BRUKERVEILEDNING K AFFEMASKIN NORSK TYPESERIE 1400 BESTILLINGS-NR VERSJONAUSGABE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERVEILEDNING K AFFEMASKIN NORSK TYPESERIE 1400 BESTILLINGS-NR. 33 0914 7090 VERSJONAUSGABE 06.06 03.00.001"

Transkript

1 BRUKERVEILEDNING K AFFEMASKIN NORSK TYPESERIE 1400 BESTILLINGS-NR VERSJONAUSGABE 06.06

2 Generell presentasjon Vi gratulerer med kjøpet av kaffemaskinen. Du vil ble overbevist av maskinens tekniske konsept, lange levetid, økonomiske drift, og fremfor alt kaffekvaliteten. Kaffemaskinen WMF presto er en helautomatisk kaffemaskin for enkeltkopper med espresso, café crème, cappuccino, melkkaffe, latte macchiato og kokende vann. Som tilbehør leveres utstyr for varme Chocdrikker og dampforsyning. Hver eneste drikk brygges fersk, med ett enkelt tastetrykk. Dette garanterer for drikkenes høye kvalitet. Kaffemaskinen betjenes via en grafisk touch-screen-display. Oppbevar bruksanvisningen i nærheten av kaffemaskinen, slik at du og ditt personal kan finne nødvendig informasjon og rette på feil ved driftsforstyrrelser. Maskinen er konstruert for tilberedning av opp til kaffedrikker og Chocdrikker pr. år. Etter hver brygg skal kunden stelle maskinen, og etter hver brygg skal det gjennomføres et vedlikehold. Vær spesielt oppmerksom på kapittelet Programvare - Innstilling - Vannhårdhet og levetid, og foreta de nødvendige innstillinger. Vennligst les denne brukerveiledning før kaffemaskinen tas i bruk! Sørg for at personalet har tilgang til brukerveiledningen! Viktig! Vær OBS på brukerveiledningens kapittel 1, presentasjon, tegn og symboler! Vær OBS på kappittelet Sikkerhet! Vi overtar intet ansvar for skader, dersom vedlikeholdsinstruksjonene (se kap. Vedlikehold) ikke følges. I slike tilfeller bortfaller også ethvert krav om garanti.

3 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Presentasjon Betegnelse av kaffemaskinens deler 6 Tegn og symboler i brukerveiledningen Ordliste Kapittel 2 Betjening Slå på kaffemaskinen Servering av drikker Melk- eller melkskumservering (tilleggsutstyr) Servering av varmt vann Damputtak (tilleggsutstyr) 11 Varme opp drikker Skumme opp melk Høydejustering kombiutløp Bønnebeholder/produktbeholder Twin-topping-beholder (tilleggsutstyr) Manuell påfylling/tablettpåfylling Grutbeholder Diskgjennomføring for grut (till.-utstyr) Dryppskål Integrert melkkjøler (ekstrautstyr) Slå av kaffemaskinen 14 Kapitel 3 Programvare Oversikt Driftsberedskap Varmspyling Baristafelt Info Service Rengjør Bryggetid Protokoll Tidsur Omkoblingsfelt (tilleggsutstyr) Til valgmenyen Valgmeny Melk og skum Melkskumkvalitet Pausetid for latte macchiato Tidsurprogram Tidsurstatus Still inn tidsuret Kopiere dag Tidsuroversikt Slette tidsuret Tidsurinfo

4 Innholdsfortegnelse Service Rengjøringsprogram Skummerrengjøring Mikserspyling Avkalking Avkalking med vanntank Avkalking med fast vanntilkobling Filterbytte Spyle filteret Service gjennom kunden Innstillinger Oppskrifter og drikktaster Fyllmengder Endre oppskrifter Programmering av taster Veie pulver Kjeltemperatur Tilbakestille Klokkeslett og dato Språk Kontrast Kalkfilter montert Vannhårdhet/Levetid Varmspyling Betjeningsmuligheter Igangsettelse Legge inn PIN-kode PIN-rettigheter Adgangskontroll Nivå Rengjøring Still inn nivå Avregne nivå Slette PIN-kode Avregne stykktall Kapittel 4 Øvrige innstillinger Mekaniske innstillinger Stille inn malegrad Omkobling fast vanntilkobling/vanntank Påskrift av drikktastene 35 Kapittel 5 Service Daglig rengjøring Rengjøringsprogram Skummerrengjøring Spyling av mikseren Rengjøring kombiutløp Rengjøring melkbeholder (ekstrautstyr) Generell rengjøring

5 Innholdsfortegnelse 5.2 Ukentlig rengjøring Rengjøring bryggeenhet Rengjøring mikser Choc/Topping (tilbehør) Rengjøring Melkskuff Rengjøring vanntank Regelmessig rengjøring Rengjøring bønnebeholder Rengjøring produktbeholderchoc/topping (tilleggsutstyr) Twin-topping (tilleggsutstyr) Filterbytte Avkalking 42 Kapittel 6 HACCP rengjøringskonsept 43 Anbefaling for Choc/Topping (tilleggsutstyr) Kapittel 7 Vedlikehold Vedlikehold kaffemaskin Vedlikehold mikser (Choc) Vedlikehold mikser (Topping) WMF kundeservice 46 Kapitel 8 Meldinger og merknader Meldinger betjening Feilmeldinger / forstyrrelser Feil uten feilmelding 51 Kapittel 9 Sikkerhet Farer for brukeren Farer for kaffemaskinen Eierens plikter Garantikrav 54 Garantien gjelder ikke: Vedlegg A: Oversikt kortfattede brukerveiledninger 56 Vedlegg B: Tekniske spesifikasjoner 58 Tekniske spesifikasjoner kaffemaskin 58 Bruks- og installasjonsforutsetninger 58 Vedlegg C: Tilbehør og reservedeler 60 Register 62 5

6 Generell presentasjon Kapittel 1 Presentasjon 1.1 Betegnelse av kaffemaskinens deler Display «et tastnivå»

7 Generell presentasjon 1 Bønnebeholder (1 eller 2 som tilleggsutstyr) 2 Manuelt innkast (avhengig av utstyr) 3 Tablettpåfylling (avhengig av utstyr) 4 Choc-beholder/Topping-beholder /Twin-topping-beholder (tilleggsutstyr) 5 Touch-screen-display 6 Drikktaster 7 Høydejusterbart kombiutløp med integrert melkskummer 8 Melkdeksel, uttakbar (tilleggsutstyr: integrert melkkjøler) 9 Grutbeholder 10 Uttakbar dryppskål med drypplate 11 ON/OFF-tast 12 Damptast (tilleggsutstyr) 13 Varmtvannstast 14 Skyvedeksel 15 Bryggeenhet 16 Damputtak (tilbehør) eller varmtvannsuttak 17 Vanntank (kaffemaskin uten fast vanntilkobling) 18 Varmspylingsfelt 19 Baristafelt 20 Visning tidsur og klokkeslett 21 Infofelt 22 Visning merknader / feil 23 Menyfelt (åpner hovedmenyen) 24 Omkoblingsfelt andre nivå (krets, tilleggsutstyr) 7

8 Generell presentasjon Tegn og symboler i brukerveiledningen Viktig! Fare for maskinen! Viktig! Fare for brukeren! Viktig! Varm væske! Viktig! Varm overflate! Viktig! Varm damp! Viktig! Klemfare! Tips Merknad Krysshenvisning For viderekomne! Display driftsberedskap Startposisjon Valgmeny Ved illustrasjonen av dette symbolet starter beskrivelsen av brukerveiledningen i valgmenyen.... med ytterligere felt Starte valgmenyen: Trykk på displayet Driftsberedskap på området utenfor feltene Flere felt aktiveres. Trykk på. Valgmenyen vises. Valgmeny 8

9 Generell presentasjon Ordliste Begrep Forklaring Opplistinger, utvalgsmuligheter Tekst i kursiv sek min Enkeltvise arbeidstrinn Beskrivelse av kaffemaskinens tilstand og/eller forklaring av trinn som utføres automatisk. Sekunder Minutter Aquaflex Barista Choc Drikkservering Hovedkran Karbonathårdhet Melksystem Miksersystem O-ringer Preinfusjon Presse Rekkevidde Mulighet for omkobling fra vanntank til fast vanntilkobling og omvendt. Kapittel Øvrige innstillinger. Profesjonell kaffebereder Varm sjokolade Servering av kaffe, varmt vann eller Choc-drikker Hovedvannkran, hjørneventil Angitt i dh. Vannhårdhet er en betegnelse for vannets kalkinnhold. Kombiutløp, melkdyse og melkslange Samtlige komponenter, mikser og porsjonerer for Choc/Topping Pakninger Kaffen skåldes kort før bryggingen for å intensivere oppløsningen av aromastoffene. Automatisk pressing av kaffepulveret før brygging. F.eks.: Kalkfilterets effekt, målt i antall liter Grutsklie Se grutgjennomføring, kapittel 2.10 Selvbetjening Spyling Topping Twin-topping Selvbetjening av kunden Mellomrengjøring Melkpulver Delt beholder for to typer pulver, f.eks. Choc og topping 9

10 Betjening Kapittel 2 Betjening Den første igangsettelse av maskinen, etter levering fra fabrikken, skjer vha. et installasjonsprogram på displayet. 2.1 Slå på kaffemaskinen Trykk mer enn sek. på ON/OFF-tasten. Kaffemaskinen slås på og oppvarming starter. Når kaffemaskinen er klar til bruk vises menyen for driftsberedskap. Førstegangs bruk - se Installasjonsveiledning PIN-beskyttelse - se Innstillinger/ Betjeningsvalg kapittel Progr.-vare Display driftsberedskap 2.2 Servering av drikker Et trykk på drikktasten utløser servering av den innstilte drikken. Belyst ring rundt tasten = serveringsklar Blinkende ring rundt tasten = servering av drikk Sett under en beholder med egnet størrelse Trykk på ønsket drikktast Valgt drikk og serveringens fremskritt vises på displayet. 2.3 Melk- eller melkskumservering (tilleggsutstyr) Tastprogrammering - se kapittel Innstillinger Oppskrifter og drikktaster. Et trykk på en tast som er programmert for melk eller melkskum utløser servering av melk. Serveringen fortsetter så lenge tasten holdes inne. 2.4 Servering av varmt vann Et trykk på varmtvannstasten utløser servering av varmt vann. Ønskes mindre vann enn forhåndsinnstilt, kan serveringen avbrytes ved å trykke en gang til på varmtvannstasten. 10

11 Betjening 2.5 Damputtak (tilleggsutstyr) Damp serveres så lenge damptasten holdes inne. Dampen varmer opp drikker skummer opp melk manuelt Varme opp drikker Bruk et smalt og høyt beholder av kromargan, med håndtak. Fyll karet til maks halvparten. Stikk dampdysen dypt ned i karet. Trykk på damptasten inntil ønsket temperatur er oppnådd. Slipp damptasten. Sving damputtaket over dryppskålen. Trykk kort på damptasten. Rester i damprøret spyles ut Tørk av damprøret med en fuktig klut. Viktig! Varm damp! Se kapittel Sikkerhet! F.eks. kromargan-beholder WMF, bestillings-nr Skumme opp melk Bruk et smalt og høyt beholder av kromargan, med håndtak. Fyll karet til maks halvparten. Stikk dampdysen såvidt under overflaten i karet. Trykk på damptasten samtidig som karet dreies i klokkeretning. Dermed oppstår et seigt og kompakt melkskum Slipp damptasten. Sving damputtaket over dryppskålen. Trykk kort på damptasten. Rester i damprøret spyles ut. Tørk av damprøret med en fuktig klut. Ikke overopphet melken ved oppskumming, ellers reduseres mengden av melkskum. 11

12 Betjening 2.6 Høydejustering kombiutløp Kombiutløpet kan justeres i høyden Justering av høyden: Ta tak i utløpet forfra og skyv det til ønsket høyde. Høyder under: mm 2.7 Bønnebeholder/produktbeholder Etterfyll beholderne helst innen god tid. Fyll opp til den maksimale dagsmengden, for å ivareta produktenes aroma. Kaffebønner i bønnebeholderene, Choc-pulver i Choc-beholderen, Topping-pulver i Topping-beholderen 2.8 Twin-topping-beholder (tilleggsutstyr) Delt beholder for to typer pulver, for eksempel Choc og topping. Venstre side: Choc Høyre side: Topping 2.9 Manuell påfylling/tablettpåfylling Kaffemaskiner med tre produktbeholdere har kun en tablettpåfylling. Det må ikke fylles kaffepulver i tablettpåfyllingen. Åpningen for manuell påfylling/tablettpåfylling befinner seg i midten av kaffemaskindekselet. Tablettpåfylling brukes til: påfylling av rengjøringstabletter Påfylling av tablett Den manuelle påfyllingen brukes til: påfylling av rengjøringstabletter brygging av en annen kaffetype, f.eks. koffeinfri kaffe testing av kaffetyper 12

13 Betjening Fremgangsmåte for manuell påfylling av kaffepulver Ønskes en drikk fra nivå 2, må nivået velges før lokket for manuell påfylling åpnes. Åpne lokket for manuell påfylling. Fyll på kaffepulver (maks. 15 g). Lukk lokket for manuell påfylling. Trykk på ønsket drikktast. Manuell påfylling 2.10 Grutbeholder Det brukte kaffepulveret fanges opp i grutbeholderen. Grutbeholderen har plass til ca. 50 brygg. På displayet vises en melding når grutbeholderen må tømmes. Servering av drikker er sperret når grutbeholderen er tatt ut. Skyv kombiutløpet helt opp. Skyv dekselet foran grutbeholderen helt opp. Trekk ut grutbeholderen. Tøm grutbeholderen og sett den tilbake på plass. Bekreft på displayet at arbeidsoppgaven er utført. Viktig! Klemfare! Se kapittel Sikkerhet! Rengjør daglig. Se kapittel Service. Hvis grutbeholderen ikke kan settes på plass kan det hende at kafferester, som evt. befinner seg i kummen, må fjernes. Tøm alltid grutbeholderen før den settes på plass! I motsatt fall vil beholderen bli overfylt, og kaffemaskinen forurenses. Dette kan medføre skader på apparatet Diskgjennomføring for grut (till.-utstyr) Kaffemaskinen kan utstyres med en diskgjennomføring for grut. Grutbeholderen, og bunnen i kaffemaskinen, har i tilfelle en gjennomføring, som plasseres over en tilsvarende gjennomføring i disken. Dermed kan kaffegruten samles opp i en stor beholder under disken. Diskgjennomføring kan ikke ettermonteres! Rengjør grutsklien daglig! Se kapittel Service. 13

14 Betjening 2.12 Dryppskål Ved kaffemaskiner uten vannavløp må dryppskålen tømmes regelmessig, og senest når den røde flottøren vises. Trekk dryppskålen forsiktig ut, tøm den og sett den tilbake på plass. Ved kaffemaskiner med avløpstilkobling kan dryppskålen også tas ut - f.eks. til rengjøring. Sett den omhyggelig på plass igjen, ellers kan det oppstå lekkasjer Integrert melkkjøler (ekstrautstyr) Rengjør dryppskålen daglig! Se kapittel Service. Den integrerte melkkjøler holder den forhåndskjølte melken kald (ca. 6 C). Romtemperaturen kan være opptil ca. 25. Kjøleeffekten er beregnet for temperaturforskjeller på opptil 20 mellom melken og omgivelsestemperaturen. Forhåndskjøl melken til ca. 6 C Slå på melkkjøleren Vippebryteren befinner seg direkte ovenfor melkrommet. Slå av melkkjøleren med vippebryteren når maskinen settes ut av drift. Den slås ikke automatisk av sammen med kaffemaskinen Slå av kaffemaskinen Før maskinen slås av skal den daglige rengjøringen gjennomføres. Trykk på ON/OFF-tasten inntil kaffemaskinen slås av. Trekk deretter ut stikkontakten. Kaffemaskin med fast vanntilkobling. Skru igjen hovedkranen for vanntilførsel. PIN-beskyttelse - se Innstillinger/Brukervalg. Dersom instruksjonene ikke følges bortfaller garantien. Se kapittel Sikkerhet. 14

15 Programare Kapitel 3 Programvare 3.1 Oversikt Driftsberedskap Displayet Driftsberedskap til kaffemaskinen WMF presto. Trykk på området utenfor felter på displayet Driftsberedskap. Flere felt aktiveres. Hvis det er oppstått feil vises feltet! Hvis det er tid for rengjøring, avkalking, filterbytte eller vedlikehold, vises dette symbolet! Feltene i displayet Driftsberedskap Kapittel 3.2 Varmspyling Kapittel Barista (kaffestyrke) Kapittel Info Kapittel Omkobling (till.-utstyr) Kapittel Valgmeny (Menue) Kapittel Feilmerknad Trykk på feltet for å få frem feilmeldingen. Servicemelding Trykk på feltet for å gå direkte til menyen. Rengjøring må utføres. Avkalking må utføres. 15

16 Programvare Funksjoner (felt) valgmeny Kapittel 3.3 Melk og skum Kapittel Tidsurprogram Kapittel Service Kapittel Innstillinger Kapittel Angi PIN Kapittel PIN-adgangskontroll Kapittel Avregne Kapittel Menystyringsfelt Lagring av innstillinger Start eller bekreftelse av et trinn Tilbake til et høyere menynivå Avbryte / forlate uten lagring (Exit) Slette eller tilbakestille Start testbrygging Pulverprøve Øke eller redusere innstilte verdier Bla en side for- eller bakover i lister 16

17 Programare 3.2 Driftsberedskap Varmspyling Et trykk på feltet utløser spyling av ledningene med varmt vann. Vannet varmer opp bryggesystemet etter en lengre bryggepause, og garanterer en optimal kaffetemperatur Baristafelt Et trykk på feltet endrer kaffens styrke, kun for det etterfølgende brygget. Anbefales etter 30 min. bryggepause, og særlig før brygging av espresso. Varmspylefelt aktiv/passiv - se Innstillinger/Brukervalg i kapittelet Programvare svakere (-15 %) normal, som forhåndsinnstilt sterkere (+15 %) Info Et trykk på feltet i displayet «Driftsberedskap» henter fram menyen Informasjon. Baristafelt aktiv/passiv se Innstillinger/Brukervalg i kapittelet Programvare Hovedmenyen «Info» gir følgende valgmuligheter: Service Servicested Dato for igangsettelse Neste vedlikeholdstermin Programvareversjon Rengjør Protokoll Protokoll for siste rengjøring Info rengjøring Info siste rengjøring Info avkalking Info siste/neste avkalking Info kalkfilter (tilleggsutstyr) Info gjenværende levetid 17

18 Programvare Bryggetid Bryggetid for sist serverte drikk Protokoll Fortegnelse over protokollførte feil og meldinger (for telefonisk support) Tidsur Visning av tidsurets status (av/på) Visning av neste innkoblingstid Omkoblingsfelt (tilleggsutstyr) Hver drikktast kan programmeres dobbelt. Dette gjøres mulig pga. to nivåer for drikktasten. Nivå 1 er aktivert Trykk på omkoblingsfeltet. Nivå 2 er aktivert Nivå 1 er aktiv Nivå 2 er aktiv Et gjentatt trykk kobler tilbake til nivå Til valgmenyen Hente fram valgmenyen: Trykk på området utenfor feltene i displayet Driftsberedskap. Flere felt aktiveres. Trykk på. Valgmenyen vises. Omkoblingsfelt aktiv/passiv se Innstillinger/Brukervalg i kapittelet Programvare Display driftsberedskap... med flere felt Forsinket visning se Innstillinger/Brukervalg i kapittelet Programvare 18

19 Programare 3.3 Valgmeny Se kapittel PIN-adgangskontroll illustrasjoner av valgmenyen ved beskyttede nivåer Melk og skum Melkskumkvalitet Her innstilles melkskumkvaliteten. Denne innstilling gjelder for samtlige drikk med melkskum. Svingninger i melkens egenskap utlignes. Redusert verdi -> finporet Økt verdi -> grovporet Pausetid for latte macchiato Latte macchiato blir som regel bedre når pausen mellom melk- og melkskumservering økes. Redusert veri -> kortere pause Økt verdi -> lengre pause Tidsurprogram I tidsurprogrammet innstilles tidene for inn- og utkobling. Hovedmenyen «Tidsurprogram» gir følgende valgmuligheter: Tidsurstatus Stille inn tidsuret Oversikt, tidsur Slette tidsurinnstillinger Tidsurinfo 19

20 Programvare Tidsurstatus Trykk på. Aktivere / deaktivere tidsuret. Når tidsuret er aktivert vises tidsursymbolet på displayet, en liten klokke. Still inn tidsuret Trykk på. For programmering av inn- og utkoblingstider. Trykk på. På displayet vises «Driftstid». Her innstilles dag, klokkeslett og ønsket aksjon. Still inn dag 1 = mandag 2 = tirsdag osv. til 7 = søndag 1-5 = mandag til fredag (ukedager) 1-7 = hele uken (mandag til søndag) Still inn klokkeslett (tim., min.) Still inn ønsket koblingstid. Still inn ønsket koblingstid (aksjon). Innkobl.-tid = I (på displayet) Utkoblingstid = O (på displayet) Bekreft med OK Eksempel: Ved dag 1-5 eller dag 1-7 kopieres koblingstidene til angitte dager. Ønsket innstilling med feltene: + og - Det aktuelle valget vises invertert! Vis programmerte koblingstider: Prg Her vises de programmerte koblingstider. Opptil 16 koblingstider pr. dag kan programmeres. De programmerte tider vises i kronologisk rekkefølge. En ny koblingstid sorteres straks etter inntasting og bekreftelse med OK i kronologisk rekkefølge. Trykk på for å gå direkte til tidsuroversikten. 20

21 Programare Kopiere dag Innkoblingstidene som er innstilt for en dag kan kopieres til andre dager. Tryk på tallfeltet under Dag. Utvalget av ukedagene vises. Bla til side 4. Trykk på feltet. Utvalget av ukedagene vises igjen. Velg dagen som skal kopieres. Trykk på feltet. Velg dagen som de innstilte tider skal kopieres til. Nå er dagen kopiert. Ved dag 1-5 eller dag 1-7 kopieres koblingstidene til de angitte dager. De enkelte dager vises slik som 1,2, Kontroll av tider: se Tidsuroversikt. Tidsuroversikt for å kontrollere de program- Trykk på merte koblingstider. Ukeoversiktgen for koblingstidene vises grafisk. Innkoblingstider vises med en hvit stolpe. Eksempel: Koblingstider fra mandag til fredag (1-5). Innkoblingstid kl. 07:00 Utkoblingstid kl. 18:00 Slette tidsuret Trykk på feltet på side 2 i hovedmenyen for tidsurprogrammet. Bla til ønsket dag og trykk for å velge. En sikkerhetsforespørsel vises, med spørsmål om sletting virkelig skal utføres. Bekreft med Alle koblingstider for denne dagen er slettet. Prosessen kan ikke reverseres. 21

22 Programvare Tidsurinfo Trykk på feltet på displayet. for å vise neste koblingstid 22

23 Programare Service I hovedmenyen Service aktiveres programmene for rengjøring og avkalking. Filterbytte (tilleggsutstyr) og vedlikehold bekreftes her. I hovedmenyen «Service» vises følgende valgmuligheter: Rengjøringsprogram Skummerrengjøring Mikser spyling Avkalking Filterbytte Filter spyling Vedlikehold Rekkefølgen på displayet er nærmere beskrevet i kapittelet Programvare/Service. Den mekaniske rengjøring er beskrevet i kapittelet Service. Rengjøringsprogram Et trykk på feltet starter en automatisk sekvens for daglig rengjøring av kaffemaskinen, rengjøringsprogrammet. Dersom det har blitt servert melkdrikker utfører maskinen automatisk en skummerrengjøring. På WMF pesto med miksersystem utføres mikserspyling. Rekkefølgen i rengjøringsprogrammet betegnes i den kortfattede brukerveiledningen som «Daglig rengjøring». Se kortfattet brukerveiledning «Daglig rengjøring» For din egen sikkerhet, og for en lang levetid av din WMF presto: Les sikkerhetsadvarslene i kapittelet Sikkerhet, før rengjøring gjennomføres. = mer = mindre = tilbake uten endringer = Lagre verdiene = Start test 23

24 Programvare Skummerrengjøring Trykk på feltet Skummerrengjøring starter. Skummerrengjøring gjennomføres automatisk sammen med rengjøringsprogrammet. Mikserspyling Trykk på feltet Mikserspyling starter. Mikserspyling utføres automatisk på slutten av rengjøringsprogrammet, dersom miksersystem er montert. Avkalking Tidspunktet for avkalking avhenger av vannhårdhet, mengde vanngjennomstrømning, og om det benyttes et kalkfilter. Tidspunktet beregnes og vises av WMF presto. Avkalkingen foregår i tre trinn: Forberedelse Avkalking Spyling Bruk kun WMF avkalkingsmiddel til avkalking. Andre avkalkingsmidler kan medføre skader på kaffemaskinen. Skader som oppstår pga. andre avkalkingsmidler dekkes ikke av garantien. Avkalkingsprogrammet tar ca. 80 minutter. Programmet må ikke avbrytes på noe stadium. Viktig! Avkalkingsmiddel er irriterende! Følg alltid anvisningene på pakningen! Se kapittelet Sikkerhet! 24

25 Programare Avkalking med vanntank Avsnitt forberedelse Følgende er nødvendig for avkalking 2 flasker WMF flytende avkalkingsmiddel (á 0,75 l) 3 flasker med vann (ialt 2,25 l) Oppsamlingsbeholder som rommer 5 liter Displayvisningene fører deg skritt for skritt gjennom programmet. Følg anvisningene! Hvis kaffemaskinen er varm, startes først en nedkjølingsrutine. Varighet ca min. Ta ut vanntanken. Bland ut avkalkingsoppløsningen med kalt vann i vanntanken. Sett inn vantanken med avkalkingsoppløsningen. Sett en oppsamlingsbeholder som rommer 5 liter under kaffe- og varmtvannsutløpet. Avsnitt avkalking Avkalking starter. Varighet ca. 40 min. Tøm oppsamlingsbeholderen forsiktig etter endt avkalking. Sett den deretter på plass igjen. Tøm ut restene fra avkalkingsoppløsningen fra vanntanken. Spyl vanntanken og fyll den til maksimum med kalt vann. Sett vanntanken tilbake på plass. Viktig! Varm damp og vamt vann! Fare for forbrenning! Fare for skolding! Les kapittelet Sikkerhet! Artiklenes bestillingsnummer se vedlegg C Leveringsomfang og tilbehør Avsnitt spyling Spyling starter. Varighet ca. 40 min. Etterfyll friskt, kalt vann når maskinen oppfordrer til det (etter ca. 16 min. og 32 min.) Tøm oppsamlingsbeholderen. Etter siste spyling oppvarmes dampkjelen. Det varme vannet utvider seg og slippes til slutt ut som damp. Avkalkingen er fullført. På displayet vises en sluttmelding. Viktig! Varm damp! Les kapittelet Sikkerhet! 25

26 Programvare Avkalking med fast vanntilkobling Avsnitt forberedelse Følgende er nødvendig for avkalking: 2 flaser med flytende WMF avkalkingsmiddel (á 0,75 l) 3 flasker med vann (ialt 2,25 l) Oppsamlingsbeholder som rommer 5 liter (for kaffemaskiner uten tilkobling til avløp) Displayvisningene fører deg skritt for skritt gjennom programmet. Følg anvisningene! Hvis kaffemaskinen er varm, startes først en nedkjølingsrutine. Varighet ca min. Ta ut vanntanken. Steng hovedkranen for vanntilførsel. Skru ut pluggen på vanntankkoblingen mot klokkeretningen, og ta den ut. (splittskruetrekker) Bland avkalkingsmiddelet med kalt vann i vanntanken. Sett inn vanntanken med avkalkingsoppløsningen. Viktig! Varm damp og varmt vann! Fare for forbrenning! Fare for skolding! Les kapittelet Sikkerhet! Avsnitt Avkalking Avkalkingen starter. Varighet ca. 40 min. Ta ut vanntanken og tøm ut resten av avkalkingsoppløsningen. Skyll vanntanken og fyll den til maks. med kalt vann. Sett inn vanntanken igjen. Avsnitt Skylling Skyllingen starter. Etter den første skylling med vannet fra vanntanken vises en oppfordring om å åpne vanntilførselen igjen. Åpne hovedkranen på vanntilførselen. La vanntanken være i maskinen. Vanntankkoblingen blir skyllet i ca. 10 sek. fra vanntilførselen. Ta ut og tørk vanntanken. Sett inn pluggen på vanntankkoblingen og skru den igjen i klokkeretningen. (splittskruetrekker). Sett vanntanken tilbake på plass. De resterende spylinger skjer vha. vanntilførselen. 26

27 Programare Etter siste spyling oppvarmes dampkjelen. Det varme vannet utvider seg og slippes til slutt ut som damp. Avkalking er fullført. På displayet vises en sluttmelding. Viktig! Varm damp! Les kapittelet Sikkerhet! Filterbytte Hvis filterets levetid er overskredet, gir maskinen melding om nødvendig filterbytte en gang pr. dag. Filteret må da byttes i løpet av en uke, ellers vises meldingen etter hver brygging. Bytt filter Bekreft filterbyttet. Etter et filterbytte utføres et programforløp med spyling og lufting av kalkfilteret og vannsystemet. Les veiledningen for kalkfilteret! Displayvisningene fører deg skritt for skritt gjennom programmet. Følg anvisningene! Viktig! Fare for skolding Spyle filteret Med programmet Spyle filteret kan vannsystemet og kalkfilteret spyles og luftes etter lengre driftsopphold. Trykk på Viktig! Fare for skolding! Service gjennom kunden Etter hver kaffebrygg melder maskinen en gang pr. dag at service er nødvendig. Service må utføres innen en uke, ellers vises melding etter hver brygging. Utfør service 1/ Se veiledning for service 1/ Se kapittelet Garanti! 27

28 Programvare Innstillinger Oppskrifter og drikktaster Trykk på feltet. I menyen vises utvalget: Fyllmengder Endre oppskrifter Programmering av taster Veie pulver Fyllmengder Fyllmengdene tilpasses koppstørrelsene Drikkenes enkelte bestanddeler tilpasses den nye fyllmengden uten å endre sammensetning eller kvalitet. = mer = mindre = tilbake uten endringer = lagre verdiene = starte test Trykk på drikktasten for ønsket drikk. Trykk på for å få en testservering. Fyllmengden tilpasses i h.t. eget ønske. Lagre med Endre oppskrifter Alle drikker: Kaffepulvermengde / Choc-pulvermengde Vannmengde Drikker med melk: Melkskummengde Melkmengde Display for endring av oppskrifter Eksempel: Kaffepulvermengde Kaffedrikker: kvalitet De fem tilgjengelige kvalitetsnivåer påvirker kaffebryggingen. Jo høyere kvalitetsnivå, desto mer intensiv utløses kaffens smaks- og aromastoffer. Kvalitet 28

29 Programare Kvalitet 1 Kvalitet 2 Kvalitet 3 Kvalitet 4 Kvalitet 5 Etter pressing gis kaffen plass til svelling. Etter pressing brygges kaffen umiddelbart. Etter pressing foretas en forinnsprøytning. Etter pressing og forinnsprøytning foretas nok en våtpressing. Etter pressing foretas en forinnsprøytning. Dessuten økes automatisk bryggetiden. Programmering av taster Hver drikk har sin egen drikktast. Her programmeres drikktastene. Viktig! Innstilling av for høyt kvalitetsnivå kan føre til feil ifm. bryggvannet! Veie pulver Under prosessen fylles kaffepulveret direkte i grutbeholderen. Deretter kan pulveret veies. Tøm grutbeholderen før denne prosessen! Kjeltemperatur Still inn ønsket kjeltemperatur (endring av vanntemperatur for brygging). (standard innstillingsområde C) Tilbakestille Kaffemaskinens programvare startes pånytt. Klokkeslett og dato Her innstilles klokkeslett og dato. Språk Her innstilles språk for displayvisninger. 29

30 Programvare Kontrast Displayets kontrast innstilles her. (standardverdi er 70) Kalkfilter montert Her innstilles om kalkfilter er montert. Dette påvirker avkalkingsintervallene. Vannhårdhet/Levetid På kaffemaskiner med fast vanntilkobling (uten kalkfilter, tilleggsutstyr), og på kaffemaskiner med vanntank innstilles vannhårdheten her (karbonathårdhet). På maskiner med kalkfilter og fast vanntilkobling: Kalkfilterets levetid stilles inn. (Kalkfilterets levetid fremgår av brukerveiledningen for kalkfilteret.) Varmspyling Her stilles inn om kaffemaskinen etter oppvarming skal spyle bryggeenheten med varmt vann. Anbefalt innstilling: På. Betjeningsmuligheter Følgende betjeningsmuligheter står til disposisjon: Varmspylingsfelt (på/av) Baristafelt (på/av) 2. nivå (på/av) ON/OFF-tast (direkte/via PIN) Menyfelt (omgående/forsinket) Varmspylingsfelt Anbefalt for selvbetjening: av. Baristafelt Anbefalt for selvbetjening: av. 2. nivå/omkoblingsfelt Anbefalt for selvbetjening: av. Hvis kundene betjener kaffemaskinen selv, kan enkelte funksjoner deaktiveres. Feltene vil i så fall ikke vises på displayet Driftsberedskap. 30

31 Programare ON/OFF-tast Anbefalt for selbetjening: via PIN. Hvis «via PIN» er stilt inn her, kreves PIN-koden fra nivået Rengjøring for å slå maskinen av eller på. Menyfelt Anbefalt for selvbetjening: forsinket. Hvis «forsinket» er stilt inn her, vises menyfeltet kun etter to trykk på displayet. Se PIN-rettigheter, adgangskontroll Kapittel Programvare Se Til valgmenyen Kapittel Programvare Igangsettelse Her kan igangsettelsesprogrammet startes pånytt Legge inn PIN-kode Enkelte nivåer kan beskyttes mot uautorisert tilgang vha. en PIN-kode. For å få adgang til et PIN-beskyttet område må PIN-koden tastes inn via feltet. Trykk på feltet i valgmenyen På displayet vises et talltastatur. Tast inn PIN-koden med 4 sifre. Bekreft med Etter inntasting av gyldig PIN-kode er de tilordnede funksjonene tilgjengelig. Display PIN-inntasting PIN-rettigheter Adgangskontroll Hvis et tilgangsnivå beskyttes med PIN-kode, får ingen tilgang uten PIN-kode. Nivå Rengjøring Adgang nivå Rengjøring Etter inntasting av gyldig PIN-kode åpnes tilgang til: = Innstilling av melkskumkvalitet = Tidsurprogram = Service PIN-beskyttet ON/OFF-tast 31

32 Programvare Still inn nivå Etter inntasting av gyldig PIN-kode: = Still inn melkskumkvalitet = Tidsurprogram = Service Avregne nivå PIN-beskyttet ON/OFF-tast = Innstillinger, (drikk, generelt, diverse) Etter inntasting av gyldig PIN-kode tilgang til: = Still inn melkskumkvalitet = Tidsurprogram = Service PIN-beskyttet ON/OFF-tast = Innstillinger, (drikk, generelt, diverse) = PIN-rettigheter, tildele adgang = Avregne stykktall Still inn nivå-tilgang Tilgang nivå Avregne Display PIN-tildeling Hvert nivå kan tildeles en PIN-kode. Nivåene har en hierarkisk oppbygging. Eksempel: PIN-koden for nivået gjelder for nivåene og, men ikke for nivået. Trykk på feltet i utvalgsmenyen. Velg ønsket nivå. Eksempel:. På displayet vises et talltastatur. Tast inn det ønskede 4-sifrete nummer. Nummeret som tastes inn vises. Bekreft med Nivået er nå beskyttet med PIN-kode. Eksempel: Inntasting for nivå Rengjøring PIN: 1234 PIN-koden overføres til de overordnete nivåer. 32

33 Programare Ved tildeling av en PIN-kode til et underordnet nivå overtas denne PIN-koden automatiske for de overordnete nivåene, dersom disse ikke allerede er PIN-beskyttet. Eksempel: inntasting av PIN for nivået Rengjøring: 1234 nivået Innstillinger: 9876 nivået Avregning: 7777 Slette PIN-kode Inntasting av nummer 0000 opphever tilgangskontrollen for et nivå. Ved sletting av PIN-koden for et nivå slettes automatisk underordnede PIN-koder Avregne stykktall I menyen Dagsteller vises telleren for hver drikk. Avlese telleren Trykk på displayet for ønsket drikk. Slette telleren Trykk på feltet Clear. Hvis ingen drikk er valgt, når feltet Clear trykkes, viser displayet et kontrollspørsmål om tellerne for samtlige drikker skal slettes. Funksjonen «Avregning av stykktall» bør beskyttes med en PIN-kode for nivået Avregne, slik at uvedkommende ikke får adgang. = mer = mindre = gå tilbake uten endringer = Lagre verdiene = Clear-felt 33

34 Øvrige innstillinger Kapittel 4 Øvrige innstillinger 4.1 Mekaniske innstillinger Stille inn malegrad Fjern produktbeholderene. Nå vises den forhåndsinnstilte malegrad. Start kaffeservering og vent til kaffekvernen starter. Still inn ønsket malingsgrad på siden av maskinen med multiverktøyet, mens kvernen er igang. Mot malegrad 1 = fin (drei i klokkeretning) Mot malegrad 6 = grov (drei mot klokkeretningen) Klemfare! Stikk aldri hånden inn i kaffekvernen når produktbeholderne er tatt av og maskinen er igang. Viktig! Klemfare! Les kapittelet Sikkerhet! Omkobling fast vanntilkobling/ vanntank Skru justerskruen bak vanntanken til ønsket posisjon med multiverktøyet. Se klistremerke. Pil til venstre = vanntank Pil til høyre = fast vanntilkobling Se meldiner kapittel 8 34

35 Service 4.2 Påskrift av drikktastene Slå først kaffemaskinen av, så det ikke uforvarende utløses noen drikk. Trekk den eksisterende påskriften bak frontglasset ut på undersiden. Forsyn klebefolien med ønsket tekst vha. WMF-malen. Lim folien på etiketten og skyv den på plass igjen bak frontglasset. Malen kan skrives ut på klebeetiketter eller papir. Papir limes på etiketten vha. limstift. Gratis nedlasting av WMFetikettmal på Passende klebeetiketter: Avery nr

36 Service Kapittel 5 Service Regelmessig rengjøring en forutsetning for problemfri drift av kaffemaskinen og en optimal kaffekvalitet. Oversikt rengjøringsintervaller Service Daglig Ukentlig Regelmessig Oppfordring Valgfritt x Rengjøringsprogram x O Skummerrengjøring x O Mikserspyling x Rengjøring kombiutløp O Rengjøring melkbeholder x Rengjøring grutbeholder x Rengjøring dryppskål x Utvendig rengjøring x Rengjøring bryggemodul (x) x O Rengjøring mikser x Rengjøring melkskuff x O Rengjøring vanntank x Rengjøring bønnebeholder x O Rengjøring produktbeholder x O Filterbytte x Avkalking Se kortfattet brukerveiledning «Daglig rengjøring» se «Generell rengjøring» se «Ukentlig rengjøring» se «Regelmessig rengjøring» se Programvare -> Service Daglig Ukentlig Regelmessig Oppfordring Valgfritt (x) = Minst en gang daglig, og ved behov = Ukentlig rengjøring = Regelmessig, ved behov = Etter oppfordring = Valgfritt (avhengig av utstyr) = Daglig, ved behov 36

37 Service 5.1 Daglig rengjøring Minst en gang pr. dag skal melksystemet rengjøres grundig. Melkslangen skal byttes med regelmessig avstand Rengjøringsprogram Via displayet går rengjøringsprogrammet gjennom rengjøringsprosessen av skummeren. På kaffemaskiner med miksersystem følger deretter en spyling av mikseren Skummerrengjøring Skummerrengjøring er en mellomrengjøring av melksystemet. Skummerrengjøringen er en del av rengjøringsprogrammet Spyling av mikseren Spyling av mikseren er en mellomrengjøring av mikseren. Spyling av mikseren er en del av rengjøringsprogrammet Rengjøring kombiutløp Grundig rengjøring av melksystemet Rengjøring melkbeholder (ekstrautstyr) Rengjør melkbeholderen grundig hver dag Generell rengjøring Rengjøring, grutbeholder (grutsklie, tilbehør) Tømmes, spyles under rennende vann, og tørkes med en fuktig klut. Se kapittel HACCP-rengjøringskonsept Rengjøringsprogram se kortfattet brukerveiledning «Daglig rengjøring» Skummerrengjøring se kortfattet brukerveiledning «Daglig rengjøring» Melksystem: - Kombiutløp - Melkdyse - Melkslange Mikserspyling se kortfattet brukerveiledning «Daglig rengjøring» Rengjøring kombiutløp se kortfattet brukerveiledning «Daglig rengjøring» Se kapittel HACCP-rengjøringskonsept 37

38 Service Dryppskål, panel og frontpynt Rengjør den avkjølte kaffemaskinen med en fuktig klut. Tørk den deretter med en fin ullklut eller et pusseskinn. Rengjøring metallflater For pleie av metallpaneler (matt overflate) anbefaler vi WMF Purargan forte. Bestillingsnummer for WMF serviceprogram, se vedlegg: Tilbehør bestillingstabell Slå maskinen av før rengjøring av frontpynt, så det ikke uforvarende utløses noen drikk. Ikke bruk skurepulver eller lignende! Det er fare for at det oppstår riper og skrammer. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler! 5.2 Ukentlig rengjøring Rengjøring bryggeenhet Slå av kaffemaskinen med ON/OFF-tasten. Trekk ut stikkontakten. Skyv kombiutløpet helt opp. Dra ut grutbeholderen. Bryggeenheten er nå fritt tilgjengelig. Ta tak i bryggeenheten i sjakten med hånden (ill. 1) og løsne åsen. Trekk ut bryggeenheten og hold den fast! Viktig! Klemfare! III. 1 Hold fast, bryggeenheten kan skli nedover Ikke bruk makt! Fare for brudd! Før bryggeenheten langsomt nedover, vipp den og ta den ut (ill. 2) III. 2 Bruk multiverktøyet fra tilbehøret. Drei gjengene på bryggeenhetens topp mot klokkeretningen, inntil flyteslamskrapen er i fremre posisjon (ill. 3) Skyv fjæren utover kanten og åpne den (ill. 4) Vipp innkastsklien oppover. 38

39 2-delt mikserbeger Samtlige åpninger peker i samme retning. Service Rens bryggesilen under rennende vann eller med en klut. Rester av kaffepulver fjernes med en pensel eller børste. Bryggeenheten spyles under rennende vann. Ill. 3 Bryggeenheten må aldri vaskes i oppvaskmaskin, og det må ikke brukes rensemidler. Tørk bryggeenheten med en klut. La den tørke før den settes tilbake i kaffemaskinen. Fjern rester av kaffepulver fra sjakten. Trekk dryppskålen ut og tørk kaffepulveret ut mot fronten, eller fjern det med støvsugeren. Sett den tørre bryggeenheten tilbake på plass. Sett fjærene tilbake på plass i innkastsklien (ill. 4). Trykk ned og hold skyveren, og putt bryggeenheten inn i sjakten helt inntil bakveggen. Skyv bryggeenheten loddrett oppover, til den smekker på plass i låseinnretningen. Sett grutbeholderen tilbake på plass og lukk dekselet til sjakten. Ill. 4 Bryggesil Hvis bryggeenheten ikke kan settes på plass uten motstand: Brukt multiverktøyet til å dreie gjengene på toppen av bruggeenheten litt mot venstre eller høyre, inntil bryggeenheten sklir inn i styresporet. Bruk aldri makt! Rengjøring mikser Choc/Topping (tilbehør) Choc-mikser/Topping-mikser Evt. hyppigere rengjøring, avhengig av pulveret som brukes! Slå av kaffemaskinen med ON/OFF-tasten. Trekk ut stikkontakten. Fjern melkdekselet. Dra av melkslangen mellom mikseren og kombiutløpet. 39

40 Service Vri tappen til bajonettlåsen under mikserbegeret mot klokkeretningen. Mikserbegeret løsner fra låsen. Propellen i mikseren er nå synlig og kan rengjøres med en klut. Demonter det todelte miksebegeret. Rens begge delene til mikserbegeret og mikser slangen under rennende varmt vann. La samtlige deler bli helt tørre. Monter alt sammen igjen. låst åpen Ved tilbakemontering skal samtlige åpninger peke i samme retning. Sett mikserbegeret tilbake på plass. Vri tappen til bajonettlåsen tilbake i klokkeretning. Sett mikserslangen tilbake på rørstussene til mikserbegeret og kombiutløpet. Sett melkdekselet tilbake på plass. Sørg for at mikserslangen sitter godt på plass. Viktig, ellers kan det utilsiktet renne ut varmt vann eller varm Choc-/Topping-drikk ved neste dosering. Sørg for at spiralføringen er tredd på slangen, og at slangen ikke kommer i klem. Viktig! Skoldingsfare! Rengjøring Melkskuff Rengjør ukentlig eller ved behov med en fuktig oppvaskklut Rengjøring vanntank Spyl vanntanken ukentlig grundig med rent vann. 40

41 Service 5.3 Regelmessig rengjøring Rengjøring bønnebeholder Bønnebeholderne rengjøres ved behov og i regelmessig tidsavstand (minst en gang pr. måned). Slå av kaffemaskinen med ON/OFF-tasten. Trekk ut stikkontakten. Åpne bønnebeholderens lås med multiverktøyet ved å skru i klokkeretning. Løft ut bønnebeholderne. Tøm bønnebeholderne helt og rengjør dem med en fuktig klut. La bønnebeholderne bli helt tørre. Fyll bønnebeholderne igjen og sett dem på plass. Skru igjen låsen med multiverktøyet mot klokkeretningen. åpne lukke Stikk aldri fingrene inn i kverna! Vask aldri bønnebeholderne i oppvaskmaskin Rengjøring produktbeholder Choc/Topping (tilleggsutstyr) Twin-topping (tilleggsutstyr) Avhengig av anvendt pulvertype hyppigere rengjøring! Slå av kaffemaskinen med ON/OFF-tasten. Trekk ut strømpluggen. Åpne låsen på produktbeholderen med multiverktøyet ved å dreie i klokkeretning. Løft ut produktbeholderen og tøm den helt. Skru av unionmutteren(e) foran og bak. Trekk ut doseringsskruen(e). Viktig! Klemfare! åpne lukke 41

42 Service Tørk av beholderen grundig med en fuktig klut. Rengjør doseringsskruen(e)s enkelte deler grundig. La produktbeholderen og de enkelte deler tørke helt. Monter doseringsskruen(e) sammen igjen, sett dem på plass, og skru til unionmutterne. Porsjonerer med enkeltdeler Porsjonererskrue Pass på korrekt posisjon for utkasteren! Fyll produktbeholderen igjen og sett den på plass. Lås den med multiverktøyet ved å dreie mot klokkeretning. Twin-Topping Detaljer Twin-topping-beholder Twin-topping-beholderen er delt i midten og den har to atskilte rom for to forskjellige pulverprodukter, f.eks. topping og Choc. Pass på ved montering at de to forskjellige doseringsskruene er montert korrekt. 1 = Choc 2 = Topping Demonterte doseringsskruer 1 2 Ikke vask produktbeholderne i oppvaskmaskin. 5.4 Filterbytte Les kalkfilterets brukerveiledning når filteret skal byttes. Start spyling fra displayet etter et filterbytte. Filterbytte, se kapittelet Programvare 5.5 Avkalking Avkalking styres via displayet. Avkalking, se kapittelet Programvare 42

43 Rengjringskonsept HACCP Kapittel 6 HACCP rengjøringskonsept Du har en lovpålagt plikt til å sørge for at dine gjester ikke utsettes for helsefarer pga. matvarene som serveres. Det kreves et HACCP-konsept (Hazard Analysis Critical Control Points) for vurdering og identifikasjon av farer. Det skal gjennomføres en risikoanlalyse i bedriften. Hensikten er å oppdage og sette en stopper for faremomenter ved matvarehygienen. Et overvåkings- og kontrollsystem skal utarbeides og gjennomføres. Ved foreskrevet installasjon, vedlikehold, service og rengjøring oppfyller WMF-kaffemaskiner forutsetningene for ovennevnte krav. Hvis kaffemaskinens service og rengjøring ikke gjennomføres som foreskrevet, blir servering av melkdrikker et faremoment mht. matvarehygiene. Vennligst følg nedenstående punkter for å overholde HACCP-konseptet: «Lov om matvarehygiene av » Bruk vårt HACCPrengjøringskonsept for overvåking og regelmessig rengjøring. Steriliser melksystemet daglig Hold deg til brukerveiledningens rengjøringsinstruksjoner for melksystemet. Dermed kan du være sikker på at systemet i utgangspunktet er tilnærmet steril. Protokollene for de siste rengjøringer kan hentes fram via infofeltet. Start alltid med en nyåpnet kartong forhåndskjølt melk. H-melk i originalemballasje er som regel fri for skadelige kimceller. Bruk alltid en nyåpnet kartong forhåndskjølt melk når maskinen settes i drift. Vær nøye med absolutt hygiene når melkkartongen åpnes! Urene hender eller verktøy kan overføre kimceller ved åpning av kartongen. Anbefaling: Bruk H-melk med 1,5% fettinnhold. 43

44 Rengjøringskonsept HACCP Oppbevar melk kjølig! Ha alltid en forhåndskjølt kartong melk tilgjengelig. Hvis en nyåpnet, forhåndskjølt kartong melk brukes opp innen maksimalt 3 timer, kan man eventuelt gi avkall på videre kjøling under drift. Ved lavere melkforbruk må den forhåndskjølte melken også kjøles under drift. Anbefaling for Choc/Topping (tilleggsutstyr) Rengjør produktbeholderene regelmessig. Følg instruksjonene i kapittelet Service. Vær oppmerksom på produsentens anvisninger ved bruk av pulveret (Choc/Topping). Ved driftsstart bør melken holde ca.6 8 C. Avhengig av innstillinger gir en liter melk ca.20 kopper cappuccino. WMF AG tilbyr forskjellige muligheter for kjøling (f.eks. WMF kjøleskap eller WMF melkkjøler). Følg regjøringsinstruksjonene i kapittelet Service. HACCP - rengjøringskonsept Bruk kun kald H-melk, ellers kan det oppstå helsefare pga. mikrobakterier! Bruk kun Choc- og Topping-produkter som befinner seg innenfor holdbarhetsdato. Rengjøringsprosedyre: 1. Gjennomføring av rengjøringsprogrammet Kortfattet brukerveiledning «Daglig rengjøring». 2a.Rengjøring av melkskummeren (kombiutløp) Kortfattet brukerveiledning «Daglig rengjøring». 2b.Daglig rengjøring av mikseren (kortfattet brukerveiledning «Daglig rengjøring») Måned År 3a.Rengjøring av skummeren og bytte av kombiutløp etter 4 timers drift (spesielt nødvendig ved lite bruk og uten melkkjøling). 3b.Ukentlig rengjøring av mikseren, og regelmessig rengjøring av produktbeholderene (kapittel Service) 4. Generell rengjøring av maskinen. Dato Rengjøringsprosedyre Rengjøringsprosedyre Klokkeslett Signatur Dato Klokkeslett Signatur 44

45 Vedlikehold Kapittel 7 Vedlikehold Vennligst merk at dette er en profesjonell kaffemaskin, som trenger regelmessig vedlikehold og avkalking. Tidspunktet for avkalking beregnes av maskinen, og den avhenger av det lokale ledningsvannets hårdhetsgrad, og om det benyttes et kalkfilter. Vedlikeholdstidspunktet avhenger av maskinens bruk, og maskinen varsler om dette på displayet. Kaffemaskinen kan etter en slik melding fortsatt brukes, men gjennomføringen av vedlikeholdsarbeider er en viktig forutsetning for å sikre funksjonsdyktighet, og vedlikeholdet bør gjennomføres snarest for å unngå følgeskader. Avkalking, se kapittelet Programvare - Service. 7.1 Vedlikehold kaffemaskin Følgende vedlikeholdstrinn skal følges: Avkalking: Kan utføres selv av eieren eller personalet. Kaffemaskinen skal gis service etter hver kaffeservering, senest årlig: Kan utføres av kunden selv. Vedlikehold etter hver kaffeservering, senest annethvert år: Skal utføres av fagpersoner eller WMFservice, ettersom det her skal foretas sikkerhetskontroller. Vedlikehold hver kaffeservering, senest hvert 6. år: Skal kun utføres av fagpersoner eller WMFservice, ettersom det her skal byttes ut komponenter som angår sikkerhet. Avkalking, se kapittelet Programvare - Service. Service gjennom kunden etter hvert brygg, se instruksjoner for kundens service i Kundeservice-kit 1/ Bestillingsnr Se kapittelet Meldinger og merknader. Ta kontakt med din WMFkundeservice for andre vedlikeholdsarbeider og reparasjoner. Telefonnummeret står på etiketten på maskinen og på leveringsbeviset. 45

46 Vedlikehold 7.2 Vedlikehold mikser (Choc) Vedlikehold hver Choc-servering, senest annethvert år: Kun gjennom fagpersoner eller WMF-service. 7.3 Vedlikehold mikser (Topping) Vedlikehold hver Topping-servering, senest annethvert år: Kun gjennom fagpersoner eller WMF-service. 7.4 WMF kundeservice Du kan kontakte WMF kundeservice sentralt, dersom du ikke vet om noen lokal servicestasjon. Primulator A/S Boks 40 Bogerud 0621 Oslo Tlf Fax Helgevakt : Mail : 46

47 Meldinger og merknader Kapitel 8 Meldinger og merknader 8.1 Meldinger betjening Etterfyll bønner Etterfyll bønnebeholderen (avhengig av visning)! Kontroller: Er låsenmekanismen til produktbeholderen åpen? Se kapittel Service. Kaffebønnene sklir ikke nedover. Rør rundt med en stor skje og bekreft med. Kun for kaffemaskiner uten fast vanntilkobling: Etterfyll vanntank Fyll vanntanken og sett den helt inn igjen. Kun for kaffemaskiner med fast vanntilkobling: Åpne stoppekran! Åpne vannkranen og bekreft. Tøm vanntanken (Aquaflex-maskin) Tøm vanntanken! Melding etter omkobling fra vanntank til fast vanntilkobling. Tøm grutbeholderen! Tøm grutbeholderen. Grutbeholder mangler! Sett grutbeholderen riktig på plass og lukk dekselet. Feil på bryggeenheten Demonter bryggeenheten Rengjør bryggesilen Sett bryggeenheten på plass igjen, og pass på at den smekker korrekt på plass. 47

48 Meldinger og merknader Kaffemaskiner med vanntank: Bytt kalkfilter Bytt filteret innen en uke og kvitter i menyen «Service». Les brukerveiledningen til kalkfilteret! Kaffemaskiner med fast vanntilkobling: Bytt kalkfilter Bytt filteret innen en uke og kvitter i menyen «Service». Les brukerveiledningen til kalkfilteret! Vennligst se i brukerveiledningen! Visning av feilnummer, se kapittelet Feilmeldinger / Forstyrrelser. Melding om avkalking Avkalk maskinen innen en uke Se kapittelet Programvare - Service. Melding om kundeservice brygg Kundeservice utføres innen en uke, og kvitteres i menyen «Service». Melding om service-vedlikehold brygg Tilkall WMF-service. Melding om overhaling brygg Tilkall WMF-service. 8.2 Feilmeldinger / forstyrrelser Generell fremgangsmåte ved feilmeldinger eller forstyrrelser: Slå kaffemaskinen av og deretter på igjen etter noen sekunder. Gjenta prosessen som førte til forstyrrelsen. I mange tilfeller er deretter forstyrrelsen utbedret og du kan fortsette å jobbe. 48

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058 Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade. no - NO M.-Nr. 09 821 270

Detaljer

Bruksanvisning Combi-Steam XSL. Combi-dampovn

Bruksanvisning Combi-Steam XSL. Combi-dampovn Bruksanvisning Combi-Steam XSL Combi-dampovn Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På

Detaljer

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80 OPPSUMERING INNLEDNING...71 Bokstaver i parentes...71 Problemer og reparasjoner...71 SIKKERHET...71 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger...71 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL.72 BRUKSANVISNING...72 BESKRIVELSE...72

Detaljer

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764182_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Carat 1 gruppe...5 Carat 2 grupper...6 OVERSIKT

Detaljer

Brukermanual Saphira

Brukermanual Saphira Brukermanual Saphira Viktige sikkerhetsanvisninger For å minske faren for brann, elektrisk støt og/eller personskader, ved elektriske apparat må alltid sikkerhetsanvisninger følges: Les alle instrukser

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

UM_NO Part No.: 1764034_03: BRILLIANCE 3.0 BRUKERMANUAL

UM_NO Part No.: 1764034_03: BRILLIANCE 3.0 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764034_03: BRUKERMANUAL INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE AV SYMBOLER... 3 Farenivåer...3 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5

Detaljer

Din bruksanvisning GAGGENAU ED230610 http://no.yourpdfguides.com/dref/3544039

Din bruksanvisning GAGGENAU ED230610 http://no.yourpdfguides.com/dref/3544039 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Brukerinformasjon ESF 6231. 822 961 630-00-130704-01 n

Brukerinformasjon ESF 6231. 822 961 630-00-130704-01 n A u t o m a t i s k o p p v a s k m a s k i n Brukerinformasjon ESF 6231 822 961 630-00-130704-01 n Kjære kunde! Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den for senere referanse. Gi denne bruksanvisningen

Detaljer

AirConServiceCenter ASC1000/ASC2000/ASC2000RPA/ASC3000. Klima-servicestasjon Bruksanvisning

AirConServiceCenter ASC1000/ASC2000/ASC2000RPA/ASC3000. Klima-servicestasjon Bruksanvisning ASC1000/ASC2000/ASC2000RPA/ASC3000 Klima-servicestasjon Bruksanvisning Innholdsangivelse 1 Om denne bruksanvisningen...........................5 1.1 Hotline...................................................

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648 220 2 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6113 / KM 6112 / KM 6115 KM 6116 / KM 6117 / KM 6118 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862 Bruksanvisning Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 156

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ. Brukerveiledning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ. Brukerveiledning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Bremer VIVA XXL. Bruksanvisning. Full automatisk kaffemaskin. Franke Coffee Systems

Bremer VIVA XXL. Bruksanvisning. Full automatisk kaffemaskin. Franke Coffee Systems Bremer VIVA XXL Bruksanvisning Full automatisk kaffemaskin Franke Coffee Systems 1 Kjære kunde, Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen før du bruker VIVA XXL for første gang. På denne måten beskytter

Detaljer

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor Leica ASP300 S Advanced Smart Prosessor Automatisk, vakuumbasert vevsprosessor Brukerhåndbok Leica ASP300 S V1.2 Norsk - 01/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med maskinen. Les nøye gjennom

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 959

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14 Vennligst les denne brukerhåndboken først! Kjære kunde, Takk for at du valgte et produkt fra Grundig.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 853 410 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer