ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr Årgang 38 Opplag 2600 Redaksjonen avsluttet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr. 1 2015 Årgang 38 Opplag 2600 Redaksjonen avsluttet 07.08.2015"

Transkript

1 ØSTFOLD HISTORIELAG Bokpriser...2 Årsmelding Kulturminne-Rabekk info fra Moss ÆHL- Artikkel...12 Husmannsplassregistrering i Rakkestad- blir kulturminne registrert samt bokprosjekt...14 Wilsemedalje 2014 til Per Kristian Skulberg...16 Minneord til Nils Hetmann og Kjell Dagfinn Karlsen Da Krigen kom til Trøgstad...19 Nr Årgang 38 Opplag 2600 Redaksjonen avsluttet Lagets nye æresmedlem, Marit Egeberg Krog, sammen med bok prisvin nere og bokkomiteens representant. Fra venstre Eivind Løvås, Idd og Enningdalen Historielag, Marit Egeberg Krog, Ola Jonassen og Lars Ole Klavestad. Svein Skahjem og Varteig historielags delegater. Frist for bidrag til neste utgave er 1. november 2015 Asbjørn Hjorthaug, Marit Gjølstad, Bjørn Erik Thon, Thorbjørn Koch, Sunniva Berg og Tone Holte. Foto: LtDybedahl

2 2 Bokpriser Østfold Historielag delte ut to bokpriser på lagets årsmøte 2014 i Rakkestad lørdag 25.april. Bokkomiteens innstilling er: Ved fristens utløp utsatt til 15. mars 2015 hadde det innløpet 15 forslag. Bokkomiteen består av Reni Braarud, Claus Granum Jonassen og Ola Jonassen, og innstillingsmotet ble avviklet på Ørje 31. mars. Claus Granum Jonassen hadde forfall. Det ble besluttet utdelt to priser på kr ,- samt diplom. PRIS MED HOVEDVEKT PÅ LOKALHISTORIE FRA ØSTFOD Lars Ole Klavestad: Arkitekturen i Fredrikstad arkitektur og byplanhistorien , Gyldenstierne Forlag AS, Fredrikstad Det kan trygt sies at dette er et skjellsettende bokverk; det gjelder både innhold, utforming og omfang (542s). Boken er inndelt i seks deler:1 Byplanene, 2 Epokene og arkitektene, 3 Lokal arkitektur og vern av bygningsmiljøer, 4 Landskapsarkitekturens historie, 5 Katalog og 6 Ordforklaringer, kilder og register. Boken er preget av et usedvanlig høyt nivå både faglig, pedagogisk, estetisk og sproglig, og har også verket hatt en tiårig tilblivelsesprosess. PRIS MED HOVEDVEKT PÅ SLEKTSGRANSKNING OG ANDRE KILDEUTGIVELSER FRA ØSTFOLD Ida Kulturbygd i grenseland, Idd og Enningdalen Historielags årbok 2014 Bokens innholdsfortegnelse viser at bokprisens statutter i høy grad tilfredstilles: Grenseland i krig og fred, Grunnlovsjubileet, Mennesker og minner, Det organiserte fellesskap, Arbeidets saga, Storbruk og småbruk og I det faglige hjørne. Alle artiklene har en jevnt god standard med velvalgte illustrasjoner. Det er kanskje ikke riktig å fremheve noen artikler, men Ivar Bjørndals og Einar Krossbakkens artikler om henholdsvis byfogd Carl Adolph Dahl og skolemannen og sangpedagogen Mads Berg er usedvanelig veldisponerte og interessante. For Bokpriskomiteen, Reni Braarud og Ola Jonassen Vi ønsker nye WiwaR- og Runar-abonnenter! Gå inn på og bestill ditt abonnement. God lesning for bare kr 140 pr. år og pr. abonnement Begge for kr 280. Heftene kan også bestilles pr. telefon, (kun tirsdager) eller på mail til:

3 3 Årsmelding Administrasjon og drift for Østfold Historielag 1.1 Styret Leder Thorbjørn Koch, Askim, nestleder Roy Heyerdahl, Marker, kasserer Eva Svendstad, Eidsberg, sekretær Marit Elisabeth Gjølstad, Onsøy, Ola Jonassen, Sarpsborg, Wenche Skageberg, Moss, Claus Einar Granum Jonassen, Halden, direkte medlem. Varamedlemmer: Nils Bjørnebekk, Moss, Ivar J. Hauge, Våler, Rolf Christiansen, Kråkerøy 1.2 Lagets kontor Lagets kontor betjenes av kontorsekretær Lillian Therese Dybedahl tirsdager fra kl Nytt telefonnummer er Kontorets adresse er Historica opplevelsessenter, Ertevannveien 4, 1890 Rakkestad, e-post: 1.3 Lagets revisorer Steinar Bodahl, Skjeberg, og Roar Wilhelmsen, Borge og Torsnes 1.4 Lagets regnskapsfører Betteks AS, Glemmengt 55, 1608 Fredrikstad 2. Møtevirksomheten 2.1 Styrets aktivitet Det er avholdt i alt 8 styremøter. Nils Bjørnebekk har som 1. vara deltatt på alle styremøter. 2.2 Tillitsmannsmøtet 2014 Tillitsmannsmøtet 2014 ble avholdt på Historica og med historielaget som vertskap mandag 10. november I alt 25 deltakere fra lokallagene samt 7 deltakere fra styret i Østfold Historielag møtte opp. Referat fra møtet er sendt lagene og publisert på lagets hjemmeside. 2.3 Vår- og høstvandringer 2014 Østfold Historielags vårvandring gikk til Langnes i Askim lørdag 8. august, der slaget 200 år tidligere ble markert. Høstvandring fant sted søndag 28. september på Fredriksten festning. Vi ble vist rundt av en svært dyktig guide ved navn Magne Rannestad.

4 4 2.4 Årsmøtet 2014 Årsmøtet 2014 ble avviklet lørdag 26. april i Administrasjonsbygningen vis-avis Konvensjonsbygningen i Moss med Moss Historielag som vertskap, og Leif Ryan ga årsmøtet et innblikk i folkemusikk og tradisjonsmusikk i Østfold, nordre Bohuslän og grensetraktene. Årsmøtet valgte Thorbjørn Koch som leder og følgende medlemmer av styret: Roy Heyerdahl, Marit Gjølstad, Eva Svenstad, Wenche Skageberg, Ola Jonassen og Claus E. Granum Jonassen. Varamedlemmer: Nils Bjørnebekk, Ivar J. Hauge og Rolf E. Christiansen. 3. Drift 3.1 Medlemstallet Medlemstallet ved siste årsskifte var ca. 5000, av dem 83 direktemedlemmer. Østfold Historielag har 25 lokallag, hvorav en del av medlemmene også er medlemmer av flere historielag. Det overlegent største lokallaget ved årsskiftet var Idd og Enningdalen Historielag med 629 medlemmer, fulgt av Askim Historielag med 400 medlemmer og Onsøy Historielag med 374 medlemmer. Følgende lag er tilsluttet Østfold Historielag: 1. Askim Historielag 2. Berg, Rokke og Asak Historielag 3. Borge og Torsnes Historielag 4. Eidsberg Historielag 5. Fredrikstad Historielag 6. Foreningen Haldens Minder 7. Hobøl Historielag 8. Hvaler Kulturvernforening 9. Idd og Enningdalen Historielag 10. Kråkerøy Historielag 11. Marker Historielag 12. Moss Historielag 13. Moss Ættehistorielag 14. Onsøy Historielag 15. Rakkestad Historielag 16. Rygge Historielag 17. Rømskog Historielag 18. Råde Historielag 19. Skiptvet Historielag 20. Skjeberg Historielag 21. Spydeberg Historielag 22. Trøgstad Historielag 23. Tune Historielag 24. Varteig Historielag 25. Våler og Svindal Historielag 3.2 Fylkeskommunalt driftstilskudd Østfold Historielag har søkt og mottatt tilsagn om driftstilskudd for 2014 på inntil kr fra Østfold fylkeskommune. Tilsagnet er gitt med forbehold om godkjennelse av fylkeskommunens budsjett for 2014 og vil bli utbetalt etter skriftlig anmodning etter at årsmøtet er holdt og nødvendige papirer er oversendt. 4. Publikasjoner 4.1 Meldingsbladet Uforutsette omstendigheter har forhindret utgivelsen av Østfold Historielags meldingsblad i Innholdsmessig sett er alt publisert på lagets hjemmeside og Facebookside. 4.2 Hjemmesidene Lagets hjemmesider (www.ostfoldhistorielag.org) er en primær informasjonskilde for så vel lagets medlemmer som for andre som er interessert i lokalhistorie. Sidene oppdateres fortløpende. Det har også blitt etablert en Facebookside i 2014.

5 4.3 Kulturminner på østfoldkartet Lagets største løft på kulturminnefronten, (www.kulturminnekart.no) er et resultat av en omfattende dugnadsinnsats. Det er opprettet et eget nettsted (www.kulturminner.weebly.com) primært beregnet for tidligere og nye registratorer, samt en allment tilgjengelig Facebook-side for kulturminneregistreringen (www.facebook.com/kulturminner) Kulturminneprosjektets leder er Roy Heyerdahl, Marker. 5. Komiteer 5.1 Bokpriskomiteen Styret har oppnevnt følgende medlemmer: Reni Braarud, Ola Jonassen og Claus E. Granum Jonassen og utarbeidet nye bokpris-statutter offentliggjort på hjemmesidene. Det har blitt innsendt 14 bidrag i Redaksjonskomiteen for WiwaR Redaksjonskomiteen har bestått av Berit Hogseth, leder, Jens Bakke, Lars Egeberg, Anne Haakaas og Trond Svandal. Det har vært holdt fem møter hvorav ett lunsjmøte. I tillegg har medlemmene hatt hyppig kontakt med hverandre via e-post og telefon. Også dette året har redaksjonen i henhold til Østfold Historielags arbeidsplan, produsert to hefter på til sammen 96 sider. For andre år på rad var det første nummeret et temanummer, denne gang i anledning grunnlovens 200-årsjubileum heftet ble på hele 64 sider. Stoffmengden var stor, det ble et krevende arbeid, og heftet kom ut senere enn vanlig, delvis planlagt og delvis ufrivillig. Det viste seg fort at interessen for heftet var stor med tilsvarende høye salgstall. For første gang opplevde vi at et hefte ble tilnærmet utsolgt. Redaksjonen tør nok ikke å håpe på en snarlig gjentagelse, men smaken av suksess er god og kjennes fortsatt. Redaksjonen mottar fortsatt positive tilbakemeldinger om vårt nye format og formgiving. Spesielt gir våre forfattere uttrykk for at de er fornøyd med hvordan deres artikler blir presentert. Hvilken praktisk betydning dette vil ha for eksempel med hensyn til abonnenttall og løssalg, er ennå får tidlig å si. Til det trenger vi nok fortsatt ytterligere to tre års erfaring. 5.3 Redaksjonskomiteen for Runar Redaksjonskomiteen har bestått av: Leder Gerd Fagerhøi, Torill Lund Karlsvik, Kjell Karlsen og Bjørg Sukken Hansson. 5.4 Kulturminnekomiteen Kulturminnekomiteen har bestått av leder Marit Egeberg Krog, Gunnar Halstvedt, Trygve Måleng, Nils Bjørnebekk, Aage Olsen og prosjektleder Roy Heyerdahl. Det har vært avholdt 2 styremøter. 5

6 6 Alle kommuner i Østfold unntatt én er med og betaler lisensen for lagenes bruk av kulturminnebasen. Dette er også i orden for I april i 2014 brøt databasen som vi leier av Naturkart i Rakkestad sammen, og vi var i noen uker uten mulighet for å registrere. Dette kom i gang igjen, og nå med en ny løsning som gjør at vi ikke trenger å legge inn noe program på den datamaskinen vi bruker, bare vi har ett brukernavn med passord. Dette gjør at flere i samme lag enkelt kan dele registreringen mellom seg. Det virker som de fleste har fått til dette greit. Som alt dugnadsarbeid går dette med ulik innsats i de forskjellige lagene, og vi ser det som vår største oppgave å hjelpe i gang registrering der det står stille. Vi har valgt og ikke å kjøre noe kurs i år, men vil heller hjelpe direkte mot nye brukere. Status for Kulturminnebasen den 25. mars 2015 er at det er registrert 3126 lokale kulturminner, det finnes 6770 automatisk fredede kulturminner i Østfold som er lagt inn fra Askeladen. Av disse har vi besøkt Det vil si at vi har besøkt og tatt bilder og koordinater av 4892 kulturminner. Det er lagt inn bilder i kulturminnebasen. Vi har flere ganger nevnt dette med at vi ikke får samordnet våre registreringer med Riksantikvarens base Askeladden. Riksantikvaren avholdt kulturminneseminar den 29. oktober 2014, og Nils Bjørnebekk fra komiteen deltok. Målgruppen og målet for seminaret var nok kommunene og kommunenes ansvar for utarbeidelse av kulturminnevernplan og registrering tilnærmet lik den vi gjør. Det ble også lagt vekt på å trekke med frivillige ildsjeler/organisasjoner. Det ble i uformelle samtaler sagt at det vi gjør ble oppfattet som flott, men datasystemene snakker ikke sammen så det passer ikke inn i opplegget. Når vi hører at kommunene skal få ansvar for dette må vi tenke tilbake på hva fylkeskonservatoren sa da vi startet opp med dette: hvis dere ikke gjør dette vil det aldri bli gjort. Marker 27. mars Marit Egeberg Krog, Roy Heyerdah Kulturminnekomiteen, planer for 2015 Arbeidet som må prioriteres er kontakt med lag som sliter med å komme i gang, eller hvor det har stoppet opp. Slikt arbeid er personavhengig og vi må be ledere i lagene som sliter litt her om å prøve å få engasjert personer med den rette interessen. Kunnskaper kan man tilegne seg. Vi har fra oppstarten hatt hovedfokus på kulturminner som husmannsplasser og annet i utmarka. Det vil nok være riktig å se på registrering i byer og tettsteder hvor vi kan ha litt andre utfordringer. 5.5 Kilderegistreringskomiteen Komiteen har i 2014 bestått av Bjørn Enger, Lisbeth Buskoven og Anne Marie Sandhaug. Informasjon om komiteens arbeid forelå ikke da lagets årsmelding ble ferdigstilt.

7 5.6 Ættehistoriekomiteen Komiteen har i 2014 bestått av fø1gende medlemmer: Leder Lillian Therese Dybedahl, Randi Kristin Krogh, Bjørg Sukken Hansson og Jan Aage Moen. Komiteen har manglet ett medlem etter valg på lagets årsmøte Det er avholdt ett komitemøte. Planlegging av seminar på Historica, Ertevannveien 4 i Rakkestad er bestemt avholdt høsten Tid annonseres. Kostnadsoverslag er oversendt Østfold Historielags styre for Markere/samordne dette seminar med lokallagene i Østfold. Internettløsning er på plass ved kontoret, som kan benyttes. Slektsforskerdagen ble avholdt av DIS-Østfold på Tomta, Roald Amundsens Minde hvor Ættehistoriekomiteen var representert i oktober Østfold Historielags lokalhistoriske tidsskrift Wiwars jubileumsnummer ble solgt i kommisjon av DIS-Østfold. Alle henvendelser angående slektsforskning er blitt besvart ved videresending til DIS-Østfold. Ættehistoriekomitemedlemmer ved leder i komiteen. 5.7 Valgkomiteen Har bestått av Marit Egeberg Krog, Svein Barfelt og Aimar Sørensen. 6. Heder og ære 6.1 Wilsemedaljen Fire av lagets medlemmer er tildelt Wilsemedaljen: Per Kristian Skulberg, Spydeberg Historielag (2014) Reni Braarud, Marker Historielag, (2013) Svein Skahjem Fredrikstad Historielag, (2012) Marit Egeberg Krog, Marker Historielag, (2011) Medaljen preges i sølv og viser i aversen Wilses hode i relieff. På medaljen står det «For fortjenester av Østfolds kulturforsking». Reversen er preget med en krans hvor medaljørens navn graveres inn. Medaljen bæres i grønt bånd, og et diplom følger medaljen. Wilse-medaljen ble opprettet i 1953 av Stiftelsen Borgarsyssel Museum til minne om Jacob Nicolai Wilse ( ) som var sogneprest i Spydeberg og Eidsberg. 6.2 Lagets æresmedlemmer Fra 1926 da Østfold Historielag ble stiftet er følgende personer gitt æresmedlemskap: 1. Jørgen Dahl, Eidsberg, Tron Daldorff, Halden, Lauritz Opstad, Tune (Oslo), Erling Johansen, Kråkerøy, Johannes Sivesind, Halden, Henry N. Nilsen, Tune, Henry Rogstad, Spydeberg, Ivar Filtvedt, Rakkestad, Nils Hetmann, Fredrikstad, Sven G. Eliassen, Halden, Kjell D. Karlsen, Spydenberg, 2010 Rakkestad, 25. april 2015 Thorbjørn Koch, Roy Heyerdahl, Eva Svendstad, Marit Elisabeth Gjølstad, Ola Jonassen, Wenche Skageberg, Claus E. Granum Jonassen, Nils Bjørnebekk 7

8 8 Protokoll fra årsmøte 2015 i Østfold Historielag Lørdag 25. april kl i Grendehuset Historica, Ertevannveien 4, Gautestad i Rakkestad. Møtet ble åpnet av leder Thorbjørn Koch som ønsket alle møtedeltakere velkommen og bad om et minutt stillhet for medlemmer som gått bort siden forrige årsmøte, herunder lagets æresmedlemmer Kjell Dagfinn Karlsen og Nils Ingvald Hetmann. Deretter var det kulturelle innslag ved Tone Holte, Sunniva Berg og Bjørn Erik Thon etterfulgt av lunsj. Årsmøtesaker Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Leder refererte innkalling og styrets forslag til dagsorden som ble godkjent, med merknad at det er ønskelig å få tilsendt sakspapirene før møtet og at høyttaleranlegg benyttes under møtet. Opprop viste at 58 stemmeberettigede var til stede. Sak 2. Konstituering Leder refererte styrets forslag til valg av dirigent og protollfører, henholdsvis Nils Bjørnebekk og Marit Gjølstad som begge ble valgt. Øvrige valg: Møtedeltakere til å undertegne protokollen: Tor Idland og Terje Kristiansen Fullmaktskomite: Reidar Kjølberg, Berit Hogseth og Svein Skahjem Tellekorps: Reidar Kjølberg, Berit Hogseth og Svein Skahjem Sak 3. Godkjennelse av forretningsorden Dirigenten fremla styrets forslag til forretningsorden som ble godkjent. Sak 4. Styrets forsalg til Årsberetning Sekretæren gjennomgikk deler av styrets årsberetning som ble godkjent uten anmerkninger. Sak 5. Godkjennelse av revidert regnskap I kassererens forhåndsmeldte forfall gjennomgikk leder det reviderte regnskapet for 2014, som viser et driftsunderskudd på kr Lagets bankinnskudd utgjør kr ,06 kroner, som det ble hevdet var vel stort. Han refererte også styrets forslag til budsjett for kommende årsmøteperiode. Regnskapet ble godkjent. Sak 6. Styrets forslag til årsplan Årsplan ble godkjent. Sak 7. Styrets forslag til kontingent Dirigenten refererte styrets forslag om at nåværende kontingent på kr 25 pr. lagsmedlem opprettholdes. Direktemedlemmer betaler kr 150 per år. Medlemskap regnes pr. 31. desember. Forslaget ble vedtatt.

9 Sak 8. Innkomne forslag Leder refererte forslag fra Tune Historielag om at det i Østfold Historielags vedtekter mht. årsmøtesaker at det medtas bestemmelse om at lagets styre skal legge fram budsjett. Svein Barfelt refererte Tune Historielags brev av , der forslaget fremsettes. Fra møtesalen ble det fremholdt at årsmøtet ikke kan behandle forslaget, fordi det ikke er sendt ut sammen med de øvrige sakspapirene. Følgelig ble det ikke votert over forslaget, men møtet fant det ønskelig at budsjett fremlegges for kommende årsmøte. Sak 9. Uttalelser Det forelå ingen forslag til uttalelser. Sak 10. Valg Valgkomiteens innstilling ble referert av valgkomiteens leder Marit Egeberg Krog. Enstemmig valg av følgende personer. 9 Styret: Leder: Thorbjørn Koch, Askim Roy Heyerdahl, Marker Wenche Skageberg, Moss Marit Gjølstad, Onsøy Claus E, Granum Jonassen, Halden Ola Jonassen, Sarpsborg Eva Boehm Svenstad, Eidsberg Gjenvalg 1 år Gjenvalg 2 år Gjenvalg 1 år Gjenvalg 2 år Gjenstår 1 år Gjenstår 1 år Gjenstår 1 år Varamedlemmer: 1. Nils Bjørnebekk, Moss Gjenvalg 1 år 2. Ivar J. Hauge, Våler Gjenvalg 1 år 3. Rolf Christiansen, Krakerøy Gjenvalg 1 år Kilderegistreringskomite: Leder: Anne Marie Sandhaug, Fredrikstad Lisbeth Buskoven, Krakerøy Bjørn Enger, Onsøy Ættehistoriekomite: Leder: Lillian Therese Dybedahl, Skjeberg Kari Omholdt, Idd og Enningdalen Turid Førrisdahl, Rakkestad Bjørg Sukken Hansson, Marker Gjenvalg 1 år Gjenvalg 2 år Gjenvalg 2 år Gjenvalg 1 år Ny 2 år Ny 2 år Gjenstår 1 år

10 10 Kulturminnekomite: Leder: Marit Egeberg Krog, Marker Prosjektleder: Roy Heyerdahl, Marker Aage Olsen, Moss Trygve MåIeng, Moss Ættehistorielag Nils Bjørnebekk, Moss Gunnar Halstvedt, Askim Redaksjonskomite WiwaR: Leder: Berit Hogseth, Rakkestad Anne Haakaas, Trøgstad Lars A, Egeberg, Hobøl Trond Svandal, Fredrikstad Jens Bakke, Idd og Enningdalen Redaksjortskomite Runar: Leder: Lillian Therese Dybedahl, Skjeberg Torill Lund Karlsvik, Fredrikstad Bjørg Sukken Hansson, Marker Revisorer: Roar Wilhelmsen, Borge og Torsnes Steinar Bodahl, Skjeberg Valgkomite: Svein BarfeIt, Tune Aimar Sørenssen, Rygge Valter Bakkene, Askim Gjenvalg 1 år Gjenvalg 1 år Gjenvalg 2 år Gjenvalg 2 år Gjenstår 1 år Gjenstår 1 år Gjenvalg 1 år Gjenvalg 2 år Gjenvalg 2 år Gjenstår 1 år Gjenstår 1 år Ny 2 år Gjenstår 1 år Gjenstår 1 år Gjenvalg 1 år Gjenvalg 1 år Gjenstå r 1 år Gjenstå r 2 år Ny 3 år Utdeling av bokpriser Etter forslag fra lagets bokkomite har styret besluttet å tildele årets bokpriser til Lars Ole Klavestad for hans bok «Arkitekturen i Fredrikstad» arkitektur- og byplanhistorien , og til Idd og Enningdalen Historielag for lagets årbok «Ida kulturbygd i grenseland». Hver bokpris består av diplom og 5000 kroner som ble overrakt av bokkomiteens representant Ola Jonassen. «Arkitekturen i Fredrikstad arkitektur- og byplanhistorien » Juryens begrunnelse: «Det kan trygt sies at dette er et skjellsettende bokverk; det gjelder både innhold, utforming og omfang (542 s). Boken er inndelt i seks deler: 1 Byplanene, 2 Epokene og arkitektene, 3 Lokal arkitektur og vern av bygningsmiljøer, 4 Landskapsarkitekturens historie, 5 Katalog og 6

11 Ordforklaringer, kilder og register. Boken er preget av et usedvanlig høyt nivå både faglig, pedagogisk, estetisk og språklig, og så har også verket hatt en tiårig tilblivelsesprosess.» «lda kulturbygd i grenseland» Juryens begrunnelse: «Bokens innholdsfortegnelse viser at bokprisens statutter i høy grad tilfredsstilles: Grenseland i krig og fred, Grunnlovsjubileet, Mennesker og minner, Det organiserte fellesskap, Arbeidets saga, Storbruk og småbruk og I det faglige hjørne. Alle artiklene har en jevnt god standard med velvalgte illustrasjoner. Det er kanskje ikke riktig å fremheve noen artikler, men Ivar Bjørndals og Einar Krossbakkens artikler om henholdsvis byfogd Carl Adolph Dahl og skolemannen og sangpedagogen Mads Berg er usedvandig veldisponerte og interessante.» Æresmedlemskap Lagets mangeårige leder Marit Egeberg Krog er av styret tildelt æresmedlemskap, og hun ble overrakt diplom av leder Thorbjørn Koch. Marit Egeberg Krog var leder av Østfold Historielag i hele 11 år fra 1999 til Hun har vært leder eller medlem av lagets kulturminnekomite, Runarkomite og valgkomite, styret for Landslaget for lokalhistorie, redaksjonen i Lokalhistorisk magasin, Bondekvinnelaget i Østfold og NAF Øvre Østfold. I tillegg har hun i mange år vært leder av Marker Historielag ble hun utpekt som Østfolds ildsjel og var æresgjest til åpningen av Kulturminneåret i Trondheim. Høyst betimelig og fortjent ble hun i 2011 hedret med Wilsemedaljen. Da ble det uttalt: Hun har viet hele sitt voksne liv til frivillig organisasjonsarbeid, og er en person som inngir tillit, er entusiastisk og en organisator av rang. Hun lever nært til eget miljø, er allsidig og praktisk, og arbeider etter folkeopplysningens ide og Wilses ånd. Årsmøtet ble hevet kl Protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak 2. Marit Gjølstad protokolfører Tor Idland signatur Terje Kristiansen signatur

12 12 Kulturminnebevaring i praksis Fra Moss til Sarpsborg 2015 Rabekk har stor informasjonsverdi som et kulturminnes historie og som vi antar er/blir registrert både i Moss og i Sarpsborg i Østfold historielags kulturminneregistrering. Tidligere også annonsert i Meldingsbladet av daværende leder Tor Vinje samt orientering på tillitsmannsmøtet i Spydeberg 21/ Derfor 2 artikler om emnet tatt med denne gang. Lillian Therese Dybedahl «Rabekk» et kulturminne i Moss som Moss Ættehistorielag verner og som nå flyttes til Sarpsborg. Ved testament tilbake fra 1954, effektuert etter testators død i 1963, ble Moss og Omegns Museumslag eier av Rabekk gård i Moss. Eiendommen, med hovedhus fra 1820, skulle driftes som et museum som viser et hjem på 1800-tallet. Driften ble etter hvert nedlagt, og museumslaget ble i 1989 fusjonert inn i Moss Ættehistorielag. MÆ reåpnet museet i 1989 og drev det fram til 1998 da den statlige støtten til museet ble avviklet. Eiendommen har siden vært utsatt for forfall og skadeverk, bl.a brant låven med mange gjenstander ned. Da eiendommen ble omregulert slik at bolighuset ble stående i veien for ny vei og rundkjøring, demonterte MÆ huset i MÆ har både før og etter demonteringen arbeidet flittig med å finne ny plassering og gjenåpning av museet i samsvar med avdødes vilje fortrinnsvis i Moss/Rygge. Da siste initiativ fra ordføreren i Moss strandet politisk, og vi ikke fikk interessante henvendelser fra andre historielag, bestemte MÆ at den mest hensiktsmessige plassering i forhold til historisk setting, museumsdrift og gjennomføringsevne var Tune Prestegård i Sarpsborg. Fylkeskonservatoren har støttet en slik plassering. Nå arbeides det for å få alle tillatelser og avtaler på plass før arbeidet forhåpentligvis kan starte før sommerferien. Dette skrev Moss Ættehistorielags fungerende leder Bjørn Haugen ved en forespørsel om forhistorien til artikkelen (under) som stod i Sarpsborg Arbeiderblad 1. april Har fått bygning fra 1820 i gave Hovedhuset på Rabekk gård i Moss settes opp på Tune prestegård Kenneth Jensen er i fyr og flamme. Moss Ættehistorielag har bestemt seg for å sette opp hovedhuset på Rabekk gård i tilknytning til Tune prestegård. Det er en helt utrolig historie som eieren av prestegården forteller til SA. Det er heler ingen spøk han forsøker seg på. I august starter vi på arbeidet med å gjenreise den flotte bygningen fra Den blir liggende på motsatt side av den røde drengestua, opplyser en oppglødd Kenneth Jensen, etter den utrolige avtalen er i boks.

13 Ikke tomt i Moss I åtte år har Moss Ættehistorielag jobbet med å finne en egnet tomt til å gjenreise Rabekk gård, som laget har arvet. Men til tross for 8 millioner på bok etter salget av eiendommen like ved Melløs stadion, har det ikke vært mulig å få tak i en egnet tomt i Mossedistriktet. I slutten av fjoråret ga mossepolitikerne endelig beskjed om at prosjektet var lagt dødt fra deres side. Kenneth Jensen har underveis hatt kontakt med Tor Vinje i ættehistorielaget. Siden Moss kommune ikke er interessert i bygningen, har laget bestemt seg for ar Rabekk gård skal settes opp på Tune prestegård. Han legger ikke skjul på at han har fått en fantastisk flott gave, som vil gli fint inn i det øvrige miljøet. Og som sørger for at gårdstunet blir komplett. Bygningen er i god stand Den nesten 200 år gamle bygningen er i god stand. Den er plukket fra hverandre av en laftemester og lagret på en låve i Våler. Vedkommende skal være med når den settes opp igjen anno Gaven inkluderer nemlig både disse kostnadene og utgiftene til de tidsriktige dørene og vinduene, som det blir nødvendig å lage. Ikke nok med det. Kenneth Jensen overtar også alt inventaret fra Rabekk gård. Møblene er fra og 1800-tallet. Vi har møbler nok til å møblere de tre stuene i bygningen. Mens det nåværende hovedhuset på Tune prestegård leies ut til ulike formål, vil den nye bygningen framstå som et museum. Og skal kun benyttes til mindre sluttede selskap i egen regi. Kenneth Jensen regner med at det tar ett år før den nye bygningen kan tas i bruk. Han må også ha de nødvendige tillatelsene av Sarpsborg kommune. Kenneth Jensen eier av Tune prestegård sier optimistisk «I august starter vi på jobben med å gjenreise Rabekk gård fra 1820» Drengestua neste Eieren av Tune prestegård har planene klare for drengestua. På spørsmål om hva den røde bygningen skal brukes til, svarer Jensen. Det er aktuelt med både gårdsbutikk og kafè, samt noen kontorlokaler. Jeg regner med at vi kan starte rehabiliteringen i løpet av ett par års tid. Kenneth Jensen kjøpte Tune prestegård i 2010 for fire millioner kroner. De har brukt minst det samme beløpet med å pusse opp huset som har over 300 år gamle tømmervegger. En maidag for snart tre år siden kunne de første gjestene innvie de flotte selskapslokalene. Det er ingen tvil om at Tune prestegård er blitt et populært sted for feiring av ulike familiebegivenheter som konfirmasjon, bryllup og åremålsdager. Og ikke bare for sarpinger. Stadig flere fra Fredrikstad har oppdaget perlen på Valaskjold. Pågangen er stor. Nesten hele 2015 er booket. Det er kun fire ledige helger igjen, mens det i ukedagene er bedre kapasitet til blant annet konferanser og minnesamvær. Siden åpningen i 2012 har personer deltatt på de ulike arrangementene. Driften har gått over all forventning. Omsetningen har økt år for år, og vi har klart å drive med et lite overskudd. 13

14 14 Tune prestegård Gården er i sin nåværende form fra Eldste del av hovedhuset er fra Hans Nielsen Hauge gikk på skole på gården mot slutten av 1700-tallet. Stedets historie går mye lenger tilbake, da navnet er sammensatt av Våle og Skjalf som betyr gudebolig. Kenneth Jensen kjøpte Tune prestegård i 2010 og har innredet den til selskapsbruk. Kilde Sarpsborg Arbeiderblad 1. april 2015 TERJE ANDRESEN Mobil Husmannplassregistreringen i Rakkestad Etter 8 års arbeid anses registreringen av husmannsplasser, setrer og noen andre interessante bygninger som fullført i Rakkestad. Totalt er det registrert 700 steder som er beskrevet med opplysninger om bosetting, avling, dyrehold og koordinater i en bok som er planlagt utgitt i løpet av høsten. Alle disse plassene er blitt nummerert fra 1 til 700. Av disse registrerte plassene er det produsert 420 metallskilter som fra våren 2015 settes ut i marka. På skiltene er det beskrevet en kortversjon av teksten i boken og nederst på skiltet med en henvisning til plassens nummer i boken. Dette for at når folk treffer på et skilt i skogen og fatter interesse, har mulighet til å lese mer utførlig om bosetting og info ellers. Boken vil i tillegg til tekstinfo inneholde rundt 300 bilder av forskjellige aldre og karter hvor plassene er lokalisert. Eksempel på beskrivelse i boken: 135. Rivop G.nr. 41/6. K: / Rivop var husmannsplass fra første del av 1800-tallet, som ble fradelt som eget bruk i 1906 og sammenslått med Gløboden. Beliggenhet: 300 m nord for Gløboden, i nordkanten av jordet 15 m vest for Jamnemovegen. Avling i 1865: ½ tønne bygg, ¼ t. havre og ½ t. poteter. Dyrehold i 1865: 1 ku. Bosetting: I 1865 er Hans Andersen oppført som husmand på Rivop, som bodde der da sammen med kona Karine Aslaksdatter samt barna Ole Anton, Iver, Hans og Anderine. De hadde tidligere bodd på Orebraaten under Storetorp (1861) og Haugs plads (1864), og var på Stegenplads når sønnen Hans ble konfirmert i I 1875 var Aksel Andersen Syberg fra Sverige husmand på plassen og bodde der sammen med kona Regine Olsdatter, barna Ole Anton, Emil, Martin og Maren Augusta samt indersten Dorthea Andersdatter fra Skiptvedt. Familien bodde på Titut under Vedahl i 1865 og kom til Rivop omkring Aksel Andersen var mest

