LYSAKER'N MEDLEMSBLAD FOR LYSAKERFJORDEN BRETTSEILERKLUBB POSTBOKS 32, 1324 LYSAKER KONTONUMMER:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LYSAKER'N MEDLEMSBLAD FOR LYSAKERFJORDEN BRETTSEILERKLUBB POSTBOKS 32, 1324 LYSAKER KONTONUMMER: 0540 08 87049"

Transkript

1 Nummer LYSAKER'N MEDLEMSBLAD FOR LYSAKERFJORDEN BRETTSEILERKLUBB POSTBOKS 32, 1324 LYSAKER KONTONUMMER: påsrnn ER over! En ny sesong venter utenfor dørstokken. Det er tid for å høste frukter av det grundige vedlikeholdet en gjorde i fjor hbst. Noen tror at det er å dra seil som ødelegger ryggen, men er det noen som kjenner igjen: "Unnskyld, kan ikke du ta tak i denne bommen her, så drar jeg...", eller, "Denne masten er egentlig todelt, men jeg har fått litt sand i den. Hvis du vrir den veien så vrir jeg andre..." "Er det noen som har en ekstra nedhalerline - hoi hvor det blåser - dårlig tid..." Så til alle dere som ikke kjenner dere igjen: nyt solen! Så får vi andre finne frem CRC spray og kontaktlim og gyve løs på utstyret. Ha et fantastisk godt surfeår! Tarald DU VET AT VÅREN NR KOMMET NÅN... Håndflatene er glatte Surfeskoene er tøffe Våtdrakten lukter såpe Vanntemperaturen kryper opp mot 10 grader Fuktdråpene i containertaket har smeltet Noen har kostet gulvet i containeren Lysaker'n finner veien til postkassen Det lukter nystekte grillpblser på tangen... Du blir innkalt til årets triveligste... DUGNAD - som vil være sbndag 5. mai. Mpt opp kl. 11 og ta med hammer, sag, havesaks, rive, krafse, trillebår eller annet utstyr. hele sesongen. Regattaene er en fin måte å utvikle seg som brettseiler. Selv om ikke konkurranseinstinktet er på topp er det veldig god seiletrening å henge på de mer øvede. Her er det mange muligheter til å få gode råd og forbedringstips fra erfarne seilere. Begynnere kan seile med det utstyret de har men med max seilstbrrelse på 7.5 kvm. Fortrengerbrett er ikke tillatt. Regelverket er svært forenklet: 1. Vikeplikt for brett fra styrbord (høyre) (som ved bilkjbring). 2. Innhentende brett har vikeplikt Ved brudd på reglene ropes "protest", og straffen er en 720 graders vending. For å minimere turbulens, kollisjoner og protester benyttes normalt pumpefri start. I LBK praktiseres gentlemansdømming og det vises toleranse for nye seilere som ønsker å prøve seg. REGATTAKURS Ole Jakob Scherven er interessefi i e lære bort noen av sine knep og gi en innfpring i regattaseiling. I kurset inngår briefing av regler, trimming av utstyr for ulike vindforhold, startprosedyre, taktikk, pumpeteknikk. Interesserte kan ta kontakt med Ole Jakob på telefon: eller spørre etter ham nede på Rolfstangen tirsdager. Flere andre er behjelpelige med ekspertråd. LYSAKER.CUP 2OO2 Det er fortsatt hpy interesse for Lysakercup som går hver tirsdag og enkelte l4rdager gjennom

2 TIRSDAGSREGATTAEI{E: 30 april: Ole-Jakob Schjerven med anangenveiledning og fenste regattatrening. 7 mai: RolvAndersen. 14 mai: Crerd Espelid. 21 mai: Flalvor Floden. 28 mai: l,asse Grstavsen. 4 juni: Filde Flansteen. l l juri: Johan Flansteen. l8 juni: Thon/iald Isdahl. 25 juni: Vegard Juland. 2 juli: Nasrullah Kakis. 9 juli: Erik Kardash. l6juli: Flåvard FL Sveen. 23 juli: Tor Kjeldsberg. 30 juli: Alf Kristensen. 6 aug: Erik Kvernberg. 13 aug: Knut Løken. 20 aug: Freddyløvang. 27 atg:. Arne Nervik. 3 s pt: Jakob Schjuven. l0 sept: Jomik Simon. 17 sept: Tarald Trørnes. START KL. lt OO PRESIS! Kan du ikke arrangere på oppsatt datq er du selv anwarlig for å Wtte dato med en annen, eller finne en erstatter. Som arrangø ftr du 15 pourg- møter du ikke opp, trekkes du 15 poeng! I tilleg arrangeres det to terdagsregattaer - gjuni og 17 juli. Vi trenger to regattasjefer. Føler du deg kallet, så ta kontakt med Flåvard på rlf 9g Lørdagsregattaene starter ki Alle regattaer - både tirsdager og lørdager - seiles etter forenklet regelverk MAKS SEIL- STøRRELSE 7.5 KVM. BRT]KTMARKEI}. Bruktmarkedet årrangeres LØRDAG 25 MAI. KL lf 00. Da er det slutt på Holmenkotlstafett, 17 mai og andre festligheter. Møt opp på Rolfstangen, uansett om du skal kjøpe, selge eller bare prate - VELKOMMEN. MEp TO FtyE CONTAII\IERE _ EN TIL Rrcc OG EN TIL BRETT - HAR YI GOD PLASS TIL FLERE BRETT. MELD DNRES INTERESSB TIL ERIK KVER}IBERG, TLF t. ITVA VIL SK.IE MED LBK I GJøRMEBTJKTA? Ja den som bare kunne svare sikkert på dal Vi vet at utbygg re * især Bøhls - er meget interessert i vår lille del av verden. Her er det ideelt å kunne gå rett ut fra dyre leiligheter, til morgenbad i en oppmudret Gjørmebukt. Imidlertid ser det heldigvis ikke ut til å rrære fullt så enkelt. Torsdag l4.mms var jeg på Bærum Idrettsråds årsmøe. Et møte med veldig mange deltakere fra Bærums "idrettsverden". Fossum IFs klubbhrs var fylt til sise plass og litt til. Naturligvis ble det mest fol$s rt på de store idrettene, som fotball og friidrett. Hvordan de skulle silae seg områder til sine aktivitaer med henblikk på den enorrne utbyggingen som foregår i Bærum. Flere qg flere områder blir brukt til boligformåi, på bekostning av muligheter for fritidsaktiviteter blant wrgdommen i de nyoppreftete boligområdane. Det ble vist til et stadig ef,cende narkciikaproblem i kommunen, og et sterkt behov for sunne aktiviteter. Bærum l&ettsråd hadde stor forståelse for de argument r som ble frernlagt, og forrnannen, Bjame Olander, anbefalte at man tok direlte kontakt med kommunepolitikerne. For, sffn han sa: De er velmenendg mor det er il*e alltid de forstfu hva det dreier seg om! Og her er det at vi forsaker å komme inn. Vi har i all var konespondanse med Bærum Idrettsråd fokus rt på at vi kan tilby turgdom et relativt rimelig alternativ til å 'trenge på hjørnet,'- og samtidig tilby dem et godt tenk på Eriks pølser). Samtidig har vi ikke et driftsbudsjett i millionklassen. Vi er faktisk megd beskjedne i den økonorniske støtten vi ber om. På et direkte spørsmål til Bjarne Olander, om han visste hva som kom til å *ie med oss i fremtiden, svarte han at utbygger på området, i et møte med Bærum kommune og idrettsråd*, hadde kommet med en del krav. Og så vidt jeg oppfattet, var disse kravene - blant annef orn Gjørmebukta - freinfent på en slik måte at de ble oppfattet sorn en fornærmelse. Derfor fikkjeg som svar at LBK forelepigkunne ta det helt med ro. Det ville il&e sge noe i nær fremtid. Jeg har også hatt kontakt med Vest{orden Seilforening og Fomebu Idrettsklubb. Begge meget interessert i samarbeide slik at vi skal diskwere dette videre. Jornik.

3 RESULTATLISTE LYS _ CUP 2OO1 Klasse 0-19år. 1. Sebastian Adams 2. Dennis Kakis Klasse år. 1. Erik Kardash 2. Håvard H. Sveen 3. Tarald TrØnnes 4. Hilde Hansteen 5. Lasse Gustavson 6. Tord Espelid 7. Jakop Schjerven 8. Glenn Kolberg 9. Magnus Flower 10. Herve Valla Klasse år. 1. Freddy L,gveng 2. KnutlØken 3. Erik Kvernberg 4. Arne Nervik 5. Even Bjerke 6. Gerd Espelid 7. Johan Hansteen 8. Thorvald Isdahl 9. Halvor Floden 10. Vegar Juland 11. J. Cato Halsaa 1,2.Egil Kroken 16 poeng 8 poeng I32 poeng 109 poeng 79 poeng 70 poeng 47 poeng 46 poeng 40 poeng 9 poeng 4 poeng 1 poeng 274 poeng 232 poeng 191 poeng 163 poeng 66 poeng 54 poeng 53 poeng 48 poeng 35 poeng 24 poeng 15 poeng 11 poeng Klasse 60 og over. 1. Ole-Jakob Schjerven 209 poeng 2. Alf Kristensen 134 poeng 3. Nasrullah Kakis 75 poeng 4. J. Mikael Simon 73 poeng 5. Tor Kjelsberg 59 poeng 6. Rolv Andersen 40 poeng MEDLEMSKONTIGENT OG CONT. LEIE Fristen er gått ut, så de som ikke har betalt nå står i fare for å miste plassen. Dersom kontingent og containerleie ikke er betalt vil utstyret bli flyttet ut av containerene og lagt i brettstativene (brettmuseet) under dugnaden. Tildeling av nye plasser skjer umiddelbart etter at dugnaden er ferdig. Kontigent: Junior I25kr (inntil året du fyller 18) Senior 300kr Tillegg for containerleie Liten plass 200kr Stor plass 350kr Tillegg for rigg plass 350kr Det vil si at en senior med stor plass må betale 650kr og en junior med liten plass må betale 325. GJØRMESLADDER For en god tid tilbake fantes det visstnok et tandembrett. Ryktene går om at enkelte medlemmer har startet på utkast til et nytt brett basert på restene av brettmuseet... Nabolaget har klaget på at det lukter sterkt av epoxy på Stabekk... Telenor melder om at påfallende mange av søkerene på ledige stillinger er mediemmer av Lysakerfjorden Brettseilerklubb... REDAKTøR OG SKRIBENTER SØKES - til neste utgave av Lysaker'n. Interesserte kan ta kontakt med Tarald via eller Bidra gjerne med innlegg, slmspunkter ogleller forslag til tema FOTOKONKURRANSE Som du sikkert har lagt merke til trenger Lysaker'n å utvide bildearkivet, og utlyser derfor en fotokonkuffanse blant alle medlemmer. Motto kan være hva som helst, men skal reflektere stemninger fra Rolfstangen - fart - spenning - vindstille - glede - smerte - fiske - humor - portrett - pølser. Papirbilder kan sendes inn via post til Lysakerfjorden Brettseilerklubb, Postboks 32, 1324 Lysaker, eller digitalt til Foruten heder og ære på trykk, vil beste bilder premieres. NYTTIGE WEB.LINKER ÅnsuørBr Vedlagt foreligger referat fra årsmøtet og regnskapet for 2001.

4 Heferet fra år*rn$te i Lysakerfjorden Srettseilerklubb?å" ianuer 1ffi3, kl. ts:&0 Årsrnøtet ble t*oldt i Høa $emfunn*hue på R*a" Til betrandling f*relå: t. Gadkienns:l$p ey dagsorden p# **Ft*flin,g Fv *{+rnnneberettig$de Innkalling*n bie godkjent og å3 rncdlsrnmsr v&r frernmgff. 2. Vela sv St$lstvrer *s refsrent Sle-Jakab tshjeruan blæ vølgt til CIrdetyr*r. Gerd Eepelid til referent, 3. Giennomaanq os gp$kienninq av åreberetniftg llingen, ble giannomgått ag godkient. 4, G*dhj+nnin# av resnsksq Regnskepot ble utdelt på m*tet, rnen ble ikka gjennomgått ds dst:lkke var revid,ert og derfor ikke kunnæ gadkj*nnes. I tillegg ble dst påpekt differanse på balansåfi, no$ e+m også må klargj$res f$r revlejon. Årsm$tst ge fu*lrnakt til det aittsnde stlfr&, ssmt va*gkornitåens medlemrner, Gle-Jaksb $*hjerven og Sverra Flaider til å gudkjisnfi røgn*kap*t når dstte var revidprt. t godkj*nt r*gntkap vil så blioffentliggjort i LYSÅ.KER'n s*ffiilr*fl tftsd årsberetningon, $$m rsyi or bls Freben Hø*t gjenvalgt. 5. Vaf q av *tvr* Dat ulttende etyrøt ble gjenvelgl, men utvidet mad Tarald Tr$nnes som neetleder. $tyret vil da bestå av fplgende: Jort Mikal Simen, $tyrets fornnann Teråld Trgnnes, hleetleder Årne *lervill Kacsaerer t{åvard $vesn, ftøgatteujet Erik Kvernberg, Ftassanevnrlig Freddy l-#veng, 8åt- og utstyreaansvarlig Ålf Kristerlssn, Sekretåer S. Hvpntgplt Fglge*d* punkter ble fremsatt av Knut L$ken: $.tr ftpqebonld ensete klassen,j tqsattn"g: Foretrag*t ble frern*stt far å forby fcrtrengarbrett. Srd*Srer fnresl* æt det forts*tt ekulle y Bre tillntt med åpen klacse i flate brefi for ikke å utelukke korte, brede brstt. $EttE ble enstemmig ve*nfi. Ref. årrmøæ?0ci1 - læk.dce *ide I av 2

5 Referat fra årsmøte i Lysakerfiorden Brettseilerklubb, æ Det ble avholdt avstemming over seilstørrelsen. Maksimum 7,5m2 seil ble vedtatt med 13 stemmer for og 8 stemmer mot. Styret ble anbefalt å ta slike forslao med i innkallingen til årsmøtet. slik at alle regattaseilerne kan delta i avstemminaen LBK's tilstedeværelse på Rolvstanqen Ønsket om en nærmere utredning i forbindelse med utbyggingen av Fornebo ble tatt opp."gjørmebukta" er i dag friområde, men hva gjør vi dersom vi blir "kastet ut"? Forslag om å kontakte Fornebo Sportsklubb med ca medlemmer å høre om et eventuelt samarbeide eller felles fronting mot kommunen. Styret ser på dette. Contai nerolas for ri gggr Det ble vedtatt enstemmig å leie ut ledig containerplass for oppbevaring av rigger. Pris pr. rigg blir kr. 350,-. 7. Premieutdelinq Alle som hadde deltatt i klubbens regattaer ble premiert. Møtet ble hevet. Røa,22. januar 2002 Jon Mikal Simon (Styrets formann) Ole-Jakob Schjerven Ref. årsmøte LBK.doc side 2 av 2

6 ÅRs*tcN$K^p ror LysÅI{ERpJoRDBitr }*.ETTsf,u,gRKLuBF far prrtude 3L,l2J00O -31.1?2001!NNTf,KTBR 14 endl psiodd rvsldlt * 30,1{vl-19 l2 Ftrdr. Friod s rvslettet tt _12.?.{rn /00.5?5-m 2 Årlffi I rtå s62m.fr 3.4tr Nt ^Ir4 0t1 :l?.335.m 4.Di!æ B.6dl-57 16'.{81-99 t{ ru tt rfl t1t-s UTGIFTDN u 4t7 70 rz ax{l s 2-Ånb4ql{hifl {*lf t2ltn-t?1-9s,5f l.aeres6s 6.$4,00 2-3?t.5t 4- Di st iur?{xa} tf SE& qisifter g{,?tiia 9I -/a$l,rd RESULTAT 60-?ct -96 lhi.f,{åca R 3ELspd fi fsrt lfs berec *jm og og d{t a rtvidt mrg bckiot irgro &il cllq ffigjå blåqt Mlms m d lagt Ul Bmn 'w, f6 EgnslGlet. AreNwflr.Kwc LBta BALåiagE per 31.12ånr -jt.):.:rr1]t i ADVOKATHI.'SET rrror trffi HAMBoRGsTRøM Til medlmene i Lysakølorden BrcuseiLøkJubb REGNSKAP 2OOT Jeg hd mottatt regnskapct fo! åæt 200 I for kottroll. Oslo, dea 13. mm 2002 Jeg he gtemomgåft posteringene og foreatt stilkprøekontroll av utgifts- og imteldsbilag. Jeg hn sjckket balnregnskapet mot kontobilåg og ellen foretaft de kontrollruther som mses nødvendig for å klme dbefale at ægnkaper godkjemes. Jeg he ikke fumet fcil i Eglskapet eller Selve regskapet tilfied$till! etter mitt skjm de knv mn må kwe stilles til et focvulig regrkap for en idrerofoædidøidæll orgeisjor. Ved vennlig hiisn --,,ø.ø Prcben Høst Advokat MNA advogsr I KOmRE!L$SPl fddrioffrydr Gd6dn. H.nhoryttuh M.n.Svr6bd Edlldrb ADVOgMLLVTIC (omorejet: St&vsgah2lA 0lSGlo Il.i U æ2110 fab: Fi16l Spania' lind S1 No æ rumatulh OE.ni: vtwtw [.ha]: (d!1.-{'..*"ågåm$iitår:. _ Cc&- ilg4ls{tta] xr.44n.ixj 1T1t1*J1 Noter til 2O0l-regnskapet for Lysaker{iorden Brettseilerklubb Regnskapet føres etter kontantprinsippet - penger inn og peirger ut. Alle anskaffelser, både til forbruk og anleggsmidler til varig eie, utgiftsføres direkte. Note I - Utgifter anlegg/drift. I samråd med revisor er det valgx å bokføe alle utgifter som kan anfures til regnskapsåret 2001 i 200l-regnskapet, selv om regningen er betalt i 2002 Spesielt gjeldo dette inn\iep av 2 nye containere som er utgiftsferrt i 2001 med l<r , selv om regrringen er betalt i2o02. Note 2 - Anleggsmidler. Æle anleggsmidler som anskaffes, utgiftsføres direkte. Tidligere år er anleggsmidler også vis som egen post i balansen med anskaffelseskost. Siden de allerede har blitt utgiftsfent i resultatet, er dette ikke konekt regnskapsmessig presmtasjon. Anleggsmidler vises nå i balansen med bolført v rdi kr l-, fcr å ha en referanse til inwntarlisten/ materiellisten. Den vedlagle inventarlisten er kun m nt soln en informasjon til medlemmene om hvilke anleggrunidler klutrben rår over. I tillegg fungerer listen som et kontrollverktqy for styret og mat rialforvalter, sotn har ansr"aret for at klubbern materiell til enhver tid cppbevares forsmrlig og er i klubbens eie. Klubbens balanse består efter dette av følgarde: Eiendeler: Kontanter ogbankbeholdning. Egenkapital: Årets resultat, og tidligere perioders resultat. Anleggsmidlene r utgiftsh, og klubben har ikke gield.

Medlemsblad for Lysakerfjorden Brettseilerklubb - nr. 1 / 2006. 25 år INNHOLD

Medlemsblad for Lysakerfjorden Brettseilerklubb - nr. 1 / 2006. 25 år INNHOLD Medlemsblad for Lysakerfjorden Brettseilerklubb - nr. 1 / 2006 25 år INNHOLD Norges eldste klubb 25 år... 2 Gjørmesladder... 3 Tirsdagsregattaene-06... 4 Sikkerhetsregler... 5 Planer for Klubbhus... 6

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Neglespretten 5.januar 2008 merke ved Helleneset

Neglespretten 5.januar 2008 merke ved Helleneset Medlemsblad nr 1 2008 17. årgang Neglespretten 5.januar 2008 merke ved Helleneset Foto: Lasse Rognaldsen Milde Båtlags styre 2008 Milde Båtlags medlemsblad Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259 Hjellestad

Detaljer

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke Medlemsblad nr 1/2010 NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen () i båt 49 er først rundt le merke NM Snipe arrangeres i år på Milde 30. juni 4. juli 2010 19. årgang Idrettslaget Milde Båtlags Styre 2010

Detaljer

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Fra dugnad på dammen 28.4.2011 OSLO SPORTSFISKERE (www.oslosportsfiskere.no) Postboks 989 Sentrum, 0104 Oslo, bankkonto. 5001.06.26096 e-post: post@oslosportsfiskere.no

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Årsmøtet med påfølgende rakfiskaften ble veldig bra traktert av Thore Petter på Kroa.

Årsmøtet med påfølgende rakfiskaften ble veldig bra traktert av Thore Petter på Kroa. Leder Først vil jeg takke for gjenvalg som formann, 2009 gikk veldig bra med lite problemer. Det er veldig enkelt å være formann med et styre som har masse kompetanse og erfaring i tillegg til å være likanes.

Detaljer

Medlemsblad for Hjellestad Seilforening. Naustposten

Medlemsblad for Hjellestad Seilforening. Naustposten Medlemsblad for Hjellestad Seilforening Naustposten årsmelding 2013 2 n a u s t p o s t e n I n n h o l d Medlemsbladet for Hjellestad Seilforening Naustposten Årsmelding Styret...3 Regattautvalget...4

Detaljer

Referat for regions møte den 14 juni 2014

Referat for regions møte den 14 juni 2014 Referat for regions møte den 14 juni 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede stykker: Nestleder, Varakasserer, Sekretær, Vara sekretær, RKM Vest, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, RKM Øst, RKM Øst2, Vara RKM

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 19.11.2011 Drammen Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtet startet 10.00. Tilstede: Leder, ØA, PK, SP, MA, KVK, VK2,

Detaljer

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene!

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene! 15.01.2014 RUNDSKRIV 1/14 INFORMASJON TIL NJFFS LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Rundskriv 1/14 15.01.2014 Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

nr 2-2013 Hva skjer sesongen 2013 Bjørvikasprinten 1. mai Tirsdagsregatta OS mot 2025

nr 2-2013 Hva skjer sesongen 2013 Bjørvikasprinten 1. mai Tirsdagsregatta OS mot 2025 nr 2-2013 Hva skjer sesongen 2013 Bjørvikasprinten 1. mai Tirsdagsregatta OS mot 2025-1 - OSLO SEILFORENING Org.nr. 976 736 699 Postadresse: Postboks 686 Skøya, 0214 Oslo Lev. adresse: Herbernveien v/brygge

Detaljer

Årlig gjennomfører vi 4 til 5 karusellrenn på Torvbråten og et skiskytter-renn i løpet av sesongen (på Simostranda eller Svene).

Årlig gjennomfører vi 4 til 5 karusellrenn på Torvbråten og et skiskytter-renn i løpet av sesongen (på Simostranda eller Svene). Velkommen som skiskytter i Bødalen IF Ski og skiskyttergruppa i Bødalen IF ble opprettet for i 2005. I dag har gruppa rundt 20 medlemmer. I løpet av noen få år har vi etablert et godt miljø, som stadig

Detaljer

Hvordan få din modellbilklubb til å vokse?

Hvordan få din modellbilklubb til å vokse? Ver. 1.0 / 2007 Hvordan få din modellbilklubb til å vokse? Forord Dette er ikke ment å skulle være noen absolutt sannhet. Dette baserer seg på min og andre sentralt i styre og stell i modellbilnorges erfaring.

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

41 «Seira» under NM i Oselvar 2010 på Tysnes. Foto: Siv Midtun Hollup

41 «Seira» under NM i Oselvar 2010 på Tysnes. Foto: Siv Midtun Hollup Medlemsblad nr 1/2011 41 «Seira» under NM i Oselvar 2010 på Tysnes. Foto: Siv Midtun Hollup 20. årgang Milde Båtlags Styre 2011 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse:

Detaljer

Hamar Seilforening styre og tillitsmenn 2013

Hamar Seilforening styre og tillitsmenn 2013 Hamar Seilforening styre og tillitsmenn 2013 Leder (2013) Kristian Ødegård odegkri@gmail.com mobil: 918 09 186 Regattasjef (2013/2014) Rafael Hope ketil.rafael.hope@gmail.com mobil: 412 47 919 Kasserer

Detaljer

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Kjære gode medlemmer av Chapter South East! Tiden går raskt, bare et halvt år igjen så er vi i gang!! Men vi er i rute. Vi har den siste tiden, hatt

Detaljer

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 2/07 April 2007 Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert Et langvarig, tidkrevende arbeide med å få det aller mest grunnleggende på

Detaljer

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Kjære Kjekstadmedlemmer... En ny golfsesong nærmer seg og for alle som er involvert i driften av klubben vår er dette en hektisk tid. Årets merkedag blir garantert

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE. 11.04.2015 Gardermoen

REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE. 11.04.2015 Gardermoen REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE 11.04.2015 Gardermoen INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 19-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 20-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 21-15 Behandlingssak:

Detaljer

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Formannen har ordet... I skrivende stund er en ny golfsesong godt i gang på Kjekstad. Etter et par «magre» år er baneforholdene i år bedre enn noen gang. Noe

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer