TILSTANDSRAPPORT OKTOBER 2014 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE. Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern. Bilde 1: Sykkelparkering ved biblioteket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSTANDSRAPPORT OKTOBER 2014 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE. Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern. Bilde 1: Sykkelparkering ved biblioteket"

Transkript

1 TILSTANDSRAPPORT OKTOBER 2014 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern Bilde 1: Sykkelparkering ved biblioteket

2 Innhold Innhold... 2 Biblioteket... 3 Tilbud til barn og unge... 3 Samarbeid med helsestasjonen... 4 Barnehagebibliotek... 4 Bokdepot... 5 Ungdomstilbud... 5 Studiested... 5 Tilbud til eldre... 5 Snakkekafé... 6 Fengselsbiblioteket... 7 Nord-Trøndelag leser... 7 E-bøker... 8 Transportordning... 8 Bemanning... 8 Statistikk... 8 Kulturskolen Innledning Elevopptak til høsten Kulturskoletimen Utvikling Opptredener, forestillinger og utstillinger

3 Biblioteket Den nye Lov om folkebibliotek (fra juni 2013) sier i 1: Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. Den nye loven legger spesielt stor vekt på formidling av litteratur. Dette er i tråd med det arbeidet som er i gang, med flere arrangement og formidlingsprosjekt. Lesing og leselyst er kjernen i bibliotekets arbeid. Biblioteket er et lavterskeltilbud, der alle kommer frivillig. Utlånet holder seg på et jevnt nivå, til tross for alle digitale tilbud. Mange er innom hver dag for å lese aviser. Det arrangeres dessuten forfatterbesøk, litteraturkvelder, lesestunder og andre tiltak. Andre tjenester er utlån av PCer og trådløst nett, kopiering, skanning, faxing og lignende. Verdal bibliotek er til en viss grad rådgiver i spørsmål rundt skolebibliotek. Utfordringen for biblioteket er å ha nok ressurser til denne rådgivingen. Utfordringen for skolene er å avsette nok ressurser til å drive skolebiblioteket. Biblioteket har utstrakt samarbeid med Verdal historielag og Nord-Trøndelag historielag. De bruker lokalhistorisk avdeling som møteplass og arbeidsplass. Verdal historielag kjøper inn lokalhistorisk litteratur som plasseres i biblioteket. Det er også et godt samarbeid med Folkeakademiet Verdal. Tilbud til barn og unge Folkebiblioteket og skolebiblioteket spiller en viktig rolle i arbeidet med å gi barn og unge gode lesevaner. Lett tilgang til riktig litteratur er avgjørende. Bokbussen kjører til skoler og barnehager og møter elevene der de er, og har stort utlån. Dermed er ikke barna så avhengige av at foreldrene tar de med til biblioteket for å få tak i bøker. I tillegg går barnebibliotekaren inn i enkeltklasser og har bokprat og informasjon om bøker som passer til det enkelte klassetrinn. Etter bestilling fra lærerne har hun med kasser med bøker tilpasset den enkelte klasses behov. Kassene plasseres i klasserommet, og elevene har derfor lett tilgang til egnede bøker. 3

4 Biblioteket har flere tiltak rettet mot lesing og leselyst. Både Leseløveaksjonen og sommerlese-aksjoner arrangeres i nært samarbeid med skolene. I årets Operasjon Leselyst var det 244 barn som deltok og fikk premie. Takket være aktiv innsats fra barnebibliotekaren fikk vi desidert flest deltakere av alle bibliotek som deltok i aksjonen! Det arrangeres lesestund for førskolebarn ca annenhver uke. En lørdag i måneden er det Lesefest for barn det er en litt utvidet lesestund med passende kostymer og litt servering. Populært! Bilde 2 Barnebibliotekar Karen Birgitte med lesefest for barn Samarbeid med helsestasjonen Gjennom prosjektet Nord-Trøndelag leser er det laget en spesiell bok: Den første boka mi, som deles ut på helsestasjonen til alle som er på ettårskontroll. Alle toåringer på toårskontroll i Verdal får gavekort på ei bok som hentes i biblioteket. Denne boka er innkjøpt i samarbeid med næringslivet. Barnehagebibliotek Det er nå barnehagebibliotek i to barnehager. Biblioteket plasserer ut et visst antall bøker som barnehagen kan låne ut videre. Det betyr at foreldre kan låne med seg bøker heim fra barnehagen, samtidig som de henter barna. Dette gir bedre tilgang til bøker for travle småbarnsforeldre. Signaler fra de barnehagene som har Barnehagebibliotek er at det er en populær ordning. 4

5 Bokdepot Det er satt ut kasser med barnebøker på flere venterom (legekontor, tannlege, frisør). Disse skiftes en gang pr år. Ungdomstilbud Ungdom er den aldersgruppen som bruker biblioteket minst. Vårt tilbud til ungdom er å kjøpe inn nye og aktuelle bøker. Utfordringen er å få flere ungdommer innom dørene, og for å få til det, trengs aktiv formidling, og muligens andre tilbud enn de som er i dag. Besøk av kjente forfattere og formidlere er alltid et godt virkemiddel for å øke leselysten. Tegneseriekurs og Nordisk spilldag er populære tilbud til ungdom. Studiested Bilde 3 Figurer fra tegneseriekurs Bilde 4 Logo til Nordisk spilldag Mange studenter bruker biblioteket som studiested, til gruppearbeid og lignende. Har avtaler med flere bedrifter om at deres elever kan ta eksamen digitalt i biblioteket. Biblioteket administrerer eksamen mot en liten godtgjøring. Tilbud til eldre Bilde 5 Mange kommer innom biblioteket hver dag for å lese avisene Biblioteket setter ut bokdepot på institusjonene og organiserer ordningen med leseombud i institusjonene (frivillige som leser for andre). Dette er en populær ordning, både for de som blir lest for og de som leser. På egen hylle er plukket ut bøker som egner seg til formålet, slik at det er enkelt for leseombudene å finne egnet litteratur. Bak ordningen med leseombud står foreningen Leser søker bok. Verdal bibliotek ble nominert fra Nord-Trøndelag som beste leseombudsbibliotek, men nådde ikke opp i konkurransen på landsplan, 5

6 men vi regner oss som best i fylket! Det er takket være god jobb fra bibliotekets side, men ikke minst en meget ivrig og pliktoppfyllende gjeng med leseombud som trofast stiller opp på institusjonene og leser og prater med de eldre. Bilde 6 Selv om vi ikke vant, så måtte nominasjonen feires sammen med leseombudene! Snakkekafé Dette er et tilbud til flyktninger/innvandrere som ønsker å møte verdalinger som de kan snakke norsk med. Det blir språktrening for noen, for andre blir det interessante møter med andre kulturer. 6

7 Fengselsbiblioteket Fengselsbiblioteket er statlig finansiert, men Verdal bibliotek har en koordinerende oppgave og forvalter statstilskuddet. Bibliotekaren jobber i 50 % stilling og melder om stor aktivitet og veldig takknemlige lånere! Nord-Trøndelag leser Dette er et treårig prosjekt som omfatter alle bibliotekene i fylket + fylkesbiblioteket som stiller med prosjektleder. Prosjektet er delt inn i flere deler: 1) Nord-Trøndelag leser høyt 2) Nord-Trøndelag leser om natur 3) Nord-Trøndelag leser skjønnlitteratur 4) Nord-Trøndelag leser e-bøker Ved oppstarten av dette prosjektet ble det vervet en del leseambassadører blant kjente og mindre kjente personer i fylket og de blir brukt i markedsføringstiltak for bibliotekene, og også som høytlesere til barn. I neste omgang er det ordførerne i fylket som kommer på plakaten!. Bilde 7 Fengselsbiblioteket har et godt utvalg av bøker for enhver smak To av Verdals leseambassadører 7

8 E-bøker I juni ble det åpnet lånetilgang til e-bøker for alle i Nord-Trøndelag. Fylkesbiblioteket har kjøpt inn mange titler, både for barn og voksne, som nå tilbys som e-bøker. Lånet har ikke tatt av enda, men det er et supplerende tilbud til de som av ulike grunner ikke kan besøke biblioteket så ofte, og som er fortrolig med det å lese på brett i stedet for på papir. Transportordning Bilde 8 Appen ebokbib lastes ned og så er du i gang! Biblioteket er med i en transportordning som gjør at vi kan sende bøker mellom bibliotekene på en rimelig måte. Dette gjør det lett å låne inn fra andre bibliotek, slik at våre lånere kan få den boka de vil ha uten at vi trenger å kjøpe den. Bemanning Biblioteket har nå 3,7 stillinger, fordelt på fire personer, i tillegg kommer 50 % stilling på fengselsbiblioteket. Dessuten har vi ca 30 % stilling som varig tilrettelagt arbeidsplass. Statistikk Perioden Tabellen viser et stabilt nivå, både på utlån og besøk. Noen variasjoner fra år til år er naturlig. Utlån hovedbiblioteket Utlån bokbuss Utlån totalt Besøk på hovedbiblioteket 8

9 Nedenfor er en sammenligning mellom de 5 store. Besøkstallet for Verdal omfatter her både hovedbiblioteket og bokbussen. Totalt utlån 2013 Utlån barnebøker 2013 Besøk Levanger Namsos Steinkjer Stjørdal Verdal

10 Kulturskolen Bilde 9: Juniorspellmannslaget opptrådte under åpninga på Verdalsmartna n en kald fornøyelse Innledning Opplæringslovens 13-6 sier at kommunen «skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles.» Verdal kulturskole er kommunens kulturskole og er en avdeling av kommunens kulturtjeneste. Verdal kulturskoles undervisning følger skoleåret. Elevene tilbys ukentlig undervisning i forskjellige grupper. I tillegg til å lære ferdigheter på sin disiplin, lærer elevene også å opptre foran et stort eller lite publikum. Det meste av undervisningen til Verdal kulturskole foregår i lokalene vi leier i Tindved kulturhage, tredje etasje. Danseundervisningen foregår i lokalene til Verdal Teaterlag på AMFI-kjøpesenter. Dersom vi har store nok elevgrupper, legger vi noe av undervisningen ved forskjellige skoler. Ved Verdal kulturskole undervises det hovedsak på fire forskjellige måter avhengig av genre: Dans, kunstfag, musikk og utvidet kulturskoletilbud. Bilde 10: fra åpninga av Verdalsmartna n. Fra venstre: Are, Andreas, Tonje, Kristian og Benjamin. 10

11 Elevopptak til høsten 2014 Kulturskolen har tatt inn 191 elever denne høsten, 71 av disse går på dans og 40 på blås. Totalt har kulturskolen 399 elevplasser fordelt på 340 barn og unge. Antall elevplass vil nok ha økt noe når skolekorpsene har avsluttet rekrutteringen. Når det gjelder dans, har vi økt antall timer og klasser fra fire klasser til sju klasser. Dette har vi økonomisk dekning til fordi enkelte av klassene er store nok til å være selvbærende. Det er fremdeles ledige elevplasser på enkelte dansegrupper. Bilde 11: Pianokonsert på Arken er et fast innslag i årshjulet Kulturskoletimen Kulturskoletimen, som var et gratistilbud for mange skoleelever i trinn, er avsluttet i hht kommunestyrets budsjettbehandling i Kulturskoletimen var et populært tilbud. I overkant av 100 elever deltok på dette. Bilde 12: fra øvelsen til Julekonserten i Verdalsøra kapell 11

12 Utvikling Tilbud og elevtall Under budsjettbehandlingen i kommunestyret i desember 2013 ble Kulturskolen tilført ekstra midler tilsvarende 73 % stilling fra høsten 2014 for å styrke skolekorpsene. Skolekorpsene har gitt kulturskolen oversikt over de medlemmene de hadde pr juni Men en del skolekorps har ennå ikke avsluttet rekrutteringsarbeidet. Kulturskolen har derfor tatt inn mange av skolekorpsenes yngre medlemmer som elever, men har også holdt av noen timer for å tilby nye rekrutter denne høsten opplæring. Når rekrutteringen er avsluttet vil eventuelle tiloversblivne timer fordelt på eldre skolekorpsmedlemmer. Ansatte Personalet teller nå 18 lærere som er fordelt på 5,37 stilling. I tillegg kjøper vi to lærere i dans fra Steinkjer kulturskole. Disse underviser til sammen 40 %. Det er 1,19 stilling til administrasjon og ledelse av kulturskolen og Ungdommens kulturmønstring (UKM). Stillingen som koordinator på Den kulturelle skolesekken, på 0,15 %, er også lagt til kulturskolen. Lokaler Kulturskolens lokaler er i perioder overfylt. Men det største savnet er en sal hvor vi på kort varsel kan arrangere en liten konsert for elevenes familier. I denne salen kan vi legge øvelser med større ensembler og små orkestre, f.eks. Juniorspellmannslaget, og danseundervisningen. Salen bør være i tett tilknytning til lokalene vi har tilgjengelig til annen undervisning. I løpet av året mottok kulturskolen midler fra Utstyrsordningen for å dempe gjenklangen i tre av undervisningsrommene. Den kommunale egenfinansieringen (ca kr ,-) ble dekket innen egne rammer. Opptredener, forestillinger og utstillinger I løpet av forrige skoleår ( ) var kulturskolens elever deltakere på 43 egne og kommunale arrangement, de opptrådte på kulturskolens vegne på 16 arrangement i regien til forskjellige lag og organisasjoner. Kunstfagselevene hadde en utstilling på Minsaas kafé ved juletider og en utstilling i Møllehagen kafé ved slutten av skoleåret. 12

13 En god del av Juniorspellmannslagets opptredener er ikke med i kulturskolens oversikt, f.eks. spillingene på Juleaften og Midtvinterdansen. I tillegg forsøkte vi et lite teaterstykke, «Da Tor mistet hammeren sin», som vi fikk oppført i Amfiet på Verdalsøra barneskole. Miniturnéen i 2014 besøkte fem forskjellige skoler i skoletiden. Vi reiste rundt med et 40 minutters program som dette året inneholdt både dans og musikk. Bilde 13 fra Miniturnéen - øvelse før konserten på Leksdal skole 13

TILSTANDSRAPPORT SEPTEMBER 2013 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE. Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern

TILSTANDSRAPPORT SEPTEMBER 2013 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE. Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern TILSTANDSRAPPORT SEPTEMBER 2013 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern Bilde 1: Fra kunstutstillingen på Minsaas kafe Bilde 2: Menn i uniform leser 1 Bilde fra lørdagskonsert

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06.

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06.2005 MELDING OM POLITISK VEDTAK - BIBLIOTEKPLAN 2005-2009 Kommunestyret behandlet i møte 10.06.2005 sak 0047/05.

Detaljer

BIBLIOTEKPLAN 2010 2013

BIBLIOTEKPLAN 2010 2013 1 BIBLIOTEKPLAN 2010 2013 Lørenskog bibliotek Den kulturelle skolesekken 2 Bibliotekplan 2010 2013 Lørenskog bibliotek INNHOLD 1. Bakgrunn og føringer 2. Status 3. Utviklingstrekk 4. Mål og tiltak 4.1

Detaljer

Bibliotek og byarkiv E-boka er kommet! Bibliotektjenesten driver hovedbibliotek, bokbussen og filialer Det totale utlånet

Bibliotek og byarkiv E-boka er kommet! Bibliotektjenesten driver hovedbibliotek, bokbussen og filialer Det totale utlånet Bibliotek og byarkiv E-boka er kommet! Som første fylke i landet, innførte Troms fylkesbibliotek i samarbeid med Bibliotek og byarkiv et tilbud om lån av elektroniske bøker. Nå kan brukerne låne bøker

Detaljer

Bibliotekene bidrar til kunnskap og trivsel Byarkivet sikrer rettigheter og gir opplysning

Bibliotekene bidrar til kunnskap og trivsel Byarkivet sikrer rettigheter og gir opplysning Bibliotekene bidrar til kunnskap og trivsel Byarkivet sikrer rettigheter og gir opplysning Bibliotektjenesten i Tromsø tilbyr tre bibliotek til byens innbyggere. Foruten hovedbiblioteket finnes det avdelinger

Detaljer

Stokke bibliotek Årsberetning 2012 STOKKE KOMMUNE

Stokke bibliotek Årsberetning 2012 STOKKE KOMMUNE - for alle til glede, kunnskap og vekst Stokke bibliotek Årsberetning 2012 STOKKE KOMMUNE C60 &14, ref 13/1083-2 www.stokke.kommune.no/biblioteket side 1 av 16 Stokke bibliotek i 2012 Utlån og besøk: Tendensen

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN Harstad kulturskole, Kanebogen og Centrum Fritidsklubb, Radio Harstad og Ungdommens hus, samt kommunens kulturrådgiver side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL...

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI

Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.2.1 Mandat og bakgrunn... 4 1.2.2 Kort om arbeidet med

Detaljer

Kulturplan for Lyngdal 2014 2025

Kulturplan for Lyngdal 2014 2025 Kulturplan for Lyngdal 2014 2025 lyngdal.kommune.no Innhold Del 1: Status...5 Del 2: Strategier...9 1 Barn og unge...10 2 Kulturvern og museer...14 3 Kunst...18 4 Musikk og scenekunst...20 5 Bibliotek...24

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

Utviklingsplan Bamble kommunale kulturskole 2015-2018

Utviklingsplan Bamble kommunale kulturskole 2015-2018 Utviklingsplan Bamble kommunale kulturskole 2015-2018 Enhet for kultur og oppvekst Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 4 1.1 FORMÅL MED UTVIKLINGSPLANEN 4 1.2 BAKGRUNN OG SAMMENDRAG AV TIDLIGERE PLANER 4

Detaljer

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen Prosjektrapport 2012 Innledning Er det lov å lese på dialekt? Kan man hoppe over tekst om noe ikke føles rett å lese høyt? Er

Detaljer

Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune

Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Innledning... 4 2. Elever, årsverk

Detaljer

Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015

Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015 Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015 Sluttbehandlet januar 2009 Alle foto Steinar Johansen (unntatt s. 7: Kristin Storvig): Overhalla (framsida), Brakstadsundet, Fosnes (s. 4), Grong sentrum (s. 8),

Detaljer

Kulturhusløft Kongsberg

Kulturhusløft Kongsberg Kulturhusløft Kongsberg Forstudie om nye kulturarenaer i Kongsberg sentrum Kongsberg kommune i samarbeid med Kulturhusplan DA 2009-2010 1.Forord 1.1. Mandat og bakgrunn! Kongsberg har et mangfoldig og

Detaljer

,QIRUPDVMRQ RSSOHYHOVH RJNXQQVNDS %LEOLRWHNSODQIRU1RUGODQG

,QIRUPDVMRQ RSSOHYHOVH RJNXQQVNDS %LEOLRWHNSODQIRU1RUGODQG ,QIRUPDVMRQ RSSOHYHOVH RJNXQQVNDS Innholdsfortegnelse 675$7(*,(52*+$1'/,1*63/$1 1.1 MÅLSETTING:... 6 1.2 STRATEGIER OG HANDLINGSPLAN... 6 6W UUHUHJLRQDOWVDPDUEHLGRPELEOLRWHN 1.2.1.1 Regionale bibliotekløsninger...

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Fokusgrupper for. Stavanger Bibliotek. Januar 2007

Fokusgrupper for. Stavanger Bibliotek. Januar 2007 Fokusgrupper for Stavanger Bibliotek Januar 2007 2 / 30.01.2008 Innhold 1. Bakgrunn og formål 2. Metode 3. Om presentasjonen av resultatene 4. Tema/spørsmål 5. Presentasjon av resultatene 6. Oppsummering

Detaljer

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer Telefon: 74 13 46 60. Faks: 74 13 46 61 E-post: post@tfou.no Litteraturhus

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

FORORD. Lørenskog musikk- og kulturskole Lørenskog hus, 6.etg, Festplassen 1, 1473 Lørenskog.

FORORD. Lørenskog musikk- og kulturskole Lørenskog hus, 6.etg, Festplassen 1, 1473 Lørenskog. ÅRSMELDING FOR 2014 FORORD Årsmeldingen er en helhetlig rapportering fra Lørenskog musikk- og kulturskole. Først presenteres rammefaktorene for virksomheten, her kalt strukturkvalitet. Så kommer resultatkvaliteten

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder

Utdanningspolitiske satsingsområder 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012-2015 BUDSJETT 2012

ØKONOMIPLAN 2012-2015 BUDSJETT 2012 Verdal kommune ØKONOMIPLAN 2012-2015 BUDSJETT 2012 VISJON: LIVSKVALITET OG VEKST Verdal 10. november 2011 Innhold Verdal 1. STYRINGSSYSTEMET ØKONOMIPLANENS FUNKSJON... 3 2. FUNDAMENT OG ARBEIDSPLATTFORM...

Detaljer

Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien

Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Kort prosjektbeskrivelse Det ett-årige prosjektet Leselyst og språkforståelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 14.03.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 14.03.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 14.03.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 22.02.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Foto: Litteraturfestivalen 2011, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Foto: Litteraturfestivalen 2011, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek ÅRSMELDING 2011 Foto: Litteraturfestivalen 2011, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 1 Organisasjon 1.1 Interkommunal drift Tønsberg og Nøtterøy bibliotek er et interkommunalt tiltak der kommunene Tønsberg

Detaljer