Lt..*ti*- -q- HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Høyring - søknad om etablering av ny taxisentral i Bergen køyreområde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lt..*ti*- -q- HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Høyring - søknad om etablering av ny taxisentral i Bergen køyreområde"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Sjå adresseliste Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) 20 l / 83 2/ANNV EDV Dykkar rel: Bergen, 10. oktober 2013 Høyring - søknad om etablering av ny taxisentral i Bergen køyreområde Christiania Taxi AS har ved søknad av 12J søkt Hordaland fylkeskommune om å få etablera ny taxisentral i Bergen køyreområde. Fylkeskommunen har bede om utfyllande opplysingar, og Christiania Taxi AS har svart i brev av Det går fram av yrkestransportforskrifta $ 46, første ledd at <Løyvemyndigheten kan i samråd med kommunale myndigheter bestentme om det skal være en ellerflere drosjesentraler i et distrikt> I Bergen køyreområde er det i dag 5 drosjesentralar og totalt 750 drosjeløyve. Ingen av sentralane kan ha meir enn 60%o av det totale løyvetalet. Drosjeløyve er behovsprøvde. Det totale løyvetalet i køyreområdet er derfor gjenstand for årleg evaluering der ein ser på forholdet mellom tilbod og etterspurnad. Både talet på drosjeløyve og talet på sentralar i køyreområde er politisk fastsett utfrå omsyna til tilbod, etterspurnad og konkurranse. Etablering av drosjesentral vil vera gjenstand for politisk handsaming. Som ledd i saksførebuinga bed me om høyringsinstansane sine synspunkt på ei eventuell etablering av ein ny drosjesentral i Bergen køyreområde. Høyringsfrist er 11. november Lt..*ti*- -q- Anne Vedvik rådgjevar Vedlegg: Søknad av 21.12,2012 fi'å Brækhus Dege Advokatfirma DA på vegne av Christiania Taxi AS Brev av frå Christiania Taxi u/vedlegg Kopi: Christiania Taxi AS, Låvevn. la, 0682 Oslo IJesoksadresse: Agnes Morvinckels gate 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Tclefaks Direkte telefon: E-postadresse: Bankgironr. 520 I Foretaksnr. NO ntva.

2 Adresseliste: A-Taxi. aw e(òa-taxi.no Bergen Taxi, jan Bryggen Taxi, Norgestaxi Bergen, Taxi l, Norgos Taxiforbund avd. Bergen, Bergen kommune v/ordføraren, Askøy kommune v/ordføraren, Fjell kommune Sund kommune v/ordførarcn.

3 Hordaland Fylkeskommune Samferdselsavdelinga Postboks O2O BERGEN -cakff ôø0o6ul{nok.nr. I 0 2 JAN 2013 A kivnr, 83A Deres ref.: Vår ref.: /5983O-PJ Arkiv nr.:48943 Ansvarlig advokat: Pål Ansteensen Os\o, Vennl gst oppgi vâr referanse 103S77/59g30-pJ ved sva SøKNAD OM TILLATELSE TIL OPPRETTELSE AV TAXISENTRAL FOR CHRISTIANIA TAXI AS I BERGEN KOMMUNE 1. lnnledning Christiania Taxi AS (CT) søker med dette om å bl godkjent som tax sentrat i Hordaland løyvedistrikt. Taxisentralen er tenkt å ha sitt pr mærornråde i Bergen kommune samt tilstøtende områder som naturl g vilfalle inn under dette. 2. Nøkkelinformasjon om Christiania TaxiAS Christiania Taxi AS ble etablert i august 2006, og er den hurtigst voksende drosjesentralen i Norge. Selskapet har ca. 260 biler iflåten og er således den tredje største drosjesentralen í Oslo. CT kom på en fjerde plass i Dagens Næringslivs kåring av Oslos raskest voksende "Gaselle"-bedrifter i 2010 og var nominert igjen i I tillegg til ordinær persontransport, har CT en rekke faste oppdrag for aktører i bedriftsmarkedet. Når det gjelder oppdrag for det offentlige har CT i samarbeid med Asker og Bærum Taxi og Nedre Romerike Taxi avviklet det vesentlige av pasienttransporten i Oslo og Akershus siden l.august 2010, Denne avtalen varerfrem til CT har nylig vunnet tilsvarende anbud, og vil fra og med februar 2013 fortsatt være leverandør av pasienttransport for Oslo Universitetssykehus. For CT og biler tilsluttet sentralen genererer transport av pasienter et sted mellom 1 SOO tíl turer pr.dag. *** BR.KHUS DEGE selskoper/componies: Brækhus Dege Advoko*irmo DA, Org. nr I Brækhus Dege Eiendom AS', Org. nr. 980 ó Brcekhus Dege Consult AS', Org. nr.975 8Ol 179 'Aul. regnskopsførerselskoper,/accountoncy f irms Hovedkontor/Heod oflice: Dronning Moudsgt. l0 Pb. l3ó9 Viko, 0ì l4 Oslo, Norwoy Tel Fox ó0 óo Filiql/Erqnch office: Kinoveien I 4 P.b. 2 l ó, Sondviko, Norwoy Tel ó0 Fox. +A l w.bd.no

4 BRÆKHU5 DEóE CT er organisert som et aksjeselskap, med organisasjonsnummer 9gO OgO 793 MVA. Største og viktigste aksjonær i CT er Sigma Holdingen AS, som eier ca. 85 prosent av aksjene ict. Aksjonærene i Sigma Holdingen er: Jehangir Bahadur Munawar Nabi Ansar lqbal Mudassar Ali Zeghum Abbas 2O o/o 2Q o/o 2A o/o 20 o/o 20 o/o Styreleder i CT er Jehangir Bahadur, og daglig leder er Munawar Nabi. Selskapet omsetter årlig for ca. kr Under tølger organisasjonskart som viser øvrig organisasjonsstruktur i CT: 3. Nærmere om etablering av sentral i Bergen CT har opparbeidet en effektiv modell for drift av taxisentral, som har overføringsverdi til andre byer i Norge. Modellen sikrer en effektivt driftet sentral, som igjen medfører gode betingelser for tilsluttede løyvehavere og rimelige priser for sentralens kunder. For det tilfelle at CT gis tillatelse til å etablere taxisentral i Bergen, planlegges det å etablere et lokalkontor (datterselskap av CT) med regionleder som har ansvaret for den daglige oppfølgíng av løyvehavere/sjåfører og driften i Bergen. Selve bookingen av turer vil skje gjennom et felles nasjonalt bookingssenter, da dette anses å være den beste modellen for dette formålet.

5 BRÆKHU5 Under lokalkontoret vil også opplæring av nye sjåfører ligge. I denne sammenheng bemerkes at CT har et omfattende opplæringsprogram for sjåfører. Nye sjåfører må bl.a. gjennom et femdagers kurs med en avsluttende skriftlig og praktisk prøve den 6. dagen. I tillegg må alle sjåfører inn til årlig etterutdanningskurs som holdes over én dag. CT ønsker å opprette driften i Bergen ved å: (i) søke om at sentralen tildeles løyver, og/eller (ii) søke om at det utstedes nye løyver med titslutningsplikt til cr, og/eller (iii) skaffe løyver gjennom overgangsordningen ved å tilby konkunansedyktige betingelser til eksisterende løyvehavere. CT ønsker å konkurere báde på enkeltreisemarkedet og kontraktmarkedene (typisk pasienttransport, skoletransport, mv.). CT er av den oppfatning at etablering av en CTsentral i Bergen vil være med på à øke konkurransen i området, og bidra til økt tilgjengelighet og lavere priser på taxitjenester for både forbrukere og næring. CT har i flere tester kommet ut som prisvinner med god service, og dette er også en av hovedgrunnene tíl at selskapet har kunnet vokse betydelig. I Oslo har veksten først og fremst skjedd ved at løyvehavere har meldt overgang fra andre sentraler, hvilket viser at CT tilbyr sine løyvehavere gode betingelser og god service. Hva gjelder service overfor tilsluttede løyvehavere, har CT et viktig konkurransefortrinn i at dets ledelse og aksjonærer har norsk-pakistansk bakgrunn, og at de gjennom dette forstår de kulturforskjeller som personer med ikke-vestlig bakgrunn opplever ellers í arbeidslivet. Som følge av dette har en rekke løyvehavere med ikke-vestlig bakgrunn søkt overgang til CT. CT har videre et stort antall personer med ikke-vestlig bakgrunn i sitt sjåførkorps. Det er sannsynlig at man vil oppnå samme effekt også i Bergen. CTs etablering av sentral i Bergen har således også integreringspolitiske virkninger, CT vil også etterstrebe at størstedelen av taxiflåten deres vil bestå av miljøvennlige biler (dette arbeidet er også i gang i Oslo). Av sikkerhetsmessige tiltak som planlegges kan nevnes videoovervåkning av samtlige drosjer som vil gi best mulig sikkerhet for både sjåfører og passasjer, samt en ordning med rimelig samkjøring for unge (slik at unge heller tar taxi enn å gå, hvílket vil være et víktig tiltak for å hindre overfallsvoldtekter og andre voldsepisoder).

6 BI'TÆKHU5 DE6E 4. Avslutning Det tas forbehold om innsendelse av ytterligere informasjon. Undertegnede bes kontaktet dersom det er spesifikk informasjon/dokumentasjon som er ønskelig/nødvendig for den videre saksbehandlingen. Med vennlig hilsen Brækhus Dege Advokatfirma DA Kopi: Christiania Taxi AS

Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud

Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud SAMFERDSELSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 05.05.2015 Vår referanse: 2015/453-1 Vår saksbehandler: Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud Etter yrkestransportforskriftens

Detaljer

SØKNAD OM OPPRETTING AV NY DROSJESENTRAL I BERGEN KØYREOMRÅDE

SØKNAD OM OPPRETTING AV NY DROSJESENTRAL I BERGEN KØYREOMRÅDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201102285-3 Arkivnr. 832 Saksh. Ådlandsvik, Lise Saksgang Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Møtedato 23.06.2011 14.06.2011 SØKNAD OM OPPRETTING AV NY

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer

RAPPORT. Et drosjemarked for fremtiden

RAPPORT. Et drosjemarked for fremtiden RAPPORT Et drosjemarked for fremtiden KONKURRANSETILSYNET Et drosjemarked for fremtiden Konkurransetilsynet Innhold 1 Innledning... 2 2 Markedsbeskrivelse... 4 3 Beskrivelse av de forskjellige reguleringsmyndighetene...

Detaljer

Drosjer i Vestfold - ett løyvedistrikt, mange stasjoneringssteder

Drosjer i Vestfold - ett løyvedistrikt, mange stasjoneringssteder TØI rapport 1251/2013 Jørgen Aarhaug Julie Runde Krogstad Kåre Skollerud Drosjer i Vestfold - ett løyvedistrikt, mange stasjoneringssteder TØI rapport 1251/2013 Drosjer i Vestfold ett løyvedistrikt, mange

Detaljer

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus.

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. Rapport Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. MENON-PUBLIKASJON NR. 15/2011 av Sveinung Fjose, Leo A. Grünfeld og Ove Skaug Halsos Innholdsfortegnelse Oppsummering og konklusjon... 3

Detaljer

forbrukerrådet.no TAXIUTREDNING Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013

forbrukerrådet.no TAXIUTREDNING Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013 forbrukerrådet.no TAXIUTREDNING Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013 Innhold 1 Innledning... 3 1.2 Bakgrunn for Forbrukerrådets høring... 4 1.3 Formålet med høringen... 5 1.4

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling KOLSRUD AS ONSDAG 28. MARS 2012 KL. 19.00 STED: KARLSRUD SKOLE; KANTINEN Ordinært Sameiermøte KOLSRUD AS Til aksjeeiere: Det innkalles til ekstraordinær Generalforsamling

Detaljer

Drosjer i Trondheim konkurranse på like vilkår?

Drosjer i Trondheim konkurranse på like vilkår? TØI rapport 1207/2012 Jørgen Aarhaug Julie Runde Krogstad Kåre H. Skollerud Drosjer i Trondheim konkurranse på like vilkår? TØI rapport 1207/2012 Drosjer i Trondheim konkurranse på like vilkår? Jørgen

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av drosjeløyver og opprettelse av sentraler

Retningslinjer for tildeling av drosjeløyver og opprettelse av sentraler Retningslinjer for tildeling av drosjeløyver og opprettelse av sentraler INNHOLD Kap.I Generelt 1 Myndighet/delegasjon 2 Formål Kap.II Virkeområde 3 Tidspunkt 4 Virkeområde Kap.III Tildeling av drosjeløyver

Detaljer

Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene?

Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene? TØI-rapport 1054/2010 Forfatter(e): Frode Longva, Oddgeir Osland, Merethe Dotterud Leiren Oslo 2010, 39 sider Sammendrag: Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene?

Detaljer

1NR. Stadig frekkere piratvirksomhet Side 12-13-14-15. Press for omorganisering. Urealistiske miljøkrav JANUAR 2014

1NR. Stadig frekkere piratvirksomhet Side 12-13-14-15. Press for omorganisering. Urealistiske miljøkrav JANUAR 2014 1NR JANUAR 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Stadig frekkere piratvirksomhet Side 12-13-14-15 Press for omorganisering side 4-5 Urealistiske miljøkrav side 6-7 2 < TAXI 1-2014 Medlemsfordeler

Detaljer

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013 TAXI er limet i kollektivtransporten Bruk din lokale drosjesentral, se baksiden. 1Nr februar 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund - Eller? Tilbud overalt alltid er basert på en samfunnskontrakt.

Detaljer

Transportøkonomisk Institutt beskriver lovens fundament slik, i ulike lokale utredninger:

Transportøkonomisk Institutt beskriver lovens fundament slik, i ulike lokale utredninger: 1 Del 1, generell kommentar Norges Taxiforbund (NT) ser positivt på at Forbrukerrådet ønsker å gjøre et dypdykk i taximarkedene og forhåpentlig bidra til mer kunnskap om næringen og markedene. Det er nødvendig

Detaljer

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/895 MAB EICE 553.1 Dato: 28.05.2009 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e påpekning av konkurransebegrensende forhold

Detaljer

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank i butikk - Personvernnemnda

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank i butikk - Personvernnemnda Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00853-19/HTE 6. november 2013 Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank

Detaljer

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune.

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune. Byrådssak 216/14 Etablering av arrangementsselskap BOBS ESARK-0042-201416217-1 Hva saken gjelder: Byrådets intensjon om å etablere et arrangementsselskap finnes i flere kommunale dokumenter. I byrådets

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

TIL AKSJONÆRENE I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA TIL AKSJONÆRENE I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA avholdes Onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium,

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Dok.nr. / 2 6 FEB 2008. Arkivnr. fø /tf Saksh. 5/V ^5 Eksp. U.off. BRYGGEN l TAXI "

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Dok.nr. / 2 6 FEB 2008. Arkivnr. fø /tf Saksh. 5/V ^5 Eksp. U.off. BRYGGEN l TAXI HORDALAND FYLKESKOMMUNE Dok.nr. / 2 6 FEB 2008 Arkivnr. fø /tf Saksh. 5/V ^5 Eksp. U.off. BRYGGEN l TAXI " Konsesjonssøknad f or drift av drosjesentral i: Bergen Kommune Askøy Kommune Fjell og Sund Kommune

Detaljer

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013 3Nr april 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Fart i Ap? side 6 Drosjeeier eller Rema -ansatt? Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13 side 4-5 2 < TAXI 3-2013 Forutsigbarhet Forutsigbarhet

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT:

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT: DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT: HORDALAND FYLKESKOMMUNE Til høringsinstanser iflg. adresseliste Saknr. flv$ $&^ffl Dok.nr. / 3 O JAN 2008 Arkivar. *-f] 2, Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 200800143-/PV

Detaljer

Bankenes Betalingssentral AS erverv av ZebSign AS - konkurranseloven 16 - vedtak om inngrep mot foretakssammenslutning

Bankenes Betalingssentral AS erverv av ZebSign AS - konkurranseloven 16 - vedtak om inngrep mot foretakssammenslutning BA-HR advokatfirma v/ Helge Stemshaug Postboks 1524 Vika 0117 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/271 MAB-M2 CHIS 541.0 Saksbeh.: Dato: 22. juni 2005 Bankenes Betalingssentral AS erverv av ZebSign AS - konkurranseloven

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov

Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov Ordføreren i Stavanger kommune Deres ref.: Vår ref.: Dato: 13/582-4 / PEDKJE 14.01.2015 Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov Det henvises til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet og Ot.prp. nr.

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 17. november 2010 i Oslo tingrett. Saksnr.: 09-188440TVI-OTIR/03. Dommer: Saken gjelder: Krav om erstatning.

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 17. november 2010 i Oslo tingrett. Saksnr.: 09-188440TVI-OTIR/03. Dommer: Saken gjelder: Krav om erstatning. OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 17. november 2010 i Oslo tingrett 09-188440TVI-OTIR/03 Dommer: Saken gjelder: Tingrettsdommer Krav om erstatning Jonas Petter Madsø Taxi 2 Dør Til Dør AS

Detaljer

Konkurranse eller behovsprøving? Krav til statsbudsjettet side 3, 4, 22. Tema: Utdanning side 6-7-8. Vedtektsbrudd i Oslo

Konkurranse eller behovsprøving? Krav til statsbudsjettet side 3, 4, 22. Tema: Utdanning side 6-7-8. Vedtektsbrudd i Oslo 9Nr TAXInovember 2011 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Krav til statsbudsjettet side 3, 4, 22 Tema: Utdanning side 6-7-8 Vedtektsbrudd i Oslo side 24-25 Konkurranse eller behovsprøving?

Detaljer

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012 5Nr juni 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Økonomer avkler Konkurransetilsynet side 14-16 Georg fra Moss tok folket med storm side 9 Ber helseministeren gripe inn side 4-5 2 < TAXI

Detaljer

Finn.no - leveringsnektelse av internettbaserte boligannonsetjenester - konkurranseloven 11

Finn.no - leveringsnektelse av internettbaserte boligannonsetjenester - konkurranseloven 11 Den norske Boligbørs AS Postboks 204 1322 HøvikHøvik Deres ref.: Vår ref.: 2005/542 MAB-M2 GEPE 545.5 Saksbeh.: Dato: 7. oktober 2005 Finn.no - leveringsnektelse av internettbaserte boligannonsetjenester

Detaljer

Høringsuttalelse «Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo» - kommentarer fra Ruter AS

Høringsuttalelse «Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo» - kommentarer fra Ruter AS Akershus fylkeskommune Schweigaardsgate 4 0185 OSLO Saksbehandler Kjersti Midttun Telefon post@ruter.no Deres ref 201004587-13 Vår ref 2009/1996-1660/2014 Dato 11.03.2014 Høringsuttalelse «Strategi for

Detaljer

mars 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund NT og FT med priskalkulator side 7 Taxipolitikk? side 4-5 Ski/Follo vant side 9

mars 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund NT og FT med priskalkulator side 7 Taxipolitikk? side 4-5 Ski/Follo vant side 9 2Nr mars 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund NT og FT med priskalkulator side 7 Taxipolitikk? side 4-5 Ski/Follo vant side 9 2 < TAXI 2-2013 TAXI 2-2013 > 3 Årsmøtene i gang De første

Detaljer