nr 23/ NO årgang 104 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 23/14-2014.06.02 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 23/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Rettskraftige avgjørelser fra Klagenemnda Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Deling Endringer i fullmaktsforhold Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 23/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PRO SUGGEST Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør- Korea Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 9 Mobiltelefoner; digitalkamera; bærbare mediaspillere; bærbare datamaskiner; trådløse hodetelefoner for mobiltelefoner, smarttelefoner og nettbrett; oppladbare batterier; batteriladere; læromslag for mobiltelefoner, smarttelefoner og nettbrett; foldbare deksel for mobiltelefoner, smarttelefoner og nettbrett; nettbrett; fjernsynsmottakere; elektroniske lydkomponenter, nemlig surround-lydsystemer; digitale flerfunksjons enheter for fjernsyn (set-top-boxer); DVD-spillere; LEDdisplay; skjermer; 3D-briller; datamaskiner; skrivere for datamaskiner; halvledere; datamaskin programvare; programvare for mobiltelefoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PRIMOPEDIA Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Vaksinepreparater for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LOCOID LIPID Astellas Pharma Europe BV, Sylviusweg 62, NL- 2333BE LEIDEN, Nederland Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 3 Kosmetikk. Klasse 5 Farmasøytiske og medisinske preparater og stoffer for human bruk. Chuew Huad Co Ltd, 500 Bangsean-Angsila Rd., TH TUMBOL SAENSUK, AMPHUR MUANG CHONBURI, Thailand Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, Klasse 30 Østerssaus. 3

4 registrerte varemerker nr 23/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Chuew Huad Co Ltd, 500 Bangsean-Angsila Rd., TH TUMBOL SAENSUK, AMPHUR MUANG CHONBURI, Thailand Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, Klasse 30 Fiskesaus; soyasaus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BLUE ROMANCE SHIMANO INC., 3-77 Oimatsu-cho Sakai-ku, JP- SAKAI CITY, OSAKA, Japan Klasse 28 Fiskeredskaper, herunder fiskesneller, fiskestenger, snellefester, fiskeliner og -snører, fiskesnøre- og lineføringer (for bruk på fiskestenger), fiskekroker, agn (kunstig), sluker, kunstig fiskeagn, fiskekurver (fiskeutstyr), flottører og dupper for fiske, lodd for fiske (nemlig søkker), håver for fiskere, stativer og holdere for fiskestenger, fiskevesker, fiskehansker; etuier og futteraler for fiskestenger, beholdere og oppbevaringsbokser til fiskeutstyr, samt hoftebeskyttere spesielt utformet for fiske. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Chuew Huad Co Ltd, 500 Bangsean-Angsila Rd., TH TUMBOL SAENSUK, AMPHUR MUANG CHONBURI, Thailand Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, Klasse 30 Sauser, chili sauser, tempura mel, eddik. NAIMA ZOUHRI, Ekebergveien 11, 0192 OSLO, Klasse 32 Brus. 4

5 registrerte varemerker nr 23/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XCOMFORT Eaton Industries (Austria) GmbH, Eugenia 1, AT-3943 SCHREMS, Østerrike Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 9 Apparater og instrumenter for leding, fordeling, konvertering, lagring, overvåking og kontroll av elektrisitet, herunder utstyr og apparater for beskyttelse av personer og installasjoner mot skader av elektrisk strøm; elektriske, elektroniske og mekaniske bryteranlegg og overvåkingsapparater så vel som utstyr og komponenter av industriell og energi elektronikk, feilstrøm, linjemotor, overstrøm og installasjonsbeskyttelsesutstyr og apparater så vel som sikringer, temperatur, tidsforsinkelse, overvåking og vernereleer, overspennings-beskyttelsesutstyr og -apparater, utstyr for strømtransformasjon, fjernkontrollerte AV/PÅbrytere, lukningsutstyr, tidsbrytere, ikke for urverk, posisjons-, overvåkings- og overflatebrytere, taster, dimmere, aktuatorer, romovervåkere, sentralovervåkingsenheter, overvåkingsutstyr, innbygningsenheter (housings), utstyr for måling og visning av strøm (elektrisitet), fordelingsanlegg (switchgear railings), stikkontakter, programmerbare og individuelt påviselige overvåkingsutstyr, utstyr for radiooverføring av signaler, utstyr for dataoverføring, distribusjonstavler for montering av anordninger og apparater for beskyttelses-, fordelings-, overvåkings-, indikasjons-, måle- og reguleringsformål, skap for mottagelse av utstyr for dataoverføring. Klasse 11 Utstyr for regulering av oppvarmingsapparater. Klasse 37 Bygging, installasjon og reparasjon av elektriske og elektroniske systemer. Klasse 42 Designplanlegging og teknisk prosjektplanlegging av elektriske og elektroniske installasjoner; kvalitetsinspeksjon, nemlig inspeksjon og bekreftelse av elektriske og elektroniske utstyr og installasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Akvadesign AS, Plantefeltet 5, 8900 BRØNNØYSUND, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 29 Fisk; saltet, tørket, røkt eller hermetisert fisk; fiskemat. Klasse 31 Levende fisk; næringsmidler til dyr. Klasse 44 Havbrukstjenester; fiskeoppdrett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Akvadesign AS, Plantefeltet 5, 8900 BRØNNØYSUND, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 29 Fisk; saltet, tørket, røkt eller hermetisert fisk; fiskemat. Klasse 31 Levende fisk; næringsmidler til dyr. Klasse 44 Havbrukstjenester; fiskeoppdrett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CHUNGHWA Clemens Küchler, Eifelstrasse 18, DE BAD SODEN, Tyskland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 34 Tobakkvarer (luksusartikler), herunder sigaretter og filtertipsigaretter; artikler for røkere, fyrstikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/388,423 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ONESTOPPLUS OSP Group, L.P., 2300 Southeastern Avenue, US- IN46201 INDINAPOLIS, USA Klasse 35 Postordrekatalogsalg omfattende klær, yttertøy, fottøy og tilbehør (accessories), unntatt helsevernprodukter, produkter relatert til helsevern og medisinsk utstyr. 5

6 registrerte varemerker nr 23/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen verkstedindustrien. Klasse 19 Bygningsmaterialer, ikke av metall; rør (stive), ikke av metall (bygning). Mazemap AS, O.S. Bragstads Plass 2 B, 7034 TRONDHEIM, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Dataprogramvare, inkludert applikasjoner; maskinvare og dataprogramvare for navigasjonsformål; maskinvare og programvare for trilaterasjon; maskinvare og dataprogramvare for bruk med Wi-Fi, satelittsignaler og GPS navigasjon; maskinvare og dataprogramvare for navigasjon i bygninger eller andre skjermede eller lukkede områder; dataprogramvare for bruk med smarttelefoner, mobiltelefoner, nettbrett, datamaskiner, ruteplanleggere, elektroniske kart, digitale ordbøker og annet elektronisk utstyr; dataprogramvare og maskinvare for å analysere utnyttelse og mulig utnyttelse av bygninger eller andre skjermede eller lukkede områder; dataprogramvare og maskinvare for å analysere kundeflyt; dataprogramvare og maskinvare for plass- og romutnyttelse; digitale kart; dataprogramvare for posisjoneringsdata; dataprogramvare og maskinvare for reiseplanlegging. Klasse 38 Telekommunikasjon; telekommunikasjonstjenester for navigeringsformål; telekommunikasjonstjenester for posisjoneringsdata; telekommunikasjonstjenester, herunder formidling av midlertidig tilgang til ikkenedlastbar programvare som tilbyr kartbilder, geografisk informasjon og reisebeskrivelser innhentet ved hjelp av Wi-Fi eller Global Positioning System (GPS); teknisk rådgivning i forbindelse med ovennevnte tjenester; telekommunikasjonstjenester for reiseplanleggingsformål. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industrielle analyse- og forskningstjenester; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; analysering av data til operasjonsflyt; analysering av data av kundeflyt; analysering av data for plass- og romutnyttelse; analysering av data relatert til posisjoneringsdata; analysering av data relatert til innendørs posisjoneringsdata; design og utvikling av datamaskiner og programvare relatert til reiseplanlegging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SAPA Sapa AS, Postboks 81, 0101 OSLO, Valea AB, Box 1098, SE GÖTEBORG, Sverige Klasse 6 Bygningsmaterialer av metall; ubearbeidet og semiarbeidet vanlige metaller og legeringer; artikler av vanlige metaller, ikke opptatt i andre klasser; aluminiumsprofiler; aluminiums komponenter for (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PLAY MAGNUS Play Magnus AS, Postboks 143 Bogstadveien, 0167 OSLO, Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS, Postboks 2043 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Datamaskinprogram; innregistrert på databærere, nedlastbar software i form av apps; nedlastbar software via internett og trådløse innretninger; dataspillprogrammer; skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer; grensesnittenheter for datamaskiner. Klasse 25 Klær; fottøy; hodeplagg; caps; t-skjorter; gensere; jakker; skjorter; bukser; shorts; skotøy; dresser. Klasse 28 Spill og spillkort; sjakkspill, sjakkbrett og sjakkbrikker; selskapsspill; sjetonger for spill; spillapparat; spillbrikker; spillmaskiner for underholdning og gambling; terninger for spill; brettspill. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; promotering av andres varer og tjenester gjennom å være sponsorobjekt; kontortjenester; netthandel og detaljsalg av alle ovennevnte varer i klassene 9, 16, 18, 25, 28. Klasse 38 Telekommunikasjon; tilgjengeliggjøring av et online forum for deling av informasjon, fotografier, lyd- og videoinnhold og dokumenter, sende og motta meldinger, herunder sms, mms, interne meldinger og popup's, for utveksling av informasjon, chatte, lage blogger; tilgjengeliggjøring av software applikasjoner, herunder apps for smarttelefoner og lesebrett. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; organisering av konkurranser; utdannings- og opplæringsvirksomhet, drive undervisning i sjakk, holde kurs, avholde sjakkleirer; underholdningsvirksomhet, foredrag, show, sjakkspill foran publikum, modelloppdrag, personlig opptredener som kjent sjakkutøver; underholdningsvirksomhet, å tilby online interaktive dataspill, videospill og interaktive dataspill via elektroniske nettverk, andre trådløse nettverk og datanettverk; underholdningsvirksomhet, å tilby online video og dataspill som kan åpnes og spilles via elektroniske nettverk, andre trådløse nettverk og datanettverk; underholdningstjenester, å tilby online dataspill og videospill som kan nås og spilles via mobiltelefon og via andre trådløse enheter. Klasse 42 Design og utvikling av dataprogrammer; utvikling og vedlikehold av programvare og plattformer for spill. 6

7 registrerte varemerker nr 23/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Vaskeføtter RASKE RAFTO, Nordåstræet 68, 5235 RÅDAL, Line Beate Ulstein, Nordåstræet 68, 5235 RÅDAL, Klasse 17 Gummi. Klasse 21 Gjenstand for rengjøringsformål. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen A REALM REBORN Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also trading as Square Enix Holdings Co Ltd), Shinjuku, Shinjuku-ku, JP- TOKYO, Japan Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 9 Datamaskinspillprogramvare; videospillprogramvare; lydopptak i form av optiske disker, magnetiske disker, halvleder-rom'er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger; audiovisuelle opptak i form av optiske disker, magnetiske disker, halvleder-rom'er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte kompaktplater som inneholder musikk; forhåndsinnspilte videodisker som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte videokassetter som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; dekorative magneter; musematter; stropper for mobiltelefoner; solbriller; tomme minnekort; minnekortetuier; CD-etuier; datamaskintastaturer; joysticker; kontroller til videospill; nedlastbare bildefiler; nedlastbare bakgrunnsbilder for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare skjermsparere (bakgrunnsmønstre) for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare videoopptak; nedlastbare musikklydopptak; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; elektroniske publikasjoner på området datamaskinspill, videospill, tegnefilmer, tegneserier og/eller generell underholdning. Klasse 41 Tilby fornøyelsesfasiliteter; spillehaller; tilveiebringe datamaskinspill on-line; tilveiebringer videospill on-line; tilveiebringe informasjon om datamaskinspillstrategier og/eller videospillstrategier via datamaskinnettverk og/eller globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe informasjon om underholdning på området datamaskinspill, videospill, kortspill, tegnefilmer, tegneserier, romaner og/eller magasiner; tilveiebringe ikke-nedlastbare tegneserier on-line; tilveiebringe ikkenedlastbare magasiner på området datamaskinspill, videospill, tegnefilmer, tegneserier og/eller generell underholdning on-line. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , SE, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BG AUTOGIRO Bankgirocentralen BGC AB, SE STOCKHOLM, Sverige Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 9 Innregistrerte dataprogram; databehandlingsutstyr og datamaskiner; grensesnitt (for datamaskiner); dataprogram for verifisering og identifisering av signaturer; dataprogram for elektronisk identifisering og signering. Klasse 35 Bearbeiding, lagring, fremfinning og/eller kontroll av datamaskinbasert informasjon; datasøk (for tredjemann) i datafiler; datamaskinbasert databasehåndtering, filhåndtering og registerhåndtering; innregistrering, bearbeiding, kontroll, lagring og/eller fremfinning av opplysninger i databaser; sammenstilling, innregistrering og systematisering av informasjon i databaser; bokføring; annonse- og reklamevirksomhet. Klasse 36 Elektronisk identifisering og signering for forsikringsvirksomhet, finansielle tjenester, monetære tjenester og eiendomsmeglertjenester; elektroniske bank- og betalingstjenester; elektroniske pengeoverføringer; datamaskinbaserte finanstjenester; finansiell virksomhet; monetære tjenester; administrasjon og informasjon vedrørende betalingstjenester og rutiner; betalingsformidling; informasjon vedrørende sikkerhet relatert til betalingsformidling. Klasse 38 Tilveiebringelse av tilgang og bruksrett til databaser; tilveiebringelse av tilgang til datanettverk; overføring og/eller sending av databaseinformasjon via telenett og/eller internasjonale datanettverk: tilgangstjenester til telekommunikasjonsnettverk; digitale overføringstjenester og sendingstjenester via Internett; telekommunikasjonstjenester via portal for å nå informasjon; sending av beskjeder over elektroniske media; datastøttet sending av beskjeder over elektroniske media; kommunikasjon via dataterminaler. Klasse 42 Utforming av datamaskinprogramvare; utvikling av datamaskinprogramvare og dataprogram for elektronisk identifisering og signering; gjenfinning av datainformasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WiseERP DH Patterns and Fit, Bryggetorget 17, 0250 OSLO, Klasse 9 ERP software for mote bransje. 7

8 registrerte varemerker nr 23/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BLIKKFANG ASTRID ZABERNIG, Slalåmveien 28, 8402 SORTLAND, Klasse 24 Strikkede og tovede tepper. Klasse 25 Klær, hodeplagg, barneklær, luer, votter, pulsvarmere. Klasse 35 Salg av egenproduserte, strikkede, heklede og tovede produkter for voksne og barn (luer, votter, pulsvarmere, tepper, klær, sokker), Salg av egenproduserte sydde klær for voksne og barn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/055,405 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IMFAZRA Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/136,292 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LAMNETIC Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker for behandling og forebygging av hepatitt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/136,287 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LAMNETIK Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/136,285 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LAMNETIQ Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OPFLEX Insieme Networks LLC, 210 West Tasman Drive, US- CA95134 SAN JOSE, USA Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 9 Computer software; computer nettverk software; software for nettverks-virtualisering; computer software for bruk til kontrollering, sikring, akselerering, overvåkning, og ledelse av computer nettverkstrafikk; computer hardware; computer nettverksbrytere; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; 8

9 registrerte varemerker nr 23/14 brannslukningsapparater; computer hardware; innregistrerte computerprogrammer. Klasse 42 Computer nettverksdesign for andre; computer konsultasjonstjenester; oppdatering av computer software for andre; fremskaffelse av tekniske konsultasjoner i forbindelse med computer hardware, computer software, computer nettverksarbeid utstyr, telekommunikasjonsutstyr, telekommunikasjonssystemer og computer nettverksdesign; online tjenester, nemlig fremskaffelse av informasjon via computer nettverk innenfor områdene computer nettverksarbeid, computer nettverk, computer systemer; software som en tjeneste (SaaS); design og utvikling av computer hardware og software; design og utvikling av computer nettverksprotokoller som forenkler kontroll av nettverksbrytere; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CAPTAIN SABERTOOTH Kaptein Sabeltann AS, Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27-29, 4611 KRISTIANSAND S, Klasse 9 Spillefilmer, tegnefilmer, kinematografiske filmer; magnetiske databærere, opptaksplater, kompaktdisker, DVD-er, nedlastbare lyd- og videofiler, og digitale opptaksmedier inneholdende spillefilmer, tegnefilmer, kinematografiske filmer, musikk, teater- og musikkforstillinger, musikkvideoer og annet underholdningsinnhold; videospill, dataspill og software for video- og dataspill; apper for mobiltelefoner, nettbrett og datamaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen derivater og alle varer eller råmateriale tilknyttet eller derivert fra vin- og oljeindustrien; eksport, import, annonsering og/eller salg av olivenoljer, druer, vin, likører, brennevin og deres derivater og alle varer eller råmateriale tilknyttet eller derivert fra vin- og oljeindustrien. Klasse 39 Distribusjon av olivenoljer, druer, vin, likører, brennevin og deres derivater og alle varer eller råmateriale tilknyttet eller derivert fra vin- og oljeindustrien. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sushi Samba Sushisamba ehf, Thingholtsstraeti 5, IS-101 REYKJAVIK, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restauranter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CH PROSJEKT AS, Gunnar Schjelderupsv. 9, 0485 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 17 Varer av gummi. Klasse 27 Matter. INVERSORA AGROINDUSTRIAL GLOBAL SL, Barajas ParkEdificio C Calle San Severo 16, ES MADRID, Spania Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Kommersialisering gjennom annonsering og/eller salg av olivenoljer, druer, vin, likører, brennevin og deres 9

10 registrerte varemerker nr 23/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Regulatpro Cordula May, Taufkirchner Strasse 59, DE HOHENBRUNN, Tyskland Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 3 Kosmetiske preparater, foruten hårpleiepreparater; vaskemidler, blekemidler og andre stoffer for klesvask; rengjørings-, polerings-, skure-, og slipemidler; såper; parfymevarer; eteriske oljer; tannpasta. Klasse 5 Babymat; mineralske kosttilskudd; kosttilskudd basert på aminosyrer; kosttilskudd basert på mineraler; nærende tilsetninger for medisinske formål; vitaminpreparater; kosttilskudd basert på vitaminer for annen ikke-medisinsk bruk, inkludert i klasse 5. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WisePDM DH Patterns and Fit, Bryggetorget 17, 0250 OSLO, Klasse 9 PDM software for mote bransje. varer til bruk i utemiljøer for barn slik som plaststøpt fallunderlag, kunstgress, sandkassekanter, lekehytter og ballbinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 28 Automatiske spillautomater; underholdnings - og spillmaskiner; elektriske og/eller elektroniske underholdings- og spillmaskiner, -apparater og - installasjoner; videospill-maskiner og -apparater; deler og utstyr for de nevnte varer, ikke inkludert i andre klasser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CH PROSJEKT AS, Gunnar Schjelderupsv. 9, 0485 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg og markedsføring av 10

11 registrerte varemerker nr 23/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , GB, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen British American Tobacco (Brands) Inc, 2711 Centerville Road, Suite 300, US-DE19808 WILMINGTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 34 Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere; fyrstikker; artikler for røkere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NG Norsk Gjenvinning AS, Postboks 567 Skøyen, 0214 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 1 Kjemiske produkter til fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; avherdingsmidler for vann, vannrensingsmidler. Klasse 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; lys og veker for belysning; brenselsbriketter fremstilt av avfall. Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse 9 Nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, brannslukningsapparater; apparater for luftanalyser, apparater for kontroll av varme, instrumenter for kontroll av varmtvannsberedere og kokekar, vannstandsmålere, temperaturmålere, fartsmålere, strømtapsmålere, trykkmålere for ventiler. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; forbrenningsanlegg, søppelforbrenningsovner; elektriske oppvarmingsapparater, oppvarmingsapparater for faste eller flytende brennstoff; luftkondisjoneringsapparater; apparater for filtrering, avherding og rensing av vann, innretninger for distribusjon av vann; apparater for rensing av luft. Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata, samt produkter laget av plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; assistanse vedrørende forretningsledelse, konsulenttjenester vedrørende regnskap, forretningsledelse og personellrekruttering; innkjøpsledelse vedrørende kontorutstyr og -rekvisita for handels- og industriforetak; maskinskriving, sekretærtjenester, stenografi og dokumentreprodukjson; utleie av kontormaskiner og - apparater, utleie av kopimaskiner; utarbeidelse av lønnslister; tilveiebringe kvalifisert personell til bedrifter for telefonbesvaring, resepsjon og håndtering av inngående og utgående post; telefonsvarstjenester (for midlertidig fraværende abonnenter); organisering av telefonbesvaring og telefonsentraltjenester for tredjemenn; handelsadministrasjon; konsulenttjenester vedrørende kommunikasjon (markedsføring); dataregistrerings og databehandlingstjenester; distribusjon av annonse og reklamemateriell, nemlig DM-materiale, prospekter, kataloger, invitasjoner, informasjonsskriv; salgsfremmende tjenester for tredjemenn; organisering av arrangementer og utstillinger for handels eller reklameformål; organisering av konkurranser med salgsfremmende formål; administrasjon av datafiler; systematisering av data i sentrale filer; utleie av adresselister; markedsstudier; meningsmålinger; markedstester; import og eksportagenturer. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom, eiendomsomsetning, eiendomsmegling, utleie av kontorer (fast eiendom), konsulentvirksomhet og informasjon vedrørende forsikring; finansiell sponsorvirksomhet, særlig finansiell sponsorvirksomhet for sportsarrangementer, utstillinger og arrangementer for kulturelle eller utdanningsformål; finansiell sponsorvirksomhet for selskaper som engasjerer seg i og er innovative vedrørende beskyttelse av miljøet. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon og reparasjon av vannforsynings og -behandlingssystemer og vanningsog overrislingsinnretninger; desinfisering; offentlig 11

12 registrerte varemerker nr 23/14 byggevirksomhet; tilsyn med konstruksjonsvirksomhet, byggevirksomhet og rivingsvirksomhet; isolering mot fuktighet; installasjon og reparasjon av oppvarmingssystemer, luftkondisjoneringsinnretninger, elektriske apparater, ildsteder og kjøleinnretninger; isolasjonstjenester; konstruksjon og reparasjon av bygninger; installasjon, vedlikehold og reparasjon av heiser og luftkondisjoneringsanlegg; installasjon, vedlikehold og reparasjon av varmtvannsberedere, elektriske innretninger, brannalarm og brannbeskyttelsesanlegg samt av tyverialarmer; installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner og kontorutstyr; utryddelse av skadedyr (ikke for jordbruk); rengjøringstjenester for bygninger, rotteutryddelse, desinfisering, rengjøring av bygninger (fasade), vedlikehold av møbler, vindusvasking; vasking; rørleggingstjenester, malertjenester; installasjon og reparasjon av telefon- og telekommunikasjonsinnretninger; reparasjon og vedlikehold av alle innretninger for varme, dampproduksjon, elektrisitet, luftkondisjonering og kjøling; drift av alle innretninger for varme, luftkondisjonering og kjøling. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; vannforsyning, vanndistribusjon; luft-, land-, og skipstransport; transport i tettsteder i landkjøretøy, transportagenturer; transportinformasjon; pakking av varer, særlig pakking av vann i flasker og ballonger; levering av varer, særlig pakking av vann i flasker og ballonger; transport og lagring av avfall; innsamling av avfall; innsamling av avfall fra husholdsninger og industriforetak. Klasse 40 Bearbeiding av materialer; vannbehandling og vannrensing; avfallsbehandling, destruksjon av avfall; deodorisering, rensing og forfriskning av luften; utleie av generatorer; informasjon vedrørende behandling av materialer; forbrenning av husholdnings- og industriavfall; fjerning og resirkulering av avfall; industriell avløpsbehandling; produksjon av trykkluft og avmineralisert vann; sortering av avfall og resirkulerbart råmateriale. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av konkurranser, utdannelse og opplæring, organisering av konferanser og seminarer, utgivelse av bøker, særlig vedrørende miljøbeskyttelse; elektronisk utgivelse av bøker, tidsskrifter og brosjyrer (ikke nedlastbare); organisering av arrangementer for utdannings- og kulturelle formål; produksjon av filmer, videoer, TV- og radioprogrammer og innhold for internettsider; informasjon, assistanse og konsultasjoner vedrørende utdannelse, fritids-, sportsog kulturelle aktiviteter; organisering av konferanser og kollokvier innen området for miljøbeskyttelse; organisering av konkurranser for underholdnings- eller utdanningsformål; organisering av konferanser og kollokvier for faglige formål, særlig vedrørende vannbehandling og -rensing, avfallsbehandling, destruksjon av avfall, miljøbeskyttelse og transport. Klasse 42 Vitenskapelig forskning for medisinske formål; biologisk forskning; bakteriologisk forskning; mekanisk forskning; tekniske prosjektstudier; ingeniørkontortjenester; konsultasjoner vedrørende miljøbeskyttelse. Klasse 45 Juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INGENIØR HARALD BENESTAD AS, Postboks 123, 3421 LIERSKOGEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 9 Databehandlingsutstyr; elektrisk utstyr til bruk i våpen og ammunisjon og i olje og gassindustrien; elektriske gjennomføringer (kontakter) til bruk i olje- og gassindustrien; stikkontakter; elektriske tennere for våpen og ammunisjon. Klasse 13 Våpen og ammunisjon og dertilhørende deler og utstyr. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg og markedsføring av databehandlingsutstyr, elektrisk utstyr til bruk i våpen og ammunisjon og i olje og gassindustrien, elektriske gjennomføringer (kontakter) til bruk i olje- og gassindustrien, stikkontakter, elektriske tennere for våpen og ammunisjon, våpen og ammunisjon og dertilhørende deler og utstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DINESEN GRANDOAK Dinesen Floors A/S, Klovtoftvej 2, Jels, DK-6630 RØDDING, Danmark Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek og bitumen; transportable bygninger (ikke av metall). Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 12

13 registrerte varemerker nr 23/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Roxar Software Solutions AS, Postboks 112, 4065 STAVANGER, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Dataprogramvare; dataprogramvare for bruk i olje- og gassindustrien; dataprogramvare for kartlegging, visualisering, simulering og modellering, for bruk i olje og gassindustrien. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. Klasse 42 Design og utvikling av dataprogramvare; brukerstøttetjenester for dataprogramvare; datakonsulenttjenester; tilveiebringe informasjon om dataprogramvare; utleie av dataprogramvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TANGA RØR MORTEN SVENDSEN, Karushøgda 31, 1481 HAGAN, Klasse 37 Byggevirksomhet, rørleggervirksomhet, reparasjonsog installasjonsvirksomhet innen rørleggerfaget. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STILLSPACE AS, Vikingjordet 12, 1389 HEGGEDAL, Klasse 31 Jordbruks- og hagebruksprodukter ikke opptatt i andre klasser, friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet, kulturelle aktiviteter, arrangering og ledelse av praktiske seminarer. Klasse 44 Landbruk- og hagebrukstjenester. ENERGY MANAGER AS, c/o Rune Rosseland, Hogganvikveien 101, 4513 MANDAL, Klasse 9 Web-basert programvare for energiledelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/958,638 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MONSTER ENERGY ULTRA RED Monster Energy Co, 1 Monster Way, US-CA92879 CORONA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Ernæringssupplementer i flytende form. Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UNLEASH THE ULTRA BEAST! Monster Energy Co, 1 Monster Way, US-CA92879 CORONA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Ernæringssupplementer i flytende form. Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker. 13

14 registrerte varemerker nr 23/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen THESE GLORY DAYS Volt Fashion AS, Postboks 194, 1377 BILLINGSTAD, Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse 9 Briller; brilleinnfatninger; solbriller; brilleetuier. Klasse 14 Smykker og edelstener; mansjettknapper; bijouterivarer; ur og klokker. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner; dokumentmapper, håndkofferter, kofferter, ryggsekker, lommebøker; paraplyer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; slips, sløyfer, skjerf, halstørkler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HASSELÖ AB Alfort & Cronholm, Box 11043, SE BROMMA, Sverige Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 11 Baderomsinnredninger, inkludert i klassen; baderomsinstallasjoner; baderomsinstallasjoner for sanitære formål; inventar til baderom; armaturer til baderom; håndfat og servanter; baderomsinstallasjoner for vannforsyning; innebygde vaskeinnretninger (med vanntilførsel). Klasse 20 Baderomsmøbler; baderomsskap; modulmøbler for baderom; speilskap; vaskeinnretninger med innebygde servanter og håndfat; skap utstyrt med speil; skap (håndkle-) (møbler). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen REVMATOL Med-Eq AS, Farmannsveien 18-22, 3111 TØNSBERG, Klasse 5 Farmasøytiske og medisinske preparater og stoffer; medisinerte kremer, salver og lotioner; næringstilskudd; medisinerte konfektyrer; dietetiske stoffer; dietetiske stoffer for medisinsk og veterinært bruk; dietetiske kosttilskudd for medisinsk og veterinært bruk; medisinerte preparater til bruk som kosttilskudd; kosttilskudd brukt i ernæringsøyemed; farmasøytiske og medisinske preparater og stoffer og næringstilskudd til smertelindring og demping av betennelser i muskler og ledd; farmasøytiske og medisinske preparater og stoffer og næringstilskudd for å bedre funksjon, fleksibilitet og bevegelighet i muskler og ledd; farmasøytiske og medisinske preparater to stoffer og næringstilskudd til bruk ved behandling av artritt, sklerose, fibromyalgi og andre revmatiske lidelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen The North Face Apparel Corp, 3411 Silverside Road, US-DE19810 WILMINGTON, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 24 Stoffer for støvler, stoffer for tekstilbruk, stoffer til jeans, jerseystoffer til klær, strikkede stoffer, nylonstoffer, polyesterstoffer, syntetisk fiberstoffer, tekstilstoffer til innretning av hjem og næringslokaler, tekstilstoffer for undertøy, tekstilstoffer til fremstilling av klær, tekstilstoffer for bruk ved fremstilling av klesplagg, bagger, jakker, hansker og bekledningsgjenstander. Klasse 25 Klær, superundertøysbukser, superundertøystopper, bukser, frakker, fottøy, hansker, jakker, benklær, parkas og topper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRANSPORE 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, US- MN55144 SAINT PAUL, USA Klasse 5 Kirurgisk tape. 14

15 registrerte varemerker nr 23/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Société des Hotels Méridien, a Corp of France, Tour Maine Montparnasse, 33, avenue de Maine, 14è étage, FR PARIS, Frankrike Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse 39 Transportvirksomhet med unntak av lufttransporttjenester; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering, inkludert tjenester i forbindelse med hotellreservering. Fri Stil AS, 6793 INNVIK, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BRIX Fri Stil AS, 6793 INNVIK, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer. Espresso House Sweden AB, Hanögatan 9, SE MALMÖ, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 30 Kaffe, te, kakao og syntetisk kaffe; ris; tapioka og sago; mel og fremstillinger laget av korn; brød; bakverk og konfektyrer; spiseis; sukker, honning, melasse; gjær; bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser (smakstilsetninger); krydder; is. Klasse 35 Tjenester innen detaljhandel av kaffe og kaffedrikker. Klasse 43 Tjenester for fremskaffelse av mat og drikke; kaféer. 15

16 registrerte varemerker nr 23/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Good Food Group A/S, Store Grundet Allé 71 A, DK VEJLE, Danmark Awapatent A/S, Rigensgade 11, DK-1316 KØBENHAVN K, Danmark Klasse 29 Kokte, konserverte tørrede, frosne frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, marelader, kompotter, fruktsaus, fruktgrøt, fruktmos. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nomor AB (publ), Glimmervägen 14, SE SOLLENTUNA, Sverige von lode advokat ab, Box 47229, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 37 Skadedyrutryddelse, kontroll, inspeksion, dekontaminering, reparasjon og vedlikehold av bygninger og rådgivning i tilkobling dertil; dekontaminering av sopp og fuktighet og rådgivning i tilkobling dertil. Klasse 41 Utdannelse i spørsmål med hensyn til mat hygiene. Klasse 42 Prøvetaking og konsultasjon med hensyn til mat hygiene. PROCORI AS, Postboks 516, 1327 LYSAKER, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Rådgivningstjeneste for forretningsledelse. Klasse 42 Rådgivningstjenester innen IT; softwaretjenester [saas]; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CAPTAIN MORGAN CANNONBALL Diageo Scotland Ltd, Edinburgh Park, 5 Lochside Way, GB-EH129DT EDINBURGH, Storbritannia Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall eller trukket med sådan); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 33 Alkoholholdige drikker (untatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SJOKOGLEDE Kraft Foods Intellectual Property AS, Johan Throne Holsts plass 1, 0566 OSLO, Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, Klasse 30 Bakervarer, tapioka og mel, søte, salte eller krydrede terter og paier, ikke-smakstilsatt eller smakstilsatt og/eller fylt pasta, preparater laget av korn, 16

17 registrerte varemerker nr 23/14 frokostblanding, matretter hovedsakelig bestående av tertebakverk, brød, kavringer, søte, salte eller krydrede kjeks, smørbrødkjeks, småkaker, kjeksvarer, kornstenger [energibar], vafler, kaker, bakverk, all disse produktene som ikke-smakstilsatt og/eller overtrukket og/eller fylte og/eller smakstilsatt, søte eller salte småretter bestående av brød, kjeks eller butterdeig, konditorvarer, sjokolade, spiseis, nemlig iskremprodukter, frosne bakverk og desserter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MORTEN BREDAL, STEINALDERVEGEN 30, 4345 BRYNE, Klasse 9 Bekledningsgjenstander for beskyttelse mot ulykker, stråling og brannklær for beskyttelse mot brann. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PHRASE BRACE AS, Hammergården, Strandgaten 49, 4370 EGERSUND, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 9 Dataspillprogrammer; videospill; deksler til mobiltelefoner, smarttelefoner og PDAer; refleksbrikker; refleksbånd. Klasse 14 Bijouterivarer; smykker; armbåndsur. Klasse 16 Papir og papp; bøker; trykksaker; tidsskrifter; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); skrivesaker og papirvarer; kontorrekvisita. Klasse 18 Kofferter og reisevesker; vesker; skolevesker; ransler; bager; ryggsekker; lommebøker; paraplyer og parasoller. Klasse 28 Leketøy; byggesett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DIPCON House of Ports AB, William Gibsons väg 1, SE JONSERED, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 35 Databasert datahåndtering; automatisk databehandling; databasert databehandling; elektronisk databehandling; administrativ databehandling; databasert dataverifisering; databehandling for firmaer; informasjon vedrørende databehandling; tjenester vedrørende databehandling; databehandling og - verifisering; faglige konsultasjoner om forretninger vedrørende databehandling; tjenester vedrørende databasehåndtering; datainnsamling for andres regning; rådgivningstjenester vedrørende databehandling; informasjonstjenester relatert til databehandling; sammenstilling og innmating av informasjon i databaser; konsulenttjenester vedrørende varemerker; vurdering av varemerker; kontortjenester for firmaer; kontortjenester [administrasjon]; administrative kontortjenester; kontortjenester; kontortjenester for håndtering av forespørsler; kontortjenester for mottak av bestillinger vedrørende salg. Klasse 38 Kommunikasjon via elektronisk nettverk; datakommunikasjonstjenester; elektronisk dataoverføring; internasjonal dataoverføring; elektroniske datakommunikasjoner; dataoverføring og utsending av data; kommunikasjonstjenester mellom databanker; dataoverføring for andre; konsulenttjenester vedrørende datakommunikasjon; ITtjenester [datakommunikasjon]; dataoverføringstjenester via telekommunikasjonsnett; tilveiebringelse av elektroniske datalenker; datatjenester vedrørende e-post; datakommunikasjon via elektroniske hjelpemidler; datakommunikasjonstjenester tilgjengelige gjennom passord; telekommunikasjon for distribusjon av data; overføring av data via datamaskiner; overføring av data via telekommunikasjoner; overføring av data via telekommunikasjon; overføring av data via kabel; kommunikasjonstjenester for elektronisk overføring av data; sending av databaseinformasjon via telekommunikasjonsnett; elektronisk overføring av beskjeder og data; overføring av databasert data via kabel; elektroniske dataoverføringer via fjerndatabehandlingsnettverk, inkludert Internett; tjenester for sikker overføring av data, lyd og bilder; telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk overføring av data og dokumenter mellom datamaskinbrukere. Klasse 42 Datamaskintjenester; utforming og utvikling av nettverk; utvikling av databaserte nettverk; datanettjenester; datakonsultasjonstjenester; datasikkerhetstjenester; datamigrasjonstjenester; datakrypteringstjenester; datagjenopprettingstjenester; elektronisk datalagring; datatekniske gjennomførbarhetsstudier; datasikkerhetstjenester [brannmurer]; utleie av databærere; utvikling av dataprogram; gjenoppretting av datainformasjon; gjenhenting av datainformasjon; datagjenoppretting etter datahavari; konsultasjonstjenester vedrørende databasert datahåndtering; profesjonelle konsultasjoner vedrørende databehandling; kryptering og avkoding av data; gjenoppretting av data etter datasystemhavari; utvikling av system for dataoverføring; utvikling av system for databehandling; utvikling av program for databehandling; sikkerhetskopiering av data til annet 17

18 registrerte varemerker nr 23/14 sted; design og utvikling av datamaskinvare og - programvare; kryptering, dekryptering og autentisering av informasjon, beskjeder og data; design av hjemmesider; designtjenester vedrørende dataprogrammer; design av hjemmesider og websider; design og utvikling av programvare; design av websider for reklameformål; designtjenester relatert til maskinvare og -programvare; konsultasjon innen dataområdet; konsultasjon vedrørende datasikkerhet; konsultasjon vedrørende dataprogramvare; konsultasjon vedrørende programvare; konsulenttjenester vedrørende webdesign; konsulenttjenester vedrørende datamaskiner; konsulenttjenester vedrørende datanett; konsulenttjenester innen datasikkerhet; konsulenttjenester vedrørende programvare; konsulenttjenester angående programvare; konsultasjoner innen området datasikkerhet; konsultasjoner innen området datamaskiner; konsultasjoner innen området dataprogramvare; datalagring, ikke fysisk lagring. Klasse 45 Juridiske tjenester; registrering av domenenavn [juridiske tjenester]; domenenavn (registrering av -) [juridiske tjenester]; registrering av designbeskyttelse [juridiske tjenester]; lisensiering av dataprogrammer [juridiske tjenester]; tjenester utført av advokatassistent [juridiske]; forberedelser for tilveiebringelse av juridiske tjenester; juridiske tjenester relatert til immaterielle rettigheter; juridiske tjenester vedrørende ervervelse av immaterielle rettigheter; registrering av domenenavn for identifisering av brukere på et globalt natanettverk [juridiske tjenester]; tjenester for opprettelse av overdragelses-dokumenter [juridiske tjenester]; informasjon vedrørende juridiske tjenester; overvåkningstjenester vedrørende varemerker; konsultasjoner (immaterialrettslige -); immaterialrettslige konsultasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nordic Choice Hospitality Group AS, Postboks 2454 Solli, 0201 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nordic Choice Hospitality Group AS, Postboks 2454 Solli, 0201 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 18

19 registrerte varemerker nr 23/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HOUSE OF PORTS House of Ports AB, William Gibsons väg 1, SE JONSERED, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 35 Databasert datahåndtering; automatisk databehandling; databasert databehandling; elektronisk databehandling; administrativ databehandling; databasert dataverifisering; databehandling for firmaer; informasjon vedrørende databehandling; tjenester vedrørende databehandling; databehandling og - verifisering; faglige konsultasjoner om forretninger vedrørende databehandling; tjenester vedrørende databasehåndtering; datainnsamling for andres regning; rådgivningstjenester vedrørende databehandling; informasjonstjenester relatert til databehandling; sammenstilling og innmating av informasjon i databaser; konsulenttjenester vedrørende varemerker; vurdering av varemerker; kontortjenester for firmaer; kontortjenester [administrasjon]; administrative kontortjenester; kontortjenester; kontortjenester for håndtering av forespørsler; kontortjenester for mottak av bestillinger vedrørende salg. Klasse 38 Kommunikasjon via elektronisk nettverk; datakommunikasjonstjenester; elektronisk dataoverføring; internasjonal dataoverføring; elektroniske datakommunikasjoner; dataoverføring og utsending av data; kommunikasjonstjenester mellom databanker; dataoverføring for andre; konsulenttjenester vedrørende datakommunikasjon; ITtjenester [datakommunikasjon]; dataoverføringstjenester via telekommunikasjonsnett; tilveiebringelse av elektroniske datalenker; datatjenester vedrørende e-post; datakommunikasjon via elektroniske hjelpemidler; datakommunikasjonstjenester tilgjengelige gjennom passord; telekommunikasjon for distribusjon av data; overføring av data via datamaskiner; overføring av data via telekommunikasjoner; overføring av data via telekommunikasjon; overføring av data via kabel; kommunikasjonstjenester for elektronisk overføring av data; sending av databaseinformasjon via telekommunikasjonsnett; elektronisk overføring av beskjeder og data; overføring av databasert data via kabel; elektroniske dataoverføringer via fjerndatabehandlingsnettverk, inkludert Internett; tjenester for sikker overføring av data, lyd og bilder; telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk overføring av data og dokumenter mellom datamaskinbrukere. Klasse 42 Datamaskintjenester; utforming og utvikling av nettverk; utvikling av databaserte nettverk; datanettjenester; datakonsultasjonstjenester; datasikkerhetstjenester; datamigrasjonstjenester; datakrypteringstjenester; datagjenopprettingstjenester; elektronisk datalagring; datatekniske gjennomførbarhetsstudier; datasikkerhetstjenester [brannmurer]; utleie av databærere; utvikling av dataprogram; gjenoppretting av datainformasjon; gjenhenting av datainformasjon; datagjenoppretting etter datahavari; konsultasjonstjenester vedrørende databasert datahåndtering; profesjonelle konsultasjoner vedrørende databehandling; kryptering og avkoding av data; gjenoppretting av data etter datasystemhavari; utvikling av system for dataoverføring; utvikling av system for databehandling; utvikling av program for databehandling; sikkerhetskopiering av data til annen sted; design og utvikling av datamaskinvare og - programvare; kryptering, dekryptering og autentisering av informasjon, beskjeder og data; design av hjemmesider; designtjenester vedrørende dataprogrammer; design av hjemmesider og websider; design og utvikling av programvare; design av websider for reklameformål; designtjenester relatert til maskinvare og -programvare; konsultasjon innen dataområdet; konsultasjon vedrørende datasikkerhet; konsultasjon vedrørende dataprogramvare; konsultasjon vedrørende programvare; konsulenttjenester vedrørende webdesign; konsulenttjenester vedrørende datamaskiner; konsulenttjenester vedrørende datanett; konsulenttjenester innen datasikkerhet; konsulenttjenester vedrørende programvare; konsulenttjenester angående programvare; konsultasjoner innen området datasikkerhet; konsultasjoner innen området datamaskiner; konsultasjoner innen området dataprogramvare; datalagring, ikke fysisk lagring. Klasse 45 Juridiske tjenester; registrering av domenenavn [juridiske tjenester]; domenenavn (registrering av -) [juridiske tjenester]; registrering av designbeskyttelse [juridiske tjenester]; lisensiering av dataprogrammer [juridiske tjenester]; tjenester utført av advokatassistent [juridiske]; forberedelser for tilveiebringelse av juridiske tjenester; juridiske tjenester relatert til immaterielle rettigheter; juridiske tjenester vedrørende ervervelse av immaterielle rettigheter; registrering av domenenavn for identifisering av brukere på et globalt natanettverk [juridiske tjenester]; tjenester for opprettelse av overdragelses-dokumenter [juridiske tjenester]; informasjon vedrørende juridiske tjenester; overvåkningstjenester vedrørende varemerker; konsultasjoner (immaterialrettslige -); immaterialrettslige konsultasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALLWIN Martin Kristen Hagen Stadheim, Nordstrandveien 25, 1163 OSLO, Klasse 35 Administrasjon av handelstjenester, administrativ ordreutførelse/ordregjennomføring, analyse av kostnadspriser, annonse- og reklamevirksomhet via postordre, auksjonssalg, forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning, forretningsinformasjoner, forretningsundersøkelser, innsamling av informasjon for bruk i databaser, layouttjenster for rekalmeformål, markedsføring, markedsstudier, markedsundersøkelser, on-line annonsering på datanettverk, oppdatering av reklamedokumentasjon, prissammenligningstjenester, Public Relation [PR-virksomhet], salg av digitale informasjonsprodukter, salgsfremmende tjenester [for tredjemann], utleie av reklameplass, varemerkebygging [markedsføringstjeneste]. 19

20 registrerte varemerker nr 23/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Spirit of Norway ARNIE WERNER HAGEN, Postboks 459, 4090 HAFRSFJORD, Klasse 9 Solbriller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Screen-sight AS, Dalsbygdvegen 274, 3720 SKIEN, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; telefonapparater, håndfrisett for telefoner, trådløse telefoner; smarttelefoner, nettbrett og andre produkter med skjerm som kan avleses eller kan formidle informasjon og kommunikasjon til bruker; holdere for skjermutstyr; holdere og beskyttelsesdeksler for smarttelefoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MASTERPIECE TRANSFORM The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, US-OH45202 CINCINNATI, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 3 Kosmetikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MYTAB Jekk AS, Kvernslåttvegen 9, 5237 RÅDAL, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Elektroniske publikasjoner; nedlastbar software for annonsering, kommunikasjon, telekommunikasjon og filbehandling; nedlastbar software i form av en mobilapplikasjon for annonsering, kommunikasjon, telekommunikasjon og filbehandling. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; angi detaljangivelser over restauranter, hoteller og menyer på Internett; katalog- og søketjenester for restauranter og hoteller; meningsmålinger og vurderinger vedrørende restauranter og hoteller; bestillingstjenester for restauranter og hoteller. Klasse 43 Bevertnings- og tilbringingstjenester som muliggjør for forbrukere å bestille mat og drikke online; bestillingstjenester av hotell- og restaurantmåltider via nedlastbar software i form av mobilapplikasjon; bestillings- og reserveringstjenester for restauranter og hoteller; restaurant- og hotelltjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZEBRA ZIH Corp, Suite 500, 475 Half Day Road, US-IL60069 LINCOLNSHIRE, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Software og hardware som tillater real-time utvekling av informasjon med og tilgang til informasjon fra mennesker, enheter, maskiner og utstyr; software og hardware som tillater visning, analysering, filtrering og administrasjon av data fra mennesker, enheter, maskiner og utstyr; software og hardware som tillater fjernoppdatering, -administrasjon og -konfigurering av enheter, maskiner og utstyr; software og hardware for å lage logisk arbeidsflyt fra data; software og hardware for overføring av informasjon til enheter trådløst og administrere trådløse enheter. Klasse 37 Konsulenttjenester i form av rådgivning og assistanse med installasjon, modifikasjon og vedlikehold av hardware som tillater real-time utveksling av informasjon med og tilgang til informasjon fra mennesker, enheter, maskiner og utstyr og applikasjoner som er interaktive med disse data. Klasse 42 Software som tjeneste (SaaS - Software as a service) tjenester, nemlig, verts-programvare som tillater realtime utveksling av informasjon med og tilgang til informasjon fra mennesker, enheter, maskiner og utstyr og software applikasjoner som er interaktive med disse data; software-utviklingstjenester og datakonsultasjonstjenester for forretninger, inkludert men ikke begrenset til fjernadministrasjon og/eller 20

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 28/06-2006.07.10 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer