Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr Årgang 82. God sommer!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 6 2007 Årgang 82. God sommer!"

Transkript

1 Organ for Norges Samemisjon nr Årgang 82 God sommer!

2 Sløser Samemisjonen? 2 Forleden ringte en person og var meget oppbrakt. Antakelig hadde vedkommende lest i forrige Samenes Venn at det var et stort gap mellom inntekter og utgifter. Samemisjonen måtte sløse, for misjonsfolket ga og ga og ga. Vi skal prøve å forklare litt. Inntektene til Hovedkontoret baserer seg i hovedsak på følgende: 1) Giroer som ligger i Samenes Venn. 2) Giroer som separat sendes ut til abonnentene av Samenes Venn fire ganger i året (vintergave, sommergave, høstoffer og julegave). 3) Overskuddet av kretsenes virksomhet. Abonnentene av Samenes Venn er få. Pr. utgangen av mai var det 1508 stykker. Giroer sendes bare ut til disse! Det er derfor ikke så mange som skal dele på de utgiftene vi har. Det er i grunnen imponerende hva disse få bidrar med! Heller ikke alle av disse abonnentene er aktive givere, og mange er det fremdeles som ikke har betalt sin bladkontingent. Disse vil etter hvert bli strøket, selv om vi ønsker å beholde dem lengst mulig. I løpet av 1. kvartal i år har 250 personer brukt giroen som ligger i bladet og 371 betalt inn på vintergaven. Det betyr at mellom 15 og 25 prosent av abonnentene er mer eller mindre aktive givere. Noen gir store beløp, andre mindre. Men hva som er stort og hva som er lite, avhenger jo av situasjonen til den enkelte. På giroene som sto i Samenes Venn de tre første månedene i år, kom det inn i gjennomsnitt 1150 kroner på hver. På vintergaven var gjennomsnittet 600 kroner. Dette betyr jo at de som gir, gir ganske mye. Men det er for få givere! Og derfor er det så viktig å få flere abonnenter på bladet for om mulig å få flere givere! Det er jo også ønskelig at flere av abonnentene bruker giroene. Mange gir i tillegg til arbeidet i kretsene. Vi må regne med at det er flere enn abonnentene av Samenes Venn som støtter arbeidet der. Men vi er en forholdsvis liten organisasjon, og oppslutningen varierer fra krets til krets. På landsbasis kan vi regne med rundt 100 aktive foreninger. Foreningenes bidrag skal bl.a. dekke de kretsansattes lønn, men ideelt sett bør mest mulig kanaliseres til hovedorganisasjonen. Den største utgiftsposten er personalkostnader. Hva den enkelte ansatte tjener, avhenger selvfølgelig av arbeidets art og ansvar, men vi kan forsikre om at vi ikke er overbetalt. Av og til prøver vi å komme opp på normalen for tilsvarende arbeid i samfunnet ellers, men som oftest henger vi etter. Det er likevel forskjell på før og nå. Vi skal tross ha en lønn til å leve av, og i Bibelen står det at arbeideren er sin lønn verdt. I tillegg kommer arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader, forsikringer og reiseutgifter. Våre ansatte får bare 75% av Statens satser for bilgodtgjørelse, som heller ikke dekker de faktiske utgifter ved bilholdet. Hovedkontoret lønner totalt 7,5 årsverk som utgjør rundt kr. 2,5 mill. Dette er medarbeidere i felten, medarbeidere i Radio DSF og de ansatte ved Hovedkontoret. I tillegg kommer kretsansatte og ansatte som gjelder Kola-arbeidet. Kretsenes økonomi er ikke med i de presentasjoner som gjøres i Samenes Venn. Kola-arbeidet har skapt engasjement, og det er bra, for behovene har ikke minket med årene. Landsstyret har satt økonomiske rammer for arbeidet, men det er ikke enkelt for den som er Kola-sekretær med et varmt hjerte å si dessverre, vi har ikke budsjett for dette når nøden og behovene melder sin ankomst på kontoret. Faktisk ble det i fjor brukt kroner mer på Kola-arbeidet enn vi hadde i inntekter til formålet. Og hva gjør vi nå når huset Virma, som er vår hovedbase, omtrent råtner på rot? Taket lekker som en sil og maling, tapet og murpuss flasser av veggene på grunn av fukt. Pengekassa er tom. Vi har også flere eiendommer å ta vare på. Administrasjonen har i flere år påpekt at de 12 bedehusene og kapellene vi har i Finnmark og Troms koster oss mye. I fjor hadde vi et underskudd på disse på kr Men Landsstyret, som er valgt av grasrota i Samemisjonen, har akseptert at det koster så mye å ha disse redskapene. Det samme misjonsfolk, representert ved Landsstyret, har ønsket å beholde DSF-anlegget i Karasjok til misjonsbase i Finnmark. Størstedelen av eiendommen er utleid, men anlegget har store arealer som ikke kan leies ut til annet enn sporadisk utleie og misjonsdrift. Dette har kostet misjonen i gjennomsnitt ca kroner pr. år siden nedleggelsen av folkehøyskolen. Vi har også noen personalboliger som noen ganger går i pluss, andre ganger i minus alt etter om det har lyktes å leie ut og hvor mye vedlikehold som er foretatt. Hovedkontorets bygård i Trondheim ble av et enstemmig Landsstyre vedtatt solgt for å betale ned gjeld og frigjøre kapital. Mange flere momenter kunne vært trukket fram, men dette er iallfall noen av de største postene i regnskapet. Sløser Samemisjonen? Svaret avhenger antakelig av øynene som ser og om du er enig eller uenig i de disponeringer som er gjort. Saken er iallfall at med de inntekter og utgifter vi har, går det ikke opp. Rigmor Hølmo redaktør

3 Noen smakebiter fra INNHOLDET Når utgiftene er større enn inntektene SLØSER DA SAMEMISJONEN? 2 SØRLANDET KRETS har avholdt sitt årsmøte 6 STAVANGER KRETS har avholdt sitt årsmøte 8 Kan du tenke deg å støtte noen økonomisk for en BEDRE HELSE? 10 OSLO OG ROMERIKE KRETS har avholdt sitt årsmøte 11 Lopper og lus, alt skal ut! Vellykket NORDLYSDAG 12 Sommeren er full av ARRANGEMENT Oppsøk dem! 13 ÅTA FARVEL med Kong Alkohol er tøft16 FORSIDEBILDET er tatt av Bjørg Hernes. Med dette ønsker vi deg en Samenes Venn På lederplass Samkjønnet ekteskapslov For noen år siden ble det innført en Partnerskapslov i Norge, som ga homofile og lesbiske rett til å inngå et forpliktende partnerskap som ble bekreftet av en offentlig instans. Det var mye offentlig debatt i tilknytning til saken, og ordningen møtte mye motstand fra kirkelig hold. Motstanden ble på en særlig måte begrunnet i det skriftmateriale i Det gamle Testamente og Det nye Testamente som avviser seksuelt samliv mellom to personer av samme kjønn. Etter at Partnerskapsloven hadde virket en tid, ble det fremmet forslag om å arbeide seg fram mot ordninger som kunne gi de homofile og lesbiske en likestilling i forhold til de heterofile som var gift på en regulær måte. Debatten tok også tak i politikere i flere partier, og nå har Barne- og Familiedepartementet i den rødgrønne regjeringen arbeidet fram et forslag til en samkjønnet ekteskapslov som er sendt på høring til en rekke instanser. Det nye lovforslaget har møtt stor motstand fra Kristen-Norge, og med god grunn. Mange opplever lovforslaget som et angrep på noen av grunnpilarene i vår kristen/humanistiske kultur og livsform. Ekteskapet mellom mann og kvinne har som et særlig mål å bringe slekten videre, og mor/ far/barn-fellesskapet har vært selve grunncellen i samfunnet. Dersom en begynner å bryte opp denne ordningen, og etablerer ordninger ved siden av som likestilles med ekteskapet, går en inn på en vei som en ikke aner konsekvensene av. Vi vil sterkt advare imot å gå inn på ordninger som bryter med den kunnskap og de retningslinjer som Bibelen har gitt oss. Det står jo klart og tydelig i 1. Mosebok 1,27-28: Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden. Men hvorfor er vi nå kommet så langt i Norge at det er fremmet et forslag om en samkjønnet ekteskapslov? I den senere tid har jeg måttet tenke på noe av det professor John Nome sa mens jeg gikk på Menighetsfakultetet i Oslo rundt Han hadde en tese som han kom tilbake til flere ganger, når han talte om endringer i tanker og oppfatninger. Han sa omtrent dette: Først står det et slag på den filosofiske arena. Og når dette slaget er vunnet, og de nye tankene har fått fotfeste, gjør de seg også gjeldende på den teologiske arena. De presser på for å sette sitt preg på tanker, meninger og holdninger. Er det ikke noe av dette vi også ser i forbindelse med den saken vi er inne på nå? Det har stått et slag på den filosofiske den tankemessige arena, der de ordninger som har basert seg på bibelske prinsipp er blitt satt under debatt og press. Mange har så funnet ut at de gamle ordninger som har fulgt vår kultur i hundreder av år ikke holder mål i møte med den moderne tid. Dermed må det lages nye ordninger som kan hamle opp med den tiden vi lever i nå. Vi har erfart at Kirken også har fulgt med på ferden i det vi kaller homofilisaken. Det har skjedd store forandringer i løpet av de siste år, og mange har forlatt sitt konservative syn og gått over til et homofili-liberalt syn. Men heldigvis er det ennå mange som vil reise seg i motstand mot en samkjønnet ekteskapslov. Mennesket tror ofte at det vet bedre enn Gud. Men tiden vil vise at den store Hovedarkitekten bak himmel og jord vet mye bedre enn oss. Og de bud og retningslinjer han har gitt oss, er gitt til vårt beste, - for tid og evighet. Magne Gamlemshaug Gen.sekr. 3

4 4

5 Tekst: Alf Kr. Tellefsen Ill.: Frode Kalleland 5

6 Årsmøte i Sørlandet krets Tekst: Magnhild Teistedal Foto: Dagfinn Nese 6 ble holdt i Kristiansand bedehus lørdag 17. mars. Frammøtet var ikke det beste, men det ble en gild dag. John Larsen åpnet med 2. Kor. 12,9: Min nåde er nok for deg, og dette gikk som en rød tråd gjennom tale og sang hele dagen. Odd-Jarle Osborg holdt bibeltime ut fra Joh. 15,1-17. Jesus er det sanne vintreet. Vi er greinene som han renser, for at vi skal bære mer frukt. Osborg sang også flere gode sanger i løpet av dagen. Trygve Søndbø akkompagnerte på trekkspill, og sangen og musikken klang vakkert sammen. Året som gikk Kretsformann Peder Asbjørn Pedersen ledet årsmøtet. Han innledet med ord fra Klagesangene 3,17: Det er Herrens miskunn at det ikke er forbi med oss. Kretssekretær Dagfinn Nese leste årsmeldingen for Arbeidsåret startet med julefrokost på Hotell Norge i Kristiansand. En fullsatt sal av misjonsvenner fikk også åndelig påfyll og inspirasjon gjennom tale, sang og god informasjon. Årsmøtet var på Hornnes bedehus, og i juni innbød Wenche og Odd Berg sammen med kretsstyret til stevne på Hovland i Vegusdal. Det ble et vellykka arrangement som en gjerne ser videreført. Skalldyrtreffet på Flekkerøya i august gav rekordresultat. Vi hadde storbesøk av Ludmilla Rosinova, Svetlana Sedneva og Sigfred Giskegjerde. NRK var til stede for å følge Giskegjerde som de laget dokumentarfilm om. Høstmessa i Kristiansand bedehus hadde mange flotte gevinster, og det var trekning på kretslotteriet. Dagen etter var det høstmøte med Samuel Roswall fra Danmark som gjest. Han talte om Israel i aktuelt og profetisk lys og Åndelig oppbrudd i våre kristne land. Tilhørerne fikk mye å ta med seg. Møtevirksomheten rundt om i kretsen har gått som vanlig med besøk av bl.a. Arne Arnesen, Willy Nicolaisen, Sølvi Endresen og Dagfinn Nese. Økonomi Regnskapet viste et godt resultat i vår krets dette året. Samemisjonens bønn om hjelp i en hardt presset økonomisk situasjon, var blitt hørt. Vårt ønske videre er at inntektene skal vokse med misjonens oppgaver. Styre og stell Etter valget på årsmøtet består kretsstyret av følgende: Peder Asbjørn Pedersen, John Larsen, Trygve Søndbø, Wenche Berg, Anne Sofie Hansen,

7 Svenn Sunnseth og Magnhild Teistedal. Synnøve Bjorvatn kan ikke delta i styret et års tid framover. Familien Bjorvatn skal reise til Aserbajdsjan og arbeide for Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Mari Tørresen tar hennes plass i kretsstyret i denne tida. Be for familien Bjorvatn! Middagen var en velsmakende gryterett fra Sarepta (Gimlekollen Mediasenter). Bordene var pynta med gåsunger, og det gav vårstemning! Fest Årsmøtet ble avslutta med festmøte. Osborg talte fra Luk. 7,36-50 og konkluderte med at der synden er stor, er nåden enda større. Sangkameratene (ei lita gruppe av misjonens støttespillere) sang friskt og godt. Arne Arnesen hadde også en hilsen. Alf Kristian Tellefsen gav oss oppdatert informasjon om Finnmark og Kola, og vår egen kretssekretær avslutta en fin misjonsdag. Heer Samemisjonsforening Av Carl Johan Johnsen 50 år Onsdag 14. mars kunne Heer Samemisjon i Trøgstad feire 50-årsjubileum. I begynnelsen var dette en ren kvinneforening, men fra 1966 kom også menn med i foreningen. Møtene har i alle år blitt holdt på omgang i hjemmene, og familie og naboer blir bedt inn. På det meste hadde foreningen opp i 24 møter i året, men i dag er det bare tre medlemmer og møtene er sjeldnere. Mange blir innbudt til møtene og folk er flinke til å komme. Lokale sang- og musikkrefter er også flinke til å støtte opp om møtene, og foreningen ønsker å drive misjon blant det samiske folk og blant sine medmennesker i nærmiljøet. PROLOG til Heer Samemisjons 50-årsjubileum Heer Samemisjon er blitt 50 år, derfor på Åsland vi er for å feste, og feire den lille foreningen vår, og ellers yte vårt aller beste. Vi vil minnes i dag de kjære, som har nådd sitt mål i himmelen. Vi må også trofaste være, så skal vi se dem engang igjen. En takk til alle som gjennom tiden har tatt et tak i disse 50 år. Lønnen den skal vi få siden, når vi engang til himmelen når. Så en bønn til vår Frelser kjære, at du må lede oss med din hånd, og ved vår side alltid være, så vi kan vandre i din Ånd. Vi må for Samemisjonen streve, og tenne et lys i den mørke kveld. La misjonsånden få frodig leve, til beste for samene og for oss selv. La oss i dag tenke tilbake med takk til dem som ideen fikk til foreningsstarten og tok første taket, og satte i gang så det hele gikk. Vi har vært samlet så mange ganger, om ikke flokken har vært så stor. Så har vi sunget så mange sanger, og vi har bedt og talt Guds ord. Og predikanter de har oss gjestet, om ikke på hver samlingskveld. Så har vi talt og vi har festet, og vi har bidratt med noe selv. Foreningsmedlemmene. Foran f.v. Ingrid Kallak og Helga Søgnen. Bak Ingveig Kallak og kretssekr. Carl Johan Johnsen. 7

8 Kretsmøte på Randaberg Foto: Kalviknes I fjor forlot vi kretsmøtet på Moi i snøvær 1. april. Vi hadde fått med oss en invitasjon til kretsmøte på Randaberg i mars tar vi ut, og det er visst fint vårvær for alle. Enkeltvis og i smågrupper kommer haugalendinger, ryfylkinger, jærbuer og kvindøler. Noen tidlig, andre seinere. Bilfolket er frie, men noen må passe fergetider. Selv kom jeg med tog og buss; aldeles uten stress og køståing. Klokka 12 ønsker Sven Viste velkommen. Vi er ca 40 stk samla til middag rundt bord pyntet med vårens farger og vekster. Kveldsmaten er en del av festprogrammet, og teller tre ganger så mange. Forhandlingsmøte Kretsformann Lars Nessa var møtedirigent, og gikk gjennom årsmeldinga. Kretssekretær Stein Ingvar Kalviknes gikk gjennom et veldig godt regnskap. Begge ble enstemmig godkjent. Noen fant grunn til å takke: Sigmund Hauge takker Stein Ingvar Kalviknes for at han har fått leirarbeidet på Nordlys opp å stå. Willy Jess takker Sigmund Hauge for grunnlaget han la. Lars Nessa takker utgående kretsstyremedlemmer for innsatsen. De hadde forskjellig fartstid, men lønna var lik: Alle fikk blomster. Valg Valg på kretsstyret ble avgjort ved akklamasjon, og kretsstyret består nå av Turid Husvegg, Knut Lauvås, Lars Nessa, Steinar Trefjord og Stein Ingvar Kalviknes som alle sitter fra før, samt de nye Inga Hølland, Willy Jess og Aud Norunn Strømsvik. Vararepresentanter: Reidar Lauvsnes, Asbjørn Dyngeland og Margot Ørke. Lars Egil Espedal er landsstyrets representant. Skriftlig valg var det på barne- og ungdomsrådet. Her sitter Karl Lauvås, Hildegunn Kalviknes Tessmann, Endre Overøye og Berit Lauvås. Vararepresentanter er Åshild Strand, Kristin Enge og Mari Holmen. Valgnemnda ble klappet på plass: Asbjørn Dyngeland sitter fra før, og Eivind Strand ble gjenvalgt. Sven Viste er vararepresentant. Kretsstyret velger sin representant på møte i mai. Samtale og glimt fra arbeidet Lars Nessa innledet til samtale med tema Hvorfor samemisjon? Han skisserte flere svar: - Guds ord forkynnes til frelse, bevarelse og tjeneste - Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme F.v. Sven Viste, Willy Mæland, Lars Nessa, Gina Skjørestad. Fra samtalen Endre Overøye - Willy Mæland: Eivind Strand: - - Kretssekretæren - -

9 vers. Alf Kristian Tellefsen: Det er - Solveig Vatland Kretssekretæren nevnte prak- Bibeltime Willy Mæland ønsket velkommen, åpnet, annonserte sanger, sangere og taler. Kretsstyrets egen herrelige sangkvintett sang, akkompagnert av Willy Mæland på trekkspill. Øve gjør de etter sigende ikke. Bare synger. Men det kan de! Alf Kristian Tellefsen holdt bibeltime og talte på festen om kvelden. En periode var han kretssekretær i Stavanger krets, og det ble utvekslet en del takk for sist. Bileams lære i vår tid var tittelen på bibeltimen. Fortellingen om Bileam står i 4. Mos., kapitlene. 22, 23 og 24. Tellefsen ga oss et sammendrag, og oppfordret oss til å lese disse kapitlene. Jeg har lyst å gi oppfordringen videre til deg som leser. Viktige opplysninger blir borte på veien om jeg skal forsøke meg på et referat av sammendraget. Les de nevnte kapitlene, og ta med deg Åp. 2,14; 2. Pet. 2,15; Matt. 15,8; 4. Mos. 25,1-3 og Josva 22,17. Det kan være du får noe å tenke på. Misjonsfest Det strømmet på med folk. 120 sa de på kjøkkenet. De vet slikt. Steinar Trefjord var møteleder. Han leste for oss 2. Kor. 5,21: Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Randaberg mannskor gledet oss med fin sang. Tellefsen talte. Teksten var Joh.17,1-3, som er en del av Jesu yppersteprestelige bønn. Særlig trakk han fram tredje vers: Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. Det er dette som er evangeliet. Det er bare Jesunavnet som kan frelse. Kolatur i ord og bilder Bjørg og Stein Ingvar Kalviknes hadde laget en powerpoint fra fjorårets påsketur til Kola. Vi fikk høre og se glimt fra ulike samlinger for barn og voksne. Rogalendingene hadde Randaberg mannskor. møtt en hverdag så helt forskjellig fra sin egen. Så ble det et spørsmål om hvordan en skal forvalte sine egne ressurser, heller enn å skamme seg fordi vi har så mye. Matpause og avslutning Festen forsatte i matsalen. Her var mye godt å forsyne seg av. Festen ble avsluttet her, med kretssekretærens takk til vertsforeningene, Randaberg Mannskor, kretsens foreninger, kontaktpersoner, bønnetjeneste, givertjeneste og kveldens forsamling. Alf Kristian og Astrid Tellefsen takket for seg, og siterte første og andre verset på sangen Brødre og søstre vi skilles nu ad, (Sb nr 904). Sven Viste takket de som har bidratt med mat og blomster. Randaberg mannskor sang to sanger til slutt. Kretsmøtedagen er over. Noen av oss møtes igjen snart, andre ikke før til neste år. Vi har brukt ørene mye denne dagen. Mannskvintett og -kor, ja, sågar en samisksyngende duo var i aksjon. Vi brukte strupene selv også, enten det var til innlegg under forhandlingsmøtet, eller til å være med i fellessangen. Kollekt fikk vi gi, og på hele dagen kom det inn ,- kroner. Vigrestad, 15. april 2007 Lisbeth Ravna Strømsnes 9

10 10 Daniil Jeg heter Sveta. Jeg har to sønner: den eldste heter Andrej og ble født i 1993, den yngste heter Daniil og ble født i Andrej ble født som en sunn og frisk gutt, men så fikk de høre lyder fra hans hjerte, og det ble bestemt at vi skulle bli undersøkt på Murmansk diagnosesenter (MDS) av kardiolog. Undersøkelsen viste at det ikke var noe alvorlig dersom ikke lydene tiltok, og det ble bestemt å gjenta undersøkelsen hvert tredje år. Slik levde vi. Da Daniil ble født, bad jeg om at hans hjerte måtte bli undersøkt, men legen beroliget meg med at alt var i orden. Den første måneden kom legen innom oss slik som skikken er. Han lyttet på Daniil og han spurte oss om matingen. Etterpå etterkom vi legens krav om at vi måtte følge opp de månedlige kontrollene på lokalsykehuset for vaksinering og kontroll. Alt var i orden. I juni 2006 var de første tre årene gått, og tiden kom da Andrej skulle til kontroll hos kardiolog. Det var ingen som kunne passe Daniil for oss, så vi tok ham med oss. Da kardiologen fikk se Daniil, gav han en konklusjon som sjokkerte meg. Det viste seg at han ikke kunne høre barnets puls i lyskeområdet og i bena. På MDS foretok de straks et elektrokardiogram (EKG). Diagnosen ble bekreftet, og barnet trengte kirurgisk inngrep. Etter dette ble det foretatt en fullstendig undersøkelse (20. juni 2006), og det viste seg at Daniils livspulsåre lå i klem, og at en operasjon måtte gjennomføres i hast. Komiteen for helse i Murmansk fylke bevilget penger til operasjon. Iflg. komiteen måtte vi innfinne oss i kabinett 335 på Bakulev vitenskapelige forskningsinstitutt for hjerte/kar-kirurgi i Moskva den 9. juli Slik startet alt. Jeg måtte reise til Moskva, og mannen min måtte bli med. Det betydde ekstra kostnader, men jeg kjenner absolutt ikke byen, og det å finne noen på en ukjent adresse er vanskelig for meg, enda vanskeligere med barnet. Da vi ankom sykehuset i Moskva, ble det igjen foretatt en fullstendig undersøkelse (til en sum av 2000 rubler). I den endelige undersøkelsen inngikk EKG (950 rubler), ekkokardiogram (1600 rubler), fullstendig analyse av blodet (1100 rubler), røntgen (740 rubler), konsultasjon hos lege (400 rubler), enda en legekonsultasjon (200 rubler) osv (totalt rubler) Etter at alle de endelige undersøkelsene var foretatt, ble operasjonen bestemt gjennomført den 14. juni Da vi ble skrevet ut fra sykehuset, kunne barnet ikke stå på benene i det hele tatt, og med et slikt barn er det problemer med å komme seg fram på jernbanestasjonen. Og siden vi ikke hadde regnet med denne reisen, hadde vi heller ikke spart noen penger. Vi ble nødt til å låne en stor sum hos venner og slektninger. Men vi har nesten ikke fått til å tilbakebetale noe, for det er bare min mann som jobber. Han får tusen rubler (minus bidrag på 4-5 tusen rubler). Denne summen strekker åpenbart ikke til for å betale for gjelda og samtidig legge til side penger for ny reise til Moskva. Jeg kan ikke begynne å jobbe, for Daniil kan ikke være i barnehage etter en slik operasjon. I juni 2007 må vi igjen reise til Moskva. Da skal vi undersøke hvordan guttens helsetilstand er blitt under rehabiliteringen. Og hvor vi skal ta pengene fra til denne nye reisen, vet vi ikke. Jeg forstår at det har skjedd en legetabbe, og dersom vi hadde kjent til diagnosen fra fødselen, ville vi ha hatt tid til å samle den nødvendige summen, men å klare det på under ei uke ble umulig for oss når man i tillegg tar hensyn til tidens finansielle situasjon. Det er andre som må betale for feilene som særlig leger begår, man må selv lide, slik som i vårt tilfelle. Jeg brukte rubler til reisen. I tillegg kom oppholdet og bespisningen på sykehuset. På sykehuset er kost og losji gratis kun for pasienten, foreldrene må betale for seg selv. Til den nye reisen vil vi komme til å trenge en slik sum enda en gang. Derfor henvender vi oss til Misjonen for å be om hjelp. Hvis det er mulig, vær så snill å hjelpe oss. Uten deres hjelp kan vi ikke komme ut av det. Alle attester fra sykehuset befinner seg på misjonens kontor i Lovozero. Dette var en søknad om støtte fra en fortvilet mor. Det er mange slike. Du kan tegne deg som helsefadder på samme måte som for nabohjelp. Du binder deg da for ni måneder á kr.240,-. Fadderordningene er en hjelp Samemisjonen formidler fra Norge til Kola. Men vi vil heller ikke legge skjul på at vi trenger betydelige midler for å kunne formidle denne hjelpen. Uten arbeidet som nedlegges lokalt av kontorpersonale og sosionomer, hadde befolkningen ikke fått hjelp. Glem derfor ikke å støtte det generelle Kolaarbeidet. Vi har mange på lønningslisten. Foto: NSM Kola-arbeidet

11 Forsoningens kraft Kretsmøte i Oslo og Romerike krets Tekst og foto: Carl Johan Johnsen Kretsmøtet i Oslo og Romerike krets fant sted på Bygdøy i Oslo, i Indre Sjømannsmisjons kirke. Dette var 12. året kretsen var samlet her, og dette året fikk vi en fantastisk dag med sol og varme ute, og med mat for kropp og sjel inne. Det var 57 deltakere på kretsmøtets første del, og ved middagstider fikk vi gjester fra Damemusikken fra Frikirken i Rolvsøy, som bidrog med vakker sang. Gjestetaler dette året var kretssekretær i Sørlandet krets, Dagfinn Nese. Han hadde bibeltime om formiddagen over temaet Forsoningen som kraft i våre liv. Her ble vi minnet om at vi kun er mottakere når det gjelder Guds frelse. Vi kan ingenting gjøre selv, men det blir rakt oss gratis. Men det som er gratis for oss, kostet Gud dyrt. Jesus er det Guds Lam som bar all verdens synder, og jo mer alvorlig synden blir for oss, desto større fremstår også frelsen for oss. Gud har gitt oss barnekår hos seg, som gjør at vi kan kalle ham Abba, Far. Abba betegner en fortrolig tillit. Gud ser hvordan vi har det. Vi kan med frimodighet komme til ham med alle ting. Damemusikken fra Rolvsøy Frikirke i aksjon. En skulle tro at dette var fra en sjømannskirke på sydligere breddegrader, men det er altså fra Oslo. Barnekår gir også frimodighet i bønnen og arverett hos Gud. Guds barn går imot en fantastisk fremtid. På misjonsfesten om ettermiddagen ble vi alle minnet om at misjon er nød for andre menneskers frelse. Vi må ikke bli trette og motløse i arbeidet. Paulus roste seg av sin svakhet, selv om vi tenker at han måtte da ha alle forutsetninger for sin tjeneste. Gud utvalgte seg det svake, det lave, det foraktede, for å gjøre det sterke til skamme. Den allmektige Gud kan bruke også oss. Ingenting er for vanskelig for Ham. Dagfinn Nese hadde også med seg utstyr til å vise videoklipp fra Samemisjonens arbeid på Kola, og han fortalte fra dette arbeidet. Helge Mangelrød, Kvelde, ble gjenvalgt til en ny periode i kretsstyret, mens Karen Nielsen, Fredrikstad, gikk ut etter å ha sittet i to perioder. Inn kom Gerd Kristiansen, Oslo, som ble valgt for tre år. Det kom inn i overkant av kr ,- til Samemisjonens arbeid, og møtet ble avsluttet ca. kl

12 En oppløftende Nordlysdag Tekst / foto: Stein Ingvar og Bjørg Kalviknes 12 Tusenfryd frydet alle. Det var både skjemt og alvor, liv og glede da vi var samlet på Nordlys Misjonssenter lørdag 21. april til årets Nordlysdag. Oppslutningen var god, ikke minst av barn, og det var ekstra gledelig. På kafeteriaen gikk salget av lapskaus, pølser, dessertkaker, kaffe og saft veldig bra. Loddene på Nordlysbasaren og på åresalget gikk unna. Ute var det rikelig med lopper å få kjøpt både til det ene og det andre eller kanskje ikke til noe. Målet med Nordlysdagen er å gjøre folk kjent med vårt kjære misjonssenter, det leirarbeidet som drives og få inn midler til driften. Samtidig er målet å peke på verdien av det kristne barnearbeidet, både i kretsen vår, på Kola og ellers i verden. Mister vi en generasjon av barn, er det bare et tidsspørsmål før det kristne arbeidet går tilbake og dør ut. Men når vi barna med Guds ord, vil det bære rike frukter og det kristne arbeidet gå fremover. Dette har de kommunistiske regimer forstått. I Nord-Korea og i Kina starter indoktrineringen med ateistisk propaganda allerede tidlig i førskolen. Erobringen av barnesjelene skaper et viktig fundament for kommunismens evne til å overleve. Derfor er det viktig for regimene å hindre kristen påvirkning av barn. I Kina har dette ført til at all religiøs opplæring av barn og ungdom under 18 år er forbudt. Det viktigste vi som kristne i dag kan gjøre, er å samle barna i hjemmene våre, til barnemøter, på søndagsskole, på leirer om Guds ord, slik at de kan bli kjent med Jesus, bli Jesu vitner og disipler der de bor. Barna bør være vår viktigste målgruppe. Det viser seg at over 80 prosent av dem som er kristne, har tatt imot Jesus før de ble 13 år. Derfor er leirarbeidet i dag viktigere en noen gang! Nordlysdagen begynte med møte, der vi hørte sjelden god evangelisk sang og fin musikk ved barnekoret Tusenfryd fra Klepp Stasjon. Kretssekretær Stein Ingvar Kalviknes hadde andakt og fortalte om arbeidet på Kola i Russland. I andakten fortalte han om ei fattig og syk afrikansk jente som het Dikko. Likevel var Dikko alltid blid og smilende. Ut av de mørke øynene i et magert og lidelsesfylt ansikt lyste det en fred. Hva var det som gjorde at denne fattige Dikko var så glad og lykkelig på tross av sykdom og trange kår? Svaret får vi av noe Dikko sa under en samtale med en misjonær. De kom til å snakke litt om fattigdommen og sykdommen hennes og Dikko sa: Det gjør ingen ting. Jeg har Jesus og da har jeg nok. I bibelen står det: Den som har Sønnen (Jesus), har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet (1. Johs. 5, 12.) Den fattige, syke Dikko hadde funnet den mest dyrebare skatten av alle, derfor var hun rik i Gud. Har du Jesus? Lever du i livssamfunnet med Ham? Da er også du rik i Gud. Da kjenner du en trang og Lopper til nyttiger og unyttige formål.

13 brann i ditt hjerte til å vinne barna for Kristus både i Norge, på Kola og ellers rundt i verden. Det er stort å se hvordan barn og unge som blir vunnet for Kristus, får lede hardkokte kommunister / ateister til Jesus både på Kola, i Kina og andre land. På Nordlysdagen ble det også orientert om leirene som skal være for barna og de unge i sommer. Kretssekretæren kunne fortelle at til den yngste vinterleiren for barn i februar var det 17 på ventelista. Han oppfordret derfor barna og de som vil sende barn, barnebarn til å melde seg på tidlig. Til sammen fikk vi inn ca ,- kroner til Nordlys Misjonssenter. Medlemmene i Nordlysforeningen, alle som hadde gitt gevinster, kommet med dessertkaker, hjulpet til med loddsalget og loppemarked ble takket for stor innsats. La oss be om at Nordlys Misjonssenter må få være et senter der mange barn, unge og voksne må få høre om Jesus til frelse og oppbyggelse, bli tent i brann til å lede andre til Jesus. Dato: Beaivi Dag Sotnabeaivve Søndag Lávvardaga Lørdag dii. kl Gos? Hvor? Skarsvåg kapell/skášvákki kap. Snekkernes/Snihkárnjárggas Sennaland kapell/ Áisaroaivve kapeallas Eará: Annet: Karasjok menighet Kárášjoga searvegoddi Sotnabeaivve Søndag Smørfjordskaidi kapel/ Smiervuonskáidi kapeallas Karasjok menighet Kárášjoga searvegoddi Sotnabeaivve Søndag Sotnabeaivve Søndag Sennaland kapell/ Áisaroaivve kapeallas Kåfjord kirke i Alta Borani Sopnes kirke/suohpanjárgga girk. Tappeluft Sennalandstevne Kåfjordstevne Langfjordstevne Laila ja Josef Buljo Slotten kirke Slottenstevne Sotnabeaivve Søndag Sennaland kapell/ Áisaroaivve kapellas Smørfjordskaidi kapell/ Smiervuonskáidi kapeallas Smørfjordskaidistevne Sotnabeaivve Søndag Børselvfjellet kapell Bissojotduoddara kaspeallas Børselvfjellstevne Sotnabeaivve Søndag Ifjordfjell kapell/ Idjavuonduoddara kapellas Ifjordfjellstevne Sotnabeaivve Søndag Sennaland kapell/ Áisaroaivve kapeallas 13

14 høres i: sendetider:... i Sørlandet krets Skalldyrtreff på Geiderøya, Flekkerøy lørdag 4. august kl (presis) Samenes Venn gullo: Sáddinággit: Du kan: * Spise reker, krabber, laks, burgere, pølser, salat for 100-lappen (fam. 250). * Høre andakt og informasjon ved pastor Aleksander Voltsjok fra Murmansk. * Høre sang v/flekkerøy Juniorgutter. * Kjøpe lodd, skrive deg og vinne fine gevinster gitt av lokale forretninger og kunstnere. * Bli med/se på utfordrende stunts i sjøen. Arrangementet er til inntekt for Samemisjonens suppekjøkkendrift og humanitære arbeid i de samiske områdene på Kolahalvøya. I forbindelse med skalldyrtreffet går det et forhåndslotteri. Du kan vinne: Maleri av Fredrikke Arntsen Maleri av Else Marie Jakobsen Glassfat fra Aurora Boralis Tresnitt av Olga Grimsmo Maleri av Vera Rønjum Maleri av Bjørg Sørlie Fiskefat fra Herwell Design Maritim montasje av Britt A. Myhre Maleri av Janne Tine av Tore Kristiansen Glassfat av Aase Olsen Bolle av Tore Kristiansen Teine av Tore Kristiansen Gavekort fra Møbelringen kr 3000 Gavekort fra Møbelringen kr 2000 Gavekort fra Møbelringen kr 1000 Gavekort fra Modena kr 1000 Gavekort fra Sven Tvedt kr 1000 Gavekort 2 glass kr 500 Gavekort 2 glass kr 500 Du kan skrive deg på lotteriet ved å ringe Søndag 5. august kl i Flekkerøy kirke: Tospråklig gudstjeneste med norsk og russisk prest, Harald Sødal forteller fra sin bok om russiske krigsfanger Søndag 5. august kl i bedehuset: Kveldsmøte m/flekkerøyguttene og innslag fra misjonen. Det blir kollekt på møtene.... i Stavanger krets... i Trøndelag krets Hjelpesending- og opplevelsestur til Kola Det er fremdeles noen ledige plasser! tlf

15 Ella Solbrekke til minne Hun var født Løkkevik og kom fra et godt misjonshjem i Skjeberg. Ella tok med seg arven til sitt nye hjem i Rakkestad. Hun ble et trofast medlem i Syforeningen Nordlys i hele 65 år. Hennes hjem sto alltid åpent for møter og fester, og hun bidro med mange gaver til misjonen. Ella ble bisatt fra en fullsatt Rakkestad kirke 4. mai. I stedet for mye blomster ble det gitt gave til Samemisjonen. Seniorprest Einar Huglen forrettet og takket fra familien og Syforeningen Nordlys. Salmen Lei, milde ljos, igjennom skoddeeim ble sunget ved båren og det var Ellas salme gjennom hele livet. Det blir et stort savn etter Ella Solbrekke i foreningen. Vi lyser fred over hennes minne. Mary Solbrække Sofia Abramovna Setsjenina til minne Den 22. april 2007 var det ett år siden vår søster i Kristus, Sofia Abramovna Setsjenina, gikk bort. Før hun døde, testamenterte hun sin leilighet til Norges Samemisjon. Hennes ønske ble oppfylt. Den 25. april besøkte vi hennes grav. Der ble vi minnet om denne fine, elskelige Herrens kvinne, og det ble sagt mange gode ord. Mens Sofia Abramovna levde, skrev hun dikt, viet til Gud. På nesten hvert et møte vitnet hun om at Herren hadde forandret hennes liv og tent en ild av kjærlighet i hennes hjerte. Denne Guds kjærlighet delte hun gavmildt med oss. Da vi var sammen, opplevde vi et usynlig nærvær som knyttet Sofia Abramovna sammen med Herren. Alle hennes tanker og bønner var vendt mot Frelseren. Hun bad mye om åndelig oppvåkning blant folk i vårt land, for innbyggerne i Lovozero og selvfølgelig for dere, kjære norske brødre og søstre. Hun var og forblir et eksempel på Guds tjener. Det er et lyst minne om vår søster som bevares i våre hjerter. Lidia Malejeva Her er et av hennes dikt. HERRENS SEIER Se, Herren stod og banket på døren: på din og min. Dunkene hørte vi: du og jeg. Hjertet ble åpnet med kjærlighet. Herren kom til oss og sa: Her er Jeg, dere har sikkert ventet lenge på meg. Jeg kom til dere med min kjærlighet, for å fortelle dere det som dere ikke visste før. Vær i Herrens kjærlige nåde, med Guds kraft på alt håpe. Alle bekymringene deres tar Jeg. Alle problemene deres tar jeg meg av. Vær i troen fast, som klippen, på at Frelseren kaller. Se, Herren stod og banket på døren: på din, på min. Dunkene hørte vi: du og jeg. Slik gikk vår framtid i oppfyllelse. Samenes Venn Norges Samemisjon Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Magne Gamlemshaug Redaktør: Rigmor Hølmo ADRESSE: Samenes Venn Norges Samemisjon Kongens gt. 14 B 7011 Trondheim Tlf Fax: e-post: Web: ABONNEMENT: 11 nr. pr. år Ordinær årspris: kr. 260,- Til utlandet: kr. 350,- For kontingent: Konto nr.: For offer og gaver til misjonsarbeidet (også skattefrie): Konto nr.: er en uavhengig organisasjon med samme bekjennelsesgrunn som Den norske kirke. Samemisjonens mål er: På bibelsk og evangelisk-luthersk grunn å utføre indremisjonsarbeid blant den samiske befolkning. Siden 1993 har Samemisjonen også startet opp arbeid blant samer på Kolahalvøya. Samemisjonen ser det som en oppgave å støtte samisk språk og kulturarv. Støttevirksomheten omfatter 7 kretser. Landsstyrets formann: Arvid Nilssen Hillerenvn Mathopen Tlf Trykk: Wennbergs Trykkeri AS 15

16 B-PostAbonnement Et kirkegolv fullt med spy Etter å ha jobbet på systuen vår i over tre år, skulle det rakne helt for denne kvinnen. I utgangspunktet prøvde vi å sende henne på avrusningssenteret i St. Petersburg, men hun var ikke i stand til å reise. Hun hadde brutt alle reglene vi har på systuene, så det eneste vi kunne gjøre, var å si kvinnen opp. Det var med tungt hjerte vi oppsøkte denne kvinnen og gav beskjed om at plassen hennes nå var gitt til en annen. Fra mitt kontor i Lovozero sitter jeg og ser på den bygningen hvor alkoholikerne holder til, og hver dag ble jeg minnet på denne kvinnen. Til slutt tok jeg kontakt med Vasili som er leder for gruppen, og spurde om vi ikke kunne gjøre et siste forsøk for denne kvinnen. Før dette hadde hun holdt seg tørrlagt i over fire år, så det måtte være en mulighet til å få henne inn igjen. Etter at vi hadde tatt kontakt med legen hennes i Murmansk, bestemte vi oss for å prøve kjemisk behandling. Kjemisk behandling går ut på at de setter en sprøyte med et stoff som gjør at du føler deg veldig dårlig. I ettertid vil du føle deg veldig dårlig om du kjenner lukten av alkohol eller drikker dette. Etter at jeg hadde snakket med denne kvinnen, ble vi enige om å reise til Murmansk for å foreta denne behandlingen. Vi installerte oss i den gamle kirken i Murmansk. Etter at den første sprøyten ble satt, dro vi tilbake til kirken. Virkningen kommer som oftest etter en halv time. Vi satte oss rundt bordet da det hele begynte. En rekke serier med oppkast, og hele golvet ble fylt med spy. Jeg kjente selv at jeg holdt på å spy, men var klok nok som tok med meg mentolsalven før jeg gikk hjemmefra. Med mobiltelefonen og legen på tråden, og vaskeklut og sko fulle av spy prøvde jeg å finne en utgang på denne situasjonen. Etter at situasjonen hadde roet seg noe, var det ei som gjerne ville ha noe å drikke. Og det var ikke snakk om vann. Legen hadde sagt at vi bare skulle holde en klut med øl under hennes nese, så ville hun ganske fort ønske noe annet. Problemet var bare at det kom en ny serie med oppkast. Etter å ha holdt på med dette i over to dager var alle tre helt utslitt, og bestemte oss for å dra tilbake. Vasili og jeg brukte en hel uke før vi klarte å arbeide normalt etter dette, men det som gjør alt dette verdt det, er at denne kvinnen har klart å holde seg unna alkohol i over seks måneder nå. Dette har lært meg at vi aldri skal gi opp, for det handler om mennesker som trenger noen ved siden av seg. Det er i disse situasjonene at jeg blir sterk i Herrens kraft, for uten Han hadde vi aldri kunne holdt ut i slike situasjoner. Sigfred Giskegjerde Lovozero

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 1 4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 Har dere fulgt godt med i gudstjenesten i dag? Ingenting av det dere har hørt så langt, er tilfeldig. Dagens tekster som Helen leste i sted, er nøye plukket

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 1. kapitlet Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version Jesus krever alt 57

PDF created with pdffactory Pro trial version  Jesus krever alt 57 Kjære dere, Ny uke og nye utfordringer. Mange er glade i teksten om Herren som kaller Samuel, og har sikkert sanger som de tenker er gode til denne teksten. Vanskeligere er det kanskje å finnet tekster

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer