Kunstplan for Norges Handelshøyskole Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunstplan for Norges Handelshøyskole Bergen"

Transkript

1 Kunstplan for Norges Handelshøyskole Bergen Harald Fenn og Jeremy Welsh konsulenter KORO 1

2 2

3 INNHOLD 1. Kunstutvalgets sammensetning 2. Norges Handelshøyskole Bergen 3. Kunstens overordnede mål 4. Valg av sted for kunsten 5. Valg av fremgangsmåte 6. Budsjett 7. Fremdriftsplan 8. Presentasjon av kunstnere til konkurranse og direkte oppdrag 3

4 1. Kunstutvalgets sammensetning Harald Fenn, kunstkonsulent (leder), KORO Jeremy Welsh, kunstkonsulent, KORO Kristin Risvand Mo, brukerrepresentant, NHH Øyvind Grimsrud Sævig, brukerrepresentant / student, NHH Anne Russell Bøthun, arkitekt Per Jørgen Østensen, Statsbygg Prosjektansvarlig Mari Aarre, KORO 4

5 2. Norges Handelshøyskole, Bergen Norges Handelshøyskole (NHH) er en statlig vitenskapelig høgskole, opprettet i Bergen i NHH er sammen med de tilknyttede sentrene, SNF (Samfunns- og næringslivsforskning) og AFF (Administrativt Forskningsfond), Norges største senter for forskning og utdanning innen økonomi og administrasjon. Høyskolen har over 3000 studenter og rundt 400 ansatte. NHH har holdt til i nåværende lokaler i Sandviken siden 1963, og siden 1978 har betydelige deler av virksomheten måttet foregå i leide lokaler. Nå skal hele skolens virksomhet samlokaliseres ved et nytt tilbygg. Nybygget blir plassert inntil dagens hovedbygg mot sør, i retning Bergen sentrum. Bygget blir på fem etasjer, inkludert kjeller, med et totalt areal på ca kvm. Norges Handelshøyskole ligger på høydedraget over innseilingen til Bergen og ved hovedinnfartsåren til Bergen fra nord. Beliggenheten gir en mulighet til å skape et campusområde av internasjonalt format. En høyderygg mellom Helleveien/Åsaneveien og NHH danner en naturlig avgrensing mot øst, mens terrenget faller kraftig mot vest. Denne landskapsryggen danner et sammenfallende element med bygningsmassen, synlig fra sjøsiden og fra syd. 5

6 Nybygget gir nye fasiliteter for studentene i form av lesesaler, grupperom, nye auditorier og et nytt serveringsareal ute og inne, kollokvierom, studentkontorer og administrasjon. Tre av NHHs institutter flytter inn i nybygget (Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, Institutt for samfunnsøkonomi og Institutt for strategi og ledelse), i tillegg til deler av administrasjonen. De to andre enhetene i NHH, SNF og AFF, får også plass i bygget. 3. Kunstens overordnede mål Den nye kunsten som skal tilføres NHH må ha som mål og aktivt stille spørsmål som berører, skaper engasjement og undring. Kunsten må ha som mål å gå i dialog med institusjonen og forsøke å bruke NHH som råmateriale for slik å gjenspeile noe av institusjonens virksomhet. Kunsten må ikke være passivt dekorerende/forskjønnende, men skal aktivt stille spørsmål og på den måten berøre og skape engasjement og undring. Utvalget påpeker behovet for at kunsten må kommunisere godt med studentene ved NHH og ønsker derfor målbevisst å invitere unge kunstnere til konkurranse om kunst til det store allrommet. At NHH er en studieinstitusjon med en sterk internasjonal profil bør reflekteres inn i kunstprosjektet. Kunsten bør samtidig reflektere stikkord som: solid, anerkjent og kvalitet; stikkord som NHH kjenner seg igjen i og forholder seg til. 6

7 Selv om kunsten som utgangspunkt kan ha et konseptuelt utgangspunkt er utvalget enig om at den må ha en sterk visuell tilstedeværelse. Den skal synes. 4. Valg av sted for kunsten Allrommet I det store allrommet, som blir nybyggets hjerte, ønsker utvalget et stort og tydelig kunstprosjekt. Rommet ligger i midten av nybygget, omkranset av kantine, kontorer og auditorier og er et stort, åpent rom over to plan. Her kommer man inn/ut fra det største auditoriet, Aud max, og ned fra kantine. Fra eksisterende bygg til nybygget kommer man inn i plan med kantine og skuer utover allrommet. Slik sett binder allrommet på en måte nytt og gammelt bygg sammen. 7

8 Allrommet med trapp opp til kantine og (mot høyre) gang til gammelt bygg. 8

9 Rommet kan ses fra to plan og vil fungere som vrimleområde og sosialscene for studenter, ansatte og besøkende. En stor fondvegg i betong (h: 7 m x b: 13 m) gir mulighet for monumentale prosjekter, men både vegger gulv og himling kan tas i bruk ved et evt kunstprosjekt. Allrommet med betongveggen og trapp fra kantine. Kantine med trapp ned til allrommet. 9

10 Uterommet Utvalget ønsker et kunstprosjekt for uterommet mellom nytt og gammelt bygg. Uterommet mot nord mellom nytt og gammelt bygg er en naturlig del av det store allrommets vrimle-området med direkte utgang fra allrommet og skaper en fin ute/inne situasjon som kan benyttes som arena for kunsten. Gjennom glassfasaden vil uterommet være svært godt synlig og tilgjengelig Uterommet omkranses av tre vegger. To er betongfasader på eksisterende bygg. Den tredje er glassfasaden inn mot allrommet. Betongfasaden på eksisterende bygg blir svært synlig inn mot allrommet gjennom glassfasaden, og gir en tydelig og synlig arena for et kunstprosjekt. Betongfasaden blir på en måte også en fondvegg for allrommet og blir et blikkpunkt både for uterommet og allrommet. Det vil også være mulig å ta i bruk bakkeplan i uterommet som arena for et kunstprosjekt, evt en kombinasjon vegg/bakkeplan. I enden av uterommet er det et fordreiningsbasseng. Hele uterommet inkl fordreiningsbasseng = BxL 8Mx43,5M= 348m2 Eksklusiv arealet for fordreiningsbasseng = = BxL 8Mx37M= 296m2 Det er ikke ønskelig at glassfasaden brukes til et kunstprosjekt da dette trolig vil komme i konflikt med kunsten i allrommet. Uterommet med glassfasade mot allrom til venstre og betongfasade til høyre. 10

11 Plan uterom Uterom med glassvegg mot allrommet 11

12 Oppriss fasade eksisterende bygg Glassvegg sett fra allrommet 12

13 Glassmerking Utvalget ønsker også å lage et mindre kunstprosjekt knyttet an til merking av glass innvendig. Alt innvendig glass skal merkes med såkalt universellmerking for fortrinnsvis svaksynte. Her ligger det allerede prosjekterte midler i byggebudsjett og kunstprosjektets oppgave blir å omforme den universelle merkingen av glass til kunst. Utvalget ser for seg merking av glass som muligens et tekstprosjekt hvor all merking for eksempel er omarbeidet til tekststriper. Prosjektet må utføres i nært samarbeid med entrepenør og arkitekt. 13

14 5. Valg av fremgangsmåte Allrommet Utvalget ønsker en lukket konkuranse om kunst til det store allrommet. Utvalget har valgt ut fire kunstnere som inviteres til en lukket konkurranse ut ifra kriterier nevnt ovenfor. Det er satt av kr i konkurransehonorar pr. kunstner. Totalramme for kunst til allrommet er kr De fire kunstnerne er: Marianne Heier Thomas Hestvold Tone Myskja David Batchelor Uterommet Utvalget ønsker en lukket konkuranse om kunst til utrommet mot nord. Utvalget har valgt ut fire kunstnere som inviteres til en lukket konkurranse utifra kriterier nevnt ovenfor. Det er satt av kr i konkurransehonorar pr. kunstner. Totalramme for kunst til uterommet er kr De fire kunstnerne er: Lello//Arnell Toril Johannesen Lotte Konow Lund Anders Sletvold Moe 14

15 Glassmerking Utvalget ønsker et direkte oppdrag til en kunstner som får i oppgave å lage et kunstprosjekt knyttet til merking av glass interiørt. Det er satt av kr til skissehonorar for prosjektet. Det er satt av kr som totalramme for omarbeidelse av glassmerking. Kunstner er: Kurt Johannesen 15

16 6. Budsjett (Oppdragssum kr ) Administrative utgifter (15%) Konsulenthonorar 10% % Arbeidsgiver avgift Reise konsulenter Representasjon Reserve Sum Kunstrelaterte utgifter Kunst allrommet Kunst uterommet Kunst merking glass % BKH (av ) Konkurranse/skisse honorar Andre konkurranseutgifter Reise/opphold kunstnere Skilting Fotodokumentasjon/trykk Reserve Sum Sum totalt

17 7. Fremdriftsplan 30. oktober 2011: Ferdig godkjent kunstplan. Kunstnere inviteres til konkurranse og direkte oppdrag 14. november 2011: Kunstnere inviteres til informasjonsmøte på NHH, Bergen 15. mars 2012: Innlevering konkurranseutkast og skisseutkast direkte oppdrag 1. april 2013: Ferdigstillelse av kunstprosjektene i henhold til byggets fremdrift. 17

18 8. Presentasjon av kunstnere til konkuranser og direkte oppdrag Allrommet Marianne Heier Thomas Hestvold Tone Myskja David Batchelor Uterom Lello//Arnell Toril Johannesen Lotte Konow Lund Anders Sletvold Moe Direkte oppdrag Merking glass: Kurt Johannesen 18

19 Marianne Heier Pengene er materialet og gaven er teknikken i Marianne Heiers arbeid. Prosjektene hennes består av intervensjoner og arkitektoniske installasjoner, og tilbys som gaver til utvalgte institusjoner i og utenfor kunstscenen. De introduseres litt som trojanske hester i mottakerinstitusjonen, og medfører fysiske og strukturelle endringer i institusjonens dagligliv. Hensikten er å representere et konkret, materielt alternativ til en etablert orden; å belyse blindsoner i institusjonens praksis og identitet. Spenningen mellom kulturell og økonomisk kapital er ett av hovedtemaene i arbeidene hennes. Heiers kunstprosjekter er ment for å aktivere eller lade allerede eksisterende sammenhenger ved å introdusere ny energi, noe som fører til konkret fysisk forandring. Saganatt Et av prosjektene har vært en gave til det kulturhistoriske museet Maihaugen på Lillehammer. Arbeidet heter «Saganatt» og tar utgangspunkt i de første oljefunnenes revolusjonerende betydning for norsk økonomi. Oljeutvinningen førte til en eksplosiv oppgradering av levestandarden for alle samfunnsklasser i Norge, noe som er tydelig i Maihaugens nyere avdeling Boligfeltet. Når historien om Norge fortelles, foretrekkes likevel en historieforståelse der den norske befolkningen har fortjent sin posisjon som verdens rikeste land gjennom hardt arbeid, nøysomhet og utvikling av kompetanse gjennom mange hundre år. «Saganatt» knytter både kunstneren og Maihaugen til det nye norske landskapet vi alle er en del av: Oljenasjonen Norge. Saganatt, et stykke asfaltert, vei gitt i gave til Maihaugen. 19

20 Asfaltskulpturen Saganatt handler om et brudd. En radikal endring som fant sted foran alles øyne, men som likevel ser ut til å representere et blindfelt i norsk kultur og selvbilde. Det første sikre oljefunnet på norsk sokkel i Nordsjøen i 1968 var en hendelse som nærmest over natten sendte Norge inn i en drømmeaktig fremtid landet var helt uforberedt på. Det var starten på Oljeeventyret. Skulpturen vil inngå i Maihaugens samlinger på lik linje med bygninger og andre gjenstander i museet, og vil synliggjøre og påminne oss om det voldsomme bruddet som fant sted i forbindelse med oppstarten av oljeutvinningene på norsk sokkel. Andre arbeider Crew En annen gave er et nytt pauserom for museumsvertene ved Nasjonalgalleriet, som er en del av Nasjonalmuseet. Gaven er gitt fra Heier til Nasjonalmuseet for Kunst, og består i påkostningen av et nytt pauserom for museumsvertene ved Nasjonalgalleriet, som er en del av Nasjonalmuseet, hvor Heier selv inntil nylig har arbeidet som vert. For egne penger har hun engasjert to arkitekter som har planlagt et fantasifullt og moderne oppholdsom som skal erstatte de relativt enkle lokalene som ble brukt til dette tidligere. Samtidig som gaven fungerer som et bidrag til vertene, er den også et spark til institusjonen, som har langt mer moderne pauselokaler for ansatte i høyere stillinger, andre steder i museet. Som en del av prosjektet har Heier laget en film hvor hun intervjuer tidligere museumsvertkolleger fra Kunstindustrimuseet. Her forteller vertene, som er nyutdannede kunstnere og akademikere, om sine egentlige interesser og talenter som de dyrker utenfor arbeidstiden, og som de håper å kunne leve av på sikt. Slik blir vi minnet om spriket mellom vertenes kompetanse og deres relativt enkle arbeidsoppgaver. På denne måten fungerer Crew også som en dokumentasjon over et 20

21 voksende fenomen, nemlig overproduksjonen av kunstnere og humanister fra utdannelsesinstitusjonene, og mangelen på relevante stillinger disse kan tre inn i samfunnet. I et annet prosjekt Heier gjennomførte i Milano i 2000 ble betrakteren stilt ovenfor en stor haug med 1000-Lire-sedler som Heier månedene i forveien hadde tjent på forskjellige småjobber. Seddelhaugen var omsluttet av et tett gardin, og galleripersonalet hadde instruks om ikke å hindre de besøkende i å ta med seg noe av pengene. Om de gjorde det var opp til deres egen samvittighet, et dilemma som kanskje ble enda sterkere hvis man leste en vedlagt tekst om hvordan kunstneren hadde ervervet dem. Arbeid, ervervelse av verdier, og donasjonen av disse til forskjellige formål er et gjennomgående tema i flere av Heiers prosjekter. Hennes prosjekter fungerer både som rent økonomiske eller materielle donasjoner, og som symbolske handlinger. I tillegg til gavenes faktiske betydning for mottakeren, kan de også vekke generelle refleksjoner omkring verdier i videre forstand og kunstneres delaktighet i en større sosial virkelighet. At Heier faktisk finansierer prosjektene gjennom eget arbeid i ordinære stillinger og at gavene ikke er skaffet til veie gjennom sponsing eller selskapelig fundraising, er helt avgjørende for hvordan de fungerer. Heier stiller sin egen kropp og sin egen tid til rådighet i prosjektene sine, som sånn sett ikke bare omfatter selve gavene, men også måten hun har skaffet midlene på. Ved at kunstnerens egen hverdag trekkes inn som en del av verket gir hun dem paradoksalt nok en personlig og nesten biografisk dimensjon. 21

22 CV Marianne Heier Enebakkveien OSLO NORWAY Istituto Artistico dell Abbigliamento Marangoni (Milan, Italy) Accademia di Belle Arti di Brera (Milan, Italy) 07 - Research fellow, Oslo National Academy of the Arts SOLO EXHIBITIONS 10 Jamais - Toujours - Stenersen museum, Oslo, Norway 08 SAGA NIGHT - Maihaugen Museum of Cultural Heritage, Lillehammer. Curator P. G. Eeg-Tverbakk WALDGÄNGER - public art project, KORO PROMESSE DE BONHEUR - public art project, Oslo Art Academy 07 PIONÈR - Rom for kunst og arkitektur, Oslo. Curator P. G. Eeg-Tverbakk 06 AK28/ Liljevalchs Konsthall, Stockholm 05 CREW UKS, Oslo A DROP IN THE OCEAN Public art project. Bjørvika and Sagene public baths, Oslo 04 SUPPLY & DEMAND CareOf, Milan, Italy. Curator A. Pioselli 03 FEATHERWEIGHT Nattgalleriet, Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand 02 A COMMON COLD Galleria Luigi Franco Arte Contemporanea, Turin, Italy. Curator G. Bertolino. IN ABSENTIA II with S. Hermansen, Galleri F15, Jeløya 01 IN ABSENTIA I with S. Hermansen, Galleri F15, Jeløya 00 DO YOU HAVE A LIGHT? G9, Oslo CRACKING CONCRETE Galleria Fabia Calvasina, Milan, Italy WALLFLOWER (Performance) Galleri F15, Jeløya 99 EXOTICA Zone c/o Graffio, Bologna, Italy. Curator S. Ferri 98 GALLERIA MARCONI, Cupra Marittima (AP), Italy. Curator S. Ferri TANGO! Galleria Luigi Franco Arte Contemporanea, Turin, Italy. Curator G. Bertolino PERUGI ARTECONTEMPORANEA, Padova, Italy. Curator S. Zannier GROUP EXHIBITIONS 10 SNAPSHOTS ON TOURISM - HIAP, Helsinki, Finland. Curators M. Jaukkuri and M. Muukkonen 09 EN HELT ALMINNELIG UDSTILLING - Galleri Overgaden, Copenhagen. Curators C. Høgsbro Østergaard and K. Bolt Rasmussen. GOING TO MARKET - Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden, Norway. Curator C. Ugelstad KUNSTEN Å FALLE - Preus Museum, Horten, Norway. Curators J. Ekeberg and E. Byre TRANSAKSJONER (DEL 2) - Office for Contemporary Anarchy, Moss, Norway. Curators T. Kvam and P. Bjelke Andersen PROTECTIVE COLORATION - CCS/ Bard College, Annandale-on-Hudson, USA. Curator N. Vicario HYPOCRISY: THE SITE SPECIFICITY OF MORALITY - National museum for art, architecture and design, Oslo, Norway. Curators S. Högkvist and K. Koyoh 08 OIL - WELFARE & FAIR OIL - Garanti Gallery and Platform Garanti, Istanbul, Turkey. Curator CuratorLab 07 22

23 THE PRICE OF EVERYTHING Whitney Independent Study Program, New York. Curator M. Braathen MANIFEST 2007 TWT, Oslo ALLE PARETI NIENTE Fondazione Anna Valeria Borsari, Milano ASKER TRAFO, Asker. Curator N. Nerdrum CROSS TALKING Christiansand Kunstforening, Kristiansand. Curator A. Langhelle 06 PROSJEKTROMMET 93 06, F15/ Bryggerihallen Moss POST NORA Today Art Museum, Beijing. Curator Wang Baoju 05 THE GIFT Sparwasser HQ, Berlin. Curator I. Kierulf and H. M. Nordby ARTISTIC STRATEGIES FOR AN ECONOMY IN CRISIS Galleria Civica, Trento. Curator M. Senaldi and P. L. Sacco HAPPY PAPPY Magazine project. Curator M. Stahl CALCULATED RISKS OCA/ Kunstnernes Hus, Oslo FARVEL NORGE Bodø Kunstforening, Bodø TRANSPOSITIONS Skur 71, Bjørvika, Oslo. Curator S. Liverud 04 BIENNALE SYD Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand. Curator E. Høyersten 03 ART TO THE PEOPLE National Touring Exhibitions; Bergen Kunsthall, Kunstnernes Hus, Bomuldsfabriken, Tromsø Kunstforening. Curator J. Ekeberg START Centro arte contemporanea Cavallese, Trento, Italy. Curator O. Berlanda 02 COLLECTOR S ITEM/ PRIVAT EIE Galleri F15, Jeløya. Curator S. Hofsvang WHEN SUMMER IS ALMOST GONE Arendal Kunstforening, Arendal, Norway 01 UKS-BIENNALEN UKS, Oslo. Curator A. Kroksnes COMPLETELY CONFIDENTIAL Galleria Comunale Arte Contemporanea, Città di Castel S. Pietro, Italy. Curator A. Pioselli MANIFESTAZIONE Care of, Cusano Milanino. Curator G. Scardi G9 STREK Galleri uten navn, Oslo 00 G9-ALE III/ OSLO OPEN G9, Oslo PERISCOPIO Milan, Italy. Curator F. Tedeschi and A. Madesani STANDART Nordic performance festival, Gothenburg, Sweden. Curator SubBau VEDERE VOCI Luigi Franco Arte Contemporanea, Turin, Italy. Curator G. Bertolino 99 VIDEO NIGHT G9, Oslo OFFICINA EUROPA Cesena, Italy. Curator R. Barilli HØSTUTSTILLINGEN 1999 Kunstnernes Hus, Oslo LUOGO COMUNE Milan, Italy. Curator A. Pioselli and G. Scardi 98 NOT TOO BAD Perugi Artecontemporanea, Padova, Italy. Curator G. Bartorelli NO MAN S LAND Perugi Artecontemporanea, Padova, Italy. Curator S. Ferri and G. Bartorelli QUI, LA, OVUNQUE Comune di Viconago Cadegliano, Varese, Italy. Curator Vegetali Ignoti DISOCCUPATE LE STRADE DAI SOGNI Perugi Artecontemporanea, Padova, Italy. Curator A. Galasso 97 NUOVA EDIZIONE Gardone Valtrompia, Brescia, Italy PAESAGGIO A NORD OVEST Fondazione Pistoletto, Biella, Italy 202 PROGETTI Comune di Biella, Italy XXIV PREMIO SULMONA Palazzo dell Annunziata, Sulmona, Italy. Curator M. Bignardi ORIGINI Galleria Monopoli, Pavia, Italy. Curator C. Galli, Leonida and D. Vescovi TRANSACCADEMIA Palazzo delle Stelline, Milan, Italy. Curator V. Ferrari and A. Cavaliere 96 CRONICO Centro Storico/ Aqualunga, Gardone Valtrompia, Brescia, Italy PREMIO SAN CARLO BORROMEO Palazzo della Permanente, Milan, Italy. Curator F. Tedeschi/ L. Caramel/ M. Di Stasio ARTE E BELLEZZA IN FABBRICA Palazzo Te, Mantova, Italy. Curator F. Squatriti and V. Ferrari 95 S.P. 95 Galleria Diecidue, Milan, Italy PLANNED EXHIBITIONS AND PROJECTS 10 W17, Oslo. Curator I. Kierulf HIAP, Helsinki: Snapshots on Tourism. Curators M. Jaukkuri and M. Muukkonen 11/12 Nasjonale Turistveger. Public art project GRANTS AND SCHOLARSHIPS 23

24 07 Ingrid Bäck Langaard s foundation Programme for research fellowship in the arts Vederlagsfondet project support 05 Biennial artist s scholarship, State of Norway Office for Contemporary Art Norway, International support Norwegian Culture Fund Vederlagsfondet, project support 04 Norwegian Culture Council, project support Vederlagsfondet, project support BKH, project support Office for Contemporary Art Norway, exhibition support 03 Vederlagsfondet, project support Lorch-Schives legacy 02 Vederlagsfondet, project support Annual artist s scholarship, State of Norway Norwegian Culture Fund 01 Ambrosius scholarship, Unge Kunstneres Forbund Vederlagsfondet, public financial support for specific project 00 Vederlagsfondet, public financial support for specific project Sleipnir travellers grant for Nordic artists 24

25 Thomas Hestvold Thomas Hestvold er først og fremst kjent for sine abstrakte malerier, men han arbeider også idebasert og benytter flere ulike materialer i fremstillingen av sin kunst. Hestvold er en kunstner som evner å arbeide monumentalt i ulike materialer med flere betydningslag flettet inn i arbeidene. Han har lang fartstid som kunstner og flere store kunstprosjekter bak seg Den Norske Ambassaden i Brussel Ambassaden ligger vis a vis EU,s hovedkvarter med utsikt til EU parlamentet. Arbeidet er plassert i trappeløp fra resepsjonen opp til ambassadens store møterom. Arbeidet er på 6 m høyde, 4 m bredde og er utført som tegning på stål plater, tegningen er spart ut mens stålet er rustet ved oksydering. 25

26 Motivet er en bearbeidelse av de eldste plantegninger fra bygging av Nidarosdomen og speiler på denne måten Norges kulturelle og kristne historie. Bruk av stål som materiale kan leses som et bilde på Norge som sjøfarts og handels nasjon. Både gjennom valg av motiv og materiale viser Hestvold stor forståelse for Norge som kultur og handelsnasjon ikke minst plassert i Norges viktigste ambassade i Europa. 26

27 27

28 Bøler kirke 2011 I sitt siste prosjekt som ble ferdigstilt august 2011 har Hestvold laget et 14 meter langt glassmaleri til Bøler kirke. Arbeidet har tornekronen sentralt plassert, bakgrunnen er laget med utgangspunkt i google-earth kartbilder fra Bethlehem, Nasaret, Kaana, Kapernaum, Getsemane, og Golgat. Disse er bearbeidet i photoshop og trykket på glass. Fargene tar utgangspunkt i kirkeårets farger. Tornekronen er i antikk glass og ligger som et relieff opp på det digitalt trykkete glasset.. 28

29 Arendal Kulturhus Maleri i marmorella teknikk malt rett på vegg. Marmorella er et sparkel støv som kan tilsettes farge. Tegningene er utført med en frese maskin som lager spor i marmorellaen, her legges farget marmorella, dette igjen pusses ned så flaten blir plan.. Arbeidet plassert i vestibylen er ca 3x 16 meter og strekker seg over 3 etasjer. 29

30 CV Thomas Hestvold Født 1957 i Oslo, bor og arbeider på Vestre Sandøya utenfor Tvedestrand. E-post: Tlf: Utdanning: 1983 Cand mag. Universitetet i Bergen Kunstskolen i Rogaland Kunstakademiet i Trondheim Vestlandets Kunstakademi School of Visual Arts, New York Separatutstillinger: 2010 Kabuso, Øystese Galleri Gann, Sandnes 2008 Galleri Kunst1, Sandvika 2007 Galleri Åkeren, Kongsberg 2006 Galleri Christian Dam, Oslo 2005 Risør Kunstforening 2004 Kunstnerforbundet, Oslo 2003 Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand 2000 Galleri Bomuldsfabriken, Arendal Stavanger Kunstforening 1999 Stavanger Kulturhus, Sølvberget Galleri Wang, Oslo Galleri Tvedstrand 1998 Galleri Langegaarden, Bergen 1996 Galleri Wang, Oslo Risør Kunstforening 1995 Galleri Sølvberget, Stavanger 1994 Galleri Langegaarden, Bergen Galleri Bomuldsfabriken, Arendal 1993 Galleri Wang, Oslo Trondhjems Kunstforening 1992 Galleri Tvedestrand Stavanger Kunstforening 1991 Galleri Langegaarden, Bergen 1990 Galleri Sølvberget, Stavanger 1988 Unge Kunstneres Samfunn, Oslo Utvalgte gruppeutstillinger: 2010 Blodig alvor, Sørlandets Kunstmuseum 2009 Bumuldsfabriken, Arendal Wall to wall, Galleri LNM, Oslo /40, Stenersenmusset, Oslo 2006 Periferi og sentrum, Sørlandets kunstmuseum 30

31 2002 "Konkret" Lillehammer Kunstmuseum, Lillehammer 2001 "Kristus 2000", Galleri F15, Moss "Nordlys", Tromsø Kunstforening, Tromsø 2000 "Arv", Christiansands Kunstforening og International Peace Sentre, Jerusalem "Ny arena", Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand "Hverdag-bilder-hver dag", Rogaland Kunstnersenter, Stavanger "Grannland Norge", Krapperups Konsthall, Malmø 1998 "Rekonstruksjoner", Galleri Wang, Oslo 1996 "Syndige abstraksjoner", Astrup Fearnley Muséet for Moderne Kunst 1997 "Diagnose", Rogaland Kunstnersenter, Stavanger 1994 "Nettverk", Kunstnernes Hus, Oslo 1993 "Stillhetens uttrykk", Galleri Åkeren, Kongsberg 1992 "Eksil", Rogaland Kunstmuseum, Stavanger 1990 "Uten tittel", Museet for Samtidskunst, Oslo Innkjøp: Utsmykninger: "Terskel II", Museet for Samtidskunst, Oslo "Posisjoner", Trondhjems Kunstforening, "Hestvold, Wyller, Schmidt", Kunstnernes Hus, Oslo Museet for Samtidskunst Norsk Kulturråd O L samlingen, Lillehammer Sørlandets Kunstmuseum Rogaland Kunstmuseum Tvedestrand Kommune Aust-Agder fylke Kristiansand Kommune Bøler kirke, Oslo Hausken kirke, Rennesøy 2009 Norges ambassade, Brussel 2007 Kristiansand Gravkapell Straitunet bo- og behandlingshjem 2005 Arendal kulturhus 2004 Plankemyra bo- og behandlingshjem, Arendal Aust-Agder Sentralsykehus 2001 Utenriksdepartementet, Oslo 2000 Vest-Agder Sentralsykehus 1999 Søgne kulturhus 1997 Sund kirke, Sotra 1995 Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen 31

32 32

33 Tone Myskja Tone Myskja (born in Trondheim, 1961) is a norwegian artist, working with video, video as a sculptural element in relation to exhibitions, concerts and stage performances. She has studied theatre design, sculpture and video/media at art academies respectively in Oslo, Antwerp and London. Her work is concerned with language, body and space and focuses on how our identity and language is dependent on and interconnected with the physical and psychological space we act or reside in. Her editing is known for her strong sense of rhythmical structure building on musical awareness and composition. Her videos are moving collages using many layers and cut-up technique. 33

34 Dagbok - Tilfeldighetsarkiv - Public Art at Norway Resistance Museum, Akershus Fortress. "Tone Myskja has created installations for three hatches at the Norwegian Resistance Museum's south wall. The installations are inspired by the story of the prisoner of war Petter Moen and his diary, which was dotted with a pin on rigid toilet paper. A coincidence made that the diary was found after his death. This triggered the thought of what material is the base of our knowledge of history. 'I am concerned about how chance plays a part in the reconstruction of history. What material exists, whos or what voice is telling? "Hatch number One has an excerpt of Moen's diary printed on glass. A red "river" of words, words about resistance, history, war, abuse and imprisonment are flowing through the visual diary.in hatch number Two Myskja has collected stories from people in conflict zones today, living in captivity, being on the run, being abused. The stories are collected and hidden in paperrolls similar to Moen's diary rolls. They are tied together with colored yarn. The colours are the same as of the flag colour of the country the story is from. The paperrolls are marked with the year the conflict began. This is all we get to see of the stories. The third hatch is full of numbers, some of diode bulbs that counts up from 0 to 42 million and some printed on the glass. The numbers can mean many things. They may be a prisoners number, or the passing of time, or related to the counting of days in imprisonment. 42 million is the number of refugees today. The layers of printed red numbers on the glass appear as an unreadable red web giving associations to blood or disintergration. " 34

35 Brønnen som hvisker om natten - The Magic Well Interactive sound and videoinstallation for children and adults. A sophisticated video and sound installation exploring the relation between new media and mythological imagery and themes from European fairytales. The installation consists The well, never still, mysterious and dreamy, changing in blue and green seascapes. Revealing deep waters in which you discover familiar faces or the outline of people passing and secret places. You hear fragments of speech, recognize rhymes, bits of songs and luring voices. Leaning onto the wall you see the big book of stories. It calls up the stories from the red wood, the dancing shoes, the treasures hidden in the mountain of glass and manny more. The little magic helper is running across the colored pages. An enchanted insect floffs its wings. The Magic Well was premiered at Henie-Onstad Artcenter 7 th. february Earlier versions of the work was exhibited in Odense and Århus, Denmark in

36 CV Tone Myskja Hegermannsgate 15a 0478 Oslo mob: UTDANNELSE: SHKS(Statens handverk- og kunstind.skole) Klaer og Kostyme Statens Kunstakademi - Skulptur EKSTERNE STUDIER: Kongelige Kunstakademi - skulptur, Antwerpen, Belgia The Slade School of Fine Art - media, London, England UTSTILLINGER, PROSJEKTER, UTSMYKKINGER "Festen", sitater fra Dramatikerforbundets medlemmer er grunnlaget for videoen laget i forbindelse med dramatikerforbundets 70ars jubileum. Litteraturhuset, Oslo desember "Streif, Postkort 1-8" Et videoarbeid laget i forbindelse med prosjektet "Et Moderne Kulurminne" i Groruddalen. Lyd-design Jon Balke. Støttet av Oslo Kommune og Høgskolen i Oslo. "Brønnen som hvisker om natten", nyproduksjon, Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden. Videoinstallasjon i samarbeide med Mobile Homes, Zoe Christiansen/Sven Erga. "Alfabet", konsert og utstilling på Nasjonalbiblioteket, Oslo. Samarbeide med Zoe Christiansen,Sven Erga og Hilde Malme I tillegg medvirket Bjørn Andor Drage, Sidsel Endresen, Jon Balke, Tanja Orning, 7 operasangere og 7 skuespillere. "LautLeben", et samarbeidsprosjekt med Rolf Wallin og Sidsel Endresen, The Harris Theatre, Chicago "LautLeben", et samarbeidsprosjekt med Rolf Wallin og Sidsel Endresen, Zipper Hall, Los Angeles "LautLeben" fremført i forbindelse med Rolf Wallin festivalen. Parkteateret Scene, Oslo "AVE - VIDEO EXCHANGE FESTIVAL" - LANDMARK "Brønnen som hvisker om natten", videoinstallasjon i samarbeide med Mobile Homes, Zoe Christiansen/Sven Erga. Århus, Danmark "Stages and storeys" videoinstallasjon, Kunstnernes Hus, Oslo Lyd, Jon Balke "De røde sko", videoinstallasjon i samarbeide med Mobile Homes, Zoe Christiansen/Sven Erga. Barnekunstmuseet i Odense. H.C Andersen jubileet "LautLeben" Ultima, contemporary music festival, et samarbeidsprosjekt med Rolf Wallin og Sidsel Endresen "VEE-II - NORWYDEO II " Norsk videokunstfestival arrangeres på Laznia, Senter for Samtidskunst, i Gdansk, Polen Beta 2.0, Event, BIT Teatergarasjen, Bergen "Natten", Videoscreeing til konsert, komposisjon av Kjell Flem, Oslo Solistkor, Oslo "Sammenfall" Galleri Sverdrup UIO, videoinstallasjon inspirert av Jon Fosses forfatterskap, i forbindelse med Jon Fosse seminar ved UiO, Lyd-design Jon Balke "Woman-stone-red", omredigering av videomaterial fra forestillingen Subject of Icons, lyd Tone Gellein, Femina filmfestival, Trondheim "ZERO" Videoredigering i samarbeid med F.Scavetta til danseforestillingen "ZERO",F.Scavetta, Wee company, premiere i Roma september 2003 "ascending - descending" Galleri MGM, Oslo, Lyd-design Jon Balke Crac Alsace, Alsace, Frankrike, "ascending - descending videoscreening "Ascending-Descending" video vises under Re:motion,TOU scene, 16-18okt. Stavanger 36

37 "Stairs" Video til konsert, TOU Ny Musikk, Stavanger Fartein Valen jubileet Utendørs videoprojeksjon, Agder Kunstnersenter/Sørlandets Kunstmuseum "Nattgalleriet" i september "Kokong" Kunstnersenteret i Oppland, "Kokong", video arbeid "LIVE*" Solo dans/video "LIVE*", F.Scavetta - T.Myskja,premiere i Sandnes, Oktober Dans Bergen, Ultima Oslo, Trondheim "Livingrooms", Video projeksjoner til Sidsel Endresens bestillingsverk Nattjazz i Bergen "Blendverk" Tegnebiennale, utstilling F-15, Moss, oktober Gruppeutstilling Stavanger Kunstforening, Fartein Valen jubileet "Subject of Icons" Video triptyk til danseforestillingen "Subject of icons - falling and flying", Tone Gellein, Paulus Kirke, Oslo "LIVE*" Video mix live og redigert til F. Scavetta solo danseforestilling La Biennale di Venezia "tenkt og tegnet kunst - som lydkunst" Video til Ny Musikk prosjekt på Blå, Oslo "Ning" Gruppeutstilling, Nordiska Akvarellmuseet, Skærhamn, Sverige "A sudden, unexspected faint" Videofilm og Scenografi, Wee - Scavetta/Kipperberg Dance and performance Group. Live music, Jon Balke turneer i Italia, Frankrike, Norge "Point Break" Videotek,Bergen Kunstforening "Oase - Blendverk" Akershus Kunstnersenter, "Oase", Videostills og video "Blendverk", Lyd Jon Balke Åpningsutstilling, Nordiska Akvarellmuseet, Skærhamn, Sverige "Tendenser", Galleri JMS, Oslo "Lie of the Land - DAL-DALE"Leeds City Art Gallery,digitale fotografier, Lyd Jon balke "Continental Drift", Fruitmarked Gallery, Edinburgh "Dark Field", The Boilerhouse, London U.K., "Momentum", nordisk festival for moderne kunst, Moss "Cross references", Etnografisk Museum, Oslo Turnerte med Norske Riksutstillinger 1997 "Screens", Trondhjems Kunstforening "Ning" Videoprosjekt, Rogaland Kunstnersenter, Stavanger "AJAR", F-15, Jeløya, Moss "Ning" Trøndelag Kunstnersenter, videoinstallasjon og tegninger "White Out" Galleri RAM, videoinstallasjon, lyd Jon Balke "Sjikt" Galleri Riis, videoinstallasjon "DIXI", en presentasjon av 34 unge norske kunstnere, Langesgt. Oslo "Still Point" Herslebsgate 10, videoinstallasjon "There is no fixed points in space" UKS, Oslo videoinstallasjon 152(c) Brick Lane, "Still Point" og "There is no...",videoinstallasjoner, London U.K "Two Thousand Square Feet", Whitfield str., London "The Border", samarbeidsprosjekt, Oslo,Stockholm, London - Galleri Enkehuset, Stockholm, Sverige - Galleri Pelin, Helsinki, Finland - Kunstnernes Hus, Oslo "Oralitetens Bilde", Galleri Mevlana, Oslo "225 Jaar Beeldhouwen", Hessenhuis, Antwerpen, Belgia 37

38 ANNEN KUNSTNERISK AKTIVITET: Utsmykkings oppdrag ved IFI-2 Universitetet i Oslo skal ferdigstilles i Utsmykking Akerselva Sykehjem 9 etg. ferdigstillt april Plakatdesign, Magnetic North Orchestra CD-cover, Jon Balke-Cikada String Quartet, "Rotor" CD-cover, Jon Balke- "Saturation" Kostyme Design, EXPLO-97, Molde International Jazz Festival NRK- "Tre Kunstnere, Tre landskap" KOMMISJONER: "Streif,"- Et videoarbeid laget i forbindelse med prosjektet "Et Moderne Kulurminne" i Groruddalen. Lyddesign Jon Balke Photo 98 commision, Yorkshire, England "Screens", video arbeid INNKJ PT AV: Norsk Kulturråd Nordiska Akvarellmuseet 38

39 David Batchelor David Batchelor (UK), Professor, Royal College of Art, London Author of Chromaphobia a book on colour in contemporary art. Batchelor s work comprises three-dimensional structures, photographs and drawings, and mostly relate to a long term interest in colour and urbanism. He has exhibited widely in the UK, continental Europe, the Americas and, more recently, Asia. Commissioned project for Art On The Underground, Gloucester Road Station,

40 Sculpture Now exhibition, Saatchi Gallery, London,

41 Sculptures from found plastic objects Anthony Wilkinson Gallery, London,

42 CV DAVID BATCHELOR David Batchelor is an artist and writer based in London. He was born in Dundee, Scotland in He studied Fine Art at Trent Polytechnic, Nottingham ( ), and Cultural Theory at Birmingham University ( ). Recent exhibitions include Chromophilia: , Paço Imperial, Rio de Janeiro (2010); Backlights, Galeria Leme, São Paulo, (2008); Color Chart, Museum of Modern Art, New York (2008) and Tate Liverpool (2009); Unplugged, Talbot Rice Gallery, Edinburgh (2007); Extreme Abstraction, Albright Knox Gallery, Buffalo, New York (2005), Biennial de Santiago, Chile (2005); Shiny Dirty at Ikon Gallery, Birmingham (2004); the 26th Bienal De São Paulo (2004); Sodium and Asphalt, Museo Tamayo, Mexico City (2003); and Days Like These: Tate Britain Triennial of Contemporary Art, Tate Britain, London (2003). Chromophobia, Batchelor s book on colour and the fear of colour in the West, was published by Reaktion Books, London, in 2000 and is now available in eight languages. Colour (2008), an anthology of writings on colour from 1850 to the present, edited by Batchelor, is published by Whitechapel, London and MIT Press, Cambridge, Mass. His other book, Minimalism, was published by Tate Publications in 1997, and he has written many catalogue essays as well as features and reviews in journals such as Frieze, Artforum, Artscribe, and Cabinet. David Batchelor is represented by the Wilkinson Gallery, London and Galeria Leme, Sao Paulo. He is a Senior Tutor at the Royal College of Art, London CV 1955, 17 July born Dundee, Scotland Education Foundation Course Watford College of Art BA (Hons) Fine Art Trent Polytechnic, Nottingham MA Cultural Studies Centre of Contemporary Cultural Studies University of Birmingham One Person Exhibitions 2010 Chromophilia Paco Imperial, Rio de Janeiro 09 September 30 November 2008 Backlights Galeria Leme, Sao Paulo 8 October 30 November 2007 Unplugged (Remix) Wilkinson Gallery, London 11 October 20 November Unplugged Talbot Rice Gallery, Edinburgh 27 July 29 September [cat.] 2006 South Bank Spectrum South Bank Centre Christmas Lights Commission 1 December 6 January [reinstalled annually until 2015] 2005 Ten Silhouettes Gloucester Road Underground Station, London 27 June 24 October 2004 Shiny Dirty 42

43 Ikon Gallery, Birmingham 4 February 28 March [cat.] 2003 The Spectrum of Hackney Road Wilkinson Gallery, London 12 September 12 October 2002 Barrier 38 Langham Street, London 15 March 28 April 2001 ShinyDirty Habitat, London 21 March 24 June2000 Electric Colour Tower Sadler s Wells Theatre, London 6 September 28 January Apocalypstick Anthony Wilkinson Gallery, London 30 March 1 May 1998 Monochromobiles The Economist Plaza, London 15 January 3 March 1997 Shelf-Like, Frame-Like, Note-Like Byam Shaw School of Art, London 4 21 May Polymonochromes Henry Moore Institute, Leeds 17 January 6 April 1996 Polymonochrome Drawings Soho House, London 23 January 2 March 1995 Serial Colour Curtain Road Arts, London 22 September 18 October Books 2010 Found Monochromes Vol. 1, Ridinghouse: London 2008 Colour (editor) Whitechapel, London / MIT Press, Boston 2000 Chromophobia Reaktion Books, London Reprinted 2003, 2005 English, French, Spanish, Italian, German, Korean, Portugese, Greek and Japanese editions 1997 Minimalism Tate Gallery Publications, London Reprinted 2004 English, Spanish, Portugese, Brazillian Portugese, Dutch, Danish and Swedish editions Selected Group Exhibitions 2010 Kupferstichkabinett: Between Thought and Action White Cube, London 8 July 28 August Open Light in Private Spaces: Biennale fur Internationale Lichtkunst multiple venues, Unna, Germany 28 March 27 May The Gathering Longside Gallery, Yorkshire Sculpture Park 43

44 5 March 18 April Party New Art Gallery, Walsall 11 February 10 April 2009 Presque Rein III Laure Genillard Gallery, London 17 October 9 January Color Chart: Reinventing Color, 1950 to Today Tate Liverpool 28 May 13 September Kaleidoscopic Revolver Hanjiyun Contemporary Space, Beijing 23 March 27 April Total Museum, Seoul 3 May 21 June Better than Grey Bury St Edmunds Art Gallery 21 January 7 March A Twighlight Art Harris Lieberman Gallery, New York 17 January 28 February 2008 Sculpture from the Scrapyard Henry Moore Institute, Leeds 3 September 28 November 2009 Conversations Kettle s Yard, Cambridge 27 September 16 November Irony & Gesture Kukje Gallery, Seoul, South Korea 18 July 14 August [cat] Folkestone Triennial various venues, Folkestone 14 June 14 September [cat]color Chart: Reinventing Color, 1950 to Today Museum of Modern Art, New York 2 March 12 May [cat.] 2007 David Batchelor & Nikolai Suetin Ingleby Gallery, Edinburgh August Shifting Ground Angel Row Gallery, Nottingham 28 July 22 September Echo Room Alcala 31, Madrid 27 March 6 May [cat.] Abstraction: Extracting From the World Millenium Galleries, Sheffiled 8 February 13 May [cat.] 2006 A noir, E blanche, I rouge, U vert, O blue: Farben Kunstmuseum Magdeburg, Germany 9 December 11 March Edinburgh Art Festival off-site projects at the Palm House, Botanic Gardens and Old School, Edinburgh 44

45 Commissions 2010 Big Rock Candy Fountain site specific installation Archway Tower, London 2009 Spectrum of 1st Street site specific installation st Street, Washington D.C Walldella, Dundee site specific installation McManus Galleries, Dundee 2005 Against Nature site specific installation University of Warwick, Coventry 2004 Treasury Magic Hour site specific installation The Treasury, London West Wing Spectrum site specific installation St Bart s Hospital, London 2003 Evergreen site specific outdoor work More London, Tower Bridge 2001 Electric Colour Picture edition of 75 three-dimensional works The Multiple Store, London 1999 Chromodesks site specific installation Pier Trust, London Quick Change Room site specific installation Sadler s Wells Theatre, London Collaborations 2005 Oh, Merce C! Set for Merce Cunningham Dance Company Barbican Theatre, London 16 June 2004 Found Monochromes of London Slide projection to accompany performance of Morton Feldman s Piece for Bass and Clarinet Almedia Opera season 1-2 July 45

46 46

47 LELLO//ARNELL Lello//Arnell (Jørgen Craig Lello født 1978 i Fredrikstad og Tobias Arnell født 1978 i Lund). Kunstnerne har samarbeidet siden de møtte hverandre på Kunstakademiet i Oslo i De er del av en ny, sterk generasjon unge kunstnere som har det til felles at de alle arbeider i et postkonseptuelt felt. En serie arbeider (REDISCOVERY) tar utgangspunkt i og 1800-tallets oppdagelsesreiser, en periode der geografien stod i fokus og de siste "hvite felt" i kartografien ble tettet. Arbeidet med å fullføre dette samfunnsoppdraget, som ofte var preget av en viss eventyrlyst, ble ikke bare sett på med stor beundring, men hadde også en sterk innvirkning på tidsånden. Verden hadde endelig fått en totaloversikt over seg selv, et nytt verdenssyn hadde bokstavelig talt blitt utviklet. Arbeidene forholder seg til kunnskap, prosess, erfaringer og fakta som et flyktig materiale. Ved å forfølge denne fremgangsmåten til det ytterste, fremsettes riktige og uriktige, velfunderte og misforståtte, rent svindelaktige og godtroende påstander om hverandre. Alt dette i et forsøk på å fremstille verden og samfunnet omkring oss på en "korrekt" måte. Ulempen og fordelen med denne måten å forholde seg til kunnskap på, er nettopp denne flyktigheten: Historien er en materie i konstant fluks, som revideres kontinuerlig. Samtidig som gamle feil rettes opp, begås nye, og våre viktigste grunnlag for å forstå vår egen sivilisasjon ligger i erkjennelsen av bevegelsen mellom nyervervet og forkastet kunnskap. Dr.Livingstone or: How I Learned to Stop Worrying and Love the World (

48 Et typisk eksempel på kunstnernes metode er verket Dr. Livingstone or: "How I Learned to Stop Worrying and Love the World". Dette objektet er utelukkende fremstilt av førsteutgaven av H. M. Stanleys bok "How I Found Livingstone" fra Henry Morton Stanley var som kjent en av 1800-tallets mest berømte og notoriske oppdagere. Han gjorde flere store ekspedisjoner til ukjente og ikke-kartlagte deler av det afrikanske kontinent, og publiserte et stort antall bøker og artikler om sine oppdagelser. I verket er den mest kjente av hans bedrifter benyttet; historien om hvordan han fant den forsvunne Dr. Livingstone, som var savnet i mørkets hjerte. Ut av de over 700 sidene som utgjør hovedhistorien i boken, er det skåret ut to halvkuler som danner en globus. Globusen er montert i en meridian som er laget av bokens omslag, og presenteres med boken som pidestall. En verdensanskuelse er altså bygget med denne boken som fundament, men samtidig har prosessen medført ødeleggelse av dette litterære verket og dermed kunnskapen den inneholder. Ettersom lagene som danner globusen ikke er limt sammen er muligheten til stede for å gjenopprette informasjonen ved å ødelegge kunstverket. Slik tvinger verket frem et ultimatum der faktaundersøkelse utelukker verdenssynet - og omvendt. Hercules Slaying the Hydra (2011) Powder-coated steel and aluminium, 350cm x 300cm x 250cm 48

49 Reflections on Corporate Efficiency, the Modernist Movement and Human Evolution (After Congo the Chimpanzee) (2011) Acrylic on canvas, 200cm x 266cm...I found myself, depleted, on my hands and knees, sweat pouring, my head spinning. Beside me, a bottle of Sprite, horribly mangled but intact. I slowly unscrewed it, took a large gulp and instantly vomited. I knew it would happen - I knew what I needed to do: My Spirit Guide had foreseen all of this... (2011) Fingerpainted chair, 81cm x 46,5cm x 55cm 49

50 The Protagonist Gazing into His Own Reflection (2011) Mirrors and MDF, 200cm x 150cm Reverse View (2009) 50

51 Gentleman's Traveling Shrine (2008) The Oracle (2008) 51

52 Knowing About the Universe (2008) Find it, Trap it, Study it, Understand it (2009) 52

53 Taking One Steps Back in Order to Take Two Steps Forward (2009) 53

54 CV LELLO//ARNELL Current & upcoming exhibitions 2011 Group exhibition, Sogn Kunstsenter, Lærdalsøyri 2011 Solo exhibition, Jozsa Gallery, Brussels, Belgium 2011 Art Fair, Art Copenhagen w/ Galleri Erik Steen (stand 37), Copenhagen, Denmark 2011 Group exhibition, Grünerløkka Kunsthall (Oslo Open), Oslo 2011 Norwegian Sculpture Biennial, The Vigeland Museum, Oslo 2011 Solo exhibition, Gallery USF, Bergen Selected solo exhibitions 2011 The Charlatan Mind, Galleri Erik Steen, Oslo 2010 Transmission, Galerie Susan Nielsen, Paris, France 2010 LELLO//ARNELL, Aalesund kunstforening, Ålesund 2010 The New Ritual, Akershus Kunstsenter, Lillestrøm 2010 Undiscovering, Østfold Kunstnersenter, Fredrikstad 2009 The Great Migration, Christianssands Kunstforening, Kristiansand 2009 Reproduction, Vestfold Kunstnersenter, Tønsberg 2009 Revision, Galleri 21, Malmö, Sweden 2008 Rediscovery, Galleri Erik Steen, Oslo 2007 Galleri Pictura, Lund, Sweden 2007 Fiction & Forgery, Heimdal kunstforening, Trondheim 2005 Team Mirage, Galleri 21:24, Oslo 2004 The Cargo Cult of Tobias Arnell & Jørgen Craig Lello, Galleri 21:26, Oslo Selected group exhibitions 2011 Their work is fabulous, Galleri Erik Steen, Oslo 2011 Group exhibition, Museum of Longing and Failure, Bergen 2010 Kunstbasseng, Galleri Tipi, Oslo Biennial of Graphic Art, MGLC, Ljubljana, Slovenia (catalog) 2009 Kalender2009, Snowball Editions 2009 #1, Oslo Open, Grünerløkka Kunsthall, Oslo 2009 New Works, Galleri Erik Steen, Oslo 2009 Dark Matters, Peder Balke Center, Toten 2009 Rock-Paper-Scissors, Galerie Susan Nielsen, Paris, France 2009 Guttestrekar?, Hå Gamle Prestegård, Hå (catalog) 2009 Kalender2008, Lautom Contemporary, Oslo 2008 Mutual: On Collaboration, Samson Projects, Boston MA, USA 2008 Planka #4, Galleri Planka, Oslo 2008 X International Call, Luis Adelantado Gallery, Valencia, Spain 2008 Kalender 2008, Snowball Editions / Torpedo, Oslo 2008 Lights On - norsk samtidskunst, Astrup Fearnley Museum of Modern Art, Oslo (catalog) 2008 Rykk Tilbake til Start, 0047 OSLO, Oslo 2006 Norwegian Sculpture Biennial 2006, Vigeland Museum, Oslo (catalog) Selected bibliography 2011 "Mentalt forfall" ("Mental decay"), Klassekampen, Oslo 2009 "Once Upon a Chair", Die Gestalten Verlag, Berlin, Germany 2009 "Øvelser i nyromantikk" ("Exercises in new romanticism"), Billedkunst 2009 "Svartvit vila för ögonen" ("Black and white rest for the eyes"), Sydsvenskan 2009 "Unge kunstnergamliser" ("Young artist old-boys"), D2 Magazine / Dagens Næringsliv 2009 "50 ting vi tror på i 2009" ("50 things we believe in for 2009"), Dagbladet 2008 "Ung, norsk og internasjonal" ("Young, Norwegian and International"), Dagsavisen Public collections Statoil Art Collection Sørlandet Art Museum, Kristiansand International Centre of Graphic Arts (MGLC), Ljubljana, Slovenia Astrup Fearnley Collection, Oslo Collection Region Skåne, Skåne, Sweden Public commissions 2011 INSPIRIA Science Center, Sarpsborg 2010 Norwegian Defence Research Establishment (FFI), Lillestrøm 54

55 Toril Johannessen Toril Johannessen (1978). From Harstad. Lives in Bergen, Norway. The installation The End of Money at Witte de With, Rotterdam is a Dutch train station clock that is re-programmed so that the pace is contingent on the current global internet activity. The more data being procecced, the faster the pace, and vice versa. 55

56 Toril Johannessen for instance makes use of analogies between both the scientific and capitalist market interpretation of expansion and abstraction. Through graph plots she shows how these very words are used in various economic, physics and art historical documents. The absurdity of a crafted wooden office chair - that would appear to be venerating at the foot of the graphs, or has been overturned by the Chaos theory gives another hypothetical dimension and pulls you right into the impossibility of infinite growth. 56

57 Transcendental Physics 2010 In her fascination with nature and the history of science she creates her visual works by way of methodical testing and an analytical attitude to the empirical and theoretical. The aesthetic grows up in a personal interpretation of the documentary where she also draws on metaphorical and mytholo gizing elements that are latent in the source material. The exhibition in NO.5 consists of two works. One is a sculpture, which is absolutely the largest object one can possibly get into the gallery space in one piece, and thus circumscribes the volume and architectural framework of the exhibition. Unlike a ship in a bottle it is not hidden tricks that make the arrangement possible, but primarily a mapping of the physical conditions. 57

58 The second work is concerned with hypothetical points of contact between the German scientist Johann Zöllner ( ) and the Canadian/US visual artist Agnes Martin ( ). Inspired by the latterʼs geometrical motifs, Johannessen plays on Zöllnerʼs discovery that parallel lines appear to be tilted when they are intersected by shorter lines at a particular angle ( Zöllnerʼs illusion ). A further meaning of the work can be read out of the fact that both Zöllner and Martin, through their methodical, scientific investigations, have explored various spiritual dimension. 58

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo NAME: BORN: 12-12-69 PHONE: +47 22717311 STUDIO: Velliveien 13, 1342 Jar Norway Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo Norway EDUCATION: GROUP EXHIBITIONS: COMMISSIONS: Documentation: Other related

Detaljer

C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50

C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50 C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50 R e p r e s e n t e d at: The National Museum for Art, architecture and

Detaljer

Egil Røed. Tresnitt fra 1988 til 2013. Med Island som utgangspunkt. Oseana Kunst og Kultursenter 11. januar - 22. februar 2014

Egil Røed. Tresnitt fra 1988 til 2013. Med Island som utgangspunkt. Oseana Kunst og Kultursenter 11. januar - 22. februar 2014 Egil Røed Egil Røed Tresnitt fra 1988 til 2013 Med Island som utgangspunkt Oseana Kunst og Kultursenter 11. januar - 22. februar 2014 Island. Denne fasinerende og spennende øya midt ute i Nord-Atlanteren,

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

KATRINE GIÆVER Istanbul lakk på aluminium 180x125cm 2010 Maxilla lakk på aluminium 180x125cm 2010 Jazz lakk på aluminium 180x125cm 2010 Atlas lakk på aluminium 2 stk á 125x150cm 2010 Push I, II lakk

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Mikkel McAlinden. Born 1963 Lives and works in Oslo. Education

Mikkel McAlinden. Born 1963 Lives and works in Oslo. Education Mikkel McAlinden Born 1963 Lives and works in Oslo Education 1994-1996 Majors in the Institute of Photography, SHKD, Bergen. 1991-1994 Studies at the Institute og Photography, SHKD, Bergen. Solo shows

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Ebba Moi, Oslo, mars 2015. Ebba Moi vitaliste. Født 1971, Örebro, Sverige. Bor og arbeider i Oslo. Billedkunstner. Medlem av NBF og NBK.

Ebba Moi, Oslo, mars 2015. Ebba Moi vitaliste. Født 1971, Örebro, Sverige. Bor og arbeider i Oslo. Billedkunstner. Medlem av NBF og NBK. Ebba Moi Jeg ønsker å stille til gjenvalg i NBKs sentralstyre for å fortsette det gode arbeidet som er satt i gang de siste to årene. Det har vært en periode preget av ny regjeringspolitikk og brannslukking.

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

ERINDRING ERINDRING MARLEN L HAGEN mobil Org.nr

ERINDRING ERINDRING MARLEN L HAGEN mobil Org.nr Separatutstillinger 2016 Galleri Skallum (januar) 2014 Rikshospitalet Oslo 2014 Galleri Skallum, Stabekk 2012 Bekkestua Eldresenter, Bærum 2012 Palma, Skøyen 2007 Jeppe, Oslo 2006 Etta Place, Oslo mobil

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Heidi Bjørgan, født I 1970 I Trondheim. Vilhelm Bjerknesvei 68, 5081 Bergen. Mobil: 91157826. E-post: heidibj70@gmail.

CURRICULUM VITAE. Heidi Bjørgan, født I 1970 I Trondheim. Vilhelm Bjerknesvei 68, 5081 Bergen. Mobil: 91157826. E-post: heidibj70@gmail. CURRICULUM VITAE Heidi Bjørgan, født I 1970 I Trondheim Vilhelm Bjerknesvei 68, 5081 Bergen Mobil: 91157826 E-post: heidibj70@gmail.com www.heidibjorgan.com Utdanning 2008 2010 Kunsthøgskolen i Bergen,

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen

Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen Intellectual Property Rethinking Kai Nielsen Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen Denne publikasjonen er en en del av verket Drapering av Anne Marthe Dyvi, laget til utstillingen Lost Garden på Henie Onstad

Detaljer

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Singler She loves you, I'll get you Sept '63 NO Standard 75 1.opplag All my loving, I saw her standing

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Kunsten i nybygget. Norges Handelshøyskole

Kunsten i nybygget. Norges Handelshøyskole Kunsten i nybygget Norges Handelshøyskole Norges Handelshøyskole ble etablert i 1936 og er Norges største senter for forskning og utdanning innen økonomi og administrasjon. Høyskolen har over 3000 studenter

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Silvia Papas Rapport fra 2012

Silvia Papas Rapport fra 2012 Silvia Papas Rapport fra 2012 Møllergata Youngstorget Møllergata Torggata Torggata Eldorado Kino Møllergata Torggata Torggata Stortorget Silvia Papas (f. 1969) Tiden går. I 1999 ble vi Silvia Papas representant

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

Fram Over Polhavet: Den Norske Polarfærd , Volume 1 (Norwegian Edition) By Fridtjof Nansen;Otto Neumann Sverdrup

Fram Over Polhavet: Den Norske Polarfærd , Volume 1 (Norwegian Edition) By Fridtjof Nansen;Otto Neumann Sverdrup Fram Over Polhavet: Den Norske Polarfærd 1893-1896, Volume 1 (Norwegian Edition) By Fridtjof Nansen;Otto Neumann Sverdrup Fram over polhavet [electronic resource] : den norske polarf rd 1893 We wish to

Detaljer

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) Mick Jagger, London 65 INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL KISTEFOS-MUSEET INDUSTRIMUSEUM Et enestående kulturhistorisk monument over den

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Internasjonale studenter en ressurs for Norge?

Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Rekruttering for fremtiden Ole Petter Ottersen, rektor UiO, styreleder Universitets- og høgskolerådet (UHR) uhr@uhr.no www.uhr.no A CASE The Nordic countries

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser.

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser. TUSEN TAKK! Det at du velger å bruke mitt materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen med elevene betyr mye for meg! Min lidenskap er å hjelpe flotte lærere i en travel hverdag, og å motivere elevene

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Omvisning på utstillingen Kurt Johannessen - BLU i Bergen Kunsthall

Omvisning på utstillingen Kurt Johannessen - BLU i Bergen Kunsthall KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen med oppgaver i barnehagen og omvisning i Bergen Kunsthall på utstillingen BLU laget av Kurt Johannessen. - Søre Skogvei barnehage

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faks 56375055 FOR: 2016 2017 KLASSE: 9 A og B FAG: Engelsk FAGLÆRAR: Vibeke Kessner og Anne Julie Hetland ÅRSPLAN Mål: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=10&gmi=58547

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

The Lake 1984. Jan-Erik Halseide. Kristiansand katedralskole Gimle

The Lake 1984. Jan-Erik Halseide. Kristiansand katedralskole Gimle The Lake 1984 Jan-Erik Halseide Kristiansand katedralskole Gimle «Som billedkunstner er jeg opptatt av å finne fram til et enkelt symbolspråk, et språk som minner om det vi til daglig er omgitt av. Tenk

Detaljer

PROSJEKT // BW OFFSHORE/BERGESEN ga Kunstverket i oppdrag å komme med flere forslag til utsmykking av fire møterom. Med likt interiør på møterommene valgte vi å engasjere én kunstner til oppdraget. Kunstneren

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

KUNSTNERPRESENTASJONER FILMVISNING ARTIST TALK

KUNSTNERPRESENTASJONER FILMVISNING ARTIST TALK KUNSTNERPRESENTASJONER FILMVISNING ARTIST TALK på SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM - KUNSTMUSEET ( PRESTEBØEN 8, FØRDE) i samarbeid med NORDISK KUNSTNARSENTER DALSÅSEN ONSDAG 1. DESEMBER 2010 kl. 19 Nordisk

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Hvor lenge har Østerrike hatt diplomatisk kontakt med Norge, og hvor lenge har det vært ambassade i Norge?

Hvor lenge har Østerrike hatt diplomatisk kontakt med Norge, og hvor lenge har det vært ambassade i Norge? Fra: @bmeia.gv.at Til: Emne: WG: Artikkel til Wikipedia om ambassaden - trenger mer info og gjerne noen bilder Dato: 21. februar 2014 15:42:40 Dear Mr., After some research I now can come back to your

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

TILFELDIGE TANKER. Detalj og helhet, 112x75cm, fra serien Horisont, monotrykk og lakk på papir, Rita Marhaug 2012

TILFELDIGE TANKER. Detalj og helhet, 112x75cm, fra serien Horisont, monotrykk og lakk på papir, Rita Marhaug 2012 TILFELDIGE TANKER Utstillingen Tilfeldige tanker av Rita Marhaug ble vist hos Galleri Allmenningen i Bergen 14. april til 15. mai 2012. Bildene var montert enkeltvis, eller koblet sammen i ulike grupper.

Detaljer

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se?

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? ØYET Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? Når reflektert lys fra det vi ser på, går gjennom pupillen og linsa, dannes det et

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering Sjå mål i tabell nedanfor English

Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering Sjå mål i tabell nedanfor English Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering 34-39 Sjå mål i tabell nedanfor UNIT 1: World Wide Lærarstyrt undervisning English Canada Montreal On an Aussie s account Bill Bryson Goes Down

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

PRØVER OG STØRRE SKRIFTLIGE/MUNTLIGE ARBEIDER: Kapittelprøver Skriftlige/muntlige oppgaver Gloseprøver

PRØVER OG STØRRE SKRIFTLIGE/MUNTLIGE ARBEIDER: Kapittelprøver Skriftlige/muntlige oppgaver Gloseprøver Årsplaner, Nordhordland Kristne Grunnskole, 2012/2013 LÆREBOK: Searching 10, Gyldendal Norsk Forlag, 2008 MÅL FOR FAGET: I henhold til mål fra læreplan av 2006 (Kunnskapsløftet) og lokal tilpasning. Faglærer:

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON HELLO Frida is produced in Motala in Sweden, and is composed of a broad interest in design. She started up her design schooling with three years on the Aesthetic

Detaljer

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring:

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring: Årsplan for 3.trinn Fag: Engelsk Skoleåret 2017 /2018 Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering 33-34 Everyday practice 35-38 Språklæring: samtale om eget arbeid med

Detaljer

Vi skaper tilgjengelighet

Vi skaper tilgjengelighet Vi skaper tilgjengelighet HEIS Løfteplattformer med sjakt Lavløfteplattformer Plattformheiser til trapper Stolheiser til trapper Trappebårer www.tksheis.no HEIS Krav til økt tilgjengelighet Den nye Diskriminerings-

Detaljer