Askim. Menighetsblad. Kirkevalget 2011 avholdes september

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Askim. Menighetsblad. Kirkevalget 2011 avholdes 11. - 12. september"

Transkript

1 Askim Nr Årgang 65 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle Kirkevalget 2011 avholdes september Det kirkelige valget er lagt til samme dag som kommune- og fylkestingsvalget. Det skal velges nye medlemmer til landets 1285 menighetsråd og 11 bispedømmeråd som årlig samles til Kirkemøtet. Rådene velges for en periode på fire år. I løpet av august skal alle medlemmer av Den norske kirke ha mottatt et valgkort med informasjon om valget og hvor de kan avgi stemme. Stemmerett ved valget har hvert medlem av Den norske kirke som bor i soknet og som senest i det år det stemmes vil ha fylt 15 år. For mer informasjon: Møt opp på Askim Rådhus OG bruk stemmeretten din! Side 4 og 5 Presentasjon av kandidater til Askim menighetsråd Side 6 og 7 Presentasjon av leke kandidater til Borg bispedømmeråd

2 Kirkespeilet Et nytt semester betyr ofte starten på mye nytt. Denne høsten vil være spesiell i så måte. For akkurat i høst skal vi få være med Jeg liker forandringer. Derfor ser jeg fram til en spennende høst med store og små endringer, noen av dem også historiske! Geir Braadlie Sokneprest på store og små endringer, noen av dem også historiske! Aller først: Vi har fått to nye medarbeidere! Og det er alltid litt spennende men mest av alt flott! Du kommer sikkert til å møte både Karine og Anneli om du er innom kirken og et av våre mange tilbud for barn og unge. Velkommen skal de være! Vi skal også velge nytt menighetsråd nå i september. Kandidatene som stiller til valg blir presentert i dette nummeret av menighetsbladet. Les om dem og vær med å gi din stemme! Det er viktig for vår menighet og for kirkedemokratiet! Så vil vårt bispedømme få ny biskop i løpet av høsten. Og det er litt historisk sus over et bispeskifte. For biskoper byttes heldigvis ikke ofte. Men nå skjer det altså her i Borg bispedømme. Biskopen er leder for bispedømmet, både for ansatte, frivillige og vanlige kirkegjengere. Vi får vite hvem det blir før jul. Den største endringen og den som er historisk er at vi i løpet av høsten og vinteren skal jobbe fram det som skal bli ny gudstjenesteliturgi her i Askim. Alle menigheter i Norge får ny liturgi og den skal være lokalt forankret, jobbes fram lokalt, vedtas lokalt og så godkjennes av Bispedømmerådet. I tillegg vil det komme en ny Salmebok og nye tekstrekker! Starttidspunktet er første søndag i advent. Fra og med den søndagen kan vi begynne å bruke det som til da er vedtatt lokalt hos oss. Så har vi et år på oss fram til første søndag i advent Arbeidet skal da være ferdig, gudstjenesteordningen vedtatt og tas i bruk. Det er en historisk hendelse til som vil finne sted denne høsten: Det kommer en ny Bibel fra Bibelselskapet. I oktober blir den nye Bibelen lansert, og det er den som også blir den offisielle bibelutgaven som brukes i kirken. Det betyr at det kommer en ny tekstbok til bruk i gudstjenesten og at det blir tre tekstrekker som det skal leses og forkynnes fra i løpet av tre kirkeår. Det blir spennende og interessant. Både for den enkelte bibelleser men også for menigheten som skal bruke tekstene i gudstjenestene. Jeg liker forandringer. Derfor ser jeg fram til en spennende høst. Men mye nytt på en gang kan også være slitsomt og skape slitasje. Derfor skal vi her i Askim ta den tiden vi trenger! Velkommen til spennende måneder! Geir Braadlie Sokneprest TRANSPORT TIL KIRKEN? Hvis du trenger transport for å komme deg til kirken, ring og gjør en avtale om henting. Side 2 - Askim menighetsblad

3 FAKKELTOG OG ÅPEN KIRKE MANDAG 25.JULI 2011 Rundt 5000 mennesker deltok i fakkeltoget i Askim til støtte for ofrene etter terroren på Utøya og i Oslo sentrum. NYE I STABEN I august 2011 begynner 2 nye medarbeidere hos oss. Det er Anneli Sollie og Karine Riiser som skal være trosopplæringsmedarbeidere. Vi synes vi har fått to flotte medarbeidere. Karine er 28 år og skal ha barne- og familiearbeid som hovedoppgave. Det blir babysang, småbarnssang, besøk 1, 2, og 3 års dåpsdag, Barnas Gudstjeneste med mer. Anneli er 31 år og skal ha ungdomsarbeid som hovedoppgave. Det blir konfirmantundervisning, ungdomskoret Svaret med mer. RIVAL SKYVEDØRSGARDEROBER Du er velkommen inn på en garderobeprat i vår forretning i Askim sentrum, gamle Børudgården. RIVAL garderober, dører og innredninger lages etter dine mål og ønsker. Jeg kommer gjerne hjem til deg, og hjelper deg med mål og gode råd. Hilsen Beate Berge Forhandler: RENESSANSE Design AS På hjørnet midt i Askim by, Trøgstadveien 1, Askim Tlf Askim menighetsblad - Side 3

4 KIRKEVALGET 2011 AVHOLDES SEPTEMBER ASKIM RÅDHUS / BIBLIOTEKET SØNDAG KL OG MANDAG KL Høstens kirkevalg er en unik mulighet for det enkelte kirkemedlem til å engasjere seg i sin lokale kirke ved å stemme fram kandidater som vil kirken vel. Du velger hvem som skal styre kirken i Askim de neste fire år. Kandidatene har mange ønsker og tanker om saker de vil prioritere i sitt arbeid i Askim menighetsråd. Gudstjenestens innhold og liturgi, åpen folkekirke, barne- og ungdomsarbeid, trosopplæring, kirkens økonomi og diakoni er noen av sakene. Finn-Borgar Bruer, 56 år Datakonsulent Jeg ønsker at kirken skal være en folkekirke. Kenneth Gundersen, 56 år Psykiatrisk sykepleier Jeg ønsker at vi skal ha en folkekirke som er til både for de som deltar regelmessig i kirkens aktiviteter og for de som trenger kirken ved spesielle anledninger i livet. Kirken bør engasjere seg i aktuelle samfunnsspørsmål og legge til rette for kulturelle aktiviteter. Ønsker å prioritere arbeidet for barn, ungdom og personer som opplever livssituasjonen som vanskelig. Kjell Gunnar Haugen, 69 år Salgsdirektør Ønsker mangeartede musikalske innslag ved gudstjenester og andre begivenhenter knyttet til Askim menighet. Min oppfatning, og mange tilbakemeldinger tyder på at våre sambygdinger våkner til oftere deltakelse når ordet ledsages av varierte musikalske innslag. Rolf Alstein Heggholmen 59 år Lagerleder Jeg ønsker å være brobygger slik at alle skal kunne føle seg hjemme i kirken. Side 4 - Askim menighetsblad

5 Tommy Hågensen, 38 år Rådgiver Helge Knutsen, 63 år Pensjonist Jeg ønsker en inkluderende kirke med plass for alle. Kirken trenger spesielt flere ungdommer. Jeg ønsker at Askim menighet fortsatt skal prioritere arbeidet med trosopplæring. Det er viktig for meg å ha en hverdagskirke som kan møte folk i hverdagen. Svein Mathias Køhn, 59 år Seniorrådgiver Arne Lein, 59 år Forbundsleder Jeg ønsker å prioritere trosopplæring, gudstjensteliv, en åpen folkekirke og diakoni. Det er viktig med et godt samarbeid med kommunen, bispedømmerådet samt frivillige organisasjoner. Gudstjenestens form og innhold, diakoni og kirkens økonomi og ressursforvaltning er saker som er viktige for meg. Torunn Matre, 35 år Statsviter Øystein Raustøl, 60 år Leder for oppfølgingstjenesten Jeg vil gjerne engasjere meg mer i lokalsamfunnet som jeg er en del av, barne og ungdomsarbeidet og synliggjøring av menighetens arbeid i lokalmiljøet. Jeg ønsker å prioritere ungdomsarbeidet i menigheten, samt gudstjenestens innhold. Tormod Ropeid, 63 år Oversetter og filmtekster Espen Valsgård, 38 år Politibetjent Den norske kirke er en sammensatt og mangfoldig organisasjon. Den er inne i en omleggingsprosess. Det er viktig at den gjennomføres slik at kirken fremdeles er mangfoldig, men også målrettet. Ellers er hovedområder barn og ungdom, gudstjenestemangfold og trosopplæring. Jeg har ingen erfaring innen menighetsarbeid. Derfor må jeg, hvis jeg blir valgt, be om forståelse for at jeg trenger litt tid for å lære. En primæroppgave for rådet må være å bidra til at kirken blir brukt av enda flere, både unge og eldre. Askim menighetsblad - Side 5

6 Kirkevalget 2011 avholdes september Menighetene har arrangert valg til menighetsråd siden Fra 2009 kunne de stemmeberettigede for første gang også stemme direkte på medlemmer til bispedømmerådene, som samlet utgjør Kirkemøtet. I august mottar medlemmer av Den norske kirke et valgkort med informasjon om valget og hvor de kan avgi stemme. For mer informasjon, se Side 6 - Askim menighetsblad

7 plakat 2011:Layout Page 1 Gi kirken et godt råd! Hvilken kirke ønsker du? Hvem skal representere Borg bispedømme på Kirkemøtet, kirkens «storting»? Ved å stemme på de leke kandidatene til bispedømmerådet under valget september er du med på å avgjøre retningen Den norske kirke skal gå i. Anne Brun Andersen Erling Birkedal Kirsti Frøshaug Ole Petter Gjerlaug Arne Hagen Lærer/rådgiver, Kråkerøy. 61 år. Forsker. Nittedal, 56 år. Sykepleier, Fjellhamar. 61 år. Pensjonert flykaptein, Våler. 65 år. Pensj. fra forsvaret, Råholt. 67 år. Bakgrunn: Menighetsråd, skolestyre, kommunens eldreråd m.v Satsingsområder: Gudstjenesteordning, liturgi, salmer. Trosopplæring. Diakoni. Bakgrunn: Bispedømmeråd, leder fellesråd, KA, regjeringens dåpsopplæringsutvalg m.v. Satsingsområder: Trosopplæring. Menighetsutvikling. Dialogarbeid. Kirken som kulturbærer. Videreutvikle kirken som organisasjon Bakgrunn: Menighetsråd, gudstjenesteutvalg og bispedømmeråd. Satsingsområder: Tydeliggjøring av kirkens tro. Budskap i et flerkulturelt samfunn. Barne-og ungdomarbeid. Undervisning og gudstjeneste. Bakgrunn: Menighetsråd, KN, kommunestyre, idrettsleder, instruktør m.v. Satsingsområder: «Oppmyking» av gudstjenestene og det musikalske. Dåpsopplæring og ungdomsarbeid. Diakoni. Styrke kjernefamilien. Bakgrunn: Menighetsråd, leder fellesråd, kommunestyre og formannsskap. Satsingsområder: Barne-og ungdomsarbeid. Trosopplæring. Diakonale tjenester. Gudstjenesten. Frøydis Indgjerdingen Anne Gangnes Kleiven Elin Kloster Kristian B. Lausund Student. Hurdal. 24 år. Adjunkt. Rømskog. 56 år. Student. Skårer. 23 år. Student. Skedsmo. 21 år Avd. ingeniør. Ski. 43 år. Bakgrunn: Bispedømmeråd, leder Borg ungdomsråd, studentråd m.v Satsingsområder: Ungdomsdemokrati. Ung i kirken, 18-30satsingen. Kirkemusikk. Trosopplæring. Miljø, grønne menigheter. Bakgrunn: Leder menighetsråd og styremedlem Normisjon. Satsingsområder: Trosopplæring. Diakoni. Allsidighet. Misjon. Satsingsområder: Gudstjenesteliv. Ungdomsarbeid. Felleskap på tvers av generasjoner. Bakgrunn: Leder Acta Skedsmokorset. Satsingsområder: Oppfølging og trosopplæring blant konfirmanter. Utadrettet kirke. Samarbeid med andre kirkesamfunn og kristne organisasjoner. Bakgrunn: Menighetsråd, fellesråd, Røde kors m.v. Satsingsområder: Ungdomsarbeid. Evangelisering, vekst og fornyelse. Kirke-stat. Bjørn Terje Mathisen Jofrid Trandem Myhre Ida Marie Nielsen Kari Stray Nordberg Markedssjef. Skjeberg. 62 år. Seksjonssjef/skattejur., Jeløy. 47 år. Sykepleier, Skedsmo. 30 år. Personalutvikler, Skårer. 54 år. Bakgrunn: Leder menighetsråd, leder Kirkens SOS, redaktør menighetsblad, kommunestyre, Normisjon m.v. Satsingsområder: Frivillige medarbeidere til Kirkens SOS. Diakoni. Styrke lokalkirken. Bakgrunn: Søndagskole, menighetsråd, bispedømmeråd, kirkeråd, lærenemnd, Norges Juristforbund m.v. Satsingsområder: Trosopplæring. Gudstjenesten og gudstjenestereformen. Stat-kirke spørsmål. Bakgrunn: Kirkekor, barne-ungdomsarbeid, verneombud, KFUKKFUM m.v. Satsingsområder: Trosopplæring. Ledertrening for 1825 år. Forme kirken i ny organisering. Bakgrunn: KFUK-KFUM, menighetsråd, kirkerådsutvalg, kirkekor, FAU, kvinne-og familielag m.v. Satsingsområder: Diakoni. Personalutvikling. Gi troserfaringer plass. Rekruttering av frivillige. Utvikle gudstjenesten. Geir Arild L. Magnussen Randi Solberg Olseng Psyk. sykepleier, Rolvsøy. 58 år. Bakgrunn: Leder menighetsråd. Satsingsområder: Forkynnelse av kirkens budskap. Inkluderende fellesskap. Engasjement for lidende trossøsken i andre land. Valgpresentasjon fra valgrådet i Borg bispedømme Andreas H. Aarflot september er det kirkevalg i forbindelse med kommune- og fylkestingvalget. I Borg skal fire av de leke medlemmene til bispedømmerådet velges. De blir også utsendinger fra Borg til kirkemøtet. På denne plakaten er kandidatene kort presentert. De fulle presentasjonene ligger på Bjørn Solberg Mariann Tvetene Kåre Arvid Ulvund Rektor, Mysen. 64 år. Seniorrådgiver, Ø. Rælingen. 55 år. Pensjonist, Frogner. 73 år. Student, Ås. 22 år. Adresse: Bakgrunn: Leder menighetsråd, bispedømmeråd, KFUK-KFUM, visepresident KFUMs verdensforb, Flyktningerådet, styreleder Rønningen folkehøyskole m.v Satsingsområder: Trosopplæring. Gjøre gudstjenesten relevant. Kultur. Ungdomsarbeid. Bakgrunn: Menighetsråd, Oase, Høgskolen i Staffeldtsgate. Satsingsområder: Menighetsutvikling. Livsnære fellesskap. Gudstjenestelivet. Trosopplæring. Lederskap. Bakgrunn: Leder menighetsråd, utvalg og komiteer, politiske styrer og utvalg, forliksråd, Santalmisjon og Normisjon m.v. Satsingsområder: Trosopplæringsreformen. Diakoni. Bakgrunn: Det lutherske verdensforbund, bispedømmeråd ungdomsråd, leder Ås Tensing og Blindern KFUK-KFUM. Satsingsområder: Trosopplæring. Ungdomsarbeid. Unge voksne. Ny kirkeordning. Klima og bærekraftig utvikling. Telefon E-post: Web: Bjarne Aas gt 9, Boks 403, 1601 Fredrikstad Det har vært jobbet mye med å få til en god sammensetning av kandidater med forskjellig bakgrunn, kompetanse, kjønn og alder. Askim menighetsblad - Side 7

8 Optikk OSLOVEIEN BIL AS Tlf Synssenteret Askim AS Askim Torget, Tlf Mazda / Hyundai Bruk gode merker i skotøy! Vammaveien 13, 1830 Askim Eidsbergveien 3, 1830 Askim Tlf Tlf Askim AS HER Servicesenter ER LEDIG BENSIN - SERVICE - REKVISITA BILVASK - TILHENGERUTLEIE - DEKK 4,5 cm x 3,0 cm kr. 800,9,0 cm x 3,0 cm kr ,Tlf.:9, cm23x754,3 cm kr ,Trøgstadvn Askim DIN INTERIØRBUTIKK Eidsbergveien Askim Sissels Fotklinikk Fotpleie og klassisk massasje Trøgstadveien Askim Kan ta hjemmebesøk HAUGOMSENTERET ASKIM Tlf e-post: Askim Begravelsesbyrå Telefon , Fax.: P.box 274, 1802, Askim. Besøksadr. Hovsvn. 8 Barnedåp - Konfirmasjon Bryllup - Jubileum Minnesamvær Smaalenene Hotell AS, Vammavn. 25, 1830 Askim. Tlf e-post: Bestilling av nye monumenter. Navnetilføyelse i gamle steiner. Stor innendørs utstilling. Ellers alt i stein. Granitt, marmor og skifer Åpningstider: Man.- fre Lør Eidsbergv Tlf: ASKIM - Fax: ØSTFOLD AS Regnskap - lønn - rådgivning Tlf Side 8 - Askim menighetsblad HAUGOMSENTERET 8-22 (20)

9 Galleri GRAFF Adr. Storgaten 3, 1830 ASKIM Tlf Fax G-Sport Askim Henstad Allè 3C 1809 Askim Telefon: E-post: Telefon: Arne Hasle A/S Båter og julenisser KARI MERETE AUTEN INNEHAVER Vammaveien 2, 1830 Askim T: E: W: ALT I MALING, TAPETSERINGOG GULVBELEGG Enevold Thømts gate 3, 1809 ASKIM Mail: Jernbanegata 12, 1830 Askim Telefon: Telefaks: Storgata 7, Askim RENESSANSE Design Second hand, Mote, Retro, Kuriosa, Gaver På hjørnet midt i Askim by, Trøgstadveien 1, ASKIM Tlf www. renessansedesign.com Askim menighetsblad - Side 9

10 Kirke fakta Askim menighetskontor Kirkegata 31, 1830 Askim Kontortid: , alle hverdager Tel: Faks: E-post: askim.kommune.no Bankkonto: *Kirkeverge Bjørn Hasselgård, , kommune.no *Sokneprest Geir Braadlie, , kommune.no *Kapellan Kjell Halvard Flø, , *Diakon Jan Mathisen, , kommune.no *Kantor, Gunn Randi Leite, , *Kirketjener May-Benthe Langnes, , may.benthe.langnes. *Barne- og familiearbeider Nanna Engeseth, , *Barne- og ungdomsarbeider *Askim menighets barnehage, Styrer Lill Tove Solmyr *Leder Askim Menighetsråd/ Fellesråd Svein M. Køhn, *Redaktører: Anne Lise Borgersrud og Irene Smidt Brustad, , annelise.borgersrud. og irene. Side 10- Askim menighetsblad DIAKONIENS DAG 18. SEPTEMBER MED FOKUS PÅ KIRKEKROA 14. søndag etter pinse markeres diakonien i gudstjenesten i mange av landets kirker. Askim kirke vil også være preget av diakoni denne dagen. Et av de sentrale diakonale tiltakene i Askim er Kirkekroa, som har holdt til i kafeen på Normisjon i snart 10 år. Diakon og diakoniarbeider vil sammen med frivillige delta på gudstjenesten og på ulike vis bidra til at dette arbeidet blir synlig for menigheten. Det vil også bli tatt opp et offer til Kirkekroas arbeid. SKAPERVERKETS DAG 25. SEPTEMBER Askim menighetsråd har valgt å satse på at Askim skal være en grønn menighet. I den forbindelse vil vi søndag 25.september markere skaperverket ved å arrangere friluftsgudstjeneste. Vi håper å få med oss speidere og evt. andre som har fokus på naturen som ressurs. Gudstjenesten vil bære preg av at vi er skapt til å forvalte skaperverket på en bærekraftig måte, og at det er sammenheng mellom det å ta vare på naturen og å ære Skaperen. Salmer, tekster og bønner vil denne dagen hjelpe oss til å se at vår måte å forholde oss til miljøet omkring oss får konsekvenser både for de som kommer etter oss og for mennesker som lever i land som er preget av fattigdom og nød. Da Gud hadde fullført sitt skaperverk så han at alt var såre godt. I dag er det en såret jord som roper til oss og maner til å kjempe for å gjenopprette det som er i ferd med å bli ødelagt. Tidligere biskop i Nidaros, Finn Wagle laget for noen år siden en hustavle som hjelper oss i møte med disse utfordringene: H U S T A V L E ROPET FRA EN SÅRET JORD Menneske, du som har kunnskap om godt og ondt: Livet er truet, ta ditt ansvar! OPPDAG HELHETEN Jorden er et vev uten sømmer som ingen har rett til å rive i stykker. SANS HELLIGHETEN En hellig duft hviler over alt som er til. Livet skal verdsettes, vernes og elskes. GLED DEG OVER SKJØNNHETEN Skaperverket eier sin egen rikdom. Ingen ting er bare råvarer. Jordens gaver skal forvaltes med hengivenhet og takk. DYRK SAMMENHENGEN Ditt liv er innfelt i jordens liv. Alt er gitt deg til låns. Alt skal du overlate til dem som følger etter. KJEMP FOR RETTFERDIGHETEN Moder jord har nok til alles behov, Men ikke til alles grådighet. Misforholdet mellom fattig og rik er forakt for menneskeverdet. LEV I FORSONINGEN Menneske, du som har makt til å ødelegge jordens vev: Du er kalt til et liv i forsoning! (Finn Wagle / Eyvind Skeie)

11 Døpte: (i Askim kirke hvis ikke annet er skrevet) Karl Ludvig Busch Braathen Jørgen Uglum Berg-Olsen Mina Sofie Bjerke Johansen Mina Viola Karlsson Emilie Kittelsen Geir Marius Skjærvik Jaran Kristoffer Thygesen Samuel Johansen Lund Aksel Riiser Emrik Emilio Sukkehagen Svinndal kirke Alva Emilie Møller Drøbak kirke Sebastian Reimundo Slevig Alma Bakken Solberg Nathalie Sydengen Urbanski Billy Junior Alphonse Salma Neema Zainabu Billy Ida Adolphine Jolie Wilma Mathea Sandgren Olivia Bendoni Santistevan Tuva Homstvedt Andersen William Pedersen Carlsen William Wang Fjellvard Jakob Steen Melby Johan Steen Melby William Oraug-Ås Marco Aleksandar Myhre Nilsen Jonas Svendsås-Danielsen Esiree Tomter Oskar Søyseth Hammer Vigde: Hege Charlotte Martinsen og Espen Olsen Marianne Gorseth og Christian Göthe Maiken Øyen og Tommie Alexander Thorsvik Vredebregt Mari Håndstad og Thomas Andre Skjørten Mette Marit Lassen og Terje Freddy Karlsen Rikke Marie Holm og Espen Holm Anette Hagstrøm Lysne og Frank Thomas Lysne Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt. Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 1. Kor. 13,4 Døde: Ester Svae Børresen Nora Sunne Huse Ragnvald Jønsberg Paul Bolstad Joar Kristiansen Oddvar Johannessen Gjertrud Finsen Ingeborg Hagen Ruth Astrid Løken Erik Syversen Ole Johannes Skipperud Rolf Magnus Vikheim Else Reidun Svanstrøm Jens Johan Dillerud Geyr Karlsen Astrid Pedersen Unni Aasvistad Harald Sommerseth Skjørten Tarald Øystein Berg Klaus Egil Rognstad Freddy Oscar Jacobsen Kristian Andersen Olaug Rosa Johansen Ragnar Lorentz Festøy Rannveig Hoff Helga Julie Sofie Kristiansen HJELP I SORG Har du mistet en som stod deg nær og har behov for å snakke med noen, ta kontakt med Soknediakon Jan Mathisen, tlf Du kan få tilbud om individuell samtale og/eller deltakelse i sorggruppe. Første torsdag hver måned kl er det åpent samtaletilbud for sørgende på Familiesenteret i Mysen, Kløverveien 2. Askim menighetsblad -Side 11

12 Kirke plakaten Småbarnssang 1-4 år Oppstart mandag 29. august kl Datoer videre: 12. og 26. september 10. og 24. oktober 7. og 21. november Avslutning på Barnas gudstjeneste søndag 27. november. Pris: kr. 250,- for semesteret. Ledere: Karine Riiser og Nanna Engeseth Babysang Oppstart torsdag 1. september kl Pris: Kr. 300,- for 10 ganger. Ledere: Gunn Randi Leite, Karine Riiser og Nanna Engeseth Barnas gudstjeneste høsten 2011 Søndag 28. august Søndag 11. september med utdeling av 4-årsbok Søndag 30. oktober Kjempepizzafest Søndag 27. november med Askim Barnegospel Søndag 4. sept s. e. pinse Gudstjeneste v/kjell Halvard Flø. Presentasjon av ungdomsarbeider. Konfirmantpresentasjon. Offer: Askim menighet/konf.arb. Andaktssamling v/k. H. Flø. Søndag 11. sept s. e. pinse Barnas gudstjeneste v/geir Braadlie. Utdeling av 4-års bok. Offer: Askim menighet/barnearb. Søndag 18. sept s. e. pinse Gudstjeneste v/geir Braadlie. Diakoniens dag. Storsalens Gospelkor, sang. Offer: Kirkekroa. Andaktssamling v/jan Mathisen. Søndag 25. sept s. e. pinse Kl Friluftsgudstjeneste v/kjell Halvard Flø og Jan Mathisen. Skaperverkets dag. Søndag 2. okt s. e. pinse Gudstjeneste v/kjell Halvard Flø. Offer: Samariamisjonen. Andaktssamling v/kjell Halvard Flø Nattverd. Søndag 9. okt s. e. pinse Gudstjeneste v/geir Braadlie. Høsttakkefest. Søndag 16. okt s. e. pinse Gudstjeneste v/kjell Halvard Flø. Offer: Israelsmisjonen. Andaktssamling v/geir Braadlie. Søndag 23. okt s. e. pinse Gudstjeneste v/dag Mysen og Jan Mathisen. Menneskerettighetssøndag. Offer: TV-aksjonen. Søndag 30. okt. - Bots- og bededag Gudstjeneste v/kjell Halvard Flø. Offer: Askim Menighet. Andaktssamling v/jan Mathisen. Nattverd. Søndag 6. nov. - Allehelgensdag Gudstjeneste v/geir Braadlie. Søndag 13. nov s. e. pinse Gudstjeneste v/kjell Halvard Flø. Offer: NMS. Andaktssamling v/kjell Halvard Flø. Søndag 20. nov. - siste s. i kirkeåret Gudstjeneste v/geir Braadlie. Offer: KABB. Søndag 27. nov s. i advent Barnas gudstjeneste v/g. Braadlie. Askim Barnegospel, sang. Andaktssamling v/geir Braadlie. Nattverd. Følg med på hva som skjer i Askim Menighet? Sjekk www. askimmenighet.no

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2. 2011 Årgang 65 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2. 2011 Årgang 65 Opplag 6750 Askim Nr 2. 2011 Årgang 65 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle En natt hadde en mann en drøm. Han drømte at han spaserte langs stranden sammen med Herren! Over

Detaljer

KIRKEN VÅR. Kirkevalg 2011. Hvem vil satse på Skjetten? Bibelfestival. Høstens konserter

KIRKEN VÅR. Kirkevalg 2011. Hvem vil satse på Skjetten? Bibelfestival. Høstens konserter KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 2, 2011 16. årg Hvem vil satse på Skjetten? Det er ikke bare Kirkevalg, men også kommunevalg i år. Hvilke av partiene som stiller

Detaljer

En sorgens dag! Årgang 71. Våler kommune. Kirkevalget 2011 side 6. Årets konfirmanter side 10. Svinndal skolekoprs på tur side 14

En sorgens dag! Årgang 71. Våler kommune. Kirkevalget 2011 side 6. Årets konfirmanter side 10. Svinndal skolekoprs på tur side 14 Årgang 71 juli/august 2011 Våler kommune Kirkevalget 2011 side 6 Årets konfirmanter side 10 Svinndal skolekoprs på tur side 14 Grillhytte ved Askerødtjernet! side 20 En sorgens dag! Menighetsbladets redaksjon

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2. 2010 Årgang 64

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2. 2010 Årgang 64 Askim Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle Nr 2. 2010 Årgang 64 Menighetsblad Kapellan Kjell Halvard Flø reiste i april på studietur til Sør-Afrika for å se på og lære om menighetsutvikling.

Detaljer

Askim. Menighetsblad G O D P Å S K E. Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai. Askim menighets misjonsprosjekt i Estland

Askim. Menighetsblad G O D P Å S K E. Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai. Askim menighets misjonsprosjekt i Estland Askim Nr 1. 2011 Årgang 65 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle G O D P Å S K E Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai Side 12 og 13 Askim menighets

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 3-2014 Årgang 68 Opplag 6850

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 3-2014 Årgang 68 Opplag 6850 Askim Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle Nr 3-2014 Årgang 68 Opplag 6850 Menighetsblad Kirke speilet MER HIMMEL PÅ JORDEN. Mer himmel på jorden. Velkommen til å ta imot og dele! Slik

Detaljer

Konfirmasjon i Askim kirke. 1. mai, 2. mai og 9. mai.

Konfirmasjon i Askim kirke. 1. mai, 2. mai og 9. mai. Askim Nr 1. 2010 Årgang 64 Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle Menighetsblad Hva slags kirke vil du ha? Konfirmasjon i Askim kirke Menighetsplanting i Tallinn Menighetsråds-/ Fellesrådsleder

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 4. 2010 Årgang 64 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 4. 2010 Årgang 64 Opplag 6750 Askim Nr 4. 2010 Årgang 64 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives

Detaljer

Kirkenytt. Det er valgtider i livet også. Side 2. Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6. Venter på Fornebukirken Side 8. 25 år på orgelkrakken

Kirkenytt. Det er valgtider i livet også. Side 2. Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6. Venter på Fornebukirken Side 8. 25 år på orgelkrakken Kirkenytt Lysaker/Snarøya og Høvik Nr. 2 2015 Årgang 11 Det er valgtider i livet også Side 2 Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6 Venter på Fornebukirken Side 8 25 år på orgelkrakken i Høvik Side 16

Detaljer

Bispevisitas 8.-13. september Drømmen om et hus Reisebrev fra Brasil

Bispevisitas 8.-13. september Drømmen om et hus Reisebrev fra Brasil IRKENYTT MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN ÅRGANG 86 NR. 2 2015 Bispevisitas 8.-13. september Drømmen om et hus Reisebrev fra Brasil Bli med og påvirk kirkens hverdag DRØBAK OG FROGN MENIGHETSBLAD Utgiver

Detaljer

Sør for elva. Et historisk kirkevalg

Sør for elva. Et historisk kirkevalg Sør for elva Informasjonsorgan for Mjøndalen menighet 14. årgang nr. 3-2009 Et historisk kirkevalg Samlivskurs Konfaction 2009 Kirkevalgstoff Konfaction 2009 Kirkevalgstoff Redaktøren har ordet: Du er

Detaljer

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. www.as.kirken.no. Nr. 4 22. august 16. oktober 2015

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. www.as.kirken.no. Nr. 4 22. august 16. oktober 2015 NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 4 22. august 16. oktober 2015 70. årgang I dette nummeret kan du blant annet lese om: Kirkevalget, s. 3 11 Loppemarked 28. 29. august i Ås arbeidskirke.

Detaljer

NR. 2 SOMMERNUMMER 2009 62. ÅRGANG LES OM: Kirkevalget 2009. Gudstjeneste på Aslakane. Vennskapstreff på Portåsen. jubilerer. ...og mye, mye mer!

NR. 2 SOMMERNUMMER 2009 62. ÅRGANG LES OM: Kirkevalget 2009. Gudstjeneste på Aslakane. Vennskapstreff på Portåsen. jubilerer. ...og mye, mye mer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2009 62. ÅRGANG LES OM: Kirkevalget 2009 Vennskapstreff på Portåsen Gudstjeneste på Aslakane Babysang OMNIBUS jubilerer...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 2 2009 ANDAKTEN

Detaljer

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Høsten 2009 39. årgang. Pinsegudstjeneste på Hovinsetra

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Høsten 2009 39. årgang. Pinsegudstjeneste på Hovinsetra TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL Nr. 2 Høsten 2009 39. årgang Pinsegudstjeneste på Hovinsetra Kirkebladet Ask kapell gjenåpnet Tyristrand barnekor våren 2009 Pinsegudstjeneste

Detaljer

Olsvik kirke. VALGEKSTRA 2015-31. årgang

Olsvik kirke. VALGEKSTRA 2015-31. årgang Olsvik kirke VALGEKSTRA 2015-31. årgang Kandidatene til Olsvik menighetsråd Yngve Jørgensen (59), rektor Lærerutdannet, skoleleder, fagforeningsleder, ungdomsleder, medlem i menighetsrådet. Gudstjenesten,

Detaljer

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang INNHOLD Prestens hjørne 2 Eline Froland ny medarbeider i UNG 3 JuniorKRIK 4 Trosopplæring 5 I samme båt Adir 6 Vær med å gi kirken

Detaljer

Levende Jesustro i livsnære fellesskap

Levende Jesustro i livsnære fellesskap Levende Jesustro i livsnære fellesskap NR 3-2015 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Hjernetrim på eldresenteret Side 5 Guds kjærlighet Side 2 Smakte fjellkaffe Side 6 Ny ettåring Side 3 Gud favner deg i kjærlighet!

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 28. mai 19. august 2011 66. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 28. mai 19. august 2011 66. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 28. mai 19. august 2011 66. årgang www.as.kirken.no Prestens Kateketens hjørne Hva har Albert Åberg og jeg til felles? Jeg skal bare, er et

Detaljer

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY KROER

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY KROER NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang www.as.menighet.net Kateketens hjørne: Vær ikke bekymret Det går litt over stokk og stein for tiden. For

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 3 August 2011 e. Kr. Årgang 80 HAN gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir HAN stor styrke.

odum Menighetsblad Nr. 3 August 2011 e. Kr. Årgang 80 HAN gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir HAN stor styrke. Nr. 3 August 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad HAN gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir HAN stor styrke. Jesaja 29 Jesaja 29 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn.

Detaljer

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s.

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s. NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7 Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13 Med TRO på Kråkerøy IL, s.14-15 Menighetens ansatte: KRÅKERØY MENIGHET domkirkens prosti

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 3 - AUGUST 2015-42. ÅRGANG Fra Gudstjeneste for alle under Nannestad-festivalen Foto: Anne Trydal Hansen og Rigmor Lerengen Å SNAKKE SAMMEN han om natten? Noen har sagt at Nikodemus

Detaljer

Bønneskole. Ny daglig leder Bjørg Sløgedal. Kirkenytt - Randesund menighet - 2011 Nr. 3

Bønneskole. Ny daglig leder Bjørg Sløgedal. Kirkenytt - Randesund menighet - 2011 Nr. 3 Bønneskole V ed starten på et nytt semester ble vi i gudstjenesten minnet om bønnens storhet og privilegium ved at vi leste og hørte Jesu ord:»mitt hus skal være et bønnens hus».(luk 19,41-48) randesund.menighet@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy. Ny klubb på Ise. Se side 6-7. Nr. 5-2011 Oktober - desember 2011 39. årgang. www.varteig.menighetsblad.

Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy. Ny klubb på Ise. Se side 6-7. Nr. 5-2011 Oktober - desember 2011 39. årgang. www.varteig.menighetsblad. Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Ny klubb på Ise Se side 6-7 Nr. 5-2011 Oktober - desember 2011 39. årgang www.varteig.menighetsblad.net 2 Varteig menighetsblad Tanker Organ for Den norske Kirke,

Detaljer

Fremtidens kirke FOSSUM. kirkevalget 13. og 14. september kan du stemme på de personene nsker å få inn i bispedømmerådet og menighetsrådet der du bor.

Fremtidens kirke FOSSUM. kirkevalget 13. og 14. september kan du stemme på de personene nsker å få inn i bispedømmerådet og menighetsrådet der du bor. kaper framtidas kirke Kirkebladet FOR HØYBRÅTEN, FOSSUM OG STOVNER MENIGHET nr 2:2015 Å r g. 3 3. og 14. september Fremtidens kirke HØY- BRÅTEN FOSSUM kirkevalget 13. og 14. september kan du stemme på

Detaljer

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Sørfold Menighetsblad nr 2-2009 God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Andakt Det er noe som jeg har lyst til å skrive litt om. Noe som jeg har lyst

Detaljer

Nr 3/2015 56. årgang. menighetsblad JAG ETTER VIND. Kandidater til kirkevalget Speiderne har vært på leir

Nr 3/2015 56. årgang. menighetsblad JAG ETTER VIND. Kandidater til kirkevalget Speiderne har vært på leir Nr 3/2015 56. årgang LANDÅS menighetsblad JAG ETTER VIND Kandidater til kirkevalget Speiderne har vært på leir 1 1 LANDÅSPROFILEN Nr 3/2015 56. årgang LANDÅS menighetsblad NAVN: Kjetil Almenning ALDER:

Detaljer

Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6. www.stangemenighet.no. Nr. 3 2014 67.

Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6. www.stangemenighet.no. Nr. 3 2014 67. www.stangemenighet.no Nr. 3 2014 67. årgang Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6 Ved dåp i Tangen kirke 31. august 2014 ble Sølvi- Emilia Nørgaard

Detaljer

- Vi må tenke sammen

- Vi må tenke sammen NR. 1-2009 HØYLAND I HELG OG HVERDAG - Vi må tenke sammen - Det kan skje mye positivt om vi klarer å stå sammen og dra i samme retning, sier Odd Hanssen Matre. Han tar fatt på jobben som menighetsprest

Detaljer