Menighetsbladet. Nr 5 / 2012 Ringebu prestegjeld 68. årgang. Ringebu. Fåvang. Venabygd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsbladet. Nr 5 / 2012 Ringebu prestegjeld 68. årgang. Ringebu. Fåvang. Venabygd"

Transkript

1 Menighetsbladet Nr 5 / 2012 Ringebu prestegjeld 68. årgang Ringebu Fåvang Venabygd

2 2 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D Ja, de penga... Tekst: Magne Mjærum Vi har behov for flere penger for å komme videre i arbeidet i Det Norske Misjonsselskap. Jeg er overbevist om at hvis dette skal skje må vi forkynne misjonsoppdraget og gi god informasjon om det spennende arbeidet vi står i. Dessuten må vi ha enkle og gode arbeidsredskap for å knytte til oss nye givere. Givergleden må komme innenfra Jeg har ofte blitt inspirert i møte med den gleden mange gir uttrykk for når de har mulighet til å gi til misjonen. Drivkraften i givertjenesten er ønske om å gi videre den nåde og kjærlighet vi selv har blitt møtt med av Gud. Den gleden og velsignelsen det skaper i våre hjerter når vi ser at menneskeliv blir endret til det bedre ved våre bidrag er også en god ting. Det er ikke det en eier som gir livet Denne setningen står i fortellingen om den rike bonden. Det er vel verdt å «tygge» på dette bibelsitatet for oss som lever i en markedsstyrt kultur der lykke ofte forbindes med å ha mye jordisk gods. Ikke galt å eie Det er ikke noe galt i å eie, heller ikke å eie mye. Vi skal forvalte godt og både penger og eiendom kan brukes på en god måte. Det må bare ikke bli sånn at målet er å samle mest mulig for vår egen del. Det er kjempefint å se at noen av de som har «penger på bok» også gir gode summer til misjonsarbeidet. Grådighetsproblematikk Kanskje bør vi slutte å snakke så mye om fattigdom og heller snu lyskasteren på oss selv og snakke om grådighet. Dessuten har vi så utrolig mange flotte eksempler fra våre samarbeidskirker om livskvalitet, glede, fellesskap og gjestfrihet som forteller at levestandarden og det gode liv ikke alltid er knyttet til materiell velstand. Se, hva Gud gjør Se hva Gud gjør for deg. Les Misjonstidene og se hva Gud gjør. Les på NMS sin hjemmeside og se hva Gud gjør. Dette skal du få være en del av. Jeg utfordrer deg Jeg utfordrer deg til å bli medlem i NMS også du som er i forening. Det koster ikke så mye. Ta kontakt med regionskontoret eller NMS hovedkontor på tlf så hjelper de deg å ordne dette. Det betyr mye for NMS å ha en stor medlemsmasse. Jeg utfordrer deg til å bli fast giver (mange av dere er det allerede) kr. eller mer pr.mnd. betyr mye. Ikke alle foreninger har like ofte møter som før. Da er dette også en god ordning for foreningsmedlemmer. Dere i forening kan også godskrive gavene til din forening. Slik fast givertjeneste gir også skattefradrag. Du kan gå inn på NMS sin hjemmeside og få mer informasjon. Du kan få hjelp på NMS sitt regionskontor eller på Hovedkontoret til å få ordnet dette. Jeg utfordrer deg til å gjøre en forskjell for andre ved å gi til Det Norske Misjonsselskap. Jeg vet at mange av dere som leser dette er av våre mest trofaste givere. TAKK. Bli med på å utfordre nye. Magne Mjærum Regionsleder NMS Min salme Kjærlighet er lysets kilde, NoS 223 T: N. F. S. Grundtvig 1853 M: Ludvig M. Lindeman Kjærlighet er lysets kilde, kjærlighet er livets rot. Derfor er Guds råd så milde, derfor er Guds Ånd så god. Jesus har den selv forklaret, Ånden har den åpenbaret, den kan kjennes i Guds fred og det håp vi trøstes ved. Forsidefoto: Fride Gunn Rudi. 2 Kjærlighet er livets krone, kjærlighet er lysets glans. Derfor sitter på Guds trone Jesus nå med strålekrans, han som lyset er og livet, har for oss seg selv hengivet, han forblir og lever ved Guds, sin Faders kjærlighet. 3 Kjærlighet er lovens fylde og fullkommenhetens bånd, den er hva vår Gud vi skylder, den er frukten av hans Ånd. Derfor med Guds-kjærligheten vokser opp om kapp Guds-freden. Vi skal også bli ved den ett med sjelens beste venn.

3 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D 3 Hvem var egentlig Lindeman? Kirken feirer en pioner i år, da salmekomponisten over alle Ludvig Mathias Lindeman ble født for 200 år siden. Ingen komponist har stått bak flere salmer i dagens Norsk salmebok. Vi tenker sjelden over hvem som har komponert melodiene til de salmene vi synger i kirken, men bak i salmeboken finnes en oversikt over komponister. Blar vi oss frem til Ludvig Mathias Lindeman, ser vi at han har komponert melodiene til flere salmer enn noen annen komponist. Og slår vi opp på de salmene som er listet opp under Lindemans navn, vil vi finne salmer som står helt sentralt i vår tradisjon, for eksempel No livnar det i lundar, Kirken den er et gammelt hus, Et barn er født i Betlehem, Påskemorgen slukker sorgen og Apostlene satt i Jerusalem. Mye mer enn komponist I år er det 200 år siden L.M. Lindeman ble født. Hans produksjon av uttrykkssterke, livskraftige salmemelodier er grunn nok i seg selv for kirken til å feire. Men Lindemans livsgjerning omfatter så mye mer. I sin samtid var han den ubestridte ener som kirkemusiker. Han skulle egentlig bli prest, men kom knapt i gang med teologistudiet før han fikk stillingen som organist i Vor Frelsers kirke i Kristiania, nå Domkirken i Oslo, en stilling han hadde i nesten 50 år. Han var en fremragende orgelspiller, ikke minst som improvisator. Men kanskje viktigere enn både orgelspillet og de orgelkomposisjonene han skrev, ble hans arbeid for kirkesangen, ikke bare i egen kirke, men i hele Den norske kirke. Et nødvendig løft for salmesangen Etter løsrivelsen fra Danmark fikk Magnus Bostrup Landstad i oppdrag å lage en norsk salmebok. Lindeman fikk oppdraget med å lage koralbok. Allerede var kirkesangen i landet blitt Lindemans store livsprosjekt. På midten av 1800-tallet sto det svært dårlig til med den. Mange steder hadde den forstummet helt. Andre steder ble det nok sunget på et vis, men hver sang i sitt tempo og med forskjellige melodivarianter. Bare noen kirker hadde orgler, og nivået blant organister og kirkesangere var høyst varierende. De melodi- og koralbøker som fantes, bidro i liten grad til å skape en levende menighetssang. Lindeman erfarte at hans egne melodier, med mer variert rytme enn det tidligere koralbøker bød på, og sunget i et vesentlig raskere tempo enn det som var vanlig, fungerte godt. Han skrev derfor nye melodier til mange av salmene i Landstads salmebok, og han tilrettela gamle melodier, Ludvik Mathias Lindeman, litografi etter et fotografi fra ca (Alfred Fosterud lith. Nasjonalbiblioteket, Billedsamlingen) blant annet melodier fra reformasjonstiden, på samme måte. Verdien av folketoner Lindeman tenkte også å benytte melodier som levde i muntlige tradisjoner rundt om i landet, det vi i dag kaller religiøse folketoner, og han brukte en stor del av sitt liv til å samle melodistoff. Til syvende og sist tok han ikke inn noen folketoner i koralboken. Hvorfor? Det er et spørsmål forskerne fortsatt lurer på. Det som er sikkert, er at de rundt 3000 folketonene han noterte ned, har vært en uvurderlig kilde i all ettertid, også for dem som har hatt ansvar for senere koralbøker. Grunnleggende arbeid for dagens kirkesang Rundt koralbokarbeidet, som pågikk fra 1870 til 1877, var det mye diskusjon, ja strid om utvalget av melodier og valg av melodiformer, tempo og rytme. Sett med dagens øyne kan noen av Lindemans valg være vanskelig å forstå. Jeg tror Lindeman var overbevist om at han tjente menighetssangen i landet best gjennom de valgene han tok. Det er da heller ingen tvil om at han la et grunnlag for menighetssang som vi fortsatt bygger på i Den norske kirke. La grunnlaget for Norges musikkhøgskole Lindeman arbeidet med sitt store prosjekt fra flere kanter. For å oppdra de unge til å synge, utgav han en rekke sangsamlinger til bruk i skole og hjem, og for å bedre organistsituasjonen i landet, opprettet han på slutten av sitt liv Organistskolen som gjennom årene utviklet seg og ble grunnlaget for Norges musikkhøgskole tallets norske kirkemusikkpionér døde i 1887, 75 år gammel. Den som vil vite mer om L.M. Lindemans liv og livsgjerning, anbefales å besøke Tekst: Tekst: Einar Solbu, eskulturdialog.com "I år er det 200 år siden L.M. Lindeman ble født". "Lindeman fikk oppdraget med å lage koralbok".

4 4 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D Eldrefest 7. oktober kl Av: Grete Fristad Brendhagen Den store salen var full av blide mennensker". Eldrefesten i år var lagt til Ringebu Ungdomsskole, og det var Eldresenterets aktivitetslag som var ansvarlig for festen. 180 var til stede så den store salen var full av blide og forventningsfulle mennesker. Inger Eik Myhr haugen innledet kvelden og ønsket gjestene velkommen. Det var meningen at Kirsti Sparboe skulle stå for underholdningen, men hun ble dessverre forhindret, så de som kom var Anne Lande og Per Husby. Anne synger fine norske sanger, noen tekster lager hun selv og andre oversetter hun til norsk. Hun reiser på turneer rundt om i landet sammen med Per Husby som er med på piano. 4 ganger har Anne fått tekstforfatterstipend pga den fine jobben hun gjør med å skrive og oversette tekster. Hans Søreng ønsket velkommen og leste et dikt, og overlot så piano og scene til de to. Av det de fremførte kan nevnes : "Trassvisa hennes Tora". Teksten her er det Alf Prøysen som står for og Egil Monn Iversen har skrevet melodien. Per Husby er en mester på piano og han liker godt å spille jazz så neste sang - også av Prøysen, var "Vise for gærne jinter". Vi var med og sang, og melodien var litt oppjazzet. Fint var det. Anne leste også et dikt av Hans Børli som het "Minner". Per er som Anne sa, over gjennomsnittet interessert i tog, så når de er på turne tar de tog, så sant det er mulig. Da sitter Per og regner ut når toget kommer til stasjoner hvor det ikke stanser, og studerer togtabeller og diverse andre viktige "dokumenter". I en slik situasjon er han ikke lett å få kontakt med, så engang de reiste gjennom Gudbrandsdalen satt Anne og gjorde notater om hva hun så. Dette ble etter hvert en sang som selvfølgelig Per satte melodi til. Vi fikk også høre en "hyllest til de gode hjelperne i samfunnet", før vi hørte et dikt av Hans Børli som het "Fineste kvalitet". De framførte også en sang av Vidar Sandbeck som heter "Blådansen vår". Per fortalte noen selvopplevde artige historier og mimret litt om Chat Noir. På Chat Noir er det sunget mange sanger og han spilte et potpouri av gamle melodier. Vi satt og gynget til takten og nynnet med til visene. Tydelig at dette var populært. Per kom med et hjertesukk, nemlig vår avhengighet av mobiltelefoner som kan brukes til alt og nærmest fungerer som et leksikon. Han snakket om den "nye visebølgen", og mente at det var bilder som "vises" fram på mobilen. Så fikk vi høre "Den første gong jag såg deg". På slike fester går det en god del tid til kaffe, mat og prat. Vi fikk servert mat og kaffe ved bordet, og Per Husby og Anne Lande. skravla gikk livlig. I kaffepausen ble det også solgt lodd, for det hører også med. Så skulle vi få en avdeling til med Anne og Per, etter at vi hadde sunget " Et bedre liv". Per satte seg ved pianoet og spilte først et rolig nydelig stykke, og gikk så over til Swingjazz. Publikum svingte med!! Anne serverte tre dikt: "Gleda" av Ove Røsbak, et dikt av Inger Hagerup og "Perspektiv" av Hans Børli. Så sang hun en sang som het "Kyss meg masse" og som i sin tid var betraktet som "på grensen". Så fikk vi høre den fine sangen av Alf Prøysen som heter "Så underlig som væla kan snu og få det tel". Vi nikket gjenkjennende til dette. For mange år siden skulle det, på et teater i Oslo framføres "Over the rainbow ". Dette skulle gjøres på norsk, og Alf Prøysen fikk i oppdrag å lage om denne sangen til bokmål. Det gjorde han. Etter mange år ville Anne at denne sangen skulle lages på Ringsakerdialekt, og fikk tillatelse til det. Det kan vel sies at hun er den eneste som har oversatt Prøysen til Ringsakerdialekt. Vi avsluttet med "Vi har en tulle med øyne blå", før salen forlangte et ekstranummer. Det var den vakre sangen "Mitt hjerte er ditt", som er oversatt av Prøysen fra svensk. Så måtte underholderne dra fordi de skulle rekke et tog, men fikk en varm takk fra Hans Søreng, før det var trekning av mange fine gevinster. En takk til arrangørene for en flott kveld, og takk til Anne og Per som underholdt for oss med nydelig sang, musikk, historier og dikt.

5 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D 5 Søndagsskolen Søndagsskolen lever i beste velgående rundt omkring i landet Søndagsskole er ikke bare søndag formiddag. Noen har valgt en annen ukedag, som synes å passe bedre. Søndagsskole kan også være utesøndagsskole, sangsøndagsskole eller familiesøndagsskole. Noen kaller det klubb eller rett og slett hverdagsskole. Sprell Levende er søndagsskolens unike verktøy med tanke på å gi Jesus til barna gjennom bibelfortellinger, sanger, animasjonsfilmer, dokkespill, hørespill m.m. Spell Levende var nytt i 2006, men kom i fornyet utgave denne høsten. Her er opplegg for alle sanser. BARNAS søndagsblad kommer med 14 nummer i året pluss en CD og en bok eller DVD. Bladet er en del av opplegget. Her er ideer og aktiviteter til samlingen. Dette gjør det lettere å være leder. Trosopplæring i menigheten henger sammen med trosopplæring i hjemmet. Da er bladet et unikt redskap. Bladet kan bestilles uavhengig om det er en søndagsskolegruppe på stedet. Kanskje til menighetens 6 åringer eller 8 åringer? Les mer om søndagsskolen på Av Randi Korsveien, søndagsskolekonsulent Vest-Oppland og Gudbrandsdal. Ellen Bergli, et liv med brodering og montering Ellen Bergli har sørget for at det er mange som har en vakker bunad å gå i 17. mai. Dette er verdt å skrive om i Menighetsbladet tenker jeg og tar meg en formiddagstur til henne. Jeg lurer på om hun har tall på hvor mange bunader hun har brodert og montert, men det vet hun ikke. Hun vet det er mange. Jeg skjønner at dette er en dame som er glad i faget, og spør når hun begynte med dette. Hun forteller at hun begynte å sy straks etter at hun ble konfirmert, og hun kunne takke faren for akkurat det. Faren syntes hun skulle gjøre noe annet enn å drive i fjøset, og da slo hun seg sammen med Thea Midtskog og drev med «vanlig» søm. Hun jobbet også sammen med Ruth Døsrønningen. Så begynte hun å brodere bunader. Hun leverte broderte bunader til Husfliden og så ble hun spurt om hun kunne tenke seg å montere. Hun ville gjerne prøve, og fikk med seg en barnebunad i str. 8 år. Tok den med seg hjem, og monterte. Sønnen Finn tok med seg bunaden til Husfliden da den var ferdig, og da fikk han med seg 6 bunader tilbake, og et løfte om at hun kunne montere så mye hun ville. Husfliden var tydeligvis fornøyd, for hun fikk både et broderingskurs og et monteringskurs. Hun har for det meste drevet med montering av bunader, men til seg selv og sine nærmeste har hun både brodert og montert. Ellers har hun jobbet både på Bjørge hotell, på Venastul og på Kløverhagen. Hun monterte bunader ved siden av jobben. Jeg kan tenke meg at det var spesielle tider på året hvor det var spesielt mye å gjøre og det bekrefter hun. Det var ikke alltid hun fikk så lang tid på jobben. Det kunne bli travelt når damene oppdaget at bunaden hadde krympet i skapet og de måtte ha den til 17. mai. Det er mye arbeid å sy om bunader så det hendte at det ble endel nattjobbing for å få det til. Men hun likte det hun holdt på med, og det var en stor glede å se at bunaden passet, og at de som eide bunaden var fornøyd. Hun forteller at det tar i underkant av 14 dager å montere en bunad, det blir jo endel prøving for å få det til å passe. Jeg lurer på om hun monterer herre og barnebunader også, og ja da, det gjør hun. Men hva med bunadskjorter da? Ja, det også! Når hun har holdt på med montering i så mange år har hun opplevd å montere til flere generasjoner, både mor, datter og barnebarn. Det må være moro å se bunadskledde damer, herrer og barn i 17. mai-toget og vite at hun har montert mange av disse. Hun har gjennom tiden fått mange takkekort med bilder, og disse har hun satt i album. Dette er moro å sitte og bla i. Jeg lurer selvfølgelig på om det er andre typer håndarbeid hun er flink til og hun forteller at hun både har strikket og heklet. Ja hun har til og med sydd brudekjoler. Og så har hun bakt mye flatbrød og lefse. Allsidig dame altså. Til slutt lurer jeg på hvor hun er oppvokst, og hun forteller at hun kommer fra Stubrud i Sør- Fåvang. Hun fant seg en mann som het Fritjof Bergli, og som kom fra Vekkom. Han var snekker og bygde Bergli snekkerverksted i Ringebu. Dette verkstedet driver sønnen Finn nå. Hun ble alene i 1969, og da var det godt å ha et arbeid Ellen er født i 1919 og er yngst av 11. Nå er hun alene igjen, bare et søskenbarn lever. Jeg takker for koselig prat og vinker farvel til en blid og smilende Ellen Bergli. Av: Grete Fristad Brendhagen "Hun har gjennom tiden fått mange takkekort og bilder".

6 6 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D Intervju med Rolf Joar Stokke Tekst og foto: Anny L. Wålen. Ringebu folkehøgskule fikk ny rektor 1. august. Han er en trivelig trønder som vil sende en hilsen til alle Ringebus innbyggere med et smil og kanskje et glimt i øyet. For troen på at dette kan bli en bra jobb det har han virkelig. - Ja, hvem er du? Jeg heter Rolf Joar Stokke og er 42 år. Jeg vokste opp i Stjørdal med en mor som er kunstner og en far som er kjøkkensjef. Som ungdom likte jeg masse aktiviteter og trente dagen lang hele uka, med volleyball, fotball og friidrett. Så ble det mer friluftsliv, jakt og fiske, der det ikke bestandig var like viktig å få fisk, men heller få noen gode bilder med kameraet. Nå er jeg trebarnsfar med husmannsplass i Næroset i Ringsaker. - Javel, hvorfor valgte du jobben som rektor? Det var sikkert av mange grunner, den beste er vel at skolen har 4 linjer som jeg brenner spesielt for. - Hva slags bakgrunn har du? Hovedsakelig har jeg jobbet mest i media, men da meget allsidig innen faget. Jeg har både jobbet og studert samtidig mye av tiden. Jeg tok først befalsskole, privatskole som journalist, før jeg tok fagbrevet som grafisk designer. Lærerutdanning ved høgskolen i Elverum tok jeg først senere. "Nå er jeg trebarnsfar med husmannsplass i Næroset i Ringsaker" - Hva gjorde du før du kom hit da? Nå kom jeg fra en jobb som produksjonsleder i Hamar Media AS, hvor jeg hadde produksjonsansvaret for de avisene Hamar Media har, også eksterne, men mest av alt handlet det om produksjonen av Hamar Arbeiderblad.

7 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D 7 - Hva var det som gjorde at du ville bli rektor her i Ringebu? Jeg liker utfordringer og ønsket meg virkelig noe annet. Samt at jeg har jobbet innen skolefaget før så jeg visste omtrent hva jeg gikk til. Jeg mener folkehøgskulene har en rolle i samfunnet som jeg ønsker å ivareta, men også være med på å utvikle. - Hvordan trives du så langt her i Ringebu? Godt! Jeg trives med stedet, utsikten og ikke minst skolen. Skolen har fantastiske bygninger som er inspirerende nok å jobbe i. Jeg forstår at her blir man fort gjenkjent, jeg har faktisk allerede blitt spurt på gata «nede i brua» som de lokale kaller det «om jeg er den nye rektoren». Omgivelsene her syns jeg er fantastisk fine, bygningsmassen er godt vedlikeholdt og pen, så her er det mest det faglige innholdet jeg vil videreutvikle så skolen kan møte den tøffe konkurransen i årene framover. Mitt ønske blir nå først og fremst å få til en god markedsføring for denne folkehøgskulen, spesielt ute, for å få tilreisende til å komme hit til Ringebu for å dele opplevelser, lære å utvikle seg som mennesker osv. - Hva slags linjer er det folkehøgskulen har? Vi har 4 linjer: Reiseliv, kunstfag og to idrettslinjer. Til Reiselivslinja kommer mange for å oppleve store deler av Norge men også få en portal ut i Europa. Kunstfag. Alternativ kunst er et stort satsningsområde jeg brenner for og vil at vi skal jobbe bevisst med å ivareta. Jeg ønsker at elevene skal oppleve dette som et sted for utvikling av de kreative iboende evner, og tenker da på viktigheten av å lære seg å trene på å se og utvikle sine skapende muligheter. Her ønsker jeg det skal være et sted for å få inspirasjon, støtte og guts til å jobbe videre med sine interesser. Og så har vi 2 idrettslinjer. Den ene er spesielt rettet mot frikjøring på sykkel og ski, den andre er en sport- og villmarkslinje. Her benytter vi bygdas og Gudbrandsdalens fantastiske natur både sommer og vinter, i tillegg har vi utenlandsturer. I år skal idrettslinjen til de franske alper for å stå på ski. - Tidligere hadde denne skolen en fantastisk «helse- og sosialfag-linje» som mange av oss stortrivdes på og som var et godt utgangspunkt for videre helsefagsatsing. Tror du at vi kan få tilbake denne? Nei, det er det ingen planer om idag. - Og vi som er en landbruksbygd, har vi mulighet for å få landbruksfag inn her? Nei, foreløpig er det ingen planer om det heller. Dessverre for ungdommene og bygda, da dette er viktige satsningsområder her. Andre folkehøyskoler har disse linjene, vi vil videreutvikle de linjere vi har nå i første omgang. - Hvor mange ansatte er det her på skolen? I dag er det 13 ansatte totalt. - Hvor mange elever? 41 fordelt på 4 linjer. Seks på «Kunst», sju på «Villmark» og åtte på «Frikjøring». Det vil si at den desidert største klassen på denne skolen er reiseliv. - Hvor mange er det ønskelig at det skal være her? Helt klart flere, men vi har en flott og liten skole vi er stolte av. - Hvordan ønsker du at skolen skal bli om ett år? - Om fem år? Om fem år vil jeg at denne skolen skal være meget synlig i folkehøgskole-landskapet og være en skole som stikker fram nesa. Vi skal synes, høres og ikke minst oppleves av mange elever og andre. Jeg har planer om hvordan vi kan bli enda bedre. At vi markedsfører oss godt utenfor Opplands grenser. Det er ikke primært fra Oppland vi trekker elever men fra nabofylkene. - Er det noe du vil at bygda skal benytte skolen og studentene her til? Ja, til alt som er positivt. Inviter oss gjerne til aktiviteter både offentlig og privat. Her er det bare å ta kontakt for vi ønsker et godt samarbeid og en vinn vinn situasjon for alle parter. Supert, da håper vi på det og sender oppfordringen videre!! Er det noe du savner her i bygda? Etter kun noen uker her kan jeg ikke se at Ringebu mangler noe som helst. - Er det noe du ellers spesielt vil bli spurt om? Husk jeg liker ikke å bli spurt, men å være den som spør eller står bak kameraet selv. Hjertelig mange takk for ditt bidrag og praten Rolf Joar! "Omgivelsene her er fantastiske". "Her ønsker jeg det skal være et sted for å få inspirasjon, støtte og guts til å jobbe videre med sine interesser".

8 8 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D Har du hørt om Håndverksbua? Tekst: Grete Fristad Brendhagen. Foto: Paul Jonny Olstad Av: Grete Fristad Brendhagen Foto: Randi Brandstadmoen. Håndverksbua finner du i Vålebruvegen i Ringebu. Samme inngang som til Solstudio. Her er det masse håndverk, både strikking, hekling, maling på glass, maling på porselen, neverarbeid, skinnarbeid, dreide treboller og vevde løpere og veggtepper. Masse søte strikkede barneklær, fra 0 år og oppover. Forretningen har holdt åpen i drøyt 1 1/2 år og det hele startet med at noen håndarbeidsglade damer satt og snakket om at det kunne være moro å stille ut og kanskje selge sitt håndverk i stedet for at det skulle gjemmes bort i skuffer og skap. Flere ble interessert, og pr. idag er det utenom de to damene som står for driften av forretningen, hele 22 leverandører av forskjellig håndverk. Leverandørene kommer fra Tretten i sør til Kvam i nord. Butikken drives på hobbybasis, så fortjenesten er gleden ved å komme ut, og å vise fram og selge fint håndverk, til glede for de som kommer innom. Har du ikke vært der må du virkelig ta deg en tur. Om du vil handle noe til deg selv, eller om du f.eks skal ha en gave. Her er noe for enhver smak, og som naturlig er, håndverk i forskjellige prisklasser. Har du noe du vil ha reparert gjør de det også, og skal du eller noen du kjenner ha barnedåp så stikk innom Håndverksbua, de har dåpskjole til utlån. Hvis det er noe spesielt du ønsker, bestiller de det til deg. Damene som driver forretningen har som motto: Håndarbeid er rekreasjon. Driver du med håndverk av noe slag så er du velkommen med varene til Håndverksbua. De stiller det ut, og selger det for deg. Kreative døler Hva er nå det tenkte jeg og tok kontakt med Randi Brandstadmoen som jeg vet er en av de mange kreative. Jeg lurer på hva dette er for noe, og hvordan det kom istand. Idemakeren til dette er Alexander Tharkov, som lurte på om det kunne dannes en klubb hvor man kunne samle alle de som holder på med et håndverk. Randi kjente endel og de syntes at dette hørtes interessant ut, så de satte i gang. Kreative døler ble startet i fjor høst, nærmere bestemt 30. september 2011, og leder i styret er Ellen Voss. Randi Brandstadmoen er nestleder og Narve Bakka er kasserer. Jammen er det sant at de svarer til navnet, for blant medlemmene finnes det knivmakere, tekstilkunstnere, medlemmer som holder på med filting, maling /akvareller, lappeteknikk, strikking, keramikk, treskjæring, foruten at her er sølvsmed og fotograf. Jeg skjønner at dette er en aktiv gruppe, for i løpet av dette året har det foregått en hel del aktiviteter. De hadde utstilling på Vinterfestivalen i februar utstillere var representert i tillegg til kunstskolen. På Fåvangdåggån 16. juni var de også representert med ca 10 utstillere. 7. juli arrangerte de toving for barn. Det var skikkelig populært. Maling for barn ble arrangert 21. juli, dette var det Ellen Voss som sto for. Også dette var populært, og av malerier som barna laget ble

9 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D 9 det laget en utstilling på veggen til ungdomssentret. Her var det en rekke malerier og det hang oppe i ca 14 dager. Under Fårikål-festivalen hadde de arrangert eventyret Bukkene Bruse. De hadde laget fine bukker, troll, bro og foss, og det trakk mange barn. De har hatt tre medlemsmøter, som holdes på kulturskolen. Ellers samles de i butikken til Randi. De er forøvrig på jakt etter et billig (eller gratis) lokale hvor de kan samles for å holde på med sitt håndverk, ha utstillinger, arrangere aktuelle dager/kurs, kanskje spesielt for barn. De ser det som veldig viktig at barn blir glad i å holde på med et håndverk. Dette virker jo også forebyggende, da er man ikke med på slike aktiviteter som er skadelige for barna. De ser også for seg at dette kan være et sted hvor man kommer for å kjøpe noe av det som er utstilt. Når det gjelder lokale lar vi utfordringen gå til Ringebu kommune eller andre som har et lokale de kan leie bort til dette gode formålet. Kreative døler har medlemmer både i Hedmark og Oppland og de har nå passert 30. Her er det ikke dyrt å være medlem. Kun kr 100 pr. år, og du velger selv om du vil være aktiv eller om du vil være med som støttemedlem. I desember skal de ha utstilling på Felles glede i Ringebu, så ta deg en tur dit for å se på fint håndverk. Du finner sikkert noe som passer til julegaver også. Håndverk er alltid koselig å få. Både voksne, ungdom og barn er velkommen som medlemmer. Her har man felles interesse, nemlig håndverk. Randi Brandstadmoen foran utstillingen laget av Kreative Døler. Foto: Inge Asphoug. Julekonsert i Fåvang kirke! FRiGospel, vil sammen med bandet Pareli, arrangere julekonsert i Fåvang kirke torsdag 6. desember! Det vil bli holdt to julekonserter denne kvelden, kl og kl Det blir lagt ut forhåndssalg av billetter til de to konsertene på Baker Hansen, Fåvang, og på G-sport i Ringebu. Koret håper på fullt hus på begge konsertene, og oppfordrer folk til å kjøpe billetter på forhånd, da det kun blir plass til 150 på hver av konsertene! FRiGospel startet opp januar 2012, og hadde sin første store konsert 1. juli i Ringebu stavkirke sammen med Calvin Bridges fra Chicago. Det var den første av fire internasjonale sommerkonserter i juli Konserten fikk strålende anmeldelser og journalistene i GD og Dølen brukte store ord for å beskrive sine opplevelser ved denne konserten! Koret håper at også julekonserten skal bli en god opplevelse for folk. Det blir en konsert med noen friske og fine gospeljulesanger fra Amerika, men mest av de gode gamle tradisjonelle julesangene spilt og sunget i vakre, tekstnære og spennende arrangement. Bandet Pareli, tidligere Music Mission, har spesialisert seg på å spille tradisjonelle norske julesanger på en vakker måte. De holder for tiden på å spille inn juleplate i studio hjemme hos Ragnar Løsnesløkken. Denne juleplata vil det bli mulig å få kjøpt på konsertene! Vokalist, Arne Pareli Pedersen, studerer sang ved Grieg akademiet i Bergen. Hans myke, klassiske basstemme og hans innlevelse i tekstene er av sjelden vare. Og de fire musikerne: Ragnar Løsnesløkken (bass), Thomas Gallatin (trommer), Gunnar Melbø (tangenter) og Rune Hodne Hermundsplass (gitar) underbygger Arnes stemme med sjelden var og vakker musikk. Bandet Pareli har også tidligere holdt konserter i Fåvang. Blant annet hadde de julekonsert for tre år siden i Fåvang kirke sammen med Rondane gospelkor. Det var fullt hus i kirken den kvelden. Gospelkoret gleder seg til å holde julekonsert sammen med denne proffe gjengen av musikere. FRiGospel og Pareli håper at mange fåvanginger, ringebuinger og andre gudbrandsdøler finner veien til kirken 6. desember, enten kl eller kl ! Velkommen!

10 10 RINGEBU MENIGHETSBLAD vi støtter menighetsbladet Har din bedrift lyst til å støtte menighetsbladet og samtidig få profilering på denne siden, har vi fortsatt noe ledig annonseplass. Ta i så fall kontakt med redaksjonen på telefon: Tlf Tlf Tlf Fåvang Tlf / mob Tlf Ringebu Tlf E-post: 2630 Ringebu Tlf Tlf Tlf Tlf Anne Kari's Gaver og Klær Tromsnesveien 34, 2634 Fåvang Tlf Planleggere og rådgivende ingeniører 2634 Fåvang - Tlf EMMELAGET HJ S P E K E M AT Tlf Fåvang Tlf Fåvang - Tlf Fåvang - tlf KIWI Ringebu Vi selger ved! Øvre Borgen Fåvang Tlf E-post: Husflidshåndverker Marits fotterapi 2635 Tretten, tlf Bjørk og blandingsved Lunde på Fåvang Tlf Drømmen om det gode liv! Din lokale husog hytteleverandør! Bjørgemogata Ringebu Tlf hortenhus.no Tlf Tannlege Jon Forr Toverud timotei data 2630 Ringebu Tlf Tlf Verhelst Jostein Rudi Venabygd Dagligvarehandel Håndarbeidskroken 2632 Venabygd Tlf Ringebu Tlf

11 Mannefall Det var ein gong ein mann som datt overende, i eit farefullt lende Kva tru kva han tenkte da dette hende? Kanskje han ropte på Gud og sa- Ja, her ligg eg nå da, eg har alltid tedd meg så bra! Godt, sa Vår Herre, men kva med di tru? Å du og du, der hadde eg ei sperreeg dansa og drakk, og digga De-Derre R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D Da log Vår Herre og sa; -har du ikkje gjort noko verre? Mannen tenkte der han låg og såg, livet frå børjan til slutt- Ei og anna lov har eg nok brutt, men arbeidde gjorde eg nå jevnt og trutt Det er bra, sa Vår Herre, men var det nå alt? Å nei, jamra mannen, eg glømde visst dei som leid naud og svalt. Og sjeldan turde eg å ta for meg av livets salt. Å ja, sa Vår Herre, det skjønar du nå. Men ellers, -var din kvardag kanskje kjedeleg og grå, kva var det eigentleg du tenkte på? Eg tenkte nok mest på mitt eige beste, framfor å gjera det gode for min neste. Eg trudde eg sjølv var meg evig nok, og slutta meg til den trulause flokk. Men til kjørkje gjekk eg, kvifor tala du ikkje til meg der? Det er i siste liten nå, når eg ligg daubroten her Eg vart døpt, konfirmert, og eg gifta meg. Stundom kanskje tenkte eg på Deg. Men det som eg levde for aller mest, var kjerring og ungar og stundom ein fest Bra, sa Vår Herre, eg er overalt. I solskinn og varme, og når det er kaldt. Vi er faktisk tre, -Faderen, Sønnen og Den heilage ande. Vi er der omkring deg, om du med oss vil vandre. Når sola står opp over blåbleike fjell, når månen kjem fram i bekkmørke kveld. Når du kjende glede, var eg alltid til stede Om du vart harm, var eg likevel i din barm. Men du trudde vel som dei andre, at det var så vanskeleg å i hop med meg vandre. Og at det var så langt til min himmel, at berre tanken på den kunne gjera deg svimmel. Ja, men, sa mannen, nå vil eg så gjerne, for eg høyrde så vel ditt rop i det fjerne! Kom nå med meg, sa Vår Herre, og finn deg ei stjerne. Du forstår det vel nå, at eg ville deg verne! Fride Gunn Rudi. 11 Heim og kyrkje Døpte Ringebu: Eirik Knuts Hauge Lotta Myhrsveen Steine Fåvang: Vetle Thoresen Amrud (døpt i Fåvangfjellets Sportskapell) Olivia Tagestad Nordølum Ida Skogen Anine Lundbakken Elida Vangen Henningsen Erik Ødegård Sagstuen Venabygd: Martin Ødegaard Olaisen VIELSER Ringebu: Ellen Heidi Strand og Thor Svendsen Venabygd: Mette Granum og Magne Holm, (viet i Venabygd Fjellkapell) GRAVFERDER Ringebu: Knut Nymoen f Andor Dalbakk f Fåvang: Harry Jon Solås f Alma Marie Jensen f Jon Maurits Brendhaugen f Magne Lognseth f Solveig Bakke f Venabygd: Magne Ottar Bergum f Innhald i ny salmebok er klart! Gunnhild Hermstad var saksordførar for ny salmebok under Kyrkjemøtet. Ny salmebok blei fastsett på Kyrkjemøtets siste dag. Forslaget frå sekretariatet i Kyrkjerådet var på førehand handsama av Kyrkjerådet og Bispemøtet, men blei saumfara grundig av delegatene i Tønsberg. Av dei føreslåtte 893 salmane blei nokre fjerna, mellom anna Kringsatt av fiender, eller Til ungdommen, og Svøp kappen din om skuldrene. Barnesongane Du kalla oss til kyrkja og Må Gud velsigna deg er teke inn. Salmeboka skal leie kyrkjelyder og heimar inn i ei ny tid, med besifring for å kunne spele på fleire instrumenter, salmar på alle de seks norske språka og målformene, og sjanse til å få salmar rett inn på smarttelefon eller lesebrett. Salmeboka er klar første søndag i adventstida i 2013.

12 Klokkene kaller til messe Oktober: Bots- og bededag 1100 Ringebu stavkirke, Tomten. Ofring til Institutt for sjelesorg Fåvang barnehage, Grendemesse, Holm. November: Allehelgensdagen 1100 Ringebu stavkirke, Holm. Ofring til menighetsarbeidet Venabygd kirke, Tomten Fåvang kirke, Tomten. Ofring til Normisjon søndag etter pinse 1100 Sør-Fåvang grendehus. Grendemesse, Tomten. Ofring til menighetsarbeidet søndag etter pinse 1100 Ringebu stavkirke, Tomten. Ofring til Misjonsalliansen søndag etter pinse 1100 Fåvang kirke, Holm. Ofring til Blå Kors. Desember: søndag i advent 1100 Ringebu stavkirke, Holm. Utdeling av bøker til 4-åringer. Ofring til IKO, Hjemmenes Dåpsring søndag i advent 1100 Fåvang kirke, Tomten. Utdeling av bøker til 4-åringer. Ofring til Kirkelig pedagogisk senter. Neste nummer av Menighetsbladet kommer ut i midten av desember. Frist for innlevering av stoff: søndag i advent 1100 Venabygd kirke, Tomten. Utdeling av bøker til 4-åringer søndag i advent 1100 Linåkertunet, Tomten Ringebu Eldresenter, Holm Juleaften 1400 Fåvang kirke, Tomten. Ofring til menighetsarbeidet Ringebu stavkirke, Holm. Ofring til menighetsarbeidet juledag 1100 Ringebu stavkirke, Holm. Ofring til Kirkens Nødhjelp Fåvang kirke, Tomten. Ofring til Kirkens Nødhjelp juledag 1100 Venabygd kirke, Tomten Søndag 1100 Ringebu stavkirke, Holm. Ofring til Amnesty International Venabygd fjellkapell, Holm Nyttårsaften 1600 Ringebu stavkirke, Holm Ingen offer. Forbehold om feil og endringer. Se annonsering i GD. NY JULEPYNT Leserne oppfordres til å lage julepynt til juletreet i Ringebu stavkirke og Ungdomssenteret. F. eks. fletta juletrekurver, strikka kuler og hekla pynt. Julepynten kan leveres på Ringebu Ungdomssenter. For eventuelle spørsmål kontakt Bjørg Dalberg Karlstad på tlf Frelsesarmeen i Ringebu Festsamvær høsten 2012 Torsdag 25. okt kl Festsamvær. Torsdag 22. nov. kl Tirsdag 11. des. kl Festsamvær på Linåkertunet Annonsering i avisen, følg med. (Det kan bli forandring). Majorene Brith-Mari Heggelund og Åsdis Karlsdottir Molvik blir med hver gang. Velkommen til festsamværene ta gjerne noen med deg! Gateadresse Postadresse E-post Internett DEN NORSKE KIRKE Ringebu prestegjeld Ringebu ungdomssenter Postboks 150, 2631 Ringebu Kirkekontoret Mandag fredag kl Telefaks Kirkeverge Lars Smestadmoen E-post: Kontorsekretær Unni L. Tagestad E-post: Prestene tirsdag fredag kl Sokneprest Tor Holm Sokneprest Ann Cathrin Opsann Tomten Privattelefoner Sokneprest Tor Holm Sokneprest Ann Cathrin Opsann Tomten Kirkeverge Lars Smestadmoen Kirkene kirketjenere Ringebu stavkirke Fåvang kirke Venabygd kirke Fellesrådet Ragnar Løsnesløkken, leder Soknerådene Ringebu: Bjørg D. Karlstad, leder Fåvang: Ragnar Løsnesløkken, leder Venabygd: Anne M. Jordbruen, f.leder Menighetsbladet Grete F. Brendhagen, Fåvang, redaktør E-post: Anny Langrusten Wålen, Ringebu E-post: Fride Gunn Rudi, Ringebu Postadresse: Postboks 150, 2631 Ringebu Bankkonto for bladpenger: Grafisk produksjon: Dale-Gudbrands Trykkeri a.s, 2635 Tretten Tlf

Menighetsbladet. Nr 2 / 2012 Ringebu prestegjeld 68. årgang. Ringebu. Fåvang. Venabygd

Menighetsbladet. Nr 2 / 2012 Ringebu prestegjeld 68. årgang. Ringebu. Fåvang. Venabygd Menighetsbladet Nr 2 / 2012 Ringebu prestegjeld 68. årgang Ringebu Fåvang Venabygd 2 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D iskopens påskeandakt 2012 En grensesprengende kjærlighet Påsketidens beretning

Detaljer

Menighetsbladet. 70 år. Nr 4 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd. Foto: Anne Jordbruen

Menighetsbladet. 70 år. Nr 4 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd. Foto: Anne Jordbruen Menighetsbladet 70 år Menighetsbladet Nr 4 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang Ringebu Fåvang Venabygd Foto: Anne Jordbruen 2 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D Andakt «Kan mennesket leve uten Gud?»

Detaljer

I N N H O L D NR. 9 DESEMBER 2012 63. ÅRGANG

I N N H O L D NR. 9 DESEMBER 2012 63. ÅRGANG NR. 9 DESEMBER 2012 63. ÅRGANG I N N H O L D Side Glade jul 562 Rektor Rafael 565 Jubilanter 572 Førjulsgleder 574 Berit prest 581 Jubilant 586 Gudstjenester 588 Lindeman 591 Ledig stilling 595 Side Juletrefester

Detaljer

Menighetsbladet. Nr 4 / 2008 Ringebu prestegjeld 64. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd

Menighetsbladet. Nr 4 / 2008 Ringebu prestegjeld 64. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd Menighetsbladet Nr 4 / 2008 Ringebu prestegjeld 64. årgang Ringebu Fåvang Venabygd 2 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D Prekestolen her i Menighetsbladet, er åpen for alle som har et hjertesukk de

Detaljer

Menighetsbladet. Nr 1 / 2011 Ringebu prestegjeld 67. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd

Menighetsbladet. Nr 1 / 2011 Ringebu prestegjeld 67. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd Menighetsbladet Nr 1 / 2011 Ringebu prestegjeld 67. årgang Ringebu Fåvang Venabygd 2 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D Andakt Gud bygger selv sitt rike (Wilfrid Stinissen, fra boken: I Guds tid,

Detaljer

Menighetsbladet. 70 år. Nr 1 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang. Ringebu. Fåvang. Venabygd. Foto: Hilde Jordbruen

Menighetsbladet. 70 år. Nr 1 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang. Ringebu. Fåvang. Venabygd. Foto: Hilde Jordbruen Menighetsbladet Nr 1 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang 70 år Menighetsbladet Ringebu Fåvang Venabygd Foto: Hilde Jordbruen 2 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D Barna og tru Tekst: Ragnheidur Karitas

Detaljer

Menighetsbladet. 70 år. Nr 3 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd. Foto: Anne Jordbruen

Menighetsbladet. 70 år. Nr 3 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd. Foto: Anne Jordbruen Menighetsbladet 70 år Menighetsbladet Nr 3 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang Ringebu Fåvang Venabygd Foto: Anne Jordbruen 2 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D Andakt Tanker i konfirmasjonstida

Detaljer

Redaksjonen for Menighetsbladet vil ønske alle en riktig god påske!

Redaksjonen for Menighetsbladet vil ønske alle en riktig god påske! Menighetsbladet 70 år Menighetsbladet Nr 2 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang Ringebu Fåvang Redaksjonen for Menighetsbladet vil ønske alle en riktig god påske! Venabygd Foto: Anne Jordbruen 2 R I N

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2014-55. årgang. Heilt på jordet

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2014-55. årgang. Heilt på jordet Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2014-55. årgang Heilt på jordet Første helg i juni inviteres det til familie-festivalen «Heilt på jordet». Også i sommer var dette et vellykket

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-7 8 9 10-12 13 14-15 16 17 18-19 20-21 22 23 24 25 26-27 28-29 30-31 Innhold: Prestens penn Beautiful gate Solstrålen på leir Jubileer Spørsmålskassen Tone Erfjord Barnas Stene

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Livet er ikke alltid enkelt. Ortodoks messe i Lund kirke. << Andre saker. Sykepleiepraksis. Madagaskar

Livet er ikke alltid enkelt. Ortodoks messe i Lund kirke. << Andre saker. Sykepleiepraksis. Madagaskar Kjøreplan: Lund Prestegjeld Frist for stoff 03. febr 21. april 1. sept.. 10. nov. Ut ca. uke 10 uke 21 uke 40 uke 50 Nr. 1-2010 2-2010 3-2010 4-2010 Lund og Heskestad M enighetsblad Nettversjon: www.menighetsblad.no

Detaljer

...blekner aldri. Nr 1/2 Vår/sommer 2015

...blekner aldri. Nr 1/2 Vår/sommer 2015 ...blekner aldri Nr 1/2 Vår/sommer 2015 Gode tall for Oddernes m Det har blitt skrevet en del om nedgang i Den norske kirke. Men hvordan står det egentlig til? Og det som kanskje interesserer oss mest,

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang Sommeren går mot slutten, men mange tar med seg lyse sommerminner inn i høstmørket. Blant de gode minnene er den gudstjenesten

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Indremisjonsnytt. Indremisjonsnytt og Sambåndet blir ett felles blad fra 1. januar. Same procedure as last year miss Sophie. Et juleminne fra Sotra

Indremisjonsnytt. Indremisjonsnytt og Sambåndet blir ett felles blad fra 1. januar. Same procedure as last year miss Sophie. Et juleminne fra Sotra 009-11. årgang n r. 1 0-2 Same procedure as last year miss Sophie leder side 2 Organ Romsdal Indremisjon for Nordmøre og og Sambåndet blir ett felles blad fra 1. januar. Et juleminne fra Sotra side 4 NRI-korets

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede Region Vestfold / Buskerud VEBU stikka region vestfold/buskerud Foto: Erling Smemo Regionblad for Normisjon nr. 5 oktober/november 2010 årgang 7 Dager til livsglede og rekreasjon fantastiske dager på Hermon

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer!

Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer! Nr. 2 Våren 2007 19. årgang Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer! 17. mai toget fra Skogheim skole til Seegård kirke gikk i år for siste gang før skolen blir lagt ned fra førstkommende

Detaljer

senjabladet Felles informasjon side 2-5, 14-15 Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Torsken menighet side 16-19

senjabladet Felles informasjon side 2-5, 14-15 Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Torsken menighet side 16-19 nr. 3-2010 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Felles informasjon side 2-5, 14-15 Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Torsken menighet

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 12/2014 126. årgang. Gode kollegaer takker av

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 12/2014 126. årgang. Gode kollegaer takker av Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 12/2014 126. årgang Gode kollegaer takker av Side 18 21 Les også: Reportasjer Nytt fra Landsstyret Dikt og julehjerter Andakt Fritt ord Innhold Den indre Sjømannsmisjon

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Langfredag i Torvaastad kirke For Torvastad menighet Nr 2-2013 - Årgang 57

kjerkebla kjerkebla Langfredag i Torvaastad kirke For Torvastad menighet Nr 2-2013 - Årgang 57 kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 2-2013 - Årgang 57 Langfredag i Torvaastad kirke Foto: SJS KJERKEBLA PÅSKE 2012 Montasje: ba1969 på sxc.hu Andakt Kjerkebla for Torvastad: Redaktør: Johannes

Detaljer

Kirkens nøkkelpersoner

Kirkens nøkkelpersoner Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 1 - f e b r u a r 2 0 1 4-7 2. Å R G A N G Kirkens nøkkelpersoner Ingen tenner et lys og setter det i kjelleren eller under et kar; nei, en setter det i en stake,

Detaljer