LYSAKER'N MEDLEMSBLAD FOR LYSAKERFJORDEN BRETTSEILERKLUBB POSTBOKS 32, 1324 LYSAKER KONTONUMMER:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LYSAKER'N MEDLEMSBLAD FOR LYSAKERFJORDEN BRETTSEILERKLUBB POSTBOKS 32, 1324 LYSAKER KONTONUMMER: 0540 08 87049"

Transkript

1 Nummer LYSAKER'N MEDLEMSBLAD FOR LYSAKERFJORDEN BRETTSEILERKLUBB POSTBOKS 32, 1324 LYSAKER KONTONUMMER: påsrnn ER over! En ny sesong venter utenfor dørstokken. Det er tid for å høste frukter av det grundige vedlikeholdet en gjorde i fjor hbst. Noen tror at det er å dra seil som ødelegger ryggen, men er det noen som kjenner igjen: "Unnskyld, kan ikke du ta tak i denne bommen her, så drar jeg...", eller, "Denne masten er egentlig todelt, men jeg har fått litt sand i den. Hvis du vrir den veien så vrir jeg andre..." "Er det noen som har en ekstra nedhalerline - hoi hvor det blåser - dårlig tid..." Så til alle dere som ikke kjenner dere igjen: nyt solen! Så får vi andre finne frem CRC spray og kontaktlim og gyve løs på utstyret. Ha et fantastisk godt surfeår! Tarald DU VET AT VÅREN NR KOMMET NÅN... Håndflatene er glatte Surfeskoene er tøffe Våtdrakten lukter såpe Vanntemperaturen kryper opp mot 10 grader Fuktdråpene i containertaket har smeltet Noen har kostet gulvet i containeren Lysaker'n finner veien til postkassen Det lukter nystekte grillpblser på tangen... Du blir innkalt til årets triveligste... DUGNAD - som vil være sbndag 5. mai. Mpt opp kl. 11 og ta med hammer, sag, havesaks, rive, krafse, trillebår eller annet utstyr. hele sesongen. Regattaene er en fin måte å utvikle seg som brettseiler. Selv om ikke konkurranseinstinktet er på topp er det veldig god seiletrening å henge på de mer øvede. Her er det mange muligheter til å få gode råd og forbedringstips fra erfarne seilere. Begynnere kan seile med det utstyret de har men med max seilstbrrelse på 7.5 kvm. Fortrengerbrett er ikke tillatt. Regelverket er svært forenklet: 1. Vikeplikt for brett fra styrbord (høyre) (som ved bilkjbring). 2. Innhentende brett har vikeplikt Ved brudd på reglene ropes "protest", og straffen er en 720 graders vending. For å minimere turbulens, kollisjoner og protester benyttes normalt pumpefri start. I LBK praktiseres gentlemansdømming og det vises toleranse for nye seilere som ønsker å prøve seg. REGATTAKURS Ole Jakob Scherven er interessefi i e lære bort noen av sine knep og gi en innfpring i regattaseiling. I kurset inngår briefing av regler, trimming av utstyr for ulike vindforhold, startprosedyre, taktikk, pumpeteknikk. Interesserte kan ta kontakt med Ole Jakob på telefon: eller spørre etter ham nede på Rolfstangen tirsdager. Flere andre er behjelpelige med ekspertråd. LYSAKER.CUP 2OO2 Det er fortsatt hpy interesse for Lysakercup som går hver tirsdag og enkelte l4rdager gjennom

2 TIRSDAGSREGATTAEI{E: 30 april: Ole-Jakob Schjerven med anangenveiledning og fenste regattatrening. 7 mai: RolvAndersen. 14 mai: Crerd Espelid. 21 mai: Flalvor Floden. 28 mai: l,asse Grstavsen. 4 juni: Filde Flansteen. l l juri: Johan Flansteen. l8 juni: Thon/iald Isdahl. 25 juni: Vegard Juland. 2 juli: Nasrullah Kakis. 9 juli: Erik Kardash. l6juli: Flåvard FL Sveen. 23 juli: Tor Kjeldsberg. 30 juli: Alf Kristensen. 6 aug: Erik Kvernberg. 13 aug: Knut Løken. 20 aug: Freddyløvang. 27 atg:. Arne Nervik. 3 s pt: Jakob Schjuven. l0 sept: Jomik Simon. 17 sept: Tarald Trørnes. START KL. lt OO PRESIS! Kan du ikke arrangere på oppsatt datq er du selv anwarlig for å Wtte dato med en annen, eller finne en erstatter. Som arrangø ftr du 15 pourg- møter du ikke opp, trekkes du 15 poeng! I tilleg arrangeres det to terdagsregattaer - gjuni og 17 juli. Vi trenger to regattasjefer. Føler du deg kallet, så ta kontakt med Flåvard på rlf 9g Lørdagsregattaene starter ki Alle regattaer - både tirsdager og lørdager - seiles etter forenklet regelverk MAKS SEIL- STøRRELSE 7.5 KVM. BRT]KTMARKEI}. Bruktmarkedet årrangeres LØRDAG 25 MAI. KL lf 00. Da er det slutt på Holmenkotlstafett, 17 mai og andre festligheter. Møt opp på Rolfstangen, uansett om du skal kjøpe, selge eller bare prate - VELKOMMEN. MEp TO FtyE CONTAII\IERE _ EN TIL Rrcc OG EN TIL BRETT - HAR YI GOD PLASS TIL FLERE BRETT. MELD DNRES INTERESSB TIL ERIK KVER}IBERG, TLF t. ITVA VIL SK.IE MED LBK I GJøRMEBTJKTA? Ja den som bare kunne svare sikkert på dal Vi vet at utbygg re * især Bøhls - er meget interessert i vår lille del av verden. Her er det ideelt å kunne gå rett ut fra dyre leiligheter, til morgenbad i en oppmudret Gjørmebukt. Imidlertid ser det heldigvis ikke ut til å rrære fullt så enkelt. Torsdag l4.mms var jeg på Bærum Idrettsråds årsmøe. Et møte med veldig mange deltakere fra Bærums "idrettsverden". Fossum IFs klubbhrs var fylt til sise plass og litt til. Naturligvis ble det mest fol$s rt på de store idrettene, som fotball og friidrett. Hvordan de skulle silae seg områder til sine aktivitaer med henblikk på den enorrne utbyggingen som foregår i Bærum. Flere qg flere områder blir brukt til boligformåi, på bekostning av muligheter for fritidsaktiviteter blant wrgdommen i de nyoppreftete boligområdane. Det ble vist til et stadig ef,cende narkciikaproblem i kommunen, og et sterkt behov for sunne aktiviteter. Bærum l&ettsråd hadde stor forståelse for de argument r som ble frernlagt, og forrnannen, Bjame Olander, anbefalte at man tok direlte kontakt med kommunepolitikerne. For, sffn han sa: De er velmenendg mor det er il*e alltid de forstfu hva det dreier seg om! Og her er det at vi forsaker å komme inn. Vi har i all var konespondanse med Bærum Idrettsråd fokus rt på at vi kan tilby turgdom et relativt rimelig alternativ til å 'trenge på hjørnet,'- og samtidig tilby dem et godt tenk på Eriks pølser). Samtidig har vi ikke et driftsbudsjett i millionklassen. Vi er faktisk megd beskjedne i den økonorniske støtten vi ber om. På et direkte spørsmål til Bjarne Olander, om han visste hva som kom til å *ie med oss i fremtiden, svarte han at utbygger på området, i et møte med Bærum kommune og idrettsråd*, hadde kommet med en del krav. Og så vidt jeg oppfattet, var disse kravene - blant annef orn Gjørmebukta - freinfent på en slik måte at de ble oppfattet sorn en fornærmelse. Derfor fikkjeg som svar at LBK forelepigkunne ta det helt med ro. Det ville il&e sge noe i nær fremtid. Jeg har også hatt kontakt med Vest{orden Seilforening og Fomebu Idrettsklubb. Begge meget interessert i samarbeide slik at vi skal diskwere dette videre. Jornik.

3 RESULTATLISTE LYS _ CUP 2OO1 Klasse 0-19år. 1. Sebastian Adams 2. Dennis Kakis Klasse år. 1. Erik Kardash 2. Håvard H. Sveen 3. Tarald TrØnnes 4. Hilde Hansteen 5. Lasse Gustavson 6. Tord Espelid 7. Jakop Schjerven 8. Glenn Kolberg 9. Magnus Flower 10. Herve Valla Klasse år. 1. Freddy L,gveng 2. KnutlØken 3. Erik Kvernberg 4. Arne Nervik 5. Even Bjerke 6. Gerd Espelid 7. Johan Hansteen 8. Thorvald Isdahl 9. Halvor Floden 10. Vegar Juland 11. J. Cato Halsaa 1,2.Egil Kroken 16 poeng 8 poeng I32 poeng 109 poeng 79 poeng 70 poeng 47 poeng 46 poeng 40 poeng 9 poeng 4 poeng 1 poeng 274 poeng 232 poeng 191 poeng 163 poeng 66 poeng 54 poeng 53 poeng 48 poeng 35 poeng 24 poeng 15 poeng 11 poeng Klasse 60 og over. 1. Ole-Jakob Schjerven 209 poeng 2. Alf Kristensen 134 poeng 3. Nasrullah Kakis 75 poeng 4. J. Mikael Simon 73 poeng 5. Tor Kjelsberg 59 poeng 6. Rolv Andersen 40 poeng MEDLEMSKONTIGENT OG CONT. LEIE Fristen er gått ut, så de som ikke har betalt nå står i fare for å miste plassen. Dersom kontingent og containerleie ikke er betalt vil utstyret bli flyttet ut av containerene og lagt i brettstativene (brettmuseet) under dugnaden. Tildeling av nye plasser skjer umiddelbart etter at dugnaden er ferdig. Kontigent: Junior I25kr (inntil året du fyller 18) Senior 300kr Tillegg for containerleie Liten plass 200kr Stor plass 350kr Tillegg for rigg plass 350kr Det vil si at en senior med stor plass må betale 650kr og en junior med liten plass må betale 325. GJØRMESLADDER For en god tid tilbake fantes det visstnok et tandembrett. Ryktene går om at enkelte medlemmer har startet på utkast til et nytt brett basert på restene av brettmuseet... Nabolaget har klaget på at det lukter sterkt av epoxy på Stabekk... Telenor melder om at påfallende mange av søkerene på ledige stillinger er mediemmer av Lysakerfjorden Brettseilerklubb... REDAKTøR OG SKRIBENTER SØKES - til neste utgave av Lysaker'n. Interesserte kan ta kontakt med Tarald via eller Bidra gjerne med innlegg, slmspunkter ogleller forslag til tema FOTOKONKURRANSE Som du sikkert har lagt merke til trenger Lysaker'n å utvide bildearkivet, og utlyser derfor en fotokonkuffanse blant alle medlemmer. Motto kan være hva som helst, men skal reflektere stemninger fra Rolfstangen - fart - spenning - vindstille - glede - smerte - fiske - humor - portrett - pølser. Papirbilder kan sendes inn via post til Lysakerfjorden Brettseilerklubb, Postboks 32, 1324 Lysaker, eller digitalt til Foruten heder og ære på trykk, vil beste bilder premieres. NYTTIGE WEB.LINKER ÅnsuørBr Vedlagt foreligger referat fra årsmøtet og regnskapet for 2001.

4 Heferet fra år*rn$te i Lysakerfjorden Srettseilerklubb?å" ianuer 1ffi3, kl. ts:&0 Årsrnøtet ble t*oldt i Høa $emfunn*hue på R*a" Til betrandling f*relå: t. Gadkienns:l$p ey dagsorden p# **Ft*flin,g Fv *{+rnnneberettig$de Innkalling*n bie godkjent og å3 rncdlsrnmsr v&r frernmgff. 2. Vela sv St$lstvrer *s refsrent Sle-Jakab tshjeruan blæ vølgt til CIrdetyr*r. Gerd Eepelid til referent, 3. Giennomaanq os gp$kienninq av åreberetniftg llingen, ble giannomgått ag godkient. 4, G*dhj+nnin# av resnsksq Regnskepot ble utdelt på m*tet, rnen ble ikka gjennomgått ds dst:lkke var revid,ert og derfor ikke kunnæ gadkj*nnes. I tillegg ble dst påpekt differanse på balansåfi, no$ e+m også må klargj$res f$r revlejon. Årsm$tst ge fu*lrnakt til det aittsnde stlfr&, ssmt va*gkornitåens medlemrner, Gle-Jaksb $*hjerven og Sverra Flaider til å gudkjisnfi røgn*kap*t når dstte var revidprt. t godkj*nt r*gntkap vil så blioffentliggjort i LYSÅ.KER'n s*ffiilr*fl tftsd årsberetningon, $$m rsyi or bls Freben Hø*t gjenvalgt. 5. Vaf q av *tvr* Dat ulttende etyrøt ble gjenvelgl, men utvidet mad Tarald Tr$nnes som neetleder. $tyret vil da bestå av fplgende: Jort Mikal Simen, $tyrets fornnann Teråld Trgnnes, hleetleder Årne *lervill Kacsaerer t{åvard $vesn, ftøgatteujet Erik Kvernberg, Ftassanevnrlig Freddy l-#veng, 8åt- og utstyreaansvarlig Ålf Kristerlssn, Sekretåer S. Hvpntgplt Fglge*d* punkter ble fremsatt av Knut L$ken: $.tr ftpqebonld ensete klassen,j tqsattn"g: Foretrag*t ble frern*stt far å forby fcrtrengarbrett. Srd*Srer fnresl* æt det forts*tt ekulle y Bre tillntt med åpen klacse i flate brefi for ikke å utelukke korte, brede brstt. $EttE ble enstemmig ve*nfi. Ref. årrmøæ?0ci1 - læk.dce *ide I av 2

5 Referat fra årsmøte i Lysakerfiorden Brettseilerklubb, æ Det ble avholdt avstemming over seilstørrelsen. Maksimum 7,5m2 seil ble vedtatt med 13 stemmer for og 8 stemmer mot. Styret ble anbefalt å ta slike forslao med i innkallingen til årsmøtet. slik at alle regattaseilerne kan delta i avstemminaen LBK's tilstedeværelse på Rolvstanqen Ønsket om en nærmere utredning i forbindelse med utbyggingen av Fornebo ble tatt opp."gjørmebukta" er i dag friområde, men hva gjør vi dersom vi blir "kastet ut"? Forslag om å kontakte Fornebo Sportsklubb med ca medlemmer å høre om et eventuelt samarbeide eller felles fronting mot kommunen. Styret ser på dette. Contai nerolas for ri gggr Det ble vedtatt enstemmig å leie ut ledig containerplass for oppbevaring av rigger. Pris pr. rigg blir kr. 350,-. 7. Premieutdelinq Alle som hadde deltatt i klubbens regattaer ble premiert. Møtet ble hevet. Røa,22. januar 2002 Jon Mikal Simon (Styrets formann) Ole-Jakob Schjerven Ref. årsmøte LBK.doc side 2 av 2

6 ÅRs*tcN$K^p ror LysÅI{ERpJoRDBitr }*.ETTsf,u,gRKLuBF far prrtude 3L,l2J00O -31.1?2001!NNTf,KTBR 14 endl psiodd rvsldlt * 30,1{vl-19 l2 Ftrdr. Friod s rvslettet tt _12.?.{rn /00.5?5-m 2 Årlffi I rtå s62m.fr 3.4tr Nt ^Ir4 0t1 :l?.335.m 4.Di!æ B.6dl-57 16'.{81-99 t{ ru tt rfl t1t-s UTGIFTDN u 4t7 70 rz ax{l s 2-Ånb4ql{hifl {*lf t2ltn-t?1-9s,5f l.aeres6s 6.$4,00 2-3?t.5t 4- Di st iur?{xa} tf SE& qisifter g{,?tiia 9I -/a$l,rd RESULTAT 60-?ct -96 lhi.f,{åca R 3ELspd fi fsrt lfs berec *jm og og d{t a rtvidt mrg bckiot irgro &il cllq ffigjå blåqt Mlms m d lagt Ul Bmn 'w, f6 EgnslGlet. AreNwflr.Kwc LBta BALåiagE per 31.12ånr -jt.):.:rr1]t i ADVOKATHI.'SET rrror trffi HAMBoRGsTRøM Til medlmene i Lysakølorden BrcuseiLøkJubb REGNSKAP 2OOT Jeg hd mottatt regnskapct fo! åæt 200 I for kottroll. Oslo, dea 13. mm 2002 Jeg he gtemomgåft posteringene og foreatt stilkprøekontroll av utgifts- og imteldsbilag. Jeg hn sjckket balnregnskapet mot kontobilåg og ellen foretaft de kontrollruther som mses nødvendig for å klme dbefale at ægnkaper godkjemes. Jeg he ikke fumet fcil i Eglskapet eller Selve regskapet tilfied$till! etter mitt skjm de knv mn må kwe stilles til et focvulig regrkap for en idrerofoædidøidæll orgeisjor. Ved vennlig hiisn --,,ø.ø Prcben Høst Advokat MNA advogsr I KOmRE!L$SPl fddrioffrydr Gd6dn. H.nhoryttuh M.n.Svr6bd Edlldrb ADVOgMLLVTIC (omorejet: St&vsgah2lA 0lSGlo Il.i U æ2110 fab: Fi16l Spania' lind S1 No æ rumatulh OE.ni: vtwtw [.ha]: (d!1.-{'..*"ågåm$iitår:. _ Cc&- ilg4ls{tta] xr.44n.ixj 1T1t1*J1 Noter til 2O0l-regnskapet for Lysaker{iorden Brettseilerklubb Regnskapet føres etter kontantprinsippet - penger inn og peirger ut. Alle anskaffelser, både til forbruk og anleggsmidler til varig eie, utgiftsføres direkte. Note I - Utgifter anlegg/drift. I samråd med revisor er det valgx å bokføe alle utgifter som kan anfures til regnskapsåret 2001 i 200l-regnskapet, selv om regningen er betalt i 2002 Spesielt gjeldo dette inn\iep av 2 nye containere som er utgiftsferrt i 2001 med l<r , selv om regrringen er betalt i2o02. Note 2 - Anleggsmidler. Æle anleggsmidler som anskaffes, utgiftsføres direkte. Tidligere år er anleggsmidler også vis som egen post i balansen med anskaffelseskost. Siden de allerede har blitt utgiftsfent i resultatet, er dette ikke konekt regnskapsmessig presmtasjon. Anleggsmidler vises nå i balansen med bolført v rdi kr l-, fcr å ha en referanse til inwntarlisten/ materiellisten. Den vedlagle inventarlisten er kun m nt soln en informasjon til medlemmene om hvilke anleggrunidler klutrben rår over. I tillegg fungerer listen som et kontrollverktqy for styret og mat rialforvalter, sotn har ansr"aret for at klubbern materiell til enhver tid cppbevares forsmrlig og er i klubbens eie. Klubbens balanse består efter dette av følgarde: Eiendeler: Kontanter ogbankbeholdning. Egenkapital: Årets resultat, og tidligere perioders resultat. Anleggsmidlene r utgiftsh, og klubben har ikke gield.

Sommer, sol og surf! INNHOLD. Medlemsblad for Lysakerfjorden Brettseilerklubb - nr. 1 / 2005

Sommer, sol og surf! INNHOLD. Medlemsblad for Lysakerfjorden Brettseilerklubb - nr. 1 / 2005 Medlemsblad for Lysakerfjorden Brettseilerklubb - nr. 1 / 2005 Sommer, sol og surf! Nå nærmer det seg med stormskritt. Etter at påsken er unnagjort, er det bare å børste støv av våtdrakten, sette sjøbein

Detaljer

Vi sees på vannet! Tarald BLI MED I MEDLEMSUNDERSØKELSEN 2004! Det er nå nesten 170 medlemmer i klubben, og det er umulig å kjenne alle!

Vi sees på vannet! Tarald BLI MED I MEDLEMSUNDERSØKELSEN 2004! Det er nå nesten 170 medlemmer i klubben, og det er umulig å kjenne alle! LYSAKER N Medlemsblad for Lysakerfjorden Brettseilerklubb Adresse: Postboks 32, 1324 Lysaker, Kontonummer: 0823 04 19028 Epost: Lysakerfjorden@yahoo.no Redaktør: Tarald Trønnes Nummer 1-2004 INNHOLD Retrostoff:

Detaljer

Medlemsblad for Lysakerfjorden Brettseilerklubb - nr. 1 / 2006. 25 år INNHOLD

Medlemsblad for Lysakerfjorden Brettseilerklubb - nr. 1 / 2006. 25 år INNHOLD Medlemsblad for Lysakerfjorden Brettseilerklubb - nr. 1 / 2006 25 år INNHOLD Norges eldste klubb 25 år... 2 Gjørmesladder... 3 Tirsdagsregattaene-06... 4 Sikkerhetsregler... 5 Planer for Klubbhus... 6

Detaljer

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs!

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! PRAKTISK INFORMASJON Hensikten med kursene er at barna lærer seiling, og hvis de har lyst kan de etter hvert deltar i regattaseiling. I dette

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

Informasjonsmøte LBK. Velkommen til informasjonsmøte onsdag 09.03.2016

Informasjonsmøte LBK. Velkommen til informasjonsmøte onsdag 09.03.2016 Informasjonsmøte LBK Velkommen til informasjonsmøte onsdag 09.03.2016 Agenda Presentasjon Info fra styret Målgruppe og målsetting Tilbakeblikk og erfaringer fra tidligere sesonger Planer for 2016 sesongen

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Eidsvåg il

Protokoll fra årsmøtet i Eidsvåg il Protokoll fra årsmøtet i Eidsvåg il. 10.02.2016 Kommunestyresalen kl 19 21.30. 8 stemmeberettigede Sak 1. Godkjenning av innkalling. Innkalling enstemmig godkjent. Sak 2. Valg av ordstyrer, referent og

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2008

Innkalling til årsmøte 2008 Innkalling til årsmøte 2008 10 april 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i Marinevold Velforening Onsdag 16. april kl 1900 i huset (inngang mellom Magnus den Godes gt 17 og 19) Saksliste: 1. Valg

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Årsmøte Referat 2012 Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av referent. 3. Valg av ordstyrar.

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012 Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012 Regler Seilasene er underlagt reglene slik de er definert og beskrevet i Kappseilingsreglene for 2009-2012. Seilaser Det seiles 14 tirsdagsseilaser i henhold

Detaljer

FOR ALTERNATIV VINTERTRENING OG -

FOR ALTERNATIV VINTERTRENING OG - LYSAKER'N MEDLEMSBLAD FOR LYSAI(ERFJORDEN BRETTSEILERJ(LI.JBB Postboks 32, 1324 LYSAKER Kontonummer : 0823 04 19028 TILBUD TIL ALLE MED ^SINS FOR ALTERNATIV VINTERTRENING OG - - ELLER _ SOSIALT SAMV.IER

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30

REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30 REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30 Til stede: 19 Referent: Tord Thorshov Sak 1. Åpning. Kristen ønsket alle frammøtte velkommen og åpnet årsmøtet. Sak 2. Godkjenning av innkalling

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Årsmøtet for 2013 i båtlaget Nidaros - lørdag 15. februar 2014 kl. 16:00 Damhaugen, Trolla.

Årsmøtet for 2013 i båtlaget Nidaros - lørdag 15. februar 2014 kl. 16:00 Damhaugen, Trolla. Årsmøtet for 2013 i båtlaget Nidaros - lørdag 15. februar 2014 kl. 16:00 Damhaugen, Trolla. Oppmøte (totalt 13 stk): Olav Skundberg, Jon Petter Myklebust, Ingrid Berg. Laila Moen, Øyvin Sæther, Liv Heide,

Detaljer

Sol, sommer og seiling!

Sol, sommer og seiling! Sol, sommer og seiling! Velkommen til sommerkurs i seiling! I løpet av noen fine sommerdager ved sjøen skal du få prøve å seile sammen med andre og helt alene. Det blir tid til å leke og bade også, men

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

REFERAT 07.04.16 KL. 12.15 Sted: 4.402 Referent: Andreas Opstad

REFERAT 07.04.16 KL. 12.15 Sted: 4.402 Referent: Andreas Opstad REFERAT 07.04.16 KL. 12.15 Sted: 4.402 Referent: Andreas Opstad SAK 11/16 INFORMASJON OM NYE RUTINER RUNDT MØTER Forrige møte ble litt kaotisk og tok unødvendig lang tid. Vi prøver med mer utfyllende innkallinger

Detaljer

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 16.mars 2011

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 16.mars 2011 Gyssestad Båtforening Referat fra årsmøtet 16.mars 2011 Møtet ble avholdt på Valler videregående skole fra kl.18:30 til kl.20:30. Antall fremmøtte stemmeberettigede: 35, samt 1 med fullmakt. Styrets formann

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Sted: Tønsberg Dato: 12 februar 2000 Tilstede: Forman: Vestfold Heatracing: Roger Josefsen (RJ), Roger Sandåker

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås dekket ved overføring fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent.

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås dekket ved overføring fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent. 1 Lutvannkollen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lutvannkollen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med følgende merknad: KFKs mobilabonnement behandles under eventuelt

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med følgende merknad: KFKs mobilabonnement behandles under eventuelt Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.02.05 Tid: 19.15 21.30 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Solveig, Rita, Ole, Mari Forfall: Jacob 15/05 19.15 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Sak til årsmøtet for Holy Riders MC avd. Sydvest - 31. januar 2015.

Sak til årsmøtet for Holy Riders MC avd. Sydvest - 31. januar 2015. Sak til årsmøtet for Holy Riders MC avd. Sydvest - 31. januar 2015. Introduksjon I løpet av 2014 har det utviklet seg en god og interessant diskusjon i Holy Riders avdeling Sydvest (heretter forkortet

Detaljer

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar.

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 17.09.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, 43/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 44/14 Orienteringssaker

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte 25 mars 2015

Velkommen til informasjonsmøte 25 mars 2015 Velkommen til informasjonsmøte 25 mars 2015 Agenda Målgruppe og målsetting Tilbakeblikk og erfaringer fra tidligere sesonger 2015 sesongen Påmeldinger Målgruppe Målgruppe: Jenter og gutter i alderen 7-16

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009.

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009. Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009. Regler Seilasene er underlagt reglene slik de er definert og beskrevet i Kappseilingsreglene for 2009-2012. Seilaser Det seiles 14 tirsdagsseilaser i henhold

Detaljer

Protokoll årsmøte i FNF Akershus 2017

Protokoll årsmøte i FNF Akershus 2017 Protokoll årsmøte i FNF 2017 Tid: Onsdag 15. mars 2017 kl. 18.00 20:00 Sted: DNT Oslo og Omegns lokaler, Storgaten 3, Oslo Foredrag Før selve årsmøtet holdt den prisbelønte naturfotografen og forfatteren

Detaljer

OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 16.februar 2012 kl.19.30. Leder Erik Sandbæk åpnet møtet og ønsket velkommen.

OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 16.februar 2012 kl.19.30. Leder Erik Sandbæk åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2012 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 16.februar 2012 kl.19.30. 21 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Erik Sandbæk åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg av

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

Fagernes idrettslag svømmegruppa Rakfisken 2014. Til Svømmeklubbene Svømmekretsene Norges Svømmeforbund REKRUTT & APPROBERT SVØMMESTEVNE

Fagernes idrettslag svømmegruppa Rakfisken 2014. Til Svømmeklubbene Svømmekretsene Norges Svømmeforbund REKRUTT & APPROBERT SVØMMESTEVNE Til Svømmeklubbene Svømmekretsene Norges Svømmeforbund I henhold til Norges Svømmeforbunds terminliste, og etter NSFs lover og regler, har svømmegruppa i Fagernes idrettslag gleden av å invitere til Rakfisken

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2008

ELGHUNDNYTT NR 3 2008 ELGHUNDNYTT NR 3 2008 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2008 Referater Utstillinga 2009 Jaktprøveresultater - Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte i Frogn Rådhus, Fraunar, Fredag 3. mars 2017 Formannen ønsket velkommen. Det var 53 personer til stede, hvorav 49 stemmeberettigete. Det er i tillegg en

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 12. mars 2012 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Multehaug Sameie I& II den 22. mars 2010 kl Møtested : Abildsø Bo og Rehabiliteringssenter, Løvsetdalen 2.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Multehaug Sameie I& II den 22. mars 2010 kl Møtested : Abildsø Bo og Rehabiliteringssenter, Løvsetdalen 2. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Multehaug Sameie I& II den 22. mars 2010 kl. 1800. Møtested : Abildsø Bo og Rehabiliteringssenter, Løvsetdalen 2. Tilstede var 18 seksjonseiere og 3 med fullmakt til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Nyttårsbord 27. januar, kl.19:00

Nyttårsbord 27. januar, kl.19:00 Informasjon fra Larvik Dykkeklubb ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nr 1 - År 2007 ~~~~~ Nyttårsbord 27. januar, kl.19:00 Innkalling til årsmøte 17. februar, kl.15:00 L Lederens Hjørne januar 2007 Godt

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

ÅRSMØTE I ELVERUM RIDEKLUBB TORSDAG 20.02.2014 KL 19.00 KAFEEN I RIDEHALLEN

ÅRSMØTE I ELVERUM RIDEKLUBB TORSDAG 20.02.2014 KL 19.00 KAFEEN I RIDEHALLEN ÅRSMØTE I ELVERUM RIDEKLUBB TORSDAG 20.02.2014 KL 19.00 KAFEEN I RIDEHALLEN 1. KONSTITUERING -Åpning -Godkjenne de stemmeberettige -Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden -Valg av møteleder

Detaljer

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING. /.. " MØBELRINGEN.L, Fridtlhl :ç VølJelhus-! "d'-p-ë Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 Iß-O Fauske Kommune Plan/næring Boks 93 8201 Fauske!C)/d1 ayb SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Detaljer

Nesodden kajakklubb - årsregnskap 2013

Nesodden kajakklubb - årsregnskap 2013 Nesodden kajakklubb - årsregnskap 2013 Anders Vinjar - kasserer 27. februar 2014 Innhold 1 Resultat for perioden 01. jan. 2013 til 31. des. 2013 1 2 Balanse pr. 31. des. 2013 3 3 Noter til regnskapet 4

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken.

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken. Nr. 1 2011 Ansv: POK & CNS Lederens hjørne! Etter noen lange vintermåneder har mange av dykkerne tatt frem igjen dykkerutstyret, og reiser til Trondheim. Noe som varmer det elektriske hjertet til klubbens

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt.

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Oslo Fallskjermklubb 27.januar 2010 FMI Sem Sælands vei 2B 0313 Oslo Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Følgende hadde ordet i saken: Ellen Fagerslett Det var 19 fremmøtt,

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 10. JUNI 2013 KL 18.00 HOS STEINAR Tilstede: Tove Kristin, Emilie, Steinar, Sigurd, Bjørnar, Kristian, Ola Sak 21/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 09.04.13 Jfr. sak

Detaljer

Protokoll SVSKs Årsmøte Protokoll Slåstad Vannskiklubb avholdt Årsmøte torsdag 17.februar 2011 kl på Caferiet, Skarnes.

Protokoll SVSKs Årsmøte Protokoll Slåstad Vannskiklubb avholdt Årsmøte torsdag 17.februar 2011 kl på Caferiet, Skarnes. Protokoll Slåstad Vannskiklubb avholdt Årsmøte torsdag 17.februar 2011 kl 19.00 på Caferiet, Skarnes. Årsmøtet ble forelagt følgende sakspapirer: 1. Saksliste, 2. Årsberetning 2010, 3. Årsregnskap balanse2010,

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 07.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, NLD, ØA, ØAS, NUA, FA, HR, SPA, KAS, MA, SA, UA SAK 135 14 Til Behandling: Val av ordstyrer og referent

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.04.12 Tid: Kl 18.30 21.30 Sted: Klubbhuset Til:,,,, Forfall: Irene, Simen, 31/12 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 32/12 Referat

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNLI HYTTEVEL TORSDAG 24. MARS 2016 KL

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNLI HYTTEVEL TORSDAG 24. MARS 2016 KL INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNLI HYTTEVEL TORSDAG 24. MARS 2016 KL. 16.00-17.00 Årsmøtet avholdes ute i den frie natur, på parkeringsplassen ved Storeflate Vi håper og tror det blir godt vær i påsken, og

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355 Til: Marikova Vels medlemmer Oslo 5. februar 2014 I overensstemmelse med vellets vedtekter, 6, innkalles herved til Årsmøte i Marikova Vel: Tid: ONSDAG 5. Mars 2014 kl. 18.00 Sted: Oppsal Samfunnshus,

Detaljer

Årsmøte i Bergen Agility Klubb

Årsmøte i Bergen Agility Klubb Årsmøte i Bergen Agility Klubb tirsdag, 17. Mars 2015 kl 18:30 Sted: Olsvik Skole Vi ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte. Møte- og stemmerett i årsmøte: Alle medlemmer av klubben som har betalt

Detaljer

REFERAT ordinært årsmøte 26. mars 2014 Furnes Fotball

REFERAT ordinært årsmøte 26. mars 2014 Furnes Fotball REFERAT ordinært årsmøte 26. mars 2014 Furnes Fotball Den 26.mars 2014 kl. 19:00 ble det avholdt ordinært årsmøte i Furnes Fotball på Gaalaas/Klubbhuset iht innkalling og saksdokumenter tilgjengelig for

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2013\01\08\119767...

file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2013\01\08\119767... Page 1 of 1 Fra: ivind Hartmann[oivind.hartmann@bsa.oslo.kommune.no] Dato: 08.01.2013 09:04:48 Til: POSTMOTTAK Tittel: VS: Fra Bydel Sagene: Informasjon om rets frivillighetsmidler med mere? Registreres

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Dato: 21. mars 2007 Tid: kl. 19:00 Sted: Horten Rådhus, kantinen Innkalling til årsmøtet ble sendt ut 21. februar. Dagsorden og innkomne forslag ble sendt

Detaljer

HOLSÅSEN VEL. Sak 2 Styrets årsberetning for 2016 Etter årsmøtet i 2016 har styret hatt følgende sammensetning:

HOLSÅSEN VEL. Sak 2 Styrets årsberetning for 2016 Etter årsmøtet i 2016 har styret hatt følgende sammensetning: HOLSÅSEN VEL Referat fra årsmøte på Steinstølen torsdag 13.04.2017 kl. 17.00. Det møtte omlag 46 personer på årsmøtet. Møteledelse: Inger-Lise F. Jespersen ble valgt til møteleder. Sak 1 Innkalling og

Detaljer

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe Arendals seilforening jollegruppe Årsrapport 2010 2010 har vært et godt år for jollegruppa hvor rekruttering og oppbygging av et godt miljø har vært prioritert. Etter en aktiv 2009 sesong med både pinseleir

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2002, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND. Per Magnussen (PM) Roger Sandåker (RS) (KGN) Tore Noddeland (ToN)

REFERAT ÅRSMØTE 2002, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND. Per Magnussen (PM) Roger Sandåker (RS) (KGN) Tore Noddeland (ToN) Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 REFERAT ÅRSMØTE 2002, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Tønsberg Dato: 9 februar 2002 Tilstede: Formann: Kasserer: Odd Tangen (OT), Leif Rasmussen (LR) Østfold

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

ØVRE EIKER IDRETTSRÅD. Postboks 358, 3301 Hokksund. Årsberetning 2013. Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder

ØVRE EIKER IDRETTSRÅD. Postboks 358, 3301 Hokksund. Årsberetning 2013. Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Postboks 358, 3301 Hokksund Årsberetning 2013 Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning 2013 Side 1 Innhold Styret i Øvre Eiker

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Konto Dato Bilagsnr Debet Kredit Saldo Tekst Motkonto 1900 Kasse Inngående balanse Totalt for perioden 0

Konto Dato Bilagsnr Debet Kredit Saldo Tekst Motkonto 1900 Kasse Inngående balanse Totalt for perioden 0 HOVEDBOK Konto Dato Bilagsnr Debet Kredit Saldo Tekst Motkonto 1900 Kasse 01.01.2013 0 0 0 Inngående balanse Totalt for perioden 0 1930 Fokus Bank 01.01.2013 0 159796,8 159796,8 Inngående balanse 02.01.2013

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Styremøte Norsk Limousin

Styremøte Norsk Limousin Styremøte Norsk Limousin fredag 10. november 2017 Sted; Nortura Malvik Tilstede; Torleif Susort, Ole Jonny Olden, Lars Erik Megarden, Lars Henden, Tor-Erik Ertzaas, Bjørn Aasen, Halvor Øiestad, Asmund

Detaljer

Ballerud Golfklubb Resultatregnskap 01.01.2012 31-12-2012

Ballerud Golfklubb Resultatregnskap 01.01.2012 31-12-2012 Årsmøte 2013 vedlegg 1 Ballerud Golfklubb Resultatregnskap 01.01.2012 31-12-2012 2012 2011 INNTEKTER KURS -71 660-77 390 INNTEKTER JUNIOR Note 1-331 163-171 275 INNTEKTER ELITE Note 9 0 0 INNTEKTER SENIOR

Detaljer

Reisebrev fra Natcha.

Reisebrev fra Natcha. Reisebrev fra Natcha. Etter fire uker på reise, hvor livet mitt stort sett handlet om seiling, kom jeg hjem til Bergen 17. juli. Med en verdenscup og to EM på rappen, sitter jeg igjen med mange nye erfaringer

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 24.02.2016 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen 3. Godkjenne innkalling

Detaljer