coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 00.00.000"

Transkript

1 coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk Typeserie

2 Presentasjon og generell informasjon Vi gratulerer med kjøpet av WMF kaffemaskin. Kaffemaskinen WMF 8000 S er en helautomatisk kaffemaskin til enkeltkopper med espresso, café crème, cappuccino, melkekaffe, latte macchiato, melkeskum og varmt vann. Med pulverbeholderen, som leveres som tilleggsutstyr, kan WMF 8000 S levere varm sjokolade med melk eller melkeskum. Følg brukerhåndboken > > Følg alltid brukerhåndboken nøyaktig, spesielt sikkerhetsanvisningene og kapittelet Sikkerhet. > > Brukerhåndboken må gjøres tilgjengelig for personellet og alle brukere. > > Les brukerhåndboken før bruk. Forsiktig Merk deg tegn og symboler i brukerhåndboken side 8 Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 Livsfare på grunn av elektrisk støt ved manglende overholdelse Inni kaffemaskinen er det livsfarlig på grunn av strøm! > > Åpne aldri huset. > > Løsne aldri skruer og fjern aldri deler av huset. AdVArsel Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 Bruk og installasjon Dersom anvisningene for vedlikehold ikke overholdes, fraskriver vi oss ansvaret for eventuelle skader. > > Følg brukerhåndboken. Tekniske data w fra side 72 Vedlikehold w fra side 58 Viktig 2

3 Innhold 3 Innhold 1 Presentasjon Betegnelse på kaffemaskindelene 6 Display Ordliste Betjening Sikkerhetsanvisninger, betjening Slå på kaffemaskinen Levering av drikker 11 Avbryt drikk Forvalgfelt (tilleggsutstyr) Spesialknapper (tilleggsutstyr) Varmtvannslevering Levering av melk eller melkeskum Koble til melk Standard WMF Cooler, WMF Cup&Cool (tilleggsutstyr) Auto Steam (tilleggsutstyr) Easy Steam Høydejusterbart koppebord 15 Automatisk koppebord (tilleggsutstyr) Bønnebeholder / pulverbeholder Manuell påfylling Grutbeholder Grutkanal gjennom benkeflate (tilleggsutstyr) Slå av kaffemaskinen 18 3 Programvare Oversikt 19 Driftsberedskap Felt på displayet Driftsberedskap Funksjoner hovedmeny Felt menystyring Meldinger på displayet Driftsberedskap 21 Display Driftsberedskap Felt på displayet Driftsberedskap 21 Drikkeknapper Manuelt påfyllingsfelt Varmskyllefelt Baristafelt - kaffestyrke Pleie 22 Rengjøringsprogrammer CleanLock Anvisninger Drikker 23 Generell informasjon Fyllmengde og flere trakteomganger Endre oppskrifter Tekst og bilde Brukervalg 29 Tastelayout Nivåomkobling

4 Innhold Tilordning av knappene Skyllesignal Koffeinfri-faktor Temperaturforvalg varmtvann Melkeskumvalg S M L (tilleggsutstyr) SB-drift Baristafelt Varmskyllefelt Manuell påfylling Forvalg av drikker Avbryt drikk Menyfelt Feilmelding Info 33 Siste trakting Tidsur Service Pleie Protokoll Brukerhåndbok Avregning 34 Teller Salgsenhet Servitøravregning PIN-rettigheter 35 Rengjørings PIN kode Innstillings PIN kode Avregnings PIN kode Tidsur 36 Klokkeslett / dato Tidsurstatus Tidsuroversikt og innstilling av tidsur Detaljvisning for aktuell dag Innstilling av tidsurkoblingstider Tastelayout Oversikt over tastelayout System 38 Melk og skum Belysning Lysstyrke på display Kalibrering av berøringsdisplay Vannfilter Maskinutstyr Språk USB 41 Last inn oppskrifter Last inn koppsymboler Lagre oppskrifter Eksporter teller HACCP-eksport Sikkerhetskopiering Last inn data Fastvareoppdatering

5 Innhold 4 Pleie Sikkerhetsanvisninger, pleie Oversikt rengjøringsintervaller Rengjøringsprogrammer Systemrengjøring Mikserskylling Melkesystemskylling Skummerskylling Oversikt rengjøring av melkesystemet Manuelle rengjøringer Rengjør betjeningsluke (CleanLock) Rengjør grutbeholderen (grutkanal, tilleggsutstyr) Rengjør dryppskålen Rengjør huset Under kaffemaskinen Manuell rengjøring av melkesystem Rengjør damputløpet Rengjør mikser Rengjør bønnebeholder Rengjør pulverbeholderen HACCP-konsept 56 6 Vedlikehold og avkalking Vedlikehold WMF Service 58 7 Meldinger og merknader Meldinger om betjening Feilmeldinger og problemer Feil uten feilmelding 62 8 Sikkerhet Farer for brukeren Farer for kaffemaskinen Beregnet bruk Retningslinjer Driftsansvarliges plikter Garantikrav 71 Vedlegg: Tekniske data 72 Tekniske data kaffemaskin 72 Bruk og installasjon 72 Vedlegg: Tilbehør og reservedeler 76 Indeks 78 5

6 Presentasjon Betegnelse på kaffemaskindelene 1 Presentasjon 1.1 Betegnelse på kaffemaskindelene Display Espresso Cappuccino Café crème Latte macchiato Melk-Choc Melkekaffe 17 Chociatto Skum 21 1/

7 Presentasjon Betegnelse på kaffemaskindelene 1 Bønnebeholder (inntil 4) 2 Pulverbeholder (for eksempel Choc eller topping) (tilleggsutstyr) 3 Manuell påfylling / tablettpåfylling 4 Berøringsdisplay til drikkeknapper og innstillinger 5 Dampknapper (Auto Steam / Easy Steam, tilleggsutstyr) 6 Kombiutløp med integrert melkeskummer 7 Damputløp (tilleggsutstyr) 8 Høydejusterbart koppebord 9 Uttakbar dryppskål med drypprist 10 Grutbeholder 11 Varmtvannsutløp 12 Spesialknapper (varmt vann) 13 Sidebelysning 14 Betjeningsluke 15 På/av-knapp Display Driftsberedskap 16 Drikkeknapper 17 Manuelt påfyllingsfelt 18 Varmskyllefelt 19 Bla frem og tilbake 20 Menyfelt (åpner hovedmenyen) 21 Baristafelt 22 Meldingsfelt 7

8 Presentasjon Betegnelse på kaffemaskindelene Tegn og symboler i brukerhåndboken Sikkerhetsanvisninger, personskader Hvis sikkerhetsanvisningene ikke blir fulgt, kan det ved feil betjening oppstå lette til alvorlige personskader. Sikkerhetsanvisninger, personskader Hvis sikkerhetsanvisningene ikke blir fulgt, kan det ved feil betjening oppstå lette personskader. AdVArsel Sikkerhetsanvisninger Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 Forsiktig Sikkerhetsanvisninger, betjening w side 10 Sikkerhetsanvisninger, pleie w side 42 Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 Elektrisk støt Varm damp Klemfare Varme overflater Sklifare Anvisninger, materielle skader for kaffemaskinen for installasjonsstedet > > Følg alltid brukerhåndboken nøyaktig. Merknad / tips Anvisninger for sikker omgang og tips for enklere betjening. Viktig Overhold kapittelet Mangelansvar w fra side 71 Tekniske data w fra side 72 Merknad Tips Henting av hovedmenyen Trykk på hovedmenyfeltet Hovedmenyen vises. Det finnes flere visningsmuligheter w Hovedmeny. 8

9 Presentasjon Betegnelse på kaffemaskindelene Ordliste Begrep Forklaring Opplistinger, valgmuligheter Tekst i kursiv De enkelte arbeidstrinnene Tilstandsbeskrivelse for kaffemaskinen og/eller forklaring av trinn som utføres automatisk. Barista Choc Decaf Profesjonell kaffetrakter Varm sjokolade Koffeinfri kaffe Forinnsprøytning Kaffen kokes opp kort før traktingen for å løse opp aromastoffene mer effektivt. Grutkanal w Grutkanal benk, side 17 Hovedkran Hovedvannkran, hjørneventil Karbonathardhet Angitt i dkh. Hardheten av vannet er en betegnelse for drikkevannets kalkinnhold. Kombiutløp Standard som dobbeltutløp. Valgfritt mulig som et enkeltutløp. Levering av drikker Levering av kaffe, varmt vann eller choc-drikker Levetid For eksempel: vannfilterets literkapasitet Melkesystem Kombiutløp, melkedyse og melkeslange Miksersystem Hele komponentgruppen, mikser med doserer til pulverdrikker Pressing Automatisk pressing av kaffepulveret før trakting. Pulverdrikker For eksempel Choc eller topping SB-drift Kundeselvbetjening Skylling Mellomrengjøring Tilsetninger Bestanddelene til en oppskrift for en drikk, for eksempel ved siden av kaffe, melk, melkeskum, choc. 9