15 kjent som «Aksel Smed». Han reiste rundt og hjalp til på gårdene med de største og vanskeligste smedarbeidene, og var for en spesialist å regne. Blant annet laget han en kaffekvern, rosettbakkelses-jern, regulerbar smijerns lysestake og på Rakkestad Bygdetun finnes det en kaffebrenner som er laget av ham. Aksel Smed gikk for også å være en usedvanlig dyktig jeger. Det kunne også hende at Aksel fant ut at det var bra med en «ekstra kvote» elgkjøtt. I slike tilfelle var det lite lurt å ha elgkjøttet plassert hjemme. Lensmannen kunne bli varslet, og Aksel ville nødig ha noe utestående med ham. I en hule eller fjellkløft i nærheten av Rivop, var hans private lager av elgkjøtt når lovligheten av jakten var noe tvilsom. Etter å ha bodd på Rivop i mange år flyttet Aksel og familien til en Vestby plads og noe senere bygslet han en 5 måls tomt av Bodahl. Her bygde han opp et hus som han kalte Smedstad. På Smedstad var det at Aksel Smed døde i år gammel. I 1891 er Hans Jensen oppført som husmand på Rivop som bodde der da sammen med kona Karine Larsdatter og datterdatteren Hilda Regine Hansdatter, som var født på Sønstegårdplads. Denne familien ble de siste bosatte på Rivop Hilda Regine var budeie på Uttisrud ved folketellingen Rivop ble fradelt Levernes og tillagt Gløboden i Mange av disse plassene som er registrert i Rakkestad er lagt inn i kulturminneregistreringen som samlet vil registreringene bli 420 men det er til nå kun få registrerte i og med at bok og skilt prosjektet prioriteres. R. Torper Eksempel på beskrivelse på skiltet: 15 Rivop Foto: Filtvedtaasen. R. Torper Avling 1865: ½ tønne bygg, ¼ tønne havre og ½ tønne poteter. Dyrehold 1865: 1 ku. Rivop var husmannsplass fra første halvdel av 1800-tallet, som ble fradelt som eget bruk i 1906 og senere sammenslått med Gløboden. Ved folketellingen 1865 er Hans Andersen oppført som husmann. Han bodde her med kona Karine Aslaksdatter samt barna Ole Anton, Iver, Hans og Andrine. Hans Jensen, kona Karine Larsdatter og datterdatteren Hilda Regine Hans datter ble de siste bosatte på Rivop rundt Flere opplysninger i Rakkestad historielags bok om husmannsplasser i Rakkestad, plass nr. 135.

16 16 Per Kristian Skulberg hedret med Wilse-medaljen Lege, lokalhistoriker og primus mo tor i bevaringen og fredningen av Spydeberg prestegård, Per Kristian Skulberg, ble søndag [ ] tildelt Wilse-medaljen med diplom. Den ble overrakt ved en tilstelning i prestegården av fylkesmann, Anne Enger, mens Carl-Einar Kure, leder av Wilsekomiteen overrakte det tilhørende diplom. Skulberg som mottok hedersbevisningen under stor applaus, har gjen nom mange år arbeidet, for å verne både den lokale og nasjonale kulturarv. Lokalt har han vært en drivende kraft i restaureringen av den tidligere, sterkt forfalne prestegården. Den er nå Fylkesmann Anne Enger fester Wilsemedaljen til Per Kristian Skulbergs jakke, mens Wilse-komiteens le der, Carl Einar Kure overrekker til hørende diplom. takket være en rekke ildsjeler brakt tilbake til fordums prakt, samtidig som Wilses formalhage er gjenskapt, alt utført i løpet av anslagsvis 8000 timers dugnad. Før medalje- og diplomoverrekkelsen benket de mange innbudte gjestene seg for å høre Skulbergs engasjerende foredrag om det so skjedde i I motsetning til mange fremstillinger av dette dramatiske året, der rett nok både kuler og krutt kom til anvendelse, la Skulberg stor vekt på at det var fredsviljen som seiret. Skandinavia hadde vært et krigens område i flere hundre år, men ble omsider i 1814 et fredens område. Det påpeker Skulberg i publikasjonen Pax scandinavica, utgitt av Østfold fylkeskommune, noe han gjentok under foredraget. Ved hedersbevisningen fremholdt Carl-Einar Kure at det hadde vært et lett valg for komiteen å samle seg om Skulbergs kandidatur, men Skulberg selv understreket at han mottok medaljen og diplomet på vegne av de mange som har vært med å dra lasset. Wilse-medaljen ble opprettet i 1953 av Stiftelsen Borgarsyssel Museum til minne om Jacob Nicolay Wilse ( ) som var sogneprest i Spydeberg og Eidsberg. Wilses arbeid tilknyttet kulturforskningen står sterkt. Noe av hans arbeid omfatter et system for værsymboler som fortsatt er i bruk ved meteorologiske stasjoner, reiseskildringer og topografiske studier. I tillegg virket han for et norsk universitet og var medlem i en rekke lærde selskaper over hele Europa. Wilse døde på prestegården i Eidsberg og ligger gravlagt ved Eidsberg kirke.

17 Vi har ham å takke for omfattende beskrivelser av Østfold på 1700-tallet. Hans mange reiser og hans nøyaktige og grundige gjennomgang av liv og levnet, værforhold og landskap, særlig i østfoldbygdene Spydeberg og Eidsberg, har gitt uvurderlig viten om både natur og kultur, høy og lav, gode og dårlige kår i en for lengst forgangen tid. Wilse var også en av de første som viet seg til den østfoldske lokalhistorien, samtidig som han ivret etter å introdusere planter og nyttevekster, i en tid da alt som vokste under torva var fryktet som tilhørende djevelen. Spydeberg prestegård, som ble fredet allerede i 1991 spilte en viktig rolle i Det var her Christian Frederik hadde sitt hovedkvarter i de dramatiske augustdagene i Han samlet statsrådene på Spydeberg 8. august 1814, og aksepterte tilbudet fra Carl Johan om forhandlinger. Krigen mellom Norge og Sverige sommeren 1814 endte med konvensjonen i Moss 14. august Kilde:www.ostfoldhistorielag.org 17 Minneord for Nils Ingvald Hetmann Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at vår venn Nils var gått bort. Vi hadde håpet at han skulle bli frisk av sykdommen og igjen kunne komme tilbake i alle de verdifulle sammenhengene han var med i, enten det var i Fredrikstad Historielag, Østfold Historielag, frimerkelubben og ikke minst Metodistkirken. Noen mennesker setter dype spor etter seg, og Nils var et slikt menneske. Hans mangeårige innsats gjør at minnet om ham vil leve for sporene finnes og de er mange. Allerede tidlig på 1970-tallet ble han medlem i historielaget. I 1975 var han en av to kursledere som gjennomførte et usedvanlig vellykket kurs i slektsforskning. Med dette kurset ble laget reddet fra nedleggelse. I 1978 var han med å starte vår virksomhet på byens bibliotek der han og flere bisto dem som ønsket å få hjelp til sin slektsforskning. Denne virksomheten har han vært med på helt til han ble syk i fjor høst. Nils har vært formann, styremedlem, kursholder, skribent, foredragsholder og mangeårig møteleder på våre årsmøter. De senere årene utviklet han seg til å bli en dyktig skribent ikke minst med artikler i MindreAlv og Fredrikke. For sin formidable innsats i historielaget, ble han tildelt fortjenestemedaljen i 1982 og æresmedlemskap i Æresmedlem ble han også i Østfold Historielag. I 1981 var han med å starte det slektshistoriske tidsskriftet Runar. Nils delte sine omfattende kunnskaper med oss alle. Når vi så gleden han viste når nye kom til biblioteket og trengte hjelp, er det ikke merkelig at han ble høyt verdsatt. Gjennom alle disse årene fikk han hjulpet utallige uerfarne slektsforskere med å komme i gang med den hobbyen han selv var så opptatt av.

18 18 Han ble lagets suverene tyder av gotisk håndskrift noe som kom godt med i hans arbeid. Selv lærte jeg ham å kjenne på et kurs i gotiskskrift som ble arrangert i Siden ble vi nære og gode venner. Utallige ganger kunne han kontakte meg med viktige opplysninger da han visste at jeg arbeidet med spesielle prosjekt. Dessverre skal jeg ikke mer få møte ham breddfull av tips og idéer. ØPS (Veum) kan takke ham for at han fikk tatt vare på gjenstander knyttet til virksomhetene på sykehuset. Metodistkirken kan takke ham for et usedvanlig viktig arbeid for å dokumentere kirkens historie. Vi vil alle savne Nils for den han var og for det han utførte. Gjennom alle årene i laget fikk han et nært forhold til mange av oss i historielaget. På mange måter vil lagets historie være før og etter Nils. Vi vil hedre ham ved å fortsette arbeidet i den gode ånd han sto for, men savnet vil være stort. Vi lyser fred over hans gode minne. Svein Skahjem. Nils ble født i Hammerfest i Familien flyttet til Glemmen da Nils var liten. Her ble de til Nils var 10 år. Da flyttet de til Moss. I voksen alder kom han tilbake til Glemmen da han fikk en stilling på laboratoriet på ØPS. Her ble han boende fram til sin død. Nils var gift med Nanny, og de fikk tre barn. Kjell Dagfinn Karlsen til minne Alt har en ende også livet. Østfold Historielags æresmedlem, Kjell Dagfinn Karlsen, døde fredag 5. september 2014 vel 80 år gammel etter et kortere opphold og sykeleie på Grinitun pleie- og sykehjem i Spydeberg. Kjell Dagfinn Karlsen var et aktiv medlem, især i løpet av de årene som helsa tillot, i Østfold Historielag og i Spydeberg Historielag. Han likte å dokumentere lokalhistorien, og han samlet, skrev og publiserte på eget forlag en lang rekke publikasjoner. Hans interessefelt var stort og omfattende, følgelig var han var medlem i en lang rekke organisasjoner og foreninger. Østfold Historielag utnevnte han til æresmedlem i 2010, etter at han i mange år hadde viet laget stor interesse og innsats. Han var i sin tid medlem av lagets styre. I en periode hadde han det redaksjonelle ansvaret for lagets meldingsblad og var fram til sin død medlem av redaksjonskomiteen for lagets slektshistoriske tidsskrift Runar. Kjell Dagfinn Karlsen, som var født og oppvokst i Spydeberg, hadde et vinnende vesen, og fikk en meget stor vennekrets som nå vil savne ham. Han etterlater seg hustru og sønn. Fred over hans minne! Thorbjørn Koch

19 Da krigen kom til Trøgstad Mandag 13. april 2015 var det på dagen 75 år siden tyskerne kom på rv. 22 nordfra og ble stanset av norske styrker på Kolbjørnrud og Solberg. Trøgstad Kommune laget i den anledning en markering sammen med Trøgstad Forts Venner og Trøgstad Historielag. Kl var det samling på Kolbjørnrud hvor Hans Petter Ringstad fra Trøgstad Kommune ønsket velkommen. Ordfører Ole Andre Myhrvold holdt en kort innledning før Rogde Thomassen fra Trøgstad Forts Venner fikk ordet og informerte om hva som skjedde den gangen. Styrker fra Høytorp Fort etablerte seg ved Trøgstad kirke sammen med en lokal frivillig styrke, tilsammen var de ca. 70 mann. De forflyttet seg imidlertid nordover, og etablerte en tropp på Solberg og hovedstyrken på Kolbjørnrud. Kommandanten var major Orre, og øvrige befal var fenrik Arve Åmodt og artilleri-sersjant Karl Orderud. Han fikk ansvar for mitraljøse- og maskingeværstillingen. Sent på ettermiddagen 13.april kom tyske styrker marsjerende fra Fetsund. De kom med to speidere etterfulgt av en fortropp på ca. 20 mann. Hovedstyrken kom deretter med ca. 300 mann. Det ble åpnet ild fra Kolbjørnrud og Solberg. Dette kom overraskende på tyskerne som måtte søke dekning. De hadde med seg en liten feltkanon som de begynte å montere. Arve Åmodt foreslo å få støtte fra kanonene på Trøgstad Fort. Åmodt hadde telefonkontakt med fortet via telefonsentralen på Skjønhaug. Sersjant Orderud dirigerte ilden mens menig Arne Arnesen var ordonnans mellom de to. De to første skudd bommet, men det tredje var fulltreff. Tyskerne trakk seg tilbake til Fetsund hvor deres kaptein ble fratatt kommandoen. Ingen nordmenn kom til skade. Hvor mange tyskere som falt er vanskelig å si. En speider ble skutt på Skjønhaug. De norske styrkene trakk seg nå tilbake gjennom Geitekleiva til Finsrud. Da tyskerne kom tilbake neste dag, kunne de innta Trøgstad Fort uten å møte motstand. 19 Mange folk hadde samlet seg på Kolbjørnrud denne kvelden.

20 20 Kl fortsatte arrangementet i samfunnsdelen i Trøgstadhallen. Her hadde Trøgstad Forts Venner laget en utstilling med krigsartikler, dels egne, dels utlånt fra Norsk Forsvarsmuseum, Egil Sletner og ikke minst Anne Bulterud som hadde en stor samling, bl.a. sin mors konfirmasjonskjole sydd av fallskjerm-silke. Hans Petter Ringstad ønsket velkommen og presenterte utstillingen før ordfører Myhrvold ga en innføring om krigen, og mintes trøgstinger som falt. Deretter fortalte Rolf Rogde Thomassen om foranledningen til krigen da tyskerne gikk inn i Polen. Her i landet var det totalt regjeringsrot. Norge var nøytralt helt til de tyske styrkene kom. 9.april angrep de Norge og Danmark med mann mann og kjøretøyer kom senere. Det var soldater her under krigen. Ved invasjonen var det kun oberst Eriksen på Oscarsborg som reagerte, og beordret kanonild mot krigsskipet Blücher som ble senket i Drøbaksundet. Dette forsinket tyskerne nok til at konge og regjering kunne flykte. Rolf Gjestang informerte om filmen som ble spilt inn på Kolbjørnrud av HVsoldater, og fortalte om hvordan bøndene måtte tvangs dyrke matvarer til tyskerne. Filmen fra Kolbjørnrud ble vist før det var pause med kaffe og vafler. Etter pausen var det Jan Isaksen som fortalte om flyktning-trafikken og flyslipp her i bygda. Dette ble snart meget velorganisert med flyktning-ruter. Det ble knyttet kontakt med nøkkelpersoner som buss- og drosjesjåfører, konduktører og ikke minst lensmenn. Flyktningene var først offiserer og motstandsfolk, men snart kom sivilbefolkningen, studenter og jøder, de fleste fra Oslo. Noen kom hit med bil, men de fleste kom via Enebakk med buss, noen med tog til Tomter. De fikk utstedt falske reisepass og møtte på Ankertorget hvor en kontaktmann, utkledd som tømmerhogger, fant den riktige bussen. Mange tok bussen til Kirkebygda i Enebakk hvor de ble hentet innerst i Preståa, eller ved Skøyen gård som lå ved Øyeren. De ble rodd til brygga på Sæter hvor Paul Michelet organiserte ferden videre. Fra Sæter gikk ruta over til Stikla, deretter til Høland og Skullerud. På Kirslebær-høgda nord i Rødnes gikk de sør-østover og gikk nord for Orderudsetra og inn i Långvassdalen i Sverige. Ved Orderudsetra var det stasjonert tyske grensevakter. Ei annen rute gikk fra Mørk i Spydeberg til Sandstangen og Gimmingsrud hvor Oddmund Gimmingsrud var koordinator med hjelp fra broren Øivind og Ole Busterud. Denne ruta gikk østover og inn på den gamle Hølandsveien ved Kolbjørnrudsaga, videre over Geitekleiva til Finsrud. Til å begynne med gikk de ned til Ulvetangen hvor de ble rodd over Hersetersjøen, men snart gikk ruta om Herseter. Ruta gikk videre til Ydersbotn i Høland og opp mot Kroksund. Ved fergeleiet her var det som regel tyske grensevakter. Derfor gikk de lenger nord og ble rodd over ved Seterøya eller de gikk til Skirfoss, sundet der Skullerudsjøen renner ut i Rødenessjøen. Også denne ruta gikk inn i Sverige nord for Orderudsetra. Oddmund og Øivind Gimmingsrud måtte begge rømme til Sverige etterhvert. Lengst øst for Havnås ligger Setra ved grensa til Høland. Johan Setra drev egen flyktning-rute her via Ydersbotn til Rødnes. Julaften 1943, da han skulle føre seks studenter over, viste det seg at den ene var angiver og Johan Setra måtte rømme til Sverige. Det var også mange mindre ruter. En gikk over Ruudsåsen via Sloreby til Sentvet. På det meste gikk det et følge på 80 personer her. Videre

21 gikk ruta over Kallak og Bingen til Ydersbotn. Hvor ruta kom fra er usikkert. Den kan ha kommet fra Løvestad eller Fuglesangen. I siste halvdel av krigen hadde motstandsbevegelsen behov for utstyr i form av våpen, ammunisjon, klær og mat. Dette kom med flyslipp fra England. En gruppe var ansvarlig for å ta imot. De lyttet på radio fra London. Koden var «duemelk er kostbar». Nå måtte de følge med, for neste melding ga tidspunktet for slippet. De skulle sette opp fire lys i bestemt formasjon på stedet. Slipp-plassen var ved Mosebytjern nord i Båstad. En gang gikk slippet feil. På Sæter hadde noen glemt å slukke fjøslyset og slippet falt på jordet på Sæter. Paul Michelet i samarbeid med naboer klarte å rydde det unna før det lysnet. Øst for Havnås, mellom Damtjerna og Oppskott skulle det komme slipp sen-høstes Gunnar Kristiansen organiserte mottaket. Det kom fire fly, men de fant ikke markeringen og returnerte til England. Tre dager senere prøvde de på nytt. Et fly slapp lasten, men de andre tre måtte returnere. Lasten ble oppbevart på Øgdern før den ble fordelt på Bjørnemyra, Bingen og hytta til Rolf Engen. Da mange slipp kom på slutten av krigen, ble de hentet fram etter at krigen var slutt. Rolf Gjestang fortalte om matsituasjonen under krigen. Det var rasjoneringskort og mange satte poteter på plenen. De som hadde et uthus hadde gris, såkalte villagriser. Våpen var forbudt og måtte innleveres. Kristian Hogstad hadde et antikt våpen, men det ble konfiskert. Flagg og topplue ble forbudt. Et nasjonalsymbol ble blomst i knapphullet eller binders. De som hadde dette ble arrestert. På Skjønhaug ble det satt opp et skilt med bilder av etterlyste motstandsmenn. En av dem var «Osvald» som hadde dødsdom. Da noen klippa ut et avisbilde av politisjefen i Sarpsborg og klistra det over, ble nytt skilt satt opp med vaktposter. Rolf Rogde Thomassen fortalte litt om hjemmefronten. Etter krigen ble det i en interneringsleir på Trøgstad Fort for tyskere og kvinner gift med tyskere med barn. Disse ble deretter sendt til Tyskland. Russere som hadde sittet i tysk fangenskap ble internert på Havnås Tilstede på arrangementet var også Trygve Orderud som var flykning-los. Han er nå 88 år og begynte som los da han var 17 år. Som 17-åring førte han blant annet Erik Bye over. Utstillingen var åpen for publikum også tirsdag og onsdag kveld. Seks klasser fra ungdomsskolen fikk undervisning resten av uken. Da innledet Rolf Rogde Thomassen om krigens start og presenterte filmen fra Kolbjørnrud. Etter at filmutsnittet fra Kolbjørnrud var vist, fortalte Jan Isaksen om flyktning-ruter og flyslipp. Rolf Gjestang avsluttet med litt om hvordan folk hadde det under krigen, og fortalte at fallskjermene ble omsydd til klær etter krigen. Elevene kunne deretter gå rundt og se på utstillingen. Mange av dem var meget interesserte. Refr. Trøgstad historielag 21

22 22 Østfold Historielag I N V I T A S J O N Seminar lørdag 29. august 2015 kl (ingen påmelding) Sted: Historica, Ertevannveien 4, 1890 RAKKESTAD GRENDEHUSET Servering: Historica v/solveig Konglebekk: Vafler, rundstykker, kaffe og mineralvann Salg av kaffe m.m. fra kl Tema: KILDER SLEKTSBOK HUSMANNSPLASSER KULTURMINNER PÅ NETT V E L K O M M E N fra Østfold Historielags Ættehistoriekomite Kilder i slektsforskning Foreleser (opplyses senere) Slektsbok Bokskriving Innhold/disponering Personene Dødsfall i familiene Forelesere: Inger Johanne Bredeg Karlsrud og Solveig Falkenberg Krog P A U S E Registrering av Husmannsplassene i Rakkestad: Foreleser Roger Torper Kulturminnekomiteen orienterer: Registreringene i kulturminnedatabasen som nyttige opplysninger i slektsforskningen Forelesere fra Kulturminnekomiteen: prosjektleder Roy Heyerdahl Østfold Historielags Ættehistoriekomitè: Lillian Therese Dybedahl, Turid Førrisdahl, Bjørg Sukken Hansson og Kari Omholdt Henvendelse: mobil:

23 23 Østfold Historielag I N V I T A S J O N Seminar om okkupasjonshistorie 1. samling, Borgarsyssel Museum, 3. okt kl INNHOLD / TEMA Flyktningetrafikk / jødeforfølgelse / holocaust FORELESERE: Mats Tangestuen: Flyktningetrafikk / Carl Fredriksens Transport / jødiske flyktninger Tangestuen er historiker ved Jødisk Museum i Oslo Mona Levin: Familiehistorie / flukten til Sverige Levin er forfatter; ny bok høsten 2015, Mors historie Einar Hals-Gundersen: Forsvarsverkene ved Sarpsfossen og bunkeren på Borgarsyssel Hals-Gundersen er tidl. driftssjef ved Borgarsyssel Museum Ola Jonassen: Feldmannsaken et justismord? Jonassen er tidl. rektor ved Skjeberg Folkehøyskole Seminarleder: Ola Jonassen SEMINARAVGIFT: kr. 100,- (medl.) / kr. 125,- (ikke medl.) PÅMELDING: Østfold Historielag / ) PÅMELDINGSFRIST: 15. sept. 2015

24 Retur: Østfold historielag, Ertevannveien 4, 1890 RAKKESTAD Østfold historielag Ertevannveien 4, 1890 RAKKESTAD Mobil Kontoret er betjent tirsdag kl E-post: Bankkonto: Leder og webredaktør: Thorbjørn Koch Mobil: Telefon: E-post: Meldingsbladet: Ertevannveien 4, 1890 RAKKESTAD E-post: Kontorsekretær: Lillian Therese Dybedahl Mobil: Telefon Østfold historielags styre 2015 Leder: Thorbjørn Koch Nestleder Roy Heyerdahl Kasserer: Eva Boehm Svendstad Sekretær: Marit Gjølstad Wenche Skageberg, Ola Jonassen, Claus Einar Granum Jonassen Varamenn: 1. Nils Bjørnebekk 2. Ivar J. Hauge. 3. Rolf E. Christiansen. Historielag tilsluttet Østfold historielag Askim historielag Tor Idland, Mobil Berg, Rokke og Asak historielag Freddy Fagerholt, tlf Borge og Torsnes historielag Rolf Gulbrandsen, mobil Eidsberg historielag Unni Gangnæs, tlf Foreningen Haldens Minder Arild Stang, mobil Fredrikstad historielag kontakt Svein Skahjem, mobil Hobøl historielag Asbjørn Hjorthaug, mobil Hvaler Kulturvernforening Paul Henriksen, mobil Idd og Enningdalen historielag Eivind Løvås, mobil Kråkerøy historielag Finn G. Engebretsen, mobil Marker historielag Marit Egeberg Krog, mobil Moss historielag Arild Johnsen, mobil Moss Ættehistorielag Bjørn Haugen, mobil Onsøy historielag Ola Larsen, mobil Rakkestad historielag Anne Lise Lien, mobil Rygge Museum og Historielag Helge Aker, mobil Rømskog historielag Kjell Roger Nilsen, Råde historielag John Grimstad, tlf Skiptvet historielag Synnøve Asheim Hansen, tlf Skjeberg historielag Kjell Ingvar Pettersen, tlf Spydeberg historielag Anne Sofie Hoff, mobil Trøgstad historielag Ellen Baastad, mobil Tune historielag Odd Jan Skriubakken, Varteig historielag Oddveig Nilsen, mobil Våler og Svinndal historielag Einar Pedersen, tlf Nr1 Trykk Grefslie as, Mysen, tlf ISSN: X

Referat fra årsmøte i Østfold Historielag lørdag 24. mars 2012 på Elingård i Onsøy

Referat fra årsmøte i Østfold Historielag lørdag 24. mars 2012 på Elingård i Onsøy Østfold Historielag Referat fra årsmøte i Østfold Historielag lørdag 24. mars 2012 på Elingård i Onsøy Reidar Kjølberg ønsket velkommen til årsmøtet på vegne av Østfold Historielag. Wiktor Tvete ønsket

Detaljer

Østfold Historielag ÅRSBERETNING 2011. Varamedlemmer Arne Kristian Aarum, Borge og Torsnes, Grethe M. Helgesen, Kråkerøy, Thorbjørn Koch, Askim,

Østfold Historielag ÅRSBERETNING 2011. Varamedlemmer Arne Kristian Aarum, Borge og Torsnes, Grethe M. Helgesen, Kråkerøy, Thorbjørn Koch, Askim, ÅRSBERETNING 2011 Styret Leder og kasserer Reidar S. Kjølberg, Borge og Torsnes, sekretær Jarle Heed, Idd og Enningdal, nestleder Berit Hogseth, Rakkestad, styremedlem Nils Bjørnebekk, Moss, styremedlem

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007. Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av:

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007. Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av: IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007 Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av: Jens Bakke, leder Hilde Gløckner, nestleder John Solberg, kasserer Anne Sætre Jensen,

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Protokoll. fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl i Randulfstua.

Protokoll. fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl. 18.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag har i 2007 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017 Mandag 30. oktober kl. 19.00 på Berg Ungdomslokale Saksliste 1. Åpning ved leder. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av 2 medlemmer til å skrive under

Detaljer

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund MØTEBOK - Helgeland Historielag Årsmøte 2015 Møte Tid: Søndag 19. April 2015. Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund Deltagere: 21 av lagets medlemmer deltok: Olav Håkon Dybvik, Ester J. V. Ødegård, Rigmor

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet Østfold Venstre. Sted: Utne Camping, Sarpsborg kommune Tid: februar

Protokoll fra årsmøtet Østfold Venstre. Sted: Utne Camping, Sarpsborg kommune Tid: februar Protokoll fra årsmøtet 2007 - Østfold Venstre. Sted: Utne Camping, Sarpsborg kommune Tid: 10-11 februar Antall møtte delegater: Kommune/deltakere Antall Kommune/deltakere Antall Askim 1 (søn) Rygge 1(lør)

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

Referat fra Årsmøtet i Østfold Historielag lørdag 9. april 2011 i kommunehuset, Rakkestad.

Referat fra Årsmøtet i Østfold Historielag lørdag 9. april 2011 i kommunehuset, Rakkestad. Referat fra Årsmøtet i Østfold Historielag lørdag 9. april 2011 i kommunehuset, Rakkestad. Kjell Ludvigsen ønsket årsmøtedelegatene velkommen til årsmøtet og overlot ordet til lederen for Rakkestad Historielag

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik - Den viktigste kilden til den nære fortiden, er de som i dag er gamle! Tor Bjørvik i Hedrum er en av Vestfolds kulturminneildsjeler. Foto: Stefan Brunvatne. Når

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Wilsemedaljør Marit Egeberg Krog gratuleres av Carl Einar Kure

ØSTFOLD HISTORIELAG. Wilsemedaljør Marit Egeberg Krog gratuleres av Carl Einar Kure ØSTFOLD HISTORIELAG Nr. 2 2011 Årgang 35 Opplag 3000 Redaksjonen avsluttet 21.11.2011 Lederens spalte... 2 Kulturminnekart... 3 Referat fra tillitsmannsmøte... 4 Referat fra ekstraordinært årsmøte... 10

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 12. mars 2012 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum DISiTromsø 1/2015 Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum Hansjordnes (Bildet tilhører Perspektivet museum) Medlemsmøter Kalender Neste styremøte: 16.04 Lørdagsåpent på Statsarkivet Statsarkivet

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 11. mars 2013 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 Lørdag 13. august kl. 15:30, etter årsmøtet for Trondrudmarka Vegsamvirke MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig /ØHK 1.5.216-1.5.216 16FJ35 1.5.216 15:44 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Christian Gjerløv A 114 Onsøy Jff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6 9 1 2

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD Vedtatt av årsmøtet 11 april 2017 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND BUSKERUD er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter Referat fra Dachshundtinget Norske Dachshundklubbers Forbund Garder Kurs- og Konferansesenter 27.4.2014 Tilstede: Fra NDF-styret: Leder: Bjørn G. Pettersen Kasserer: Helge Wahlstrøm Nestleder: Cecilie

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Protokoll årsmøte 2012. Side 1 av 5 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Sted Pernille kafeteria, Evje. Dato 1. september 2012, kl 17.30 1. Innledning 1.1 Hyttegrendas leder Jan Ole Urdal ønsket

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 25.febr. 2017

Referat fra Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 25.febr. 2017 Referat fra Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 25.febr. 2017 Møtet ble avholdt på Budor Skistadion - Klubbhuset med 41 medlemmer til stede. Det ble servert suppe, rundstykker, kaffe og kake før årsmøtet

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen

Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen 1. Konstituering av årsmøtet. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å signere protokollen. 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsberetning

Detaljer

: Østfold Historielag sprek olding ØSTFOLD HISTORIELAG

: Østfold Historielag sprek olding ØSTFOLD HISTORIELAG ØSTFOLD HISTORIELAG Nr. 1 2016 Årgang 39 Opplag 2400 Redaksjonen avsluttet 12.07.2016 1926-2016: Østfold Historielag sprek olding... 1 Protokoll fra årsmøte 2016 i Østfold Historielag...6 Arbeidsplan 2016/2017

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr. 2.4.216-2.4.216 16FJ32 2.4.216 14:32 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Geir Lindem A 18 Råde JFF 1 1 5 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 8 1 1 2 Tom Thorvaldsen

Detaljer

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 NHIFs årsmøte 2008 ble arrangert i Kristiansand 5. 8. juni med Kristiansand Havn KF som vertskap. I alt deltok 18 av foreningens medlemmer med 11

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Sted: Scandic Hotel, Tromsø Tid: Fredag 28. februar 2014 kl. 18.00. Leder i Norsk Gordonsetter Klub, Bjørnar Boneng, ønsket velkommen til Tromsø

Detaljer

Rotary Distrikt Månedsbrev nr. 12. Juni 2013

Rotary Distrikt Månedsbrev nr. 12. Juni 2013 Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 12. Juni 2013 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Takk for meg og for all god støtte og hjelp i året som er gått Min periode som distriktets guvernør

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen Buskerud fylkeskommune, avd. 457 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2011 Rica Park Hotell, Drammen 25.01.2011 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Årsberetning for perioden 4. Regnskap 5. Budsjett/ Handlingsplan 6.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet.

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet. MØTEREFERAT Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell onsdag, den 13. mai 2015 kl 18.00 Til stede: 18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014.

Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 25. MARS 2014 Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014. Møtet ble satt kl. 18:15 av styreleder Irene Birgitte Arnesen, som ønsket

Detaljer

Jaktutvalget. Det har vært 26 skyte kvelder for storviltprøven og 577 personer har tatt skyteprøven. Beretningen enst. godkjent.

Jaktutvalget. Det har vært 26 skyte kvelder for storviltprøven og 577 personer har tatt skyteprøven. Beretningen enst. godkjent. Referat fra årsmøte i Eidanger Jeger og Fiskelag 27/1-12. Leder Hans Kristian Halvorsen ønsket velkommen til årsmøtet, og refererte dagsorden.: 1. Valg av dirigent og refent for møte. 2. Årsmeldinger 3.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30.

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 019/07-025/07 Dato: 22.06.2007 Møtested: Sandland skole Tidspunkt: 10:00 - Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Følgende

Detaljer

Innkalling til Årsmøte for 2016

Innkalling til Årsmøte for 2016 1 1 Innkalling til Årsmøte for 2016 2 Troms Elghundklubb Årsmøte for 2016 på Haraldvollen lørdag 11.februar 2017, kl. 13.00. Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling Sak 2 Godkjenning av saksliste Sak

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012 HEI ALLE MEDLEMMER i DIS-BUSKERUD! Det nye året er allerede godt i gang, og vinteren har kommet for fullt med snø og kulde. Det er nydelig ute, men også en fin tid å sitte inne med kirkebøker og folketellinger.

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017

Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017 Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Tirsdag 6.mars 2012 klokken 18.00 Innkallingen sendes ut kun som e-post De vil også være å finne på www.brunlanesjordvanning.no. ÅRSMØTESAKER

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark Askim stadion Båstad Degernes Fredrikstad Halden stadion Halden - Strupebanen Hvaler Kirkøy Kornsjø Kykkelsrud Lisleby Moss - Melløs Moss - Bellevue Moss - Malakoff Moss -

Detaljer

Årsmøte for Cicignon Lokalsamfunnsutvalg 10. mars 2016 Café Bølgen

Årsmøte for Cicignon Lokalsamfunnsutvalg 10. mars 2016 Café Bølgen Cicignon Lokalsamfunn Årsmøte for Cicignon Lokalsamfunnsutvalg 10. mars 2016 Café Bølgen Saksliste 1. Åpning av leder 2. Konstituering av årsmøte: a. Godkjenning av innkalling b. Erklære møtet for lovlig

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.:

Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.: Sted: Hotell Augustin Tidspunkt: Lørdag 8.april kl. 18:00 Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.: 983 569 730 Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighetsorgan. Medlemmer i lokallaget som er registrert

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 18.mars 2014

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 18.mars 2014 HALDEN IDRETTSRÅD Postboks 2105, Brødløs 1760 Halden tlf: 69 18 66 86 tlf: 69 17 49 66 kontakt@halden-idrettsrad.com Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 18.mars 2014 Leder Per Nordlie ønsket alle

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK 2008 Oslo Handelsstands Forening holder ordinær generalforsamling: Onsdag 30. april 2008 kl. 19.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate 37A, 4. etg, 0162 Oslo INNKALLING

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik ÅRSMØTE 2013 Lindesnes historielags årsmøte Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to til

Detaljer

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Ås Turlag ønsker velkommen til årsmøte tirsdag 15. mars kl 19.00 i Ås kulturhus, lille sal. Her finner du sakspapirer til årsmøtet. Det er ikke kommet inn noen forslag

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Korpsavisa ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL!

Korpsavisa ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL! ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL! Tema var kjent for mange av oss som har vært på tidligere årsfester; BAD-TAST. Og vi kan absolutt konkludere med at det er utrolig mange i Hobøl skolekorps som har dårlig

Detaljer

Etter årsmøtet viser Grethe Myrabakk bilder fra bygda vår

Etter årsmøtet viser Grethe Myrabakk bilder fra bygda vår Å rsmøte i Mosvik historielag Tirsdag 28. februar 2017 kl 19.00 Etter årsmøtet viser Grethe Myrabakk bilder fra bygda vår Sakliste for årsmøtet 1. Konstituering. Valg av møteleder og referent 2. Årsmelding

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjømsund Velforening 2010.

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjømsund Velforening 2010. Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjømsund Velforening 2010. 1. Formannen ønsket velkommen til årsmøtet. Han fortsatte med å gi anerkjennelse og uttrykke beundring for den formidable innsatsen Arve Hammerøy,

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Tore J. Mehl Per

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 Lørdag 9. august kl. 15:30 MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010.

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Årsmøtet ble åpnet kl. 1600 av styreleder Bjørn Egil Skar. Han ønsket alle velkommen og orienterte så om aktuelle saker: - Det har

Detaljer

Følgende medlemmer og varamedlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Else-Kathrine Hveding

Følgende medlemmer og varamedlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Else-Kathrine Hveding Halden kommune Utvalg: Møtereferat Arbeidsutvalg for hundreårsjubiléet for kvinnelig stemmerett Møtested: Møterom 1, 1.etg., Rådhuset, Storgt. 6 Dato: 29.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Følgende medlemmer og

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo A. Åpning Styrets formann, Arild Kristiansen, ble valgt til møteleder. Svein Erik Bakken og Marit Dietrichson

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer