TVRisvollan. Musikklivet i menighetene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TVRisvollan. Musikklivet i menighetene"

Transkript

1 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe/Leira og Bratsberg (nr ) TVRisvollan sender nærtv på kabelnettet til 1113 leiligheter på Risvollan, landets største borettslag. Virksomheten startet i Kjell Kjærstad ble ansatt i halv stilling i Nå drives virksomheten av en frivillig redaksjonsstab på omkring 15 personer. Se side 8 Musikklivet i menighetene Menighetene i nærmiljøet har alltid hatt et rikt kor- og musikkmiljø. Se flere oppslag i bladet.

2 Om å si hei og ikkje å fly over «Ugla fløy over her for en dag eller to siden», sa Tussi, «og kastet et blikk på meg. Nå sa han ikke noe riktignok, men han kjente meg igjen. Meget vennlig av ham, syns jeg. Oppmuntrende.» (A.A.Milne: Huset på Bjørnehjørnet) I byen flyr vi forbi kvarandre. Vi kastar blikk på kvarandre utan å si hei. Sjølv om vi av og til kjenner vi igjen kvarandre. Fordelen med byen, blir det ofte hevda, er også det: At vi bare kan kaste blikk på kvarandre, men ikkje treng å kjenne kvarandre, ikkje treng si noko til kvarandre. Vi er litt som Ugla hos Ole Brumm. Men den kristne bodskapen utfordrar oss til stadig å nærme oss Tussi sin synsvinkel, ståstaden til den som blir oversett. Og greier vi da, som Tussi, si at det er oppmuntrande? La oss sjå for oss nokre bilde av korleis det går til når vi møter nokon på gata i bydelen vår:. Scenario 1: Vi møter eit ukjent menneske på eit fortau. La oss gå uforstyrra forbi. Kvifor bry seg og plage henne med å vise at ho er blitt sett? Scenario 2: Vi møter eit kjent ansikt men kor fra? La oss ikkje plage henne unødig kanskje ho heller ikkje husker kven vi er og ville føle seg støtt av at ein ukjent sa hei. Scenario 3: Vi møter eit kjent ansikt, men ser først i det vi går forbi kvarandre at det er ein av foreldra i barnehagen. La oss heller kommentere det halvhøgt for treåringen enn å snu seg og hilse. Om vi ikkje kjenner igjen vår eiga person i alle av disse scenaria, vil eg tru dei fleste deler liknande erfaringar og møte. Alternativet er risikabelt. Å si hei til nokon ein ikkje kjenner, betyr å trenge seg på, det betyr at den ein helsar på kanskje legg meir merke til meg. Det betyr at den eg møter kanskje gjør seg tankar om meg. Og er det noko eg vil ha, er det sanneleg kontroll over kven som tenker kva om meg! Men kva kan vi vinne om vi tør leve med risiko? Nyleg fikk eg sjansen til å begynne å prøve ut dette. På ein mindre plass der det å helse på kvarandre på gata var gjengs, tok eg sjansen på å sjølv helse på vilt framande på gata. Så snart følelsen av å være på sosial bærtur stilna, opplevde eg å sjå menneska på gata og i butikkar med eit skarpare blikk. Blikket vart meir inklud- erande. Eg dømde ikkje lenger i anonym stillheit. Helsinga skapte ei deltaking i kvarandre. Ikkje som venskap, ikkje som nærheit. Men som respekt, som gjensidigheit, som glede og anerkjenning. Kor mykje lettare er det ikkje å smile til nokon som helsar på ein? Kor mykje lettare er det ikkje å sjå mennesket ein helsar på? I ettertid har eg blitt kjent med omgrepa «valde fellesskap» og «gitte fellesskap». Dei valde fellesskapa er dei eg sjølv har vald å bli med i, vennekretsen, foreninga, syklubben, idrettslaget, det er dei vi velger å bruke tid og er trygge på å dele interesser med. Dei gitte fellesskapa er dei vi får på grunn av stader vi bur, arbeider, oppheld oss, fellesskap vi ikkje kan velge men som er gitt av omgivelsane: Vi som bare tilfeldigvis sitt i samme båt. Det slår meg at vi i byen bruker energi på å leve i valde fellesskap, og dei gitte har blitt dei risikable. Dei der vi risikerer å møte folk vi ikkje likar, folk som vil ha noko av oss, folk som ikkje deler vår status, vår farge, som ikkje er interessante. Kva skjer når vi opnar oss for det gitte fellesskapet sier hei til ukjente på gata i lokalmiljøet, vekslar fleir ord med Sorgenfri-selgaren enn korleis salget går, viser at vi kjenner igjen dei tilsette på butikken? Risikoen kjenner vi, men kva med smilet vi kan få tilbake? Kva med eit samfunn der vi ikkje gjømmer oss fra kvarandre? Som prest er det naturleg å snakke om å sjå Jesus i den andres ansikt, men kva om vi bare greier sjå mennesket i den andre? Med dette kjem det eit varsko: Prosjektet mitt fra i sommar går vidare. Om du treff ein ukjent ung mann nede på Nardosletta eller oppover mot Risvollan som ut i fra det blå og kanskje nølande (eg er jo framleis trønder) helsar på deg, er det kanskje bare meg som prøver å ikkje fly over. Andreas Grandy-Teig 25. september Bevegelse og aktivitet = Formiddaggstreffene i Hoeggen kirke Tirsdag 30. okt. kl : H.N. Hauge-kveld v/magne Supphellen glede og påfyll i hverd- a gen! Randi Granbo, St Olavs Hospital, Bevegelsessenter Andakt ved Ragnhild Sødahl 30. oktober Mattis Lilleberg og dine sangskatter med Cato Stai 27.november Med hjerte for byen vår: Frelsesarmeen forteller fra sitt arbeid 29. desember Romjulsfest i Hoeggen Stor bufe - jentekor/barnekor underholder Skyss til formiddagstreff Skyssen er gratis Cato Stai på telefon Kirkeringen i Tempe Gjenstående arrangementer høsten 2012: Tirsdag 25. sept. Kl 19.00: Hvordan kan vi snakke med barn om Gud? v/sturla Sagberg fra DMMH Tirsdag 27. nov. kl : Sangkveld v/kantor Øystein Løvli, Heimdal mannskor og Mattis og Sivert På møtene blir det også bevertning, andakt og kollekt. Alle er velkommen! 3

3 Hallvars kirkeklokke S ommerens friluftsgudstjeneste for Tempe og Leira menighet ble flyttet fra Nedre Leirfoss til Nidelva, nærmere bestemt Valøyslyngen 9. Familien Schjetne er lykkelig eier av dette praktfulle stedet som ligger sentralt i Trondheim like ved Stavne bru. St.hansdagen ble feiret med gudstjeneste, grilling og kaffekos, trekkspillmusikk og muligheten til å kaste ut fiskesnøret. 50 deltagere koste seg i sola, vakkert akkompagnert av Per Olof Green på trekkspill. Hallvard Schjetne er Tempeindianer og pensjonert vognmann. Familien har i mange generasjoner drevet transportvirksomhet. I gamle dager var det hest og vogn som ble brukt, derav vognmannbetegnelsen. Schjetne transport har i dag 7 lastebiler. Blant annet er det mange private som benytter Schjetne til pianoflytting. Lastebil med kran er praktisk, fikk under- tegnede selv erfare da piano skulle inn i huset. Det sparte oss for tunge løft og en komplisert trappeoppgang. Gudstjenesten og den sosiale samlingen ved Nidelva ble av det minneverdige slaget. Store og små koste seg i sola. Et svømmebasseng tiltrakk seg de minstes oppmerksomhet. På tomta står det også et klokketårn. I tårnet henger det en gammel malmklokke som ble kjøpt på en auksjon på Stjørdal. Klokka skal visstnok, ifølge Hallvard, være en gammel samisk kirkeklokke fra Nord-Sverige. Vanligvis brukes klokka til å ringe når det er tatt en storlaks i Nidelva, men denne dagen fikk klokka komme til sin rett i form av å kalle inn til gudstjeneste. Stor takk til familien Schjetne som inviterte menigheten til å feire gudstjeneste på dette vakre stedet! Sveinung Tennfjord Byen vokser Hallvard Schjetne og sogneprest Tennfjord foran malmklokka som henger i et solid klokketårn ved Nidelva. Servicebygg for framtida V ed Leira kapell har det kommet opp et meget pent nybygg! På telefon til Trygve Jensen hos Kirkevergen har vi fått litt mer innsikt i hva servicebygget for den nye kirkegården på Leira inneholder. Foruten garasjer og rom for redskaper til stell av kirkegården i sokkeletasjen, er det en førsteetasje med kontor for kirkegårdsledelsen, spiserom, garderober og vaskerom. Kirkegården blir en av de største i Trondheim. Det er det tatt høyde for også med størrelsen på spiserommet, som har plass for 16 personer. Det skal mange sommervikarer til for å holde kirkegården i orden i travle sommermåneder! Det blir omvisning i servicebygget etter gudstjenesten 14. oktober. Otto S Det samme regner vi med at Tempe og Leira menighet gjør! Like ved Fossegrenda senter bygges det nå ca 170 leiligheter i variert størrelse. Og ved Tempe kirke bygges det 600 studentleiligheter, fordelt på 6 blokker. Blokkene plasseres i 2 rekker parallelt med Holtermannsveien, og med et åpent rom mellom rekkene. I nord avsluttes dette åpne rommet mot et nyoppført forretningsbygg langs Strindveien, og i sør mot Tempe kirke. Også sør for Tempe kirke har det blitt mange nye naboer de siste årene. For begge disse byggefeltene gjelder det at de ligger i gåavstand til Tempe kirke eller Leira kapell. Vi regner med at det er mange medlemmer av Den norske kirke som flytter inn, og vi håper å møte mange av dem i våre sammenhenger! Otto S Hvorfor bli med i samtale- eller bibelgruppe V i har alle behov for å pleie en nær vennekrets som kan treffes jevnlig. Dette er særlig verdifullt dersom rammen for dette også kan fokusere på Guds Ord og livet i en kristen menighet. Samtale- og bibelgruppene skal dekke både et sosialt og et åndelig behov. Vi har alle trang for å kjenne noen i nærmiljøet som vi kan føle oss mer knyttet til enn andre. Dette kan være til hjelp i livssituasjoner der det kan være godt med venner man kan få støtte fra. Dette kan du oppnå blant annet ved å delta i en bibelgruppe. Meld deg på en samtale- eller bibelgruppe, enten ved kontaktskjema på hjemmesida eller ved å ta kontakt med menigheten. 5

4 Bli med på søndagsskole i Tempe kirke! Kirsten, Ingrid og Oddfrid er søndagsskolelærere i Tempe kirke denne høsten. Opplegget de følger heter Sprell levende, og du kan lese mer om det på no. Det passer best for deg som er mellom 4-9 år, men barn over og under denne alderen er også hjertelig velkomne! På søndagsskolen har de samlingsstund der de bl.a. synger sammen og får bli kjent med ulike bibelfortellinger. Etter samlingsstunden er det en aktivitet. Det kan være alt fra å tegne, bake og spille spill. Dersom du har lyst til å begynne på søndagsskolen er det bare å møte oppe i kirka kl 11. Vi er først med litt på selve gudstjenesten. Omtrent 15 minutter ut i gudstjenesten går vi sammen ned i søndagsskolerommet til egen samling. Men når er det søndagsskole da? Som en regel er det alltid søndagsskole i Tempe kirke de søndagene det er gudstjeneste kl 11, så sant det ikke er skoleferie. Og er det familiegudstjeneste blir vi selvsagt Fredshilsen heller med på den. Nedenfor ser du søndagskoleruta for høsten. Klipp den ut og heng den på kjøleskapet! Søndagsskole i Tempe kirke høsten 2012: 9.sept 30.sept (familiegudstjeneste) 21.okt (familiegudstjeneste) 28.okt 11.nov 18.nov 9.des Plutseleg vi trudde vi var i fred i kyrkja sier presten under nattverden: «Guds fred vere med dykk». Og folk tar til å snu seg nølande til kvarandre, nokre strekk ut handa, nokre sier eit «Guds fred». Skjelmske smil. Vi er ikkje lenger anonyme. Dette nye leddet i messa har røtter i den aller første kristne gudstenesta, inspirert av Matt. 5,23 («gå først og bli forlikt med din bror») og Rom. 16,16, som teikn på einheit, fellesskap, og at strid og ueinigheit er lagt til sides. Fred kjem ikkje av seg sjølv, ikkje av ei klam hand. Men vi kan si: Trass ulikskap har vi noko felles, vil vi kvarandre vel, og høyrer til ein fellesskap der noko som er større enn smerte og splid forsonar oss. Og kan det vere, at eit handtrykk og eit smil kan gi oss ein smak av ein fred som gjer alle menneske til eitt? Andreas Grandy-Teig 6 Bli kjent i egen skog! Bortsett fra barnehagebarn, er barn og unge mindre ute i skog og mark enn før. Vi hører stadig «eksperter» som uttrykker bekymring over at mange barn er for lite fysisk aktive. Det blir mye mer stillesitting med tv og data og mindre utelek. Denne utviklinga vil speiderne gjøre sitt til at stopper opp. Adresseavisa hadde i sommer en artikkel med tittelen «Barn kjenner ikke egen skog». Dette gjelder i alle fall ikke speiderne i Hoeggen! Vi har de fleste møtene våre i skogen i Estenstadmarka. Der har vi ordnet vår egen bålplass hvor vi kan lage mat på bål. Vi leker og har det moro ute samtidig som vi lærer det som trengs for å kunne ferdes trygt i naturen. Vi drar på overnattingsturer hvor vi overnatter i gapahuk, telt, hytte, snøhule eller under åpen himmel. Gjennom disse aktivitetene knytter speiderne vennskap og lærer å ta ansvar for seg selv og andre. Hoeggen KFUK-KFUM-speidere har tilbud til alle barn og unge fra og med 2. klasse. Vi har plass til flere speidere, så ta kontakt dersom du ønsker å prøve om dette er noe for deg! Øystein Grøvlen Har du lyst til å bli speider? I speideren lærer du å kle deg etter været - og å grave deg ned i tide dersom du glemte å sjekke værmeldingen. I speideren tenner du bål - og får fuktige bandasjer dersom du blir litt for ivrig. I speideren lærer du å pakke tursekken - og å bruke kart og kompass for å finne veien hjem hvis du går deg bort. I speideren får du mange nye venner - og tilgivelse hvis du har dummet deg ut. Sjekk Hoeggenspeidernes nettside: eller ring Siri tlf

