Paragon Alignment Tool

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Paragon Alignment Tool"

Transkript

1 PARAGON Software Group Alton Parkway, Suite 400, Irvine, California USA Tlf Faks E-post Paragon Alignment Tool Brukerveiledning

2 2 Innhold Introduksjon til Paragon Alignment Tool... 3 Hva er PAT?... 3 Produktkomponenter... 3 Nøkkelfunksjoner... 3 Om partisjonsjustering... 4 Hva er partisjonsjustering?... 4 Hvorfor er feilaktig justerte partisjoner et problem for harddiskstasjoner?... 4 På hvilken måte kan justeringsverktøyet fra Paragon være til hjelp?... 6 Komme i gang med Paragon Alignment Tool... 8 Systemkrav... 8 Installasjon... 9 Første oppstart... 9 Skaffe til veie og brenne Universal Recovery CD... 9 Nødoppstart fra Universal Recovery CD-en Kontaktinformasjon Bruke Paragon Alignment Tool Gjenoppretting med PAT Universal Recovery CD etter avbrutt justering Tilleggsalternativer Tilbakekall partisjon Rette hovedoppstartssektor (MBR) med oppstartsretter Retting av konfigurasjonsdata for oppstart (BCD) Markere partisjoner som aktive Endre stasjonsbokstaver... 24

3 3 Introduksjon til Paragon Alignment Tool I dette kapittelet presenteres generell informasjon om Paragon Alignment Tool (PAT). Hva er PAT? Paragon Alignment Tool er et programvareverktøy for både fysiske og virtuelle systemer. Det er laget for å sjekke og løse feilaktig justering på 4K fysisk sektorstørrelse Advanced Format Drives (AF Drives) og halvlederstasjoner (Solid State Drives, SSDs) samt Redundant Array of Independent Disks (RAID). Bruk av PAT til sjekking og riktig rejustering av partisjoner vil sikre maksimal ytelse for system og RAID, og for halvlederstasjoner, også maksimal levetid. Produktkomponenter PAT har flere komponenter for sjekk og justering av stasjoner og beskyttelse av brukerdata: Windows -basert verktøy det primære verktøyet for sjekking og justering av partisjoner fra Windows. Blue Screen-verktøy justerer låste partisjoner, som en systempartisjon eller volumer med åpne filer. Universal Recovery CD (RCD) et multiplattform-, oppstartbart verktøy som kjører i Linux fra CD, DVD eller ekstern lagringsenhet tilkoblet via USB eller FireWire (IEEE 1394). Det brukervennlige Windows-lignende Linux-miljøet krever ingen installasjon, og er utformet for å brukes når operativsystemet (OS) ikke vil starte opp, for å kunne fortsette en tidligere avbrutt justeringsoperasjon. Nøkkelfunksjoner Partisjonsjustering uten omstart Ulåste partisjoner kan justeres direkte fra Windows. Justering i Blue Screen-modus Gjenoppstart systemet til dette Blue Screen-moduset for å justere systempartisjoner eller volumer med åpne filer. Universal Recovery CD (RCD) Start opp systemet ditt når Windows ikke gjør det, eller sjekk og juster stasjoner uten å installere PAT. Komplett databeskyttelse Data vil beskyttes selv om justeringsprosessen ble avbrutt på uventet måte (f.eks. grunnet strømbrudd).

4 4 Om partisjonsjustering Hva er partisjonsjustering? Vi bør først se på hvordan data lagres på en stasjon for å forstå hva partisjonsjustering er. En standard harddiskstasjon er delt inn i fysiske sektorer, der hver sektor er 512 bytes. I diagram 1 ser du et forenklet partisjonsskjema, der en partisjon tar opp all plass og alle sektorer på stasjonen. I dette tilfellet vises det som riktig justert med den første fysiske sektoren, dvs. at partisjonens startposisjon samsvarer med startposisjonen til den første sektoren: Diagram 1 Partisjonen består av logiske enheter, kalt klynger. I dette forenklede partisjonseksempelet (diagram 2) korresponderer en logisk klynge til to fysiske sektorer: Diagram 2 Så i dette eksempelet, når data leses fra en logisk klynge, for eksempel en liten tekstfil, leser faktisk lagringsenheten data fra to fysiske sektorer. Her igjen vises partisjonen riktig justert, dvs. at partisjonens startposisjon og startposisjonen til den første sektoren samsvarer så alle klynger er justert med alle sektorer, og stasjonsdriften er derfor så rask som mulig. Hvorfor er feilaktig justerte partisjoner et problem for harddiskstasjoner? Den neste generasjonen harddiskstasjoner, kjent som Advanced Format Drives (AF Drives) eller 4K, vil ha fysiske sektorer på 4,096 bytes (i stedet for 512 bytes) fordi større sektorstørrelse reduserer mengden Error Correction Code

5 (ECC)- og head positioning (servo code)-data på stasjonen, som igjen gir overlegen lese/skrive-ytelse og økt harddiskkapasitet. 5 Men for stasjoner som inneholder IDE og SATA må sektorstørrelsen emuleres på 512 bytes, fordi operativsystemene er laget for å kun fungere med sektorer på 512 bytes, selv om de fysiske sektorene for interne AF-stasjoner faktisk er på 4K (4,096 bytes): Diagram 3 I diagram 3 ser du de tre lagene i en AF-stasjon: det nederste fysiske laget er delt inn i fysiske sektorer på 4K. Det andre emuleringslaget er delt inn i sektorer på 512 bytes. Og det øverste laget er den faktiske filsystempartisjonen; her er den delt inn i klynger på 4K, slik at 1 klynge = 8 emulerte sektorer = 1 faktisk fysisk sektor. Merk også at i dette tilfellet er alle tre lagene justert i forhold til hverandre og diskens startposisjon. Så når du leser eller skriver data fra en klynge, vil de virkeliggjøres i åtte emulerte sektorer på 512 byte og en fysisk sektor på 4K. Antall nødvendige lese/skrive-operasjoner minimeres; alle diskoperasjoner utføres med maksimal ytelse. Men se i diagram 4 hva som skjer når logiske klynger forskyves (feilaktig justert) i forhold til alle underliggende lag: Diagram 4

6 6 I diagram 4 ser du at partisjonen er forskjøvet fra diskens startposisjon med en sektor på byte. Som følge av dette er alle logiske klynger nå knyttet til (overlapper med) to faktiske fysiske 4K-sektorer, og alle lese/skrive-operasjoner vil dobles. I dette tilfellet vil systemets totale ytelse reduseres fordi stasjonen må utføre to operasjoner med to sektorer for hver dataklynge i stedet for kun én når partisjonen er riktig justert. Hva skyldes denne forskyvningen? Alle Windows-versjoner før Vista bruker en faktor på 512 bytes for å opprette volumklynger, som betyr at partisjonens startposisjon justeres etter sektorer på 512 byte og ikke 4K-sektorer, der partisjonens startposisjon som illustrert er innrykket med en sektor på 512 byte. Det er også mulig for alle versjoner av Windows under bestemte forusetninger å opprette sekundære partisjoner som er feiljustert, og all programvare fra tredjepart som ikke er 4K-klar kan også feiljustere partisjoner. Partisjonens startposisjon er vanligvis innrykket med 63 sektorer fordi det er et gammelt mål for disksylinder, og eldre versjoner av Windows (og DOS) krever at partisjonen justeres etter sylinderen for riktig sektoradressering og -tilgang. Dette Cylinder/Head/Sector (CHS)-adresseringssystemet er et gammelt kompatibilitetssystem som nyere operativsystemer ikke bruker. I stedet bruker de et Logical Block Addressing (LBA)-system hvor det ikke finnes sylindere eller hoder ; sektorer adresseres fortløpende over en hel diskstasjon. Men av historiske årsaker oppretter alle Windows-versjoner før Vista i henhold til sylinderjusteringsregelen. Det var ingen problemer med denne regelen eller partisjonsjusteringen fram til 4K (4,096 byte) AF-stasjoner ble normalen. Partisjoner som er justert til 63-sektors startposisjon er som standard ikke justert etter 4K-sektorer. Dette i henhold til en enkel matematisk formel (1): Formel 1 Som du ser, utgjør ikke 63 sektorer ganget med 512 bytes et helt antall 4K-sektorer, og derfor feiljusteres denne partisjonen samt alle andre etterfølgende partisjoner på disken (diagram 5): Diagram 5 På hvilken måte kan justeringsverktøyet fra Paragon være til hjelp? PAT rejusterer alle partisjoner som er feiljustert ved å flytte dem et nødvendig antall sektorer på 512 byte, slik at alle volumer justeres. I dette eksempelet (formel 2), vil PAT flytte den feiljusterte partisjonen forover med én sektor på 512 byte for å justere den riktig:

7 7 Formel 2 Nå korresponderer partisjonens startposisjon til startposisjonen til sektoren på 4K, slik at denne partisjonen samt alle andre etterfølgende partisjoner på harddisken er riktig justert (diagram 6): Diagram 6 Det er også en annet viktig ting: Enkelte AF-stasjoner har en automatisk funksjon for å løse partisjonsjusteringsproblemer. Deres interne kontrollere kan justeres til å forskyve emuleringslagadresseringen med en sektor på 512 byte. På den måten blir sektor #63 sektor #64, slik at alle partisjoner vil justeres (diagram 7): Diagram 7 Programvarer flest vil ikke oppdage et forskjøvet volum som dette fordi alle logiske partisjoner er justert, slik at programmer som ikke er klar over 4K-forskyvning i dette tilfellet faktisk vil opprette feiljusterte partisjoner. PAT er imidlertid klar over 4K-forskyvning og klarer å gjenkjenne et forskjøvet volum som i dette eksempelet, og hopper over justering av partisjoner på denne typen AF-stasjon.

8 8 Komme i gang med Paragon Alignment Tool I dette kapittelet finner du all nødvendig informasjon for å gjøre produktet klart til bruk. Systemkrav Windows-basert verktøy PAT må først installeres for å kunne brukes. Forsikre deg om at datamaskinen oppfyller følgende minimum systemkrav: Støttede operativsystemer: o Windows XP (32 og 64 bit) o Windows 2003 (32 og 64 bit) o Windows Vista (32 og 64 bit) o Windows 2008 (32 og 64 bit) o Windows 7 (32 og 64 bit) o Windows 2008 R2 (kun 64 bit) Støttede filsystemer o FAT12 o FAT16 o FAT32 o NTFS Internet Explorer 5.0 eller høyere Intel Pentium CPU eller tilsvarende, med 300 MHz prosessorklokkehastighet 128 MB RAM (256+MB anbefales) Harddiskstasjon med 100 MB tilgjengelig plass SVGA videoadapter og skjerm Mus Linux-basert miljø For å bruke PAT Universal Recovery CD, som bruker et Linux-basert miljø, på datamaskinen, spiller det ingen rolle hvilket operativsystem du har installert. Forsikre deg om at datamaskinen oppfyller følgende minimum systemkrav: IBM AT-kompatibel datamaskin med i486 eller høyere CPU 256 MB RAM SVGA-kompatibel skjerm

9 9 Mus (anbefales) Tilleggskrav Skrivbar CD/DVD-stasjon for brenning av data til CD-plater Installasjon Sørg for at plattformen din oppfyller minimum systemkrav før installasjon. Hvis datamaskinen oppfyller disse kravene, gjør du følgende for å installere PAT Windows-installasjonspakke (Hvordan du setter opp Recovery CD finner du under delen "Skaffe til veie og brenne Universal Recovery CD"): 1. Klikk på setupfilen for å sette i gang installasjonen. 2. Velkomstsiden informerer om at programmet installeres. Klikk Neste for å fortsette. 3. Vær vennlig å les Paragons lisensavtale nøye, og velg så alternativet for å godta den. Hvis du ikke godtar lisensavtalen, vil du ikke kunne fortsette med installasjonen. Lisensavtalen kan også skrives ut ved å trykke Skriv ut. 4. Oppgi registreringsinformasjon. På registreringssiden skal du oppgi produktnøkkel og serienummer hvis aktuelt. 5. Oppgi kundeinformasjon. På kundeinformasjonssiden skal du oppgi standardinformasjon, dvs. brukernavn og organisasjon. Du må også bestemme om du vil gjøre programmet tilgjengelig for alle brukere på datamaskinen (hvis aktuelt) eller kun for nåværende bruker. 6. Standard installasjonsbane. Klikk Endre for å installere verktøyet på en annen plassering (som standard C:\Program Files(x86)\ Paragon Software\Alignment Tool 3.0\). Hvis ikke, klikker du Neste for å fortsette å bruke standardbanen. 7. Installer PAT. På siden Klar for å installere programmet klikker du Installer for å starte installasjonen eller Tilbake for å gå tilbake til en av de forrige sidene for å se over eller endre installasjonsinnstillingene. 8. Installasjon fullført. Siste siden indikerer slutten på oppsettsprosessen. Klikk Fullfør for å fullføre veiviseren. Første oppstart For å starte Paragon Alignment Tool dobbeltklikker du på skrivebordsikonet for Paragon Alignment Tool 3.0, eller klikker på Windows-startknappen og velger Programmer > Paragon Alignment Tool 3.0> Paragon Alignment Tool 3.0 Skaffe til veie og brenne Universal Recovery CD Universal Recovery CD-avbildningen leveres som separat nedlasting fra installasjonspakken for PAT. Universal Recovery CD-en er kun ment som hjelp i nødssituasjoner, når du opplever at en justeringsoperasjon blir avbrutt. Universal Recovery CD-en kan lastes ned separat fra websiden. Den er pakket inn i Paragons veiviser for utpakking og brenning. Denne veiviseren lar deg opprette PAT Recovery CD-er eller DVD-er, som oppretter oppstartbare gjenopprettingsmedier. Veiviseren lar deg også pakke ut ISO-filen for PAT Recovery CD-en til harddisken. Bruk av veiviseren for utpakking og brenning vil fjerne behovet for bruk av godkjenningsverktøy fra tredjepart for å opprette PAT-gjenopprettingsmedier.

10 10 Hvis du pakker ut ISO-filen for PAT Recovery CD-en fra veiviseren for utpakking og brenning, kan du bruke et fritt godkjenningsverktøy fra tredjepart til å brenn ISO-bildet av Paragon Alignment Tool Universal Recovery CD til CD eller DVD. Nødoppstart fra Universal Recovery CD-en Denne Linux-baserte gjenopprettings-cd-en kan brukes til å starte opp datamaskinen i PATs gjenopprettingsmiljø, slik at du for gjenopprettingsformål får tilgang til harddisken din. Hvis en justeringsoperasjon har blitt avbrutt eller uventet forstyrret, kan du fortsette justeringen. Start opp datamaskinen fra PAT Universal Recovery CD-en for å gjenoppta en justeringsoperasjon. Kontaktinformasjon Bruk følgende lenker hvis du trenger teknisk assistanse knyttet til produktet eller ønsker informasjon om flere av Paragons produkter: Tjeneste Besøk Paragons webside Kontakt

11 11 Bruke Paragon Alignment Tool Dette kapittelet beskriver hvordan Paragon Alignment Tool brukes til partisjonsjustering. 1. Start programmet. Velg Programmer > Paragon Alignment Tool 3.0> Paragon Alignment Tool 3.0 eller klikk tilsvarende snarvei på skrivebordet. 2. Les informasjonen på velkomstskjermen og klikk så Neste for å fortsette: 3. På siden for justeringsalternativer kan du velge hvordan du vil at justeringsprosessen skal utføres:

12 12 Standardalternativer er satt for maksimal databeskyttelse. Dette vil gjøre justeringen mer tidkrevende, men du vil beskyttes fra: Filsystemfeil på partisjoner som justeres Strømbrudd eller andre systemavbrudd For å fortsette i den raskeste justeringsmodusen setter du bare de tilhørende databeskyttelsesinnstillingene til henholdsvis Ingen og Aldri, og merker deretter av i boksen Jeg forstår risikoene og ønsker å fortsette. Hvis du er bekymret for mulig strømbrudd eller andre systemavbrudd under justeringen, kan du velge et av følgende alternativer under "Beskytt fra et aksidentelt datatap": Ingen beskyttelse: Beskyttelse deaktivert Tilbakestill: Beskyttelse fra utilsiktet trykk på reset-knappen Strømbrudd: Beskyttelse fra fullstendig strømbrudd (standard) Hvis du er bekymret for partisjoners filsystemintegritet ( chkdsk /f har for eksempel aldri eller sjelden blitt utført), kan du velge et av følgende alternativer i Retningslinjer for kontroll av filsystem-integritet : Aldri: Sjekker ikke filsystemer Én gang: Sjekker filsystemene én gang for hver partisjon før justering Alltid: Sjekker filsystemene for hver partisjon før og etter justering (standard) 4. I neste skjermbilde vises alle stasjoner og partisjoner i systemet til venstre, og en tegnforklaring til høyre. Velg partisjonen(e) du vil justere:

13 13 5. Klikk Juster partisjoner og start operasjonen. MERK: Hvis det finnes filer som er åpne eller i bruk på partisjonen, vil programmet be deg om å starte datamaskinen på nytt. Datamaskinen vil starte opp på nytt og gå inn i blåskjermmodus, hvor alle operasjonene vil utføres på en trygg måte. 6. Systemet vil startes på nytt.

14 14 7. Det kan ta flere minutter før justeringsoperasjonen fullføres. Tiden som kreves avhenger av datamengden i partisjonen. Etter at justeringen er fullført i blåskjermmodus, vil systemet starte på nytt og gå tilbake til Windows. Ved retur til Windows vil PAT automatisk starte på nytt og indikere status for justeringen. Gjenoppretting med PAT Universal Recovery CD etter avbrutt justering Gjenopprettingsmiljøet for PAT er ment for å hjelpe deg fullføre justeringsoperasjoner som har blitt avbrutt utilsiktet. For eksempel kan et plutselig strømbrudd ha ført til at datamaskinen har skrudd seg av, eller et utilsiktet trykk har

15 15 forårsaket en omstart midt under partisjonsjusteringen, og du kan ikke lenger starte opp i operativsystemet ditt. Start bare datamaskinen på nytt med PAT Universal Recovery CD-en og fortsett justeringsoperasjonen. 1. Start datamaskinen fra PAT Universal Recovery CD. 2. Det vil vises en varselsmelding som sier at en avbrutt justeringsoperasjon er oppdaget. 3. Klikk Ja for å fortsette den avbrutte justeringsoperasjonen. 4. Start datamaskinen på nytt etter at justeringsoperasjonen er fullført.

16 16 Tilleggsalternativer Tilbakekall partisjon Gjennom programmet er det mulig å finne og gjenopprette slettede partisjoner. Denne funksjonen kalles vanligvis for "tilbakekall". Når PAT justerer en partisjon, sletter det partisjonen fra partisjonstabellen. Hvis et strømbrudd forekommer i denne fasen, forblir dataene intakt, men datamaskinen finner ikke lenger denne partisjonen. En tidligere slettet partisjon kan imidlertid fortsatt gjenopprettes. En gjenopprettet partisjon vil være fullt funksjonell så lenge ikke andre partisjoner har blitt opprettet, flyttet eller overskredet diskplassen som partisjonen tok opp før eventuelle tilbakekallingsforsøk. Det er derfor programmet kun aktiverer tilbakekallfunksjonen for blokker med ledig plass. 1. Start datamaskinen fra PAT Universal Recovery CD. 2. Velg elementet Tilbakekall partisjon fra startmenyen. 3. Klikk Neste på velkomstskjermen.

17 17 4. Velg den ledige blokken som skal skannes for tapte partisjoner. 5. Du kan også velge å søke etter bestemte filsystemer.

18 18 6. Du kan definere hvordan det skal søkes i tapte partisjoner; skanne alle sektorer eller kun skanne der Vista/Windows 7 lager volumer. Klikk Neste for å starte søket. 7. Fremdriften for søket vil vises.

19 19 8. Etter at søket er avsluttet, vil du se om noen partisjoner ble funnet. Her kan du velge hvilke oppdagede partisjoner du ønsker å gjenopprette. 9. Klikk Neste for å gjenopprette partisjonen. Rette hovedoppstartssektor (MBR) med oppstartsretter Oppstartsretteren er et systemverktøy designet for å håndtere de fleste oppstartsproblemer for systemet som typisk kan følge av menneskelige feil, programfeil eller oppstartsvirus. Oppstartsretteren finnes på Universal Recovery CD-en. Programmet er i stand til å rette de fleste vanlige problemer for Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Windows 7/Server Det sentrale ved oppstartsretteren er at den muliggjør retting av systemregisteret i Windows uten at Windows lastes. Det kan være til hjelp i andre operativsystemer, for eksempel når et oppstartsvirus har skadet hovedoppstartssektoren.

20 20 La oss si at MBR-en for harddisken din har blitt skadet og at systemet derfor ikke starter opp. Gjør følgende for å rette harddiskens MBR: 1. Start opp datamaskinen fra PAT Universal Recovery CD-en. 2. Velg Oppstartsretter fra startmenyen. 3. På velkomstsiden velger du alternativet Rett hovedoppstartssektoren (MBR). 4. På neste side velger du harddisk fra rullegardinlisten (hvis aktuelt), og velger så alternativet Oppdater MBR kjørbar kode. 5. Bekreft operasjonen ved å klikke på Ja.

21 21 6. Klikk Rapport etter at operasjonen er fullført for å se et sammendrag. Programmet lar deg også lagre denne rapporten. Klikk bare Lagre og velg målplassering for å gjøre dette. 7. Klikk Fullfør for å lukke oppstartsretteren. 8. Start datamaskinen på nytt. Retting av konfigurasjonsdata for oppstart (BCD) Gjør følgende for å automatisk rette BCD for et Windows system: 1. Start opp datamaskinen fra PAT Universal Recovery CD-en. 2. Start oppstartsretteren. 3. Velg Rett oppstartsparametere for å la veiviseren rette BCD i alle gjenkjente Windows installasjoner.

22 22 4. Velg alternativet Rett BCD-filer for partisjoner på den valgte disken. 5. Veiviseren vil be deg om å bekrefte operasjonen. Klikk Ja for å bekrefte operasjonen.

23 23 Lukk veiviseren når operasjonen er fullført og start så datamaskinen på nytt. Markere partisjoner som aktive Gjør følgende for å markere en partisjon for et Windows system som aktivt: 1. Start opp datamaskinen fra PAT Universal Recovery CD-en. 2. Start oppstartsretteren. 3. Velg Modifiser partisjonsparametere på veiviserens velkomstside. 4. Velg partisjonen som skal modifiseres og klikk Sett aktiv.

24 24 5. Veiviseren vil be deg om å bekrefte operasjonen. Klikk Ja for å bekrefte operasjonen. Lukk veiviseren når operasjonen er fullført og start så datamaskinen på nytt. Endre stasjonsbokstaver Gjør følgende for å endre en partisjonsstasjonsbokstav: 1. Start opp datamaskinen fra PAT Universal Recovery CD-en. 2. Start oppstartsretteren. 3. Velg Søk etter Windows-installasjoner å rette på veiviserens velkomstside.

25 25 4. Velg den oppdagede Windows-installasjonen du ønsker, og velg alternativet Rett stasjonsbokstaver i systemregisteret. 5. Velg systemvolumet og klikk Rediger bokstaver.

26 26 6. Det vil vises et vindu der du vil se bokstaven du velger. Klikk Endre. 7. Velg en ny stasjonsbokstav og klikk OK.

27 27 8. Veiviseren vil så utføre stasjonsbokstavendringen. Lukk veiviseren når operasjonen er fullført og start så datamaskinen på nytt.

Paragon NTFS for Mac OS X

Paragon NTFS for Mac OS X PARAGON Software GmbH Heinrich-von-Stephan-Str. 5c 79100 Freiburg, Germany Tlf. +49 (0) 761 59018201 Faks +49 (0) 761 59018130 Internett www.paragon-software.com E-post sales@paragon-software.com Paragon

Detaljer

Paragon ExtFS for Mac OS X

Paragon ExtFS for Mac OS X PARAGON Software GmbH Heinrich-von-Stephan-Str. 5c 79100 Freiburg, Tyskland Tlf. +49 (0) 761 59018201 Faks +49 (0) 761 59018130 Internett www.paragon-software.com E-post sales@paragon-software.com Paragon

Detaljer

en komplett kopi av harddisken sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter.

en komplett kopi av harddisken sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter. sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter. dette trenger du Ekstern harddisk, dvd-er eller tilgang til en NAS. utgifter Ingen

Detaljer

Norton Security. Produktveiledning

Norton Security. Produktveiledning Norton Security Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne veiledningen

Detaljer

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 6,0 og høyere) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET

Detaljer

Hurtigveiledning til OpenBook

Hurtigveiledning til OpenBook Hurtigveiledning til OpenBook Velkommen til OpenBook OpenBook er et program som forvandler PC, skanner og lydkort til en fullverdig lesemaskin. Bruk en hvilken som helst av dagens populære skannere eller

Detaljer

Norton. AntiVirus. Produktveiledning

Norton. AntiVirus. Produktveiledning Norton TM AntiVirus Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne veiledningen

Detaljer

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk My Book World Edition Brukerveiledning Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet. 2.

Detaljer

Norton. AntiVirus. Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok

Norton. AntiVirus. Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok Norton TM AntiVirus Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene

Detaljer

NOD32 Antivirus 3.0. Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. vi beskytter din digitale verden

NOD32 Antivirus 3.0. Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. vi beskytter din digitale verden NOD32 Antivirus 3.0 Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Brukerveiledning vi beskytter din digitale verden innhold 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Hva er nytt... 4 1.2

Detaljer

Ekstern harddisk Hurtigveiledning

Ekstern harddisk Hurtigveiledning Ekstern harddisk Hurtigveiledning Betjening av trykknapp, multifunksjon Trykk og hold knappen inne til LEDlampen lyser Disken slår seg på. Når disken er slått på, trykker du på knappen. Starter backup.

Detaljer

ESET Cybersecurity. Installasjonshåndbok og brukerveiledning. Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet

ESET Cybersecurity. Installasjonshåndbok og brukerveiledning. Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET Cybersecurity Installasjonshåndbok og brukerveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET Cybersecurity Copyright 2011 ESET, spol. s.r.o. ESET Cybersecurity var

Detaljer

Mamut Eiendelsregister. Introduksjon

Mamut Eiendelsregister. Introduksjon Mamut Eiendelsregister Introduksjon MAMUT EIENDELSREGISTER INNHOLD 1 OM MAMUT EIENDELSREGISTER... 1 2 INSTALLASJON... 2 Installasjon av programmet... 2 3 REGISTRERING... 5 Veiviser for registrering av

Detaljer

F-Secure Anti-Virus 2013

F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 TOC 3 Innhold Kapitel 1: Installering...5 Før du installerer for første gang...6 Installere produktet første gang...6 Installere og oppgradere programmer...6

Detaljer

KeyStrokes 3.6 for Mac OS X

KeyStrokes 3.6 for Mac OS X KeyStrokes 3.6 for Mac OS X Skjermtastatur by AssistiveWare INNHOLDSFORTEGNELSE Introduksjon 4 Hovedfunksjoner 6 Systemkrav 7 Installasjon 8 Aktivere nedlastede kopier 8 Aktivere CD-ROM kopier 9 Registrering

Detaljer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Komme i gang Trend Micro Incorporated forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet og produktene beskrevet i dokumentet uten varsel. Før du installerer og begynner å bruke programvaren, bør du se

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

F-Secure Internet Security 2013

F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 TOC 3 Innhold Kapitel 1: Installering...5 Før du installerer for første gang...6 Installere produktet første gang...6 Installere og oppgradere

Detaljer

Brukerveiledning. (beregnet på produktversjon 4.2 og høyere) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008

Brukerveiledning. (beregnet på produktversjon 4.2 og høyere) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Brukerveiledning (beregnet på produktversjon 4.2 og høyere) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Innhold 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Hva er nytt... 4 1.2 Systemkrav... 5 2. Installasjon...6

Detaljer

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel:

Detaljer

Lunar Skjermforstørrer Versjon 9.0

Lunar Skjermforstørrer Versjon 9.0 Lunar Skjermforstørrer Versjon 9.0 For Microsoft Windows Operativ System Opphavsrett 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +47 (0)

Detaljer

My Book Studio og Studio LX Brukerhåndbok. Ekstern harddisk

My Book Studio og Studio LX Brukerhåndbok. Ekstern harddisk My Book Studio og Studio LX Brukerhåndbok My Book Studio og Studio LX Brukerhåndbok Ekstern harddisk WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer gi oss muligheten til å løse det før du returnerer

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 4 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 5 Sikkerhet og komfort... 5 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Datamaskinens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengjøre datamaskinen...

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet

Detaljer

Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET personlig brannmur ESET Antispam

Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET personlig brannmur ESET Antispam Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET personlig brannmur ESET Antispam Ny generasjon av NOD32-teknologi Brukerveiledning vi beskytter din digitale verden Innhold 1. ESET

Detaljer

Hal Skjermleser versjon 9.0

Hal Skjermleser versjon 9.0 Hal Skjermleser versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0) 1905 754577

Detaljer