Stjørdal Rotaryklubb. Fra 1961 til 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stjørdal Rotaryklubb. Fra 1961 til 2011"

Transkript

1 Stjørdal Rotaryklubb Fra 1961 til

2 Forord I rotaryåret ble det besluttet at 50-årsjubileet for Stjørdal Rotaryklubb skulle markeres sommeren Det ble samtidig besluttet at det skulle utarbeides en jubileumsberetning. En gruppe bestående av Jon Eidsvik, Magne Kjerkreit, Torbjørn Kristensen, Bent Salberg og Knut Sletten har forsøkt å samle inn stoff, og på dette grunnlag er det valgt ut en del materiale som er samlet i denne beretningen. Det har ikke vært like enkelt å finne stoff fra alle 50 år. Hovedårsaken til dette er at det mangler flere protokoller. Vi har også erfart at det finnes veldig få bilder fra før Noe av forklaringen på dette kan være at klubben i løpet av de 50 årene har bodd på mange forskjellige steder: Stjørdal Hospits, Stjørdalsstua, Club Perdido, Spinneriet, Quality Hotel, Stjørdal Hotell, Stjørdalsstua, MA-kafeen og Gjensidigebygget. Det har vært mange flyttelass. Likevel mener vi at vi har greid å beskrive hovedtrekk i klubbens virksomhet, og hovedårsaken til dette er at første protokoll finnes. Vi betrakter også den som klart viktigere enn de andre protokollene, og vi har valgt å ta inn mye stoff fra den første tida i klubben. Vi takker Per Agnar Auran og Hilde Lingstad for deres bidrag til beretninga med en særlig takk til Per Agnar som på grunn av sitt lange medlemskap har gitt bidrag som supplerer det vi finner i protokollene på en utmerket måte. Vi takker også distriktsguvernør Torbjørn Akersveen for hilsen fra ham, og velger å starte beretninga med den.

3 3 Stjørdal rotaryklubb 50 år gratulerer! Distriktsguvernør Torbjørn Akersveen Rotary oppsto Chicago for over 105 år siden. Nå er vi blitt en internasjonal organisasjon med 1,2 millioner medlemmer fordelt på klubber i mer enn 200 land. Vi finner klubber spredt utover både by og land, der hvor det er befolkningsgrunnlag og entusiasme sterk nok til å etablere en klubb som kan oppfylle organisasjonens motto Å gagne andre. For å gagne andre må man selv yte noe. Et jubileum kan være en anledning for det enkelte medlem til å stoppe opp og spørre seg selv hva er mitt bidra til å gagne andre gjennom klubbens aktiviteter? Årets president for Rotary International, Ray Klinginsmith ba oss guvernører i våre forberedelser til dette rotaryåret, om å stille spørsmålene why do we do this? og why do we do it this way? Ved et jubileum har vi kanskje lett for å se tilbake på alle de gode historier og klubbens suksess gjennom de første 50 år. Vi skal selvsagt glede oss over dem. Men et jubileum kan også være en anledning til å se fremover, tenke noen tanker om hvordan de neste årene i klubbens historie vil bli. Bør vi fortsette som vi har gjort eller skal vi i lys av vårt motto stille oss de 2 spørsmålene som Ray Klinginsmith oppfordret oss til å gjøre? Kanskje kan vi få noen svar som vil overraske oss, og som hvis vi tar konsekvensene av svarene, vil være med på å Fornye, Forynge og Forbedre omdømmet til Rotary. Stjørdal rotaryklubb er ved jubileet en klubb som har en god medlemsmasse og et tilfredsstillende oppmøte. Det er en god og stabil andel kvinner. Distriktet har hatt flere guvernører fra klubben og klubbens medlemmer har stilt opp for å bidra til distriktsorganisasjonen. Klubben har identifisert utfordringen med

4 medlemsutvikling og iverksatt tiltak. Klubben er engasjert i gode prosjekter for lokalsamfunnet og bidratt aktivt i internasjonale utvekslingsprogrammer. Det er grunn til å tro at klubben utgjør en forskjell for lokalsamfunnet. Det er slik det skal være. Jeg ønsker klubben mange nye gode år med gode rotarianere som bidrar til gode rotaryaktiviteter. Torbjørn Akersveen Guvernør Distrikt 2280

5 5 Starten Møteprotokollen for Stjørdal Rotaryklubb for perioden 28/ / er kilde for alt som er beskrevet i dette kapitlet. Noen få møter har vært veldige viktige i forbindelse med klubbens start og klubbens første tid. Referatene fra disse møtene er derfor valgt framfor andre, og deler av disse møtereferatene er sitert og skrevet i kursiv. Vi velger å starte med første side i protokollen: Etter initiativ og innkallelse av disponent H.P. Jenssen, Tangen Bruk, ble det tirsdag 28. februar 1961 holdt et orienterende møte hos H. P. Jenssen på Tangen, for å drøfte ev. start av en Rotaryklubb i Stjørdal. Til stede på møtet var disponent Mikal Eckhoff fra Trondhjem Rotaryklubb. For øvrig var innkalt og møtte: Direktør Ivar Høy Kopperå Ib. Wellendorf Stjørdal Distr.veterinær Tore Grue Distr.sjef Tor Norløff Oberstlt. Peder Lausund Tannlege Ragnvald Kvingedal Disponent H. P. Jenssen sen. Søren Folvik H. P. Jenssen ønsket vel møtt og uttalte at han lenge hadde syslet med tanken om å starte en klubb i Stjørdal. Han fortalte om sine inntrykk fra tidligere Rotaryår i Trondhjem Rotaryklubb, hvoretter han gav ordet til disponent Mikal Eckhoff.

6 Eckhoff redegjorde for Rotary s ide, og om de forhold og forutsetninger som burde være til stede for at en klubb kunne startes. Han mente at forholdene i Stjørdal lå godt til rette i så henseende. Etter en del samtale ble det besluttet å nedsette et arbeidsutvalg for å gjennomgå klassifikasjonene m.m. Utvalget ble bestående av: H. P. Jenssen, sen. Ragnvald Kvingedal Søren Folvik Konstituerende møte ble besluttet avholdt på Stjørdal Hospits, fredag den 17/ kl Mikal Eckhoff lovte å være til stede også på dette møtet. Før møtet 17. mars hadde 16 menn gitt positiv beskjed om at de ønsket å delta som medlemmer, og 12 av disse deltok på møtet. De måtte imidlertid vente litt med sitt konstituerende møte. Etter ytterligere arbeid ble konstituerende møte gjennomført først tirsdag 2. mai på Stjørdal Hospits, og fra den dag viser protokollen at det har blitt gjennomført ukentlige møter. Før dette møtet hadde arbeidsutvalget registrert 20 medlemmer med 20 forskjellige klassifikasjoner. Grundig arbeid! I møte på Stjørdalstua tirsdag 9. mai ble det gjennomført valg, og fra møteprotokollen siteres: Valg på president, visepresident og sekretær med funksjonstid til 1/ Til President valgtes: H. P. Jenssen visepresident R. A. Kvingedal

7 7 sekretær Søren Folvik For øvrig i styret R. Øvstås - - Ib. Wellendorf Dermed kan det sies at organisasjonen Stjørdal Rotaryklubb var på plass. Dette møtereferatet avsluttes for øvrig med å fortelle om et oppmøte på 15 av 20 : 75 %. I senere referater finner vi at oppmøtet i stor grad er tatt med i referatene, men på ingen måte konsekvent. I møtereferat fra 30/ ser vi at klubben er tatt opp i det gode selskap i og med at den innkommende guvernøren har invitert Stjørdal Rotaryklubb til distriktskonferanse på Steinkjer juni. Sommeren 1961 protokolleres møtene i stor grad som selskapelige samvær, og med et oppmøte helt nede i 35 %. I møtet tirsdag 15/8-61 hadde klubben besøk av Past guvernør Thorvald Wiig og takket ham for hans bestrebelser for å få Stjørdal RK opptatt i RI på så rekordkort tid. Etter det gikk ordet til Thorvald Wiig som overleverte Lade Rotaryklubb sitt flagg. Presidenten takket for flagget og uttalte at dette var det første som var mottatt og ville således innta hædersplassen blant de flagg som klubben senere håpet på å få. Wiig uttrykte sin glede over å ha fått føye Stjørdal R.kl. til kretsen i sin funksjonstid og nevnte at han hadde klubbens Charter bevarende på sitt kontor som han glædet seg til å få overlevere på Charterfesten. Han definerte Rotary i ett ord: Vennskap. Vi er alle travle mennesker, sa han. Kanskje vi nettopp derfor er kommet i R. og nettopp derfor trenger vi den avkobling og det

8 vennskap, som R. kan gi. Prøv å praktisere idealet: Service above self. Den dag vi slutter med å prøve opphører vi å være gode. I dette møtet takket presidenten Oddmund Hegness for den talerstol som han hadde forarbeidet og forært klubb. Første rotaryår var godt i gang, og referatene forteller om møter med godt innhold. Lørdag 7. oktober var det Charterfest med 64 deltakere på Meråkerhotellet. Ved siden av guvernør Odd Bryhni fra Kristiansund Rotaryklubb var det gjester fra Rødøn RK, Trondhjem RK, Lade RK, Aalesund RK, Steinkjer RK og Levanger RK. Sittende fra venstre: R. Kvingedal, guvernør Odd Bryhni, H. P. Jenssen, ukjent gjest. Stående fra venstre: Harry Lisø, Egil Augestad, Aage Pettersen, J. A. Vikan, Asbj. Schefte, Otto Selnes, Søren Folvik, Kåre Forø, Oddm. Hegnes, T. Kristiansen, Tore Grue, Kåre Berg, Andr. Thyholt, Ib Wellendorf, Peder Lausund, Ragnar Øvstås, Dagf. Furunes og Ivar Høy.

9 9 Charteroverrekkelsen med tilhørende utdeling av Rotarynålen til klubbens medlemmer innledet arrangementet og det ble avsluttet med en festmiddag. Det var mange taler både ved charterarrangementet og ved middagen. Hvilke saker jobbet klubben med? Møtereferatene fra klubbens første år tyder på at innholdet var mye det samme som i dag, men det er ikke referert til arbeid med lokale prosjekt i regi av klubben. Samtidig er det tidlig nevnt at klubben deltar i flere typer humanitært arbeid. Fra klubbmøtet refereres det at kr 700,- er samlet inn til julegaver for pasienter ved Høgtun i Hegra og de gamle ved Stjørdal aldersheim. Klubbens medlemmer fikk anledning til å fortelle om eget yrke gjennom Fagforedrag. Det kan virke som medlemmenes faglige bakgrunn var sentralt og at innholdet i disse foredragene avvek en god del fra det som nå kalles Egoforedrag. Fra klubbmøte kan det for eksempel nevnes at Ib Wellendorf holdt et fagforedrag om plast. Mange referater tyder også på at klubben fulgte rådet fra guvernør Thorvald Wiig om å satse på vennskap. Allerede sommeren 1962 deltok klubben i internasjonalt arbeid med ungdomsutveskling. Dette foregikk i samarbeid med Levanger RK og Steinkjer RK, og i møtet deltok unge gjester fra Nederland, Sverige, England og Vest-Tyskland.

10 Det er mye som tyder på at klubben jobber med omtrent de samme sakene nå etter 50 år, men tiden er en annen og prioriteringene er forandret. Medlemsutvikling, oppmøte og noe mer Medlemsutvikling synes å ha vært sentralt allerede fra klubbens start. Etter behandling i tre styremøter i februar/mars 1962 ble fem nye medlemmer ønsket velkommen i klubbmøte Grundig arbeid, og det sluttet ikke der: Først i møte ble de tatt opp som medlemmer og fikk sin Rotarynål. Klubbens fadder Mikal Eckhoff var invitert, holdt tale og festet knappen på de nye medlemmene. I mellomtiden var det en av de fem foreslåtte som takket nei til medlemskap. Allerede i klubbens første år uttrykker klubbens ledelse bekymring når det gjelder oppmøte. Fra klubbmøte 8/5-62 refereres presidenten bekymring med ordene : Klubbens møtestatistikk for mars og april måned står noe tilbake å ønske. Rundt charterfesten var oppmøtet nært 100 %, og det er ikke sikkert det skulle så mye til for å bli bekymret. Det har tydelig vært stor aktivitet når det gjelder kontakt med andre klubber, og fra det første år i klubben er det referert til mange klubber. 7 klubber var representert på charterfesten, og i tillegg finner en referert aktiviteter sammen med Namsos RK, Frøsøn RK og Mørsil RK. Det var ofte gjester fra andre rotaryklubber på møtene. Første årsmøte ble arrangert 7/2-62 da det ble gjennomført valg av president med styre for kommende rotaryår. Det tok klubben to år å komme fram til motiv på flagg eller vimpel som vi kaller det nå. I møte 12/3-63 ble det fattet vedtak om at motiv

11 11 Steinvikholm skulle brukes. Dette ble vedtatt med 13 mot 9 stemmer. De 9 stemte for motivet Værnes kirke, og stemmetallet forklarer muligens hvorfor denne saken tok så lang tid. Allerede i møte 18/7-61 hadde klubben besluttet at St. Margarita skulle være motiv for flagget, men på grunn av at Stjørdal kommune også benyttet dette måtte det avklares med kommunen. Kommunen var reservert til at flere brukte dette motivet, og det ble vanskelig å bli enige om annet motiv. Protokollering fra møtene varierer en god del fra år til år. Dette skyldes nok hovedsakelig at sekretærene har skiftet og ikke at klubbens profil har forandret seg. Det lengste referatet er på godt og vel 4 håndskrevne sider. Det var et møte som hadde mange innbudte gjester og hadde utvikling av Værnes flyplass som tema. Møtet fant sted Noen referater er på noen få linjer. Det kan til slutt nevnes at Søren Folvik skrev protokollen fra alle møter i perioden 28/ til 26/ Det gjelder forberedende møter, chartermøte, klubbmøter og styremøter til sammen 74 møter. Alle pent ført og innholdsmessig lett tilgjengelig. Ganske imponerende.

12 Stjørdal Rotaryklubb slik to medlemmer har opplevd medlemskapet Vi har kontaktet to av klubbens medlemmer for å høre hvordan de opplever klubben hvordan er det å være medlem i Stjørdal Rotaryklubb? Per Agnar Auran har vært medlem i klubben siden 1971, og vi ba ham om å beskrive Stjørdal Rotaryklubb før og nå. Med lang fartstid og med erfaring fra mange roller har han gitt oss en omfattende beskrivelse. Vi har også benyttet stoff fra ham i andre deler av jubileumsberetninga. Hilde Lingstad har vært medlem i klubben siden 2005, og hører dermed til gruppen av relativt yngre medlemmer. Hun har allerede hatt mange roller i klubben. Hun har svart på konkrete spørsmål. Per har vært medlem lengst og følger på en måte naturlig opp det som er nevnt under kapittelet om Starten. Vi lar ham fortelle: Stjørdal Rotaryklubb før og nå Stjørdal Rotary har sin charterdato , og kan følgelig feire sitt 50- årsjubileum sommeren I denne forbindelse kan det være naturlig med et tilbakeblikk på tradisjon og utvikling i og av klubben i disse 50 årene. Da klubben blant andre har medlemmer med medlemskap fra den første tid av åra, er det flere som har fulgt klubbens liv Per Agnar Auran

13 13 og utvikling over ca. 40 år. Vi har derfor gode lokale kilder om hvordan klubbens liv og utvikling har vært, og hvordan klubbmiljø og engasjement hat utviklet seg. Det faller naturlig å kommentere noe av dette ved bestemte emner som her får en punktvis oppsetning. Medlemskap. Vår erfaring fra vår første tid som medlemmer er at klubben var en lukket klubb. Medlemmene skulle inneha ledende stillinger i lokalmiljøet, og klubbens hovedmål var kameratskap med informasjon og ideutvekslinger. Dette ga grunnlag for et internt og godt klubbmiljø. For medlemskap var det altså RI`s regler vedrørende klassifikasjon med ett medlem fra hver generell, yrkesmessig spesifikasjon som var basis, og bare menn kunne bli medlemmer. Antall medlemmer fra starten av 1970-åra var noen tjue. Etter hvert meldte deg seg behov for å utvide klubbens medlemstall. Dette hadde bakgrunn både i medlemmenes tiltagende alder, og utgifter i forbindelse med RI`s voksende, internasjonale prosjekter. Det ble derfor arrangert mange møter der vi inviterte aktuelle personer, for slik å vekke interesse for medlemskap. I samråd med distriktets ledelse, ble det derfor aktuelt å se litt mer liberalt på de opprinnelige klassifikasjonsreglene. Poenget ble etter hvert mer å finne personen, og så kunne en tilpasse og bestemme klassifikasjonen etter vedkommendes yrkespraksis. Denne ordninga ga både et mer variert og interessant klubbmiljø, samt en bedring av klubbens økonomi og muligheter.

14 En annen følge av denne praksis var at rotaryklubben etter hvert ble en mer åpen klubb, da flere aktuelle personer fra lokalmiljøet ble medlemmer. Denne mer liberale praksis utviklet seg videre etter storsamfunnet utvikling og krav om kjønnsmessig likestilling. Det ble vedtatt på RI`s konvensjonen at også kvinner kunne bli medlemmer av de ordinære rotaryklubber. Kvinnene hadde tidligere hatt sin egen avdelingsorganisasjon innen Rotary, ved sin Inner Wheel- avdeling. Denne avdelinga innen Rotary er fortsatt i funksjon, selv om kvinner nå også kan bli opptatt som medlemmer. Og dette er viktig av flere grunner, bl.a. fordi Innen Wheel-avdelinger ikke ble opprettet alle steder med rotaryklubber. Den første kvinne som ble opptatt i Stjørdal Rotary var Brita Steig og hun ble opptatt som medlem i Når det gjelder medlemskap, er derfor vår klubb nå åpen for alle som med interesse tar de oppgaver og plikter som et medlemskap medfører. Dette er som nevnt på linje med storsamfunnets utvikling, og kjennetegner en moderne Brita Steig klubbordning. Men det var ikke alle av de tidligere medlemmer som ønsket at klubben skulle være åpen for begge kjønn. Dette medførte at noen sa opp sitt medlemskap. Men dette er medlemsmessig kompensert for lenge siden. Parallelt med dette kan det være av interesse å vise til en utvikling av organisasjonslivet i Stjørdal som foregikk på den tiden kvinnene fikk

15 15 adgang til Stjørdal Rotary. Utenom Rotary er det dannet fire forskjellige losjeenheter, der samtlige har adskilte, kjønnsmessige enheter. Aktiviteter Den mer faglige aktiviteten for Rotary som organisasjon har hele tida vært stor i klubben. I de første tider vi kjenner til, var aktiviteten imidlertid knyttet mest til oppgaver og prosjekter med initiativ fra RI sentralt og fra vår distriktsledelse.det var flere prosjekter av stor internasjonal og verdensomspennende karakter, slik som f.eks. Polio Plus, og det var oppgaver som vår distriktsledelse mente måtte utføres i vårt store rotarydistrikt. Distriktets størrelse var i mange av våre eldste medlemmers medlemstid fra og med Møreregionen til og med Finnmark. Dette medførte også at våre distriktskonferanser f.eks., kunne arrangeres fra Ålesund til Tromsø som møtesteder. Slik deltakelse var da en betydelig utgift for klubben vår, og bremset derfor litt på noens ønsker om mer lokale prosjekter. Men det var ikke bare økonomien som her spilte inn. Flertallet av medlemmene mente på den tida, at det ikke var aktuelt med lokale prosjekter for Stjørdal Rotaryklubb. Derfor nådde de som mente noe annet, ikke fram med

16 sine ønsker. Flertallet mente at med alle RI`s prosjekter, oppgaver fra vårt eget distrikt, ungdomssutveksling, GSE-team osv.,så hadde klubben nok å engasjere seg i. Stjørdal er som kjent en sentral plass, og slike internasjonale utvekslinger blir derfor lett koblet til vårt sted. Her bør det også nevnes at vår klubb i disse tidligere årene, selv sendte ut deltagere på GSE-team. På Stjørdal har det videre som kjent over tid vært stor ekspansjon innen vårt allsidige næringsliv. Dette gav grunnlag for mange og varierte bedriftsbesøk for våre møter. Derfor er det godt grunnlag for å si at klubben vår - selv uten mer lokala prosjekter - levde et variert og godt Rotaryliv. Men tidene skifter som kjent. Og med flere klubbmedlemmer, et mindre Rotarydistrikt, et økende behov for mer lokal synliggjøring av klubben osv., ble det ønskelig med et større engasjement i lokale prosjekter. Ved dette fikk Stjørdal Rotary muligheter til å gjøre en god innsats for forskjellige sider av vårt lokalmiljø, og dette ga igjen god pressedekning for vår organisasjon. Det er naturlig her å nevne klubbens tidlige engasjement i arbeid og bistand ved slottsoperaen på Steinvikholmen, Paviljongbygget i Prestegårdshagen, vårrydding i Prestegårdshagen osv. Det er ikke for mye sagt at slike lokale prosjekter både har styrket klubben internt, og økt klubbens anseelse i lokalmiljøet. Det har, og vil tjene klubben at vårt motto: Service above self, blir synliggjort på vår lokale arena.

17 17 Lov og vedtektsarbeid. En stor organisasjon trenger selvfølgelig både sin lov og sine vedtekter eller sitt reglement. I denne sammenheng er det mest nærliggende å omtale vedtektene eller reglementet, som utgjør en mer konkret realisering av tilhørende lov. RI`s hovedreglement - med sine anbefalte forslag - er både detaljert og langt og det skal fungere i alle verdens land med alle sine mer lokale kulturer. Fra vår første tid i Stjørdal Rotary vet vi at klubben ikke hadde utarbeidet noe eget, lokalt reglement. Klubbledelsen nyttet det som passet best her hos oss fra RI`s anbefalte hovedreglement. I prinsippet var klubbens president den første blant likemenn, og han fungerte sammen sekretæren som administrator av klubben. De to stod for det meste av klubbens drift. Det var også valgt fire medlemmer som var delansvarlige for klubbtjeneste, yrkestjeneste, samfunnstjeneste og internasjonal tjeneste. Ved større saker som skulle behandles, deltok disse fire i møter sammen med sekretæren og presidenten. Gruppen fungerte slik som et uformelt styre til forberedelse av saker som så ble lagt fram til avgjørelse på et medlemsmøte. På denne måten hadde presidenten ingen direkte styringsmakt, og sakene ble løst ved demokratisk medbestemmelse og engasjement blant medlemmene. Til vanlig skulle den som ble valgt til president, ha praktisert som sekretær. Det hendte nok at denne ordninga ble fraveket, og at sekretæren satt i flere år sammenhengende. Presidenten satt likevel bare ett år i vervet. Ut over dette hadde vi selvfølgelig medlemmer som var ansvarlige for møteprogrammene.

18 På det omskrevne området har det som kjent de senere årene skjedd forandringer. Dette ved f.eks. et formelt valg av et klubbstyre, forandringer av klubbens komitéstruktur og ansvarsområder. Alle medlemmer er tildelt bestemte ansvarsområder innen de enkelte komiteer osv. Etter de siste vedtak av vedtekter eller reglement for egen klubb, minner strukturen og ansvarstildelinga mer om hvordan det formelle apparat i en næringslivsorganisasjon fungerer. Presidenten myndighet har blitt mer direktiv på linje med en administrerende direktør, og klubbens valgte styre har fått mer utvidete oppgaver. Ved en større klubb kan det være viktig med en mer rasjonell ledelsesstruktur. Klubbens oppgaver har etter hvert blitt mange, og dette krever ordninger for å få sakene litt raskt behandlet. Det er likevel et spørsmål om de medlemmer som tidligere følte en medbestemmelse for klubbens ledelse, innhold og utvikling vil oppleve dette med de nye vedtektene. Guvernørbesøk og andre festligheter. Tidligere ble et guvernørbesøk i vår klubb arrangert som et festmøte. Guvernøren møtte tidligere på dagen og hadde først adskilte møter med president og sekretær, og så med de fire foran nevnte emneansvarlige. Til slutt var det så et møte der alle nevnte deltok. Her ble så klubbens såkalte Syftemål sluttvurdert. Syftemålet var et oppsett av klubbens målsetting og arbeid for det aktuelle rotaryåret. Tidlig kveld var det så duket for et festmåltid - en flerretters middag. Arrangementet kunne bli lagt til et hotell, eller om oppdisking og servering lot seg gjøre i eget klubblokale. Presidenten hadde sin kone

19 19 med, og de fleste av våre medlemmer stilte med tilsvarende følge. Under middagen holdt guvernøren sin rotarytale, og det var ordnet med egnede sanger osv. Et slikt møte var meget hyggelig, både med sitt Rotary-innhold og ellers av mer timelige årsaker. Mange av oss tenker med glede tilbake på flere av slike guvernørbesøk. Guvernøren med kone overnattet privat, vanligvis hos presidenten eller sekretæren. Hele opplegget hadde et umiddelbart og personlig preg, og dette ble satt pris på både av guvernørparet og de deltakende medlemmer. I vår klubb har det nå blitt praksis at guvernøren med sin kone, eller eventuelt en assisterende guvernør, besøker oss på et vanlig klubbmøte. Her holder guvernøren så sitt rotaryforedrag. Og innholdsmessige er dette en rasjonell måte, selv om festligheten mangler. Av andre festligheter, og festligheter som fortsatt holdes ved lag, kan nevnes klubbens nyttårsball og grillfestopplegget ved rotaryårets slutt. Grillfesten har vanligvis skjedd hos medlemmer med egnede arealer/lokaler, mens nyttårsballet har foregått i leide lokaler eller på et hotell. Her må det spesielt nevnes den glede vi hadde ved å få arrangere klubbens nyttårsball på Værnes hovedgård. Vi har alltid selv hatt ansvar for program og innhold på denne nyttårsfesten. Men lokalitetene på Værnes hovedgård var spesielt egnet for et intimt og stemningsfullt arrangement.

20 Mange av oss har gleden av å tenke tilbake på disse festene, da de på flere måter er et minne for livet. Det er bare beklagelig at dette stedet nå ikke lenger er tilgjengelig for slike fester. Fra venstre: Ambjørg Myrbekk, Bjarne Schiefloe, Knut Sletten bak Bjarne, Sylva Schiefloe, Per Ivar Tagseth bak Sylva, Astrid K. Dybwad, Elisabeth Sletten, Turid Tagseth, Signe Mølbach- Tellefsen, Einar Anton Fløttum bak Claus, Bjørg Svendsen og Rutt Rolfseng. Bak med gitar finner vi Øyvind Arntzen. Bildet er tatt i forbindelse med klubbens førjulsbesøk hos Åre RK på Millesgården i Åre i 1992.

21 21 Presidentsymbolet For å markere presidentens verdighet er det nå vanlig med en presidentkjede. Denne kjeden har bl.a. et Rotaryhjul i sin midte, og et ledd for hver president i klubben. størrelse med en 50-øring. Men et slikt presidentsymbol hadde vi ikke i de tidligere tider. Det gikk fram mot starten av 1990-åra før vår klubb fikk ordnet et slikt kjede. For å markere hvem som var president, skulle han bære et tommebredt, cyanidblått silkebånd, hvor det hang en liten gul skive nederst. Denne skiva var på Dette båndet hadde på distriktskonferanser, PETS-møter osv lett for å skape litt munterhet, spesielt mellom kjente presidenter. Dette var trolig en årsak til at det etter hvert ble forandringer.

22 Hvem er du Hilde? Jeg kommer opprinnelig fra Lillestrøm, er drøyt 40 år, gift og har to barn på 10 og 13 år. Familien flyttet til Hegra, der mannen min kommer fra, for 8 år siden. Av yrke er jeg økonom og har det meste av min yrkeskarriere jobbet som økonomisjef i norske eller internasjonale konsern. På fritiden er jeg aktivt med i lokalsamfunnet. I de siste årene har jeg bl.a. vært sekretær, president og past president i Stjørdal Rotary, sekretær og leder i Presidentforum Nord-Trøndelag, kasserer og leder i velforeningen der vi bor, leder for økonomigruppa i Hegra skolekorps, revisor i Hegra Idrettslag, vara i styret til Bygdekvinnelaget og medlem i kontrollkomiteen i Hegra Sparebank. Jeg liker å være der det skjer, og bidra der jeg kan. Du er med andre ord ganske aktiv. Hvordan og hvorfor ble du medlem i Stjørdal RK? Jeg ble invitert med i Stjørdal RK i 2005 etter å ha bodd i Hegra i nesten 2 år. For meg var et medlemskap i Rotary en flott mulighet til å bli kjent med lokalsamfunnet og å få ta del i et yrkesbasert nettverk. Jeg satte også pris på å bli sett på som en ressursperson for Stjørdal Rotary, og at de ønsket meg inn i sitt nettverk. Hvordan opplevde du å komme som fersk medlem i klubben og hvordan vil du karakterisere klubben?

23 23 Jeg ble invitert til å delta i noen møter før jeg bestemte meg for å takke ja til medlemskapet. Disse møtene hadde veldig interessante foredrag for en innflytter som ønsket å bli bedre kjent med nærmiljøet. De var også tidsriktige og gjerne litt i forkant av det som skjedde i Stjørdal på dette tidspunktet. Jeg ble også veldig godt mottatt og følte meg veldig velkommen i klubben. Da jeg startet i 2005 var det få kvinner og få på min alder i klubben. Dette har klubben vært bevisst på og det har blitt rekruttert flere yngre medlemmer og kvinner inn i Stjørdal Rotary siden Dette er selvfølgelig positivt, men like viktig er det for meg å være i en klubb hvor det er rom for mangfold og hvor det er endringsvilje. Om det var høy snittalder i klubben når jeg startet, synes jeg at det var mange interessante mennesker med interessante meninger og med historier å fortelle. Disse medlemmene skal klubben også ta vare på. Jeg er stolt av å være medlem i Stjørdal Rotaryklubb. Hva har Rotary gitt deg? Har det svart til forventningene? Rotary har gitt meg et nettverk og en innsikt i hva som foregår i Stjørdal som jeg nok ikke hadde klart å tilegne meg like fort på andre måter. I tillegg har jeg i tiden som sekretær, president og sekretær/leder i Presidentforum Nord Trønderlag møtt mange interessante mennesker og lært mye om mange interessante tema. At hver guvernør har et tema for sin periode gjør at man får fokus på områder og temaer som man kanskje ikke ellers ville fått innsikt i. For meg har medlemskapet i Rotary gitt mer enn det jeg forventet da jeg takket ja til å bli medlem. Selv om det kan være vanskelig å få tiden til å strekke til i en hektisk hverdag, er det å gå på Rotarymøtene noe jeg gleder meg til. I perioder må jeg prioritere jobb og familie, men da gleder jeg meg til tiden blir roligere og jeg igjen kan stille på møtene.

24 Rotary er veldig forskjellig i dag i forhold til for 50 år siden. Hvordan ønsker du at Rotary utvikler seg? Det er viktig for meg at vi jobber for å opprettholde et godt omdømme og at vi markedsfører oss i lokalsamfunnet, slik at det blir attraktivt å være med i Rotary. På en måte skal det være litt eksklusivt å være medlem, men samtidig må ikke terskelen bli så høy at vi blir en eliteklubb. Det er viktig å få inn flere ressurspersoner som kan bidra i Rotary og i lokalsamfunnet, men like viktig er det å holde på de medlemmene vi allerede har og utnytte alle de flotte ressurspersonene som allerede finnes i klubben. Jeg liker også at vi kan samarbeide med andre organisasjoner i nærmiljøet slik vi har gjort med Forsvarsforeningen, Røde Kors, Foreningen Norden og Frivillighetssentralen. Har du noen råd til Stjørdal RK? Jeg synes der er vanskelig å gi generelle råd til klubben. Vi kan bli litt bedre til å overføre kompetanse til de som tar over verv i klubben, og å ta mer ansvar for at klubben skal utvikle seg i den retningen vi velger å gå. Har ikke noe klart svar på hvordan jeg mener at dette skal gjøres, men tenker at jeg selv kunne vært flinkere til å overføre kompetanse til mine etterfølgere i de vervene jeg har hatt.

25 25 Prosjekter klubben husker er stolte av I de siste 20 årene har Stjørdal Rotaryklubb til enhver tid vært involvert i ett eller flere prosjekt. De fleste prosjektene er små, og gjerne av en slik art at de skjer årlig. Dette har ikke alltid vært slik, og fra Per Agnar Auran sin oppsummering fra sin tid i klubben gjentas: Den mer faglige aktiviteten for Rotary som organisasjon har hele tida vært stor i klubben. I de første tider vi kjenner til, var aktiviteten imidlertid knyttet mest til oppgaver og prosjekter med initiativ fra RI sentralt og fra vår distriktsledelse. Det var flere prosjekter av stor internasjonal og verdensomspennende karakter, slik som f.eks. Polio Plus, og det var oppgaver som vår distriktsledelse mente måtte utføres i vårt store rotarydistrikt. Flertallet av medlemmene mente at det ikke var aktuelt med lokale prosjekter for Stjørdal Rotaryklubb. Derfor nådde de som mente noe annet ikke fram med sine ønsker. Flertallet mente at med alle RI`s prosjekter, oppgaver fra vårt eget distrikt, ungdomsutveksling, GSEteam osv.,så hadde klubben nok å engasjere seg i. Men tidene skifter som kjent. Og med flere klubbmedlemmer, et midre Rotarydistrik og, et økende behov for mer lokal synliggjøring av klubbe, ble det ønskelig med et større engasjement i lokale prosjekter. Ved dette fikk Stjørdal Rotary muligheter til å gjøre en innsats for forskjellige sider av vårt lokalmiljø, og dette ga igjen god pressedekning for vår organisasjon. Det har, og vil tjene klubben, at vårt motto: Service above self, blir synliggjort på vår lokale arena. Som nevnt har aktiviteten med mer lokale prosjekter økt etter hvert som årene har gått, og vi velger å nevne noen prosjekter særskilt:

26 Paviljongen i Prestegårdshagen: Planlegging av og oppsetting av en paviljong i tilknytting til Stjørdal Museum var 100-årsgaven til Rotary International fra Stjørdal RK. Bjørn Sakshaug, Ivar Rolv Dybwad og Toralf Pedersen ser på byggdetaljer. Vi brukte litt tid i klubbmøter før vi ble enige om hvilket prosjekt vi skulle gå inn for, men da beslutningen var fattet virket det som alle arbeidet for dette prosjektet. Det ble besluttet i løpet av rotaryåret 2003/04, planlegging startet høsten 2004 og bygginga foregikk sommeren Paviljongen ble innviet i forbindelse med Distriktskonferansen 18. september 2005 og den er viet Kåre Berg sitt minne. Totale kostnader er hittil på kr ,- pluss 350 dugnadstimer fordelt på 24 kvelder. Klubben har gitt et bidrag på kr Jørund Geving i aktivitet

27 ,- og 8 lokale bedrifter har bidratt med økonomisk tilskudd. Jon Jullum var prosjektleder og Jørund Geving dugnadssjef. Følgende ord fra Jon Jullum beskriver prosjektet med beslektede prosjekter nærmere: Paviljongen ble offisielt tatt i bruk etter en markering sommeren 2005, hvor bl.a. guvernøren var til stede. Det arbeides videre for å få lagt ei ferdigplen på noen kvadratmeter foran paviljongen til sommeren, hvor det har vært problemer med å få sådd grasfrø til å spire. Det står igjen kr.2.500,- på kontoen og plantinga kommer nok opp i kr. 20, så garantibeløpet på kr. 20 kommer nok til å gå med. Prosjekt Prestegårdshagen, hvor jeg er prosjektleder, har utspring fra organisasjonen Stjørdal Museums Venner. Rotary har i likhet med

28 mange bedrifter og organisasjoner mottatt et tilbud om kjøp av et tre til arboretet, som er en del av prosjektet. 7 frivillige organisasjoner, 6 privatpersoner og 5 bedrifter har fram til nå kjøpt tre, som vil bli planta på Jon Jullum forsommeren. Ungdomsutvekslinger Ungdomsutvekslinger er viktige pilarer i arbeidet til Rotary. Fra protokollene finner vi dokumentasjon på denne delen av aktiviteten fra klubbens første år, men senere er det mer variabel dokumentasjon. Vi vet imidlertid at det har vært ganske stor aktivitet i de siste tiårene, og velger å fokusere mest på dette. Stjørdal RK har flere ganger vært vertskap for Group Study Exchange (GSE). Flere team fra flere land har har besøkt distriktet. Siste gang vi var vertskap for GSE, var høsten 2010 med en gruppe fra India.

29 29 Fornøyde GSE-deltakere fra India på Trondheimsfjorden i september 2010 GSE-teamene består av 4-5 yngre yrkesaktive sammen med en eldre leder og det skal utarbeides et omfattende besøksprogram under deres besøk. De oppholder seg 3 5 uker i distriktet, og de besøker vanligvis 4 klubber. Innkvartering er stort sett privat, og mange av klubbens medlemmer har fått anledning til å være vertskap. En jobb med store forpliktelser - og muligheter. Slottsoperaen: Slottsoperaen på Steinvikholm er ett av de kulturelle fyrtårn i Stjørdal og Stjørdal RK bidrar årlig med å sette opp og ta ned et stort telt som brukes i forbindelse med arrangementet. Det kreves en mye innsats i denne sammenheng, og det hver gang deltar medlemmer i 3 4 timer både når teltet settes opp og når det tas ned.

30 Summert i timeverk er det tale om ganske store tall. I tillegg virker det som det betyr mye for miljøet i klubben. Det å utføre arbeid sammen kan gi mye også på det personlige plan. Håvard Størseth og Hilde Lingstad arbeider med oppsett av telt Prestegårdshagen: Hvert år i månedsskiftet april/mai samles medlemmene i Prestegårdshagen for å rake løv. Det er mange store trær i hagen, så det er nok å ta av.

31 31 Fra dugnad i prestegårdshagen med god hjelp av våre GSE-gjester fra Storbritannia Distriktskonferanser: Stjørdal Rotaryklubb har hatt ansvaret for flere distriktskonferanser. Enten helt på egen hånd eller i samarbeid med andre klubber. Den første var i april i 1981 da Gunnar Groven var guvernør. Deretter holdt Rolf Midttømme fra Skogn sin konferanse her i mai I 1995 ble konferansen arrangert i mai med Hallvard Øye fra Melhus som guvernør. Selv om guvernørene kom fra andre klubber falt mye av arbeidet med forberedelsen på Stjørdal RK. Einar A Fløttum fra Stjørdal RK var guvernør da konferansen ble arrangert i

32 1999. Høsten 2005 var det Ole Myrbekk som var guvernør. Konferansene ble planlagt og gjennomført med betydelig innsats fra mange av klubbens medlemmer, og vi tror at flere enn oss mente at det var vellykkede konferanser. Skidag for innvandrere og Ut i naturen med innvandrere: I 2010 fikk 15 innvandrere sine første opplevelser på ski mens det i 2011 var godt over 20 som deltok. Mange av deltagerne ville gå på ski lengre enn den tiden som vart tilmålt, så lysten var tydeligvis til stede. Høsten 2010 ble det gjennomført en tilsvarende dag Ut i naturen for innvandrere. Fisking og bærplukking er hovedsakene i dette prosjektet. Felles bespising er viktige innslag begge dager. Prosjektene gjennomføres i samarbeid med Røde

33 33 Kors og Frivillighetssentralen i Stjørdal. Dette er prosjekter som vil fortsette og det er eksempler på prosjekter der klubben arbeider sammen med andre organisasjoner. Rotary Youth Leadership Award (RYLA) Stjørdal RK har flere ganger sendt deltagere til RYLA, og vi velger å bruke deltagelsen i 2009 som eksempel. I 2009 hadde Stjørdal Rotaryklubb 2 kandidater klare for deltakelse på RYLA. Stjørdal Rotaryklubb tok kontakt med arrangørene av RYLA på Møre, og fikk plass til våre to kandidater på samlingen i Ulsteinvik. Nina Storsul og Nikolai Drogseth var våre utvalgte, og de dro til Ulsteinvik i oktober. Begge ga uttrykk for at de hadde hatt Nina Storsul lærerike dager i regi av Rotary. Gjennom både foredrag og praktisk gruppearbeid ble aktuelle og spennende problemstillinger en leder kan møte, satt i fokus. Det ble satt spesielt stor pris på det faktum at de ulike foredragsholderne representerte et bredt spekter av ulike ledertyper, og man fikk god innsikt i hvordan ulike typer bedrifter/organisasjoner utnytter og til tider er helt avhengig av ulike typer ledere og ledergrupper. Typologilærdom er noe alle og en hver kan nyte godt av i både private og profesjonelle sammenhenger. Som Nina Storsul uttaler i etterkant: I ettertid har jeg blitt leder for en frivillig organisasjon som heter YATA Nikolai Drogseth

34 Trondheim og nyter stadig godt av de erfaringene om ledelse og teamarbeid jeg gjorde meg på i Ulsteinvik. Samtidig som at man gjennom RYLA fikk nyttig faglig påfyll, er det en god arena for å knytte kontakter og møte andre unge studenter eller arbeidsaktive." RYLA arrangeres årlig og Stjørdal Rotaryklubb har tradisjon for å sende deltakere til slike samlinger. Etter gjennomført RYLA, har deltakerne blitt invitert til klubbmøter for å orientere om sine erfaringer med opplegget. Alle prosjekter oppleves som overkommelige arbeidsoppgaver som stort sett går igjen fra år til år, og for de fleste av klubbens medlemmer virker det som det oppleves positivet å delta i gjennomføring av ett eller flere av dem. Hjertestarter Klubben satte i gang et prosjekt for innsamling av midler for anskaffelse av en hjertestarter i 2007/08. Dette gikk smertefritt og sammen med bidrag fra klubben, Norfo og Gjensidige Stjørdal Brannkasse, kunne vi overrekke en hjertestarter til Norsk Folkehjelp, avdeling Stjørdal.

35 35 Shelterbox I forbindelse med katastrofer som inntreffer rundt om i verden, har Rotary engasjert seg i prosjektet Shelterbox. Boksen inneholder det mest nødvendige utstyret man trenger for å få tak over hodet, og litt varme. Klubben har ved flere anledninger donert midler til anskaffelse av slike bokser. Det ble vedtatt donasjon både ved jordskjelvkatastrofen på Haiti og nå sist ved Tsunamien i Japan. Paul Harris Paul Harris Fellow er en æresbevisning som deles ut av en Rotaryklubb eller et distrikt. Prisen har sitt navn etter mannen som fikk ideen til Rotary Paul Harris, og prisen deles ut til rotarianere eller ikke-rotarianere for sitt virke i Rotary eller for sitt samfunnsgagnelige arbeid. Følgene medlemmer av Stjørdal RK har mottatt æresbevisningen: Kåre Berg (d) i 1982, Einar Anton Fløttum i 1999, Ole Myrbekk i 2006, Terje Lauten i 2006 og Dafinn Grøntvedt (d) i 2006.

36 I tillegg har følgende mottatt æresbevisningen: Olav Bakken i 1992, Solveig Furunes i 1998, Petter Green i 2002, Hans Olav Løkken i 2005 og Kaare Børstad i Kaare Børstad mottar sin Paul Harris fra Toralf Pedersen i 2008.

37 37 Rotaryfondet I Stjørdal Rotaryklubb er det stor enighet om at Rotaryfondet er noe av det viktigste i Rotary s virksomhet, og klubben bidrar årlig med beløp som plasserer oss på topp i vårt distrikt. Slik bidrar klubben til internasjonalt ungdomsarbeid og bekjempelse av Polio. Det som har gjort dette mulig er en godt styrt klubb med økonomi i god orden og vilje til å betale. I 2009 kunne for eksempel klubben bidra med omtrent 140 US Dollar pr. medlem. Dette var uvanlig høyt, men også året etter var bidraget ca 85 US Dollar pr medlem. Best i distriktet nok en gang! Dette skal medlemmene ha all ære av.

38 Etterord fra klubbens president Stjørdal Rotaryklubb er en vital 50 åring med 48 medlemmer i en god aldersspredning. Entusiasmen rundt klubbprosjektene våre er god, enten de er på internasjonalt, nasjonalt eller lokalt plan. Utfordringen vår er å drive aktiv rekruttering og skape en jevn og fin ettervekst i klubben. Carl Petter Sakshaug, President Stjørdal Rotaryklubb Vi kommer til å vektlegge dette arbeidet i enda større grad fremover for det er givende å være medlem i Stjørdal Rotaryklubb.

39 39

40

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas Rotary Distrikt 2275 Guvernørbesøk i klubbene Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling Distriktsguvernør Steinar Høgaas Hva er Rotary? ROTARY er verdens største yrkesbaserte service-organisasjon,

Detaljer

Styringsdokument President Inger-Ruthgerda Wellendorf

Styringsdokument President Inger-Ruthgerda Wellendorf Styringsdokument 2013-2014 President Inger-Ruthgerda Wellendorf 1 Rotarys overordnede mål er å gagne andre I Rotaryåret 2013/14 er styringsmålet: Engage Rotary - Change Lives. (RI-president Ron D. Burton)

Detaljer

Distrikt DLP (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas

Distrikt DLP (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas Distrikt 2275 DLP 2011-2012 (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling Distriktsguvernør Steinar Høgaas VISJON Rotary i vekst for å gagne andre Rotary den ledende

Detaljer

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling.

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye medlemmer best rekrutteres til Rotary? Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Innhold Hva er Rotary? Hvem kan

Detaljer

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008 Fosna Rotaryklubb Årsplan for 2007 2008 Innledning Mottoet for president Rotary International 2007 2008 Wilfrid J. Wilkonson er Rotary deler ( Rotary Shares ). Hvor mye av vår personlige tid er vi villige

Detaljer

Noen tanker og idéer rundt medlemsutvikling i D2260

Noen tanker og idéer rundt medlemsutvikling i D2260 Noen tanker og idéer rundt medlemsutvikling i D2260 Svein-Erik Dippner Leder, Klubb- og medlemsutvikling, D2260 (Skedsmo Nord Rotaryklubb) Medlemsutvikling Vi må jobbe målrettet for å sikre positiv medlemsutvikling

Detaljer

Styringsdokument

Styringsdokument Namsos Rotaryklubb Styringsdokument 2012-2013 President Odd Arne Flasnes ROTARY INTERNATIONAL THEME 2012/13: Peace through service. Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE Namsos Rotary sin målsetting 2012-2013:

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2018 DEL I ROTARYS KJERNEVERDI: Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber hvor medlemmene kommer

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen Styringsdokument 2014-2015 President: John Aage Nilsen Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2014/-15 er styringsmålet: Tenn et lys... «Light up Rotary» - ROTARY INTERNATIONAL THEME 2014/-15

Detaljer

Styringsdokument President: Arve Brenne Dato:

Styringsdokument President: Arve Brenne Dato: Styringsdokument 2016-2017 President: Arve Brenne Dato: 06.10.2016 1 ato: Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2016/-17 er styringsmålet: «Rotary Serving Humanity». R.I. President: John

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var:

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Ringebu Rotary Klubb. Distrikt 2305. Charterdato 18.12 1967. Møte kvar tysdag kl.18.30 I Ringebu ungdomssenter. Årsmelding og rekneskap for året 2011-12. Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Reach

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke Rotary Morten Svagård Kåre Larsen 1. KLUBBEN Rekruttere

Detaljer

Molde Rotaryklubb Distrikt 2305

Molde Rotaryklubb Distrikt 2305 Molde Rotaryklubb Distrikt 2305 Visjon, målsetting og handlingsplan for klubbaktivitetene Vedtatt 04.05.2006 Revidert 10.06.2014 Visjon: I Molde Rotary er det møtelyst, ikke møteplikt som sørger for det

Detaljer

VELKOMMEN TIL PETS 2017 TITLE 1

VELKOMMEN TIL PETS 2017 TITLE 1 VELKOMMEN TIL PETS 2017 TITLE 1 Yvona - bakgrunn Siv.ing., prosjektleder, markedsføring Rotary: Vimpel, folder, FB, fotograf Sagelvafestivalen (FB, web, MF, bilder) TITLE 2 Program PETS del 1 17.00 Velkommen

Detaljer

Forbedre, Forenkle, Forene og Forynge

Forbedre, Forenkle, Forene og Forynge Rotary: Making a Difference Hvordan kan vi forbedre klubben? Hvordan kan vi forenkle klubbarbeidet? Hvordan kan vi forene gode klubbressurser? Hvordan kan vi forynge medlemsmassen? Altså: Forbedre, Forenkle,

Detaljer

TITLE. Styringsdokument for Lade Rotaryklubb. Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self»

TITLE. Styringsdokument for Lade Rotaryklubb. Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self» TITLE Styringsdokument for Lade Rotaryklubb Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self» Om Rotary Grunnlagt i 1905 1,3 millioner Rotarianere fordelt på 166 land Spennende historie! Rotary

Detaljer

TILE. Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb

TILE. Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb TILE Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb 1. Rotarys formål: Å gagne andre 2. I-presidentens tema: Light up Rotary (+ hvordan vi i Rotary lever, tenker, føler og jobber) 3. Guvernørens hovedmål for distriktet:

Detaljer

Club Leadership Plan. Anbefalt organisasjonsstruktur for

Club Leadership Plan. Anbefalt organisasjonsstruktur for Club Leadership Plan Anbefalt organisasjonsstruktur for Rotary klubber i Distrikt 2280 Lover for Rotaryklubber Ufravikelig og gjelder for alle klubber Formål Medlemskap Klassifikasjon Fremmøte Styre Medlemskapets

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Kristiansand Øst Gaute Melhus Johannessen Wenche Storaker 1.

Detaljer

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard)

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) Rotary International Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) X Rotary 00.00.12 Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye

Detaljer

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr. 996 144 917 Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 Sist endret den 5. januar 2015 1 - Formål Rotarys formål er Service above self. Mesna Rotaryklubb vil etter

Detaljer

Styringsdokument 2012-2013. President: Stein-Arne Flovik

Styringsdokument 2012-2013. President: Stein-Arne Flovik Styringsdokument 2012-2013 President: Stein-Arne Flovik Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2012/-13 er styringsmålet: Fred ved hjelp av velvillighet... Peace through service - ROTARY

Detaljer

Club Visioning. Jon Ola Brevig, Fredriksten RK

Club Visioning. Jon Ola Brevig, Fredriksten RK Club Visioning Jon Ola Brevig, Fredriksten RK CLUB VISIONING Skape forventinger om noe som skal skje i fremtiden. Rotary-klubben, om 3 år, ikke som den er, men som den er blitt Finne frem rotarianeren

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260

Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260 Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260 Gjelder for perioden 01.01.2010 30.06.2012 Bakgrunn Distriktet har sett behovet for å utarbeide en strategisk plan som tar hensyn til den utvikling som distriktet

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT Ja, jeg aksepterer oppdraget som DG for !

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT Ja, jeg aksepterer oppdraget som DG for ! Ja, jeg aksepterer oppdraget som DG for 2013-2014! PETS 2013 1 DGE`s ønsker, mål og planer for 2013 2014: Ti ønsker: 1. At vi sammen skal styrke engasjementet om Rotarys kjerneverdier i alle klubbene våre

Detaljer

Treårsplan 2014/ /2017 Stokke Rotaryklubb - Vedtatt i styremøte pr

Treårsplan 2014/ /2017 Stokke Rotaryklubb - Vedtatt i styremøte pr Treårsplan 2014/2015 2016/ Stokke Rotaryklubb - Vedtatt i styremøte pr. 20.03.2014 Benyttes som grunnlag for treårsplan 2014/2015 2016/ og årsplan 2014/2015 som skal sendes til Distrikt 2290 Grunnlag:

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation HVA ER

Detaljer

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Distriktsprogrammer - Rotary Foundation

Detaljer

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 Rotaryskolen i D2250 1 Bilde av klubbens banner/vimpel 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 Klubbvimpel Askøy Rotary Klubb Medlemsutviklig og kameratskap Kommunikasjon og opplæring The Rotary Foundation TRF Serviceprosjekter

Detaljer

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Færder Rotaryklubb Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Rotary International 2013-2014 Motto: Aktiviser Rotary endre liv! En god rotaryklubb Beholde Færders image som en synlig, attraktiv og

Detaljer

Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017

Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017 Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017 1 Hensikt Hensikten med klubben er å: Arbeide mot Rotary s mål. Gjennomføre prosjekter basert på Rotary s 5 tjenesteområder. Bidra til å fremme Rotary ved å styrke

Detaljer

Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk

Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk Rotary er ikke ment å være et folkeakademi, hvor vi kun sitter avslappet og tilbakelent på de ukentlige klubbmøtene,

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 Page 1 of 1 24.06.2015 LEDELSESSEMINAR FOR UNGDOM 2015 (RYLA) 18.11.2014 Dette er et offisielt Rotaryprogam og har vært det siden 1971.

Detaljer

Skogn Rotary Klubb. Vedtekter for Skogn Rotary Klubb. Distrikt 2280 Rotary International. Møtedag: Torsdag kl

Skogn Rotary Klubb. Vedtekter for Skogn Rotary Klubb. Distrikt 2280 Rotary International. Møtedag: Torsdag kl 1 Skogn Rotary Klubb Vedtekter for Skogn Rotary Klubb Distrikt 2280 Rotary International Møtedag: Torsdag kl. 18.30 19.30 Charterdato: 28. desember 1981 2 Hensikten med disse vedtekter er å beskrive og

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation Rotarymedlemmer/Rotarianere

Detaljer

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3. Sandefjord Øst Rotary Klubb inviterer til RYLA 2008 13. til 16. februar 2008 TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.600,- Prisen dekker opphold og arrangørklubbens utgifter,

Detaljer

KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL

KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL KLUBB: Stokke RK Dato: 20.04.2014 KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL 1. MEDLEMSUTVIKLING Beholde og rekruttere nye medlemmer Ansvarlig for klubbens medlemsutviklingsarbeid: Medlemskomiteen. Leder i 2014/2015: Even

Detaljer

V e l k o m m e n til Rotaryskolen i Distrikt 2260

V e l k o m m e n til Rotaryskolen i Distrikt 2260 V e l k o m m e n til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Arbeids- og milepelplan for rekruttering til Rotary i D-2260 Denne Arbeids- og milepelplan for rekruttering til Rotary i D-2260 er utarbeidet av: Arne

Detaljer

Vedtekter for Asker Rotary Klubb Vedtatt

Vedtekter for Asker Rotary Klubb Vedtatt Vedtekter for Asker Rotary Klubb Vedtatt 03.12.12 Artikkel I: Instans og formål Asker Rotary Klubb er direkte knyttet til Rotary International (RI), og har derved akseptert RIs lover og formål. Bestemmelser

Detaljer

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 INNHOLD Hva er Rotary? Er klubben en Rotaryklubb? Rotary International President (RIP) årets motto Hva er nytt av

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2014. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke RK Morten Svagård Ole Sverre Lund 1. KLUBBEN

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 ROTARYKLUBB. Hva er det? Rotary Klubb Komité Komité Komité Komité Komité MEDLEMMENE 04.04.2016

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17 KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17 Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2016. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Holmestrand Rotary Klubb Berit Reppesgård Tobias Brodtkorb

Detaljer

GUVERNØR HELGES SISTE MÅNEDBREV JUNI 2017

GUVERNØR HELGES SISTE MÅNEDBREV JUNI 2017 GUVERNØR HELGES SISTE MÅNEDBREV JUNI 2017 Dette er mitt siste månedsbrev som Guvernør. Kort oppsummert. Et for meg fantastisk år med mange oppturer, men også noen nedturer. Jeg liker ikke å fokusere på

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev Organisasjonsnummer 997 062 949 Guvernørens månedsbrev 2013-2014 Kjære rotarianere og venner av Rotary i! Elverum 01 07 2013 Guvernørens månedsbrev nr 1/2013 Jeg håper at klubbsekretæren sørger for at

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 PrePETS 2013 1 Hva legger vi i dette mottoet? Aktiviser Rotary endre liv! «Service above self!» Det handler om at den enkelte rotarianer engasjerer seg, involverer seg forpliktende i en aktivitet, et prosjekt,

Detaljer

«Hvis vi fortsetter å gjøre det vi har gjort, vil vi fortsette å få det vi har fått.» - Stephen R. Covey

«Hvis vi fortsetter å gjøre det vi har gjort, vil vi fortsette å få det vi har fått.» - Stephen R. Covey ROTARY DISTRICT 2260 KLUBBENS PLANER OG MÅL 2017-2018 (KPM) Skjemaet fylles ut og sendes til DGE Yvona Holbein (yvona.holbein@gmail.com) innen 30.04.2017. Områdets AG (assisterende guvernør) skal ha kopi.

Detaljer

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb OSLO VEST ROTARY KLUBB Distrikt 2310 Vedtekter for Oslo Vest Oslo 2011 Versjon: Godkjent på medlemsmøtet 15. juni 2011 Dato Innledning Alle Oslo Vest s aktiviteter skal utføres i henhold til Rotarys lover,

Detaljer

DISTRIKT Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016

DISTRIKT Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016 Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016 DISTRIKT 2250 PETS President Elect Training Seminar _ D2250 Definisjon PETS (President Elect

Detaljer

Rotary Distrikt 2250. Guvernørskifte 2015. Førde Rotaryklubb 22. juni 2015. Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill

Rotary Distrikt 2250. Guvernørskifte 2015. Førde Rotaryklubb 22. juni 2015. Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill Rotary Distrikt 2250 Guvernørskifte 2015 Førde Rotaryklubb 22. juni 2015 Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill Rotary en organisasjon i endring Distriktets målsettinger: Støtte og styrke klubbene

Detaljer

Hvordan kan de viktigste beslutningene i Lovrådet implementeres i klubbenes vedtekter. Ole-Ludvik Kleven

Hvordan kan de viktigste beslutningene i Lovrådet implementeres i klubbenes vedtekter. Ole-Ludvik Kleven Vedlegg 2 til referatet fra midtveismøtet Hvordan kan de viktigste beslutningene i Lovrådet implementeres i klubbenes vedtekter Ole-Ludvik Kleven Innledning Det initiativet som Distriktet har tatt ved

Detaljer

ROTARYÅRET TITLE

ROTARYÅRET TITLE ROTARYÅRET 2017-18 TITLE D 2305 - PETS 2017-18 v/ DGE Wictor Sandvold Vår utfordring i 2017-18: Rotary gjør en forskjell mer enn et slagord 2 UTFORDRING FRA RIP: ROTARY GJØR EN FORSKJELL! Styrke og støtte

Detaljer

ÅRSMØTE I GIMSØY ROTARYKLUBB. 22. november 2016

ÅRSMØTE I GIMSØY ROTARYKLUBB. 22. november 2016 ÅRSMØTE I GIMSØY ROTARYKLUBB 22. november 2016 1) Åpning av årsmøtet 2) Valg av møteleder 3) Godkjenning av agenda 4) Valg av referent 5) Valg av 2 til å underskrive protokollen 6) Årsmelding 2015-2016

Detaljer

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro Det som står med vanlig skrift, slik som her, skal leses av styremedlemmene og. Det som står med kursiv skrift, slik som her, er forklaringer om hvordan ting skal gjøres under møtet. Nå må alle komme til

Detaljer

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 Jan Sverre Hanssen Årets motto Distriktsguvernør 2014/2015,Distrikt 2260 4-SPØRSMÅLSPRØVEN: Om saker vi tenker, sier og gjør: - Er det sant? - Er det rettferdig overfor

Detaljer

Klubbens mål og planer for rotaryåret

Klubbens mål og planer for rotaryåret Klubbens mål og planer for rotaryåret. RI-presidenten for, Ian Riesley har bedt alle klubbene melde inn sine mål og planer på nettet gjennom ROTARY CLUB CENTRAL. Dette området finner vi i MY ROTARY under

Detaljer

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN 2015-2017 2 FORORD Rotary international (RI) har presisert sine strategiske mål: Støtte og styrke klubbene, fokusere på og øke humanitær tjeneste samt

Detaljer

Oppsummering fra i går. Hvordan hjelpe hverandre? TITLE 1

Oppsummering fra i går. Hvordan hjelpe hverandre? TITLE 1 Oppsummering fra i går. Hvordan hjelpe hverandre? TITLE 1 Sammenstilling av evalueringen TITLE 2 Service Above Self 1. Aktivitet 4. Flere medlemmer, mer aktivitet 2. Synliggjøre 3. Flere medlemmer TITLE

Detaljer

Presidentens hjørne. Kjære Rotary venner.

Presidentens hjørne. Kjære Rotary venner. Presidentens hjørne Kjære Rotary venner. Da har vi satt i gang Rotary hjulet for enda en omgang, hjulet har gått rundt 45 ganger siden vår klubb ble stiftet i 1972. Hjulet har gått rundt 20 ganger siden

Detaljer

Klubbens historie. Initiativet

Klubbens historie. Initiativet Klubbens historie Initiativet Initiativet til å stifte en rotaryklubb på Askøy ble tatt av Bergen Rotaryklubb ved president Kåre Namtvedt i 1979. Bergen Rotaryklubb er derfor vår fadderklubb. Selve etableringen

Detaljer

Tønsberg Rotaryklubb - Plan Godkjent på styremøtet

Tønsberg Rotaryklubb - Plan Godkjent på styremøtet H O V E D M Å L Side 1 av 7 1. Hovedmål for hele klubben En sterk klubb og et godt miljø fremme fornyelse og fleksibilitet i klubben - Forsterke profil, PR og omdømme - Fokusere på humanitær tjeneste En

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

På vitale områder som medlemsutvikling og bidrag til Rotaryfondet (Annual Giving og Polio) kan klubbene fremdels nå sine mål for dette rotaryåret.

På vitale områder som medlemsutvikling og bidrag til Rotaryfondet (Annual Giving og Polio) kan klubbene fremdels nå sine mål for dette rotaryåret. Guvernørens månedsbrev Distrikt 2300 2010-2011 Nr. 8 Februar 2011 Kjære rotarianere! Februar World Understanding Month Vi har et ekstra fokus på vårt globale arbeid. Dessuten er 23.februar Rotary s Birthday

Detaljer

Sortland Rotary Klubb JUNI 2013

Sortland Rotary Klubb JUNI 2013 JUNI 2013 Hva skjer hos Sortland Havn? Nye medlemmer Ny President og ny guvernør 1 JUNI 2013 Møte 4. juni 2013 Finn Moe, Kurs 2 i databruk Møte 11. juni 2013 Havnesjef Hugo Næss «Sortland Havn». 3 minutter

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Organisasjonsnummer 997 062 949 Elnesvågen 4. juli 2014 Kjære Rotaryvenner i distrikt 2305! I. Guvernørens månedsbrev nr 1/2014 Mine månedsbrev kommer i stor grad til å følge den kursen som ble staket

Detaljer

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Rotarnettverket gir unike muligheter for internasjonal forståelse Artikkel 4 Formål: Rotarys formål er å oppmuntre og fremme Rotarys ideal om å tjene som grunnlag for

Detaljer

Kjerneverdier: VÅR HISTORIE

Kjerneverdier: VÅR HISTORIE OPPDAG ROTARY HVEM ER VI? Kjerneverdier: fellesskap,integritet, mangfold, tjenester og lederskap Vekt på etikk og yrkestjeneste Finansierer prosjekter som leder til varige endringer VÅR HISTORIE 1905 Grunnlagt

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Møteinvitasjon. Saksliste: Tirsdag 28. Juni Runar Terje Foslund Daglig leder T: M:

Møteinvitasjon. Saksliste: Tirsdag 28. Juni Runar Terje Foslund Daglig leder T: M: Møteinvitasjon Møtet gjelder: Nettverksamling Finnmark region 4 Tid: Tirsdag 28. Juni 2016 Sted: Karasjok Frivilligsentral Inviterte: Frivilligsentralene i Finnmark Møteinnkaller: Nettverkleder: Runar

Detaljer

INVITASJON TIL DISTRIKTSKONFERANSE ROTARY DISTRIKT 2275 STJØRDAL 21.-23. SEPTEMBER 2012

INVITASJON TIL DISTRIKTSKONFERANSE ROTARY DISTRIKT 2275 STJØRDAL 21.-23. SEPTEMBER 2012 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2275 Jon Eidsvik DGE 2011 2012 Helleberget 3, 7500 Stjørdal +47 905 11 142 jon.eidsvik@ktv.no INVITASJON TIL DISTRIKTSKONFERANSE ROTARY DISTRIKT 2275 STJØRDAL 21.-23. SEPTEMBER

Detaljer

Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015

Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015 Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015 Benyttes som grunnlag for treårsplan 2015/2016 2017/2018 og årsplan 2015/2016 som skal sendes til Distrikt 2290 Grunnlag: Vedtekter,

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

Sortland Rotary Klubb. Ukeavisen Presidentskifte 3-minutt v/sture Jægtnes Diverse v/begge presidenter

Sortland Rotary Klubb. Ukeavisen Presidentskifte 3-minutt v/sture Jægtnes Diverse v/begge presidenter Sortland Rotary Klubb Ukeavisen 19.06.12 Presidentskifte 3-minutt v/sture Jægtnes Diverse v/begge presidenter Rotarymøte 19.06.12 Avtroppende president Trond Arthur Christiansen Ved åpningen av møtet opplyste

Detaljer

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT 26.11.2012 JULEBREV 2012. Da nærmer jula 2012 seg med raske skritt. Nok et år er gått, og det synes ikke lenge siden årtusenskifte fant sted. Tiden går fort. Men sanitetskvinnene er omstillingsdyktige

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORD-ODAL ROTARY KLUBB

VEDTEKTER FOR NORD-ODAL ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR NORD-ODAL ROTARY KLUBB Vedtatt på møte den 29.11.2016 Artikkel 1 Styret i klubben 1.1 Styrets sammensetning Styret i klubben skal være klubbens styrende organ. Styret består av: 1. Styre:

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Styringsdokument President Marianne Skreden

Styringsdokument President Marianne Skreden Styringsdokument 2009-2010 President Marianne Skreden The future of Rotary is in your hands - ROTARY INTERNATIONAL THEME 2009/-10 Rotarys fremtid ligger i dine hender Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE

Detaljer

VEDTEKTER. for JARLSBERG ROTARYKLUBB. vedtatt den 13. desember 1978, sist revidert den 19. november Paragraf 1. Innledning.

VEDTEKTER. for JARLSBERG ROTARYKLUBB. vedtatt den 13. desember 1978, sist revidert den 19. november Paragraf 1. Innledning. VEDTEKTER for JARLSBERG ROTARYKLUBB vedtatt den 13. desember 1978, sist revidert den 19. november 2008. Paragraf 1. Innledning. Klubben er tilsluttet Rotary International og underlagt dets lover. Klubbens

Detaljer

BEKKESTUA ROTARY KLUBB VEDTEKTER

BEKKESTUA ROTARY KLUBB VEDTEKTER BEKKESTUA ROTARY KLUBB VEDTEKTER (sist endret 2. juni, 2010) Artikkel 1 Valg av styre og tillitsmann 1. Valgkomitéen innstiller overfor Klubben forslag på President for Rotary-året som begynner om ca.

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Council on Legislation Chicago april Orientering om Lovrådet og beslutninger tatt i møte 2013

Council on Legislation Chicago april Orientering om Lovrådet og beslutninger tatt i møte 2013 Chicago 21.-26. april Orientering om Lovrådet og beslutninger tatt i møte Distriktskonferansen i D-2260 Ole-Ludvik Kleven Ås Rotary Klubb - Distrikt 2260 Chicago 21.-26. april Chicago 21.-26. april Chicago

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

Huseby-Flatås Rotaryklubb

Huseby-Flatås Rotaryklubb Styringsdokument 2014-2015 President : Roald Røhmen Organisasjonskart 2014-2015 President Roald Røhmen Sekretær Torstein Ryeng Kasserer Asbjørn Vanvik Prosjekt Arne Qvenild Fredrik Manum Jon E Johansen

Detaljer

LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI HANDLINGSPLAN

LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI HANDLINGSPLAN LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI 2017 2020 HANDLINGSPLAN 2017-2018 1 Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber der medlemmene kommer fra ulike yrker. Vi deler kunnskap, ideer og erfaring med hverandre.

Detaljer

En del andre klubbglimt fra høsten 2013. 9. september fikk vi høstens første egoforedrag. Et av våre nye medlemmer Anne-Grethe

En del andre klubbglimt fra høsten 2013. 9. september fikk vi høstens første egoforedrag. Et av våre nye medlemmer Anne-Grethe En del andre klubbglimt fra høsten 2013 9. september fikk vi høstens første egoforedrag. Et av våre nye medlemmer Anne-Grethe Aanestad er allerede fra tidligere godt kjent med både klubben vår og med Rotary.

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

KPM for 2014 & 15. OVRK internmøte 9. april v/ Innkommende president Knut S. Søraas

KPM for 2014 & 15. OVRK internmøte 9. april v/ Innkommende president Knut S. Søraas KPM for 2014 & 15 v/ Innkommende president Knut S. Søraas OVRK KPM Prosess 2014/2015 D2310 skal ha vår KPM via sitt spørreskjema 1. mai 2014 Kalenderen OVRK vil da se slik ut: 22 mars: D2310 informerte

Detaljer

V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb

V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb ++++++++++++++++ 1. Klubbens ledelse Årsmøte og vanlig klubbmøte er klubbens høyeste organer. Styret leder klubbens virksomhet. Presidenten leder klubbens

Detaljer

04.06.2015. Til tjeneste

04.06.2015. Til tjeneste 04.06.2015 Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones.

Detaljer

YATA Trondheim. Vedtekter

YATA Trondheim. Vedtekter YATA Trondheim Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTET 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE

Detaljer