5 i TVRisvollan har det redaksjonelle ansvaret for denne også. TV-generalen på Risvollansenteret Kjell Kjærstad er mannen som get i halv stilling for å videreutvikle kanalen. I dag er det utviklet slik mer enn noen andre har bidratt til som dette forslaget beskrev. utforming av nærkringkastingen på De 1113 leilighetene i borettslaget kabelnettet til Risvollan borettslag, mottar sendinger på tre kanaler, en landets største borettslag. Han startet digital og to i 1996 med alle å utvikle - Vi slipper gjerne til ungdom her analoge, med kontinukanalen. Han i en egen ungdomsredaksjon erlige sendhadde da fått inger som går et engasjei sløyfer. ment som redaktør, - noe som han forsatt har. Han presenterte et forslag - Det tok litt tid før vi kom etter på den digitale kanalen, forklarer Kjell, til opplegg for styret da han begynte - så lenge som 1,5 til 2 år. Vi mistet om hvordan kanalen kunne utvikles videre. Det startet med tekst-plakater mange seerne i denne tiden, beklager han. og lyd. Etter en tid ble det videosendinger fra nærmiljøet. Men Kjell TV-Bingo Kjærstad så tidlig mulighetene for å Det mest populære programposten, utvikle informasjonskanalen til noe mer. I 2006 ble han ansatt i borettsla- var bingo. Her tjente de penger og Godt miljø Det er bare Kjærstad som mottar lønn fra borettslaget. Resten driver på frivillig basis. Noen er pensjonister og trygdede. Andre deltar ved siden av sine faste jobber. Alderen er fra 10 til nærmere 80 år. Kjell berømmer de frivillige i redaksjonen for det flotte arbeidet de gjør. Det ville vært vanskelig - ja, umulig - å drive dette arbeidet uten dem. De har en stor del av æren for at det er en TV-stasjon her i dag. fikk til aktivieter. - Men bingopublikumet er nå blitt en døende rase, forklarer han,- det er ikke så stor oppslutning om dette som det var. Men en renesanse har det likevel blitt. Mange ungdommer samler seg i leiligheter med mat og drikke og koser seg sammen med bingo fra TVRisvollan. Magasinet - Det er magasinet vi legger mest ressurser i nå for tiden, forklarer Kjell. -Vi har et fantastisk godt miljø her. Det er en 6-8 i den harde kjernen som er svært aktive. Tilsammen med de assosierte medarbeiderne er vi ca 15, sier han.hver mandag holdes et redaksjonsmøte der oppgavene fordeles. Rislappen er borettslagets avis. Den utgis 4 ganger i året, og redaksjonsgruppen Fred Hugo Johansen ved mikserbordet Innsamlingsaksjon med menigheten TVRisvollan deltok i et samarbeid med Hoeggen menighet om en innsamlingsaksjon for noen år tilbake. Morten Selven var primus motor for denne aksjonen. Kjærstad synes at dette var et stort og flott samarbeid som ga fordeler for begge parter. - Vi ønsker oss mer samarbeid med menigheten, sier han, - særlig når det gjelder ungdommen. Han ser for seg at det kunne vært fint mulig å la ungdom slippe til med en egen ungdomsredaksjon. De kan gjerne produsere i kirkelokalene og avvikle programmene de lager på TVRisvollan. De kan også låne opptaksutstyr og ungdom kan komme dit for å redigere. - Vi har flott AVID redigeringsprogramvare, forteller han. Skule Sørmo Kristne nærrradiostasjoner: Radio Sentrum På Nardo bedehus har Radio Sentrum drevet kristen nærradio i lang tid. Nå har Norea Mediemisjon overtatt konsesjonen. Det betyr at Noreas 24/7 nettradio videresendes på kanalen. Dette innebærer også to kristne magasinprogrammer som går direkte hver dag først morgensendingen mellom og deretter ettermiddagssending mellom Denne siste går også i reprise på kveldstid. Stasjonen sender på tre frekvenser i Trondheimsområdet: FM 100.0, og Norea sier at de får en god del respons fra lyttere i Trondheim som gir uttrykk for at programmene betyr mye for dem. Innholdet i sendingene er kirke- og misjonsstoff fra inn og utland, kortere og lengre andaktsbetraktninger, radioandakter og samtaleprogrammer om kristen tro. Se no/radio/lokalradioer/trondheim. i regi av Trondheim kommune Godt å se deg! Norea Mediemisjon er også aktive på internett og har ulike tilbud på ulike medier. Budstikka Radio Trøndelag driver sin virkshet fra Stjørdal og dekker store deler av Nord-Trøndelag. Se no/ 9

6 Vivat: Kurs i selvmordsforebygging 4. og 5.oktober. Kan selvmord forebygges? M ange som har opplevd at noen de kjente tok sitt liv, har ofte en opplevelse av at selvmordet skjedde uten noen form for forvarsel. Kanskje hadde personen hatt det litt vanskelig en periode, eller det hadde skjedd noe som forandret livet, men ingenting som tydet på at vedkommende tenkte på å ta sitt eget liv. I noen tilfeller er det psykisk sykdom som utløser selvmordstanker. Andre ganger er det en endret livssituasjon som fører til at livsmotet blir borte. Blant eldre mennesker er det en økning i antall selvmord i Norge og blant yngre mennesker er selvmord en av de hyppigste dødsårsakene. Tallenes tale er at mellom 500 og 600 mennesker hvert år tar sitt liv i Norge hvert år. I tillegg kommer mørketallene. Uansett hvordan vi snur og vender på det, så er selvmordsproblematikken en stor utfordring for samfunnet vårt. Sammenligner vi med tallene for drepte i trafikken er det dobbelt så mange selvmord. For noen tiår tilbake var tallene for trafikkofre tilsvarende store, men en stor samfunnsinnsats har gjort veiene sikrere. I Norge er det ca 11 selvmord pr hundre tusen innbyggere. Går det an å gjøre noe for å forebygge selvmord? I Norge finnes det både regionale og nasjonale kompetansesenter som arbeider med selvmorsforebygging. For noen år siden ble det i Trondheim kommune vedtatt en plan for selvmordsforebygging. Et konkret resultat av planen er sikringa av Bjørndalsbrua. Et svært viktig verktøy i det selvmordsforebyggende arbeidet er Vivatkurset som er et førstehjelpskurs ved selvmordsfare. I dette kurset, som retter seg mot alle innbyggere, lærer deltagerne hvordan man kan komme en selvmordsnær person til unnsetning. Kurset er internasjonalt og det er anerkjent av både legeforeningen og psykologforeningen. Selvmordsforebygging er ikke noe bare fagfolk trenger å vite noe om. Alle kan ha nytte av dette kurset, og den som går gjennom det vil garantert bli en bedre lytter og samtalepartner. Tempe menighet i samarbeid med Regionalt senter for traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) arrangerer VIVATkurs 4. og 5.oktober til en svært rimelig kostnad. Det er plass til 24 deltagere. Alle yrkesgrupper, studenter, hjemmeværende, unge og eldre, kvinner og menn oppfordres til å delta! Du kan være en ressurs for å hjelpe mennesker som står i fare for å ville ta sitt eget liv! Den interkulturelle kvinnegruppa Den Interkulturelle kvinnegruppa i Hoeggen kirke inviterer til høstens møter: 17. september 15. oktober 29. oktober 12. november 26. november 10. desember Møtene er i kirkesokkelen og starter kl (og varer til ca. kl.2000/2030) Innholdet i møtetne er du med å forme. Vi starter med ide-dugnad den 17. september og bestemmer hva temaene i høst skal være. Tidligere har vi bl.a. laget mat (norsk tradisjonsmat) sushi, gresskarpai og annet. Vi har laget smykker, strikket, tovet, brettet oregami, og laget forkjellige typer jule- og påskepynt. Samtale-emnene har vært gan- ske mange: Japansk kultur/livssyn, kristne symboler, norske folkeeventyr/ andre lands fortellerkultur, kvinnekultur - likheter/forskjeller, fødsel og skikker knyttet til det og mange fler. Vi har hatt musikkveld der vi har lyttet til hverandres musikk og vi har hatt noen turer sammen. I vår var vi på utflukt til Kystens arv i Rissa. Det er naturligvis lov å ta med barn til møtet om du ikke har barnevakt. Vi ønsker deg velkommen til et nytt semester slik at vi kan bli bedre kjent og trygge på hverandres likheter og forskjeller! Ta kontakt om du ønsker å vite mer, mob Hjertelig hilsen Anne Brit Slørdal og Liv Haarsaker Olsen Søndagsskole Hoeggen: Alle gudstjenester unntatt familiegudstjenestene og i skoleferiene Tempe: Følg med i avisene og på hjemmesiden Førstehjelpskurs i selvmordsforebygging: Sted: I Trondheim, men ikke helt avklart enda Kostnad: 800,Påmelding sendes til: 10 11

7 Det er sånn det skal høres ut! Nidarvoll Helsehus, en grå vårdag. Det er viktig å hilse på, se ansiktet, veksle noen ord. Men det er enda viktigere å åpne pianoet. Live musikk. Og vi synger med det nebbet vi har. Vi vet at hjertesyke barn får hjelp til å stabiliseres ved bruk av rytmisk musikk. Vi vet at det finnes melodier som lokker frem det store smilet. Vi vet hva vi hørte på 80 tallet. Vi vet at mange ikke gråter i begravelsen helt til musikken starter. Vi vet hva det vil se å ha en sang på hjernen, som ikke slipper taket. Vi vet at å synge med babyer og barn styrker samspill med foreldrene. Musikk er medisin uten bivirkning. Og denne flotte livslysthjelperen er vår beste venn når vi besøker Nidarvoll Helsehus. Kan du gjette favorittene der? De nære ting og Barnetro, til himmelen du er en gyllen bro, Sol ute sol inne Enda mer spennende: hver plass har sin melodi. Jeg har jobbet noen år på Karmøy. Barnetro hverken hørte eller sang vi i møter der. Sangen som hørte dette kystfolket til var Navnet Jesus Midt i nattens mørke blinker Som et fyrlys Jesu navn Der har hver grend og nesten hver familie mistet noen på havet i løpet av generasjoner. Tenk at mennesker ikke bare har unike øyne og fingeravtrykk, de har også sin egen hjemplass musikalsk. Hva er sangen der du vokste opp? Hva er mye brukt i Nordland? Eller Hedmark? Og tenk hvilke generasjoner som kommer mid sin musikalske arv, Beatles og Rolling Stones, Lillebjørns Nilsen og Sigvart Dagsland. Tilbake til Nidarvoll. Vi pleier å avslutte samlingen med en liten musikalsk dessert, en melodi, ofte en sviske, som er godt kjent fra radioen. Og det gjør ingenting om jeg snubler litt i Beethovens Für Elise til vanlig. Men i dag ei: ei dame reiser seg resolutt i etterkant. Jeg tror, det ikke helt sånn det skal høres ut, du skjønner, du skal spille piano, lavt, her, og det er ikke noe høyt forte i den delen. Sikkert på at du ikke glemte repetisjonen? Sannelig, musikk er livet! Heide Thorsen Ny kateket i Hoeggen Åse Kristie Norlund (27) er ansatt som kateket i Hoeggen menighet.fra 1. august. Hun har allerede jobbet som kateketvikar siden midten av januar og deltatt i konfirmantarbeidet sist vår. Nå fortsetter hun i dette arbeidet og har hovedansvaret for konfirmantarbeidet for neste kull. Kirken som kulturarena Det er mange spennende ting som skjer i våre kirker, også utenom søndag kl Kirken er en viktig arena for formidling av kultur, og da spesielt sang og musikk. Det er derfor lurt at alle som har sansen for god sang og musikk, følger med på hva som skjer i sin nærmenighet. Hoeggen kirke har blant annet eget tensingkor og barnegospelkor, samt kor for voksne. Disse deltar på ulike arrangement i menigheten og har egne konserter. I Tempe og Leira har vi faste konserter, men vi vil også prøve å utvikle nye arrangement. Jeg har lyst til å nevne en årviss konsert i Leira kapell, hvor deltakerne har vært lokale talenter fra Bjørkmyr. Disse konsertene er i adventstiden, og har samlet fulle hus de siste årene. I høst får vi også besøk av et russisk kor i Tempe kirke. Det er en konsert som kan anbefales. Dette er kultur av ypperste klasse. Jeg oppfordrer derfor alle som er interessert i å følge i annonseringen. I de senere år har jeg i større og større grad fått opp øynene for det mangfoldige kulturliv vi har i denne byen. Hver helg, og vi kan nesten si hver dag, er Adresseavisen full av annonser for ulike konserter og arrangement. For meg topper det seg med Olavsfestdagene. Jeg vil derfor slå et slag for denne store kirke- og kulturfestivalen. Jeg synes at enda flere av byens befolkning burde få opp øynene for denne unike kulturbegivenheten i egen by. I år hadde Olavsfestdagene utrolig mye forskjellig å by på, man kan si alt fra orgelsafari til stor konsert med Dum Dumboys. Festivalen hadde godt besøk i år, men jeg synes at vi, som trondhjemmere, skulle bli enda flinkere til å se hva som foregår under disse dagene. Festivalen har klart å få en tydelig kirkelig profil de siste årene, samt en mye bedre kvalitet jevnt over. Vi kan hente inspirasjon, få med oss gode konsertopplevelser, og ikke å forglemme mange gode seminarer og foredrag. Festivalen hadde et meget spennende program på seminar- og foredragssiden. Min favoritt i år var filosofen Henrik Syse. Syse er en utrolig god formidler og har en god evne til å folkeliggjøre det litt tunge faget filosofi. Syse er flink til å få oss til å gjøre egne refleksjoner, og han formidler dette på en svært humoristisk måte. På konsertsiden hadde jeg en fin opplevelse med Lina Sandell-konserten i Vår Frue kirke, med artistene Maria Solheim og Kristine Henriksen. Det ligger mange kulturskatter og god forkynnelse i Lina Sandells dikting. Slik kunne jeg ha fortsatt, fordi jeg fikk svært mye påfyll under årets Olavsfestdager. Jeg håper derfor at det jeg nå skriver, inspirerer flere til å benytte seg av Olavsfestdagene, men at man også får opp øynene for alle kulturtilbud i den lokale kirken og menigheten. Vårt viktigste oppdrag er å spre evangeliet om Jesus, men kirken har også en viktig rolle i spredningen av mye god kultur. Velkommen innom! Stein Bratseth Korene i Hoeggen menighet: Mini- og barnegospel er et kor, tilknyttet KFUK/KFUM, for de minste i menigheten, fra 4 år til og med 7. klasse. De minste og de største har delvis opplegg sammen og hver for seg. De deltar blant annet på de fleste familiegudstjenestene i menigheten. Lightning TenSing er et lavterskeltilbud, også tilknyttet KUK/KFUM, for ungdom fra 8. klasse og oppover. I TenSing driver de, i tillegg til å synge, med band, dans, drama og mye sosial aktivitet. Ambitus er et lite jentekor bestående av 7-8 voksne jenter, som synger alt fra salmer til Ragtime. Liturgisk kor er menighetens voksenkor. Det består pr i dag av 19 erfarne sangere, og de har et allsidig repertoar. Koret har også hatt egne konserter. Alle korene deltar på gudstjenester i løpet av året, samt på menighetens vår- og julekonsert. Se ellers hjemmesiden for mer info 13

8 Hyggetreff i Leira kapell H elga november ønsker vi 11-åringene velkommen til en spennende opplevelse i Hoeggen kirke. Vi ønsker at alle 11-åringene skal få være med å feire kirkens nyttår, natt til 1. søndag i advent. Denne feiringen kalles LysVåken. Arrangementet foregår i hele Norge og er en del av trosopplæringen i Den norske kirke. Her i Hoeggen feirer vi LysVåken litt i forkant i år. Vi samles lørdag 10. november klokka i Hoeggen kirke. Der vil vi ha et variert program med leker, aktiviteter, forberedelse av gudstjeneste, måltider og sosialt samvær. Når kvelden kommer sover vi over i kirken. Søndag spiser vi frokost sammen, før vi gjør de siste forberedelsene til gudstjenesten. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe. LysVåken handler om å være lys våkne for det som skjer rundt oss. Vi skal være lys våkne for hverandre, for Gud og for oss selv. Påmelding sendes på mail til Aase. med følgende opplysninger: Navn, adresse, telefon hjem, mor/far mobil og eventuelle allergier. Alle 11-åringer vil få brev i posten om LysVåken når arrangementet nærmer seg. Vi ønsker hjertelig velkommen til kirken! Vi vil invitere deg som har fylt/snart blir 4 år til: hver første tirsdag i måneden kl årsgudstjeneste 4. september: Ingebrigt Rø fortel- Søndag 16. september kl. 11 er du velkommen til kirka i Hoeggen for å få 4-årsbok! Ta med foreldre, søsken og alle du har lyst til å ha med deg! Vi skal feire familiegudstjeneste med store og små og du skal få «Min kirkebok». Hoeggen mini- og barnegospel skal synge og vi skal også synge sammen med dem. Etterpå er det kirkesaft og kirkekaffe! Kan du ikke komme? Du kan få bok likevel, det er bare å ta kontakt! 4-årsklubb Etter at du har fått boka, håper vi du vil være med på 4-årsklubben sammen med Åse kateket! Vi skal møtes 3 onsdager, og vi vil leke, synge, tegne, og høre fortellinger ut i fra «Min kirkebok», og vi vil bli kjent med hverandre og med Hoeggen-kirka. ler om aktiviteten på Leira batteri under 2.verdenskrig. Andakt ved Tora Samset. 2. oktober: Sjefen på Elixia i Fossegrenda deltar. Tema: Fysisk aktivitet for eldre. 6. november: Historien om det hvite gull v/lars Erik Amdam. Andakt ved Oddvar Gudmestad. 4. desember: Program blir klart senere. Servering, andakt. Alle er hjertelig velkommen! 4-årsklubben er kl onsdagene 19.9., og Det blir noe å bite i, så vi håper på påmelding på trondheim.no for at vi kan få oversikt over hvor mange vi blir. 15

9 Orgelguru gir konsert i Hoeggen Tirsdag 2. oktober spiller Ole Karsten Sundlisæter på orgelet i Hoeggen kirke Kantors aften Han er opprinnelig fra Støren, og han er utdannet kirkemusiker og pedagog fra Trøndelag Konservatorium i Trondheim (NTNU), og fra Conservatoire National de Region in Saint-Maurdes-Fosses (Paris). Her oppnådde han de høyeste utmerkelser for harmoni, instrumentering og orgelspill. Ole Karsten har hatt stillinger som organist/kantor ved Nidaros Domkirke i Trondheim, Volda kirke og Hinna kirke i Stavanger. Han er nå heltids komponist, konsertorganist og dirigent. Han er også initiativtaker og kunstnerisk leder for Stavanger Oratoriekor og det gregorianske mannskoret Schola sanctus Svithun. Tirsdag 2. oktober spiller han konsert på orgelet i Hoeggen kirke, kl 20.00, og vi håper mange finner veien dit. Fri entrè, kollekt ved utgangen til dekning av honorarutgifter. Som en kuriositet kan nevnes at Oddrun Bølset, kantor i Hoeggen, var en av hans første lærere i orgelspill, ved Midtre Gauldal kommunale kulturskole i 1987! Kantorene i Strinda gjentar suksessen fra i fjor, og inviterer nok en gang til en musikalsk soirèe, sammen med syngende og spillende venner. Denne gangen i Hoeggen kirke, søndag 16. september kl Fri entrè, kollekt ved utgangen. Basar 26. oktober Menighetens høstbasar i Hoeggen nærmer seg. Fredag den 26 oktober er datoen, og selve basaren starter kl Tradisjonen tro så blir det mye både for liten og stor. Du får blant mye anna anledning til å pynte litt på fjeset med ulike farver, dersom behovet skulle være til stede, samt prøve lykken på lykkehjulet. Åresalg er også en selvfølgelig aktivitet, og det blir anledning til å høre noen av menighetens sangkrefter. I tillegg får vi noen ord til ettertanke av Geir Dolmen. Innimellom alt dette kan du besøke kafeen vår og smake på alle godsakene vi kan tilby der. Kirka vår er dessuten 15 år i år. Dette har vi tenkt å markere litt spesielt og har derfor «engasjert» en av de mest sentrale personene i den prosessen som førte til kirkebygget vi har i dag. Asbjørn Reknes heter han og er vel kjent for de fleste som går i kirka vår. Han sitter både på bilder og anekdoter fra tida rundt selve byggingen, og tar oss med på et historisk tilbakeblikk. Dersom du har lyst å bidra med gevinster, så ringer du undertegnede på Vi i arrangementskomiteen tar med glede mot gode og nyttige gjenstander som kan loddes ut. Sverre Havdahl Kristne i rettstrøbbel I flere aktuelle rettssaker i Egypt kan det se ut som om kristne er blitt kraftig diskriminert og urettferdig dømt. 12 dømt til livsvarig fengsel Den 21. mai ble 12 kristne egyptere dømt til livsvarig fengsel, for delaktighet i opptøyer i Abu Qurgas, i Minya, den 19. april Det hadde begynt med en opphetet krangel mellom en kristen og flere muslimer, om plasseringen av en fartsdump. Men det utartet til kraftige masseopptøyer, hvor en mobb satt fyr på mange kristne butikker og hjem. To muslimer og en kristen mistet livet under opptøyene. 12 kristne ble i mai dømt til livsvarig fengsel for ulovlig våpenbesittelse og drap. Åtte muslimer stod også tiltalt, men alle ble frikjent. Flere ytret alvorlig bekymring for at loven var blitt anvendt på en diskriminerende måte. Ettersom dommen ble utstedt av en domstol innenfor den statlige sikkerhetstjenesten, var den eneste appellmuligheten å be det øverste militærrådet om å beordre ny rettssak. I midten av juli tok saken en gledelig vending. Den aktuelle avdelingen i Justisdepartementet nektet å godkjenne dommen. Avdelingen har sendt et notat til president Mohammad Mursi om at dommen er preget av feil og overdrivelser, og at lovens bestemmelser ikke er anvendt korrekt. I notatet oppfordres presidenten til enten å utstede en full benådning, beordre ny rettssak eller simpelthen se bort fra notatet. Tre blasfemisaker I en annen sak soner to kristne lange fengselsstraffer, etter å ha blitt dømt for ha «fornærmet islam og profeten». Dessverre er det ingen positiv utvikling å fortelle om for Makrem Diab eller Gamal Abdou Massoud. Makrem ble dømt til seks års fengsel etter at en kollega påstod at han hadde fornærmet Muhammed, under en opphetet diskusjon med en annen lærer. Og 17 år gamle Gamal ble dømt til tre års fengsel, etter påstander om at krenkende karikaturer av Muhammed dukket opp på Facebook-profilen hans. Både Makrem og Gamal nekter å stå bak slik krenkende atferd. Kilde: Middle East Concern/Stefanusalliansen Musikalske arrangementer: 16.september kl.20 i Hoeggen kirke: Kantors aften Alle kantorene i Strinda prosti deltar. 2. oktober kl 20 i Hoeggen kirke Orgelkonsert ved Ole Karsten Sundlisæter 31.oktober kl.19 i Tempe kirke: Svartehavets Don Cossack-kor. Kveldskonsert. 27.november kl.19 i Tempe kirke: Sangkveld. 9. desember kl 18. Hoeggen kirke, Julekonsert Menighetens kor, Nidarvoll Ungdomskorps m fl. 16.desember i Bratsberg kirke: Adventskonsert (Se annonse i avisen for tidspunkt) 19.desember kl.19. i Leira kapell Adventskonsert Program kommer senere. Følg ellers med på hjemmesiden

10 Mindre religiøs verden Gravmomenter HVERDAGER LØRDAGER TLF FAX BPVESTLIA BUNNPRIS.NO VELKOMMEN TIL BUNNPRIS VESTLIA AS Fossegrenda Åpningstider (08-20) FOR EN HYGGELIG HANDEL Bredesen Flatås Elveseter Begravelsesbyrå Tlf Tempeveien 22 (ICA-bygget) Tlf er Ingen tillegg ved konferanse i hjemmet. Ditt prisgunstige alternativ. Tannleger til Hoeggen kirke U Fellesutgivelse av menighetsndersøkelsen «Global Index bladene for Hoeggen, Tempe og of Religiosity and Atheism» har stilt spørsmål om religiøs tro og Bratsberg. tilhørighet til personer i 57 land. I 2005 svarte 77 prosent at de definerte seg selv som religiøse. I år har prosenten gått ned til 68. Dette Redaktører: Otto Sjelmo og Skule Sørmo viser et fall i andel religiøse siden (layout) Fallet har særlig vært stort i Bidrag til bladet kan gis til bankkonto USA. På sju år har andelen Dette går til å dekke religiøse gått ned 13% fra 73 til 60. kostnadene med utgivelsen. Eventuelt Gana er verdens mest religiøse overskudd fordeles til Hoeggen og land. Der definerer 96 prosent av Tempe menigheter. befolkningen seg som religiøse. I Stoff til bladet mottas på e-post: Sverige er prosenten 29, i Finland Tidsfrister for levering av stoff er opp- er den 53. Norge er ikke nevnt i undersøkelsen. Størst nedgang har gitt på hjemmesiden. Vitenam, der prosenten var 53 i Annonsepris: kr 12 pr spalte-mm og 30 i 2012, en nedgang på 30 prosent. De religiøse autoritetene, om de er kristne, muslimske eller hinduer, får mindre betydning. Folk tenker mer selv. Her i den vestlige verden er det en helt klar tendens til at mange forlater kirkene. De kirkelige medlemstall og oppslutning om de kirkelige ritualene er sterkt dalende, sier Fragell., tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund. En utfordring for Den norske kirke og de kristne miljøene.. Se hjemmesiden for Tempe og Leira Kilde: Vårt land/martin Eikland (http://tempe.kirken.trondheim.no/ ) Dersom du ønsker skyss til gudstjeneste, må du ringe direkte til sjåførene som er satt opp under. For gudstjenester søndag kl. 11: Ring søndag formiddag mellom kl. 9 og 10. Hvis du skal ha skyss bare hjem fra kirka, må du også ringe den oppsatte sjåføren på forhånd. Vi ønsker at alle som trenger skyss, skal benytte seg av dette tilbudet. Ikke vær redd for å ta kontakt med sjåførene. De er innstilte på å hjelpe deg, og vil gjerne ha oppdrag. Om nødvendig, be om å bli kjørt fra døra heime til hovedinngangen i kirka. Opplag: Trykk: Offset-Trykk AS for oppdatert informasjon fra Tempe og Leira. 18 Kirkeskyss 8. juli 22. juli 12. aug 26 aug 9. sept 23. sept 7. okt 21. okt 4. nov 18. nov 2. des 16. des Robert Johnstad Torry Unsgaard Ståle Kråkenes Liv Alfer Ståle Kråkenes Liv Alfer Torry Unsgaard Liv Alfer Robert Johnstad Robert Johnstad Ståle Kråkenes Torry Unsgaard Skule Sørmo 19

11 20 Velkommen til kirken Tempe, Leira og Bratsberg Vingårdssøndag Leira kapell kl.11 Høymesse v/hummelgård s.i treenighetstiden Tempe kirke kl.11 Høymesse v/tennfjord Deltagelse av gateprest Jon Henrik Gulbrandsen. Søndagsskole s.i treenighetstiden Bratsberg kirke kl.11 Konfirmantpresentasjon og konfirmantjubileum v/hummelgård Julie Rokseth deltar med harpespill. Gudstjeneste Før kampen kl i Tempe kirke v/tennfjord Sang av Tore Johansen s.i treenighetstiden Leira kapell kl.11. Familiegudstjeneste v/tennfjord Konfirmantpresentasjon s.i treenighetstiden Tempe kirke kl.11 Familiegudstjeneste v/tennfjord. Høsttakkefest. Tempe Konfirmantpresentasjon s. i treenighetstiden s.i treenighetstiden Gudstjeneste på helse og Bratsberg kirke kl.11 velferdssenter. kl.11 Høsttakkefest. Koret Viva deltar Familiegudstjeneste Høymesse v/prost Samset v/hummelgård Døde Utdeling Min kirkebok til Domssøndag 4-åringene Leira kapell kl.11 Klara Grøtan kirke kl.18 Høymesse v/tennfjord Ole Audun Askim Kveldsmesse v/hummelgård Alf Kojedal s.i advent Wilhelmina Josephina Werkhoven s.i treenighetstiden Bratsberg kirke kl.11 Mette Sagen Leira kapell kl.11. v/tennfjord Kåre Smistad Knut Kolberg Høymesse v/hummelgård Lysmesse med deltagelse av Jan Egil Thanem Brit Rønnng Omvisning i Servicebygget for konf Leira kirkegård etter Tempe kirke kl.18 gudstjenesten. Lysmesse med deltagelse av Døpte konfirmanter s. i treenighetstiden Tempe kirke kl.11 Familiegudstjeneste v/tennfjord Utdeling av Min kirkebok til 4-åringene Bots- og bededag Tempe kirke kl.11 v/gudmestad Høymesse med skriftemål 4.11 Allehelgensdag Bratsberg kirke kl.11 v/hummelgård Ranheim mannskor. Leira kapell kl.17 v/hummelgård. Merk tiden! s i treenighetstiden Tempe kirke kl.11. Høymesse v/tennfjord Menighetsmøte etter gudstjenesten ang ny gudstjenesteordning s.i advent Tempe kirke kl.11 Høymesse v/hummelgård s. i advent Ingen gudstjeneste. Se Hoeggen s. i advent Tempe helse og velferdsenter kl.17 Sangstund og andakt v/tennfjord Døpte Ane Strand Niklas Georg Dahl Sverre Waaler Holen Markus Jakobsen Oda Sandvik Ulriksborg Lukas Christopher Klein Filip Liberg Selma Gjetøy Sletvold Mari Attramadal Einbu Emilie Longva Hansbakk Tirill Ling Xu Bernhard Haugen Winter Bratsberg Sofie Hallaren Edvin Kleiven Tilde Bjørnvik Loe Lea Mathisen Lisa Aune Ingrid Elisabeth Hansen Fossum Linnea Michelle Johnsen Emma Michelle Johnsen Kevin Wanvik Liam Aleksander Dragsten Wik Anna Strand Orheim Mathea Dahlhaug-Teigen Hanne Røvik Sander Aufles-Dyrhaug Olav Aamodt Hansen Ruth Elise Esteban Austvik Elias Pedersen Elvan Gabriel Eriksen Malin Hovde Kristine Gåseidnes Nielsen Borgny Margrethe Olsen Einar Ole Bye Ingvald Rosmo Annie Grande Kari Margrete Thronæs Bratsberg menighet Døde Mikal Andreas Ydse Arvid Dragsten John Kolbjørn Hallan Tempe og Leira menighet Adr.: Holtermannsvn 30, 7031 Trondheim Tlf. ma-fred : Bankgironr.: E-post: Web.adresser: Kontortid: Telefontid: Mandag -fredag Kontoret er åpent mandag- tirsdag og annenhver onsdag Menighetssekretær: Anne Marit Bjørklid tlf.: Leira kapell og Bratsberg kirke: Se tlf Tempe kirke Sokneprester: Esbjørn Hummelgård, tlf.: Sveinung Tennfjord tlf.: Diakon i Tempe og Leira Ingrid Sandstad tlf.: Kirketjener Tempe og Leira: Vitali Linevski (tirsdag og torsdag) tlf.: Kantor Tempe og Leira: Øystein Løvli tlf: Kantor Bratsberg Torkil Skille (Vikar) Enhetsleder: Jarle Jacobsen Adm.konsulent: Tone Varang Menighetsrådets leder: Stein Bratseth. 21

12 Dette skjer i Hoeggen menighet (med forbehold om forandringer): September 02. Høymesse Dåp. Søndagsskole 09. Høymesse kl. 11. Diakoniens søndag. Søndagsskole. Betel Brass medvirker. 16. Familiegudstjeneste kl. 11. Utdeling av Min kirkebok til 4-åringer. Se egen omtale. Mini - og barnegospel deltar. Kl. 20. Kantors aften Konsert med kantorene i Strinda prosti Se egen omtale. 23. Høymesse kl. 11 Dåp. Søndagsskole Fosenlaget sangkor medvirker. 25. Formiddagstreff kl Ung messe kl.11. Presentasjon av konfirmantene. Lightning TenSing medvirker. Søndagsskole. Oktober 02. Tirsdag: kl. 20.Orgelkonsert Ole Karsten Sundlisæter 07. Høymesse kl. 11 Gudstjeneste med nattverd kl på Nidarvoll Helsehus 14. Høymesse kl. 11. Dåp. 21. Familiemesse og høsttakkefest. Dåp. Mini og barnegospel medvirker. Vi markerer at kirka vår er 15 år. 26. Fredag: Menighetens basar kl. 18. Se egen omtale. 28. Bots og bededagsgudstjeneste kl. 11. Søndagsskole 30. Formiddagstreff kl November 04. Allehelgensdag. Pilgrimsmesse kl. 11. Liturgisk kor medvirker. Søndagsskole. Kveldsgudstjeneste kl. 18. Etterlatte siste år spesielt invitert 11. Familiegudstjeneste. Dåp. LysVåken og Mini og barnegospel deltar. Se egen omtale 18. Høymesse kl. 11. Dåp. Søndagsskole 25. Siste søndag i kirkeåret. Høymesse kl. 11. Søndagsskole 27. Formiddagstreff kl Desember søndag i advent. Familiemesse kl. 11. Dåp. Speidere og Mini - og barnegospel medvirker. Kl. 18. Lysmesse med konfirmantene søndag i advent. Høymesse kl. 11. Dåp. Søndagsskole Adventsgudstjeneste Nidarvoll Helsehus kl Julekonsert kl. 18. Menighetens kor med flere medvirker søndag i advent. Høymesse kl. 11. Søndagsskole Søndag i advent. Ingen gudstjeneste i Hoeggen Se side 19 om tilbud om kirkeskyss. Se hjemmesiden for Hoeggen (http://hoeggen.kirken.trondheim. no/ ) for oppdatert informasjon Døpte Nils Søberg Fenstad Hermine Helsø Emrik Larsen Storli Anna Vestues Iver Fiane-Mo Kristoffer Rokne Hammervold William Solem Syver Anderssønn Tuva Markus Venås Linus Ingemand Arvola Mortensen Sofia Bjerkvik Vik Mie Pedersen Kanstad Ella Pedersen Kanstad Emma Marie Selvik Davidsen Selma Holten Kasper Husan Iril Olden Mikkel Rekstad- Johnsen Vetle Hennum Aunøien Albert Walstad Auth Thomas Eide Emilie Longva Hansbakk Michael Haugan Miriam Charlotte Karlsvik Edin Kristian Saksen-Sydow Døde Harald Dybdalsbakk Herman Andreas Brehme Gjertrud Jakobsen Einar Adolf Matson Magnar Isak Maurseth Aase Pøsinger Emma Nikoline Haugen Falch Bernhard Haugen Emil Alexander Dahl Hegvold Olav Skjesol Ness Lisa Aune Ola Vikan Tale Falle-Hardy Hanne Røvik Nicholas Løvseth Bäte Benedicte Sulesund Vedø Gabriel Eriksen Amalie Hovlid Hole Malin Hovd Kristine Gåseidnes Nielsen Hanne- Kristin Hepsø Askim Adrian Noor Bruneel Kasper Buarø Silja Furu Emil Strandhaug Hafeld Emilie Aune Harøy Julian Jonassen Holmen Noah Moen Levang Mathea Lindkvist - Nørstrud Kristina Isabel Vikene Trædal Ole Venås Karin Sandnes Birgit Anita Krogh-Moe Aksel Kristian Berg HOEGGEN MENIGHET Menighetskontorer: Nordre Risvolltun 2, 7036 Trondheim Tel.: Internettadr.: Bankkonto: Telefontid: Mandag - fredag Besøkstid: Annenhver onsdag,og hver torsdag og fredag. kl HOEGGEN ÅPEN BARNEHAGE Mandager og torsdager fra Ingrid Baksaas Nordli Se også: Sokneprest: Merete Sand tlf.: Privat tlf.: Kapellan: Andreas Hilmo Grandy-Teig tlf : Kantor: Oddrun Bølset tlf: Kirketjener: (ubesatt) Diakon: Heide Thorsen tlf.: Kateket: Åse Kristine Norlund tlf : Menighetssekretær: Anne Marit Bjørklid tlf.: Besøkstid: Torsdag, fredag og annenhver onsdag kl Enhetsleder: Jarle Jacobsen Adm.konsulent: Tone Varang Menighetsrådets leder: Møyfrid Brenne Fehn 22 23

13 Korkantoren O ddrun Elisabeth Bølset, nettopp fylt 50, har nå i nesten 15 år hatt kontrollen over orgelbenken i Hoeggen kirke. Oddrun vokste opp på Tingvoll. Der oppdaget Tor Strand hennes musikkevner og anbefalte henne å ta orgelutdanning. Det førte henne til Trondheim der hun tok 4-årig kantorutdanning. I tillegg har hun et år utdanning i pedagogikk. Senere ble det et kort opphold i Charlottenlund kirke i 40% stilling før hun dro til Hammerfest. Der hadde hun full stilling i en periode på 9 år. I Hammerfest, hvor det var et rikt musikkliv, ble hun dratt inn i mange korprosjekter. Avskjedskonserten inneholdt blant annet Bachs Passacaglia og fuge i c-moll. Mye oppmerksomhet ble henne til del da hun dro fra byen med kurs for Hoeggen menighet. Det har vært en kamp for å få full stilling som kantor for Oddrun. Det er tilfellet for mange organister i Den norske kirke. Hun fikk 70% prosent stilling i Hoeggen i starten. Det er ikke før nå nylig at hun kunne få 100 % stilling knyttet til trosopplæring. I Hoeggen fikk Oddrun fort en sentral stilling i kraft av sine ferdigheter og bakgrunn som musiker. Hun ble tidlig dratt inn i barnegospelarbeidet sammen med Dagfrid Almklov. Senere tok hun over dirigentjobben for Cresendo som hun hadde i 6 år. Liturgisk kor har hun selv etablert. I starten var det 8 med, nå er tallet blitt 19, mange er godt korkyndige. Oddrun berømmer den store frivillige innsatsen til mange i Hoeggen. Oddrun har et bevisst forhold til gudstjenestelivet med sin musikkvirksomhet. Hun har vokst opp med musikklag på bedehuset og ungdomskor i indremisjonsregi, og hun har et bevisst verdisyn for musikkvirksomheten i Hoeggen. Gud til ære, menigheten til gavn kunne gjerne vært hennes motto. Skule Sørmo Det er mange noter å holde orden på for en kirkemusiker

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Velkommen til tredje trinn på Årvoll Aktivitetsskole! Ett stort Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SEPTEMBER 2014 Hei alle sammen Vi er nå kommet til oktober måned og i september har vi brukt mye tid på å bli kjent med hverandre og rutinene på avdelingen. Vi ser nå at barna begynner

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015 Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015 «Høsten den kommer, bladene faller ned, fuglene flyver, de drar så langt av sted. Vi må ta votter på, regnet faller

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2016-2017 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2017: Søndag 7. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 14. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2014. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Tilvenningen er gått i gang og vi ser allerede nå at det kommer til å bli et godt år med fokus

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Fagplan RLE i 3. trinn

Fagplan RLE i 3. trinn FILOSOFI OG ETIKK Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og bruk av internett Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2015-2016 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2016: Søndag 8. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 15. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Månedsbrev september 2015

Månedsbrev september 2015 Månedsbrev september 2015 Bikuben Hva har vi gjort i august? Velkommen til nytt barnehageår i Arnatveit barnehage! Nå gleder vi oss til å være masse sammen med barna deres igjen. Til dere foreldre og barn

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST Vi ønsker alle nye og gamle foreldre velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle gleder seg til å treffe igjen gamle venner og knytte nye vennskap. BLI KJENT OPPLEGGET

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger.

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. ÅS KOMMUNE INNLEDNING Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. Personalgruppen består av: 1. Hilde J. Khayre (teamleder

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 3.-7 Oktober 41 10.-14 Oktober JUBILEUMSUKA Offisiell åpning av nye Granåsen barnehage av Ordføreren kl 13 Skifer friluftsuke

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2015. Hei alle sammen og VELKOMMEN til et nytt barnehage år! Vi har sakte men sikkert startet tilvenningen for nye barn inne på Sølje. Det er hele 8 nye barn som

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer