Historisk. Det gror i VM-gutters spor! Sverre Lunde Pedersen første nordmann som har blitt juniorverdensmester to ganger!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Historisk. Det gror i VM-gutters spor! Sverre Lunde Pedersen første nordmann som har blitt juniorverdensmester to ganger! www.fanail."

Transkript

1 Ågng 78 N n. 415 MEDLEMSBLAD OR ANA IDRETTSLAG De g VM-gus sp! Hssk Sve Lune Pes føse nmnn h l junvsmes gng!

2 ANNNsesIe ANAvAeN V sl spns Ieslg TL

3 ANAvAeN - melemsl f Ieslg - sfe 3. ms 1920 Ågng 76 n n. 410 melemsl f fn eslg INNHL N G Jul! ANA IRETTSLAG - lf Onsve 39, 5221 Nesun Hvelge Nn Ml E-ps Le Bjøn Thøm Gupp Alpn - le Nls Røynsn e - le An Bls R Hnll - le Ans Rsl Lngn/skskyng - le Sen Bm Ong - le Jn Ek Clus Skøy - le Sgjøn Re Sykkel - le Geg Res Tun - le Anne C. Slg Iesmkeuvlg Gee Nyg Guelge My S. Sune Am. IL Onsv Dglg le Hns R Dnks Am.sek. mkeskn Chne Ss AA psjeke Ene R ll - le T Gjøsen ll, Amnssjn Onsv Dglg le Ke Bekke Amnssjn Te Sem hy, le Hl Eks hy, ulee Sve Uhem Le Nesunhll Al Tkvm Kluhuse NIP mnssjn ne gng kn lese m: Le s 4 Invju s 5 e s 6-7 Ong s 8-9 Ek Hlvs s 10 Hnll s 11 llfmle s 12 ll s 13 Smmsmlng s 14 Tngs s 15 Sykkel s 17 Alpn s 19 Skøy s 21 Skhls s 23 hy s 25 Dvse s 27 eaksjnsuvalg: L. e-ps.: Rekø Auny ln / Reksjn Hkn ms / Reksjn else Lche l / Bnkk v: N. 4/2011 kmm u uke Delne f nnlevng sff 25. nvem Tykk: Bge Gfsk AS Opplg 2500 eks. 3

4 LAGeTS LeDeR Lges le ANAvARDeN ANAv ANA gnssjns IL- En lvskfg nng! vllge vlevelseskmp ANA IL- En lvskfg nng! LAGeTS LeDeR ANAvARDeN V næm ss slu 31.ms nese h esel Ies lle p v nsjusmfunne. V h v lge ee me see leum. Akvesnve smm uke me ge fegshle. Sus v y kke p v n v h svæ ge epesn ss, p n me pængslvspp, øknmpfess lge ppv ss slu nese h esel Ies lle Jegnæm h lge mne 31.ms v ssusjee. Dee vlle s skp fusghe. ge l. V gjesuøv. Mlgupp f semne fu p v nsjuv h v lge ee meessee lee v smfunne. Mnge fvllge gnssjn sl s me vve nmfø glg msse smm lee s plke, nængslve me. Dee l leum. uke me fegshle. Sus gj Akvesnve el efleksjn lee, e sle f ge e kke k kmp e kve me e s spne. v y kke es p v n vpp h» svæ epesn ss, knye «legges f ge e fflges se. Dee gjel gsjem. Psnlg h jeg s glee m gsjem p pængslvspp, øknmpfess lge ppll me smfunne, e me hsyn glg f mngel p nlegg. f IL. Dee gjel kke e e mnsge l. V gjf semne fu eseynng esuøv. eg el gmlgupp ee meg mnge negveefleksjn, m IL e s ve sye fskjellke uvlg, m s nnf mn nmfø glg msse lee s plke, nængslve me. Dee l fvllghe nnf smg s s nspsjn mvsjn fsee llsg eslg. Tmmgjnng p skøy, hv jeg nese skl væe kve mees e s spne. e, sm ee s vkge ee. De e k he; e l se v c 3100 vmmh p Lnsmesskpe Sng. H skl gsjem. glee Me m gsjem smfunnsegnskp. Psnlg mkke ljeg gs ppv. ne kn v melemm. lsgupp f knkue me seg selv fg Dee gjelfø kke e e V IL lle ne kke ss. IL. V m fsee memnsegne sk, ve eslge me fskjellge spsg keves me hvne m l lnsmese. Ikke mns mø IL e s ve sye fskjellke uvlg, m s nnfg mn esgnssjn smg v m fsøke pvke mgvelse. mye gsjem e mnsv, spslge ke me lle e fle gsje mnesk llsg eslg. Tmmgjnng psmespne skøy, hv jeg neseh e skl væeil gjø fmel e e søse eslge Nge, sæskl ve / lek, gn, mkese, ngem, meg mye glee nspsjn. l se s v cp3100 p Lnsmesskpe Sng. skl nnss mye vmm nsv h. Me ee ugngspunk h jegh vf nleggse me m. V gsjem mege vkj, e kke vl m16knkue v h mye e gjøe melemm. lsgupp f 12 me seg selv se fvllg e. Dee v mege sle. I gs smfunn vlgkme sg j g p e feme e le g f smfunne. Jeg k h kke e p e fem nese. M fø l ee skl v gjøe ve julefve eslge fskjellge spsg keves me hvne m l lnsmese. Ikke mns g mø ml kke me ee nk. V ln nne hgg IL. lek,gsjem m s flkehelseyggng, feygge e, eels fee e jul ny. mye e mnsv, gsje mnesk Vel IL lngskge smespne. De hspslge v kil. P e Jegme s lle feme efle knsukv smøe 21. ms. Smespne negng smfunne, nevksyggng, ssle møejeg vl kke lle mne vn f fnssk ve / lek, gn, mkese, ngem, meg mye glee nspsjn. vegne IL jeg yp kknemlg f smee mø! plss, es usm. kmnle. I legg vvks nnss lle nleggse me V gsjem skp mege J, egjnm kke vlhele me vsse h e. mye Jeg eønsk gjøee se sø v f f Spenk Ves, Vsjn Ves, MX-Sp glee. J, v Jeg v e m. ee kg G.Jul fø e G Nyskl Å. v gjøe ve julefg f smfunne. k hkke edee p skng, e fem nese M lvsjn ee Lgunepk, Lgun Ss, e se jeg s ps p ppkg sl v. Tus kk lek, s flkehelseyggng, feygge e, eels fee evsjn jul ny. Egnm Resun, Sf, BKK, Kl S, Cum Gslle smm! Bjøn Thøm IL skl væe e lee eslgf e nel negng smfunne, nevksyggng, ssle møejeg vl kke lle mne vn p fnssk Tfkkskle, Nøsen, Husenes Lnsfun, NCC Bjøn Thøm e spslge e ssle pln. V skl væe plss, kmnle. I legg skp v s nnss hele e sse e. Jeg ønsk e lle Blg es Reeus Ss. Le gjnm Smespne pv uvklng esue. J, s el ev eslgs s nglee. v e hvg m. Dee ee Ny Å. M hv me e fflges lle? E egjngs plkk kg G Jul e G Vsjn ge jeg knkuns, j se messkp. I vkk ju-% nnss nnss IL. se s ps p ppkg sl v. Tus f me knekke fvllge gnssjn? Ke Vsjn leums h v hell kke lgge p ls. V h p Bjøn Thøm GsKjnev ANA IL fems f lle smm! f fvllge gnssjn høyne. Ke IL skl væe e lee eslg e p nel fllelg me ng NM p skøy Allun ms, Gs- e spslge e ssle pln. V skl væe pfesjnlsng s, e e se, essusske nel Glee VM s spsll ugus sykkelfesvl m. Jeg Smespne pv uvklng esue. el e eslgs hvg s n pffe ss IL, vlev gjø e. ellesskp vl s nevne leke sm ss vns snøfhl ge knkuns, j se messkp. ju-% nnss IL. Jeg sl spøsmle m egjng skki v kjepp nnss Tygghe gje h ss v sn kke nge skn p Tln leums lggess pfle ls. V h p Kjnev hjule f sshell gsj e fvllge ee Hnlekf ANA % nnss nnss ILVsjn fems n IL. f ve nng e NM nml. Dee h v ms, gj fllelg me p skøy e. E e lle ve svæ Allun vfull. De GsVsjn Glee legg nge mnge se Gsløp/sevn/ VM ugus sm sykkelfesvl m. Jeg gj spsll el snege gep.eksempelvs lle nel pp nel IL skl væe e lee eslg e p ellesskp cup. V h e g nme ngø. De vl s nevne leke sm ss vns snøfhl ekjempe spllehghe. Mnge fvllge gnssjn e spslge e ssle pln. V skl væe Tygghe el hvg me seg.skn p Tln pv uvklng esue. gje snee, g nge j ss pp m m vfle fø kunne fnnse v V h s se ppg fn Dee ss nnf nlegg. % nnss nnss Hnlekf Vsjn IL. ve n e nml. h v gj vkhe, v n hgg ufusge g fspll % Spllke k nnss e nns s IL.Vnn - vnn! Bg kmmune p uvklng Slhug Vsjn legg nge mnge sm se Gsløp/sevn/ plkne. Kjnev ANA IL fems f Iespk. V h lge femheve pln f e IL skl væe e lee eslg e p nel cup. V skl fh e g ngø. Ie ml fnme Nsk. Tl ssde f Gse spslges e ssle pln. V skl væe hlng/uyggng knskje e Glee Sø ø v v fvllge e e v v næm næmljø! ljø! msng el hvg hy me seg. økg øk, kl kke Nsk nel pv uvklng esue. s næmes ygge ny kluhus p Nesun Iesellesskp m Gs Gsnel nel p www nl.n V h s se ppg fn ss nnf nlegg. leve nk pg e kulu. Skl e Les l % Spllke Spll k nnss e nns s IL.Vnn - vnn!tygghe pk. V h nleggsuvlg/yggekme f hv Pe ppg Bg uvklng Slhug kulukmmune femv p f e pge Nsk h Kjnev sse psjeke. Hnlekf ANA IL fems f Vnn - vnn! % Spllke Spll k nnss e IL s nns IL. Gsnel Iespk. h løsnng lge kel. femheve efplke segv, synes Du pln jeg mf uke Jeg skl hell kke glemme lle e fle espeshlng/uyggng hy knskje GsGlee Sø S ø v v fvllge e e v v næm næmljø! ljø! m pg p pgespll (ee s ul fe øvse Anlegg nel Pe ppg Pe ppg. sjne skpes e nnf e nvelle g Pe ppg. s ygge pskevknnge Nesun Ies-Les l ellesskp m Gs Gsnel nel p www nl.n hl,næmes slk jeg fs e).ny Nkluhus v kjn Sø S ø v v fvllge e e v v næm næmljø! ljø! Mke/Øknm lgsplle. H k jeg lke mye p uøpk. hspll, nleggsuvlg/yggekme fkele hvnsk Tygghe un V slke s e e pks v h gj Pe ppg. Les l m Gs Gsnel nel p www nl.n Ognssjn vs se v seg selv sne egne ml e se nsse epsjeke. s hgg splleml. De v nepp ee Gsnel % Spllke Spll k nnss e IL s nns Hnlekf IL.Vnn - vnn! Rekung Anlegg Anlegg sjnle nnsjnle pessjn ve esvnn - vnn! Spllke Spll k e Jegmynghee skl hell kkeønske glemme lle e fle espes mvke e le slu p Gsnel IL Mke/Øknm Spslg uøve h skpes pes. Mke/Øknm Anlegg Pe ppg Pe ppg. sjne ese nnf nvelle splleume. Ieel ue e m e,g g e e n G m Pe ppg. ll Ognssjn v he pln m nnevæe nge e Kmmunksjn Sø S ø v v fvllge e e v v næm næmljø! ljø! Mke/Øknm ljø!n Ognssjn lgsplle. k jeg lke mye p keleeke uømege psvh smfunnsegnskp, væ fnns eø vv Sø S ø v v fvllge S e næm næmljø! esplsk semn. Dee semne n l Rekung Les l m Gs Gsnel nel p www nl.n Ognssjn vs se v seg selv sne egne ml e se n- Les l m Gs Gsnel nel p Rekung www nl.n Spslg Rekung Anlegg Anlegg E pk f sjnle nnsjnle pessjn ve es-spll Vnn - vnn! Spllke k e Pe ppg Spslg Kmmunksjn Gsnel Spslg IL Mke/Øknm uøve h pes. Mke/Øknm s Vnn - vnn! Spllke Spll k e IL Gsnel e n G Kmmunksjn Ognssjn v he pln m nnevæe nge e Kmmunksjn ll m Lgunepk Lgunepk I sn 90 h Ieslg væ me p g fle gsjn psve pplevels eslg ssl v se yel. 5 www w3..fnl.n Sfe ms 1920 n IL p ppf pff n melem melemm, mm, ffele, ele, sup suppe ppe lle ne n e næmljøe næmljøe egse egse spllke spllke s N sk T pp png søe søe IL me me f f ml s e e e f f e unge hpefulle hp pefulle næmljøe. næmljøe.. 5 % Nsk Lgunepk Innf vne sp ll f, f, l g s øe ff n IL u e eksjn eksjn nns s ell p eme ff e spll søe u e l n n nnss peme spll egse egse v sø e n IL,, m k nye n IL spllek e.. D e gjø k less v e spll.. vl søe knye splleke De kles ve e lpn, pp g IL s gnssjnsnumm gnssj nsnumm kmmsjnæ. km mmsjnæ. ppg lngn, skskyng skøy h v n IL s g.n. : s g.n. 318 fle nvi sn h ss ke90mljø, G sn el g kke kke uv uv nnss nnss ell p p em n,, m k e spll ff.. use mm legg Gsnel pem kmm useve Ieslg væfklmske www w3..fnl.n Sfe ms 1920 nng lge ell f ng egs vllghes egs e e. fng egs vllghesegse. mehl. p g fle gsjn I sn 90 h psve Tun pplevels g mnge n Ieslg væ www w3..fnl.n eslg ssl Sfe ms 1920 gunnlegge me p g fle vmesngspplevse yel. n IL p ppf pff n melem melemm, mm, ffele, ele, sup suppe ppe lle ne n e næmljøe næmljøe egse egse spllke spllke s gsjn N sk T pp png søe søe IL me me f f ml s e e e f f e unge hpefulle hp pefulle næmljøe. næmljøe.. 5 % Nsk else. Lgunepk psve pplevels Innf vne sp ll f, f, l g s øe ff n IL u e eksjn eksjn nns s ell p eme ff e spll søe u e l n n nnss peme e ssl spll eslg egse egs v sø e n IL,, m k nye n IL spllek e.. D e gjø k less v e spll.. vl søe knye splleke De kles ve e lpn, Hnllgupp se yel. nsnumm IL p ppf pff melemm, mm, ffele, ele, sup suppe ppe lle ne n e næmljøe næmljøe egse egse spllke spllke s pp g n gnssj km mmsjnæ.n melem ppg IL s gnssjnsnumm n kmmsjnæ. lngn, skskyng læ e unge smn sk T pp png søe søe IL me me f f ml s e e e f f e unge hpefulle hp pefulle næmljøe. næmljøe.. 5 % Nsk skøy hme v hnlng Innf vneil sp ll f.,: l977 g3 ø e ff n IL u e eksjn eksjn nns s ell p eme ff e spll f, søe u e l n n nnss peme n s g.n 18s 084. s g.n. 318 fle nvu ll. spll egse egse v sø e n IL,, m k nye n IL spllek e.. D e gjø k less v e spll.. vl søe knye splleke De kles ve e lpn, ke mljø, ss g p n IL s gnssj nsnumm ke mmsjnæ ppg gnssjnsnumm lngn, ell G sn el g skskyng kke uv uv nnss nnsspp p em n,, m k kmmsjnæ. m spll. ff.. use mm legg Gsnel kke pem kmm usevesykkel, klmske fng hffng nng skøy lge ell vng egs egs vllghesegs e e. vllghesegse. hl. fe n IL s g.n. : s g.n. 318 fle nvsjnske e I sn 90mljø, h ss ke Tun g mnge uk n ve G sn el g kke kke uv uv nnss nnss ell p p em n,, m k e spll ff.. use mm legg Gsnel pem kmm useve Ieslg væfklmske www w3..fnl.n Ig sn 90 h Sfe ms 1920 gunnlegge nng lge ell ffng ng egs egs vllghesegs e e. vllghesegse. mehl. p g fle Ieslg mesngspplevwww.fnl.n www w3..fnl.n msjn f e væ gsjn Sfe ms 1920 me pell g fle else.mnge f psve pplevels Tun g mnge n gsjn skpe ge eeslg ssl gunnlegge psve pplevels Hnllgupp sul psv vmesngspplevse yel. n IL p ppf pff n melem melemm, mm, ffele, ele, sup suppe ppe lle ne n e næmljøe næmljøe egse egse spllke spllke s eslg ssl læ e unge smppmkhe De D eh ngng ngme ng s m p ell sp sk T pp png søe n me f e e pf fsplle plle hp pefulle næmljøe. næmljøe.. 5 % Nsk IL f ml svnn e e unge hpefulle Spllke Spll ke Nsk selve s en selv nøkkel nøk kel GsGs s- søe else. v se yel. hnlng me n IL p ppf pf m nsplle melem melemm, mm, f el ell, sup suppe g e lle ne n næmljøe næ mljøe egse egs spllke spllk e.d ue l h ll kke k kke k u els ee f n ve æ eksjn g s gvs.nns. Du l else ne f væe gsgv. v yel. nel. nel. Du Dfu ls egs eg g s fffele, kunne kunne g gf, Innf vne sp fpp, l s ø ff e hell n IL e l l eksjn s ell p eme ff e spll søe u e n nnss peme N sk T pp png søs e n me f e eksempel e f n hp pk efulle næ Nsk v nns søe me f ml s e eil, unge hpefulle n næmljøe. 5 % u ll. H f f kn Lmljøe g.. Nsk f kn p L g nn nn ffem em p ps s nnss n nil spll gnssjn n.gnssjn egse egs e v vl sø e f,spl m f ny e IL spllek e.. D e gjø k less v e spll. søe knye splleke De kles ve e lpn, Hnllgupp ppng feksjn em eeksjn kn ell eke p mke kn gs eke eme mk Innf vne sp ll f, f, l g s epp ff g n ILIL u e e lt n fem m nns ff e spll søe u n nnss peme ell fn ng ønsk. N ø u h fem fng ønsk. funne fem n gnssj nsnumm k mmsjnæ. ppg s gnssjnsnumm kmmsjnæ. lngn, skskyng læ e unge smh p spllek pluk ke u. u. P em l lke s k - unse ev m Pem n s unse ønsk segse ø e, lee e egvl ss peeg spl ll. k egs spll. søe, egs e v sø n IL,,spll. m nyeselv n ILplukke e..nd e gjø less e spll. e søe knye splleke De kles ve e lpn, Sykkel, ng skøy h y y eg Gsnel Gsn el ell k ke. kke. hnlng me D me skil gnssjnsnumm mk nsnumm l søe søe hvkmmsjnæ. g ng Dme sk mk n hv gng pp g n gnssj k m mmsjnæ. ppg s lngn, skskyng fe n IL s g.n. : s g.n. 318 fle - selvfølgelg spll snvselvf følgelg ø u e e g p eksnng v u e u ll. skøy h v sjnske e nns n ell p em n. G G snel gjele p nnss n pem Gsnel gjel kes mljø, ss nel IL s g gkke.ne. uv : s g.n. 318 ve nvfle uk s ell m G s kk u v nns p p em n,, k spll ff.. use n mm legg e Gsnel nnss pem kmm uselle splle e T ppng, se f lx Ex. Nsk, se f lx Ex. vesykkel, klmske fng Ig sn h ss ke90 mljø, nng lge ell ffng ng egs egs vllghesegs e e. vllghesegse. hl. fe G s el g kke uv uv nnss nnss ell p p em n,, m k e spll ff.. use n mm legg Gsnel kke pem kmm use Ieslg ve klmske www w3..fnl.n msjn f e væfsfe ms 1920 nng lge ell f ng egs vllghes egs e e. fng egs vllghesegse. sjnske e me p g fle hl. mnge ell f Tun g mnge uk n ve gsjn skpe ge eig sn 90 h gunnlegge psve pplevels Tun gpsv mnge n sul Ieslg mesngspplevwww.fnl.n www w3..fnl.n msjn f e væ eslg ssl Sfe ms 1920 gunnlegge ppmkhe De D e h ngng ng ng s m p ell vnn p splle sp plle Klpp u! Spllke Spll k e Nsk T ppng selve s selv e nøkkel nøk kel GsG s sme p g fle else. mnge ell f mm, ffele, v vyel. se yel. n IL p ppf pf m nsplle melem melemm, el e, sup suppe lle. D ne n næ mljøe egse egs spllke spllk e mesngspplev u l e hell h næmljøe ll kke k kke k else els l e e ne f veæ eg s gvs.. Du l f væe gsgv. nel. nel. Du Dfu ls egs eg gs f f kunne kunne g gpp e gsjn skpe e-s N sk T pp png sø e n me f f f e eksempel e f e unge hp p00 efulle næ Nsk v nns søe me ml H s e f næmljøe. 5 % f fhpefulle kn Lmljøe g g.. Nsk spl f kn p L nn nn ffem em p ps s ge nnss n nil gnssjn gnssjn n else. psve pplevels ppng feksjn em eeksjn kn ell eke p mke kn gs eke eme mk sul psv Innf vne sp ll f, f, l g s e funne ff n IL u e n fem nns ff e spll søe u e lt n nnss peme ell fhnllgupp n ng ønsk. N ø u h fem fng ønsk. fem læ e unge smh p spllek pluk ke u. u. P em n l lke s kles - unse e m Pem n s unse ønsk s ø e, l e eg ss peeg spl ll. søe, ee egs ppmkhe vl spll. eslg egse egs e ssl v sø n IL,,spll. m k nnsk yeselv ILplukke e. D e less ng s m p spll. e søe knye De ve e lpn, De D e hv ngng e ng ell vnn p splle sp plle Spllke Spll k e Tn ppng selve ssplleke selv e nøkkel nøkkel.gsg s s- gjø k Hnllgupp v v se yel.nsnumm y mm Gsnel G n ell k ke. eg kke. hnlng me D me sk ILyel. gnssjnsnumm mk l søe søe h vkmmsjnæ. g ng Dme sk mk n hv gng n IL p ppf pf m ny melem melemm, s el e, el sup suppe lle. D ne n næ mljøe egse egs spllke spllk e u l e hell h næmljøe ll kke k kke k else els l e e ne f veæ eg s gvs.. Du l f væe gsgv. pp g n gnssj k m mmsjnæ. ppg s lngn, skskyng nel. nel. Du Dfu ls splle egs eg gs, f fffele, kunne kunne g gpp e læ e unge sm spll sll. selvf følgelg ø u me e e g vpp e Tu ne egp eksnng n kmmsjnæ. Vs ILss N sk T png sø eg.n. n me f f f e eksempel e f e unge hp p00 efulle næ Nsk v nns søe me ml H s e f næmljøe. 5 % u- selvfølgelg f fhpefulle kn Lmljøe g g.. Nsk spl f kn p L nn nn ffem em p ps s nnss n nil gnssjn gnssjn n skøy hme v hnlng nnss n ell p em G G snel gjele p nnss n pem Gsnel gjel Du l n. egs 5% n nnss g 977 v ese. T ppng feksjn em eeksjn kn ell eke p mke fem kn gs eke eme mk Innf vne sp ll f, l g s ø e f n IL u e e l n nns f e spll f, søe f u n nnss peme f ell fng f n ng ønsk. ønsk. N u h funne fem f em n IL s g.n. : s g.n. 318 fle nvsfe 3. mslle 1920 splle e Nsk,, se se f f lx. lx Ex. u ll. h p spllek pluk ke u. u. P em l lke s k - unse ev m Pem n s unse Ex ønsk segse ø e, lee e egvl ss peeg spl ll. k egs spll. søe, egs e v sø n IL,,spll. m nyeselv n ILplukke e..nd e gjø less e spll. e søe knye splleke De kles ve e lpn, Sykkel, ng ke mljø, ss y y eg Gsnel Gsn el ell k ke. kke. D me sk mk s ø e h v g ng Dme sk mk n l søe hv gng pp g n gnssj nsnumm k m mmsjnæ. ppg IL s gnssjnsnumm kmmsjnæ. lngn, skskyng IL s s g.n. g.n. p :em ,084. fe s ell m k G s el g kke uv u vn nnss nns p n, spll ff.. use n mm legg e Gsnel kke pem kmm usevesykkel, klmske f spll - selvfølgelg s følgelg selvf ø u e e g p eksnng v u e ng hffng nng skøy lgee ell vng egs egs s vllghes egsn. e e. vllghesegse. sjnske hl. nns n ell p em G G snel gjele p nnss n pem Gsnel gjel fe n IL s g.n. : s g.n. 318 ll pem em n m k nnss ell kmm legg f n.n v nvfle uk ve lle splle e Nsk, se se f lx Ex., lx Ex. sjnske e Tus kk f g! I sn h ss ke90 mljø, g Tun g mnge n uk ve G sn el g kke kke uv uv nnss nnss ell p p em n,, m k e spll ff.. use mm legg Gsnel pem kmm useve Ieslg klmske www w3..fnl.n msjn f e væfsfe ms 1920 gunnlegge g u! nng lge ell ffng ng egs egsklpp vllghes egs e e. vllghesegse. mehl. pell g fle mnge f mesngspplevwww.nepn.n msjn f e gsjn skpe ge eelse.mnge ell f psve pplevels Tun g mnge n sul psv skpe ge eeslg ssl gunnlegge ppmkhe De D e h ngng ngng s m p ell vnn sp plle Klpp u!p splle Spllke Spll ke Nsk selve s e nøkkel selv nøkkel GsGssHnllgupp sul psv v vyel. se yel. n IL p ppf pf m nsplle melem melemm, mm el e, sup suppe lle. D ne n næ mljøe egse egs spllke spllk e mesngspplev u l e hell h næmljøe ll kke k kke k else els l e e ne f veæ eg s gvs.. Du l f væe gsgv. nel. nel. Du Dfu ls egs eg g s, f fffele, kunne kunne g gpp e læ e unge sm- ppmkhe De D e ngng ng ng s m p ell sp eg selve Vs ILss N sk T pp png sø eg.n. n me f f e p e fsplle plle hp p00 efulle næ Nsk v nns søe IL me f ml svnn e f e unge næmljøe. 5 % Spllke Spll ket ne Nskme sn ekmmsjnæ. selv nøkkel nøk GsG s sh f fhpefulle kn Lmljøe g g.. Nsk eksempel spl f kn p L nn nn kel ffem em p ps s nnss n nh gnssjn gnssjn n else. hnlng me uel l h ll fem k kke k els ee f v æefem g s gv. Du kke else nel f væe gsgv. v yel. nel. nel. Du Dul m ls splle egs eg gs f f n kunne knnss unne gf, Du egs 5% n v T ppng feksjn em eeksjn k n ell eke p mke kn gs eke eme mk Innf vne sp llg fg, l g s ff hell n IL u el n.nns ff e spll søe u e n nnss peme ell fng f ng ønsk. ønsk.ese. N ø u. D h funne fem Sfe 3. ms 1920 u ll. H f f 1 00 k n L g f eksempel spl f 100 kn p L g Nsk nn nn ffem em p ps s v nns nnss s n n gnssjn n h p spllek pluk ke u. u. P em l lke s k - unse ev m Pem n s unse ønsk segse ø e, lee e egvl ss peeg spl ll. k egs spll.gnssjn søe, egs e v sø n IL,,spll. m nyeselv n ILplukke e..nd e gjø less e spll. e søe knye splleke De kles ve e lpn, T ppng f em e k n ek e mke fem kn g eke mk ell fng fhnllgupp n ng ønsk. ønsk. N h f em funne fem y y eg Gsnel Gsn el ell k ke. kke. D.n me sk977 IL gnssjnsnumm mk nsnumm l søe søe hvkmmsjnæ. g ng Dme sk mk n hv gng pp g. : n gnssj kp m mmsjnæ. ppg s lngn, skskyng ne IL s s g.n. g læ e unge smselv h p pluk ke u. em n l lke s unse e m plukke u. Pem n s unse ønsk s ø e, e eg s s spl ll. søe, l ee egs p eg spll. spll - selvfølgelg s følgelg selvf ø u me e e g v e Tu ne egp eksnng n kmmsjnæ. Vs ILs g.n. Sykkel, ng skøy G eg gjele Gs n ell k ke. y Gsnel kke. hnlng D me skh mk mk n l sø e hn v g ng Dme sk me søe hv gng nns s ell p em G sy nel nnss p el nnss n pem Gsnel gjel Du l n. egs 5% g 977 v ese. fe niln s g.n. : s g.n. 318 ll em n m k pem kmm legg f fle v spll - selvfølgelg snvselvf fnnss ølgelg ø u ell 3. e e g psplle eksnng v, u e Sfe ms 1920 lle e Nsk, se se f lx Ex. lx Ex. u ll. sjnske e Tus kk f g! nns n ell p em n. G G snel gjele p nnss n pem Gsnel gjel kes mljø, ss uk ve n IL s s g.n. g.n. : s ell m G s el kk e u v nns p p em n,, k spll ff.. use n mm legg e Gsnel g kke uv nnss pem kmm uselle splle e T ppng, se f lx Ex. Nsk, se f lx Ex. vesykkel, klmske fng g nng lge ell f ng egs vllghes egs e e. fng egs vllghesegse. hl. fe ll pem em n m k v nnss ell kmm legg msjn f e sjnske e Tus kk f g! mnge ell f Tun g mnge uk n ve skpe ge egunnlegge g Klpp u! sul psv mesngspplevmsjn f e ppmkhe De D e h ngng ngng s m p ell vnn sp plle Klpp u!p splle Spllke Spll ke Nsk selve s e nøkkel selv nøkkel GsGsselse. mnge ell f u l l hell h ll kke k kke k else els l e e ne f f væe væe g sgv... D Du gsgv. v yel. nel. nel. Du Du m ls splle egs eg gs f f kunne kunne g g skpe e-s H f f eksempel spl f f kn kn p L L g g Nsk nn nn ffem em p ps sge v nns nnss n n gnssjn gnssjn n T ppng fem fem e kn kn g eke eke mk mke sul psv ell fng fhnllgupp n ng ønsk. ønsk. N h funne fem fem læ e selv h p n pluk ke u. u. P em nvs l lke s - unse Pem n s unse ønsk s øunge e, l smee egs eg spl lle. T søe, ee spll. ppmkhe ss p eg De D e e hm ngng ngng s m p ell vnn p splle sp plle egplukke Spllke Spll k ne Nskme selve s ekmmsjnæ. selv nøkkel nøkkel GsGss- ILs g.n. y y eg Gsnel Gsn el ell k ke. kke. hnlng D me sk yel. mk mk n l søe søenel. hv gng g ng Du Dme sk me hv u l l hell h ll kke k kke k else els l e e ne f f væe væe g sgv... D Du gsgv. v nel. Du Dul m ls splle egs eg gs f f n kunne knnss unne g gg v ese. egs 5% Bg 5 Bg 5 Bg Bg Bg 4 4 lex Reklme AS Nee Nøve Rl spll - selvfølgelg s følgelg selvf ø u 3. e e g p v e Tu ne me eg eksnng n kmmsjnæ. Vs ILs g.n. Sfe ms 1920 n lev spllnns ppmk p; Gs vl møe eg unse m v nsk-ppng.n, p V hp velg søe g Gsne

5 ANAv Ungmse Bygg p vs guppe De nye ungmse v e g eksempel p e unge IL gjne j fvllg f ne e n f. V h pes e lge. Me smle me le f e, Cecle, følg v pp es ve e. - V gle f h e kv ungms. Hv fe h e mø? - De v el, m v pøv f e møe hv sjee uke. N gng kn e l fe, n gng sjelne. M v hl g knk v ml elefn. - Hv gjø e f melemme skl l kj me e? - V skl lge fcek-se. D kn melemme l melemm s følge me p hv skj. V vl s legge u nfmsjn p s hjemmese. I legg skl v pøve nge ngssmlng ssle smmkms. V h llee h juleslunng v kjempefnøy me.c 40 le psve ungmm vse s nesse f ngeme. De vke lle kse seg v h f mnge psve kemelng. Dee ne kn l gj, hp v p fle vl el. - Hvn kmm melemme knk me e? - De kn kmme knk me ss v ml: e hv p fcek. Ells kn v knkes p elefn. - V ve e pp skpe e g ungmsmljø p vs guppe e fglg ssl. De ønsk g knk mellm e pp kve e kke full s kve. Hvn skl e f ee? - V ml ehle e slu ell h k slue. De h slue ønsk v f ke esmljøe, e unge ne ele. V ønsk s f me ungm f 14 ppv (gjne su), e h væ me e lge, ell l h væ kv e hele. V hp e mnge vl el p e femge ssle kvele nge v vl nge p vs guppe. De vl snnsynlgvs ne f p plss sse kvee, m s f v h n kve kl, s vl guppe f eskje. V ønsk f ee e p gng e. - De essve mnge n unge slu me gns e s l. Gunne kn væe mnge, e f ne ness, e l ske, ng l f keve søs. De kn føe mnge h lys væe lge s slu f mljøe e plee e l f le n jevnlng slu. V ønsk g sse ungmme e nne lnv. De mnn m essklee e ee f ungm. Ungmme f fskjellge gupp skl kunne møe pp smm p ulke ng me fkus p fe, un, hnll, ng, fll, skøy, syklng, ske, klng, culng, jgeu, fjellu sv. V k e kve kn f pøve seg e/velee nnf s fel. V k nge kve gng uk. De vkg e l me h kke g sle pp hv gng. Mle v skl h e gøy ppmune hvne kve. E e n vl e fe, kn v hjelpe em me ngsps ngsplnleggng. Bl v s guppe, kn sse ungmme selv nv e fe smm. Dee h v p v gle ss velg se psjeke! Ungmse synes e gve gøy vl gjne h me seg fle. vse: Hkn Snv (ng), K Elseh Hns(e), Cecle S. Hnnevg (skøy), Mhle Mzg (hnll) Ikke me p le: Sne Eml Snl (lpn), Mee Kls (un) 5

6 TRENING ANAv Tngsflsf f uhlhe Å ppn e høy pessjnsnv ypsk uhlhese kev e s l ngsvlum. Av mnge fk evn mseng g esøknm e vkgse pessjnsesemme fke. Av Øjn Ols, Olymppp Ves. e ypske uhlhes-ee (hgg knkunse-), spesfkke e eskpse vkgse kpse, uvklngsfkus lgg hveskelg p hevng gjnmsnshsghe. Tng plnlegges gjnmføes e kl efn nsesskl Olymppp uk 8-el skl hv e 5 føse sne e e 3 sse ne. ynge uøve vl e lkevel knskje væe vel s fnufg ye seg fkle 3-el skl (le mels - h). Relsjn mellm e ulke nsee m s hsyn ve plssng øke ngssuku. Beynng ee vl øke nn m e pe knkunse. De fnnes kke yg mee, ell e nsesnv le fe e kpse ell esøknm es. Hvk uelukke ng me knkunsense (I-sne 3-5) ell kun ng I-sne 1-2 vl væe nefle. Tng m ls gjnmføes me ve nse f f pml psnng. Tngsnse m feles u f hv kel uøvs leevne, ke e spunke sesng f pml psnng skl skje. D vkgse nsessyng gjnmføng pmmell, ll skl væe s smm u f hv hsk me ng e fskjellge pe. De gjøe uøvne uvkl fselse f hvf e e ulke mee kvee (ngsnellgs). Tnk m hvn mn ø eelegge ng f n ungm? Buk leke øvels kve Buk s vsjn øvelsesuvlge Akve m psses ns l uvklng. Rkg pvknng e Buk kve g pplevelse mesng Buk kve kev sme, uvkl fellesskpsfølels keve. Buk kve hv fles mulg ønsk el By øvels kve e seg m es esk Ankj fsknng (l.. Vjev) knklu me llsg ng f nee me gvs m m speslsng, mes effekv e me hsyn ppn ge esul, unng sk ese fflle. Opp nvell gse l uye søe j m mn, un fusng ng hsksmessg smms! Skjemsk femslng e 5 e nsessne Sne 1 Hvehsk me ng Effek ng % H % ee e lkle muskulæe fhl ee femsng ve ee p høyese slue nv f femsng p she. G smulng e sle pfe fk nee AT-me. I-sne 3 fe e pfe sle fk spesel gunsg f ee unyngsg, esspesfkk VO2 mks. G smulng e sle pfe fk, sm lgge øve AT-me Aee næ VO2mks. kpllsng un ype I IIA-fe mknes søelse nll zymkve femsng muskelfe neveve femsng muskelfe kpllsng un ype I- IIA-fe mknes søelse nll zymkve lkelmnsjn esøknm hjes slgvlum kpllsng un ype I- IIA-fe mknes søelse nll zymkve gjppyggng glyklge hjes slgvlum kpllsng un ype I II-fe mknes søelse nll zymkve lkelmnsjn lns f mels høye lkv hjes slgvlum kpllsng un ype II-fe lkelmnsjn lns f mels høye lkv NB! Lng esusjns (c ) % % % %

7 ANAv LANGRENN NM p hjemmene De n 16 s IL ss se lg NM-sfe lngn. S NM skulle nges p Vss, kle kke e unge ve Ls Llé Ks Tnes, sm fs kve Ms Oppel, ms fsels, ee me ppleves! NM p hjemmene. Teks f: Ks Tnes Enelg v v smle f g sfe gj, p Vss! De v m v sku fem ke. Nslg v føle p. Allee p lu pp kunne nes kjne luk nyseke vfl, følels kls p fnge høe summng vke vsslek. Dee v ne v he glee, m s gue ss e sse e. J, e m væe lv gue seg l n skl knkue m lnes knskje spekese mnnflk. Mye he fne seg løype p Vss s 90-lle. ø fyke v e uvvnnelge, lg uvklee elsgue, me sne hmess-klee fee me ullngs p yslmm, kunne l m sksmunng. V ff gj ve gmle knku es fee, e elke funksjnæ. De gng he g ss søvnløse ne, epese n ne yg e se NM-skuse. De me væe gj spnng nvøse fsvn hel v fkk øye p se vge hegjg f. Me plk, fpp ppmune p f gmle e fele v e ke f sfe. Ks p 1., Ms p 2. selvfølgelg Ls p sjmøepp. A mye h fne seg p fem, e fskjell p KM NM fs v Ks l ss fele u f ssle. D v veksle nes ss e føse eppe, nns v sk f l gj me une vkelg v s. Ms Ls he p ng me glem gmle kuns f nmm, lge kle sg høye unves sfe. Hvem he e m ell mne psjne lngnsuøve f skulle hne p 51. plss? Dee v s! Lge ønsk kke lle k u pp ne søng, gje ee ufglemmelg pplevelse f ss! V hp ee knskje h nsp n unge sp, slk kn sle lg NM hv! 7

8 Skøy ANAv Tvsel vkg f e mye! Skøyegupp se sp e Nge uf Nge. v pp gupps ngsflsf ne psve uvklng. V mø pplg Pe Kss. Hn h væ kv ykg skøyeløp f Il. N h hn væ f june se skøyegupp 2 1/2. Hn k v Jle Pes le f lnslge. Teks f: Else Lche Rl. 8 - Hvn h ne vgng væ, un v. -De v spne g f kve uøvll ll. Jeg h lk vgng g. De sælg kjek kunne g sn eg fng vge ungmm. V c 15 jun s nklusv Hv Sve. Dee fl guppe e. Rkg usssk gjg! - Hvn legg e pp ng? -Ungmm lk væe smm e lk h e gøy smm. Gupp v synes e gøy e. V mye ves g me e. N mn ves g smm mk mn nes kke e se ngsmge. V s p hv uke psv ufng. V pp feygge sk. Df øk v ng jevn u vele e unge unves. Jeg e vkgse f l g g h l f ng. - Inessn ulelse, m hv m me l f ng? -Eglg s kel lke e e e ge e ne ynge ge. V e h e nsv f legge ee f ee. De gøy gjøe e g, m v m fee hvne p e ll kmm unge g e. Dsse skl s meses, slk mn kke g pp ng f eksempel skep. De vkg uøve p ee nve h skle, unnng ell j e pp legg ng. H mn ne nne mngsfyl fkuse p n e g ynge p ng, l mn ee mgng me g mn kke pp. - Ve skøyeløpe ge s lns- vsmleskk. H n nke m hvf? - I v guppe k v e gøy n gupp l eks g. De gjø e ne s mulghe f s kunne l ge. Mljøe ne m ke p h fulg lge hel f Remy Hee sn. T fe h e væ løpe p lnslge. V s vkghe fskjellge lsgupp smg p skøyen. V p ge effek e ynge s e ele m seg smm. D pplev e e mulghe l kg g hvs vl selv. V h ge, evsse fl. Dee smhle s me p ehle flk gupp. Hs ss e ele lg pp e ynge. De vl væe ge fl. V s e ele løpne kke vekk f lge s. De pplev e h f mye selv ve væe gupp, e ønsk l uk e n e velg ppe ne egng. E g eksempel n Elseh Eshem. Hun n hjelpe l mljøe, ne ey mye f lle p. Tl slu m jeg ømme nemnnskpe v. De mege ykge mege psve ss ve ehv. De vllge hjelpe n hels.

9 ANAv Skøy S semnng p Slhug Teks f: Else Lche Rl Auny Tln E ye lv v e møe v v km skøyen ne ngskvel. H he v følelse lle v velkmm lle le se, v 6 hel ny ell he gupp hele s lv. Te, lee, kve fele ugje fgk spne guppe. Ble fjes f kve vksne, n unge smle v ne emg. Bln lle sse kve ff v s p skøyegupps lge, n lnslgs, Jle Pes. Tsg sg emg e kves gsemg h p n. De ne ukege f lle h lys. mge l n fe uk skl nehg. Ue p n s v Skøyeskl e ne mnse m. De ne f un p n. Alle s u uke mne klppskøy. V s mnge j p ng. 50% melemme j f v ve, s ln june! De se ne kvel v esøk junsjn Hv Ls (NM mes spn). H fkk v se pkss e, Pe Kss legg s s vek p, nemlg e ele y seg m e ynge e ese y seg m lle. Hv e e unge ele g. Selv synes Hv hn he sle kvel. A e s v pp f e hn he un seg hn g ge, v le se. Le skøyegupp, Sgjøn Re, kn felle m s kve gnsnnss p Slhugn. I g e skøyeskle f v 30 n f pplæng v seks kvel. ø jul v e s skøyeskle. Skøyegupp h s nsv f lleslg, kskslg ulee slpng skøy hv g skøyen p f pulkum. Tuv Llleve skøy e sg f hun g p lngnsng sg. Hv Hlmefj Lz fn me vge skøyej gu hkk hæl. Skøyeskl M Re (10 ) Olne Anspch Klppe (9 ) De sg sg. De e kselg gøy e. V lk g e h s e egge. 9

10 hnll ANAv D øe hnllgupp Bk fne femgng hnllgupp lgg me sysemsk ssng p e llsg v ngsu. De kvlesskng ng uvklng nvelle elsjnelle fghe funme øe. H peses l flsf hnllgupp. Teks f: Ek Kun Hlvs, spslg le I 2002 vek hnllgupp vsjn m l lee klu uvklng unge splle. D gng v ugngspunke e slg 5.vsjn knp n lg heve seg æe Hln Hnllkes. T se h hnllgupp skp e lnes femse uvklngsmljø me g ngskulu unn melge p ve pp 1. vsjn. Be e sse sesnge h hnllgupp e ngesmesskp (kn økes fem pl) h m n splle u ynge lnslg. Hv h væ e vkgse suksesske ne unke femgng? e føse smle mn seg k felles vsjn kl ng. Smg le e gnsske gep fulge me vsjn, sye je e uvlgsmell, ne skpe øk gsjem ln fle melemm. Hel sl ee s elng e spslg uvlg spslg le. kus v p kvlesske ue nnhle ng. De le n mfe kusng ppfølgng essuse, nye kmpee e vlge kmme. Smle g ee vl kvleshevng skk. Knskje vkgs l v e mes kmpee ne vlge e e ll yngse melemme f e j mske gulll mn vkelg kn gjøe mye me e pplegg. Pllel le e nnfø splluvklng p vs lsguppe f me 12-sl. Dee h væ uel suksesshse, sl e fs mellm unge j gu p ee fvllge ke. kus p nvell elsjnell fghesuvklng. 10 J 9 10 j e smm h e fl ssl mljø - e vkg funm øe

11 ANAv Hnll E hv ele IL AA-psjeke, e v kke felg hnllgupp v føs ue me ye seg ee. I øe e llsg v ngsu e funm, n h lle hnllspllne u m fe f e 11, nvell splluvklng f e 12 ssng f e 13. Dee g e unge spllne hel ne fusng n e l ele spllne l f kunne e. Smg sse ue skpe e ee ssl mljø p vs lsguppe p vs eslges mnge g. VI IL h l væ m kg eegnelse. E hv lg splle h lykkes, h e skpe øk ussme egesng. Dee kke ne f, m ne m skpes gjnm ge pessjn v! N s e ynge spllne pp fle p melge, ell e 1-2 ele. Og e knskje ese m veføe g uvklngskulu p. n gs ng kn f læe e ese 14-nge se hvn e, e gj læ e ese 16 nge sv, s v p e ve. Smg e s nspsjn f melemme hnllgupp IL h uøve pes p nnsjnl ppnv, slk Sve Lune Pes. Vle N - sle epesn f llsge ngsflsf IL Hvn s s e nese e u? En ng lle fll vkg. D knnue h væ hnllgupp lle sse e me nke p øe spslg leelse m v kke glemme. M v m hele uvkle ss, væe ymyke nysgjge, vge ke ny. D lgg lle fusng ee f hnllgupp kn fsee fne femgng. Tl slu l ppfng lle fele k gjnm hvn kn væe me p skpe øk egesng ussme un hnllgupp! Gu 12 e fnle Julecup 11

12 Tungupp ANAv Enuss fyll fs gmle Nesunhll v IL, Gehe Ahem El Buln, h v f ve m f ss ne ukj sup ungupp. En gng uk mø e hne smm me c 40 ne. Nne Rgm Chss, h væ IL f Teks f: Else Lche Rl 12 N v lu p hv gjø hne s glme nsukø, e kke vnskelg f e me sve. De fell m Rgms ussme sme humø. Hun h ge kunnskp m e hun fml, smg hun h vlje evne fnyelse. De synes e m Rgm følg me p e nye e. Gupp n pp p Zum, ne e lk velg g. Me sne ykge pegske evn sn psve g f hun hele gupp ye mksml. V fs s muskkvlge m lnk f uøvne, e smme gjel eeleggng selve ng. V f s fselse lle føl seg ve, unse sse. El Gehe fell ve m hnes feske hlge Hs-lek, ne se em lle g humø. Me muskk, l, humø svee, g ngs unn fe. Ikke m ppulæ! Rgm ng vl e ehle selv m Nesunhll l e! Alnv ngskjee V eff Rgm Chss mng, full f Nesunhll. I g e Zum p pmme sl fnn v fnøye m f 17 næme 70! Gnske unk seg selv! V fs sk hvf hun elske lle hun! Rgm, me sn ussme, f semnng ke nnss p pp f føse muskksfe hs lle e knp 40 femmøe. Rgm fell ss hun gle seg lle nge. Selv f hun g muskk, m kke mns e fle me sl. Hun m ng skl væe glng e yelg hnes psve nnslng svee uhlhe sm v p lle e femmøe. - De g, smg e h e vkelg m h! Rgm h flsf me væe Il. Hun vl gjne eslge skl væe e g lnv e mnge ngskjee. Hun kke hg eg-ppe mnge ngssmmhg. - P ng skl mn effes, le h, smg mn skl h væe ssle smm e fø e ng. H kn mn kmme mn, e skl væe l skel f sle pp. A flk ves, s v. Mnge sse me h væ h mnge, mnge, smg e kmm nye, s Rgm. Mnge f me, ms El me sn Jhn el s p mx-pe m sg. D e 50% mn kvnn sn ese l. - Kjempem ee s, følge Rgm El!

13 ANAv Nesunhll Nesunhll f fll? Nesunhll le ygge 1918 mghes- smfunnshus. I 1945 le AS Ieshuse ppee. u IL v fle ne fng me AS Ieshuse. I g e IL v/ Sfels 84% ksje emm. Teks f: Auny Tln I ee huse h e væ mnge fskjellge ngem. Kn, evy fflge ns legg fes, mø, øvng ng. Mnge h nk kjekke mnn f ee huse. I g l huse uk e ngslkle, mø sm søe fes. Byn h ygge sne sp lke nef el m slg yn. Regulngsplnleggng f me gng føs n ne psess fg me knklusjn plske vek, kjn v fem f me Nesunhll. Vkmes v 27 p gn. Al Tkvm km nn sye AS Ieshuse 1985 kss egnskpsfø. E AS me h glg le Al k p seg ne ppg. Hn h h nsv f ll ulee Nesunhll ne skv leeknk h vsnng me lle leeke. Al h kke ll p hv mnge g e hn h ls seg nn Nesunhll. le gng uk e lle fll. Hn h s lle sse e væ egnskpsfø f AS Ieshuse. D lge leennek v s se kke søe n e s v kk e fse fsugfe huse. Df me s Al ne sye vske p gn e e ulee kke vske selv. De føs e Byn kjøpe el m AS Ieshuse h h øknm lee nn vskehjelp. De mese velkehl ppussng huse s gj p gn ykge syemelemm fgpsn eslge. He e kke væ f slke Al ne ppfe psn s he kke Nesunhll væ f. I s ne hjem, Nesunhll, fkk Al el Kngs fjesemelje sølv pl

14 Alpn ANAv Jn-Rune Smøl Bnefll vkg! Jn-Rune Smøl ngskn IL, fll f lsgupp Teks f: Ke Bekke 14 -N egyne -kn hv n lle ppg? -Jeg egyne v De v l f klu klu hv lle ppg kn h, m smm me kluleels fn v u følge skulle pes føse e: - Skve ngshnk f nefll g ngslnj f ng, s ne m sn lle, ppfølgng lge, spllne m.m. - Lge fge ngspln psse ulke lsnn - Ange fum mø v uveksl fng ne m vkge sk - H ppssmøe me e lglee f e nye 6-nge - Ange fellesng - Hle seg fglg pp p ngsmekk, v e unnng, sjekke hvn ne klu gns nefll kjne gjele ngslnj f N. -Hvn synes e h g føse e? -V h f gjnmfø e v skulle jeg synes e h væ velg gve smee me s mnge gsje flnke e. De mnge h g ge nnspll nnhl ngshnk ngspln mnge v vllg sle pp p e fellesnge v nge høs M nye sjns kke lle e f ge nnspll g sme. IL ll s klu me se mneskelge essus, g fllkulu knnue hs e, sye f klu. V f mye ve g sme. I s klu e fe f lge føl seg l le, mn mngl felles e/ smlngspunk ne kke h s mye knk p vs. Jeg hp v me e ke gjnmfø, skl følges pp ve, kn f ee sme p vs. I ungmsfll m nnykk e eve velg g mnge. De vs s esule ssngslge ppn, ekung A-lge nll eelg sl lle lsgupp. V h e v u f lle splle me ulke msjn, s fflle le fhl hv ne klu pplev. Ve legge fhle ee ee nefll, mle f ee ekung nn ungms- sfll fles mulg, lgs mulg es mulg. V m hele pøve l ee. - Kn s l m m fellesnge? - V gjnmføe e pøvepsjek me 3 fellesng f nefll k 2011 p løg f kl. 10:30-12:00. V he e ppmøe p e nes 100 splle. p. gng. Mlseng me nge følge: - Splle e l kj p vs lge lsgupp uvkle m e fellesskp - Te splle f mpuls f pøve u nye øvels se hvn ne gjø e. - Alnv fllkem - gs u psv f mømme klu - M kve/ngsu f spllne - T me smgue/guesplle nsukø p kele ps, kn vse eknske øvels v suksess me smgue- guekeepe. Mnge vlle s ml e e he f me e v ele. V h f mnge ge kemelng f fele, e splle v vl n gjnmføe nye fellesng p løg ms pl 2012 (se f m nfmsjn). Vkg unseke vkgse ng e gjø me kjnelge, m ee l e supplem f e vl e m. Skl l vkelg g m legg splle mye fll p f. - Hv plne ufng ve 2012? - gjnmfø fellesng v s høs. - Ange fle fum v vs øvels uveksl fng. - Pøve f fle lg smme lguppe h ngs p smme spunk, lle fll e f 9-10 ppv. Dee f e splle skl l ee kj p vs me gjøe vgng 7 11 lee f kunne smee m ng, u m eks ng m.m. - e lglee lese uk ngshnk ngspln møe p fum. H f v l hjelp e ny vkøy f N, v skl uk løpe e: - fle e unnng - Bø f s m velee m ue p ngsfele, m m se hv lng sekk. Jeg s me eme f lseseme lg, s e kke s mnge lege kvel helg.

15 ANAv ll ne I Mykl vel gjnmfø Helg 4 5 feu v Hlnslpnse smle I Mykl f kjempe m gjeve el Kesmes ge sllm ssllm. Ieslg Alpngupp he nsv f es kesmesskp e v mye spnng knkunsensnk spe hs e vel 120 elkne se s. Klu he je hele helg fve me ne kngsu, skffe ly- kngsusy sømg slk ne skulle l s pf gjnmfø mulg f l esg lpn p Veslne. D søse ufng me nge ne Mykl v ml e se snøflle mele seg helg ppn. Vel mke ee e sknlegges se fnn, m n e kmm 30 cm nysnø e kk pep f kvel l e s ppge f nngø f kvle p løyp hl gjnm hele ne. De ne klue se me essus s IL velkehle løyp gjnm g, m snø fse le ne le se spee vnskelg f e unge lpnse hle seg løyp. De le f n knll fll f kele løpe, m helgvs unngkk v sk. Tl ss f e vnskelge fhle fulge løpne pp me svæ ge spslge esul. I lsgupp j fkk klu kesmese Sunnv Bkk sllm Annk Røynsn ssllm. Annk fkk s fn 3 plss sllmne. Ane løpe fkk esge pll v Hnne Vgs Hp Sue me fl 3 plss ssllm J 12 13, Mn Thsvk Jcs km nn p 2 plss ssllm Gu El Sjøl Tve fkk 2 plss egge ne Gu J Kesmes ssllm: 1 plss Annk Røynsn, 3 plss Hnne Vgs Sue, 4 plss Sunnv Bkk, 5 plss Slveg Sjøl Tve 7 plss Ane Jæg Ls. Gu Kesmese ssllm: 2 plss El Sjøl Tve Kvlfsng Lnsne Hvelnsne Gjnm se p e n h lpnse Hln knku m kvlfse seg epese Hln Lnsne (klss 12/13) Hvelnsne (klss 14/15). n Annk Røynsn, Ane Jæg Ls, Sunnv Bkk, Hnne Vgs Sue, Slveg Sjøl Tve Jchm Mjele kvlfs f Lnsne. Tl Hvelnsne Hmn Rnes Knus El Sjøl Tve kvlfs. Jchm Mjele me pllplssng p ECO-cup Hemsel Helg feu le e ng Ec-cup Hemsel. Dee e ukngsn f epessjnsppg ulne f Nges Skfun. ese fe løpe Hemsel f knkue me Nges ese lpns lsgupp pp me 15. I øff knkunse leve Jchm Mjele sk 2. plss ssllm 3. plss sllm Gu 12/13. : Jchm Mjele p 3. plss e sllmne. 15

16 ANNNsesIe ANAvAeN STØRST PÅ SPORT Åp 10-21(18) ALT I NATURSTEIN - f fgmnn Bkepl kjøkk Buhell, nn, knsen, fls, gn. GRAVSTEIN Nye sen Tlføyels Oppussng Eg ufmng TØRRMUR f Jnl Ulsmgve 27, Nesun Tlf

17 ANAv e ull hus f fe! eg 20. jnu le e gj ss p ve speke uøve. Kulusl Yeyg v gge me um, nll pmele v s høy nll sl kke fkk plss. M e s u lle s høe mye ee ee le hyggelg vellykke kvel! Teks f: An Bls Uøvne smle p sfes me plm Sevn nnøs Innøssesng full gng nye feshll p Lekvng uk s glee. le søe sevn llee ng ve uøve h mk seg mnge øvels. Un Nn-leke føse helg jnu, vn IL l jue føseplss. V kn nevne Ksn W. Js (G15) ske seg hele seks gull El Bls R (G12) ppne 1000 pg e Tyvngell, f ske 1,50 m høye. Un Pngvn-leke feu, fkk v hele fe nye kluek. Dsse le s Emm Anes (J10) 60 m, Cl Ek Lnsvk (G11) 60 m hekk, Emly Slem-Yung (J12) 60 m hekk El Bls R (G12) 60 m hekk. Tl le e e gull, e sølv e nse. V gul! h vn selv ng fle sevn Høehll me fkus p hppøvels, skle Kguukusell. Dee ygg g f lle ve uøve pøve seg knkuns. Tngsle IL ng ngsle f nge Snem ms. Snem vkk plss me svæ ge ngsfsle. Av e 57 psne pmel, 32 uøve. V hp g em e g ngsuye, smg v ygg mljø p vs ngsguppe. Dee l u s m e hyggelg ngem f fele! Åsfes Yeyg kulusl «En Rs uvklngsfn» Dee fne le ppee fj høs skl yes ele u essp ell ml speselle psjek nn fesgupp IL. I skve sun e kmme nn hele k p kn. Nn p gvne ppfø p nes un Søesplle. Tus hjelg kk sse! By gjne knnumm m ønsk g e g. leke 2012 Åes lek nges pl l sesngs se pnngssevne! V hp s p fn væ g elkelse f ne klu uf v eg kes. leke e s vkg ngem f ss v g mnge hjelpe f f e vellykke sevne. V hp s j m l spu! V ønsk ss s søesplle vllge me mne ell søe eløp hjelpe ss uvkle sevne ve! Invsjn øvelsesuvlg puls p ve nes. Alle ILs fesuøve ppfes mele seg p knkue p Sn ne helg! ølg ells kv me p ve nes e jevnlg legges u nyhe h! 17

18 ANNONSeSIDe ANNNs 39,- ANAvARDeN ANAvAeN V ng lms S-Bg Nesun Tg v/jn Mns Tlf V ng lms S-Bg TANNLEGENE I ANAVEGEN 13 STøTT vre ANNONSøReR De STøTTeR Gunn OSSSkjl & Ge Geve MNT Øse Nesunve 10, 5221 Nesun - Telefn Åes Julege f mne nske fmle. Chn Me h nkve E-længskus g nøvge fghe Mcsf Offce f hele fml. Dkunnskp hs sklen uvkl lesefghe h psv effek p læng. Se næme: Byggmes Bn Dyngeln A/S Ulsmgve 29, 5224 Nesun Tlf M E.ml: Ing kjn ss! søs els G lkl kjnskp Rmelge ps Ssus emsmegl Eg vk 18 Spenk Em AS - Øse Nesunve 3, 5221 Nesun - Telefn Telefx E-ps: - nne:

19 ANAv ALPINT plklu Hjemmesne kn llee plmehelg egynne ungsesng. Åes u- knvlu vl nnehle k f Tln, Smøs Pesegssk lngs Oselv. I legg vl e væe klppek kulumnnek me nf f lle e ke. Teks: Hkn Ms E pske vl e l s pp psksse p skyhuse p Slhug. Dne vl nnehle k f f-ng. -ng un lskelu psse e n, psjns evegelsehemmee.besøk pskss pøv fng! De kl løsnngse l me eknng. Nges ngfun ss p nye ung plklu. Dee l nes løsnng knye pp m www. ung.n De nnsjnle syseme f eskvels løyp/u vl l uk, hv gønn l u vl epese u nyegynne, l vekmne Tngsle Tyk Teks: Hkn Ms ne mme, ms ø sv u vl h vnskelghesg vl lgne m p næ u-. Dee elngsjese hv k kn skves u selv ell ses f pfsjnell levnø. Tjes fves væe pv f m vl væe sælg egne f esøke flk vl h k v me e vl p u. Ogs sse ke vl nnhle kulumnn ec. De l slg u- knvlu f plmehelg f spsukke MX sp Lgun Os, sm Innsp Nesunse Bg ulg. De l s slg f følge snssjne: Shell, Lgun, Ess, Skjlskfe ER-AN p Søfeln. I vnf v e løpe Tyk fkk fsmk p v kmme -sesng. I legg -løpne v ekke -løpne f Hln me p smlng. Al v eelg lkle pø, me løyp uleggng ps sv. De v e sup pplegg e vge løpne fkk me seg 12 fle ng p sju g. I legg ngsøke fkk ungmme me seg e løp Anly -ys, he fle knkunsepegee ng hv gjg umke seg. Spesel m Ol Ekhem s knnløp p lemesskpe spn femheves. 15-ng km fj, se es -kes, ln fle spnsse jun ( s), p plss! SPRINTSEIER: 15 gmle Ol Ekhem se seg espek hn knuse lle p spnløpe Tyk. SENIOR MED SULTNE UNGDOMMER: s elke p ngsle Tyk: v: Sgu Ekn, Ol Ekhem, Jk Ekn, Hkn Snv, Ms Cluss, Ingunn Rnsvg, Jule Askeln Else Rnsvg. 19

20 5221 ANNONSESIDE IDReTTSGRUPPeN nnnsese 5221 Nefg Ull-Rk s Besøk ullveps p Nesun p Ssjnsve 2, 5221 nesun Tlf.: , fx: , e- ps: Nefg Ull-Rk s Besøk ullveps p Nesun p Lunhugveg Ssjnsve UlSmgvn. 2, 14, nesun 27 Nesun nesttun Tlf.: , Telefn: fx: , 70 e-00 e-ps: Spel p ml Hug levng/mnng f ege slp. Knk ss munl 73. Tlf , fx HOLE GLASS UlSmgvn nesttun Telefn: k j ø k k e n s e n e k j ø k k e n s e n e ANAvARDeN ANAvARDEN ANAv Sgl KjøKKST Knlve Bg Rmnsk Klsssk Kev Kunnskp Skesy Smkfull Sgl KjøKKST Knlve Bg Rmnsk Klsssk Kev Kunnskp Skesy Smkfull Bg Blulee AS h le me Ieslg melemm. Hs ss kn lee mnge ulke lyp. Knskje kn 17 se mnuss ell 9 se p vnlg føk væe kuell ve ese kmp ell unng Spel p ml Hug levng/mnng f ege slp. Knk ss munl 73. Tlf , fx Knk: Al Tkvm lf HOLE GLASS DET KOMPLETTE GULV RA Su Sgl Bg Knk: Knlve 5212 Al Tkvm 52. Søfeln Tlf. 55 Telefn: Telefx: lf Ml: DET KOMPLETTE GULV RA 5212 Søfeln Telefn: Telefx: Osve Nesun Tlf.: Åpnngs: Mn-Lø: 07:00-23:00 T p S pfl n guppe n lkls! vs e fn eslg T knk me fnps vkhe Osve Nesun Tlf.: junls Åpnngs: Mn-Lø: 07:00-23:00 Tlf T p S pfl n guppe n lkls! vs e fn eslg T knk me fnps S P O R T S P O R T vkhe junls Tlf

21 ANAv uk sme mellm Kl s IL. Kl s n nne s ne smespn/spns f IL. Dee e spne g sme. V p Kl s h fkus p e næe, fnelse ønske v e ee sme me e eslg. Vlge v fl p IL. De h vs seg væe e g vlg, v h f e fuk g sme e h g. V h ve fle nlng væ s helg f esøk n ungmm f fskjellge spsg IL se v. De h væ fle unppvsnng, v h f g hjelp Rng mse ve, mske p Kl s, kke mns he v jul nyelge gl fle nss f IL ele u peppkk kune ve! Smesl v sekk seg ugngspunke v e, s v p Kl s kune ve, kn f glee ss v e unppvsnng ne kve f IL e kmm! De guppe h kve p se h nlng selge l un e kve. De le unk f IL, lle lselge e kmm møe p Kl s f f IL. Tnk k ee smee egge p skl kjne p vnn-vnn følelse kmm e IL, Kl s kke mns kune ve ge! Sm e skk h se, h v f pp Kl s skl ve fle IL sne nlegg, e vkg f ss væe synlg f kune ve! Kl s e le g næ s p Ns. I esje h v 12 spne ukk, skmk e hel nypne ngss, EVO. I 3. esje h v Cng, lege, nnlege, fyspeu sm ne kn lkl. De hjelg velkmm p esøk Kl s, v gle ss se e! Hls Ren Refn, Sle kl s 21

22 IDReTTSGRUPPeN ANNONSER ANAvARDeN ANAvARDEN ANAvAREN velkmm e le ps hs p Skjl! ns ve 61, Telefn fks Tllevnø gfske pk Asjøn Llleve Dglg le Kksl 47 Tlf.: x Deke Ml ETABLERT 1933 TEL.NR (HELE DØGNET) GRATIS GRØNT NR ADRESSE: APELTUNVEGEN 1, 5222 NESTTUN VI KOMMER OGSÅ PÅ HJEMMEKONERANSE NePn Gfsk Tem AS DISPONENT KJELL REIN DAHL PRITVATTEL Tlf ks Besøksesse Kksl 47, 4033 Kks Psesse P. 161 Kks, 5863 Bg Kunes elefks ekspesjns lønnngsfl lmsl nsp P lem? V fml lle yp nspjes Accn s us egnskpsfø selskp fnn Chss - Bjøn yngeln øysen snes - Svnhl lll snekkepp nesun l elefn elefx e-ps: l l www. sle.n eps: Tlf Åpnngs: mn.-s.-ns.-fe.: 09:00 17:00 Tsg.: 09:00 20:00 løg: 09:00 15:00 Bkeln Regnskpskn AS AUTORISERT REGNSKAPSØRERSELSKAP N. Kkekeln Nesun Telefn Telefx E-ml: N A R Nges Ause egnskapsføes fenng V ufø l gfske jes knk p elefn: Øse Nesunv.12, P.B. 144 Nesun, 5852 BERGEN N A R Nges Ause egnskapsføes fenng

23 ANAv sp Sp-yss! M Ness Bykjeln lpns fkk essp f IL p smøe M g ne e p Tppesgymns p Gel vnsesng el pp me e knkuns ng. Teks f: Auny Tln -Du fkk el essp IL e gek f MX sp. Hv h pge l uk? -Jeg h f e mese uk pge p ngsklæ usy. Hv ey e essp f eg g e nspsjn? -E essp ey mye f meg. Dessve lpn velg y e e fn f l søe. I legg g e mvsjn f je he ee n ve f gj f ee e ne legg mke mne pessjn. -S l m fele e g lpns. -De velg mnge fel me h. e føse e velg k ve kk fhl hv e f Bg. I legg hese p Gel e pn føs p høs hl p lgs p v. Dme slpp v ese un p leng e fhl. Skl s velg h ppe, e flnke psse seg ss uøve sef v m psse ss skl. Dee gjø e mye lee kmne skle e. -E e vnskelg hjemmef selle seg selv? -De v l uvn s, m e hv h jeg v meg e. De l vnskelg n kmm hjem e lng g me skle ng s egynne lge mg, vske klæ hle e yg, m s se g e fn. -Hvlke msjn h fhl e? -Mne msjn gjøe l jeg kn f l es mulg. De e me sm mgn e le skl f g f suksess fsk. S lge jeg mv synes e jeg hl p me gøy, g jeg l s f jeg se hv lng e hl. -H lg pln f sklegng e fg p Gel? -Jeg h kke lg ne pln f ve sklegng, m h helgvs e gj p esemme meg. -Sesngs ml skløyp? -Sesngs ml h l le n hv e v fø sesngs. Jeg h sl s se hele sesng me yggplem, h nepp egyn knkue gj. Hvefkuse n f hel gj s f slunng p sesng. Gunn leslns Mnnefn Mnnefne le ppee e ønske f Gunn lesln e sn gng Isef lms ønske Gunn e g uvklng unge l p skøyen. De km nn v ,- k. legg e fml hns se. I sse e e e 10-lls løpe h f sp m n ,- el u. I g h fne sn k ,- p k fnsye, lee Asjøn Llleve, vl fsee ele u sp ese f sps- ung le uvklng e kmme. Un vklng Ausevllsspn p Slhug Kunssne sg 3. jnu, le e el u 3 sk. sp: Åes cmck, Pl Hlmefj Lz h h n f kmme sk ke.hn h llee flye ps p 500 m un Hn skl el spn NM, hv s hns, Hv, vn NM l fkk kngepkl. Spslg femgng: The Skhell, j. fkk sp f fn spslg femgng s ngsv ee s u e fsee. nsye: Asjøn Llleve, Le Hvespe gkk Sne Hks, j. gkk Wl Cup f j. nvem h h s femgng Hn h msjn m l pp llun ve e m es mye f ppn esul h. 23

24 ANNONSER ANAv Cngmy me e llle eks Byllup, knfmsjn, jule ell ne nlng H lkle h v m! Rng ss g p

25 ANAv ANAHYTTEN Tunsmlng me ulnske nsukø Helg feu 2012 v e lg pp ngssmlng Tunkss f lle ppune j gu smm me e Tungupp. Cpn Gheghe Ppescu f Rmn e je Anl Ashukv f Hvussln ( Bgs Tun) e gue. De le mye fglg pfyll f e uøvne fkk ge ngsøk ne helg. De v mnge slne j gu søng emg. Tl elke: Tun j 12 uøve 6 nsukø Tun Gu 25 uøve 8 nsukø Dll Bnep 8 nsukø. s fle gue- je- une e smlng. Cpn nsu svngsng. 25

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Årgang 77 Nr. 3-2011 nr. 413. Vilt, vakkert og rått! Mads Claussen i flott driv! www.fanail.no

Årgang 77 Nr. 3-2011 nr. 413. Vilt, vakkert og rått! Mads Claussen i flott driv! www.fanail.no Ågng 77 N. 3-2011 n. 413 melemsl f fn ieslg Vil, kk! Ms Cluss i fl i! www.fnil.n nnnsesie ANA Vi sl spns Ieslg www.fe.n WWW.SPV.NO TL. 05555 2 ANA - Melemsl f Ieslg - sife 3. ms 1920 Ågng 76 n.4-2010 n.

Detaljer

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk bee læng Hanlngsplan fo bæumsskolen mo 2020 Relasjons- og leelseskompeanse/vueng fo læng/gal akkk fe uvklngsomåe skolemelngen pesenee fe uvklngsomåe Længsoppage Den ykge læe bee læng Skolemelng fo bæumsskolen

Detaljer

Historisk opprykk for damelaget

Historisk opprykk for damelaget Ågng 78 N. 2-2012 n. 416 mlmsl f fn slg Hssk ppykk f mlg : Sn Hmm. www.fnl.n nnnss ANA Rsfskng s s* - n l! Bs p: Rsgs Spsusy snk gsj snk nkms Asllng Nyh! N m 65 gs sgh Kjøp g nukk p www.f.n *Kl: Dn Pg

Detaljer

Årgang 77 Nr. 2-2011 nr. 412. Fanakeeper Mathias Dyngeland storspilte mot Brann - uttatt på landslag. www.fanail.no

Årgang 77 Nr. 2-2011 nr. 412. Fanakeeper Mathias Dyngeland storspilte mot Brann - uttatt på landslag. www.fanail.no Ågng 77 N. 2-2011 n. 412 melemsl f fn ieslg keep Mhis Dyngeln sspile m Bnn - u p lnslg www.fnil.n nnnsesie ANA WWW.SPV.NO TL. 05555 2 ANA - Melemsl f Ieslg - sife 3. ms 1920 Ågng 76 n.4-2010 n. 410 melemsl

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2010/2011. Utsatt individuell skriftlig eksamen. 1BA 111- Bevegelseslære 2. Mandag 22. august 2011 kl. 10.00-12.

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2010/2011. Utsatt individuell skriftlig eksamen. 1BA 111- Bevegelseslære 2. Mandag 22. august 2011 kl. 10.00-12. BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 1/11 Us indiiduell skiflig eksmen i 1BA 111- Beegelseslæe Mndg. ugus 11 kl. 1.-1. Hjelpemidle: klkulo og elle i fysikk Eksmensoppgen eså 3 side inklude fosiden Sensufis: 1. sepeme

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Newtons tredje lov. Kinematikk i to og tre dimensjoner

Newtons tredje lov. Kinematikk i to og tre dimensjoner Newons ede lo Knemkk o og e dmensone 31.1.213 husk: nnleeng oblg #1 Mndg, 4.eb. kl.1 YS-MEK 111 31.1.213 1 Newons ede lo: Enhe knng h lld og lsende en moknng, elle den gensdge påknng o legeme på hende

Detaljer

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken sk høs f Gjl s l 41% 26.ps 45,/pk Kjø v sf u/sl v, 400 (67,25/k) 21% 69.ps 89,00/sk Jlsb Ol 700, T (99,86/k) 27-41% 129.ps 179,002,00/k Røyk sk/klj T hl, f fsksk Nl/N 26-32%.ps 33,36,/ps Ev 250, fl-, kk-,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Kap. 8-4 Press- og krympeforbindelse

Kap. 8-4 Press- og krympeforbindelse K. -4 Pess- og kymefobdelse.4. Dmesjoeg v kymefobdelse Dmesjoeg v kymefobdelse fslegge e essmo slk kokykke () mellom delee e lsekkelg å oveføe belsge e gldg og kke så so segee v elle ksel bl fo høy Kymefobdelse

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

Årgang 77 Nr. 4-2011 nr. 414. God Jul! www.fanail.no

Årgang 77 Nr. 4-2011 nr. 414. God Jul! www.fanail.no Årgng 77 Nr. 4-2011 nr. 414 melemsbl f fn ireslg G Jul! www.fnil.n SPONSOR ANAvr Sprebnk Ves flg Vi r pr me ss. bnksjef i Sprebnk Ves, M Sbg. - Hvf flg e vl il 2014? - IL llsiig klubb sm hr s pvirkning

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

C 3210 DEMO. Fem Blix salmer. Arrangert for mannskor av Hans Arne Akerø CANTANDO MUSIKKFORLAG AS

C 3210 DEMO. Fem Blix salmer. Arrangert for mannskor av Hans Arne Akerø CANTANDO MUSIKKFORLAG AS C 3210 em Blx salm Arrangt for mannskor av Hans Arne Akø CANTANDO MUSIKKORLAG AS WWWMUSIKKORLAGETNO Innhold 1 Hmmelske ad hleg utan lke 5 2 Klng no klokka 8 3 Med esus vl eg fara 11 Syng sle morgonstund

Detaljer

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering SERVICEERKLÆRING 1. Innlednngg 2. Demokt, smbed og medvknng 3. Geneell nomsjon b 4. Intensjonlseng e 5. Studestt 6. Studegjennomøngen 7. Bblotek 8. IT l 9. Studentveled 1. Innlednng g 2. Demokt, smbed

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Årgang 78 Nr. 4-2012 nr. 418. God jul! Nye Fanahytten. www.fanail.no

Årgang 78 Nr. 4-2012 nr. 418. God jul! Nye Fanahytten. www.fanail.no Ån 78. 4-2012 n. 418 mlmsl f fn sl jul! y hy.fnl.n nnnss AAVARE AAVARE - Mlmsl f Isl - sf 3. ms 1920 Ån 76 n.4-2010 n. 410 mlmsl f fn sl V l f sm sm h, l m f øns n R Jul & y IHOL R. 2-2012 Jul!.fnl.n Bssn

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

UTLEIGE AV CONTAINERAR. Botnetank AS Eidsfossveien Eidsfoss. Mob: E-post:

UTLEIGE AV CONTAINERAR. Botnetank AS Eidsfossveien Eidsfoss. Mob: E-post: lsk k Avfllss l T I A l slsk s k l, IKS i i N, D k i v i f li. IATA IKS Å l s Nis s sli, i ki i ø ilj isk sik i øk ll f v v li slh s. Ml fsvl l fll j v v v. f k vi j s si vflls f i IATA h s kv i 28 ils

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge?

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge? 6 Ovv fm h hv ym v væ N? S 9 m 6 6 m S @mhf Ih 6 m Fmm hv ym v N væ? E hv m m fm K m hv fy hfmm å fmv h h å fm m N f m, h fy v wwwmhf H 6 Fm m hm vv Py m: V m, m, v, Lv vf, H Bh y Fv æym Nyym Kf; vm, y,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

FAG: FYS121 Fysikk LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad

FAG: FYS121 Fysikk LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad UNIVERSIEE I GDER Gd E K S M E N S O P P G V E : G: YS kk LÆRER: kk : Pe Henk Hogd Kle: Do: 5.. Ekend, f-l: 9.. Ekenoppgen beå følgende nll de: 5 nkl. fode nll oppge: nll edlegg: lle hjelpedle e: Klkulo

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO ANNERLEELANET NRGE? : L.3. RE TEEN HLER NHH NG PRERHIP IN CMPETITIN ECNMIC N GRCERY MARKET EPARTMENT ECNMIC NRWEGIAN CHL ECNMIC JA! Ng vlig ks mak 45,% 4,% 35,% 3,% 5,%,% 5,%,% 5,%,% Cp Ng ICA NgsGupp

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Tilbakeblikk. Tilbakeblikk. for å gå på kino. det meste fore. ter ble etable. re mme på Moa Syd. dt igjen la grunnlaget for glet det skepti

Tilbakeblikk. Tilbakeblikk. for å gå på kino. det meste fore. ter ble etable. re mme på Moa Syd. dt igjen la grunnlaget for glet det skepti u h V M ø f? D : 2 7 M 9 1 Tlbkblkk ll pl full V ubpl g v kg f- lg g by kull g k l hbg plk hl lb k l kk l v g j f ku k I fø D kg f g v lu g g gl kk- ku l hj h lv v æ v l klbu h b pl pfy h I v fg l byu

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG UNIVESITETET I GDE Gims E K S M E N S P P G V E G M-9 Memi LÆE Pe Heni Hos Klsse Do.. Esmensi -il 9.. Esmensoppven eså v ølene nll sie inl. osie vele nll oppve nll vele Tille hjelpemile e Kllo Hos omle

Detaljer

Verdensmester junior 2011

Verdensmester junior 2011 Ågng 77 N.1-2011 n. 411 mlmsl n islg Vsms juni 2011 S Lun Ps, Ng 37,66 (5) 3:55,85 (1) 1:54,71 (1) 6:51,07 (1) 156,311.nil.n Annnssi AnAA nnns ANA Annnssi AnAA sø Islg si l i gi llsiig isilu s g smiljø.

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

SIF 4060 Elektromagnetisk teori/electromagnetic theory 1. Eksamen SIF 4060 Elektromagnetisk teori løsningsforslag: n a. m.

SIF 4060 Elektromagnetisk teori/electromagnetic theory 1. Eksamen SIF 4060 Elektromagnetisk teori løsningsforslag: n a. m. SIF 6 Eleogeis eoieleogei heo Ese SIF 6 Eleogeis eoi 8 - løsigsfoslg: Oge Diee iseig gi: so fo e gie e e ofl fo: Dee fås: og e fås e ogie foele ED! Fo e gie løsigee ie egge iesee og siig æe ull Kosee e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Løsning øving 9 ( ) ( ) sin ( )

Løsning øving 9 ( ) ( ) sin ( ) nsttutt fo fskk, NTNU Fg SF 4 Elektomgnetsme og MNFFY Elektstet og mgnetsme Høst Løsnng øvng 9 Oppgve Ktesske koodnte: Enhetsvektoen stå nomlt på, som dnne en vnkel med -ksen. Det et t dnne en vnkel med

Detaljer

KRAGSET FORLAG. Katalog. NORGE 1814-2014 Jubileumsserie

KRAGSET FORLAG. Katalog. NORGE 1814-2014 Jubileumsserie NORGE uumsse 181201 ok nneholr sang n rske sangskt pstt sangokt (kst melod esrng) korarrangemt l korarrangem svært tlggelge ks kan s køpes keltvs ved Norsk Korst Kal NORGE 181201 uumsse KRGE ORLG ok nneholr

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål Tbu j m f Hv b m my 32% 29.p 44,50/pk Kjø v f 4, u/ v (74,75/k) Ny bø! hv 34-37% 25 p k Apbø Sp, p k uv f fk 25% 33-% 32%.p 89,/pk Gv fkbu 5, Lf (119,80/k) V fbh m vu ykkf pju. Tbu j 8.2-10.2. p k Bmk

Detaljer

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy Høs S S hva Vå jg Vin si 2017/18 Sinbanhagn på Nøøy D fla sl i al s g, i æ g ban g ild d, g al i livs na s ha vks il bans fid gj. Tving ikk, Byd ikk, Skjnk d f å spil sg i. Lkn vig s døn. Læ d å lk sg

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns budsvs f Hvodn b mn budsvsn? Fo å b budsvsn så kkk du nn v hjønn, du kn kkk på pn nd på mnynjn. S næm på podukn? Du kn zoom nn på podukn vd å kkk på poduk md musn, fo å zoom bk kkk du n gng. Du kn

Detaljer

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 1 31. Tor 2. Tor & 4 پ0 11. Mtt. Hv 4 &پ0 11. Mtt. Hv 41. Mtt Hj Alltd Vank (dansk kst) L J hj all td ud L jeg vl op J hj all td ud jeg vl op van k spپ0ٹ3n luk mt van k spپ0ٹ3n luk mt Je su f hm l tl dt

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i F j e l l h u s h a

Detaljer

Kraftelektronikk (Elkraft 2 høst), Løsningsforslag til øvingssett 2, høst 2005

Kraftelektronikk (Elkraft 2 høst), Løsningsforslag til øvingssett 2, høst 2005 Krfelekronkk Elkrf hø, Lønngforlg l øvnge, hø 5 Ole-Moren Mgår HA 5 Oppgve 4 3 v voe vol - - -3-4 p p 3p 4p V v 3 3 n V [ co ] 3 3. 5 b Derom nvenelen krever ørre røm enn lgjengelge hlvleerkomponener åler,

Detaljer

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i INFORMASJONSHEFTE Kart gjødslng kalkng bast jordprøv Sellttngng() kjemske kjemske fysske fysske analys analys kombnt kombnt gafske gafske nmasjonssystem nmasjonssystem (GIS) (GIS) grunnmur grunnmur.. H

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

Kinematikk i to og tre dimensjoner 29.01.2014

Kinematikk i to og tre dimensjoner 29.01.2014 Knemkk o og re dmensoner 29.1.214 FYS-MEK 111 29.1.214 1 hp://pngo.up.de/ ccess numer:7182 En len l der en sørre lsel som hr død er. Mssen l lselen er sørre enn mssen l len. Hlke følgende usgn er korrek?

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

Kap. 23 Elektrisk potensial. Eks. 1, forts. av: Hvor stor er 1 coulomb? Kap

Kap. 23 Elektrisk potensial. Eks. 1, forts. av: Hvor stor er 1 coulomb? Kap Kp23 28.1.211 Kp. 23 Elektsk potensl Skl defnee på gunnlg v elektsk felt E: Elektsk potensell eneg, U Elektsk potensl, V (Ketsteknkk: El. potenslfoskjell spennng) Aed må gjøes fo å føe smmen ldnnge Påføt

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

Eks. 1, forts. av: Hvor stor er 1 coulomb? Kap. 23 Elektrisk potensial

Eks. 1, forts. av: Hvor stor er 1 coulomb? Kap. 23 Elektrisk potensial Kp23 26.1.215 Kp. 23 Eektsk potens Sk defnee p gunng v eektsk fet E: Eektsk potense eneg, U Eektsk potens, V (Ketsteknkk: E. potensfoskje spennng) Ekvpotensfte Potensgdent og eektsk fet. Eks. 1, fots.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

Flerpartikkelsystemer Massesenter

Flerpartikkelsystemer Massesenter lepakkelsysee assesene.4.3 YS-EK.4.3 YS-EK.4.3 Kollsjone beang a beegelsesenge:,,,, p p p p elassk kollsjon beang a eneg,,,,,,,,,, ( ( fullseng uelassk kollsjon:,,,,,, esusjonskoeffsen: uelassk kollsjon:,,,,

Detaljer

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s /

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S, a v h o l d e

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10 2009 - 2 - Ih Ig...5 1. Smmg...7 2. Rgkpy...10 2.1. Fmå g gug... 10 2.2. Ikmmg g kvk... 11 2.3. Løugfvk... 13 2.4. Bu fu (fø vkvg)... 14 2.5. R g vg... 14 2.6. N fu... 15 2.6.0. Hgm...16 2.7. Ivg g fgbhv...

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer