Jakob Parelius Holmgren, Arkitekt. Professor i byggekunst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jakob Parelius Holmgren, 1884-1962 Arkitekt. Professor i byggekunst"

Transkript

1 Jakob Parelius Holmgren, Arkitekt. Professor i byggekunst Arkitekteksamen fra Trondhjems tekniske læreanstalt Ansatt hos arkitekt Lars Solberg arbeidet han med gjenreising av Ålesund etter brannen ansatt hos arkitekt Joh. Osnes. Eget arkitektkontor og fra 1916 assistent for professor Bugge, NTH, med bygging av høyskoleanlegget Utnevnt til professor i Byggekunst I ved NTH, Fratrådt i Holmgren var viserektor ved NTH i 1946/47, 1947/48 og 1953/54. Holmgren nedla et stort grunnlagsarbeid for utvikling av nye byggemetoder. Hans ombygging av Trondhjems sparebank ( ) ble belønnet med Houens fonds premie, Arkivet omfatter årene: hyllemeter samt 6 ruller med tegninger og en Arkivets omfang: storformateske Proveniens: Overført fra NTNU, Gløshaugen, 2000 Minnetale DKNVS Forhandlinger 35 nr. 8(1962) INNHOLD Oppdrag med oppdragsnummer. Materialet var tidligere registrert i en kortkatalog på Norges tekniske universitetsbibliotek, med manuskriptnummer (Ms + nr.). Ved omorganiseringen av materialet og da man også innlemmet en del annet arkivstoff fra Holmgrens hånd, ble oppdragene ordnet etter oppdragsnummer. Det tidligere manuskriptnummeret står i siste kolonne. Materialet er av Holmgren selv ordnet i mapper som inneholder tegninger, kopier, utkast, notater og noe korrespondanse. Prosjektnr og prosjekt År Tidl. ms.nr. 1 Overrettssakfører Colletts leiegård i Narvik Gildevangen kaffistova, Trondheim (se også Oppdrag 9!) 1912 Hytte for B.U.L., Trondheim Villa for professor Lutz, Nyveien 5 og 7, Trondheim

2 4 Trondheim arbeiderparti, Søndre gate Mangler 6 Mangler 7 Mangler 8 Melhus kommunale elektrisitetsverk Norsk husflids venner Kaffistova, Gildevangen, Trondheim, (se også oppdrag 1!) Fru Marie Bachke Kvislabakken skole, Stjørdal Villa for professor S. Schmidt-Nielsen på tomt nr. 2, "Knausen", Trondheim Villa for professor Richard Birkeland Mangler 14 Studentersamfunnet Sirkus, ombygg, Trondheim Sommerhus for familien Engen, Bodø 1913 Dronningens gate 14 (butikk) Mangler 17 Mangler 18 Skatnes kirke Mangler 20 Meråker bruk, kraftstasjon Mangler 22 Mangler 23 Rolf Sørensens villa, Arendal Mangler 25 Mangler 26 Omformerstasjonen, Baardshaug Arendals vannverk Munkegaten 5, Trondheim Mangler 30 Snekkerfabrikk for A/S Andr. Sand, Trondheim, Gregus gate 7 og en parcell av Rosenborg 31ac Folkets hus (se også rullformat!) Svolvær elektrisitetsverk Udat Håndverkernes aldershjem Div. år

3 34 Ålesund preserving Co Villa for disponent Schartmann, Ålesund b Lensmann Ivar Fjærtoft, Borgund Mangler 37 Transformatorhus ved Fagerlivannet, Trondheim Villa for kjøpmann Støvreide, Åhjem Fjæremfossens kommunale kraftselskap A/S Meråker bruk, Kopperå Gullsmed Henriksen, Theim Lærerhjemmet, Kvammen Fabrikkeier Køhler, Stjørdal Mangler 45 Mangler 46 Konsul Arild Bachke, forandring av Hus-sæteren A/S Chr. Falchenberg, kontor- og lagerbygning, Munkhaugveita 5, Trondheim Trondhjems elektrisitetsverk H. & F. Bachke, Trondheim (Her: oppdrag nr. 49, 57 og 78) Mangler 51 Mangler 52 Mangler 53 Mangler 54 Mangler 55 Mangler 56 Sporskifter L. Koen, våningshus, Trondheim Se nr. 49! 58 Professor P. Farup, forandring av villa Charlottenlund Udat Alfred Holmgren, sommerhus ved Vikhammer Villa for kaptein Sverre Hagen, Trondheim Trygve Høe, Trondheim Udat Husmorskolen på Mæle i Stjørdal b 63ad Arnt Engens villa, Trondheim Ingeniør K. Lund Overrettssakfører Andr. Wedø, Trondheim Villa for Trygve Johnsen, Trondheim Mangler 3

4 68 Odd Fellows, Trondheim Forandring av Olav Trygvassons gate Mangler 71 Mangler 72 Meråker gruver, direktørbolig Mangler 74 Byfogd Flocks hytte, Gaustadvannet Konsul Arild Bachke, forandring av bestyrerbolig på Lerkehaugen Meråker bruk, Kopperå Jakthytte for kaptein Bøckmann Se nr. 49! 79 I.O.G.T. s forsamlingslokale, Ilevolden Udat A. Holbæk Eriksen A/S, Trondheim Grosserer B.I. Brodersen, Trondheim Embedsbolig for sorenskriveren i Nordre Søndmøre, Ålesund Hytte for Lauritz Holmgren Bondeheimen i Steinkjer Meråker bruk, Kopperå Kontor for Carl Neumann, Trondheim Villa for Lauritz Devold, Ålesund A/S Norsk Bjergningskompagni, Trondheim Bang skole, Stjørdal Kjøpmann Nils Giske, Ålesund Vognmann Sneeggen, Gisle Johnsons gate 11,Trondheim Ivar Schetlein, sommerbolig Standartjunker Okkenhaug, Frol D. Strand, Vikhammer, forandring av sommerhus Grosserer Brodersen, forandring av sommerbolig ved Jonsvannet Hr. Bryggerieier Harald Jenssen, ombygging av Gramgården (se også rullog storformat!) Trondhjems arbeiderforening Mangler 99 A/S Bakklandets støperi og mek. verksted A/S Trondhjem Adresseavis, Nordre gate 1,Trondheim Schrøders villa, Kristiansund Mangler 103 Mathias Larsens villa, Steinberget, Trondheim

5 104 Mangler 105 Villa for forstmester Kindseth, Trondheim Mangler 107 Norsk Trærørkompani A/S, fabrikkbygning Grosserer Johansen, forandring av Bryns vei 20, Trondheim Udat Svenska Diamantbergborrning A/B Friluftsskolen Stjørdal Trondhjems kretssykekasse, Kjøpmandsgaten Norges Tekniske Høgskole, Trondheim Hvor?? 113 Trondhjems Haandverk & Industriforening Rasmus Ulseth s villaer i Øvre Allé, Trondheim (her også nr. 123) Bakermester G. Johnsen, Stjørdal Meråker bruk, Kopperå, Folkets hus Udat Christiansen og Co., Namsos Udat Sakshaug skole, Inderøy Husmorskolen på Hovde, Ørlandet a 120 Bebyggelse på Ilevollen, Trondheim Mangler 122 Villa for disponent Unneland, Trondheim Se nr. 114! 124 Kvammen kvinnehjem, Strinda Trondhjems Traadspikerfabrik A/S A/S De norske gjær- og spritfabrikker, Trondheim Avholdsfolkets hus, Søndre gate 5, Trondheim Levanger kommunes bolighus Øfsti skole, Stjørdal Elekstrisitetsverkets administrasjonsbygning, Trondheim Meråker sykehjem Trondhjems sparebank (se også storformateske!) Hovedbygning for lærer Kjøsnæs, Selbustrand Grosserer Brobakke Trondhjems kommunale bakeri Villa for Furunes, Stjørdal Fylkesbilerne A/S, Steinkjer

