Flytter vestover REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flytter vestover REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE"

Transkript

1 REGION MIDT-NORGE 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider NLM arbeidet vest i Mongolia. Jeg gleder meg til å flytte til byen Ulgii, sier David Samuel Olson. Han og Karen Colban Hoel skal støtte prosjektene som allerede drives i området. LES MER OM HØSTGAVEN, SIDE 6 9 NYTT FRA REGION MIDT-NORGE NLM.NO/MIDT-NORGE Nye ledere Hjalmar Hugdal og Berit Slåttnes Aune, leder og nestleder i regionstyret. REGIONSIDE 2 Gjenbrukssuksess Gjenbruksbutikken i Orkdal har gått over all forventning. REGIONSIDE 3 OG 4 Glimt fra Peru Familien Rott har i høst vært ett år i Peru. REGIONSIDE 5

2 1 REGION MIDT-NORGE INNSPILL Gaver NLM Midt-Norge januar-juli Nytt liv Gjenbruksbutikkane Misjonssambandet har opna rundt i landet, har gitt nytt liv på mange måtar. I 2014 gav butikkane eit samla overskot på 25 millionar kroner. Overskotet går til Misjonssambandet sitt arbeid rundt i verda. På denne måten får gjenbruksbutikkane gi nytt liv også i fjerne himmelstrøk. I Midt-Norge har me fire gjenbruksbutikkar. Det er ei fryd å snakka med medarbeidarane i alle butikkane. Dei gler seg over å få vera med i butikken. Nokre har fleire økter i veka, andre har ein dag Mange gler seg over å få vera med i butikkane og nokre er med litt innimellom. Mange er bitt av gjenbruksbasillen. Ein typisk «yrkesskade» er at ein i kaffibesøk lurer seg til å kikka på stempelet under kaffikoppen. Engelsk eller kinesisk? Kva ville dette fatet gått for i butikken? Det blir fortalt om godt arbeidsmiljø og stor trivsel i butikkane. Gode tilbakemeldingar frå kundar, trivelege kollegar og meiningsfulle oppgåver gir stor meining! Engasjementet i butikkane har gitt mange pensjonistar og trygda eit nytt, og meir hektisk liv. I alle Misjonssambandet sine gjenbruksbutikkar er det ein kaffikrok der det er mogleg å setja seg ned, eta vaflar og drikka kaffi. Mange kundar set pris på dette. Einsemd er ei av dei store, norske plagene. Einsemda råkar folk i alle aldersgrupper. Ei kaffipause i «Den lune kroken» kan vera god medisin mot einsemda. Erfaringa visar seg å vera at det å betena kaffikroken ofte blir nedprioritert i ein travel butikkvardag. Det er difor behov for medarbeidarar i butikkane som likar å snakka med folk. I starten handlar kanskje praten om ver, vind og fotball. Når tillita er bygd, kan det opna seg opp for djupare samtalar. I fleire av butikkane er innvandrarar og flyktningar ei viktig kundegruppe. Samtalar i butikken er god språktrening for dei. Nokre av innvandrarane har ein anna religion enn kristendom. Misjonssambandet har vore med og støtta utviklinga av eit studieeopplegg som heiter «Tro mellom venner». Dette kurset gir kristne hjelp til å overvinna framandfrykt og andre barrierar i møte med muslimske naboar, kollegaer og venner. Dette kurset kan vera ei fin hjelp for frivillige medarbeidarar i butikkane til å få hjelp til å setja ord på trua si i møte med andre. Kanskje kan ein samtale om åndelege spørsmål også bidra til å gi nokre av kundane i butikkane eit møte med Jesus? Gjenbruksbutikken på Røra har hatt mange formiddagstreff i butikken. Det blir gjerne ei samling når det er emissærar i nærleiken. På desse samlingane kjem personar som ikkje går på bedehuset. Eg trur likevel det er eit stort potensial til å utnytta kontaktflata til gjenbruksbutikkane på ein endå betre måte i det diakonale arbeidet vårt. Det er mange rundt oss som lengtar etter fellesskap og nytt liv. Nokre av dei er kundar i våre butikkar og andre vil gjerne vera medhjelparar. Gjenbruksbutikken kan vera den arenaen der dei blir sett, møtt og får vera til nytte. REGION MIDT-NORGE Adresse: Ole L. Kolstads v. 2, 7088 Heimdal Telefon: E-post: REGIONLEDER Mange lengtar etter fellesskap og nytt liv Regionleder og ansvarlig redaktør: Olav Vestbøstad Uten deg er NLM og Jesus fattigere BUDSJETT15 REGNSKAP Gjenbruksbutikkene i NLM Midt-Norge er en viktig del av arbeidet vårt, både økonomisk og ikke minst som arena for gode møter mellom mennesker. I 2014 bidro de tre butikkene våre med 1,4 millioner kroner til arbeidet. IRENE SANDBERG SÆTHER Disse 1,4 millionene finansierer tre stillinger. Overskuddet for alle gjenbruksbutikkene finansierer omtrent 25 stillinger. Vi skjønner at uten disse ville NLMs arbeid både i Norge og på misjonsfeltene vært sterkt redusert. Nesten tredobling Elevene ved Val videregående skole satte i år ny rekord for elevenes misjonsprosjekt. De samlet inn kr , nesten en tredobling av innsamlingen året før. Pengene gikk til NLMs bibelskole i Kiabakari i Tanzania. Elevene ved Rødde folkehøgskole fikk inn kr til NLMs arbeid i Indonesia. Ny områdeleder i Namdal Øyvind Fonn (bildet) er ansatt som vikar for områdeleder i Namdal i perioden til Områdeleder Endre Stene har søkt om permisjon i 40 prosent fra stillingen som områdeleder i Namdal i ett år fra Regionstyret har ansatt Øyvind Fonn som vikar i 50 prosent stilling. Øyvind Fonn er utdannet lærer og har arbeidet som lærer og rådgiver på Det er ingen tvil om at uten elevene på skolene våre, hadde NLM vært fattigere. Totale gaver til NLM Midt-Norge per 31. juli er kr Dette er bedre enn i 2014, og lavere enn årets budsjett per 31. juli. Det er veldig mange som har gitt en eller flere gaver slik at gavene fra NLM Midt-Norge nå nærmer seg fem millioner. Uten så mange trofaste misjonsvenner hadde vi ikke nådd så mange mennesker med evangeliet om Jesus. Du betyr noe Det kan av og til virke smått det vi gjør. Det kan virke likegyldig om du gir eller ikke. Men du betyr noe! Og din gave kan utgjøre en forskjell! For jeg er sikker på at uten deg er både NLM og Jesus fattigere. Og motsatt så blir faktisk både jeg og du fattigere hvis vi ikke gir. Apg 20,35b: For vi husker de ord Herren Jesus selv sa: Det er en større lykke å gi enn å få. Hjertelig takk for gaven du gir! Bjørkly skole i Namsos. Han har også hatt en deltidsstilling som kretssekretær i Kristen Muslimmisjon i Møre og Romsdal krets. Fonn var i perioden leirskolelærer og bestyrer på Søvassli ungdomssenter og leirskole sammen med sin kone Margareth. Øyvind skal kombinere vikariatet som områdeleder med redaktøransvaret for Samenes Venn. Vi ønsker Guds velsignelse over tjenesten og oppfordrer misjonsfolket til å huske på Øyvind og familien i bønn.

3 2 Regionstyret og barne- og ungdomsrådet på fellesmøte på Laberget leirsted. FOTO: TARJEI LØVIK Hvor går veien videre? Regionstyret og barne- og ungdomsrådet (BUR) hadde sitt første møte for høsten på Laberget leirsted august. De nye styrene skal lede arbeidet i regionen fram til neste regionårsmøte. Hva skal prioriteres? Det oppleves svært nyttig å ha litt god tid på det første møtet. Det er også fruktbart at regionstyret og BUR blir kjent med hverandre. Måltider, pauser og deler av møtet var felles. Alle varamedlemmer i både BUR og regionstyret var også innkalt til dette møtet, slik at alle skulle få en felles oppstart og få kjennskap til arbeidsmåten og sakene. Været var så fint at det ikke var fristende å være inne. Engasjementet i de mange sakene som var på sakskartet, gjorde at fristelsen til å gå ut var enkel å motstå. Lederutvikling Hoveddelen av fellesmøtet mellom BUR og regionstyret ble brukt til å snakke om lederutvikling. Nye ledere må rekrutteres og utvikles hvis arbeidet skal gå videre. Leirarbeidet er en god utviklingsarena og det er også nødvendig med en bevissthet rundt dette i misjonsfellesskapene. Hvem passer til hva? Hvordan forberede lederskifter på en god måte? Hvordan skape rom for å vokse og modnes? Sommertreff på Val I barne- og ungdomsrådet skapte ideen om å arrangere Sommertreff på Val i 2016 stor begeistring. Sommertreff er et arrangement for barn i ungdomsskolealder. For at dette skal kunne gjennomføres kreves det både ledere og deltakere. Dette kan bli sommerens høydepunkt for både ungdommene og lederne! Ti millioner i gaver Høsten er budsjettid. Regionstyret hadde innledende samtaler om budsjettet. Utgiftssiden i budsjettet er i stor grad personalkostnader. Hovedstyrets føring for budsjettet er at regionbidraget, det vil si den delen av inntektene som ikke brukes opp i regionen, skal minst være like stort i 2016 som i For Midt-Norges del betyr det at vi har ansvar for å overføre minst 2,5 millioner kroner til drift av hovedkontoret og arbeidet i utlandet. Regionstyret ønsker å beholde alle ansatte og få ansatt nye personer i de stillingene der det er noen som slutter eller går av med pensjon. For at dette skal gå i hop, må region Midt-Norge ha et gavemål på 10 millioner kroner i Årets gavebudsjett er på 9,8 millioner kroner. Gavene for 2014 ble totalt 9,5 millioner. Kan vi klare 10 millioner i 2016? Ber om forbønn Det er en viktig oppgave å lede arbeidet i regionen. Både BUR og regionstyret skal i løpet av året ta mange viktige beslutninger. Husk derfor på dem i bønn! Nye ledere Hjalmar Hugdal ble valgt til ny leder da det nyvalgte regionstyret konstituerte seg. Han har vært med i regionstyret i ett år og var da nestleder. Hugdal er bosatt i Flå, Melhus. Berit Slåttnes Aune fra Inderøy ble valgt til nestleder. Det er første gang en kvinne har dette vervet i Region Midt- Norge. Mangeårig leder, Johan Jensen fra Oppdal, gikk ut av regionstyret ved siste valg. I barne- og ungdomsrådet (BUR) ble Andreas Gjøra fra Namsos og Trondheim ny leder. Nestleder ble Sara Andertun fra Trondheim. Sara er opprinnelig fra Umeå i Nord-Sverige. Tidligere leder, Sissel-Marie Bjerga fra Kolvereid, flytter til Rogaland til nyttår. Hun er fremdeles med i BUR som 1. varamedlem.

4 3 REGION MIDT-NORGE GJENBRUKSBUTIKKENE I REGIONEN Der ingen skulle tru... Skepsisen var stor da det kom opp en ide om å starte gjenbruksbutikk i det nedlagte eggpakkeriet på Ljøkjel i Orkdal. Gjenbruksgründer Sveinung Lianes lot seg ikke stoppe og butikken åpnet i oktober I høst runder butikken fem år, og all skepsis har blitt til skamme. 7. oktober blir det markering i butikken med kaffe og kaker. Fredag 9. oktober blir det jubileumsfest for medarbeidere og spesielt inviterte på Svorkmo Misjonshus. Bitt av gjenbruksbasillen Ingmund Bakken har vært med i butikken siden oppstarten. Nå er han butikkleder. Bakken kan ikke få fullrost sine medarbeidere. De er dyktige og positive og står på, sier Bakken. Selv har han blitt bitt av gjenbruksbasillen og opplever det svært meningsfullt å være med. I fjor sommer var butikken stengt i fire uker. Kundene sa tydelig fra om Medarbeidere: Ingmund Bakken, Ellen Bakken og Inger Tiset skryter av det gode arbeidsmiljøet i butikken. BEGGE FOTO: at det var for lang sommerferie. I år var det stengt i to uker i juli, men Bakken forteller at også i ferien brukte han tid på å reise rundt for å hente varer. Vi må være der når varene er tilgjengelige, sier han. Når et hus skal tømmes, kan man ikke vente lenge. Godt salg Varetilgangen er god og salget går også godt. En av medarbeiderne er Ragna Fagerli. Også hun var svært skeptisk i starten. Nå forteller hun med begeistring om arbeidet i butikken. -Det kommer kunder langveisfra. Foruten kunder fra Orkdal og nabokommunene er det også kunder fra Østlandet. Folk på gjennomreise stopper gjerne på butikken. Noen handler ganske mye. Ei dame kjøpte en gang flere kofferter som ho fylte med klær, forteller Fagerli. Det er alltid behov for flere medarbeidere. Butikken drives av frivillige, og de fleste er alderspensjonister. Flere av dem som var med på oppstarten av butikken, er nå døde, og nye medarbeidere er hjertelig velkommen! Det er spesielt behov for mannfolk. Ragna Fagerli er med og holder orden i klær- og skoavdelingen. En annerledes talerstol Som misjonær hadde jeg en hverdag hvor møter med annerledestroende var hverdagskost. Det å kunne snakke Den lune kroken er et godt sted for den gode samtalen. F.v. Reidun Ljøkjell, Randi Lerli Bliksås, Marit Grønning, Inger Bjørseth og Knut Ole Østertun. FOTO: med folk om livet og troen opplevdes både givende og meningsfullt. Som forkynner på hjemmebane savnet jeg litt den hverdagen. I mitt virke som forkynner traff jeg bare likesinnede, det gode misjonsfolket (og har nytt hvert et slikt møte). I mitt forsøk på å komme ut av komfortsonen (bedehuset) prøvde jeg meg så på husbesøk, og jeg oppdaget raskt at den arenaen ikke var for meg, like- NLM gjenbruk i Midt-Norge Butikker åpning omsetning 2014 overskudd 2014 omsetning pr overskudd pr Trondheim, Saupstadsenteret Oktober 2008* kr kr kr kr Røra Oktober 2008 kr kr kr kr Orkdal Oktober 2010 kr kr kr kr Stjørdal September 2015 *Butikken flyttet fra Lade sommeren 2012 Samlet overskudd fra gjenbruksbutikkene i Midt-Norge 2014: Kr Samlet overskudd fra NLM Gjenbruks 31 butikker i 2014: kr Tre nye butikker er planlagt åpnet i løpet av 2015 slik at det totale tallet på butikker i kjeden NLM gjenbruk blir 34. I tillegg er det en butikk på Haugenstua i Oslo som drives i samarbeid med KIA.

5 REGION MIDT-NORGE 4 GJENBRUKSBUTIKKENE I REGIONEN I NESTE NUMMER: SKOLENE I REGIONEN ens det å stå på torget. Så «oppdaget» jeg gjenbruksbutikkene. I stillekroken har jeg funnet en arena jeg trives med, og hvor jeg får bruke min nådegave i møte med mennesker som tror annerledes enn meg. Der tar vi en kopp kaffe og spiser en vaffel, og snakker om vær og vind, og når vi har snakket nok om været og vinden, hender det at folk åpner seg opp for ham som til stadighet sitter der i stillekroken, og ser ut som om han ikke har annet å gjøre enn å være tilgjengelig for en prat. Og av og til oppleves det helt flott. Stillekroken har blitt min arena for å treffe annerledestroende, og det er en god krok å sitte i for meg. KNUT OLE ØSTERTUN Ny misjonsstasjon på Stjørdal Vi har et ønske om å bli invitertert til å gå den mila som vil føre fram til tro på Jesus. Slik formulerer ildsjel Kjell Kolbrek seg når han skal presentere målet for butikken NLM gjenbruk som snart åpner midt i Stjørdal sentrum. Åpningen er lørdag 10. oktober kl. 11. Butikken begynte å ta imot varer allerede i sommer. Det skal mye varer til for å fylle opp de 1000 kvadratmeter store butikklokalene. Jungeltelegrafen Gjennom annonser i lokalavisa, via facebook og jungeltelegrafen har den nye butikken blitt gjort kjent. Mange har allerede kommet med varer. Når folk kommer med varer, er det mange som spør om hva inntektene for butikken går til. Dette har allerede gitt gode muligheter til å fortelle om Misjonssambandets arbeid rundt i verden, sier Kolbrek som selv har ei datter som er utsending i Indonesia. Da han besøkte henne rundt nyttår, fikk han med egne øyne se hva inntektene fra gjenbruksbutikkene betyr. I butikken skal det være informasjonsskjerm der forskjellige prosjekter som blir drevet med inntektene fra butikken, blir presentert. På infoskjermen blir det også anledning til å bekjentgjøre møter og andre arrangementer NLM har i Stjørdal. En stor varebil med løftelem og gjenbruk-logo er parkert utenfor butikken. Bilen kan brukes både til å hente varer og til utkjøring av solgte varer. Det er ønskelig at folk selv kommer med varene, men større ting kan hentes. Mange frivillige Kolbrek har over 30 navn på lista over frivillige. Flere av dem som har kommet med varer til butikken, har også sagt at de gjerne kan tenke seg å hjelpe til. Butikken skal ha åpent fra torsdag til lørdag. Det trengs mange for å drifte butikken. I tillegg til de vanlige butikkoppgavene er det også viktig at kaffekroken er betjent. Kaffekroken er allerede tatt i bruk, og det er fint å ha en plass der en kan sitte ned og snakke om både hverdagslige og åndelige ting. Trenger forbønn Det er spennende å starte gjenbruksbutikk. Lokalene er store og har en sentral plassering. Det gjør at husleia er ganske høy. Det er derfor ønskelig å få åpnet butikken så raskt som mulig. Vi trenger forbønn for butikken, sier Kolbrek, og fortsetter: Be om at vi klarer å få butikken til å gå rundt, og at det blir en misjonsstasjon! I butikken kommer vi i kontakt med mange som aldri kommer på møter på bedehuset. Kjell Kolbrek foran bilen til den planlagte gjenbruksbutikken på Stjørdal. FOTO: Samlokalisering i Trondheim? Årsmøtet for Misjonssalen på Heimdal vedtok i april å selja huset. Medlemmane ser seg ikkje råd for å driva huset vidare. Betania Misjonsforsamling har også vurdert sal. Kanskje er det mogleg å få til samlokalisering av gjenbruksbutikk og forsamlingslokale i Trondheim? Ei arbeidsgruppe er sett saman for å vurdera eigna lokalitetar. På Askøy arbeider ein i desse dagar med å ferdigstilla nytt bedehus der det også er lokale for gjenbruksbutikken. På Hamar har forsamlingslokale og butikk vore i same bygg i fleire år. Erfaringane frå Hamar er gode. Det hadde vore flott å fått til noko slikt i Trondheim også!

6 NORGE 5 REGION MIDT-NORGE SENTRAL-ASIA MONGOLIA PERU I FOKUS KINA ETIOPIA JAPAN MALI TAIWAN ELFENBENS- KYSTEN ETIOPIA KENYA PERU TANZANIA INDONESIA BOLIVIA Utsendinger fra Midt-Norge i Peru Guri og Ola Tulluan bor i Arequipa der Ola er rektor ved det lutherske teologiske seminaret Setela. Seminaret eies av NLM og kirkene i Peru og Bolivia. I tillegg er det også elever fra Ecuador. Guri og Ola har tidligere vært misjonærer i Indonesia og Singapore. Ola er fra Orkdal. Øyvind og Britt Lise Rott bor også i Arequipa. Øyvind er med i det evangeliske arbeidet og Britt Lise er lærer på Den norske skolen. Familien har fem barn. Barna heter Miriam, Olaf, Rebekka, Daniel og Andreas. Familien har bodd i Namsos i mange år og reiste til Peru sommeren Britt Lise er fra Åfjord. Elisabeth Ljøkjell fra Inderøy er ettåring og bosatt i Arequipa. Elisabeth kom til Peru i august Oppgavene er primært inn mot misjonærbarna. Fakta om Peru: Flatemål: km2 Folketall: 30,4 millioner Hovedstad: Lima Religion: 81 prosent katolikker og 11 prosent protestanter. De fleste protestantene bor i Lima som har 1/3 av Perus befolkning. Katolisismen er i stor grad oppblandet med sterke innslag av den tradisjonelle quechua/ aymara-troen. Be om: Trivsel og god helse for store og små Framgang i språk og kulturforståelse Visdom i gjennomføringen av den nye strategien for arbeidet i Peru og Bolivia Velsignelse over arbeidet i den lokale kirken Familien Rott på 17. mai. Fra venstre: Miriam, Andreas, Rebekka, Britt Lise, Daniel, Øyvind og Olaf. Store behov Noen tanker gjør man seg etter et år. Noen fyller en med takknemlighet og glede, andre inngir noe mer ettertenksomhet. Det har vært en stor glede å få være en del av misjonærfellesskapet. Det har vi opplevd som en berikelse og en styrke gjennom det året som har gått. For oss et stort takkeemne. Etter hvert som språkskole var unnagjort, har vi fått se noe mer av arbeidet på forskjellige steder. Her er store behov og noen steder store utfor- Det første året i Peru Ett år i Peru er passert. Tiden går fort her også. Vi er glade vi er her. Vi trives og har det godt, selv om hjemlengselen også til tider er innom på besøk. Det er vinter i Peru nå, men været ligner mer på en god norsk sommer. Barna og Britt Lise har hatt sommerferie, for skolen følger den norske rytmen. I skrivende stund er det en dag igjen til skolestart. Det skal bli godt, både for store og små med klarere rutiner på dagene. Andreas, minstemann, gleder seg til å begynne i første klasse. Miriam, eldstejenta, begynner på ungdomsskolen som eneste elev og blir tenåring i slutten av august. Daniel begynner i tredje klasse, Rebekka i femte og Olaf i sjette. Vær fortsatt med og be om at barna må trives og ha det godt. Vi vet at noen bærer dem frem for Guds trone ved navn hver dag. Takk! dringer, men det er også mange flotte kvinner og menn som er trofast med i arbeidet. Men hva er vi egentlig i stand til å gjøre? Språket er fortsatt høyst mangelfullt. Dette er virkelig fortsatt et bønneemne. Vi trenger fortsatt tid, og må øve oss i tålmodighet. Men det må visst peruanerne også. Enda en gang kommer det nordmenn som snakker Tilrettelegging av bibelkurs og undervisning i menighetene. Være med på månedlige pastorsamlinger og årlige pastorkurs. Utover dette er han det første året knyttet opp til en lokalmenighet hvor han får preke, være med pastoren på husbesøk, holde noen bibelkurs i smågrupper. Dette er også for at språk og kulturkjennskap skal få bedre utviklingsmuligheter. Britt Lise arbeider på Den norske skolen og har de siste dagene vært opptatt med forberedelser til nytt skoleår. Hun fikk nesten fire måneder mindre språkopplæring og kjenner enda mer på språkbarrieren, men opplever kontakten med enkeltpersoner som veldig fin. «Vi trenger fortsatt tid, og må øve oss i tålmodighet. Men det må visst peruanerne også.» gebrokkent spansk og som ikke forstår hvordan kulturen er. Samtidig er dette også en kilde til glede. Det er godt å bli godt mottatt på tross av forutsetningene. Arbeid i kirken Øyvind begynte i mai i det evangeliske arbeidet i kirken. I begynnelsen vil han sammen med andre misjonærer særlig arbeide med: FOTO: PRIVAT Takkeemne Et bønneemne til slutt, som også er vårt største takkeemne. Vårt største behov er å bli i Jesus, å bli i hans kjærlighet, slik han taler om det i Joh 15,1 10. Det er vårt eneste håp for evigheten, det er veien å gå i den daglige troens strid og det er stedet vi trenger å leve om liv og tjeneste skal bære frukt. For som Jesus selv sier: «Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre» (v.5). Og han har kalt oss inn til seg (1 Kor 1,9) Lovet være Gud! ØYVIND OG BRITT LISE ROTT

7 REGION MIDT-NORGE 6 HILSEN FRA SØVASLI UNGDOMSSENTER OG LEIRSKOLE Brenner for Søvassli Her på Søvassli har vi lagt bak oss en forholdsvis rolig sommersesong. I år har det ikke vært sommerleirer her, og det er jo litt kjedelig. Søvassli er på sitt beste når vi hører lyden av glade unger i gangene, seiersrop fra fotballbanen og «Lisa gikk til skolen» og annen vakker musikk fra pianoet. Kanskje får vi til en leir neste sommer? Vi har så mange bra leirteam som legger ned mye arbeid for at barn og ungdom skal få en fin leiropplevelse. Når leirer må avlyses er jo det veldig trist, ikke først og fremst for økonomien, men fordi det er noe av det viktigste vi holder på med. Skiskyttere Fra jeg startet opp 1. januar har vi hatt skiskyttere boende her, konfirmanter på leir, menigheter på helgetur, vinterleirer og påskeleir. I påska hadde vi åpent hus, slik at folk kunne komme og bo her og bruke dagene ute i fjellet som de ønsket, noen tok turen til fjellkirken på helgedagene. Kveldene ble stort sett tilbrakt i den gamle peisestua. Det er nok noe vi vil forsøke igjen. Noe av det flotteste jeg har møtt etter at jeg begynte å jobbe her, er alle de positive folka som brenner for Søvassli. Hvorfor er de så engasjerte? De var kanskje her på leir i ungdomstida, der de ble bedre kjent med Jesus og misjonen, og de møtte venner for livet. Og nå ønsker de at nye generasjoner skal få oppleve det samme. Vi holder på å samle inn penger til nye møbler i matsalen, og mange har kjøpt en stol. På dugnaden i vår ble vi en riktig stor gjeng, og de forskjellige oppgavene gikk unna i en fei. Vi hadde det rett og slett moro sammen her. Strikkeprosjekt I sommer fikk vi mye oppmerksomhet i lokalavisa og på Facebook for et lite strikkeprosjekt som undertegnede sto for. Jeg strikket et veggteppe av klatretau som skal henge i aktivitetsrommet for å dempe den plagsomme akustikken, og måtte bruke kosteskaft til strikkepinner. Resultatet har kommet på veggen, og kan beskues etter avtale. Vi kaller det kunst, tenker jeg, for da kan det glede noen og ergre andre. Iallfall ble det litt reklame for Søvassli. Vi har hatt leirskoler her i år også, både vinter og sommer er jo friluftlivets år, og friluftsliv har vi mye av på Søvassli hvert år. Terrenget er flott til skiturer på vinteren, også for dem som ikke har de helt store skiferdighetene. En kort tur til Hundsåvatnet for å fiske på isen kan vel være nok. Ungene lærer seg å bruke naturen, de lærer mye om å samarbeide, og de ser hverandre på en ny måte etter ei skoleuke her. «Den beste uka i mitt liv!» var det en elev som sa så overbevisende da han skulle heim. Han hadde lært mye, særlig at han ikke måtte gi seg før han nådde målet for turen. På Søvassli har vi en dyktig stab, både på kjøkken, renhold og leirskolepersonell. Det er folk som står på og jobber mye i perioder, mens andre tider er det stillere her. Da setter de i gang med kost og maling, luking og rydding, og alt gjør de så bra. Kjenne seg hjemme Det er mange som husker på Søvassli når de ber, både for leirarbeidet og for OVER: Fra en av årets dugnader på Søvassli. TIL VENSTRE: Storemasket kunst: Olav Tronvoll og Kari Tronvoll viser fram strikketøyet med utrangerte klatretau. Bildet har fått sin plass i bordtennisrommet. FOTO: KJERSTI SOLVOLL BAKKETUN TRONVOLL oss som jobber her. Det er vi takknemlige for. Vi ønsker å være et sted der barn og unge fra et kristent miljø skal kjenne seg hjemme, og ingen andre skal heller føle seg fremmed. Vi ønsker å være en plass der det er godt å komme, slippe ned skuldrene og kjenne at en blir sett. Og kanskje undres over broderiet som henger i gangen: JESUS LEVER. Men det er da vel ikke påske nå? KARI TRONVOLL daglig leder Stor takk til alle leirledere! Sommeren går mot slutten, og vi kan se tilbake på en god leirsesong med noen svært godt besøkte leirer. Som kjent har mange i regionen vår tatt på seg et langsiktig ansvar i leirarbeidet vårt. Vi har tidligere skrevet i Utsyn om vanskelig lederrekruttering til sommerleirene på Laberget. Derfor gleder vi oss nå spesielt over at det er ledere som vil ta ansvar for PLASK-leiren framover. Sørg for å oppmuntre alle ledere som tar et langsiktig forpliktende ansvar på leir! Leirarbeidet fortsetter med uforminsket styrke utover høsten. Oppdatert leir- og arrangementsoversikt finner du her i Utsyn og på våre nettsider. Fra PLASK-leiren på Laberget. FOTO: TARJEI LØVIK

8 REGION MIDT-NORGE 23 Kvinnehelger til inspirasjon Er hverdagen travel? Eller ensom? Trenger du litt avkobling og ekstra inspirasjon foran høsten? Da kan ei kvinnehelg være midt i blinken for deg! Tre helger i høst Vi gleder oss over å invitere til tre ulike kvinnehelger i høst i NLM Midt-Norge. Dette er helger som er et av årets høydepunkter for mange. Her kan du treffe kvinner i samme situasjon som deg, og noen som er i andre faser i livet. Uansett alder og livssituasjon har kvinner mye felles å prate om og lære av hverandre. Bibelsamlinger og bønnefellesskap, sang og misjonsinfo gir også verdifullt påfyll på livsveien. Og selvfølgelig blir det god tid til hygge over kaffekoppen. Du kan velge mellom: september: Søvassli ungdomssenter, Hemne. Taler: Anna Sæther. Sang: Brit Jorunn Hovda oktober: Heime hos Hilde Øystese, Leland. Talere: Kirsti Strand og Annbjørg Boge oktober: Hallarheim leirsted, Nærøy. Talere: Åge Hunnestad og Liv Bakke Du finner mer informasjon og påmeldingsskjema på Prøv gjerne å få med deg flere også, og meld dere på så fort som mulig. Hjertelig velkommen til kvinnehelger til inspirasjon og påfyll! IRENE SANDBERG SÆTHER Førstehjelpskurs for ledere 12. november kl arrangeres det et førstehjelpskurs på Laberget leirsted. Kurset er aktuelt for ansatte og frivillige ledere som deltar på våre leirer og andre arrangement. Det vil bli gitt teoretisk og praktisk opplæring i livreddende førstehjelp til barn, unge og voksne. Kurset er gratis for alle aktive ledere i vårt arbeid, og det utstedes kursbevis. Med så mange deltagere som er innom våre leirer og andre arrangement, følger også et ansvar Tid: Torsdag kl Sted: Laberget leirsted Påmelding: nlm.no/leirmidt-norge for deres sikkerhet. Vi ønsker at de som deltar på våre samlinger skal kjenne seg trygge. Fokus på beredskap og sikkerhet er nødvendig for å hindre ulykker og for å gi avgjørende hjelp hvis det likevel skjer. Hvert år er cirka 700 barn og unge med på leirene som NLM Ledende på kristen litteratur Velkommen til en hyggelig handel - en handel med mening! DRONNINGENS GATE 30 Tlf Midt-Norge arrangerer. Vi vet at leirene har stor betydning for tro og liv. Vårt hovedfokus er gjennom forkynnelse og veiledning å vinne barn og unge for Kristus og hjelpe dem fram til en personlig kristen tro. TARJEI LØVIK Trondheim Flere arrangement se siste side NESTE UTSYN Utgivelsesdag: 25. september 2015 Gud ville bruke meg til å hjelpe andre, sier Liao Tsai-Kuei fra Taiwan. Hun forteller sin spesielle livshistorie. Organ for Norsk Luthersk Misjonssamband Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: (redaksjon og annonser), (abonnement) Telefaks: Internett: E-post: (redaksjon) (abonnement) Ansvarlig redaktør: Espen Ottosen Redaksjonsleder: Arne Sæteren - Redaksjonssekretær: Kari Kottum Journalister: Frida Blaker Per Ove Aarseth Silje Måseide Grafisk formgiver: Margaret Aambø Mathisen Trykk: Schibsted Trykk Flesland Utsyn kommer ut hver 14. dag. Pris: kr 540. Ungdomspris (ungdom under 26 år): kr 378. Til utlandet, portotillegg på kr 324. Bladet bestilles i Utsyns abonnementsavdeling, Sinsenveien 25, 0572 Oslo. Abonnementet går til det blir oppsagt. Utsyn kan også bestilles på cd. ISSN: Kassett: S Online: Annonsepriser: kr 9,00 (kr 13,50 i Utsyn med regionsider) per spaltemillimeter på annonseside. NLMs gavekonto: Abonnementskonto: Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: E-post: Generalsekretær: Øyvind Åsland

9 RETURADRESSE: UTSYN, SINSENVEIEN 25, 0572 OSLO OPPSLAGSTAVLE FOR REGION MIDT-NORGE Områdemøter høsten 2015 Torsdag Søvassli Kyrksæterøra Misjonshus kl. 19 Mandag Innherred Skjerve bedehus kl. 19 Torsdag Trondheim Misjonssalen Heimdal kl. 19 Mandag Gauldal Melhus bedehus kl. 19 Onsdag Namdal Misjonssenteret Namsos KL 1830 Torsdag Helgeland Leland (Hos Hilde og Morten Øystese) kl. 11 Onsdag Fosen Leksvik Forsamlingshus kl. 19 PROGRAM: Andakt Samtale om arbeidet Områdearbeidet Medvandring (les om medvandring på medvandring.no) Generell samtale Økonomiorientering Bevertning Alle misjonsfellesskap oppfordres sterkt til å delta med 1 3 representanter på møtet i det aktuelle området. Klasse 4B - Steinkjer Søndagsskole For Voksne På Lørdag ÅRSPLAN FOR NLM MIDT-NORGE 2015 September Høsttreff Jakobsbakken Kvinnehelg Søvassli Bo heimeleir Arnøy, Nærøy kl Aktivitetsleir Val vgs kl Wildcamp høst Søvassli kl Vi over 60 Laberget Familie boheimeleir Jektvik, Rødøy Oktober ReGaze høst Søvassli 8. kl. 3.vgs Kvinnehelg Hallarheim, Nærøy Kvinnehelg Leland Mannshelg Leland Bibelhelg UngeVoksne Laberget UngeVoksne Boheimeleir Berg, Sømna 1. kl. + November Juleverksted Namsos kl. 12. Førstehjelpskurs for ledere Laberget leirsted Jesus I Fokus (JIF) Namdal 8. kl. 3.vgs Boheimeleir Varntresk, Hattfjelldal 4 år Juleverksted Laberget kl Juleverksted Søvassli kl Juleverksted Laberget kl. Desember ReGaze nyttår Laberget 8. kl. 3.vgs. Blir du med, så åpner vi Bibelen! Lærer: Områdeleder Rolf Lavik Klasse 4b Bibelskolen i Midt-Norge Mobil: E-Post: TEMA: JESUS I DET GAMLE TESTAMENTET 12. September kl Jesu navn i GT 10. Oktober kl Offersystemet 17. Oktober kl Hendelser i GT 14. November kl Menn i GT 05. Desember kl Kvinner i GT 12. Desember kl Kvinner i GT Og han (Jesus) begynte fra Moses og fra alle profetene og forklarte for dem i alle Skriftene det som er skrevet om ham. - Luk.24,27 Vi byr på kaffe og frukt. Alle velkommen! Sted: Steinkjer Bedehus Høstmøte i Namsos MISJONSSENTERET SEPTEMBER Taler: Claus Munk Ulike sangkrefter Lørdag: Kl : Kl : Kl : Kl Søndag: Kl : Bibeltime Kveldsmat Kveldsmøte Ungdomssamling Formiddagsmøte. Søndagsskole Claus Munk: Var tilsatt i Luthersk Missionsforening (Danmark) som landsungdomssekretær og forlagsleder/ redaktør i Dansk Luthersk Forlag. Er i dag ein aktiv pensjonist i forkynning og undervisning. Teologisk utdanning fra Fjellhaug misjonsskole og universitet i Oslo. FLERE ARRANGEMENT PÅ NLM.NO/MIDT-NORGE

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge Region Midt-Norge 6. DeseMBeR 123. ÅRgaNg 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

Høstgaven til Japan. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge

Høstgaven til Japan. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge Region Midt-Norge 13. september 123. Årgang 16 2013 Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Rom 12,10 Høstgaven til Japan Foto: Torgeir Hauge Nytt fra Region Midt-Norge

Detaljer

Flere misjonærer REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE

Flere misjonærer REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE REGION MIDT-NORGE 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

RegIon MidT-NoRgE. NYTT FRA REgioN MidT-NoRgE. sommermøter det holdes møter og stevner mange steder i regionen i sommer.

RegIon MidT-NoRgE. NYTT FRA REgioN MidT-NoRgE. sommermøter det holdes møter og stevner mange steder i regionen i sommer. RegIon MidT-NoRgE 28. JUni 123. ÅRgAng 12 2013 Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Kol 2,14 for å nå nye folkegrupper,

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Midt-Norge 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang

Detaljer

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD REGION NORD 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

Nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 Og 9

Nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 Og 9 Region Nord 25. oktober 123. ÅrGAnG 19 2013 Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå vår skyld under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Mi 7, 19 Nytt prosjekt i Tana-området

Detaljer

LES MER OM HØSTGAVEN, SIDE 6 9 NYTT FRA REGION VEST

LES MER OM HØSTGAVEN, SIDE 6 9 NYTT FRA REGION VEST REGION VEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Flytter vestover REGION ØST NYTT FRA REGION ØST. Konfirmasjon For andre år på rad har det vært konfirmasjon i Misjonssenteret i Drammen.

Flytter vestover REGION ØST NYTT FRA REGION ØST. Konfirmasjon For andre år på rad har det vært konfirmasjon i Misjonssenteret i Drammen. REGION ØST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

sommergaven side 6 9 områdestevne i salten Pensjonert predikant Magnus Hanssen og hans kone Ingebjørg deltok på stevnet.

sommergaven side 6 9 områdestevne i salten Pensjonert predikant Magnus Hanssen og hans kone Ingebjørg deltok på stevnet. RegIoN Nord 22. JUni 122. ÅRgAng 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Ef 2,6 støtter barn i bolivia Nesten 1000 elever går på skolen «Jesus

Detaljer

Jubel for ny oversettelse

Jubel for ny oversettelse Region Øst 24. oktober 124. Årgang 19 2014 Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Fil 2,3 Jubel for ny oversettelse Etter 32 års arbeid

Detaljer

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 1 Innholdsfortegnelse: Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3 Sakliste Regionårsmøte 2014, s. 5 Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 Sak 5: Årsmelding 2013 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jåtun ny regionleder Kallet betydde mye for mitt ja, sier Eivind Jåtun. Regionmøte for alle Velkommen til møtene!

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jåtun ny regionleder Kallet betydde mye for mitt ja, sier Eivind Jåtun. Regionmøte for alle Velkommen til møtene! Region Sør 27. april 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali «Det

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» Region Sørvest 08. Desember 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant

Detaljer

REGION NORD NYTT FRA REGION NORD. Andreas i Bolivia. Mange frivillige

REGION NORD NYTT FRA REGION NORD. Andreas i Bolivia. Mange frivillige 03. DESEMBER 121. ÅRGANG 22 2011 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! Joh 14,1 Menighetsvekst i Peru Åtte nye medlemmer ble nylig tatt opp i en menighet i Peru. Fire barn ble

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region NORDvest 11. April 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for

Detaljer

Jubel for ny oversettelse

Jubel for ny oversettelse Region vest 24. Oktober 124. Årgang 19 2014 Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Fil 2,3 Jubel for ny oversettelse Etter 32 års arbeid

Detaljer

julemessene i gang REGION ØST NYTT FRA REGION ØST studentarbeid Vi drømmer om å nå universitetsungdommen i Peru med evangeliet.

julemessene i gang REGION ØST NYTT FRA REGION ØST studentarbeid Vi drømmer om å nå universitetsungdommen i Peru med evangeliet. REGION ØST 26. oktober 122. ÅRgAng 19 2012 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre. jes 59,1 julemessene i gang I disse dager går startsskuddet for høstens

Detaljer

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra.

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra. Region Nordvest 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Nord 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Nytt fra Region Nord Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen

Detaljer

Julemessene i gang. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Etterfølgere Tenåringsarbeid nytter. Barnehageliv Verdifulle og elsket.

Julemessene i gang. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Etterfølgere Tenåringsarbeid nytter. Barnehageliv Verdifulle og elsket. Region Nordvest 26.oktober 122. Årgang 19 2012 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre. Jes 59,1 Julemessene i gang I disse dager går startsskuddet for

Detaljer

72 døpt. Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Heimly barnehage 40 år. Bønnekalender. Region Vest har laget en oversikt over

72 døpt. Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Heimly barnehage 40 år. Bønnekalender. Region Vest har laget en oversikt over Region VEsT 6. september 123. Årgang 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

Kvitsund + Tabor = sant

Kvitsund + Tabor = sant 21. Oktober 121. Årgang 19 2011 Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig. Sal 73,26 Kvitsund + Tabor = sant Kvitsund Gymnas i Telemark skal nå utveksle

Detaljer

Nye kristne etter møteserier

Nye kristne etter møteserier Region Øst 7. februar 124. Årgang 03 2014 Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Fil 1,6 Nye kristne etter møteserier Foto: Georg Kolnes

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region vest 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer