Distriktsmøte Lions MD 104 J

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Distriktsmøte Lions MD 104 J"

Transkript

1 Distriktsmøte Lions MD 104 J Rygge 5. april 2014 R Distriktsguvernør Jahn S. Engh Dagsorden: Konstituering. 1.1 Lions etiske norm 1.2 Minnestund for Lions-medlemmer som har gått bort i løpet av det siste året. 1.3 Godkjenning av møteinnkallingen og den oppsatte dagsorden. 1.4 Valg av møteledere. 1.5 Valg av møtereferenter. 1.6 Valg av to delegater til å underskrive protokollen. 1.7 Godkjenning av stemmeberettigede delegater 2.1 Sluttrapport fra forrige års Distriktsguvernør side Foreløpig rapport fra årets Distriktsguvernør side Rapport fra årets Visedistriktsguvernør 1 side Rapport fra årets Visedistriktsguvernør 2 side Rapport fra IRC, fagsjef for nasjonalt og internasjonalt hjelpearbeid side Rapport fra ITC, Fagsjef for informasjonsteknologi og web.redaktør, arbeid med distriktet og klubbenes Web-sider side Rapport fra fagsjef for PR og informasjon side Rapport fra GLT Fagsjef for leder opplæring side Rapport fra GMT Fagsjef for medlems og klubbutvikling side Rapport fra NAC Fagsjef for narkotikabekjempelse side Rapport fra YEC Fagsjef ungdomsarbeid og ungdomsutveksling side Rapport fra Soneleder sone 1 side Rapport fra Soneleder sone 2 side Rapport fra Soneleder sone 3 side Rapport fra Soneleder sone 4 side Rapport fra Soneleder sone 5 side Rapport fra Soneleder sone 6 side Rapport fra Soneleder sone 7 side Endelig regnskap fra lionsåret 2011/12 side Endelig regnskap fra lionsåret 2012/13 side Foreløpig regnskapsrapport for inneværende år side Rammebudsjett, kontingent og distriktsmøteavgift for kommende Lionsår side Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 J: DG Lill Alver side Innkomne saker side Medlemskontingent indeksregulering side Organisering av fremtidige ungdomsleirer side Lions 2014 distriktsinndeling, sak på Riksmøtet 2014 side Valg, valgkomiteens innstilling til tillitsverv i Distrikt 104 J 2013/14 side Distriktsmøtet Avslutning Arrangør: LC Rygge Sted: Støtvig Hotel, Larkollen

2 2.1 MITT ÅR SOM DG Jeg har som motto GRIP DAGEN MENS DEN ER HER. Jeg ble valgt til distriktsguvernør på Distriktsmøtet i Skiptvet 21. april 2012, etter to år som henholdsvis VDG II og VDG I. Jeg ble formelt innsatt i vervet som DG på Lions Convention i Busan i Sør-Korea. Der var det opplæring av DG fra hele verden. Det var påmeldt delegater til denne Convention. Det ble til da den største paraden i Lions historie. Året som DG var hektisk, minnerikt og lærerikt. Jeg hadde en handlingsplan som inneholdt delmål og mål. Noen av dem er nådd, mens andre er bare delvis oppnådd. Et av mine viktigste mål var å få landet alle distriktets pågående prosjekter i utlandet på en fornuftig måte, slik at vi kun har et distriktsprosjekt gående av gangen. Dette var et av målene som ble gjennomført. Jeg overtok en velsmurt organisasjon, hvor alle ledd visste hva de skulle gjøre. Min jobb har vært å sørge for å tilføre denne flotte organisasjonen litt inspirasjon, og det håper jeg at jeg har fått til. Distriktsmøtet ble avholdt i Aulaen på Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro, 20. april Det møtte 122 delegater fra 54 av distriktets 58 klubber. Inger Löf fra LC Gävle og Terje Fodstad fra LC Oslo/Ormsund var gjester. Vanlige årsmøtesaker ble gjennomgått og valg gjennomført etter distriktets lover. Ordstyrer IPDG Roar Eng ledet møtet på en trygg måte. Takk til alle I LC Ås/Nordby som bidro til at det ble et vellykket møte. Vidar Waaden fikk DGs Award for sin innsats for Fredsplakatkonkurransen (Tegnekonkurransen) og Det er mitt valg. Jan Johannessen fra LC Ås fikk årets Ildsjel-pris Sonelederne i distriktet gjorde en kjempejobb med å holde kontakten med klubbene. Jeg var på sonemøter i alle syv sonene, og møtte presidenter og andre Lionsmedlemmer fra alle klubber i distriktet. Dette var et fint forum å treffe Lionsmedlemmer, og høre deres meninger og hva de ønsker å gjøre i Lions. Fra 2010 da jeg gikk på som VDG II, har jeg besøkt ca. 30 Lions-klubber i distriktet. Det er alltid hyggelig å besøke Lions-klubber, og jeg ble godt mottatt i alle klubbene. Siden jeg ikke har bil, bestemte jeg meg for å bruke offentlig kommunikasjon til mine klubbesøk. Jeg ble hentet av presidenter og klubbmedlemmer på jernbanestasjoner og bussholdeplasser, der det var for langt å gå til klubbenes møtelokaler. Dette var mitt lille bidrag for å leve opp til Lions Club Internasjonal sitt mål når det gjelder miljøvern. Mitt inntrykk er at klubbene har et aktivt og hyggelig miljø. Min måte å møte Lionsklubbene på var å prate med medlemmene og å lytte til hva de ønsker med sitt Lionsengasjement. Det var på den måten jeg som DG kunne være med på å utvikle vårt distrikt videre. I var det to Lions-klubber i distrikt J som fylte runde år - LC Rakkestad ble 50 år og LC Kråkerøy 40 år. Disse jubiléene var på samme dag. VDG 1 Jahn S. Engh representerte distriktet på LC Kråkerøys 40 års-jubileum. LC Rakkestads 50 årsjubileum var jeg til stede på. Alle mine månedsbrev ble sendt direkte til alle medlemmer som hadde e-postadresser. De ble også lagt ut på nettsidene til Lions Norge. Det er avviklet fire distriktsrådsmøter med veldig god deltakelse fra alle soner og alle fagsjefer: 1. Forberedende distriktsrådsmøte 24. mai 2012, Nordre Brånås, Skedsmokorset 2. Distriktsrådsmøte september 2012 i Töcksfors 3. Distriktsrådsmøte 10. oktober 2012, Nordre Brånås, Skedsmokorset 4. Distriktsrådsmøte 9. mars 2013, Lions-kontoret, Ensjøveien 18, 0661 Oslo Jeg vil rette en takk til Lill Anita Alver og Helle og Stefan Soos, som har stilt lokaler og hytte gratis til disposisjon for Distriktsrådet. Ingolf Haughovd har som GMT stilt hus til 2

3 disposisjon og lagd mat til alle GMT-møtene. På denne måten har vi kunnet holde pengebruken i distriktet på et lavt nivå. Distriktet har en fantastisk stab av fagsjefer, alle fagsjefene jobber hardt for å profilere sine fagområder. Den innsatsen som alle fagsjefene har utført i dette Lionsåret, står det respekt av. Fagsjef for IRC har sluttført alle tidligere prosjekter, noe jeg hadde som mål i min handlingsplan. Fagsjef for YEC har gjennomført årets ungdomsleirer på en flott måte. Fagsjef for GMT har vært på møter i alle sonene og pratet om medlemsutvikling, og vært på klubbmøter. CEP har vært på besøk i klubber som har ønsket å få besøk av dem. Jeg var medlem av medlemsutviklingskomiteen. Vi hadde flere møter, og det har vært en positiv holdning til å finne måter å finne nye medlemmer på, samt holde på dem vi har. Medlemsutviklingen fra 2010 til 2013 har vært som følger: 1. januar juli I denne perioden falt medlemstallet sterkest i 2011, da hele 85 medlemmer ble borte. Etter det har vi greid å stabilisere medlemsmassen på rundt 1580 medlemmer. Her har GMT-gruppa gjort en formidabel jobb. Fagsjef for GLT gjennomførte kurs på alle nivåer. Fagsjef for NAC gjorde en kjempeinnsats for å øke salget av tulipaner. Lions Norges flaggskip er Det er mitt valg, og vi hadde som mål å selge 1 million tulipaner for å finansiere kursene. Vi hadde som mål å selge 10 % mer enn året før. Dette målet klarte vi ikke. Fagsjef for ITC har også vært webredaktør og sørget for at alle dokumenter har blitt publisert på Lions Norges sider. Fagsjef for PRC jobbet med prosjektet Stands for alle fagområder til Distriktsmøtet Fagsjef for Fredsplakatkonkurransen har jobbet iherdig for å få økt antall deltakere. På Distriktsmøtet hadde alle fagsjefene utstillinger om sine fagområder. Styret har vært et flott forum, og alle har bidratt til å få organisasjonen til fungere. IPDG har vært til stor støtte og samtalepartner på områder hvor jeg har hatt behov for å rådføre meg med andre. Et samarbeid mellom Lions-klubber nord i Oslo og på Romerike samlet inn kr ,- til sykehusklovnene på Ahus. Det er en innsats det står respekt av. Som DG satte jeg i gang en innsamling til meslingvaksine for barn. Dette resulterte i ca. kr ,- fra klubbene. Jeg har også representert Distrikt J på NSR på Island og i Trollhättan. Jeg var i Stavanger da internasjonal president Wayne A. Madden besøkte Norge. Wayne Madden hadde som et av sine satsningsområder lese- og skriveproblematikk blant barn og unge. Under hans besøk i Stavanger var vi på besøk på universitetet i Stavanger, der han fikk høre hvordan de jobber med det i Stavanger. Jeg har vært på alle Guvernørrådsmøter. PDG har vært til stor støtte og samtalepartner på områder hvor jeg har hatt behov for å rådføre meg med andre. Riksmøtet i Loen var slutten på mitt arbeid som DG for Distrikt 104J. Fredrik Knutsen DG 3

4 2.2 Foreløpig rapport fra årets Distriktsguvernør - Jahn S. Engh Dette har vært et år med fokus på Omorganiseringen av Lions Norge. Guvernørrådet fikk i Loen oppdraget med videreføring av dette prosjektet med sikte på en avgjørelse på riksmøtet i Oslo Ved siden av dette har det vært arbeidet med Kvinner i Lions og spesielt «Ja til utdanning» og «First Lego League». Det har lykkes å bevisstgjøre guvernørrådet om dette med tanke på å spre dette budskapet til resten av landet. Det har også vært en positiv utvikling i arbeidet med «Det er mitt valg». Jeg tror det har vært en sideeffekt av formålet med Lions Røde Fjær. Jeg har vært med på så godt som alle sonemøter og alle klubber jeg har blitt invitert til. Jeg er imponert over den alle aktivitetene som råder i alle klubber og soner. Det gleder meg også at LUP- kurset ble en suksess. Kurset var overtegnet og tilbakemeldingene er svært positive. Jeg har med tanke på hvor viktig det er med kunnskap, for å drive meningsfylt og bra, tillatt meg å invitere alle som ønsket å delta på dette kurset. Kunnskap gir også trygghet til dem som velger å påta seg verv i klubben. Det er gjennomført et oppfølgingskurs og et siste oppfølgingskurs blir den 7. mars. Lions Røde Fjær er godt i gang med Lise Gulbransen ved roret på landsbasis og Roar Eng som ansvarlig på distriktet. Dette ser ut til å bli en meget vellykket aksjon som vi derfor gleder oss veldig til. vi er i praksis nesten i full gang med start på selve aksjonen 8. mars neste år. Jeg har også satt som mål å bevisstgjøre bruken av våre hjemmesider som en informasjonskanal. Har fokusert mye på dette, og det er gledelig å se at en Cyberklubb er en realitet. Tulipanaksjonen er i rute bortsett fra at vi ikke nådde det ønskede antall bestilte tulipaner, men vet at aksjonen vil starte over hele distriktet til fastsatt tid. Fin anledning til å markedsføre Lions. Jeg fortsetter å besøke soner og klubber. 4

5 2.3 Rapport fra VDG1 Lill Alver Lill Mål Handling Virkemidler Utført Sonemøter Alle Deltatt på Sonemøter i alle Soner før sommeren Hittil Sone 6, 7 Resterende i febr, mars og april Opplæring Alt obligatorisk Orientert om alt i Distriktet Har hittil deltatt på all obligatorisk VDG1 opplæring Fylt ut nettbasert kurs Deltatt på opplæring Oslo, Klækken NSR Utført Opplæring sprogram for ungdom i Lions Utarbeide kurs etc Møter utforming etc Tore Hovde Klubbmøter Eks.Langhus Siggerud Klubb-besøk Utført Informasjonskomiteen PR Lions Norge Møter Lions Norge Vibeke Styremøter i 104J Delta OK Arbeidsgruppe vedr Lions 2014 Møterutsendelser av info Distriktsmøte Riksmøte - Convention Melde på Delta Utført Røde Fjær Delta på kick off Kick off Gardermoen Utført Distriktsråd for 14/15 Valgkomiteen og egne valg Kontakte kandidater Utført Har deltatt på opplæring med tanke på DG rollen neste år. Prøver å sette meg inn i lover og regler. Har fått på plass Distriktsrådet for neste år. Blitt kjent med de andre DGene, føler at vi, sammen med Guvernørrådsleder Tore Hovde, er et godt team. Lill Anita Alver 5

6 2.4 Rapport fra årets VDG 2 Dette året har gått fort og jeg har reist en del rundt på sonemøter og klubbmøter. I og med at jeg har hatt vervet som YCEC i tillegg til VDG2, har det vervet vært grunnen til møtevirksomheten og ikke i kreft av at jeg har vært VDG2. Det som jeg har gjort i kreft av å være VDG2 er å delta på opplæring sammen med soneledere. Dette var en veldig interessant opplæring og det gav enda et nytt perspektiv på Lions og ikke minst hva Lions arbeid innebærer. Hvor er det en flott organisasjon vi er medlem av. Jeg har deltatt på noen få styremøter og agendaen dette året har stort sett vært sammenslåing av distrikter. En viktig ting dette året er mitt gode samarbeid med Lill Alver som har vært VDG1. Vi har hatt en del samtaler rundt hva vi ønsker å jobbe med i årene fremover. Vi er et godt team og jeg håper vi kan føre den røde tråden i vårt arbeide videre så der er en sammenheng mellom hva våre DGer jobber med og mot i vårt distrikt. Vi håper vi får en god VDG2 på plass til neste år og at han/henne vil bli en viktig brikke fremover. Lill og jeg har også representert Lions på Dignity Day på Vestby skole. Dette er et prosjekt med Kronprins Håkon i spissen og vi håper flere Lions vil melde seg på som veiledere neste Dignity Day oktober Så gleder jeg meg til å se hvilke utfordringer som vil komme neste år men jeg gleder meg. Med varme Lions klemmer Helle Soos 6

7 2.5 Rapport fra IRC, fagsjef for nasjonalt og internasjonalt hjelpearbeid. Også i har IR-arbeidet vært et team-arbeid. Teamet har bestått av Jan Erik Ottersen, Karin Ottosen samt undertegnede. Samarbeidet har delvis foregått i møter og delvis pr. mail og telefon. Mål for IRC 2013/2014 har vært å avslutte distriktets tidligere prosjekter i Uganda og i Malawi, å igangsette og følge opp distriktets bistandsprosjekt i Zambia, og videreformidle forslag til ny strategiplan for utenlandsvirksomheten i MD 104. Uganda: Biblioteket tilknyttet skolen i Balakwal ble ferdigstilt i juni 2013, og regnskap ble avsluttet pr Malawi: Et internat for jenter ved en døveskole i Mzuzu / Bandawe ble ferdigstilt høsten 2012/våren 2013, og en manglende kabel ble innkjøpt i løpet av høsten Prosjektet i Malawi er nå endelig avsluttet. Zambia: Nytt bistandsprosjektet Namilangi Community School i Zambia. Vedtaket fra Distriktsmøtet i 2012, Det anbefales bevilget kr 120,- pr medlem i 3 år, fører til at distriktets nye prosjekt bør kunne få en relativt forutsigbar økonomisk ramme, og dette er til stor hjelp når planer utarbeides og budsjett settes opp. Første års innbetalinger ga ca kr , og det er ca 10 % mindre enn forutsatt. Det har derfor vært prioritert å motivere klubbene i distriktet til å støtte opp om innbetalingene ifølge distrikts vedtaket i Summen er overført til LAN Norges utenlandskonto, og det er gitt klarsignal til oppstart av prosjektet til LANs representant i Zambia, Nicholas Mutale. Arbeidet med å finne entreprenør startet opp i november Siste melding fra Zambia, ultimo januar 2014, er at man har underskrevet kontrakt med entreprenør i nærvær av lokale myndigheter og LC Mongu. I januar 2014 startet de opp med å bygge en lærerbolig med plass til 3 lærere. Denne ventes ferdigstilt i løpet av mars Neste fase, 3 nye klasserom påbegynnes i oktober 2014, forutsatt at nok penger er kommet inn på distriktets konto. Andre IRC-aktiviteter: 2 informasjonsbrev fra IRC er sendt ut til alle presidenter, IRK er og soneledere i hhv. september 2013 og februar I løpet av lionsåret 2013/14 er 2 sonemøter og 5 klubbmøter besøkt av IRC. Lørenskog Bjørg Marit Tærum Simonsen IRC Distrikt 104J 7

8 2.6 Rapport fra ITC og Web-redaktør til distriktsmøte 2014 Utgangspunkt Alle klubber har fått sin egen hjemmeside under Lions Norge og via denne kan de lese de siste nyheter fra klubben, distriktet og Lions Norge. Nye opplæringsskriv er lagt ut på Lions Norge under Medlemssenter Opplæring - Klubbens hjemmeside. Distrikts IKT-leder (ITC) Roy Barstad er oppfølgingsansvarlig mht. medlemsregisteret, Lions E-post og ny intern Facebook- side for distriktet. Web redaktør Tom Schrøder-Nielsen, LC Vestby følger opp hjemmesidene på klubber og distrikt på Lions Norge. Begge kan svare på alle IT-spørsmål og samarbeider om opplæring og daglig support. Mål nr. 1 - Sikre at løpende distriktsinformasjon løpende legges ut på distriktets hjemmeside Tiltak o Distriktsnyheter legges løpende ut via lions.no Våre distriktet Distrikt 104J Nyheter. o Distriktsdokumenter. legges i hovedsak løpende ut via Offentlig medlemsinfo på distriktet. o Menypunktet Intern medlemsinfo vises ved innlogging. Benyttes unntaksvis. o Det er opprettet en egen Facebook side for distriktet med en lukket gruppe for interne diskusjoner. Vennligst send E-post til ITC om du ønsker å være med i gruppen. Mål nr. 2 - Sikre at klubbene holder Lions norske medlemsregister à jour Tiltak Klubbene har selv ansvaret for løpende å holde medlemsregisteret á jour. o Klubbstyret og fagkontakter for neste år bes registrert innen 30. mai hvert år. Det er også viktig at registrering av fagkontakter skjer fortløpende, slik at nyhetsbrev fra fagsjefene kommer frem til de rette personer. Husk også å registrere LRFkontakt for klubben. o Et viktig punkt mht. medlemsregisteret er at klubbene kontinuerlig legger inn riktige E-post adresser på medlemmene. o Via medlemsregisteret kan gruppe E-post til klubb medlemmer enkelt genereres av president, sekretær eller IT-kontakt. Medlemslister kan også skrives ut etter behov. Mål nr. 3 - Sikre at klubbene oppdaterer standard Lions E-post Tiltak o Klubber med automatisk videresending av standard Lions E-post bør oppdatere kontoen pr hvert år, slik at ny president og sekretær får E-posten. Kontakt ITC ved eventuelle spørsmål. Standard Lions E- post bør benyttet i annonser og brosjyrer. 8

9 Mål nr. 4 - Øke besøk på Lions hjemmesider Tiltak o Vi anmoder klubbene om å legge inn nyhetsartikler og interne dokumenter på klubbens hjemmeside før det sendes ut E-post med lenke til siden: o 30 klubber har til nå lagt ut nyheter på hjemmesiden. Noen få klubber er i tillegg på Facebook. o Nyhetsbrev fra D104J sendes ut hver måned med lenke til nyheter på distriktets hjemmeside. Av 1570 medlemmer i distriktet har nå 95% dvs. ca medlemmer E-post. o Benytt søk feltet i toppmenyen på lions.no. Legger du inn D104J får du opp siste distriktsnytt. Mål nr. 5 Forenklet opplæring Medlemsregister (ITC) Hjemmesider (Web-red) Tiltak o Et sonekurs er avholdt. Klubbenes har mest benyttet opplæringsmateriell på nett. På distriktet ligger IT-brev med bruksanvisninger under Offentlig medlemsinfo ( ) og Intern medlemsinfo. ( ) o Ta kontakt med opplæringsansvarlige: ITC Roy Barstad - mobil eller til Web red. - mobil for avtaler om kurs. 9

10 2.7 Rapport fra fagsjef for PR og informasjon Vi har pt. ingen PRC 10

11 2.8 Rapport fra GLT Fagsjef for lederopplæring Global Leadership Team har bestått av Arild Heen (leder), Reidar Elnan og Ingolf Haughovd GMT. Heen har ledet arbeidet med LUP programmet, Elnan har ledet det øvrige arbeidet. Hovedmålet for GLT har vært å tilrettelegge best mulig for endring og fornyelse. Viktige delmål har vært å forankre endringsbehov i klubben, bygge kompetanse i hvordan få til endring i praksis, og hjelpe til med å starte en endringsprosess med høyere kvalitet i så mange klubber som mulig. Vi har sett det som hensiktsmessig at disse funksjonene har et tett samarbeid, dette har kommet til syne i arbeid mot klubber som har synkende medlemstall og redusert rekruttering. Vi startet perioden med å utarbeide og sende ut en spørreundersøkelse for å avdekke hva klubbene er fornøyd med, og på hvilke områder det ønskes endring. De fleste klubber i distriktet svarte med gode og utfyllende svar, og vi utarbeidet LUP programmet med utgangspunkt i medlemmenes endringsønsker. Vi har fått bistand av tidligere internasjonal toppleder i Microsoft Bjørn Hopland, som også ledet første LUP samling. Han har tilpasset et 6-trinns program i endringsledelse til Lions behov. I dette fiskalåret har vi deltatt på flere klubbmøter der vi har forsøkt å sette fokus på endringer og fornyelse, som å se årsaken til problemene fra et annet perspektiv, tilbakemeldingene har vært positive. Det er nok fortsatt en vei å gå, men GLT er overbevist at når resultatene fra Lions Utviklings Program blir presentert i klubbene vil det kunne stimulere til en nytenkning som gjør at rekrutteringen øker og resulterer i et vitalisert klubbmiljø. Årets LUP kurs var fulltegnet, 39 deltagere som ga svært gode tilbakemeldinger. 11

12 2.9 Årsrapport medlemsutvikling D 104J MÅLSETTING RESULTAT (1.3-14) Nye klubber 2 0 Nye medlemmer (9 kvinner) Avregistrerte (9 kvinner) Mål pr. 30/ medlemmer 1571 medlemmer 60 klubber 58 klubber Tendensen i medlemsutviklingen fra nyttår er flat. Mulighetene er gode for å ta igjen hele tapet innen fiskalårets utgang, men den opprinnelige målsettingen oppnås ikke. Frem til nå har medlemmer av GMT gruppa deltatt på klubbmøter etter invitasjon. Til tross for hjelp fra LC Bergen Student, lyktes ikke arbeidet med en studentklubb ved NMBU i Ås. Dette er andre gang i løpet av få år at det ikke lykkes med ny klubb på Ås. Det er en særlig utfordring da miljøet på Ås er utvidet med Veterinærhøyskolen slik at grunnlaget for ny klubb er betraktelig større, 5000 studenter. Inntrykket er at det jobbes med medlemsutvikling i soner og klubber men frafallet er for stort; 1 tapt medlem for hver 5. nyinnmeldt. 20 % av de som sluttet i år har mindre enn 4 års medlemskap. Klarer vi å holde på disse er vi omtrent i balanse. GMT har også i år fokusert på kontakt med klubber som har under 20 medlemmer og de som har en gjennomsnittsalder på 70+. Det er forsøkt å skape interesse for et systematisk samarbeid med kommunene rundt Oslo der nye boligfelt er planlagt. (Stord/Fitjar modellen; hva har kommunene behov for og hva kan den lokale Lions-klubben tilby?) GLT og GMT koordinatorene har fortsatt sin deltagelse i hverandres gruppe, likeså har det uformelle samarbeidet med H-distriktet fortsatt. GMT gruppa har fungert som medlemskomite, har hatt 4 møter og har bestått av: Ingolf Haughovd, GMT- koordinator Jahn Engh, DG Arild Heen, GLT Fredrik Knutsen, IPDG Lasse Hjermundrud, CEP Reidar Elnan, CEP Lill-Anita Alver, VDG1 John-Per Haugstad Nesodden, 1.mars 2014 Ingolf Haughovd, GMT-koordinator 104J 12

13 Medlemsutvikling for distrikt 104 J, pr. 1. mars 2014 Klubb 1. juli jan jan juli jan Juli Mars 2014 Endring ant. fra 1. juli 2013 til 1. Mars 2014 Endring % fra 1. juli 2013 til 1.Mars 2014 Endring ant fra 1. juli 2007 til 1.Mar 2014 Snitt alder jan Snitt alder jan Endr. alder siste 3 år Antall Kvinne r 1. juli Antall Kvinne r i dag Aremark ,0 % 3 53,7 54,9 1,20 0 Sone 1 Borg ,3 % -5 68,0 69,3 1,30 29 Sone 1 Greåker ,0 % 6 66,0 67,9 1,90 0 Sone 1 Halden ,0 % -8 68,0 71,3 3,30 0 Sone 1 Halden/Iddefjord ,0 % -2 64,5 66,8 2,30 16 Sone 1 Sarpsborg ,7 % -5 67,8 70,2 2,40 5 Sone 1 Skjeberg ,0 % -6 64,0 64,3 0,30 0 Sone 1 Tune ,1 % -1 74,6 76,0 1,40 0 Sone 1 Varteig ,9 % 1 59,5 64,0 4,50 0 Sone 1 Fredrikstad/Gamlebyen ,3 % 0 61,4 66,5 5,10 25 Sone 2 Onsøy ,1 % -1 66,4 66,6 0,20 0 Sone 2 Borge ,0 % -5 64,8 61,8-3,00 0 Sone 2 Fredrikstad ,0 % 5 65,6 66,2 0,60 0 Sone 2 Fredrikstad/Glemmen ,6 % -5 62,8 63,9 1,10 0 Sone 2 Hvaler ,7 % 1 61,2 57,8-3,40 0 Sone 2 Sone Hvaler/Kirkøy ,3 % 6 55,8 65,9 10,10 0 Sone 2 Kråkerøy ,8 % -4 63,8 68,6 4,80 1 Sone 2 Onsøy Vest ,0 % -4 62,2 66,8 4,60 0 Sone 2 Rolvsøy ,7 % 0 62,0 63,4 1,40 0 Sone 2 Moss ,4 % -7 62,7 63,0 0,30 0 Sone 3 Moss Øst ,4 % 8 59,6 63,3 3,70 0 Sone 3 Rygge ,2 % 4 60,7 64,8 4,10 2 Sone 3 Råde ,0 % -3 60,9 64,2 3,30 0 Sone 3 Våler ,0 % ,0 69,0 8,00 0 Sone 3 Askim ,9 % -1 61,5 62,8 1,30 6 Sone 4 Hobøl ,3 % -7 55,0 58,2 3,20 0 Sone 4 Marker ,4 % -9 63,8 65,1 1,30 0 Sone 4 Mysen ,0 % 2 58,2 60,4 2,20 0 Sone 4 Rakkestad ,1 % -1 61,4 62,6 1,20 0 Sone 4 Skiptvet ,2 % -7 62,1 67,3 5,20 0 Sone 4 Spydeberg ,6 % -5 64,0 62,2-1,80 1 Sone 4 Trøgstad ,9 % 1 62,2 64,3 2,10 0 Sone 4 Drøbak ,4 % 11 59,9 61,1 1,20 4 Sone 5 Langhus-Siggerud ,0 % 3 65,2 66,2 1,00 10 Sone 5 Nesodden ,0 % -1 64,7 67,6 2,90 0 Sone 5 Oppegård ,3 % -4 70,8 73,9 3,10 4 Sone 5 Ski ,4 % 2 64,2 68,2 4,00 3 Sone 5 13

14 Vestby ,4 % -4 64,3 67,2 2,90 0 Sone 5 Ås ,0 % 3 70,3 71,7 1,40 0 Sone 5 Ås/Eika ,0 % 36 64,2 67,1 2,90 36 Sone 5 Ås/Nordby ,0 % -4 61,8 68,4 6,60 4 Sone 5 Lørenskog Øst ,1 % 7 66,5 66,3-0,20 0 Sone 6 Rælingen ,1 % 11 68,6 71,4 2,80 0 Sone 6 Enebakk ,0 % ,6 68,0 4,40 0 Sone 6 Lørenskog ,1 % -7 65,9 68,8 2,90 0 Sone 6 Lørenskog Vest ,5 % ,5 69,3 4,80 0 Sone 6 Lørenskog/Fjellhamar ,0 % ,6 66,9 2,30 33 Sone 6 Rælingen/Petrine ,0 % 26 67,4 69,3 1,90 26 Sone 6 Fet ,0 % -6 67,9 71,1 3,20 0 Sone 7 Aurskog-Høland ,7 % 23 61,1 65,0 3,90 0 Sone 7 Lillestrøm ,5 % ,0 73,9 0,90 0 Sone 7 Nedre Romerike ,8 % -9 61,7 64,9 3,20 17 Sone 7 Nittedal ,4 % -5 62,4 67,7 5,30 0 Sone 7 Romerike Skanse ,5 % -9 61,4 61,7 0,30 14 Sone 7 Skedsmo ,4 % -9 68,4 70,9 2,50 0 Sone 7 Strømmen ,2 % 0 67,0 70,1 3,10 0 Sone 7 Sørum ,0 % 6 66,1 65,9-0,20 2 Sone 7 Sørum Vest ,0 % -1 62,4 63,2 0,80 0 Sone 7 MD 104 J ,8 % ,4 66,2 2, J 14

15 2.10 Rapport pr for NAC D104J Fra NAC Solveig Sandodden Johansen RAPPORTEN VISER TIL PUNKTENE i Handlingsplanen og angir resultater som er oppnådd og saker som NAC har arbeidet med. Tulipanaksjonen Tulipanfondet Den viktigste dagen i hele året for alle i Lions bør være Tulipanaksjonen i år lørdag 26.april Denne dagen må hver og en av oss gjøre oss synlige og fortelle hva Lions er og arbeider med. Vi må benytte anledningen til å fortelle lokalbefolkningen hva vi bruker de innsamlede midlene til i lokalt ungdomsarbeid. Profileringsmateriell i form av T-skjorter, tulipanvaser, klistremerker etc. ligger lett tilgjengelig for kjøp på Lions.no. Mange klubber har blitt flinke til å benytte dette materialet og dermed blir vi mer synlige. På tross av at noen få klubber i vårt distrikt ikke deltar så har vi i år fått til en bitte liten økning i antall bestilte tulipaner. Dessverre så når vi nok ikke målet om 1 mill. på landsbasis. Høsten 2013 ba jeg klubbene om en liten redegjørelse for det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet som drives i eget lokalmiljø. Jeg fikk svar fra 29 av våre 58 klubber. Tilbakemeldingene viser et bredt spekter av aktiviteter. Som kjent kan klubbene få inntil 50% støtte fra Tulipanfondet til sine aktiviteter. Ingen klubber fra vårt distrikt har søkt om midler fra Tulipanfondet fra august 2013 til nå ut februar Det Er Mitt Valg Riksmøtet 2013 vedtok at innsamlede midler fra Lions Røde Fjær i 2015 skal gå til DET ER MITT VALG. Godt resultat på innsamlingen vil blant annet avhenge av hvor godt medlemmene greier å selge inn vårt program. Innsalg krever kunnskaper om programmet. NAC sin oppgave er å spre kunnskap om programmet. Dette har vært gjort ved deltakelse på mange klubb- og sonemøter fra oktober Arbeidet fortsetter fram mot sommeren Mange klubber rapporterer om problemer med å få innpass på skoler og barnehager med DMV. Mange kommuner har valgt andre programmer og er dermed lite villig til å se på vårt alternativ. Vi har derfor en stor jobb med å gjøre programmet vårt kjent. DMV kurser Fra august 2013 til ut februar 2014 har det vært holdt 12 skolekurs, 3 barnehagekurs, 1 foreldremøte kurs og 3 oppfølgingskurs i vårt distrikt. I tillegg er det planlagt gjennomført 3 skolekurs, 2 barnehagekurs og 2 oppfølgingskurs innen utgangen av juni Pilotprosjekt Pilotene skal sammen med NAC markedsføre DMV i egen og andre nærliggende klubber samt bidra med markedsføring til kommuner, skoler, barnehager og andre som kan ha nytte av DMV. Pilotene var invitert til Kick-off for Lions Røde Fjær i febr Grunnet stort frafall og at flere områder ikke har piloter jobber NAC nå med å knytte til seg nye piloter. Det planlegges en samling for pilotene i april/mai slik at alle kan være operative fra høsten Tegnekonkurransen/ Fredsplakatkonkurransen Som tidligere år har NAC forsøkt å oppmuntre klubbene til å engasjere seg i tegnekonkurransen. Tegnekonkurransen i seg selv har stor egenverdi og samtidig gir den oss mulighet for å komme i dialog med skolen. Vi har i år hatt en liten økning i antall skoler som har deltatt, men det er fremdeles plass til mange flere. Neste år blir hver sone ansvarlig for å kåre sin vinner for oversendelse til distriktsrådet. Årets vinnertegning kom fra Vestby skole. 15

16 Møter Ved deltakelse på møter vil NAC alltid ha som tema : Tulipanaksjonen, Det er mitt valg og Fredsplakatkonkurransen. NAC har vært foredragsholder på 4 klubbmøter frem til nå NAC har også vært foredragsholder på sonemøte i sone 5 og 7 og kommer til å delta på 2 sonemøter til før sommeren. NAC deltok på Kick-off for Lions Røde Fjær på Gardermoen i februar 2014 NAC har deltatt på alle 4 distriktsrådsmøtene 16

17 Lions Røde Fjær 2015 bør være klubbenes viktigste tema fram til aksjonsdagen 8.februar. Vår felles innsamlingsaksjon Lions Røde Fjær som vanligvis blir avholdt hvert fjerde år ble på Lions Norges riksmøte 2013 tildelt stiftelsen Det er mitt valg. I den første Lions Røde Fjær-aksjonen i 1966 gikk midlene til etableringen av Beitostølen Helsesportsenter, og siden har Lions Norge gitt penger til blant annet tiltak for leddgikt, eldre og kreftsaken fra senere aksjoner. Lions Røde Fjær er Lions Norges største landsomfattende innsamlingsaksjon. «Det er mitt valg» er skreddersydd for barnehager, grunnskoler og videregående skoler, men kan også benyttes av andre som jobber med barn og unge som for eksempel fritidsklubber, idrettslag og trossamfunn. Programmet er utviklet av pedagoger og tilpasset Kunnskapsløftet, og det er anbefalt av Utdanningsdirektoratet. Hittil har over lærere gått på Det er mitt valg-kurs, og over barn og unge har deltatt i «Det er mitt valg». Ingen tilsvarende tiltak kan vise til så høy aktivitet, og forskning, blant annet i regi av Utdanningsdirektoratet, har dokumentert undervisningsprogrammets positive effekt. I tillegg til å tilføre stiftelsen Det er mitt valg min. 20 mill.kroner skal Lions Røde Fjær 2015: Øke kjennskapen til Det er mitt valg internt i Lions Norge og eksternt i samfunnet. Synliggjøre Lions Norge i det offentlige rom. Skape nye samarbeidsmuligheter for stiftelsen Det er mitt valg og Lions Norge. Øke antall medlemmer i Lions Norge. Budsjettet for Lions Norge er netto 20 mill. kroner og vårt distrikt har bruttobudsjett 5 mill. kroner. Lions Norge har ansatt prosjektleder for Lions Røde Fjær 2015 som har med seg en prosjektgruppe. Hvert av våre 10 distrikt har distriktsansvarlig og vårt distrikt er organisert med undertegnede, Roar Eng i dette vervet. Jeg ble forespurt av daværende Distriktsguvernør Fredrik Knutsen før Riksmøtet 2013 om jeg var villig til å påta meg dette og svaret var ja fra min side. Videre er skal det opprettes en arbeidsgruppe i distriktet på to tre personer i tillegg som opprettes i samarbeid med distriktsledelsen. Alle distriktets 58 klubber har en Lions Røde Fjærkontakt som mottar, videreformidler og sender informasjon i forbindelse med aksjonen, samarbeidspartner for meg som distriktsansvarlig. Bøsseaksjon 8 februar 2015 utgjør drøye halvparten av budsjettert innsamlingssummen. Rammeplan og budsjett er å finne på og under fanen Offentlig medlemsinfo på distriktets side: Info om LRF-aksjonen 2015 til LRF-kontakter i klubbene D104J Viktigst! Givertelefon er aktivert Vi er allerede i gang: Roar Eng 17

18 Rapport fra PPC til Distriktsmøtet 2014 Informasjon om Lions Fredsplakatkonkurranse 2013 ble gitt sonelederne og andre i mars måned Utkast til brev, opplysninger om konkurransen osv. ble lagt ut på hjemmesidene til Lions Norge. Tittelen på konkurransen 2013 var: Vår verden, vår fremtid ( Our World, our Future ). Deltagelsen fra skolene i Distrikt 104J var bra i 2013, ca. 40 skoler fra distriktet deltok. Det var skoler fra alle syv sonene i distriktet. Et par soner kåret selv skolevinner. Det bør kanskje anbefales at alle sonene gjør dette for ettertiden. Distriktets vinner ble kåret på distriktsrådsmøtet 23. november. Vinner ble Kierra Chelsea Z. Santillean, Vestby skole, klasse 7B. Tegningen ble sendt inn av LC Vestby. Denne tegningen var med i finalen av vinnertegningene fra de ti Lions-distriktene i Norge. Vinner i Norge ble tegningen fra Distrikt 104G (Nora Landquist, Sentrum skole, Horten). I flere steder i distriktet legger en opp til arrangementer i forbindelse med premieutdeling og utstilling av tegningene. Det er flott, og en fin markedsføring av Lions og fredsbudskapet, som er et hovedmål med konkurransen. I løpet av året har jeg hatt kontakt med soner og klubber i forbindelse med konkurransen, noe jeg setter stor pris på. Nå mot slutten av dette lionsåret er forberedelsene i gang med Fredsplakatkonkurransen for Tema denne gang er Fred, kjærlighet og forståelse ( Peace, Love and Understanding ). Jeg håper på god oppslutningen fra klubbene om konkurransen også i lionsåret 2014/2015. Dette er en fin aktivitet for å markedsføre Lions på sammen med et viktig fredsbudskap. Økonomisk er det et rimelig tiltak for klubbene, men trenger en del oppfølging overfor bl.a. skolene. Vidar Waaden (PPC i Distrikt 104J) 18

19 2.11 Rapport fra YEC, Fagsjef ungdomsarbeid og ungdomsutveksling Dette året har gått fort og jeg har vært på sonemøter i alle 7 soner og i tillegg deltatt på noen klubbmøter. Det er det som gjør dette vervet så fantastisk; jeg får oppleve hvordan de forskjellige klubber og soner organiserer sine møter og jeg lærer masse av dette. I tillegg blir jeg kjent med mange av de 1573 medlemmer vårt distrikt har og det er et privilegium. Kommunikasjonen med klubbene har gått bra i år. Har sendt en del info ut gjennom vårt medlemssystem og dette fungerer bra. Har allerede nå sendt ut info til klubbene om at de bør starte med å lete etter kandidater til å delta på camp i Europa sommeren I år sender vi 17 kandidater ut på tur sommeren 2014 og det er 7 mer enn siste år så dette ser bra ut. Ideen om en vertsfamilie pool jobbes det med kontinuerlig og vi har allerede en del navn som vi kan trekke på til sommeren. Hver sone har fått ansvar for å finne vertsfamilie til 5-6 ungdommer og det tror jeg sonen skal klare. Det er en fantastisk opplevelse å være vertsfamilie og man er privilegert når man får lov å bli kjent med fantastiske ungdommer fra hele verden. Man får også oppfrisket det engelske språk og det utløser mye latter.. Den eneste utgiften man har er tiden sin og en ekstra på mat. Det har vi råd til Arbeidsgruppen som jobber med Camp 2014 jobber godt og ryddig og vi ser på det som små utfordringer og ikke store problemer. Alt ordner seg når man kan være litt kreativ og legge godviljen til. I riktig Lionsånd! De 7 soner i vårt distrikt har også jobbet bra med sonens dag og programmet er nesten ferdig. Da dette året er første gang vi avholder Camp som et distrikts prosjekt er vi veldig spente på hvordan dette går. Hvis det går fint er vi jo allerede nå klar til Camp i 2015, 2016 osv Jeg blir så glad når jeg ser hvordan klubbene og sonen jobber sammen på tvers av klubbene og jeg håper at vi får til et like bra samarbeide på tvers av sonene. Vi er et fantastisk Distrikt!!! Det har vært utrolig spennende og lærerikt å være YCE i Distriktet og det setter Lions arbeid i et helt annet perspektiv for meg; Å få lov til at jobbe med ungdom står mitt hjerte nært og jeg gleder meg til Camp i 2014 og i For selv om dette er mitt siste år som YCEC i distriktet har jeg ikke lyst til å legge det fra meg, så hvis jeg får lov vil jeg gjerne være deltakende i arbeidsgruppen for Camp fremover også. Tusen takk for muligheten og tre fantastiske lærerike år! Med varme Lions klemmer Helle Soos. 19

20 Årsberetning for arbeidet med ungdomsaktiviteten Ja til utdanning /FLL Pådrivergruppa i lionsåret 2013/2014 har bestått av: Jahn Sigridsøn Engh LC Rygge, Odd W. Sveum LC Ås/Nordby og Karsten Jacobsen LC Tune. Karsten Jacobsen er blitt utnevnt til fagsjef (FLLC) for den nye ungdomsaktiviteten Ja til utdanning /FLL. Gruppa har avholdt 3 møter ( , og ) og deltatt på Distriktsmøtet den , på sonemøter i sone 5 den , sone 1 den og fellesmøte med sone 1 og sone 4 den 27.3 og på distriktsrådsmøter den , og Gruppa har arrangert et motivasjonsseminar på Inspiria Science Senter den der det deltok 28 medlemmer fra 4 soner og 15 klubber. Karsten Jacobsen har deltatt på guvernørrådsmøte den og presentert Ja til utdanning for guvernørrådet og guvernørrådet oppmuntret Distrikt 104J til å fortsette arbeidet med den nye ungdomsaktiviteten og med å motivere andre distrikter til å gjøre det samme. Gruppas hovedoppgave har vært å motivere klubbmedlemmer til å inspirere skoler (rektorer, lærere og elever) til å ta i bruk Inspiria Science Center og First Lego league i undervisningen. Målsettingen for lionsåret 2013/2014 var: minst 15 klubber i Østfold og minst 12 klubber i Akershus skulle sponse hvert sitt elevlag til å delta i First Lego League 2013, og lionsklubbene i Akershus skulle invitere og sponse hver sin skoleklasse til en dags opplevelsesundervisning ved Inspiria Science Center. På FLL-turneringen som foregikk på Inspiria Science Center den 9. og 10. november deltok 27 elevlag fra 18 skoler. I Østfold deltok 17 elevlag fra 13 skoler, og 9 lionsklubber sponset 12 av lagene. I Akershus deltok 10 elevlag fra 5 skoler og 1 klubb sponset 1 lag. Kun en klubb har sponset en skoleklasse til en dags opplevelsesundervisning ved Inspiria Sience Center. Gruppa er fornøyd med at det deltok 27 elevlag i FLL turneringen i Distrikt 104 J, og at 10 av lagene kom fra skoler som ikke tidligere har deltatt. Gruppa er også fornøyd med at fire lionsmedlemmer deltok som dommere på turneringsdagene. Gruppa hadde imidlertid forventet at flere lionsklubber hadde engasjert seg i å rekruttere skolelag. Det er for dårlig at kun 13 skoler i Østfold og 6 skoler i Akershus stilte lag i FLL-konkurransen, og bare 10 av 58 lionsklubber engasjerte seg og bidro med økonomisk støtte. For lionsåret 2014/2015 har gruppa utarbeidet en ny handlingsplan som har som mål å motivere alle klubbene i Distrikt 104J til å rekruttere hvert sitt elevlag til FLL-konkurransen og lionsmedlemmer til å stille som veiledere for elevlag og dommere på turneringsdagene den 8. og 9. november. Gruppa ser også en stor utfordring i å motivere klubbene i Akershus til å invitere og sponse skoleklasser til et besøk på Inspiria Science Center Jahn Sigridsøn Engh Odd W. Sveum Karsten Jacobsen 20

21 Handlingsplan for ungdomsaktiviteten Ja til utdanning i D 104J lionsåret 2014/ Innledning På distriktsmøtet den 17. april 2010 vedtok klubbene i distrikt 104 J å innføre ungdomsaktiviteten Ja til utdanning" som et supplement til de eksisterende ungdomsaktivitetene Det er mitt valg, Fredsplakat-konkurransen og Ungdomsutveksling. Hensikten med denne nye aktiviteten er å formidle viktigheten av å inneha innsikt og kunnskap om naturvitenskap og teknologi til barn og unge og motivere dem til å ta utdanning. En pådrivergruppe bestående av: Jahn S. Engh LC Rygge, Odd W. Sveum LC Ås/Nordby, Karsten Jacobsen LC Tune har i lionsåret 2013/2014 arbeidet med å inspirere klubbene i distriktet til å motivere skoler til stille elevlag på First Lego League konkurransen og sponse dem ved å kjøpe nødvendig utstyr og betale deltakeravgiften. Gruppa har også inspirert klubbene til å gi økonomisk støtte til klasser ved skoler i Akershus som ønsket et dagsbesøk til Inspiria Science Center. Arbeidet resulterte i at det deltok 17 elevlag fra 13 skoler i Østfold og 10 elevlag fra 6 skoler i Akershus og en klasses besøk til Inspiria Sience Center fra Akershus. Arbeidet ble organisert som et prosjekt der Distriktsstyret med Distriktsguvernøren i spissen var prosjekteier og distriktsrådet var styringsgruppe. Distriktsguvernøren og distriktsrådet hadde hovedansvaret for gjennomføringen og oppfølgingen av prosjektet med god hjelp av pådrivergruppa. De praktiske aktivitetene gjennomførtes som delprosjekter i sonene og klubbene under ledelse av sonelederne og presidentene. Pådrivergruppa virket som inspiratorer, motivatorer og hjelpere. 2. Mål for lionsåret 2014/2015 Hver klubb i Distrikt 104J velger en skole i sin sone som YK og NAK besøker og motiverer til å stille med minst et elevlag til First Lego League turneringen Organisering 3.1 Ansvarsforhold Prosjekteier: Distriktstyret ved DG Styringsgruppe: Distriktsrådet (sonelederne) 3.2 Prosjektgrupper Pådrivergruppe: Jahn S. Engh LC Rygge, Odd W. Sveum LC Ås/Nordby, Karsten Jacobsen LC Tune Sonevise styringsgrupper: Sone 1: SL, ass. SL, pased SL Sone 2: SL, ass. SL, pased SL Sone 3: SL, ass. SL, pased SL Sone 4: SL, ass. SL, pased SL Sone 5: SL, ass. SL, pased SL Sone 6: SL, ass. SL, pased SL Sone 7: SL, ass. SL, pased SL Hovedprosjektgrupper: Hver klubb oppretter en prosjektgruppe bestående av presidenten og medlemmer som har ansvaret for å gjennomføre ungdomsaktivitetene i klubben YC og NAC. Det kan gjerne utnevnes en person som har spesielt ansvaret for Ja til utdanning aktivitetene. 3.3 Øvrige roller og bemanning Ressursgruppe: NAC, YEC og PPC 21

22 Inspiria Science Center er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter i Sarpsborg innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv. I et vitensenter kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre. Vitensentrene har som målsetting å motivere barn og unge til å velge realfag. De har også en viktig samfunnsoppgave i å belyse viktigheten av å inneha innsikt i og kunnskap om natur-vitenskap og teknologi. Første august 2011 flyttet Inspiria Science Center inn i et nytt spektakulært nybygg på 6400 m2 ved E6 på Grålum i Sarpsborg. Senteret er nå et populærvitenskapelig opplevelsessenter for familie- og turistmarkedet, og en unik møte- og arrangementsarena. Formidling av kunnskap i naturvitenskap og teknologi gjennom skoleprogram Inspiria Science Center har valgt Energi, Miljø og Helse som sine hovedområder innenfor formidlingen av naturvitenskap og teknologi. Disse områdene går igjen i vitensenterets formidling til alle målgrupper, og er særlig viktig i forhold til å bevisstgjøre holdninger hos barn og unge gjennom kunnskap og innsikt. Inspiria Science Center tilbyr i dag skoleprogrammer til elever og lærere ved grunnskoler og videregående skoler. Senteret har inngått avtaler med alle kommunene i Østfold som sørger for at klasser ved skolene i disse kommunene får en dags gratis undervisningsprogram ved Inspiria. Inspiria tildeler besøksdager og hver klasse kan velge: - program innen et av skolens fokusområder - program i følge et kompetansemål i læreplanen - program i et tema som skolen har vanskelig for å dekke selv - program som klassen synes høres skikkelig kult ut. Priser for skoler i kommuner utenfor Østfold. Skoler i kommuner utenfor Østfold kan også delta i skoleprogrammene. Siden Inspiria Science Center ikke har avtale med disse kommunene, må de betale for tjenesten. For skoler som bestiller senest 3 virkedager før besøket gjelder følgende priser: 50 kr. per elev for klasser i grunnskolen og 80 kr. per elev for klasser i videregående skole. Alle lærere, førskolelærere og assistenter som ledsager klasser har gratis inngang. Andre voksne ledsagere kommer inn gratis så langt antallet ikke overskrider 1 voksen per 10 elever. Voksne ledsagere ut over dette betaler vanlig inngangspris. Dersom skolene ønsker å bestille et skoleprogram med en pedagog, koster det 1350 kr. + mva. per program i tillegg til inngangsprisen. Det er også mulig å bestille løype gjennom utstillingen med spørsmål tilpasset skoletrinnet innenfor temaene: helse, miljø og energi. Det koster 500 kr. Læreren får utdelt en ryggsekk med det som trengs for å gjennomføre løypen med klassen, og er ansvarlig for elevene underveis. 22

23 First Lego League (FLL) er en spennende og lærerik kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år). FLL bidrar til å øke interessen for realfag og teknologi ved å utfordre deltagerne gjennom reelle problemstillinger med en arbeidsmetode som man arbeider under i det virkelige arbeidslivet. FFL gir barn og unge en god opplevelse med teknologi og prosjektarbeid, slik at de blir bevisstgjort i forhold til valg av senere utdanning. Arbeidet med FLL innbefatter personlig og faglig utvikling gjennom samarbeid og praktisk læring mot et felles mål. Nærmere opplysninger om FLL finnes på FLL-oppdraget Hvert år kommer et nytt og inspirerende oppdrag med et samfunnsrelevant tema. Oppdraget i år heter World Class der lagene blant annet skal finne svar på spørsmålene: Hvordan skal fremtidens skole og klasserom se ut? Hva skal de inneholde? og Hvordan skal man jobbe der? I oppdragene finnes ingen fasitsvar, lagene kan arbeide fritt, bruke sin oppfinnsomhet og kreativitet og selv velge hvor stor innsats de skal legge i prosjektet. FLL- oppdraget er tredelt og byr på utfordringer innenfor forskning, teknologi og profilering. I 2014 åpnes det for påmelding den 1. februar og oppdraget blir frigjort den 13. september. Lagene har 8 uker på å fullføre oppdraget. Den regionale FFL turneringen gjennomføres på Lillestrøm den 8. november og Inspiria Science Center den 8. og 9. november. First Lego League oppgaven er tredelt og beståer av forskningsoppgaven, teknologioppgaven og profileringsoppgaven. I forskningsoppgaven inviteres barna til å forske på et konkret problem innenfor et evne som blir beskrevet i oppdraget. De definerer selv problemet og finner mulige løsninger. I teknologioppgaven skal barna bygge, teste og programmere en robot til å løse spesifiserte oppdrag på en robotbane som gjenspeiler årets tema. Det gjelder å klare flest mulig oppdrag innenfor en tidsperiode på 2 minutter. I profileringsoppgaven skal barna markedsføre oppdraget, og dele løsningene de kommer fram til med andre. Hva trengs for å delta og hva koster det? Lagene må betale en påmeldingsavgift på ca kr. som inkluderer 12 t-skjorter. Lagene må skaffe tilveie følgende utstyr: - en datamaskin for å programmere roboten og føre inn besvarelser på hjernekraft. - et robotsett som kan brukes år etter år og som koster mellom 3000 kr. og 5000 kr. - et Challenge sett som består av en robotmatte og LEGO- klosser for å bygge installasjoner som skal plasseres på matta. Dette settet er nytt for hvert år og koster ca.1000 kr.. - eventuelle elementer som lagene ønsker å bruke for å profilere laget og prosjektet. 23

24 2.12 Rapport fra soneleder Sone 1 Hans Arild Jaksjø. I Lionsåret har soneledelsen i sone 1 bestått av soneleder Hans Arild Jaksjø og past soneleder Roar Engh. Til tross for en iherdig innsats har det dessverre ikke lyktes å få på plass en ass. soneleder. 20. juni 2013 arrangerte vi presidenttreff på Høk kro, og til tross for at sonelederen hadde en annen oppfatning om møtetidspunktet enn de andre fremmøtte, ble dette et hyggelig og informativt «bli kjent»-møte for alle parter. På bakgrunn av meningsytringer og forslag under presidenttreffet ble man enig om å prioritere temaer som medlemstilvekst, prosjektet Ja til utdanning og ungdomsleir i juli 2014 i dette lionsåret. Torsdag 26. september ble det første sonemøtet arrangert på Høk kro, med 15 medlemmer tilstede. På grunn av et omfattende strømbrudd i deler av Sarpsborg og Skjeberg, og dermed også Høk kro, ble sonemøtet ikke bare forsinket og men også sterkt amputert. Vi hadde besøk av DG Jahn Eng som refererte de viktigste punktene fra distriktsmøtet september. På grunn av det nevnte strømbruddet måtte Jahn referere sakene fra hukommelsen, hvilket han gjorde med bravur. Han nevnte spesielt forslaget om å redusere antall distrikt i Norge som en av de viktige sakene som vi må ta stilling til. Soneleder minnet om at sone 1 i forbindelse med ungdomsleiren i 2014, vil ha ansvaret for å en aktivitetsdag onsdag 23. juli. I tillegg må sonen også tilby losji/vertsfamilie(r) for 5 av deltagerne. Torsdag 26. november ble det andre sonemøtet avholdt på Høk kro. På dette møtet deltok også 15 medlemmer, og vi hadde vi besøk av YEC/VGD2 Helle Soos og FLLC Karsten Jacobsen som orienterte forsamlingen om henholdsvis Ungdomsleiren i juli 2014 og prosjektet Ja til utdanning. Helle informerte om at selve campen skal avholdes på Follo folkehøyskole i uke 30-31, mens Sone 1 skal ha ansvar for aktivitet onsdag 23. juli. Campens motto er «Imagine Peace». Det ble valgt en komité fra sone 1 som består av Karsten Jakobsen, LC Tune, Erling Aabakken, LC Halden og Hans Arild Jaksjø LC Greåker. Karsten orienterte om Ja til utdanning, og oppfordret alle klubbene til å motivere en eller flere skoler/ klasser til å delta neste år. Han ba også klubbene om å arbeide aktivt med Fredsplakatkonkurransen og Det er mitt valg. 27. mars avvikles det tredje sonemøtet i sone 1. Dette vil bli avholdt på Inspiria. Første del vil være et fellesmøte med sone 4, før man avholder sine sonemøter hver for seg. Temaet i første del av møtet vil være First Lego League-konkurransen og "Ja til utdanning" og planer for rekruttering av elevlag til FLL-konkurransen Sonelederen har besøkt noen av klubbene i sonen i løpet av dette lionsåret. Mitt inntrykk er at i Sone 1, som består av ni klubber, er det stor aktivitet. Klubbene har vært godt representert på sonemøtene. Medlemsutvikling blir tatt på alvor i klubbene og flere av klubbene kan melde om positiv utvikling i medlemstallet. De seks klubbene i Sarpsborg-distriktet har flere felles aktiviteter som er organisert gjennom et eget samarbeidsutvalg. Dessverre er rekrutteringen til verv i soneledelsen dårlig og håpet er vi i løpet av våren kan få på plass en ass. soneleder for 2014/

25 2.13 Årsrapport fra sone Soneleder : Maria Soos Stave, LC Gamlebyen Fredrikstad. Ass. Soneleder : Gunder Andersson, LC Borge. Past soneleder : Steinar Forsberg, LC Hvaler På bakgrunn av prioriteringer som kom frem på årets presidenttreff har sonen valgt å fokusere på følgende temaer: - Forventninger til sonen og klubbene v/jahn Engh Distriktsguvernør Motivasjon og lagbygging v/ Trond Kurte Andreassen. - Hvordan styrke vårt omdømme i lokalmiljøet - Medlemsutvikling/ Lions Røde Fjær 2015 Vi har valgt å la disse temaene være hovedpunktet på møtene. I tillegg til har vi prioritert plass for saker som klubbene i sonen arbeider med og er opptatt av. Sonen har til nå avholdt tre sonemøter, ett gjenstår. Sonen har følgende samarbeidsprosjekter: - Julelotteri. - Natteravning - Ungdomsutveksling. Spleiselag i sonen. - Innsamling av midler til prosjekt i Malawi og Kirgisistan. - Hjertefred. - Narkoutvalg med tulipanaksjon. Innsalg av «Det er mitt valg» til skoler og barnehager. Det er avholdt kurs for lærere fra 3 skoler. Fredsplakatkonkurransen hvor 7 skoler deltok med til sammen 370 elever. Det deltok også skoleklasser i First Lego Leuge, hvor Cicignon extreme fire gikk videre til den Skandinaviske finalen. I tillegg samarbeidet sentrumsklubbene om å arrangere Tulipanløpet for barn i Fredrikstad sentrum. Oppslutningen om de aktivitetene som er prioritert har vært god og alle klubbene i sonen har vært representert på samtlige møter. Det vises stort engasjement blant klubbene rundt saker knyttet til sone, distrikt og på riksnivå. Deltagelsen på sonemøte ligger i gj.snitt på 25 deltagere. Medlemsutviklingen: Sonen har lagt stor vekt på oppmuntre til medlemsrekruttering. Vi har en målsetting om å øke medlemstallet i egen sone med i gj.snitt 3 medlemmer pr. klubb pr. år. Statistikk viser at siden 1. juli 2013 har 9 av klubbene stabilt eller økende medlemstall. 1 klubb har en reduksjon i medlemstallet. Sonen har en netto økning med 7 medlemmer, men når dette skrives så er det igjen 4 måneder av fiskalåret, så arbeidet fortsetter med å få rekruttert nye medlemmer. På siste sonemøte rapporterte klubbene i sonen om at det var tilsammen 8 nye medlemmer på gang Sone 2 Maria Soos Stave soneleder 25

26 2.14 Rapport fra sone 3 Den fremste oppgaven har vært å gjenetablere samarbeidet og kontinuiteten i ledelsen av sonen. Det har vært avholdt 3 sonemøter, og sonen har etablert en festkomite for å gjennomføre fjorårets suksess med dansefest for funksjonshemmede. Denne festen blir nå arrangert søndag 30. mars i Samfunnsalen i Moss. Sonen har besluttet å støtte Norsk Narkotikapolitiforening avd. Østfold og samarbeide med dem om å arbeide mot Ungdom, særlig russen og 2.klasseelevene i VG skoler i Distriktet. Det vil bli utpekt en komite som skal planlegge sonens forpliktelse overfor ungdomsleiren til sommeren. Alle klubbene i sonen har vært representert på sonemøtene, og kontinuiteten i sonelederfunksjonen er nå etablert for to år fremover. Råde 4. mars 2014 Svein E. Brochmann Myrseth soneleder 26

27 2.15 Rapport fra sone 4 For 2013 / 2014 Lions Distrikt 104 J Sone 4 Soneleder : Knut-Olav Gaaseby LC Hobøl Sonen har hatt 3 sonemøter pr. d.d. og har planlagt ytterligere ett sonemøte (27/3) og ett presidenttreff (11/6). Vi er meget godt fornøyd med oppmøte på sonemøtene. Klubbene (8 stk) Alle klubbene har gjennomført sine klubbmøter etter sine planer. Som soneleder vil jeg påstå at alle klubbene har et sundt klubbliv, uten noen umiddelbare faresignaler. Det er mitt valg: Er nå implementert på de fleste skoler og barnehager i sonen. Vi har også hatt kurs på videregående skolen i Askim. Det ser positivt ut for å få dette implementert også her. Medlemsutvikling: Pr. 1 mars har sonen hatt en nedgang på 5 medlemmer. Flere klubber har nye medlemmer p5 gang og det forventes en nedgang på 2 sett hele fiskalåret under ett. Tulipanaksjon: Vi har også i år bestilt tulipaner i sonen. Hvor vi også i år skal gjennomføre felles markedsføring gjennom sonen. Sone aktiviteter: Hand i Hand: Gjennomføres også i år (8/3), for fjerde gang. For personer med bistandsbehov. Førstehjelpskofferter til russen. Det blir også i år utdelt førstehjelpskofferter i samarbeid med politiet. 27

28 2.16 Årsrapport sone 5, Soneleder: Odd Willy Sveum, LC Ås/Nordby Ass. Soneleder: Trygve Elmenhorst, Lc Drøbak Past Soneleder: Lasse Hjermundrud, Lc Ås Sonen har bestått av 9 klubber: Lc Oppegård, President: Per Aage Karlsen Lc Langhus/Siggerud, President: Antony Cook Lc Ski, President: Erik Jahren Lc Ås/Nordby, President: Leif Ruud Lc Ås; President:Hans Jakob Johnsen Lc Ås/Eika, President: Gro Johnsen Lc Vestby, President: Helge Toftner Lc Drøbak, President: Trygve Elmenhorst Lc Nesodden, President: Ola Korsmo Sonen startet sitt arbeide med Presidenttreff 13. juni 2013, hvor årets strategiplan ble lagt. Denne besto hovedsakelig i: Ja til utdanning; Tegnekonkurransen, First Lego Leauge, Det er mitt valg Følge opp distriktsplaner; Medlemsutvikling, Kvinneandel i Lions, Fadderordningen Soneaktiviteter; Festaften for funksjon-hemmede, Tulipanaksjonen Klubbaktiviteter; Informere hverandre om mulige fellesaktiviteter eller gi ideer til hverandre. Det har i perioden vært arrangert 4 sonemøter, hvor blant annet et møte på Inspiria Science senter i Sarpsborg. Her ble det lagt vekt på» Ja til utdanning «, noe som har vært et av de største satsingsområdene i denne perioden. Antall medlemmer i sonen har økt fra 283 pr , til 288 pr Klubbene har vært aktivt med i å utføre de mål vi har hatt og har vist til stor deltagelse på møtene. Representanter fra sonen har deltatt i Regional Leadership Institute på Gardermoen i Oktober Vi har også i denne perioden satset en del på å bruke it-nettet som informasjonskanal på klubb, sone og distriktsnivå. Her har Tom Schrøder Nielsen fra LC Vestby gitt oss meget god støtte og vi retter en stor takk til han. Vi har også vært aktive i perioden til og benytte oss av Distriktets fagsjefer. Dette har vært til stor nytt i forståelsen av det arbeidet vi har gjort. Vi retter en stor takk til alle i sone 5 og i Distriktsrådet, for et for meg meget begivenhetsrikt år. Det har vært en glede å samarbeid med dere. Trygve Elmenhorst Odd Willy Sveum Lasse Hjermundrud Ass. Soneeleder Soneleder Past Soneleder 28

29 2.17 Rapport fra sone 6, 2013/2014 I forbindelse med Distriktsmøtet i Distrikt 104J den 20. april 2014 fikk påtroppende soneleder samlet presidentene til et kort møte i forbindelse med valg av ass. soneleder for året 2013/2014, og legge opp planer for møter i sone 6 i det samme lionsåret. Ass. soneleder hadde sendt ut i forkant spørsmål om hva klubbene ønsket å ta opp på sonemøtene i lionsåret 2013/ Møteplan. Det skal avholdes 4 sonemøter i løpet av perioden, og i etterkant av distriktsrådsmøtene. Vanskelig å finne datoer som passet alle klubbene, men det viktigste var at man forsøkte å stille med representanter. 2. Lions Viktig at klubbene får informasjon om hva Lions 2014 handler om. 3. Hva er Lions? Ønske fra klubbene om informasjon til nye og «gamle» medlemmer om hva Lions er. 4. Internasjonalt arbeid. Pga. usikkerhet om hvilke prosjekter som er avsluttet, nye prosjekter og hvilke prosjekter klubbene er forpliktet til å delta med. 5. Ungdomsleiren 2013 og Evaluering av leiren for 2013, og tankene for leiren Forslag som skal opp på Distriktsmøtet Sonemøte 1 var 29.september Hovedtema: Hva ønsker klubbene? Hvordan skal samarbeidet være mellom sone/klubb/distrikt? Viktig at soneaktiviter kommer fra klubbene og ikke fra distriktet. Handlet om eierskap. Erfaringsutveksling. Presentasjon av klubbene ga mange innspill. DG Jahn presenterte seg selv og sine planer for sitt år, og i tillegg var det kort informasjon om Ja til utdanning og First Lego League. Lions Fredsplakatkonkurranse var 25 år, og i den forbindelse ble det vist en film med presentasjon av tidligere vinnere. Sonemøte 2 var den 26. november Tema var: Dette er Lions v/jann Holtet. Eller som Jann sa: Hva er Lions? IRC Bjørg M.T. Simonsen snakket om Lions IRC-prosjekter. Jann tok oss med på en interessant og opplysende reise gjennom Lions historie - med viktige hendelser fra begynnelsen fram til i dag. Han delte også med møtet sine meninger og oppfatninger av dagens ståsted og hva som skal til for å utvikle Lions videre, herunder Lions

30 Bjørg redegjorde for de prosjekter som nå er avsluttet - alle vellykkede prosjekter. Positivt mottatt fra klubbene å få orientering om avsluttede prosjekter. Lettere å få med medlemmene på nye prosjekter. Nytt bistandsprosjekt i Distrikt 104J: Namilangi Community School, Kaoma Sistrict i Western Province Zambia. Sonemøte 3 var den 29. januar Agenda for dette møtet var informasjon fra ekstraordinært møte i Distriktsrådet den 14. januar, og evaluering av Ungdomsleiren Til stede var Helle, Stephan og Michell Soos. Evaluering av Ungdomsleiren Soneleder innledet evalueringen med å referere til nylig utsendte Rapport og evaluering av ungdomsleiren De forskjellige områder i rapporten ble kommentert og diskutert. Til tross for de problemer som oppsto under planlegging og gjennomføring, ble årets ungdomsleir gjennomført på en tilfredsstillende måte. Ungdomsleiren 2013 ble et spesielt år som vi må ta lærdom av, og bruke årets Rapport og evaluering som mal for fremtidige ungdomsleir. Rapport fra ekstraordinært distriktsrådsmøte den 14. januar vedr. Lions Det ble gitt en redegjørelse om forslag til distriktsinndeling og mulighetene som ligger i dette. Det henstilles til aktivisering av sonen, derigjennom til klubbene/medlemmene for forandring i tråd med den informasjon som er gitt i ovennevnte orienteringsbrev. Sonemøte 4 blir den 27. mars. Tema her vil være program for ungdomsleiren 2014 og saker som skal opp på Distriktsmøtet den 5. april. DG Jahn har vært til stede på alle sonemøtene. Dette har vært et aktivt, lærerikt og engasjerende år. Soneleder for 2014/2015 kommer fra LC Lørenskog og heter Kjell Arne Andersen. Ass. soneleder for 2014/2015 er Åse Aamodt, og hun kommer fra LC Rælingen/Petrine. Ønsker Kjell Arne lykke til. Tove Høver LC Lørenskog/Fjellhamar Soneleder sone 6/104J Fjellhamar den

31 2.18 Rapport fra soneleder sone 7 Etter min stygge ulykke i fjor høst har jeg vært så godt som ute av drift i drøyt fire måneder. Jeg har derfor bare avholdt et sonemøte så langt ( ). Dette samlet 24 medlemmer fra totalt ni av sonens ti klubber. I tillegg møtte 5 fra distriktsrådet. Møtet må sies å ha vært meget vellykket. Neste møtet er planlagt avholdt Mvh Jon Schöning Lie Soneleder sone 7 31

32 2.19 Endelig regnskap fra lionsåret 2011/12 Distriktskasse 2011/12 LIONS DISTRIKT 104J Bank IB: Til disp DISTRIKTSKASSE 2011 / 12 Kassebeh.: 0 0 Regnskap/data pr.: 01.mar , , , ,34 Bankkto Bankkto INNTEKT SUMMER: , ,95 Note Konto Kontonavn Regnskap Budsjett Rest Kommentarer 3111 Refusjon fra HK , , , Refusjon til DG fra MD , , , Refusjon distriktsråd fra MD , , , Kontingent , , , Avgift til distriktsmøte , , , Renter 362, , Sponsormidler Ungdomsleir (Kr. 75 pr. medl.pr.år) , , Kursavgift 8 201, , , Refusjon IT-kostnader , , Organisasjonsutvikling Andre inntekter, refusjon moms , ,93 SUM INNTEKTER , , ,69 UTGIFTER Konto Kontonavn Regnskap Budsjett Rest DG'S MØTE- OG REISEUTGIFTER 5111 Conventionreisen (Dgelect+led.) , , , Riksmøte/guvernørrådsmøte Dgelect 9 120, , Riksmøte/guvernørrådsmøte DG , , , Distriktsmøtet/Distr.rådsmøte DG 1 879, , , Nordisk Råds-møte 1 317, , , Klubb-besøk 6 728, , , Ledsagerutgifter Utgifter DG 918, SUM , , ,44 32

33 Side 2 av 5 ØVRIGE UTGIFTER FOR 104 J 5312 Møter styre og distriktsråd , , , IT-drift 6 875, , , Intern overføring Bilag , , Distriktsmøte , , , Sone 1/NAC 0,00 0, Sone 4/IRC 0,00 0, Sone 2/YC 0,00 0, Sone 3/MEC 0,00 0, Sone 6/ITC 0,00 0, Sone 5/LDC 0,00 0, Sone 7/PRC 0,00 0, Reiseutgifter , , , Ovrige kurs og opplæring 4 177, , , Andre møter 4 730, , , Lederopplæring LUP , , , Porto 0,00 500,00 500, Lions materiell og rekvisita 4 300, ,00 700, Støtte fra distriktet til diverse formål 5 004, , Gaver og blomster 2 240, ,00 460, Jubileum, banner og utmerkelser 1 490, ,00-490, Andre driftsutgifter 672, ,00 327,14 SUM , , ,42 SUM UTGIFTER , ,00-171,98 RESULTAT ,67 0, ,67 33

34 Side 3 av 5 Konto Fond Fond pr. Posteringer Rentefordeling Fond pr pr Trær for miljø. 673,50 673, Ungd.leir , , , , IR-lotteri , , , , Brønn med mer , ,00 918, , Einar/Uganda , , Døvesk.Malawi , , Hus i Haiti , , Renter, gebyr -3,00-3, Balakwal , , ,53 SUM , , , ,60 BALANSE EIENDELER: Kassebeholdning Bankkonto ,61 Bankkonto ,34 Bankkonto ,53 KASSEBEHOLDNING OG BANK ,48 Fordringer fra fjorårets regnskap 0,00 Nye fordringer bokført i år 0,00 FORDRINGER 0,00 SUM EIENDELER ,48 GJELD OG EGENKAPITAL: GJELD 0,00 EGENKAPITAL ,48 Hvorav: BEHOLDNING DISTRIKTSKASSE ,88 FOND ,07 Balakwal ,53 SUM GJELD OG EGENKAPITAL ,48 34

35 Side 4 av 5 Kontonummer Balakwal konto bilag nr. år Dato Tekst Rentedato Inn på konto Ut fra konto a 2009/ Innestående saldo fra 16,36 tidligere b 2009/ Renter ,03 b 2009/ Kontoregulering ,57 Overføring mellom egne konti / Kontoregulering ,00 Overføring mellom egne konti / Overføring fra Lions Clubs ,00 International / Reiseregning ,00 Ottersen/Hollund NTNU Trondheim / Transaksjonskostnad , / Lions Aid Norway , / LC Trøgstad klasserom , / Transaksjonskostnad , / Renter , / LC Rakkestad klasserom , / LC Mysen klasserom , / Lions Aid Norway , / Transaksjonskostnad , / Utbetaling fra feil konto , / Oppretting/ kontoregulering , / Transaksjonskostnad ,00 A 2011/ Lions Aid Norway ,00 B 2011/ Renter ,80 sum , , Saldo på konto Balakwal ,53 Denne konto videreføres i 2012/2013 inntil alle utgifter i forbindelse med istandgjøring av skolebygget i Balakwal er ferdig. Christer Hedenskog 35

36 Side 5 av 5 Revisjonsrapport for lionsåret 2011/2012 Noter til regnskap for Lionsåret 2011/12 Regnskapet for 2011/12 ble godkjent av revisorer i god tid før Distriktsmøtet På Distriktsmøtet 2013 ble det etterlyst noter til regnskapet på noen punkter derfor ble dette regnskapet underkjent av møtet. Note 1: Regnskapet er oppdelt i fire deler; Inntekter, DG S møte og reiseutgifter, øvrige utgifter og diverse fond. Hvert fond har en egen adskilt regnskapskonto som holdes separat fra hverandre. Regnskapssystemet vi benytter gir plass for 9 stk fondskonto. Ungdomsleir kom inn som kontonr. 10 og for å ha full oversikt over midlene til enhver tid ble dette bokført på ledig plass under distriktets inntekter. Dette burde vært presentert på sin riktige plass blant fondskonto på regnskapet til Distriktsmøtet. Note 2: Rammebudsjettet inneholder avvik i forhold til regnskap og konto 3420 Kursavgift avviker i betydelig forhold til budsjett. Dette har ingen innvirkning på sluttregnskapet. Kursutgifter utgjorde kr ,- som vi mener er riktig anvendte midler. 36

37 2.20 Endelig regnskap fra lionsåret 2012/13 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 2.21 Foreløpig regnskapsrapport for inneværende år 44

45 Budsjett distrikt 104 J INTEKTER BUDSJETT BUDSJETT Ant. Medlemmer Konto Kontonavn 2013/ /15 Konto Refusjon fra HK Refusjon til DG fra MD Refusjon distriktsrådet fra MD Kontingent 3130 Kontingent / Kr 40.- pr. medlem Pr. medlem 3140 Avgift til distriktsmøte / kr 35.- pr. medlem Renter Kursavgift/Lederopplæring (kr.10.- / 40.- pr. medlem pr. år) Avgift Distirikt 3421 Refusjon IT-Kostnader Soneavgift (kr. 10,- pr. Medlem) Andre inntekter Kursavgift SUM INNTEKTER UTGIFTER KONTO Kontonavn Soneavgift DG S MØTE OG REISEUTGIFTER Conventionreise (Dgelect+led.) Riksmøte/guvernørrådsmøte (Dg-elect) Riksmøte/guvernørrådsmøte DG Distriktsmøte/ Distr. Rådsmøte DG Nordisk Råds-møte DG og VDG Klubb- besøk Ledsagerutgifter 5217 Utgifter DG 500 SUM ØVRIGE UTGIFTER FOR 104 J 5312 Møter styrer og distriktsråd Sonemøter/Presidenttreff Distriktsmøte Reiseutgifter Øverige kurs og opplæring Andre møter Lederopplæring Porto Lions materiell og rekvisita Gaver og blomster Jubileum, banner og utmerkelser Andre driftsutgifter SUM SUM UTGIFTER RESULTAT

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Åpning med Kor uten grenser - Velkommen til

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkomsttale fra presidenten i LC Ås/Nordby,

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkommen til Distriktsmøtet v/ president Lillian

Detaljer

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Sted: Tingvold, Elvestadveien 1958, Hobøl Til stede: Lill A. Alver DG LC Nedre Romerike Christer Hedenskog DK LC Skiptvet Jorun S. Waaden

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

Referat fra presidenttreff i Distrikt 104 J, 18. september 2014

Referat fra presidenttreff i Distrikt 104 J, 18. september 2014 Referat fra presidenttreff i Distrikt 104 J, 18. september 2014 Sted: Braanaas Gård Nordre, Skedsmo Til stede: Opprop v/ DG Lill Alver, se vedlegg sist i dokumentet. 1. Velkommen presentasjon av mål og

Detaljer

Distriktsmøte LIONS Distrikt 104 J Skedsmo 11.april 2015 Distriktsguvernør Lill Alver

Distriktsmøte LIONS Distrikt 104 J Skedsmo 11.april 2015 Distriktsguvernør Lill Alver Distriktsmøte LIONS Distrikt 104 J Skedsmo 11.april 2015 Distriktsguvernør Lill Alver Dagsorden: Konstituering. 1 1 Lions etiske norm 1 2 Minnestund for Lions-medlemmer som har gått bort i løpet av det

Detaljer

Riksmøtesak 3.3 Forslag om ny ungdomsaktivitet fra LC Tune.

Riksmøtesak 3.3 Forslag om ny ungdomsaktivitet fra LC Tune. Riksmøtesak 3.3 Forslag om ny ungdomsaktivitet fra LC Tune. Innleder: Karsten Jacobsen, LC Tune 1 Regjeringen har som mål at Norge skal bli en ledende kunnskapsnasjon!!!!! Men, allerede i dag er det mangel

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra 1.7.2016 Innholdsfortegnelse Kapittel I Kapittel II Kapittel III Kapittel IV Kapittel V Distriktsråds og distriktsstyremøter

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

ÅPNINGSSEREMONI KONSTITUERING. RAPPORTER FOR PERIODEN 1. juli mars 2015

ÅPNINGSSEREMONI KONSTITUERING. RAPPORTER FOR PERIODEN 1. juli mars 2015 Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 16. april 2016 Sted: Hotell Scandic City Av Distriktssekretær Asbjørn Haugdal ÅPNINGSSEREMONI - Velkommen til Distriktsmøtet v/ president Runar Borgli LC Fredrikstad

Detaljer

Referat sonemøte 3 sone 5 D104J

Referat sonemøte 3 sone 5 D104J Referat sonemøte 3 sone 5 D104J 2015-2016 Tid: Torsdag 18.02.16 kl.19.00 på Langhus, Gamle Vevelstadsvei nr. 34 Tilstede: LC Drøbak: Trygve Elmenhorst, Bjarni. S. Einarsson LC Langhus/Siggerud: Kari Karlsson,

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Soneleder i Lions Norge

Soneleder i Lions Norge Soneleder i Soneleder i Soneleder skal ha gjennomgått følgende opplæring: Selvstudiekurs modul 1 (se sonelederopplæring) Sonelederkurs i regi av distriktets GLT Lions lederkurs 1 (tidligere RLLI) Tema

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 1 STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 DATO: 15. Mai 2017 Prosjektgruppa Lions International 100 år i 2017 består av: Steinar Mikalsen A1, Kjell Gylland B2, Odd Audun Rage E6, Tove Annexstad

Detaljer

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 6. september Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 6. september Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 6. september 2014 Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen Til stede: Lill A. Alver DG LC Nedre Romerike Christer Hedenskog DK LC Skiptvet Jorun S. Waaden

Detaljer

Referat rådsmøte Saknr Saksopplysninger Ansvar

Referat rådsmøte Saknr Saksopplysninger Ansvar Referat rådsmøte 05.09.15 Møte type Avdeling/gruppe Dato Tid Sted Rådsmøte 05.09.15 09.30 Follo Folkehøyskole Til stede Fravær meldt Per Erik (2) Stefan (YCEC)Bjørg (IRC)Solveig (NAC)Maria (GLT) Fravær

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

(Gjeldene fra )

(Gjeldene fra ) Forslag til arbeidsordning for distriktene i MD-104 (Gjeldene fra 1.7.2015) INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter s. 3 Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter s. 3 Kapittel

Detaljer

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra )

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra ) Arbeidsordning for distrikt 104 C3 (Gjeldene fra 1.7.2015) Vedtatt med endring i Rådsmøte 19.9.2015 Vedtatt endring på distriktsmøtet i Lunner 21. 23. april 2017 Side 1 av 7 INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Motivasjonsledelse Terje Fodstad, Lions Club Oslo Ormsund E-post: terje@harmek.no Mobil: 9135 0210 Hjemmeside: https://www.facebook.com/pages/lions-club-oslo-ormsund/415666498536285:

Detaljer

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst Bakgrunn Riksmøtet i Lions 2013 påla guvernørrådet å følge opp arbeidet med en endring av organiseringen av arbeidet i Lions Norge. Dette er bakgrunnen for det arbeidet som guvernørene har utført etter

Detaljer

Distriktsmøte i Lions Distrikt 104J Lørdag 22. april 2017 Sted: Knapstad Ungdomskole, Hobøl

Distriktsmøte i Lions Distrikt 104J Lørdag 22. april 2017 Sted: Knapstad Ungdomskole, Hobøl Distriktsmøte i Lions Distrikt 104J Lørdag 22. april 2017 Sted: Knapstad Ungdomskole, Hobøl President i LC Hobøl, Simen Gjølsjø ønsket velkommen til Hobøl og fortalte om lionsklubbens aktiviteter og historie.

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsstyremøtet ble holdt i Tromsø

Detaljer

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 5 REFERAT FRA STED: Styremøte for Distriktsstyre 104 B Trondheim DATO: Mandag 20. august 2012 REFERENT: TILSTEDE:

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 1.1 Åpning av Distriktsmøtet for nytt distrikt

Detaljer

$! " % "! ( " ) % " % % *" % +"," - ! " " ! "# Klubbavis for Lions Club Rælingen

$! % ! ( ) % % % * % +, - !  ! # Klubbavis for Lions Club Rælingen ! "# Klubbavis for Lions Club Rælingen $! " % "! # & '! " " ( " ) % " % % *" % +"," - ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold:

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold: 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19 Innhold: Presidenten har ordet 2 Innkalling til klubbmøte 3 DGs månedsbrev 4 DGs månedsbrev, side 2 5 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT ERIK HAMMER

Detaljer

Månedsbrev nr.4 oktober 2013

Månedsbrev nr.4 oktober 2013 Distrikt 2260 Månedsbrev nr.4 oktober 2013 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Rotaryvenner! Enda en måned er omme. En vakker høst er på hell. Jeg har vært heldig med vær og føreforhold på mine

Detaljer

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for 2017-2022 Generelle forutsetninger: Lions etiske norm Lions mål Multippeldistriktets policydokument. Langtidsplan for MD104, 2016 2021. Planene viser

Detaljer

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Arbeidsordning for Lions distrikt MD-104 A1 (Gjeldene fra 1.7.2015) Siste endring er gjort av Distriktsmøtet 2016 1 INNHOLD B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Innholdsfortegnelse Kap. I NAVN - HENVISNINGER... 3 1 Denne organisasjonen skal betegnes som... 3 2 Denne lov er gitt i medhold

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan Føringer: Langtidsplan MD 104 2015-2020 Handlingsplan MD 104 2015-2016 Statusrapportering: 20. september 2016, 20. november 2016, 20. januar 2017 og 20. mars 2017 Utgave dato: 18.02.2016 Område Mål Aktivitet

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Sonelederopplæring MD104 Utarbeidet av MD GLT 04-06-2012 2 Soneleders rolle Utdrag fra Den Internasjonale Arbeidsordningen Artikkel X, seksjon 2 e) Sonelederen er underlagt

Detaljer

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC)

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) 3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) Endret av Guvernørrådet i februar 2013 1 Hjemmel I henhold til «Lov for MD 104», kapittel IX, 17, punkt 4 e), skal det velges en leder for ungdomsarbeid

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene:

Detaljer

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i...

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Revidert 20.01.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. I - NAVN - HENVISNINGER 1. Distriktets betegnelser

Detaljer

Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida

Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida Løveposten Januar 2014 Årgang 28 Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida Hei Lionsvenner. Godt nyttår alle sammen! Håper dere har hatt en flott juleferie,

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 23. årgang April 2012 Medlemsmøte Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Finn Giæver Fra Nepal 6. Sosialt samvær Klubbavis for Lions

Detaljer

Lions Tulipanaksjon 2016

Lions Tulipanaksjon 2016 Lions Tulipanaksjon 2016 Informasjonsbrev oktober 2015 Lions Tulipanaksjon arrangeres lørdag 30. april 2016! Til klubbene i Lions Norge Det er på tide å begynne planleggingen av Lions Tulipanaksjon 2016.

Detaljer

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015).

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). Vedlegg 4 til sak 6.3 FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2.

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

! " # % &!!!! ' ( ) * + Klubbavis for Lions Club Rælingen

! # % &!!!! ' ( ) * + Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $ % &!!!! ' ( ) * + Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113 www.lions.no/ralingen

Detaljer

Rotary Distrikt Månedsbrev nr. 12. Juni 2013

Rotary Distrikt Månedsbrev nr. 12. Juni 2013 Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 12. Juni 2013 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Takk for meg og for all god støtte og hjelp i året som er gått Min periode som distriktets guvernør

Detaljer

Rotary Distrikt Protokoll fra Generalforsamling i Rotary Distrikt september 2010

Rotary Distrikt Protokoll fra Generalforsamling i Rotary Distrikt september 2010 Rotary Distrikt 2260 Protokoll fra Generalforsamling i Rotary Distrikt 2260 11. september 2010 Sak 1 Konstituering Konstitueringen fram til og med sak 1 a ble ledet av DG Lena Mjerskaug. Møteinnkallingen

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 24. årgang Mai 2013 Medlemsmøte Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær m/ foredrag om Arv og skifte ved Kjell Melhus

Detaljer

Medlemsmøte / torskeaften

Medlemsmøte / torskeaften 24. årgang Februar 2013 Medlemsmøte / torskeaften Fredag 15 februar kl. 1900 På Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær med Skrei Klubbavis

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt Mål Handling Virkemidler Status Utgave dato: januar 2014 GMT er et medlemsprosjekt initiert av LCI, og som i hovedsak gjennomføres og rapporteres etter retningslinjer gitt fra LCI. Prosjektet tilpasses

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbpresident Ansvar, rolle og oppgaver utarbeidet av MD GLT Versjon: 2014-01-31 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle potensielle

Detaljer

Distrikt 104E6 Distriktguvernør: Kari Sandøy-Jarman

Distrikt 104E6 Distriktguvernør: Kari Sandøy-Jarman Handlingsplan 2016/2017 for distrikt 104E6 Denne Handlingsplanen bygger på styrende dokumentasjon i Lions MD 104 E6 Lions Etiske Norm Lions Mål Strategiplan for Lions Norge 2016-2020 MD (multippeldistriktets)

Detaljer

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2014-2015 Dato: 19. november 2014 Kl.: 19.00 Sted: Ortopediteknikk på Ryen, Ryensvingen 6, Tilstede:

Detaljer

Distriktsmøte LIONS Distrikt 104 J Hobøl 22. april 2017 Distriktguvernør Knut-Olav Gaaseby

Distriktsmøte LIONS Distrikt 104 J Hobøl 22. april 2017 Distriktguvernør Knut-Olav Gaaseby Distriktsmøte LIONS Distrikt 104 J Hobøl 22. april 2017 Distriktguvernør Knut-Olav Gaaseby Dagsorden: Konstituering. 1 1 Lions etiske norm 1 2 Minnestund for Lions-medlemmer som har gått bort i løpet av

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16 september kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16 september kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 25. årgang September 2013 Medlemsmøte Mandag 16 september kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Regnskap 2012/2013 4. Budsjett 2013/2014 5. Aktuelle saker 6. Eventuelt Sosialt

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 13. juni kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: Faste poster:

Medlemsmøte. Mandag 13. juni kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: Faste poster: 26. årgang Juni 2016 Medlemsmøte Mandag 13. juni kl. 19:00 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Økonomisk status 4. Støtte fra oss 5. Søknader om støtte: Lions til Syria og Dansegalla

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

# " $! % & " ( $ $ ) * +, -. + / ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

# $! % & ( $ $ ) * +, -. + / !  Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen # " $! % & " $ $ $ ' ( $ $ ) * +, -. + / ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2012-2013 Bærum, 20.01.13 Månedsbrev for februar. Kjære Lionsvenner! Dette brevet vil kun handle om «Prosjekt 2014» I månedsbrevet for januar

Detaljer

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Førstkommende lørdag, 9. november arrangeres den regionale finalen for Østlandet konkurransen FIRST LEGO League. Aldri før har så mange

Detaljer

FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra ).

FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra ). FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2. Lov gitt i henhold til

Detaljer

04.06.2015. Til tjeneste

04.06.2015. Til tjeneste 04.06.2015 Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones.

Detaljer

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER MD-IRC. NORGE Nils W. Ørum ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER Ajour per nov 2015 1. Hensikt med oversikten. Oversikten er laget for å hjelpe klubber, enkeltmedlemmer, soner og distrikter, for

Detaljer

LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE

LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE VEDTATT PÅ DISTRIKTSMØTET 24.04.82 REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET 28.04.84 REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET 22.04.89 REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET

Detaljer

Rotary distrikt Månedsbrev nr.2 august 2013

Rotary distrikt Månedsbrev nr.2 august 2013 Rotary distrikt 2260 Månedsbrev nr.2 august 2013 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Her ser dere utsikten fra mine vinduer akkurat i dag. Strålende sol, moden åker og skurtreskeren klar til innhøstingen.

Detaljer

Medlemsmøte / Torskeaften

Medlemsmøte / Torskeaften 25. årgang Februar 2014 Medlemsmøte / Torskeaften Fredag 14. februar kl. 1830 Trivselssenteret på Fjerdingby Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt Klubbavis for Lions

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET, DM 07 Åpning v/hovedkomitéens leder, PDG Ulf Walle, LC Tjølling Velkommen v/president Terje Røberg,

Detaljer

FIRST LEGO League i hele verden

FIRST LEGO League i hele verden FIRST LEGO League FIRST LEGO League i hele verden FIRST LEGO League er et verdensomspennende arrangement, og det arrangeres i mer enn 40 land. Det kommer stadig nye land til i rekken av arrangørsteder.

Detaljer

Prisen på tulipaner 2015

Prisen på tulipaner 2015 Prisen på tulipaner 2015 Prisen pr tulipan solgt fra Lions Norge til klubbene i forbindelse med Lions Tulipanaksjon, fastsettes av guvernørrådet i forbindelse med deres møte i november. Slik som beskrevet

Detaljer

Harstad, april 2016

Harstad, april 2016 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Harstad, 15. - 16. april 2016 FREDAG 15. april 2016 Sak 1.0 Åpning av distriktsmøtet 2016 1.1 Åpning ved hovedkomiteens leder Torgeir Pettersen, LC Lødingen

Detaljer

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Evy Einarsen PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 LØRDAG 22. APRIL 2017 Arrangement: Distriktsmøte i Distrikt 104 A1 Møtestart:

Detaljer

Lions Club International 104 H Oslo Bærum. Distriktsmøte 22. april 2017

Lions Club International 104 H Oslo Bærum. Distriktsmøte 22. april 2017 Lions Club International 104 H Oslo Bærum Distriktsmøte 22. april 2017 NORDSTRAND SKOLE Nordstrandveien 27, 1163 Oslo Arrangør Lions Club Oslo/Nordstrand Nordstrand skole ble bygd i 1913. Datidens sogneprest,

Detaljer

Sept. 2015. Åpningsseremoni med foredrag av Thorvald Stoltenberg.

Sept. 2015. Åpningsseremoni med foredrag av Thorvald Stoltenberg. Sept. 2015 Redaktør: E Borchsenius Riksmøtet i Kirkenes - 2015 RM med 230 delegater. Dvs at bare halvparten av landets klubber deltok!! Barnekor fra Kirkenes Solid deltakelse fra LC Stavanger Fyrverkeriet

Detaljer

LOV FOR DISTRIKT 104 J AV MULTIPPELDISTRIKT 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL

LOV FOR DISTRIKT 104 J AV MULTIPPELDISTRIKT 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL LOV OG ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKT 104 J AV MULTIPPELDISTRIKT 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL Vedtatt av Distriktsmøtet 2003 i Spydeberg med senere endringer, sist vedtatt av Distriktsmøtet 2016 i Fredrikstad

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

! " # " $ % &! ' $! " (! ) " "! & ) " * + ", -. ) " Klubbavis for Lions Club Rælingen

! # $ % &! ' $! (! ) ! & ) * + , -. ) Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # " $ % &! ' $! " (! ) " "! & ) " * + ", -. ) " Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Medlemsmøte - Torskeaften

Medlemsmøte - Torskeaften 26. årgang Februar 2015 Medlemsmøte - Torskeaften Fredag 13 Februar (NB) kl. 18:30 (NB) Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Røde Fjær 2015, oppsummering 4. Heder 5. Eventuelt

Detaljer

The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway. Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes

The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway. Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSRÅDSMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsrådsmøtet ble holdt i Harstad

Detaljer

SKAPER REALFAGSGLEDE! 17. oktober 2014 Geir Endregard Adm. Dir. INSPIRIA

SKAPER REALFAGSGLEDE! 17. oktober 2014 Geir Endregard Adm. Dir. INSPIRIA SKAPER REALFAGSGLEDE! 17. oktober 2014 Geir Endregard Adm. Dir. INSPIRIA 1. Nordnorsk vitensenter 2. Vitensenteret i Trondheim 3. VilVite 4. Jærmuseet 5. Norsk Teknisk Museum 6. INSPIRIA science center

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Årsberetning for...1 Tekna Lillehammer avdeling...1 2008...1 Avdelingslederen har ordet:...3

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Distrikt DLP (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas

Distrikt DLP (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas Distrikt 2275 DLP 2011-2012 (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling Distriktsguvernør Steinar Høgaas VISJON Rotary i vekst for å gagne andre Rotary den ledende

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2013 Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19. - 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Til tjeneste det gleder Side 1 av 116 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION

Detaljer