BRUKERVEILEDNING K AFFEMASKIN NORSK TYPESERIE 1400 BESTILLINGS-NR VERSJONAUSGABE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERVEILEDNING K AFFEMASKIN NORSK TYPESERIE 1400 BESTILLINGS-NR. 33 0914 7090 VERSJONAUSGABE 06.06 03.00.001"

Transkript

1 BRUKERVEILEDNING K AFFEMASKIN NORSK TYPESERIE 1400 BESTILLINGS-NR VERSJONAUSGABE 06.06

2 Generell presentasjon Vi gratulerer med kjøpet av kaffemaskinen. Du vil ble overbevist av maskinens tekniske konsept, lange levetid, økonomiske drift, og fremfor alt kaffekvaliteten. Kaffemaskinen WMF presto er en helautomatisk kaffemaskin for enkeltkopper med espresso, café crème, cappuccino, melkkaffe, latte macchiato og kokende vann. Som tilbehør leveres utstyr for varme Chocdrikker og dampforsyning. Hver eneste drikk brygges fersk, med ett enkelt tastetrykk. Dette garanterer for drikkenes høye kvalitet. Kaffemaskinen betjenes via en grafisk touch-screen-display. Oppbevar bruksanvisningen i nærheten av kaffemaskinen, slik at du og ditt personal kan finne nødvendig informasjon og rette på feil ved driftsforstyrrelser. Maskinen er konstruert for tilberedning av opp til kaffedrikker og Chocdrikker pr. år. Etter hver brygg skal kunden stelle maskinen, og etter hver brygg skal det gjennomføres et vedlikehold. Vær spesielt oppmerksom på kapittelet Programvare - Innstilling - Vannhårdhet og levetid, og foreta de nødvendige innstillinger. Vennligst les denne brukerveiledning før kaffemaskinen tas i bruk! Sørg for at personalet har tilgang til brukerveiledningen! Viktig! Vær OBS på brukerveiledningens kapittel 1, presentasjon, tegn og symboler! Vær OBS på kappittelet Sikkerhet! Vi overtar intet ansvar for skader, dersom vedlikeholdsinstruksjonene (se kap. Vedlikehold) ikke følges. I slike tilfeller bortfaller også ethvert krav om garanti.

3 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Presentasjon Betegnelse av kaffemaskinens deler 6 Tegn og symboler i brukerveiledningen Ordliste Kapittel 2 Betjening Slå på kaffemaskinen Servering av drikker Melk- eller melkskumservering (tilleggsutstyr) Servering av varmt vann Damputtak (tilleggsutstyr) 11 Varme opp drikker Skumme opp melk Høydejustering kombiutløp Bønnebeholder/produktbeholder Twin-topping-beholder (tilleggsutstyr) Manuell påfylling/tablettpåfylling Grutbeholder Diskgjennomføring for grut (till.-utstyr) Dryppskål Integrert melkkjøler (ekstrautstyr) Slå av kaffemaskinen 14 Kapitel 3 Programvare Oversikt Driftsberedskap Varmspyling Baristafelt Info Service Rengjør Bryggetid Protokoll Tidsur Omkoblingsfelt (tilleggsutstyr) Til valgmenyen Valgmeny Melk og skum Melkskumkvalitet Pausetid for latte macchiato Tidsurprogram Tidsurstatus Still inn tidsuret Kopiere dag Tidsuroversikt Slette tidsuret Tidsurinfo

4 Innholdsfortegnelse Service Rengjøringsprogram Skummerrengjøring Mikserspyling Avkalking Avkalking med vanntank Avkalking med fast vanntilkobling Filterbytte Spyle filteret Service gjennom kunden Innstillinger Oppskrifter og drikktaster Fyllmengder Endre oppskrifter Programmering av taster Veie pulver Kjeltemperatur Tilbakestille Klokkeslett og dato Språk Kontrast Kalkfilter montert Vannhårdhet/Levetid Varmspyling Betjeningsmuligheter Igangsettelse Legge inn PIN-kode PIN-rettigheter Adgangskontroll Nivå Rengjøring Still inn nivå Avregne nivå Slette PIN-kode Avregne stykktall Kapittel 4 Øvrige innstillinger Mekaniske innstillinger Stille inn malegrad Omkobling fast vanntilkobling/vanntank Påskrift av drikktastene 35 Kapittel 5 Service Daglig rengjøring Rengjøringsprogram Skummerrengjøring Spyling av mikseren Rengjøring kombiutløp Rengjøring melkbeholder (ekstrautstyr) Generell rengjøring

5 Innholdsfortegnelse 5.2 Ukentlig rengjøring Rengjøring bryggeenhet Rengjøring mikser Choc/Topping (tilbehør) Rengjøring Melkskuff Rengjøring vanntank Regelmessig rengjøring Rengjøring bønnebeholder Rengjøring produktbeholderchoc/topping (tilleggsutstyr) Twin-topping (tilleggsutstyr) Filterbytte Avkalking 42 Kapittel 6 HACCP rengjøringskonsept 43 Anbefaling for Choc/Topping (tilleggsutstyr) Kapittel 7 Vedlikehold Vedlikehold kaffemaskin Vedlikehold mikser (Choc) Vedlikehold mikser (Topping) WMF kundeservice 46 Kapitel 8 Meldinger og merknader Meldinger betjening Feilmeldinger / forstyrrelser Feil uten feilmelding 51 Kapittel 9 Sikkerhet Farer for brukeren Farer for kaffemaskinen Eierens plikter Garantikrav 54 Garantien gjelder ikke: Vedlegg A: Oversikt kortfattede brukerveiledninger 56 Vedlegg B: Tekniske spesifikasjoner 58 Tekniske spesifikasjoner kaffemaskin 58 Bruks- og installasjonsforutsetninger 58 Vedlegg C: Tilbehør og reservedeler 60 Register 62 5

6 Generell presentasjon Kapittel 1 Presentasjon 1.1 Betegnelse av kaffemaskinens deler Display «et tastnivå»

7 Generell presentasjon 1 Bønnebeholder (1 eller 2 som tilleggsutstyr) 2 Manuelt innkast (avhengig av utstyr) 3 Tablettpåfylling (avhengig av utstyr) 4 Choc-beholder/Topping-beholder /Twin-topping-beholder (tilleggsutstyr) 5 Touch-screen-display 6 Drikktaster 7 Høydejusterbart kombiutløp med integrert melkskummer 8 Melkdeksel, uttakbar (tilleggsutstyr: integrert melkkjøler) 9 Grutbeholder 10 Uttakbar dryppskål med drypplate 11 ON/OFF-tast 12 Damptast (tilleggsutstyr) 13 Varmtvannstast 14 Skyvedeksel 15 Bryggeenhet 16 Damputtak (tilbehør) eller varmtvannsuttak 17 Vanntank (kaffemaskin uten fast vanntilkobling) 18 Varmspylingsfelt 19 Baristafelt 20 Visning tidsur og klokkeslett 21 Infofelt 22 Visning merknader / feil 23 Menyfelt (åpner hovedmenyen) 24 Omkoblingsfelt andre nivå (krets, tilleggsutstyr) 7

8 Generell presentasjon Tegn og symboler i brukerveiledningen Viktig! Fare for maskinen! Viktig! Fare for brukeren! Viktig! Varm væske! Viktig! Varm overflate! Viktig! Varm damp! Viktig! Klemfare! Tips Merknad Krysshenvisning For viderekomne! Display driftsberedskap Startposisjon Valgmeny Ved illustrasjonen av dette symbolet starter beskrivelsen av brukerveiledningen i valgmenyen.... med ytterligere felt Starte valgmenyen: Trykk på displayet Driftsberedskap på området utenfor feltene Flere felt aktiveres. Trykk på. Valgmenyen vises. Valgmeny 8

9 Generell presentasjon Ordliste Begrep Forklaring Opplistinger, utvalgsmuligheter Tekst i kursiv sek min Enkeltvise arbeidstrinn Beskrivelse av kaffemaskinens tilstand og/eller forklaring av trinn som utføres automatisk. Sekunder Minutter Aquaflex Barista Choc Drikkservering Hovedkran Karbonathårdhet Melksystem Miksersystem O-ringer Preinfusjon Presse Rekkevidde Mulighet for omkobling fra vanntank til fast vanntilkobling og omvendt. Kapittel Øvrige innstillinger. Profesjonell kaffebereder Varm sjokolade Servering av kaffe, varmt vann eller Choc-drikker Hovedvannkran, hjørneventil Angitt i dh. Vannhårdhet er en betegnelse for vannets kalkinnhold. Kombiutløp, melkdyse og melkslange Samtlige komponenter, mikser og porsjonerer for Choc/Topping Pakninger Kaffen skåldes kort før bryggingen for å intensivere oppløsningen av aromastoffene. Automatisk pressing av kaffepulveret før brygging. F.eks.: Kalkfilterets effekt, målt i antall liter Grutsklie Se grutgjennomføring, kapittel 2.10 Selvbetjening Spyling Topping Twin-topping Selvbetjening av kunden Mellomrengjøring Melkpulver Delt beholder for to typer pulver, f.eks. Choc og topping 9

10 Betjening Kapittel 2 Betjening Den første igangsettelse av maskinen, etter levering fra fabrikken, skjer vha. et installasjonsprogram på displayet. 2.1 Slå på kaffemaskinen Trykk mer enn sek. på ON/OFF-tasten. Kaffemaskinen slås på og oppvarming starter. Når kaffemaskinen er klar til bruk vises menyen for driftsberedskap. Førstegangs bruk - se Installasjonsveiledning PIN-beskyttelse - se Innstillinger/ Betjeningsvalg kapittel Progr.-vare Display driftsberedskap 2.2 Servering av drikker Et trykk på drikktasten utløser servering av den innstilte drikken. Belyst ring rundt tasten = serveringsklar Blinkende ring rundt tasten = servering av drikk Sett under en beholder med egnet størrelse Trykk på ønsket drikktast Valgt drikk og serveringens fremskritt vises på displayet. 2.3 Melk- eller melkskumservering (tilleggsutstyr) Tastprogrammering - se kapittel Innstillinger Oppskrifter og drikktaster. Et trykk på en tast som er programmert for melk eller melkskum utløser servering av melk. Serveringen fortsetter så lenge tasten holdes inne. 2.4 Servering av varmt vann Et trykk på varmtvannstasten utløser servering av varmt vann. Ønskes mindre vann enn forhåndsinnstilt, kan serveringen avbrytes ved å trykke en gang til på varmtvannstasten. 10

11 Betjening 2.5 Damputtak (tilleggsutstyr) Damp serveres så lenge damptasten holdes inne. Dampen varmer opp drikker skummer opp melk manuelt Varme opp drikker Bruk et smalt og høyt beholder av kromargan, med håndtak. Fyll karet til maks halvparten. Stikk dampdysen dypt ned i karet. Trykk på damptasten inntil ønsket temperatur er oppnådd. Slipp damptasten. Sving damputtaket over dryppskålen. Trykk kort på damptasten. Rester i damprøret spyles ut Tørk av damprøret med en fuktig klut. Viktig! Varm damp! Se kapittel Sikkerhet! F.eks. kromargan-beholder WMF, bestillings-nr Skumme opp melk Bruk et smalt og høyt beholder av kromargan, med håndtak. Fyll karet til maks halvparten. Stikk dampdysen såvidt under overflaten i karet. Trykk på damptasten samtidig som karet dreies i klokkeretning. Dermed oppstår et seigt og kompakt melkskum Slipp damptasten. Sving damputtaket over dryppskålen. Trykk kort på damptasten. Rester i damprøret spyles ut. Tørk av damprøret med en fuktig klut. Ikke overopphet melken ved oppskumming, ellers reduseres mengden av melkskum. 11

12 Betjening 2.6 Høydejustering kombiutløp Kombiutløpet kan justeres i høyden Justering av høyden: Ta tak i utløpet forfra og skyv det til ønsket høyde. Høyder under: mm 2.7 Bønnebeholder/produktbeholder Etterfyll beholderne helst innen god tid. Fyll opp til den maksimale dagsmengden, for å ivareta produktenes aroma. Kaffebønner i bønnebeholderene, Choc-pulver i Choc-beholderen, Topping-pulver i Topping-beholderen 2.8 Twin-topping-beholder (tilleggsutstyr) Delt beholder for to typer pulver, for eksempel Choc og topping. Venstre side: Choc Høyre side: Topping 2.9 Manuell påfylling/tablettpåfylling Kaffemaskiner med tre produktbeholdere har kun en tablettpåfylling. Det må ikke fylles kaffepulver i tablettpåfyllingen. Åpningen for manuell påfylling/tablettpåfylling befinner seg i midten av kaffemaskindekselet. Tablettpåfylling brukes til: påfylling av rengjøringstabletter Påfylling av tablett Den manuelle påfyllingen brukes til: påfylling av rengjøringstabletter brygging av en annen kaffetype, f.eks. koffeinfri kaffe testing av kaffetyper 12

13 Betjening Fremgangsmåte for manuell påfylling av kaffepulver Ønskes en drikk fra nivå 2, må nivået velges før lokket for manuell påfylling åpnes. Åpne lokket for manuell påfylling. Fyll på kaffepulver (maks. 15 g). Lukk lokket for manuell påfylling. Trykk på ønsket drikktast. Manuell påfylling 2.10 Grutbeholder Det brukte kaffepulveret fanges opp i grutbeholderen. Grutbeholderen har plass til ca. 50 brygg. På displayet vises en melding når grutbeholderen må tømmes. Servering av drikker er sperret når grutbeholderen er tatt ut. Skyv kombiutløpet helt opp. Skyv dekselet foran grutbeholderen helt opp. Trekk ut grutbeholderen. Tøm grutbeholderen og sett den tilbake på plass. Bekreft på displayet at arbeidsoppgaven er utført. Viktig! Klemfare! Se kapittel Sikkerhet! Rengjør daglig. Se kapittel Service. Hvis grutbeholderen ikke kan settes på plass kan det hende at kafferester, som evt. befinner seg i kummen, må fjernes. Tøm alltid grutbeholderen før den settes på plass! I motsatt fall vil beholderen bli overfylt, og kaffemaskinen forurenses. Dette kan medføre skader på apparatet Diskgjennomføring for grut (till.-utstyr) Kaffemaskinen kan utstyres med en diskgjennomføring for grut. Grutbeholderen, og bunnen i kaffemaskinen, har i tilfelle en gjennomføring, som plasseres over en tilsvarende gjennomføring i disken. Dermed kan kaffegruten samles opp i en stor beholder under disken. Diskgjennomføring kan ikke ettermonteres! Rengjør grutsklien daglig! Se kapittel Service. 13

14 Betjening 2.12 Dryppskål Ved kaffemaskiner uten vannavløp må dryppskålen tømmes regelmessig, og senest når den røde flottøren vises. Trekk dryppskålen forsiktig ut, tøm den og sett den tilbake på plass. Ved kaffemaskiner med avløpstilkobling kan dryppskålen også tas ut - f.eks. til rengjøring. Sett den omhyggelig på plass igjen, ellers kan det oppstå lekkasjer Integrert melkkjøler (ekstrautstyr) Rengjør dryppskålen daglig! Se kapittel Service. Den integrerte melkkjøler holder den forhåndskjølte melken kald (ca. 6 C). Romtemperaturen kan være opptil ca. 25. Kjøleeffekten er beregnet for temperaturforskjeller på opptil 20 mellom melken og omgivelsestemperaturen. Forhåndskjøl melken til ca. 6 C Slå på melkkjøleren Vippebryteren befinner seg direkte ovenfor melkrommet. Slå av melkkjøleren med vippebryteren når maskinen settes ut av drift. Den slås ikke automatisk av sammen med kaffemaskinen Slå av kaffemaskinen Før maskinen slås av skal den daglige rengjøringen gjennomføres. Trykk på ON/OFF-tasten inntil kaffemaskinen slås av. Trekk deretter ut stikkontakten. Kaffemaskin med fast vanntilkobling. Skru igjen hovedkranen for vanntilførsel. PIN-beskyttelse - se Innstillinger/Brukervalg. Dersom instruksjonene ikke følges bortfaller garantien. Se kapittel Sikkerhet. 14

15 Programare Kapitel 3 Programvare 3.1 Oversikt Driftsberedskap Displayet Driftsberedskap til kaffemaskinen WMF presto. Trykk på området utenfor felter på displayet Driftsberedskap. Flere felt aktiveres. Hvis det er oppstått feil vises feltet! Hvis det er tid for rengjøring, avkalking, filterbytte eller vedlikehold, vises dette symbolet! Feltene i displayet Driftsberedskap Kapittel 3.2 Varmspyling Kapittel Barista (kaffestyrke) Kapittel Info Kapittel Omkobling (till.-utstyr) Kapittel Valgmeny (Menue) Kapittel Feilmerknad Trykk på feltet for å få frem feilmeldingen. Servicemelding Trykk på feltet for å gå direkte til menyen. Rengjøring må utføres. Avkalking må utføres. 15

16 Programvare Funksjoner (felt) valgmeny Kapittel 3.3 Melk og skum Kapittel Tidsurprogram Kapittel Service Kapittel Innstillinger Kapittel Angi PIN Kapittel PIN-adgangskontroll Kapittel Avregne Kapittel Menystyringsfelt Lagring av innstillinger Start eller bekreftelse av et trinn Tilbake til et høyere menynivå Avbryte / forlate uten lagring (Exit) Slette eller tilbakestille Start testbrygging Pulverprøve Øke eller redusere innstilte verdier Bla en side for- eller bakover i lister 16

17 Programare 3.2 Driftsberedskap Varmspyling Et trykk på feltet utløser spyling av ledningene med varmt vann. Vannet varmer opp bryggesystemet etter en lengre bryggepause, og garanterer en optimal kaffetemperatur Baristafelt Et trykk på feltet endrer kaffens styrke, kun for det etterfølgende brygget. Anbefales etter 30 min. bryggepause, og særlig før brygging av espresso. Varmspylefelt aktiv/passiv - se Innstillinger/Brukervalg i kapittelet Programvare svakere (-15 %) normal, som forhåndsinnstilt sterkere (+15 %) Info Et trykk på feltet i displayet «Driftsberedskap» henter fram menyen Informasjon. Baristafelt aktiv/passiv se Innstillinger/Brukervalg i kapittelet Programvare Hovedmenyen «Info» gir følgende valgmuligheter: Service Servicested Dato for igangsettelse Neste vedlikeholdstermin Programvareversjon Rengjør Protokoll Protokoll for siste rengjøring Info rengjøring Info siste rengjøring Info avkalking Info siste/neste avkalking Info kalkfilter (tilleggsutstyr) Info gjenværende levetid 17

18 Programvare Bryggetid Bryggetid for sist serverte drikk Protokoll Fortegnelse over protokollførte feil og meldinger (for telefonisk support) Tidsur Visning av tidsurets status (av/på) Visning av neste innkoblingstid Omkoblingsfelt (tilleggsutstyr) Hver drikktast kan programmeres dobbelt. Dette gjøres mulig pga. to nivåer for drikktasten. Nivå 1 er aktivert Trykk på omkoblingsfeltet. Nivå 2 er aktivert Nivå 1 er aktiv Nivå 2 er aktiv Et gjentatt trykk kobler tilbake til nivå Til valgmenyen Hente fram valgmenyen: Trykk på området utenfor feltene i displayet Driftsberedskap. Flere felt aktiveres. Trykk på. Valgmenyen vises. Omkoblingsfelt aktiv/passiv se Innstillinger/Brukervalg i kapittelet Programvare Display driftsberedskap... med flere felt Forsinket visning se Innstillinger/Brukervalg i kapittelet Programvare 18

19 Programare 3.3 Valgmeny Se kapittel PIN-adgangskontroll illustrasjoner av valgmenyen ved beskyttede nivåer Melk og skum Melkskumkvalitet Her innstilles melkskumkvaliteten. Denne innstilling gjelder for samtlige drikk med melkskum. Svingninger i melkens egenskap utlignes. Redusert verdi -> finporet Økt verdi -> grovporet Pausetid for latte macchiato Latte macchiato blir som regel bedre når pausen mellom melk- og melkskumservering økes. Redusert veri -> kortere pause Økt verdi -> lengre pause Tidsurprogram I tidsurprogrammet innstilles tidene for inn- og utkobling. Hovedmenyen «Tidsurprogram» gir følgende valgmuligheter: Tidsurstatus Stille inn tidsuret Oversikt, tidsur Slette tidsurinnstillinger Tidsurinfo 19

20 Programvare Tidsurstatus Trykk på. Aktivere / deaktivere tidsuret. Når tidsuret er aktivert vises tidsursymbolet på displayet, en liten klokke. Still inn tidsuret Trykk på. For programmering av inn- og utkoblingstider. Trykk på. På displayet vises «Driftstid». Her innstilles dag, klokkeslett og ønsket aksjon. Still inn dag 1 = mandag 2 = tirsdag osv. til 7 = søndag 1-5 = mandag til fredag (ukedager) 1-7 = hele uken (mandag til søndag) Still inn klokkeslett (tim., min.) Still inn ønsket koblingstid. Still inn ønsket koblingstid (aksjon). Innkobl.-tid = I (på displayet) Utkoblingstid = O (på displayet) Bekreft med OK Eksempel: Ved dag 1-5 eller dag 1-7 kopieres koblingstidene til angitte dager. Ønsket innstilling med feltene: + og - Det aktuelle valget vises invertert! Vis programmerte koblingstider: Prg Her vises de programmerte koblingstider. Opptil 16 koblingstider pr. dag kan programmeres. De programmerte tider vises i kronologisk rekkefølge. En ny koblingstid sorteres straks etter inntasting og bekreftelse med OK i kronologisk rekkefølge. Trykk på for å gå direkte til tidsuroversikten. 20

21 Programare Kopiere dag Innkoblingstidene som er innstilt for en dag kan kopieres til andre dager. Tryk på tallfeltet under Dag. Utvalget av ukedagene vises. Bla til side 4. Trykk på feltet. Utvalget av ukedagene vises igjen. Velg dagen som skal kopieres. Trykk på feltet. Velg dagen som de innstilte tider skal kopieres til. Nå er dagen kopiert. Ved dag 1-5 eller dag 1-7 kopieres koblingstidene til de angitte dager. De enkelte dager vises slik som 1,2, Kontroll av tider: se Tidsuroversikt. Tidsuroversikt for å kontrollere de program- Trykk på merte koblingstider. Ukeoversiktgen for koblingstidene vises grafisk. Innkoblingstider vises med en hvit stolpe. Eksempel: Koblingstider fra mandag til fredag (1-5). Innkoblingstid kl. 07:00 Utkoblingstid kl. 18:00 Slette tidsuret Trykk på feltet på side 2 i hovedmenyen for tidsurprogrammet. Bla til ønsket dag og trykk for å velge. En sikkerhetsforespørsel vises, med spørsmål om sletting virkelig skal utføres. Bekreft med Alle koblingstider for denne dagen er slettet. Prosessen kan ikke reverseres. 21

22 Programvare Tidsurinfo Trykk på feltet på displayet. for å vise neste koblingstid 22

23 Programare Service I hovedmenyen Service aktiveres programmene for rengjøring og avkalking. Filterbytte (tilleggsutstyr) og vedlikehold bekreftes her. I hovedmenyen «Service» vises følgende valgmuligheter: Rengjøringsprogram Skummerrengjøring Mikser spyling Avkalking Filterbytte Filter spyling Vedlikehold Rekkefølgen på displayet er nærmere beskrevet i kapittelet Programvare/Service. Den mekaniske rengjøring er beskrevet i kapittelet Service. Rengjøringsprogram Et trykk på feltet starter en automatisk sekvens for daglig rengjøring av kaffemaskinen, rengjøringsprogrammet. Dersom det har blitt servert melkdrikker utfører maskinen automatisk en skummerrengjøring. På WMF pesto med miksersystem utføres mikserspyling. Rekkefølgen i rengjøringsprogrammet betegnes i den kortfattede brukerveiledningen som «Daglig rengjøring». Se kortfattet brukerveiledning «Daglig rengjøring» For din egen sikkerhet, og for en lang levetid av din WMF presto: Les sikkerhetsadvarslene i kapittelet Sikkerhet, før rengjøring gjennomføres. = mer = mindre = tilbake uten endringer = Lagre verdiene = Start test 23

24 Programvare Skummerrengjøring Trykk på feltet Skummerrengjøring starter. Skummerrengjøring gjennomføres automatisk sammen med rengjøringsprogrammet. Mikserspyling Trykk på feltet Mikserspyling starter. Mikserspyling utføres automatisk på slutten av rengjøringsprogrammet, dersom miksersystem er montert. Avkalking Tidspunktet for avkalking avhenger av vannhårdhet, mengde vanngjennomstrømning, og om det benyttes et kalkfilter. Tidspunktet beregnes og vises av WMF presto. Avkalkingen foregår i tre trinn: Forberedelse Avkalking Spyling Bruk kun WMF avkalkingsmiddel til avkalking. Andre avkalkingsmidler kan medføre skader på kaffemaskinen. Skader som oppstår pga. andre avkalkingsmidler dekkes ikke av garantien. Avkalkingsprogrammet tar ca. 80 minutter. Programmet må ikke avbrytes på noe stadium. Viktig! Avkalkingsmiddel er irriterende! Følg alltid anvisningene på pakningen! Se kapittelet Sikkerhet! 24

25 Programare Avkalking med vanntank Avsnitt forberedelse Følgende er nødvendig for avkalking 2 flasker WMF flytende avkalkingsmiddel (á 0,75 l) 3 flasker med vann (ialt 2,25 l) Oppsamlingsbeholder som rommer 5 liter Displayvisningene fører deg skritt for skritt gjennom programmet. Følg anvisningene! Hvis kaffemaskinen er varm, startes først en nedkjølingsrutine. Varighet ca min. Ta ut vanntanken. Bland ut avkalkingsoppløsningen med kalt vann i vanntanken. Sett inn vantanken med avkalkingsoppløsningen. Sett en oppsamlingsbeholder som rommer 5 liter under kaffe- og varmtvannsutløpet. Avsnitt avkalking Avkalking starter. Varighet ca. 40 min. Tøm oppsamlingsbeholderen forsiktig etter endt avkalking. Sett den deretter på plass igjen. Tøm ut restene fra avkalkingsoppløsningen fra vanntanken. Spyl vanntanken og fyll den til maksimum med kalt vann. Sett vanntanken tilbake på plass. Viktig! Varm damp og vamt vann! Fare for forbrenning! Fare for skolding! Les kapittelet Sikkerhet! Artiklenes bestillingsnummer se vedlegg C Leveringsomfang og tilbehør Avsnitt spyling Spyling starter. Varighet ca. 40 min. Etterfyll friskt, kalt vann når maskinen oppfordrer til det (etter ca. 16 min. og 32 min.) Tøm oppsamlingsbeholderen. Etter siste spyling oppvarmes dampkjelen. Det varme vannet utvider seg og slippes til slutt ut som damp. Avkalkingen er fullført. På displayet vises en sluttmelding. Viktig! Varm damp! Les kapittelet Sikkerhet! 25

26 Programvare Avkalking med fast vanntilkobling Avsnitt forberedelse Følgende er nødvendig for avkalking: 2 flaser med flytende WMF avkalkingsmiddel (á 0,75 l) 3 flasker med vann (ialt 2,25 l) Oppsamlingsbeholder som rommer 5 liter (for kaffemaskiner uten tilkobling til avløp) Displayvisningene fører deg skritt for skritt gjennom programmet. Følg anvisningene! Hvis kaffemaskinen er varm, startes først en nedkjølingsrutine. Varighet ca min. Ta ut vanntanken. Steng hovedkranen for vanntilførsel. Skru ut pluggen på vanntankkoblingen mot klokkeretningen, og ta den ut. (splittskruetrekker) Bland avkalkingsmiddelet med kalt vann i vanntanken. Sett inn vanntanken med avkalkingsoppløsningen. Viktig! Varm damp og varmt vann! Fare for forbrenning! Fare for skolding! Les kapittelet Sikkerhet! Avsnitt Avkalking Avkalkingen starter. Varighet ca. 40 min. Ta ut vanntanken og tøm ut resten av avkalkingsoppløsningen. Skyll vanntanken og fyll den til maks. med kalt vann. Sett inn vanntanken igjen. Avsnitt Skylling Skyllingen starter. Etter den første skylling med vannet fra vanntanken vises en oppfordring om å åpne vanntilførselen igjen. Åpne hovedkranen på vanntilførselen. La vanntanken være i maskinen. Vanntankkoblingen blir skyllet i ca. 10 sek. fra vanntilførselen. Ta ut og tørk vanntanken. Sett inn pluggen på vanntankkoblingen og skru den igjen i klokkeretningen. (splittskruetrekker). Sett vanntanken tilbake på plass. De resterende spylinger skjer vha. vanntilførselen. 26

27 Programare Etter siste spyling oppvarmes dampkjelen. Det varme vannet utvider seg og slippes til slutt ut som damp. Avkalking er fullført. På displayet vises en sluttmelding. Viktig! Varm damp! Les kapittelet Sikkerhet! Filterbytte Hvis filterets levetid er overskredet, gir maskinen melding om nødvendig filterbytte en gang pr. dag. Filteret må da byttes i løpet av en uke, ellers vises meldingen etter hver brygging. Bytt filter Bekreft filterbyttet. Etter et filterbytte utføres et programforløp med spyling og lufting av kalkfilteret og vannsystemet. Les veiledningen for kalkfilteret! Displayvisningene fører deg skritt for skritt gjennom programmet. Følg anvisningene! Viktig! Fare for skolding Spyle filteret Med programmet Spyle filteret kan vannsystemet og kalkfilteret spyles og luftes etter lengre driftsopphold. Trykk på Viktig! Fare for skolding! Service gjennom kunden Etter hver kaffebrygg melder maskinen en gang pr. dag at service er nødvendig. Service må utføres innen en uke, ellers vises melding etter hver brygging. Utfør service 1/ Se veiledning for service 1/ Se kapittelet Garanti! 27

28 Programvare Innstillinger Oppskrifter og drikktaster Trykk på feltet. I menyen vises utvalget: Fyllmengder Endre oppskrifter Programmering av taster Veie pulver Fyllmengder Fyllmengdene tilpasses koppstørrelsene Drikkenes enkelte bestanddeler tilpasses den nye fyllmengden uten å endre sammensetning eller kvalitet. = mer = mindre = tilbake uten endringer = lagre verdiene = starte test Trykk på drikktasten for ønsket drikk. Trykk på for å få en testservering. Fyllmengden tilpasses i h.t. eget ønske. Lagre med Endre oppskrifter Alle drikker: Kaffepulvermengde / Choc-pulvermengde Vannmengde Drikker med melk: Melkskummengde Melkmengde Display for endring av oppskrifter Eksempel: Kaffepulvermengde Kaffedrikker: kvalitet De fem tilgjengelige kvalitetsnivåer påvirker kaffebryggingen. Jo høyere kvalitetsnivå, desto mer intensiv utløses kaffens smaks- og aromastoffer. Kvalitet 28

29 Programare Kvalitet 1 Kvalitet 2 Kvalitet 3 Kvalitet 4 Kvalitet 5 Etter pressing gis kaffen plass til svelling. Etter pressing brygges kaffen umiddelbart. Etter pressing foretas en forinnsprøytning. Etter pressing og forinnsprøytning foretas nok en våtpressing. Etter pressing foretas en forinnsprøytning. Dessuten økes automatisk bryggetiden. Programmering av taster Hver drikk har sin egen drikktast. Her programmeres drikktastene. Viktig! Innstilling av for høyt kvalitetsnivå kan føre til feil ifm. bryggvannet! Veie pulver Under prosessen fylles kaffepulveret direkte i grutbeholderen. Deretter kan pulveret veies. Tøm grutbeholderen før denne prosessen! Kjeltemperatur Still inn ønsket kjeltemperatur (endring av vanntemperatur for brygging). (standard innstillingsområde C) Tilbakestille Kaffemaskinens programvare startes pånytt. Klokkeslett og dato Her innstilles klokkeslett og dato. Språk Her innstilles språk for displayvisninger. 29

30 Programvare Kontrast Displayets kontrast innstilles her. (standardverdi er 70) Kalkfilter montert Her innstilles om kalkfilter er montert. Dette påvirker avkalkingsintervallene. Vannhårdhet/Levetid På kaffemaskiner med fast vanntilkobling (uten kalkfilter, tilleggsutstyr), og på kaffemaskiner med vanntank innstilles vannhårdheten her (karbonathårdhet). På maskiner med kalkfilter og fast vanntilkobling: Kalkfilterets levetid stilles inn. (Kalkfilterets levetid fremgår av brukerveiledningen for kalkfilteret.) Varmspyling Her stilles inn om kaffemaskinen etter oppvarming skal spyle bryggeenheten med varmt vann. Anbefalt innstilling: På. Betjeningsmuligheter Følgende betjeningsmuligheter står til disposisjon: Varmspylingsfelt (på/av) Baristafelt (på/av) 2. nivå (på/av) ON/OFF-tast (direkte/via PIN) Menyfelt (omgående/forsinket) Varmspylingsfelt Anbefalt for selvbetjening: av. Baristafelt Anbefalt for selvbetjening: av. 2. nivå/omkoblingsfelt Anbefalt for selvbetjening: av. Hvis kundene betjener kaffemaskinen selv, kan enkelte funksjoner deaktiveres. Feltene vil i så fall ikke vises på displayet Driftsberedskap. 30

31 Programare ON/OFF-tast Anbefalt for selbetjening: via PIN. Hvis «via PIN» er stilt inn her, kreves PIN-koden fra nivået Rengjøring for å slå maskinen av eller på. Menyfelt Anbefalt for selvbetjening: forsinket. Hvis «forsinket» er stilt inn her, vises menyfeltet kun etter to trykk på displayet. Se PIN-rettigheter, adgangskontroll Kapittel Programvare Se Til valgmenyen Kapittel Programvare Igangsettelse Her kan igangsettelsesprogrammet startes pånytt Legge inn PIN-kode Enkelte nivåer kan beskyttes mot uautorisert tilgang vha. en PIN-kode. For å få adgang til et PIN-beskyttet område må PIN-koden tastes inn via feltet. Trykk på feltet i valgmenyen På displayet vises et talltastatur. Tast inn PIN-koden med 4 sifre. Bekreft med Etter inntasting av gyldig PIN-kode er de tilordnede funksjonene tilgjengelig. Display PIN-inntasting PIN-rettigheter Adgangskontroll Hvis et tilgangsnivå beskyttes med PIN-kode, får ingen tilgang uten PIN-kode. Nivå Rengjøring Adgang nivå Rengjøring Etter inntasting av gyldig PIN-kode åpnes tilgang til: = Innstilling av melkskumkvalitet = Tidsurprogram = Service PIN-beskyttet ON/OFF-tast 31

32 Programvare Still inn nivå Etter inntasting av gyldig PIN-kode: = Still inn melkskumkvalitet = Tidsurprogram = Service Avregne nivå PIN-beskyttet ON/OFF-tast = Innstillinger, (drikk, generelt, diverse) Etter inntasting av gyldig PIN-kode tilgang til: = Still inn melkskumkvalitet = Tidsurprogram = Service PIN-beskyttet ON/OFF-tast = Innstillinger, (drikk, generelt, diverse) = PIN-rettigheter, tildele adgang = Avregne stykktall Still inn nivå-tilgang Tilgang nivå Avregne Display PIN-tildeling Hvert nivå kan tildeles en PIN-kode. Nivåene har en hierarkisk oppbygging. Eksempel: PIN-koden for nivået gjelder for nivåene og, men ikke for nivået. Trykk på feltet i utvalgsmenyen. Velg ønsket nivå. Eksempel:. På displayet vises et talltastatur. Tast inn det ønskede 4-sifrete nummer. Nummeret som tastes inn vises. Bekreft med Nivået er nå beskyttet med PIN-kode. Eksempel: Inntasting for nivå Rengjøring PIN: 1234 PIN-koden overføres til de overordnete nivåer. 32

33 Programare Ved tildeling av en PIN-kode til et underordnet nivå overtas denne PIN-koden automatiske for de overordnete nivåene, dersom disse ikke allerede er PIN-beskyttet. Eksempel: inntasting av PIN for nivået Rengjøring: 1234 nivået Innstillinger: 9876 nivået Avregning: 7777 Slette PIN-kode Inntasting av nummer 0000 opphever tilgangskontrollen for et nivå. Ved sletting av PIN-koden for et nivå slettes automatisk underordnede PIN-koder Avregne stykktall I menyen Dagsteller vises telleren for hver drikk. Avlese telleren Trykk på displayet for ønsket drikk. Slette telleren Trykk på feltet Clear. Hvis ingen drikk er valgt, når feltet Clear trykkes, viser displayet et kontrollspørsmål om tellerne for samtlige drikker skal slettes. Funksjonen «Avregning av stykktall» bør beskyttes med en PIN-kode for nivået Avregne, slik at uvedkommende ikke får adgang. = mer = mindre = gå tilbake uten endringer = Lagre verdiene = Clear-felt 33

34 Øvrige innstillinger Kapittel 4 Øvrige innstillinger 4.1 Mekaniske innstillinger Stille inn malegrad Fjern produktbeholderene. Nå vises den forhåndsinnstilte malegrad. Start kaffeservering og vent til kaffekvernen starter. Still inn ønsket malingsgrad på siden av maskinen med multiverktøyet, mens kvernen er igang. Mot malegrad 1 = fin (drei i klokkeretning) Mot malegrad 6 = grov (drei mot klokkeretningen) Klemfare! Stikk aldri hånden inn i kaffekvernen når produktbeholderne er tatt av og maskinen er igang. Viktig! Klemfare! Les kapittelet Sikkerhet! Omkobling fast vanntilkobling/ vanntank Skru justerskruen bak vanntanken til ønsket posisjon med multiverktøyet. Se klistremerke. Pil til venstre = vanntank Pil til høyre = fast vanntilkobling Se meldiner kapittel 8 34

35 Service 4.2 Påskrift av drikktastene Slå først kaffemaskinen av, så det ikke uforvarende utløses noen drikk. Trekk den eksisterende påskriften bak frontglasset ut på undersiden. Forsyn klebefolien med ønsket tekst vha. WMF-malen. Lim folien på etiketten og skyv den på plass igjen bak frontglasset. Malen kan skrives ut på klebeetiketter eller papir. Papir limes på etiketten vha. limstift. Gratis nedlasting av WMFetikettmal på Passende klebeetiketter: Avery nr

36 Service Kapittel 5 Service Regelmessig rengjøring en forutsetning for problemfri drift av kaffemaskinen og en optimal kaffekvalitet. Oversikt rengjøringsintervaller Service Daglig Ukentlig Regelmessig Oppfordring Valgfritt x Rengjøringsprogram x O Skummerrengjøring x O Mikserspyling x Rengjøring kombiutløp O Rengjøring melkbeholder x Rengjøring grutbeholder x Rengjøring dryppskål x Utvendig rengjøring x Rengjøring bryggemodul (x) x O Rengjøring mikser x Rengjøring melkskuff x O Rengjøring vanntank x Rengjøring bønnebeholder x O Rengjøring produktbeholder x O Filterbytte x Avkalking Se kortfattet brukerveiledning «Daglig rengjøring» se «Generell rengjøring» se «Ukentlig rengjøring» se «Regelmessig rengjøring» se Programvare -> Service Daglig Ukentlig Regelmessig Oppfordring Valgfritt (x) = Minst en gang daglig, og ved behov = Ukentlig rengjøring = Regelmessig, ved behov = Etter oppfordring = Valgfritt (avhengig av utstyr) = Daglig, ved behov 36

37 Service 5.1 Daglig rengjøring Minst en gang pr. dag skal melksystemet rengjøres grundig. Melkslangen skal byttes med regelmessig avstand Rengjøringsprogram Via displayet går rengjøringsprogrammet gjennom rengjøringsprosessen av skummeren. På kaffemaskiner med miksersystem følger deretter en spyling av mikseren Skummerrengjøring Skummerrengjøring er en mellomrengjøring av melksystemet. Skummerrengjøringen er en del av rengjøringsprogrammet Spyling av mikseren Spyling av mikseren er en mellomrengjøring av mikseren. Spyling av mikseren er en del av rengjøringsprogrammet Rengjøring kombiutløp Grundig rengjøring av melksystemet Rengjøring melkbeholder (ekstrautstyr) Rengjør melkbeholderen grundig hver dag Generell rengjøring Rengjøring, grutbeholder (grutsklie, tilbehør) Tømmes, spyles under rennende vann, og tørkes med en fuktig klut. Se kapittel HACCP-rengjøringskonsept Rengjøringsprogram se kortfattet brukerveiledning «Daglig rengjøring» Skummerrengjøring se kortfattet brukerveiledning «Daglig rengjøring» Melksystem: - Kombiutløp - Melkdyse - Melkslange Mikserspyling se kortfattet brukerveiledning «Daglig rengjøring» Rengjøring kombiutløp se kortfattet brukerveiledning «Daglig rengjøring» Se kapittel HACCP-rengjøringskonsept 37

38 Service Dryppskål, panel og frontpynt Rengjør den avkjølte kaffemaskinen med en fuktig klut. Tørk den deretter med en fin ullklut eller et pusseskinn. Rengjøring metallflater For pleie av metallpaneler (matt overflate) anbefaler vi WMF Purargan forte. Bestillingsnummer for WMF serviceprogram, se vedlegg: Tilbehør bestillingstabell Slå maskinen av før rengjøring av frontpynt, så det ikke uforvarende utløses noen drikk. Ikke bruk skurepulver eller lignende! Det er fare for at det oppstår riper og skrammer. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler! 5.2 Ukentlig rengjøring Rengjøring bryggeenhet Slå av kaffemaskinen med ON/OFF-tasten. Trekk ut stikkontakten. Skyv kombiutløpet helt opp. Dra ut grutbeholderen. Bryggeenheten er nå fritt tilgjengelig. Ta tak i bryggeenheten i sjakten med hånden (ill. 1) og løsne åsen. Trekk ut bryggeenheten og hold den fast! Viktig! Klemfare! III. 1 Hold fast, bryggeenheten kan skli nedover Ikke bruk makt! Fare for brudd! Før bryggeenheten langsomt nedover, vipp den og ta den ut (ill. 2) III. 2 Bruk multiverktøyet fra tilbehøret. Drei gjengene på bryggeenhetens topp mot klokkeretningen, inntil flyteslamskrapen er i fremre posisjon (ill. 3) Skyv fjæren utover kanten og åpne den (ill. 4) Vipp innkastsklien oppover. 38

39 2-delt mikserbeger Samtlige åpninger peker i samme retning. Service Rens bryggesilen under rennende vann eller med en klut. Rester av kaffepulver fjernes med en pensel eller børste. Bryggeenheten spyles under rennende vann. Ill. 3 Bryggeenheten må aldri vaskes i oppvaskmaskin, og det må ikke brukes rensemidler. Tørk bryggeenheten med en klut. La den tørke før den settes tilbake i kaffemaskinen. Fjern rester av kaffepulver fra sjakten. Trekk dryppskålen ut og tørk kaffepulveret ut mot fronten, eller fjern det med støvsugeren. Sett den tørre bryggeenheten tilbake på plass. Sett fjærene tilbake på plass i innkastsklien (ill. 4). Trykk ned og hold skyveren, og putt bryggeenheten inn i sjakten helt inntil bakveggen. Skyv bryggeenheten loddrett oppover, til den smekker på plass i låseinnretningen. Sett grutbeholderen tilbake på plass og lukk dekselet til sjakten. Ill. 4 Bryggesil Hvis bryggeenheten ikke kan settes på plass uten motstand: Brukt multiverktøyet til å dreie gjengene på toppen av bruggeenheten litt mot venstre eller høyre, inntil bryggeenheten sklir inn i styresporet. Bruk aldri makt! Rengjøring mikser Choc/Topping (tilbehør) Choc-mikser/Topping-mikser Evt. hyppigere rengjøring, avhengig av pulveret som brukes! Slå av kaffemaskinen med ON/OFF-tasten. Trekk ut stikkontakten. Fjern melkdekselet. Dra av melkslangen mellom mikseren og kombiutløpet. 39

40 Service Vri tappen til bajonettlåsen under mikserbegeret mot klokkeretningen. Mikserbegeret løsner fra låsen. Propellen i mikseren er nå synlig og kan rengjøres med en klut. Demonter det todelte miksebegeret. Rens begge delene til mikserbegeret og mikser slangen under rennende varmt vann. La samtlige deler bli helt tørre. Monter alt sammen igjen. låst åpen Ved tilbakemontering skal samtlige åpninger peke i samme retning. Sett mikserbegeret tilbake på plass. Vri tappen til bajonettlåsen tilbake i klokkeretning. Sett mikserslangen tilbake på rørstussene til mikserbegeret og kombiutløpet. Sett melkdekselet tilbake på plass. Sørg for at mikserslangen sitter godt på plass. Viktig, ellers kan det utilsiktet renne ut varmt vann eller varm Choc-/Topping-drikk ved neste dosering. Sørg for at spiralføringen er tredd på slangen, og at slangen ikke kommer i klem. Viktig! Skoldingsfare! Rengjøring Melkskuff Rengjør ukentlig eller ved behov med en fuktig oppvaskklut Rengjøring vanntank Spyl vanntanken ukentlig grundig med rent vann. 40

41 Service 5.3 Regelmessig rengjøring Rengjøring bønnebeholder Bønnebeholderne rengjøres ved behov og i regelmessig tidsavstand (minst en gang pr. måned). Slå av kaffemaskinen med ON/OFF-tasten. Trekk ut stikkontakten. Åpne bønnebeholderens lås med multiverktøyet ved å skru i klokkeretning. Løft ut bønnebeholderne. Tøm bønnebeholderne helt og rengjør dem med en fuktig klut. La bønnebeholderne bli helt tørre. Fyll bønnebeholderne igjen og sett dem på plass. Skru igjen låsen med multiverktøyet mot klokkeretningen. åpne lukke Stikk aldri fingrene inn i kverna! Vask aldri bønnebeholderne i oppvaskmaskin Rengjøring produktbeholder Choc/Topping (tilleggsutstyr) Twin-topping (tilleggsutstyr) Avhengig av anvendt pulvertype hyppigere rengjøring! Slå av kaffemaskinen med ON/OFF-tasten. Trekk ut strømpluggen. Åpne låsen på produktbeholderen med multiverktøyet ved å dreie i klokkeretning. Løft ut produktbeholderen og tøm den helt. Skru av unionmutteren(e) foran og bak. Trekk ut doseringsskruen(e). Viktig! Klemfare! åpne lukke 41

42 Service Tørk av beholderen grundig med en fuktig klut. Rengjør doseringsskruen(e)s enkelte deler grundig. La produktbeholderen og de enkelte deler tørke helt. Monter doseringsskruen(e) sammen igjen, sett dem på plass, og skru til unionmutterne. Porsjonerer med enkeltdeler Porsjonererskrue Pass på korrekt posisjon for utkasteren! Fyll produktbeholderen igjen og sett den på plass. Lås den med multiverktøyet ved å dreie mot klokkeretning. Twin-Topping Detaljer Twin-topping-beholder Twin-topping-beholderen er delt i midten og den har to atskilte rom for to forskjellige pulverprodukter, f.eks. topping og Choc. Pass på ved montering at de to forskjellige doseringsskruene er montert korrekt. 1 = Choc 2 = Topping Demonterte doseringsskruer 1 2 Ikke vask produktbeholderne i oppvaskmaskin. 5.4 Filterbytte Les kalkfilterets brukerveiledning når filteret skal byttes. Start spyling fra displayet etter et filterbytte. Filterbytte, se kapittelet Programvare 5.5 Avkalking Avkalking styres via displayet. Avkalking, se kapittelet Programvare 42

43 Rengjringskonsept HACCP Kapittel 6 HACCP rengjøringskonsept Du har en lovpålagt plikt til å sørge for at dine gjester ikke utsettes for helsefarer pga. matvarene som serveres. Det kreves et HACCP-konsept (Hazard Analysis Critical Control Points) for vurdering og identifikasjon av farer. Det skal gjennomføres en risikoanlalyse i bedriften. Hensikten er å oppdage og sette en stopper for faremomenter ved matvarehygienen. Et overvåkings- og kontrollsystem skal utarbeides og gjennomføres. Ved foreskrevet installasjon, vedlikehold, service og rengjøring oppfyller WMF-kaffemaskiner forutsetningene for ovennevnte krav. Hvis kaffemaskinens service og rengjøring ikke gjennomføres som foreskrevet, blir servering av melkdrikker et faremoment mht. matvarehygiene. Vennligst følg nedenstående punkter for å overholde HACCP-konseptet: «Lov om matvarehygiene av » Bruk vårt HACCPrengjøringskonsept for overvåking og regelmessig rengjøring. Steriliser melksystemet daglig Hold deg til brukerveiledningens rengjøringsinstruksjoner for melksystemet. Dermed kan du være sikker på at systemet i utgangspunktet er tilnærmet steril. Protokollene for de siste rengjøringer kan hentes fram via infofeltet. Start alltid med en nyåpnet kartong forhåndskjølt melk. H-melk i originalemballasje er som regel fri for skadelige kimceller. Bruk alltid en nyåpnet kartong forhåndskjølt melk når maskinen settes i drift. Vær nøye med absolutt hygiene når melkkartongen åpnes! Urene hender eller verktøy kan overføre kimceller ved åpning av kartongen. Anbefaling: Bruk H-melk med 1,5% fettinnhold. 43

44 Rengjøringskonsept HACCP Oppbevar melk kjølig! Ha alltid en forhåndskjølt kartong melk tilgjengelig. Hvis en nyåpnet, forhåndskjølt kartong melk brukes opp innen maksimalt 3 timer, kan man eventuelt gi avkall på videre kjøling under drift. Ved lavere melkforbruk må den forhåndskjølte melken også kjøles under drift. Anbefaling for Choc/Topping (tilleggsutstyr) Rengjør produktbeholderene regelmessig. Følg instruksjonene i kapittelet Service. Vær oppmerksom på produsentens anvisninger ved bruk av pulveret (Choc/Topping). Ved driftsstart bør melken holde ca.6 8 C. Avhengig av innstillinger gir en liter melk ca.20 kopper cappuccino. WMF AG tilbyr forskjellige muligheter for kjøling (f.eks. WMF kjøleskap eller WMF melkkjøler). Følg regjøringsinstruksjonene i kapittelet Service. HACCP - rengjøringskonsept Bruk kun kald H-melk, ellers kan det oppstå helsefare pga. mikrobakterier! Bruk kun Choc- og Topping-produkter som befinner seg innenfor holdbarhetsdato. Rengjøringsprosedyre: 1. Gjennomføring av rengjøringsprogrammet Kortfattet brukerveiledning «Daglig rengjøring». 2a.Rengjøring av melkskummeren (kombiutløp) Kortfattet brukerveiledning «Daglig rengjøring». 2b.Daglig rengjøring av mikseren (kortfattet brukerveiledning «Daglig rengjøring») Måned År 3a.Rengjøring av skummeren og bytte av kombiutløp etter 4 timers drift (spesielt nødvendig ved lite bruk og uten melkkjøling). 3b.Ukentlig rengjøring av mikseren, og regelmessig rengjøring av produktbeholderene (kapittel Service) 4. Generell rengjøring av maskinen. Dato Rengjøringsprosedyre Rengjøringsprosedyre Klokkeslett Signatur Dato Klokkeslett Signatur 44

45 Vedlikehold Kapittel 7 Vedlikehold Vennligst merk at dette er en profesjonell kaffemaskin, som trenger regelmessig vedlikehold og avkalking. Tidspunktet for avkalking beregnes av maskinen, og den avhenger av det lokale ledningsvannets hårdhetsgrad, og om det benyttes et kalkfilter. Vedlikeholdstidspunktet avhenger av maskinens bruk, og maskinen varsler om dette på displayet. Kaffemaskinen kan etter en slik melding fortsatt brukes, men gjennomføringen av vedlikeholdsarbeider er en viktig forutsetning for å sikre funksjonsdyktighet, og vedlikeholdet bør gjennomføres snarest for å unngå følgeskader. Avkalking, se kapittelet Programvare - Service. 7.1 Vedlikehold kaffemaskin Følgende vedlikeholdstrinn skal følges: Avkalking: Kan utføres selv av eieren eller personalet. Kaffemaskinen skal gis service etter hver kaffeservering, senest årlig: Kan utføres av kunden selv. Vedlikehold etter hver kaffeservering, senest annethvert år: Skal utføres av fagpersoner eller WMFservice, ettersom det her skal foretas sikkerhetskontroller. Vedlikehold hver kaffeservering, senest hvert 6. år: Skal kun utføres av fagpersoner eller WMFservice, ettersom det her skal byttes ut komponenter som angår sikkerhet. Avkalking, se kapittelet Programvare - Service. Service gjennom kunden etter hvert brygg, se instruksjoner for kundens service i Kundeservice-kit 1/ Bestillingsnr Se kapittelet Meldinger og merknader. Ta kontakt med din WMFkundeservice for andre vedlikeholdsarbeider og reparasjoner. Telefonnummeret står på etiketten på maskinen og på leveringsbeviset. 45

46 Vedlikehold 7.2 Vedlikehold mikser (Choc) Vedlikehold hver Choc-servering, senest annethvert år: Kun gjennom fagpersoner eller WMF-service. 7.3 Vedlikehold mikser (Topping) Vedlikehold hver Topping-servering, senest annethvert år: Kun gjennom fagpersoner eller WMF-service. 7.4 WMF kundeservice Du kan kontakte WMF kundeservice sentralt, dersom du ikke vet om noen lokal servicestasjon. Primulator A/S Boks 40 Bogerud 0621 Oslo Tlf Fax Helgevakt : Mail : 46

47 Meldinger og merknader Kapitel 8 Meldinger og merknader 8.1 Meldinger betjening Etterfyll bønner Etterfyll bønnebeholderen (avhengig av visning)! Kontroller: Er låsenmekanismen til produktbeholderen åpen? Se kapittel Service. Kaffebønnene sklir ikke nedover. Rør rundt med en stor skje og bekreft med. Kun for kaffemaskiner uten fast vanntilkobling: Etterfyll vanntank Fyll vanntanken og sett den helt inn igjen. Kun for kaffemaskiner med fast vanntilkobling: Åpne stoppekran! Åpne vannkranen og bekreft. Tøm vanntanken (Aquaflex-maskin) Tøm vanntanken! Melding etter omkobling fra vanntank til fast vanntilkobling. Tøm grutbeholderen! Tøm grutbeholderen. Grutbeholder mangler! Sett grutbeholderen riktig på plass og lukk dekselet. Feil på bryggeenheten Demonter bryggeenheten Rengjør bryggesilen Sett bryggeenheten på plass igjen, og pass på at den smekker korrekt på plass. 47

48 Meldinger og merknader Kaffemaskiner med vanntank: Bytt kalkfilter Bytt filteret innen en uke og kvitter i menyen «Service». Les brukerveiledningen til kalkfilteret! Kaffemaskiner med fast vanntilkobling: Bytt kalkfilter Bytt filteret innen en uke og kvitter i menyen «Service». Les brukerveiledningen til kalkfilteret! Vennligst se i brukerveiledningen! Visning av feilnummer, se kapittelet Feilmeldinger / Forstyrrelser. Melding om avkalking Avkalk maskinen innen en uke Se kapittelet Programvare - Service. Melding om kundeservice brygg Kundeservice utføres innen en uke, og kvitteres i menyen «Service». Melding om service-vedlikehold brygg Tilkall WMF-service. Melding om overhaling brygg Tilkall WMF-service. 8.2 Feilmeldinger / forstyrrelser Generell fremgangsmåte ved feilmeldinger eller forstyrrelser: Slå kaffemaskinen av og deretter på igjen etter noen sekunder. Gjenta prosessen som førte til forstyrrelsen. I mange tilfeller er deretter forstyrrelsen utbedret og du kan fortsette å jobbe. 48

coffee wakes up the world Brukerveiledning Kaffemaskin Norsk 03.05.001

coffee wakes up the world Brukerveiledning Kaffemaskin Norsk 03.05.001 coffee wakes up the world Brukerveiledning Kaffemaskin Norsk 03.05.001 Serie 1400 Bestel-Nr. 33 2323 2090 Versjonausgabe 04.2009 Presentasjon og generelt Vi gratulerer med kjøpet av WMF kaffemaskinen.

Detaljer

coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 01.01.001

coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 01.01.001 coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 01.01.001 Typeserie 1300 bestillingsnummer 33 2467 5090 utgave 05.2009 Presentasjon og generell informasjon Vi gratulerer med kjøpet av WMF kaffemaskinen.

Detaljer

coffee wakes up the world Brukermanual Kaffemaskin Norsk 02.01.001 Typeserie 8400 33 2413 0090 09.07

coffee wakes up the world Brukermanual Kaffemaskin Norsk 02.01.001 Typeserie 8400 33 2413 0090 09.07 coffee wakes up the world Brukermanual Kaffemaskin Norsk 02.01.001 Typeserie 8400 33 2413 0090 09.07 Presentasjon og generell informasjon Vi gratulerer med kjøpet av denne WMF kaffemaskinen. Du vil ble

Detaljer

coffee wakes up the world Brukermanual Kaffemaskin Norsk 02.01.001

coffee wakes up the world Brukermanual Kaffemaskin Norsk 02.01.001 coffee wakes up the world Brukermanual Kaffemaskin Norsk 02.01.001 Typeserie 8400 33 2413 0090 05.2009 Presentasjon og generell informasjon Vi gratulerer med kjøpet av denne WMF kaffemaskinen. Du vil ble

Detaljer

coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 04.07.001

coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 04.07.001 coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 04.07.001 Typeserie 8400 33 2413 0090 10.2011 Presentasjon og generell informasjon Vi gratulerer med kjøpet av WMF kaffemaskinen. Kaffemaskinen

Detaljer

coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 03.00.001 Typeserie 3800 33 2428 8090 08.08

coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 03.00.001 Typeserie 3800 33 2428 8090 08.08 coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 03.00.001 Typeserie 3800 33 2428 8090 08.08 Presentasjon og generell informasjon Vi gratulerer med kjøpet av WMF kaffemaskinen. Du vil ble overbevist

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Kort instruks for Spectra S

Kort instruks for Spectra S Kort instruks for Spectra S Les bruker instruksene og kapittelet om sikkerhetsinstrukser før du tar i bruk maskinen. Behold disse instruksene nær maskinen. Innhold Fremgangsmåte. 2 Hvordan fylle på Spectra

Detaljer

coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 00.00.000

coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 00.00.000 coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 00.00.000 Typeserie 8800 33 2609 8090 03.2013 Presentasjon og generell informasjon Vi gratulerer med kjøpet av WMF kaffemaskin. Kaffemaskinen WMF

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 01.01.001

coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 01.01.001 coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 01.01.001 Typeserie 1900 33 2675 8090 01.2014 Presentasjon og generell informasjon Vi gratulerer med kjøpet av WMF kaffemaskin. Kaffemaskinen WMF

Detaljer

Essence. Bruksanvisning

Essence. Bruksanvisning Essence Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhet 2 1.1 Sikkerhetsrisikoer 2 1.2 Sikkerhet og advarsler 2 1.3 og direktiver 2 2 Beskrivelse av automaten 3 2.1 Generelt 3 2.2 Maskinens innside og

Detaljer

RENGJØRINGS- MANUAL WMF 1500S

RENGJØRINGS- MANUAL WMF 1500S RENGJØRINGS- MANUAL WMF 1500S RENGJØRINGSFOLDER www.chacqwanorge.no 1 3 2 1 1 12 4 11 3 5 6 10 7 9 13 8 14 22 Espresso Cappuccino Café Crème Latte Macchiato KAFFEMASKINENS KOMPONENTER 1 2 3 Beholder for

Detaljer

Brukerhåndbok. Kaffemaskin. Norsk 01.01.001

Brukerhåndbok. Kaffemaskin. Norsk 01.01.001 Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 01.01.001 Typeserie 1910 33 4028 1090 12.2014 Presentasjon og generell informasjon Vi gratulerer med kjøpet av WMF kaffemaskin. Kaffemaskinen WMF 5000 S er en helautomatisk

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon... 4 Oversikt over maskinen... 7 Betjeningspanel og display... 8 Pakke ut og sette opp maskinen... 10 Forberede maskinen...

Sikkerhetsinformasjon... 4 Oversikt over maskinen... 7 Betjeningspanel og display... 8 Pakke ut og sette opp maskinen... 10 Forberede maskinen... INNHOLD Sikkerhetsinformasjon...................................... 4 Oversikt over maskinen..................................... 7 Betjeningspanel og display.................................. 8 Pakke

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

BRUKSANVISNING (Touchscreen)

BRUKSANVISNING (Touchscreen) BRUKSANVISNING (Touchscreen) U_NO Din forhandler Rev. 111003 1. INNHOLDSFORTEGNELSE. CQube Touchscreen 1. Innholdsfortegnelse side 2 2. Generelt / Beskrivelse: 3 3. Driftsmodus 4 4. Energisparemodus 5

Detaljer

RENGJØRINGS- MANUAL CHAQWA BEAN-TO-CUP CINO GRANDE. Kundeservice : Teknisk Service: RENGJØRINGSFOLDER

RENGJØRINGS- MANUAL CHAQWA BEAN-TO-CUP CINO GRANDE. Kundeservice : Teknisk Service: RENGJØRINGSFOLDER RENGJØRINGS- MANUAL CHAQWA BEAN-TO-CUP CINO GRANDE RENGJØRINGSFOLDER HVORDAN SKAL RENGJØRINGMANUALEN BRUKES? Rengjøringsmanualen er til for å hjelpe med det obligatoriske vedlikeholdet av CHAQWA Bean-to-cup.

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Barnematmaker Bruksanvisning Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 2 HÅNDTERING 4 OVERSIKT OVER MASKINEN 5 FØR BRUK 8 BRUK 8 - Påfylling av vann 8 - Montering

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET N Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultater og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET Disse ordene

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETINFORMASJON

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETINFORMASJON NO Les denne bruksanvisningen nøye før apparatet blir installert og tas i bruk. Kun på denne måten kan man oppnå optimale resulteter og maksimal sikkerhet BESKRIVELSE AV APPARATET (se figur på s. 3) De

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 729 920 Transportemballasje

Detaljer

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning Bestillingsnr.: 1073 00 1 Programmere/spørre 2 Stille inn aktuelt klokkeslett 3 Stille inn ukedag 4 Visning av ukedag (1 = ma, 2 = ti.. 7 = sø) 5 Markør t for visning av ukedag 6 Visning av timer 7 Display

Detaljer

NO Bruksanvisning TIMER

NO Bruksanvisning TIMER NO Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene nøye! Sikkerhetsinstrukser Påse at strømtilførselen i huset ditt samsvarer med informasjonen på merkeskiltet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

Kortfattet bruksanvisning Cafitesse 110

Kortfattet bruksanvisning Cafitesse 110 Kortfattet bruksanvisning Cafitesse 110 B-2161 01.2003 Kaffemaskinens enkelte komponenter Lokk til kjølerom Rute med foto Kortlomme Indikator for lav temperatur Indikator for tom beholder Betjeningsfront

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 729 930 Transportemballasje

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

RENGJØRINGS- MANUAL CQUBE. Kundeservice: Teknisk Service: RENGJØRINGSFOLDER.

RENGJØRINGS- MANUAL CQUBE. Kundeservice: Teknisk Service: RENGJØRINGSFOLDER. RENGJØRINGS- MANUAL CQUBE 800 41 820 RENGJØRINGSFOLDER HVORDAN SKAL RENGJØRINGSMANUALEN BRUKES? Rengjøringsmanualen er laget for å forenkle det nødvendige vedlikeholdet av WMF 1500s. Instruksjoner for

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO Brukerveiledning Koblingsur Art.nr 320061 RevB NO Innhold Hva er et koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett... 4 Innkoblingstid og utkoblingstid... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

Clatronic kaffe/espressomaskin

Clatronic kaffe/espressomaskin Clatronic kaffe/espressomaskin Viktig informasjon - Les instruksjonene nøye før bruk. - Før du kopler maskinen til strømkilden må du sørge for at spenningen oppgitt på undersiden av maskinen korresponderer

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

- Installasjon og Service Guide

- Installasjon og Service Guide INSTALLASJON 1) PLASSER MASKINEN PÅ ET STABILT OG FLATT UNDERLAG 2) MÅ IKKE PLASSERES I DIREKTE SOLLYS ELLER VED VARMEKILDER 3) DET BØR VÆRE CA. 80 MM ÅPNING PÅ BAKSIDEN AV MASKINEN OG 20 MM PÅ SIDENE

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Espresso-/kaffemaskin Rustfritt stål CT 636LES1

Espresso-/kaffemaskin Rustfritt stål CT 636LES1 svart/stål 28439 kr* CT 636LEW1 hvit 28439 kr* *Veiledende pris Miljøgebyr på 12 kr eks. mva. er inkludert. Produktegenskaper Viktigste egenskaper k automilkclean: automatisk rengjøring av melkesystemet

Detaljer

Sikkerhet... 70. tilberedelse av varmt vann... 77 Tilberedelse...77 Endring av mengde...78. Bruk i samsvar med tiltenkt formål. 71

Sikkerhet... 70. tilberedelse av varmt vann... 77 Tilberedelse...77 Endring av mengde...78. Bruk i samsvar med tiltenkt formål. 71 Innhold Innledning... 70 Symboler som brukes i disse instruksjonene...70 Bokstaver i parentes...70 Problemer og reparasjoner...70 Sikkerhet... 70 Bruk i samsvar med tiltenkt formål. 71 Bruksanvisning...

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen.

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. Innhold Innledning Vennligst les først... 3 Sikkerhet... 3 Lovbestemte forskrifter... 3 Påregnet bruk...

Detaljer

ESPRESSO. Esprecious. Smaken av kvalitet over hele verden

ESPRESSO. Esprecious. Smaken av kvalitet over hele verden ESPRESSO Esprecious Ren nytelse! Esprecious er en helautomatisk espressomaskin fra Bravilor Bonamat. Alle kaffespesialiteter brygges med nykvernede kaffebønner. Esprecious leveres i ulike modeller og kan

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX PE3811-M http://no.yourpdfguides.com/dref/3860460

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX PE3811-M http://no.yourpdfguides.com/dref/3860460 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7860

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7860 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HD7860 1 NORSK Innledning Gratulerer med kjøpet og velkommen

Detaljer

Kortfattet bruksanvisning Cafitesse 400. heißes wasser

Kortfattet bruksanvisning Cafitesse 400. heißes wasser Kortfatt bruksanvisning Cafisse 400 stop heißes wasser B-1934 01.2003 empty low mperatur empty Beskrivelse av maskinens deler Lokk til kjølerom Servicefront Pla LED stop Betjeningsfront varmt vann Filrbeholder

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

!"#$%&'(()*%+,%) "#$ '()-%')%) $'!#./()$(0 "#$&!#12)3"4& "!5#%!"'()0!%5$) ()-6)3(#1()3"78& /43!.39!/:04% &6;55741+!&%#+(

!#$%&'(()*%+,%) #$ '()-%')%) $'!#./()$(0 #$&!#12)34& !5#%!'()0!%5$) ()-6)3(#1()378& /43!.39!/:04% &6;55741+!&%#+( OptiFresh Bean Touch 1.2.1 Klassifisering av sikkerhetsskilt 1.2.2 dvarsel, forsiktig og merk 1.5.1 Dørbryter 1.5.2 Sikkerhetsanordning for temperatur B 1.5.3 På/av-bryter 1.5.4 Display 1.6.1 Generelle

Detaljer

Sikkerhet. Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet.

Sikkerhet. Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet. Innledning Takk for at du valgte vår kaffemaskin. Vi håper du får mye moro med dette nye apparatet. Bruk et par minutter til å lese denne bruksanvisningen. Man unngår på denne måten å la farlige situasjoner

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX PE4511-M http://no.yourpdfguides.com/dref/3859683

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX PE4511-M http://no.yourpdfguides.com/dref/3859683 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EBA63820X http://no.yourpdfguides.com/dref/3887453

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EBA63820X http://no.yourpdfguides.com/dref/3887453 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger.

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger. Brukerveiledning VACMASTER PRO305 er en av de mest kraftfulle vakuumpakkerne på markedet. Ved hjelp av denne vil du bevare maten ferskere og lengre i kjøleskapet eller fryseren. PRO305 fjerner effektivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Innbyggings-kaffemaskin

Bruks- og monteringsanvisning Innbyggings-kaffemaskin Bruks- og monteringsanvisning Innbyggings-kaffemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no NO M.-Nr. 10 213 930 Transportemballasje

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001 Mkomfy 16R/25R 1.5G Komfyrvakt 16A/25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Detaljer

EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer.

EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer. EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer. Innhold Innledning Les igjennom først... 3 Sikkerhet... 3 LoSvbestemte forskrifter... 3 Bruk... 3

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HD7872, HD7870 Brukerhåndbok

HD7872, HD7870 Brukerhåndbok HD7872, HD7870 Brukerhåndbok For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Innholdsfortegnelse 1 Innledning 92 2 Generell beskrivelse 92 3 Viktig 93 4 Skylle maskinen før første gangs

Detaljer

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S NO Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S Velkommen til Saeco! Gratulerer med din nye Saecomaskin, en maskin av beste klasse. Kaffestunden tilhører et av livets beste krydder

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EC 2000. B http://no.yourpdfguides.com/dref/3389799

Din bruksanvisning DELONGHI EC 2000. B http://no.yourpdfguides.com/dref/3389799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Clatronic kaffe/espressoautomat

Clatronic kaffe/espressoautomat Clatronic kaffe/espressoautomat Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7835 A 1 B S R Q P CD E F G H O N M J K L I 42 Norsk Innholdsfortegnelse Innledning 42 Generell beskrivelse 43 Viktig 43 Første gangs

Detaljer

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 022 640 Transportemballasje

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Symboler som brukes i disse instruksjonene De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene. Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet. Forsiktig!

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Innbyggings-kaffemaskin

Bruks- og monteringsanvisning Innbyggings-kaffemaskin Bruks- og monteringsanvisning Innbyggings-kaffemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no NO M.-Nr. 10 214 970 Transportemballasje

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning N Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning 1 Sentral styring av lys og apparater Med Instabus tidsbrytermodul 2-kanal får du en fleksibel styring av flere lamper eller apparater. Bare med en eneste

Detaljer

Din bruksanvisning GAGGENAU CM250130 http://no.yourpdfguides.com/dref/3552992

Din bruksanvisning GAGGENAU CM250130 http://no.yourpdfguides.com/dref/3552992 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061 Brukerveiledning Koblingsur Varenr: 320 061 Innhold Hva er koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett:... 3 Innkoblingstid og utkoblingstid:... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette et

Detaljer