RAPPORT FRA STUDIETUR TIL SKOLER I OSLO OG AKERSHUS FEBRUAR 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FRA STUDIETUR TIL SKOLER I OSLO OG AKERSHUS FEBRUAR 2005"

Transkript

1 RAPPORT FRA STUDIETUR TIL SKOLER I OSLO OG AKERSHUS FEBRUAR 200 I forbindelse med arbeidet med revidert forprosjekt for ny ungdomsskole i Vadsø ble det i perioden februar 200 gjennomført en studietur til seks nye skoler i Oslo og Akershus der følgende deltok (heretter kalt studieturgruppa): Fra brukergruppa: Arkitekt: Prosjektleder: Jørgen Wara, elevrepresentant Lars Stefferud, lærerepresentant Kurt Schjølberg, Utdanningsforbundet Kate Oshaug, inspektør Sentrum skole Signe Lyche, rektor Sentrum skole Espen Aursand, Espen Aursand Arkitektkontor AS Ulf A. Holsbø, prosjektleder Vadsø kommune Hensikten med studieturen var å få kvalitetssikret arbeidet så langt i prosjektet ny ungdomsskole i Vadsø. Ungdomsskoleprosjektet baserer seg på forarbeider som har pågått over flere år. Parallelt har de nye pedagogiske prinsippene og retningslinjene utviklet seg videre, i det siste konkretisert ved nye skolebygg, for morgendagens skole. Med unntak av besøket ved Råholt skole, som ble arrangert etter eget initiativ fra studieturgruppa, var studieturen et arrangement i regi av Norsk Form med deltagere fra hele landet. Følgende skoler inngikk i studieturen: Råholt ungdomsskole, Eidsvoll kommune (tlf , Råholt ungdomsskole ble tatt i bruk 1/1-0. Dette er et moderne skolebygg som fungerer helt annerledes enn de skolene som ble bygd for 0-0 åre siden. Skolen har få tradisjonelle klasserom, men store åpne studiearealer for elevene. Skolen har tre åpne baseområder, hver av dem med et sentralt auditorium som rommer 7 elever. Her kan lærerne gi undervisning og forelesninger til store grupper elever før de går tilbake til studieplasser, dataarbeidsplasser og grupperom. Skolen er bygd for over 00 elever og et femtitalls ansatte som organiseres i trinn ledet av trinnleder. Hvert trinn er organisert som en arbeidsenhet. Kantineområdet ligger sentralt i skolen. Skolens uteområde får idrettsbane med bl.a. fotballbane, sandvolleyballbane, basketballbane og skateboardanlegg. Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter A/S. Kilde: Informasjonsheftet Råholt ungdomsskole Eidsvoll kommune bygger ny ungdomsskole. Bruttoareal: 1 m² Antall elever: 00 pr tid, maks 0 Kvm pr elev: 12,8 pr tid (9, v/maks elevtall) Antall ansatte: 0 pr tid, maks 0.

2 Flåtestad skole, Oppegård kommune (tlf , Flåtestad skole, som er en ungdomsskole (8 10) med 0 elever, åpnet 1/1-0. Skolen har baser med 6 basisgrupper på hver base. Det er aldersblanding, dvs. alle trinn i samme gruppe. Hver basisgruppe har 1 elever. Det er åpne baser med auditorium, torg, laboratorium, stillerom på hver base. Det er stor grad av elevmedvirkning på de fleste driftsområder. Elever søker spesielle jobber som medarbeider på bibliotek, datateknikere, kantineansvarlig m.m. Skolen har sambruk med folkebibliotek og fritidssenter, samt kultursenter for nærmiljøet. Arkitekt: Link Arkitekter AS. Kilde: Norsk Form. Bruttoareal: 000 m² (ca) Antall elever: 0 Kvm pr elev: 1, (ca) Antall ansatte: Bakkeløkka ungdomsskole, Nesodden kommune (tlf , Bakkeløkka skole på Fagerstrand på Nesodden var ferdigstilt sommeren Skolen er en -parallell ungdomsskole for 270 elever. Den fremstår som et moderne bygg med monumentale og spektakulære kvaliteter, samtidig som arkitekturen er tenkt å skulle bidra til et positivt og menneskelig arbeidsmiljø for elever og lærere. Skolen ligger i et sørvestvendt skogsterreng, med et frodig bekkefar på tvers av tomten. Skoleanlegget er bygd opp av to bygningsvolumer. Det ene volumet er en sokkeletasje som er lagt inn i skråningen i terrenget parallelt med bekkedraget. Som en kontrast til denne innskutte fløyen, svever et tverrstilt, toetasjers bygningsvolum over. Skolebyggprisen for 2002 ble tildelt Bakkeløkka ungdomsskole. I juryens uttalelse heter det blant annet: Bakkeløkka u-skole legger meget godt til rette for nye pedagogiske prinsipper. Klasseromstrukturen er brutt ned til fordel for mer landskapspreget undervisningsareal med soner og rom tilpasset ulike arbeidsformer. Skoleanlegget preges av gjennomtenkte og fleksible møbleringsløsninger med mange varierte romløsninger for større og mindre elevgrupper. Bakkeløkka U-skole er etter juryens oppfattelse blitt et helhetlig og meget vakkert anlegg hvor nye pedagogiske tanker har fått prege arkitekturen. Arkitekter: NAV AS. Kilder: Norsk For; informasjonsheftet Bakkeløkka ungdomsskole Fagerstrand, Nesodden. Bruttoareal: 70 m² Antall elever: 190 pr tid, maks 270 Kvm pr elev: 19,7 pr tid (1,9 v/maks elevtall) Antall ansatte: 2 (ca)

3 Haugjordet Ungdomsskole, Ski kommune (tlf , Vevelstad ungdomsskole ble lagt ned og fraflyttet i juni 200. Elever og personalet ble tatt med, og Haugjordet ungdomsskole (nybygd skole) ble startet opp i august 200. Skolen har nå 20 elever og ca. 6 lærere/assistenter, men er bygget for inntil 60 elever. Skolen er en baseskole 9 baser som hver har plass til inntil 70 elever fordelt på hus. Skolen har et flott utarbeidet uteområde. Skolen er også med i prosjektet FAMIS/fysisk aktivitet og måltider i skolen. Arkitekt: GASA AS arkitekter. Kilder: Norsk Form; informasjonsheftet haugjordet skole bakgrunn og informasjon. Bruttoareal: 7190 m² Antall elever: 00 pr tid, maks 60 Kvm pr elev: 1, pr tid (11,2 v/maks elevtall) Antall ansatte: 60 (ca) Kastellet skole, Oslo kommune (tlf , Oslo.no). Kastellet skole er en helt ny skole i bydelen Nordstrand. Den ble tatt i bruk i august 200. Skolen er en forsøksskole i tråd med slipp skolen fri tenkningen. Skolen er en barne- og ungdomsskole (1 10) pluss spesialavdelinger for elever med utviklingshemming. Kastellet skole har blitt omtalt som fremtidens skole. Det er den første skolen som er bygd opp fra grunnen av etter prinsippene rundt ny pedagogikk og aldersblandete klasser. Bygget er tilrettelagt for en ny undervisningsform med åpne og fleksible løsninger. Det er gjennomgående bruk av lyse tresorter, metall og glass. Arkitekt: Div. A Arkitekter AS. Kilder: Norsk Form; informasjonsheftet Kastellet skole. Bruttoareal: 7000 m² (ca) Antall elever: 00 pr tid, maks 600 Kvm pr elev: 1 pr tid (11,7 v/maks elevtall) Antall ansatte: Stav skole, Skedsmo kommune (tlf , Nye Stav ungdomsskole på Skjetten i Skedsmo kommune er et eksempel på en ny ungdomsskole med baseorganisering. Skolen er bygget for 0 elever. Den ble tatt i bruk høsten 200. Gamle Stav skole fra 196 ble revet. Det gamle gymnastikkbygget med garderobe og tilfluktsrom i kjelleren er beholdt. Stav skole er ikke bare bygget som en undervisningsbyggning. En rekke organisasjoner i nærmiljøet benytter skolen til sine aktiviteter. Bygget huser også Skjetten og Strømmen helsestasjon. Arkitekt: HWR arkitekter AS. Kilder: Norsk Form; informasjonsheftet Stav skole. Bruttoareal: 7 m² (eks. helsestasjonen) Antall elever: 0 Kvm pr elev: 16, Antall ansatte: 0 (ca)

4 I etterkant av turen hadde studieturgruppa en felles gjennomgang/drøfting av erfaringene fra turen. Her ble hver av skolene vurdert mot et felles sett av kriterier, på bakgrunn av inntrykk fra skolene som ble besøkt, inklusiv samtaler med elever, lærere/personell. Hensikten med evalueringen har vært å oppsummere og systematisere inntrykkene, og identifisere løsninger som det er felles enighet om bør brukes, eller unngås, på den nye ungdomsskolen i Vadsø. Evalueringskriteriene var: 1. Resepsjon/administrasjon: Omfatter rom nært hovedinngangen til skolen og som en vil finne enkelt og greit som besøkende til skolen. 2. Møte- og arbeidsrom lærere: Møterom her er rom hvor lærere har egne gruppemøter med hverandre. Arbeidsrom er rom for konsentrert rettearbeide og forberedelsesarbeide til veiledning av elever.. Baser elever: Baserom er rom hvor elever starter skoledagen sin og hvor de i løpet av dagen går tilbake for mer selvstendig individuelt arbeide. Rommet gir elev identitet som egen sone i motsetning til hva andre mer felles rom i skolen gir.. Fellesareal elever: Omfatter type rom som amfi, felles gangareal, gymsal, mediatek, grønn oase,kantine som er rom som brukes mer felles med blandede årsklasser, trinn og blanding lærere og elever.. Grupperom elever: Omfatter rom for små gruppearbeider, samtaler lærer og elev(er), konsentrert arbeide mellom to,tre eller opp til syv-åtte elever evt. inkl. lærer. 6. Garderober lærere og elever: Omfatter rom hvor en kler av og på, plasserer sko, utetøy, tøfler, og hvor man har egne låsbare skap for verdigjenstander. 7. Spesialrom elever: Omfatter rom for sløyd, forming, naturfag, tegning, keramikk, mekking,musikk og hvor det foregår gruppeaktiviteter, veiledning og mer spesielle våte, kontrollerte, rene og skitne/støyende/stille aktiviteter som ikke kan foregå på vanlige veiledningsrom. 8. Interiør, møbler, lys, luft: Omfatter estetiske og funksjonelle kvaliteter på møbler, stoffer og gardiner, bruk av indirekte og direkte utelys/overlys, materialvalg på innvendige vegger, gulv, tak, dører og vinduer. (Eks. lyst gult tegl innv. vegger, skikkelig laminat og beslag på innv. dører.) 9. Kantine / skolekjøkken: Omfatter rom hvor det lages og serveres mat som en del av veiledningen på kostholdsopplæring, og som fungerer som et viktig sosialt treffsted mellom brukerne av skolen. 10. Rasjonell arealbruk: Betyr at man unngår såkalt sloap (space left over after planning) eller rom som i praksis ikke vil bli tatt ibruk. Gangarealer benyttes fleksibelt og variert og minimaliseres som gangsone.

5 11. Soneinndelinger / fleksibilitet: Viser graden av klart oppfattbare og synlige soner av aktiviteter og hvor ommøblering og annen fleksibel bruk viser seg i praksis og blir nevnt på skolen. 12. Materialvalg ute og inne (bygg): Graden av slitestyrke, soliditet, robusthet, konsekvens i valg og gjennomføring og detaljering. 1. Uteområder: Graden av og tilretteleggelsen av mulighet for fri utfoldelse ute, tilgjengelighet, felles bruk, variasjon og valgmuligheter for aktiviteter og uteundervisning. 1. IKT: Graden av modernitet, fremsynthet, oppdatering og bruk av dagsaktuelle funksjonelle IT arbeidsredskaper. Resultatet av evalueringen framkommer av vedlagte evalueringsmatrise hvor det i tillegg til kortfattede merknader er gitt karakter fra 1 6 ( terningkast ). Til sist er det vedlagt et lite utvalg bilder som viser en del (typiske) eksempler på løsninger på skolene som ble besøkt. Forhåpentligvis er bildene både forklarende og inspirerende med hensyn til videre planlegging av innholdet i den nye ungdomsskolen i Vadsø.

6 Skole: Snittkarakter: Resepsjon / adm. Møte/arbeidsrom lærere Baser elever Fellesareal elever (amfi, felles gangareal, gymsal, mediatek) Grupperom elever Garderober lærere og elever Spesialrom elever (sløyd, forming, naturfag, tegning, keramikk) Interiør, møbler, lys, luft RÅHOLT FLÅTESTAD BAKKELØKKA HAUGJORDET Tydelig henvendelse, lyst, åpen løsning, fleksibel. Trangt, dårlig integrert med adm., ikke møtemulighet, dårlig med møterom. 2 Bra plass, lyst og luftig men vel åpent. Fine auditorier. Lite tilgjengelig, trang. Nært men lite imøtekommende, veldig atskilt. Nært elevene, men for mye ukontrollerte elevbesøk på arb.rommen i følge lærerne.. Delt i rom av ulik størrelse, men mye uunyttet, tomme areal i midten. Langt inne i bygget, glassburaktig. Ren design, men kaldt og uvennlig. Smalt, avsides. Fjernt fra elevarealene. Sentralt i bygget, åpent mot resten av bygget. Meget bra personalrom, arbeidsrom nær elevene. Store rom men tradisjonelt klasserompreg. Smått og lite fleksiblet. Vel åpent mellom basegrupperom mene og mot korridor. Meget bra auditorier, lyse og luftige arealer, dårlig mediatek. Flott trappeatrium i inngangspartiet, lyst og luftig. Store arealer, mye korridor. God kombinasjonsløs ning gymsal/amfi, mange trenge ganger. For små grupperom. Ingen grupperom. 2 Stor trapp ved hovedinngang, foldevegg mot lærerrom, kantine åpne mot resepsjon. Litt mye støy ved hovedinngangen Stor variasjon i grupperom. Baserom var litt trange og smale, men fungerte fleksiblet og greit. Litt små garderober foran rommene. Stor, fin sal. Luftige og relativt lyse arealer. Lite og lukket. Generelt dårlig. Lyse, luftige elevgarderober i felleskorridor (vanskelig å holde oppsyn med, innbruddsplager). Lett inn/ut. Knøttsmå lærergarderober gjemt i kjelleren. Fint forberedelsesrom og flott løsning natur og miljø. Ellers smått og dårlige planløsninger. Lyst, åpent, luftig (mye bruk av glass i fasade og en del inne i bygget). Markante, klare farger. Generelt trange garderober, nær basene. Opprinnelig uteglemt (?), nå en litt improvisert løsning. Store garderober, nær basene. Trange garderober, pluss for knaggløsning i tillegg til skap, nær basene. God planløsning /struktur, men noe smått. Fin soneinndeling, fleksibelt, fin blanding av funksjoner. Store rom (grenser til arealsløsing), gammeldags dataromløsning. Dårlig musikkerom. Vel mye åpne løsninger med gjennomgang. Mange små rom Stor sløydsal, stort verksted. Elevdrift. Lyst, åpent, luftig (mye bruk av glass i fasade og en del inne i bygget). Litt mørk/tung tegl, gitter. Det var spart mye på utv. vinduer, noe som ga et mindre lyst interiør. Noen rom virket overdimensjonert. Bra med lys og luft i inngangs og fellearealer, men trange mørke garderober særlig på barnetrinnet. Lyst, åpent, luftig (mye bruk av glass i fasade og en del inne i bygget). Ikke personalrom, lite kontakt mellom lærerne, lite arbeidsrom, mye elevtrafikk. 2 Vel åpent, nesten ikke rominndeling (heller ikke ved bruk av møbler). KASTELLET STAV Store grupperom, men plaget av støy fra korridor. Man hadde prøvd, men ikke fått til rent bygg med garderober spredt langt inne i bygget. Lite klar filosofi på dette punkt hos skolen.

7 Skole: Snittkarakter: Kantine / skolekjøkken Rasjonell arealbruk Soneinndelin ger / fleksibilitet Materialvalg ute og inne (bygg) Uteområder IKT RÅHOLT BAKKELØKKA HAUGJORDET Lite, men lyst og trivelig. Fin kombinasjon med storsal. Flott! Stort, romslig, (men noe upersonlig?). Bra! Lite og trangt. Har tenkt fleksibilitet på elevarealene, men ikke på lærerarealene. Glass vedlikeholdsfritt, men lite varmeøkonomisk. Mye grå betong. Lite opparbeidet. Tendenser til arealsløsing. 2 Bra. Generelt solide materialer, men allerede synlig slitasje enkelte steder. En del slitasje, rust. Fleksibilitet. Gammeldags, kun kabling, sentralisert datarom/undervisning. 1 Multimediarom? FLÅTESTAD KASTELLET STAV

8 Auditorium, Råholt ungdomsskole. Trappeamfi, Flåtestad ungdomsskole.

9 Basisgrupperom (8 m²) for 18 elever, Stav ungdomsskole. Grupperom for -6 elever, Råholt ungdomsskole.

10 Elevgarderober i fellesarealet (framfor eget rom), Råholt ungdomsskole.

11 Kantine med tilstøtende kostrom/kjøkken (bak til høyre). Elevdrevet kafé, Kastellet skole.

12 Bygningsintegrert kunst, hhv Stav ungdomsskole (øverst) ogbakkeløkka ungdomsskole (nederst).

13 Plassbesparende oppbevaring av stoler (for eksempel i forbindelse med storsalfunksjon), Bakkeløkka skole.

Universell utforming av skolebygg

Universell utforming av skolebygg STF50 A05070 - Åpen RAPPORT Universell utforming av skolebygg Med Strindheim skole som studieobjekt Solvår Wågø, Karin Høyland og Solveig Dale SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk Juni

Detaljer

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger Kongsvinger kommune Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger 2013-10-30 Oppdragsnr.: 5135185 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet tegre hahog Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Trender i nye grunnskolebygg

Trender i nye grunnskolebygg Trender i nye grunnskolebygg Artikkel av Espen Storstrand, Norconsult avd. skoleplanlegging I 2007 skrev Karin Buvik (SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk) artikkelen «Trender innenfor fysisk utforming

Detaljer

Trender innenfor fysisk utforming av grunnskoler Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk

Trender innenfor fysisk utforming av grunnskoler Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Trender innenfor fysisk utforming av grunnskoler Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Endrete undervisnings- og arbeidsformer har medført en rekke nye tiltak ved utforming av

Detaljer

Innspill til funksjons- og arealprogram for ny ungdomsskole i Sarpsborg

Innspill til funksjons- og arealprogram for ny ungdomsskole i Sarpsborg STF22 A03520 bearbeidet for Læringssenteret RAPPORT Innspill til funksjons- og arealprogram for ny ungdomsskole i Sarpsborg Karin Buvik www.sintef.no SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Desember

Detaljer

FRAMTIDIG BARNESKOLE PÅ SKJØNHAUG EN BAKGRUNNSRAPPORT

FRAMTIDIG BARNESKOLE PÅ SKJØNHAUG EN BAKGRUNNSRAPPORT FRAMTIDIG BARNESKOLE PÅ SKJØNHAUG EN BAKGRUNNSRAPPORT RAPPORT Det følgende er en oversikt/oppsummering/samling av noe av administrasjonens arbeid og vurderinger i forbindelse med kommunestyrets vedtak

Detaljer

Utdannings- og forskningsdepartementets pris for beste skoleanlegg

Utdannings- og forskningsdepartementets pris for beste skoleanlegg S K O L E Y G G P R I S E N Sekretariat for skolebyggprisen 2 0 0 4 Utdannings- og forskningsdepartementets pris for beste skoleanlegg Norsk Form Norsk Design- og rkitektursenter Hausmannsgate 16 0182

Detaljer

Arealprogram for skoleanlegg i Grimstad kommune

Arealprogram for skoleanlegg i Grimstad kommune GRIMSTAD KOMMUNE Kultur- og oppvekstsektoren Høringsdokumentet som ble behandlet i kommunestyret 29.9. 2008 Arealprogram for skoleanlegg i Grimstad kommune Arealprogram for skoleanlegg i Grimstad kommune

Detaljer

VEDLEGG TIL BYGGEPROGRAM ULSMÅG SKOLE

VEDLEGG TIL BYGGEPROGRAM ULSMÅG SKOLE VEDLEGG TIL BYGGEPROGRAM VEDLEGG 1: NÆRHETSMATRISE VEDLEGG 2: PEDAGOGISK GRUNNLAG VEDLEGG 3: BESKRIVELSE GENERELT LÆRINGSAREAL VEDLEGG 4: BESKRIVELSE SPESIELT LÆRINGSAREAL VEDLEGG 5: BESKRIVELSE PERSONAL-

Detaljer

Fylkesmannen i Vestfold og Høg skolen

Fylkesmannen i Vestfold og Høg skolen Dagens barnehage Transparente Slagen barnehage Bli med Første stegs arkitekt og høgskolelektor til Slagen barnehage i Tønsberg. Arkitektonisk er det her lagt opp til kommunikasjon og samvirke mellom barn

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

Vedlegg 8 Deluttalelse Erfaring fra tilsvarende prosjekter i Oslo

Vedlegg 8 Deluttalelse Erfaring fra tilsvarende prosjekter i Oslo Vedlegg 8 Deluttalelse Erfaring fra tilsvarende prosjekter i Oslo Høringsuttalelse til RAPPORT AV 26. MARS 2012 NESØYA SKOLE OG IDRETTSHALL SKOLEDRIFT I ANLEGGSPERIODEN Denne deluttalelsen tar for seg

Detaljer

Sollid Design Foto: Kim Müller BAKKELØKKA UNGDOMSSKOLE FAGERSTRAND, NESODDEN

Sollid Design Foto: Kim Müller BAKKELØKKA UNGDOMSSKOLE FAGERSTRAND, NESODDEN Sollid Design Foto: Kim Müller BAKKELØKKA UNGDOMSSKOLE FAGERSTRAND, NESODDEN FORORD Nesodden kommune ved Skolesjefen har som byggherre oppført ny ungdomsskole på Fagerstrand - Bakkeløkka ungdomsskole.

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer

MODELLSKOLE FOR UNGDOMSTRINNET

MODELLSKOLE FOR UNGDOMSTRINNET MODELLSKOLE FOR UNGDOMSTRINNET Revidert mars 2007 Innledning Bakgrunn for saken. Reform -97 utløste en betydelig omlegging av undervisning både på barne- og ungdomsskolen. I Tromsø kommune ble dette fulgt

Detaljer

Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring

Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring Når kunnskap gir resultater--- KS Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring Mai 2008 KS Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring Mai 2008 Rambøll Management Hoffsveien 21-23

Detaljer

Strategiplan for skolekapasitet

Strategiplan for skolekapasitet Strategiplan for skolekapasitet 2015-2030 Høringsutkast Behandlet i Hovedutvalg for skole og barnehage (HSB) og Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur (HTIK) 12.11.2014 Bakke skole, Kløfta Ullensaker

Detaljer

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

Nye eksempler på omsorgsboliger og sykehjem

Nye eksempler på omsorgsboliger og sykehjem 2001 Nye eksempler på omsorgsboliger og sykehjem Innhold Innhold Forord.......................................................... 1 Utforming av omsorgsboliger/sykehjem for mennesker med aldersdemens.......

Detaljer

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Erlend Vinje Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Sammendrag: I denne artikkelen har jeg undersøkt ulike læreres opplevelser av, forestillinger om og preferanser til to ulike former for skolearkitektur.

Detaljer

A PROSJEKTMÅL/ PROBLEMSTILLINGER... 5

A PROSJEKTMÅL/ PROBLEMSTILLINGER... 5 Innholdsfortegnelse A PROSJEKTMÅL/ PROBLEMSTILLINGER... 5 A.1 BAKGRUNN... 5 A.11 Bestillingen... 5 A.12 Deltagere/ roller... 5 A.2 OVERORDNET KONSEPT OG VISJON... 6 A.21 Overordnet visjon... 6 A.22 Profilering...

Detaljer

Bruk av transparente glassvegger i skoler et case studie. Use of Transparancy in Schools A Case Study. Amanda Høysæter. Masteroppgave 2014 30 stp

Bruk av transparente glassvegger i skoler et case studie. Use of Transparancy in Schools A Case Study. Amanda Høysæter. Masteroppgave 2014 30 stp Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave 2014 30 stp Bruk av transparente glassvegger i skoler

Detaljer

Fellesarealer i omsorgsboliger

Fellesarealer i omsorgsboliger Karin Høyland, Karine Denizou og Jon Christophersen Fellesarealer i omsorgsboliger og sykehjem 345 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport 345 Karin Høyland, Karine Denizou og Jon Christophersen Fellesarealer

Detaljer

Oppvekst i Iveland: Behovsanalyse Iveland skole 2015 2030. Prosjektgruppa 09.10.14

Oppvekst i Iveland: Behovsanalyse Iveland skole 2015 2030. Prosjektgruppa 09.10.14 Oppvekst i Iveland: Behovsanalyse Iveland skole 2015 2030 Prosjektgruppa 09.10.14 Innhold Innledning... 2 Nasjonale føringer og lovverk:... 3 Kommunale/interkommunale planer og satsinger:... 5 Bakgrunn...

Detaljer

Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen. Fridalen Skole

Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen. Fridalen Skole Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen Fridalen Skole Høringssvar til Skolebruksplan 2007 2016 for Bergen Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen Forord Foreldre Arbeids Utvalget

Detaljer

Arbeidsplassveileder RETNINGSLINJER VED OMBYGGING OG NYBYGG

Arbeidsplassveileder RETNINGSLINJER VED OMBYGGING OG NYBYGG Arbeidsplassveileder RETNINGSLINJER VED OMBYGGING OG NYBYGG Oslo xx.xx.2009 Versjon 1.0 27.11.09 Ved SITS VIFT INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 1.1 Hensikt og bakgrunn... 4 1.2 Visjon, verdier og

Detaljer

Sarpsborg kommune. Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser

Sarpsborg kommune. Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser Sarpsborg kommune Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS

Detaljer

NY KROHNBORG BYDELSSENTER

NY KROHNBORG BYDELSSENTER BYGGEPROGRAM NY KROHNBORG BYDELSSENTER -BYDELSSENTER MED GRUNNSKOLE, IDRETTSHALL, KULTURHUS, BARNEHAGE, GATETUN OG BYDELSTORG JUNI 2008 Forord... 4 Sammendrag... 5 Målsetting for byggeprosjektet...5 Eksisterende

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT 2014

PEDAGOGISK RAPPORT 2014 PEDAGOGISK RAPPORT 2014 Kulturbarnehagen Ålen barnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Fagområder rammeplan 5 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 5-8 Stenhåggån

Detaljer

1 sammendrag 3 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

1 sammendrag 3 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012 1 sammendrag Fredrikstad kommunes skolebruksplan for 2010 2020 fremhever følgende tiltak for utvidelse av Lunde skole med hensyn til økning i elevtallet og behov for idrettsfasiliteter: Skoleanlegget har

Detaljer