Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni"

Transkript

1 N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J U N I Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd Eldreråd Kommunalt råd for funksjonshemmede Planutvalg Formannskap Kommunestyre Enhetsleder Brit Randi Sæther ser fram til å tilrettelegge banktjenester for innbyggerne, her flankert av Inger Marie Feragen og Håvard Viken fra Sparebank 1 Midt-Norge. Fra 15. juni er det ansatte ved kommunens Servicekontor som utfører kassetjenesten for kunder i Sparebank 1 Midt-Norge. Dette gir utvida åpningstid for bankens kunder. Endring av reguleringsplan for Nord- Statland Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i perioden Uttalelser sendes til Namdalseid kommune, 7750 Namdalseid innen Dette er tjenestene du vil kunne få utført på Servicekontoret: Kontantuttak fra egen konto Innskudd Betalingsformidling Andre banktjenester vil du fortsatt få utført ved bankens avdelingskontor. Åpningstidene vil følge Servicekontorets ordinære åpningstid, som er NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Regjæringsvisa til Revyfæstivalen i juli! Revyinnslagene hælsikes amatør og regjæringsvisa fra revygruppa i Namdalseid ungdomslag er tatt ut til årets Revyfestival på Høylandet i juli! Gratulerer! Foto: Eline Buvarp Aardal Tlf Åpent

2 Ordførerens spalte Noen kommer, noen går Uttykket noen kommer, noen går er vél kjent for de fleste, og blir brukt i mange sammenhenger, bl.a. ved skifte av jobb. Vår kjære lensmann, Snorre Haugdahl går over fra å være lensmann ved Namdalseid lensmannskontor, til stillingen som politistasjonssjef i Steinkjer. Da jeg gratulerte han med stillingen, sa jeg litt spøkefullt; Jeg visste det ville bli noe stort av den gutten. Det å ha lensmannskontor i kommunen er viktig og det regner vi med å ha i fremtiden også. Vi ser at lensmann Snorre Haugdahl og hans stab, gjennom kontakt og møter med bl.a. ungdommene våre, enten på ungdomsklubbene eller i skolene, driver et målrettet forebyggende arbeid. Jeg vil takke lensmann Snorre Haugdahl for godt samarbeid og jeg tillater meg også å si; meget god utført tjeneste, og ønsker han lykke til i den nye stillingen. Så over til noen kommer. Her tenker jeg på at Namdalseid Songlag skal arrangere sangerstevne juni. Rundt 300 sangere vil denne helga komme til Namdalseid og skape liv og røre. Først og fremst vil de dele sin sangerglede med oss gjennom mange arrangement, både utendørs og innendørs. Jeg ønsker Namdalseid Songlag lykke til med arrangementet. Så til dere alle : GOD SOMMER Miljøtorget i Dalavika Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, Servicekontoret 7750 NAMDALSEID Tel.: Faks: e-post: namdalseid.kommune.no Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen og til abonnenter.. Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på Servicekontoret. I perioden 1. april september er åpningstiden for levering av avfall 1. og 3. onsdag hver måned fra kl til kl Du kan stoppe uønsket reklame Hvis du ikke ønsker å motta reklame i postkassa di, har du muligheter til å unngå det meste. Uadressert reklame kan du stoppe ved å sette et klistremerke på postkassa di. Du kan få klistremerke hos Posten, Grønn hverdag eller du kan lage et nei takk -merke selv. Du kan også reservere deg mot telefonsalg og adressert reklame, og dette gjør du ved å ringe Brønnøysundregistrene, tlf eller på Du kan sjekke reservasjonsstatusen din på reservasjon. Offentlig informasjon (fra kommunen eller andre instanser) kan du ikke reservere deg mot. Dvs. at selv om det står nei takk lapp på postkassa di, vil du motta slik reklame. Side 2

3 Offentlige kontorer Kommunale: NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid kl Biblioteket: Åpningstid kl I perioden 1. mai-15. sept. er bibl./ servicekontor ikke kveldsåpent. Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret: Telefontid alle hverdager fra kl Åpen time alle hverdager for fastlegepasienter fra kl (påmelding fra kl ). Legekontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og kl alle dager. Bruk legevakt, tlf eller 113, om nødvendig. Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster treffes hver dag på helsestasjonen mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykiatrisk: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kreftsykepleier: Kreftsykepleier treffes hver onsdag i kommunens ordinære åpningstid. Andre: Tannlege: Tlf. : Tannlegekontoret er betjent mandag og tirsdag hver uke, tannpleier annenhver tirsdag. Utenom åpningstid kan Namsos, tlf eller Egge, tlf kontaktes. Utviklingskontoret i MNR Tlf / Miljø - og landbruk (MNR) avdelingskontor Namdalseid Tlf. : Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Skatteoppkreverkontor, Namsos: tlf: , + 61, 62, 64 og 65 Servicekontoret Åpent: Tlf.: Den Norske Kirke: Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkeverge: Marianne Torp tlf Kontortid kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkegårdsarb./kirketjener: Halle Anzjøn, tlf Ida Alte tlf Arnfinn Teigmo tlf Prest for Namdalseid sokn: Marit E. Nysæther, tlf Prest for Statland sokn: Eiliv A. Larsen tlf Statlige: Namdalseid Likningskontor: Tlf.: Adresse: Namdalseid Likningskontor Statens Hus 7734 STEINKJER Namdalseid trygd Tlf.: Åpent mandag, tirsdag og torsdag fra kl For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, , eller internett Ved ønske om rask avklaring når kontoret ikke er åpent, kan NAV Namsos trygd kontaktes pr tlf Side 3

4 Oppvekst MOT-skoler i Namdalseid Namdalseid kommune har underskrevet avtale om å arbeide med holdningsskapende arbeid gjennom konseptet MOT, for ungdomstrinnet ved begge skolene i kommunen. Grunntanken med MOT er å styrke elevenes mot til å ta vare på seg selv og hverandre. Verdiene i MOT er: Mot til å leve Mot til å bry seg Mot til å si nei Kommunene vil ha to informatører i dette arbeidet; Hilde Fossvik, lærer ved Namdalseid skole og Beate Toldnes, lensmannsbetjent Miljø og landbruk ved Namdalseid lensmannskontor. Disse vil ha ansvaret for opplegget i klassene, møter med foreldre og ansatte. Ettersom programmet for MOT går fra årstrinn, vil en starte med 8. trinn høsten Ved Statland skole vil en tilpasse opplegget slik at hele ungdomstrinnet kan delta. Gjennom MOT ønsker Namdalseid kommune og Namdalseid lensmannskontor å forsterke et allerede godt oppvekstmiljø. Åpen skogdag på Helbostad fredag 1. juni Namdal Skogselskap, Miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal og Namdalseid Skogeierlag arrangerer åpen skogdag på Namdalseid, fredag 1. juni på Helbostad hos Kirsti og Knut Inge (parkering Rossetkorsen). Tema er tynning. Silje Hågensen og Sindre Oksdøl fra Statland skole er to av elevene som skal starte med MOT fra høsten av. Foto: Sveinung Aagård Aktuelle emner som tas opp er feltvurdering - potensiale for uttak, tynningsprosjektet og virkemidlene. Allskog og SB SKOG orienterer om driftsopplegget sitt, og det blir muligens en demonstrasjon av maskinell tynning. Helse, sosial og omsorg Aktivitet ved Dagsenteret Mandag 4. juni kjører vi til Statland på den nye kafeteriaen Fossekailn, for å kjøpe middag. Avreise fra Dagsenteret kl Påmelding til Grete innen onsdag 30. mai. Tirsdag 5. juni kl : Idrettsdag med ulike aktiviteter. Onsdag 14. juni: Besøk fra Kvam eldresenter. Obs! Se egne plakater om tidspunkt på dagen. Onsdag 27. juni: Tur Inderøya rundt med innlagte stopper for å drikke kaffe og spise middag. Påmelding til Grete innen mandag 18. juni. PS. Trimmen på mandagene kl tar sommerferie i ukene Side 4

5 Kultur Bli med på leseaksjon i sommer! Også i sommer gjennomfører folkebibliotekene i Midtre Namdal leseaksjonen Alle barn i klasse ved grunnskolene får tilbud om å delta i aksjonen. For å kunne delta i trekningen om fine bokpremier må deltakerne ha lest minst fem bøker i sommer, og føre dette inn i skjemaet som blir utlevert på skolene. Skjemaet vil du også kunne få tak i på biblioteket. For å få noen boktips kan du gå inn på Boksalg Nye FYSAK- tilskudd Kommunen mottar i vår nye kr. fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag,. til aktivitetsmidler for gode lokale FYSAKtiltak. Lag og foreninger kan søke om støtte til tiltak som stimulerer til regelmessig økt fysisk aktivitet for folk flest. Hittil i år har følgende mottatt støtte: Namdalseid seniordans, Glada`n, Utegruppa innen psykiatritjenesten, Statland IL og Trimgruppa i NIL. Søknadsskjema kan hentes/ leveres ved Namdalseid kommune, Servicekontoret, 7750 Namdalseid. Namdalseid folkebibliotek minner om at vi starter et stort boksalg på Gla'dan 2. juni. Vi selger kasserte bøker, både fag-litteratur og romaner for voksne og barn. Boksalget vil vare til og med fredag 8. juni. Velkommen til en spennende handel! FYSAK-runden går FYSAK-runden består av åtte kortere trimpostløyper rundt om i grendene i kommunen. Disse er godt merket fra start til mål, og slik lett tilgjengelige for alle. Klippekort og informasjon om FYSAK-runden finner du bak i det nye kartheftet til Trimnett fra NIL, som kan kjøpes for kr. 100,- ved Sentrum Auto og ved kommunens Servicekontor fra 1. juni. Dette er en sommeraksjon fra 1. juni til 24. september, i regi av FYSAK-Namdalseid og Trimgruppa i Namdalseid IL. Premiering for ulike kategorier. God tur! Side 5

6 Kvinnespor, lokalhistoriske bilder fra Namdalseid ligger nå klar til bruk for alle, på nettadressen Her finner du tematisk utvalgte fotografier fra perioden utvalgt fra Namdalseid kulturminnelagts rikholdige fotosamling. Har du spørsmål eller innspill så ta kontakt med kulturkontoret, kulturminnelaget eller historiefaglig ansvarlig for Kvinnespor: Siv Randi Kolstad Telefon: Mobil: Plantedager på kirkegårdene Namdalseid: onsdag 6. juni kl Elda: Statland: torsdag 7. juni kl fredag 8. juni fra kl Ettersyn av gravminner Alle gravansvarlige oppfordres til å etterse sine graver etter vinteren. Eventuelle skader bes utbedret/ rettet opp så fort det er mulig. Kirkevergen Langøren gartneri selger planter. Namdalseid bygdekvinnelag selger kaffe på Namdalseid og Elda. Lag og foreninger Lørdag 2. juni Side 6

7 Lag og foreninger Trekning av loddsalg på Solhaug! Vinner Premie Gitt av: Evelyn Stjern Kniv og øks Berg & Feragen Eldrid Melhus Gavekort kr 250,- Frisørkjellar n Marius Silset Brevik Kaffepose skinn Tones s sløyd Karin Hamnes Sendingskorg Arvid Stjern Vigdis Gystad Sauskinn Eldbjørg Helland Helene Westvik 2 teppetrekk + puter Evelyn Stjern Rigmor Wengstad Fruktkorg Coop Sjøåsen Jørgen Myrvang Ståltermos Coop Sjøåsen Evelyn Stjern Trebolle Kåre Aune Ingolf Kolstad Skål Hallbjørn Elden Tove Fossland Overnatting Fjellstyre Mosti Husflidshjørnet Marte Elden 2 stk. hagestoler m/puter Tombolakomiteen Aslaug Kolstad Ryggsekk Coop Namdalseid Lajla Hanssen Ostehøvel Kåre Brørs Solveig Opdahl Ostehøvel Kåre Brørs Nikolas Wik Kakespade Kåre Brørs Egil Bulling Trebolle Kåre Brørs Torunn Volden Trebolle Kåre Brørs Bjørn Elden Trebolle Steinar Derås Tone og Terje Haugen Trebolle Steinar Derås Tombolakomiteen vil takke alle som støttet oss under tombolaen Styret Solhaug grendehus Friidrettstrening tirsdager kl Vi oppfordrer foreldre/foresatte til å bli med! Her kommer oversikt for juni. St.Hans-moro Det blir St.Hans-moro på Solhaug i år også, fra kl Vi fyrer opp grillen og koker kaffe. Nytt av året er salg av rømmegrøt og den gamle tradisjonen med åresalg. Arr. Solhaug grendehus Dag/dato Aktivitet Dag/dato Aktivitet/sted Lørdag 2. juni Tirsdag 5. juni Leirdueskyting Husk leirdueskyting på Lyngen skytebane hver tirsdag kl Velkommen! Skytedag for kvinner Namdalseid jeger- og fisk inviterer til skytekurs for kvinner på Lyngen skytebane søndag 17. juni kl Det blir skyting med hagle og rifle. Kurset er gratis. Påmelding innen mandag 11. juni til Svein Heggdal tlf.: eller til Jørn Langstrand tlf.: NA-karusellen, 2. stevne Kolvereid Moankarusellen Tirsdag 5. juni Klubbstevne - skolen Tirsdag 19. juni Trening skolen Tirsdag 12. juni Terrengløp - Dalaberget Tirsdag 3. juli Trening skolen Tirsdag 26. juni Terrengløp - Vangsmoen (m/ sosial aktivitet) Se forøvrig fullstendig terminliste på - Nord-Trøndelag FIK. Ved interesse, ta kontakt med leder Ottar Anton Kaldal tlf / Songlaget etterlyser banner! Er det noen som har lånt/kjenner til banneren Velkommen til Namdalseid!? Vi har lett høyt og lavt, men finner den ikke. Skulle gjerne ha brukt den under Sangerstevnet! Ta kontakt med Kjell Inge Aas, tlf om du har noen tips. På forhånd takk! Songlaget Side 7

8 Hageselskapet informerer I forbindelse med GLADAG 2. juni, tar vi imot overskuddsplanter fra frivillige givere. Planter merket med navn og pakket for salg, leveres bua vår fra kl Vi er som vanlig i Paviljongen vår hvor vi har: Salg av stedegne planter Kaffetår og hageprat Info om Hageselskapet/gratis medlemsblad Utlodning NYHET: Masse Skaugumbegonia for salg. Tirsdag 5. juni: Handledag på Langøren gartneri kl % for lagets medlemmer. 9. juni: Årets hagedag på Stjørdal museum. Tirsdag 26. juni: Hagetur til Beate og John Fornes, Kringla. Hver enkelt tar med kaffe og noe å bite i. Påmelding til Sissel H. Sverkmo. Samkjøring fra Sentrum ca. kl Pensjonistlagets sommerturer Dagtur 19. juni til Overhalla. Start fra Solhaug kl Pris pr. pers.: kr 300,-. Opplysning og påmelding: Eldbjørg Bøgseth, tlf Kåre Sæther, tlf dagers tur til Selbu 20. august Pris pr. person: kr 2.900,-. Enkeltromstillegg: kr 390,-. Turprisen inkluderer: 2 overnattinger på Selbusjøen Hotell & Gjestegård Årsmøte i Venner av Aasnæs Glasværk Venner av Aasnæs Glasværk har årsmøte onsdag 12. juni på Åsnesset. Dugnad i stien fra kl Servering. Årsmøte kl Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen til å ta et tak i kulturstien. Årsmøte i Namdalseid næringsforum Namdalseid Næringsforum har årsmøte tirsdag 5. juni kl på Stabburet på Åsnesset. Vanlige årsmøtesaker. Servering. Gruppediskusjon om videre arbeid i forumet. 2 frokoster - 3 lunsjer - 2 middager Lokalguide i Selbu Båttur på Selbusjøen med guiding Levende musikk på hotellet Omvisning på Hegra Festning Bussreisen med reiseleder Påmelding før 19. juli til: Eldbjørg Bøgseth, tlf Kåre Sæther, tlf Turen går med STEINKJER- BUSS med reiseleder. Revygjengen til Høylandsfæstival n Hurra, hei og håpp!! 2 innslag fra revy n i år, hælsikes amatør og regjæringsvisa vart påmeillt te Høylandsfæstival n juli No hi vi fått bekræfta at bægge innslaga vart uttrækt te å bli med og d bli framføring 5. og 6. juli på dagtid. Vi e kjæmpeståillt, å håpe at dåkk vil kåm å sjå på oss. Det vil bli sætt opp buss (ungdomslaget sponse). Løst te å vårrå me og vårrå heiagjæng? Reng/sms te (Kari) (Hilde) Påmeldingsrist 15. juni. Side 8 Styret

9 Sangerstevne 2007 Namdalseid JUNI Ja, folkens, da nærmer vi oss årets storhelg for oss i Songlaget, og resten av bygda. Denne helga tar vi imot bortimot 300 sangere til SANGERSTEVNE for Norges Korforbund, Nord-Trøndelag!!!!! Arrangement som er åpne for publikum: Fredag 8.6. kl : Lørdag 9.6. kl : kl 1200: kl : kl : Sangerpub med Thomas Brøndbo og Terje Grande. Bar med alle rettigheter + salg av lokal "fingermat". Inngang kr. 50,-. Kor-kaffe; presentasjon av korene over en kopp kaffe med nogo atåt. Åpning av stevnet. Kirkelig konsert m/fellesnummer. Folkekonsert m/fellesnummer. Alle konserter foregår i teltet/samfunnshuset. Inngang kr. 50,- for alle konsertene. Salg av mat og drikke. Søndag kl 12.00: Avslutning med hoppbakkekonsert i Fallhølet! Vi ønsker folket hjertelig velkommen til å høre mye fin sang denne helga! I forrige Melkrampa inviterte vi tidligere og passive medlemmer i koret til korball! De som enda ikke har meldt seg på, kan ta kontakt med Nina Edel på tlf.nr snarest! Vi oppfordrer hele bygda til å heise flagget denne lørdagen! VI GLE ÅSS!!!!!!!!!!!!!!! Side 9

10 Aktiviteter i NIL Trimgruppa Det er mange som benytter seg av trimbøkene som er plassert rundt om i bygda og på fjelltoppene. Trimgruppa har bestemt at utsettingsdato for trimbøkene blir skiftet fra 1. november til 1. oktober. Skiftet gjelder fra og med Det er planlagt 4 turer for sommeren 2007: Torsdag 14. juni: Tur til kjentmannsposten på Sverkmoen kl , i samarbeid med Kulturkontoret/ Fysak. Der blir det informasjon om kavl-legginga i området. Søndag 19. august: Rømmegraut-tur til Tverrlia, Annonser med mulighet for å ta med seg kjentmannsposten på Tverrli pynten. (Oppmøte Rislia) Mandag 3. september : Vengstadtrimmen Søndag 9. september: Sykkeltur Våttåheia rundt. Det blir guidet tur til kjent mannsposten ved Åengdam men, med servering av kaffe og noe å bite i ved Vålåvatnet. (oppmøte Helbostadkrysset) Premieringen for barna som har gjennomført 4 turer til Øyenskavlstu, og som ble trekt ut i forbindelse med aktivitetspostene på tur inn til hytta, er flyttet fra Gla dan til skoleavslutningen på kveldstid den 19. juni. Det blir salg av informasjonsmateriell og klippekort til kjentmannspostene (Trimnett) på Gla`dan. Resten av året er kjentmannspostene å få kjøpt på Sentrum Auto og Servicekontoret.. Trimnett gir muligheter for mange fine turer. Noen er lett tigjengelig og andre gir større utfordringer. Vi håper også at mange benytter muligheten til å bli bedre kjent med nye områder i Namdalseid, og blir med oss på sosiale turer, både på sykkel og til fots. God tur. Mvh Trimgruppa Namdalseid Taxi Namdalseid Taxi minner om telefonnummer, (Sjøåsen, sentrum og Korsen) - døgnvakt. Bestilling av turer til legekontor, fysikalsk behandling m.v. bestilles direkte på tlf Kjøring med rekvisisjon til sykehus, øyelege, røntgen, hørselsklinikk m.v. bestilles kjørekontoret Namsos, tlf dagen før oppsatt time innen kl Transport Vi har gått til innkjøp av stor lastebil med dumperkasse. Har du behov for utkjøring av masser, som maskingrus, pukk, stein og kalk, ta kontakt. Masse kan også bestilles hos oss. Ved behov for taxi ved øyeblikkelig hjelp, ring legevakt direkte. Side 10

11 Annonser Aasnæs Glasværk Galleri og kafé Skogrydding i linjenettet til NTE NTE Nett AS skal utføre skogrydding i høyspent- og lavspenttraseer i følgende områder i Namdalseid kommune i 2007: Tøttdal Statland Stiodden/kommunegrense Flatanger inkl/avgreining til Hoddøya. Sommeråpent fra1. juli til 15. aug Hver dag fra til Trivsel for store og små. Her vil skogrydding bli utført av innleid entreprenør SB Skog med sitt mannskap. Kontakttlf Hvis det er noen berørte grunneiere som har spesielle ønsker i den sammenheng, kan det tas kontakt direkte til utførende entreprenør eller HUSFLIDSHJØRNET GAVER GARN STOFF NTE. Grunneiere som ønsker å drive produksjon av juletrær i linjetraseen, bes ta kontakt på tlf GLA`DAG PÅ HUSFLIDSHJØRNET Lørdag 2. juni er det Gla`dag igjen, HUSFLIDSHJØRNET har åpent fra kl Lørdag 9. juni er det sangerstevne. Butikken er åpen fra kl Ta deg en tur innom for å se hva vi har å by på av GODBITER. Side 11

12 Arrangørkalender for juni 2007 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 Glada`n Kl Prostidag Hatlingseter i Stod kl Dagsenteret kjører til Fossekailn på Statland kl Årsmøte i Namdalseid Næringsforum kl Idrettsdag på Dagsenteret kl Årsmøte i Venner av Åasnæs Glasværk kl Dugnad kl Pensjonistlagets dagtur til Overhalla, start kl Plantedag N.eid kirke kl Plantedag Elda kirkegård kl Tur til kjentmannspost Sverkmoen i regi Trimgruppa. kl Sangerstevne. Plantedag Statland kirke kl Sangerstevne. 10 Sangerstevne. Gudstjeneste Statland kirke kl Skytedag for kvinner, Lyngen kl St.hansmoro på Solhaug kl Friluftsgudstjenest e på Elda Kl Hageselskapets tur til Kringla, kl Dagsenterets tur til Inderøya juni - Prostidag/Skaperverkets dag, Gudstjeneste i forbindelse med FNs m iljøverndag på Hatlingseter i Stod kl Biskopen deltar. 5. juni - Hageselskapets handledag på Langøren gartneri. Neste nummer av Melkrampa blir distribuert til husstandene i løpet av første uka i juli. Nyt våren!

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA AUGUST 2004 9LLQYLWHUHUDOOHWLO nsqlqjdyghwq\h ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NO1%cSHQWWLO ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ9L VHUYHUHU ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃEO WNDNHÃ NDIIH

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 16-20.07. Møter på Tøtdal 16. 20. juli v/bjørn Valde kl 19.30 Tøtdal Misjonsforening 21.07. Fest søndag kl 15.00. 19.07. MARKVANDRING PÅ STAVEN KL 11.00 Oppmøte

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J A N U A R 2 0 0 7 FYSAK skal forebygge KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 22.01.07 Eldreråd 23.01.07 Planutvalg 24.01.07 Formannskap 25.01.07 Kommunestyre 01.02.07

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 G O D S O M M E R! 30.06. ÅPENT MØTE! NYTT SERVICEKONTOR/SAMLOKALISERING MED BIBLIOTEK Banken flytter inn i de tidligere post-lokalene. Kommunen planlegger å flytte

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 ARRANGEMENT: 02.07. Tur til Heitømte Det blir båtskyss fra Straumen ( Finnvollvatnet) kl. 12.00. De som ønsker å gå kan møte en 1/2 time før om en ønsker å gå ilag

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005 *2'71

Detaljer

Samefolkets dag 6. februar

Samefolkets dag 6. februar N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2012 Samefolkets dag 6. februar KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAP 16. FEBRUAR ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/ TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2003 01.06. Museumslageret ved Åsnesset er åpent for besøkende fra kl. 12.00 16.00. Trekning på vårens loddsalg kl. 14.00. Kaffeservering. Alle hjertelig VELKOMMEN! Kulturminnelaget

Detaljer

Kreativ møteplass for kvinner

Kreativ møteplass for kvinner N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 1 2 Kreativ møteplass for kvinner KOMMUNALE MØTER: Formannskap 8. og 22. nov. Kommunestyret 1. nov. Alle møtene er åpne for publikum/

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Vangstunet barnehage - innhold

Vangstunet barnehage - innhold N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 2 0 0 9 Vangstunet barnehage - innhold og organisering. KOMMUNALE MØTER: ELDRERÅD 26. OKT. 2009 UNGDOMSRÅD 27. OKT. 2009 K.R. FOR FUNKSJ.H.

Detaljer

TV-aksjonen2008. En tapt barndom. Rusmisbruk ødelegger for mange KOMMUNALE MØTER:

TV-aksjonen2008. En tapt barndom. Rusmisbruk ødelegger for mange KOMMUNALE MØTER: N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 2 0 0 8 En tapt barndom Rusmisbruk ødelegger for mange Barn som vokser opp i heimer som preges av rusmisbruk, blir preget for livet! TV-aksjonen2008

Detaljer

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God Jul til deg og dine.

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God Jul til deg og dine. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 9 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 8. DESEMBER K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 7. DESEMBER ELDRERÅDET 7. DESEMBER PLANUTVALG

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004 ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ*2'6200(5 07.07. BEITEMARKDAG hos Bjørn Dag Derås kl 11.00. Beitekvalitet beitepussing gjødsling - tilleggsfor ugras. Vi ser på forsøksfeltet

Detaljer

Sirkus er kommet til Namdalseid

Sirkus er kommet til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2 0 0 8 Sirkus er kommet til Namdalseid KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET ELDRERÅDET PLANUTVALG FORMANNSKAPET 21. FEBRUAR KOMMUNESTYRET 7. FEBRUAR

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 07.09. Namdalseid pensjonistlag starter med medlemsmøtene i ungdoms- og eldresenteret i Samfunnshuset kl 15.00. Underholdning. Ring for skyss: tlf. 74 27 83

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Program og påmelding til aktiviteter

Program og påmelding til aktiviteter Sommer i Hof 2011 Program og påmelding til aktiviteter Kulturkontoret i samarbeid med kirken og SFO tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge i tidsrommet 8. - 19. august. Alle aktivitetene har utgangspunkt

Detaljer

MoloRock On The Dock!

MoloRock On The Dock! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 2 0 1 3 MoloRock On The Dock! KOMMUNALE MØTER: I juli har også politikerne i Namdalseid fri fra all møtevirksomhet. Formannskapet har neste møte

Detaljer

Minikarusell for barn fra 4-6 år blir prøveordning fra februar

Minikarusell for barn fra 4-6 år blir prøveordning fra februar N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2 0 1 1 Minikarusell for barn fra 4-6 år blir prøveordning fra februar KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅD 1. FEBRUAR PLANUTVALG 2. FEBRUAR FORMANNSKAPET

Detaljer

Stjernen Åpen Barnehage

Stjernen Åpen Barnehage Stjernen Åpen Barnehage Månedsplan for oktober 2015 Månedens tema: Høst Åpningstider: Mandag 9-14.30 Onsdag 9-14 Torsdag 9 14.30 Månedens gullkorn: Gled deg hver dag over små og store øyeblikk sammen med

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2005 01.06. 1.og3.6. 04.06. Menighetsmøte i Namdalseid kirke kl 19.00. Tema: Ny tjenesteordning for prester. Sakspapirer kan fåes/sees på Namdalseid kirkekontor. Namdalseid

Detaljer

Nye møter over en kopp te

Nye møter over en kopp te N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R Nye møter over en kopp te KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRE 10.NOVEMBER FORMANNSKAP 3. OG 24. NOVEM- BER ADMINISTRA- 11/11 SJONSUTVALG 3. NOVEMBER

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Lena Bratlandsmo Ansvarlig redaktør:

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag

Detaljer

På jakt etter nye kvinnespor

På jakt etter nye kvinnespor N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 2 0 1 3 På jakt etter nye kvinnespor KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 23. april Eldreråd 23. april KRMNF 23. april Planutvalg 24. april Adm.utvalg 25.

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 Tirsdag, 3.Juli Kl. 12:00-16:30 Fotballskole ( Nergård/TIL) (påmeldingsfristen var den 14.Juni 2012) Arr: Sørøy Glimt Onsdag, 4.Juli Kl.19:00 Offisiell åpning av Sørøydagan 2012

Detaljer

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 8

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 8 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 8 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 8. DESEMBER ELDRERÅDET 8. DESEMBER PLANUTVALG 9. DESEMBER FORMANNSKAPET 11. DESEMBER KOMMUNESTYRET

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 2

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 2 Nye Åsnes bru N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 2 KOMMUNALE MØTER: 2. august Formannskap 8. august Planutvalg 23. august Formannskap Alle møtene er åpne for publikum/ tilhørere.

Detaljer

Demokrati må læres mener Namdalseid ungdomsråd

Demokrati må læres mener Namdalseid ungdomsråd N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 2011 Demokrati må læres mener Namdalseid ungdomsråd KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 14. APRIL ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Ny sceneproduksjon med ungdomsskoleelevene

Ny sceneproduksjon med ungdomsskoleelevene N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B U A R 2 0 15 Ny sceneproduksjon med ungdomsskoleelevene i Namdalseid tar form KOMMUNALE MØTER: 5. februar: Kommunestyret Alle møtene er åpne for publikum/tilhørere.

Detaljer

Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst

Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 3 Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst Barn og unges kunstneriske opplevelse skal stå i sentrum under Vrimmelfestivalen i høst. Gruppa

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA NOVEMBER 2001

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA NOVEMBER 2001 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA NOVEMBER 2001 02.11. KONSERT I LAG OM BEATLES I SAMFUNNSHUSET KL. 19.30 Billettsalg på Sentrum Auto. 03.11.: KONSERT I LAG OM BEATLES I SAMFUNNSHUSET KL. 19.30 M/FEST CONFUSION

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 04.09. Namdalseid Næringsforum har ÅPENT MØTE på Sjøåsen Hotell kl. 19.30. Prosjektleder Arnhild Holstad er invitert for å informere om innovasjonsprosjekt

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER

LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER Lev livet livet ut www.livsgledeuka.no Livsgledeuka i Grimstad fra 30. mai til 9. juni 2007 Konsert med Bjøro Håland Søndag 3. juni 2007 Konserten vil være på Strand hotel

Detaljer

LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER

LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER Lev livet livet ut www.livsgledeuka.no Livsgledeuka i Grimstad fra 31. mai til 6. juni 2008 Konsert i Fjæreheia Søndag 1. juni 2008 klokken 16.00 Medvirkende: Jens Olai Justvik,

Detaljer

Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage

Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE JULI Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage 2011 KOMMUNALE MØTER: INGEN MØTER I JULI. ALLE MØTEPAPIRER BLIR TIL ENHVER TID LAGT UT PÅ SERVICEKONTORET/ BIBLIOTEKET, OG

Detaljer

Mot jul. Som`ren er borte dagene korte, men gjennom mørke, tåke og regn langt i det fjerne lyser en stjerne Betlehems-stjernen, det. himmelske tegn.

Mot jul. Som`ren er borte dagene korte, men gjennom mørke, tåke og regn langt i det fjerne lyser en stjerne Betlehems-stjernen, det. himmelske tegn. NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE DESEMBER Mot jul NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Som`ren er borte dagene korte, men gjennom mørke, tåke og regn langt i det fjerne lyser en stjerne Betlehems-stjernen, det

Detaljer

Nasjonalparkdager 13.-23.juni

Nasjonalparkdager 13.-23.juni Nasjonalparkdager 13.-23.juni Nasjonalparkdager er et nytt arrangement av a ret som finner sted mellom 13.- 23.juni. Her blir det aktiviteter for hele familien, sa alle kan bli med! 13.juni Folkehelsehelg

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Slektssamling på Alvenes for etterkommerne til Nora og Jens Eliassen, Alvenes.

Slektssamling på Alvenes for etterkommerne til Nora og Jens Eliassen, Alvenes. Bodø Kjære slektninger! Slektssamling på Alvenes for etterkommerne til Nora og Jens Eliassen, Alvenes. Vi har lenge tenkt på å arrangere en slektssamling på Alvenes, på småbruket/husmannsplassen til våre

Detaljer

Bo-glede i et aktivt sentrum

Bo-glede i et aktivt sentrum NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE NOVEMBER Bo-glede i et aktivt sentrum 07 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 5. NOVEMBER ELDRERÅDET 6. NOVEMBER KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 6. NOVEMBER PLANUTVALG

Detaljer

Årets vakreste eventyr er i gang! KOMMUNALE MØTER:

Årets vakreste eventyr er i gang! KOMMUNALE MØTER: N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 0 9 Årets vakreste eventyr er i gang! KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 9. JUNI ELDRERÅDET 8. JUNI PLANUTVALG 10. JUNI FORMANNSKAPET 11. JUNI KOMMUNESTYRET

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2013 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Langedrag og Hudøy Langedrag (uke 24) 15. - 16.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler!

Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler! Til 10.trinn og foresatte. Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler! Søknadsfristen for videregående skole nærmer seg raskt, og mange av elevene begynner å bli

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2002 3. - 6.9: Møter på Statland: Statland kirke 3. 6. september kl 19.30 Hilde og Morten taler og synger. Arr. Misjonssambandet 5.9: Åpent informasjonsmøte Namdalseid

Detaljer

Alle i Namdalseid kommune får vegadresse

Alle i Namdalseid kommune får vegadresse N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2012 Alle i Namdalseid kommune får vegadresse KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 12. juni Eldreråd 12. juni Komm. råd mennesker m/neds. funksj.evne 12.

Detaljer

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 www.larvikhk.no Innhold Velkommen til Larvik Håndballskole 2013.... 2 Fremmøte, bosted og bespisning... 3 Program og instruktører... 4 Dagsaktiviteter... 5 Kveldsaktiviteter...

Detaljer

Ønsker bøssebærere til TV-aksjonen 2006

Ønsker bøssebærere til TV-aksjonen 2006 Ønsker bøssebærere til TV-aksjonen 2006 Året TV - aksjon 2006 går til inntekt for Leger Uten Grenser, og deres arbeid med å gi medisinsk bistand til trengende i de glemte humanitære krisene. Lokalkomiteen

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012/13 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING

ÅRSBERETNING 2012/13 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING FÆRGELI HYTTEEIERFORENING v/styret ÅRSBERETNING 2012/13 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING Det er fint i Fergeli! Vintersolverv 21. desember 2012. Side 2 av 7 ÅRSBERETNING 2011/12 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 08.04. Namdalseid Pensjonistlag har møte i Senteret i Samfunnshuset kl. 15.00. Ring 74 27 83 13 for skyss! Styret 09.04. Årsmøte i Solhaug Grendehus kl. 19.30.

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Månedsplan for september 2016

Månedsplan for september 2016 Månedsplan for september 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 35 36 37 Gruppe rød på tur: Tur til parker og lekeplasser i nærområdet. (dmmh parken) Obs: vær her senest kl 8.30. Skolestartergruppe:

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Stemmerett for 16 - og 17- åringer ved kommunevalget i 2015

Stemmerett for 16 - og 17- åringer ved kommunevalget i 2015 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 4 Stemmerett for 16 - og 17- åringer ved kommunevalget i 2015 Av 124 kommuner som søkte, får 20 kommuner delta i forsøk med nedsatt

Detaljer

Klikk på uthevet tekst og annonser for mer informasjon

Klikk på uthevet tekst og annonser for mer informasjon PROGRAM Velkommen til Liverpool International Football Academy i Kvam Idrettspark 2015! Vi ønsker velkommen til Liverpool International Football Acadamy her hos oss i Kvam. Vi er mange frivillige som har

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Innsamling av livsminner

Innsamling av livsminner N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2 0 1 3 Innsamling av livsminner 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk full stemme -rett på lik linje med menn. Dette markeres

Detaljer

Fargerik kulturuke for ung skaperkraft

Fargerik kulturuke for ung skaperkraft Y T T N Y T T F R A N A M D N Y N N N N N A L S E I D F E B R U A R NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE FEBRUAR 07 Fargerik kulturuke for ung skaperkraft KOMMUNALE MØTER: Kommunestyre 01.02.07 Formannskap 22.02.07

Detaljer

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 Selbu Skytterlag Styret i Selbu Skytterlag består av: Leder Kasserer Styremedlemmer: Fra ungdomsutvalget Ola Bjerkenås Bengt Ødegård Mikal Langseth Bernt Evjen Alf Magne

Detaljer

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Tillitsvalgte: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Revisorer: Valgkomite: Vigdis Hegge Sætran 7740 Steinsdalen Mobil: 99386288 E-post:

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Høsten 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Våren 2016Avisen ÅRS JUBILEUM HANA IL FEIRER 40 ÅR. Jubileumsfest på klubbhuset lørdag 24. september

Våren 2016Avisen ÅRS JUBILEUM HANA IL FEIRER 40 ÅR. Jubileumsfest på klubbhuset lørdag 24. september Våren 2016Avisen ÅRS JUBILEUM 1976-2016 HANA IL FEIRER 40 ÅR Jubileumsfest på klubbhuset lørdag 24. september HANA IL 40 ÅR, 1976 2016 JUBILEUMSFEST PÅ KLUBBHUSET LØRDAG 24. SEPTEMBER (KL. 19-02) PROGRAM:

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2004 01.11. SPEDBARNSTREFF i kafeen på Samfunnshuset kl 11.00. Det vil bli spedbarnstreff den første mandagen i hver måned framover. 03.11. EVENTYRSTUND PÅ BIBLIOTEKET

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014

Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014 Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014 Agenda Velkommen Damedag Aktiviteter/konkurranser/trening Lavterskeltilbud/fadderrunder Bane Informasjonsaktiviteter Damedag Damedag onsdag kl. 17.30, 9 hull front,

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016 Påskeprogram Vrådal 2016 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige aktiviteter, åpningstider samt annen nyttig informasjon.

Detaljer

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser.

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 1 0 Ny Åsnes bru KOMMUNALE MØTER: Ingen kommunale møter i januar. Formannskap og kommunestyremøter hhv. 4. og 11. februar 2010. ALLE KOMMUNALE

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2000

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2000 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2000 02.06.og 03.06.: MARKDAG/AVSLUTNING PÅ KURSET STANDARDER FOR ET BÆREKRAFTIG NORSK SKOGBRUK VED TJØNNSVATNET Fredag 2. kl. 19.00 og lørdag 3. kl. 11.00 Nærmere opplysninger

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

www.ungskedsmo.origo.no

www.ungskedsmo.origo.no www.ungskedsmo.origo.no Kultursektoren Sommerferietilbud 2013 Tusenfryd Bø Sommarland Grilling på Nebbursvollen Fotokurs Fotballskole Dans Håndballskole Kreativ uke Hele sommeren Nebbursvollen og Biblioteket

Detaljer

Velkommen til utstilling

Velkommen til utstilling N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 4 Velkommen til utstilling KOMMUNALE MØTER: 21. august: Formannskap Alle møtene er åpne for publikum/tilhørere. Møtepapirer blir til enhver

Detaljer

Invitasjon til Gapskratten 2012

Invitasjon til Gapskratten 2012 Invitasjon til Gapskratten 2012 Tresfjord 26. 03. 2012 For 9. gang arrangerer vi Gapskrattfestivalen i Tresfjord, - regionfestival for Nord- Vestlandet. Stikkord for festivalen: Tre forestillinger i Storsalen;

Detaljer