OSLOVEIEN BIL AS Tlf Synssenteret Askim AS Askim Torget, Tlf Mazda / Hyundai Bruk gode merker i skotøy! Vammaveien 13, 1830 Askim Eidsbergveien 3, 1830 Askim Tlf Tlf Askim AS HER Servicesenter ER LEDIG BENSIN - SERVICE - REKVISITA BILVASK - TILHENGERUTLEIE - DEKK 4,5 cm x 3,0 cm kr. 800,9,0 cm x 3,0 cm kr ,Tlf.:9, cm23x754,3 cm kr ,Trøgstadvn Askim DIN INTERIØRBUTIKK Eidsbergveien Askim Sissels Fotklinikk Fotpleie og klassisk massasje Trøgstadveien Askim Kan ta hjemmebesøk HAUGOMSENTERET ASKIM Tlf e-post: Askim Begravelsesbyrå Telefon , Fax.: P.box 274, 1802, Askim. Besøksadr. Hovsvn. 8 Barnedåp - Konfirmasjon Bryllup - Jubileum Minnesamvær Smaalenene Hotell AS, Vammavn. 25, 1830 Askim. Tlf e-post: Bestilling av nye monumenter. Navnetilføyelse i gamle steiner. Stor innendørs utstilling. Ellers alt i stein. Granitt, marmor og skifer Åpningstider: Man.- fre Lør Eidsbergv Tlf: ASKIM - Fax: ØSTFOLD AS Regnskap - lønn - rådgivning Tlf Side 8 - Askim menighetsblad HAUGOMSENTERET 8-22 (20)

9 Galleri GRAFF Adr. Storgaten 3, 1830 ASKIM Tlf Fax G-Sport Askim Henstad Allè 3C 1809 Askim Telefon: E-post: Telefon: Arne Hasle A/S Båter og julenisser KARI MERETE AUTEN INNEHAVER Vammaveien 2, 1830 Askim T: E: W: ALT I MALING, TAPETSERINGOG GULVBELEGG Enevold Thømts gate 3, 1809 ASKIM Mail: Jernbanegata 12, 1830 Askim Telefon: Telefaks: Storgata 7, Askim RENESSANSE Design Second hand, Mote, Retro, Kuriosa, Gaver På hjørnet midt i Askim by, Trøgstadveien 1, ASKIM Tlf www. renessansedesign.com Askim menighetsblad - Side 9

10 Kirke fakta Askim menighetskontor Kirkegata 31, 1830 Askim Kontortid: , alle hverdager Tel: Faks: E-post: askim.kommune.no Bankkonto: *Kirkeverge Bjørn Hasselgård, , kommune.no *Sokneprest Geir Braadlie, , kommune.no *Kapellan Kjell Halvard Flø, , *Diakon Jan Mathisen, , kommune.no *Kantor, Gunn Randi Leite, , *Kirketjener May-Benthe Langnes, , may.benthe.langnes. *Barne- og familiearbeider Nanna Engeseth, , *Barne- og ungdomsarbeider *Askim menighets barnehage, Styrer Lill Tove Solmyr *Leder Askim Menighetsråd/ Fellesråd Svein M. Køhn, *Redaktører: Anne Lise Borgersrud og Irene Smidt Brustad, , annelise.borgersrud. og irene. Side 10- Askim menighetsblad DIAKONIENS DAG 18. SEPTEMBER MED FOKUS PÅ KIRKEKROA 14. søndag etter pinse markeres diakonien i gudstjenesten i mange av landets kirker. Askim kirke vil også være preget av diakoni denne dagen. Et av de sentrale diakonale tiltakene i Askim er Kirkekroa, som har holdt til i kafeen på Normisjon i snart 10 år. Diakon og diakoniarbeider vil sammen med frivillige delta på gudstjenesten og på ulike vis bidra til at dette arbeidet blir synlig for menigheten. Det vil også bli tatt opp et offer til Kirkekroas arbeid. SKAPERVERKETS DAG 25. SEPTEMBER Askim menighetsråd har valgt å satse på at Askim skal være en grønn menighet. I den forbindelse vil vi søndag 25.september markere skaperverket ved å arrangere friluftsgudstjeneste. Vi håper å få med oss speidere og evt. andre som har fokus på naturen som ressurs. Gudstjenesten vil bære preg av at vi er skapt til å forvalte skaperverket på en bærekraftig måte, og at det er sammenheng mellom det å ta vare på naturen og å ære Skaperen. Salmer, tekster og bønner vil denne dagen hjelpe oss til å se at vår måte å forholde oss til miljøet omkring oss får konsekvenser både for de som kommer etter oss og for mennesker som lever i land som er preget av fattigdom og nød. Da Gud hadde fullført sitt skaperverk så han at alt var såre godt. I dag er det en såret jord som roper til oss og maner til å kjempe for å gjenopprette det som er i ferd med å bli ødelagt. Tidligere biskop i Nidaros, Finn Wagle laget for noen år siden en hustavle som hjelper oss i møte med disse utfordringene: H U S T A V L E ROPET FRA EN SÅRET JORD Menneske, du som har kunnskap om godt og ondt: Livet er truet, ta ditt ansvar! OPPDAG HELHETEN Jorden er et vev uten sømmer som ingen har rett til å rive i stykker. SANS HELLIGHETEN En hellig duft hviler over alt som er til. Livet skal verdsettes, vernes og elskes. GLED DEG OVER SKJØNNHETEN Skaperverket eier sin egen rikdom. Ingen ting er bare råvarer. Jordens gaver skal forvaltes med hengivenhet og takk. DYRK SAMMENHENGEN Ditt liv er innfelt i jordens liv. Alt er gitt deg til låns. Alt skal du overlate til dem som følger etter. KJEMP FOR RETTFERDIGHETEN Moder jord har nok til alles behov, Men ikke til alles grådighet. Misforholdet mellom fattig og rik er forakt for menneskeverdet. LEV I FORSONINGEN Menneske, du som har makt til å ødelegge jordens vev: Du er kalt til et liv i forsoning! (Finn Wagle / Eyvind Skeie)

11 Døpte: (i Askim kirke hvis ikke annet er skrevet) Karl Ludvig Busch Braathen Jørgen Uglum Berg-Olsen Mina Sofie Bjerke Johansen Mina Viola Karlsson Emilie Kittelsen Geir Marius Skjærvik Jaran Kristoffer Thygesen Samuel Johansen Lund Aksel Riiser Emrik Emilio Sukkehagen Svinndal kirke Alva Emilie Møller Drøbak kirke Sebastian Reimundo Slevig Alma Bakken Solberg Nathalie Sydengen Urbanski Billy Junior Alphonse Salma Neema Zainabu Billy Ida Adolphine Jolie Wilma Mathea Sandgren Olivia Bendoni Santistevan Tuva Homstvedt Andersen William Pedersen Carlsen William Wang Fjellvard Jakob Steen Melby Johan Steen Melby William Oraug-Ås Marco Aleksandar Myhre Nilsen Jonas Svendsås-Danielsen Esiree Tomter Oskar Søyseth Hammer Vigde: Hege Charlotte Martinsen og Espen Olsen Marianne Gorseth og Christian Göthe Maiken Øyen og Tommie Alexander Thorsvik Vredebregt Mari Håndstad og Thomas Andre Skjørten Mette Marit Lassen og Terje Freddy Karlsen Rikke Marie Holm og Espen Holm Anette Hagstrøm Lysne og Frank Thomas Lysne Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt. Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 1. Kor. 13,4 Døde: Ester Svae Børresen Nora Sunne Huse Ragnvald Jønsberg Paul Bolstad Joar Kristiansen Oddvar Johannessen Gjertrud Finsen Ingeborg Hagen Ruth Astrid Løken Erik Syversen Ole Johannes Skipperud Rolf Magnus Vikheim Else Reidun Svanstrøm Jens Johan Dillerud Geyr Karlsen Astrid Pedersen Unni Aasvistad Harald Sommerseth Skjørten Tarald Øystein Berg Klaus Egil Rognstad Freddy Oscar Jacobsen Kristian Andersen Olaug Rosa Johansen Ragnar Lorentz Festøy Rannveig Hoff Helga Julie Sofie Kristiansen HJELP I SORG Har du mistet en som stod deg nær og har behov for å snakke med noen, ta kontakt med Soknediakon Jan Mathisen, tlf Du kan få tilbud om individuell samtale og/eller deltakelse i sorggruppe. Første torsdag hver måned kl er det åpent samtaletilbud for sørgende på Familiesenteret i Mysen, Kløverveien 2. Askim menighetsblad -Side 11

12 Kirke plakaten Småbarnssang 1-4 år Oppstart mandag 29. august kl Datoer videre: 12. og 26. september 10. og 24. oktober 7. og 21. november Avslutning på Barnas gudstjeneste søndag 27. november. Pris: kr. 250,- for semesteret. Ledere: Karine Riiser og Nanna Engeseth Babysang Oppstart torsdag 1. september kl Pris: Kr. 300,- for 10 ganger. Ledere: Gunn Randi Leite, Karine Riiser og Nanna Engeseth Barnas gudstjeneste høsten 2011 Søndag 28. august Søndag 11. september med utdeling av 4-årsbok Søndag 30. oktober Kjempepizzafest Søndag 27. november med Askim Barnegospel Søndag 4. sept s. e. pinse Gudstjeneste v/kjell Halvard Flø. Presentasjon av ungdomsarbeider. Konfirmantpresentasjon. Offer: Askim menighet/konf.arb. Andaktssamling v/k. H. Flø. Søndag 11. sept s. e. pinse Barnas gudstjeneste v/geir Braadlie. Utdeling av 4-års bok. Offer: Askim menighet/barnearb. Søndag 18. sept s. e. pinse Gudstjeneste v/geir Braadlie. Diakoniens dag. Storsalens Gospelkor, sang. Offer: Kirkekroa. Andaktssamling v/jan Mathisen. Søndag 25. sept s. e. pinse Kl Friluftsgudstjeneste v/kjell Halvard Flø og Jan Mathisen. Skaperverkets dag. Søndag 2. okt s. e. pinse Gudstjeneste v/kjell Halvard Flø. Offer: Samariamisjonen. Andaktssamling v/kjell Halvard Flø Nattverd. Søndag 9. okt s. e. pinse Gudstjeneste v/geir Braadlie. Høsttakkefest. Søndag 16. okt s. e. pinse Gudstjeneste v/kjell Halvard Flø. Offer: Israelsmisjonen. Andaktssamling v/geir Braadlie. Søndag 23. okt s. e. pinse Gudstjeneste v/dag Mysen og Jan Mathisen. Menneskerettighetssøndag. Offer: TV-aksjonen. Søndag 30. okt. - Bots- og bededag Gudstjeneste v/kjell Halvard Flø. Offer: Askim Menighet. Andaktssamling v/jan Mathisen. Nattverd. Søndag 6. nov. - Allehelgensdag Gudstjeneste v/geir Braadlie. Søndag 13. nov s. e. pinse Gudstjeneste v/kjell Halvard Flø. Offer: NMS. Andaktssamling v/kjell Halvard Flø. Søndag 20. nov. - siste s. i kirkeåret Gudstjeneste v/geir Braadlie. Offer: KABB. Søndag 27. nov s. i advent Barnas gudstjeneste v/g. Braadlie. Askim Barnegospel, sang. Andaktssamling v/geir Braadlie. Nattverd. Følg med på hva som skjer i Askim Menighet? Sjekk www. askimmenighet.no

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Østenstad menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Østenstad menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er oppfordret til

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Layout Siv Lakou / Trykk Jans Trykkeri Heggedal_Layout 1 22.07.11 19.46 Side 3 Heggedal menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Heggedal

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll Borg bispedømmeråd: Fredrikstad, den 04.09.2014 Tilstede i møtet: Medlemmer: Atle Sommerfeldt (biskop), Bjørn Solberg (leder), Jofrid Trandem Myhre (nestleder), Erling Birkedal,

Detaljer

Sakliste Saksnr. Arkivsak Sakstittel Å/L 049/14 GODKJENNING AV MØTEBOK Å

Sakliste Saksnr. Arkivsak Sakstittel Å/L 049/14 GODKJENNING AV MØTEBOK Å DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll Borg bispedømmeråd: Fredrikstad, den 30.10.2014 Tilstede i møtet: Medlemmer: Atle Sommerfeldt (biskop), Bjørn Solberg (leder), Jofrid Trandem Myhre (nestleder), Erling Birkedal,

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Samlet presentasjon av kandidatene på Nominasjonskomiteens liste BDR valg 2015

Samlet presentasjon av kandidatene på Nominasjonskomiteens liste BDR valg 2015 Brosjyretekst Samlet presentasjon av kandidatene på Nominasjonskomiteens liste BDR valg 2015 Kandidat 1: 1: Navn Erling Birkedal 2: alder 60 år 3: Epostadresse erling.birkedal@gmail.com 4: stilling Forsker/prosjektleder

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll Borg bispedømmeråd : Bispegården, Fredrikstad, den 25.02.2014 Tilstede i møtet: Medlemmer: Atle Sommerfeldt (biskop), Bjørn Solberg (leder), Jofrid Trandem Myhre, Erling

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Møteprotokoll for Borg bispedømmeråd

Møteprotokoll for Borg bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd Møteprotokoll for Borg bispedømmeråd Møtedato: 07.09.2015 Møtested: Bispegården Møtetid: 13:30-19:00 Møtedeltakere Bjørn Solberg Anne Gangnes Kleiven Arne Leon Risholm

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3

Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3 Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3 1. Hva er muv Borg? Muv Borg står for menighetsutvikling i Borg bispedømme. Menighetsutvikling handler om å utvikle virksomheten til menigheten, og om å tilpasse menighetens

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Møteprotokoll for Borg bispedømmeråd

Møteprotokoll for Borg bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd Møtedato: 08.04.2015-09.04.2015 Møtested: Hotell Scandic Nidelven, Trondheim Møtetid: 16:00-20:00 og 08:30 11.30 Møteprotokoll for Borg bispedømmeråd Møtedeltakere Bjørn

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll Borg bispedømmeråd: Bispegården, Fredrikstad den 27.02.2012 Tilstede i møtet: Medlemmer: Atle Sommerfeldt (biskop), Bjørn Solberg (leder), Erling Birkedal, Jofrid Trandem

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll Borg bispedømmeråd: Bispegården, Fredrikstad den 26.03.2012 Tilstede i møtet: Medlemmer: Atle Sommerfeldt (biskop), Bjørn Solberg (leder), Erling Birkedal (unntatt sakene

Detaljer

Kirkevalget 2015: Kandidatene til nytt menighetsråd

Kirkevalget 2015: Kandidatene til nytt menighetsråd Kirkevalget 2015: Kandidatene til nytt menighetsråd 14. september er det kirkevalg. Her er Eidsvåg menighets 11 kandidater til menighetsrådet, presentert alfabetisk. 1. Henning Andreassen; 41 år. Daglig

Detaljer

Valg til Menighetsråd og Bispedømmeråd 14.09.15

Valg til Menighetsråd og Bispedømmeråd 14.09.15 Valg til Menighetsråd og Bispedømmeråd 14.09.15 Hvorfor skal du stemme ved kirkevalget 14. september? Fordi de som stemmer er med på å avgjøre hvilke standpunkt kirken skal ta i ulike saker. Som medlem

Detaljer

Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015. Presentasjon av kandidatene

Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015. Presentasjon av kandidatene Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015 Presentasjon av kandidatene Valg til Strindheim menighetsråd 2015 Her presenteres kandidatene til menighetsrådsvalget for perioden 2015 2019 i den rekkefølgen

Detaljer

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016 Strategi 2015 2018 Østre Aker og Haugerud sokn Handlingsplan 2016 Med Jesus Kristus i sentrum vil kirka spre håp, kjempe for rettferdighet og fremme respekt i den flerkulturelle og mangfoldige Groruddalen.

Detaljer

Møteprotokoll for Borg bispedømmeråd

Møteprotokoll for Borg bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd Møteprotokoll for Borg bispedømmeråd Møtedato: 09.12.2015 Møtested: Bispegården Møtetid: 14:00-19:00 Møtedeltakere Bjørn Solberg Anne Brun Andersen Anne Gangnes Kleiven

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Vi bygger fremtiden for Haugerud menighet i glede over at Jesus Kristus har åpnet

Detaljer

Molde domkirke

Molde domkirke Molde domkirke 2014-2016 VISJONS FOR MOLDE DOMKIRKE Sammen i tro, håp og kjærlighet Vedtatt av Molde menighetsråd 18. juni 2014 PLAN FOR DIAKONI I MOLDE DOMKIRKE Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Valgrådet vedtok 14.januar følgende spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? Jeg tror mennesker trenger et sted å

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Valg regionårsmøte 2017

Valg regionårsmøte 2017 Valg regionårsmøte 2017 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Ole Magne Omdal, Kristiansand (leder) 2015 2017 Torbjørg Sandal, Lyngdal (nestleder) 2014 2017 Geir Ivar Bjerkestrand, Grimstad 2014 2017

Detaljer

www.varteig.menighetsblad.net

www.varteig.menighetsblad.net Konfirmasjon Se side 6-7 Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Et begivenhetsrik år Se side 4-5 Her er kandidatene Se side 3 Informasjon om valget se side 5-8. Nr. 4-2011 September- oktober 2011 39.

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

Vardåsen menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Vardåsen menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Vardåsen menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Vardåsen menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er presentert med:

Detaljer

Frogner menighetsråd

Frogner menighetsråd Frogner menighetsråd Kandidat nr. 1 Lars Gathe f. 1950 Innkjøpsdirektør Frogner Menighet skal arbeide for å være nær til menighet og beboere i bydelen og med utgangspunkt i kulturarv og kirkens røtter

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE NOVEMBER: 30. kl. 11.00 LYSMESSE med dåp. Jeløy Kirkes Aspirantkor, Barnekor, Ungdomskor og Vokalensemble. BTP. DESEMBER: 7. kl. 11.00 ADVENTSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd.

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Møteprotokoll for Borg bispedømmeråd

Møteprotokoll for Borg bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd Møteprotokoll for Borg bispedømmeråd Møtedato: 02.06.2016 Møtested: Bispegården Møtetid: 09:30-18:30 Møtedeltakere Anne Brun Andersen Anne Enger Atle Sommerfeldt Erling

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Rønvik menighetsråd Møteprotokoll

Rønvik menighetsråd Møteprotokoll DEN NORSKE KIRKE Rønvik menighet Rønvik menighetsråd Møteprotokoll Dato: torsdag 3. november Til stede: Margrethe Lundgård Riibe (leder), Ståle Sårheim (nestleder), Monica Nilsen, Kristine Edvardsen, Benedikte

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

MØTEBOK. MØTESTED DATO FRA KL TIL KL Sakristiet i Konsmo kirke

MØTEBOK. MØTESTED DATO FRA KL TIL KL Sakristiet i Konsmo kirke MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL Sakristiet i 15 18.00 19.25 Konsmo kirke MEDLEMMER VAREMEDLEMMER ANDRE FORFALL TIL STEDE PÅ MØTET: Liv Birkeland, Britt Dalan, Tor Arvid Kristensen Norveig H. Eikeland,

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Skaper framtidas kirke. 13. og 14. september

Skaper framtidas kirke. 13. og 14. september Skaper framtidas kirke 13. og 14. september Bry deg Fakta om kirkevalget Du kan være med på å skape framtidas kirke 13. og 14. september er det valg i Den norske kirke. Kirken trenger medlemmer som bryr

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR BORG BISKOP OG BISPEDØMMERÅD FRA Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Strategidokument

STRATEGIPLAN FOR BORG BISKOP OG BISPEDØMMERÅD FRA Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Strategidokument Råd Møtedato Utvalgsak Arkivsak Borg bispedømmeråd 04.04.2013 12/721 Forslag om at saken blir behandlet for lukkede dører i medhold av 3 i regler for bispedømmerådets virksomhet Saksbehandler: Stiftsdirektør

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Kandidater til menighetsrådsvalget 2015 Horten menighetsråd

Kandidater til menighetsrådsvalget 2015 Horten menighetsråd Kandidater til menighetsrådsvalget 2015 Horten menighetsråd 1 Trond Fykse Tveit 2 Ellen Langeland Gjerde 3 Morten Conrad Sæthern 4 Hilde Nornes 5 Lars Kristian Holme 6 Christine Krüger 7 Tone Solberg Schmidt

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Program: Søndag 08:30 Frokost 09:30 Åpning ved biskop Solveig 09:40 Grill en biskop 10:20 Komite 10:50 Pause 11:00 Plenum

Program: Søndag 08:30 Frokost 09:30 Åpning ved biskop Solveig 09:40 Grill en biskop 10:20 Komite 10:50 Pause 11:00 Plenum Program: Lørdag 0:30 Registering :00 Åpningsmøte :30 Bli kjent-leker 2:00 Lunsj 3:00 Konstituering av tinget og prøving av talestolen 3:30 Presentasjon av saker + kaferunde + dele i komiteer 4:30 Pause

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2012 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 24. august 2011 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Borg bispedømmeråd 2016-2019 - Unntatt offentlighet Dato: 27.04.2017 kl. 9:30 Sted: Bispegården Arkivsak: 17/01034 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke ISBN 13: 978-82-7545-066-9 Flere eksemplar kan bestilles fra: Kirkerådet Postboks 799

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

Forfall: Torill Korsvik, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo og Aina Sørlie. REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 17.10.

Forfall: Torill Korsvik, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo og Aina Sørlie. REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 17.10. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 15.11.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: torsdag 21.11.13 kl. 19.00-21.45. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

2. Vi har hatt tre familiegudstjenester og flere nye foreldre har deltatt der sammen med barna. Noen av dem hadde aldri vært i kirken før de kom til

2. Vi har hatt tre familiegudstjenester og flere nye foreldre har deltatt der sammen med barna. Noen av dem hadde aldri vært i kirken før de kom til Nyttårsbrev 2013. Godt Nytt År! Her kommer det første nyhetsbrev fra Mustamäe i 2013. I senhøst og jula 2012 skjedde det mye bra og spennende hos oss. Jeg vil trekke fram spesielt tre ting som har lykkes

Detaljer

Medlemmer i utvalg. Kommunestyret ( )

Medlemmer i utvalg. Kommunestyret ( ) Medlemmer i utvalg Kommunestyret (15.10.2015-15.10.2019 ) Nr Rolle Navn/Adresse Partitilhørighet Direkte tlf. Mobil E-post 1 Ordfører Hilde Nysten Thorkildsen Arbeiderpartiet Post: Ikke registrert - 48992167

Detaljer

En tjenende kirke. Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste

En tjenende kirke. Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste En tjenende kirke Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste Diakonien er et hovedaspekt ved kirkens oppdrag

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold

Hverdagskirken. Innhold Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Utdeling av. Nidarosen * Prostidag på Ytterøy. 21.september Nidaros Bispedømmeråd

Utdeling av. Nidarosen * Prostidag på Ytterøy. 21.september Nidaros Bispedømmeråd Utdeling av Nidarosen 2003 * Prostidag på Ytterøy 21.september 2003 Nidaros Bispedømmeråd Nidarosen 2003 tildeles Inga Daae Forberg Ytterøy Presentasjon Prisvinneren er en allsidig og aktiv kvinne innenfor

Detaljer

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Finfelt Maks oppnåelig 103 P DM - Junior Menn 1 Magnus Løvlien Bjørnstad Hamar IL, pistolgruppa (9 6 8 10 10 10 9 10 11 12)

Detaljer

KIRKEN VÅR. Kirkevalg 2011. Hvem vil satse på Skjetten? Bibelfestival. Høstens konserter

KIRKEN VÅR. Kirkevalg 2011. Hvem vil satse på Skjetten? Bibelfestival. Høstens konserter KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 2, 2011 16. årg Hvem vil satse på Skjetten? Det er ikke bare Kirkevalg, men også kommunevalg i år. Hvilke av partiene som stiller

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 4

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 4 Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Øyvind Heer Trøgstad 50 50 50 150 78,- 2. Morten Brusnes Røyken og Hurum 49 48 49 146 0,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Runar Holter Moss og Våler 50 49 49 148 0,- 2. Alexander

Detaljer