Oddvar Hoel, ABB Water, Fagtreff Vannforeningen IT-sikkerhet i driftskontrollsystemer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oddvar Hoel, ABB Water, 12.03.2013 Fagtreff Vannforeningen IT-sikkerhet i driftskontrollsystemer"

Transkript

1 Oddvar Hoel, ABB Water, Fagtreff Vannforeningen IT-sikkerhet i driftskontrollsystemer

2 Agenda Hva er IT-sikkerhet? Hva bør vi begynne med? Planlegging / ROS-analyse Fysisk sikring Nettverk Oppdatert programvare Antivirus og brannmur Brukere / brukergrupper / passord Backup og Crash recovery March 13, 2013 Slide 2

3 Hva er IT-sikkerhet? Alt vi kan gjøre på og rundt driftskontrollsystemene som bidrar til: Konfidensialitet informasjon kun tilgjengelig for de som har autorisert tilgang Integritet informasjon er nøyaktig og fullstendig, ikke kan endres av uvedkommende Tilgjengelighet sikre tilgang til informasjon ved behov. I driftskontrollsystemer er man helt avhengig av at systemet er tilgjengelig og gjør de oppgavene det er satt til. March 13, 2013 Slide 3

4 Hva begynner vi med Planlegging og ROS-analyse March 13, 2013 Slide 4 Få først fullstendig oversikt over hele systemet. PLS'er, Servere / PC'er, Nettverk, serielle linjer, WLAN, GPRS/3G, Nettbrett, telefoner, etc. Trenger oversikt over alt som "snakker sammen" eller har mulighet for det Er systemene koblet sammen med administrativt nett? Deretter gjennomføres en ROS-analyse av systemet. Hensikten må være å finne ut av hvor lett det er å slå ut eller skade systemet. Still spørsmålene: Hva kan gå galt? Hva kan gjøres for å redusere sannsynligheten for at noe går galt? Hva kan gjøres for å redusere konsekvensene dersom noe går galt?

5 Hva begynner vi med Planlegging og ROS-analyse Dette vil gi en systematisk tilnærming til problemet, og er med på å sikre en helhetlig tankegang rundt IT-sikkerhet. Avhengig av resultatene dere kommer fram til i ROSanalysen, vil dere måtte sette inn ulike tiltak. Eks. Skallsikring, adgangskontroll Skille på nettverk Rutiner for oppdatering av SW Passordrutiner Kursing / trening Det må settes inn ulike sikkerhetsbarrierer som skal hindre at enkelthendelser utvikler seg videre til "katastrofer" March 13, 2013 Slide 5

6 Hva begynner vi med Planlegging og ROS-analyse Driftskontrollsystemet bør være utformet slik at det er vanskelig å få satt det ut av funksjon (hele eller deler) Tenk over hva som hender dersom driftskontrollsystemet er satt ut av funksjon. Hvordan kan vi allikevel drifte prosessene? Klarer vi å levere tjenestene våre? Dette bør være en del av beredskapsplanene March 13, 2013 Slide 6

7 Fysisk sikring Hvem har tilgang til systemene våre? Har vi tilfredsstillende adgangskontroll? Kan noen gå inn og få tilgang til maskinene våre? Er maskinene sikret med tilfredsstillende passord? Kan trådløst nettverk nås utenfor bygget? Hvordan er dette i så fall sikret? Sørg for at det er så vanskelig som mulig for uvedkommende å få fysisk tilgang til maskiner og utstyr. March 13, 2013 Slide 7

8 Logisk sikring uønskede manøvre Hvem kan operere på systemene våre? Har alle operatører tilfredsstillende opplæring? Kan alle gjøre "alt" i systemet, eller har man delt opp i grupper? Det kan f.eks. være fornuftig å skille tilgang til styringsparametre for ulike fagmiljøer Vet alle hva konsekvensene er dersom man endrer på PID-parametre på en regulator? Det kan også være fornuftig å ha ekstra sikkerhet på slike parametre. Hvis alle har tilgang til alt, vil det før eller siden være noen som trykker på noe for å se hva som skjer. Mennesker er nysgjerrige. Dette kan medføre en uønsket hendelse i systemet. March 13, 2013 Slide 8

9 Nettverk noen viktige punkter Viktig å ha full oversikt over systemet / nettverket med alle mulige inntrengningspunkter. Deretter bør man sette opp en sikkerhetspolicy gjeldende for systemet, bli enig om hvordan det bør være Driftskontroll bør være den Indre sonen som er mest sikker. Admin nettverk regnes ikke som sikker sone og bør derfor separeres fra kontrollnettverket med brannmur Bli administrert innenfra Internet Secure interconnection Domain controller Untrusted zone Information System Network Separate domains Firewall Trusted zone System servers Operator workplaces Automation System Network SCADA nodes Controllers March 13, 2013 Slide 9

10 Nettverk sikkerhetssoner (1/2) Internet Corporate network Available to all employees Company intranet Available to local employees Automation system Available to operators and process engineers only Secure interconnection Secure interconnection Secure interconnection Sikkerhetspolicy for den indre sonen (Driftskontroll): Danne sitt eget private nettverk Bli administrert innenfra Alt utstyr må beskyttes fysisk. Tilgang til datautstyr, nettverksutstyr bare for autoriserte personer. Bare autoriserte personer tillates å logge seg på systemet. March 13, 2013 Slide 10

11 Nettverk sikkerhetssoner (2/2) March 13, 2013 Slide 11 Installasjon av ikke-autorisert programvare ikke tillatt Spesielle forholdsregler ved temporær tilkobling av bærbare PCer. Alle CDer, DVDer eller andre datamedia må virussjekkes før de tas i bruk i den indre sonen. Nettverksforbindelse til en ytre sone via en sikker forbindelse. Antivirus med oppdaterte virusdefinisjons filer Regelmessig revisjon av sikkerhetsopplegget.

12 Kontrollnettverket koblet mot Administrativt nettverk Internet Secure interconnection Domain controller Untrusted zone Information System Network Separate domains Firewall Trusted zone System servers Operator workplaces Automation System Network SCADA nodes Controllers Sikkerhetspolicy Brannmur styrer tilgang bare mellom utvalgte noder og tjenester i Administrativt nettverk og kontrollnettverket. Ikke tilgang til Internet, og Internet meldingstjenester fra kontrollnettverket. March 13, 2013 Slide 12 Automatisk detektering og varsling av forsøk på uautorisert tilgang via brannmur. Mulighet til fysisk frakobling av Administrativt nettverk fra kontrollnettverk i slike tilfeller.

13 Fjerntilgang via VPN Remote Access Client (VPN Client) Internet and/or intranet VPN tunnel Firewall Automation System VPN Server VPN (Virtual Private Network), eventuelt med SRA (Secure Remote Access) Over Internet Over Intranet Sikker kommunikasjon punkt-til-punkt (VPN-tunnel) VPN server enten utenfor eller innenfor brannmuren. Begge alternativer gir bra nok sikkerhet. March 13, 2013 Slide 13

14 Wireless LAN Generelt mer utsatt for trusler enn kablet nettverk, da den fysiske barrieren er basert på rekkevidden til det trådløse nettverket. Forsøk å unngå hvis mulig Dersom det brukes, sørg for tilstrekkelig sikkerhet, som blant annet kryptering, VPN, etc. March 13, 2013 Slide 14

15 Oppdatert programvare Nye sikkerhetshull i programvare blir oppdaget hele tiden Windows kommer med nye sikkerhetspatcher jevnlig. De fleste leverandører / produsenter av driftskontrollsystemer har rutiner for å teste MS-patcher Viktig at systemene jevnlig blir oppdatert med godkjente patcher og servicepacks Microsoft Baseline Security Analyzer er et verktøy man kan kjøre for å identifisere sikkerhetsrisiki som f.eks. manglende sikkerhets-patcher. Kan settes opp for å scanne en eller flere maskiner Gir en rapport om evt. manglende sikkerhetsoppdateringer March 13, 2013 Slide 15

16 Oppdatert programvare Driftskontrollsystemene har også sine patcher og servicepacks. Disse retter feil i eget system / funksjoner Tilpasninger for Microsoft sikkerhetsoppdateringer Utvidelse av funksjonalitet Sørg for at dere har tilgang til oppdateringer fra leverandør, og at det er jevnlige rutiner for å gjennomgå og installere oppdateringer Sørg for at det blir dokumentert hva som er gjort. March 13, 2013 Slide 16

17 Antivirus og brannmur Driftskontrollsystemene bør ha antivirusprogram og brannmur installert (noen av disse er også antispionprogramvare) Sjekk om din leverandør / produsent av DKS har preferanser på antivirus. Alltid lettere å få support om man benytter et av disse. Sørg for at antivirus-programmet jevnlig oppdateres Åpning i brannmur for en "Master-PC" til å hente nye definisjoner "Master-PC" distribuerer til de andre maskinene Dokumenter dine rutiner! March 13, 2013 Slide 17

18 Automatisk kjøring av program Mange maskiner er som standard satt opp til å starte spesifikke program dersom man f.eks.: Setter inn en CD/DVD Setter inn en USB Minnepinne Dette utnytter de som lager virus / hackere Mulig å slå av Win XP og WS2003: Windows Group Policy: Turn off Autoplay Win7 og WS2008: Control Panel / Autoplay / Disable Use AutoPlay for all media and devices March 13, 2013 Slide 18

19 Brukere og passord Unngå "fellesbrukere" som "Operatør", "Vann" e.l. Passord har lett for å komme på avveie Folk slutter, kan være misfornøyde etc. Kun tilgang til det man behøver. Alle bør ikke ha tilgang til alt. Jevnlige passordskifter, god passordstyrke (små/store bokstaver, tall, tegn etc.) Ikke samme passord til alt Ikke skriv ned og gjem passord under tastaturet... March 13, 2013 Slide 19

20 Backup / Lagring av data / UPS Backup er essensielt Viktig at det tas backup av systemet jevnlig Sørg også for at dere har backup av program på utestasjoner (PLS-program) Backup oppbevares på et annet, sikkert, sted En harddisk tilkoblet nettverket, men som befinner seg i en annen bygning kan være en god idé. Sjekk også at backup en kan kjøres inn igjen (restore) UPS (Avbruddsfri strømforsyning) kan være viktig på enkelte maskiner for å sikre datasikkerheten og heve driftsstabiliteten. Blunk og korte avbrudd på strømnettet blir redusert Mulighet for kontrollert nedkjøring av maskiner ved lengre strømbrudd (for å forhindre korrupte filer) March 13, 2013 Slide 20

21 Crash-recovery Har dere en strategi for evt. Crash-recovery (få systemet opp igjen etter en kollaps)? Tenk over hva som kan gå galt Legg en plan for hva som skal til for få systemet opp igjen Hvor kritisk er det at systemet ditt er oppe? Hvor lang tid kan du klare deg uten DKS? Dette bør du ha tenkt igjennom og lagt planer for før kollapsen skjer. Kan være at man ønsker å inngå avtale om beredskap med leverandør? Tilgang til reservedeler? March 13, 2013 Slide 21

22 Oppsummering Ha oversikt over hele systemet komponenter, kommunikasjon Ha en plan / strategi og følg denne. Revideres årlig Fysisk sikring Skille nettverk Jevnlige oppdateringer Antivirus og brannmurer Brukere / grupper kun tilgang til det som er behovet Backup og crash-recovery strategi Norsk vann kommer med en rapport/veileder i vår på sikkerhet i driftskontrollsystemer March 13, 2013 Slide 22

23 March 13, 2013 Slide 23

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Informasjonssikkerhet ved bruk av lommedatamaskiner

Informasjonssikkerhet ved bruk av lommedatamaskiner Informasjonssikkerhet ved bruk av lommedatamaskiner Trusselvurderinger, sikkerhetsvurderinger og anbefalinger Versjon 1.0 24. juni 2002 KITH Rapport 11/02 ISBN 82-7846-136-8 KITH-rapport Tittel Informasjonssikkerhet

Detaljer

TEMA: PC VED UiB TEMA: PC VED UiB

TEMA: PC VED UiB TEMA: PC VED UiB TEMASERIE fra IT-avdelingen ved Universitetet i Bergen / nummer 3 / august 2010 P C V E D U I B Leder Da er tredje nummer i IT-avdelingens temaserie produsert. I første nummer, som var ferdig på sensommer

Detaljer

STOPP. TENK. KLIKK. Opplæring i informasjonssikkerhet. Nasjonal sikkerhetsmåned 2013 Universitetet i Stavanger uis.no 20.09.2013

STOPP. TENK. KLIKK. Opplæring i informasjonssikkerhet. Nasjonal sikkerhetsmåned 2013 Universitetet i Stavanger uis.no 20.09.2013 STOPP. TENK. KLIKK. Opplæring i informasjonssikkerhet Nasjonal sikkerhetsmåned 2013 Universitetet i Stavanger uis.no 20.09.2013 4 Nasjonal sikkerhetsmåned 6 tema Generell informasjonssikkerhet Beskytte

Detaljer

Trusler og trender juni 2003

Trusler og trender juni 2003 Trusler og trender juni 2003 Senter for informasjonssikring (SIS) SINTEF, 7465 Trondheim Tel: (+47) 73 59 29 40 Fax: (+47) 73 59 29 77 E-post: post@norsis.no Web: http://www.norsis.no Forord Senter for

Detaljer

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stein Meisingseth 06.08.2004 Opphavsrett: Forfatter og

Detaljer

Kapittel 7 Beskyttelse av driftskontrollsystem

Kapittel 7 Beskyttelse av driftskontrollsystem Velkommen til sesjon om Kapittel 7 Beskyttelse av driftskontrollsystem Frank Skapalen og Øystein Gåserud Seksjon for beredskap Seminar om beredskapsforskriften 13. februar 2013 Forord Denne presentasjonen

Detaljer

Alf Høiseth Alder 44 Utdannelse: Bachelor i «Drift av datasystemer» -Hist Har jobbet på Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap siden 1997

Alf Høiseth Alder 44 Utdannelse: Bachelor i «Drift av datasystemer» -Hist Har jobbet på Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap siden 1997 Alf Høiseth Alder 44 Utdannelse: Bachelor i «Drift av datasystemer» -Hist Har jobbet på Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap siden 1997 Oppgaver: Windows drift, Server, klient, antivirus,

Detaljer

Daglige driftsaktiviteter. Anbefaling

Daglige driftsaktiviteter. Anbefaling Daglige driftsaktiviteter Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å iverksette

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

IKT trusselbilde for Norge

IKT trusselbilde for Norge for Norge Senter for informasjonssikring (SIS) SINTEF, 7465 Trondheim Tlf: (+47) 73 59 29 40 Fax: (+47) 73 59 43 02 E-post: post@norsis.no Web: http://www.norsis.no Sist oppdatert: 4. Innledning Bakgrunn

Detaljer

FITS Forebyggende vedlikehold

FITS Forebyggende vedlikehold FITS Forebyggende vedlikehold Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS forebyggende vedlikehold Innhold FV 1 Introduksjon... 1 FV 2 Oversikt... 1 FV 3 Implementeringsveiledning...

Detaljer

IT DRIFTSLØSNINGER, TJENESTER OG PRODUJTER

IT DRIFTSLØSNINGER, TJENESTER OG PRODUJTER IT DRIFTSLØSNINGER, TJENESTER OG PRODUJTER Dette er noe av hva IT-Avdelingen vil tilby og utføre hos din bedrift. Alt avhenger av hva din bedrift har behov for. For god IT-drift er det viktig at medarbeidere

Detaljer

1. Innføring i overvåkning og sikkerhet i Windows

1. Innføring i overvåkning og sikkerhet i Windows Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Innføring i overvåkning og sikkerhet i Windows Stein Meisingseth 12.7.2005 Lærestoffet er utviklet for faget LO477D Overvåkning og sikkerheti

Detaljer

Veileder i sikkerhetsarkitektur. For virksomheter som behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger. August 2011

Veileder i sikkerhetsarkitektur. For virksomheter som behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger. August 2011 Veileder i sikkerhetsarkitektur For virksomheter som behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger. August 2011 Innhold Innledning... 3 Krav i regelverket... 5 Hva er informasjonssikkerhet?...

Detaljer

IKT instruks for Politihøgskolen 2005

IKT instruks for Politihøgskolen 2005 IKT instruks for Politihøgskolen 2005 For ansatte, studenter og andre som er tilknyttet høgskolen fast eller midlertidig Revidert: 15.08.2005 av Sjefen for Politihøgskolen Ansvarlig for oppdatering er

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

Del filene hjemme. Hvis du har to eller flere. 5-10 min. NY SERIE

Del filene hjemme. Hvis du har to eller flere. 5-10 min. NY SERIE DEL PÅ ALT I denne artikkelserien lærer du de beste og enkleste metodene for å dele filer, printere og internettforbindelsen med andre både i hjemmenettverket ditt og på internett. Del filene hjemme NY

Detaljer

Informasjonssikkerhet i barnehagen En veileder i håndtering av personopplysninger og viktig informasjon

Informasjonssikkerhet i barnehagen En veileder i håndtering av personopplysninger og viktig informasjon Informasjonssikkerhet i barnehagen En veileder i håndtering av personopplysninger og viktig informasjon Informasjonssikkerhet i barnehagen En veileder i håndtering av personopplysninger og viktig informasjon

Detaljer

Resymé: I denne leksjonen vil vi se på typer brannmurer, konfigurering av brannmurer og IDS

Resymé: I denne leksjonen vil vi se på typer brannmurer, konfigurering av brannmurer og IDS Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Brannmurer og IDS Stein Meisingseth og André Gaustad 15.01.2010 Lærestoffet er utviklet for faget LO472 Datasikkerhet Brannmurer og IDS Resymé:

Detaljer

Struktur og trusselbilde

Struktur og trusselbilde Resymé: Leksjonen ser på nettverksstrukturen og trusselbildet. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Struktur og trusselbilde Helge Hafting 23.1.2015 Lærestoffet er utviklet for

Detaljer

Risikovurdering av Ny Felles Publiseringsløsning 2.0

Risikovurdering av Ny Felles Publiseringsløsning 2.0 Prosedyre IT-risikovurdering Versjon 1.0 2013-12-02 SP/ Risikovurdering av Ny Felles Publiseringsløsning 2.0 Løsning Ny felles publiseringsløsning 2.0 Utarbeidet av Ingvild Fasting og Geir Hovind, Sykehuspartner,

Detaljer

Produktrapport. IT-infrastruktur. Produktrapport. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Produktrapport. IT-infrastruktur. Produktrapport. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Produktrapport Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 1 PROSJEKT NR. 08-08 Studieprogram:

Detaljer

Innledning. Vi skal nå ta for oss noe av det et LAN kan bestå av. Et lokalnett består normalt av følgende deler:

Innledning. Vi skal nå ta for oss noe av det et LAN kan bestå av. Et lokalnett består normalt av følgende deler: Innledning "Et lokalnettverk er en fysisk sammenkobling av datamaskiner og -utstyr innenfor et begrenset område. Dette området kan være en bygning eller et begrenset antall bygninger. Et lokalnettverk

Detaljer

en komplett kopi av harddisken sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter.

en komplett kopi av harddisken sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter. sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter. dette trenger du Ekstern harddisk, dvd-er eller tilgang til en NAS. utgifter Ingen

Detaljer

Sikkerhet i trådløse nett

Sikkerhet i trådløse nett temahefte Sikkerhet i trådløse nett Uninett ABC SIKKERHET i E nett Innhold 1. Om trådløse nettverk...5 1.1. Hva er trådløse nettverk?...5 1.2. Hvordan virker trådløse nettverk?...5 1.3. Hvorfor sikkerhet?...5

Detaljer

F-Secure Anti-Virus 2013

F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 TOC 3 Innhold Kapitel 1: Installering...5 Før du installerer for første gang...6 Installere produktet første gang...6 Installere og oppgradere programmer...6

Detaljer

IKT trusselbilde for Norge

IKT trusselbilde for Norge IKT trusselbilde for Norge Senter for informasjonssikring www.norsis.no April 2005 Forord Senter for informasjonssikring (SIS) har som en prioritert oppgave å presentere et helhetlig bilde av trusler mot

Detaljer