Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr Årgang 82. God sommer!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 6 2007 Årgang 82. God sommer!"

Transkript

1 Organ for Norges Samemisjon nr Årgang 82 God sommer!

2 Sløser Samemisjonen? 2 Forleden ringte en person og var meget oppbrakt. Antakelig hadde vedkommende lest i forrige Samenes Venn at det var et stort gap mellom inntekter og utgifter. Samemisjonen måtte sløse, for misjonsfolket ga og ga og ga. Vi skal prøve å forklare litt. Inntektene til Hovedkontoret baserer seg i hovedsak på følgende: 1) Giroer som ligger i Samenes Venn. 2) Giroer som separat sendes ut til abonnentene av Samenes Venn fire ganger i året (vintergave, sommergave, høstoffer og julegave). 3) Overskuddet av kretsenes virksomhet. Abonnentene av Samenes Venn er få. Pr. utgangen av mai var det 1508 stykker. Giroer sendes bare ut til disse! Det er derfor ikke så mange som skal dele på de utgiftene vi har. Det er i grunnen imponerende hva disse få bidrar med! Heller ikke alle av disse abonnentene er aktive givere, og mange er det fremdeles som ikke har betalt sin bladkontingent. Disse vil etter hvert bli strøket, selv om vi ønsker å beholde dem lengst mulig. I løpet av 1. kvartal i år har 250 personer brukt giroen som ligger i bladet og 371 betalt inn på vintergaven. Det betyr at mellom 15 og 25 prosent av abonnentene er mer eller mindre aktive givere. Noen gir store beløp, andre mindre. Men hva som er stort og hva som er lite, avhenger jo av situasjonen til den enkelte. På giroene som sto i Samenes Venn de tre første månedene i år, kom det inn i gjennomsnitt 1150 kroner på hver. På vintergaven var gjennomsnittet 600 kroner. Dette betyr jo at de som gir, gir ganske mye. Men det er for få givere! Og derfor er det så viktig å få flere abonnenter på bladet for om mulig å få flere givere! Det er jo også ønskelig at flere av abonnentene bruker giroene. Mange gir i tillegg til arbeidet i kretsene. Vi må regne med at det er flere enn abonnentene av Samenes Venn som støtter arbeidet der. Men vi er en forholdsvis liten organisasjon, og oppslutningen varierer fra krets til krets. På landsbasis kan vi regne med rundt 100 aktive foreninger. Foreningenes bidrag skal bl.a. dekke de kretsansattes lønn, men ideelt sett bør mest mulig kanaliseres til hovedorganisasjonen. Den største utgiftsposten er personalkostnader. Hva den enkelte ansatte tjener, avhenger selvfølgelig av arbeidets art og ansvar, men vi kan forsikre om at vi ikke er overbetalt. Av og til prøver vi å komme opp på normalen for tilsvarende arbeid i samfunnet ellers, men som oftest henger vi etter. Det er likevel forskjell på før og nå. Vi skal tross ha en lønn til å leve av, og i Bibelen står det at arbeideren er sin lønn verdt. I tillegg kommer arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader, forsikringer og reiseutgifter. Våre ansatte får bare 75% av Statens satser for bilgodtgjørelse, som heller ikke dekker de faktiske utgifter ved bilholdet. Hovedkontoret lønner totalt 7,5 årsverk som utgjør rundt kr. 2,5 mill. Dette er medarbeidere i felten, medarbeidere i Radio DSF og de ansatte ved Hovedkontoret. I tillegg kommer kretsansatte og ansatte som gjelder Kola-arbeidet. Kretsenes økonomi er ikke med i de presentasjoner som gjøres i Samenes Venn. Kola-arbeidet har skapt engasjement, og det er bra, for behovene har ikke minket med årene. Landsstyret har satt økonomiske rammer for arbeidet, men det er ikke enkelt for den som er Kola-sekretær med et varmt hjerte å si dessverre, vi har ikke budsjett for dette når nøden og behovene melder sin ankomst på kontoret. Faktisk ble det i fjor brukt kroner mer på Kola-arbeidet enn vi hadde i inntekter til formålet. Og hva gjør vi nå når huset Virma, som er vår hovedbase, omtrent råtner på rot? Taket lekker som en sil og maling, tapet og murpuss flasser av veggene på grunn av fukt. Pengekassa er tom. Vi har også flere eiendommer å ta vare på. Administrasjonen har i flere år påpekt at de 12 bedehusene og kapellene vi har i Finnmark og Troms koster oss mye. I fjor hadde vi et underskudd på disse på kr Men Landsstyret, som er valgt av grasrota i Samemisjonen, har akseptert at det koster så mye å ha disse redskapene. Det samme misjonsfolk, representert ved Landsstyret, har ønsket å beholde DSF-anlegget i Karasjok til misjonsbase i Finnmark. Størstedelen av eiendommen er utleid, men anlegget har store arealer som ikke kan leies ut til annet enn sporadisk utleie og misjonsdrift. Dette har kostet misjonen i gjennomsnitt ca kroner pr. år siden nedleggelsen av folkehøyskolen. Vi har også noen personalboliger som noen ganger går i pluss, andre ganger i minus alt etter om det har lyktes å leie ut og hvor mye vedlikehold som er foretatt. Hovedkontorets bygård i Trondheim ble av et enstemmig Landsstyre vedtatt solgt for å betale ned gjeld og frigjøre kapital. Mange flere momenter kunne vært trukket fram, men dette er iallfall noen av de største postene i regnskapet. Sløser Samemisjonen? Svaret avhenger antakelig av øynene som ser og om du er enig eller uenig i de disponeringer som er gjort. Saken er iallfall at med de inntekter og utgifter vi har, går det ikke opp. Rigmor Hølmo redaktør

3 Noen smakebiter fra INNHOLDET Når utgiftene er større enn inntektene SLØSER DA SAMEMISJONEN? 2 SØRLANDET KRETS har avholdt sitt årsmøte 6 STAVANGER KRETS har avholdt sitt årsmøte 8 Kan du tenke deg å støtte noen økonomisk for en BEDRE HELSE? 10 OSLO OG ROMERIKE KRETS har avholdt sitt årsmøte 11 Lopper og lus, alt skal ut! Vellykket NORDLYSDAG 12 Sommeren er full av ARRANGEMENT Oppsøk dem! 13 ÅTA FARVEL med Kong Alkohol er tøft16 FORSIDEBILDET er tatt av Bjørg Hernes. Med dette ønsker vi deg en Samenes Venn På lederplass Samkjønnet ekteskapslov For noen år siden ble det innført en Partnerskapslov i Norge, som ga homofile og lesbiske rett til å inngå et forpliktende partnerskap som ble bekreftet av en offentlig instans. Det var mye offentlig debatt i tilknytning til saken, og ordningen møtte mye motstand fra kirkelig hold. Motstanden ble på en særlig måte begrunnet i det skriftmateriale i Det gamle Testamente og Det nye Testamente som avviser seksuelt samliv mellom to personer av samme kjønn. Etter at Partnerskapsloven hadde virket en tid, ble det fremmet forslag om å arbeide seg fram mot ordninger som kunne gi de homofile og lesbiske en likestilling i forhold til de heterofile som var gift på en regulær måte. Debatten tok også tak i politikere i flere partier, og nå har Barne- og Familiedepartementet i den rødgrønne regjeringen arbeidet fram et forslag til en samkjønnet ekteskapslov som er sendt på høring til en rekke instanser. Det nye lovforslaget har møtt stor motstand fra Kristen-Norge, og med god grunn. Mange opplever lovforslaget som et angrep på noen av grunnpilarene i vår kristen/humanistiske kultur og livsform. Ekteskapet mellom mann og kvinne har som et særlig mål å bringe slekten videre, og mor/ far/barn-fellesskapet har vært selve grunncellen i samfunnet. Dersom en begynner å bryte opp denne ordningen, og etablerer ordninger ved siden av som likestilles med ekteskapet, går en inn på en vei som en ikke aner konsekvensene av. Vi vil sterkt advare imot å gå inn på ordninger som bryter med den kunnskap og de retningslinjer som Bibelen har gitt oss. Det står jo klart og tydelig i 1. Mosebok 1,27-28: Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden. Men hvorfor er vi nå kommet så langt i Norge at det er fremmet et forslag om en samkjønnet ekteskapslov? I den senere tid har jeg måttet tenke på noe av det professor John Nome sa mens jeg gikk på Menighetsfakultetet i Oslo rundt Han hadde en tese som han kom tilbake til flere ganger, når han talte om endringer i tanker og oppfatninger. Han sa omtrent dette: Først står det et slag på den filosofiske arena. Og når dette slaget er vunnet, og de nye tankene har fått fotfeste, gjør de seg også gjeldende på den teologiske arena. De presser på for å sette sitt preg på tanker, meninger og holdninger. Er det ikke noe av dette vi også ser i forbindelse med den saken vi er inne på nå? Det har stått et slag på den filosofiske den tankemessige arena, der de ordninger som har basert seg på bibelske prinsipp er blitt satt under debatt og press. Mange har så funnet ut at de gamle ordninger som har fulgt vår kultur i hundreder av år ikke holder mål i møte med den moderne tid. Dermed må det lages nye ordninger som kan hamle opp med den tiden vi lever i nå. Vi har erfart at Kirken også har fulgt med på ferden i det vi kaller homofilisaken. Det har skjedd store forandringer i løpet av de siste år, og mange har forlatt sitt konservative syn og gått over til et homofili-liberalt syn. Men heldigvis er det ennå mange som vil reise seg i motstand mot en samkjønnet ekteskapslov. Mennesket tror ofte at det vet bedre enn Gud. Men tiden vil vise at den store Hovedarkitekten bak himmel og jord vet mye bedre enn oss. Og de bud og retningslinjer han har gitt oss, er gitt til vårt beste, - for tid og evighet. Magne Gamlemshaug Gen.sekr. 3

4 4

5 Tekst: Alf Kr. Tellefsen Ill.: Frode Kalleland 5

6 Årsmøte i Sørlandet krets Tekst: Magnhild Teistedal Foto: Dagfinn Nese 6 ble holdt i Kristiansand bedehus lørdag 17. mars. Frammøtet var ikke det beste, men det ble en gild dag. John Larsen åpnet med 2. Kor. 12,9: Min nåde er nok for deg, og dette gikk som en rød tråd gjennom tale og sang hele dagen. Odd-Jarle Osborg holdt bibeltime ut fra Joh. 15,1-17. Jesus er det sanne vintreet. Vi er greinene som han renser, for at vi skal bære mer frukt. Osborg sang også flere gode sanger i løpet av dagen. Trygve Søndbø akkompagnerte på trekkspill, og sangen og musikken klang vakkert sammen. Året som gikk Kretsformann Peder Asbjørn Pedersen ledet årsmøtet. Han innledet med ord fra Klagesangene 3,17: Det er Herrens miskunn at det ikke er forbi med oss. Kretssekretær Dagfinn Nese leste årsmeldingen for Arbeidsåret startet med julefrokost på Hotell Norge i Kristiansand. En fullsatt sal av misjonsvenner fikk også åndelig påfyll og inspirasjon gjennom tale, sang og god informasjon. Årsmøtet var på Hornnes bedehus, og i juni innbød Wenche og Odd Berg sammen med kretsstyret til stevne på Hovland i Vegusdal. Det ble et vellykka arrangement som en gjerne ser videreført. Skalldyrtreffet på Flekkerøya i august gav rekordresultat. Vi hadde storbesøk av Ludmilla Rosinova, Svetlana Sedneva og Sigfred Giskegjerde. NRK var til stede for å følge Giskegjerde som de laget dokumentarfilm om. Høstmessa i Kristiansand bedehus hadde mange flotte gevinster, og det var trekning på kretslotteriet. Dagen etter var det høstmøte med Samuel Roswall fra Danmark som gjest. Han talte om Israel i aktuelt og profetisk lys og Åndelig oppbrudd i våre kristne land. Tilhørerne fikk mye å ta med seg. Møtevirksomheten rundt om i kretsen har gått som vanlig med besøk av bl.a. Arne Arnesen, Willy Nicolaisen, Sølvi Endresen og Dagfinn Nese. Økonomi Regnskapet viste et godt resultat i vår krets dette året. Samemisjonens bønn om hjelp i en hardt presset økonomisk situasjon, var blitt hørt. Vårt ønske videre er at inntektene skal vokse med misjonens oppgaver. Styre og stell Etter valget på årsmøtet består kretsstyret av følgende: Peder Asbjørn Pedersen, John Larsen, Trygve Søndbø, Wenche Berg, Anne Sofie Hansen,

7 Svenn Sunnseth og Magnhild Teistedal. Synnøve Bjorvatn kan ikke delta i styret et års tid framover. Familien Bjorvatn skal reise til Aserbajdsjan og arbeide for Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Mari Tørresen tar hennes plass i kretsstyret i denne tida. Be for familien Bjorvatn! Middagen var en velsmakende gryterett fra Sarepta (Gimlekollen Mediasenter). Bordene var pynta med gåsunger, og det gav vårstemning! Fest Årsmøtet ble avslutta med festmøte. Osborg talte fra Luk. 7,36-50 og konkluderte med at der synden er stor, er nåden enda større. Sangkameratene (ei lita gruppe av misjonens støttespillere) sang friskt og godt. Arne Arnesen hadde også en hilsen. Alf Kristian Tellefsen gav oss oppdatert informasjon om Finnmark og Kola, og vår egen kretssekretær avslutta en fin misjonsdag. Heer Samemisjonsforening Av Carl Johan Johnsen 50 år Onsdag 14. mars kunne Heer Samemisjon i Trøgstad feire 50-årsjubileum. I begynnelsen var dette en ren kvinneforening, men fra 1966 kom også menn med i foreningen. Møtene har i alle år blitt holdt på omgang i hjemmene, og familie og naboer blir bedt inn. På det meste hadde foreningen opp i 24 møter i året, men i dag er det bare tre medlemmer og møtene er sjeldnere. Mange blir innbudt til møtene og folk er flinke til å komme. Lokale sang- og musikkrefter er også flinke til å støtte opp om møtene, og foreningen ønsker å drive misjon blant det samiske folk og blant sine medmennesker i nærmiljøet. PROLOG til Heer Samemisjons 50-årsjubileum Heer Samemisjon er blitt 50 år, derfor på Åsland vi er for å feste, og feire den lille foreningen vår, og ellers yte vårt aller beste. Vi vil minnes i dag de kjære, som har nådd sitt mål i himmelen. Vi må også trofaste være, så skal vi se dem engang igjen. En takk til alle som gjennom tiden har tatt et tak i disse 50 år. Lønnen den skal vi få siden, når vi engang til himmelen når. Så en bønn til vår Frelser kjære, at du må lede oss med din hånd, og ved vår side alltid være, så vi kan vandre i din Ånd. Vi må for Samemisjonen streve, og tenne et lys i den mørke kveld. La misjonsånden få frodig leve, til beste for samene og for oss selv. La oss i dag tenke tilbake med takk til dem som ideen fikk til foreningsstarten og tok første taket, og satte i gang så det hele gikk. Vi har vært samlet så mange ganger, om ikke flokken har vært så stor. Så har vi sunget så mange sanger, og vi har bedt og talt Guds ord. Og predikanter de har oss gjestet, om ikke på hver samlingskveld. Så har vi talt og vi har festet, og vi har bidratt med noe selv. Foreningsmedlemmene. Foran f.v. Ingrid Kallak og Helga Søgnen. Bak Ingveig Kallak og kretssekr. Carl Johan Johnsen. 7

8 Kretsmøte på Randaberg Foto: Kalviknes I fjor forlot vi kretsmøtet på Moi i snøvær 1. april. Vi hadde fått med oss en invitasjon til kretsmøte på Randaberg i mars tar vi ut, og det er visst fint vårvær for alle. Enkeltvis og i smågrupper kommer haugalendinger, ryfylkinger, jærbuer og kvindøler. Noen tidlig, andre seinere. Bilfolket er frie, men noen må passe fergetider. Selv kom jeg med tog og buss; aldeles uten stress og køståing. Klokka 12 ønsker Sven Viste velkommen. Vi er ca 40 stk samla til middag rundt bord pyntet med vårens farger og vekster. Kveldsmaten er en del av festprogrammet, og teller tre ganger så mange. Forhandlingsmøte Kretsformann Lars Nessa var møtedirigent, og gikk gjennom årsmeldinga. Kretssekretær Stein Ingvar Kalviknes gikk gjennom et veldig godt regnskap. Begge ble enstemmig godkjent. Noen fant grunn til å takke: Sigmund Hauge takker Stein Ingvar Kalviknes for at han har fått leirarbeidet på Nordlys opp å stå. Willy Jess takker Sigmund Hauge for grunnlaget han la. Lars Nessa takker utgående kretsstyremedlemmer for innsatsen. De hadde forskjellig fartstid, men lønna var lik: Alle fikk blomster. Valg Valg på kretsstyret ble avgjort ved akklamasjon, og kretsstyret består nå av Turid Husvegg, Knut Lauvås, Lars Nessa, Steinar Trefjord og Stein Ingvar Kalviknes som alle sitter fra før, samt de nye Inga Hølland, Willy Jess og Aud Norunn Strømsvik. Vararepresentanter: Reidar Lauvsnes, Asbjørn Dyngeland og Margot Ørke. Lars Egil Espedal er landsstyrets representant. Skriftlig valg var det på barne- og ungdomsrådet. Her sitter Karl Lauvås, Hildegunn Kalviknes Tessmann, Endre Overøye og Berit Lauvås. Vararepresentanter er Åshild Strand, Kristin Enge og Mari Holmen. Valgnemnda ble klappet på plass: Asbjørn Dyngeland sitter fra før, og Eivind Strand ble gjenvalgt. Sven Viste er vararepresentant. Kretsstyret velger sin representant på møte i mai. Samtale og glimt fra arbeidet Lars Nessa innledet til samtale med tema Hvorfor samemisjon? Han skisserte flere svar: - Guds ord forkynnes til frelse, bevarelse og tjeneste - Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme F.v. Sven Viste, Willy Mæland, Lars Nessa, Gina Skjørestad. Fra samtalen Endre Overøye - Willy Mæland: Eivind Strand: - - Kretssekretæren - -

9 vers. Alf Kristian Tellefsen: Det er - Solveig Vatland Kretssekretæren nevnte prak- Bibeltime Willy Mæland ønsket velkommen, åpnet, annonserte sanger, sangere og taler. Kretsstyrets egen herrelige sangkvintett sang, akkompagnert av Willy Mæland på trekkspill. Øve gjør de etter sigende ikke. Bare synger. Men det kan de! Alf Kristian Tellefsen holdt bibeltime og talte på festen om kvelden. En periode var han kretssekretær i Stavanger krets, og det ble utvekslet en del takk for sist. Bileams lære i vår tid var tittelen på bibeltimen. Fortellingen om Bileam står i 4. Mos., kapitlene. 22, 23 og 24. Tellefsen ga oss et sammendrag, og oppfordret oss til å lese disse kapitlene. Jeg har lyst å gi oppfordringen videre til deg som leser. Viktige opplysninger blir borte på veien om jeg skal forsøke meg på et referat av sammendraget. Les de nevnte kapitlene, og ta med deg Åp. 2,14; 2. Pet. 2,15; Matt. 15,8; 4. Mos. 25,1-3 og Josva 22,17. Det kan være du får noe å tenke på. Misjonsfest Det strømmet på med folk. 120 sa de på kjøkkenet. De vet slikt. Steinar Trefjord var møteleder. Han leste for oss 2. Kor. 5,21: Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Randaberg mannskor gledet oss med fin sang. Tellefsen talte. Teksten var Joh.17,1-3, som er en del av Jesu yppersteprestelige bønn. Særlig trakk han fram tredje vers: Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. Det er dette som er evangeliet. Det er bare Jesunavnet som kan frelse. Kolatur i ord og bilder Bjørg og Stein Ingvar Kalviknes hadde laget en powerpoint fra fjorårets påsketur til Kola. Vi fikk høre og se glimt fra ulike samlinger for barn og voksne. Rogalendingene hadde Randaberg mannskor. møtt en hverdag så helt forskjellig fra sin egen. Så ble det et spørsmål om hvordan en skal forvalte sine egne ressurser, heller enn å skamme seg fordi vi har så mye. Matpause og avslutning Festen forsatte i matsalen. Her var mye godt å forsyne seg av. Festen ble avsluttet her, med kretssekretærens takk til vertsforeningene, Randaberg Mannskor, kretsens foreninger, kontaktpersoner, bønnetjeneste, givertjeneste og kveldens forsamling. Alf Kristian og Astrid Tellefsen takket for seg, og siterte første og andre verset på sangen Brødre og søstre vi skilles nu ad, (Sb nr 904). Sven Viste takket de som har bidratt med mat og blomster. Randaberg mannskor sang to sanger til slutt. Kretsmøtedagen er over. Noen av oss møtes igjen snart, andre ikke før til neste år. Vi har brukt ørene mye denne dagen. Mannskvintett og -kor, ja, sågar en samisksyngende duo var i aksjon. Vi brukte strupene selv også, enten det var til innlegg under forhandlingsmøtet, eller til å være med i fellessangen. Kollekt fikk vi gi, og på hele dagen kom det inn ,- kroner. Vigrestad, 15. april 2007 Lisbeth Ravna Strømsnes 9

10 10 Daniil Jeg heter Sveta. Jeg har to sønner: den eldste heter Andrej og ble født i 1993, den yngste heter Daniil og ble født i Andrej ble født som en sunn og frisk gutt, men så fikk de høre lyder fra hans hjerte, og det ble bestemt at vi skulle bli undersøkt på Murmansk diagnosesenter (MDS) av kardiolog. Undersøkelsen viste at det ikke var noe alvorlig dersom ikke lydene tiltok, og det ble bestemt å gjenta undersøkelsen hvert tredje år. Slik levde vi. Da Daniil ble født, bad jeg om at hans hjerte måtte bli undersøkt, men legen beroliget meg med at alt var i orden. Den første måneden kom legen innom oss slik som skikken er. Han lyttet på Daniil og han spurte oss om matingen. Etterpå etterkom vi legens krav om at vi måtte følge opp de månedlige kontrollene på lokalsykehuset for vaksinering og kontroll. Alt var i orden. I juni 2006 var de første tre årene gått, og tiden kom da Andrej skulle til kontroll hos kardiolog. Det var ingen som kunne passe Daniil for oss, så vi tok ham med oss. Da kardiologen fikk se Daniil, gav han en konklusjon som sjokkerte meg. Det viste seg at han ikke kunne høre barnets puls i lyskeområdet og i bena. På MDS foretok de straks et elektrokardiogram (EKG). Diagnosen ble bekreftet, og barnet trengte kirurgisk inngrep. Etter dette ble det foretatt en fullstendig undersøkelse (20. juni 2006), og det viste seg at Daniils livspulsåre lå i klem, og at en operasjon måtte gjennomføres i hast. Komiteen for helse i Murmansk fylke bevilget penger til operasjon. Iflg. komiteen måtte vi innfinne oss i kabinett 335 på Bakulev vitenskapelige forskningsinstitutt for hjerte/kar-kirurgi i Moskva den 9. juli Slik startet alt. Jeg måtte reise til Moskva, og mannen min måtte bli med. Det betydde ekstra kostnader, men jeg kjenner absolutt ikke byen, og det å finne noen på en ukjent adresse er vanskelig for meg, enda vanskeligere med barnet. Da vi ankom sykehuset i Moskva, ble det igjen foretatt en fullstendig undersøkelse (til en sum av 2000 rubler). I den endelige undersøkelsen inngikk EKG (950 rubler), ekkokardiogram (1600 rubler), fullstendig analyse av blodet (1100 rubler), røntgen (740 rubler), konsultasjon hos lege (400 rubler), enda en legekonsultasjon (200 rubler) osv (totalt rubler) Etter at alle de endelige undersøkelsene var foretatt, ble operasjonen bestemt gjennomført den 14. juni Da vi ble skrevet ut fra sykehuset, kunne barnet ikke stå på benene i det hele tatt, og med et slikt barn er det problemer med å komme seg fram på jernbanestasjonen. Og siden vi ikke hadde regnet med denne reisen, hadde vi heller ikke spart noen penger. Vi ble nødt til å låne en stor sum hos venner og slektninger. Men vi har nesten ikke fått til å tilbakebetale noe, for det er bare min mann som jobber. Han får tusen rubler (minus bidrag på 4-5 tusen rubler). Denne summen strekker åpenbart ikke til for å betale for gjelda og samtidig legge til side penger for ny reise til Moskva. Jeg kan ikke begynne å jobbe, for Daniil kan ikke være i barnehage etter en slik operasjon. I juni 2007 må vi igjen reise til Moskva. Da skal vi undersøke hvordan guttens helsetilstand er blitt under rehabiliteringen. Og hvor vi skal ta pengene fra til denne nye reisen, vet vi ikke. Jeg forstår at det har skjedd en legetabbe, og dersom vi hadde kjent til diagnosen fra fødselen, ville vi ha hatt tid til å samle den nødvendige summen, men å klare det på under ei uke ble umulig for oss når man i tillegg tar hensyn til tidens finansielle situasjon. Det er andre som må betale for feilene som særlig leger begår, man må selv lide, slik som i vårt tilfelle. Jeg brukte rubler til reisen. I tillegg kom oppholdet og bespisningen på sykehuset. På sykehuset er kost og losji gratis kun for pasienten, foreldrene må betale for seg selv. Til den nye reisen vil vi komme til å trenge en slik sum enda en gang. Derfor henvender vi oss til Misjonen for å be om hjelp. Hvis det er mulig, vær så snill å hjelpe oss. Uten deres hjelp kan vi ikke komme ut av det. Alle attester fra sykehuset befinner seg på misjonens kontor i Lovozero. Dette var en søknad om støtte fra en fortvilet mor. Det er mange slike. Du kan tegne deg som helsefadder på samme måte som for nabohjelp. Du binder deg da for ni måneder á kr.240,-. Fadderordningene er en hjelp Samemisjonen formidler fra Norge til Kola. Men vi vil heller ikke legge skjul på at vi trenger betydelige midler for å kunne formidle denne hjelpen. Uten arbeidet som nedlegges lokalt av kontorpersonale og sosionomer, hadde befolkningen ikke fått hjelp. Glem derfor ikke å støtte det generelle Kolaarbeidet. Vi har mange på lønningslisten. Foto: NSM Kola-arbeidet

11 Forsoningens kraft Kretsmøte i Oslo og Romerike krets Tekst og foto: Carl Johan Johnsen Kretsmøtet i Oslo og Romerike krets fant sted på Bygdøy i Oslo, i Indre Sjømannsmisjons kirke. Dette var 12. året kretsen var samlet her, og dette året fikk vi en fantastisk dag med sol og varme ute, og med mat for kropp og sjel inne. Det var 57 deltakere på kretsmøtets første del, og ved middagstider fikk vi gjester fra Damemusikken fra Frikirken i Rolvsøy, som bidrog med vakker sang. Gjestetaler dette året var kretssekretær i Sørlandet krets, Dagfinn Nese. Han hadde bibeltime om formiddagen over temaet Forsoningen som kraft i våre liv. Her ble vi minnet om at vi kun er mottakere når det gjelder Guds frelse. Vi kan ingenting gjøre selv, men det blir rakt oss gratis. Men det som er gratis for oss, kostet Gud dyrt. Jesus er det Guds Lam som bar all verdens synder, og jo mer alvorlig synden blir for oss, desto større fremstår også frelsen for oss. Gud har gitt oss barnekår hos seg, som gjør at vi kan kalle ham Abba, Far. Abba betegner en fortrolig tillit. Gud ser hvordan vi har det. Vi kan med frimodighet komme til ham med alle ting. Damemusikken fra Rolvsøy Frikirke i aksjon. En skulle tro at dette var fra en sjømannskirke på sydligere breddegrader, men det er altså fra Oslo. Barnekår gir også frimodighet i bønnen og arverett hos Gud. Guds barn går imot en fantastisk fremtid. På misjonsfesten om ettermiddagen ble vi alle minnet om at misjon er nød for andre menneskers frelse. Vi må ikke bli trette og motløse i arbeidet. Paulus roste seg av sin svakhet, selv om vi tenker at han måtte da ha alle forutsetninger for sin tjeneste. Gud utvalgte seg det svake, det lave, det foraktede, for å gjøre det sterke til skamme. Den allmektige Gud kan bruke også oss. Ingenting er for vanskelig for Ham. Dagfinn Nese hadde også med seg utstyr til å vise videoklipp fra Samemisjonens arbeid på Kola, og han fortalte fra dette arbeidet. Helge Mangelrød, Kvelde, ble gjenvalgt til en ny periode i kretsstyret, mens Karen Nielsen, Fredrikstad, gikk ut etter å ha sittet i to perioder. Inn kom Gerd Kristiansen, Oslo, som ble valgt for tre år. Det kom inn i overkant av kr ,- til Samemisjonens arbeid, og møtet ble avsluttet ca. kl

12 En oppløftende Nordlysdag Tekst / foto: Stein Ingvar og Bjørg Kalviknes 12 Tusenfryd frydet alle. Det var både skjemt og alvor, liv og glede da vi var samlet på Nordlys Misjonssenter lørdag 21. april til årets Nordlysdag. Oppslutningen var god, ikke minst av barn, og det var ekstra gledelig. På kafeteriaen gikk salget av lapskaus, pølser, dessertkaker, kaffe og saft veldig bra. Loddene på Nordlysbasaren og på åresalget gikk unna. Ute var det rikelig med lopper å få kjøpt både til det ene og det andre eller kanskje ikke til noe. Målet med Nordlysdagen er å gjøre folk kjent med vårt kjære misjonssenter, det leirarbeidet som drives og få inn midler til driften. Samtidig er målet å peke på verdien av det kristne barnearbeidet, både i kretsen vår, på Kola og ellers i verden. Mister vi en generasjon av barn, er det bare et tidsspørsmål før det kristne arbeidet går tilbake og dør ut. Men når vi barna med Guds ord, vil det bære rike frukter og det kristne arbeidet gå fremover. Dette har de kommunistiske regimer forstått. I Nord-Korea og i Kina starter indoktrineringen med ateistisk propaganda allerede tidlig i førskolen. Erobringen av barnesjelene skaper et viktig fundament for kommunismens evne til å overleve. Derfor er det viktig for regimene å hindre kristen påvirkning av barn. I Kina har dette ført til at all religiøs opplæring av barn og ungdom under 18 år er forbudt. Det viktigste vi som kristne i dag kan gjøre, er å samle barna i hjemmene våre, til barnemøter, på søndagsskole, på leirer om Guds ord, slik at de kan bli kjent med Jesus, bli Jesu vitner og disipler der de bor. Barna bør være vår viktigste målgruppe. Det viser seg at over 80 prosent av dem som er kristne, har tatt imot Jesus før de ble 13 år. Derfor er leirarbeidet i dag viktigere en noen gang! Nordlysdagen begynte med møte, der vi hørte sjelden god evangelisk sang og fin musikk ved barnekoret Tusenfryd fra Klepp Stasjon. Kretssekretær Stein Ingvar Kalviknes hadde andakt og fortalte om arbeidet på Kola i Russland. I andakten fortalte han om ei fattig og syk afrikansk jente som het Dikko. Likevel var Dikko alltid blid og smilende. Ut av de mørke øynene i et magert og lidelsesfylt ansikt lyste det en fred. Hva var det som gjorde at denne fattige Dikko var så glad og lykkelig på tross av sykdom og trange kår? Svaret får vi av noe Dikko sa under en samtale med en misjonær. De kom til å snakke litt om fattigdommen og sykdommen hennes og Dikko sa: Det gjør ingen ting. Jeg har Jesus og da har jeg nok. I bibelen står det: Den som har Sønnen (Jesus), har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet (1. Johs. 5, 12.) Den fattige, syke Dikko hadde funnet den mest dyrebare skatten av alle, derfor var hun rik i Gud. Har du Jesus? Lever du i livssamfunnet med Ham? Da er også du rik i Gud. Da kjenner du en trang og Lopper til nyttiger og unyttige formål.

13 brann i ditt hjerte til å vinne barna for Kristus både i Norge, på Kola og ellers rundt i verden. Det er stort å se hvordan barn og unge som blir vunnet for Kristus, får lede hardkokte kommunister / ateister til Jesus både på Kola, i Kina og andre land. På Nordlysdagen ble det også orientert om leirene som skal være for barna og de unge i sommer. Kretssekretæren kunne fortelle at til den yngste vinterleiren for barn i februar var det 17 på ventelista. Han oppfordret derfor barna og de som vil sende barn, barnebarn til å melde seg på tidlig. Til sammen fikk vi inn ca ,- kroner til Nordlys Misjonssenter. Medlemmene i Nordlysforeningen, alle som hadde gitt gevinster, kommet med dessertkaker, hjulpet til med loddsalget og loppemarked ble takket for stor innsats. La oss be om at Nordlys Misjonssenter må få være et senter der mange barn, unge og voksne må få høre om Jesus til frelse og oppbyggelse, bli tent i brann til å lede andre til Jesus. Dato: Beaivi Dag Sotnabeaivve Søndag Lávvardaga Lørdag dii. kl Gos? Hvor? Skarsvåg kapell/skášvákki kap. Snekkernes/Snihkárnjárggas Sennaland kapell/ Áisaroaivve kapeallas Eará: Annet: Karasjok menighet Kárášjoga searvegoddi Sotnabeaivve Søndag Smørfjordskaidi kapel/ Smiervuonskáidi kapeallas Karasjok menighet Kárášjoga searvegoddi Sotnabeaivve Søndag Sotnabeaivve Søndag Sennaland kapell/ Áisaroaivve kapeallas Kåfjord kirke i Alta Borani Sopnes kirke/suohpanjárgga girk. Tappeluft Sennalandstevne Kåfjordstevne Langfjordstevne Laila ja Josef Buljo Slotten kirke Slottenstevne Sotnabeaivve Søndag Sennaland kapell/ Áisaroaivve kapellas Smørfjordskaidi kapell/ Smiervuonskáidi kapeallas Smørfjordskaidistevne Sotnabeaivve Søndag Børselvfjellet kapell Bissojotduoddara kaspeallas Børselvfjellstevne Sotnabeaivve Søndag Ifjordfjell kapell/ Idjavuonduoddara kapellas Ifjordfjellstevne Sotnabeaivve Søndag Sennaland kapell/ Áisaroaivve kapeallas 13

14 høres i: sendetider:... i Sørlandet krets Skalldyrtreff på Geiderøya, Flekkerøy lørdag 4. august kl (presis) Samenes Venn gullo: Sáddinággit: Du kan: * Spise reker, krabber, laks, burgere, pølser, salat for 100-lappen (fam. 250). * Høre andakt og informasjon ved pastor Aleksander Voltsjok fra Murmansk. * Høre sang v/flekkerøy Juniorgutter. * Kjøpe lodd, skrive deg og vinne fine gevinster gitt av lokale forretninger og kunstnere. * Bli med/se på utfordrende stunts i sjøen. Arrangementet er til inntekt for Samemisjonens suppekjøkkendrift og humanitære arbeid i de samiske områdene på Kolahalvøya. I forbindelse med skalldyrtreffet går det et forhåndslotteri. Du kan vinne: Maleri av Fredrikke Arntsen Maleri av Else Marie Jakobsen Glassfat fra Aurora Boralis Tresnitt av Olga Grimsmo Maleri av Vera Rønjum Maleri av Bjørg Sørlie Fiskefat fra Herwell Design Maritim montasje av Britt A. Myhre Maleri av Janne Tine av Tore Kristiansen Glassfat av Aase Olsen Bolle av Tore Kristiansen Teine av Tore Kristiansen Gavekort fra Møbelringen kr 3000 Gavekort fra Møbelringen kr 2000 Gavekort fra Møbelringen kr 1000 Gavekort fra Modena kr 1000 Gavekort fra Sven Tvedt kr 1000 Gavekort 2 glass kr 500 Gavekort 2 glass kr 500 Du kan skrive deg på lotteriet ved å ringe Søndag 5. august kl i Flekkerøy kirke: Tospråklig gudstjeneste med norsk og russisk prest, Harald Sødal forteller fra sin bok om russiske krigsfanger Søndag 5. august kl i bedehuset: Kveldsmøte m/flekkerøyguttene og innslag fra misjonen. Det blir kollekt på møtene.... i Stavanger krets... i Trøndelag krets Hjelpesending- og opplevelsestur til Kola Det er fremdeles noen ledige plasser! tlf

15 Ella Solbrekke til minne Hun var født Løkkevik og kom fra et godt misjonshjem i Skjeberg. Ella tok med seg arven til sitt nye hjem i Rakkestad. Hun ble et trofast medlem i Syforeningen Nordlys i hele 65 år. Hennes hjem sto alltid åpent for møter og fester, og hun bidro med mange gaver til misjonen. Ella ble bisatt fra en fullsatt Rakkestad kirke 4. mai. I stedet for mye blomster ble det gitt gave til Samemisjonen. Seniorprest Einar Huglen forrettet og takket fra familien og Syforeningen Nordlys. Salmen Lei, milde ljos, igjennom skoddeeim ble sunget ved båren og det var Ellas salme gjennom hele livet. Det blir et stort savn etter Ella Solbrekke i foreningen. Vi lyser fred over hennes minne. Mary Solbrække Sofia Abramovna Setsjenina til minne Den 22. april 2007 var det ett år siden vår søster i Kristus, Sofia Abramovna Setsjenina, gikk bort. Før hun døde, testamenterte hun sin leilighet til Norges Samemisjon. Hennes ønske ble oppfylt. Den 25. april besøkte vi hennes grav. Der ble vi minnet om denne fine, elskelige Herrens kvinne, og det ble sagt mange gode ord. Mens Sofia Abramovna levde, skrev hun dikt, viet til Gud. På nesten hvert et møte vitnet hun om at Herren hadde forandret hennes liv og tent en ild av kjærlighet i hennes hjerte. Denne Guds kjærlighet delte hun gavmildt med oss. Da vi var sammen, opplevde vi et usynlig nærvær som knyttet Sofia Abramovna sammen med Herren. Alle hennes tanker og bønner var vendt mot Frelseren. Hun bad mye om åndelig oppvåkning blant folk i vårt land, for innbyggerne i Lovozero og selvfølgelig for dere, kjære norske brødre og søstre. Hun var og forblir et eksempel på Guds tjener. Det er et lyst minne om vår søster som bevares i våre hjerter. Lidia Malejeva Her er et av hennes dikt. HERRENS SEIER Se, Herren stod og banket på døren: på din og min. Dunkene hørte vi: du og jeg. Hjertet ble åpnet med kjærlighet. Herren kom til oss og sa: Her er Jeg, dere har sikkert ventet lenge på meg. Jeg kom til dere med min kjærlighet, for å fortelle dere det som dere ikke visste før. Vær i Herrens kjærlige nåde, med Guds kraft på alt håpe. Alle bekymringene deres tar Jeg. Alle problemene deres tar jeg meg av. Vær i troen fast, som klippen, på at Frelseren kaller. Se, Herren stod og banket på døren: på din, på min. Dunkene hørte vi: du og jeg. Slik gikk vår framtid i oppfyllelse. Samenes Venn Norges Samemisjon Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Magne Gamlemshaug Redaktør: Rigmor Hølmo ADRESSE: Samenes Venn Norges Samemisjon Kongens gt. 14 B 7011 Trondheim Tlf Fax: e-post: Web: ABONNEMENT: 11 nr. pr. år Ordinær årspris: kr. 260,- Til utlandet: kr. 350,- For kontingent: Konto nr.: For offer og gaver til misjonsarbeidet (også skattefrie): Konto nr.: er en uavhengig organisasjon med samme bekjennelsesgrunn som Den norske kirke. Samemisjonens mål er: På bibelsk og evangelisk-luthersk grunn å utføre indremisjonsarbeid blant den samiske befolkning. Siden 1993 har Samemisjonen også startet opp arbeid blant samer på Kolahalvøya. Samemisjonen ser det som en oppgave å støtte samisk språk og kulturarv. Støttevirksomheten omfatter 7 kretser. Landsstyrets formann: Arvid Nilssen Hillerenvn Mathopen Tlf Trykk: Wennbergs Trykkeri AS 15

16 B-PostAbonnement Et kirkegolv fullt med spy Etter å ha jobbet på systuen vår i over tre år, skulle det rakne helt for denne kvinnen. I utgangspunktet prøvde vi å sende henne på avrusningssenteret i St. Petersburg, men hun var ikke i stand til å reise. Hun hadde brutt alle reglene vi har på systuene, så det eneste vi kunne gjøre, var å si kvinnen opp. Det var med tungt hjerte vi oppsøkte denne kvinnen og gav beskjed om at plassen hennes nå var gitt til en annen. Fra mitt kontor i Lovozero sitter jeg og ser på den bygningen hvor alkoholikerne holder til, og hver dag ble jeg minnet på denne kvinnen. Til slutt tok jeg kontakt med Vasili som er leder for gruppen, og spurde om vi ikke kunne gjøre et siste forsøk for denne kvinnen. Før dette hadde hun holdt seg tørrlagt i over fire år, så det måtte være en mulighet til å få henne inn igjen. Etter at vi hadde tatt kontakt med legen hennes i Murmansk, bestemte vi oss for å prøve kjemisk behandling. Kjemisk behandling går ut på at de setter en sprøyte med et stoff som gjør at du føler deg veldig dårlig. I ettertid vil du føle deg veldig dårlig om du kjenner lukten av alkohol eller drikker dette. Etter at jeg hadde snakket med denne kvinnen, ble vi enige om å reise til Murmansk for å foreta denne behandlingen. Vi installerte oss i den gamle kirken i Murmansk. Etter at den første sprøyten ble satt, dro vi tilbake til kirken. Virkningen kommer som oftest etter en halv time. Vi satte oss rundt bordet da det hele begynte. En rekke serier med oppkast, og hele golvet ble fylt med spy. Jeg kjente selv at jeg holdt på å spy, men var klok nok som tok med meg mentolsalven før jeg gikk hjemmefra. Med mobiltelefonen og legen på tråden, og vaskeklut og sko fulle av spy prøvde jeg å finne en utgang på denne situasjonen. Etter at situasjonen hadde roet seg noe, var det ei som gjerne ville ha noe å drikke. Og det var ikke snakk om vann. Legen hadde sagt at vi bare skulle holde en klut med øl under hennes nese, så ville hun ganske fort ønske noe annet. Problemet var bare at det kom en ny serie med oppkast. Etter å ha holdt på med dette i over to dager var alle tre helt utslitt, og bestemte oss for å dra tilbake. Vasili og jeg brukte en hel uke før vi klarte å arbeide normalt etter dette, men det som gjør alt dette verdt det, er at denne kvinnen har klart å holde seg unna alkohol i over seks måneder nå. Dette har lært meg at vi aldri skal gi opp, for det handler om mennesker som trenger noen ved siden av seg. Det er i disse situasjonene at jeg blir sterk i Herrens kraft, for uten Han hadde vi aldri kunne holdt ut i slike situasjoner. Sigfred Giskegjerde Lovozero

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 8 2007 Årgang 82

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 8 2007 Årgang 82 Organ for Norges Samemisjon nr. 8 2007 Årgang 82 Årsmøtehelg i Bergen krets Helgatun leirsted ligger vakkert til i Myrkdalen, et par mil øst for Voss, og et par timers kjøretur fra Bergen. Helgen 18. 20.

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 10 2006 Årgang 81

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 10 2006 Årgang 81 Organ for Norges Samemisjon nr. 10 2006 Årgang 81 2 Bli helsefadder! For en god stund siden fikk vi dette brevet: Det er Aleksandra Vasiljevna Bobrova som henvender seg til dere. Jeg bor i Lovozero og

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 7 2007 Årgang 82

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 7 2007 Årgang 82 Organ for Norges Samemisjon nr. 7 2007 Årgang 82 Grensetreff i Elgå 5. - 6. mai Tekst og foto: Jon Amundal 2 Også dette året var det grensetreff i Valdalen og Elgå. Det var omreisende sameprest i Sverige,

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 5 2012 Årgang 87

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 5 2012 Årgang 87 Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 5 2012 Årgang 87 2 Samenes Venn 5 12 Kretsmøte i Møre og Romsdal krets av Norges Samemisjon Tekst og foto: Ruth Brennhaug Staurseth Hans Orset kunne ønske 41

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 4 2013 Årgang 88. (Norsk Salmebok nr 766, vers 1)

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 4 2013 Årgang 88. (Norsk Salmebok nr 766, vers 1) Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 4 2013 Årgang 88 I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med blomeseng sjå garden med si grøne eng, og

Detaljer

Organ for Norges Samemisjon nr. 5 - mai 2005 årgang 80

Organ for Norges Samemisjon nr. 5 - mai 2005 årgang 80 Organ for Norges Samemisjon nr. 5 - mai 2005 årgang 80 Påskeleir i god tradisjon Tekst og foto: Jon Amundal For niende året på rad arrangerte vi påskeleir på Skaugdal skole i Rissa. Helt siden starten

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 6 2008 Årgang 83. Velkommen til landsmøte på Bakketun folkehøgskole, Verdal 3. 6.

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 6 2008 Årgang 83. Velkommen til landsmøte på Bakketun folkehøgskole, Verdal 3. 6. Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 6 2008 Årgang 83 Velkommen til landsmøte på Bakketun folkehøgskole, Verdal 3. 6. Juli 2 Samenes Venn nr 6 08 Kretsmøte i Oslo og Romerike krets Tekst: Carl

Detaljer

V elkommen, sol! Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 2 2007 Årgang 82

V elkommen, sol! Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 2 2007 Årgang 82 V elkommen, sol! Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 2 2007 Årgang 82 Dagens anrop La oss stille et spørsmål til ettertanke: Hva er grunnen til at du i dag har en kristen bekjennelse? De fleste

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 3 2012 Årgang 87

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 3 2012 Årgang 87 Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 3 2012 Årgang 87 Hilsen fra Lovozero Lidia Malejeva La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp (Gal.

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 4 2015 Årgang 90. God sommer!

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 4 2015 Årgang 90. God sommer! Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 4 2015 Årgang 90 God sommer! 2 Samenes Venn 4 15 Kretsmøtet i Oslo og Romerike krets Richard Skollevoll Kretsmøtet dette året ble avholdt på Høybråten Bedehus

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 2 2015 Årgang 91

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 2 2015 Årgang 91 Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 2 2015 Årgang 91 2 Samenes Venn 2 15 Gamle Samemisjonbilder i fokus på Samefolkets dag Ved Richard Skollevoll Foto: Johan Mathis Gaup Bildeutstilling gitt til

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 1 2009 Årgang 84. Šuoªªjavri fjellkirke (kapell) 40 år

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 1 2009 Årgang 84. Šuoªªjavri fjellkirke (kapell) 40 år Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 1 2009 Årgang 84 Šuoªªjavri fjellkirke (kapell) 40 år 2 Samenes Venn nr 1 09 Julesalg i Trondheim med god oppslutning (6. des.) Tekst og foto: Jon Amundal Det

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 1 2013 Årgang 89

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 1 2013 Årgang 89 Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 1 2013 Årgang 89 2 Samenes Venn 1 14 Ny kretssekretær i Stavanger krets Ole Kristen Wastvedt begynte som ny kretssekretær i Stavanger krets i siste del av 2013.

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 4 2010 Årgang 85

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 4 2010 Årgang 85 Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 4 2010 Årgang 85 2 Samenes Venn nr 4 10 Jesus døde og vant Påskeleir på Skaugdal skole, Rissa Tekst og foto: Jon Amundal I helga omkring palmesøndag var det

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 2 2009 Årgang 84

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 2 2009 Årgang 84 Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 2 2009 Årgang 84 2 Samenes Venn nr 2 09 Tur til Kildinboplassen Tekst: Makarova Zinaida Foto: Samemisjonens Kola-arbeid I 2007 var det en gruppe samer som besøkte

Detaljer

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse.

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2009 Årgang 105 Rune Edvardsen, leder for Troens Bevis Verdensevangelisering LES MER SIDE 8-11 Evangeliserende skolearbeid LES MER SIDE 25-26 Herlig

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Det sanne lys som lyser for hvert menneske, kom nå til verden (Joh. 1, 9)

Det sanne lys som lyser for hvert menneske, kom nå til verden (Joh. 1, 9) Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 11 2008 Årgang 83 Det sanne lys som lyser for hvert menneske, kom nå til verden (Joh. 1, 9) Velsignet jul! Buressivdniduvvon juovllat! 2 Samenes Venn nr 11

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer

På Hjemveg. Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle. Heb.10.10

På Hjemveg. Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle. Heb.10.10 Og HAN er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. 1.Joh.2.2 Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle. Heb.10.10

Detaljer

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang.

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken Side 10 16 Les også: Om foreninger i Salten og Agder Så godt å ha «dokk» her Vandsøya

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår.

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2010 Årgang 106 Kristi Menighet i Fredrikstad har markert sitt 125 års jubileum 2011. LES MER SIDE 2-4 Damene i fokus i Kristiansand og på Karmøy.

Detaljer

Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle

Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle LEDERARTIKKEL t: Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no f: Frode Daland Temaet

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

Samenes Venn. Norges Samemisjon 1888 2013. 125 år med Guds ord til det samiske folk. Organ for Norges Samemisjon nr.

Samenes Venn. Norges Samemisjon 1888 2013. 125 år med Guds ord til det samiske folk. Organ for Norges Samemisjon nr. Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 2 2013 Årgang 88 Norges Samemisjon 1888 2013 125 år med Guds ord til det samiske folk 2 Samenes Venn 2 13 Fest i Kvelde! Tekst og foto: Bøye Vigdal Noen hendelser

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 12/2014 126. årgang. Gode kollegaer takker av

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 12/2014 126. årgang. Gode kollegaer takker av Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 12/2014 126. årgang Gode kollegaer takker av Side 18 21 Les også: Reportasjer Nytt fra Landsstyret Dikt og julehjerter Andakt Fritt ord Innhold Den indre Sjømannsmisjon

Detaljer

sommerstevne på solstrand Velkommen til

sommerstevne på solstrand Velkommen til årgang 108 NR 4 april 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Velkommen til sommerstevne på solstrand Frykt Herren og tjen ham i troskap og av hele ditt hjerte. For se hvor store ting han har gjort

Detaljer