10 Betjening Sikkerhetsanvisninger, betjening 2 Betjening 2.1 Sikkerhetsanvisninger, betjening Forbrenningsfare / fare for skålding Ved levering av drikker og damp kommer det varme væsker ut av utløpene. Da blir de tilgrensende overflatene og utløpene varme. Dersom koppeborddryppskålen ikke låses riktig, for eksempel etter rengjøring, oppstår forbrenningsfare fra varme væsker. > > Grip ikke inn under utløpene under levering av drikker eller damp. > > Berør ikke utløpene kort tid etter levering. > > Plassér alltid en passende kopp under utløpet før levering av drikken. > > Sørg alltid for riktig plassering av koppeborddryppskålen. Helsefare Bearbeid kun produkter som er egnet til fortæring og bruk med kaffemaskinen. > > Bønnebeholderen og den manuelle påfyllingsåpningen må kun fylles med materialer for beregnet bruk. Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 10

11 Betjening Slå på kaffemaskinen 2.2 Slå på kaffemaskinen Skyv betjeningsluken oppover Bak betjeningsluken på høyre side er på/av-knappen. Trykk på på/av-knappen Kaffemaskinen slås på og oppvarming starter. En automatisk varmskylling starter. Når kaffemaskinen er klar til levering av drikker, viser displayet Driftsberedskap. Kaffemaskinen kan slås på via tidsuret. PIN-tilgangskontroll w PIN-rettigheter side 35 Stille inn tidsutkoblingstider w Tidsur side Levering av drikker Ett trykk på drikkeknappen utløser levering av den innstilte drikken. Belyst knapp = klar til levering Ubelyst knapp = ikke klar til levering /knapp sperret Plasser et drikkekar av egnet størrelse på koppebordet under kombiutløpet Kun med manuelt koppebord: Skyv koppebordet til passende høyde Espresso Café crème Melk-Choc Chociatto Cappuccino Latte macchiato Melkekaffe Skum Tilordning av knappene w Brukervalg side 29 1/2 Trykk på ønsket drikkeknapp Avbryt drikk Trykk nok en gang på drikkeknappen 11

12 Betjening Forvalgfelt (tilleggsutstyr) 2.4 Forvalgfelt (tilleggsutstyr) Avhengig av utførelse er forvalgfelt, f.eks. manuelt påfyllingsfelt eller koffeinfri-felt, tilgjengelig på skjermen. Dette er forvalgfelt som fastsetter ønsket forvalg før valg av drikk med drikkeknappen. 2.5 Spesialknapper (tilleggsutstyr) Espresso Spesialknapper til drikkstørrelsene S og L på betjeningspanelet er tilgjengelige som tilleggsutstyr. Dette er forvalgsknapper som fastsetter ønsket drikkstørrelse Café crème før valg av drikk. Melk-Choc M = innstilt drikkstørrelse, ingen forvalg S = ca. 25 % mindre enn M Chociatto L = ca. 25 % mer enn M 2.6 Varmtvannslevering Plasser et drikkekar av egnet størrelse under varmtvannsutløpet Trykk på varmtvannsknappen Et valg for vanntemperatur vises. Trykk på ønsket vanntemperatur Utløpet skjer avhengig av innstilt doseringstype. Ved doseringstype "dosert" er et mengdeforvalg mulig. Merknad Temperaturforvalget for varmtvannslevering kan slås av. Varmtvannet blir da levert direkte med en forhåndsinnstilt temperatur. 2.7 Levering av melk eller melkeskum Plasser et drikkekar av egnet størrelse under kombiutløpet Trykk på den knappen som er tilordnet melk eller melkeskum Utløpet skjer avhengig av innstilt doseringstype. Koffeinfri Eksempel: manuelt påfyllingsfelt og koffeinfri-felt. 1/2 Cappuccino Latte macchiato Melkekaffe Skum Temperaturforvalg w Brukervalg side 30 Merknad Doseringstype w Fyllmengde side 24 Start-Stopp eller dosert L M S 12

13 Betjening Koble til melk 2.8 Koble til melk Koble melkedysen til melketilkoblingen på melkeskummeren Plasser melkeskummeren i kombiutløpet [1] [2] Legg inn melkeslangen i klemmeventilen [3] Før melkeslangen bakover gjennom gjennomføringen Standard Åpne melkepakningen og still den på venstre side av kaffemaskinen Stikk den melkeslangen inn i melkepakningen Slangen må rekke frem til bunnen av melkepakningen WMF Cooler, WMF Cup&Cool (tilleggsutstyr) Ta ut melkebeholderen fra kjøleskapet Skyv lokket til melkebeholderen bakover Fyll melken i melkebeholderen Sett lokket på beholderen igjen Sett adapteren på melkeslangen inn i koblingen på melkebeholderlokket Skyv melkebeholderen forsiktig bakover Melkeslangen stikkes i adapteren

14 Betjening Auto Steam (tilleggsutstyr) 2.9 Auto Steam (tilleggsutstyr) Melken blir oppvarmet eller skummet opp med Auto Steam-alternativet. Med dampknappen kan melken skummes opp til innstilt skumkvalitet direkte. Alternativt kan det hentes et utvalg av inntil 3 skumkvaliteter. Mulige skumkvaliteter er: standard fin superfin Dessuten finnes det en ekstra melkeknapp med Auto Steam. Melk-knapp Melkeskum Standard Melkeskum Fin Melkeskum Superfin Dampknapp Varme melk eller skumme opp melk Fyll ønsket mengde melk i en høy, slank beholder Beholderen fylles maksimalt halvfull, slik at melken ikke renner over ved oppskummingen. Stikk dampdysen dypt ned i melken Trykk kort på ønsket Auto Steam-knapp Dampen tilføres avhengig av tilordning av Auto Steam-knappen. Damptilførselen avsluttes når innstilt temperatur er oppnådd eller etter at Auto Steam-knappen trykkes på nytt. Tørk av damputløpet med en fuktig klut Tilordning av knappene w Brukervalg side 29 Endring av oppskrifter w Drikker side 25 Forbrenningsfare / fare for skålding Ved innstilt temperatur på 90 C kan melk og skum koke over. > > Fyll beholderen maksimalt halvfull. Forsiktig Tips > > Melken må ikke overopphetes under skummingen, det fører til at melkeskummengden reduseres. Tips 2.10 Easy Steam Med Easy Steam-damputløpet kan drikker varmes opp. 14

15 Betjening Høydejusterbart koppebord 2.11 Høydejusterbart koppebord Skyv koppebordet til optimal leveringshøyde Grip helst koppebordet foran på midten. Underplasseringshøyde inntil 195 mm. Automatisk koppebord (tilleggsutstyr) Kopphøyden blir også lagret sammen med drikkene for det automatiske koppebordet. Før levering av drikken kjører koppebordet automatisk til optimal høyde. Kopphøyde w side Bønnebeholder / pulverbeholder Fyll beholderen om mulig før den blir tom. Fyll beholderen til maksimalt én dags behov, for å ivareta produktenes aroma Fremmedlegemer kan skade kaffekvernen. Slike skader dekkes ikke av garantien. > > Pass på at ingen fremmedlegemer kommer inn i bønnebeholderen. Viktig Overhold kapittelet Mangelansvar w fra side 71 15

16 Betjening Manuell påfylling 2.13 Manuell påfylling Den manuelle påfyllingen befinner seg i midten av kaffemaskindekselet. Manuell påfylling brukes til Andre kaffetyper, f.eks. koffeinfri kaffe Testing av kaffetyper Påfylling av rengjøringstabletter Legg inn kaffepulver eller rengjøringstablett kun etter at melding om dette gis på displayet. Bruk kun malt kaffe i den manuelle påfyllingsåpningen. Bruk ikke vannløselig kaffepulver. Bruk ikke for finmalt kaffe. Viktig Overhold kapittelet Mangelansvar w fra side 71 Tilberedning av kaffepulver via manuell påfylling (tilleggsutstyr) Trykk på forvalgfeltet "Manuell påfylling" Trykk på ønsket drikkeknapp Den manuelle påfyllingen åpnes automatisk. Fyll på ønsket kaffepulvermengde med den lille måleskjeen (maksimalt 16 g) Lukk åpningen for manuell påfylling Valgt drikke blir levert. 16

17 Betjening Grutbeholder 2.14 Grutbeholder Grutbeholderen fanger opp det oppbrukte kaffepulveret. Grutbeholderen har en kapasitet på ca. 70 traktinger. På displayet vises en melding straks grutbeholderen må tømmes. Leveringen av drikker er sperret når grutbeholderen er tatt ut. Skyv koppebordet ned til grunnstilling Ta ut grutbeholderen Tøm grutbeholderen og sett den tilbake på plass Bekreft prosessen på displayet > > I motsatt fall vil beholderen bli overfylt. Kaffemaskinen vil forurenses. Dette kan medføre skader. > > Hvis grutbeholderen ikke kan settes inn, kontrollér og eventuelt fjern kafferester i kanalen. > > Tøm alltid grutbeholderen før den settes på plass Grutkanal gjennom benkeflate (tilleggsutstyr) Kaffemaskinen kan utstyres med en grutkanal gjennom benken. Grutbeholderen, og bunnen i kaffemaskinen, har i dette tilfelle en kanal som fortsettes gjennom disken til brukeren. Kaffegruten samles opp i en separat beholder under disken. Rengjøring grutbeholder w Manuelle rengjøringer side 49 Viktig Overhold kapittelet Mangelansvar w fra side 71 Viktig Rengjør grutrennen daglig w Manuell rengjøring side 49 17

18 Betjening Slå av kaffemaskinen 2.16 Slå av kaffemaskinen Pass på hygienen Det kan dannes helseskadelige bakterier i kaffemaskinen. > > Utfør daglig rengjøring før kaffemaskinen slås av. Følg anvisningene Dersom anvisningene ikke følges, gjelder ikke garantien hvis det oppstår skade. Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 Rengjør kaffemaskinen som angitt i brukerhåndboken. Pleie w fra side 42 Viktig Overhold kapittelet Mangelansvar w fra side 71 Skyv betjeningsluken oppover Bak betjeningsluken på høyre side er på/av-knappen. Trykk kort på på/av-knappen (ca. 1 sekund) Kaffemaskinen slås av. Trekk ut støpselet Lukk hovedkranen for vanntilførselen PIN-tilgangskontroll w PIN-rettigheter side 35 18

19 Programvare Oversikt 3 Programvare Ved innstilling av drikker gjelder de samme forholdsreglene som ved betjening av kaffemaskinen. > > Overhold alle sikkerhetsanvisninger for betjening. Forsiktig Sikkerhetsanvisninger, betjening w side Oversikt Driftsberedskap side 21 Espresso Café crème Melk-Choc Cappuccino Latte macchiato Melkekaffe L M S Tastelayout w Brukervalg side 29 Feltene og knappene på displayet står til disposisjon, avhengig av innstilling og maskinutførelse. Chociatto Skum 1/2 Felt på displayet Driftsberedskap side 21 Barista (kaffestyrke) side 21 Manuell påfylling side 21 Varmskylling side 21 Meldinger side 59 Koffeinfri Koffeinfri-felt side 12 19

20 Programvare Oversikt Funksjoner hovedmeny fra side 22 Pleie side 22 Drikker side 23 Brukervalg side 29 Info side 33 Avregning side 34 PIN-rettigheter side 35 Tidsur side 36 System side 38 Språk side 40 USB side 41 Felt menystyring Til hovedmenyen Bekreft verdi / innstilling Til forrige meny Slett verdi / innstilling Inntasting PIN Testtrakting Neste, fremover, start Tilbake Hent hjelpetekst Hent tastatur Lagring av innstillinger Lasting av innstillinger Meldinger på displayet Feilmelding Melketemperaturvisning (tilleggsutstyr) 20

21 Programvare Driftsberedskap 3.2 Driftsberedskap Display Driftsberedskap Displayet som vises ved driftsberedskap er avhengig av tilleggsutstyret på kaffemaskinen og de individuelle innstillingene. 3.3 Felt på displayet Driftsberedskap Drikkeknapper Alle leveringsklare drikkeknapper lyser. Bruk pilene til å bla til andre sider med drikker. (Innstillbart). Manuelt påfyllingsfelt Det manuelle påfyllingsfeltet er et forvalgfelt. Dersom det manuelle påfyllingsfeltet blir trykket før valg av drikk, oppfordrer displayet til å fylle på kaffepulver via den manuelle påfyllingsåpningen. Andre forhåndsmalte kaffetyper kan brukes. Varmskyllefelt Trykk på varmskyllefeltet En skylling av kaffeledningene med varmt vann starter. Vannet varmer opp bryggesystemet og garanterer en optimal kaffetemperatur. Anbefalt etter en lang traktepause, spesielt før det leveres en kopp espresso. Tastelayout w Brukervalg side 29 Cappuccino Eksempel: cappuccino-knapp Manuell påfylling aktivt / inaktivt w Brukervalg side 29 Varmskyllefelt aktivt / inaktivt w Brukervalg side 29 Baristafelt - kaffestyrke Visning Kaffestyrke uten trykking 2 bønner normal, som innstilt trykk 1 x 3 bønner 15 % sterkere enn innstilt * trykk 2 x 1 bønne 15 % svakere enn innstilt * * Maksimal kaffepulvermengde 19 g per trakteomgang Kaffens styrke endres én gang som gjelder for neste trakting. Baristafelt aktivt / inaktivt w Brukervalg side 29 21

22 Programvare Pleie 3.4 Pleie Pleie Rengjøringsprogrammer... CleanLock Valg av forskjellige rengjøringsprogrammer Slå av berøringsdisplayet for rengjøring av displayet Anvisninger... Rengjøringsanimasjoner Felt menystyring w Oversikt side 20 Kapittelet Pleie w fra side 42 HACCP-konsept w fra side 56 Rengjøringsprogrammer Systemrengjøring Med eller uten å slå av kaffemaskinen etter systemrengjøringen. Mikserskylling Melkesystemskylling Skummerskylling CleanLock Trykk på CleanLock En 15-sekunders nedtelling starter. Deretter kan berøringsdisplayet rengjøres. 15 sekunder etter siste berøring aktiveres berøringsskjermen igjen. Rengjøringsprogrammer Kapittelet Pleie w fra side 42 CleanLock 22

23 Programvare Drikker Anvisninger Animerte instruksjoner om tilgjengelige rengjøringsprogrammer og demontering og montering av mikser og kombiutløp for rengjøring. Filterbytte (tilleggsutstyr) Bare tilgjengelig dersom autorisasjon er gitt av WMF Service til opplært personell. Anvisninger Filterbytte 3.5 Drikker Generell informasjon Testlevering Ved mange innstillinger av drikker er det mulig å starte en testlevering med de nye innstillingene før oppskriften lagres. Endre innstillingene etter ønske Trykk på feltet "Testlevering" Drikken leveres med de nyinnstilte verdiene. Dersom drikken er som ønsket, trykker du på Lagre-symbolet Oppskriften blir lagret. Cappuccino Eksempel: cappuccino-knapp Lagre oppskrifter Den endrede oppskriften blir lagret. 23

24 Programvare Drikker Fyllmengde og flere trakteomganger Fyllmengde Still inn ønsket fyllmengde. Oppskriften tilpasses tilsvarende. 100 % tilsvarer den tidligere lagrede verdien.? Fyllmengde S M L Oppskriftene genereres for størrelsene S og L. M er som innstilt. Standardverdi: S = 25 % mindre enn innstilt. L = 25 % mer enn innstilt. S M L funksjonen kan aktiveres i Betjeningsalternativer. Et avvik fra den angitte standardfyllmengden kan også endres i Betjeningsalternativer generelt for alle drikker. For avvikende enkeltdrikker kan S M L mengdene endres under Fyllmengde. Der kan også alle størrelser stilles aktive eller inaktive individuelt. Inaktiv betyr at størrelsen på den enkelte drikken ikke lenger kan velges. Flere trakteomganger Drikken traktes flere ganger som innstilt. Det kan leveres inntil 12 ganger den innstilte mengden med ett tastetrykk. Tilgjengelig for kaffe og drikker blandet med melk samt for varmtvann ved doseringstype "Dosert". S M L % S-aktiv Aktiv L-aktiv 10 Endre S M L for * enkelte 11 drikker w Fyllmengde * 12 * 1 * 2 Aktiver S M L og * endre 3 generelt for alle drikker * 4 w Betjeningsalternativer w S M L side 31 Felt menystyring w Oversikt side 20 Doseringstype Start-stopp Leveringen skjer inntil den innstilte mengden. Leveringen kan stoppes før ved å trykke på knappen på nytt. Dosert Innstilt mengde utleveres. Doseringstypen er tilgjengelig for melk, skum og varmt vann. 24

25 Programvare Drikker Freeflow Drikken eller dampen leveres så lenge knappen forblir trykket. Start stopp freeflow Et kort tastetrykk starter start stopp leveringen. Et langt tastetrykk over 1 sekund starter freeflow-leveringen. Endre oppskrifter? Aktuell oppskriftsstruktur: Skum 165ml Espresso 9 g, 35 ml Drikkinnstillinger cappuccino Endre oppskrift Felt menystyring w Oversikt side 20 Tilberedningsrekkefølge -> Reservoar Fabrikktilsetninger: Kaffe Melk Choc Pause Espresso Skum Varmtvann trykk på ønsket tilsetning og forskyv den Aktuell oppskriftsstruktur Tilsetningene i oppskriften vises her. Tilberedningsrekkefølgen er fra venstre mot høyre. Tilsetninger som står under hverandre, tilberedes samtidig. Programvaren melder fra dersom ønskede valg ikke er teknisk mulige. Reservoar fabrikktilsetninger Tilsetningene som kan brukes i oppskriften, vises her. Trykk på ønsket tilsetning og skyv den inn i den aktuelle oppskriftsstrukturen 25

26 Programvare Drikker Slette tilsetning Slette en merket tilsetning i den aktuelle oppskriftsstrukturen. Endre tilsetning Merk tilsetningen og trykk på symbolet "Endre tilsetning" Menyen Endre tilsetning åpnes. Innstillingsmulighetene for den valgte tilsetningen vises. De lagrede og de aktuelle dataene vises. De aktuelle verdiene Lagrede verdier fra service Fabrikkinnstillingene Kaffepulvermengde Angivelse i gram (g) Vannmengde / melkemengde Angivelse i milliliter (ml) Traktetemperatur Angivelse i grader Celsius ( C) 26

27 Programvare Drikker Kaffekvalitet Kvalitetsnivåene påvirker kaffetraktingen. Jo høyere kvalitetsnivå, desto mer intensivt frigjøres kaffens smaks- og aromastoffer. Kvalitetsnivåer 1 Etter pressingen gis kaffepulveret plass, slik at det kan svelle. 2 Etter pressingen traktes kaffen umiddelbart. 3 Etter pressingen følger en forinnsprøytning. Merknad! Bruker man svært fint kaffepulver med lite traktevann, kan et høyt kvalitetsnivå føre til en traktevannfeil. 4 Etter pressingen og forinnsprøytningen foretas det en våtpressing til. 5 Som kvalitet 4, men med sterkere våtpressing. 6 Som kvalitet 5, men med sterkere våtpressing. 7 Som kvalitet 6, men med lengre våtpressing. Velg kaffekvern Hele andelen av kaffebønnemengden som skal males, er 10. Den samlede mengden kan settes sammen fra flere kverner. Dermed er mangfoldige og individuelle oppskrifter tilgjengelige

28 Programvare Drikker Tekst og bilde? Drikkinnstillinger espresso Endre tekst og bilde Oppskriftsnummer 1 Fabrikk: 1 Tekst og bilde Espresso Felt menystyring w Oversikt side 20 Merknad Kopphøyde mm Tekst og bilde Drikkens navn og bildet av en drikkeknapp kan tilpasses her. Aktiver tastatur med tastaturfeltet. Merknad En merknad til drikken kan lagres her. Kopphøyde (tilleggsutstyr) Med automatisk koppebord. Kopphøyden for drikken stilles inn her. Koppsymbolene på høyre side kan tilordnes til en kopphøyde. Disse høydene lagres og kan brukes via kort trykking på symbolet. For drikker i størrelsene "S" og "L" må størrelse velges før du velger drikkeknappen. 28

29 Programvare Brukervalg 3.6 Brukervalg For selvbetjeningsdrift kan enkelte funksjoner deaktiveres. Funksjonene og deres felt vises ikke i deaktivert tilstand. Tastelayout Her er forskjellige standardtastelayouter lagret og kan velges. Tastelayout Nivåomkobling Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: inaktiv aktiv Drikkevalg på flere nivåer (sider) mulig (bla). Tilordning av knappene Tilordning av knappene Tekst og bilde w side 28 Bytt knapper Posisjonen på to drikkeknapper kan byttes her. Trykk på en drikkeknapp Trykk på feltet "Bytt knapper" Trykk på drikkeknappene som skal byttes om Bekreft byttet 29

30 Programvare Brukervalg Last inn oppskrift En lagret oppskrift lastes her inn på en drikkeknapp. Trykk på en drikkeknapp Trykk på feltet "Last inn oppskrift" En undermeny åpnes. Merk ønsket oppskrift Trykk på feltet "Lagre oppskrift" Drikkeknappen tilordnes den nyvalgte oppskriften. Skyllesignal Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: aktiv aktiv Før automatisk skylling lyder et signal. Koffeinfri-faktor Verdien for koffeinfri-faktor angis her. Kaffepulvermengden til Koffeinfri (koffeinfri kaffe) fastsettes i prosent av kaffepulvermengden som er innstilt i oppskriften. Denne innstillingen gjelder for samtlige kaffedrikker ved forvalg Decaf. Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: inaktiv Koffeinfri-faktor Med en koffeinfri-faktor på 15 % traktes for eksempel café crème under tilberedningen med koffeinfri-funksjonen med 15 % mer kaffepulver. Temperaturforvalg varmtvann Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: inaktiv aktiv inaktiv Etter et tastetrykk på varmtvannsknappen vises tre leveringstemperaturer som kan velges. Ingen temperaturvalg er mulig. 30

31 Programvare Brukervalg Melkeskumvalg Alternativer: aktiv inaktiv Valg av melkeskum er kun mulig med Auto Steam-alternativet. Standardverdi: aktiv S M L (tilleggsutstyr) Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: inaktiv aktiv Displayet Driftsberedskap viser felt for valg av drikkens størrelse. SB-drift Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: inaktiv SB-drift aktiv betyr at følgende innstillinger blir koblet til samtidig. Nivåomkobling: inaktiv Baristafelt: inaktiv Varmskyllefelt: inaktiv Manuell påfylling: inaktiv Forvalg av drikker: inaktiv Avbryt drikk: inaktiv Menyfelt: forsinket Feilmelding: symbol Baristafelt Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: aktiv 31

32 Programvare Brukervalg Varmskyllefelt Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: aktiv Manuell påfylling Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: aktiv Forvalg av drikker Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: inaktiv aktiv Tidligere valgte drikker vil bli levert uten flere tastetrykk. Avbryt drikk Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: aktiv Menyfelt Alternativer: straks forsinket Standardverdi: straks Feilmelding Alternativer: tekst symbol Standardverdi: tekst 32

33 Programvare Info 3.7 Info Info-menyen tilbyr valgalternativene beskrevet nedenfor. Siste trakting Informasjon om siste trakting. Siste trakting Tidsur Ukeoversikt for tidsuret hentes. I denne oversikten vises alle inn- og utkoblingstider. Service Kontaktinformasjon til WMF Service. Serienummer på kaffemaskinen. Pleie De siste rengjøringene og pleiearbeidene som kjøres via programmer i kaffemaskinen, vises her. Protokoll Logg over hendelser og feil under drift og rengjøring av kaffemaskinen. Brukerhåndbok Brukerhåndboken kan vises her eller eksporteres via USB-porten. Tidsur Service Pleie Protokoll Brukerhåndbok 33

34 Programvare Avregning 3.8 Avregning Teller Telleren for de leverte drikkene og summene for de enkelte drikkene vises her. En logg kan leses av via USB-porten. Teller Avregning Teller Drikk Teller 1 Teller 2 Teller 3 Teller 4 Totalt 2 espresso m Espresso Espresso m Standardinnstilling Teller 1 = dagsteller Teller 2 = uketeller Teller 3 = månedsteller Teller 4 = årsteller Hver teller kan deaktiveres hvis ønskelig. Tips Salgsenhet Se brukerhåndboken Salgsenhet. Servitøravregning Se brukerhåndboken Servitøravregning. 34

35 Programvare PIN-rettigheter 3.9 PIN-rettigheter Det kan tildeles en PIN-kode for områdene som er angitt nedenfor. Rengjøring Innstillinger Avregning PIN-kodene har en hierarkisk oppbygging. Dette innebærer for eksempel: innstilling av PIN-koden gir samtidig alle rettigheter til rengjørings PIN koden, men ikke rettigheter til avregnings PIN kode. Dersom det ikke er tildelt PIN-koder, er området tilgjengelig uten PIN-kode. Hvis et nivå beskyttes med PIN-kode, får ingen tilgang uten PIN-kode. Rengjørings PIN kode Etter inntasting av gyldig PIN tilgang til: Pleie Innstillings PIN kode Etter inntasting av gyldig PIN tilgang til: Pleie Innstilling av melk og skum Tidsurprogram Innstillinger (drikk, generelt, diverse) Innstilling av melk og skum på Steam Milk-knappene via PIN-tilgang på nivået Telleverk. Avregnings PIN kode Etter inntasting av gyldig PIN tilgang til: Pleie PIN-beskyttet på/av-knapp Innstilling av melk og skum Tidsurprogram Innstillinger (drikk, generelt, diverse) PIN-rettigheter, tildeling av tilgangskontroll Avregning av drikker Rengjøring Innstillinger Avregning 35

36 Programvare Tidsur 3.10 Tidsur Klokkeslett / dato Aktuelt klokkeslett og dato stilles inn her. Klokkeslett/dato Tidsurstatus Info om tidsurtilstand. Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: inaktiv aktiv inaktiv Tidsurets koblingstider er aktive. Tidsurets koblingstider blir ikke utført. Tidsuroversikt og innstilling av tidsur Oversikt over alle inn- og utkoblingstider Tidsuroversikt Tidsur Tidsuroversikt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 04:00 20:00 06:00 07:00 08:00 07:00 18:00 07:00 18:00 07:00 16:00 07:00 20:00 07:00 21:00 09:00 10:00 11:00 10:00 20:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Detaljvisning for aktuell dag Omkobling fra dags- og ukeoversikt. Dagsoversikten viser dataene for den aktuelle dagen. 36

37 Programvare Tidsur Innstilling av tidsurkoblingstider Velg en enkelt dag eller dager. Innstilling av inn- og utkoblingstid. Tidene stilles inn for alle valgte dager. Etter bekreftelse vises en ukeoversikt over de innstilte koblingstidene. De enkelte tidene kan endres fritt i denne ukelisten. Tastelayout Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: inaktiv aktiv Tastelayouter kan automatisk tilordnes via tidsuret. For eksempel selvbetjening fra kl. 21:00 til kl. 06:00. Oversikt over tastelayout Her vises en oversikt over tidsurinnstillingene for tastelayout. Innstillingene kan endres direkte i oversikten. Oversikt over tastelayout Minimumstiden for visning av en tastelayout er 30 minutter Tidsur Oversikt over tastelayout Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 21:00 06:00 21:00 06:00 21:00 06:00 21:00 06:00 21:00 06:00 22:00 SB SB SB SB SB 23:00 37

38 Programvare System 3.11 System Melk og skum De sentrale, generelle verdiene for melk og melkeskum kan stilles inn her. Disse verdiene gjelder for alle eksisterende oppskrifter. Hvis spesielle verdier for melk og melkeskum stilles inn i oppskriften, gjelder de fortsatt og kan ikke endres. Temperatur på melkereservoar Temperaturen på melkereservoaret legges inn her. Ved bruk av Cup&Cool f.eks. < 8 C. Melk og skum Mulig med valgfri Cup&Cool med temperaturovervåking. Skumandel varmt skum Alternativer: svært lite, lite, middels, mye, svært mye. Standardverdi: lite Skuminnhold kaldt skum Alternativer: svært lite, lite, middels, mye, svært mye. Standardverdi: mye Belysning Fargen på belysningen stilles inn her. Still inn ønsket farge via trekanten i fargesirkelen. Fargen kan også stilles inn og justeres via RGB-verdiene. Dessuten finnes alternativene: Fargeveksling langsom Fargeveksling normal Fargeveksling rask Av Den aktuelle innstillingen vises umiddelbart. Belysning 38

39 Programvare System Belysning ved driftsberedskap Driftsfarge beholder (tilleggsutstyr) Driftsfarge sider Hendelsesdisplay (melding) Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: inaktiv For eksempel meldingen Tom for bønner. aktiv Belysningen under en melding kan stilles inn. Belysning ved meldinger (hendelse) Hendelsesfarge beholder (tilleggsutstyr) Hendelsesfarge sider Lysstyrke på display Lysstyrke på display stilles inn her. Lysstyrke på display Kalibrering av berøringsdisplay Kalibrer berøringsdisplay på nytt. Berøringskalibrering 39

40 Programvare Språk Vannfilter Alternativer: aktiv inaktiv Vannfilter Standardverdi: inaktiv aktiv Vannfilter er tilgjengelig. Det spørres om rekkevidde og vannhardhet. Filterrekkevidde Filterrekkevidden angis her i liter. Målt vannhardhet Målt vannhardhet i dkh angis her. Maskinutstyr Bare til service. Maskinutstyr 3.12 Språk Språket på displayet stilles inn her. De tilgjengelige språkene vises på engelsk. 40

41 Programvare USB 3.13 USB Datautveksling er mulig via USB-porten. USB-porten er plassert oppe på baksiden av betjeningsluken, bak et deksel. Last inn oppskrifter Lagrede oppskrifter lastes her. Last inn oppskrifter Last inn koppsymboler Last inn koppsymboler Lagre oppskrifter Eksporter oppskrifter til USB. Lagre oppskrifter Eksporter teller Tellerne blir her eksportert til en CSV-fil. Eksporter teller HACCP-eksport De utførte rengjøringene blir logget og eksporteres her som HACCP-dokumentasjon. Sikkerhetskopiering Innstilte data som maskindata, drikkedata osv. lagres her. HACCP-eksport Sikkerhetskopiering Last inn data Innstilte data som maskindata, drikkedata osv. lastes inn her. (Kan beskyttes med en PIN-kode.) Fastvareoppdatering Bare til service. Last inn data Fastvareoppdatering 41

42 Pleie Sikkerhetsanvisninger, pleie 4 Pleie 4.1 Sikkerhetsanvisninger, pleie Regelmessig rengjøring er en forutsetning for problemfri drift av kaffemaskinen og optimal kaffekvalitet. Helsefare / hygiene Melk er svært ømfintlig. I melkesystemet kan det dannes helseskadelige bakterier. > > Rengjør melkesystemet daglig. > > For kaffemaskiner uten Plug&Clean må det 1x daglig også utføres en manuell rengjøring av kombiutløpet etter arbeidsdagen. > > For kaffemaskiner med Plug&Clean må det 1x ukentlig også utføres en manuell rengjøring av kombiutløpet etter arbeidsdagen. > > Bytt melkeslangen regelmessig. > > Overhold alle hygieneanvisninger. > > Følg HACCP-konseptet. Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 Helsefare / hygiene I en kaffemaskin som ikke er i bruk, kan det dannes og spres bakterier. > > Før og etter pauser i driften på flere dager, må alle typer rengjøring utføres. Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 Helsefare / hygiene Alle rengjøringsmidler er perfekt tilpasset rengjøringsprogrammene. > > Bruk kun WMF rengjørings- og avkalkingsmidler. Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 42

43 Pleie Sikkerhetsanvisninger, pleie Helsefare / fare for hudirritasjon og skålding Under rengjøringen flyter varm rengjøringsvæske ut av kombiutløpet. Den varme væsken kan irritere huden og varmen skaper fare for skålding. > > Grip aldri under utløpene under rengjøringen. > > Sørg for at ingen drikker rengjøringsvæske. Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 43

44 Pleie Oversikt rengjøringsintervaller 4.2 Oversikt rengjøringsintervaller Pleie Daglig Ukentlig Regelmessig Automatisk Rengjøringsprogrammer Systemrengjøring x (Standard/ Plug&Clean / Active Milk) x x Mikserskylling Melkesystemskylling x x Skummerskylling Manuelle rengjøringer Rengjøringsprogrammer w fra side 45 x Rengjør betjeningsluke (CleanLock) w side 49 x Rengjør grutbeholderen w side 49 x Rengjør dryppskålen w side 50 x Rengjør huset w side 50 x Manuell rengjøring av melkesystem, standard w side 51 x Manuell rengjøring av melkesystem, Plug&Clean w side 48 x Manuell rengjøring av melkesystem, Active Milk w side 48 (x) x Rengjør mikser * w side 53 x Rengjør bønnebeholder w side 54 x Rengjør pulverbeholderen * w side 55 Daglig = Minst én gang daglig, og ved behov Ukentlig = Ukentlig rengjøring Regelmessig = Regelmessig, ved behov Automatisk = Automatisk prosess (x) = Daglig, ved behov * = Tilleggsutstyr (avhengig av utstyr) 44

45 Pleie Rengjøringsprogrammer 4.3 Rengjøringsprogrammer Systemrengjøring Systemrengjøringen er et automatisk rengjøringsprogram og rengjør med en WMF rengjøringstablett kaffesystemet i kaffemaskinen. En melkesystemskylling og mikserskylling er del av systemrengjøringen. Total varighet ca. 10 minutter. Helsefare / fare for hudirritasjon og skålding Under rengjøringen strømmer det rengjøringsvæske og varmt vann ut av kombiutløpet og varmtvannsutløpet. Den varme væsken kan irritere huden og varmen skaper fare for skålding. > > Grip aldri under utløpene under rengjøringen. > > Sørg for at ingen drikker rengjøringsvæske. Instruksjon som animasjon w Kaffemaskin w Hovedmeny w Pleie w Instruksjoner Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 Skyv alltid koppebordet til en middels posisjon før rengjøringsprogrammet starter. Merknad Rengjøringsprogrammet gjennomfører systemrengjøringen trinnvis via displayet. Følg meldingen. Tips 45

46 Pleie Rengjøringsprogrammer Systemrengjøring, standard Starte Hent menyen Pleie Trykk på Rengjøringsprogrammer Trykk på Systemrengjøring Det spørres: "Slå av etter rengjøringen?" Ved bekreftelse Ja slår kaffemaskinen seg av etter rengjøringen. Ved bekreftelse Nei forblir kaffemaskinen påslått etter rengjøringen. Velg ønsket alternativ Følg angivelsene på displayet Under rengjøringen kan det forekomme at en liten mengde skyllevann kommer inn i grutbeholderen. Dette er ingen feil. Systemrengjøring, Plug&Clean Systemrengjøring for kaffemaskiner med Plug&Clean brukes til å rengjøre Plug&Clean-adapteren. Starte Velg pleieprogram Trykk på Rengjøringsprogrammer Trykk på Systemrengjøring Følg angivelsene på displayet Systemrengjøring: Active Milk Systemrengjøring for kaffemaskiner med Active Milk brukes til å rengjøre den spesielle, blå rengjøringsadapteren. Starte Velg pleieprogram Trykk på Rengjøringsprogrammer Trykk på Systemrengjøring Følg angivelsene på displayet 46

47 Pleie Rengjøringsprogrammer Mikserskylling Helsefare / fare for skålding Under skyllingen flyter varmt skyllevann ut av kombiutløpet. > > Grip aldri under utløpene under skylling. Mikserskylling kan startes individuelt. Velg pleieprogram Trykk på Rengjøringsprogrammer Trykk på Mikserskylling Følg angivelsene på displayet Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 Instruksjon som animasjon w Kaffemaskin w Hovedmeny w Pleie w Instruksjoner Melkesystemskylling Helsefare / fare for skålding Under skyllingen flyter varmt skyllevann ut av kombiutløpet. > > Grip aldri under utløpene under skylling. Melkesystemskylling kan startes individuelt. Dette er nyttig dersom det er lange pauser mellom levering av drikker med melk. Melkesystemskyllingen skyller melkeslangen med melkedysene og kombiutløpet. Velg pleieprogram Trykk på Rengjøringsprogrammer Trykk på Melkesystemskylling Følg angivelsene på displayet Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 Instruksjon som animasjon w Kaffemaskin w Hovedmeny w Pleie w Instruksjoner 47

48 Pleie Oversikt rengjøring av melkesystemet Skummerskylling Helsefare / fare for skålding Under skyllingen flyter varmt skyllevann ut av kombiutløpet. > > Grip aldri under utløpene under skylling. Skummerskylling kan startes individuelt. Skummerskyllingen kan også gjøres automatisk. Den startes automatisk etter en viss tid etter siste levering av en drikk med melk. Før automatisk start av skummeren kan det høres en lydalarm. Ved aktivert skummerskylling må leverte drikker ikke bli stående under kombiutløpet. Velg pleieprogram Trykk på Rengjøringsprogrammer Trykk på Skummerskylling Følg angivelsene på displayet Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 Aktiver skummerskyllesignal w Brukervalg side 30 Instruksjon som animasjon w Kaffemaskin w Hovedmeny w Pleie w Instruksjoner 4.4 Oversikt rengjøring av melkesystemet Melkesystem Automatiske rengjøringsprogrammer w side 45 Manuell rengjøring av melkesystem w side 51 Standard Plug&Clean Active Milk Automatisk skummerskylling x x x Automatisk mikserskylling x x x Systemrengjøring, standard x Systemrengjøring, via Plug&Clean-adapter x Systemrengjøring, med rengjøringsbeholder x Daglig, manuell rengjøring av melkesystem x Ukentlig, manuell rengjøring av melkesystem x x 48

49 Pleie Manuelle rengjøringer 4.5 Manuelle rengjøringer Rengjør betjeningsluke (CleanLock) Trykk på CleanLock, deretter begynner en 15-sekunders nedtelling. Deretter kan berøringsdisplayet rengjøres. 15 sekunder etter siste berøring aktiveres berøringsskjermen igjen. Fare for skålding Det er fare for personskader hvis levering av en drikk utløses ved et uhell. > > Sperr alltid berøringsdisplayet før rengjøring med "CleanLock" Bestillingsnumre for WMF pleieprogram w Tilbehør og reservedeler side 74 Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 Det er fare for at det oppstår riper eller skrammer under rengjøringen. > > Bruk ikke skurepulver eller lignende. > > Bruk ikke aggressive rengjøringsmidler. > > Bruk myke kluter til rengjøring. VIKtig Overhold kapittelet Mangelansvar w fra side Rengjør grutbeholderen (grutkanal, tilleggsutstyr) Tøm grutbeholderen og skyll den under rennende drikkevann Rengjør med en fuktig klut Tørk grutbeholderen og sett den tilbake på plass 49

50 Pleie Manuelle rengjøringer Rengjør dryppskålen Fare for skålding Det kan være varme væsker i dryppskålen. Dersom koppeborddryppskålen ikke låses riktig, for eksempel etter rengjøring, oppstår forbrenningsfare fra varme væsker. > > Vær forsiktig når du beveger dryppskålen. > > Sett den inn igjen slik at det ikke oppstår lekkasjer. > > Sørg alltid for riktig plassering av koppeborddryppskålen. Løsne sperren nederst til høyre på dryppskålen på koppebordet [1] Trekk av dryppskålen på koppebordet [1] Ta ut dryppskålen [2] Rengjør begge dryppskålene grundig Skyll deretter dryppskålene med rent drikkevann Tørk dryppskålene og sett den tilbake på plass Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side Rengjør huset Det er fare for at det oppstår riper eller skrammer under rengjøringen. > > Bruk ikke skurepulver eller lignende. > > Bruk ikke aggressive rengjøringsmidler. > > Bruk myke kluter til rengjøring. For pleie av metallpaneler (matt overflate) anbefaler vi WMF Purargan. VIKtig Overhold kapittelet Mangelansvar w fra side Under kaffemaskinen Ta ut og rengjør oppsamlingskaret Tørk under kaffemaskinen med en fuktig klut 50

51 Pleie Manuelle rengjøringer Manuell rengjøring av melkesystem Fare for skålding Det er fare for personskader hvis levering av en drikk utløses ved et uhell. > > Slå alltid av kaffemaskinen før rengjøringen. > > Trekk ut støpselet. Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 Instruksjon som animasjon w Kaffemaskin w Hovedmeny w Pleie w Instruksjoner Trekk i spaken til høyre ved siden av kombiutløpet Ta av det løsnede kombiutløpet Trekk ut melkeslangen fra melkebeholderen og løsne den fra kombiutløpet Løsne mikserslangen (hvis den finnes) Bland 5 ml WMF spesialrengjøringsmiddel med 0,5 liter varmt drikkevann Helseskadelig ved kontakt med øyne Ved kontakt med øynene kan WMF rengjøringsmiddelet til melkesystemet forårsake alvorlige øyeskader. > > Sørg for at rengjøringsmiddelet til melkesystemet aldri kommer i kontakt med menneskers eller dyrs øyne. Ta kombiutløpet fra hverandre Stikk en ende av melkeslangen ned i rengjøringsløsningen Stikk hele lengden av resten av melkeslangen ned i rengjøringsløsningen Denne prosedyren hindrer at det blir sittende luftblærer i melkeslangen. Legg delene til kombiutløpet i spesialrengjøringsmiddelet (3 deler) Alle deler må være fullstendig dekket med rengjøringsløsningen. Etter 5 timer rengjøres alle delene grundig med en børste Skyll kombiutløpet og melkeslangen ekstra grundig med rent drikkevann Skyll mikserslangen grundig (hvis den finnes) Sett inn mikserslangen Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 51

52 Pleie Manuelle rengjøringer Sett sammen kombiutløpet Sett inn kombiutløpet Sett på melkeslangen Rengjør damputløpet Forbrenningsfare / fare for skålding Under levering av drikker og damp kommer det ut varm væske fra utløpene. Da blir de tilgrensende overflatene og utløpene varme. > > Grip ikke inn under utløpene under levering av drikker eller damp. > > Berør ikke utløpene kort tid etter levering. > > Plassér alltid et egnet drikkekar under utløpet under levering. Daglig Bland 5 ml rengjøringsmiddel med 0,5 l lunkent vann i en høy beholder Stikk dampdysen ned i rengjøringsløsningen og trykk kort på dampknappen eller en Auto Steam-knapp Innvirkningstid: 30 minutter Rengjør med en børste Skyll grundig med vann Trykk på dampknapp Dampen frigjør hullene i dampdysen for oppløste melkerester og fjerner rester av rengjøringsmiddel. Ukentlig Skru av dampdysen Sett inn dampdysen i rengjøringsløsning i minst 5 timer Rengjør med en børste Skyll grundig med rent vann Skru dampdysen på Auto Steam-utløpet Stikk dampdysen ned i en beholder med rent vann Trykk kort på en Auto Steam-knapp Tørk av damputløpet med en fuktig klut Forsiktig 52

53 Pleie Manuelle rengjøringer Rengjør mikser Avhengig av benyttet pulvertype kan hyppigere rengjøring være nødvendig. Instruksjon som animasjon w Kaffemaskin w Hovedmeny w Pleie w Instruksjoner Skyv betjeningsluken oppover Dra av melkeslangen mellom mikseren og kombiutløpet Åpne tappen på bajonettlåsen under mikserbegeret mot urviseren Mikserbegeret løsnes fra sperren. Propellen i mikseren er nå synlig. Rengjør propellen med en klut Demonter det todelte mikserbegeret Rengjør begge delene til mikserbegeret og mikserslangen under rennende, varmt drikkevann La alle delene bli helt tørre Ved tilbakemontering skal samtlige åpninger peke i samme retning. Sett inn mikserbegeret Lukk den grønne tappen på bajonettlåsen med urviseren Stikk mikserslangen tilbake igjen på stussene til mikserbegeret og kombiutløpet Fare for skålding Dersom mikserslangen ikke er ordentlig festet, kan varmt vann eller varm pulverdrikk lekke ut utilsiktet > > Fest alltid mikserslangen godt Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 53

54 Pleie Manuelle rengjøringer Rengjør bønnebeholder Bønnebeholderen kan rengjøres ved behov og med jevne mellomrom. Anbefaling: månedlig. Fare for personskader Spesielt langt hår kan bli fanget i kvernhodet og deretter bli trukket inn i kaffemaskinen. > > Beskytt alltid håret med et hårnett før du fjerner bønnebeholderen. Forsiktig Klemfare / fare for personskader I kaffemaskinen er det bevegelige deler som kan skade hendene. > > Slå alltid av kaffemaskinen og trekk ut støpselet før du griper inn i kaffekvernen eller i åpninger på trakteenheten. Forsiktig > > Rengjør aldri bønnebeholderen i oppvaskmaskin. Skyv betjeningsluken oppover Bak betjeningsluken på høyre side er på/av-knappen. Trykk på på/av-knappen til kaffemaskinen slås av Trekk ut støpselet Vri og åpne sperringen av bønnebeholderen mot urviseren med universalverktøyet Ta ut bønnebeholderen oppover Tøm bønnebeholderen helt og vask den grundig med en fuktig klut La bønnebeholderen tørke fullstendig Fyll bønnebeholderen igjen og sett den på plass Lukk sperren igjen med universalverktøyet ved å dreie med urviseren Roter låsen 90 Viktig 54

Brukerhåndbok. Kaffemaskin. Norsk 01.01.001

Brukerhåndbok. Kaffemaskin. Norsk 01.01.001 Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 01.01.001 Typeserie 1910 33 4028 1090 12.2014 Presentasjon og generell informasjon Vi gratulerer med kjøpet av WMF kaffemaskin. Kaffemaskinen WMF 5000 S er en helautomatisk

Detaljer

coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 01.01.001

coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 01.01.001 coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 01.01.001 Typeserie 1900 33 2675 8090 01.2014 Presentasjon og generell informasjon Vi gratulerer med kjøpet av WMF kaffemaskin. Kaffemaskinen WMF

Detaljer

coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 04.07.001

coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 04.07.001 coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 04.07.001 Typeserie 8400 33 2413 0090 10.2011 Presentasjon og generell informasjon Vi gratulerer med kjøpet av WMF kaffemaskinen. Kaffemaskinen

Detaljer

coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 01.01.001

coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 01.01.001 coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 01.01.001 Typeserie 1300 bestillingsnummer 33 2467 5090 utgave 05.2009 Presentasjon og generell informasjon Vi gratulerer med kjøpet av WMF kaffemaskinen.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

coffee wakes up the world Brukermanual Kaffemaskin Norsk 02.01.001 Typeserie 8400 33 2413 0090 09.07

coffee wakes up the world Brukermanual Kaffemaskin Norsk 02.01.001 Typeserie 8400 33 2413 0090 09.07 coffee wakes up the world Brukermanual Kaffemaskin Norsk 02.01.001 Typeserie 8400 33 2413 0090 09.07 Presentasjon og generell informasjon Vi gratulerer med kjøpet av denne WMF kaffemaskinen. Du vil ble

Detaljer

coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 03.00.001 Typeserie 3800 33 2428 8090 08.08

coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 03.00.001 Typeserie 3800 33 2428 8090 08.08 coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 03.00.001 Typeserie 3800 33 2428 8090 08.08 Presentasjon og generell informasjon Vi gratulerer med kjøpet av WMF kaffemaskinen. Du vil ble overbevist

Detaljer

coffee wakes up the world Brukermanual Kaffemaskin Norsk 02.01.001

coffee wakes up the world Brukermanual Kaffemaskin Norsk 02.01.001 coffee wakes up the world Brukermanual Kaffemaskin Norsk 02.01.001 Typeserie 8400 33 2413 0090 05.2009 Presentasjon og generell informasjon Vi gratulerer med kjøpet av denne WMF kaffemaskinen. Du vil ble

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

coffee wakes up the world Brukerveiledning Kaffemaskin Norsk 03.05.001

coffee wakes up the world Brukerveiledning Kaffemaskin Norsk 03.05.001 coffee wakes up the world Brukerveiledning Kaffemaskin Norsk 03.05.001 Serie 1400 Bestel-Nr. 33 2323 2090 Versjonausgabe 04.2009 Presentasjon og generelt Vi gratulerer med kjøpet av WMF kaffemaskinen.

Detaljer

Kort instruks for Spectra S

Kort instruks for Spectra S Kort instruks for Spectra S Les bruker instruksene og kapittelet om sikkerhetsinstrukser før du tar i bruk maskinen. Behold disse instruksene nær maskinen. Innhold Fremgangsmåte. 2 Hvordan fylle på Spectra

Detaljer

RENGJØRINGS- MANUAL WMF 1500S

RENGJØRINGS- MANUAL WMF 1500S RENGJØRINGS- MANUAL WMF 1500S RENGJØRINGSFOLDER www.chacqwanorge.no 1 3 2 1 1 12 4 11 3 5 6 10 7 9 13 8 14 22 Espresso Cappuccino Café Crème Latte Macchiato KAFFEMASKINENS KOMPONENTER 1 2 3 Beholder for

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

BRUKERVEILEDNING K AFFEMASKIN NORSK TYPESERIE 1400 BESTILLINGS-NR. 33 0914 7090 VERSJONAUSGABE 06.06 03.00.001

BRUKERVEILEDNING K AFFEMASKIN NORSK TYPESERIE 1400 BESTILLINGS-NR. 33 0914 7090 VERSJONAUSGABE 06.06 03.00.001 BRUKERVEILEDNING K AFFEMASKIN NORSK 03.00.001 TYPESERIE 1400 BESTILLINGS-NR. 33 0914 7090 VERSJONAUSGABE 06.06 Generell presentasjon Vi gratulerer med kjøpet av kaffemaskinen. Du vil ble overbevist av

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Essence. Bruksanvisning

Essence. Bruksanvisning Essence Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhet 2 1.1 Sikkerhetsrisikoer 2 1.2 Sikkerhet og advarsler 2 1.3 og direktiver 2 2 Beskrivelse av automaten 3 2.1 Generelt 3 2.2 Maskinens innside og

Detaljer

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 729 930 Transportemballasje

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon... 4 Oversikt over maskinen... 7 Betjeningspanel og display... 8 Pakke ut og sette opp maskinen... 10 Forberede maskinen...

Sikkerhetsinformasjon... 4 Oversikt over maskinen... 7 Betjeningspanel og display... 8 Pakke ut og sette opp maskinen... 10 Forberede maskinen... INNHOLD Sikkerhetsinformasjon...................................... 4 Oversikt over maskinen..................................... 7 Betjeningspanel og display.................................. 8 Pakke

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Espresso-/kaffemaskin Rustfritt stål CT 636LES1

Espresso-/kaffemaskin Rustfritt stål CT 636LES1 svart/stål 28439 kr* CT 636LEW1 hvit 28439 kr* *Veiledende pris Miljøgebyr på 12 kr eks. mva. er inkludert. Produktegenskaper Viktigste egenskaper k automilkclean: automatisk rengjøring av melkesystemet

Detaljer

RENGJØRINGS- MANUAL CHAQWA BEAN-TO-CUP CINO GRANDE. Kundeservice : Teknisk Service: RENGJØRINGSFOLDER

RENGJØRINGS- MANUAL CHAQWA BEAN-TO-CUP CINO GRANDE. Kundeservice : Teknisk Service: RENGJØRINGSFOLDER RENGJØRINGS- MANUAL CHAQWA BEAN-TO-CUP CINO GRANDE RENGJØRINGSFOLDER HVORDAN SKAL RENGJØRINGMANUALEN BRUKES? Rengjøringsmanualen er til for å hjelpe med det obligatoriske vedlikeholdet av CHAQWA Bean-to-cup.

Detaljer

BRUKSANVISNING (Touchscreen)

BRUKSANVISNING (Touchscreen) BRUKSANVISNING (Touchscreen) U_NO Din forhandler Rev. 111003 1. INNHOLDSFORTEGNELSE. CQube Touchscreen 1. Innholdsfortegnelse side 2 2. Generelt / Beskrivelse: 3 3. Driftsmodus 4 4. Energisparemodus 5

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 022 640 Transportemballasje

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Innbyggings-kaffemaskin CVA 6431 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 729 920 Transportemballasje

Detaljer

Sikkerhet. Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet.

Sikkerhet. Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet. Innledning Takk for at du valgte vår kaffemaskin. Vi håper du får mye moro med dette nye apparatet. Bruk et par minutter til å lese denne bruksanvisningen. Man unngår på denne måten å la farlige situasjoner

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Symboler som brukes i disse instruksjonene De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene. Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet. Forsiktig!

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET N Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultater og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET Disse ordene

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning

3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning 3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning Merk: I vannbeholderen (til den vanlige kaffetrakteren) bak på høyre side av maskinen ligger det diverse tilbehør til espresso-/cappuccinomaskinen. Viktige sikkerhetsanvisninger

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETINFORMASJON

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETINFORMASJON NO Les denne bruksanvisningen nøye før apparatet blir installert og tas i bruk. Kun på denne måten kan man oppnå optimale resulteter og maksimal sikkerhet BESKRIVELSE AV APPARATET (se figur på s. 3) De

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

RENGJØRINGS- MANUAL CQUBE. Kundeservice: Teknisk Service: RENGJØRINGSFOLDER.

RENGJØRINGS- MANUAL CQUBE. Kundeservice: Teknisk Service: RENGJØRINGSFOLDER. RENGJØRINGS- MANUAL CQUBE 800 41 820 RENGJØRINGSFOLDER HVORDAN SKAL RENGJØRINGSMANUALEN BRUKES? Rengjøringsmanualen er laget for å forenkle det nødvendige vedlikeholdet av WMF 1500s. Instruksjoner for

Detaljer

innhold SIKKERHET... 79 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...79 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL... 79

innhold SIKKERHET... 79 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...79 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL... 79 innhold INTRODUKSJON... 79 Symboler som brukes i disse instruksjonene...79 Bokstaver i parentes...79 Problemer og reparasjoner...79 SIKKERHET... 79 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...79 BRUK I SAMSVAR

Detaljer

Clatronic kaffe/espressoautomat

Clatronic kaffe/espressoautomat Clatronic kaffe/espressoautomat Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

ORIGINAL LINE M BRUKERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Maskiner med manuell vannfylling UM_NO Part No.: 1764087_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Generell

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Espresso-/kaffemaskin Hvit CT 636LEW1

Espresso-/kaffemaskin Hvit CT 636LEW1 hvit/stål 29 099 kr* *Veiledende pris Miljøgebyr på 14 kr eks. mva. er inkludert. Produktegenskaper Viktigste egenskaper k automilkclean: automatisk rengjøring av melkesystemet med damp etter hver bruk.

Detaljer

Beskrivelse. Tekniske egenskaper. Strømforbruk: Kapasitet vannbeholder: Ledningens lengde:

Beskrivelse. Tekniske egenskaper. Strømforbruk: Kapasitet vannbeholder: Ledningens lengde: Beskrivelse av apparatet (side 3 - A ) A1. Hylle for kopper A2. Kobling melkebeholder/vannuttak A3. Hovedbryter ON/OFF A4. Tilkobling av strømledning A5. Uttak kjele/trakteenhet A6. Posisjon vannbeholder

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Innbyggings-kaffemaskin CVA 6405 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

!"#$%&'(()*%+,%) "#$ '()-%')%) $'!#./()$(0 "#$&!#12)3"4& "!5#%!"'()0!%5$) ()-6)3(#1()3"78& /43!.39!/:04% &6;55741+!&%#+(

!#$%&'(()*%+,%) #$ '()-%')%) $'!#./()$(0 #$&!#12)34& !5#%!'()0!%5$) ()-6)3(#1()378& /43!.39!/:04% &6;55741+!&%#+( OptiFresh Bean Touch 1.2.1 Klassifisering av sikkerhetsskilt 1.2.2 dvarsel, forsiktig og merk 1.5.1 Dørbryter 1.5.2 Sikkerhetsanordning for temperatur B 1.5.3 På/av-bryter 1.5.4 Display 1.6.1 Generelle

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Innbyggings-kaffemaskin CVA 6805 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Innbyggings-kaffemaskin med fast vanntilkobling CVA 4085 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

HD8841 HD8842 BRUKERVEILEDNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskin 4000-serien. Må leses nøye før du bruker maskinen.

HD8841 HD8842 BRUKERVEILEDNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskin 4000-serien. Må leses nøye før du bruker maskinen. Superautomatisk espressomaskin 4000-serien 09 BRUKERVEILEDNING Må leses nøye før du bruker maskinen. HD8841 HD8842 09 Norsk NO Registrer produktet ditt og få assistanse på www.philips.com/welcome 2 NORSK

Detaljer

HD8847 HD8848 BRUKERVEILEDNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskin 4000-serien. Må leses nøye før du bruker maskinen.

HD8847 HD8848 BRUKERVEILEDNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskin 4000-serien. Må leses nøye før du bruker maskinen. Superautomatisk espressomaskin 4000-serien 09 BRUKERVEILEDNING Må leses nøye før du bruker maskinen. HD8847 HD8848 09 Norsk NO Registrer produktet ditt og få assistanse på www.philips.com/welcome 2 NORSK

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Innhold. SIKKERHET... 91 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...91 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL. 92 BRUKSANVISNING... 92

Innhold. SIKKERHET... 91 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...91 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL. 92 BRUKSANVISNING... 92 Innhold INTRODUKSJON... 91 Symboler som brukes i disse instruksjonene...91 Bokstaver i parentes...91 Problemer og reparasjoner...91 SIKKERHET... 91 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...91 BRUK I SAMSVAR

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

- Installasjon og Service Guide

- Installasjon og Service Guide INSTALLASJON 1) PLASSER MASKINEN PÅ ET STABILT OG FLATT UNDERLAG 2) MÅ IKKE PLASSERES I DIREKTE SOLLYS ELLER VED VARMEKILDER 3) DET BØR VÆRE CA. 80 MM ÅPNING PÅ BAKSIDEN AV MASKINEN OG 20 MM PÅ SIDENE

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

GIGA X7c Professional: Spesifikasjoner

GIGA X7c Professional: Spesifikasjoner GIGA X7c Professional: Spesifikasjoner Jura standarder Variabel bryggenhet 5 16 g Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S. ) Intelligent forvarming Aktiv overvåkning av kaffebønnene. Energi spare

Detaljer

Portafilter-espressomaskin Bruksanvisning. Espressoautomat ES 70

Portafilter-espressomaskin Bruksanvisning. Espressoautomat ES 70 Portafilter-espressomaskin Bruksanvisning Espressoautomat ES 70 1 Forberedelse / Preparation 1 2 3 4 POWER COFFEE MANUAL 5 6 7 8 POWER COFFEE POWER COFFEE Espressobrygning / Making the espresso 1 2 3 4

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

TEA CATER BRUKERMANUAL. UM_NO Part No.: 1764119_01

TEA CATER BRUKERMANUAL. UM_NO Part No.: 1764119_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764119_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Generell funksjonsbeskrivelse...5 OVERSIKT

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX PE3811-M http://no.yourpdfguides.com/dref/3860460

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX PE3811-M http://no.yourpdfguides.com/dref/3860460 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 NORSK Rettetang i pro 230 steam I pro 230 steam fra BaByliss er en rettetang med damp og svært høy temperatur, som er spesielt

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

INNHOLD. Sikkerhet...68 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon... 68

INNHOLD. Sikkerhet...68 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon... 68 INNHOLD Innledning...68 Symboler som brukes i disse instruksjonene... 68 Bokstaver i parentes... 68 Problemer og reparasjoner... 68 Sikkerhet...68 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon... 68 bruk i samsvar

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0115 Innhold Innhold... 1 Innledning... 3

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk

coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 01.01.001 Typeserie 2000 Bestillingsnummer 33 2510 0090 Utgave 03.2010 Presentasjon og generell informasjon Vi gratulerer med kjøpet av WMF kaffemaskinen.

Detaljer

ORIGINAL LINE A BRUKERMANUAL

ORIGINAL LINE A BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Maskiner med automatisk vannfylling UM_NO Part No.: 1764080_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Generell

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EC 2000. B http://no.yourpdfguides.com/dref/3389799

Din bruksanvisning DELONGHI EC 2000. B http://no.yourpdfguides.com/dref/3389799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

NOR. NOR Gebruiksaanwijzing. Réf: ROMEO/V1/Aug04

NOR. NOR Gebruiksaanwijzing. Réf: ROMEO/V1/Aug04 NOR Sikkerhetsanvisninger..................... 2 Deler og brytere......................... 2 Viktig informasjon....................... 3 Førstegangsbruk......................... 3 Tilberedning av kaffe.....................

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Sikkerhet... 70. tilberedelse av varmt vann... 77 Tilberedelse...77 Endring av mengde...78. Bruk i samsvar med tiltenkt formål. 71

Sikkerhet... 70. tilberedelse av varmt vann... 77 Tilberedelse...77 Endring av mengde...78. Bruk i samsvar med tiltenkt formål. 71 Innhold Innledning... 70 Symboler som brukes i disse instruksjonene...70 Bokstaver i parentes...70 Problemer og reparasjoner...70 Sikkerhet... 70 Bruk i samsvar med tiltenkt formål. 71 Bruksanvisning...

Detaljer

coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk

coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 01.01.01 Typeserie 1210 Bestillingsnr. 33 2668 9090 Utgave 06.2014 Presentasjon og generell informasjon Vi gratulerer med kjøpet av WMF kaffemaskin.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EBA63820X http://no.yourpdfguides.com/dref/3887453

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EBA63820X http://no.yourpdfguides.com/dref/3887453 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GIGA X8c Professional: Spesifikasjoner

GIGA X8c Professional: Spesifikasjoner GIGA X8c Professional: Spesifikasjoner Jura standarder Variabel bryggenhet 5 16 g Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S. ) Intelligent forvarming Aktiv overvåkning av kaffebønnene. Energi spare

Detaljer

kaffemaskiner KOLBETRAKTER INSTANT MASKIN CONTAINERTRAKTER TE- OG MELKEVARMER FRISKBRYGGER HELAUTOMATISK KAFFETRAKTER

kaffemaskiner KOLBETRAKTER INSTANT MASKIN CONTAINERTRAKTER TE- OG MELKEVARMER FRISKBRYGGER HELAUTOMATISK KAFFETRAKTER kaffemaskiner KOLBETRAKTER INSTANT MASKIN CONTAINERTRAKTER TE- OG MELKEVARMER FRISKBRYGGER HELAUTOMATISK KAFFETRAKTER KAFFEBØNNER Kaffe er et jordbruksprodukt som trives best i et belte som strekker seg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Innbyggings-kaffemaskin

Bruks- og monteringsanvisning Innbyggings-kaffemaskin Bruks- og monteringsanvisning Innbyggings-kaffemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no NO M.-Nr. 10 213 930 Transportemballasje

Detaljer