Flytter vestover REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flytter vestover REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE"

Transkript

1 REGION MIDT-NORGE 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider NLM arbeidet vest i Mongolia. Jeg gleder meg til å flytte til byen Ulgii, sier David Samuel Olson. Han og Karen Colban Hoel skal støtte prosjektene som allerede drives i området. LES MER OM HØSTGAVEN, SIDE 6 9 NYTT FRA REGION MIDT-NORGE NLM.NO/MIDT-NORGE Nye ledere Hjalmar Hugdal og Berit Slåttnes Aune, leder og nestleder i regionstyret. REGIONSIDE 2 Gjenbrukssuksess Gjenbruksbutikken i Orkdal har gått over all forventning. REGIONSIDE 3 OG 4 Glimt fra Peru Familien Rott har i høst vært ett år i Peru. REGIONSIDE 5

2 1 REGION MIDT-NORGE INNSPILL Gaver NLM Midt-Norge januar-juli Nytt liv Gjenbruksbutikkane Misjonssambandet har opna rundt i landet, har gitt nytt liv på mange måtar. I 2014 gav butikkane eit samla overskot på 25 millionar kroner. Overskotet går til Misjonssambandet sitt arbeid rundt i verda. På denne måten får gjenbruksbutikkane gi nytt liv også i fjerne himmelstrøk. I Midt-Norge har me fire gjenbruksbutikkar. Det er ei fryd å snakka med medarbeidarane i alle butikkane. Dei gler seg over å få vera med i butikken. Nokre har fleire økter i veka, andre har ein dag Mange gler seg over å få vera med i butikkane og nokre er med litt innimellom. Mange er bitt av gjenbruksbasillen. Ein typisk «yrkesskade» er at ein i kaffibesøk lurer seg til å kikka på stempelet under kaffikoppen. Engelsk eller kinesisk? Kva ville dette fatet gått for i butikken? Det blir fortalt om godt arbeidsmiljø og stor trivsel i butikkane. Gode tilbakemeldingar frå kundar, trivelege kollegar og meiningsfulle oppgåver gir stor meining! Engasjementet i butikkane har gitt mange pensjonistar og trygda eit nytt, og meir hektisk liv. I alle Misjonssambandet sine gjenbruksbutikkar er det ein kaffikrok der det er mogleg å setja seg ned, eta vaflar og drikka kaffi. Mange kundar set pris på dette. Einsemd er ei av dei store, norske plagene. Einsemda råkar folk i alle aldersgrupper. Ei kaffipause i «Den lune kroken» kan vera god medisin mot einsemda. Erfaringa visar seg å vera at det å betena kaffikroken ofte blir nedprioritert i ein travel butikkvardag. Det er difor behov for medarbeidarar i butikkane som likar å snakka med folk. I starten handlar kanskje praten om ver, vind og fotball. Når tillita er bygd, kan det opna seg opp for djupare samtalar. I fleire av butikkane er innvandrarar og flyktningar ei viktig kundegruppe. Samtalar i butikken er god språktrening for dei. Nokre av innvandrarane har ein anna religion enn kristendom. Misjonssambandet har vore med og støtta utviklinga av eit studieeopplegg som heiter «Tro mellom venner». Dette kurset gir kristne hjelp til å overvinna framandfrykt og andre barrierar i møte med muslimske naboar, kollegaer og venner. Dette kurset kan vera ei fin hjelp for frivillige medarbeidarar i butikkane til å få hjelp til å setja ord på trua si i møte med andre. Kanskje kan ein samtale om åndelege spørsmål også bidra til å gi nokre av kundane i butikkane eit møte med Jesus? Gjenbruksbutikken på Røra har hatt mange formiddagstreff i butikken. Det blir gjerne ei samling når det er emissærar i nærleiken. På desse samlingane kjem personar som ikkje går på bedehuset. Eg trur likevel det er eit stort potensial til å utnytta kontaktflata til gjenbruksbutikkane på ein endå betre måte i det diakonale arbeidet vårt. Det er mange rundt oss som lengtar etter fellesskap og nytt liv. Nokre av dei er kundar i våre butikkar og andre vil gjerne vera medhjelparar. Gjenbruksbutikken kan vera den arenaen der dei blir sett, møtt og får vera til nytte. REGION MIDT-NORGE Adresse: Ole L. Kolstads v. 2, 7088 Heimdal Telefon: E-post: REGIONLEDER Mange lengtar etter fellesskap og nytt liv Regionleder og ansvarlig redaktør: Olav Vestbøstad Uten deg er NLM og Jesus fattigere BUDSJETT15 REGNSKAP Gjenbruksbutikkene i NLM Midt-Norge er en viktig del av arbeidet vårt, både økonomisk og ikke minst som arena for gode møter mellom mennesker. I 2014 bidro de tre butikkene våre med 1,4 millioner kroner til arbeidet. IRENE SANDBERG SÆTHER Disse 1,4 millionene finansierer tre stillinger. Overskuddet for alle gjenbruksbutikkene finansierer omtrent 25 stillinger. Vi skjønner at uten disse ville NLMs arbeid både i Norge og på misjonsfeltene vært sterkt redusert. Nesten tredobling Elevene ved Val videregående skole satte i år ny rekord for elevenes misjonsprosjekt. De samlet inn kr , nesten en tredobling av innsamlingen året før. Pengene gikk til NLMs bibelskole i Kiabakari i Tanzania. Elevene ved Rødde folkehøgskole fikk inn kr til NLMs arbeid i Indonesia. Ny områdeleder i Namdal Øyvind Fonn (bildet) er ansatt som vikar for områdeleder i Namdal i perioden til Områdeleder Endre Stene har søkt om permisjon i 40 prosent fra stillingen som områdeleder i Namdal i ett år fra Regionstyret har ansatt Øyvind Fonn som vikar i 50 prosent stilling. Øyvind Fonn er utdannet lærer og har arbeidet som lærer og rådgiver på Det er ingen tvil om at uten elevene på skolene våre, hadde NLM vært fattigere. Totale gaver til NLM Midt-Norge per 31. juli er kr Dette er bedre enn i 2014, og lavere enn årets budsjett per 31. juli. Det er veldig mange som har gitt en eller flere gaver slik at gavene fra NLM Midt-Norge nå nærmer seg fem millioner. Uten så mange trofaste misjonsvenner hadde vi ikke nådd så mange mennesker med evangeliet om Jesus. Du betyr noe Det kan av og til virke smått det vi gjør. Det kan virke likegyldig om du gir eller ikke. Men du betyr noe! Og din gave kan utgjøre en forskjell! For jeg er sikker på at uten deg er både NLM og Jesus fattigere. Og motsatt så blir faktisk både jeg og du fattigere hvis vi ikke gir. Apg 20,35b: For vi husker de ord Herren Jesus selv sa: Det er en større lykke å gi enn å få. Hjertelig takk for gaven du gir! Bjørkly skole i Namsos. Han har også hatt en deltidsstilling som kretssekretær i Kristen Muslimmisjon i Møre og Romsdal krets. Fonn var i perioden leirskolelærer og bestyrer på Søvassli ungdomssenter og leirskole sammen med sin kone Margareth. Øyvind skal kombinere vikariatet som områdeleder med redaktøransvaret for Samenes Venn. Vi ønsker Guds velsignelse over tjenesten og oppfordrer misjonsfolket til å huske på Øyvind og familien i bønn.

3 2 Regionstyret og barne- og ungdomsrådet på fellesmøte på Laberget leirsted. FOTO: TARJEI LØVIK Hvor går veien videre? Regionstyret og barne- og ungdomsrådet (BUR) hadde sitt første møte for høsten på Laberget leirsted august. De nye styrene skal lede arbeidet i regionen fram til neste regionårsmøte. Hva skal prioriteres? Det oppleves svært nyttig å ha litt god tid på det første møtet. Det er også fruktbart at regionstyret og BUR blir kjent med hverandre. Måltider, pauser og deler av møtet var felles. Alle varamedlemmer i både BUR og regionstyret var også innkalt til dette møtet, slik at alle skulle få en felles oppstart og få kjennskap til arbeidsmåten og sakene. Været var så fint at det ikke var fristende å være inne. Engasjementet i de mange sakene som var på sakskartet, gjorde at fristelsen til å gå ut var enkel å motstå. Lederutvikling Hoveddelen av fellesmøtet mellom BUR og regionstyret ble brukt til å snakke om lederutvikling. Nye ledere må rekrutteres og utvikles hvis arbeidet skal gå videre. Leirarbeidet er en god utviklingsarena og det er også nødvendig med en bevissthet rundt dette i misjonsfellesskapene. Hvem passer til hva? Hvordan forberede lederskifter på en god måte? Hvordan skape rom for å vokse og modnes? Sommertreff på Val I barne- og ungdomsrådet skapte ideen om å arrangere Sommertreff på Val i 2016 stor begeistring. Sommertreff er et arrangement for barn i ungdomsskolealder. For at dette skal kunne gjennomføres kreves det både ledere og deltakere. Dette kan bli sommerens høydepunkt for både ungdommene og lederne! Ti millioner i gaver Høsten er budsjettid. Regionstyret hadde innledende samtaler om budsjettet. Utgiftssiden i budsjettet er i stor grad personalkostnader. Hovedstyrets føring for budsjettet er at regionbidraget, det vil si den delen av inntektene som ikke brukes opp i regionen, skal minst være like stort i 2016 som i For Midt-Norges del betyr det at vi har ansvar for å overføre minst 2,5 millioner kroner til drift av hovedkontoret og arbeidet i utlandet. Regionstyret ønsker å beholde alle ansatte og få ansatt nye personer i de stillingene der det er noen som slutter eller går av med pensjon. For at dette skal gå i hop, må region Midt-Norge ha et gavemål på 10 millioner kroner i Årets gavebudsjett er på 9,8 millioner kroner. Gavene for 2014 ble totalt 9,5 millioner. Kan vi klare 10 millioner i 2016? Ber om forbønn Det er en viktig oppgave å lede arbeidet i regionen. Både BUR og regionstyret skal i løpet av året ta mange viktige beslutninger. Husk derfor på dem i bønn! Nye ledere Hjalmar Hugdal ble valgt til ny leder da det nyvalgte regionstyret konstituerte seg. Han har vært med i regionstyret i ett år og var da nestleder. Hugdal er bosatt i Flå, Melhus. Berit Slåttnes Aune fra Inderøy ble valgt til nestleder. Det er første gang en kvinne har dette vervet i Region Midt- Norge. Mangeårig leder, Johan Jensen fra Oppdal, gikk ut av regionstyret ved siste valg. I barne- og ungdomsrådet (BUR) ble Andreas Gjøra fra Namsos og Trondheim ny leder. Nestleder ble Sara Andertun fra Trondheim. Sara er opprinnelig fra Umeå i Nord-Sverige. Tidligere leder, Sissel-Marie Bjerga fra Kolvereid, flytter til Rogaland til nyttår. Hun er fremdeles med i BUR som 1. varamedlem.

4 3 REGION MIDT-NORGE GJENBRUKSBUTIKKENE I REGIONEN Der ingen skulle tru... Skepsisen var stor da det kom opp en ide om å starte gjenbruksbutikk i det nedlagte eggpakkeriet på Ljøkjel i Orkdal. Gjenbruksgründer Sveinung Lianes lot seg ikke stoppe og butikken åpnet i oktober I høst runder butikken fem år, og all skepsis har blitt til skamme. 7. oktober blir det markering i butikken med kaffe og kaker. Fredag 9. oktober blir det jubileumsfest for medarbeidere og spesielt inviterte på Svorkmo Misjonshus. Bitt av gjenbruksbasillen Ingmund Bakken har vært med i butikken siden oppstarten. Nå er han butikkleder. Bakken kan ikke få fullrost sine medarbeidere. De er dyktige og positive og står på, sier Bakken. Selv har han blitt bitt av gjenbruksbasillen og opplever det svært meningsfullt å være med. I fjor sommer var butikken stengt i fire uker. Kundene sa tydelig fra om Medarbeidere: Ingmund Bakken, Ellen Bakken og Inger Tiset skryter av det gode arbeidsmiljøet i butikken. BEGGE FOTO: at det var for lang sommerferie. I år var det stengt i to uker i juli, men Bakken forteller at også i ferien brukte han tid på å reise rundt for å hente varer. Vi må være der når varene er tilgjengelige, sier han. Når et hus skal tømmes, kan man ikke vente lenge. Godt salg Varetilgangen er god og salget går også godt. En av medarbeiderne er Ragna Fagerli. Også hun var svært skeptisk i starten. Nå forteller hun med begeistring om arbeidet i butikken. -Det kommer kunder langveisfra. Foruten kunder fra Orkdal og nabokommunene er det også kunder fra Østlandet. Folk på gjennomreise stopper gjerne på butikken. Noen handler ganske mye. Ei dame kjøpte en gang flere kofferter som ho fylte med klær, forteller Fagerli. Det er alltid behov for flere medarbeidere. Butikken drives av frivillige, og de fleste er alderspensjonister. Flere av dem som var med på oppstarten av butikken, er nå døde, og nye medarbeidere er hjertelig velkommen! Det er spesielt behov for mannfolk. Ragna Fagerli er med og holder orden i klær- og skoavdelingen. En annerledes talerstol Som misjonær hadde jeg en hverdag hvor møter med annerledestroende var hverdagskost. Det å kunne snakke Den lune kroken er et godt sted for den gode samtalen. F.v. Reidun Ljøkjell, Randi Lerli Bliksås, Marit Grønning, Inger Bjørseth og Knut Ole Østertun. FOTO: med folk om livet og troen opplevdes både givende og meningsfullt. Som forkynner på hjemmebane savnet jeg litt den hverdagen. I mitt virke som forkynner traff jeg bare likesinnede, det gode misjonsfolket (og har nytt hvert et slikt møte). I mitt forsøk på å komme ut av komfortsonen (bedehuset) prøvde jeg meg så på husbesøk, og jeg oppdaget raskt at den arenaen ikke var for meg, like- NLM gjenbruk i Midt-Norge Butikker åpning omsetning 2014 overskudd 2014 omsetning pr overskudd pr Trondheim, Saupstadsenteret Oktober 2008* kr kr kr kr Røra Oktober 2008 kr kr kr kr Orkdal Oktober 2010 kr kr kr kr Stjørdal September 2015 *Butikken flyttet fra Lade sommeren 2012 Samlet overskudd fra gjenbruksbutikkene i Midt-Norge 2014: Kr Samlet overskudd fra NLM Gjenbruks 31 butikker i 2014: kr Tre nye butikker er planlagt åpnet i løpet av 2015 slik at det totale tallet på butikker i kjeden NLM gjenbruk blir 34. I tillegg er det en butikk på Haugenstua i Oslo som drives i samarbeid med KIA.

5 REGION MIDT-NORGE 4 GJENBRUKSBUTIKKENE I REGIONEN I NESTE NUMMER: SKOLENE I REGIONEN ens det å stå på torget. Så «oppdaget» jeg gjenbruksbutikkene. I stillekroken har jeg funnet en arena jeg trives med, og hvor jeg får bruke min nådegave i møte med mennesker som tror annerledes enn meg. Der tar vi en kopp kaffe og spiser en vaffel, og snakker om vær og vind, og når vi har snakket nok om været og vinden, hender det at folk åpner seg opp for ham som til stadighet sitter der i stillekroken, og ser ut som om han ikke har annet å gjøre enn å være tilgjengelig for en prat. Og av og til oppleves det helt flott. Stillekroken har blitt min arena for å treffe annerledestroende, og det er en god krok å sitte i for meg. KNUT OLE ØSTERTUN Ny misjonsstasjon på Stjørdal Vi har et ønske om å bli invitertert til å gå den mila som vil føre fram til tro på Jesus. Slik formulerer ildsjel Kjell Kolbrek seg når han skal presentere målet for butikken NLM gjenbruk som snart åpner midt i Stjørdal sentrum. Åpningen er lørdag 10. oktober kl. 11. Butikken begynte å ta imot varer allerede i sommer. Det skal mye varer til for å fylle opp de 1000 kvadratmeter store butikklokalene. Jungeltelegrafen Gjennom annonser i lokalavisa, via facebook og jungeltelegrafen har den nye butikken blitt gjort kjent. Mange har allerede kommet med varer. Når folk kommer med varer, er det mange som spør om hva inntektene for butikken går til. Dette har allerede gitt gode muligheter til å fortelle om Misjonssambandets arbeid rundt i verden, sier Kolbrek som selv har ei datter som er utsending i Indonesia. Da han besøkte henne rundt nyttår, fikk han med egne øyne se hva inntektene fra gjenbruksbutikkene betyr. I butikken skal det være informasjonsskjerm der forskjellige prosjekter som blir drevet med inntektene fra butikken, blir presentert. På infoskjermen blir det også anledning til å bekjentgjøre møter og andre arrangementer NLM har i Stjørdal. En stor varebil med løftelem og gjenbruk-logo er parkert utenfor butikken. Bilen kan brukes både til å hente varer og til utkjøring av solgte varer. Det er ønskelig at folk selv kommer med varene, men større ting kan hentes. Mange frivillige Kolbrek har over 30 navn på lista over frivillige. Flere av dem som har kommet med varer til butikken, har også sagt at de gjerne kan tenke seg å hjelpe til. Butikken skal ha åpent fra torsdag til lørdag. Det trengs mange for å drifte butikken. I tillegg til de vanlige butikkoppgavene er det også viktig at kaffekroken er betjent. Kaffekroken er allerede tatt i bruk, og det er fint å ha en plass der en kan sitte ned og snakke om både hverdagslige og åndelige ting. Trenger forbønn Det er spennende å starte gjenbruksbutikk. Lokalene er store og har en sentral plassering. Det gjør at husleia er ganske høy. Det er derfor ønskelig å få åpnet butikken så raskt som mulig. Vi trenger forbønn for butikken, sier Kolbrek, og fortsetter: Be om at vi klarer å få butikken til å gå rundt, og at det blir en misjonsstasjon! I butikken kommer vi i kontakt med mange som aldri kommer på møter på bedehuset. Kjell Kolbrek foran bilen til den planlagte gjenbruksbutikken på Stjørdal. FOTO: Samlokalisering i Trondheim? Årsmøtet for Misjonssalen på Heimdal vedtok i april å selja huset. Medlemmane ser seg ikkje råd for å driva huset vidare. Betania Misjonsforsamling har også vurdert sal. Kanskje er det mogleg å få til samlokalisering av gjenbruksbutikk og forsamlingslokale i Trondheim? Ei arbeidsgruppe er sett saman for å vurdera eigna lokalitetar. På Askøy arbeider ein i desse dagar med å ferdigstilla nytt bedehus der det også er lokale for gjenbruksbutikken. På Hamar har forsamlingslokale og butikk vore i same bygg i fleire år. Erfaringane frå Hamar er gode. Det hadde vore flott å fått til noko slikt i Trondheim også!

6 NORGE 5 REGION MIDT-NORGE SENTRAL-ASIA MONGOLIA PERU I FOKUS KINA ETIOPIA JAPAN MALI TAIWAN ELFENBENS- KYSTEN ETIOPIA KENYA PERU TANZANIA INDONESIA BOLIVIA Utsendinger fra Midt-Norge i Peru Guri og Ola Tulluan bor i Arequipa der Ola er rektor ved det lutherske teologiske seminaret Setela. Seminaret eies av NLM og kirkene i Peru og Bolivia. I tillegg er det også elever fra Ecuador. Guri og Ola har tidligere vært misjonærer i Indonesia og Singapore. Ola er fra Orkdal. Øyvind og Britt Lise Rott bor også i Arequipa. Øyvind er med i det evangeliske arbeidet og Britt Lise er lærer på Den norske skolen. Familien har fem barn. Barna heter Miriam, Olaf, Rebekka, Daniel og Andreas. Familien har bodd i Namsos i mange år og reiste til Peru sommeren Britt Lise er fra Åfjord. Elisabeth Ljøkjell fra Inderøy er ettåring og bosatt i Arequipa. Elisabeth kom til Peru i august Oppgavene er primært inn mot misjonærbarna. Fakta om Peru: Flatemål: km2 Folketall: 30,4 millioner Hovedstad: Lima Religion: 81 prosent katolikker og 11 prosent protestanter. De fleste protestantene bor i Lima som har 1/3 av Perus befolkning. Katolisismen er i stor grad oppblandet med sterke innslag av den tradisjonelle quechua/ aymara-troen. Be om: Trivsel og god helse for store og små Framgang i språk og kulturforståelse Visdom i gjennomføringen av den nye strategien for arbeidet i Peru og Bolivia Velsignelse over arbeidet i den lokale kirken Familien Rott på 17. mai. Fra venstre: Miriam, Andreas, Rebekka, Britt Lise, Daniel, Øyvind og Olaf. Store behov Noen tanker gjør man seg etter et år. Noen fyller en med takknemlighet og glede, andre inngir noe mer ettertenksomhet. Det har vært en stor glede å få være en del av misjonærfellesskapet. Det har vi opplevd som en berikelse og en styrke gjennom det året som har gått. For oss et stort takkeemne. Etter hvert som språkskole var unnagjort, har vi fått se noe mer av arbeidet på forskjellige steder. Her er store behov og noen steder store utfor- Det første året i Peru Ett år i Peru er passert. Tiden går fort her også. Vi er glade vi er her. Vi trives og har det godt, selv om hjemlengselen også til tider er innom på besøk. Det er vinter i Peru nå, men været ligner mer på en god norsk sommer. Barna og Britt Lise har hatt sommerferie, for skolen følger den norske rytmen. I skrivende stund er det en dag igjen til skolestart. Det skal bli godt, både for store og små med klarere rutiner på dagene. Andreas, minstemann, gleder seg til å begynne i første klasse. Miriam, eldstejenta, begynner på ungdomsskolen som eneste elev og blir tenåring i slutten av august. Daniel begynner i tredje klasse, Rebekka i femte og Olaf i sjette. Vær fortsatt med og be om at barna må trives og ha det godt. Vi vet at noen bærer dem frem for Guds trone ved navn hver dag. Takk! dringer, men det er også mange flotte kvinner og menn som er trofast med i arbeidet. Men hva er vi egentlig i stand til å gjøre? Språket er fortsatt høyst mangelfullt. Dette er virkelig fortsatt et bønneemne. Vi trenger fortsatt tid, og må øve oss i tålmodighet. Men det må visst peruanerne også. Enda en gang kommer det nordmenn som snakker Tilrettelegging av bibelkurs og undervisning i menighetene. Være med på månedlige pastorsamlinger og årlige pastorkurs. Utover dette er han det første året knyttet opp til en lokalmenighet hvor han får preke, være med pastoren på husbesøk, holde noen bibelkurs i smågrupper. Dette er også for at språk og kulturkjennskap skal få bedre utviklingsmuligheter. Britt Lise arbeider på Den norske skolen og har de siste dagene vært opptatt med forberedelser til nytt skoleår. Hun fikk nesten fire måneder mindre språkopplæring og kjenner enda mer på språkbarrieren, men opplever kontakten med enkeltpersoner som veldig fin. «Vi trenger fortsatt tid, og må øve oss i tålmodighet. Men det må visst peruanerne også.» gebrokkent spansk og som ikke forstår hvordan kulturen er. Samtidig er dette også en kilde til glede. Det er godt å bli godt mottatt på tross av forutsetningene. Arbeid i kirken Øyvind begynte i mai i det evangeliske arbeidet i kirken. I begynnelsen vil han sammen med andre misjonærer særlig arbeide med: FOTO: PRIVAT Takkeemne Et bønneemne til slutt, som også er vårt største takkeemne. Vårt største behov er å bli i Jesus, å bli i hans kjærlighet, slik han taler om det i Joh 15,1 10. Det er vårt eneste håp for evigheten, det er veien å gå i den daglige troens strid og det er stedet vi trenger å leve om liv og tjeneste skal bære frukt. For som Jesus selv sier: «Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre» (v.5). Og han har kalt oss inn til seg (1 Kor 1,9) Lovet være Gud! ØYVIND OG BRITT LISE ROTT

7 REGION MIDT-NORGE 6 HILSEN FRA SØVASLI UNGDOMSSENTER OG LEIRSKOLE Brenner for Søvassli Her på Søvassli har vi lagt bak oss en forholdsvis rolig sommersesong. I år har det ikke vært sommerleirer her, og det er jo litt kjedelig. Søvassli er på sitt beste når vi hører lyden av glade unger i gangene, seiersrop fra fotballbanen og «Lisa gikk til skolen» og annen vakker musikk fra pianoet. Kanskje får vi til en leir neste sommer? Vi har så mange bra leirteam som legger ned mye arbeid for at barn og ungdom skal få en fin leiropplevelse. Når leirer må avlyses er jo det veldig trist, ikke først og fremst for økonomien, men fordi det er noe av det viktigste vi holder på med. Skiskyttere Fra jeg startet opp 1. januar har vi hatt skiskyttere boende her, konfirmanter på leir, menigheter på helgetur, vinterleirer og påskeleir. I påska hadde vi åpent hus, slik at folk kunne komme og bo her og bruke dagene ute i fjellet som de ønsket, noen tok turen til fjellkirken på helgedagene. Kveldene ble stort sett tilbrakt i den gamle peisestua. Det er nok noe vi vil forsøke igjen. Noe av det flotteste jeg har møtt etter at jeg begynte å jobbe her, er alle de positive folka som brenner for Søvassli. Hvorfor er de så engasjerte? De var kanskje her på leir i ungdomstida, der de ble bedre kjent med Jesus og misjonen, og de møtte venner for livet. Og nå ønsker de at nye generasjoner skal få oppleve det samme. Vi holder på å samle inn penger til nye møbler i matsalen, og mange har kjøpt en stol. På dugnaden i vår ble vi en riktig stor gjeng, og de forskjellige oppgavene gikk unna i en fei. Vi hadde det rett og slett moro sammen her. Strikkeprosjekt I sommer fikk vi mye oppmerksomhet i lokalavisa og på Facebook for et lite strikkeprosjekt som undertegnede sto for. Jeg strikket et veggteppe av klatretau som skal henge i aktivitetsrommet for å dempe den plagsomme akustikken, og måtte bruke kosteskaft til strikkepinner. Resultatet har kommet på veggen, og kan beskues etter avtale. Vi kaller det kunst, tenker jeg, for da kan det glede noen og ergre andre. Iallfall ble det litt reklame for Søvassli. Vi har hatt leirskoler her i år også, både vinter og sommer er jo friluftlivets år, og friluftsliv har vi mye av på Søvassli hvert år. Terrenget er flott til skiturer på vinteren, også for dem som ikke har de helt store skiferdighetene. En kort tur til Hundsåvatnet for å fiske på isen kan vel være nok. Ungene lærer seg å bruke naturen, de lærer mye om å samarbeide, og de ser hverandre på en ny måte etter ei skoleuke her. «Den beste uka i mitt liv!» var det en elev som sa så overbevisende da han skulle heim. Han hadde lært mye, særlig at han ikke måtte gi seg før han nådde målet for turen. På Søvassli har vi en dyktig stab, både på kjøkken, renhold og leirskolepersonell. Det er folk som står på og jobber mye i perioder, mens andre tider er det stillere her. Da setter de i gang med kost og maling, luking og rydding, og alt gjør de så bra. Kjenne seg hjemme Det er mange som husker på Søvassli når de ber, både for leirarbeidet og for OVER: Fra en av årets dugnader på Søvassli. TIL VENSTRE: Storemasket kunst: Olav Tronvoll og Kari Tronvoll viser fram strikketøyet med utrangerte klatretau. Bildet har fått sin plass i bordtennisrommet. FOTO: KJERSTI SOLVOLL BAKKETUN TRONVOLL oss som jobber her. Det er vi takknemlige for. Vi ønsker å være et sted der barn og unge fra et kristent miljø skal kjenne seg hjemme, og ingen andre skal heller føle seg fremmed. Vi ønsker å være en plass der det er godt å komme, slippe ned skuldrene og kjenne at en blir sett. Og kanskje undres over broderiet som henger i gangen: JESUS LEVER. Men det er da vel ikke påske nå? KARI TRONVOLL daglig leder Stor takk til alle leirledere! Sommeren går mot slutten, og vi kan se tilbake på en god leirsesong med noen svært godt besøkte leirer. Som kjent har mange i regionen vår tatt på seg et langsiktig ansvar i leirarbeidet vårt. Vi har tidligere skrevet i Utsyn om vanskelig lederrekruttering til sommerleirene på Laberget. Derfor gleder vi oss nå spesielt over at det er ledere som vil ta ansvar for PLASK-leiren framover. Sørg for å oppmuntre alle ledere som tar et langsiktig forpliktende ansvar på leir! Leirarbeidet fortsetter med uforminsket styrke utover høsten. Oppdatert leir- og arrangementsoversikt finner du her i Utsyn og på våre nettsider. Fra PLASK-leiren på Laberget. FOTO: TARJEI LØVIK

8 REGION MIDT-NORGE 23 Kvinnehelger til inspirasjon Er hverdagen travel? Eller ensom? Trenger du litt avkobling og ekstra inspirasjon foran høsten? Da kan ei kvinnehelg være midt i blinken for deg! Tre helger i høst Vi gleder oss over å invitere til tre ulike kvinnehelger i høst i NLM Midt-Norge. Dette er helger som er et av årets høydepunkter for mange. Her kan du treffe kvinner i samme situasjon som deg, og noen som er i andre faser i livet. Uansett alder og livssituasjon har kvinner mye felles å prate om og lære av hverandre. Bibelsamlinger og bønnefellesskap, sang og misjonsinfo gir også verdifullt påfyll på livsveien. Og selvfølgelig blir det god tid til hygge over kaffekoppen. Du kan velge mellom: september: Søvassli ungdomssenter, Hemne. Taler: Anna Sæther. Sang: Brit Jorunn Hovda oktober: Heime hos Hilde Øystese, Leland. Talere: Kirsti Strand og Annbjørg Boge oktober: Hallarheim leirsted, Nærøy. Talere: Åge Hunnestad og Liv Bakke Du finner mer informasjon og påmeldingsskjema på Prøv gjerne å få med deg flere også, og meld dere på så fort som mulig. Hjertelig velkommen til kvinnehelger til inspirasjon og påfyll! IRENE SANDBERG SÆTHER Førstehjelpskurs for ledere 12. november kl arrangeres det et førstehjelpskurs på Laberget leirsted. Kurset er aktuelt for ansatte og frivillige ledere som deltar på våre leirer og andre arrangement. Det vil bli gitt teoretisk og praktisk opplæring i livreddende førstehjelp til barn, unge og voksne. Kurset er gratis for alle aktive ledere i vårt arbeid, og det utstedes kursbevis. Med så mange deltagere som er innom våre leirer og andre arrangement, følger også et ansvar Tid: Torsdag kl Sted: Laberget leirsted Påmelding: nlm.no/leirmidt-norge for deres sikkerhet. Vi ønsker at de som deltar på våre samlinger skal kjenne seg trygge. Fokus på beredskap og sikkerhet er nødvendig for å hindre ulykker og for å gi avgjørende hjelp hvis det likevel skjer. Hvert år er cirka 700 barn og unge med på leirene som NLM Ledende på kristen litteratur Velkommen til en hyggelig handel - en handel med mening! DRONNINGENS GATE 30 Tlf Midt-Norge arrangerer. Vi vet at leirene har stor betydning for tro og liv. Vårt hovedfokus er gjennom forkynnelse og veiledning å vinne barn og unge for Kristus og hjelpe dem fram til en personlig kristen tro. TARJEI LØVIK Trondheim Flere arrangement se siste side NESTE UTSYN Utgivelsesdag: 25. september 2015 Gud ville bruke meg til å hjelpe andre, sier Liao Tsai-Kuei fra Taiwan. Hun forteller sin spesielle livshistorie. Organ for Norsk Luthersk Misjonssamband Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: (redaksjon og annonser), (abonnement) Telefaks: Internett: E-post: (redaksjon) (abonnement) Ansvarlig redaktør: Espen Ottosen Redaksjonsleder: Arne Sæteren - Redaksjonssekretær: Kari Kottum Journalister: Frida Blaker Per Ove Aarseth Silje Måseide Grafisk formgiver: Margaret Aambø Mathisen Trykk: Schibsted Trykk Flesland Utsyn kommer ut hver 14. dag. Pris: kr 540. Ungdomspris (ungdom under 26 år): kr 378. Til utlandet, portotillegg på kr 324. Bladet bestilles i Utsyns abonnementsavdeling, Sinsenveien 25, 0572 Oslo. Abonnementet går til det blir oppsagt. Utsyn kan også bestilles på cd. ISSN: Kassett: S Online: Annonsepriser: kr 9,00 (kr 13,50 i Utsyn med regionsider) per spaltemillimeter på annonseside. NLMs gavekonto: Abonnementskonto: Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: E-post: Generalsekretær: Øyvind Åsland

9 RETURADRESSE: UTSYN, SINSENVEIEN 25, 0572 OSLO OPPSLAGSTAVLE FOR REGION MIDT-NORGE Områdemøter høsten 2015 Torsdag Søvassli Kyrksæterøra Misjonshus kl. 19 Mandag Innherred Skjerve bedehus kl. 19 Torsdag Trondheim Misjonssalen Heimdal kl. 19 Mandag Gauldal Melhus bedehus kl. 19 Onsdag Namdal Misjonssenteret Namsos KL 1830 Torsdag Helgeland Leland (Hos Hilde og Morten Øystese) kl. 11 Onsdag Fosen Leksvik Forsamlingshus kl. 19 PROGRAM: Andakt Samtale om arbeidet Områdearbeidet Medvandring (les om medvandring på medvandring.no) Generell samtale Økonomiorientering Bevertning Alle misjonsfellesskap oppfordres sterkt til å delta med 1 3 representanter på møtet i det aktuelle området. Klasse 4B - Steinkjer Søndagsskole For Voksne På Lørdag ÅRSPLAN FOR NLM MIDT-NORGE 2015 September Høsttreff Jakobsbakken Kvinnehelg Søvassli Bo heimeleir Arnøy, Nærøy kl Aktivitetsleir Val vgs kl Wildcamp høst Søvassli kl Vi over 60 Laberget Familie boheimeleir Jektvik, Rødøy Oktober ReGaze høst Søvassli 8. kl. 3.vgs Kvinnehelg Hallarheim, Nærøy Kvinnehelg Leland Mannshelg Leland Bibelhelg UngeVoksne Laberget UngeVoksne Boheimeleir Berg, Sømna 1. kl. + November Juleverksted Namsos kl. 12. Førstehjelpskurs for ledere Laberget leirsted Jesus I Fokus (JIF) Namdal 8. kl. 3.vgs Boheimeleir Varntresk, Hattfjelldal 4 år Juleverksted Laberget kl Juleverksted Søvassli kl Juleverksted Laberget kl. Desember ReGaze nyttår Laberget 8. kl. 3.vgs. Blir du med, så åpner vi Bibelen! Lærer: Områdeleder Rolf Lavik Klasse 4b Bibelskolen i Midt-Norge Mobil: E-Post: TEMA: JESUS I DET GAMLE TESTAMENTET 12. September kl Jesu navn i GT 10. Oktober kl Offersystemet 17. Oktober kl Hendelser i GT 14. November kl Menn i GT 05. Desember kl Kvinner i GT 12. Desember kl Kvinner i GT Og han (Jesus) begynte fra Moses og fra alle profetene og forklarte for dem i alle Skriftene det som er skrevet om ham. - Luk.24,27 Vi byr på kaffe og frukt. Alle velkommen! Sted: Steinkjer Bedehus Høstmøte i Namsos MISJONSSENTERET SEPTEMBER Taler: Claus Munk Ulike sangkrefter Lørdag: Kl : Kl : Kl : Kl Søndag: Kl : Bibeltime Kveldsmat Kveldsmøte Ungdomssamling Formiddagsmøte. Søndagsskole Claus Munk: Var tilsatt i Luthersk Missionsforening (Danmark) som landsungdomssekretær og forlagsleder/ redaktør i Dansk Luthersk Forlag. Er i dag ein aktiv pensjonist i forkynning og undervisning. Teologisk utdanning fra Fjellhaug misjonsskole og universitet i Oslo. FLERE ARRANGEMENT PÅ NLM.NO/MIDT-NORGE

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2014 (Sortert på Område - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2014 (Sortert på Område - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader 10 03.mar 07.mar Fjellheim, Tromsø Fagerli, Kristian Fjellheim Bsk Kortkurs 9 28.feb 02.mar Sørdalen Lavik, Rolf Fosen Bibelhelg 11 11.mar 16.mar Åfjord Fagerli,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2014 (Sortert på Område - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2014 (Sortert på Område - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader 1 02.jan Laberget Vestbøstad, Olav Innherred Nyttårsfest Levanger og omegn Felleslag 1 05.jan Stjørdal Lavik, Rolf Innherred God søndag kl 11 1 05.jan Kjørsvikbugen

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 21.-22.06. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning

Detaljer

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE AUGUST-DESEMBER 2012 (Sortert på Område - Sted - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE AUGUST-DESEMBER 2012 (Sortert på Område - Sted - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader 45 06.nov 08.nov Bjugn Rørmark, Turid Fosen Møter 48 27.nov 02.des Fosen Ledal, Else Marie Fosen til disposisjon møter og Heggli 32 06.aug Leksvik Moen, Ivar

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JULI-DESEMBER 2014 (Sortert på Område - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JULI-DESEMBER 2014 (Sortert på Område - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader 32 07.aug 09.aug Sørdalen Strøm, Einar Fosen Friskusleir 33 12.aug 17.aug Åfjord Strøm, Nils Kåre Fosen Sommermøter 36 02.sep Stadsbygd Sørli, Oddmund Fosen

Detaljer

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE AUGUST-DESEMBER 2012 (Sortert på Område - Sted - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE AUGUST-DESEMBER 2012 (Sortert på Område - Sted - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader 31 03.aug 05.aug Søvassli Klokkehaug, Margrete Søvassli Sommerleir 2.-4. klasse 31 03.aug 05.aug Søvassli Moen, Ivar Søvassli Sommerleir 2-4 klasse - Avlyst

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE. Konfirmant-rekord hele ti konfirmanter følger undervisningen i namdal dette året.

REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE. Konfirmant-rekord hele ti konfirmanter følger undervisningen i namdal dette året. REGION MIDT-NORGE 5. desember 124. årgang 22 2014 Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. ingen skal minnes de første ting, ingen skal tenke på dem. Jes 65,17 Send flere misjonærer Kirken i Mara i Tanzania

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Dato Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund

Dato Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato 31.3.-1.4. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund Forfall: Gunnar Indrebø

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG 44 Bibelhelg 1-3 november med Johnn Hardang Vellykket høstmøte på Molde bedehus Finn frem Bibelen! Førjulsmesse 16. november fra kl. 10.00 www.moldebedehus.no

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013 Hovedstyret samlet til møte i Oslo 8.-9. februar Til stede: Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke Fra administrasjonen

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

LEDERVEILEDNING. For leirledere i NLM Midt-Norge 1. JANUAR NLM MIDT-NORGE Ole L. Kolstadsvei 2, 7088 Heimdal

LEDERVEILEDNING. For leirledere i NLM Midt-Norge 1. JANUAR NLM MIDT-NORGE Ole L. Kolstadsvei 2, 7088 Heimdal LEDERVEILEDNING For leirledere i NLM Midt-Norge 1. JANUAR 2016 NLM MIDT-NORGE Ole L. Kolstadsvei 2, 7088 Heimdal KJÆRE LEIRLEDER Som leirleder i NLM Midt-Norge har du påtatt deg en viktig oppgave i barne-

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 Velsignet sommer! For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 I hebreerbrevets ellevte kapittel leser vi om tro. I løpet av 40 vers løftes troen

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland

Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 2.-3.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland Håvard Måseide (deler av fredag)

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

ImF Ung. Barnebladene

ImF Ung. Barnebladene ImF Ung Barnebladene Nr 1-2014 Begeistring! Jeg har tenkt på noe i det siste. Jeg har tenkt at jeg har virkelig mange ting å være glad for. Ofte er det slik at viss jeg er glad og fornøyd så deler jeg

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Høstgaven til Japan. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge

Høstgaven til Japan. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge Region Midt-Norge 13. september 123. Årgang 16 2013 Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Rom 12,10 Høstgaven til Japan Foto: Torgeir Hauge Nytt fra Region Midt-Norge

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

Satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Midt-Norge 19. april 123. Årgang 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. Jes 40,31 Satser på 10

Detaljer

Synger om håp REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE

Synger om håp REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE REGION MIDT-NORGE 17. APRIL 125. ÅRGANG 07 2015 Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, vi er hans, vi er hans folk og den flokken han gjeter. Salme 100,3 Kongshaug Musikkgymnas fremfører en innholdsrik

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Midt-Norge 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Forlatte barn får hjelp REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE

Forlatte barn får hjelp REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE REGION MIDT-NORGE 04. DESEMBER 125. ÅRGANG 22 2015 Herren er konge! Jorden skal juble, fjerne kyster skal glede seg! Salme 97,1 JULEGAVEN 2015: GI BARN TRYGGHET Forlatte barn får hjelp I mange land driver

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Arrangement for voksne og familier sept feb. 2015

Arrangement for voksne og familier sept feb. 2015 Arrangement for voksne og familier sept. 2014 - feb. 2015 For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys. Salme 36:10 Kvinneweekend Solgry fre 19. - søn 21. sept. Mannshelg Tonstadli fre 17. - søn

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13.

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13. Preken 24. mars 2016 Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13. Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer