Referat frå Kommunalt FAU Klepp kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat frå Kommunalt FAU Klepp kommune"

Transkript

1 Referat frå Kommunalt FAU Klepp kommune Dato: 15. januar 2015 Stad: Klepp Rådhus Møtedeltakarar: Skule: Namn: e-post: Til stades Bore Thomas Olafsrud Bore U Sissel Helen K Thomassen x Engelsvoll Hanne Valebjørg X Horpestad Roy Ove Svarstad Idar Håland Kleppe Tormod Fjelde John-Inge Korsvik Klepp U Øyvind Braut - Leiar X Einar Refsnes X Orre Tine Aase X Orstad Steinar Evje Susanne Bærheim Tu Siv Dalbye X Vasshus Hans Kristian Jakobsen X Barnehage: Bore Elsi Hegglund Camilla Austrått - leiar Borsheim Kjell Værnes X Engelsvoll Christine Dyrli X Horpestad Har ikkje eigen repr. Kleppe friluftsbhg Ane Hatteland Nese X Stian Him Lyngmarka Hege Veronica Dahle X Myrsnibå Jan Benestad Kjetil Nes Orre Anita Holen Elisabeth Fuglestad Orstad Ruth Fuglestad Steinar Lothe Hodne X Steingarden Roger Nese X Storhaug Else Berit Hattaland Marit Irene K Haugstad X Sørhellet Beate Braut Anne Brit Lura Ranghild Byberg Tu Arne Bill Vasshus Ine Knutsen Stenevik X Private: Espira Sebastian Nordvall Ormadalen Kleppestemmen Gunvor H Bjørkhaug Markå Tjøttaparken Silje Sandanger - Leiar X Vasshus gbh. Per Eyvind Fjordholm Vibå musikkfam. Kommunalsjef Trond Roy Pedersen X Barnehagesjef Åse Kyllingstad Hatteland X Ass.kommunalsjef Sigrud Aukland Hovudutvalsleiar Olav Røysland Einar Erga Saker Ansvar for å følgja opp x Tidsfrist

2 Sak 17/2014/15 Val av nye leiarar for kommunalt foreldreutval skule og barnehage Øyvind Braut er ny leiar for skule og Silje Sandanger for barnehage (Ine Knutsen Stenevik, vara). Sak 18/2014/15 Korleis arbeider nå Kleppebarnehagane og Jærskulen for læringsdeling og utvikling? Kva kan FAU i barnehagane og skulane læra av dette? Ta med eit tiltak som FAU i din barnehage og skule arbeider med og som de trur andre FAU kan læra av. - Storhaug bhg: Kafêdialog 6 8 personar på kvart bord - ei problemstilling, dei noterer ned moment. Roterer etter ca 5 minutt. - Arrangement skaper godt læringsmiljø, trivsel og sosiale relasjoner. - Beredskap dersom t.d. skule leggast ned eller byggast på. - Mobbeforebygging: Respektprogrammet o a som tema. - Felles foreldremøte: Rus, mobbing, internett og sosiale media, vera foreldre for elevar første gang. - Læringsmiljøet: Korleis kan FAU bidra betre? Kvantiteten er på plass. Kan FAU etterspør kvaliteten? - Fråfall i vidaregåande skule: Bør vera utgangspunkt både for bhg og skule. - Gjer merksam overfor foreldre at dei kan følga opp eigne born betre. Stilt krav til. - Delta på hovudutvalsmøta for å vita kva som skjer, men også for å bli kjent med politikarane. Då er det lettare å ta opp saker med politikarane. - Kan FAU ta opp korleis foreldra bidreg til å følga opp born/elevar, at dei har leggetidsvaner, frokostvaner m m. - Engelsvoll: 3 rep frå kvart trinn. Sett psykososialt miljø på dagsorden. - Engelsvoll skule har skuleavisgruppe, dugnadsgruppe, ope hus-gruppe med 2 arr i halvåret, delt i 1-2, 3-4, foreldre har plikta oppmøte og lagar mange aktivitetar. Har gitt positiv effekt på samhald foreldre-elevar-skuletilsette. -Tu skule: Årshjul blir sett opp i starten av skuleåret. Laga ein brosjyre der dette er med. Jfr. Tu si heimeside. - Heimegrupper. Nå vart Kommunalt foreldreutval delt. Kommunalt foreldreutval barnehage: Sak 19/ 2014/15. Kva kan kommunalt FAU bidra med inn i Være saman. - Noko av det same som i forrige sak - FAU kan vera med å bidra til å få ut info til alle foreldra (t.d. om løvelova, foreldremøter m.m.). -Framsnakka satsinga. - Viktig med gode foreldremøte, der alle møter. Tema, tidspunkt, mat, organisering, aldersinndelt. - Den autoritative vaksenstilen er like aktuell og viktig for foreldra. Livet til barna sluttar ikkje kl om ettermiddagen. Kommunalt foreldreutval skule: Sak /15 - Kva vart resultata av nasjonale prøver? Korleis følger FAU bli involvert i oppfølginga av resultata? - Trond RP gjekk igjennom resultata for 5., 8. og 9. steget. 5. steget er tilfredsstillande. Bore skule og Engelsvoll skule gjer det veldig godt. Bore skule har laga eit oppsett over kvifor dei meiner dei får gode resultat. Dette blir sendt ut med referatet. Resultata på 8. og 9. steget er veldig vekslande. Enkelte skular har gode resultat i eit fag, og ikkje tilfredsstillande i eit anna. - Skulane gjennomgår den enkelte elev sine prøver og gir tilbakemelding til elevar og foreldre. Dei ser også om det er område dei gjer det godt på eller som må forbetrast for heile klassen eller steget. - FAU skal forventa å få resultatoppfølging frå rektor og drøfting av dette. - Kva kan FAU bidra med: Trond

3 - Forventningar til oppfølging. - Ha ein gjennomgang av frå skulen si side om kva foreldre kan bidra med. - Foreldra sitt bidrag kan vera meir tilrettlegging enn fagleg: Kan dei laga felles reglar eller oppmodingar for innetid, leggetid; sikra at elevane et frokost og har med mat på skulen, etterspør og ver interessert i elevane sitt faglege arbeid på skulen - Bruk av mobiltelefon og t d ipad på nattestid. Nokre foreldre er øvegidde over kva tid deira born får meldingar på sein kveld eller natt og deira born må legga tlf att når dei legg seg. - Kan foreldra særleg dei to siste åra tala med elevane om amisjonar for karakternivå? - Ønskeleg at det står nokre råd til foreldra på neste skulerute. Trond Det var stort engasjement, og FAU-representantane ville helst ikkje gå heim :-) Neste møte: 30. april kl Referentar: Åse K H og Trond R P

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET Møtedato: 19.03.2014 Utskrift: Stad: Salongen Til

Detaljer

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane Plan for det psykososiale skulemiljøet til elevane Tellnes, januar 2015 FORORD Visjonen til Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Trivsel og tryggleik

Detaljer

Respekt på Rommetveit skule

Respekt på Rommetveit skule Respekt på Rommetveit skule Frå og med hausten 2014 er Rommetveit skule ein RESPEKT-skule. Det vil seie at RESPEKTprogrammet skal vere gjennomgåande i heile vår kultur og alt vårt arbeid. RESPEKT er ikkje

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TELLNES SKULE TSK Forord Skulen sin visjon: Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Her på skulen kan vi ikkje godta at nokon

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Frå tre små til ein stor.

Frå tre små til ein stor. Frå tre små til ein stor. TO PARALLELLE PROSESSAR: SKULESAMANSLÅING OG PALS. PALS - kon nferansen 2010 FRÅ FLEIRE PERSPEKTIV Skuleeigar Leiinga ved skulen Tilsette og PALS-teamet sine erfaringar Tilbakemeldingar

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Møtte ikke: Anita Bue, politisk valgt Sandra Trindborgholen, nestleder elevrådet. Sak 1 Endring av skoleruta for 2014/ 2015. Ny ble delt ut.

Møtte ikke: Anita Bue, politisk valgt Sandra Trindborgholen, nestleder elevrådet. Sak 1 Endring av skoleruta for 2014/ 2015. Ny ble delt ut. Referat fra møtet i Samarbeidsutvalget ved Østgård skole 28.11.13 Tilstede: Tuva Pedersen Smedsrudhagen, elevrådet Anett C Pugerup, nestleder FAU Tone C Glader, SFO-leder Oddrun Clason, lærerrepresentant

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05 GOD RUSFOREBYGGING Et temamagasin om kommuner og rusarbeid RUSFOREBYGGENDE ARBEID EN DEL AV FOLKEHELSEARBEIDET S 04 VEILEDER til støtte og hjelp S 08 Kommunene og alkoholpolitikken s 05 Tidlig intervensjon

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter Alle barn, unge og familier i barnehage og skole skal møtes som enkeltindivider og enkeltfamilier uavhengig av sosial, etnisk og religiøs

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer