Chorizo og gourmetkaffe. Fra Edens Hage til tom mage. Ny rapport om matusikkerhet og mat til alle i framtiden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Chorizo og gourmetkaffe. Fra Edens Hage til tom mage. Ny rapport om matusikkerhet og mat til alle i framtiden"

Transkript

1 u-nytt nr Et magasin fra Utviklingsfondet Fra Edens Hage til tom mage Ny rapport om matusikkerhet og mat til alle i framtiden Chorizo og gourmetkaffe Bøndene i Nicaragua tar over flere ledd i næringskjeden og produserer selv

2 Fra ord til handling En sommer er over og de fleste av oss er tilbake i hverdagen igjen. Aldri før har vel forholdet mellom mat og miljø stått frem på en tydeligere måte en denne sommeren? Flommen i Pakistan og tørken i Russland har bidratt til å synliggjøre verdens grunnleggende matusikkerhet. Matproduksjonen er det første som blir rammet av de globale klimaendringene. Jordbrukssamfunnet er skapt i en unik periode i klodens historie med stabilt klima og gode vekstforhold for planter. Matplanter er svært utsatt for endringer i nedbør, temperatur og tørke. Mange av de fattige bøndene vi jobber sammen med er tvunget til å produsere ensidig og for kortsiktig gevinst. Vi risikerer å oppleve at matproduksjonen i verden synker kraftig og blir mindre bærekraftig samtidig som befolkningen øker. FN og Verdensbanken tok initiativ til en bredt forankret vitenskapelig rapport om status for det globale industrielle landbruket i Oppsummeringen av «Agriculture at a Crossroad» var en klar advarsel om at «business as usual is no longer an option». Menneskehetens økologiske fotavtrykk er nå 40 prosent større en klodens bæreevne. 70 prosent av den globale matproduksjonen kommer i dag fra lokale småskalaprodusenter som utgjør nesten halvparten av verdens befolkning. Utviklingsfondets rapport «A Viable Food Future» anbefaler politiske endringer som støtter opp under småskala-produsentenes kamp for en mer bærekraftig matproduksjon. Anbefalingene fra denne rapporten viser veien ut av høstmørket utfordringen blir å oversette ord til handling. Utviklingsfondet vil uansett fortsette å bidra til et mer bærekraftig globalt landbruk gjennom vårt nettverk og våre partneres innsats. Vi håper også du følger oss i vårt viktige arbeid. Med ønske om en ikke altfor mørk høst! Knut Harald Ulland Daglig leder Ny rapport fra Utviklingsfondet Verdens matproduksjon står ved et veiskille. Flere mennesker sulter enn noen gang før samtidig har verden nok mat. De neste tiårene vil verdens befolkning passere 7 milliarder (2011) og deretter 8 og 9 milliarder mennesker som alle trenger nok mat. Mye av dagens industrielle landbruk skaper problemer som dårlig jordkvalitet, vannmangel og erosjon. Samtidig driver mange av verdens sultende selv matproduksjon, uten gode og store nok avlinger til å kunne fø seg selv og familien. Disse paradoksene går igjen i rapporten «A Viable Food Future» som viser hvordan en satsing på småskala landbruk faktisk kan bidra til å løse utfordringene for framtidige generasjoner. Utviklingsfondet er en uavhengig miljø- og utviklingsorganisasjon. Vi er avhengig av bidrag fra enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter for å kunne støtte miljø- og utviklingsprosjekter i Latin-Amerika, Afrika og Asia. Utviklingsfondet, Grensen 9B, 0159 Oslo. Tlf: Kontonummer: U-Nytt trykkes på Cyclus Print 115g papir, som er 100 prosent resirkulert og ikke klorbleket. Redaksjonen for dette U-Nytt: Siv Helén Strømland og Sigurd Jorde. Utgivelsen støttes av Norad og Utenriksdepartementet. E-post: internett: 2

3 Andrew Kroglund er tilbake i Utviklingsfondet Som ny leder for Utviklingsfondets politikk- og informasjonsarbeid har Andrew P. Kroglund store planer. Det er ikke første gang trønderen med de strenge brillene jobber for Utviklingsfondet, men det er noen år siden sist. Som for så mange andre var det studier som førte Andrew til hovedstaden. Han var en av dem som likte seg og han ble raskt med i diverse organisasjoner, slik som Fellesrådet for det Sørlige Afrika. Veien var ikke lang til Utviklingsfondet, Regnskogsfondet, Miljøagentene og WWF. Den røde tråden, eller skal vi si den grønne, er ifølge Andrew selv, engasjement og troen på at det nytter. Du skal jobbe med en relativt ny avdeling for politikk og informasjon. Hvilket politisk felt ønsker du at Utviklingsfondet skal bli gode på? Vi skal bli best på utviklingspolitikk. Vi skal gi gode bidrag på hva er det som fører til endring. Vi skal være løsningsorienterte. Hvordan ser du potensialet i Utviklingsfondets «nisje» i forhold til andre miljø og utviklingsorganisasjoner? Det er mer enn nok «elendighet» der ute til fordeling Utfordringene står i kø. Ingen organisasjoner kan løse dette alene. Men Utviklingsfondet skal være god på matsikkerhet, biodiversitet og rettigheter. Samtidig skal vi løfte blikket mot hva småbonden kan gjøre for å ha flere inntektskilder i hverdagen. Vi må finne balansen og ikke bli for sneversynte. Hva ønsker du at Utviklingsfondet skal oppnå framover? Helt konkret håper jeg at vi innen fem år skal få NRKs TV-aksjon; det vil bety mye for evnen til å spre våre budskap bredere og vil gi oss en annen økonomisk muskel. Jeg ønsker også at vi skal være en av flere organisasjoner som har vært med på at en ny internasjonal klimaavtale blir signert innen Videre håper jeg at vi kan være med på å operasjonalisere noen av de fine formuleringene i biodiversitetskonvensjonen, til fordel for fattigfolk. På det organisatoriske plan vil jeg at Utviklingsfondet skal bli kåret til Norges morsomste og mest inspirerende arbeidsplass innen fem år. Toppmøte om biologisk mangfold i Japan Smånytt Norskpakistansk samarbeid for flomofrene En rekke norskpakistanske, frivillige organisasjoner, Utviklingsfondet og Kirkens Nødhjelp møttes for en tid tilbake for å diskutere flomsituasjonen i Pakistan. Kontakten mellom de involverte er et direkte resultat av Pilot Pakistan prosjektet presentert i U- Nytt tidligere. Bistandsorganisasjonene har god erfaring fra utviking- og nødhjelpsarbeid, mens det norskepakistanske miljøet har et brennende engasjement for sitt tidligere hjemland. Sammen står vi sterkere både når det gjelder koordinering i Norge og direkte nødhjelp i Pakistan, sier Alice Ennals i Utviklingsfondet. Kirkens Nødhjelp og de norskpakistanske frivillige organisasjonene vil møtes jevnlig fremover i det som kalles fase 1 av nødhjelpsoperasjonen. I neste fase, hvor fokus blir gjenoppbygging og rehabilitering, vil disse og Utviklingsfondet vurdere muligheter for videre samarbeid gjennom organisasjonen Sungi i Pakistan. Sungi vil, sammen med andre organisasjoner fra Pakistan, også delta under en konferanse i Oslo 22. september hvor felles innsats for flomofrene vil være et av hovedtemaene. Globaliseringskonferansen november arrangeres Globaliseringskonferansen på Folkets Hus i Oslo. Det blir som vanlig mange spennende foredrag, seminarer, workshops, debatter og kulturinnslag. Utviklingsfondet og Spire vil selvfølgelig være tilstede på mange vis konferansen gjennom. Les programmet på: De siste femti årene har vi mennesker ødelagt mer naturrikdom enn det som har forsvunnet helt fra tidenes morgen frem til 1960-tallet. I 2002 vedtok verdens ledere mål om at innen 2010 skulle tapet av dyre- og plantearter stanses. Det målet har de ikke lykkes i å oppnå, og i siste halvdel av oktober møtes de igjen i Japan for å bli enige om nye mål for å snu den alvorlige utviklingen som truer fremtidens matsikkerhet og miljø. Rådgiver Bell Batta Torheim fra Utviklingsfondet er valgt av Forum for Utvikling og Miljø som sivilsamfunnsrepresentant i den norske delegasjonen til møtet og vil delta i de to uker lange forhandlingene. En hovedutfordring på møtet er å bli enige om nye, ambisiøse mål for å stoppe tapet av biologisk mangfold, men siden så mye natur allerede er blitt ødelagt, er det også viktig å gjenopprette de forringa områdene, sier hun. På partsmøtet i Nagoya i Japan er det også planlagt at en egen protokoll for tilgang og utbyttefordeling skal bli vedtatt. Dette er viktig for å oppfylle rettferdig utbyttefordeling og gi biodiversitetsrike utviklingsland noe igjen for kostnaden med å forvalte denne rikdommen. Uten en klar forpliktende avtale om tilgang og utbyttefordeling, vil heller ikke utviklingslandene bli med på nye forpliktelser om å redusere tap av planter og dyr, understreker Bell Spires kampanje: Landran Spire er godt i gang med sin årlige kampanje hvor landran (land grab) står i fokus. Spire vil arrangere flere aktiviteter utover høsten, blant annet debatt på UMB, Ås 14. september og seminar på Litteraturhuset, Oslo 15. september. Spires krav vil leveres Utviklingsministeren i oktober. Les mer på Husk:... å melde adresseforandring hvis du flytter. 3

4 Fra Edens Hage til Det er mer liv og mer mangfold i en neve jord fra Trøndelag enn på alle andre planeter vi vet om i solsystemet vårt. Utviklingsfondet lanserer rapporten Av: Andrew P. Kroglund, Informasjonssjef Utviklingsfondet Jorda vår kryr av liv. Millioner av planter, dyr og kryp, mange til besvær i hverdagen vår, i form av fluer og midd, er alle viktige deler av en større livsvev som gjør kloden til et produktivt skattkammer. Samtidig dør tusener av barn hver dag på grunn av underernæring. Hvordan er det mulig at vi som kom fra paradisisk overflod, i dag befinner oss i en verden hvor over 1 milliard går sultne til sengs? Våre forfedre bestemte seg for ca år siden for år flytte litt mindre på seg. De begynte å krysse noen planteslag for å få frem større avlinger og ble stedfaste bønder. Det samme gjorde de med dyr, og fikk arbeidskraft, melkekuer, griser og hunder. Jordbruket ga større matsikkerhet og muligheten til å fø flere mennesker og skape større samfunn. Klimaet slår tilbake Men måten vi moderne etterkommere har innrettet oss på slår nå tilbake på jordbruket selv. De voldsomme flommene i Pakistan og tørken i Russland i august viser hvordan klimaendringer innvirker på global matsikkerhet og alle bønder, både i rike og fattige land. At Russland bestemte seg for å bremse kraftig sin egen eksport av korn på grunn av branner og hetebølge, samtidig med at Canadas avlinger ble redusert med nesten en fjerdedel på grunn av flom, fører til at hveteprisen har steget med ca 70 prosent siden juni. Den kraftige prisstigning på hvete kan legge press på internasjonale priser for mais og ris noe som igjen vil ramme fattige land. (Det er i slutten av august vanskelig å spå hvordan hveteprisene utvikler seg de neste månedene.) Norge et av verdens sikreste land Ifølge en rapport om matsikkerhet (utgitt av Maplecroft) framheves klimaendringene som noe som har «dyp effekt på global matsikkerhet». Rapporten vurderer risikoen for manglende levering av grunnleggende matvarer til befolkningen i 163 land, og Afghanistan topper indeksen. De andre ni nasjonene som vurderes utsatt for «ekstrem risiko» er alle i Afrika faktisk utgjør afrikanske land 36 av de 50 landene som er mest utsatt i indeksen. Finland (163), Sverige (162), Danmark (161) og Norge (160) er minst utsatt. I Norden har husholdningene økonomisk buffer mot store prissvingninger i basisvarer på verdensmarkedet. Mens vi i Norge i 1958 brukte 40 prosent av våre totale husholdningspenger på matvarer, er tallet nå nede i 12 prosent. Bor du i et fattig land derimot, går mesteparten av inntekten med til mat. Det blir lite igjen til nyinvesteringer, bedre såfrø, eller skoleuniformer og skolepenger. Barn faller utenfor utdanningssystemet, og mulighetene for å få seg jobb og hjelpe familieøkonomien svinner hen. For jenter som ikke går videre på skolen er statistikken klar: Det blir flere barn. Fattigdomssspiralen er i så måte nådeløs. Født fattig, levd fattig, død fattig. Det er derfor økningen i matvareprisene vi nå er vitne til er så katastrofale for de nederst på stigen. Fattigdomssspiralen er i så måte nådeløs. Født fattig, levd fattig, død fattig. Spise av Kunnskapens tre Grove anslag viser at det er tre milliarder småskalaprodusenter over hele verden (nesten halvparten av verdens befolkning). Disse produserer ca 70 prosent av verdens mat. Denne maten forbrukes lokalt, eller i det minste innenfor nasjonale grenser. Det er også blant disse småskalprodusentene at befolkningsøkningen vil komme og klimaendringene ha alvorlige konsekvenser. Det er derfor Utviklingsfondet og andre ønsker å øke den internasjonale støtten til slike produsenter. Blir de i stand til å bestemme mer i egen hverdag vil de også bli gode naturressursforvaltere, som produserer nok mat og som kommer seg ut av fattigdommen. Bibelens historie om Adam og Eva i Edens Hage kan tolkes på mange måter. En variant er at fortellingen symboliserer menneskets overgang fra frie og lykkelige jegere og sankere, til

5 tom mage Patenter truer matsikkerhet Patenter er midlertidig monopol på all kommersiell bruk av oppfinnelser. Når planter, dyr og gener blir patentert kan dette hemme både forskning og videreforedling av nye plantesorter, handel med nye sorter, bønders rett til å spare, bruke, bytte og selge såfrø fra egen avling og rettferdig fordeling av utbytte. De ti største såfrøselskapene i verden kontrollerer to tredeler av det globale såfrømarkedet, og de tre største selskapene i verden, Monsanto, Dupont og Syngenta anslås å kontrollere nærmer 50 prosent av det globale såfrømarkedet. Dette fører til dyrere såfrø og færre sorter til salgs. Dermed er patenter også en drivkraft for mindre genetisk mangfold. For å styrke den globale matsikkerheten er det viktig å styrke det genetiske mangfoldet. Økt fokus på bønders rettigheter, spesielt retten til å delta i planteforedling og retten til å bruke bytte og selge såfrø fra egen avling er et av de viktigste virkemidlene. Faktorer som påvirker matproduksjonen: Klimaendringer: FNs klimapanel varsler flere oversvømmelser, nye regnmønstre, mer tørke og vanskeligere å forutsi været. Alt dette vil kunne påvirke avlinger negativt. Energipriser: Mindre olje gir økte priser. Massiv satsing på alternative energikilder lar vente på seg og disse er derfor fortsatt dyre. Dette driver opp prisen på drifts- og transportkostnader, noe som igjen slår ut i økte utgifter for bønder og eventuelt økte matpriser for de som har minst. Vannknapphet: Jordbruket er avhengig av vann, og fattige bønder bor ofte i vannfattige områder. Også i rike land er generelt overforbruk av ferskvann et problem for bønder. Jordbruksareal: Det er sterk konkurranse om jorda. Matprodusenter konkurrer med dyrking av biologisk brennstoff eller dyrefor. Befolkningsvekst: 3 milliarder nye munner å mette innen 2050 vil kreve økt matproduksjon og rettferdig fordeling av maten. Endrede matvaner: Kina og Indias middelklasse vokser og endrer matvaner til økt forbruk av kjøtt og melkeprodukter, noe som fører til dyrking av mer dyrefor framfor menneskemat. Færre bønder: Småbønder marginaliseres og blir fattigere. Til slutt pakker de sakene og drar til storbyens slum i håp om arbeid. Bondens marked i Malawi. Foto: Lene Bakker. jordbundne bønder som måtte arbeidet hardt, i sitt ansikts sved, som det står i skriften. Men sult og uår har fulgt menneskene helt fra tidenes morgen. I dag vet vi hva som skal til for å avskaffe sult. Vi har spist av kunnskapens tre. Vi kan fortsatt leve i paradis, om det er politisk vilje nok. Levedyktig matproduksjon I september lanserer Utviklingsfondet en ny rapport om hva slags landbruk. Utgangspunktet for rapporten har vært å dokumentere hva slags landbruk verden trenger for å fø framtidige generasjoner, uten å bidra til klimaendringer. Rapporten kan lastes ned fra: Mennesket og det daglige brød Antall mennesker i verden i dag: 6,9 milliarder Antall sultne mennesker i verden i dag: 1 milliard Antall mennesker i verden i 2050: 9 milliarder Prisøkning i 2010 for en vanlig matkurv i Bangladesh: 50 %. Prisøkning i 2010 for en vanlig matkurv i Norge: ca 3 % Kilder: FN og Aftenposten Hvordan er det mulig at vi som kom fra paradisisk overflod, i dag befinner oss i en verden hvor over 1 milliard går sultne til sengs? 5

6 Tar kontroll over egen produksjon Lite av pengene du betaler for en kopp kaffe går til bonden som dyrket kaffen. Men sett at bøndene selv tar over flere ledd i næringskjeden? Lukten av fersk og nybrent kaffe brer seg ut i et rom som likner mer på et laboratorium enn en kaffebar. Noel Chavarria har sortert ut kun de beste kaffebønnene fra en sekk av nyhøstet kaffe, brent de utvalgte bønnene gyldenbrune i en bitteliten ovn og kokt fersk velduftende kaffe. Den ferdigkokte kaffen blir ikke drukket, men derimot slurpet høylytt med sølvskje. Stolthet i et navn Noel Chavarria fra Nicaragua er en av tre kooperativmedlemmer i Fecodesa som har gått på kaffekurs i Spania for å lære seg kaffefaget. Kaffebønnene blir sortert og evaluert etter kategorier bare en fagmann forstår: har noen kaffebønner et skjær av gult? Hakk i kanten? Delt i tre, ikke to? Smaken blir vurdert like nøye; fylde? Aroma? Syrlighet? Alle svar, både utseende, kategori og subjektiv vurdering blir ført i et skjema som følger kaffen på veien til Europa. En del av kaffen blir brent i naborommet og deretter pakket og solgt med kaffemerket Café Jigüina. Kaffen blir solgt både i Nicaragua og eksportert til blant annet Spania. Kaffen bærer dermed navnet til kooperativet i fjellene i Nicaragua som dyrket kaffen selv, i kontrast til konkurrenter som Friele, Evergood eller Nescafe. Kooperativet har nå begynt å videreforedle kaffen og får dermed en langt bedre pris enn når bøndene selger kaffehøsten hver for seg til utenlandske oppkjøpere. Lukten er ikke helt den samme i fabrikken 6 Av Sigurd Jorde i Nicaragua i utkanten av Managua hvor Thomasa Hernandez er i ferd med å sprøyte en blanding av salt- og sukkervann inn i et stykke svinekjøtt. Det lukter en blanding av rått kjøtt og steriliseringsveske. En gris er i ferd med å bli til skinke, bacon og chorizo-pølser. I grisebingen utenfor lever et titalls griser lykkelig uvitende om at de skal gå samme vei. Skinke og syltetøy Fabrikken produserer både kjøtt, juice, syltetøy og meieriprodukter. Råvarene kommer fra bondekooperativer, mens dyrene ales opp utenfor. Fabrikken har flere funksjoner; som oppkjøp av bøndenes produkter og produksjon for salg på bondens marked. Likevel er det viktigste målet med senteret å lære opp medlemmer av kooperativene i prosessering av matvarer for salg lokalt i landsbyer og småbyer rundt om i Nicaragua. Som med kaffen ønsker kooperativene å ta kontroll over større deler av næringskjeden og sikre en større del av inntekten. Vi arbeider for å lære opp medlemmene i kooperativene i enkle teknikker for behandling og produksjon av mat, sier Kenia Chavez i Fecodesa. Når vi i tillegg driver opplæring i administrasjon og økonomi, håper vi at folk kan starte småbedrifter hvor de hever nivået på produksjonen sin fra jordbruksråvarer til ferdige matprodukter. Chavez og Fecodesa samarbeider blant annet med universitetet for å finne nye teknikker og måter å utvide produksjonen på slik at en større del av bøndenes produksjon blir videreforedlet. Målet er å sakte men sikkert heve levestandarden for Nicaraguas mange småbønder, i et land hvor 77 prosent av befolkningen på landsbygda lever i fattigdom.

7 Operasjon Dagsverk i Mellom-Amerika I 2007 kom 20 ungdom fra Guatemala, Honduras og Nicaragua til Norge for å holde foredrag i alle Norges fylker under Operasjon Dagsverk. OD2007 gikk til utdanningsprosjekter for ungdom på landsbygda i Mellom-Amerika, blant annet studiestipender, kurs og hjelp til ungdomsorganisering. Tre år seinere har organiseringen båret frukter, og mange av de samme ungdommene som besøkte Norge den gang har vært drivkrefter i å organisere et eget mellomamerikansk OD. 12. august ga ungdom fra alle tre land inntekten fra ett dagsverk til et eget fond som skal opprettholde stipendordningene for ny ungdom. I første omgang ble OD arrangert i noen utvalgte kommuner i hvert land, med et håp om at entusiasmen skal smitte og prosjektet vokse. Bare i Honduras ble det samlet inn rundt kroner. Beløpet tilsvarer lønn for 9,5 månedsverk (minstelønn) i et land hvor 78 prosent av befolkningen på landsbygda regnes som fattige (61 prosent ekstremt fattige). I de andre landene har vi p.t. ikke fått inn beløp eller rapport over aktivitetene. Ungdommen i Honduras har vist samme entusiasme og idérikdom som på en norsk OD-dag, med alt fra malerjobber til hårklipp og salg av klemmer. Prosjektet fikk god dekning i media, med flere intervjuer på radio og en times sending i lokal-tv. Eksempler på oppfinnsomme dagsverk var utleie av rulleskøyter, barnekino, hårklipp og skjønnhetspleie, grøftegraving, vedlikehold og dugnad, salg av tradisjonell mat, dans og teater og ikke minst salg av kyss og klem. Skøyteutleie Frisør Dette er vår måte å vise takknemlighet på overfor norske ungdommer og solidariteten de har vist oss, sier Carla Isabel Garza Morales, også fra Guatemala. Takket være OD-prosjektet har jeg hatt mulighet til å fullføre et yrkesopplæringskurs og fått tilgang på mikrokreditter slik at jeg kunne starte min egen lille butikk i landsbyen. Nå er det min tur til å vise solidaritet med Grøftegraving Kyss og klemmer andre ungdommer. Det er viktig at vi også viser solidaritet, sier Elmer Misael Garcia López fra Guatemala. Flere av oss har spurt oss selv om hvorfor ikke vi kan vise solidaritet med andre ungdommer, når norske ungdommer har vist så mye solidaritet med oss. Klimaarbeid fra åker til Cancun Når bønder og ungdom i Mellom-Amerika samles for å lære politisk påvirkningsarbeid er det med langsiktige mål for øyet. Men første stopp er klimatoppmøtet i Cancun i desember. Hvis det skal være noen vits for partnerne våre å delta på toppmøter, som det kommende klimamøtet i Cancun i november, må de faktisk få muligheten til å forberede seg godt, sier Elin Ranum i Utviklingsfondet. Hun ledet en klimaseminar i Nicaragua i juni, hvor Utviklingsfondets partnere fra Mellom-Amerika deltok sammen med lokale bønder og ungdommer. Deltakerne fikk grundig innføring i hvordan storpolitikk drives, status og prosess for internasjonale klimaforhandlinger og sine egne lands posisjoner på klima. De diskuterte seg fram til planer for hvordan de selv kan påvirke egne nasjonale myndigheters delegasjoner fram mot toppmøtet i november, og hvordan de skal ta kontakt med andre sivilsamfunnsorganisasjoner for å bygge allianser. COP 16 er ikke målet Elin presiserer at klimatoppmøtet COP 16 i Mexico langt ifra er noe mål i seg selv: Å delta i Cancun er en viktig læringsprosess, men dette er kun en liten del av en større satsning på politisk påvirkningsarbeid i Mellom-Amerika. Det internasjonale og nasjonale klimaarbeidet stopper jo på ingen måte etter toppmøtet. Et viktig dokument som ble grundig diskutert under seminaret, og som blir med hele veien til Cancun, er slutterklæringen fra den alternative klimakonferansen i Cochabamba, Bolivia som president Evo Morales inviterte til i april tidligere i år. Konferansen samlet flere tusen deltakere, mange av dem småbønder og representanter fra sivilsamfunnet. Den omfattende erklæringen handler ikke bare om utslippskutt, men om hvordan man skal redde hele Moder Jord fra ødeleggelse. Selv om man ikke nødvendigvis er enig i absolutt alt som står i erklæringen, er dette et viktig dokument for mange land og organisasjoner i Latin- og Mellom-Amerika, sier Elin Ranum. Erklæringen er et resultat av den trolig mest folkelig forankrede klimakonsultasjonen noensinne, og vil definitivt bli brukt aktivt under toppmøtet. Bøndene klar over egen rolle Selv om flere av seminardeltakerne ble noe oppgitt over manglende resultater i forhandlingene og tungrodde prosesser, satt de til slutt igjen med mye større forståelse for hva slags rolle de selv kan spille og hvor viktig det er å komme med konkrete forslag til løsninger. 7

8 Returadresse: Utviklingsfondet, Grensen 9B, 0159 Oslo Husk å melde adresseforandring. Utviklingsfondets sommer 2010 Her ser du noen bilder fra Utviklingsfondets sommeraktiviteter. Vi hadde som mål å treffe mange forskjellige mennesker og få lov til å fortelle om Utviklingsfondet, arbeidet vårt og samtidig skaffe inntekter til prosjektene. Vi er kjempeglad for at vi nådde målsetningen. Ca 1 tonn pannekakerøre ble stekt opp og pannekaker, mange pannekaker, fant veien over disken til hyggelige og interesserte mennesker. På alle arrangementene deltok en flokk med fantastiske frivillige og bidro til at sommerens «matsikkerhetsprosjekt» gikk som smurt. Før høstmørket siger inn vil vi takke alle som har bidratt og gjort sommeren 2010 så bra enten det har vært ved å gi en gave til årets sommerkampanje, sendt en hyggelig melding, kjøpt pannekaker eller på annen måte inspirert til ny innsats. Slik kan du støtte Utviklingsfondets arbeid Internett: Du kan gi raskt, enkelt og sikkert på Alt du trenger er et Visa- eller Mastercard-kort. Fast giver: Avtalt beløp blir trukket automatisk den 15. hver måned med avtalegiro. Du bestemmer selv beløpets størrelse. Dette er billig for oss, og enkelt for deg. Presanger: Vi kan sende gavekort pålydende den verdien du ønsker gaven skal ha. Vi utarbeider gjerne innbydelser eller informasjon og tilrettelegger for innbetaling av gaver. Bøsseinnsamling: Vi kan utarbeide planer for bøsseinnsamling, eller du kan melde deg som bøssebærer. Minnegaver: Du kan hedre minnet til en slektning eller venn med en gave til Utviklingsfondet i stedet for blomster. Pengene kan betales til konto og merkes Minnegave. Testamentariske gaver: Utviklingsfondet kan formidle juridisk bistand og er fritatt fra å betale arveavgift. Bedriftsgave: Hvis din bedrift ønsker å støtte Utviklingsfondet og prosjektene våre, har vi flere mulige løsninger. Adopsjon: Vi tilbyr egen ordning for prosjektadopsjon. Alle givere som i løpet av et kalenderår støtter Utviklingsfondet med mellom 500 og kroner, kan få skattefradrag. Beløpet du har gitt trekkes fra inntekten før skatten beregnes. Det betyr at du sparer 28 prosent av det beløpet du har gitt. Personnummer: For at du skal få det fradraget du har rett til, må du være registrert i vårt giverregister med personnummer (11 siffer). Ta kontakt: Send oss gjerne en e-post, et brev, eller ring Vi har mer informasjon om Utviklingsfondet på våre nettsider Du kan også melde det på vårt elektroniske månedlige nyhetsbrev.

Medaljens bakside. Imponert og engasjert. Utviklingsfondets ansatte deler inntrykk fra prosjekter og felt

Medaljens bakside. Imponert og engasjert. Utviklingsfondets ansatte deler inntrykk fra prosjekter og felt u-nytt nr. 4 2010 Et magasin fra Utviklingsfondet Imponert og engasjert Utviklingsfondets ansatte deler inntrykk fra prosjekter og felt Medaljens bakside Brasils jordbruksmirakel har en problematisk bakside

Detaljer

Matkrisa. Klima. Sivilsamfunnet ber FAO støtte en bærekraftig matproduksjon. Hvorfor klimatoppmøtet i København er mer enn bare prat

Matkrisa. Klima. Sivilsamfunnet ber FAO støtte en bærekraftig matproduksjon. Hvorfor klimatoppmøtet i København er mer enn bare prat u-nytt nr. 4 2009 Et magasin fra Utviklingsfondet Klima Hvorfor klimatoppmøtet i København er mer enn bare prat Matkrisa Sivilsamfunnet ber FAO støtte en bærekraftig matproduksjon leder: Til Utviklingsfondets

Detaljer

Somaliland. Fremdeles matkrise? Bistand i en stat som ikke finnes? Utviklingsfondet tar utfordringen.

Somaliland. Fremdeles matkrise? Bistand i en stat som ikke finnes? Utviklingsfondet tar utfordringen. u-nytt nr. 3 2009 Et magasin fra Utviklingsfondet Fremdeles matkrise? Krisen er borte i mediene, men i India er det på langt nær nok mat til alle. Somaliland Bistand i en stat som ikke finnes? Utviklingsfondet

Detaljer

Malawis maissuksess. Klimatoppmøtet i Poznan. Turisme som utviklingsvei. Vil verdens ledere klare å ta nye skritt for å sikre en god klimaavtale?

Malawis maissuksess. Klimatoppmøtet i Poznan. Turisme som utviklingsvei. Vil verdens ledere klare å ta nye skritt for å sikre en god klimaavtale? u-nytt nr. 4 2008 Et magasin fra Utviklingsfondet Klimatoppmøtet i Poznan Vil verdens ledere klare å ta nye skritt for å sikre en god klimaavtale? Malawis maissuksess Turisme som utviklingsvei Kunstgjødsel

Detaljer

Klimaendringer i Sør: Villere og varmere vær. en trussel mot miljø og utvikling

Klimaendringer i Sør: Villere og varmere vær. en trussel mot miljø og utvikling U u-nytt nr. 1 2007 Et magasin fra Utviklingsfondet Klimaendringer i Sør: en trussel mot miljø og utvikling Villere og varmere vær Forskerne er enige om at vi opplever reelle endringer i klima og at de

Detaljer

Velkommen innbygger nummer sju milliard! Afar. Bildereportasje fra husdyrnomadene. Hvorfor vi kan forvente en ny debatt om overbefolkning

Velkommen innbygger nummer sju milliard! Afar. Bildereportasje fra husdyrnomadene. Hvorfor vi kan forvente en ny debatt om overbefolkning u-nytt nr. 1 2011 Et magasin fra Utviklingsfondet Velkommen innbygger nummer sju milliard! Hvorfor vi kan forvente en ny debatt om overbefolkning Afar Bildereportasje fra husdyrnomadene i Afar, Etiopia

Detaljer

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid.

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. u-nytt nr. 3 2008 jubileumsnummer 1978-2008 Et magasin fra Utviklingsfondet Utviklingsfondet 30 år I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. Ny rapport: More

Detaljer

Gjør sulten til historie!

Gjør sulten til historie! u-nytt nr. 3 2011 Et magasin fra Gjør sulten til historie! Se de nye tallene: Sultkartet 2011 Leder Et sviktende matsystem... og veien ut av uføret Det globale matsystemet er under sterkt press som en

Detaljer

Utviklingsfondets årsmelding 2010

Utviklingsfondets årsmelding 2010 Utviklingsfondets årsmelding 2010 SIDE 1 Forsiden: Lite av pengene du betaler for en kopp kaffe går til bonden som dyrket kaffen. Men sett at bøndene selv tar over flere ledd i næringskjeden? Fecodesa,

Detaljer

INNHOLD. Utgitt av Utviklingsfondet mai 2015. Redaktør: Anders S. Hosar anders@utviklingsfondet.no

INNHOLD. Utgitt av Utviklingsfondet mai 2015. Redaktør: Anders S. Hosar anders@utviklingsfondet.no Årsmelding 2014 INNHOLD Leder Årets suksess og lærepenge Klimatilpasning på dugnad Prosjektet feilet Operasjon Dagsverk Hvor mange bønder trenger vi? Programmet på Sri Lanka avsluttet Seier i Guatemala

Detaljer

Styrken i små lån. God jul og godt nytt år! Vi ønsker deg

Styrken i små lån. God jul og godt nytt år! Vi ønsker deg U-NYTT 4 2006 Styrken i små lån Vi er stolte over å gratulere Muhammad Yunus og Grameen Bank med årets fredspris. Millionerav fattige i Bangladesh har kommet ut av fattigdom som følge av små lån. Grameen

Detaljer

U-NYTT. Kamp for matsuverenitet

U-NYTT. Kamp for matsuverenitet U-NYTT 1 2002 Kamp for matsuverenitet Bærekraftig utvikling på dagsorden Glad for hjelpen Mot utsetting av genmodifiserte organismer Økt handel = mindre sult? Bekjempelse av fattigdom Regjeringen la i

Detaljer

Utviklingsfondets årsmelding 2009

Utviklingsfondets årsmelding 2009 Utviklingsfondets årsmelding 2009 SIDE 1 Forsiden: Møllekooperativ: Fasika Berhe leder et kvinnekooperativ i Werileke, i Tigray, nord i Etiopia. Kvinnegruppa mottok 15.000 kroner i støtte fra Utviklingsfondet

Detaljer

CARITAS info 3/ 2014 HØSTAKSJONEN 2014. Matsikkerhet: Slutt på sult innen 2025!

CARITAS info 3/ 2014 HØSTAKSJONEN 2014. Matsikkerhet: Slutt på sult innen 2025! CARITAS info 3/ 2014 HØSTAKSJONEN 2014 Matsikkerhet: Slutt på sult innen 2025! 1 Matsikkerhet: Slutt på sult innen 2025! 1 LEDER Kjære Caritas-venn Caritas ønsker gjennom årets høstaksjon One human family,

Detaljer

Klimaendringenes menneskelige ansikt

Klimaendringenes menneskelige ansikt Historiens viktigste møte: Les CAREs guide til klimatoppmøtet i København Kvinnene reddet oss fra sulten: Kornlager som forsvar mot tørke i Niger Håp for fremtidens miljø: Siri Kalvig nekter å gi opp.

Detaljer

Geiteoppdrett i Malawi En liten lomme likestilling Kremmeren i Opatoro. Spire-bilag. s 5-8

Geiteoppdrett i Malawi En liten lomme likestilling Kremmeren i Opatoro. Spire-bilag. s 5-8 U-NYTT 3 2005 Geiteoppdrett i Malawi En liten lomme likestilling Kremmeren i Opatoro Spire-bilag s 5-8 Spire Eiendomsrett for de fattige Norske myndigheter har tatt initiativ til at det skal dannes en

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk INNHOLDSFORTEGNELSE HVA ER RIO + 20...SIDE 2 RIO-KONFERANSEN 1992...SIDE 3 BÆREKRAFTIG UTVIKLING...SIDE 4 HVA ER GRØNN ØKONOMI?...SIDE 5 UTFORDRINGER FOR RIO+20...SIDE 6 BÆREKRAFTIGE FALLGRUVER...SIDE

Detaljer

Norsk utviklingspolitikk verdensbankifisert

Norsk utviklingspolitikk verdensbankifisert U-NYTT 4 2005 Norsk utviklingspolitikk verdensbankifisert Malawis onde sirkel av sult Kystaksjonen får skr yt Ny politisk kurs Regjeringen har staket ut en ny politisk kurs for Norges politikk overfor

Detaljer

Styrets beretning for 2012

Styrets beretning for 2012 ÅRSMELDING 2012 Styrets beretning for 2012 Virksomhetens art Utviklingsfondet er en uavhengig norsk miljø- og utviklingsorganisasjon som arbeider for en bærekraftig og rettferdig verden uten sult og fattigdom

Detaljer

En levedyktig matframtid

En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid Utgitt av Utviklingsfondet Økonomisk støtte til utgivelsen er gitt av Norad gjennom Utviklingsfondet og Norsk bonde- og småbrukarlag Dette er en forkortet,

Detaljer

Malawi: Afrikas varme hjerte Vannpumpe gir økt matproduksjon Lula: Kampen mot sult er min livsoppgave

Malawi: Afrikas varme hjerte Vannpumpe gir økt matproduksjon Lula: Kampen mot sult er min livsoppgave U-NYTT 3 2004 Malawi: Afrikas varme hjerte Vannpumpe gir økt matproduksjon Lula: Kampen mot sult er min livsoppgave Konsensus? I forrige nummer av U-nytt snakket vi litt om Stortingsmelding 35, Utviklingsmeldingen.

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK

IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK Redaktører: Silje Wiik Nielsen og Øyvind Aukrust Redaksjonsgruppe: Malin Jacob, Mailiss Solheim, Irja Frydenlund, Svein Joar Husjord Bidragsytere:

Detaljer

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit?

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? utviklingsfondets Sultrapport 2011 Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? Et diskusjonsnotat ULT 2011 Hungersnød oppstår som et resultat av Romerrikets fall og oppløsning av visigoteren Alaric

Detaljer

Fredsprosessen på Sri Lanka halter videre På kurs hos Manavodaya Nicaragua: Bøndene tar såkornet tilbake

Fredsprosessen på Sri Lanka halter videre På kurs hos Manavodaya Nicaragua: Bøndene tar såkornet tilbake U-NYTT 2 2004 Fredsprosessen på Sri Lanka halter videre På kurs hos Manavodaya Nicaragua: Bøndene tar såkornet tilbake Ufullstendig om utvikling Regjeringen la frem en ny stortingsmelding om norsk utviklingspolitikk

Detaljer

Sulten på rettferdighet 2014

Sulten på rettferdighet 2014 Sulten på rettferdighet 2014 Bli med på fest med kastet mat side 16-18 Beethoven fikk blyholdig medisin. Vi spiser kjemikalier side 12-13 Møt to personer med over hundre års erfaring i arbeidet for retten

Detaljer

MAT MAKT en ArTiKKelsAMling ut gitt i Anledning verdens MATvAredAg 2010

MAT MAKT en ArTiKKelsAMling ut gitt i Anledning verdens MATvAredAg 2010 MAT OG MAKT en artikkelsamling ut gitt i anledning verdens matvaredag 2010 forord Innhold 16. oktober er den årlige markeringen av Verdens matvaredag. Vi har valgt å gi dette heftet tittelen Mat og makt.

Detaljer

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest.

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Tema Klima I fokus Fasteaksjonen Portrett Rabia Waqar Nr 01 2015 DETTE ER KLIMA- ENDRINGENE Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner

Detaljer

Hva skal vi spise i framtiden og hvordan skal vi produsere det?

Hva skal vi spise i framtiden og hvordan skal vi produsere det? utviklingsfondets Sultrapport 2012 Hva skal vi spise i framtiden og hvordan skal vi produsere det? Et diskusjonsnotat ULT 2012 Hungersnød oppstår som et resultat av Romerrikets fall og oppløsning av visigoteren

Detaljer