Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni"

Transkript

1 N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J U N I Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd Eldreråd Kommunalt råd for funksjonshemmede Planutvalg Formannskap Kommunestyre Enhetsleder Brit Randi Sæther ser fram til å tilrettelegge banktjenester for innbyggerne, her flankert av Inger Marie Feragen og Håvard Viken fra Sparebank 1 Midt-Norge. Fra 15. juni er det ansatte ved kommunens Servicekontor som utfører kassetjenesten for kunder i Sparebank 1 Midt-Norge. Dette gir utvida åpningstid for bankens kunder. Endring av reguleringsplan for Nord- Statland Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i perioden Uttalelser sendes til Namdalseid kommune, 7750 Namdalseid innen Dette er tjenestene du vil kunne få utført på Servicekontoret: Kontantuttak fra egen konto Innskudd Betalingsformidling Andre banktjenester vil du fortsatt få utført ved bankens avdelingskontor. Åpningstidene vil følge Servicekontorets ordinære åpningstid, som er NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Regjæringsvisa til Revyfæstivalen i juli! Revyinnslagene hælsikes amatør og regjæringsvisa fra revygruppa i Namdalseid ungdomslag er tatt ut til årets Revyfestival på Høylandet i juli! Gratulerer! Foto: Eline Buvarp Aardal Tlf Åpent

2 Ordførerens spalte Noen kommer, noen går Uttykket noen kommer, noen går er vél kjent for de fleste, og blir brukt i mange sammenhenger, bl.a. ved skifte av jobb. Vår kjære lensmann, Snorre Haugdahl går over fra å være lensmann ved Namdalseid lensmannskontor, til stillingen som politistasjonssjef i Steinkjer. Da jeg gratulerte han med stillingen, sa jeg litt spøkefullt; Jeg visste det ville bli noe stort av den gutten. Det å ha lensmannskontor i kommunen er viktig og det regner vi med å ha i fremtiden også. Vi ser at lensmann Snorre Haugdahl og hans stab, gjennom kontakt og møter med bl.a. ungdommene våre, enten på ungdomsklubbene eller i skolene, driver et målrettet forebyggende arbeid. Jeg vil takke lensmann Snorre Haugdahl for godt samarbeid og jeg tillater meg også å si; meget god utført tjeneste, og ønsker han lykke til i den nye stillingen. Så over til noen kommer. Her tenker jeg på at Namdalseid Songlag skal arrangere sangerstevne juni. Rundt 300 sangere vil denne helga komme til Namdalseid og skape liv og røre. Først og fremst vil de dele sin sangerglede med oss gjennom mange arrangement, både utendørs og innendørs. Jeg ønsker Namdalseid Songlag lykke til med arrangementet. Så til dere alle : GOD SOMMER Miljøtorget i Dalavika Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, Servicekontoret 7750 NAMDALSEID Tel.: Faks: e-post: namdalseid.kommune.no Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen og til abonnenter.. Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på Servicekontoret. I perioden 1. april september er åpningstiden for levering av avfall 1. og 3. onsdag hver måned fra kl til kl Du kan stoppe uønsket reklame Hvis du ikke ønsker å motta reklame i postkassa di, har du muligheter til å unngå det meste. Uadressert reklame kan du stoppe ved å sette et klistremerke på postkassa di. Du kan få klistremerke hos Posten, Grønn hverdag eller du kan lage et nei takk -merke selv. Du kan også reservere deg mot telefonsalg og adressert reklame, og dette gjør du ved å ringe Brønnøysundregistrene, tlf eller på Du kan sjekke reservasjonsstatusen din på reservasjon. Offentlig informasjon (fra kommunen eller andre instanser) kan du ikke reservere deg mot. Dvs. at selv om det står nei takk lapp på postkassa di, vil du motta slik reklame. Side 2

3 Offentlige kontorer Kommunale: NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid kl Biblioteket: Åpningstid kl I perioden 1. mai-15. sept. er bibl./ servicekontor ikke kveldsåpent. Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret: Telefontid alle hverdager fra kl Åpen time alle hverdager for fastlegepasienter fra kl (påmelding fra kl ). Legekontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og kl alle dager. Bruk legevakt, tlf eller 113, om nødvendig. Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster treffes hver dag på helsestasjonen mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykiatrisk: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kreftsykepleier: Kreftsykepleier treffes hver onsdag i kommunens ordinære åpningstid. Andre: Tannlege: Tlf. : Tannlegekontoret er betjent mandag og tirsdag hver uke, tannpleier annenhver tirsdag. Utenom åpningstid kan Namsos, tlf eller Egge, tlf kontaktes. Utviklingskontoret i MNR Tlf / Miljø - og landbruk (MNR) avdelingskontor Namdalseid Tlf. : Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Skatteoppkreverkontor, Namsos: tlf: , + 61, 62, 64 og 65 Servicekontoret Åpent: Tlf.: Den Norske Kirke: Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkeverge: Marianne Torp tlf Kontortid kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkegårdsarb./kirketjener: Halle Anzjøn, tlf Ida Alte tlf Arnfinn Teigmo tlf Prest for Namdalseid sokn: Marit E. Nysæther, tlf Prest for Statland sokn: Eiliv A. Larsen tlf Statlige: Namdalseid Likningskontor: Tlf.: Adresse: Namdalseid Likningskontor Statens Hus 7734 STEINKJER Namdalseid trygd Tlf.: Åpent mandag, tirsdag og torsdag fra kl For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, , eller internett Ved ønske om rask avklaring når kontoret ikke er åpent, kan NAV Namsos trygd kontaktes pr tlf Side 3

4 Oppvekst MOT-skoler i Namdalseid Namdalseid kommune har underskrevet avtale om å arbeide med holdningsskapende arbeid gjennom konseptet MOT, for ungdomstrinnet ved begge skolene i kommunen. Grunntanken med MOT er å styrke elevenes mot til å ta vare på seg selv og hverandre. Verdiene i MOT er: Mot til å leve Mot til å bry seg Mot til å si nei Kommunene vil ha to informatører i dette arbeidet; Hilde Fossvik, lærer ved Namdalseid skole og Beate Toldnes, lensmannsbetjent Miljø og landbruk ved Namdalseid lensmannskontor. Disse vil ha ansvaret for opplegget i klassene, møter med foreldre og ansatte. Ettersom programmet for MOT går fra årstrinn, vil en starte med 8. trinn høsten Ved Statland skole vil en tilpasse opplegget slik at hele ungdomstrinnet kan delta. Gjennom MOT ønsker Namdalseid kommune og Namdalseid lensmannskontor å forsterke et allerede godt oppvekstmiljø. Åpen skogdag på Helbostad fredag 1. juni Namdal Skogselskap, Miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal og Namdalseid Skogeierlag arrangerer åpen skogdag på Namdalseid, fredag 1. juni på Helbostad hos Kirsti og Knut Inge (parkering Rossetkorsen). Tema er tynning. Silje Hågensen og Sindre Oksdøl fra Statland skole er to av elevene som skal starte med MOT fra høsten av. Foto: Sveinung Aagård Aktuelle emner som tas opp er feltvurdering - potensiale for uttak, tynningsprosjektet og virkemidlene. Allskog og SB SKOG orienterer om driftsopplegget sitt, og det blir muligens en demonstrasjon av maskinell tynning. Helse, sosial og omsorg Aktivitet ved Dagsenteret Mandag 4. juni kjører vi til Statland på den nye kafeteriaen Fossekailn, for å kjøpe middag. Avreise fra Dagsenteret kl Påmelding til Grete innen onsdag 30. mai. Tirsdag 5. juni kl : Idrettsdag med ulike aktiviteter. Onsdag 14. juni: Besøk fra Kvam eldresenter. Obs! Se egne plakater om tidspunkt på dagen. Onsdag 27. juni: Tur Inderøya rundt med innlagte stopper for å drikke kaffe og spise middag. Påmelding til Grete innen mandag 18. juni. PS. Trimmen på mandagene kl tar sommerferie i ukene Side 4

5 Kultur Bli med på leseaksjon i sommer! Også i sommer gjennomfører folkebibliotekene i Midtre Namdal leseaksjonen Alle barn i klasse ved grunnskolene får tilbud om å delta i aksjonen. For å kunne delta i trekningen om fine bokpremier må deltakerne ha lest minst fem bøker i sommer, og føre dette inn i skjemaet som blir utlevert på skolene. Skjemaet vil du også kunne få tak i på biblioteket. For å få noen boktips kan du gå inn på Boksalg Nye FYSAK- tilskudd Kommunen mottar i vår nye kr. fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag,. til aktivitetsmidler for gode lokale FYSAKtiltak. Lag og foreninger kan søke om støtte til tiltak som stimulerer til regelmessig økt fysisk aktivitet for folk flest. Hittil i år har følgende mottatt støtte: Namdalseid seniordans, Glada`n, Utegruppa innen psykiatritjenesten, Statland IL og Trimgruppa i NIL. Søknadsskjema kan hentes/ leveres ved Namdalseid kommune, Servicekontoret, 7750 Namdalseid. Namdalseid folkebibliotek minner om at vi starter et stort boksalg på Gla'dan 2. juni. Vi selger kasserte bøker, både fag-litteratur og romaner for voksne og barn. Boksalget vil vare til og med fredag 8. juni. Velkommen til en spennende handel! FYSAK-runden går FYSAK-runden består av åtte kortere trimpostløyper rundt om i grendene i kommunen. Disse er godt merket fra start til mål, og slik lett tilgjengelige for alle. Klippekort og informasjon om FYSAK-runden finner du bak i det nye kartheftet til Trimnett fra NIL, som kan kjøpes for kr. 100,- ved Sentrum Auto og ved kommunens Servicekontor fra 1. juni. Dette er en sommeraksjon fra 1. juni til 24. september, i regi av FYSAK-Namdalseid og Trimgruppa i Namdalseid IL. Premiering for ulike kategorier. God tur! Side 5

6 Kvinnespor, lokalhistoriske bilder fra Namdalseid ligger nå klar til bruk for alle, på nettadressen Her finner du tematisk utvalgte fotografier fra perioden utvalgt fra Namdalseid kulturminnelagts rikholdige fotosamling. Har du spørsmål eller innspill så ta kontakt med kulturkontoret, kulturminnelaget eller historiefaglig ansvarlig for Kvinnespor: Siv Randi Kolstad Telefon: Mobil: Plantedager på kirkegårdene Namdalseid: onsdag 6. juni kl Elda: Statland: torsdag 7. juni kl fredag 8. juni fra kl Ettersyn av gravminner Alle gravansvarlige oppfordres til å etterse sine graver etter vinteren. Eventuelle skader bes utbedret/ rettet opp så fort det er mulig. Kirkevergen Langøren gartneri selger planter. Namdalseid bygdekvinnelag selger kaffe på Namdalseid og Elda. Lag og foreninger Lørdag 2. juni Side 6

7 Lag og foreninger Trekning av loddsalg på Solhaug! Vinner Premie Gitt av: Evelyn Stjern Kniv og øks Berg & Feragen Eldrid Melhus Gavekort kr 250,- Frisørkjellar n Marius Silset Brevik Kaffepose skinn Tones s sløyd Karin Hamnes Sendingskorg Arvid Stjern Vigdis Gystad Sauskinn Eldbjørg Helland Helene Westvik 2 teppetrekk + puter Evelyn Stjern Rigmor Wengstad Fruktkorg Coop Sjøåsen Jørgen Myrvang Ståltermos Coop Sjøåsen Evelyn Stjern Trebolle Kåre Aune Ingolf Kolstad Skål Hallbjørn Elden Tove Fossland Overnatting Fjellstyre Mosti Husflidshjørnet Marte Elden 2 stk. hagestoler m/puter Tombolakomiteen Aslaug Kolstad Ryggsekk Coop Namdalseid Lajla Hanssen Ostehøvel Kåre Brørs Solveig Opdahl Ostehøvel Kåre Brørs Nikolas Wik Kakespade Kåre Brørs Egil Bulling Trebolle Kåre Brørs Torunn Volden Trebolle Kåre Brørs Bjørn Elden Trebolle Steinar Derås Tone og Terje Haugen Trebolle Steinar Derås Tombolakomiteen vil takke alle som støttet oss under tombolaen Styret Solhaug grendehus Friidrettstrening tirsdager kl Vi oppfordrer foreldre/foresatte til å bli med! Her kommer oversikt for juni. St.Hans-moro Det blir St.Hans-moro på Solhaug i år også, fra kl Vi fyrer opp grillen og koker kaffe. Nytt av året er salg av rømmegrøt og den gamle tradisjonen med åresalg. Arr. Solhaug grendehus Dag/dato Aktivitet Dag/dato Aktivitet/sted Lørdag 2. juni Tirsdag 5. juni Leirdueskyting Husk leirdueskyting på Lyngen skytebane hver tirsdag kl Velkommen! Skytedag for kvinner Namdalseid jeger- og fisk inviterer til skytekurs for kvinner på Lyngen skytebane søndag 17. juni kl Det blir skyting med hagle og rifle. Kurset er gratis. Påmelding innen mandag 11. juni til Svein Heggdal tlf.: eller til Jørn Langstrand tlf.: NA-karusellen, 2. stevne Kolvereid Moankarusellen Tirsdag 5. juni Klubbstevne - skolen Tirsdag 19. juni Trening skolen Tirsdag 12. juni Terrengløp - Dalaberget Tirsdag 3. juli Trening skolen Tirsdag 26. juni Terrengløp - Vangsmoen (m/ sosial aktivitet) Se forøvrig fullstendig terminliste på - Nord-Trøndelag FIK. Ved interesse, ta kontakt med leder Ottar Anton Kaldal tlf / Songlaget etterlyser banner! Er det noen som har lånt/kjenner til banneren Velkommen til Namdalseid!? Vi har lett høyt og lavt, men finner den ikke. Skulle gjerne ha brukt den under Sangerstevnet! Ta kontakt med Kjell Inge Aas, tlf om du har noen tips. På forhånd takk! Songlaget Side 7

8 Hageselskapet informerer I forbindelse med GLADAG 2. juni, tar vi imot overskuddsplanter fra frivillige givere. Planter merket med navn og pakket for salg, leveres bua vår fra kl Vi er som vanlig i Paviljongen vår hvor vi har: Salg av stedegne planter Kaffetår og hageprat Info om Hageselskapet/gratis medlemsblad Utlodning NYHET: Masse Skaugumbegonia for salg. Tirsdag 5. juni: Handledag på Langøren gartneri kl % for lagets medlemmer. 9. juni: Årets hagedag på Stjørdal museum. Tirsdag 26. juni: Hagetur til Beate og John Fornes, Kringla. Hver enkelt tar med kaffe og noe å bite i. Påmelding til Sissel H. Sverkmo. Samkjøring fra Sentrum ca. kl Pensjonistlagets sommerturer Dagtur 19. juni til Overhalla. Start fra Solhaug kl Pris pr. pers.: kr 300,-. Opplysning og påmelding: Eldbjørg Bøgseth, tlf Kåre Sæther, tlf dagers tur til Selbu 20. august Pris pr. person: kr 2.900,-. Enkeltromstillegg: kr 390,-. Turprisen inkluderer: 2 overnattinger på Selbusjøen Hotell & Gjestegård Årsmøte i Venner av Aasnæs Glasværk Venner av Aasnæs Glasværk har årsmøte onsdag 12. juni på Åsnesset. Dugnad i stien fra kl Servering. Årsmøte kl Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen til å ta et tak i kulturstien. Årsmøte i Namdalseid næringsforum Namdalseid Næringsforum har årsmøte tirsdag 5. juni kl på Stabburet på Åsnesset. Vanlige årsmøtesaker. Servering. Gruppediskusjon om videre arbeid i forumet. 2 frokoster - 3 lunsjer - 2 middager Lokalguide i Selbu Båttur på Selbusjøen med guiding Levende musikk på hotellet Omvisning på Hegra Festning Bussreisen med reiseleder Påmelding før 19. juli til: Eldbjørg Bøgseth, tlf Kåre Sæther, tlf Turen går med STEINKJER- BUSS med reiseleder. Revygjengen til Høylandsfæstival n Hurra, hei og håpp!! 2 innslag fra revy n i år, hælsikes amatør og regjæringsvisa vart påmeillt te Høylandsfæstival n juli No hi vi fått bekræfta at bægge innslaga vart uttrækt te å bli med og d bli framføring 5. og 6. juli på dagtid. Vi e kjæmpeståillt, å håpe at dåkk vil kåm å sjå på oss. Det vil bli sætt opp buss (ungdomslaget sponse). Løst te å vårrå me og vårrå heiagjæng? Reng/sms te (Kari) (Hilde) Påmeldingsrist 15. juni. Side 8 Styret

9 Sangerstevne 2007 Namdalseid JUNI Ja, folkens, da nærmer vi oss årets storhelg for oss i Songlaget, og resten av bygda. Denne helga tar vi imot bortimot 300 sangere til SANGERSTEVNE for Norges Korforbund, Nord-Trøndelag!!!!! Arrangement som er åpne for publikum: Fredag 8.6. kl : Lørdag 9.6. kl : kl 1200: kl : kl : Sangerpub med Thomas Brøndbo og Terje Grande. Bar med alle rettigheter + salg av lokal "fingermat". Inngang kr. 50,-. Kor-kaffe; presentasjon av korene over en kopp kaffe med nogo atåt. Åpning av stevnet. Kirkelig konsert m/fellesnummer. Folkekonsert m/fellesnummer. Alle konserter foregår i teltet/samfunnshuset. Inngang kr. 50,- for alle konsertene. Salg av mat og drikke. Søndag kl 12.00: Avslutning med hoppbakkekonsert i Fallhølet! Vi ønsker folket hjertelig velkommen til å høre mye fin sang denne helga! I forrige Melkrampa inviterte vi tidligere og passive medlemmer i koret til korball! De som enda ikke har meldt seg på, kan ta kontakt med Nina Edel på tlf.nr snarest! Vi oppfordrer hele bygda til å heise flagget denne lørdagen! VI GLE ÅSS!!!!!!!!!!!!!!! Side 9

10 Aktiviteter i NIL Trimgruppa Det er mange som benytter seg av trimbøkene som er plassert rundt om i bygda og på fjelltoppene. Trimgruppa har bestemt at utsettingsdato for trimbøkene blir skiftet fra 1. november til 1. oktober. Skiftet gjelder fra og med Det er planlagt 4 turer for sommeren 2007: Torsdag 14. juni: Tur til kjentmannsposten på Sverkmoen kl , i samarbeid med Kulturkontoret/ Fysak. Der blir det informasjon om kavl-legginga i området. Søndag 19. august: Rømmegraut-tur til Tverrlia, Annonser med mulighet for å ta med seg kjentmannsposten på Tverrli pynten. (Oppmøte Rislia) Mandag 3. september : Vengstadtrimmen Søndag 9. september: Sykkeltur Våttåheia rundt. Det blir guidet tur til kjent mannsposten ved Åengdam men, med servering av kaffe og noe å bite i ved Vålåvatnet. (oppmøte Helbostadkrysset) Premieringen for barna som har gjennomført 4 turer til Øyenskavlstu, og som ble trekt ut i forbindelse med aktivitetspostene på tur inn til hytta, er flyttet fra Gla dan til skoleavslutningen på kveldstid den 19. juni. Det blir salg av informasjonsmateriell og klippekort til kjentmannspostene (Trimnett) på Gla`dan. Resten av året er kjentmannspostene å få kjøpt på Sentrum Auto og Servicekontoret.. Trimnett gir muligheter for mange fine turer. Noen er lett tigjengelig og andre gir større utfordringer. Vi håper også at mange benytter muligheten til å bli bedre kjent med nye områder i Namdalseid, og blir med oss på sosiale turer, både på sykkel og til fots. God tur. Mvh Trimgruppa Namdalseid Taxi Namdalseid Taxi minner om telefonnummer, (Sjøåsen, sentrum og Korsen) - døgnvakt. Bestilling av turer til legekontor, fysikalsk behandling m.v. bestilles direkte på tlf Kjøring med rekvisisjon til sykehus, øyelege, røntgen, hørselsklinikk m.v. bestilles kjørekontoret Namsos, tlf dagen før oppsatt time innen kl Transport Vi har gått til innkjøp av stor lastebil med dumperkasse. Har du behov for utkjøring av masser, som maskingrus, pukk, stein og kalk, ta kontakt. Masse kan også bestilles hos oss. Ved behov for taxi ved øyeblikkelig hjelp, ring legevakt direkte. Side 10

11 Annonser Aasnæs Glasværk Galleri og kafé Skogrydding i linjenettet til NTE NTE Nett AS skal utføre skogrydding i høyspent- og lavspenttraseer i følgende områder i Namdalseid kommune i 2007: Tøttdal Statland Stiodden/kommunegrense Flatanger inkl/avgreining til Hoddøya. Sommeråpent fra1. juli til 15. aug Hver dag fra til Trivsel for store og små. Her vil skogrydding bli utført av innleid entreprenør SB Skog med sitt mannskap. Kontakttlf Hvis det er noen berørte grunneiere som har spesielle ønsker i den sammenheng, kan det tas kontakt direkte til utførende entreprenør eller HUSFLIDSHJØRNET GAVER GARN STOFF NTE. Grunneiere som ønsker å drive produksjon av juletrær i linjetraseen, bes ta kontakt på tlf GLA`DAG PÅ HUSFLIDSHJØRNET Lørdag 2. juni er det Gla`dag igjen, HUSFLIDSHJØRNET har åpent fra kl Lørdag 9. juni er det sangerstevne. Butikken er åpen fra kl Ta deg en tur innom for å se hva vi har å by på av GODBITER. Side 11

12 Arrangørkalender for juni 2007 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 Glada`n Kl Prostidag Hatlingseter i Stod kl Dagsenteret kjører til Fossekailn på Statland kl Årsmøte i Namdalseid Næringsforum kl Idrettsdag på Dagsenteret kl Årsmøte i Venner av Åasnæs Glasværk kl Dugnad kl Pensjonistlagets dagtur til Overhalla, start kl Plantedag N.eid kirke kl Plantedag Elda kirkegård kl Tur til kjentmannspost Sverkmoen i regi Trimgruppa. kl Sangerstevne. Plantedag Statland kirke kl Sangerstevne. 10 Sangerstevne. Gudstjeneste Statland kirke kl Skytedag for kvinner, Lyngen kl St.hansmoro på Solhaug kl Friluftsgudstjenest e på Elda Kl Hageselskapets tur til Kringla, kl Dagsenterets tur til Inderøya juni - Prostidag/Skaperverkets dag, Gudstjeneste i forbindelse med FNs m iljøverndag på Hatlingseter i Stod kl Biskopen deltar. 5. juni - Hageselskapets handledag på Langøren gartneri. Neste nummer av Melkrampa blir distribuert til husstandene i løpet av første uka i juli. Nyt våren!

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 0 7 Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid Rådgiver Bodil Lie og ordfører Steinar Lyngstad vil nå benytte resultatene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE-

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE- N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 0 8 Påsketreff for ungdom Namdalseid kommune etterlyste ungdom som ønsker å flytte internt i bygda, eller tilbake til Namdalseid, og i den sammenhengen

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang!

Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R. 0 6 Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang! KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅD 30.10. ELDRERÅD 31.10. FORMANNSKAP 19.10. Utlegging:

Detaljer

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J A N U A R 2 0 0 7 FYSAK skal forebygge KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 22.01.07 Eldreråd 23.01.07 Planutvalg 24.01.07 Formannskap 25.01.07 Kommunestyre 01.02.07

Detaljer

Høljarn & Hevvel tar form

Høljarn & Hevvel tar form N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 0 6 Høljarn & Hevvel tar form KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPSMØTE 17. AUGUST 2006 KUNNGJØRINGER: Aase Bade Kaldahl, Steinar Høgden, Sverre Høgden

Detaljer

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 0 7 TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE FOR DET NYVALGTE KOM- MUNESTYRET 18.10.07 KL. 19.00

Detaljer

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang!

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 1 1 Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! Lamminga er i full gang og det er et yrende liv rundt omkring i sauefjøsa. Til alle lesere - Nyt våren

Detaljer

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 8 KOMMUNALE MØTER: TV-aksjonen 2008 i Namdalseid KOMMUNESTYRET 6.11.08 FORMANNSKAPET 27.11.08 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE.

Detaljer

Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage

Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE JULI Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage 2011 KOMMUNALE MØTER: INGEN MØTER I JULI. ALLE MØTEPAPIRER BLIR TIL ENHVER TID LAGT UT PÅ SERVICEKONTORET/ BIBLIOTEKET, OG

Detaljer

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser.

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 1 0 Ny Åsnes bru KOMMUNALE MØTER: Ingen kommunale møter i januar. Formannskap og kommunestyremøter hhv. 4. og 11. februar 2010. ALLE KOMMUNALE

Detaljer

Hva er kommunens beste område for friluftsliv?

Hva er kommunens beste område for friluftsliv? NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE AUGUST 2015 Hva er kommunens beste område for friluftsliv? Kommunen har mange flotte områder for friluftsliv. Her ser vi Johnny Aune i som lager en fin formasjon av naturmaterialer

Detaljer

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig

Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B. 0 6 Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig på internett KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 30.01.2006 ELDRERÅDET 31.01.2006 PLANUTVALG 01.02.2006 FORMANNSKAPET

Detaljer

KULtursti tilgjengelig i løpet av sommeren!

KULtursti tilgjengelig i løpet av sommeren! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 0 8 KULtursti tilgjengelig i løpet av sommeren! KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET - INGEN I MAI ELDRERÅDET - INGEN I MAI PLANUTVALG - INGEN I MAI FORMANNSKAPET

Detaljer

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2012 Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid rocka Lagre KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 13. mars Eldreråd 13. mars Komm. råd mennesker m/neds. funksj.e.

Detaljer

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE MAI 2015 Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio Einar Olav Larsen Trio besøker Namdalseid tirsdag 19. mai. Bakgrunnen for denne trioen er møtet mellom folkemusikeren Einar

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2 0 1 5 Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun Fagleder Karen Giskås, enhetsleder Marit Hatland og renholder Kaziah Anzjøn er glade

Detaljer

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa oktober 2005 ARRANGEMENT: 05.10. Eventyrstund Kl. 12.00 starter vi med eventyrstund på biblioteket igjen. Passer for barn opp til 9 år. 08.10. Gammelpop på Solhaug kl. 19.00,

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2005 31.03. Årsmøte i Namdalseid Arbeiderparti på Sjøåsen Hotell kl 19.30. 03.04. Tombola på Solhaug Grendehus kl 14.00 16.30. Loddsalg og kaffesalg. Tombolakomiteen

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 01.10. Kaffekroken på butikken åpner for servering. 04.10. ÅPEN BRANNSTASJON kl. 10.00-12.00 07.10. Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte på dagsenteret på

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005 03.05. Husflidslaget har handarbeidskafè på Dagsenteret (helsetunet). Alle er VELKOMMEN! 04.05. BARSELTREFF kl 11.00 på kafeen i samfunnshuset. Denne måneden er treffet

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 G O D S O M M E R! 30.06. ÅPENT MØTE! NYTT SERVICEKONTOR/SAMLOKALISERING MED BIBLIOTEK Banken flytter inn i de tidligere post-lokalene. Kommunen planlegger å flytte

Detaljer

Tilrettelegger for ungdomsboliger

Tilrettelegger for ungdomsboliger N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N. 0 6 Tilrettelegger for ungdomsboliger Namdalseid kommune ønsker å tilrettelegge for nybygging av sentrumsnære boliger for ungdom og eldre voksne.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 16-20.07. Møter på Tøtdal 16. 20. juli v/bjørn Valde kl 19.30 Tøtdal Misjonsforening 21.07. Fest søndag kl 15.00. 19.07. MARKVANDRING PÅ STAVEN KL 11.00 Oppmøte

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 08.04. Namdalseid Pensjonistlag har møte i Senteret i Samfunnshuset kl. 15.00. Ring 74 27 83 13 for skyss! Styret 09.04. Årsmøte i Solhaug Grendehus kl. 19.30.

Detaljer