Midler til utsmykkingen: kr Midler til lysdesign kr Støttet av utsmykkingsfondet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Midler til utsmykkingen: kr. 550.000 Midler til lysdesign kr. 50.000 Støttet av utsmykkingsfondet"

Transkript

1 Utsmykkingsted: Sylling skole Kunstner: Ole Lislerud Årstall: 2003 Utsmykkingen består av: Silketrykk i glass i bro og inngangsparti Signatur og Odin med ravner. Midler til utsmykkingen: kr Midler til lysdesign kr Støttet av utsmykkingsfondet Innhold: Om kunstneren Om utsmykkingen Om ideer til egenaktivitet knyttet til L97 Ferdig utviklet undervisningsopplegg i samarbeid med kunstneren: Se under Undervisningsopplegg OBS: På Sylling skole finnes også eldre utsmykkinger som ikke er omtalt her: Ragnar O. Hauges Månefangeren i armeringsjern, utendørs veggskulptur ( se omtale under Hennummarka skole) og Liten Refsums keramiske figurer over kjente lokale sagn som henger i biblioteket (se omtale/bilder/ideer under Dambråtan barnehage ).

2 Kunstneren Navn: Ole Lislerud Født: 1950 Greytown, South Africa Adresse: Ullevålsveien 5, 0165 Oslo (bor også i Italia deler av året) Tlf e-post: / Web side: samson.khio.no/lislerud Mulighet for kontakt med / besøk av kunstneren på skolen: Ole Lislerud har avtaler om samarbeid i flere prosjekter på Sylling skole i Både i forbindelse med utvikling av eget undervisningsopplegg (se dette) knyttet til utsmykkingen på skolen og i forbindelse med utsmykking som elevprosjekt knyttet til nytt SFO bygg. Å få tak i mannen kan være vanskelig fordi han har mange oppdrag utenlands og utenbys til en hver tid og dessuten bor deler av året i Italia. I tillegg har han sin professorstilling på kunsthøyskolen å passe. For spørsmål og ev. avtaler, prøv hotmailadressen eller mobiltlf. Utdannelse: Rorkes Drift Art Center, South Africa 1967 Statens Kunst- og Håndverksskole 1977 I tillegg universitetsstudier innen språk, jus og filosofi Arbeidsfelt: Opprinnelig er Ole keramiker, men han har gjort en mengde arbeider også i andre materialer. I sine mange utsmykkinger bruker han så forskjellige materialer og teknikker som: Keramikk, porselen, glass, metall, tre, maling, wire, neon, silketrykk, fotooverføringer og datadesign. Skriftlignende design går igjen i flere av hans arbeider. Se eksempler på hans arbeider på internett (adresse øverst på denne siden) og på bilde til venstre: Grafitty vegg fra universitetet i Oslo Ole Lislerud har undervist både ved kunsthøyskolen i Oslo og Bergen. Siden år 2000 har han vært professor ved Kunsthøyskolen i Oslo.

3 Om utsmykkingen Lier kommune skulle bygge om skolen og bygge stor ny flerbrukshall i Sylling i I den forbindelse ble det satt av penger til utsmykking som seg hør og bør ved store utbygginger. En egen komité bestemmer Kommunen satte av kr ,- til formålet. En egen komité ble nedsatt for å bestemme hvordan pengene skulle brukes. Komiteen søkte Utsmykkingsfondet for offentlige bygg om støtte til utsmykkingen og fikk positivt svar: Kommunen fikk kr ,- i tillegg fra dem. Dermed var mulighetene for å få til en skikkelig fin utsmykking på plass. Disse satt i komiteen for Sylling skole Lisbet Grøvdal, rektor på skolen og representant for brukerne Gaute Bergø, arkitekt for bygget Reidun Bull-Hansen, kunstner og kunstnerisk konsulent for komiteen Hege Elisabeth Larsen, kulturkonsulent/kommunens (utbyggeren)representant ( kulturkonsulent Pål Skogmo vikarierte for henne en periode) Heldigvis var komiteen i full sving allerede mens arkitekten enda jobbet med tegningene og før byggingen var satt i gang. Det ga muligheten for å få til en integrert utsmykking (arkitektur, interiørdesign og utsmykking tilpasses hverandre og går i hverandre, utsmykkingen blir en del av bygget). Dette prøver Lier kommune å få til hver gang en ny utsmykking skal på plass. Vi søker en dyktig glasskunstner! Først bestemte komiteen at det skulle være utsmykking i de planlagte glassfasadene i hovedinngangen og kanskje i glassgangbroen om det ble råd til det. Dermed var det klart at det var en kunstner som kunne jobbe i glass vi var ute etter. Derfor ble det først avertert i kunstnernes egne fagtidskrifter etter folk som kunne være interesserte i et slikt oppdrag og som kunne vise komiteen eksempler på hva de hadde fått til i glass tidligere. 60 kunstnere meldte seg! Disse var igjennom flere sorteringsrunder og til slutt satt komiteen igjen med 3 stykker som ble invitert til en lukket konkurranse (kun for inviterte, deltagerne får betalt for forslaget de kommer med): De skulle levere inn et forslag til utsmykking med modell innen den summen komiteen hadde satt av. Juryen (komiteen) kunne velge en av dem eller ingen om de var misfornøyde med alle. Kr ble satt av til selve utsmykkingen. Resten av pengene har gått til lysdesign, konkurranse og lønn til komitémedlemmer (arkitekt og kunstnerisk konsulent) Ole Lislerud fra Oslo vant den lukkede konkurransen. Han hadde 3 forskjellige forslag. Det som vant var det mest figurative (med Odin og ravnene ), men forslaget hadde også nonfigurative* innslag (i glassbroen). Ole Lislerud har vært opptatt av skrift, tegn og grafikk i sin kunst. Dette ser vi igjen i utformingen av utsmykkingen. Han har også tatt tak i at Sylling som sted har historisk forankring i hvert fall tilbake til middelalder med kong Sverre og slaget ved Hirte bro.

4 Kunstneren kalte sitt forslag LOCUS og skriver selv: LOCUS prøver gjennom enkle strektegninger og en meningsbærende symbolikk** å gi Sylling skole og flerbrukshall og alle som blir involvert i denne virksomheten, en visuell stedstilhørighet til Sylling i dag, og til Norgeshistorien. Anvendelse av lokalhistorien er nøkkelen til å forstå komposisjonene og innhold. Gjennom bruk av symboler fra Vikingtiden, digital teknologi og skrift forsøker jeg å skape et interessant tidsperspektiv i det kunstneriske uttrykket som samtidig er tilpasset det arkitektoniske uttrykket. Målet har vært at motivet og dimensjoneringen av det (størrelsen) skal binde bygningsmassene sammen, samtidig som den luftige gjennomskinnelige dimensjonen ved glasset blir beholdt. På latin betyr ordet LOCUS: Sted og det er nettopp Sylling som sted utsmykkingen fokuserer på. Utsmykkingen består av 2 deler: 1. Et stort motiv Odin til hest og ravnene Hugin og Munin preger hovedinngangen med glassfasaden over 2 etasjer. En finner igjen deler av motivet i 2. etasje i glasset i motstående vegg til glassfasaden. Motivet er en parafrase*** over kunstneren Gerhard Munthes illustrasjoner av Snorres kongesagaer. 2. Skriftlignende tegninger/mønstre i glassbroen utgangspunkt er Ole Lisleruds egen skrift/gammeldags løkkeskrift. Mønstre i denne stilen har blitt som en signatur for kunstneren (se også skolens service med hans design/ strek). Odin og ravnene markerer hovedinngang og det første du ser når du svinger inn foran skolen. Lyset kommer fint igjennom motivet fordi inngangshallen har glass i både front- og bakvegg over 2 etasjer. Slik er det i glassbroen også, med skriften på fasadesiden. Mønstrene avtegner seg klart og fargene på byggene rundt synes igjennom både i inngangspartiet og i glassbroen. Ole Lislerud jobber databasert og samarbeider med glassmesterfirma og datakompetanse. Han utformer kunsten på data (i eget designprogram)og gir datafilen til glassmester som får trykket det i riktig målestokk på glasset som skal leveres til nybygget (silketrykk på herdet glass). På Sylling skole er det Glasstrykkeriet Atelier Ekren AS som har levert glasset. *Figurativ/nonfigurativ =Forestiller noe konkret, noe en kan se hva er/ forestiller noe abstrakt, ikke klart gjenkjennelig figur eller ting. Et annet eksempel på abstrakt og konkret: Vakkert / en vakker vase. ** Meningsbærende symbolikk = Står for noe som betyr noe spesielt for oss. For eksempel Syllings historie, vikingtiden, Hugin og Munin = tanke og minne, Odin = visdom. ***Parafrase: = Fri og fantaserende musikk- eller bildekomposisjon over kjent melodi eller bilde

5 Ideer til egenaktivitet og L97- tilknytning Hovedtemaer kan være: Om å utsmykke i glass. Ta en tur i Sylling kirke og se de flotte glassmaleriene utført av Per Vigeland i Den tradisjonelle/klassiske måten å jobbe i glass. Se Ole Lisleruds glassarbeid på Sylling skole som en mer moderne måte å jobbe på. Her kan eget undervisningsopplegg knyttet til Tranby kirkes glassmalerier være et hjelpemiddel ved siden av skriftene om Tranby kirke og Sylling kirke. Se også punktet under: Ny teknologi i bruk i glasskunst (og annen kunst). Design på data overført til glassprodusent som legger det digitalt inn i glassproduksjonen. Kunstneren Ole Lislerud har utviklet et eget undervisningsopplegg i samarbeid med Sylling skole våren Opplegget skal gi forståelse for hvordan kunstneren har jobbet på Sylling skole og elevene skal få prøve seg som designere selv. Skjønnskrift, signatur, skriftforming. Se kunstnerens signatur i glassbroen og på kopper og fat på skolen. Vi ser at det er hans strek. - Snakke om, bevisstgjøre, skriftforme. Strek/skravering/sort-hvitt Transparente materialer og lys. Arbeid i glass, gjennomsiktig folie på glass, silkepapir oppå hverandre, reklame/plastfolie (se undervisningsopplegg knyttet til Tranby kirke) Samtaler rundt moderne kunst: Sampling/parafraser, er det det samme? Figurativt, nonfigurativt, konkret og abstrakt. Integrert kunst. Symbolbruk i kunsten (se undervisningsopplegg Tranby kirke for opplegg knyttet til symboler) L97-tilknytning og noen ideer for ulike klassetrinn 2. KLASSE: LP: s. 195: leke med rytmer i border og skrift. Skrive hemmelig skrift på ark, overføre disse til vinduene med vannfarger. Skrive hemmelig skrift på ark, lærer overfører til overhead-ark slik at de blir forstørret. Elevene overfører full størrelse på store flater (papir, glass/vindu). Tegne forenklet form av et blad og lage bord av denne. 4. KLASSE: LP s. 197: Nytteverdi og dekor i f.eks. ornamenter og mønsterbygging

6 6. KLASSE: LP s. 199: Undersøke lysets egenskaper ved praktiske eksperimenter og gi uttrykk for sine opplevelser og observasjoner i skapende arbeid med ulike teknikker, f.eks. tegne, male, fotografere, filme. Bruk av overhead. Gruppearbeid der man ved bruk av ulike materialer lager et felles bilde. Se på materialenes egenskaper: Trenger lyset gjennom? Endrer materialene form? Osv.. LP s. 199: Øve seg i å observere og gjengi proporsjoner og størrelsesforhold i skapende arbeid med ulike temaer og eksperimentere med enkle animasjonsteknikker på bl.a. data. Lage tegneserier med enkel strek. Kongesagaen. Se egne databaserte tegneprogram. K+H: 8-10 KLASSE: LP. s. 201 Elevene skal bli kjent med og kunne samtale om ulike kunstneres bildeuttrykk fra forskjellige epoker og kulturer. Elevene skal kunne bruke enkle teknikker innen foto, data og video og reflektere over symbolbruk og massemedienes visuelle budskap. De skal ha kunnskap om ulike materialers, redskapers og teknikkers muligheter og begrensninger. 8 KLASSE: K+H. LP. s 201 Undersøke hvordan ulike fotografer har arbeidet med ulike virkemidler. Få erfaring med bruk av skanning og enkel datamanipulasjon med utgangspunkt i egne tegninger og i egen dekor NORSK: LP.s 125 Folkeviser folkedikting. Edda-dikt, utdrag av sagalitteraturen. Eventyr, Asbjørnsen og Moe, sagn, eventyr / sagn med lokal tilknytning, samiske sagn.

Utsmykkingssted: Gullaug skole

Utsmykkingssted: Gullaug skole Utsmykkingssted: Gullaug skole Kunstner: Brit Dyrnes Årstall: 2002 Navn på utsmykkingen: Elvetrappen Avsatte midler: Kr. 200.000, - Samarbeidende landskapsarkitekt: Christine Gjermo Innhold: Om kunstneren

Detaljer

Edvard Munch. barn som motiv, barn som tema. Kunst i Skolens vandreutstilling nr 98

Edvard Munch. barn som motiv, barn som tema. Kunst i Skolens vandreutstilling nr 98 Edvard Munch barn som motiv, barn som tema Kunst i Skolens vandreutstilling nr 98 Kunst i Skolen Kongens gate 2 (inngang Bankplassen) 0153 OSLO Tlf 23 35 89 30 Fax 22 42 35 44 kis@kunstiskolen.no www.kunstiskolen.no

Detaljer

BLYANT OG KULL. en tegneutstilling fra Kunst i Skolen

BLYANT OG KULL. en tegneutstilling fra Kunst i Skolen VANDREUTSTILLING NR. 114 BLYANT OG KULL en tegneutstilling fra Kunst i Skolen INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Til formidlingsansvarlig side 2 Bildene i utstillingen og kunstnerbiografier side 3 Om

Detaljer

FRA MIKRO TIL MAKRO. oppgaver og tanketennere

FRA MIKRO TIL MAKRO. oppgaver og tanketennere FRA MIKRO TIL MAKRO oppgaver og tanketennere Oppgaver og tanketennere Til lærerne Dette er ment som en inspirasjon til hvordan utstillinga Sverre Morken fra mikro til makro kan brukes som utgangspunkt

Detaljer

Nettbrett og applikasjoner! - en ny og unik arena for læring av matematikk i barnehagen?!!!

Nettbrett og applikasjoner! - en ny og unik arena for læring av matematikk i barnehagen?!!! Nettbrett og applikasjoner - en ny og unik arena for læring av matematikk i barnehagen? Ved Filip Witzell, Regnbuen barnehage, Trondheim Gerd Åsta Bones, Matematikksenteret På veldig kort tid har barn

Detaljer

Clustercube. P r o s j e k t o p p g a v e K H 2. H e n r i e t t e. K u n s t. o g. A l e s t r ø m. h å n d v e r k. h ø s t e n

Clustercube. P r o s j e k t o p p g a v e K H 2. H e n r i e t t e. K u n s t. o g. A l e s t r ø m. h å n d v e r k. h ø s t e n UiA KH3 fordypningsoppgave høst 2008 1 K H 2 0 0 K u n s t o g h å n d v e r k 3 H e n r i e t t e A l e s t r ø m Henriette Alestrøm, Student,KH3- fordypningsoppgave Høsten 2008 Universitetet i agder

Detaljer

Filmstudieark - Hokus Pokus Albert Åberg

Filmstudieark - Hokus Pokus Albert Åberg Sida 1 av 6 Hokus Pokus Albert Åberg Innhold: Handlingen Om filmen Oppgaver til filmen Hva rammeplanen og læreplanen sier Handlingen Albert Åberg bor alene sammen med sin pappa i en blokkleilighet. Han

Detaljer

Kunst i det offentlige rom Sentrum videregående skole & Kongsvinger bibliotek. Kongsvinger Kommune www.kongsvinger.kommune.no

Kunst i det offentlige rom Sentrum videregående skole & Kongsvinger bibliotek. Kongsvinger Kommune www.kongsvinger.kommune.no Kunst i det offentlige rom Sentrum videregående skole & Kongsvinger bibliotek Kongsvinger Kommune www.kongsvinger.kommune.no kunst med en økologisk profil Sentrum videregående skole, Kongsvinger bibliotek

Detaljer

Kultur, idrett og fritid MAGDA. Skoleåret 2012-2013 Kulturformidling i skolen. Sammen om Porsgrunn

Kultur, idrett og fritid MAGDA. Skoleåret 2012-2013 Kulturformidling i skolen. Sammen om Porsgrunn Kultur, idrett og fritid MAGDA Skoleåret 2012-2013 Kulturformidling i skolen Sammen om Porsgrunn MAGDA Skoleåret 2012-2013 Dette skoleåret vil bli et spennende år for Magda. Etter flere år på flyttefot,

Detaljer

STREK. en tegneutstilling fra Kunst i Skolen

STREK. en tegneutstilling fra Kunst i Skolen 1 STREK en tegneutstilling fra Kunst i Skolen INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 3 Til formidlingsansvarlig side 3 Bildene i utstillingen og kunstnerbiografier side 4 Om tegning, tegneredskaper og ulike

Detaljer

BARNEHAGEPRISEN 2013. Plass til bilde

BARNEHAGEPRISEN 2013. Plass til bilde BARNEHAGEPRISEN 2013 Plass til bilde Hilsen fra kunnskapsministeren Gratulerer til vinnerne av Den nasjonale barnehageprisen 2013! Ruseløkka barnehage, Kampen kunstbarnehage og Klosteret barnehage er flotte

Detaljer

T-TALK T-SKJORTA - INTENSJON ELLER DEKORASJON? EN VANDREUTSTILLING FRA

T-TALK T-SKJORTA - INTENSJON ELLER DEKORASJON? EN VANDREUTSTILLING FRA T-TALK T-SKJORTA - INTENSJON ELLER DEKORASJON? EN VANDREUTSTILLING FRA T-TALK T-skjorta - intensjon eller dekorasjon? Vi har ulike måter å kommunisere på. Vi produserer og utveksler mening. En måte å kommunisere

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2011 /2012 Innhold: HVA ER ÅPEN BARNEHAGE? 3. PLANLEGGING 3. ÅPNINGSIDER 3. FERIE OG FRIDAGER 4. BARNEHAGENS MÅL 4. RAMMEPLANEN. FAGOMRÅDER OG SOSIAL LÆRNING

Detaljer

Årsplan i norsk for 1. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009.

Årsplan i norsk for 1. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009. Læreverk som følges dette skoleåret er: ABC en lesebok skrevet av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok A, laget av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok 1 og 2 til ABC

Detaljer

Eli Hovdenak. Vi du og jeg. For barnehager og grunnskole

Eli Hovdenak. Vi du og jeg. For barnehager og grunnskole Eli Hovdenak Vi du og jeg For barnehager og grunnskole «Komplott» 2001 Informasjon om transport av vandreutstillinger Den aktuelle barnehage eller skole som skal motta en vandreutstilling sørger selv for

Detaljer

Nysatsning innen Formingsfaget

Nysatsning innen Formingsfaget Vedlegg 2 Rapport Nysatsning innen Formingsfaget - Torshus folkehøgskole - Læringsentreprenørene Anne Ma Tveito & Borgny Knudsen 15.03.2007. 2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING...

Detaljer

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen.

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen. De siste åra har vi sett tendenser til at mange ungdommer dropper ut av videregående opplæring. I enkelte yrkesfaglige studieprogram kan frafallsprosenten komme opp i 30%. Også innen studieforberedende

Detaljer

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Rapport 06/2003 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

FORMIDLING TIL BARN OG UNGE

FORMIDLING TIL BARN OG UNGE FORMIDLING TIL BARN OG UNGE INNHOLD 4 KART OVER PARKEN 6 FORORD Velkommen til Ekebergparken 11 VÅRE LOKALER Hakkespettene og besøkssenteret 12 BARNEHAGE 18 BARNESKOLE SMÅTRINN 26 BARNESKOLE MELLOMTRINN

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at

Detaljer

Nærbilder. Fotografier av Morten Krogvold og Rune Johansen. Lærerveiledning

Nærbilder. Fotografier av Morten Krogvold og Rune Johansen. Lærerveiledning Nærbilder Fotografier av Morten Krogvold og Rune Johansen Lærerveiledning NORDNORSK KUNSTMUSEUM TROMSØ 2000 Innhold Forord... 3 Fotografiet som kunstnerisk uttrykksmiddel... 4 Morten Krogvold... 7 Rune

Detaljer

Undervisningsopplegg for grunnskolen

Undervisningsopplegg for grunnskolen Bokmål Kulturarven Undervisningsopplegg for grunnskolen Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet - Vern gjennom bruk - KULTURARVEN Undervisningsopplegg for grunnskolen Utarbeidet av

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

LYS OG MØRKE PROSJEKTRAPPORT

LYS OG MØRKE PROSJEKTRAPPORT LYS OG MØRKE PROSJEKTRAPPORT SALHUS BARNEHAGE 2015 1 Innledning. Gjennom årstidene og året som går opplever vi mange skiftninger i lys, både inne og ute. Vi registrerer solen som står opp og går ned, og

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Webdesign for barn. Ann Helen Hjemli 30.11.2009

Webdesign for barn. Ann Helen Hjemli 30.11.2009 Webdesign for barn Ann Helen Hjemli 30.11.2009 Innhold 1 Innledning 3 2 Webgrensesnittets historie 4 2.1 Epoker frem til 2002.............................. 4 2.1.1 The simple sharing Era.........................

Detaljer

Holbergprisen i skolen 2011

Holbergprisen i skolen 2011 Holbergprisen i skolen 2011 Lærerrapport Mysen vgs Märit Opperud Sissel Husebråten 1 Innledning... 3 Gjennomføringen... 3 Hvorvidt det har vært en reell forskningsformidling mellom forskningsinstitusjoner

Detaljer