6 138 Trønderheimen, møbler til Kaffistova m.m Hjemmenes vel Mangler 141 Stjørdalshalsens folkeskole Våningshus for John Lerfald, Hegra Karl M. Hansen Grønflaten og Halten, Olav Trygvesønsgate 2, Trondheim Mangler 146 Mangler 147 Mangler 148 Villa for Trondhjems industrilotteri Dobbelthus for H. Aarø og N. Grønning Levanger skole Forslag til skolebygning for Levanger Våningshus for Jordfald Levanger kommunes musikkpaviljong Mangler 155 Murmester Herm. Aars, Klæbuveien 47 og Schøiensgate 8, Trondheim Synagoge, Arkitekt Christies gate 1, Trondheim Magnus Halvorsen, Trondhjems røkeri Børsa sykehjem Mangler 160 Grosserer O. Mikkelsen, Kristiansund Villa for tannlege Holem, Trondheim Gamlehjem for Steinkjer Mangler 164 Mangler 165 Narvik sparebank Mangler 167 Banksjef Dahls hus, Oskarsborg Hytte for Erik Saltnessand, "Smestua" Skipsreder Halvard L. Bachkes villa, Sverresgate 2, Trondheim Mangler 171 Løveapoteket, forslag til skilt Mangler

7 173 A. Mendelsohn & Søn, Olaf Trygvesønsgate 1, Trondheim Mangler 175 Narvik sparebank, beboelseshus Trondhjems sanitetsforenings friluftsskole på Saltøya Lysavis, Nordre gate 11, Trondheim A.K. Eilertsen, Narvik Direktør Tormod Gjestland, Herøya Udat Lærer Erik Ørens hus, Trondheim Ole Dahls forretningsgård, Trondheim Mangler 183 Mangler 184 Albin Jakobsen, Risvær i Lofoten Mangler 186 Feriekoloni på Saltøya (Sanitetens ungdomsforening) Mangler 188 Sigm. Alsos, Svolvær Oppdrag uten oppdragsnummer: - Hammerfest kino (Ms 1345) - Professor Bache Wiigs villa (Ms 1366) - Villa for overingeniør Henmo, Trondheim (Ms 1390) - Hr. Edv. Røhmen, Trondhjem (Ms 1411) - Bergsbakken 8, Trondheim - Kunstforeningen, Trondheim - Stiklestad kirkes kor Omgivelsene (For Stiklestad kirkes restuarering, se også storformateske!) - S. Abrahamsen. Nordre Bakklandet Dronningens gate Matrikkel nr. 15, Thomas Angells gate Kleists gate Klæbuveien 55 Saksarkiv I. - Forslag til ordning av strøket Elgesæter bo - Høyskoleveien (Ms 1673) - Korrespondanse med Ole Houan vedr. byggeplaner i Hammerfest (Ms 1618) - Holmgren, J. Og Leif J. Hansen. Beretning fra målinger i forsøkshusene ved NTH 1939/40, 190/41, 1942/43, 1945/46. (Ms 1600) - Holmgren, J. Fuktighetsforhold i vegger. 1939/40. (Ms 1598) - Ibid. Dokumenter vedr. Slagregnmøtet November 1955 i Trondheim. (Ms 1595) - Ibid. Undersøkelser ang. betongisolasjon utført i NTHs forsøkshus. Ca (Ms 1592) II - Konkurranse om rådhus i Vardø Konkurranse om Folkets hus, Trondheim Foredrag: - "Boligsaken." Foredrag i Trondhjem tekniske forening 25/ "Huset uten tjenerhjelp." Foredrag på Hjemmenes vels landsmøte. Se også oppdrag 139! - "Fagskole og håndverkerutdannelse." Foredrag i Håndverkerforeningen 8/ "Samarbeide." Foredrag ved Fagskolens eksamensfest 15/

8 - Foredrag i Trondhjems arkitektforening. Nordisk arkitektmøte Foredrag på uken for Bedre byggeskikk. 5/ Foredrag i Trondheims polytekniske forening. 21/ "Kooperativ byggevirksomhet." Foredrag for Trondhjems arbeiderparti. Udat. - "Samarbeid mellom håndverkere og arkitekter." Foredrag i Håndverkerforeningen. Udat. - "Om arkitekters utdannelse". Foredag i Nordenfjeldske arkitektforening. Udat. - "Ovnen." Foredrag på Ovnsutstillingen i Håndverkerforeningen. Udat. - Fiskeriutstillingskonkurransen. (1908?). Se også storformateske! - "Planerne for Stockholms tekniske høiskole." Foredrag i Trondhjems tekniske forening. Udat. - Bygningskultur. Foredrag på Norsk forening for boligreformers årsmøte, Tromsø 12/ (Dokid 90a ) III. - Div. manuskripter til artikler og foredrag. - Forsøkshus. Div. materiale. Ca legg - SINTEF. Fagutvalg for byggforskning IV. - Sak mellom byggmester Kaare Sandvik, Trondheim, og byggelagene Heimbo og Strindbo. Ca "Voldgiftsaker." Sakkyndiguttalelse Korrespondanse vedr. stein, bl.a. norsk labrador V. - Kjemibygninger på Gløshaugen. Korrespondanse, tegninger m.m Skipsmodelltanken. Korrespondanse og tegninger Storformateske. - Gramgården (Oppdrag nr. 96.) Se også rull 1! - Stiklestad kirke. Restaureringsforslag Se også Oppdrag uten nr. - Forretningsgård for Johs. Moe og Bernh. Brænne. Mar. nr. 2, Karl Jhans gate og 22b Søndre gate, Trondheim - Bebyggelse av Riantomten og en del av Nordre verft. Verftsgaten Gildevangen. Div. udat. tegninger. Se også oppdrag 2! - Div. tegninger, her noen av Trondhjems sparebank Konkurranser: - Samfunnet, Trondheim. Motto: "Vae victis." Udat. - Den skandinaviske fiskeriutstilling i Trondheim Motto: "Sommer" - Filialbibliotek til Deichmanske bibliotek. Motto: "Oase" - Singsaker folkeskole, Trondheim. Motto: "Pinse." Ruller. - Gramgården (Oppdrag nr. 96.) Se også storformateske! - Folkets hus. 5 ruller 2 gipsrelieffer Registrert i desember 2000: Pakke 1 - Anbud og kontrakter vedr. Folkets hus, Trondheim. Ca (Ms 1274) - Kongens gate 76. Oppmåling. Ca (Ms 1275) - Svaneapoteket, Trondheim. Oppmålingskonsept. Juni (Ms 1276) - Løveapoteket, Trondheim. Oppmålingskonsept. Juli (Ms 1277) - Levanger nye skole. Tegninger (Ms 1278) - Byggeanmeldelser: Mellomilen 34, Nonnegaten 4, Nordre gate 11, Sandgaten 24, Strandgaten 2A, 8

9 Øvre Bakklandet (Ms 1280) - Chalmers provningsanstalt, Göteborg. Intyg betr. med Hasele oglaserade keramiska fasadfliser beklädda provkroppar av betong. Göteborg Flisene uriktig kalt "Rakodur". (Ms 1281) - Søknader og dokumenter vedr. professorat i husbygging ved Norges landbrukshøgskole (Ms 1282) - Angående internasjonalt samarbeide om flate tak. Samarbeide med Norges byggforskningsinstitutt (Ms 1283) - Beretning om målinger i forsøkshusene ved Norges tekniske høgskole (Ms 1284) - Arbeidsbeskrivelse for tilbygg til fru E. Modals eiendom i Hammerfest. Udat. (Ms 1285) Pakke 2 - Privatarkiv fr E-Ø. Vesentlig med faglig innhol (Ms 1286) - Forsøkshus for flate tak ved Norges tekniske høgskole, oppført med bidrag fra Norges byggforskningsinstitutt. Forsøkene påbegynt i desember 1953, avsl. Ca (Ms 1596) - Foredrag av J.H. om flate tak. Ca Også i engelsk versjon. (Ms 1597) Suppl., funnet blant Sverre Pedersens arkivsaker (Des. 2001). - Oppmaaling av Døveskolens hovedbygning paa Gløshaugen. Oppdrag no Forslag til ordningen av Strøket Elgesæter Bro og Høiskolen. Etter Forslag av prof. Sverre Pedersen utarbeidet av arkitekt J. Holmgren Forsøkshusene på Gløshaugenplatået, med forklarende tekst på bildet. Jan Div. fotografisk materiale -Trondheim kinematografer. Forslag til sandurne. Juni

TEKNOLOGIHISTORIEPROSJEKTET ved Universitetsbiblioteket i Trondheim - sluttrapport Monica Aase

TEKNOLOGIHISTORIEPROSJEKTET ved Universitetsbiblioteket i Trondheim - sluttrapport Monica Aase innblikk - Nummer 6 En bibliotekfaglig rapportserie fra Universitetsbiblioteket i Trondheim ISSN 1502-3990 Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Ingar Lomheim N U M M E R 6 Denne rapporten kan kopieres

Detaljer

F - Private dokumenter

F - Private dokumenter F - Private dokumenter L0001 Diverse personlige dokumenter 3/031/08/6 0001 Fru Storhaugs notater m.m 0002 Forsikringskvitteringer 1920-1963 0003 Vestlandske blikktrykkeri / mekanisk verksted / personlige

Detaljer

Registeret tar med arkivskapers navn, samt endel viktige navn og emner nevnt i arkivet.

Registeret tar med arkivskapers navn, samt endel viktige navn og emner nevnt i arkivet. Privatarkiver Her følger en liste over de privatarkiv som oppbevares ved Statsarkivet i. Privatarkiv er arkiv etter personer, bedrifter, foreninger og lag, gårder o.l. De fleste privatarkivkatalogene kan

Detaljer

Nevnte firma drev også nordlandshandel

Nevnte firma drev også nordlandshandel 404 405 dagen den 26. avreiste med jernbanen til Støren og derpå til vog over Køros gjennem Østerdalen til Kristiania. Her holdt kongen og dronningen sitt høitidelige inntog og deltok i en rekke festli

Detaljer

Brand- Sjø- Dlykkesforsikring samt bibrancher

Brand- Sjø- Dlykkesforsikring samt bibrancher FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER I 1928 J5e foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. A. Æresmedlemmer: *Schulz, Æarl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor

Detaljer

Historiske Trondheim 1

Historiske Trondheim 1 Historiske Trondheim 1 B TRONDHEIMSFJORDEN Ravnkloløpet St. St. Olavs pir Vestre Kanalkai Ravnkloa Grava Ilabassenget HANSKEMAKERBA KEN ROALD AMUNDSENS V Meisterlins vei Trondheim kornsilo Koefoedgeilan

Detaljer

Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside: 050304.

Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside: 050304. 050304 Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside: 050304. Copyright: Erik Ballangrud, Mellomåsveien 124, 1414 Trollåsen. Tlf. 66820378. E-mail: erik.ballangrud@c2i.net. Forkortelser:

Detaljer

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor

Detaljer

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 fpnelse OVER FORENINGENS I EDLEMMER PR. Vi 1939 jfyis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør *Grilstad,

Detaljer

Fra nasjonsbygging til kulturarv Arkitektur i Ålesund 1904 2008

Fra nasjonsbygging til kulturarv Arkitektur i Ålesund 1904 2008 Fra nasjonsbygging til kulturarv Arkitektur i Ålesund 1904 2008 Aud Farstad I januar 1904 la en voldsom brann Ålesund i aske. Byen ble bygd opp igjen fra 1904 til 1907 og framstod som en av Norges mest

Detaljer

Grosserer M. Thams. 382 :

Grosserer M. Thams. 382 : 382 : I 1887 blev A. S. Bachke utnevnt til ridder av St. OlavsordeneBflf for fortjenstfullt virke ved bergverksdriften. Han var også kommandør av Wasaordenen. C. Brødrene Konsul Halvard Bachke og (1838

Detaljer

Soria OPDAL TURISTHOTEL. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936. Skomagasinetved Bakke Br OPDAL ST., DOVREBANEN

Soria OPDAL TURISTHOTEL. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936. Skomagasinetved Bakke Br OPDAL ST., DOVREBANEN FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936 De foran hvis navn står * har vært medlemmer side-n foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer : *'Sc'hulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel,

Detaljer

Handelsslekten Nissen. TRONDHJEM I SEILSKIBSFARTENS TID. Legatstifteren Hans Nissen. 1800 1850 l

Handelsslekten Nissen. TRONDHJEM I SEILSKIBSFARTENS TID. Legatstifteren Hans Nissen. 1800 1850 l IV. TRONDHJEM I SEILSKIBSFARTENS TID 1800 1850 l Forholdene begynte å bedres i 30 40-årene. Krakket efter II Napoleonskrigéne, pengefallet og de forskjellige politiske opgjør l omkring 1814 var iallfall

Detaljer

LOKALHISTORIE 3. Medlemsblad for Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening B L F 1 0 ÅR

LOKALHISTORIE 3. Medlemsblad for Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening B L F 1 0 ÅR LOKALHISTORIE 3 Medlemsblad for Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening B L F 1 0 ÅR Om BLF, som nå feirer 10 års jubileum, ved leder Dag Jarnøy:...3 BLFs logo...4 BLFs kart, hefter og bøker....4 Gamle

Detaljer

Per Øverland. Historieglimt fra Lade og Lademoen Tredje samling. Lademoen kirkes småskrifter nr. 15 ISBN 978-82-92805-17-6 ISSN 1502-4547

Per Øverland. Historieglimt fra Lade og Lademoen Tredje samling. Lademoen kirkes småskrifter nr. 15 ISBN 978-82-92805-17-6 ISSN 1502-4547 Per Øverland Historieglimt fra Lade og Lademoen Tredje samling Lademoen kirkes småskrifter nr. 15 ISBN 978-82-92805-17-6 ISSN 1502-4547 Trondheim 2011 1 2 Forord De to første heftene med historieglimt

Detaljer

BERETNING 1950. Arbeidernes Faglige landsorganisasjon

BERETNING 1950. Arbeidernes Faglige landsorganisasjon BERETNING 1950 Arbeidernes Faglige landsorganisasjon ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON BERETNING 1950 ARBEIDERNES ARTIETRYKRERI, OSLO 5000 00 475 00 o 415000 4000 00 ;750 00 50000 315000 3 000 Ltm

Detaljer

Per Øverland. Lademoen menighet og kirke gjennom hundre år Et overblikk

Per Øverland. Lademoen menighet og kirke gjennom hundre år Et overblikk Per Øverland Lademoen menighet og kirke gjennom hundre år Et overblikk ISSN 1502-4547 ISBN 82-92176-84-5 Tilegnet Aase-Karine et trofast medlem av Lademoen menighet Lademoen kirkes småskrifter 10 Trondheim

Detaljer

Rapport. Bernhof Ribsskog (1883-1963) En oversikt over årene som folkeskolelærer i Flatanger, Harstad og Trondheim. John H.

Rapport. Bernhof Ribsskog (1883-1963) En oversikt over årene som folkeskolelærer i Flatanger, Harstad og Trondheim. John H. Rapport Bernhof Ribsskog (1883-1963) En oversikt over årene som folkeskolelærer i Flatanger, Harstad og Trondheim John H. Stamnes Høgskolen i Nord-Trøndelag Rapport nr 39 Steinkjer 2007 Bernhof Ribsskog

Detaljer

P I O N E R E R viste vei i Grenland

P I O N E R E R viste vei i Grenland P I O N E R E R viste vei i Grenland 1 SKIEN 1899. Slik så det ut i Skien ved forrige århundreskifte. Omtrent på den tiden da Skiensfjordens Tekniske Forening ble stiftet på Høyers Hotell. Forsiden av

Detaljer

RAPPORT. Ole Konrad Ribsskog. Årene i Trondheim (1893-1941) John H. Stamnes. Høgskolen i Nord-Trøndelag Rapport nr 75

RAPPORT. Ole Konrad Ribsskog. Årene i Trondheim (1893-1941) John H. Stamnes. Høgskolen i Nord-Trøndelag Rapport nr 75 RAPPORT Ole Konrad Ribsskog Årene i Trondheim (1893-1941) John H. Stamnes Høgskolen i Nord-Trøndelag Rapport nr 75 Steinkjer 2011 Ole Konrad Ribsskog Årene i Trondheim (1893-1941) John H. Stamnes Høgskolen

Detaljer

KIRKESTEDET SAND 750 ÅR. Sand kirke 1765 Etter maleri datert 1860. Etter Norges Kirker i middelalderen

KIRKESTEDET SAND 750 ÅR. Sand kirke 1765 Etter maleri datert 1860. Etter Norges Kirker i middelalderen KIRKESTEDET SAND 750 ÅR Sandz kirkiu 1258 Sandz kirkiu 1400 Sandz kirkiu 1665 Etter Norges Kirker i middelalderen Sand kirke 1765 Etter maleri datert 1860 Sandsøy kirke 1888 Fotografi 2007 1 2 INNLEDNING

Detaljer

AREGG. Lover for Trondhjems Turistforening. STRINDENS SPAREBANK Opprettet 1842 RIEBERS. Støvler i toppkvalitet

AREGG. Lover for Trondhjems Turistforening. STRINDENS SPAREBANK Opprettet 1842 RIEBERS. Støvler i toppkvalitet STRINDENS SPAREBANK Opprettet 1842 SØNDRE GT. 13 Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) 190 FORVALTNINGSKAPITAL PR. 1/1 1962: 67,3 MILL. KRONER

Detaljer

1. Kolbotn Speidergruppe av NSF Kontakt 2003 A B Reisegg, Solkollen 7, Ko. Jfr. Speiding

1. Kolbotn Speidergruppe av NSF Kontakt 2003 A B Reisegg, Solkollen 7, Ko. Jfr. Speiding OPPEGÅRD LEKSIKON Ajourført pr 7. mars 2004 Copyright: Erik Ballangrud Forord Dette dokument er ikkbe på noen måte et ferdig produkt. Det er fortsatt mange hull å fylle og sikkert feil som må rettes. Til

Detaljer

1850-1900. Kjøhmann Johan Berg.

1850-1900. Kjøhmann Johan Berg. 358, Hl foran nevnt ansatt som fører av d/s «Frosta», og var i Frosf selskapets tjeneste som fører i 34 år. Til fører av «Lagatun» efter O. Wold blev hans sønn Erliri Wold ansatt. i VI. I 1904 startet

Detaljer

TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008

TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008 TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008 INNHOLD Dagsorden... 3 Årsmelding Styrets beretning... 4 Regnskap 2008... 5 Budsjettforslag... 6 Trøndelagsutstillingen... 7 Statutter for Trøndelagsutstillingen...

Detaljer

Asyler, barnehjem, barnevernsinstitusjoner, fødehjem og spesialskoler i Aust-Agder

Asyler, barnehjem, barnevernsinstitusjoner, fødehjem og spesialskoler i Aust-Agder Asyler, barnehjem, barnevernsinstitusjoner, fødehjem og spesialskoler i Aust-Agder 1900 2007 Innhold FORORD... 3 ASYLER... 4 ARENDAL BØRNEASYL... 4 DR. MØLLERS ASYL... 4 DYBVAAG BØRNEASYL... 5 BARNEHJEM...

Detaljer

PROGRAM HEIMDAL RK 1972-2000

PROGRAM HEIMDAL RK 1972-2000 PROGRAM HEIMDAL RK 1972-2000 Dato Foredragsholder Tilhørighet Tittel Møtt Protokoll for rotaryårene 1972-1979 mangler 02.07.1979 (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) 09.07.1979 Ingvar Berg Filmfremvisning

Detaljer

14.02.2013 Slekt i Trøndelag - Ancestors in Trøndelag Side 1

14.02.2013 Slekt i Trøndelag - Ancestors in Trøndelag Side 1 14.02.2013 Slekt i Trøndelag - Ancestors in Trøndelag Side 1 Proband Julius Aas. Styrmann / Dampskipsfører. Født 25.03.1877 på Strømmen, Sakshaug, Inderøy (NT). Døpt 03.06.1877 i Sakshaug, Inderøy (NT).

Detaljer

1. A.M. Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen, 1914: S. 89-103. På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna.

1. A.M. Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen, 1914: S. 89-103. På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna. 1. A.M. Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen, 1914: S. 89-103. På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna. 2. Abrahamsen F, Gangdal J. Politi : på liv og død. Oslo,

Detaljer

SAMLINGSMERKE. AMATØRFOTOGRAFfRNES. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933

SAMLINGSMERKE. AMATØRFOTOGRAFfRNES. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933 De foran hvis navn står * har vært medlemmer eiden foreningens stiftelse 16. desember 188T. Æresmedlemmer: *Sc'hulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel,

Detaljer