ITT VALG. Vern om demokratiet. Gjør din innflytelse gjeldende. Bruk din stemme ved kommune- og fylkestingsvalget. Valgavis for Levanger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ITT VALG. Vern om demokratiet. Gjør din innflytelse gjeldende. Bruk din stemme ved kommune- og fylkestingsvalget. Valgavis for Levanger"

Transkript

1 D Valgavis for Levanger ITT VALG Kommunestyre - og fylkestingvalg 12. september kandidater i Levanger Kommunevalget 2011 Vern om demokratiet. Gjør din innflytelse gjeldende. Bruk din stemme ved kommune- og fylkestingsvalget. V A L G Alle partiene som er representert i Levanger kommunestyret samarbeider om utsending av valgmatriell gjennom felles distribusjon. Hvert parti disponerer to sider,og kommunen disponerer sistesiden for teknisk informasjon om valget.ved å samle all informasjonen i en avis, får du som velger en god mulighet til å sammenligne partienes program.

2 - Sammen skaper vi framtidas Nord-Trøndelag Program for Nord-Trøndelag Arbeiderparti Fylkestingsvalget 2011 Levanger Arbeiderparti - På lag med kommunen Slik vil vi utvikle Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag Arbeiderparti ønsker at Nord-Trøndelag skal være et inkluderende samfunn der alle kan ta aktivt del i samfunns-, arbeids- og kulturliv. Vi tror på fellesskapet og at vi får de beste løsningene når vi utvikler og gjennomfører de store oppgavene sammen. Vi må både skape og dele - verdier skapes gjennom utvikling og arbeid. Og vi ønsker rettferdig fordeling av verdiene som skapes. Et godt utbygd velferdssamfunn bidrar også til økt produktivitet i samfunnet. Vi ber om tillit fra velgerne for å fortsette å styre Nord-Trøndelag. Vi vil at innbyggerne skal ha god innflytelse gjennom deltakelse fra organisasjoner og enkeltpersoner. Arbeid, næring og verdiskaping Gjennom aktiv næringspolitikk og gode virkemidler vil vi bidra til at vi fortsatt har et mangfold av lønnsomme og konkurransedyktige bedrifter i fylket. Vi vil styrke virkemidlene og spisse disse mot økt verdiskaping. Vi må sikre nok og kompetent arbeidskraft og sikre at fylket får nok tilgang på kraft. Vi vil videreføre og styrke sykehusene i fylket, sikre et levedyktig og framtidsrettet landbruk og videreutvikle sjømatproduksjonen. Vi vil også legge til rette for nye arbeidsplasser, blant annet innenfor kultur, reiseliv og malm-/mineralindustri. Oppvekst, utdanning og kompetanse Barn og ungdom er Nord- Trøndelags framtid. Vi vil videreføre den sterke satsinga på oppvekst og utdanning. Vi vil prioritere arbeidet med oppvekstprogrammet for Nord-Trøndelag - oppfølginga av Oppvekstkommisjonens arbeid. Det er avgjørende for utviklinga i fylket at vi lykkes i dette samarbeidet med alle kommuner - og på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Vi må ha en helhetlig politikk som ser sammenhengen mellom grunnskole, videregående skole, høgskole- og universitetsutdanning og arbeidsliv. Vi vil videreføre det systematiske arbeidet med kvalitetsutvikling i den videregående skolen. Kjære nordtrønder! Hvordan møter vi framtida? I Arbeiderpartiet tror vi på fellesskap. De største og viktigste oppgavene i Nord- Trøndelag finner vi løsninger på sammen. For oss er noen oppgaver viktigere enn andre. Det å ha en jobbb å gå til, trygghet for våre eldre og at ungene våre mestrer skolen, trives og lærer. Og selv om vi er stolte av vår plass på jord, har vi også nye drømmer og ambisjoner for framtidas Nord-Trøndelag. Nord-Trøndelags rike naturressurser gir oss mange arbeidsplasser og skaper store verdier. Norge, Europa og verden vil framover etterspørre mer fisk, trevare, mat, grønn energi og grønne energiprodukter fra vår region. Da må folk bo her, og trives, arbeidskrafta sikres og ideer og nyskaping dyrkes fram. Gode lokalsamfunn, kulturtilbud og opplevelser er viktig for at bedrifter skal etableres og familier bosette seg her. Gode og effektive transportsystemer, både for mennesker og gods, blir enda viktigere. I et langstrakt fylke må folk kunne reise trygt til jobb og andre opplevelser og hjem igjen. Store verdier skal transporteres til internasjonale markeder fra kysten. Fra innlandet og dalene går det daglig tonnevis med tømmer og trevirke. Vi må ha bedre og sikrere veger, effektiv og miljøvennlig jernbane, og mer gods sjøvegen. I Nord-Trøndelag, som i resten av landet, lever vi lenger enn noen gang. Den største oppgaven vi vil gå løs på i tida som kommer, er å sikre nok arbeidskraft til å ta seg av våre eldre. Arbeiderpartiet har vært garantisten for et anstendig arbeidsliv. Nå vil vi ta det krafttaket som trengs for at alle som vil, skal få muligheten til å jobbe heltid. Samferdsel og kommunikasjoner Gode samferdselsløsninger er viktig for næringslivet og for å sikre bosetting og trivsel i distriktene. Nord-Trøndelag Arbeiderparti er bekymret over store etterslep på vedlikehold og nybygging av riks- og fylkesveger. Vi mener det må brukes mer penger på samferdsel, og fylket må få en større andel av samferdselsbudsjettene. Det er svært viktig at Stortinget gjør vedtak om elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen, og at fylkets tre lufthavner styrkes og videreutvikles. Det er uakseptabelt at så mange blir skadd og drept i trafikken i fylket. Kravene til kunnskap vil øke for de fleste yrker og næringer i framtida. Derfor har vi satt oppvekst og utdanning øverst på prioriteringslista. I et stort fellesskap vil vi de neste årene gjennomføre et kjempeløft for å bedre utdanningen til ungene i Nord-Trøndelag gjennom et tiårig oppvekstprogram. Våre nordtrønderske ungdommer skal oppleve skolen som et trygt sted å vokse, mestre og lære. Når du 12. september skal avgi din stemme, er det med stolthet og ydmykhet vi i Arbeiderpartiet ber om din tillit til å utvikle vårt kjære Nord-Trøndelag. Det er i framtida vi skal leve våre liv Arbeiderpartiet vil at vi sammen skaper framtidas Nord- Trøndelag! Ingvild Kjerkol Arbeiderpartiets Å leve og bo i Nord-Trøndelag Vi vil at Nord-Trøndelag skal være et godt fylke å bo og leve i. Det forutsetter varierte muligheter for utfoldelse på fritida for både barn og voksne. Vi skal være en aktiv medspiller for organisasjoner, aktører og arrangører innen idrett, kunst og kultur. Vi vil utvikle samarbeidet mellom amatører og profesjonelle utøvere og gjøre det attraktivt for etablerte kunstnere og kulturutøvere å bo og arbeide i fylket. Vi vil samarbeide tett med idretten spesielt om anlegg og folkehelse. Vi vil styrke kulturminnevernet og sikre den sørsamiske kulturen. Terje Sørvik Ingvild Kjerkol Anne Marit Mesvassvik NORD-TRØNDELAG ARBEIDERPARTI FYLKESTINGVALGET Ingvild Kjerkol (36), Stjørdal 2. Terje Sørvik (44), Vikna 3. Anne Marit Mevassvik (45), Overhalla 4. Roar Veiseth (40), Steinkjer 5. Trine Hallem (43), Verdal 6. Carl Sitter Geving (72), Namsos 7. Linda Linmo (27), Grong 8. Torbjørn Andre Moe (18), Levanger/AUF 9. Camilla Skjelstad (27), Inderøy 10. Bjørn Kristian Engen (52), Namdalseid 11. Eli Grevskott (59), Levanger 12. Jan Inge Kaspersen (31) Stjørdal/LO 13. Inger Marit Eira- Åhren (37), Røyrvik 14. Torfinn Aas (55), Steinkjer 15. Randi Ness (28), Lierne 16. Dag Lyseid (57), Meråker 17. Hildur Fallmyhr (74), Nærøy 18. Lennart Johansson (46), Verdal 19. Dordi Haugen (55), Namsos 20. Baard Aarnes (54), Inderøy 21. Anne Berit Sæther (40), Leksvik 22. Signar Berger (53), Inderøy/Mosvik 23. Kjersti Jensen (33), Overhalla 24. Edvard Øfsti (64), Levanger 25. May Britt Sørmo Ervik (49), Stjørdal 26. Einar Olav vie (36), Grong 27. Brit H. Buvarp (42), Vikna 28. Knut Berger (55), Namsskogan 29. Maria de Moon (29), Meråker 30. Bertil Jønsson (50), Røyrvik 31. Ingunn Lysø (46), Nærøy 32. Øyvind Pettersen (29), Lierne 33. Heidi Henriksen (46), Steinkjer 34. Stig Holmvik (42), Namsskogan 35. Berit Andersen (62), Verran 36. Viggo Lian (50), leksvik 37. Jenny Dolmen (49), Nærøy 38. Stig Ove Skjelstad (63), Inderøy 39. Marie Jansson (48), Verran 40. Kay Knotten (50), Vikna Arild Børseth, Robert Svarva, Anne Grete Krogstad, Svein Erik Veie, Anne Grete Hojem KOMMUNEVALGLISTE 2011 Vedtatt i nominasjonsmøte Robert Svarva, Skogn, Anne Grete Hojem, Levanger, Arild Børseth, Åsen, Anne Grete Krogstad, Levanger, Svein Erik Veie, Skogn, Wenche W. Sundal, Levanger, Per Anker Johansen, Levanger, Fatima Hot, Levanger, Torbjørn Andre Moe, AUF, Lill Kristin Nordahl, Skogn, Rolf Inge Elvbakken, Levanger, Fanny Sofie Gausen, Ytterøy, Jan Inge Olsen, Levanger, Ingvill Berg Fordal, Markabygda, Hans Fredrik Donjem, Levanger, Ina Kollerud, Levanger, Knut Birger Grangård, Åsen, Astrid Vordal, Åsen, Frode Tønne, Skogn, Hilde Skavdal, Skogn, Terje Veimo, Levanger, Hilde Vinne, Levanger, Ivan Sundal, Levanger, Ingunn Skei, Levanger, Jan Karsten Lassemo, Skogn, Nina Elisabeth Berget, Levanger, Hallvard Svendgård, Åsen, Solfrid Voldseth Levanger Lars Petter Holan, Skogn, Elisabeth Kvam, Levanger, Helge Bromstad, Levanger, Regine Irene Steinvik, Ytterøy, Edvard Øfsti, Levanger, Kari Johanne Kjerkol, Ytterøy, Kjell Arne Grundstad, Levanger, Ann-Mari Børseth, Åsen, Kai Lennert Johansen, Levanger, 1947 Norske skog Levanger Arbeiderparti arbeider aktivt med å bevare eksisterende arbeidsplasser og tilrettelegge for nye. Gjennom næringsutvikling og et utstrakt samarbeid med næringslivet. Papirproduksjon er miljøvennlig, fordi papir er et naturlig fornybart produkt som produseres av trær fra bærekraftig skog. Voksende skog absorberer CO2 fra atmosfæren og papiret lagrer den CO2 en i hele sin levetid. Papiret resirkuleres - mange ganger. Levanger AUF Levanger AUF er AUF i Nord-Trøndelags største lokallag, og har pr. 1. Januar 2011, 104 medlemmer. Levanger AUF har hatt stor vekst de siste to årene, og har vært gode representanter for ungdom, og sagt klart i fra om sine ønsker. Levanger AUF avholder ordinært 1 møte hver måned, og har hatt en rekke svært suksessfulle aksjoner, deriblant aksjon mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, Aksjon Mot Rasisme og «takk til deg som reiser kollektivt l Kommunen er til for dens innbyggere og derfor tar vi viktigheten av åpenhet og tillit fra befolkningen på alvor. l Vi ønsker å utvikle kommunen i en fortsatt stabil og forutsigbar kurs til innbyggernes beste. l Levanger Arbeiderparti skal være en pådriver for økt satsing på frivillighet og folkehelse, dette er viktig for trivsel og bolyst og ikke minst for å gi gode og verdige tjenester innen pleie og omsorg både i dag og i årene som kommer. l Levanger Arbeiderparti garanterer at den nye omsorgsinstitusjonen på Staup spesielt rettet mot demente blir tatt i bruk i kommende periode. l Levanger Arbeiderparti vil sørge for en fortsatt stabil og forutsigbar kommuneøkonomi, dette krever at vi også i kommende periode foretar tydelige prioriteringer. l Levanger Arbeiderparti tar også innbyggernes krav om forutsigbarhet på alvor og garanterer derfor at vi ikke vil være med på en økning av eiendomsskatten i kommende periode. Vi ønsker å fortsette arbeidet til alle innbyggernes beste, derfor trenger vi din stemme Mandag 12 September. Vi ønsker å utvikle kommunen i en fortsatt stabil og forutsigbar kurs til innbyggernes beste VI VIL: l Arbeide for aktiv næringsutvikling og nye arbeidsplasser l Arbeide for en trygg og verdig omsorg l Arbeide for et godt oppvekstmiljø l Arbeide for god infrastruktur l Arbeide for økt bolyst, stolthet og trivsel Svein Erik Veie: Fagforening og LO - representant, Norske Skog 2 fylkesrådslederkandidat 3

3 GLAD I LEVANGER Nord-Trøndelag er mulighetenes fylke! Frihet Ansvar Mangfold Høyre og Levanger har sterke tradisjoner sammen. Høyre hadde ordfører i alt ni ganger fra 1930 i den gamle bykommunen. Den siste ordføreren i den gamle bykommunen var baker og by-patriot Reidar Strømsø. Det som har kjennetegnet alle Høyres ordførere i Levanger er et brennende engasjement for utvikling og nyskaping i kommunen vår. Levanger er mulighetenes kommune. I Høyre er vi opptatt av å utnytte våre muligheter og sammen styrke utviklingen av vår felles fremtid. Viktige saker for Høyre i den neste fireårsperioden er bedre økonomisk styring, lavere eiendomskatt, kvalitet i skolen og mer kvalitet i omsorgen. Eiendomskatt Den kommunale eiendomskatten er usosial, da den rammer uavhengig av betjeningsevne. Levanger Høyre har alltid vært et talerør for en ansvarlig økonomisk styring av kommunen vår. Eiendomskatten virker negativt på fremtidige nyetableringer i kommunen. Levanger Høyre vil på sikt fjerne den kommunale eiendomskatten. Ja-kommune En god kommune er en kommune som raskt og effektivt behandler innbyggernes henvendelser, og som imøtekommer innbyggernes behov så langt det er mulig. Kommunen skal være en medspiller, ikke en motspiller. Kommunen skal være åpen og sikre innbyggerne innsyn i demokratiske prosesser. Næringspolitikk Høyre vil ha en næringspolitikk som bidrar til sikring og utvikling av eksisterende næringer samt tilrettelegger for etablering av nye næringer. Vi vil frigjøre tilstrekkelige områder for byggeklart næringsareal og vi vil bidra til å sikre kraft til regionen. Kunnskap i skolen En god skole skaper muligheter for alle. Skolen må ha høye ambisjoner om å gi hver eneste elev noe å strekke seg etter. Kunnskap gir grunnlag for mer verdiskaping og et høyere velferdsnivå. Kvalitet i omsorgen Eldre og pleietrengende skal behandles med omsorg, respekt og verdighet. Omsorg er ikke bare et spørsmål om oppbevaring og antall hender, men også om hvilken kvalitet det skal være på omsorgen som ytes. Valgfrihet er særlig viktig for eldre og pleietrengende som er avhengige av kommunens tjenester i sin hverdag. 4 moderne seniorpolitikk De fleste eldre er friske og oppegående. Mange ønsker å bruke sin arbeidskraft og erfaring, og de deltar på mange områder i samfunnet. Selv med litt mindre krefter lever de fleste sitt vanlige liv hjemme og ønsker å fortsette med det. Forebyggende tiltak bidrar til at eldre holder seg friske, og motvirker ensomhet og mangel på sosialt nettverk. Kommunesammenslåing. Levanger Høyre vil jobbe for en sammenslåing av Levanger og Verdal Kommune. Den nye kommunen vil få ca innbyggere og vil være den nest største kommunen i Trøndelag etter Trondheim i befolkning, landets største lanbrukskommune og en tungvekter innen industri med store arbeidsplasser som Norske Skog Skogn og Kværner Verdal. Barnehage og helsestasjon Levanger er en av kommunene i landet med høyest andel private barnehager, dette viser at kommunal privatisering er vellykket! Et godt og variert barnehagetilbud gir foreldrene mulighet til å ta de beste valgene for sin familie. Barnehagetilbudet er også viktig for å forberede barna til skolestart og motvirke sosiale forskjeller. Flere aktører med ulike pedagogiske tilbud er en forutsetning for å sikre et godt og variert barnehagetilbud. Barnevernet Barn i Norge har det materielt sett godt om vi sammenligner oss med andre land, men materiell standard sier ikke noe om barns opplevelse av lykke og psykisk velvære. HØYRES LISTE TIL KOMMUNEVALGET Andreas Jenssen Hjelmstad, Skogn 02. Nina Bakken Bye, LEVANGER 03. Kim Heggelund, LEVANGER 04. Anne Haugberg Mediås, SKOGN 05. Audun Brenne, EKNE 06. Einar Theodor Bangstad, LEVANGER 07. Knut Sigurd Hjelmstad, SKOGN 08. Eva Beate Røssing, LEVANGER 09. Vebjørn Haugom, ÅSEN 10. Grethe Gilstad, LEVANGER 11. Steinar Myhr, SKOGN 12. Gunnar Laurits, Myhr, LEVANGER 13. Karin Borgny Hjelmstad, SKOGN 14. Jon Ludvig, Gjemble, SKOGN 15. Ivar Andreas Skjetnemark, LEVANGER 16.Lars Erik Ertsås, ÅSEN 17. Tove Ranveig, Bergdal, LEVANGER 18. Knut-Erik Henrikø, LEVANGER 19. Ketil Hveding, LEVANGER 20.Christina Madsen, LEVANGER 21.Ivar Haarstad, LEVANGER 22. Ole Martin Dalen, LEVANGE 23. Per Olav Gilstad, LEVANGER 24. Wencke Myhr, LEVANGER 25.Nils Arne Aspaas, SKOGN 26. Rolf Gunnar Larsen, LEVANGER 27.Roy Mediås, SKOGN 28.Karin Mari Skogen, LEVANGER 29. Mads Ove Skoglund, SKOGN 30. Lars Tarjei Voll, LEVANGER 31. Karl Åge Brende, SKOGN 32.Håvard Hjelmstad, SKOGN Les mer om oss på : no 2. kandidat Nina Bakken Bye, 42 år, gift. Flytta til Levanger i Jobber som rådgiver i NAV. Medlem av formannskapet og kommunestyret i Levanger, perioden kandidat Anne Mediås, 31 år, Opprinnelig skogning. Jobber som ambulansearbeider på Levanger og som yrkesfaglærer på ambulansefag på Vikhammer. 6. kandidat Einar Bangstad, 47 år, gift. Selvstendig næringsdrivende innen finanisell rådgivning til offentlig sektor. Medlem av kommunestyret og Innherred samkommunestyre i perioden Ordførerkandidat Andreas Hjelmstad 26 år, Andreas er opptatt av at kommunen skal være imøtekommende overfor innbyggernes ønsker og behov. Vi skal verdsette initiativ og nyskaping. Han har tidligere vært 1. vararepresentant til kommunestyret og vararepresentant til fylkestinget i Nord-Trøndelag i perioden Han er i dag 2. nestleder i Nord-Trøndelag Høyre. Til daglig jobber han som autorisert finansiell rådgiver i Fokus Bank. 3. kandidat Kim Heggelund, 25 år. Studerer Juss og jobber som brannkonstabel i Innherred Brann & Redning. 5. kandidat Audun Brenne, 42 år, jobber som lærer ved Skogn barne og ungdomskole. 7. kandidat Knut Hjelmstad, 49 år, senior bedriftsrådgiver i If Skadeforsikring, Tidligere leder av Levanger Høyre og Grunerløkka Høyre. Frihet Ansvar Mangfold Høyres politikk bygger på stolthet over egen region og Nord-Trøndelags menneskelige og naturgitte ressurser og muligheter. Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet og en stor ressurs for Nord-Trøndelag. Samfunnet er i stadig forandring og utvikling. Derfor må politikkens mål være å ta vare på mennesker, ikke systemer. Å være ombud for våre innbyggere er og vil være bærebjelken i vår politikk i fylkestinget. Høyre har skaffet seg bred og god erfaring i ledende posisjoner fylkespolitikken i denne perioden. Både fylkesordfører, fylkesråd for samferdsel og gruppeleder har gode resultater å vise til. Det er meget viktig å bygge videre på den erfaring og innsikt som skal til for å skape videre utvikling i hele fylket. kunnskap i skolen l Høyre vil la alle elever vurdere undervisningen anonymt og regelmessig, la elevene få rettet prøvene sine anonymt, og gjøre den skriftlige delen av sidemålsundervisningen valgfri. l Høyre vil sikre minimum fire oppfølgingssamtaler gjennom skoleåret med foreldre og elev. l Høyre vil knytte næringslivet langt tettere til skolen og satse tyngre på Ungt entreprenørskap. l Høyre vil etablere særskilte studiespesialiserende tilbud for fylkets beste elever etter mønster fra toppidrettslinjene. l Høyre vil vektlegge tiltak som reduserer uro, mobbing og frafall i skolen. Flere, raskere og tryggere veier l Høyre vil videreføre den påbegynte, generelle opprustningen av fylkesveinettet. l Høyre vil videreføre asfalteringen av alle grusveier innen l Høyre vil prioritere bedret vedlikeholdsstandard, spesielt på vinterstid. l Høyre vil fremme trafikksikkerhet gjennom utbygging av gang- og sykkelveier, midtdelere, kollektivløsninger og holdningsskapende arbeid. kultur og opplevelser l Høyre vil ta kulturen aktivt i bruk i arbeidet med steds- og næringsutvikling. l Høyre vil satse stort på vår trønderske historie og på sikt bidra til utvikling av nye opplevelsessentre for å synliggjøre vår historie som har nasjonal og internasjonal interesse. Eks Frostating, Falstad og Stiklestad som en historisk omvei. l Høyre vil støtte opp under reisemålene i fylket og bidra til nettverksbygging i reiselivsnæringen. Mer lokalt selvstyre l Høyre vil arbeide for forenkling, fornyelse, modernisering og kostnadseffektivitet i det offentlige. l Høyre vil arbeide for å redusere skjemavelde og reguleringsiver. l Høyre vil avstå fra å fremme innsigelser mot lovlige vedtak fattet i kommunene. l Høyre vil fortsette arbeidet for en ny nasjonal rovdyrpolitikk med lavere bestandsmål og mer lokal forvaltning. fremtidsrettet næringspolitikk l Høyre vil bidra til utvikling og vekst for næringslivet gjennom et sterkt forpliktende partnerskap. l Høyre vil arbeide for forenkling av prosesser ved bedriftsetableringer. l Høyre vil arbeide sterkt for at fylket får bedre rammevilkår når det gjelder tilføring og produksjon av nok strøm til riktig pris. l Høyre vil arbeide for et sterkere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet med tanke på forskning og utvikling. l Høyre ønsker å se landbrukspolitikken og næringspolitikken som en helhet. Det er viktig å legge tilrette for større foredling av landbruksprodukter i Nord-Trøndelag. DERSOM DU MENER DETTE ER GOD POLITIKK - STEM HØYRE DA VEL. GODT VALG! 1. Gunnar Viken, fylkesordfører og gårdbruker. Tidligere erfaring som selvstendig næringsdrivende, lang og bred politisk erfaring fra kommune og fylke. En rekke tillitsverv 2.Elin Agdestein, Ergoterapeut, lang erfaring fra privat næringsliv, flere styreverv. Lang og bred erfaring fra kommunepolitikk, litt erfaring fra Storting. Medlem av fylkestinget 3. Erik Fløan, Skoleelev, leder av Nord-Trøndelag Unge Høyre Flere tillitsverv i partiet 4. Siw Bleikvassli, Advokat, privatpraktiserende. Tidligere jobbet i offentlig forvaltning,ledende i stat og fylke. Politisk erfaring fra kommunepolitikken, flere styreverv bl. Helse Nord-Trøndelag 6. Merethe Strand Hamborg, Utdannet fra Krigsskolen, lang tjeneste i forsvaret. Ledende stillinger innen privat næringsliv. Lang kommunepolitisk erfaring 5. Frode Revhaug, ordfører. Lang politisk erfaring og erfaring fra privat næringsliv Nord-Trøndelag Høyre Fylkestingslisten 01 Gunnar Viken 02 Elin Rodum Agdestein 03 Erik Fløan 04 Siw Bleikvassli 05 Merethe Strand Hamborg 06 Frode Revhaug 07 Nina Bakken Bye 08 Anne Grete L. Valbekmo 09 Tor Arild Elstad 10 Heidi Fuglesang 11 Georg Høgsve 12 Pål Sæther Eiden 13 Lillian Solstad 14 Gunnar Vada 15 Hilde Melhus 16 Tom Collett Prytz 17 Linda Lutdal 18 Elisabeth Erle Borg 19 Trond Marius Slungård 20 Grete Falck Anderssen 21 Charlotte Fætten Aakerhus 22 Sigvard Gilstad 23 Grethe Dalemark 24 Ole Andreas Aftret 25 Iren Anita Halbostad 26 Per Haaker 27 Raymond Jeansson 28 Willy Petersen 29 Leif Røkke 30 Knut Snorre Sandnes 31 Kristin Lie Slapgaard 32 Petter Vesterås 33 Trine Berg Fines 34 Marie Letnes Hallheim 35 Britt Rannveig N. Hernes 36 Geir Jostein Ørsjødal 37 Tove Kråkmo 38 Tore Ulvestad 39 Steinar Saghaug 40 Arild Kvernmo Pedersen 41 Bjørn Ole Grodås 5

4 Nord-Trøndelag KrF Fylkestingvalget 2011 Levanger KrF Kommunevalget 2011 Oppvekst Det som er bra for barna er bra for de voksne og for hele samfunnet. KrF vil legge til rette for det gode familieliv og den trygge oppvekst. Dette betyr kvalitet i barnehage og skole og et trygt fritidstilbud for barn og unge. KrF vil: En skole preget av kvalitet, åpenhet og bygd på den kristne kulturarven. En god skole som formidler kunnskap, dannelse, praktiske ferdigheter og kultur. En skole som hjelper barna til å mestre, utfoldelse og sosial utvikling. En skole bygget på elevmedvirkning, samarbeid og tilpasset opplæring. Å sikre foreldre fl eksible arbeidstidsordninger tid til barna og familien. Rett til lønnet permisjon for alle som får barn! Samferdsel Nord Trøndelag er landets mest spredtbebodde fylke, og har store kommunikasjonsutfordringer. Vi trenger mer veg per innbygger enn de fleste andre fylker. Trønderbanen er et viktig bidrag i kollektivtrafikken og bør utvides til Grong i nord. Det er helt avgjørende med gode fergeforbindelser og hurtigbåtsamband. De som bor på øyer, eller er avhengige av fjordkryssinger, får et tilbud som er så nær en fastlandsforbindelse som mulig. Kommunikasjon handler også om tilgang til mobilnett og til Internett. KrF vil arbeide for: Et sterkt fokus på miljø og trafi kksikkerhet ved alle vegutbedringer og ved nyanlegg. å etablere sykkelgård(er) i fylket. Bygging av trygge skoleveier, gang- og sykkelstier. At trafi kksikkerhetsarbeidet har høy prioritet. Antallet drepte og skadede på Nord-Trønderske veger må ned. At alkolås må monteres i alle kjøretøy som benyttes til transport av skolebarn. At øysamfunnene må ha kommunikasjonsløsninger som gjør det mulig å delta i både arbeidsliv og øvrig samfunnsliv i egen kommune. Elektrifi sering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Utbedring av fl askehalser på E6. Britt Tønne Haugan Johannes Sandstad Folkehelse Folkehelsearbeid handler om å styre samfunnsutviklingen slik at folk ikke blir syke. KrF vil arbeide for: en videreføring av ordningen med folkehelsekoordinatorer i kommunene. sunnhetsprising av matvarer og nytelsesmidler. tilrettelegging av fl ere lavterskeltilbud innen fysisk aktivitet for alle aldersgrupper. videresatsing på HUNT forskningssenter, med mål om å bedre helse og livskvalitet både i og utenfor Nord-Trøndelag. oppstart av planlegging av HUNT 4. Ruspolitikk Nøkkelbegrepene i KrFs ruspolitikk er solidaritet med dem som sliter, omsorg for dem som har problemer og forebygging av skader. Som samfunn har vi et ansvar for å redusere skadevirkningene av rusmidler og gi rusavhengige hjelp til å bli rusfrie og begynne et nytt liv. En off ensiv ruspolitikk handler om aktivtforebyggende arbeid. KrF vil arbeide for: flere alkoholfrie soner i aktiviteter for barn og unge, i arbeidslivet, på idrettsarrangement og i trafi kken. økt støtte til rusfrie arrangementer. støtte frivillige lag og organisasjoner som driver opplysningsog holdningsskapende rusarbeid. at rusmisbrukere møtes med verdighet, gjennom lavterskel helsetilbud, tilbud om bolig og arbeidstrening. at offentlige og private ideelle institusjoner for rusomsorg skal like stilles. LEVANGER KRISTELIG FOLKEPARTI Levanger Krf vil drive en aktiv og ansvarsfull politikk bygd på gode kristendemokratiske prinsipper. Hovedfokusområder for våre politiske prioriteringer vil være Å TENKE HELHET. 13 viktige punkt fra KRF sitt valgprogram: o Familiens hus, et lavterskeltilbud med veiledning. o Innføre en kommunal verdighetsgaranti for eldre uavhengig av funksjonalitet og alder. o Eiendomsskatten fryses på 2011 nivå - maks 40 mill. o Utvidet ferje/personbåt tilbud til Ytterøy i forhold til behovet. o flere oppgaver inn i samkommunen o Innføre mer obligatorisk minste tid pr. elev i skolehelsetjenestetilbudet. o Etablere lærlingeplasser med fast veileder/mentor i helse og sosialarbeiderfaget. o Etablere Frisklivsteam i lokalmiljøene som kan skape fellesarenaer for å komme i gang med å ivareta ansvar for egen helse. o Skape gode relasjonsmuligheter for unge flyktninger. o Dag- og aktivitetstilbud som fyller hverdagen med mening for brukere, og pusterom for pårørende. o Vurdere mulige erstatningsordninger for barnehjemsbarn. o Utvikle Festiviteten som et godt kultur- og grendehus for sentrum.. o Gi større muligheter for flere å komme i arbeid videreføring av og/eller øke satsinga på kvalitetprogrammet. Viser ellers til hele valgprogrammet som du finner på våre stands eller ta kontakt pr. mail: Valgliste for kommunevalget 2011: 01. Jann Karlsen, LEVANGER 02. Britt Tønne Haugan, LEVANGER 03. Børge Lund, LEVANGER 04. Gunn Alvhild Hovland, LEVANGER 05. Lewi Brevik, LEVANGER 06. Lydia Sandstad Pettersen,YTTERØY 07. Erling Dalen, SKOGN 08. Sabine Anja Kjølsvik, LEVANGER 09. Atle Sjaastad, LEVANGER 10. Erling Magnar Hogstad, LEVANGER 11. Marianne Eiternes, SKOGN 12. Petter Dalsve Skogly, LEVANGER 13. Sigrunn Reitan, LEVANGER 14. Vung Khawlpi Guite, LEVANGER 15. Oline Kjølsvik, SKOGN 16. Malvin Arnold Torsvik, ÅSEN 17. Anders Gustad, EKNE 18. Magne Nydal, SKOGN 19. Steinar Husby, LEVANGER 20. Elin Synnøve Leirset Moan, LEVANGER TRYGG OPPVEKST BRA FOR BARNA BRA FOR ALLE. Jann Karlsen Børge Lund Lewi Brevik Britt Tønne Haugan Gunn Alvhild Hovland Lydia Sandstad Pettersen Valgliste for fylkesvalget: 01. Britt Tønne Haugan LEVANGER 02. Johannes Sandstad NÆRØY 03. Marthe Jensen STJØRDAL 04. Jon Normann Tviberg LEKSVIK 05. Jann Karlsen LEVANGER 06. Marita Nergaard Gustad VERDAL 07. Åste Marie Lande NAMSOS 08. Tor Petter Abelsen VERDAL 09. Karin Søraunet VIKNA 10. Carl Peter Vikdal VIKNA 11. Maria Aune INDERØY 12. Karl Anders Fjerstad STEINKJER 13. Helena Kruken Ulvin VERDAL 14. Sverre Skogly FROSTA 15. Bjørg Tørresdal LEVANGER Noen av kandidatene på KrF sin kommuneliste. Menneskeverd i sentrum Menneskeverd i sentrum 6 7

5 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Fylkesvalgprogram 2011 SENTERPARTIET I Levanger Kommunevalgprogram 2011 Fylkestingsprogrammet er grunnsteinen for utviklingsmålene Senterpartiet har for Nord-Trøndelag i perioden Gjennom programmet viser vi hvordan Senterpartiet vil løse oppgaver og utfordringer i fylket vårt. Samtidig skisserer vi hvordan det gode arbeidet som allerede gjøres hver eneste dag i Nord-Trøndelag, kan videreforedles. For Senterpartiet er det en grunnleggende forutsetning at Nord-Trøndelag skal være et godt fylke å leve og virke i for alle - uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnivå, livssyn og etnisk tilhørighet. Vi skal videreforedle kulturarven vår, og ha et rikt og inkluderende kulturliv som bidrar til gjensidig forståelse og respekt for hverandre. Hvis vi lykkes med dette vil det gi oss større bolyst og flere kreative arbeidsplasser i fylket vårt. På tre generasjoner har Norge gått fra å være en fattig nasjon, til et av de landene i verden som har best privat og offentlig økonomi med en allsidig tjenesteproduksjon av god kvalitet. Senterpartiet vil ta ansvar for å skape nye verdier som kan brukes til å utvikle fellesskapet videre. Som enkeltmennesker skal vi sammen ta det neste steget til beste for samfunnet og fremtidige generasjoner. Våre nordtrønderske fortrinn skal være de unike naturressursene, sammen med en godt utbygd infrastruktur og innbyggere med vilje og evne til å skape egen virksomhet og nye arbeidsplasser. Vi vil bygge ut og modernisere transport- og kommunikasjonstilbudet i fylket vårt slik at transportårer, mobilnett og bredbånd kan gi like vilkår for videre vekst og utviklingsmuligheter i Siv Sætran fra Stjørdal er Senterpartiets ungdomskandidat på fylkestingslista ved årets fylkestingsvalg. Siv er 24 år, har fire års erfaring fra kommunestyret i Stjørdal og har vært generalsekretær i Senterungdommen. Jeg er opptatt av at ungdom som vokser opp i Nord - Trøndelag skal vite at det finnes mange gode muligheter for å bo, leve og trives i fylket vårt. Jeg vil ha flere ungdommer hjem hit etter endt utdanning, det er politikerne sin oppgave å legge til rette for dette! Nord-Trøndelag trenger kreative ungdommer som ser at det går an å starte sin egen arbeidsplass uansett hvor man skulle bo i fylket vårt. Det må gjøres en solid innsats ovenfor kommunene hvor disse ungdommene bosetter seg, blant annet for å sikre at kommunene legger til rette for UNGbo prosjekt, slik at ungdom kan komme seg lettere inn på boligmarkedet. Senterpartiet skal være det tydeligste ungdomspartiet, og har ungdommen saker de ønsker å få gjort noe med er det oss de skal prate med, vi skal vise at vi tar dem på alvor. Vi vil: Ha en målsetting om at alle elever i Nord-Trøndelag skal få erfaring fra elevbedrift og ungdomsbedrift i løpet av grunnskolen og den videregående skolen. I samarbeid med kommunene styrke rådgivningstjenesten på ungdomstrinnet slik at ungdom kan få god veiledning i valget av videregående opplæring. At veiledning om videre vegvalg til høyere utdanning skal starte det første året i videregående skole. Ha en skolehelsetjeneste som samhandler med elevene for å gi dem best mulig støtte i deres videre utvikling. Senterpartiet er ungdomspartiet i Nord-Trøndelag, vi vil noe med Nord-Trøndelag, med ungdommen på laget skal vi legge til rette for at Nord-Trøndelag skal bli et attraktivt bosted for DEG i framtida! Vær med å påvirke din framtid - Bruk stemmeretten din Du finner mer info om oss på: Våre menneskelige ressurser er vår største verdi. Vi vil utvikle vårt fylke med hjerte for alle i Nord-Trøndelag! Siv Sætran, 4. kandidat / ungdomskandidat fylkestingslista SP Fullstendig program/liste og all informasjon finner du på: nord-trondelag ENGASJERT FOR HELE NORD-TRØNDELAG hele Nord -Trøndelag. Kompetanseutvikling innenfor eksisterende og ny virksomhet vil være blant Senterpartiets viktigste satsinger innenfor næringspolitikken. Dette må gjenspeiles i måten vi arbeider på som regional utvikler og skoleeier. Senterpartiet vil sørge for en tydelig satsing der unge får en reell mulighet til å gjennomføre videregående opplæring. Utdanning, kompetanse og erfaring vil være avgjørende i fremtidens arbeidsmarked og for samfunnsutviklingen. En slik satsing er viktig for den enkelte som tidlig vil oppleve å mestre og å lykkes. Å minske frafallet i den videregående skolen er svært viktig for at vi sammen skal nå målet om at Nord- Trøndelag skal være et av landets beste fylker å bo i. Kjære alle sammen! Gratulerer med jubileet! Det har vært flott å se hvordan denne feiringen har skapt engasjement og samhold - ikke bare på Levanger men på hele Innherred! Som fylkesrådslederkandidat vil jeg støtte opp under lokale planer og utviklingsprosjekt. Fylkeskommunen har et særlig ansvar for samferdsel. Jeg er opptatt av å finne løsninger som rydder oppi trafikkutfordringene langs fylkesveien ut mot Frosta. For folk som bor på Ytterøya er regularitet for fergen viktig. Det forstår vi i Senterpartiet! Derfor vil vi gjeninnføre det samme fergetilbudet som før kuttene fra dagens fylkesråd. Vi vil gjør hverdagen enklere for deg og din familie- for deg som bruker bil, båt og tog- for deg som driver næring. Vi som folkevalgte må være ydmyke og lyttende slik at vi kan skape en enklere hverdag for deg som innbygger i Levanger kommune. Godt valg - og lykke til med resten av jubileumsåret! Tomas Iver Hallem, 1. fylkesrådslederkandidat SP Fylkesrådslederkandidat TOMAS IVER HALLEM EN ENKLERE HVERDAG FOR - DEG OG DIN FAMILIE - DEG SOM BRUKER BIL, BÅT OG TOG - DEG SOM DRIVER NÆRING SENTERPARTIET Valgliste for SENTERPARTIET 1. Tomas Iver Hallem Verdal 2. Randi Dille Namsos 3. Bjørn Arild Gram Steinkjer 4. Siv Sætran Stjørdal 5. Gunnar Alstad Stjørdal 6. Trude Holm Verdal 7. Camilla Vågan Nærøy 8. Steinar Bach Lierne 9. Borgny Kjølstad Grande Grong 10. Ida Stuberg Inderøy 11. Vegard Austmo Levanger 12. Jo Arne Kjøglum Høylandet 13. Lillian Hatling Steinkjer 14. Kjartan Tørum Vikna 15. Bjørg Tingstad Fosnes 16. Solveig Anette Five Sæther Leksvik 17. Stian Aleksander Aakre Nærøy 18. Trude Marian Nøst Levanger 19. Steinar Lyngstad Namdalseid 20. Sanna Elene Hanem Kavli Snåsa Hva er Nord-Trøndelag uten Landbruket? Det som har gitt Nord-Trøndelag og Nordtrønderne levebrød, livskvalitet og utvikling er vår grønne næring, landbruket, med godt drevet jord- og skogbruk. Det er landbruket som binder sammen Nord-Trøndelag, og gir av sitt utrolige mangfold. Vi må fortsatt arbeide for landbruket, de fleste andre næringer i fylket er helt avhengig av det. For skogindustrien i Levanger med Norske Skog og Namsos med Moelven Van Severen er stabil god råstofftilgang viktig. For å opprettholde Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos er tilgang til god stabil arbeidskraft, men også for å gi arbeidsplasser til de som kommer fra landbruket. Omsetningen for de store kjøpesentrene hadde heller ikke nådd de høyder uten et bidrag fra de som ikke bor helt i sentrum. Skal vi fortsatt ha gode, attraktive kommuner i Nord-Trøndelag med bosetting, arbeidsplasser, eldreomsorg, skoler, kulturtilbud må vi fortsette å ta godt vare på vår grønne næring og de som arbeider med den. Det er de som skaper trivselen med å bo. Randi Dille 2. kandidat Fylkestingslista SP Vi vil satse der du bor nærhet, trivsel og livskraft Levanger en flott kommune! Vi bor i en av de flotteste kommunene i landet det er vi kanskje ikke klar over til daglig. Denne flotte kommunen ønsker Senterpartiet å utvikle slik at innbyggerne trives enda bedre. Hvordan gjør vi det? Ved å skape trivelige grendesamfunn med god infrastruktur, og satse på liv og aktivitet og mange tilbud, både i bygdesentra og kommunens sentrum. Gjennom vedtatte planer som vi har fått mange gode innspill fra innbyggerne på er vi på vei til å lykkes med en del ting det må utvikles videre. Vi er allerede en stor kulturkommune. Vi må satse på det vi har og bygge og utvikle videre. I jubileumsåret 2011 får vi sett noe av det store mangfold vi har. Du kan trygt gi din stemme til Senterpartiet ved høstens valg. Vi lover å lage en god balanse mellom stabilitet og utvikling. Hans Heieraas, ordførerkandidat Bolyst Noen vil bo tett-i-tett, andre ønsker å bo med litt mer luft rundt. Levanger er en kommune med både by/sentrum og grender, og her vil alle kunne finne sitt drømmested, bare det legges til rette for det. Det vil vi i Senterpartiet arbeide for! Vi vil satse på de enkelte lokalsamfunn ved å legge til rette for boligbygging, barnehage, skole og et variert og godt aktivitetstilbud, slik at ungdom også vil bli boende eller flytte tilbake til Levanger. Dette gir bolyst. Samtidig skal vi opprettholde et sentrum med rikt kulturtilbud, boliger og næring. Vi ønsker et tilgjengelig og moderne sentrum med trehus, grønne lunger og yrende folkeliv. Line Thorsen 7. kandidat (Okkenhaug), Erling Veie 13. kandidat (Ronglan) Fritid Senterpartiet vil at alle barn og voksne skal ha et fritidstilbud, slik at de kan ta vare på egen helse ved fysisk aktivitet. Det er vår oppgave å legge til rette for anlegg i hele kommunen, både når det gjelder sommer og vinteraktiviteter og mere utradisjonelle aktiviteter. I Levanger har vi fortsatt mange farlige vegstrekninger som benyttes av myke trafikanter til og fra trening. Vi må derfor bygge gang og sykkelveier, slik at man ikke er avhengig av biltransport! Dette vil i fremtiden gi oss en stor helse og miljø-gevinst som samfunnet trenger. Kjell Olav Einarsve 12.kandidat (Åsenfjord), Øystein Haug 16. ungdomskandidat (Ekne) Ytterøyferja Øyboerne opplever en form for diskriminering, når vi blir utestengt fra aktiviteter som bare foregår en halv time unna. Det er ikke et alternativ å flytte, da Ytterøy er vårt hjertebarn og verdens beste plass å bo. Dette ser vi på investeringstakten i landbruket på øya. Få områder kan vise til større satsing enn der. I dagens Norge er det økonomisk handlingsrom for å gi folk muligheten til å bo der de ønsker. Dette handlingsrommet vil Senterpartiet ta i bruk, vi vil ha flere ferjeavganger, så befolkningen i hele kommunen får et mest mulig likt tilbud. Asbjørn Brustad 5. kandidat (Ytterøy), Vegard Austmo, 9. kandidat (Sentrum) 11. kandidat fylkestingslista Skole Senterpartiet vil ikke legge ned skoler, uten tydelig ønske fra lokalsamfunnet. En skole i nærområdet, med en tett tilknytning til barnehage og SFO er positivt. Det vil gi alle barn en trygg oppvekst. Vi vil fortsette utviklingsarbeidet i skolen, med vektlegging på basisfagene, og ha mer praksisretta tilbud i ungdomsskolen. Fortsette arbeidet i skolebruksplanen, med opprusting av skolene og uteområdene rundt. Senterpartiet vil satse på antimobbearbeidet, alternative undervisningsopplegg og høyere kvalitet. Kommunen bør sterkere inn i overgangen til videregående skole. Ingrid Brattgjerd 6. kandidat (Ekne), Eva Høyem Anderssen 8. kandidat (Åsen) Næring Senterpartiet ønsker å gi gode rammer for næringsliv og landbruk. Å skape arbeidsplasser og levevei for våre innbyggere må ha høy prioritet i åra som kommer. Dette vil bidra til økt tilflytting, og mulighet til vekst. Senterpartiet vil opprettholde og utvikle en mangfoldig matproduksjon. Underbygge Norske Skogs behov med drahjelp, for å sikre forutsigbare rammebetingelser og utvikle nye produkter innen skog/papir. Forbedre kraftsituasjonen og styrke næringsutviklingen i Midt Norge ved sterkere satsing på biovarme og annen lokal fornybar energiproduksjon. Vi vil utvikle handels- og trehusbyen Levanger, og det må gis rom for både næring og bolig på Havna. Alf Magnar Reberg 3. kandidat (Åsen), Harald Lein 10. kandidat (Skogn) Helse Senterpartiet vil gi familien større ansvar for egen utvikling, slik at de lettere kan møte de krav som storsamfunnet setter. Vi satser på forbyggende helsearbeid, med vekt på rus, psykiatri og familieveiledning, helseressursen i skolen må styrkes. Vi vil at kommunen skal være i forkant av prosessen med å overføre flere tjenester fra staten til kommunen samhandlingsreformen. Senterpartiet vil opprette nye sykeheimsplasser på Staup, og vurdere omdefinering til flere sykeheimsplasser i institusjonene. Vi vil ha fullverdig kjøkken på alle sykeheimene. Jorunn Skogstad 2. kandidat (Bruborg), Eli Kristin Johansen 4.kandidat (Mule) Senterpartiet jobber også for: Å erstatte eiendomsskatten med et kommunalt skatteøre - Akutt- og fødeavdeling ved Sykehuset Levanger må sikres - Ny E6 mellom Åsen og Stjørdal - Framtidig kulturhus i Festivitetenkvartalet - Utvikle næringsareal i kommunen, satse sterkere mot Stjørdalsregionen - Sikker kryssing for fotgjengere ved jernbanen på Skogn - Gang og sykkelveier i Åsen/Åsenfjord, Frol og Ekne. Levanger SENTERPARTIET 1. Hans Edvard Heieraas Halsan 2. Jorunn Skogstad Bruborg 3. Alf Magnar Reberg Åsen 4. Eli Kristin Johansen Mule 5. Asbjørn Brustad Ytterøy 6. Ingrid Brattgjerd Ekne 7. Line Thorsen Okkenhaug 8. Eva Høyem Anderssen Åsen 9. Vegard Austmo Sentrum 10. Harald Asbjørn Lein Skogn 11. Brit Elin Ringstad Åsen 12. Kjell Olav Einarsve Åsenfjord 13. Erling Veie Ronglan 14. Arne Solem Skogn 15. Lena Jørgensen Ytterøy 16. Øystein Haug Ekne 17. Irene Haugskott Mule 18. Eilif Due Sentrum 19. Bitten Bjørgum Stjern Ekne 20. Knut Jostein Brenne Ekne 21. Sigrid Hojem Okkenhaug 22. Ola Skilbrigt Ekne 23. Guri Johanne Skjesol Åsen 24. Kjell Olav Vandsvik Ytterøy 25. Asbjørn Johs Anderssen Åsen 26. Bård Olav Leangen Åsenfjord 27. Unni Lundby Hammeren Åsen 28. Elling Jentoft Munkeby Hegle 29. Magnar Heir Hegle 30. Wenche Bjørvik Skauge Ytterøy 31. Ivar Stjern Ekne 32. Solveig Otlo Mule 33. Gunnar Jermstad Finne 34. John Arne Nøst Ytterøy 8 9 Vil du vite enda mere, treffes vi på stands. Du finner hele programmet og mye info på Valgleder Guri Skjesol, Line Thorsen, Okkenhaug Kjell OlavEinarsve, Åsenfjord Asbjørn Brustad, Ytterøy Ingrid Brattgjerd, Ekne Alf Magnar Reberg, Åsen Jorunn Skogstad, Bruborg Erling Veie, Ronglan Øystein Haug, Ekne Vegard Austmo, Sentrum Eva Høyem Anderssen, Åsen Harald Lein, Skogn Eli Kristin Johansen, Mule

6 Ulike mennesker - like muligheter Med SV for et velfungerende lokaldemokrati 1. kandidat Jostein Trøite (64) Levanger, Grønn næringsutvikling er god miljøpolitikk og distriktspolitikk 2. kandidat Kjersti Tommelstad (41) Namsos, Jeg vil ha flere tannleger i Namdalen og Nord- Trøndelag Del godene i Nord-Trøndelag SV er et sosialistisk parti. Vi vil styrke fellesskapet og folkestyret på bekostning av markedskreftene. SV er et miljøparti. Vil vil kjempe for god klimapolitikk og bevaring av naturmangfoldet. Mennesker og miljø framfor profit. Natur, miljø og klima Klimaendring og tap av arter er de to store miljøutfordringene. SV vil bruke kraftige virkemidler for å stimulere til klimatiltak, og det må lønne seg for folk. Villaksen er trua, og oppdrettsnæringa må bli bærekraftig. SV vil jobbe for en rovdyrpolitikk bygd på forskning, lokal kunnskap og internasjonale forpliktelser. Grønn næringsutvikling Et framtidsretta næringsliv er et miljøvennlig næringsliv. Et desentralisert næringsliv med nærhet til resursene legger til rette for kvalitet, mindre sløsing og mer demokrati. SV vil legge inn miljøkriterier ved tildeling av regionale utviklingsmidler. SV vil ha en næringspolitikk som er miljøvennlig, gir arbeidsplasser i hele fylket, prioriterer kvinner og satser på innvandrere. Verdiskapinga i primærnæringene er bære-bjelken for bosettingsmønsteret i Nord-Trøndelag. Bønder må få ei lønn på linje med industriarbeidere. SV vil ha desentralisert landbruk og lokal foredling. Selvforsyningsgraden av mat må økes, økologisk matproduksjon styrkes og det må ikke dyrkes genmodifisert mat i Nord-Trøndelag. Lovfesta rett til heltid Heltid er en rett og deltid en mulighet. SV vil lovfeste rett til heltid, siden ufrivillig deltid svekker kvaliteten på tjenestene. Demokratisk arbeidsliv Fylkeskommunen skal ha egne ansatte, ikke bruke vikarbyrå og stille krav til egne og andre selskaper som utfører tjenester på vegne av fylkeskommunen om å følge norsk lov. Det vil heve kvaliteten og gi folk forutsigbare arbeidsvilkår. Ansatte og innbyggere i Nord- Trøndelag skal få delta i fylkets utvikling. Solidaritet SV vil fremme fellesskap og sosial utjevning. SV vil skape et grønt og solidarisk fylke, hvor ulike folk har like muligheter. SV ønsker at også Nord-Trøndelag skal ha rød-grønn styring. Stem Sosialitisk Venstreparti! 3. kandidat Anne Kolstad (32) Verdal, Barn og unge skal få oppleve naturmangfold - også i framtida! Valgliste for Sosialistisk Venstreparti ved fylkestingsvalget i Nord-Trøndelag 01 Jostein Trøite Levanger 02 Kjersti Tommelstad Namsos 03 Anne Kolstad Verdal 04 Trond Martin Sæterhaug Grong 05 Gunvor Åsbø Stjørdal 06 Kari Ystgård Namsskogan 07 Mads Skaugen Inderøy 08 Merethe Lervåg Vikna 09 John Lado Namsos 10 Tove Paulsen Nærøy 11 Olav Gilsåmo Meråker 12 Ellen Samuelsen Steinkjer 13 Sindre Solheim Vikna 14 Sølvi Sæther Levanger 15 Ola Kristian Johansen Snåsa 16 Gunn Anita Totland Lierne 17 Bjørn Tranås Steinkjer 18 Mona Hellesø Høylandet 19 Bjørn Ove Finseth Leksvik 20 Tone Rennemo Leka 21 Arnfinn Monsen Steinkjer 22 Anita Karlsen Verdal 23 Kåre Aalberg Namsos 24 Liv Marit Idsø Overhalla 25 Atle Stallvik Verran 26 Marte Riseth Snåsa 27 Boje Reitan Frosta 28 Line Marit Flasnes Nærøy 29 Torgeir Strøm Fosnes 30 Turid Krizak Verdal 31 Svein Håpnes Røyrvik 32 Margareth Halle Inderøy 33 Per Aunet Levanger Foto:Ola Kristian Johansen Trond Martin Sæterhaug, Anne Kolstad, Jostein Trøite, Kjersti Tommelstad, Gunvor Åsbø Nord-Trøndelag SV Postboks 59,7871 GRONG tlf Bedre folkestyre- mer demokrati SV vil styrke det lokale folkestyret og vil derfor arbeide for: - Egne komiteer for kultur og miljø, oppvekst, omsorg og plan og utvikling. - SV vil arbeide for en forsøksordning med at kommunestyremøtene begynner tidligere på dagen - SV vil arbeide for bedre kjønnsfordeling i politisk ledelse God miljøpolitikk er god barnepolitikk - SV vil styrke slagordet Triveligst i Trøndelag ved å gjøre Levanger til en av de fremste miljøkommuner i landet. - SV vil arbeide for å opprette stilling som miljøvernleder i kommunen - SV vil endre trafikkmønsteret gjennom sentrum ved å bygge avlastningsveger - SV vil sikre allmennhetens tilgang til strandområdene En skole som fremmer mestrings- og læringsglede - SV vil arbeide for at det ikke blir nedlagt kommunale skoler - SV vil at den kommunale s kolen skal få mer ressurser til etterutdanning av lærere for styrking av sentrale skolefag. - SV vil styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv - SV vil at opplæringa i skolen får tilgang til læringsarenaer der kunnskapstilegnelse, sjøltillit og egenverd blir styrket. Velferdssamfunnet skal ikke ut på anbud - SV vil sikre et godt offentlig helsetilbud for alle - SV vil arbeide mot uønsket deltid, for å sikre bedre kontinuitet i helsesektoren og sikre rekruttering til omsorgsarbeid - SV vil arbeide for at pleie- og omsorgstjenesten ikke privatiseres - SV vil styrke eldres kulturtilbud for å opprette og utvikle deres funksjonsnivå - SV vil at det opprettes egne demensavdelinger - SV vil styrke mulighetene og øke satsene for omsorgslønn der det er til beste for familien og samfunnet Allsidig næringsliv og levende landbruk - SV vil gjøre Levanger til en bedre vertskapskommune for bedrifter og institusjoner - SV går inn for en kombinasjon av næringsvirksomhet og boliger i havneområdet - SV vil arbeide for at lokalt produserte varer og lokale tjenester i større grad skal benyttes av kommunen - SV vil arbeide for at arealer for nyetableringer tilrettelegges i alle deler av kommunen - SV vil drive aktiv jordvernpolitikk fordi - vi er i et av landets viktigste matproduksjonsområder - SV vil arbeide for at eiendomsskatten ikke skal øke i kommende valgperiode, og arbeide for muligheten for økt bunnfradrag og fritak for eiendomsskatt for minstepensjonister og andre når reelle grunner tilsier det. Kulturkommunen Levanger- triveligst i Trøndelag - SV vil bruke kultur og miljø som positiv faktor for bolyst i kommunen - SV går inn for at svømmehallen på Skogn skal bestå - SV vil arbeide for Stadion som ei grønn lunge i sentrum - SV vil sikre kino i sentrum - SV vil fortsatt styrke den kommunale kulturskolen Foto: Hattrem AS Foto: Hattrem AS Foto: Gunnar Løvås Regnbue over Halsan Skole LEVANGER SV, valgliste ved kommunestyrevalget Hanne Ihler Toldnes 02 Jostein Trøite 03 Ragnhild Torun Skjerve 04 Gunnar Løvås 05 Vera Larsen 06 Hallstein Lysberg 07 Britt Deviktangen 08 Ahmed Radwan 09 Gunn Elin Nyvik 10 Mads Sæther Juul 11 Kristin Svendgård- Roe 12 Ketil Aas 13 Marte Sølvberg 14 Bjarne Berre 15 Gerd Marit Svendsen 16 Jan Rønning 17 Heidi Iren Gretasdatter Skaanes 18 Lars Waade 19 Hege Eggen Børve 20 Asbjørn Folkvord 21 Astrid Saure 22 Ole Petter Vestheim 23 Sølvi Helene Sæther 24 Per Dagfinn Eriksen 25 Ingigerd Husbyn 26 Kjærand Iversen 27 Mette Johansen 28 Morten von Heimburg 29 Ahtidal Ismail 30 Geir K Berg-Lennertzen 31 Marit Røkkum 32 Morten Breivik 33 Therese Fossum 34 Olav Hallset 35 Vigdis Skårdal 36 Karl Fr Rekkavik 37 Solveig Bergstrøm 38 Steinar Hegstad 39 Randi Dørum Skjetnemark 40 Rolf Gaarde 41 Inger Bjørndal Solli 1. Hanne Ihler Toldnes, Ordførerkandidat 2. Jostein Trøite 3. Ragnhild Torun Skjerve 4. Gunnar Morten Løvås 5. Vera Larsen 6. Hallstein Lysberg 10

7 Nord-Trøndelag Venstre Venstre er Norges liberale parti. Det liberale sentrum representerer en god politikk for den enkelte og for samfunnet. Venstre setter innbyggere foran utbygger og borgere foran byråkrati, vi prioriterer FOLK FØRST. Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Foto: Aina Bye Småbedrifter: Framtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Utdanning, forskning og utvikling(fou) og skattesystem er viktige forutsetninger for framtidens arbeidsplasser og velferd. Venstre vil gjennomføre en helhetlig og ambisiøs næringssatsning i Nord-Trøndelag som betydelig øker antallet vekstforetak. l Skape en aktiv fylkeskommunal næringspolitikk ved å reise flere næringspolitiske saker i fylkestinget l Forsterke tilgangen på kvalifisert arbeidskraft gjennom målrettet videreutvikling av Nord-Trøndelag som attraktivt bostedsfylke l Legge til rette for full bredbåndsdekning og mobildekning, samt utbygging av fiber i hele fylket. l Legge til rette for at stedsutviklingsmidler kan benyttes andre steder enn i kommunesentrene. Innføre en egen tiltakspakke for grundere Primærnæringene: Landbruket er en viktig næring i Nord-Trøndelag. Venstre vil ha et sterkt landbruk og økt landbruksproduksjon i Nord-Trøndelag. Venstre vil ha en større lokal forankring i rovdyrpolitikken, og arbeide for at erstatningsordningen for rovdyrskader må endres slik at bevisbyrden speilvendes. l Gi en egen fylkeskommunal investeringsstøtte til de mest kapitalkrevende husdyrproduksjonene. l Videreføre arbeidet med å utvikle kystskogbruket og bidra til å stimulere til en økning av investeringene i skogkulturen i Nord-Trøndelag l Øke satsningen på rådgivning og kompetanse for å få en god utvikling i primærnæringene. Samferdsel: Venstre ser det som svært viktig å forbedre eksisterende og å utvikle nye samferdselstiltak som dekker samfunnets transportbehov på en effektiv, trafikksikker og miljøvennlig måte. l Bygge hurtigtog med dobbeltspor mellom Steinkjer og Trondheim l Følge opp fylkestingets vedtak om opprustning av FV17 Steinkjer Namsos ut fra opprinnelig visjon. l Prioritere helhetlig opprustning av transportstrekningene Lauvsnes Sitter, Åsen Frosta, Hjelbotn Verrabotn, Ytre Namdal E6, Straumen Røra, Innherredsvegen gjennom Stjørdal sentrum. l Øke standarden på fylkesvegene gjennom å legge fast dekke l Øve påtrykk på jernbaneverket for å sikre planoverganger. l Videreutvikle ordningen med bestillingstransport i distriktene Miljø Venstre er et moderne, løsningsorientert, teknologioptimistisk og ansvarlig miljøparti. Venstre vil verne om allemannsretten og sikre allmennheten tilgang til strandsonen. l Opprette et eget fylkeskommunalt klimafond for tilskudd og lån til husholdninger. l Stimulere til utbygging av mini, mikro og småkraftverk, samt satse på bioenergi. Vindkraftprosjekter må skje etter en helhetlig vurdering. l Ivareta jordvernet for å sikre mulighetene for matvareproduksjon på lang sikt og under ulike forhold. l Beholde Trondheimsfjorden fri for torskeoppdrett. l Redusere utslippene av kvikksølv og andre miljøgifter. Skole, utdanning og forskning: Venstre vil styrke den offentlige skolen gjennom å gjenreise respekten for læreren og fagkunnskapen. Kvaliteten i skolen er avhengig av kompetente, motiverte og trygge lærere og gode skoleledere. Høyere utdanning, forskning og utvikling danner grunnlaget for verdiskapning og vekst i høyere grad enn tidligere. Sterk satsning på utdanning og forskning er nødvendig for å sikre velferd, miljø og et nyskapende næringsliv. l Innføre et kompetanseår for lærere i den videregående skolen l Utvikle et opplegg for å bedre innsyn i kvaliteten på undervisning og læringsmiljø i skolen l Sørge for gode opplæringsprogrammer for skoleledere. l Styrke yrkesfagene gjennom satsning på økt kompetanse, praktisk mestring og læring l Øke satsningen på rådgivningstjenesten i den videregående skolen l Bekjempe frafall i videregående opplæring ved å sette inn tiltak tidlig i grunnskolen l Arbeide for øke tilskuddet per lærlingeplass med kroner. Velferd: Venstres hovedmål for helse- og sosialpolitikken er å forebygge sykdom og sosiale problemer, og gi befolkningen nødvendige helsetjenester. I et liberalt velferdssamfunn er det samspillet mellom stat, kommuner, frivillige fellesskap og den enkeltes personlige ansvar overfor sine medmennesker som skaper trygghet og forankring. l Sikre folk med nedsatt funksjonsevne deltagelse i samfunnslivet gjennom bedre transportordninger og bedre tilgjengelighet til offentlige bygg l Opprettholde to sykehus i fylket, med fødetilbud og akuttfunksjon. l Innføre tannlegevaktordning i Nord-Trøndelag om sommeren og videreføre rekrutteringstiltakene for tannleger l Arbeide for å bedre tilbudet til folk med psykiske vansker. l Øke fokuset på forebyggende rus blant unge. I midten Andre N. Skjelstad(1. kand.), til høyre Marita Ramberg Røthe (2. kand), til Venstre Trond Sandnes (3. kand) Kultur og idrett: Venstre vil jobbe målrettet innenfor kulturfeltet slik at alle kan oppleve kunst og kultur uavhengig av bosted, økonomiske og sosiale forhold og funksjonsdyktighet. Idrett er viktig for både trivsel, sosialt nettverk og folkehelse. Tilskuddsordninger må støtte opp om lokalt engasjement, ikke reserveres for store prosjekter. l Øke støtten til nye og etablerte museer i fylket. l Styrke tilbudet i den kulturelle skolesekken. l Arbeide for økt satsning på masseidrett spesielt rettet mot barn og unge. l Opprettholde tilbudet innen idrettsfag i videregående skole og arbeide for spisset toppidrett i videregående opplæring. l Styrke folkehelseperspektivet i bruk av investeringsmidler innenfor idrettens område Nord-Trøndelag sin liste for kommunevalget 2011: 1. Andre Nikolai Skjelstad 1965 Verran 2. Marita Ramberg Røthe 1988 Steinkjer 3. Trond Sandnes 1945 Nærøy 4. Line M. R. Abel 1971 Leksvik 5. Håkon Alstadheim 1963 Stjørdal 6. Lars Gunnar Marken 1982 Verdal 7. Maren F. Vassli 1992 Namsos 8. Reidar Lindseth 1953 Flatanger 9. Anne Marken 1967 Meråker 10. Øystein Mørkved 1977 Overhalla 11. Brita Kleven Thorsvik 1947 Verdal 12. Tor Arne Garnvik 1978 Steinkjer 13. Inger Johanne Bjørhusdal 1941 Namsskogan 14. Anders Dalane 1955 Levanger 15. Britt Elin Strand 1972 Lierne 16. Øyvind Treider Olsen 1969 Inderøy 17. Johannes Rosvold 1982 Verdal 18. Olaug Fjellmo Fjørtoft 1950 Steinkjer 19. Oddveig Ressem 1961 Namdalseid 20. Anders D. Mona 1965 Snåsa 21. Heidi Flaten 1959 Levanger 22. Henny Veien 1965 Frosta 23. Rune Langfjæran 1964 Mosvik 24. Turid Gartland 1950 Grong 25. Hans Martin Storø 1968 Nærøy 26. Anders Vatn 1959 Inderøy 27. Einar Vandvik 1942 Levanger 28. Lars Gunnar Thorvik 1957 Leka 29. Tordis Fjær Solbakk 1957 Nærøy 30. Per Arve Lie 1946 Namdalseid 31. Odd Kvalø 1939 Vikna 32. Merethe Bartnes 1971 Verran 33. Per Magne Lund 1936 Røyrvik 34. Marthe Rimul Rolseth 1977 Stjørdal 35. Turid Eian 1952 Steinkjer 36. Bjørn Madslangrud 1955 Meråker 37. Tove Hasfjord Aagård 1973 Flatanger 38. Dagfinn Tingstad 1945 Frosta 39. Karl Meinert Buchholdt 1979 Levanger 40. Iren Opdahl 1974 Stjørdal 41. Bo Pettersen 1939 Grong I Levanger er det godt å bo fordi vi setter folk først Venstre arbeider for saker som gjør at alle føler at de bor på akkurat det rette stedet, gjennom hele livet fra barn- og ungdom, via yrkesliv og til pensjonstilværelsen Et godt livsmiljø bygges med en helhetlig politikk: 9 av 41 gode listkandidater Noe av det vi har fått til Innføring av bestillingstransport i distriktene, taxi til prisen av en bussbillett Vedtak om full bredbåndsdekning i Levanger, Borgsåsen og Heir - Munkeby gjennomført Gjennomført åpne kommunale møter, regjeringen kommer etter og foreslår å lovfeste dette Bevaring av trehusbyen i Levanger, nå fredet og partnerskapsavtale for utvikling Sikret riktig tilskudd til private barnehager og økning av utbetalingene Vi er på nett Karl Meinert Buchholdt Kjellrun Støp Atle Busch Oppvekst Barn og ungdom som trives og lærer Kultur Aktivt og tilgjengelig kulturliv Næring Forutsigbarhet og vekst for bedriftene Livslinjen Les våre standpunkt på nett! 2 Annikken Kjær Haraldsen Jostein Myhr 5 8 Siri Mette Lie Fødsel 3 Per Einar Weiseth Inger Lise Bangstad Jørgen Selmer 6 9 Barnehage Grunnskole Videregående Arbeidsliv LEVANGER LEVANGER Pensjonist Levanger Venstre har informative og oppdaterte nettsider. Her finner du program, politisk regnskap, politikere, og nyheter om hva vi gjør i de enkelte saker. Det er ingen andre partier som det er så lett å finne ut hva de står for og hva de gjør med det. Sjekk selv på: LEVANGER

8 14 Kandidater til kommunevalget Hans Arne Aalberg Geir Tore Persøy Odd Einar Langø Asgeir Persøy Kristian Johansen Olav Kløvjan Olin Pettersen Janne K. Jørstad Solgunn Øyen Inge Johansen Birger Meinhardt Borghild Pedersen Åge V. Mariehamn Irene Løvtangen Asbjørn Hynne Inge Frits Eriksen Svein Musum 1947 Redusere eiendomsskatt l Eiendomsskatten er en særdeles usosial og urettferdig skatt som må fjernes l Redusert eiendomskatt vil øke bolysten i Levanger l Redusert eiendomskatt vil øke muligheten for nyetablering av næring i Levanger Økt demokrati og åpenhet l Sørge for grundige utredninger slik at beslutningstakere får et godt og riktig grunnlag (alternativer) å velge mellom. l Beslutninger skal tas i de riktige fora. l Rolleavklaring politisk og administrativ ledelse l Styre etter kompetanse, sunn fornuft og økonomi i stedet for etter prinsipper og ideologi. Redusere uønsket deltid l Vil gi gevinster på flere områder for kommunen. l Lettere å skaffe ressurser med kompetanse, som er nødvendig ifm eldrebølge og samhandlingsreform l Redusert sykefravær, gir lavere kostnad l Økt bemanning l Mere fornøyde ansatte, brukere og pårørende! Næringsliv l Kommunen skal jobbe med næringspolitikk, ikke næringsutvikling. - Næringsutvikling er næringslivet bedre på. l Kommunens næringspolitikk bør fokusere på: - Forutsigbarhet ift næringsareal, 1. kandidat Hans Arne Aalberg 2. kandidat Geir Tore Persøy 3. kandidat Odd Einar Langø 4. kandidat Asgeir Persøy 17. kandidat Svein Musum infrastruktur, planprosesser og skatt. l Det er viktig at kommunen makter å holde fokus både på det eksisterende næringslivet, samtidig som vi arbeider og legger til rette for ny-etablering. Det betyr flere: - arbeidsplasser, økte skatteinntekter og dermed økte inntekter til kommunen. l Levanger skal være en JA-KOMMUNE. - ha lik behandling av alle aktører. Vei og samferdsel l Økt vedlikehold på kommunale veier. l Ferdigstille prosjekter som startes slik at vi slipper å gjøre jobben flere ganger. l Gang og sykkelstier l Parkeringshus på nedre torg hvis behov. l Fjerne fartsdempere Skole l Nødvendig opprustning av skolebyggene snart ferdig, på tide å starte med indre-tjenesten. l Det gjøres mye bra i Levangerskolene, men det er samtidig mye vi kan gjøre bedre. l Er skolene organisert slik at ledere, lærere og elever får brukt seg selv best mulig? l Styrke foreldrerollen og samarbeidet hjem / skole l Faglærte lærere på u-trinnet l Legge til rette for god læring i skolen (arbeidsro, verktøy etc) Miljø l Skille mellom det som besluttes sentralt og lokalt. l Krav til næringsbygg ift miljøvennlige bygg/materialer. l Plan for utfasing av gamle oppvarmingsmetoder i kommunale bygg. l Kommunale nybygg, krav til miljøvennlige bygg/oppvarming l Rute tungtrafikken mest mulig utenfor sentrum. l JA til gasskraftverk, og utnytte fjernvarmen til industri Kultur l Styrke frivilligheten, gjennom bl. a mer støtte til lag og foreninger, barneog breddeidrett l Bidrar også til å bevare idrettsanlegg rundt i kommunen. Kommunen er helt avhengig av at frivilligheten overlever. l Redusere bane/hall-leie, og sørge for like og rettferdige priser l På sikt ønsker vi at dette skal være gratis, men det er ikke mulig på kort sikt. l Bygge fotballhall på Moan, med utleie til Levanger videregående skole som da får like gode forhold som andre sammenlignbare skoler i NT. l Ja til utredning av kulturhus ifm Festiviteten. Eldreomsorg, meningsfylt og verdig l Arbeide for å bedre tjenestene til eldre, uføre og funksjonshemmede i kommunen. l Tilrettelegge for det botilbud de eldre selv ønsker og har behov for. l Sykehjemsplasser / omsorgsboliger aldershjemslignende tilbud til dem som føler seg ensomme, utrygge og trenger hjelp i hverdagen. l Konkurranseutsette tjenester hvis dette gir kommunen gevinster. l Det vil uansett være kommunen som har ansvaret for tjensten. l Prøve ut ny turnus som vil gi gevinster både for alle parter. Satsningsområder neste 4 år l Redusere eiendomsskatten l Økt demokrati og innsyn i politiske prosesser l Redusere uønsket deltid. l Næringsliv - øke tilgjenglig næringsareal og forutsigbarhet l Eldreomsorg verdighet og valgfrihet l Skole l Starte indretjeneste, prioritere basisfagene inkl basisfagene. l Vei og samferdsel økt vedlikehold l Levanger Fremskrittsparti vil være innbyggernes ombudsmenn og kvinner, vi vil tale innbyggernes sak. l Vi vil jobbe hardt for at Levanger skal bli den beste kommunen i Nord Trøndelag og bo i. Vi vil at flere skal få lyst til å bosette seg i denne flotte kommunen. l Vi vil at de eldre skal få en bedre hverdag i Levanger, ikke at den er så dårlig nå, men alt kan bli bedre. l Vi vil at ungdommen skal bli hørt og at de etter endt utdannelse skal ha muligheter til å finne seg arbeid her. l Vi vil at næringslivet skal føle at de er velkommen i Levanger. l Vi vil at kulturen fremdeles skal blomstre i Levanger. Førstekandidat Ståle Busch engasjerer seg i skolepolitikk 1. kandidat til høstens fylkestingsvalg i Nord-Trøndelag FrP, Ståle Busch, ønsker å sette mer fokus på skole og utdanning. Han er bosatt i Namsos med sin kone, Vigdis, og er utdannet lærer. Valget for sitt engasjement falt naturlig nok på skolepolitikk. Etter 13 år som lærer og erfaring innen næringslivet i Namsos har Busch god erfaring og vet hva som må gjøres for å bedre skolen i Nord-Trøndelag. Ståle Busch har vært aktiv i politikken lenge og har sittet i utvalg for blant annet Utvalg for undervisning og Kontrollkomiteen på fylket. Han har flere perioder i kommunestyret i Namsos samt flere verv i lokallaget i Namsos FrP og i fylkesstyret i Nord-Trøndelag FrP. - Fremskrittspartiet vil alltid stå for en sterk prioritering av den videregående skolen i Nord-Trøndelag. Målet er at den skal være den beste i landet, målt i karakterer, sier Busch. For å bedre skolene i fylket er vi nødt til å gi mer styringsmakt i skolen. Det bør etableres driftsstyrer med elevvalgte og foreldrevalgte representanter i flertall. Det skal være skoleeiers ansvar å påse at driftsstyrene fungerer etter intensjonen, sier han. En annen ting jeg vil arbeide for er at kostnader til undervisning, bøker, materiell og utstyr, uansett linje valg skal dekkes, sier Busch. En klar målsetning er at skolene skal finansieres etter en mer reell stykkprismodell i fremtiden. På den måten kan elevene selv velge hvilken skole de vil gå på. Ståle Busch mener det er viktig å legge til rette for en god lærlingordning i fylket. Med sin erfaring som lærer og i næringslivet vet han hva han snakker om. - Det er viktig Sykehuset Levanger reduserer sitt tilbud. En klar målsetning er at skolene skal finansieres etter en mer reell stykkprismodell i fremtiden. å tilby yrkesfaglige studieretninger som ivaretar det behovet for fagpersonell som næringslivet har, sier Busch. Det er derfor avgjørende at fylkeskommunen har tett dialog med det lokale og regionale næringsliv, og et samarbeid med disse om hvilke fag og studieretninger som tilbys. Det er viktig at elever på yrkesfaglig studieretning i løpet av utdanningen har mulighet til utplassering i lokalt næringsliv. Dette kan øke mulighetene for å få jobbtilbud i etter endt utdanning, sier Busch. Jeg opptatt av å sikre læreplasser til yrkesopplæringselever som avslutter sin utdanning ute i bedrifter. I dag vet man, dessverre, at mange elever har problemer med å finne en bedrift de kan være i før de går opp til fagprøve. Derfor mener jeg at fylkeskommunen sammen med NHO, LO og kommunene bør se på hvilke tiltak som kan gjøres for å øke antall lærlingplasser. Dette kan gjøres ved at undervisningen blir sydd sammen ut fra næringslivets behov, og elevenes ønsker, sier Busch. Det er ikke bare skolepolitikk Ståle Busch engasjerer seg i. Samferdsel er høyst aktuelt når 1.kandidaten skal gå til valg. - Samferdsel handler om løsninger for en effektiv kommunikasjon på alle områder, sier Busch. Han mener Staten skal ha et overordnet ansvar for at infrastrukturen fungerer på en effektiv og sikker måte. Med infrastruktur mener han alt som er nødvendig for å frakte personer, gods, informasjon og energi; det vil si veinettet, inkludert ferge på stamvei, bane, luft- og båthavner, terminalbygninger, nettverk for IKT og energitransport. - Veistandarden alene er et hinder for både bolyst og næringsliv i store deler av fylket, sier han. For å sikre bosetting og arbeidsplasser i hele fylket, Nord Trøndelag FrP registrerer at styret i Helse Midt Norge opprettholder sitt vedtak om å overta ambulansedriften selv i 2013, med en formidabel konsekvens for behandlingstilbudet ved Levanger og Namdal sykehus. Stikk i strid med konklusjon fra arbeidsgruppa som har vurdert privat kontra offentlig drift. Det var Helse Midt Norge som oppnevnte medlemmene i denne gruppen. Politiske prinsipper om offentlig drift av ambulansene i fylket gjør situasjonen tøffere en nødvendig for sykehusene.helse Midt Norge må effektivisere svimlende 565 millioner neste år. 110 millioner av dette skyldes innkjøp av nye ambulanser.anskaffelse av ambulansebiler må skje ved ordnær bruk av investeringsmidler. Og vil få konsekvenser for andre investeringer i Helse Midt. Sykehusene svekkes ved at akuttfunksjoner, derav forsvinner utdanningsmuligheten. Da svekkes kvaliteten og sykehuset blir gradvis nedlagt.tar man vekk enkelte funksjoner svekkes det medisinske miljøet ved de mindre sykehusene. Det negative for oss som pasienter og som har behov for gode tjenester, er det hjerteskjærende at det for AP, SV og de ansatte er politisk holdninger som er viktigere en å opprettholde et godt behandlingstilbud. I TrønderAvisa pr. 14. Juli sies følgende: For Nord-Trøndelag kan ambulansesaken igjen føre til uro rundt barneavdelingen i Levanger. Det vil igjen kunne bli et press mot barneavdelingen ved Sykehuset Levanger. Helse Midt-Norge mener jo at tjenesten kan legges til St. Olav og Ålesund. Men jeg går sterkt inn for å beholde barneavdelingen i Levanger. Uten en barneavdeling med kuvøser må mange fødende til St. Olav. Denne avdelingen er også viktig for det psykiatriske tilbud for barn og unge i Nord-Trøndelag, sier Flaat. Nord Trøndelag FrP oppfordrer befolkningen å reise seg mot politisk idologi og følge Møringenes engasjement i slike saker. Styret i Helse Midt må snu i ambulansevedtaket og opprettholde og styrke sykehusenes behandlingstilbud i Nord- Trøndelag. er god veistandard en av de viktigste rammebetingelser for at dette skal være praktisk mulig. Med dagens standard på veiene slites også bilparken raskere, enn hva som er tilfellet i andre fylker. Ståle Busch mener dette påfører hver enkelt bilholder og familie unødvendige kostnader. Når det gjelder Samferdsel vil jeg i den neste 4-års perioden arbeide for å få asfaltering av fylkesvegnettet, økt vedlikehold og oppgradering av veinettet i Nord-Trøndelag uten bruk av bompenger, veiprising eller andre former for direkte brukerbetaling, avslutter Busch. Ståle Busch vil gi mer styringsmakt i videregående skole. 2. kandidat Ola-Morten Teigen Fylkeskandidater Ståle Busch 1957 namsos 2 Ola-Morten Teigen 1978 Stjørdal 3 Marika Aakervik Pedersen 1985 namsos 4 Tore Kristiansen 1965 Verran 5 Jorun Lundemo 1940 Stjørdal 6 Espen Teigen Rossing 1992 Stjørdal 7 Leif Arne Hafstad 1958 Steinkjer 8 John Hermann 1962 Verdal 9 Åge Husby 1953 Nærøy 10 Peggy Helene Teveldal 1964 Meråker 11 Gunnar Modell 1949 Namsos 12 Jostein Gjermstad 1955 Inderøy 13 Berit Musum 1965 Verdal 14 Mirjam Hagen 1974 Leksvik 15 Svein Tore Sigvartsen 1963 Meråker 16 Jan Arne Solvang 1970 Verdal 17 Jonny Ånonli 1991 Snåsa 18 Odd-Einar Langø 1946 Levanger 19 Liv Iren Krogstadnes 1979 Meråker 20 Svein Jørgensen 1960 Stjørdal 21 Lilly Elise Olsen 1929 Nærøy Ditt valg 2011 VALG kandidat Marika Aakervik Pedersen 15

9 Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg 12. september 2011 Valgkort: Alle som står i manntallet pr har fått tilsendt valgkort. Det er ikke nødvendig å ha med seg valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med. På valgkortet framgår det hvor du skal stemme på valgdagen. Husk legitimasjon m/bilde!! Forhåndstemmegivning: foregår i Servicekontoret, Rådhuset fra onsdag 10. august 2011, mandag - fredag fra kl I tillegg vil det være åpent lørdag 3. september fra kl , og torsdag 8. september fra kl I tillegg vil det bli forhåndsstemming på institusjoner. Layout: Hattrem AS, Levanger. Trykk: NR1 Adressa-trykk Orkanger AS V ALGSTYRET INFORMERER: Personer som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Anmodning om slik stemmegivning rettes til valgstyrets sekretariat søknadsfrist tirsdag 6. september Manntallet: Du må stå innført i manntallet for å kunne stemme. Hvis du Her kan du stemme på valgdagen, mandag 12. september 2011: Krets Nesheim krets: Lysaker krets: Tuv krets: Markabygda krets: Ekne krets: Åsen krets: Mule krets: Hegle krets: Okkenhaug krets: Halsan krets: Levanger krets: Ytterøy krets: Stemmelokale Nesset Samfunnshus Reehaug Samfunnshus Ronglan Samfunnshus Halltun Samfunnshus Ekne Grendehus Åsen Samfunnshus Nordtun Grendehus Frol oppvekstsenter Breidablikk forsamlingshus Bjørkheim Grendehus Levanger Rådhus Ytterøy Samfunnshus Åpningstid: Stemmelokalenes åpningstid er satt til : kl På Ytterøy stenges valglokalene kl VALG 2011 ikke er oppført i manntallet, eller det er en feil, bes du ta kontakt med valgstyrets sekretariat. Manntallet for hele kommunen er utlagt på Servicekontoret i Levanger Rådhus fra uke 30. Du finner mer informasjon om valget på vår hjemmeside Levanger kommune oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin, og dermed påvirke hvordan lokalsamfunnet skal utvikles! Valgstyrets sekretariat e-post: tlf:

Folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først. Folk først Mennesker er viktigere enn systemer. Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først. www.nordtrondelag.venstre.no Innledning Småbedrifter Venstre er Norges

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 20.11.2013 Tid: 17:00 18:10

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 20.11.2013 Tid: 17:00 18:10 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 20.11.2013 Tid: 17:00 18:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 26.06.2013 Tid: 13:50 14:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva

Detaljer

Personstemmer kommunevalget 2011 - Levanger kommune

Personstemmer kommunevalget 2011 - Levanger kommune Ant.stm.sedler: 3,978 25 prosent: 994.50 01 x Svarva Robert 994.50 1,063 2,057.50 01 02 x Hojem Anne Grete 994.50 125 1,119.50 03 03 x Børseth Arild 994.50 83 1,077.50 04 04 x Krogstad Anne Grete 994.50

Detaljer

Temamøte om kommunereformen Kommunestyret

Temamøte om kommunereformen Kommunestyret Temamøte om kommunereformen Kommunestyret 17.09.2014 Innledning ved rådmann Ola Stene Kommunestrukturdebatt 2014 - faktagrunnlag - OST - oppdatert 16.09.14 1 Målet med kommunereformen Gode og likeverdig

Detaljer

Leksvik Arbeiderparti

Leksvik Arbeiderparti Leksvik Arbeiderparti VALGPROGRAM 2011 2015 Bruk stemmeretten! Leksvik Arbeiderparti går til valg den 12. september med et klart mål om å gjøre et godt resultat og inneha ordføreren i den kommende perioden.

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 17.06.2015 Tid: 17:00-18:20

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 17.06.2015 Tid: 17:00-18:20 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 17.06.2015 Tid: 17:00-18:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Saksnr Innhold PS 5/13 Godkjenning av protokoll fra valgstyrets møte 8. mai 2013 PS 6/13 Stortingsvalget Valg av stemmestyrer

Saksnr Innhold PS 5/13 Godkjenning av protokoll fra valgstyrets møte 8. mai 2013 PS 6/13 Stortingsvalget Valg av stemmestyrer Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 26.06.2013 Tid: 13:00 (Etter formannskapets møte!) Faste medlemmer er med dette kalt inn til

Detaljer

1719 LEVANGER SLENGEROPPGJØR PR. KANDIDAT FOR ALLE PARTIENE

1719 LEVANGER SLENGEROPPGJØR PR. KANDIDAT FOR ALLE PARTIENE 1719 LEVANGER SLENGEROPPGJØR PR. KANDIDAT FOR ALLE PARTIENE Det norske Arbeiderparti A SV SP KRF V H FRP DEMN MDG SumT 01 Svarva, Robert 31 75 11 31 37 7 1 5 198 02 Hojem, Anne Grete 1 1 2 4 03 Børseth,

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 17:00 18:30

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 17:00 18:30 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 14.10.2015 Tid: 17:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Part Funksjon Robert Svarva ap

Detaljer

Scue 9. FYLKESMØTE I NORD-TRØNDELAG Dato: kl Sted: Stiklestad Nasjonale Kulturhus

Scue 9. FYLKESMØTE I NORD-TRØNDELAG Dato: kl Sted: Stiklestad Nasjonale Kulturhus Scue 9 FYLKESMØTE I NORD-TRØNDELAG Dato: 14.02.2013 kl. 1600-1815 Sted: Stiklestad Nasjonale Kulturhus Til stede: Olav Jørgen Bjørkås, Flatanger Kommune Johan Petter Skogseth, Frosta Kommune Ida Stuberg,

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 17:00 19:00

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 17:00 19:00 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 25.01.2012 Tid: 17:00 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 22.05.2013 Tid: 17:00 20:55

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 22.05.2013 Tid: 17:00 20:55 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 22.05.2013 Tid: 17:00 20:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 28.01.2015 Tid: 17:00 19:30

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 28.01.2015 Tid: 17:00 19:30 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 28.01.2015 Tid: 17:00 19:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Edvard Øfsti MEDL DNA Lill Kristin Nordahl MEDL DNA

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Edvard Øfsti MEDL DNA Lill Kristin Nordahl MEDL DNA Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Levanger rådhus Dato: 21.11.2012 Tid: 17:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva Ordfører DNA

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 18.05.2011 Tid: 12:00 (Etter formannskapets møte!) Faste medlemmer er med dette kalt inn til

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 17:00 18:55

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 17:00 18:55 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 25.01.2017 Tid: 17:00 18:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Nord-Trøndelag Fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Arkivsak-dok. 14/02584 Saksbehandler Ole Tronstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 12 av 13

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 12 av 13 LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll VALGSTYRET Møtested: Skallstuggu Møtedato: 11.08.2003 Møtetid: Kl. 10:00 10:45 Fra saksnr. 006/03-007/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 12 av 13 Følgende medlemmer

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.06.2007 Tid: 15:50 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning

Detaljer

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: Driftsbudsjett 5,8 mrd Investeringer ca 1,5 mrd 4700 ansatte 32 Videregående skoler 40 tannklinikker 6 000 km fylkesvei 43,4

Detaljer

FYLKESMØTE I NORD-TRØNDELAG

FYLKESMØTE I NORD-TRØNDELAG a FYLKESMØTE I NORD-TRØNDELAG Dato: 25.02.2015 kl. 16:00 Sted: Stiklestad Hotel, Verdal Til stede: Olav Jørgen Bjørkås Bjørg Tingstad Boje Reitan Skjalg Åkerøy Hege Norheim Viken Ida Stuberg Harald Ness

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 12:00 13:15

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 12:00 13:15 Innherred samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 12:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Kjære Karlsøyvelgere.

Kjære Karlsøyvelgere. Kjære Karlsøyvelgere. Høstens valg er et viktig lokalvalg for Karlsøy kommune og vil avgjøre hvem som skal styre kommunen vår de neste fire årene. Ved valget i 2007 ble det dannet en bygdeliste som hadde

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG AGDENES SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG Hovedsatsning Økt bosetting i kommunen gjennom fokus på innbyggernes behov, trivsel, og livskvalitet gjennom alle faser i livet. Omsorg Arbeide for

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 17:00 18:50

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 17:00 18:50 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 29.04.2015 Tid: 17:00 18:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Nord-Trøndelag Kongens gate 40 7713 STEINKJER

Nord-Trøndelag Kongens gate 40 7713 STEINKJER Steinkjer 31.10.2014 Til Valgte utsendinger til Senterpartiet i Nord-Trøndelag sitt nominasjonsmøte for fylkestingsvalget 2015 Nord-Trøndelag Kongens gate 40 7713 STEINKJER Tlf: 74 60 00 60 Faks: 74 60

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 20:00

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 20:00 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 04.10.2011 Tid: 18:30 20:00 Faste medlemmer: Inger Helene Rognhaug Medlem DNA Ola Aursand Nestleder DNA

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll VALGSTYRET

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll VALGSTYRET LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll VALGSTYRET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 15.06.2005 Møtetid: Kl. 14:00 14:05 Fra saksnr. 005/05-008/05 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 17:00 18:40

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 17:00 18:40 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 01.04.2009 Tid: 17:00 18:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kai Lennert Johansen MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kai Lennert Johansen MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Nesset u.skole Dato: 16.11.2011 Tid: 16:00 17:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Anker Johansen Leder

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Partiprogram RINGEBU HØYRE

Partiprogram RINGEBU HØYRE Partiprogram 2015-2019 RINGEBU HØYRE Til alle innbyggere i Ringebu. Den 14. september blir det bestemt hvem som skal ha innflytelse på driften i kommunen i 4 år fremover. Med de økonomiske midler kommunen

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 17:00 20:15

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 17:00 20:15 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 26.02.2014 Tid: 17:00 20:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Foto: Ole Nino Lien. Folk først.

Foto: Ole Nino Lien. Folk først. Foto: Ole Nino Lien Folk først. Vestre Toten Venstre 2015 Venstre er Norges eldste parti, og spiller derfor en viktig rolle som det eneste liberale partiet i norsk politikk. Vi mener at det er viktig å

Detaljer

Nettverk for karriereveiledere, Innherred

Nettverk for karriereveiledere, Innherred Nettverk for karriereveiledere, Innherred Gunnar Bådsvik Mære Landbruksskole gunnar.badsvik@ntfk.no 952 68 539 Leder Bjørn Drægebø Levanger vgs bjorn.dragebo@ntfk.no 990 32 559 Lars Tarjei Vold Levanger

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Leve og bo i Løten. Løten Arbeiderparti

Leve og bo i Løten. Løten Arbeiderparti Leve og bo i Løten Løten Arbeiderparti program 2011 2015 Leve og bo bedre i Løten! I Løten har vi gode forutsetninger for å leve «det gode liv» i alle livets faser. Mitt ønske er å bidra til at ungene

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 08.06.2011 Tid: 14:55 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva

Detaljer

Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy

Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy IDA STUBERG ordførerkandidat Ole Anders Iversen 2. kandidat STEM SENTERPARTIET Kjære velger Senterpartiet i Mosvik og Inderøy går til valg med stor tro på at kommunen

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1

Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1 Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1 Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 2 Valgprogram Nord Aurdal Senterparti 2015 Nord Aurdal en levende kommune der alle trives! 1.

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Frihet uten egoisme Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Til velgerne! Venstres program vil vise Venstres grunntenkning om å sette Mennesket i sentrum Vi vil i denne folderen få presentere hva vi står

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sammen Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sørum Arbeiderparti går til valg denne høsten med tre enkle budskap: En skole for alle Det skal være trygt å bli gammel i Sørum Livskvalitet innhold i livet

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

En fremtidsrettet kommune

En fremtidsrettet kommune Nærøy Program for Nærøy Høyre 2015-2019 En fremtidsrettet kommune Nærøy Høyre går inn for en storkommune med Ytre-Namdal og Bindal, som sikrer et godt desentralisert tjenestetilbud og demokratisk kontroll

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.05.2015 Tid: 18:00 20:00 Til stede: 35 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.10.2015 Tid: 18:00 18:50 Til stede: 35 representanter. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord Valgprogram for Kåfjord Senterparti 2007-2011 Optimisme og fremtidstro i Kåfjord 1 Grunnsyn: Kåfjord senterpartis grunnsyn er: Senterpartiets menneskesyn bygger på de kristne humanistiske verdier. Menneskeverdet

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 Haugesund Fremskrittsparti I Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 II Kjære Velgere! Frem til 14 september 2015, vil dere Haugesundere oppleve mange lovnader. Alt fra god økonomi,

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger Valgstyre Møtested: Møterom 1056, Levanger Rådhus Dato: Tid: 15:40-15:50

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger Valgstyre Møtested: Møterom 1056, Levanger Rådhus Dato: Tid: 15:40-15:50 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Valgstyre Møtested: Møterom 1056, Levanger Rådhus Dato: 10.06.2009 Tid: 15:40-15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva

Detaljer

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 10:00 12:10

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 10:00 12:10 Innherred samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 10:00 12:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lennart Johansson MEDL AP-KRF Andreas Jenssen Hjelmstad MEDL H Anne Segtnan MEDL SP/SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lennart Johansson MEDL AP-KRF Andreas Jenssen Hjelmstad MEDL H Anne Segtnan MEDL SP/SV Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 04.12.2014 Tid: 10:00 10:40 Til stede: 17 av 18 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Børge Lund Hanna Ellisiv Johansen KRF

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Børge Lund Hanna Ellisiv Johansen KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 14.06.2017 Tid: 08:00 08:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar Morten Løvås MEDL SV Anne Kathrine Nordhammer Solberg MEDL H

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar Morten Løvås MEDL SV Anne Kathrine Nordhammer Solberg MEDL H Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 11.05.2016 Tid: 08:00 08:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva

Detaljer

ROAN SENTERPARTI PROGRAM

ROAN SENTERPARTI PROGRAM ROAN SENTERPARTI PROGRAM ved kommunevalget 2015 i Roan kommune All næringsvirksomhet i Roan er viktig, både enkeltforetak, små og store arbeidsplasser! Vi har både kraftproduksjon, bygg-og anleggsvirksomhet,

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 17:00 19:40

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 17:00 19:40 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 19.11.2014 Tid: 17:00 19:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Vegårshei Arbeiderparti

Vegårshei Arbeiderparti Vegårshei Arbeiderparti Program 2015 2019 1 Kjære velger Aller først - takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet i den siste perioden har

Detaljer

Levanger kommune Driftskomiteen FAU Enhetsledere oppvekst Referat fra dialogmøte

Levanger kommune Driftskomiteen FAU Enhetsledere oppvekst Referat fra dialogmøte Levanger kommune Driftskomiteen FAU Enhetsledere oppvekst Referat fra dialogmøte 06.05.09 Deltakerliste: Navn funksjon Skole/organisasjon Gjertrud Aas Sekretær, FAU, u-trinn Frol OS Bjørg Boneng Avdelingsleder,

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

May Britt Lagesen foreslo følgende på vegne av Ap, Sp, H, FrP, V, SV og KrF: Stine Alstad, Ap Arnstein Kolstad, Ap. Bjørn Sune Kempe, H Stina Musum, H

May Britt Lagesen foreslo følgende på vegne av Ap, Sp, H, FrP, V, SV og KrF: Stine Alstad, Ap Arnstein Kolstad, Ap. Bjørn Sune Kempe, H Stina Musum, H Behandling i Kommunestyre - 05.10.2011: May Britt Lagesen foreslo følgende på vegne av Ap, Sp, H, FrP, V, SV og KrF: Hovedutvalg for oppvekst og kultur: Roar Veiseth, Ap Elisabeth Helmersen, Ap Anita Bråthen

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 17:00 18:00

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 17:00 18:00 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 23.01.2013 Tid: 17:00 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Aarstad MEDL AP-V Knut Fortun MEDL FRP-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Aarstad MEDL AP-V Knut Fortun MEDL FRP-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.04.2009 Tid: 18:00 20:35 Til stede: 33 representanter. Jan Arne Solvang fikk permisjon under

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 17:15 20:50

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 17:15 20:50 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 31.10.2012 Tid: 17:15 20:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Temamøte om kommunereform

Temamøte om kommunereform Temamøte om kommunereform Kommunestyret 29. september 2014 Innledning ved rådmann Jostein Grimstad 1 Utviklingen 1930: 730 kommuner 1957: 680 kommuner 1972: 444 kommuner 2014: 428 kommuner 2 Reformens

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Fet Venstres program

Fet Venstres program Fet Venstres program 2011-2015 For en liberal, nyskapende og grønn framtid www.fet.venstre.no 35021_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.07.11 13.45 Venstres historie Venstre ble stiftet i 1884 og er dermed

Detaljer

Representantskapsmøte 27. mars 2017

Representantskapsmøte 27. mars 2017 KomRev Trøndelag IKS Representantskapsmøte 27. mars 2017 Møteprotokoll Møtested: Scandic Hell, Stjørdal Motetid: K]. 13:30 14:20 Til stede: Fra deltakerne: Erik Fløan Britt Tønne Haugan Ida Stuberg Bjøm

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Melhus Venstre - et sosialliberalt parti

Melhus Venstre - et sosialliberalt parti Melhus Venstre - et sosialliberalt parti Kommunevalget 2011 Individets frihet. Individets samfunnsforpliktelse. Sosialliberalisme er: - Individets frihet. Individets moralske rett til frihet. Like muligheter

Detaljer