Wind Top AE1920 All-in-One (AIO) PC. MS-A923 (V1.X) System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Wind Top AE1920 All-in-One (AIO) PC. MS-A923 (V1.X) System"

Transkript

1 Wind Top AE1920 All-in-One (AIO) PC MS-A923 (V1.X) System

2 Forord INNHOLD Opphavsrett...iii Varemerker...iii Patentnumre i USA...iii Revisjonshistorie...iii Oppgradering og garanti...iv Innhenting av utskiftbare deler...iv Teknisk støtte...iv Miljøvennlige egenskaper ved produktet...v Miljøvernpolicy...v Sikkerhetsanvisninger...vi CE-samsvar... viii FCC-B radiofrekvens interferens-erklæring... viii WEEE-erklæring...ix 1. Oversikt Pakkens innhold Systemoversikt Hovedkortspesifikasjoner Systemspesifikasjoner Utskifting og oppgradering av komponent Komme i gang Tips for sikkerhet og komfort Gode arbeidsvaner Om tastaturet (valgfritt) Plassere systemet ditt Kople til utstyrsenheter Koble til strøm Systemoperasjoner Starte opp og sette opp systemet første gang Opprette en systemgjenopprettingsdisk Kalibrering av berøringspanel (kun for modell med enkel berøring) Nettverkstilkobling under Windows RALINK trådløs LAN-tilkobling (valgfritt) SRS Premium Sound (valgfri) On-Screen Display (OSD) Strømstyring Systemgjenoppretting ii

3 MS-A923 Opphavsrett Innholdet i dette dokumenter er åndsverk tilhørende MICRO-STAR INTERNATIONAL. Vi er nøye med fremstillingen av dokumentet, men vi kan ikke garantere riktigheten av alt innhold. Våre produkter utvikles kontinuerlig og vi forbeholder oss retten til å foreta endringer uten forvarsel. Varemerker Alle varemerker tilhører de respektive eierne. MSI er et registrert varemerke for Micro-Star Int l Co., Ltd. Intel er et registrert varemerke for Intel Corporation. Realtek er et registrert varemerke for Realtek Semiconductor Corporation. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Patentnumre i USA 4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448; og 6,516,132. Dette produktet inneholder opphavsrettsbeskyttet teknologi som er beskyttet av amerikanske patenter og andre åndsverksrettigheter. Bruk av denne opphavsrettsbeskyttede teknologien må godkjennes av Macrovision, og er kun tiltenkt brukt i hjemmet og i andre begrensede visningsøyemed med mindre det er godkjent av Macrovision. Reversibel konstruksjon eller dekompilering er forbudt. Revisjonshistorie Revisjon Revisjonshistorie Dato V1.0 Første utgave 2010/ 04 iii

4 Forord Oppgradering og garanti Legg merke til at enkelte komponenter som er forhåndsinstallert i produktet kan oppgraderes eller skiftes ut etter brukerens forespørsel. For å finne ut mer om begrensning i oppgradering anbefaler vi å lese spesifikasjonene i brukerhåndboken. Vennligst ta kontakt med den lokale forhandleren for ytterligere informasjon om det kjøpte produktet. Ikke forsøk å oppgradere eller erstatte noen komponenter i dette produktet hvis du ikke er en autorisert forhandler eller servicesenter, ettersom det kan gjøre garantien ugyldig. Det anbefales sterkt å ta kontakt med den autorisert forhandleren eller servicesenteret for enhver oppgraderings- eller erstatningstjeneste. Innhenting av utskiftbare deler Legg merke til at innhenting av utskiftbare deler (eller kompatible deler) for produktet brukere kjøpte i enkelte land eller områder kan utføres av fabrikanten innen maksimalt 5 år siden produktet har gått ut av produksjon, avhengig av de offisielle reguleringene som ble erklært da. Kontakt fabrikanten via for detaljer informasjon om innhenting av reservedeler. Teknisk støtte Hvis det oppstår et problem i systemet og du ikke finner løsningen i bruksanvisningen kan du kontakte stedet du kjøpte utstyret på eller din lokale distributør. Alternativt kan du forsøke følgende hjelperessurser for mer hjelp. Besøk MSI-nettstedet for OSS/FAQ, teknisk veileder, BIOSoppdateringer, driveroppdateringer og annen informasjon: msi.com/index.php?func=service Kontakt vår tekniske team på: iv

5 MS-A923 Miljøvennlige egenskaper ved produktet Redusert energiforbruk under bruk og standby Enkel å demontere og resirkulere Mindre søppel gjennom tilbakeleveringspolicy Begrenset bruk av stoffer som er farlige for miljøet og helsen Redusert bruk av naturlige ressurser ved oppmuntring av resirkulering Forlenget produktlevetid gjennom enkle oppgraderinger Miljøvernpolicy Produktet er designet for å gjøre det mulig å gjenbruke delene og gjøre resirkulering mulig, og bør ikke kastes ved slutten av levetiden. Brukere bør kontakte sin lokale renovasjonsanlegg for resirkulering og kasting av deres produkter ved slutten av levetiden. Besøk MSI-websiden og finn en distributør i nærheten for mer informasjon om resirkulering: name=service_worldwide. Brukere kan også ta kontakt med oss på for informasjon om riktig kasting, tilbakelevering, resirkulering og demontering av MSI-produkter. v

6 Forord Sikkerhetsanvisninger Les sikkerhetsintruksene nøye og helt ut. Legg merke til alle forsiktighetsregler og advarsler på utstyret eller i brukerveiledningen. Behold brukerveiledning som leveres i pakken for fremtidig bruk. Hold utstyret borte fra fuktighet og høye temperaturer. Legg utstyret på et fast underlag før oppsett. Kontroller at strømspenningen er innenfor sikkerhetsområdet og er justert riktig til en verdi av 100~240 V før du kobler utstyret til strømkontakten. Ikke deaktiver den beskyttende jordpinnen i støpslet. Utstyret må være koblet til en jordet stikkontakt. Ta alltid vekselstrømledningen ut før du installerer et tilleggskort eller en tilleggsmodul. Alltid koble fra vekselstrømledningen eller slå av ved stikkontakten hvis utstyret skal stå ubrukt for en viss periode for å unngå forbruk av strøm. Ventilatorkassen brukes for luftkonveksjon og for å unngå at utstyret overopphetes. Ikke dekk til viften. Ikke la utstyret stå i et miljø uten luftsirkulering med en lagringstemperatur over 60 O C (140 O F) eller under 0 O C (32 O F), dette kan skade utstyret. MERK: Maksimal brukstemperatur er omtrent 40 O C. vi

7 MS-A923 Hell aldri væske i åpninger som kan føre til skader eller forårsake elektriske støt. Legg strømledningen slik at folk ikke lett kan tråkke på den. Ikke plasser noe på strømkabelen. Når du installerer den koaksiale kabelen til TV-tuneren, er det nødvendig at du kontrollerer at metallskjermen er sikkert koblet til det beskyttende jordingssystemet på bygningen. Kabelsystemet må jordes i samsvar med ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), spesielt avsnitt , Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable (jording av en koaksialkabels ytre skjerm). Hold alltid sterke magnetiske eller elektriske objekter borte fra utstyret. Hvis noen av følgende situasjoner oppstår må utstyret undersøkes av servicepersonale: Strømkabel eller -kontakt er skadet. Væske har kommet inn i utstyret. Utstyret har vært utsatt for fuktighet. Utstyret virker ikke bra eller du får ikke brukt det i henhold til bruksanvisningen. Utstyret har falt og er skadet. Utstyret viser tegn på brudd. 1. Den optiske lagringsenheten er klassifisert som et KLASSE 1 LASERPRODUKT. Bruk av andre kontroller eller justeringer eller utførelse av andre prosedyrer enn de som er angitt er forbudt. 2. Ikke berør linsen inne i stasjonen. FORSIKTIG: Det er fare for eksplosjon hvis batteriet ikke er korrekt innsatt. Bytt bare til samme eller tilsvarende type anbefalt av produsenten. vii

8 Forord CE-samsvar Micro Star International CO., LTD erklærer herved at denne enheten er i overensstemmelse med de sentrale sikkerhetskravene og andre relevante forskrifter i det europeiske direktivet. FCC-B radiofrekvens interferens-erklæring Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for en Klasse B digitalenhet, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er laget for å gi en tilfredsstillende beskyttelse mot skadelig interferens i en installasjon i et boligområde. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi og kan, hvis det ikke installeres og brukes i henhold til bruksanvisningen, forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjoner. Det finnes imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil finne sted ved en bestemt installering. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TVmottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, anbefales at brukeren forsøker å avhjelpe interferensen ved et av tiltakene nedenfor: Forandre retning på eller omplasser mottaksantennen. Øk avstand mellom utstyret og mottaker. Koble til utstyret til et stikkontakt som tilhører en annen strømkrets enn den som mottaker er koblet til. Spør forhandler eller en erfaren radio/tv-tekniker om hjelp. Melding 1 Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av ansvarlig part for samsvar, kan føre til at brukerens rett til å betjene utstyret annulleres. Melding 2 Skjermede grensesnittkabler og vekselstrømledning, hvis noen, må brukes i samsvar med utstrålingsgrensene. VOIR LA NOTICE D INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU. Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Drift tillates med forbehold om følgende to vilkår: 1. denne enheten får ikke forårsake skadelig interferens, og 2. denne enheten må akseptere all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift. viii

9 MS-A923 WEEE-erklæring Statement (English) Under the European Union ( EU ) Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of electrical and electronic equipment cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. (French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. (German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen. (Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como eléctricos y equipos electrónicos no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida. (Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. (Russian) (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. (Turkish) (Türkçe) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. ix

10 Forord Preface (Greek) (Ελληνικά) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13 Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους. (Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ( UE ) dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. (Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió ( EU ) augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. (Czech) (Čeština) Podle směrnice Evropské unie ( EU ) o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat elektrické a elektronické výrobky v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. (Traditional Chinese ) ( 繁 體 中 文 ) 歐 盟 已 制 訂 有 關 廢 電 機 電 子 設 備 法 令, 亦 即 自 2005 年 8 月 13 日 生 效 的 2002/96/EC, 明 文 規 定 電 機 電 子 設 備 產 品 不 可 再 以 都 市 廢 棄 物 處 理, 且 所 有 相 關 電 子 設 備 製 造 商, 均 須 在 產 品 使 用 壽 命 結 束 後 進 行 回 收 (Simplified Chinese ) ( 简 体 中 文 ) 欧 盟 已 制 订 有 关 废 电 机 电 子 设 备 法 令, 亦 即 自 2005 年 8 月 13 日 生 效 的 2002/96/EC, 明 文 规 定 电 机 电 子 设 备 产 品 不 可 再 以 都 市 废 弃 物 处 理, 且 所 有 相 关 电 子 设 备 制 造 商, 均 须 在 产 品 使 用 寿 命 结 束 后 进 行 回 收 (Japanese) ( 日 本 語 ) 2005 年 8 月 13 日 以 降 にEU 加 盟 国 を 流 通 する 電 気 電 子 製 品 にはWEEE 指 令 によりゴミ 箱 に 印 のリサイクルマークの 表 示 が 義 務 づけられており 廃 棄 物 として 捨 てる ことの 禁 止 とリサイクルが 義 務 づけられています (Korean) (한국어) 2005년 8월 13일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합( EU ) 지침, 지침 2002/96/EC에 의거하여, 전기전자제품 은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다하면 해당 전자제품의 제조업체가 이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다. (Vietnam) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu ( EU ) về Thiết bị điện & điện tử đã qua sử dụng, Hướng dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản phẩm thuộc thiết bị điện và điện tử sẽ không còn được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và các nhà sản xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các sản phẩm này vào cuối vòng đời. (Thai) (ไทย) ภายใต ข อกำหนดของสหภาพย โรป ( EU ) เก ยวก บของเส ยจากอ ปกรณ ไฟฟ า และอ เล กทรอน กส เลขท 2002/96/EC ซ งม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 13 ส งหาคม 2005 ผ ใช ไม สามารถท งผล ตภ ณฑ ท เป น อ ปกรณ ไฟฟ าและอ เล กทรอน กส ปะปนก บของเส ยท วไปของช มชนได อ กต อไป และผ ผล ตอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ด งกล าวจะถ กบ งค บให นำผล ตภ ณฑ ด งกล าวกล บค นเม อ ส นส ดอาย การใช งานของผล ตภ ณฑ x

11 MS-A923 (Indonesia) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa ( UE ) perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk peralatan listrik dan elektronik tidak lagi dapat dibuang sebagai sampah umum dan pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut pada saat masa pakainya habis. (Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ( EU ) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod elektronsku i električnu opremu ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. (Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus. (Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene ( UE ) privind Evacuarea Echipamentului Electric şi Electronic, Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august, 2005, produsele din categoria echipament electric şi electronic nu mai pot fi evacuate ca deşeuri municipale, iar fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi să primească înapoi produsele respective la sfârşitul duratei lor de utilizare. (Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano 2005, os produtos de equipamento eléctrico e electrónico não podem ser descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a esta legislação estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil. (Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens ( EU ) Weee-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte produkter från elektriska och elektroniska utrustningar kastas i den vanliga hushållssoporna längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådan produkter när de är förbrukade. (Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä. (Slovak) (Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie ( EU ) o elektrických a elektronických zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú elektrické a elektronické zariadenia nesmú byť zneškodňované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní takéto výrobky na konci životnosti prevziať naspäť. (Slovenian) (Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije ( EU ) o odpadni električni in elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov električne in elektronske opreme ni dovoljeno odstranjevati kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske dobe sprejmejo nazaj. xi

12 Forord Preface (Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og elektronisk affald, Direktiv 2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter som elektrisk og elektronisk udstyr ikke mere bortskaffes som kommunalt affald. Producenter af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse produkter tilbage ved afslutningen på produkternes levetid. (Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens ( EU ) direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter av elektronisk og elektrisk ustyr lenger deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av produktets levetid. (Bulgarian) (български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13 август, 2005 г., електрическо и електронно оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и производителите на такова оборудване са задължени да приемат обратно съответните продукти в края на експлоатационния им период. (Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije ( EU ) o Otpadnim električnim i elektroničkim uređajima, Direktiva 2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., električni i elektronički uređaji se ne smiju više bacati zajedno s kućnim otpadom i proizvođači su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka. (Estonia) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu ( EL ) direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete hävitamine koos majapidamisjäätmetega, ja elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma. xii

13 Kapittel 1 Oversikt Wind Top AE1920 er integrert i design, har et stilig utseende med en speilskjerm, som viser enkeltheten til moderne individualisme og hjemmekomforten. Videre er den fullpakket med de beste datamaskinegenskapene, som for eksempel øyeblikksmeldinger, stillegående drift og b/g/n trådløst nettverk, slik at du kan surfe med full frihet i cyberspace.

14 Oversikt Pakkens innhold Wind Top-seriene AC/DC-adapter AC-strømledning Driver/verktøydisk Brukerveiledning og hurtigguide LCD-skjermklut Tastatur (valgfritt) Mus (valgfritt) Skrivepenn (valgfritt) * Vennligst kontakt oss med en gang hvis noen av delene er skadet eller mangler. * Illustrasjonene er bare til din informasjon og pakkens innhold kan variere noe i forhold til modellen du kjøpte. 1-2

15 MS-A923 Systemoversikt Sett forfra Mikrofon - Den innebyggede mikrofonen kan brukes til videosamtaler online. 2 Webkamera - Dette innebygde webkameraet kan brukes til å ta bilder, spille inn video eller konferanser, og andre interaktive programmer. 3 LCD-skjerm - 18,5 TFT LCD-skjermen med en optimal oppløsning på 1366 X 768 og en standard proporsjon på 16:9 widescreen. 4 Stereohøyttalere - De innebbygde sterohøyttalere gir en høykvalitets soundblaster som støttes av stereosystemet og Hi-Fi-funksjonen. 5 Strømindikator - Strømindikatoren lyser grønt når AIO PC-en er på. Den lyser oransje når AIO PC-en er i hvilemodus og slås av når AIO PC-en er avslått. 1-3

16 Oversikt Sett bakfra Viktig Vi anbefaler at du av sikkerhetshensyn først kopler AC/DC-adapteren til AIO PCen, og deretter kobler AC-strømledningen til stikkontakten. 1-4

17 MS-A923 1 Vifte - Viften brukes for luftkonveksjon og for å unngå at utstyret overopphetes. Ikke dekk til viften. 2 Optisk disk-stasjon - En DVD Superstasjon med flere funksjoner for hjemmeunderholdning er integrert. (Blu-ray er valgfritt.) 3 Kortleser-stasjon - Den innebygde kortleseren støtter ulike typer minnekort, som XD (extreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), MS (Memory Stick), MS Pro (Memory Stick Pro), eller MMC (Multi- Media Card)-kort som vanligvis brukes i enheter som digitalkameraer, MP3-spillere, mobiltelefoner og PDA-er. Kontakt din lokale forhandler for ytterligere informasjon, og legg merke til at minnekort som støttes kan endres uten varsel Sokkel - Bruk denne sokkelen til å plassere systemet på en flat og stabil overflate. Åpning for kabelruting - Trekk kablene gjennom åpningen for kabelruting for å unngå kabelkrøll når du kobler til utstyr. Strømkontakt - AC/DC-adapteren konverter vekselstrøm til likestrøm for denne kontakten. Strøm gjennom denne kontakten gir strøm til PCen. Bruk alltid medfølgende AC/DC-adapter for å unngå skade på PC-en. 7 USB-port - USB (Universal Serial Bus)-porten gir mulighet for tilkobling av USBenheter slik som mus, tastatur, skriver, skanner, kamera, PDA eller andre USB-kompatibele enheter. 1-5

18 Oversikt 8 RJ-45 LAN-kontakt - Standard RJ-45 LAN-jakken gir mulighet for tilkobling av LAN (Local Area Network). Du kan koble til en nettverkskabel. Gul Grønn/ Oransje LED Farge LED-status Tilstand Venstre Gul Av LAN-link er ikke opprettet. På (vedvarende) På (lysere og pulserende) LAN-link er opprettet. PC-en kommuniserer med en annen PC i LAN. Høyre Grønn Av 10 Mbit/sek datahastighet er valgt. På 100 Mbit/sek datahastighet er valgt. Oransje På 1000 Mbit/sek datahastighet er valgt. 9 Mikrofon-kontakt (rosa) - Denne kontakten er for tilkopling av en mikrofon. 10 Hodetelefon-kontakt (grønn) - Denne kontakten er for tilkopling av øretelefoner eller høytalere. 1-6

19 MS-A923 Sett fra siden Optisk disk-stasjon - En DVD Superstasjon med flere funksjoner for hjemmeunderholdning er integrert. (Blu-ray er valgfritt.) 2 Utløsningsknapp - Trykk på utløserknappen for å åpne den optiske diskstasjonen. 3 Utløserhull - Sett inn en tynn og rett gjenstand (slik som en binders) i utløserhullet for å åpne den optiske diskstasjonen manuelt dersom utløserknappen ikke virker. 4 Kortleser-stasjon - Den innebygde kortleseren støtter ulike typer minnekort, som XD (extreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), MS (Memory Stick), MS Pro (Memory Stick Pro), eller MMC (Multi- Media Card)-kort som vanligvis brukes i enheter som digitalkameraer, MP3-spillere, mobiltelefoner og PDA-er. Kontakt din lokale forhandler for ytterligere informasjon, og legg merke til at minnekort som støttes kan endres uten varsel. 1-7

20 Oversikt 5 USB-porter - USB (Universal Serial Bus)-porten gir mulighet for tilkobling av USBenheter slik som mus, tastatur, skriver, skanner, kamera, PDA eller andre USB-kompatibele enheter. 6 Vifte - Viften brukes for luftkonveksjon og for å unngå at utstyret overopphetes. Ikke dekk til viften. 7 Strømknapp - Trykk på strømknappen for å slå systemet PÅ og AV. 8 MENU-knapp - Trykk på denne knappen for å se OSD-menyen eller gå inn i undermenyen. 9 Høyre knapp - Denne knappen indikerer pekerbevegelsen eller OSD manuelt valg i økende verdier. Venstre knapp - Denne knappen indikerer pekerbevegelsen eller OSD manuelt valg i synkende verdier. 10 AUTO-knapp - Trykk på denne knappen for å vise videomodusmenyen eller avslutte undermenyen. 1-8

21 MS-A923 Hovedkortspesifikasjoner Prosessor Intel Atom -prosessor D525 (Pineview-D Dual-Core) CPU-frekvens 1,8 GHz Brikkesett Intel NM10 Express brikkesett Minne 2 DDR3 800MHz SO-DIMM-spor Støtter maksimalt 4 GB Lokalnettverk (LAN) Gigabit Fast Ethernet av Realtek RTL8111C GbE-kontroller Lyd Brikke integrert av Realtek ALC888 Samsvarer med Azalia 1.0 spesifikasjon Grafikker ATI Park-LP, M2-pakkestørrelse, DDR3, 512 MB VRAM (ekstrautstyr) Realtek RTD2382-GR multi-function display controller Form-faktor 210 mm (B) X 197 mm (H) 1-9

22 Oversikt Systemspesifikasjoner Skjerm 18,5 TFT LCD-display med en optimal resolusjon på 1366 X 768 Standardforhold 16:9 bredformatbilde I/O på bakpanel 1 strømkontakt 4 USB-porter 1 RJ-45 LAN-kontakt 1 mikrofonkontakt 1 hodetelefon-/høyttalerkontakt Kommunikasjon Kablet LAN: støttet av Realtek RTL8111C GbE-kontroller Trådløst LAN: valgfritt støttet gjennom Mini PCI-E WLAN-modul (valgfri) Lagring Harddiskstasjon: 2,5, SATAII Optisk diskstasjon: Slim DVD Super Multi Kortleser: alt-i-én (SD, SD HC, MS, MS Pro, MMC, xd) kortleser Stereohøyttalere 2 innebygde stereohøytalere 3 W Webkamera 1,3 MP webkamera med mikrofon Strømforsyning 65 watt AC/DC-adapter med aktiv PFC Inngang: V~, Hz, 1,5 A Utgang: 19 V 3,42 A Mål 476 mm (B) X 365 mm (H) X 49 mm (D) 1-10

23 MS-A923 Utskifting og oppgradering av komponent Legg merke til at enkelte komponenter som er forhåndsinstallert i produktet kan oppgraderes eller skiftes ut etter brukerens forespørsel avhengig av modellene brukerne kjøpte CPU 2 Minne 1-11

24 Oversikt 3 Harddiskstasjon 4 Mini PCI-E-kort 5 Optisk platestasjon Hvis den spesifiserte komponenten har blitt bestemt av MSI-ingeniøren eller butikken som å være problematisk og kan være nødvendig å skifte ut, kan du ta med produktet for reparasjon sammen med garantikortet, kjøpsfaktura eller kvittering til det nærmeste MSI-autoriserte servicesenteret for hjelp. For å finne ut mer om begrensning i oppgradering anbefaler vi å lese spesifikasjonene i brukerhåndboken. Vennligst ta kontakt med den lokale forhandleren for ytterligere informasjon om det kjøpte produktet. Ikke forsøk å oppgradere eller erstatte noen komponenter i dette produktet hvis du ikke er en autorisert forhandler eller servicesenter, ettersom det kan gjøre garantien ugyldig. Det anbefales sterkt å ta kontakt med den autorisert forhandleren eller servicesenteret for enhver oppgraderings- eller erstatningstjeneste. 1-12

25 Kapittel 2 Komme i gang Dette kapitlet gir deg informasjon om prosedyrer for maskinvareoppsett. Mens du kobler til utstyrsenheter, vær forsiktig når du holder enhetene og bruk en jordet håndleddsstropp for å unngå statisk elektrisitet.

26 Komme i gang Tips for sikkerhet og komfort AIO PC-en er en bærbar plattform som lar deg arbeide fra hvor som helst. Valget av en god arbeidsplass er viktig hvis du må arbeide med PC-en for lengre perioder. Arbeidsområdet bør ha nok lys. Velg korrekt skrivebord og stol og juster høyden deres for å passe med din stilling når du arbeider. Sitt på stolen, juster stolryggen (hvis dette er mulig) til den gir korrekt støtte for ryggen. Sett føttene dine flatt og naturlig på gulvet, slik at knærne dine og albuene har korrekt posisjon (omtrent 90 grader) når du arbeider. Sett hendene dine på skrivebordet på en naturlig måte for å støtte håndleddene dine. Juster vinkelen/posisjonen til AIO PC-en til du har en optimal synsvinkel. Unngå å bruke PC-en på en plass hvor den kan føre til ubehag for deg (for eksempel på en seng). AIO PC-en er en elektrisk enhet. Behandle den med omhu for å unngå personskade. 1. Hold hendene og føttene dine med optimal komfort. 2. Juster vinkelen og posisjonen til skjermen. 3. Juster høyden på skrivebordet. 4. Sitt rett og hold en god stilling. 5. Juster høyden på stolen. 2-2

27 MS-A923 Gode arbeidsvaner Det er viktig å ha en god arbeidsvane hvis du arbeider med din AIO PC for lengre perioder, hvis ikke kan det føre til ukomfort eller skade. Husk følgende tips når du bruker PC-en. Endre stillingen din ofte. Strekk ut og tren kroppen din regelmessig. Husk å ta en pause etter at du har arbeidet lenge. 2-3

28 Komme i gang Om tastaturet (valgfritt) Spesifikasjoner Kompatibelt med EU/UK/US/JP/KR-tastaturlayout Isolerte taster for enklere tasting Lav profil med silketrykkteknologi USB-grensesnitt for alle Windows operativsystemer Levetid for tasteslag: 12 millioner Mål: 376,4 (L) X 155,09 (B) X 21,91 (H) mm Kabellengde: 150cm Vekt: 440g Funksjoner Multimedia-funksjonstaster med AIO PC Nye isolerte taster for enklere tasting Behagelig og følbar feedback for komfortabel tasting Nytt elegant og tynt tastatur i strømlinjefasong Kompakt størrelse for sparing av plass Passer spesielt for MSI LCD-skjerm Kompatibel med Windows 2000/ ME/ XP/ Vista/ 7 Innebygde funksjonshurtigtaster Få tilgang til favorittwebsider og programmer med hurtigtaster * Tastaturillustrasjonen er kun for referanse. De endelige produktspesifikasjonene kan være landsavhengig. 2-4

29 MS-A923 Multimediataster Fn + F7 Bakover til forrige spor Fn + F8 Spill av og pause Fn + F9 Forover to neste spor Fn + F10 Demp-funksjon Fn + F11 Volum ned Fn + F12 Volum opp hurtigtaster Fn + F1 Start standard e-postprogrammer Fn + F2 Start standard Internettleser og gå til standard hjemmeside Fn + F3 Tilbake til forrige webside Fn + F4 Fremover til neste webside Fn + C Kalkulator Fn + Z Dvalemodus (energisparing) Fn + W Trådløs LAN Fn + K Kamera 2-5

30 Komme i gang Plassere systemet ditt Plassering av AIO PC-en Trinn 1. Plasser AIO PC-en på en flat og solid overflate, slik som et bord eller skrivebord. Trinn 2. Trekk foten ut og sett LCD-skjermen på skrå i en vinkel på 14 til 24 grader etter hva som passer deg. Dette gjør det lettere for øynene og du blir ikke så fort sliten. 0º 14º 0º 24º 2-6

31 MS-A923 Kople til utstyrsenheter I/O (inngang/utgang) portene på bakpanelet lar deg koble til utstyrsenheter. Enhetene som er listet her er kun for referanse. Koble til USB-enhetene Denne AIO PC-en har USB-porter for tilkobling av ulike USB-enheter, som mus, tastatur, digitalkamera, webkamera, skriver, ekstern optisk lagringsenhet, osv. For å koble til disse enhetene, installerer du driverne for hver stasjon først, hvis nødvendig, og kobler deretter enhetene til AIO PC-en. Denne AIO PC-en kan automatisk registrere USB-enhetene som er installert, og hvis det ikke er en registrering av enhetene, må du manuelt aktivere USB-enhetene ved å gå til Start-meny / Kontrollpanel / Legg til maskinvare og legge til den nye enheten. 2-7

32 Komme i gang Koble til kommunikasjonsenheten Kablet LAN RJ-45-kontakten på AIO PC-en lar deg koble til LAN-enheter (lokale nettverksenheter), som en hub, switch og gateway, for å lage en nettverkstilkobling. For flere instrukser eller detaljerte trinn om tilkobling til LAN, spør MIS-ansatte eller nettverksadministratoren om hjelp. 2-8

33 MS-A923 Trådløst LAN (valgfritt) AIO PC-en er utstyrt med en trådløs LAN-modul som lar brukere utføre rask dataoverføring med standard IEEE teknologi for trådløst LAN. Dette gir brukere mobiliteten til å flytte rundt innen for et bredt dekningsområde og fremdeles være koblet til nettverket. Ved å bruke 64-bit/128-bit Wired Equivalent Privacy (WEP)- krypteringsteknologien og Wi-Fi Protected Access-funksjonen, kan det valgfrie innebygde trådløse LAN få en mer effektiv og sikrere løsning til den trådløse kommunikasjonen. For flere instrukser eller detaljerte trinn om tilkobling til trådløst LAN, spør MISansatte eller nettverksadministratoren om hjelp. Modem Tilgangspunkt Ruter 2-9

34 Komme i gang Koble til strøm Koble til AC-strømmen Trinn 1. Pakk opp pakken og finn AC/ DC-adapteren og -strømledningen. Trinn 2. Monter AC/DC-adapteren og AC-strømledningen. Trinn 3. Koble DC-enden av adapteren til AIO PC-en, og andre enden av ACstrømledningen til et elektrisk uttak. Viktig Vi anbefaler at du av sikkerhetshensyn først kopler AC/DC-adapteren til AIO PC-en, og deretter kobler AC-strømledningen til stikkontakten. Koble fra AC-strømmen Trinn 4. Koble først AC-strømledningen fra stikkontakten. Trinn 5. Koble fra kontakten fra AIO PC-en. Trinn 6. Demonter AC-strømledningen og AC/DC-adapteren. Viktig Når du kobler fra AC-strømledningen, må du alltid holde i støpslet på ledningen. Aldri dra i selve ledningen!

35 Kapittel 3 Systemoperasjoner Dette kapitlet gir deg viktig informasjon om systemoperasjoner, som oppsett av systemoppstart, opprettelse av gjenopprettingsdisk, nettverkstilkobling, SRS Premium Sound, osv. Viktig Det anbefales sterkt at du oppretter en systemgjenopprettingsdisk som en sikkerhetskopiløsning i tilfelle harddiskkrasj eller andre uhell. All informasjon kan endres uten forvarsel.

36 Systemoperasjoner Starte opp og sette opp systemet første gang Den første gangen du bruker datamaskinen må du fullføre de følgende trinnene for å starte Wind Top Series AIO PC-en. Du trenger omtrent 30 minutter for å starte opp og sette opp systemet første gang. Trinn 1. Installasjonen av Windows starter. Vent til Windowsinstallasjonsprogrammet fullfører innlastingen. Trinn 2. Velg språket til operativsystemet og klikk på [Next] (Neste) for å fortsette. Trinn 3. Velg "Country or region" (Land eller region), "Time and currency" (Tid og valuta) og "Keyboard layout" (Tastaturlayout). Klikk på [Next] (Neste) for å fortsette. Trinn 4. Velg et brukernavn for kontoen og gi datamaskinen et navn for å skille den fra andre i nettverket. Klikk på [Next] (Neste) for å fortsette. Trinn 5. Sett et passord for kontoen din for å beskytte brukerkontoen fra uønskede brukere. (La dette feltet stå tomt hvis du ikke trenger et passord.) Klikk på [Next] (Neste) for å fortsette. Trinn 6. Les vilkårene i lisensavtalen. Kryss av i "I accept the license terms" (Jeg godtar lisensvilkårene) og klikk på [Next] (Neste) for å fortsette. Trinn 7. Velg [Use recommended settings] (Bruk anbefalt innstilling) for "Help protect your computer and improve Windows automatically." (Hjelp til med å beskytte datamaskinen og forbedre Windows automatisk.) Trinn 8. Se over innstillinger for tid og dato. Klikk på [Next] (Neste) for å fortsette. Trinn 9. Velg et trådløst nettverk som du vil koble deg til fra WLAN-listen. Klikk på [Next] (Neste) for å fortsette. Du kan også klikke på [Skip] (Hopp over) for å hoppe over dette trinnet og sette opp WLAN senere. Trinn 10. Etterpå vises antivirusskjermen. Klikk på [Agree] (Godta) for å godta vilkårene i lisensavtalen og aktivere antivirusprogramvaren. Velg [No, I do not want to protect my PC.] (Nei, jeg vil ikke beskytte PC-en min) for å fortsette uten å aktivere antivirusprogramvaren. Trinn 11. Software Installation Menu (Programvareinstallasjonsmeny) vises. Klikk på [Install] (Installer) for å fortsette. Trinn 12. Programvaren blir installert. Ikke slå av datamaskinen mens programvare installeres. Når fremgangslinjen er ferdig, klikk på [Finish] (Fullfør) for å fortsette. Trinn 13. Systemet går inn i Windows 7 for å starte tilpassede innstillinger. Etter at disse innstillingenen er gjort er du nå klar til å bruke AIO PCen. Ha det moro! 3-2

37 MS-A923 Opprette en systemgjenopprettingsdisk Første gang anbefales det sterkt at du oppretter en systemgjenopprettingsdisk som en sikkerhetskopiløsning i tilfelle harddiskkrasj eller andre uhell. Før du fortsetter må du forsikre deg om at førstegangsinstallasjonen er fullført. Deretter må du gjennomføre følgende prosedyre. Trinn 1. Dobbeltklikk på "BurnRecovery" (BrennGjenoppretting) ikonet på skrivebordet for å starte Recovery Disc Creation-verktøyet. Legg merke til at det kan ta litt tid å forberede gjenopprettingsfilene på operativsystemet. Trinn 2. Klikk [Next] (Neste) for å starte prosessen med å opprette en avbildning av systemet på gjenopprettingsplaten. 3-3

38 Systemoperasjoner Trinn 3. Velg [Create and burn a recovery disk] (Opprett og brenn en gjenopprettingsplate) og klikk på [Next] (Neste) for å fortsette. Klikk på [Advanced] (Avansert) hvis du vil se avanserte alternativer. Velg mellom tilgjengelige alternativer og klikk på [Next] (Neste) for å fortsette. 3-4

39 MS-A923 Trinn 4. Fremdriftslinjen viser hvordan prosessen forløper. Det kan ta tid å fullføre behandlingen. Trinn 5. Følg instruksene på skjermen for å forberede nok tomme DVD-plater. Sett inn den tomme DVD-platen i den optiske stasjonen og klikk på [Next] (Neste) for å fortsette. 3-5

40 Systemoperasjoner Trinn 6. Windows Disc Image Burner åpnes. Klikk [Burn] (Brenn) for å starte brenneprossen. Det kan ta tid å fullføre behandlingen. 3-6

41 MS-A923 Trinn 7. Når platen er opprettet, klikk på [Close] (Lukk) for å avslutte og ta ut platen. Følg instruksene på skjermen for å opprette alle gjenopprettingsplater. Trinn 8. Alle gjenopprettingsplater har blitt opprettet. Oppbevar platene på en trygg plass og klikk på [Next] (Neste) for å fortsette. 3-7

42 Systemoperasjoner Trinn 9. Kryss av i følgende boks hvis du vil fjerne de midlertidige filene. Klikk på [Finish] (Fullfør) for å fullføre opprettelsen av gjenopprettingsplaten. 3-8

43 MS-A923 Kalibrering av berøringspanel (Kun for modell med enkel berøring) Wind Top Series AIO PC-en har berøringspanelfunksjon. Hvis markøren ikke matcher bevegelsen, kan brukeren bruke IdeaCom TSC-verktøyet som er installert i systemet for å justere presisjonen til berøringspanelet. Vennligst gjennomfør følgende trinn når du justerer. Trinn 1. Finn IdeaCom TSC-verktøyet i [Start] > [All Programs] (Alle programmer) > [IdeaCom TSC]. Trinn 2. Klikk på [Caliberation] (Kalibrering) for å hente frem standardkalibreringen med 9 punkter. Følg instruksene på skjermen for å kalibrere berøringspanelet. 3-9

44 Systemoperasjoner Trinn 3. For avanserte innstillinger, klikk på [IdeaCom TSC] for å starte oppsettsverktøyet. Tre kalibreringsmoduser er tilgjengelige: 4 punkter, 9 punkter og 25 punkter. Vi anbefaler at brukere velger 9 punkter for å justere berøringspanelet. Hvis brukere ønsker større nøyaktighet, velg 25 punkter istedenfor. Klikk på [Kalibrering] for å gå videre og følg instruksene på skjermen for å kalibrere berøringspanelet. Viktig Ikke berør skjermen direkte med noe redskap som har en skarp spiss. De endelige produktspesifikasjonene kan være landsavhengig. 3-10

45 MS-A923 Nettverkstilkobling under Windows Kablet LAN Trinn 1. Gå til [Start] > [Control Panel] (Kontrollpanel). Trinn 2. Velg [Connect to the Internet] (Koble til Internett) under [Network and Internet] (Nettverk og Internett). 3-11

46 Systemoperasjoner Trinn 3. Velg [Broadband (PPPoE)] (Bredbånd (PPPoE)) for å koble til med DSL eller kabel som krever brukernavn og passord. Trinn 4. Skriv inn informasjonen fra ISP-en din og klikk på [Connect] (Koble til) for å opprette LAN-tilkoblingen. 3-12

47 MS-A923 Trådløs LAN Trinn 1. Gå til [Start] > [Control Panel] (Kontrollpanel). Trinn 2. Velg [Connect to the Internet] (Koble til Internett) under [Network and Internet] (Nettverk og Internett). 3-13

48 Systemoperasjoner Trinn 3. Velg [Wireless] for å koble til med en trådløs ruter eller et trådløst nettverk. Trinn 4. En liste over tilgjengelige WLAN-tilkoblinger åpnes. Velg en tilkobling fra listen eller klikk på [Open Network and Sharing Center] (Åpne nettverks- og delingssenter) for å opprette en ny tilkobling. Trinn 5. For å opprette en ny WLAN-tilkobling, velg [Set up a new connection or network] (Sett opp en ny tilkobling eller nettverk) i [Network and Sharing Center] (Nettverks- og delingssenter). 3-14

49 MS-A923 Trinn 6. Etterpå velger du [Manually connect to a wireless network] (Manuelt koble til et trådløst nettverk) og klikk på [Next] (Neste) for å fortsette. Trinn 7. Skriv inn informasjonen for det trådløse nettverket du vil legge til, og klikk på [Next] (Neste) for å fortsette. Trinn 8. En ny WLAN-tilkobling er opprettet. Klikk på [Close] (Lukk) for å avslutte eller velge [Change connection settings] (Endre tilkoblingsinnstillinger) for å tilpasse WLAN-innstillingene. 3-15

50 Systemoperasjoner RALINK trådløs LAN-tilkobling (valgfritt) Trinn 1. Høyreklikk statusikonet til nettverkskortet Ralink Wireless LAN Card i nedre venstre hjørne, og klikk Start konfigureringsverktøyet. Trinn 2. Vinduet viser noen tilgjengelige trådløse nettverk. Velg et nettverk og klikk Kople til. 3-16

51 MS-A923 Trinn 3. Du kan få en klarmelding som ber deg angi en nøkkel. Skriv inn nettverksnøkkelen og trykk OK. Trinn 4. Nå er du klar til å surfe trådløst på weben. 3-17

52 Systemoperasjoner SRS Premium Sound (valgfri) SRS Premium Sound er en omfattende samling med førsteklasses lydteknologier som leverer en overlegen underholdningsopplevelse for avspilling av musikk, video og spill på PC-en. Med SRS Premium Sound vil lydopplevelsen høres bedre ut mer naturlig og imponerende, med dypere bass, tydeligere dialog og enestående surroundlyd. Egenskaper: Overlegen lydopplevelse for musikk, video og spill på PC-en Imponerende surroundlydopplevelse fra interne eller eksterne høyttalere og selv hodetelefoner Større volum uten å redusere lydkvaliteten Krystallklar dialog Dyp, rik bass Bruke SRS Premium Sound Trinn 1. Dobbeltklikk på Realtek HD Audio-systemkurvikonet i nedre høyre hjørne av skjermen for å åpne SRS Premium Sound. Trinn 2. Realtek HD Audio Manager åpnes. Klikk på SRS-kategorien og kryss av i Enable SRS Technology -boksen. 3-18

53 MS-A923 Trinn 3. Velg lydinnholdet som du lytter til. SRS Premium Sound vil automatisk behandle de spesifiserte lydsignalene for å levere forbedret lydprestasjon. Trinn 4. Følgende innsitllinger lar deg kontrollere SRS-innstillingsparametrene og leveres for eksterne høyttalere og hodetelefoner. SRS Center: justerer lyden til den midtre kanalen SRS Space: justerer mengden og bredden på lydscenen TruBass Level (TruBass-nivå): justerer bassen eller lave frekvenser TruBass Speaker Size (TruBass-høyttalerstørrelse): bør brukes til å velge størrelsen på høyttalerne Focus Level (Fokusnivå): justerer frekvensene som inkluderer vokaler/ stemme SRS Definition (SRS-definisjon): justerer de høye frekvensene FORSIKTIG: Disse innstillingenen er svært følsomme og bør brukes av avanserte brukere. 3-19

54 Systemoperasjoner On-Screen Display (OSD) OSD-menyen lar deg stille inn visningsalternativene til skjermen, som lysstyrke, kontrast, posisjon og språk. Den kan aktiveres med knappene på høyre side av skjermen. Trinn 1. Trykk på MENU-knappen for å hente frem OSD-hovedmenyen. Bruk høyre og venstre pilknapper til å velge ønsket funksjonsmeny og trykk på MENU-knappen for å aktivere. Bruk høyre og venstre pilknapper til å velge eller stille inn verdiene som passer dine personlige preferanser. Når innstillingene er ferdig, trykk på AUTO-knappen for å avslutte. Justere kontrast og lysstyrke Justere farge 3-20

55 MS-A923 Justere signalkilde Justere posisjon og tidsavbrudd Spesifisere språk Nullstille system Lese systeminformasjon Justere bredskjermmodus 3-21

56 Systemoperasjoner Trinn 2. Trykk på høyre og venstre pilknapper for å justere systemvolumet. Trinn 3. Trykk på AUTO-knappen for å vise videomodusmenyen. Bruk høyre og venstre pilknapper for å velge en ønsket modus og trykk på AUTO-knappen for å avslutte etter at valget er gjort. 3-22

57 MS-A923 Strømstyring Strømbehandling av personlige datamaskiner (PC-er) og skjermer kan spare betydelig mengder elektrisitet samt ha positive innvirkninger på miljøet. For å være energieffektiv, slå av skjermen eller sett PC-en i dvalemodus etter en periode uten bruk. Strømbehandling i Windows [Power Options] (Strømalternativer) i Windows lar deg kontrollere strømbehandlingsfunksjonene til skjermen, harddisken og batteriet. Gå til [Start] > [Control Panel] (Kontrollpanel) > [System and Security] (System og sikkerhet). Klikk deretter på [Power Options] (Strømalternativer)-koblingen. Velg en strømplan som møter dine personlige behov. Du kan også fininnstille innstillingene ved å klikke på [Change plan settings] (Endre planinnstillinger). 3-23

58 Systemoperasjoner Slå av datamaskin-menyen har alternativene for Sleep (Dvale) (S3/S4) og Shut Down (Slå av) (S5) for rask og enkel behandling av systemstrømmen. Vekke opp systemet Datamaskinen skal kunne vekkes opp fra strømsparingsmodus hvis det kommer en kommando fra en av følgende: strømknappen, musen, tastaturet. Energisparingstips: Bruk (Fn + Z) dvalemodustastene for å slå på strømsparingsmodus. Still inn innstillingenen i Strømalternativer under Windows for å optimere PC-ens strømbehandling. Installer strømsparingsprogramvare for å styre PC-ens energiforbruk. Alltid koble fra vekselstrømledningen eller slå av ved stikkontakten hvis PC-en skal stå ubrukt for en viss periode for å unngå forbruk av strøm. 3-24

59 MS-A923 Systemgjenoppretting Viktig Funksjonen System Recovery (systemgjenoppretting) er kun tilgjengelig på systemer som leveres standard med operativsystemet Windows og verktøyet MSI. Formålene for bruk av Systemgjenoppretting-funksjonen kan inkludere: Gjenopprette systemet tilbake til de opprinnelige innstillingene til fabrikanten. Når noen feil har oppstått mens operativsystemet har vært i bruk. Når operativsystemet påvirkes av virus og ikke kan fungere som normalt. Før du bruker Systemgjenoppretting-funksjonen, sikkerhetskopier viktig data som er lagret på systemstasjonen til andre lagringsenheter. Hvis følgende løsninger ikke gjenoppretter systemet, ta kontakt med den autoriserte lokale forhandleren eller servicesenter for mer hjelp. Gjenopprett systemet med F3-hurtigtasten Hvis systemet møter på uopprettelige problemer, anbefales det alltid at du først prøver F3-hurtigtasten for å gjenopprette systemet med gjenopprettingspartisjonen til harddisken. Følg instruksene under for å fortsette: 1. Start systemet på nytt. 2. Trykk på F3-hurtigtasten i tastaturet når følgende bilde vises. 3-25

60 Systemoperasjoner 3. Velg [Windows Setup] (Windows-oppsett) fra Windows Boot Managermenyen. 4. Velg [MSI Recovery Manager] for å starte Systemgjenopprettingfunksjonen, eller [EXIT] (AVSLUTT) for å starte systemet på nytt. 5. Systemgjenoppretting-funksjonen får systemet tilbake til standardinnstillingene. Trykk på [OK] for å bekrefte. 6. Trykk på [OK] for å bekrefte igjen og starte Systemgjenopprettingfunksjonen. Trykk på [Cancel] (Avbryt) for å stoppe. 3-26

61 MS-A Systemgjenoppretting-funksjonen fortsetter nå. 8. Følgende melding indikerer at systemgjenopprettingen var vellykket. Trykk på [OK] for å starte systemet på nytt og gå inn i Windowsoperativsystemet som vanlig. Gjenopprett systemet med gjenopprettingsdiskene Hvis gjenoppretting med F3-hurtigtast ikke fungerer, kan du prøve å gjenopprette systemet med gjenopprettingsdiskene som du opprettet på forhånd. Følg instruksene under for å fortsette: 1. Sett gjenopprettingsdisken inn i den optiske stasjonen og start systemet på nytt. 2. Trykk på F11-hurtigtasten i tastaturet når følgende bilde vises. 3-27

62 Systemoperasjoner 3. Velg [CD/DVD]-enheten som oppstartsenhet og trykk på [Enter] for å bekrefte. Trykk på enhver tast for å bekrefte valget igjen når følgende melding vises. Press any key to boot from CD or DVD Windows-operativsystemet starter innlasting av filene. Windows is loading files Systemgjenopprettingsmenyen åpnes. [Hard Disk Recovery] (Harddiskgjenoppretting) vil formatere hele harddisken. All data på harddisken slettes mens alle innstillinger gjenopprettes til fabrikkstandardene. Velg kun [Hard Disk Recovery] (Harddiskgjenoppretting) når harddisken er infisert med alvorlige virus og ingen annen løsningen finnes enn en fullstendig opprensking av harddisken. 3-28

63 MS-A923 [System Partition Recovery] (Gjenoppretting av systempartisjon) vil kun formatere C-stasjonen. Kun C-stasjonen gjenopprettes til fabrikkstandarden. Andre stasjoner påvirkes ikke. Det anbefales sterkt at brukere velger [System Partition Recovery] (Gjenoppretting av systempartisjon) for å gjenopprette systemet. 6. Systemgjenopprettingen vil formatere harddiskpartisjonen. Sørg for at det har blitt tatt en sikkerhetskopi av all viktig data. Klikk på [YES] (JA) for å fortsette, eller [NO] (NEI) for å stoppe systemgjenopprettingen. Klikk på [YES] (JA) igjen for å bekrefte, eller [NO] (NEI) for å stoppe systemgjenopprettingen. 3-29

Din bruksanvisning MSI WIND TOP AC1900 http://no.yourpdfguides.com/dref/3255163

Din bruksanvisning MSI WIND TOP AC1900 http://no.yourpdfguides.com/dref/3255163 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning MSI WIND TOP AE2280 http://no.yourpdfguides.com/dref/3255520

Din bruksanvisning MSI WIND TOP AE2280 http://no.yourpdfguides.com/dref/3255520 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning MSI WIND TOP AE2420 http://no.yourpdfguides.com/dref/3255598

Din bruksanvisning MSI WIND TOP AE2420 http://no.yourpdfguides.com/dref/3255598 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Wind Top AP1622 All-in-One (AIO) PC. MS-A613 System

Wind Top AP1622 All-in-One (AIO) PC. MS-A613 System Wind Top AP1622 All-in-One (AIO) PC MS-A613 System Forord INNHOLD Merknad om copyright iii Varemerker iii Revisjon iii Oppgradering og garanti iv Innhenting av utskiftbare deler iv Teknisk støtte iv Miljøvennlige

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT

Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT Kjenn din PC (Windows 8.1) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9069EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9069EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Ved bruk av 5.1 høyttaleroppsett: - Veksler midtre høyttaler og subwoofer

Ved bruk av 5.1 høyttaleroppsett: - Veksler midtre høyttaler og subwoofer Produktinformasjon Tilkobling Beskrivelse A 1 Jumperbryter for: - Midtre/Subwoofer - Linje inn: V/H Ved bruk av 5.1 høyttaleroppsett: - Veksler midtre høyttaler og subwoofer Ved bruk av 2 4 høyttaleroppsett:

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Om advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall. Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Sett forfra 1 2 3 4 18 19 15 16

Detaljer

Kjenn din PC(windows7)

Kjenn din PC(windows7) Kjenn din PC(windows7) Asus N53S 1. Hva slags prosessor har maskinen? - Min Bærbare pc har en Intel(R)Core(TM) i7-2630qm CPU @ 2.00GHz 2.00GHz 2. Hvor mye minne har den? - den har 4.00GB RAM 3. Hva er

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

I J. D: Lese/skrivelampe E: Spor: SMC, SM-RAM F: Spor: CF I, CF II, MD G: Spor: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

I J. D: Lese/skrivelampe E: Spor: SMC, SM-RAM F: Spor: CF I, CF II, MD G: Spor: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC Produktinformasjon A B C D E F G H I J A: Hodetelefon/høyttalerplugg B: Mikrofonplugg C: Strømlampe D: Lese/skrivelampe E: Spor: SMC, SM-RAM F: Spor: CF I, CF II, MD G: Spor: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC H:

Detaljer

Marius Rogndalen Karlsen, Informatikk Lab oppgave

Marius Rogndalen Karlsen, Informatikk Lab oppgave Marius Rogndalen Karlsen, Informatikk Lab oppgave Del 1 Setup BIOS Jeg var på gruppe med Anders Gjerløw og Gustav Due på laboppgaven. 1. Maskinen har en Intel Core 2 CPU 6600 @ 2.40GHz. Clock Speed på

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Om advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død. Latitude E6430 sett

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Trådløs musikkadapter. Hurtigveiledning. Installer. Kople til. Hygg deg

Trådløs musikkadapter. Hurtigveiledning. Installer. Kople til. Hygg deg NO Trådløs musikkadapter SLA5520 Hurtigveiledning 1 2 3 Installer Kople til Hygg deg Hva ligger i esken a. Trådløs musikkadapter SLA5520 b1. Fjernkontroll, b2. 2x AAA batterier c. Hurtigveiledning Installation

Detaljer

USB-telefon Bruksanvisning. Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver

USB-telefon Bruksanvisning. Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver USB-telefon Bruksanvisning Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver 1 Introduksjon Dette er en høykvalitets USB-telefon med

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600

Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600 Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Om advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død. Dell Precision

Detaljer

2 Klikk på Install driver (Installer driver).

2 Klikk på Install driver (Installer driver). Produktinformasjon C Installering A B D A: USB-plugg B: Beskyttelseshette C: Koplingslampe [blinker sakte = klar til bruk] [blinker raskt = Bluetooth-aktivitet] D: USB-skjøteledning 1 ON Slå på datamaskinen.

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Trådløs multimedieadapter. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Installere 2 Kople til 3 Gled deg!

Trådløs multimedieadapter. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Installere 2 Kople til 3 Gled deg! NO Trådløs multimedieadapter SLM5500 Velkommen Instruks for hurtigstart 1 Installere Kople til Gled deg! Hva er i esken Welcome Quick start guide 1 Install Connect Enjoy a. SLM5500 trådløs multimedieadapter

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

HEOS 3 QUICK START GUIDE

HEOS 3 QUICK START GUIDE HEOS 3 QUICK START GUIDE FØR DU BEGYNNER Påse at du har følgende, og at alt fungerer: Wi-Fi-ruter Internettforbindelse Apple ios eller Android mobilenhet koblet til nettverket ditt 1 TRINN 1: TA DEN UT

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Oktober 2005

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Oktober 2005 + Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 393506-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort........................

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Dell Precision R5500. Informasjon om konfigurasjon og funksjoner. Om advarsler. Sett forfra og bakfra

Dell Precision R5500. Informasjon om konfigurasjon og funksjoner. Om advarsler. Sett forfra og bakfra Dell Precision R5500 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Om advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død. Sett forfra og bakfra Figur 1. Sett

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

Installeringsveiledning for trådløs N150 mikro-usb-adapter WNA 1000M. Trådløs N150 mikro-usb-adapter Ressurs-CD

Installeringsveiledning for trådløs N150 mikro-usb-adapter WNA 1000M. Trådløs N150 mikro-usb-adapter Ressurs-CD Installeringsveiledning for trådløs N150 mikro-usb-adapter WNA 1000M Trådløs N150 mikro-usb-adapter Ressurs-CD Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte

Detaljer

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac Kjenn din Mac MacBook Pro 13,3 Retina MF840 Oppgave 1. Beskriv hvilke enheter som er koblet til datamaskinen, og det du kan finne ut om egenskapene deres. Bluetooth: Dette er en trådløs protokoll for å

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps Ikke utsett Sweex trådløse LAN innstikkort 300 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

en komplett kopi av harddisken sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter.

en komplett kopi av harddisken sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter. sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter. dette trenger du Ekstern harddisk, dvd-er eller tilgang til en NAS. utgifter Ingen

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Det beste fra Windows 10

Det beste fra Windows 10 PRØV TO NYE FANTASTISKE FUNKSJONER: Det beste fra Windows 0 Windows 0 byr på mange nye og spennende funksjoner. Vi har funnet to smarte programmer som gir deg en forsmak på det nye operativsystemet og

Detaljer

Stasjonær PC Januar Priser og info. Se Brosjyre

Stasjonær PC Januar Priser og info. Se Brosjyre Stasjonær PC Januar 2010 Priser og info Se Brosjyre HP Compaq CQ2100SC stasjonær PC -1GB, 160GB, WLAN, Intel Atom 230 Produktnr.: NM951AA#UUW Kr: 2999,- inkl mva PAKKEPRIS med 22 Skjerm Kr: 3999,- (ordi:

Detaljer

Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste

Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste artikkel Satellite p100 Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste Toshibas bærbare PC Satellite P100 leverer personlig digitalt innhold med det lille ekstra. Satellite P100 er utformet med tanke

Detaljer

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Om advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død. Latitude E5430 Sett forfra og

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

AC1750 Smart WiFi-ruter

AC1750 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/ eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

RollerMouse Free3 Wireless

RollerMouse Free3 Wireless RollerMouse Free3 Wireless Brukerveiledning Free3_Wireless_User_Guide_NO.indd 1 06/06/2017 12.16 Eskens innhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 4. Trådløs

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer