Historisk. Det gror i VM-gutters spor! Sverre Lunde Pedersen første nordmann som har blitt juniorverdensmester to ganger!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Historisk. Det gror i VM-gutters spor! Sverre Lunde Pedersen første nordmann som har blitt juniorverdensmester to ganger! www.fanail."

Transkript

1 Ågng 78 N n. 415 MEDLEMSBLAD OR ANA IDRETTSLAG De g VM-gus sp! Hssk Sve Lune Pes føse nmnn h l junvsmes gng!

2 ANNNsesIe ANAvAeN V sl spns Ieslg TL

3 ANAvAeN - melemsl f Ieslg - sfe 3. ms 1920 Ågng 76 n n. 410 melemsl f fn eslg INNHL N G Jul! ANA IRETTSLAG - lf Onsve 39, 5221 Nesun Hvelge Nn Ml E-ps Le Bjøn Thøm Gupp Alpn - le Nls Røynsn e - le An Bls R Hnll - le Ans Rsl Lngn/skskyng - le Sen Bm Ong - le Jn Ek Clus Skøy - le Sgjøn Re Sykkel - le Geg Res Tun - le Anne C. Slg Iesmkeuvlg Gee Nyg Guelge My S. Sune Am. IL Onsv Dglg le Hns R Dnks Am.sek. mkeskn Chne Ss AA psjeke Ene R ll - le T Gjøsen ll, Amnssjn Onsv Dglg le Ke Bekke Amnssjn Te Sem hy, le Hl Eks hy, ulee Sve Uhem Le Nesunhll Al Tkvm Kluhuse NIP mnssjn ne gng kn lese m: Le s 4 Invju s 5 e s 6-7 Ong s 8-9 Ek Hlvs s 10 Hnll s 11 llfmle s 12 ll s 13 Smmsmlng s 14 Tngs s 15 Sykkel s 17 Alpn s 19 Skøy s 21 Skhls s 23 hy s 25 Dvse s 27 eaksjnsuvalg: L. e-ps.: Rekø Auny ln / Reksjn Hkn ms / Reksjn else Lche l / Bnkk v: N. 4/2011 kmm u uke Delne f nnlevng sff 25. nvem Tykk: Bge Gfsk AS Opplg 2500 eks. 3

4 LAGeTS LeDeR Lges le ANAvARDeN ANAv ANA gnssjns IL- En lvskfg nng! vllge vlevelseskmp ANA IL- En lvskfg nng! LAGeTS LeDeR ANAvARDeN V næm ss slu 31.ms nese h esel Ies lle p v nsjusmfunne. V h v lge ee me see leum. Akvesnve smm uke me ge fegshle. Sus v y kke p v n v h svæ ge epesn ss, p n me pængslvspp, øknmpfess lge ppv ss slu nese h esel Ies lle Jegnæm h lge mne 31.ms v ssusjee. Dee vlle s skp fusghe. ge l. V gjesuøv. Mlgupp f semne fu p v nsjuv h v lge ee meessee lee v smfunne. Mnge fvllge gnssjn sl s me vve nmfø glg msse smm lee s plke, nængslve me. Dee l leum. uke me fegshle. Sus gj Akvesnve el efleksjn lee, e sle f ge e kke k kmp e kve me e s spne. v y kke es p v n vpp h» svæ epesn ss, knye «legges f ge e fflges se. Dee gjel gsjem. Psnlg h jeg s glee m gsjem p pængslvspp, øknmpfess lge ppll me smfunne, e me hsyn glg f mngel p nlegg. f IL. Dee gjel kke e e mnsge l. V gjf semne fu eseynng esuøv. eg el gmlgupp ee meg mnge negveefleksjn, m IL e s ve sye fskjellke uvlg, m s nnf mn nmfø glg msse lee s plke, nængslve me. Dee l fvllghe nnf smg s s nspsjn mvsjn fsee llsg eslg. Tmmgjnng p skøy, hv jeg nese skl væe kve mees e s spne. e, sm ee s vkge ee. De e k he; e l se v c 3100 vmmh p Lnsmesskpe Sng. H skl gsjem. glee Me m gsjem smfunnsegnskp. Psnlg mkke ljeg gs ppv. ne kn v melemm. lsgupp f knkue me seg selv fg Dee gjelfø kke e e V IL lle ne kke ss. IL. V m fsee memnsegne sk, ve eslge me fskjellge spsg keves me hvne m l lnsmese. Ikke mns mø IL e s ve sye fskjellke uvlg, m s nnfg mn esgnssjn smg v m fsøke pvke mgvelse. mye gsjem e mnsv, spslge ke me lle e fle gsje mnesk llsg eslg. Tmmgjnng psmespne skøy, hv jeg neseh e skl væeil gjø fmel e e søse eslge Nge, sæskl ve / lek, gn, mkese, ngem, meg mye glee nspsjn. l se s v cp3100 p Lnsmesskpe Sng. skl nnss mye vmm nsv h. Me ee ugngspunk h jegh vf nleggse me m. V gsjem mege vkj, e kke vl m16knkue v h mye e gjøe melemm. lsgupp f 12 me seg selv se fvllg e. Dee v mege sle. I gs smfunn vlgkme sg j g p e feme e le g f smfunne. Jeg k h kke e p e fem nese. M fø l ee skl v gjøe ve julefve eslge fskjellge spsg keves me hvne m l lnsmese. Ikke mns g mø ml kke me ee nk. V ln nne hgg IL. lek,gsjem m s flkehelseyggng, feygge e, eels fee e jul ny. mye e mnsv, gsje mnesk Vel IL lngskge smespne. De hspslge v kil. P e Jegme s lle feme efle knsukv smøe 21. ms. Smespne negng smfunne, nevksyggng, ssle møejeg vl kke lle mne vn f fnssk ve / lek, gn, mkese, ngem, meg mye glee nspsjn. vegne IL jeg yp kknemlg f smee mø! plss, es usm. kmnle. I legg vvks nnss lle nleggse me V gsjem skp mege J, egjnm kke vlhele me vsse h e. mye Jeg eønsk gjøee se sø v f f Spenk Ves, Vsjn Ves, MX-Sp glee. J, v Jeg v e m. ee kg G.Jul fø e G Nyskl Å. v gjøe ve julefg f smfunne. k hkke edee p skng, e fem nese M lvsjn ee Lgunepk, Lgun Ss, e se jeg s ps p ppkg sl v. Tus kk lek, s flkehelseyggng, feygge e, eels fee evsjn jul ny. Egnm Resun, Sf, BKK, Kl S, Cum Gslle smm! Bjøn Thøm IL skl væe e lee eslgf e nel negng smfunne, nevksyggng, ssle møejeg vl kke lle mne vn p fnssk Tfkkskle, Nøsen, Husenes Lnsfun, NCC Bjøn Thøm e spslge e ssle pln. V skl væe plss, kmnle. I legg skp v s nnss hele e sse e. Jeg ønsk e lle Blg es Reeus Ss. Le gjnm Smespne pv uvklng esue. J, s el ev eslgs s nglee. v e hvg m. Dee ee Ny Å. M hv me e fflges lle? E egjngs plkk kg G Jul e G Vsjn ge jeg knkuns, j se messkp. I vkk ju-% nnss nnss IL. se s ps p ppkg sl v. Tus f me knekke fvllge gnssjn? Ke Vsjn leums h v hell kke lgge p ls. V h p Bjøn Thøm GsKjnev ANA IL fems f lle smm! f fvllge gnssjn høyne. Ke IL skl væe e lee eslg e p nel fllelg me ng NM p skøy Allun ms, Gs- e spslge e ssle pln. V skl væe pfesjnlsng s, e e se, essusske nel Glee VM s spsll ugus sykkelfesvl m. Jeg Smespne pv uvklng esue. el e eslgs hvg s n pffe ss IL, vlev gjø e. ellesskp vl s nevne leke sm ss vns snøfhl ge knkuns, j se messkp. ju-% nnss IL. Jeg sl spøsmle m egjng skki v kjepp nnss Tygghe gje h ss v sn kke nge skn p Tln leums lggess pfle ls. V h p Kjnev hjule f sshell gsj e fvllge ee Hnlekf ANA % nnss nnss ILVsjn fems n IL. f ve nng e NM nml. Dee h v ms, gj fllelg me p skøy e. E e lle ve svæ Allun vfull. De GsVsjn Glee legg nge mnge se Gsløp/sevn/ VM ugus sm sykkelfesvl m. Jeg gj spsll el snege gep.eksempelvs lle nel pp nel IL skl væe e lee eslg e p ellesskp cup. V h e g nme ngø. De vl s nevne leke sm ss vns snøfhl ekjempe spllehghe. Mnge fvllge gnssjn e spslge e ssle pln. V skl væe Tygghe el hvg me seg.skn p Tln pv uvklng esue. gje snee, g nge j ss pp m m vfle fø kunne fnnse v V h s se ppg fn Dee ss nnf nlegg. % nnss nnss Hnlekf Vsjn IL. ve n e nml. h v gj vkhe, v n hgg ufusge g fspll % Spllke k nnss e nns s IL.Vnn - vnn! Bg kmmune p uvklng Slhug Vsjn legg nge mnge sm se Gsløp/sevn/ plkne. Kjnev ANA IL fems f Iespk. V h lge femheve pln f e IL skl væe e lee eslg e p nel cup. V skl fh e g ngø. Ie ml fnme Nsk. Tl ssde f Gse spslges e ssle pln. V skl væe hlng/uyggng knskje e Glee Sø ø v v fvllge e e v v næm næmljø! ljø! msng el hvg hy me seg. økg øk, kl kke Nsk nel pv uvklng esue. s næmes ygge ny kluhus p Nesun Iesellesskp m Gs Gsnel nel p www nl.n V h s se ppg fn ss nnf nlegg. leve nk pg e kulu. Skl e Les l % Spllke Spll k nnss e nns s IL.Vnn - vnn!tygghe pk. V h nleggsuvlg/yggekme f hv Pe ppg Bg uvklng Slhug kulukmmune femv p f e pge Nsk h Kjnev sse psjeke. Hnlekf ANA IL fems f Vnn - vnn! % Spllke Spll k nnss e IL s nns IL. Gsnel Iespk. h løsnng lge kel. femheve efplke segv, synes Du pln jeg mf uke Jeg skl hell kke glemme lle e fle espeshlng/uyggng hy knskje GsGlee Sø S ø v v fvllge e e v v næm næmljø! ljø! m pg p pgespll (ee s ul fe øvse Anlegg nel Pe ppg Pe ppg. sjne skpes e nnf e nvelle g Pe ppg. s ygge pskevknnge Nesun Ies-Les l ellesskp m Gs Gsnel nel p www nl.n hl,næmes slk jeg fs e).ny Nkluhus v kjn Sø S ø v v fvllge e e v v næm næmljø! ljø! Mke/Øknm lgsplle. H k jeg lke mye p uøpk. hspll, nleggsuvlg/yggekme fkele hvnsk Tygghe un V slke s e e pks v h gj Pe ppg. Les l m Gs Gsnel nel p www nl.n Ognssjn vs se v seg selv sne egne ml e se nsse epsjeke. s hgg splleml. De v nepp ee Gsnel % Spllke Spll k nnss e IL s nns Hnlekf IL.Vnn - vnn! Rekung Anlegg Anlegg sjnle nnsjnle pessjn ve esvnn - vnn! Spllke Spll k e Jegmynghee skl hell kkeønske glemme lle e fle espes mvke e le slu p Gsnel IL Mke/Øknm Spslg uøve h skpes pes. Mke/Øknm Anlegg Pe ppg Pe ppg. sjne ese nnf nvelle splleume. Ieel ue e m e,g g e e n G m Pe ppg. ll Ognssjn v he pln m nnevæe nge e Kmmunksjn Sø S ø v v fvllge e e v v næm næmljø! ljø! Mke/Øknm ljø!n Ognssjn lgsplle. k jeg lke mye p keleeke uømege psvh smfunnsegnskp, væ fnns eø vv Sø S ø v v fvllge S e næm næmljø! esplsk semn. Dee semne n l Rekung Les l m Gs Gsnel nel p www nl.n Ognssjn vs se v seg selv sne egne ml e se n- Les l m Gs Gsnel nel p Rekung www nl.n Spslg Rekung Anlegg Anlegg E pk f sjnle nnsjnle pessjn ve es-spll Vnn - vnn! Spllke k e Pe ppg Spslg Kmmunksjn Gsnel Spslg IL Mke/Øknm uøve h pes. Mke/Øknm s Vnn - vnn! Spllke Spll k e IL Gsnel e n G Kmmunksjn Ognssjn v he pln m nnevæe nge e Kmmunksjn ll m Lgunepk Lgunepk I sn 90 h Ieslg væ me p g fle gsjn psve pplevels eslg ssl v se yel. 5 www w3..fnl.n Sfe ms 1920 n IL p ppf pff n melem melemm, mm, ffele, ele, sup suppe ppe lle ne n e næmljøe næmljøe egse egse spllke spllke s N sk T pp png søe søe IL me me f f ml s e e e f f e unge hpefulle hp pefulle næmljøe. næmljøe.. 5 % Nsk Lgunepk Innf vne sp ll f, f, l g s øe ff n IL u e eksjn eksjn nns s ell p eme ff e spll søe u e l n n nnss peme spll egse egse v sø e n IL,, m k nye n IL spllek e.. D e gjø k less v e spll.. vl søe knye splleke De kles ve e lpn, pp g IL s gnssjnsnumm gnssj nsnumm kmmsjnæ. km mmsjnæ. ppg lngn, skskyng skøy h v n IL s g.n. : s g.n. 318 fle nvi sn h ss ke90mljø, G sn el g kke kke uv uv nnss nnss ell p p em n,, m k e spll ff.. use mm legg Gsnel pem kmm useve Ieslg væfklmske www w3..fnl.n Sfe ms 1920 nng lge ell f ng egs vllghes egs e e. fng egs vllghesegse. mehl. p g fle gsjn I sn 90 h psve Tun pplevels g mnge n Ieslg væ www w3..fnl.n eslg ssl Sfe ms 1920 gunnlegge me p g fle vmesngspplevse yel. n IL p ppf pff n melem melemm, mm, ffele, ele, sup suppe ppe lle ne n e næmljøe næmljøe egse egse spllke spllke s gsjn N sk T pp png søe søe IL me me f f ml s e e e f f e unge hpefulle hp pefulle næmljøe. næmljøe.. 5 % Nsk else. Lgunepk psve pplevels Innf vne sp ll f, f, l g s øe ff n IL u e eksjn eksjn nns s ell p eme ff e spll søe u e l n n nnss peme e ssl spll eslg egse egs v sø e n IL,, m k nye n IL spllek e.. D e gjø k less v e spll.. vl søe knye splleke De kles ve e lpn, Hnllgupp se yel. nsnumm IL p ppf pff melemm, mm, ffele, ele, sup suppe ppe lle ne n e næmljøe næmljøe egse egse spllke spllke s pp g n gnssj km mmsjnæ.n melem ppg IL s gnssjnsnumm n kmmsjnæ. lngn, skskyng læ e unge smn sk T pp png søe søe IL me me f f ml s e e e f f e unge hpefulle hp pefulle næmljøe. næmljøe.. 5 % Nsk skøy hme v hnlng Innf vneil sp ll f.,: l977 g3 ø e ff n IL u e eksjn eksjn nns s ell p eme ff e spll f, søe u e l n n nnss peme n s g.n 18s 084. s g.n. 318 fle nvu ll. spll egse egse v sø e n IL,, m k nye n IL spllek e.. D e gjø k less v e spll.. vl søe knye splleke De kles ve e lpn, ke mljø, ss g p n IL s gnssj nsnumm ke mmsjnæ ppg gnssjnsnumm lngn, ell G sn el g skskyng kke uv uv nnss nnsspp p em n,, m k kmmsjnæ. m spll. ff.. use mm legg Gsnel kke pem kmm usevesykkel, klmske fng hffng nng skøy lge ell vng egs egs vllghesegs e e. vllghesegse. hl. fe n IL s g.n. : s g.n. 318 fle nvsjnske e I sn 90mljø, h ss ke Tun g mnge uk n ve G sn el g kke kke uv uv nnss nnss ell p p em n,, m k e spll ff.. use mm legg Gsnel pem kmm useve Ieslg væfklmske www w3..fnl.n Ig sn 90 h Sfe ms 1920 gunnlegge nng lge ell ffng ng egs egs vllghesegs e e. vllghesegse. mehl. p g fle Ieslg mesngspplevwww.fnl.n www w3..fnl.n msjn f e væ gsjn Sfe ms 1920 me pell g fle else.mnge f psve pplevels Tun g mnge n gsjn skpe ge eeslg ssl gunnlegge psve pplevels Hnllgupp sul psv vmesngspplevse yel. n IL p ppf pff n melem melemm, mm, ffele, ele, sup suppe ppe lle ne n e næmljøe næmljøe egse egse spllke spllke s eslg ssl læ e unge smppmkhe De D eh ngng ngme ng s m p ell sp sk T pp png søe n me f e e pf fsplle plle hp pefulle næmljøe. næmljøe.. 5 % Nsk IL f ml svnn e e unge hpefulle Spllke Spll ke Nsk selve s en selv nøkkel nøk kel GsGs s- søe else. v se yel. hnlng me n IL p ppf pf m nsplle melem melemm, mm, f el ell, sup suppe g e lle ne n næmljøe næ mljøe egse egs spllke spllk e.d ue l h ll kke k kke k u els ee f n ve æ eksjn g s gvs.nns. Du l else ne f væe gsgv. v yel. nel. nel. Du Dfu ls egs eg g s fffele, kunne kunne g gf, Innf vne sp fpp, l s ø ff e hell n IL e l l eksjn s ell p eme ff e spll søe u e n nnss peme N sk T pp png søs e n me f e eksempel e f n hp pk efulle næ Nsk v nns søe me f ml s e eil, unge hpefulle n næmljøe. 5 % u ll. H f f kn Lmljøe g.. Nsk f kn p L g nn nn ffem em p ps s nnss n nil spll gnssjn n.gnssjn egse egs e v vl sø e f,spl m f ny e IL spllek e.. D e gjø k less v e spll. søe knye splleke De kles ve e lpn, Hnllgupp ppng feksjn em eeksjn kn ell eke p mke kn gs eke eme mk Innf vne sp ll f, f, l g s epp ff g n ILIL u e e lt n fem m nns ff e spll søe u n nnss peme ell fn ng ønsk. N ø u h fem fng ønsk. funne fem n gnssj nsnumm k mmsjnæ. ppg s gnssjnsnumm kmmsjnæ. lngn, skskyng læ e unge smh p spllek pluk ke u. u. P em l lke s k - unse ev m Pem n s unse ønsk segse ø e, lee e egvl ss peeg spl ll. k egs spll. søe, egs e v sø n IL,,spll. m nyeselv n ILplukke e..nd e gjø less e spll. e søe knye splleke De kles ve e lpn, Sykkel, ng skøy h y y eg Gsnel Gsn el ell k ke. kke. hnlng me D me skil gnssjnsnumm mk nsnumm l søe søe hvkmmsjnæ. g ng Dme sk mk n hv gng pp g n gnssj k m mmsjnæ. ppg s lngn, skskyng fe n IL s g.n. : s g.n. 318 fle - selvfølgelg spll snvselvf følgelg ø u e e g p eksnng v u e u ll. skøy h v sjnske e nns n ell p em n. G G snel gjele p nnss n pem Gsnel gjel kes mljø, ss nel IL s g gkke.ne. uv : s g.n. 318 ve nvfle uk s ell m G s kk u v nns p p em n,, k spll ff.. use n mm legg e Gsnel nnss pem kmm uselle splle e T ppng, se f lx Ex. Nsk, se f lx Ex. vesykkel, klmske fng Ig sn h ss ke90 mljø, nng lge ell ffng ng egs egs vllghesegs e e. vllghesegse. hl. fe G s el g kke uv uv nnss nnss ell p p em n,, m k e spll ff.. use n mm legg Gsnel kke pem kmm use Ieslg ve klmske www w3..fnl.n msjn f e væfsfe ms 1920 nng lge ell f ng egs vllghes egs e e. fng egs vllghesegse. sjnske e me p g fle hl. mnge ell f Tun g mnge uk n ve gsjn skpe ge eig sn 90 h gunnlegge psve pplevels Tun gpsv mnge n sul Ieslg mesngspplevwww.fnl.n www w3..fnl.n msjn f e væ eslg ssl Sfe ms 1920 gunnlegge ppmkhe De D e h ngng ng ng s m p ell vnn p splle sp plle Klpp u! Spllke Spll k e Nsk T ppng selve s selv e nøkkel nøk kel GsG s sme p g fle else. mnge ell f mm, ffele, v vyel. se yel. n IL p ppf pf m nsplle melem melemm, el e, sup suppe lle. D ne n næ mljøe egse egs spllke spllk e mesngspplev u l e hell h næmljøe ll kke k kke k else els l e e ne f veæ eg s gvs.. Du l f væe gsgv. nel. nel. Du Dfu ls egs eg gs f f kunne kunne g gpp e gsjn skpe e-s N sk T pp png sø e n me f f f e eksempel e f e unge hp p00 efulle næ Nsk v nns søe me ml H s e f næmljøe. 5 % f fhpefulle kn Lmljøe g g.. Nsk spl f kn p L nn nn ffem em p ps s ge nnss n nil gnssjn gnssjn n else. psve pplevels ppng feksjn em eeksjn kn ell eke p mke kn gs eke eme mk sul psv Innf vne sp ll f, f, l g s e funne ff n IL u e n fem nns ff e spll søe u e lt n nnss peme ell fhnllgupp n ng ønsk. N ø u h fem fng ønsk. fem læ e unge smh p spllek pluk ke u. u. P em n l lke s kles - unse e m Pem n s unse ønsk s ø e, l e eg ss peeg spl ll. søe, ee egs ppmkhe vl spll. eslg egse egs e ssl v sø n IL,,spll. m k nnsk yeselv ILplukke e. D e less ng s m p spll. e søe knye De ve e lpn, De D e hv ngng e ng ell vnn p splle sp plle Spllke Spll k e Tn ppng selve ssplleke selv e nøkkel nøkkel.gsg s s- gjø k Hnllgupp v v se yel.nsnumm y mm Gsnel G n ell k ke. eg kke. hnlng me D me sk ILyel. gnssjnsnumm mk l søe søe h vkmmsjnæ. g ng Dme sk mk n hv gng n IL p ppf pf m ny melem melemm, s el e, el sup suppe lle. D ne n næ mljøe egse egs spllke spllk e u l e hell h næmljøe ll kke k kke k else els l e e ne f veæ eg s gvs.. Du l f væe gsgv. pp g n gnssj k m mmsjnæ. ppg s lngn, skskyng nel. nel. Du Dfu ls splle egs eg gs, f fffele, kunne kunne g gpp e læ e unge sm spll sll. selvf følgelg ø u me e e g vpp e Tu ne egp eksnng n kmmsjnæ. Vs ILss N sk T png sø eg.n. n me f f f e eksempel e f e unge hp p00 efulle næ Nsk v nns søe me ml H s e f næmljøe. 5 % u- selvfølgelg f fhpefulle kn Lmljøe g g.. Nsk spl f kn p L nn nn ffem em p ps s nnss n nil gnssjn gnssjn n skøy hme v hnlng nnss n ell p em G G snel gjele p nnss n pem Gsnel gjel Du l n. egs 5% n nnss g 977 v ese. T ppng feksjn em eeksjn kn ell eke p mke fem kn gs eke eme mk Innf vne sp ll f, l g s ø e f n IL u e e l n nns f e spll f, søe f u n nnss peme f ell fng f n ng ønsk. ønsk. N u h funne fem f em n IL s g.n. : s g.n. 318 fle nvsfe 3. mslle 1920 splle e Nsk,, se se f f lx. lx Ex. u ll. h p spllek pluk ke u. u. P em l lke s k - unse ev m Pem n s unse Ex ønsk segse ø e, lee e egvl ss peeg spl ll. k egs spll. søe, egs e v sø n IL,,spll. m nyeselv n ILplukke e..nd e gjø less e spll. e søe knye splleke De kles ve e lpn, Sykkel, ng ke mljø, ss y y eg Gsnel Gsn el ell k ke. kke. D me sk mk s ø e h v g ng Dme sk mk n l søe hv gng pp g n gnssj nsnumm k m mmsjnæ. ppg IL s gnssjnsnumm kmmsjnæ. lngn, skskyng IL s s g.n. g.n. p :em ,084. fe s ell m k G s el g kke uv u vn nnss nns p n, spll ff.. use n mm legg e Gsnel kke pem kmm usevesykkel, klmske f spll - selvfølgelg s følgelg selvf ø u e e g p eksnng v u e ng hffng nng skøy lgee ell vng egs egs s vllghes egsn. e e. vllghesegse. sjnske hl. nns n ell p em G G snel gjele p nnss n pem Gsnel gjel fe n IL s g.n. : s g.n. 318 ll pem em n m k nnss ell kmm legg f n.n v nvfle uk ve lle splle e Nsk, se se f lx Ex., lx Ex. sjnske e Tus kk f g! I sn h ss ke90 mljø, g Tun g mnge n uk ve G sn el g kke kke uv uv nnss nnss ell p p em n,, m k e spll ff.. use mm legg Gsnel pem kmm useve Ieslg klmske www w3..fnl.n msjn f e væfsfe ms 1920 gunnlegge g u! nng lge ell ffng ng egs egsklpp vllghes egs e e. vllghesegse. mehl. pell g fle mnge f mesngspplevwww.nepn.n msjn f e gsjn skpe ge eelse.mnge ell f psve pplevels Tun g mnge n sul psv skpe ge eeslg ssl gunnlegge ppmkhe De D e h ngng ngng s m p ell vnn sp plle Klpp u!p splle Spllke Spll ke Nsk selve s e nøkkel selv nøkkel GsGssHnllgupp sul psv v vyel. se yel. n IL p ppf pf m nsplle melem melemm, mm el e, sup suppe lle. D ne n næ mljøe egse egs spllke spllk e mesngspplev u l e hell h næmljøe ll kke k kke k else els l e e ne f veæ eg s gvs.. Du l f væe gsgv. nel. nel. Du Dfu ls egs eg g s, f fffele, kunne kunne g gpp e læ e unge sm- ppmkhe De D e ngng ng ng s m p ell sp eg selve Vs ILss N sk T pp png sø eg.n. n me f f e p e fsplle plle hp p00 efulle næ Nsk v nns søe IL me f ml svnn e f e unge næmljøe. 5 % Spllke Spll ket ne Nskme sn ekmmsjnæ. selv nøkkel nøk GsG s sh f fhpefulle kn Lmljøe g g.. Nsk eksempel spl f kn p L nn nn kel ffem em p ps s nnss n nh gnssjn gnssjn n else. hnlng me uel l h ll fem k kke k els ee f v æefem g s gv. Du kke else nel f væe gsgv. v yel. nel. nel. Du Dul m ls splle egs eg gs f f n kunne knnss unne gf, Du egs 5% n v T ppng feksjn em eeksjn k n ell eke p mke kn gs eke eme mk Innf vne sp llg fg, l g s ff hell n IL u el n.nns ff e spll søe u e n nnss peme ell fng f ng ønsk. ønsk.ese. N ø u. D h funne fem Sfe 3. ms 1920 u ll. H f f 1 00 k n L g f eksempel spl f 100 kn p L g Nsk nn nn ffem em p ps s v nns nnss s n n gnssjn n h p spllek pluk ke u. u. P em l lke s k - unse ev m Pem n s unse ønsk segse ø e, lee e egvl ss peeg spl ll. k egs spll.gnssjn søe, egs e v sø n IL,,spll. m nyeselv n ILplukke e..nd e gjø less e spll. e søe knye splleke De kles ve e lpn, T ppng f em e k n ek e mke fem kn g eke mk ell fng fhnllgupp n ng ønsk. ønsk. N h f em funne fem y y eg Gsnel Gsn el ell k ke. kke. D.n me sk977 IL gnssjnsnumm mk nsnumm l søe søe hvkmmsjnæ. g ng Dme sk mk n hv gng pp g. : n gnssj kp m mmsjnæ. ppg s lngn, skskyng ne IL s s g.n. g læ e unge smselv h p pluk ke u. em n l lke s unse e m plukke u. Pem n s unse ønsk s ø e, e eg s s spl ll. søe, l ee egs p eg spll. spll - selvfølgelg s følgelg selvf ø u me e e g v e Tu ne egp eksnng n kmmsjnæ. Vs ILs g.n. Sykkel, ng skøy G eg gjele Gs n ell k ke. y Gsnel kke. hnlng D me skh mk mk n l sø e hn v g ng Dme sk me søe hv gng nns s ell p em G sy nel nnss p el nnss n pem Gsnel gjel Du l n. egs 5% g 977 v ese. fe niln s g.n. : s g.n. 318 ll em n m k pem kmm legg f fle v spll - selvfølgelg snvselvf fnnss ølgelg ø u ell 3. e e g psplle eksnng v, u e Sfe ms 1920 lle e Nsk, se se f lx Ex. lx Ex. u ll. sjnske e Tus kk f g! nns n ell p em n. G G snel gjele p nnss n pem Gsnel gjel kes mljø, ss uk ve n IL s s g.n. g.n. : s ell m G s el kk e u v nns p p em n,, k spll ff.. use n mm legg e Gsnel g kke uv nnss pem kmm uselle splle e T ppng, se f lx Ex. Nsk, se f lx Ex. vesykkel, klmske fng g nng lge ell f ng egs vllghes egs e e. fng egs vllghesegse. hl. fe ll pem em n m k v nnss ell kmm legg msjn f e sjnske e Tus kk f g! mnge ell f Tun g mnge uk n ve skpe ge egunnlegge g Klpp u! sul psv mesngspplevmsjn f e ppmkhe De D e h ngng ngng s m p ell vnn sp plle Klpp u!p splle Spllke Spll ke Nsk selve s e nøkkel selv nøkkel GsGsselse. mnge ell f u l l hell h ll kke k kke k else els l e e ne f f væe væe g sgv... D Du gsgv. v yel. nel. nel. Du Du m ls splle egs eg gs f f kunne kunne g g skpe e-s H f f eksempel spl f f kn kn p L L g g Nsk nn nn ffem em p ps sge v nns nnss n n gnssjn gnssjn n T ppng fem fem e kn kn g eke eke mk mke sul psv ell fng fhnllgupp n ng ønsk. ønsk. N h funne fem fem læ e selv h p n pluk ke u. u. P em nvs l lke s - unse Pem n s unse ønsk s øunge e, l smee egs eg spl lle. T søe, ee spll. ppmkhe ss p eg De D e e hm ngng ngng s m p ell vnn p splle sp plle egplukke Spllke Spll k ne Nskme selve s ekmmsjnæ. selv nøkkel nøkkel GsGss- ILs g.n. y y eg Gsnel Gsn el ell k ke. kke. hnlng D me sk yel. mk mk n l søe søenel. hv gng g ng Du Dme sk me hv u l l hell h ll kke k kke k else els l e e ne f f væe væe g sgv... D Du gsgv. v nel. Du Dul m ls splle egs eg gs f f n kunne knnss unne g gg v ese. egs 5% Bg 5 Bg 5 Bg Bg Bg 4 4 lex Reklme AS Nee Nøve Rl spll - selvfølgelg s følgelg selvf ø u 3. e e g p v e Tu ne me eg eksnng n kmmsjnæ. Vs ILs g.n. Sfe ms 1920 n lev spllnns ppmk p; Gs vl møe eg unse m v nsk-ppng.n, p V hp velg søe g Gsne

5 ANAv Ungmse Bygg p vs guppe De nye ungmse v e g eksempel p e unge IL gjne j fvllg f ne e n f. V h pes e lge. Me smle me le f e, Cecle, følg v pp es ve e. - V gle f h e kv ungms. Hv fe h e mø? - De v el, m v pøv f e møe hv sjee uke. N gng kn e l fe, n gng sjelne. M v hl g knk v ml elefn. - Hv gjø e f melemme skl l kj me e? - V skl lge fcek-se. D kn melemme l melemm s følge me p hv skj. V vl s legge u nfmsjn p s hjemmese. I legg skl v pøve nge ngssmlng ssle smmkms. V h llee h juleslunng v kjempefnøy me.c 40 le psve ungmm vse s nesse f ngeme. De vke lle kse seg v h f mnge psve kemelng. Dee ne kn l gj, hp v p fle vl el. - Hvn kmm melemme knk me e? - De kn kmme knk me ss v ml: e hv p fcek. Ells kn v knkes p elefn. - V ve e pp skpe e g ungmsmljø p vs guppe e fglg ssl. De ønsk g knk mellm e pp kve e kke full s kve. Hvn skl e f ee? - V ml ehle e slu ell h k slue. De h slue ønsk v f ke esmljøe, e unge ne ele. V ønsk s f me ungm f 14 ppv (gjne su), e h væ me e lge, ell l h væ kv e hele. V hp e mnge vl el p e femge ssle kvele nge v vl nge p vs guppe. De vl snnsynlgvs ne f p plss sse kvee, m s f v h n kve kl, s vl guppe f eskje. V ønsk f ee e p gng e. - De essve mnge n unge slu me gns e s l. Gunne kn væe mnge, e f ne ness, e l ske, ng l f keve søs. De kn føe mnge h lys væe lge s slu f mljøe e plee e l f le n jevnlng slu. V ønsk g sse ungmme e nne lnv. De mnn m essklee e ee f ungm. Ungmme f fskjellge gupp skl kunne møe pp smm p ulke ng me fkus p fe, un, hnll, ng, fll, skøy, syklng, ske, klng, culng, jgeu, fjellu sv. V k e kve kn f pøve seg e/velee nnf s fel. V k nge kve gng uk. De vkg e l me h kke g sle pp hv gng. Mle v skl h e gøy ppmune hvne kve. E e n vl e fe, kn v hjelpe em me ngsps ngsplnleggng. Bl v s guppe, kn sse ungmme selv nv e fe smm. Dee h v p v gle ss velg se psjeke! Ungmse synes e gve gøy vl gjne h me seg fle. vse: Hkn Snv (ng), K Elseh Hns(e), Cecle S. Hnnevg (skøy), Mhle Mzg (hnll) Ikke me p le: Sne Eml Snl (lpn), Mee Kls (un) 5

6 TRENING ANAv Tngsflsf f uhlhe Å ppn e høy pessjnsnv ypsk uhlhese kev e s l ngsvlum. Av mnge fk evn mseng g esøknm e vkgse pessjnsesemme fke. Av Øjn Ols, Olymppp Ves. e ypske uhlhes-ee (hgg knkunse-), spesfkke e eskpse vkgse kpse, uvklngsfkus lgg hveskelg p hevng gjnmsnshsghe. Tng plnlegges gjnmføes e kl efn nsesskl Olymppp uk 8-el skl hv e 5 føse sne e e 3 sse ne. ynge uøve vl e lkevel knskje væe vel s fnufg ye seg fkle 3-el skl (le mels - h). Relsjn mellm e ulke nsee m s hsyn ve plssng øke ngssuku. Beynng ee vl øke nn m e pe knkunse. De fnnes kke yg mee, ell e nsesnv le fe e kpse ell esøknm es. Hvk uelukke ng me knkunsense (I-sne 3-5) ell kun ng I-sne 1-2 vl væe nefle. Tng m ls gjnmføes me ve nse f f pml psnng. Tngsnse m feles u f hv kel uøvs leevne, ke e spunke sesng f pml psnng skl skje. D vkgse nsessyng gjnmføng pmmell, ll skl væe s smm u f hv hsk me ng e fskjellge pe. De gjøe uøvne uvkl fselse f hvf e e ulke mee kvee (ngsnellgs). Tnk m hvn mn ø eelegge ng f n ungm? Buk leke øvels kve Buk s vsjn øvelsesuvlge Akve m psses ns l uvklng. Rkg pvknng e Buk kve g pplevelse mesng Buk kve kev sme, uvkl fellesskpsfølels keve. Buk kve hv fles mulg ønsk el By øvels kve e seg m es esk Ankj fsknng (l.. Vjev) knklu me llsg ng f nee me gvs m m speslsng, mes effekv e me hsyn ppn ge esul, unng sk ese fflle. Opp nvell gse l uye søe j m mn, un fusng ng hsksmessg smms! Skjemsk femslng e 5 e nsessne Sne 1 Hvehsk me ng Effek ng % H % ee e lkle muskulæe fhl ee femsng ve ee p høyese slue nv f femsng p she. G smulng e sle pfe fk nee AT-me. I-sne 3 fe e pfe sle fk spesel gunsg f ee unyngsg, esspesfkk VO2 mks. G smulng e sle pfe fk, sm lgge øve AT-me Aee næ VO2mks. kpllsng un ype I IIA-fe mknes søelse nll zymkve femsng muskelfe neveve femsng muskelfe kpllsng un ype I- IIA-fe mknes søelse nll zymkve lkelmnsjn esøknm hjes slgvlum kpllsng un ype I- IIA-fe mknes søelse nll zymkve gjppyggng glyklge hjes slgvlum kpllsng un ype I II-fe mknes søelse nll zymkve lkelmnsjn lns f mels høye lkv hjes slgvlum kpllsng un ype II-fe lkelmnsjn lns f mels høye lkv NB! Lng esusjns (c ) % % % %

7 ANAv LANGRENN NM p hjemmene De n 16 s IL ss se lg NM-sfe lngn. S NM skulle nges p Vss, kle kke e unge ve Ls Llé Ks Tnes, sm fs kve Ms Oppel, ms fsels, ee me ppleves! NM p hjemmene. Teks f: Ks Tnes Enelg v v smle f g sfe gj, p Vss! De v m v sku fem ke. Nslg v føle p. Allee p lu pp kunne nes kjne luk nyseke vfl, følels kls p fnge høe summng vke vsslek. Dee v ne v he glee, m s gue ss e sse e. J, e m væe lv gue seg l n skl knkue m lnes knskje spekese mnnflk. Mye he fne seg løype p Vss s 90-lle. ø fyke v e uvvnnelge, lg uvklee elsgue, me sne hmess-klee fee me ullngs p yslmm, kunne l m sksmunng. V ff gj ve gmle knku es fee, e elke funksjnæ. De gng he g ss søvnløse ne, epese n ne yg e se NM-skuse. De me væe gj spnng nvøse fsvn hel v fkk øye p se vge hegjg f. Me plk, fpp ppmune p f gmle e fele v e ke f sfe. Ks p 1., Ms p 2. selvfølgelg Ls p sjmøepp. A mye h fne seg p fem, e fskjell p KM NM fs v Ks l ss fele u f ssle. D v veksle nes ss e føse eppe, nns v sk f l gj me une vkelg v s. Ms Ls he p ng me glem gmle kuns f nmm, lge kle sg høye unves sfe. Hvem he e m ell mne psjne lngnsuøve f skulle hne p 51. plss? Dee v s! Lge ønsk kke lle k u pp ne søng, gje ee ufglemmelg pplevelse f ss! V hp ee knskje h nsp n unge sp, slk kn sle lg NM hv! 7

8 Skøy ANAv Tvsel vkg f e mye! Skøyegupp se sp e Nge uf Nge. v pp gupps ngsflsf ne psve uvklng. V mø pplg Pe Kss. Hn h væ kv ykg skøyeløp f Il. N h hn væ f june se skøyegupp 2 1/2. Hn k v Jle Pes le f lnslge. Teks f: Else Lche Rl. 8 - Hvn h ne vgng væ, un v. -De v spne g f kve uøvll ll. Jeg h lk vgng g. De sælg kjek kunne g sn eg fng vge ungmm. V c 15 jun s nklusv Hv Sve. Dee fl guppe e. Rkg usssk gjg! - Hvn legg e pp ng? -Ungmm lk væe smm e lk h e gøy smm. Gupp v synes e gøy e. V mye ves g me e. N mn ves g smm mk mn nes kke e se ngsmge. V s p hv uke psv ufng. V pp feygge sk. Df øk v ng jevn u vele e unge unves. Jeg e vkgse f l g g h l f ng. - Inessn ulelse, m hv m me l f ng? -Eglg s kel lke e e e ge e ne ynge ge. V e h e nsv f legge ee f ee. De gøy gjøe e g, m v m fee hvne p e ll kmm unge g e. Dsse skl s meses, slk mn kke g pp ng f eksempel skep. De vkg uøve p ee nve h skle, unnng ell j e pp legg ng. H mn ne nne mngsfyl fkuse p n e g ynge p ng, l mn ee mgng me g mn kke pp. - Ve skøyeløpe ge s lns- vsmleskk. H n nke m hvf? - I v guppe k v e gøy n gupp l eks g. De gjø e ne s mulghe f s kunne l ge. Mljøe ne m ke p h fulg lge hel f Remy Hee sn. T fe h e væ løpe p lnslge. V s vkghe fskjellge lsgupp smg p skøyen. V p ge effek e ynge s e ele m seg smm. D pplev e e mulghe l kg g hvs vl selv. V h ge, evsse fl. Dee smhle s me p ehle flk gupp. Hs ss e ele lg pp e ynge. De vl væe ge fl. V s e ele løpne kke vekk f lge s. De pplev e h f mye selv ve væe gupp, e ønsk l uk e n e velg ppe ne egng. E g eksempel n Elseh Eshem. Hun n hjelpe l mljøe, ne ey mye f lle p. Tl slu m jeg ømme nemnnskpe v. De mege ykge mege psve ss ve ehv. De vllge hjelpe n hels.

9 ANAv Skøy S semnng p Slhug Teks f: Else Lche Rl Auny Tln E ye lv v e møe v v km skøyen ne ngskvel. H he v følelse lle v velkmm lle le se, v 6 hel ny ell he gupp hele s lv. Te, lee, kve fele ugje fgk spne guppe. Ble fjes f kve vksne, n unge smle v ne emg. Bln lle sse kve ff v s p skøyegupps lge, n lnslgs, Jle Pes. Tsg sg emg e kves gsemg h p n. De ne ukege f lle h lys. mge l n fe uk skl nehg. Ue p n s v Skøyeskl e ne mnse m. De ne f un p n. Alle s u uke mne klppskøy. V s mnge j p ng. 50% melemme j f v ve, s ln june! De se ne kvel v esøk junsjn Hv Ls (NM mes spn). H fkk v se pkss e, Pe Kss legg s s vek p, nemlg e ele y seg m e ynge e ese y seg m lle. Hv e e unge ele g. Selv synes Hv hn he sle kvel. A e s v pp f e hn he un seg hn g ge, v le se. Le skøyegupp, Sgjøn Re, kn felle m s kve gnsnnss p Slhugn. I g e skøyeskle f v 30 n f pplæng v seks kvel. ø jul v e s skøyeskle. Skøyegupp h s nsv f lleslg, kskslg ulee slpng skøy hv g skøyen p f pulkum. Tuv Llleve skøy e sg f hun g p lngnsng sg. Hv Hlmefj Lz fn me vge skøyej gu hkk hæl. Skøyeskl M Re (10 ) Olne Anspch Klppe (9 ) De sg sg. De e kselg gøy e. V lk g e h s e egge. 9

10 hnll ANAv D øe hnllgupp Bk fne femgng hnllgupp lgg me sysemsk ssng p e llsg v ngsu. De kvlesskng ng uvklng nvelle elsjnelle fghe funme øe. H peses l flsf hnllgupp. Teks f: Ek Kun Hlvs, spslg le I 2002 vek hnllgupp vsjn m l lee klu uvklng unge splle. D gng v ugngspunke e slg 5.vsjn knp n lg heve seg æe Hln Hnllkes. T se h hnllgupp skp e lnes femse uvklngsmljø me g ngskulu unn melge p ve pp 1. vsjn. Be e sse sesnge h hnllgupp e ngesmesskp (kn økes fem pl) h m n splle u ynge lnslg. Hv h væ e vkgse suksesske ne unke femgng? e føse smle mn seg k felles vsjn kl ng. Smg le e gnsske gep fulge me vsjn, sye je e uvlgsmell, ne skpe øk gsjem ln fle melemm. Hel sl ee s elng e spslg uvlg spslg le. kus v p kvlesske ue nnhle ng. De le n mfe kusng ppfølgng essuse, nye kmpee e vlge kmme. Smle g ee vl kvleshevng skk. Knskje vkgs l v e mes kmpee ne vlge e e ll yngse melemme f e j mske gulll mn vkelg kn gjøe mye me e pplegg. Pllel le e nnfø splluvklng p vs lsguppe f me 12-sl. Dee h væ uel suksesshse, sl e fs mellm unge j gu p ee fvllge ke. kus p nvell elsjnell fghesuvklng. 10 J 9 10 j e smm h e fl ssl mljø - e vkg funm øe

11 ANAv Hnll E hv ele IL AA-psjeke, e v kke felg hnllgupp v føs ue me ye seg ee. I øe e llsg v ngsu e funm, n h lle hnllspllne u m fe f e 11, nvell splluvklng f e 12 ssng f e 13. Dee g e unge spllne hel ne fusng n e l ele spllne l f kunne e. Smg sse ue skpe e ee ssl mljø p vs lsguppe p vs eslges mnge g. VI IL h l væ m kg eegnelse. E hv lg splle h lykkes, h e skpe øk ussme egesng. Dee kke ne f, m ne m skpes gjnm ge pessjn v! N s e ynge spllne pp fle p melge, ell e 1-2 ele. Og e knskje ese m veføe g uvklngskulu p. n gs ng kn f læe e ese 14-nge se hvn e, e gj læ e ese 16 nge sv, s v p e ve. Smg e s nspsjn f melemme hnllgupp IL h uøve pes p nnsjnl ppnv, slk Sve Lune Pes. Vle N - sle epesn f llsge ngsflsf IL Hvn s s e nese e u? En ng lle fll vkg. D knnue h væ hnllgupp lle sse e me nke p øe spslg leelse m v kke glemme. M v m hele uvkle ss, væe ymyke nysgjge, vge ke ny. D lgg lle fusng ee f hnllgupp kn fsee fne femgng. Tl slu l ppfng lle fele k gjnm hvn kn væe me p skpe øk egesng ussme un hnllgupp! Gu 12 e fnle Julecup 11

12 Tungupp ANAv Enuss fyll fs gmle Nesunhll v IL, Gehe Ahem El Buln, h v f ve m f ss ne ukj sup ungupp. En gng uk mø e hne smm me c 40 ne. Nne Rgm Chss, h væ IL f Teks f: Else Lche Rl 12 N v lu p hv gjø hne s glme nsukø, e kke vnskelg f e me sve. De fell m Rgms ussme sme humø. Hun h ge kunnskp m e hun fml, smg hun h vlje evne fnyelse. De synes e m Rgm følg me p e nye e. Gupp n pp p Zum, ne e lk velg g. Me sne ykge pegske evn sn psve g f hun hele gupp ye mksml. V fs s muskkvlge m lnk f uøvne, e smme gjel eeleggng selve ng. V f s fselse lle føl seg ve, unse sse. El Gehe fell ve m hnes feske hlge Hs-lek, ne se em lle g humø. Me muskk, l, humø svee, g ngs unn fe. Ikke m ppulæ! Rgm ng vl e ehle selv m Nesunhll l e! Alnv ngskjee V eff Rgm Chss mng, full f Nesunhll. I g e Zum p pmme sl fnn v fnøye m f 17 næme 70! Gnske unk seg selv! V fs sk hvf hun elske lle hun! Rgm, me sn ussme, f semnng ke nnss p pp f føse muskksfe hs lle e knp 40 femmøe. Rgm fell ss hun gle seg lle nge. Selv f hun g muskk, m kke mns e fle me sl. Hun m ng skl væe glng e yelg hnes psve nnslng svee uhlhe sm v p lle e femmøe. - De g, smg e h e vkelg m h! Rgm h flsf me væe Il. Hun vl gjne eslge skl væe e g lnv e mnge ngskjee. Hun kke hg eg-ppe mnge ngssmmhg. - P ng skl mn effes, le h, smg mn skl h væe ssle smm e fø e ng. H kn mn kmme mn, e skl væe l skel f sle pp. A flk ves, s v. Mnge sse me h væ h mnge, mnge, smg e kmm nye, s Rgm. Mnge f me, ms El me sn Jhn el s p mx-pe m sg. D e 50% mn kvnn sn ese l. - Kjempem ee s, følge Rgm El!

13 ANAv Nesunhll Nesunhll f fll? Nesunhll le ygge 1918 mghes- smfunnshus. I 1945 le AS Ieshuse ppee. u IL v fle ne fng me AS Ieshuse. I g e IL v/ Sfels 84% ksje emm. Teks f: Auny Tln I ee huse h e væ mnge fskjellge ngem. Kn, evy fflge ns legg fes, mø, øvng ng. Mnge h nk kjekke mnn f ee huse. I g l huse uk e ngslkle, mø sm søe fes. Byn h ygge sne sp lke nef el m slg yn. Regulngsplnleggng f me gng føs n ne psess fg me knklusjn plske vek, kjn v fem f me Nesunhll. Vkmes v 27 p gn. Al Tkvm km nn sye AS Ieshuse 1985 kss egnskpsfø. E AS me h glg le Al k p seg ne ppg. Hn h h nsv f ll ulee Nesunhll ne skv leeknk h vsnng me lle leeke. Al h kke ll p hv mnge g e hn h ls seg nn Nesunhll. le gng uk e lle fll. Hn h s lle sse e væ egnskpsfø f AS Ieshuse. D lge leennek v s se kke søe n e s v kk e fse fsugfe huse. Df me s Al ne sye vske p gn e e ulee kke vske selv. De føs e Byn kjøpe el m AS Ieshuse h h øknm lee nn vskehjelp. De mese velkehl ppussng huse s gj p gn ykge syemelemm fgpsn eslge. He e kke væ f slke Al ne ppfe psn s he kke Nesunhll væ f. I s ne hjem, Nesunhll, fkk Al el Kngs fjesemelje sølv pl

14 Alpn ANAv Jn-Rune Smøl Bnefll vkg! Jn-Rune Smøl ngskn IL, fll f lsgupp Teks f: Ke Bekke 14 -N egyne -kn hv n lle ppg? -Jeg egyne v De v l f klu klu hv lle ppg kn h, m smm me kluleels fn v u følge skulle pes føse e: - Skve ngshnk f nefll g ngslnj f ng, s ne m sn lle, ppfølgng lge, spllne m.m. - Lge fge ngspln psse ulke lsnn - Ange fum mø v uveksl fng ne m vkge sk - H ppssmøe me e lglee f e nye 6-nge - Ange fellesng - Hle seg fglg pp p ngsmekk, v e unnng, sjekke hvn ne klu gns nefll kjne gjele ngslnj f N. -Hvn synes e h g føse e? -V h f gjnmfø e v skulle jeg synes e h væ velg gve smee me s mnge gsje flnke e. De mnge h g ge nnspll nnhl ngshnk ngspln mnge v vllg sle pp p e fellesnge v nge høs M nye sjns kke lle e f ge nnspll g sme. IL ll s klu me se mneskelge essus, g fllkulu knnue hs e, sye f klu. V f mye ve g sme. I s klu e fe f lge føl seg l le, mn mngl felles e/ smlngspunk ne kke h s mye knk p vs. Jeg hp v me e ke gjnmfø, skl følges pp ve, kn f ee sme p vs. I ungmsfll m nnykk e eve velg g mnge. De vs s esule ssngslge ppn, ekung A-lge nll eelg sl lle lsgupp. V h e v u f lle splle me ulke msjn, s fflle le fhl hv ne klu pplev. Ve legge fhle ee ee nefll, mle f ee ekung nn ungms- sfll fles mulg, lgs mulg es mulg. V m hele pøve l ee. - Kn s l m m fellesnge? - V gjnmføe e pøvepsjek me 3 fellesng f nefll k 2011 p løg f kl. 10:30-12:00. V he e ppmøe p e nes 100 splle. p. gng. Mlseng me nge følge: - Splle e l kj p vs lge lsgupp uvkle m e fellesskp - Te splle f mpuls f pøve u nye øvels se hvn ne gjø e. - Alnv fllkem - gs u psv f mømme klu - M kve/ngsu f spllne - T me smgue/guesplle nsukø p kele ps, kn vse eknske øvels v suksess me smgue- guekeepe. Mnge vlle s ml e e he f me e v ele. V h f mnge ge kemelng f fele, e splle v vl n gjnmføe nye fellesng p løg ms pl 2012 (se f m nfmsjn). Vkg unseke vkgse ng e gjø me kjnelge, m ee l e supplem f e vl e m. Skl l vkelg g m legg splle mye fll p f. - Hv plne ufng ve 2012? - gjnmfø fellesng v s høs. - Ange fle fum v vs øvels uveksl fng. - Pøve f fle lg smme lguppe h ngs p smme spunk, lle fll e f 9-10 ppv. Dee f e splle skl l ee kj p vs me gjøe vgng 7 11 lee f kunne smee m ng, u m eks ng m.m. - e lglee lese uk ngshnk ngspln møe p fum. H f v l hjelp e ny vkøy f N, v skl uk løpe e: - fle e unnng - Bø f s m velee m ue p ngsfele, m m se hv lng sekk. Jeg s me eme f lseseme lg, s e kke s mnge lege kvel helg.

15 ANAv ll ne I Mykl vel gjnmfø Helg 4 5 feu v Hlnslpnse smle I Mykl f kjempe m gjeve el Kesmes ge sllm ssllm. Ieslg Alpngupp he nsv f es kesmesskp e v mye spnng knkunsensnk spe hs e vel 120 elkne se s. Klu he je hele helg fve me ne kngsu, skffe ly- kngsusy sømg slk ne skulle l s pf gjnmfø mulg f l esg lpn p Veslne. D søse ufng me nge ne Mykl v ml e se snøflle mele seg helg ppn. Vel mke ee e sknlegges se fnn, m n e kmm 30 cm nysnø e kk pep f kvel l e s ppge f nngø f kvle p løyp hl gjnm hele ne. De ne klue se me essus s IL velkehle løyp gjnm g, m snø fse le ne le se spee vnskelg f e unge lpnse hle seg løyp. De le f n knll fll f kele løpe, m helgvs unngkk v sk. Tl ss f e vnskelge fhle fulge løpne pp me svæ ge spslge esul. I lsgupp j fkk klu kesmese Sunnv Bkk sllm Annk Røynsn ssllm. Annk fkk s fn 3 plss sllmne. Ane løpe fkk esge pll v Hnne Vgs Hp Sue me fl 3 plss ssllm J 12 13, Mn Thsvk Jcs km nn p 2 plss ssllm Gu El Sjøl Tve fkk 2 plss egge ne Gu J Kesmes ssllm: 1 plss Annk Røynsn, 3 plss Hnne Vgs Sue, 4 plss Sunnv Bkk, 5 plss Slveg Sjøl Tve 7 plss Ane Jæg Ls. Gu Kesmese ssllm: 2 plss El Sjøl Tve Kvlfsng Lnsne Hvelnsne Gjnm se p e n h lpnse Hln knku m kvlfse seg epese Hln Lnsne (klss 12/13) Hvelnsne (klss 14/15). n Annk Røynsn, Ane Jæg Ls, Sunnv Bkk, Hnne Vgs Sue, Slveg Sjøl Tve Jchm Mjele kvlfs f Lnsne. Tl Hvelnsne Hmn Rnes Knus El Sjøl Tve kvlfs. Jchm Mjele me pllplssng p ECO-cup Hemsel Helg feu le e ng Ec-cup Hemsel. Dee e ukngsn f epessjnsppg ulne f Nges Skfun. ese fe løpe Hemsel f knkue me Nges ese lpns lsgupp pp me 15. I øff knkunse leve Jchm Mjele sk 2. plss ssllm 3. plss sllm Gu 12/13. : Jchm Mjele p 3. plss e sllmne. 15

16 ANNNsesIe ANAvAeN STØRST PÅ SPORT Åp 10-21(18) ALT I NATURSTEIN - f fgmnn Bkepl kjøkk Buhell, nn, knsen, fls, gn. GRAVSTEIN Nye sen Tlføyels Oppussng Eg ufmng TØRRMUR f Jnl Ulsmgve 27, Nesun Tlf

17 ANAv e ull hus f fe! eg 20. jnu le e gj ss p ve speke uøve. Kulusl Yeyg v gge me um, nll pmele v s høy nll sl kke fkk plss. M e s u lle s høe mye ee ee le hyggelg vellykke kvel! Teks f: An Bls Uøvne smle p sfes me plm Sevn nnøs Innøssesng full gng nye feshll p Lekvng uk s glee. le søe sevn llee ng ve uøve h mk seg mnge øvels. Un Nn-leke føse helg jnu, vn IL l jue føseplss. V kn nevne Ksn W. Js (G15) ske seg hele seks gull El Bls R (G12) ppne 1000 pg e Tyvngell, f ske 1,50 m høye. Un Pngvn-leke feu, fkk v hele fe nye kluek. Dsse le s Emm Anes (J10) 60 m, Cl Ek Lnsvk (G11) 60 m hekk, Emly Slem-Yung (J12) 60 m hekk El Bls R (G12) 60 m hekk. Tl le e e gull, e sølv e nse. V gul! h vn selv ng fle sevn Høehll me fkus p hppøvels, skle Kguukusell. Dee ygg g f lle ve uøve pøve seg knkuns. Tngsle IL ng ngsle f nge Snem ms. Snem vkk plss me svæ ge ngsfsle. Av e 57 psne pmel, 32 uøve. V hp g em e g ngsuye, smg v ygg mljø p vs ngsguppe. Dee l u s m e hyggelg ngem f fele! Åsfes Yeyg kulusl «En Rs uvklngsfn» Dee fne le ppee fj høs skl yes ele u essp ell ml speselle psjek nn fesgupp IL. I skve sun e kmme nn hele k p kn. Nn p gvne ppfø p nes un Søesplle. Tus hjelg kk sse! By gjne knnumm m ønsk g e g. leke 2012 Åes lek nges pl l sesngs se pnngssevne! V hp s p fn væ g elkelse f ne klu uf v eg kes. leke e s vkg ngem f ss v g mnge hjelpe f f e vellykke sevne. V hp s j m l spu! V ønsk ss s søesplle vllge me mne ell søe eløp hjelpe ss uvkle sevne ve! Invsjn øvelsesuvlg puls p ve nes. Alle ILs fesuøve ppfes mele seg p knkue p Sn ne helg! ølg ells kv me p ve nes e jevnlg legges u nyhe h! 17

18 ANNONSeSIDe ANNNs 39,- ANAvARDeN ANAvAeN V ng lms S-Bg Nesun Tg v/jn Mns Tlf V ng lms S-Bg TANNLEGENE I ANAVEGEN 13 STøTT vre ANNONSøReR De STøTTeR Gunn OSSSkjl & Ge Geve MNT Øse Nesunve 10, 5221 Nesun - Telefn Åes Julege f mne nske fmle. Chn Me h nkve E-længskus g nøvge fghe Mcsf Offce f hele fml. Dkunnskp hs sklen uvkl lesefghe h psv effek p læng. Se næme: Byggmes Bn Dyngeln A/S Ulsmgve 29, 5224 Nesun Tlf M E.ml: Ing kjn ss! søs els G lkl kjnskp Rmelge ps Ssus emsmegl Eg vk 18 Spenk Em AS - Øse Nesunve 3, 5221 Nesun - Telefn Telefx E-ps: - nne:

19 ANAv ALPINT plklu Hjemmesne kn llee plmehelg egynne ungsesng. Åes u- knvlu vl nnehle k f Tln, Smøs Pesegssk lngs Oselv. I legg vl e væe klppek kulumnnek me nf f lle e ke. Teks: Hkn Ms E pske vl e l s pp psksse p skyhuse p Slhug. Dne vl nnehle k f f-ng. -ng un lskelu psse e n, psjns evegelsehemmee.besøk pskss pøv fng! De kl løsnngse l me eknng. Nges ngfun ss p nye ung plklu. Dee l nes løsnng knye pp m www. ung.n De nnsjnle syseme f eskvels løyp/u vl l uk, hv gønn l u vl epese u nyegynne, l vekmne Tngsle Tyk Teks: Hkn Ms ne mme, ms ø sv u vl h vnskelghesg vl lgne m p næ u-. Dee elngsjese hv k kn skves u selv ell ses f pfsjnell levnø. Tjes fves væe pv f m vl væe sælg egne f esøke flk vl h k v me e vl p u. Ogs sse ke vl nnhle kulumnn ec. De l slg u- knvlu f plmehelg f spsukke MX sp Lgun Os, sm Innsp Nesunse Bg ulg. De l s slg f følge snssjne: Shell, Lgun, Ess, Skjlskfe ER-AN p Søfeln. I vnf v e løpe Tyk fkk fsmk p v kmme -sesng. I legg -løpne v ekke -løpne f Hln me p smlng. Al v eelg lkle pø, me løyp uleggng ps sv. De v e sup pplegg e vge løpne fkk me seg 12 fle ng p sju g. I legg ngsøke fkk ungmme me seg e løp Anly -ys, he fle knkunsepegee ng hv gjg umke seg. Spesel m Ol Ekhem s knnløp p lemesskpe spn femheves. 15-ng km fj, se es -kes, ln fle spnsse jun ( s), p plss! SPRINTSEIER: 15 gmle Ol Ekhem se seg espek hn knuse lle p spnløpe Tyk. SENIOR MED SULTNE UNGDOMMER: s elke p ngsle Tyk: v: Sgu Ekn, Ol Ekhem, Jk Ekn, Hkn Snv, Ms Cluss, Ingunn Rnsvg, Jule Askeln Else Rnsvg. 19

20 5221 ANNONSESIDE IDReTTSGRUPPeN nnnsese 5221 Nefg Ull-Rk s Besøk ullveps p Nesun p Ssjnsve 2, 5221 nesun Tlf.: , fx: , e- ps: Nefg Ull-Rk s Besøk ullveps p Nesun p Lunhugveg Ssjnsve UlSmgvn. 2, 14, nesun 27 Nesun nesttun Tlf.: , Telefn: fx: , 70 e-00 e-ps: Spel p ml Hug levng/mnng f ege slp. Knk ss munl 73. Tlf , fx HOLE GLASS UlSmgvn nesttun Telefn: k j ø k k e n s e n e k j ø k k e n s e n e ANAvARDeN ANAvARDEN ANAv Sgl KjøKKST Knlve Bg Rmnsk Klsssk Kev Kunnskp Skesy Smkfull Sgl KjøKKST Knlve Bg Rmnsk Klsssk Kev Kunnskp Skesy Smkfull Bg Blulee AS h le me Ieslg melemm. Hs ss kn lee mnge ulke lyp. Knskje kn 17 se mnuss ell 9 se p vnlg føk væe kuell ve ese kmp ell unng Spel p ml Hug levng/mnng f ege slp. Knk ss munl 73. Tlf , fx Knk: Al Tkvm lf HOLE GLASS DET KOMPLETTE GULV RA Su Sgl Bg Knk: Knlve 5212 Al Tkvm 52. Søfeln Tlf. 55 Telefn: Telefx: lf Ml: DET KOMPLETTE GULV RA 5212 Søfeln Telefn: Telefx: Osve Nesun Tlf.: Åpnngs: Mn-Lø: 07:00-23:00 T p S pfl n guppe n lkls! vs e fn eslg T knk me fnps vkhe Osve Nesun Tlf.: junls Åpnngs: Mn-Lø: 07:00-23:00 Tlf T p S pfl n guppe n lkls! vs e fn eslg T knk me fnps S P O R T S P O R T vkhe junls Tlf

21 ANAv uk sme mellm Kl s IL. Kl s n nne s ne smespn/spns f IL. Dee e spne g sme. V p Kl s h fkus p e næe, fnelse ønske v e ee sme me e eslg. Vlge v fl p IL. De h vs seg væe e g vlg, v h f e fuk g sme e h g. V h ve fle nlng væ s helg f esøk n ungmm f fskjellge spsg IL se v. De h væ fle unppvsnng, v h f g hjelp Rng mse ve, mske p Kl s, kke mns he v jul nyelge gl fle nss f IL ele u peppkk kune ve! Smesl v sekk seg ugngspunke v e, s v p Kl s kune ve, kn f glee ss v e unppvsnng ne kve f IL e kmm! De guppe h kve p se h nlng selge l un e kve. De le unk f IL, lle lselge e kmm møe p Kl s f f IL. Tnk k ee smee egge p skl kjne p vnn-vnn følelse kmm e IL, Kl s kke mns kune ve ge! Sm e skk h se, h v f pp Kl s skl ve fle IL sne nlegg, e vkg f ss væe synlg f kune ve! Kl s e le g næ s p Ns. I esje h v 12 spne ukk, skmk e hel nypne ngss, EVO. I 3. esje h v Cng, lege, nnlege, fyspeu sm ne kn lkl. De hjelg velkmm p esøk Kl s, v gle ss se e! Hls Ren Refn, Sle kl s 21

22 IDReTTSGRUPPeN ANNONSER ANAvARDeN ANAvARDEN ANAvAREN velkmm e le ps hs p Skjl! ns ve 61, Telefn fks Tllevnø gfske pk Asjøn Llleve Dglg le Kksl 47 Tlf.: x Deke Ml ETABLERT 1933 TEL.NR (HELE DØGNET) GRATIS GRØNT NR ADRESSE: APELTUNVEGEN 1, 5222 NESTTUN VI KOMMER OGSÅ PÅ HJEMMEKONERANSE NePn Gfsk Tem AS DISPONENT KJELL REIN DAHL PRITVATTEL Tlf ks Besøksesse Kksl 47, 4033 Kks Psesse P. 161 Kks, 5863 Bg Kunes elefks ekspesjns lønnngsfl lmsl nsp P lem? V fml lle yp nspjes Accn s us egnskpsfø selskp fnn Chss - Bjøn yngeln øysen snes - Svnhl lll snekkepp nesun l elefn elefx e-ps: l l www. sle.n eps: Tlf Åpnngs: mn.-s.-ns.-fe.: 09:00 17:00 Tsg.: 09:00 20:00 løg: 09:00 15:00 Bkeln Regnskpskn AS AUTORISERT REGNSKAPSØRERSELSKAP N. Kkekeln Nesun Telefn Telefx E-ml: N A R Nges Ause egnskapsføes fenng V ufø l gfske jes knk p elefn: Øse Nesunv.12, P.B. 144 Nesun, 5852 BERGEN N A R Nges Ause egnskapsføes fenng

23 ANAv sp Sp-yss! M Ness Bykjeln lpns fkk essp f IL p smøe M g ne e p Tppesgymns p Gel vnsesng el pp me e knkuns ng. Teks f: Auny Tln -Du fkk el essp IL e gek f MX sp. Hv h pge l uk? -Jeg h f e mese uk pge p ngsklæ usy. Hv ey e essp f eg g e nspsjn? -E essp ey mye f meg. Dessve lpn velg y e e fn f l søe. I legg g e mvsjn f je he ee n ve f gj f ee e ne legg mke mne pessjn. -S l m fele e g lpns. -De velg mnge fel me h. e føse e velg k ve kk fhl hv e f Bg. I legg hese p Gel e pn føs p høs hl p lgs p v. Dme slpp v ese un p leng e fhl. Skl s velg h ppe, e flnke psse seg ss uøve sef v m psse ss skl. Dee gjø e mye lee kmne skle e. -E e vnskelg hjemmef selle seg selv? -De v l uvn s, m e hv h jeg v meg e. De l vnskelg n kmm hjem e lng g me skle ng s egynne lge mg, vske klæ hle e yg, m s se g e fn. -Hvlke msjn h fhl e? -Mne msjn gjøe l jeg kn f l es mulg. De e me sm mgn e le skl f g f suksess fsk. S lge jeg mv synes e jeg hl p me gøy, g jeg l s f jeg se hv lng e hl. -H lg pln f sklegng e fg p Gel? -Jeg h kke lg ne pln f ve sklegng, m h helgvs e gj p esemme meg. -Sesngs ml skløyp? -Sesngs ml h l le n hv e v fø sesngs. Jeg h sl s se hele sesng me yggplem, h nepp egyn knkue gj. Hvefkuse n f hel gj s f slunng p sesng. Gunn leslns Mnnefn Mnnefne le ppee e ønske f Gunn lesln e sn gng Isef lms ønske Gunn e g uvklng unge l p skøyen. De km nn v ,- k. legg e fml hns se. I sse e e e 10-lls løpe h f sp m n ,- el u. I g h fne sn k ,- p k fnsye, lee Asjøn Llleve, vl fsee ele u sp ese f sps- ung le uvklng e kmme. Un vklng Ausevllsspn p Slhug Kunssne sg 3. jnu, le e el u 3 sk. sp: Åes cmck, Pl Hlmefj Lz h h n f kmme sk ke.hn h llee flye ps p 500 m un Hn skl el spn NM, hv s hns, Hv, vn NM l fkk kngepkl. Spslg femgng: The Skhell, j. fkk sp f fn spslg femgng s ngsv ee s u e fsee. nsye: Asjøn Llleve, Le Hvespe gkk Sne Hks, j. gkk Wl Cup f j. nvem h h s femgng Hn h msjn m l pp llun ve e m es mye f ppn esul h. 23

24 ANNONSER ANAv Cngmy me e llle eks Byllup, knfmsjn, jule ell ne nlng H lkle h v m! Rng ss g p

25 ANAv ANAHYTTEN Tunsmlng me ulnske nsukø Helg feu 2012 v e lg pp ngssmlng Tunkss f lle ppune j gu smm me e Tungupp. Cpn Gheghe Ppescu f Rmn e je Anl Ashukv f Hvussln ( Bgs Tun) e gue. De le mye fglg pfyll f e uøvne fkk ge ngsøk ne helg. De v mnge slne j gu søng emg. Tl elke: Tun j 12 uøve 6 nsukø Tun Gu 25 uøve 8 nsukø Dll Bnep 8 nsukø. s fle gue- je- une e smlng. Cpn nsu svngsng. 25

Historisk opprykk for damelaget

Historisk opprykk for damelaget Ågng 78 N. 2-2012 n. 416 mlmsl f fn slg Hssk ppykk f mlg : Sn Hmm. www.fnl.n nnnss ANA Rsfskng s s* - n l! Bs p: Rsgs Spsusy snk gsj snk nkms Asllng Nyh! N m 65 gs sgh Kjøp g nukk p www.f.n *Kl: Dn Pg

Detaljer

Årgang 77 Nr. 4-2011 nr. 414. God Jul! www.fanail.no

Årgang 77 Nr. 4-2011 nr. 414. God Jul! www.fanail.no Årgng 77 Nr. 4-2011 nr. 414 melemsbl f fn ireslg G Jul! www.fnil.n SPONSOR ANAvr Sprebnk Ves flg Vi r pr me ss. bnksjef i Sprebnk Ves, M Sbg. - Hvf flg e vl il 2014? - IL llsiig klubb sm hr s pvirkning

Detaljer

Årgang 78 Nr. 4-2012 nr. 418. God jul! Nye Fanahytten. www.fanail.no

Årgang 78 Nr. 4-2012 nr. 418. God jul! Nye Fanahytten. www.fanail.no Ån 78. 4-2012 n. 418 mlmsl f fn sl jul! y hy.fnl.n nnnss AAVARE AAVARE - Mlmsl f Isl - sf 3. ms 1920 Ån 76 n.4-2010 n. 410 mlmsl f fn sl V l f sm sm h, l m f øns n R Jul & y IHOL R. 2-2012 Jul!.fnl.n Bssn

Detaljer

..- -- --------.-----~-

..- -- --------.-----~- 'l:; uoff l ' ' Cl :v t; :LO: h ' h '! ::;v: l''ll'':>tltnnt Et$ e v P T

Detaljer

Frittliggende enebolig med garasje

Frittliggende enebolig med garasje VADSØ Gensen 2A Flggende enebolg med gaasje Flggende enebolg med gaasje, belggende Mdbyen med ko avsand l desanlegg, skole sam bymaka/ Fossen nod. Adesse: Gensen 2A Salgsved: k.00.000,byggeå: 952 BTA:

Detaljer

LILLOHØYDEN TRINN 2 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN TRINN 2 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN TRINN 2 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRLT I NYDLEN BO NYDLEN Nydal ha e hssk ss v se. På 18-alle lå fabkke mølle las elva. Sde va e vk ndsse med Chsana Spvk Nydal Cmpane sm dmnde akø. Hs fsa

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. D Fi Evlisk Fsli i N N. 7 uus 2007 Å 103 All s si ilfluk il, skl lli l s jubl. Du v, s lsk i v, skl fy s i. Sl 5, 12 P Ssv Ps Svi L v kø Lif F Svs Nå ll uk? J kk, b l! D v vli på jbb, hl il sp s i i buss

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG Med Volvo 50 r Lastebl Frolands Vk P ve tl Hovedløpet Vrmønstrng delemarked REDAKTØREN Tmnlste 2014 Hovedløpet 14.

Detaljer

N!'. 1. - men i forhold til hva de :1.adde ut:-ettet v ar tapl:;l e ::)ma.j4'orsvarsminist;n'en sluttet med

N!'. 1. - men i forhold til hva de :1.adde ut:-ettet v ar tapl:;l e ::)ma.j4'orsvarsminist;n'en sluttet med Sambandskonoe o 'S f o n e n : SoUs info nasjonsbya mede o dag den 3da 'sov jeoppen fosee aykke fem i NeveomadeDe e ukjempe hade kampe bgg8 sife av ho edvegen meon eve og ieb?yen Goodok e sea ende ske

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - NOVEMBER / DESMBER 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - NOVEMBER / DESMBER 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - NOVEMBER / DESMBER 2014 36. ÅRGANG AMK-tur tl Raland P dyrskuet Lyngdal Vnne Smtur T-Ford Kvnesdal REDAKTØREN Tmnlste 2015 Kjære vn! S da et r gtt!

Detaljer

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake 1/2012 ung& f t blad fa Ungdom & Ftd landsnngn ftdsklubb ungdomshus Sammn Mlod Gand Px Ffond ha pnt Ungdom, makt mdvknng Jaktn p ny banombu Dans av ungdom Ftdsklubbns dag Fosdbld: Ida Schmdt 4 Sammn Mlod

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG Klar folket 17. ma! 35 r jubleumsbløtkake En Escort vd hjem D Gyldne Tændplug gnstr gj REDAKTØREN Tmnlste 2014 S vr

Detaljer

SNO. nytt de hadde erfart. Således tærattasje Sas rent tilfeldig. gikk den hollandske militær- på en restaurant i lunsjpau-

SNO. nytt de hadde erfart. Således tærattasje Sas rent tilfeldig. gikk den hollandske militær- på en restaurant i lunsjpau- Sifelsen nrsk Okkupasjnshisrie, 2014 /, OG Nr. 37-6. årg. Lørdag 23. nvember 1957 Løssalg 65 øre HAR HALVDAN KOHT PRØVET Å Prlessr Skeie m MSTENKELGGJØRE ULRCH STANG Høyeseres sre ny de hadde erfar. Således

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 20 37. ÅRGANG Englsh Pe Froland Folkevn Mo D Gyldne Tændplug utdelt Hupmoble Krstansand REDAKTØREN Tmnlste 20 He alle samm! I alle

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

SNO. Kulturpersonlighet og Ad-v. Schjødt veteran - gjennem hele sitt liv medkjemper for voldgift i internasjonale konflikter.

SNO. Kulturpersonlighet og Ad-v. Schjødt veteran - gjennem hele sitt liv medkjemper for voldgift i internasjonale konflikter. Sifelsen norsk Okkupasjonshisorie, 2014 De som ikke fikk følge med på frammarsjen (ikke fikk oppleve oppreisningen) (Fors fra forrige nr) Fylkesagronom Chr Kvarberg, Gjøvik Bonde Jens J Finsad, LØrenskog

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10 2009 - 2 - Ih Ig...5 1. Smmg...7 2. Rgkpy...10 2.1. Fmå g gug... 10 2.2. Ikmmg g kvk... 11 2.3. Løugfvk... 13 2.4. Bu fu (fø vkvg)... 14 2.5. R g vg... 14 2.6. N fu... 15 2.6.0. Hgm...16 2.7. Ivg g fgbhv...

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t V i d s y n, a v h o l d e s o n s d a g 6. a pr i l 2 0 1 1, k l.

Detaljer

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I skråbhkk steronjyplng klar j ELG I FORUT FOR SIN TID Testosteronjyplng er bltt det nye moteordet. Det fnnes.alle. avser, Når alkylfenolene, nonylfenolene og alle de andre forbndelsene som mobber hormonene

Detaljer

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2????????????????????

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2???????????????????? Nytt Jun/jul 2015 Nr. 3 15. rgang www.normsjon.no????????????????? Østfold Se, Gud mn frelse, jeg trygg frykt kke. For Hren mn styrke mn Tekst sang, han bltt mn frelse. (Jes 12,2) SETT INN BILDE JEG DYPETSER

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG 50-årsdag Brkeland Bjarne julebord Lyngdals-Ford uten bakaksel Julemøte Froland Godt nytt år, alle sammen! Så skrv

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2014 36. ÅRGANG To glade kokk Ardal AMK besøk hos Smths Auto Sesong begynt Grmstad Russebl fra Grmstad, nå Tromøya REDAKTØREN Tmnlste

Detaljer

Campus- nærhet til alt

Campus- nærhet til alt M U L I G H E T S S T U D I E Å R N E S APRIL 2014 Campus- næhet tl alt Idettspak Lek! Skole og banehage 1 766,5 m2 S I V I LAR K I T E K T E R MNAL N Pakdaget Naboskap Samhold 1 MULIGHETSSTUDIE ÅRNES

Detaljer

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre.

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre. E gsi f Scuis 02 Ågg 17 2011 SIDE 04 22. JULI D v på jobb d o Nog. H vks hisoi. SIDE 36 læ v og Dsk vk s il od fo å bli bd. i v s o p k kk bl d sjål i u b k s o i B og kjøps. æ d på å få v g k s u d d

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold N FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN Foto: Kaoln Sandvold MEDIEPLAN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE TØMREREN TEMA: ELEK TRISK VERK TØY Smått godt all To kon tl Tllat m yggng fo unntak standsonb mulght

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders.

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders. MEDIEPLA TEMAPLA // PRISLISTE LESERUDERSØKELSE Foo by: Ja Lllbø / wwwsauso Foo pso: Kaol Sol BYGGMESTERE FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRASJE 26 REPORTASJE BYGGMESTERE 01/02-10 STØRRE OPTIMISME Akv bolby va kla

Detaljer