coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 00.00.000"

Transkript

1 coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk Typeserie

2 Presentasjon og generell informasjon Vi gratulerer med kjøpet av WMF kaffemaskin. Kaffemaskinen WMF 8000 S er en helautomatisk kaffemaskin til enkeltkopper med espresso, café crème, cappuccino, melkekaffe, latte macchiato, melkeskum og varmt vann. Med pulverbeholderen, som leveres som tilleggsutstyr, kan WMF 8000 S levere varm sjokolade med melk eller melkeskum. Følg brukerhåndboken > > Følg alltid brukerhåndboken nøyaktig, spesielt sikkerhetsanvisningene og kapittelet Sikkerhet. > > Brukerhåndboken må gjøres tilgjengelig for personellet og alle brukere. > > Les brukerhåndboken før bruk. Forsiktig Merk deg tegn og symboler i brukerhåndboken side 8 Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 Livsfare på grunn av elektrisk støt ved manglende overholdelse Inni kaffemaskinen er det livsfarlig på grunn av strøm! > > Åpne aldri huset. > > Løsne aldri skruer og fjern aldri deler av huset. AdVArsel Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 Bruk og installasjon Dersom anvisningene for vedlikehold ikke overholdes, fraskriver vi oss ansvaret for eventuelle skader. > > Følg brukerhåndboken. Tekniske data w fra side 72 Vedlikehold w fra side 58 Viktig 2

3 Innhold 3 Innhold 1 Presentasjon Betegnelse på kaffemaskindelene 6 Display Ordliste Betjening Sikkerhetsanvisninger, betjening Slå på kaffemaskinen Levering av drikker 11 Avbryt drikk Forvalgfelt (tilleggsutstyr) Spesialknapper (tilleggsutstyr) Varmtvannslevering Levering av melk eller melkeskum Koble til melk Standard WMF Cooler, WMF Cup&Cool (tilleggsutstyr) Auto Steam (tilleggsutstyr) Easy Steam Høydejusterbart koppebord 15 Automatisk koppebord (tilleggsutstyr) Bønnebeholder / pulverbeholder Manuell påfylling Grutbeholder Grutkanal gjennom benkeflate (tilleggsutstyr) Slå av kaffemaskinen 18 3 Programvare Oversikt 19 Driftsberedskap Felt på displayet Driftsberedskap Funksjoner hovedmeny Felt menystyring Meldinger på displayet Driftsberedskap 21 Display Driftsberedskap Felt på displayet Driftsberedskap 21 Drikkeknapper Manuelt påfyllingsfelt Varmskyllefelt Baristafelt - kaffestyrke Pleie 22 Rengjøringsprogrammer CleanLock Anvisninger Drikker 23 Generell informasjon Fyllmengde og flere trakteomganger Endre oppskrifter Tekst og bilde Brukervalg 29 Tastelayout Nivåomkobling

4 Innhold Tilordning av knappene Skyllesignal Koffeinfri-faktor Temperaturforvalg varmtvann Melkeskumvalg S M L (tilleggsutstyr) SB-drift Baristafelt Varmskyllefelt Manuell påfylling Forvalg av drikker Avbryt drikk Menyfelt Feilmelding Info 33 Siste trakting Tidsur Service Pleie Protokoll Brukerhåndbok Avregning 34 Teller Salgsenhet Servitøravregning PIN-rettigheter 35 Rengjørings PIN kode Innstillings PIN kode Avregnings PIN kode Tidsur 36 Klokkeslett / dato Tidsurstatus Tidsuroversikt og innstilling av tidsur Detaljvisning for aktuell dag Innstilling av tidsurkoblingstider Tastelayout Oversikt over tastelayout System 38 Melk og skum Belysning Lysstyrke på display Kalibrering av berøringsdisplay Vannfilter Maskinutstyr Språk USB 41 Last inn oppskrifter Last inn koppsymboler Lagre oppskrifter Eksporter teller HACCP-eksport Sikkerhetskopiering Last inn data Fastvareoppdatering

5 Innhold 4 Pleie Sikkerhetsanvisninger, pleie Oversikt rengjøringsintervaller Rengjøringsprogrammer Systemrengjøring Mikserskylling Melkesystemskylling Skummerskylling Oversikt rengjøring av melkesystemet Manuelle rengjøringer Rengjør betjeningsluke (CleanLock) Rengjør grutbeholderen (grutkanal, tilleggsutstyr) Rengjør dryppskålen Rengjør huset Under kaffemaskinen Manuell rengjøring av melkesystem Rengjør damputløpet Rengjør mikser Rengjør bønnebeholder Rengjør pulverbeholderen HACCP-konsept 56 6 Vedlikehold og avkalking Vedlikehold WMF Service 58 7 Meldinger og merknader Meldinger om betjening Feilmeldinger og problemer Feil uten feilmelding 62 8 Sikkerhet Farer for brukeren Farer for kaffemaskinen Beregnet bruk Retningslinjer Driftsansvarliges plikter Garantikrav 71 Vedlegg: Tekniske data 72 Tekniske data kaffemaskin 72 Bruk og installasjon 72 Vedlegg: Tilbehør og reservedeler 76 Indeks 78 5

6 Presentasjon Betegnelse på kaffemaskindelene 1 Presentasjon 1.1 Betegnelse på kaffemaskindelene Display Espresso Cappuccino Café crème Latte macchiato Melk-Choc Melkekaffe 17 Chociatto Skum 21 1/

7 Presentasjon Betegnelse på kaffemaskindelene 1 Bønnebeholder (inntil 4) 2 Pulverbeholder (for eksempel Choc eller topping) (tilleggsutstyr) 3 Manuell påfylling / tablettpåfylling 4 Berøringsdisplay til drikkeknapper og innstillinger 5 Dampknapper (Auto Steam / Easy Steam, tilleggsutstyr) 6 Kombiutløp med integrert melkeskummer 7 Damputløp (tilleggsutstyr) 8 Høydejusterbart koppebord 9 Uttakbar dryppskål med drypprist 10 Grutbeholder 11 Varmtvannsutløp 12 Spesialknapper (varmt vann) 13 Sidebelysning 14 Betjeningsluke 15 På/av-knapp Display Driftsberedskap 16 Drikkeknapper 17 Manuelt påfyllingsfelt 18 Varmskyllefelt 19 Bla frem og tilbake 20 Menyfelt (åpner hovedmenyen) 21 Baristafelt 22 Meldingsfelt 7

8 Presentasjon Betegnelse på kaffemaskindelene Tegn og symboler i brukerhåndboken Sikkerhetsanvisninger, personskader Hvis sikkerhetsanvisningene ikke blir fulgt, kan det ved feil betjening oppstå lette til alvorlige personskader. Sikkerhetsanvisninger, personskader Hvis sikkerhetsanvisningene ikke blir fulgt, kan det ved feil betjening oppstå lette personskader. AdVArsel Sikkerhetsanvisninger Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 Forsiktig Sikkerhetsanvisninger, betjening w side 10 Sikkerhetsanvisninger, pleie w side 42 Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 Elektrisk støt Varm damp Klemfare Varme overflater Sklifare Anvisninger, materielle skader for kaffemaskinen for installasjonsstedet > > Følg alltid brukerhåndboken nøyaktig. Merknad / tips Anvisninger for sikker omgang og tips for enklere betjening. Viktig Overhold kapittelet Mangelansvar w fra side 71 Tekniske data w fra side 72 Merknad Tips Henting av hovedmenyen Trykk på hovedmenyfeltet Hovedmenyen vises. Det finnes flere visningsmuligheter w Hovedmeny. 8

9 Presentasjon Betegnelse på kaffemaskindelene Ordliste Begrep Forklaring Opplistinger, valgmuligheter Tekst i kursiv De enkelte arbeidstrinnene Tilstandsbeskrivelse for kaffemaskinen og/eller forklaring av trinn som utføres automatisk. Barista Choc Decaf Profesjonell kaffetrakter Varm sjokolade Koffeinfri kaffe Forinnsprøytning Kaffen kokes opp kort før traktingen for å løse opp aromastoffene mer effektivt. Grutkanal w Grutkanal benk, side 17 Hovedkran Hovedvannkran, hjørneventil Karbonathardhet Angitt i dkh. Hardheten av vannet er en betegnelse for drikkevannets kalkinnhold. Kombiutløp Standard som dobbeltutløp. Valgfritt mulig som et enkeltutløp. Levering av drikker Levering av kaffe, varmt vann eller choc-drikker Levetid For eksempel: vannfilterets literkapasitet Melkesystem Kombiutløp, melkedyse og melkeslange Miksersystem Hele komponentgruppen, mikser med doserer til pulverdrikker Pressing Automatisk pressing av kaffepulveret før trakting. Pulverdrikker For eksempel Choc eller topping SB-drift Kundeselvbetjening Skylling Mellomrengjøring Tilsetninger Bestanddelene til en oppskrift for en drikk, for eksempel ved siden av kaffe, melk, melkeskum, choc. 9

10 Betjening Sikkerhetsanvisninger, betjening 2 Betjening 2.1 Sikkerhetsanvisninger, betjening Forbrenningsfare / fare for skålding Ved levering av drikker og damp kommer det varme væsker ut av utløpene. Da blir de tilgrensende overflatene og utløpene varme. Dersom koppeborddryppskålen ikke låses riktig, for eksempel etter rengjøring, oppstår forbrenningsfare fra varme væsker. > > Grip ikke inn under utløpene under levering av drikker eller damp. > > Berør ikke utløpene kort tid etter levering. > > Plassér alltid en passende kopp under utløpet før levering av drikken. > > Sørg alltid for riktig plassering av koppeborddryppskålen. Helsefare Bearbeid kun produkter som er egnet til fortæring og bruk med kaffemaskinen. > > Bønnebeholderen og den manuelle påfyllingsåpningen må kun fylles med materialer for beregnet bruk. Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 10

11 Betjening Slå på kaffemaskinen 2.2 Slå på kaffemaskinen Skyv betjeningsluken oppover Bak betjeningsluken på høyre side er på/av-knappen. Trykk på på/av-knappen Kaffemaskinen slås på og oppvarming starter. En automatisk varmskylling starter. Når kaffemaskinen er klar til levering av drikker, viser displayet Driftsberedskap. Kaffemaskinen kan slås på via tidsuret. PIN-tilgangskontroll w PIN-rettigheter side 35 Stille inn tidsutkoblingstider w Tidsur side Levering av drikker Ett trykk på drikkeknappen utløser levering av den innstilte drikken. Belyst knapp = klar til levering Ubelyst knapp = ikke klar til levering /knapp sperret Plasser et drikkekar av egnet størrelse på koppebordet under kombiutløpet Kun med manuelt koppebord: Skyv koppebordet til passende høyde Espresso Café crème Melk-Choc Chociatto Cappuccino Latte macchiato Melkekaffe Skum Tilordning av knappene w Brukervalg side 29 1/2 Trykk på ønsket drikkeknapp Avbryt drikk Trykk nok en gang på drikkeknappen 11

12 Betjening Forvalgfelt (tilleggsutstyr) 2.4 Forvalgfelt (tilleggsutstyr) Avhengig av utførelse er forvalgfelt, f.eks. manuelt påfyllingsfelt eller koffeinfri-felt, tilgjengelig på skjermen. Dette er forvalgfelt som fastsetter ønsket forvalg før valg av drikk med drikkeknappen. 2.5 Spesialknapper (tilleggsutstyr) Espresso Spesialknapper til drikkstørrelsene S og L på betjeningspanelet er tilgjengelige som tilleggsutstyr. Dette er forvalgsknapper som fastsetter ønsket drikkstørrelse Café crème før valg av drikk. Melk-Choc M = innstilt drikkstørrelse, ingen forvalg S = ca. 25 % mindre enn M Chociatto L = ca. 25 % mer enn M 2.6 Varmtvannslevering Plasser et drikkekar av egnet størrelse under varmtvannsutløpet Trykk på varmtvannsknappen Et valg for vanntemperatur vises. Trykk på ønsket vanntemperatur Utløpet skjer avhengig av innstilt doseringstype. Ved doseringstype "dosert" er et mengdeforvalg mulig. Merknad Temperaturforvalget for varmtvannslevering kan slås av. Varmtvannet blir da levert direkte med en forhåndsinnstilt temperatur. 2.7 Levering av melk eller melkeskum Plasser et drikkekar av egnet størrelse under kombiutløpet Trykk på den knappen som er tilordnet melk eller melkeskum Utløpet skjer avhengig av innstilt doseringstype. Koffeinfri Eksempel: manuelt påfyllingsfelt og koffeinfri-felt. 1/2 Cappuccino Latte macchiato Melkekaffe Skum Temperaturforvalg w Brukervalg side 30 Merknad Doseringstype w Fyllmengde side 24 Start-Stopp eller dosert L M S 12

13 Betjening Koble til melk 2.8 Koble til melk Koble melkedysen til melketilkoblingen på melkeskummeren Plasser melkeskummeren i kombiutløpet [1] [2] Legg inn melkeslangen i klemmeventilen [3] Før melkeslangen bakover gjennom gjennomføringen Standard Åpne melkepakningen og still den på venstre side av kaffemaskinen Stikk den melkeslangen inn i melkepakningen Slangen må rekke frem til bunnen av melkepakningen WMF Cooler, WMF Cup&Cool (tilleggsutstyr) Ta ut melkebeholderen fra kjøleskapet Skyv lokket til melkebeholderen bakover Fyll melken i melkebeholderen Sett lokket på beholderen igjen Sett adapteren på melkeslangen inn i koblingen på melkebeholderlokket Skyv melkebeholderen forsiktig bakover Melkeslangen stikkes i adapteren

14 Betjening Auto Steam (tilleggsutstyr) 2.9 Auto Steam (tilleggsutstyr) Melken blir oppvarmet eller skummet opp med Auto Steam-alternativet. Med dampknappen kan melken skummes opp til innstilt skumkvalitet direkte. Alternativt kan det hentes et utvalg av inntil 3 skumkvaliteter. Mulige skumkvaliteter er: standard fin superfin Dessuten finnes det en ekstra melkeknapp med Auto Steam. Melk-knapp Melkeskum Standard Melkeskum Fin Melkeskum Superfin Dampknapp Varme melk eller skumme opp melk Fyll ønsket mengde melk i en høy, slank beholder Beholderen fylles maksimalt halvfull, slik at melken ikke renner over ved oppskummingen. Stikk dampdysen dypt ned i melken Trykk kort på ønsket Auto Steam-knapp Dampen tilføres avhengig av tilordning av Auto Steam-knappen. Damptilførselen avsluttes når innstilt temperatur er oppnådd eller etter at Auto Steam-knappen trykkes på nytt. Tørk av damputløpet med en fuktig klut Tilordning av knappene w Brukervalg side 29 Endring av oppskrifter w Drikker side 25 Forbrenningsfare / fare for skålding Ved innstilt temperatur på 90 C kan melk og skum koke over. > > Fyll beholderen maksimalt halvfull. Forsiktig Tips > > Melken må ikke overopphetes under skummingen, det fører til at melkeskummengden reduseres. Tips 2.10 Easy Steam Med Easy Steam-damputløpet kan drikker varmes opp. 14

15 Betjening Høydejusterbart koppebord 2.11 Høydejusterbart koppebord Skyv koppebordet til optimal leveringshøyde Grip helst koppebordet foran på midten. Underplasseringshøyde inntil 195 mm. Automatisk koppebord (tilleggsutstyr) Kopphøyden blir også lagret sammen med drikkene for det automatiske koppebordet. Før levering av drikken kjører koppebordet automatisk til optimal høyde. Kopphøyde w side Bønnebeholder / pulverbeholder Fyll beholderen om mulig før den blir tom. Fyll beholderen til maksimalt én dags behov, for å ivareta produktenes aroma Fremmedlegemer kan skade kaffekvernen. Slike skader dekkes ikke av garantien. > > Pass på at ingen fremmedlegemer kommer inn i bønnebeholderen. Viktig Overhold kapittelet Mangelansvar w fra side 71 15

16 Betjening Manuell påfylling 2.13 Manuell påfylling Den manuelle påfyllingen befinner seg i midten av kaffemaskindekselet. Manuell påfylling brukes til Andre kaffetyper, f.eks. koffeinfri kaffe Testing av kaffetyper Påfylling av rengjøringstabletter Legg inn kaffepulver eller rengjøringstablett kun etter at melding om dette gis på displayet. Bruk kun malt kaffe i den manuelle påfyllingsåpningen. Bruk ikke vannløselig kaffepulver. Bruk ikke for finmalt kaffe. Viktig Overhold kapittelet Mangelansvar w fra side 71 Tilberedning av kaffepulver via manuell påfylling (tilleggsutstyr) Trykk på forvalgfeltet "Manuell påfylling" Trykk på ønsket drikkeknapp Den manuelle påfyllingen åpnes automatisk. Fyll på ønsket kaffepulvermengde med den lille måleskjeen (maksimalt 16 g) Lukk åpningen for manuell påfylling Valgt drikke blir levert. 16

17 Betjening Grutbeholder 2.14 Grutbeholder Grutbeholderen fanger opp det oppbrukte kaffepulveret. Grutbeholderen har en kapasitet på ca. 70 traktinger. På displayet vises en melding straks grutbeholderen må tømmes. Leveringen av drikker er sperret når grutbeholderen er tatt ut. Skyv koppebordet ned til grunnstilling Ta ut grutbeholderen Tøm grutbeholderen og sett den tilbake på plass Bekreft prosessen på displayet > > I motsatt fall vil beholderen bli overfylt. Kaffemaskinen vil forurenses. Dette kan medføre skader. > > Hvis grutbeholderen ikke kan settes inn, kontrollér og eventuelt fjern kafferester i kanalen. > > Tøm alltid grutbeholderen før den settes på plass Grutkanal gjennom benkeflate (tilleggsutstyr) Kaffemaskinen kan utstyres med en grutkanal gjennom benken. Grutbeholderen, og bunnen i kaffemaskinen, har i dette tilfelle en kanal som fortsettes gjennom disken til brukeren. Kaffegruten samles opp i en separat beholder under disken. Rengjøring grutbeholder w Manuelle rengjøringer side 49 Viktig Overhold kapittelet Mangelansvar w fra side 71 Viktig Rengjør grutrennen daglig w Manuell rengjøring side 49 17

18 Betjening Slå av kaffemaskinen 2.16 Slå av kaffemaskinen Pass på hygienen Det kan dannes helseskadelige bakterier i kaffemaskinen. > > Utfør daglig rengjøring før kaffemaskinen slås av. Følg anvisningene Dersom anvisningene ikke følges, gjelder ikke garantien hvis det oppstår skade. Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 Rengjør kaffemaskinen som angitt i brukerhåndboken. Pleie w fra side 42 Viktig Overhold kapittelet Mangelansvar w fra side 71 Skyv betjeningsluken oppover Bak betjeningsluken på høyre side er på/av-knappen. Trykk kort på på/av-knappen (ca. 1 sekund) Kaffemaskinen slås av. Trekk ut støpselet Lukk hovedkranen for vanntilførselen PIN-tilgangskontroll w PIN-rettigheter side 35 18

19 Programvare Oversikt 3 Programvare Ved innstilling av drikker gjelder de samme forholdsreglene som ved betjening av kaffemaskinen. > > Overhold alle sikkerhetsanvisninger for betjening. Forsiktig Sikkerhetsanvisninger, betjening w side Oversikt Driftsberedskap side 21 Espresso Café crème Melk-Choc Cappuccino Latte macchiato Melkekaffe L M S Tastelayout w Brukervalg side 29 Feltene og knappene på displayet står til disposisjon, avhengig av innstilling og maskinutførelse. Chociatto Skum 1/2 Felt på displayet Driftsberedskap side 21 Barista (kaffestyrke) side 21 Manuell påfylling side 21 Varmskylling side 21 Meldinger side 59 Koffeinfri Koffeinfri-felt side 12 19

20 Programvare Oversikt Funksjoner hovedmeny fra side 22 Pleie side 22 Drikker side 23 Brukervalg side 29 Info side 33 Avregning side 34 PIN-rettigheter side 35 Tidsur side 36 System side 38 Språk side 40 USB side 41 Felt menystyring Til hovedmenyen Bekreft verdi / innstilling Til forrige meny Slett verdi / innstilling Inntasting PIN Testtrakting Neste, fremover, start Tilbake Hent hjelpetekst Hent tastatur Lagring av innstillinger Lasting av innstillinger Meldinger på displayet Feilmelding Melketemperaturvisning (tilleggsutstyr) 20

21 Programvare Driftsberedskap 3.2 Driftsberedskap Display Driftsberedskap Displayet som vises ved driftsberedskap er avhengig av tilleggsutstyret på kaffemaskinen og de individuelle innstillingene. 3.3 Felt på displayet Driftsberedskap Drikkeknapper Alle leveringsklare drikkeknapper lyser. Bruk pilene til å bla til andre sider med drikker. (Innstillbart). Manuelt påfyllingsfelt Det manuelle påfyllingsfeltet er et forvalgfelt. Dersom det manuelle påfyllingsfeltet blir trykket før valg av drikk, oppfordrer displayet til å fylle på kaffepulver via den manuelle påfyllingsåpningen. Andre forhåndsmalte kaffetyper kan brukes. Varmskyllefelt Trykk på varmskyllefeltet En skylling av kaffeledningene med varmt vann starter. Vannet varmer opp bryggesystemet og garanterer en optimal kaffetemperatur. Anbefalt etter en lang traktepause, spesielt før det leveres en kopp espresso. Tastelayout w Brukervalg side 29 Cappuccino Eksempel: cappuccino-knapp Manuell påfylling aktivt / inaktivt w Brukervalg side 29 Varmskyllefelt aktivt / inaktivt w Brukervalg side 29 Baristafelt - kaffestyrke Visning Kaffestyrke uten trykking 2 bønner normal, som innstilt trykk 1 x 3 bønner 15 % sterkere enn innstilt * trykk 2 x 1 bønne 15 % svakere enn innstilt * * Maksimal kaffepulvermengde 19 g per trakteomgang Kaffens styrke endres én gang som gjelder for neste trakting. Baristafelt aktivt / inaktivt w Brukervalg side 29 21

22 Programvare Pleie 3.4 Pleie Pleie Rengjøringsprogrammer... CleanLock Valg av forskjellige rengjøringsprogrammer Slå av berøringsdisplayet for rengjøring av displayet Anvisninger... Rengjøringsanimasjoner Felt menystyring w Oversikt side 20 Kapittelet Pleie w fra side 42 HACCP-konsept w fra side 56 Rengjøringsprogrammer Systemrengjøring Med eller uten å slå av kaffemaskinen etter systemrengjøringen. Mikserskylling Melkesystemskylling Skummerskylling CleanLock Trykk på CleanLock En 15-sekunders nedtelling starter. Deretter kan berøringsdisplayet rengjøres. 15 sekunder etter siste berøring aktiveres berøringsskjermen igjen. Rengjøringsprogrammer Kapittelet Pleie w fra side 42 CleanLock 22

23 Programvare Drikker Anvisninger Animerte instruksjoner om tilgjengelige rengjøringsprogrammer og demontering og montering av mikser og kombiutløp for rengjøring. Filterbytte (tilleggsutstyr) Bare tilgjengelig dersom autorisasjon er gitt av WMF Service til opplært personell. Anvisninger Filterbytte 3.5 Drikker Generell informasjon Testlevering Ved mange innstillinger av drikker er det mulig å starte en testlevering med de nye innstillingene før oppskriften lagres. Endre innstillingene etter ønske Trykk på feltet "Testlevering" Drikken leveres med de nyinnstilte verdiene. Dersom drikken er som ønsket, trykker du på Lagre-symbolet Oppskriften blir lagret. Cappuccino Eksempel: cappuccino-knapp Lagre oppskrifter Den endrede oppskriften blir lagret. 23

24 Programvare Drikker Fyllmengde og flere trakteomganger Fyllmengde Still inn ønsket fyllmengde. Oppskriften tilpasses tilsvarende. 100 % tilsvarer den tidligere lagrede verdien.? Fyllmengde S M L Oppskriftene genereres for størrelsene S og L. M er som innstilt. Standardverdi: S = 25 % mindre enn innstilt. L = 25 % mer enn innstilt. S M L funksjonen kan aktiveres i Betjeningsalternativer. Et avvik fra den angitte standardfyllmengden kan også endres i Betjeningsalternativer generelt for alle drikker. For avvikende enkeltdrikker kan S M L mengdene endres under Fyllmengde. Der kan også alle størrelser stilles aktive eller inaktive individuelt. Inaktiv betyr at størrelsen på den enkelte drikken ikke lenger kan velges. Flere trakteomganger Drikken traktes flere ganger som innstilt. Det kan leveres inntil 12 ganger den innstilte mengden med ett tastetrykk. Tilgjengelig for kaffe og drikker blandet med melk samt for varmtvann ved doseringstype "Dosert". S M L % S-aktiv Aktiv L-aktiv 10 Endre S M L for * enkelte 11 drikker w Fyllmengde * 12 * 1 * 2 Aktiver S M L og * endre 3 generelt for alle drikker * 4 w Betjeningsalternativer w S M L side 31 Felt menystyring w Oversikt side 20 Doseringstype Start-stopp Leveringen skjer inntil den innstilte mengden. Leveringen kan stoppes før ved å trykke på knappen på nytt. Dosert Innstilt mengde utleveres. Doseringstypen er tilgjengelig for melk, skum og varmt vann. 24

25 Programvare Drikker Freeflow Drikken eller dampen leveres så lenge knappen forblir trykket. Start stopp freeflow Et kort tastetrykk starter start stopp leveringen. Et langt tastetrykk over 1 sekund starter freeflow-leveringen. Endre oppskrifter? Aktuell oppskriftsstruktur: Skum 165ml Espresso 9 g, 35 ml Drikkinnstillinger cappuccino Endre oppskrift Felt menystyring w Oversikt side 20 Tilberedningsrekkefølge -> Reservoar Fabrikktilsetninger: Kaffe Melk Choc Pause Espresso Skum Varmtvann trykk på ønsket tilsetning og forskyv den Aktuell oppskriftsstruktur Tilsetningene i oppskriften vises her. Tilberedningsrekkefølgen er fra venstre mot høyre. Tilsetninger som står under hverandre, tilberedes samtidig. Programvaren melder fra dersom ønskede valg ikke er teknisk mulige. Reservoar fabrikktilsetninger Tilsetningene som kan brukes i oppskriften, vises her. Trykk på ønsket tilsetning og skyv den inn i den aktuelle oppskriftsstrukturen 25

26 Programvare Drikker Slette tilsetning Slette en merket tilsetning i den aktuelle oppskriftsstrukturen. Endre tilsetning Merk tilsetningen og trykk på symbolet "Endre tilsetning" Menyen Endre tilsetning åpnes. Innstillingsmulighetene for den valgte tilsetningen vises. De lagrede og de aktuelle dataene vises. De aktuelle verdiene Lagrede verdier fra service Fabrikkinnstillingene Kaffepulvermengde Angivelse i gram (g) Vannmengde / melkemengde Angivelse i milliliter (ml) Traktetemperatur Angivelse i grader Celsius ( C) 26

27 Programvare Drikker Kaffekvalitet Kvalitetsnivåene påvirker kaffetraktingen. Jo høyere kvalitetsnivå, desto mer intensivt frigjøres kaffens smaks- og aromastoffer. Kvalitetsnivåer 1 Etter pressingen gis kaffepulveret plass, slik at det kan svelle. 2 Etter pressingen traktes kaffen umiddelbart. 3 Etter pressingen følger en forinnsprøytning. Merknad! Bruker man svært fint kaffepulver med lite traktevann, kan et høyt kvalitetsnivå føre til en traktevannfeil. 4 Etter pressingen og forinnsprøytningen foretas det en våtpressing til. 5 Som kvalitet 4, men med sterkere våtpressing. 6 Som kvalitet 5, men med sterkere våtpressing. 7 Som kvalitet 6, men med lengre våtpressing. Velg kaffekvern Hele andelen av kaffebønnemengden som skal males, er 10. Den samlede mengden kan settes sammen fra flere kverner. Dermed er mangfoldige og individuelle oppskrifter tilgjengelige

28 Programvare Drikker Tekst og bilde? Drikkinnstillinger espresso Endre tekst og bilde Oppskriftsnummer 1 Fabrikk: 1 Tekst og bilde Espresso Felt menystyring w Oversikt side 20 Merknad Kopphøyde mm Tekst og bilde Drikkens navn og bildet av en drikkeknapp kan tilpasses her. Aktiver tastatur med tastaturfeltet. Merknad En merknad til drikken kan lagres her. Kopphøyde (tilleggsutstyr) Med automatisk koppebord. Kopphøyden for drikken stilles inn her. Koppsymbolene på høyre side kan tilordnes til en kopphøyde. Disse høydene lagres og kan brukes via kort trykking på symbolet. For drikker i størrelsene "S" og "L" må størrelse velges før du velger drikkeknappen. 28

29 Programvare Brukervalg 3.6 Brukervalg For selvbetjeningsdrift kan enkelte funksjoner deaktiveres. Funksjonene og deres felt vises ikke i deaktivert tilstand. Tastelayout Her er forskjellige standardtastelayouter lagret og kan velges. Tastelayout Nivåomkobling Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: inaktiv aktiv Drikkevalg på flere nivåer (sider) mulig (bla). Tilordning av knappene Tilordning av knappene Tekst og bilde w side 28 Bytt knapper Posisjonen på to drikkeknapper kan byttes her. Trykk på en drikkeknapp Trykk på feltet "Bytt knapper" Trykk på drikkeknappene som skal byttes om Bekreft byttet 29

30 Programvare Brukervalg Last inn oppskrift En lagret oppskrift lastes her inn på en drikkeknapp. Trykk på en drikkeknapp Trykk på feltet "Last inn oppskrift" En undermeny åpnes. Merk ønsket oppskrift Trykk på feltet "Lagre oppskrift" Drikkeknappen tilordnes den nyvalgte oppskriften. Skyllesignal Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: aktiv aktiv Før automatisk skylling lyder et signal. Koffeinfri-faktor Verdien for koffeinfri-faktor angis her. Kaffepulvermengden til Koffeinfri (koffeinfri kaffe) fastsettes i prosent av kaffepulvermengden som er innstilt i oppskriften. Denne innstillingen gjelder for samtlige kaffedrikker ved forvalg Decaf. Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: inaktiv Koffeinfri-faktor Med en koffeinfri-faktor på 15 % traktes for eksempel café crème under tilberedningen med koffeinfri-funksjonen med 15 % mer kaffepulver. Temperaturforvalg varmtvann Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: inaktiv aktiv inaktiv Etter et tastetrykk på varmtvannsknappen vises tre leveringstemperaturer som kan velges. Ingen temperaturvalg er mulig. 30

31 Programvare Brukervalg Melkeskumvalg Alternativer: aktiv inaktiv Valg av melkeskum er kun mulig med Auto Steam-alternativet. Standardverdi: aktiv S M L (tilleggsutstyr) Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: inaktiv aktiv Displayet Driftsberedskap viser felt for valg av drikkens størrelse. SB-drift Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: inaktiv SB-drift aktiv betyr at følgende innstillinger blir koblet til samtidig. Nivåomkobling: inaktiv Baristafelt: inaktiv Varmskyllefelt: inaktiv Manuell påfylling: inaktiv Forvalg av drikker: inaktiv Avbryt drikk: inaktiv Menyfelt: forsinket Feilmelding: symbol Baristafelt Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: aktiv 31

32 Programvare Brukervalg Varmskyllefelt Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: aktiv Manuell påfylling Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: aktiv Forvalg av drikker Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: inaktiv aktiv Tidligere valgte drikker vil bli levert uten flere tastetrykk. Avbryt drikk Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: aktiv Menyfelt Alternativer: straks forsinket Standardverdi: straks Feilmelding Alternativer: tekst symbol Standardverdi: tekst 32

33 Programvare Info 3.7 Info Info-menyen tilbyr valgalternativene beskrevet nedenfor. Siste trakting Informasjon om siste trakting. Siste trakting Tidsur Ukeoversikt for tidsuret hentes. I denne oversikten vises alle inn- og utkoblingstider. Service Kontaktinformasjon til WMF Service. Serienummer på kaffemaskinen. Pleie De siste rengjøringene og pleiearbeidene som kjøres via programmer i kaffemaskinen, vises her. Protokoll Logg over hendelser og feil under drift og rengjøring av kaffemaskinen. Brukerhåndbok Brukerhåndboken kan vises her eller eksporteres via USB-porten. Tidsur Service Pleie Protokoll Brukerhåndbok 33

34 Programvare Avregning 3.8 Avregning Teller Telleren for de leverte drikkene og summene for de enkelte drikkene vises her. En logg kan leses av via USB-porten. Teller Avregning Teller Drikk Teller 1 Teller 2 Teller 3 Teller 4 Totalt 2 espresso m Espresso Espresso m Standardinnstilling Teller 1 = dagsteller Teller 2 = uketeller Teller 3 = månedsteller Teller 4 = årsteller Hver teller kan deaktiveres hvis ønskelig. Tips Salgsenhet Se brukerhåndboken Salgsenhet. Servitøravregning Se brukerhåndboken Servitøravregning. 34

35 Programvare PIN-rettigheter 3.9 PIN-rettigheter Det kan tildeles en PIN-kode for områdene som er angitt nedenfor. Rengjøring Innstillinger Avregning PIN-kodene har en hierarkisk oppbygging. Dette innebærer for eksempel: innstilling av PIN-koden gir samtidig alle rettigheter til rengjørings PIN koden, men ikke rettigheter til avregnings PIN kode. Dersom det ikke er tildelt PIN-koder, er området tilgjengelig uten PIN-kode. Hvis et nivå beskyttes med PIN-kode, får ingen tilgang uten PIN-kode. Rengjørings PIN kode Etter inntasting av gyldig PIN tilgang til: Pleie Innstillings PIN kode Etter inntasting av gyldig PIN tilgang til: Pleie Innstilling av melk og skum Tidsurprogram Innstillinger (drikk, generelt, diverse) Innstilling av melk og skum på Steam Milk-knappene via PIN-tilgang på nivået Telleverk. Avregnings PIN kode Etter inntasting av gyldig PIN tilgang til: Pleie PIN-beskyttet på/av-knapp Innstilling av melk og skum Tidsurprogram Innstillinger (drikk, generelt, diverse) PIN-rettigheter, tildeling av tilgangskontroll Avregning av drikker Rengjøring Innstillinger Avregning 35

36 Programvare Tidsur 3.10 Tidsur Klokkeslett / dato Aktuelt klokkeslett og dato stilles inn her. Klokkeslett/dato Tidsurstatus Info om tidsurtilstand. Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: inaktiv aktiv inaktiv Tidsurets koblingstider er aktive. Tidsurets koblingstider blir ikke utført. Tidsuroversikt og innstilling av tidsur Oversikt over alle inn- og utkoblingstider Tidsuroversikt Tidsur Tidsuroversikt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 04:00 20:00 06:00 07:00 08:00 07:00 18:00 07:00 18:00 07:00 16:00 07:00 20:00 07:00 21:00 09:00 10:00 11:00 10:00 20:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Detaljvisning for aktuell dag Omkobling fra dags- og ukeoversikt. Dagsoversikten viser dataene for den aktuelle dagen. 36

37 Programvare Tidsur Innstilling av tidsurkoblingstider Velg en enkelt dag eller dager. Innstilling av inn- og utkoblingstid. Tidene stilles inn for alle valgte dager. Etter bekreftelse vises en ukeoversikt over de innstilte koblingstidene. De enkelte tidene kan endres fritt i denne ukelisten. Tastelayout Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: inaktiv aktiv Tastelayouter kan automatisk tilordnes via tidsuret. For eksempel selvbetjening fra kl. 21:00 til kl. 06:00. Oversikt over tastelayout Her vises en oversikt over tidsurinnstillingene for tastelayout. Innstillingene kan endres direkte i oversikten. Oversikt over tastelayout Minimumstiden for visning av en tastelayout er 30 minutter Tidsur Oversikt over tastelayout Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 21:00 06:00 21:00 06:00 21:00 06:00 21:00 06:00 21:00 06:00 22:00 SB SB SB SB SB 23:00 37

38 Programvare System 3.11 System Melk og skum De sentrale, generelle verdiene for melk og melkeskum kan stilles inn her. Disse verdiene gjelder for alle eksisterende oppskrifter. Hvis spesielle verdier for melk og melkeskum stilles inn i oppskriften, gjelder de fortsatt og kan ikke endres. Temperatur på melkereservoar Temperaturen på melkereservoaret legges inn her. Ved bruk av Cup&Cool f.eks. < 8 C. Melk og skum Mulig med valgfri Cup&Cool med temperaturovervåking. Skumandel varmt skum Alternativer: svært lite, lite, middels, mye, svært mye. Standardverdi: lite Skuminnhold kaldt skum Alternativer: svært lite, lite, middels, mye, svært mye. Standardverdi: mye Belysning Fargen på belysningen stilles inn her. Still inn ønsket farge via trekanten i fargesirkelen. Fargen kan også stilles inn og justeres via RGB-verdiene. Dessuten finnes alternativene: Fargeveksling langsom Fargeveksling normal Fargeveksling rask Av Den aktuelle innstillingen vises umiddelbart. Belysning 38

39 Programvare System Belysning ved driftsberedskap Driftsfarge beholder (tilleggsutstyr) Driftsfarge sider Hendelsesdisplay (melding) Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: inaktiv For eksempel meldingen Tom for bønner. aktiv Belysningen under en melding kan stilles inn. Belysning ved meldinger (hendelse) Hendelsesfarge beholder (tilleggsutstyr) Hendelsesfarge sider Lysstyrke på display Lysstyrke på display stilles inn her. Lysstyrke på display Kalibrering av berøringsdisplay Kalibrer berøringsdisplay på nytt. Berøringskalibrering 39

40 Programvare Språk Vannfilter Alternativer: aktiv inaktiv Vannfilter Standardverdi: inaktiv aktiv Vannfilter er tilgjengelig. Det spørres om rekkevidde og vannhardhet. Filterrekkevidde Filterrekkevidden angis her i liter. Målt vannhardhet Målt vannhardhet i dkh angis her. Maskinutstyr Bare til service. Maskinutstyr 3.12 Språk Språket på displayet stilles inn her. De tilgjengelige språkene vises på engelsk. 40

41 Programvare USB 3.13 USB Datautveksling er mulig via USB-porten. USB-porten er plassert oppe på baksiden av betjeningsluken, bak et deksel. Last inn oppskrifter Lagrede oppskrifter lastes her. Last inn oppskrifter Last inn koppsymboler Last inn koppsymboler Lagre oppskrifter Eksporter oppskrifter til USB. Lagre oppskrifter Eksporter teller Tellerne blir her eksportert til en CSV-fil. Eksporter teller HACCP-eksport De utførte rengjøringene blir logget og eksporteres her som HACCP-dokumentasjon. Sikkerhetskopiering Innstilte data som maskindata, drikkedata osv. lagres her. HACCP-eksport Sikkerhetskopiering Last inn data Innstilte data som maskindata, drikkedata osv. lastes inn her. (Kan beskyttes med en PIN-kode.) Fastvareoppdatering Bare til service. Last inn data Fastvareoppdatering 41

42 Pleie Sikkerhetsanvisninger, pleie 4 Pleie 4.1 Sikkerhetsanvisninger, pleie Regelmessig rengjøring er en forutsetning for problemfri drift av kaffemaskinen og optimal kaffekvalitet. Helsefare / hygiene Melk er svært ømfintlig. I melkesystemet kan det dannes helseskadelige bakterier. > > Rengjør melkesystemet daglig. > > For kaffemaskiner uten Plug&Clean må det 1x daglig også utføres en manuell rengjøring av kombiutløpet etter arbeidsdagen. > > For kaffemaskiner med Plug&Clean må det 1x ukentlig også utføres en manuell rengjøring av kombiutløpet etter arbeidsdagen. > > Bytt melkeslangen regelmessig. > > Overhold alle hygieneanvisninger. > > Følg HACCP-konseptet. Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 Helsefare / hygiene I en kaffemaskin som ikke er i bruk, kan det dannes og spres bakterier. > > Før og etter pauser i driften på flere dager, må alle typer rengjøring utføres. Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 Helsefare / hygiene Alle rengjøringsmidler er perfekt tilpasset rengjøringsprogrammene. > > Bruk kun WMF rengjørings- og avkalkingsmidler. Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 42

43 Pleie Sikkerhetsanvisninger, pleie Helsefare / fare for hudirritasjon og skålding Under rengjøringen flyter varm rengjøringsvæske ut av kombiutløpet. Den varme væsken kan irritere huden og varmen skaper fare for skålding. > > Grip aldri under utløpene under rengjøringen. > > Sørg for at ingen drikker rengjøringsvæske. Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 43

44 Pleie Oversikt rengjøringsintervaller 4.2 Oversikt rengjøringsintervaller Pleie Daglig Ukentlig Regelmessig Automatisk Rengjøringsprogrammer Systemrengjøring x (Standard/ Plug&Clean / Active Milk) x x Mikserskylling Melkesystemskylling x x Skummerskylling Manuelle rengjøringer Rengjøringsprogrammer w fra side 45 x Rengjør betjeningsluke (CleanLock) w side 49 x Rengjør grutbeholderen w side 49 x Rengjør dryppskålen w side 50 x Rengjør huset w side 50 x Manuell rengjøring av melkesystem, standard w side 51 x Manuell rengjøring av melkesystem, Plug&Clean w side 48 x Manuell rengjøring av melkesystem, Active Milk w side 48 (x) x Rengjør mikser * w side 53 x Rengjør bønnebeholder w side 54 x Rengjør pulverbeholderen * w side 55 Daglig = Minst én gang daglig, og ved behov Ukentlig = Ukentlig rengjøring Regelmessig = Regelmessig, ved behov Automatisk = Automatisk prosess (x) = Daglig, ved behov * = Tilleggsutstyr (avhengig av utstyr) 44

45 Pleie Rengjøringsprogrammer 4.3 Rengjøringsprogrammer Systemrengjøring Systemrengjøringen er et automatisk rengjøringsprogram og rengjør med en WMF rengjøringstablett kaffesystemet i kaffemaskinen. En melkesystemskylling og mikserskylling er del av systemrengjøringen. Total varighet ca. 10 minutter. Helsefare / fare for hudirritasjon og skålding Under rengjøringen strømmer det rengjøringsvæske og varmt vann ut av kombiutløpet og varmtvannsutløpet. Den varme væsken kan irritere huden og varmen skaper fare for skålding. > > Grip aldri under utløpene under rengjøringen. > > Sørg for at ingen drikker rengjøringsvæske. Instruksjon som animasjon w Kaffemaskin w Hovedmeny w Pleie w Instruksjoner Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 Skyv alltid koppebordet til en middels posisjon før rengjøringsprogrammet starter. Merknad Rengjøringsprogrammet gjennomfører systemrengjøringen trinnvis via displayet. Følg meldingen. Tips 45

46 Pleie Rengjøringsprogrammer Systemrengjøring, standard Starte Hent menyen Pleie Trykk på Rengjøringsprogrammer Trykk på Systemrengjøring Det spørres: "Slå av etter rengjøringen?" Ved bekreftelse Ja slår kaffemaskinen seg av etter rengjøringen. Ved bekreftelse Nei forblir kaffemaskinen påslått etter rengjøringen. Velg ønsket alternativ Følg angivelsene på displayet Under rengjøringen kan det forekomme at en liten mengde skyllevann kommer inn i grutbeholderen. Dette er ingen feil. Systemrengjøring, Plug&Clean Systemrengjøring for kaffemaskiner med Plug&Clean brukes til å rengjøre Plug&Clean-adapteren. Starte Velg pleieprogram Trykk på Rengjøringsprogrammer Trykk på Systemrengjøring Følg angivelsene på displayet Systemrengjøring: Active Milk Systemrengjøring for kaffemaskiner med Active Milk brukes til å rengjøre den spesielle, blå rengjøringsadapteren. Starte Velg pleieprogram Trykk på Rengjøringsprogrammer Trykk på Systemrengjøring Følg angivelsene på displayet 46

47 Pleie Rengjøringsprogrammer Mikserskylling Helsefare / fare for skålding Under skyllingen flyter varmt skyllevann ut av kombiutløpet. > > Grip aldri under utløpene under skylling. Mikserskylling kan startes individuelt. Velg pleieprogram Trykk på Rengjøringsprogrammer Trykk på Mikserskylling Følg angivelsene på displayet Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 Instruksjon som animasjon w Kaffemaskin w Hovedmeny w Pleie w Instruksjoner Melkesystemskylling Helsefare / fare for skålding Under skyllingen flyter varmt skyllevann ut av kombiutløpet. > > Grip aldri under utløpene under skylling. Melkesystemskylling kan startes individuelt. Dette er nyttig dersom det er lange pauser mellom levering av drikker med melk. Melkesystemskyllingen skyller melkeslangen med melkedysene og kombiutløpet. Velg pleieprogram Trykk på Rengjøringsprogrammer Trykk på Melkesystemskylling Følg angivelsene på displayet Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 Instruksjon som animasjon w Kaffemaskin w Hovedmeny w Pleie w Instruksjoner 47

48 Pleie Oversikt rengjøring av melkesystemet Skummerskylling Helsefare / fare for skålding Under skyllingen flyter varmt skyllevann ut av kombiutløpet. > > Grip aldri under utløpene under skylling. Skummerskylling kan startes individuelt. Skummerskyllingen kan også gjøres automatisk. Den startes automatisk etter en viss tid etter siste levering av en drikk med melk. Før automatisk start av skummeren kan det høres en lydalarm. Ved aktivert skummerskylling må leverte drikker ikke bli stående under kombiutløpet. Velg pleieprogram Trykk på Rengjøringsprogrammer Trykk på Skummerskylling Følg angivelsene på displayet Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 Aktiver skummerskyllesignal w Brukervalg side 30 Instruksjon som animasjon w Kaffemaskin w Hovedmeny w Pleie w Instruksjoner 4.4 Oversikt rengjøring av melkesystemet Melkesystem Automatiske rengjøringsprogrammer w side 45 Manuell rengjøring av melkesystem w side 51 Standard Plug&Clean Active Milk Automatisk skummerskylling x x x Automatisk mikserskylling x x x Systemrengjøring, standard x Systemrengjøring, via Plug&Clean-adapter x Systemrengjøring, med rengjøringsbeholder x Daglig, manuell rengjøring av melkesystem x Ukentlig, manuell rengjøring av melkesystem x x 48

49 Pleie Manuelle rengjøringer 4.5 Manuelle rengjøringer Rengjør betjeningsluke (CleanLock) Trykk på CleanLock, deretter begynner en 15-sekunders nedtelling. Deretter kan berøringsdisplayet rengjøres. 15 sekunder etter siste berøring aktiveres berøringsskjermen igjen. Fare for skålding Det er fare for personskader hvis levering av en drikk utløses ved et uhell. > > Sperr alltid berøringsdisplayet før rengjøring med "CleanLock" Bestillingsnumre for WMF pleieprogram w Tilbehør og reservedeler side 74 Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 Det er fare for at det oppstår riper eller skrammer under rengjøringen. > > Bruk ikke skurepulver eller lignende. > > Bruk ikke aggressive rengjøringsmidler. > > Bruk myke kluter til rengjøring. VIKtig Overhold kapittelet Mangelansvar w fra side Rengjør grutbeholderen (grutkanal, tilleggsutstyr) Tøm grutbeholderen og skyll den under rennende drikkevann Rengjør med en fuktig klut Tørk grutbeholderen og sett den tilbake på plass 49

50 Pleie Manuelle rengjøringer Rengjør dryppskålen Fare for skålding Det kan være varme væsker i dryppskålen. Dersom koppeborddryppskålen ikke låses riktig, for eksempel etter rengjøring, oppstår forbrenningsfare fra varme væsker. > > Vær forsiktig når du beveger dryppskålen. > > Sett den inn igjen slik at det ikke oppstår lekkasjer. > > Sørg alltid for riktig plassering av koppeborddryppskålen. Løsne sperren nederst til høyre på dryppskålen på koppebordet [1] Trekk av dryppskålen på koppebordet [1] Ta ut dryppskålen [2] Rengjør begge dryppskålene grundig Skyll deretter dryppskålene med rent drikkevann Tørk dryppskålene og sett den tilbake på plass Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side Rengjør huset Det er fare for at det oppstår riper eller skrammer under rengjøringen. > > Bruk ikke skurepulver eller lignende. > > Bruk ikke aggressive rengjøringsmidler. > > Bruk myke kluter til rengjøring. For pleie av metallpaneler (matt overflate) anbefaler vi WMF Purargan. VIKtig Overhold kapittelet Mangelansvar w fra side Under kaffemaskinen Ta ut og rengjør oppsamlingskaret Tørk under kaffemaskinen med en fuktig klut 50

51 Pleie Manuelle rengjøringer Manuell rengjøring av melkesystem Fare for skålding Det er fare for personskader hvis levering av en drikk utløses ved et uhell. > > Slå alltid av kaffemaskinen før rengjøringen. > > Trekk ut støpselet. Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 Instruksjon som animasjon w Kaffemaskin w Hovedmeny w Pleie w Instruksjoner Trekk i spaken til høyre ved siden av kombiutløpet Ta av det løsnede kombiutløpet Trekk ut melkeslangen fra melkebeholderen og løsne den fra kombiutløpet Løsne mikserslangen (hvis den finnes) Bland 5 ml WMF spesialrengjøringsmiddel med 0,5 liter varmt drikkevann Helseskadelig ved kontakt med øyne Ved kontakt med øynene kan WMF rengjøringsmiddelet til melkesystemet forårsake alvorlige øyeskader. > > Sørg for at rengjøringsmiddelet til melkesystemet aldri kommer i kontakt med menneskers eller dyrs øyne. Ta kombiutløpet fra hverandre Stikk en ende av melkeslangen ned i rengjøringsløsningen Stikk hele lengden av resten av melkeslangen ned i rengjøringsløsningen Denne prosedyren hindrer at det blir sittende luftblærer i melkeslangen. Legg delene til kombiutløpet i spesialrengjøringsmiddelet (3 deler) Alle deler må være fullstendig dekket med rengjøringsløsningen. Etter 5 timer rengjøres alle delene grundig med en børste Skyll kombiutløpet og melkeslangen ekstra grundig med rent drikkevann Skyll mikserslangen grundig (hvis den finnes) Sett inn mikserslangen Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 51

52 Pleie Manuelle rengjøringer Sett sammen kombiutløpet Sett inn kombiutløpet Sett på melkeslangen Rengjør damputløpet Forbrenningsfare / fare for skålding Under levering av drikker og damp kommer det ut varm væske fra utløpene. Da blir de tilgrensende overflatene og utløpene varme. > > Grip ikke inn under utløpene under levering av drikker eller damp. > > Berør ikke utløpene kort tid etter levering. > > Plassér alltid et egnet drikkekar under utløpet under levering. Daglig Bland 5 ml rengjøringsmiddel med 0,5 l lunkent vann i en høy beholder Stikk dampdysen ned i rengjøringsløsningen og trykk kort på dampknappen eller en Auto Steam-knapp Innvirkningstid: 30 minutter Rengjør med en børste Skyll grundig med vann Trykk på dampknapp Dampen frigjør hullene i dampdysen for oppløste melkerester og fjerner rester av rengjøringsmiddel. Ukentlig Skru av dampdysen Sett inn dampdysen i rengjøringsløsning i minst 5 timer Rengjør med en børste Skyll grundig med rent vann Skru dampdysen på Auto Steam-utløpet Stikk dampdysen ned i en beholder med rent vann Trykk kort på en Auto Steam-knapp Tørk av damputløpet med en fuktig klut Forsiktig 52

53 Pleie Manuelle rengjøringer Rengjør mikser Avhengig av benyttet pulvertype kan hyppigere rengjøring være nødvendig. Instruksjon som animasjon w Kaffemaskin w Hovedmeny w Pleie w Instruksjoner Skyv betjeningsluken oppover Dra av melkeslangen mellom mikseren og kombiutløpet Åpne tappen på bajonettlåsen under mikserbegeret mot urviseren Mikserbegeret løsnes fra sperren. Propellen i mikseren er nå synlig. Rengjør propellen med en klut Demonter det todelte mikserbegeret Rengjør begge delene til mikserbegeret og mikserslangen under rennende, varmt drikkevann La alle delene bli helt tørre Ved tilbakemontering skal samtlige åpninger peke i samme retning. Sett inn mikserbegeret Lukk den grønne tappen på bajonettlåsen med urviseren Stikk mikserslangen tilbake igjen på stussene til mikserbegeret og kombiutløpet Fare for skålding Dersom mikserslangen ikke er ordentlig festet, kan varmt vann eller varm pulverdrikk lekke ut utilsiktet > > Fest alltid mikserslangen godt Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 63 53

54 Pleie Manuelle rengjøringer Rengjør bønnebeholder Bønnebeholderen kan rengjøres ved behov og med jevne mellomrom. Anbefaling: månedlig. Fare for personskader Spesielt langt hår kan bli fanget i kvernhodet og deretter bli trukket inn i kaffemaskinen. > > Beskytt alltid håret med et hårnett før du fjerner bønnebeholderen. Forsiktig Klemfare / fare for personskader I kaffemaskinen er det bevegelige deler som kan skade hendene. > > Slå alltid av kaffemaskinen og trekk ut støpselet før du griper inn i kaffekvernen eller i åpninger på trakteenheten. Forsiktig > > Rengjør aldri bønnebeholderen i oppvaskmaskin. Skyv betjeningsluken oppover Bak betjeningsluken på høyre side er på/av-knappen. Trykk på på/av-knappen til kaffemaskinen slås av Trekk ut støpselet Vri og åpne sperringen av bønnebeholderen mot urviseren med universalverktøyet Ta ut bønnebeholderen oppover Tøm bønnebeholderen helt og vask den grundig med en fuktig klut La bønnebeholderen tørke fullstendig Fyll bønnebeholderen igjen og sett den på plass Lukk sperren igjen med universalverktøyet ved å dreie med urviseren Roter låsen 90 Viktig 54

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Detaljer

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764182_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Carat 1 gruppe...5 Carat 2 grupper...6 OVERSIKT

Detaljer

UM_NO Part No.: 1764034_03: BRILLIANCE 3.0 BRUKERMANUAL

UM_NO Part No.: 1764034_03: BRILLIANCE 3.0 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764034_03: BRUKERMANUAL INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE AV SYMBOLER... 3 Farenivåer...3 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5

Detaljer

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80 OPPSUMERING INNLEDNING...71 Bokstaver i parentes...71 Problemer og reparasjoner...71 SIKKERHET...71 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger...71 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL.72 BRUKSANVISNING...72 BESKRIVELSE...72

Detaljer

Brukermanual Saphira

Brukermanual Saphira Brukermanual Saphira Viktige sikkerhetsanvisninger For å minske faren for brann, elektrisk støt og/eller personskader, ved elektriske apparat må alltid sikkerhetsanvisninger følges: Les alle instrukser

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058 Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade. no - NO M.-Nr. 09 821 270

Detaljer

Bruksanvisning Combi-Steam XSL. Combi-dampovn

Bruksanvisning Combi-Steam XSL. Combi-dampovn Bruksanvisning Combi-Steam XSL Combi-dampovn Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På

Detaljer

Spyleteknikk. Oppvaskmaskiner. Installasjons- og bruksanvisning. FXLSBäko-10A. DSN: FX-12-01 Fra serienr: 86 66 10001 1. mar. 2013

Spyleteknikk. Oppvaskmaskiner. Installasjons- og bruksanvisning. FXLSBäko-10A. DSN: FX-12-01 Fra serienr: 86 66 10001 1. mar. 2013 Spyleteknikk Oppvaskmaskiner PROFI FX FX-10A FXS-10A FXSB-10A FXSTD-10A FXSTD-11A FXL-81A Installasjons- og bruksanvisning NO FX-90A FXL-10A FX-13A FXLS-10A FX-80A FXLSB-10A FXLSBäko-10A DSN: FX-12-01

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14 Vennligst les denne brukerhåndboken først! Kjære kunde, Takk for at du valgte et produkt fra Grundig.

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 853 410 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 852 680 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648 220 2 Innhold

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

Oversettelse av den originale bruksanvisningen

Oversettelse av den originale bruksanvisningen 01. september 2011 Oversettelse av den originale bruksanvisningen Drikkeautomat for lam - ECO Fra programversjon 00.09 TAP5-EZ2-50_32-F3 2 Innhold 3 Innhold 1 Innledning.............................................................5

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648

Detaljer

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862 Bruksanvisning Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 156

Detaljer

Brukerinformasjon ESF 6231. 822 961 630-00-130704-01 n

Brukerinformasjon ESF 6231. 822 961 630-00-130704-01 n A u t o m a t i s k o p p v a s k m a s k i n Brukerinformasjon ESF 6231 822 961 630-00-130704-01 n Kjære kunde! Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den for senere referanse. Gi denne bruksanvisningen

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

Bremer VIVA XXL. Bruksanvisning. Full automatisk kaffemaskin. Franke Coffee Systems

Bremer VIVA XXL. Bruksanvisning. Full automatisk kaffemaskin. Franke Coffee Systems Bremer VIVA XXL Bruksanvisning Full automatisk kaffemaskin Franke Coffee Systems 1 Kjære kunde, Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen før du bruker VIVA XXL for første gang. På denne måten beskytter

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 959

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisning Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6113 / KM 6112 / KM 6115 KM 6116 / KM 6117 / KM 6118 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 021 190 Aktivt miljøvern

Detaljer