Verdens beste internettside for fyrverkeri!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdens beste internettside for fyrverkeri!"

Transkript

1

2

3 Ordrebetingelser Internett Rakettbatterier Effektbatterier Mines V-shapes Myke effektbatterier Fontener Airbombs / Effektrør Ungdomspakker Familiepakker Smått og godt Fyrverkeriets historie Helårs- og partyartikler Markedsføring Kjemien bak effektene Banners DM / Avis Profilprodukter Displayfyrverkeri klasse 4 Svea Store Svea Store - spilleregler Fireworks On Demand Markedsføringstiltak innendørs Belysning Markedsføringstiltak utendørs Ekstra lagrings- og salgsalternativer Markedsføring eksternt Profileringskonkurranse Bli Svea forhandler Artikkelregister

4 For å kunne tilby alle kunder en enhetlig og profesjonell behandling har vi vedtatt nedenfor stående standard vilkår. Alle øvrige avtaler som inngås mellom forhandler og SVEA FYRVERKERIER AS representant skal gjøres skriftlig og godkjennes av SVEA FYRVERKERIER AS hovedkontor. HANDELSTILLATELSE: All handel med pyrotekniske produkter krever godkjennelse fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og det lokale brannvesenet. Søknadsfristen er satt til 30. april. Søknaden sendes til det lokale brannvesen / teknisk etat på stedet. Om nødvendig er vi behjelpelig med dette. Vi tilbyr også nødvendig opplæring av salgspersonell. ORDREBEKREFTELSE: Anmerkninger til ordrebekreftelsen skal meddeles oss innen 14 dager for aksept og korrigering. Deretter er avbestillingsretten begrenset og vi forbeholder oss retten til å debitere 20 % av opprinnelig ordreverdi ved frafall av ordren. Ved avslag på søknad om salg av pyroteknisk vare gjelder ikke det ovenfor stående. TRANSPORT / FRAKT: Frakt kommer i tillegg til alle priser. Varene leveres fraktfritt innenriks ved netto vareverdi på faktura per forsendelse over NOK ,- eks. mva. etter avregning av returvarer, ikke medregnet restvarer som evt. oppbevares hos kunde fra forrige sesong. I ukene påregnes ubetinget leveringsrett. Kunden må selv dekke alle omkostninger ved eventuelt ny leveranse. TREDJEPARTSTJENESTER / REKLAMASJONER: SVEA FYRVERKERIER AS benytter utenforstående tredjepart som leverandører og underleverandører av flere tjenester, enkeltvarer og fullstendige varekategorier. Deriblant transport, trykk og distribusjon av DM med mer. Ved endring av priser og forutsetninger fra disse, forbeholder vi oss retten til å endre våre priser og betingelser tilsvarende, uten ytterligere varsel. Reklamasjoner på disse tjenestene må følge leverandørens egne reklamasjonsrutiner. Generelt regnes 14 dagers skriftlig reklamasjons- frist som forpliktende. Etter 14 dager fra tjenestens / varens leveransedato faller reklamasjonsmuligheten bort. I de tilfeller hvor SVEA FYRVERKERIER AS, på vegne av kunde, står som koordinator og innkjøper av varer og tjenester levert av tredje- part kan ikke SVEA FYRVERKERIER AS holdes ansvarlig for feil eller mangler av noen art. Unntak gjelder hvis feilen har blitt forårsaket av SVEA FYRVERKERIER AS. MOTTAKSKONTROLL: Kontroller alltid antall paller og kolli, samt at godset og plasten er uskadet / ubrutt før fraktseddelen signeres. Alle avvik MÅ noteres på fraktbrev. Skader bør også fotodokumenteres. Sjåfør skal bevitne avviket / skaden på pakkseddel / fraktbrev. Alle kartonger / kolli i forsendelsen må snarest kontrolleres mot følgeseddel / plukkliste. Eventuelle avvik skal rapporteres til SVEA FYRVERKERIER AS skriftlig, innen 7 dager for utredning. Etter den tid kan verken vi, transportør eller politi gjøre noe med saken. RETURVILKÅR: For at returretten skal opprettholdes kreves en betaling á konto innen 5. januar tilsvarende 50 % av hovedfaktura. Returrett betinger også at SVEA FYRVERKERIER AS er forhandlerens eneste leverandør av fyrverkeri. Original returseddel i utfylt stand skal oversendes SVEA FYRVERKERIER AS representant innen 5. januar. En kopi av denne seddelen må alltid følge med en eventuell forsendelse. Retursedler eller varer som oversendes etter 10. januar debiteres med et beløp tilsvarende 20 % av vareverdien. Etter 30. januar faller returretten bort og returvarene vil ikke bli kreditert. I tilfeller hvor vilkårene ikke er innfridd eller det er strid om returvarene vil evt. mottatte returvarer stilles til kundens disposisjon i 10 dager for deretter å tilfalle SVEA FYRVERKERIER AS eie uten kreditering. Varene kan eventuelt returneres til forhandleren for kundens egen regning. All transportemballasje MÅ være godkjent for farlig gods. Ingen annen emballasje kan benyttes. Ta derfor vare på originalemballasjen for eventuell returtransport. Kun komplette, uskadede og umerkede salgsforpakninger i original transportemballasje kan returneres til SVEA FYRVERKERIER AS distrikts- eller hovedlager. Artikler som er påført merking eller skader kasseres og vil ikke bli kreditert. Komplette detaljistforpakninger krediteres med 100 % av varens verdi. Ikke komplette detaljistforpakninger krediteres med 70 % av varens verdi. Varer som oppbevares på eget lager, krediteres imidlertid fullt ut. Telling, pakking og sending av retur til SVEA FYRVERKERIER AS distrikts- eller hovedlager besørges og betales av forhandleren. SVEA FYRVERKERIER AS gjeldende transportavtale kan benyttes for å oppnå prisfordel hos transportør. I de tilfeller hvor returvarene feilaktig returneres for SVEA FYRVERKERIER AS regning ( Mottaker betaler ) tillates et debiteringsgebyr på 1000 kroner for gjennom- fakturering av denne tjenesten. I områder som ligger i umiddelbar nærhet av lokal- / sentrallager og hvor SVEA FYRVERKERIER AS tilbyr returinnhenting for forhandlerne vil et årlig fastsatt returgebyr bli debitert kunden. Det vil bli beregnet et tillegg ved retur på mer enn én pall. Ventetid, klargjøring og / eller telling av varer debiteres per påbegynte time. Bomturer eller ekstrakjøringer debiteres med full kostnad. Retur må være i samsvar med leverte varer / pakkseddel og begrenses til maksimalt 25 % av netto ordreverdi per artikkel. Forhandleren gis mulighet til å lagre eventuelle restvarer på sitt eget lager frem til neste sesong. Disse vil bli kreditert og faktureres først ved påfølgende sesong. Hvis forhandleren ønsker å lagre restvarene til neste sesong, kan ikke disse varene returneres på et senere tidspunkt. Disse varene er for SVEA FYRVERKERIER AS å regne som ukurante og krediteres ikke. Korrekte transportdokumenter; fraktbrev, pakkseddel og korrekt utfylt transportuhellskort skal alltid medfølge ved transport. Dette er avsenders ansvar. All transport av fyrverkeri går inn under ADR-bestemmelsene. Spørsmål rundt dette kan rettes til den enkeltes salgs- og distrikts- representant. BETALINGSBETINGELSER: Alle priser er eksklusiv merverdiavgift (eks. mva.). Prisene er å forstå netto kontant ved levering eller ved forskuddsbetaling. En eventuell kreditt skal avtales på forhånd, og en fullstendig kredittvurdering legges til grunn for denne. Kreditt kan innvilges i inntil 15 dager (frem til 15. januar). Returrett betinger en á konto innbetaling tilsvarende 50 % av hovedfakturaen innen 5. januar. Brudd på dette medfører at returretten faller bort. Eventuell rabatt bortfaller ved for sen betaling, og blir etterfakturert sammen med purregebyr og forsinkelsesrenter, for tiden 2 % per måned. Dette forfaller samtidig med fakturaen. 14 dager etter forfall sendes kravet i sin helhet til inkasso. SVEA FYRVERKERIER AS benytter i dag egeninkasso fra On Time AS. Renter og gebyrer beregnes iht. gjeldende satser. SVEA FYRVERKERIER AS har salgspant i et eventuelt restlager av varer inntil dette er fullt betalt. Partene er videre enige om at kjøper / detaljist ikke har rett til å selge noen del av disse varene videre før SVEA FYRVERKERIER AS har fått fullt og endelig oppgjør i henhold til de avtalte betalingsbetingelser. Jf. her ellers pantelovens 3-15 nr. 2. Vi tar forbehold om prisjusteringer, trykkfeil og at produkter ikke kan leveres på grunn av avdekte kvalitetsavvik, eller at de blir utsolgte, samt endringer i de økonomiske forholdene hos kunden, etter kreditt- vurdering, som taler imot vareutleveringen. KONTRAKTSBRUDD / MISLIGHOLD: Brudd på kontrakten / avtalen medfører erstatningsansvar. Erstat- ningsbeløpet skal tilsvare SVEA FYRVERKERIER AS tap på uteblitt salg med tillegg av omkostninger til utenrettslig eller rettslig inndrivelse.

5 Verdens beste internettside for fyrverkeri! Som en del av det å være en markedsledende aktør på fyrverkerimarkedet gjelder det også å benytte seg av de beste teknologiske hjelpemidlene. Vi har lagt ned store ressurser på internettsiden vår. Målet har vært krystallklart vi skal ha verdens beste internettside for fyrverkeri. Vi har søkt nettet på kryss og tvers for å høste inntrykk og sammenligne oss med andre fyrverkeriaktører. Per i dag har vi ikke funnet noen som har kunnet matche oss. TILGJENGELIGHET - 24 TIMER I DØGNET Vi har innsett hvor viktig det er for våre kunder å ha tilgang til informasjon, også på tider hvor vi ikke har mulighet til å yte den servicen vi normalt sett gir. For forbrukeren blir også lettvint informasjonstilgang på Internett bare mer og mer betydelig. FORHANDLERSIDER For eksempel skal våre forhandlere på egne forhandlersider finne all nødvendig informasjon knyttet til salget, informasjon om fremgangsmåte for å få salgstillatelse, nødvendige søknadsskjema for handel så vel som lagring, prislister / ordresedler, instrukser for returhåndtering, kurs for ansvarshavende, utsalgsprislister, EAN-koder, kruttvektslister, i tillegg til mye, mye mer. Brukernavn og passord kan fås ved henvendelse til din Svea kontakt (se side 2). FORBRUKERINFORMASJON Tilgjengelig for både forhandlere og forbrukere på denne siden er litt fyrverkerihistorikk, informasjon om kjemisk oppbygging, konstruksjon og virkemåte for de forskjellige artikkelgruppene, sikkerhetstips, råd om dyr og fyrverkeri, reklamesnutter for TV, lettlest versjon av vår DM / flygeblad, fyrverkeritester, i tillegg til mye, mye mer. PRODUKTINFORMASJON / EFFEKTVIDEOER Den viktigste og mest verdifulle informasjonen er imidlertid den detaljerte produktinformasjonen som man finner ved å gå igjennom produktsidene våre. Der finnes samtlige artikler i vårt gjeldende sortiment med video som viser effektene. Man kan altså se alt fra de største effektbatteriene til det minste bakkefyrverkeriet og hvordan effekten på artikkelen er. I tillegg kan man klikke på en familiepakke og få opp de forskjellige byggeklossene og se effekten av hver enkelt av de artiklene som inngår i den aktuelle pakken. FAQ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS Eller de hyppigste stilte spørsmålene om du vil. Vi vil ta opp og besvare de mest stilte spørsmålene som har med fyrverkeri å gjøre, enten det gjelder bruk eller salg. Disse er samlet under et eget avsnitt. Hvis du har et spørsmål som ikke besvares på disse sidene kan det sendes inn til oss og vi vil besvare henvendelsen så snart vi kan. NORSK / ENGELSK SPRÅKVALG Vår nettside er bygget opp med tanke på at ikke alle nødvendigvis behersker det norske språket. Med et enkelt klikk på -ikonet kan ikke-norsktalende fyrverkeriinteresserte fullt ut ta del av vår fyrverkeriverden på engelsk. KONSTANT UTVIKLING Sidene er under konstant utvikling og du er med på å bestemme innholdet. Hvis det er noe du savner på sidene, vær vennlig å gi oss beskjed om det slik at vi kan få forberedt og lagt ut den nødvendige informasjonen.

6 RAKETTBATTERIER Dette er en helt ny artikkelgruppe som består av artikler med nøye utvalgte egenskaper og effekter. Fellestrekket er at de inneholder store, vakre effekter som vi kjenner igjen fra rakettverdenen. Hvert skudd skytes ut i et rolig tempo, så man virkelig kan nyte effektene. Rakettene kan være borte, men effektene lever videre. Konstruksjonen er likt et effektbatteri og består av flere utskytningsrør som er seriekoblet til et felles luntesystem. Artiklene er utstyrt med en dobbel hovedlunte som sørger for sikker funksjon. Ulike rørdimensjoner, ladninger og luntelengder bestemmer takt og komposisjon. Effektene skytes i forskjellig tempo og høyde, og skaper et flott bilde på himmelen. MEGABOMB Art. nr.: cm. x 17 cm. x 20 cm. Beskrivelse: Store, spesielle effekter som kan minne om raketter med en tykk, roterende sølvfarget hale som eksploderer på himmelen. Kun nye, moderne effekter! Antall skudd: 8 stk. Indre rørdiameter: 35 mm. Effekthøyde: ca. 40 meter Effekttid: ca. 20 sek. Totalvekt: 2,1 kg. Netto kruttvekt: 210 gram Detaljistpakke: 12 stk. i en kartong BOMBARD 3.0 Art. nr.: ,5 cm. x 19,5 cm. x 23,5 cm. Beskrivelse: Klassikeren har fått en oppgradering og kommer nå med 8 skudd og en bredere såle for økt stabilitet. Bedre og tryggere enn noen sinne! Antall skudd: 8 stk. Indre rørdiameter: 45 mm. Effekthøyde: ca. 40 meter Effekttid: ca. 35 sek. Totalvekt: 2,9 kg. Netto kruttvekt: 275 gram Detaljistpakke: 6 stk. i en kartong EIGHT Art. nr.: ,5 cm. x 22,5 cm. x 27 cm. Beskrivelse: Åtte kraftsalver i hele 50 millimeter sier tydelig fra hvor skapet skal stå. Effekter du kjenner igjen fra de beste rakettene på markedet. Antall skudd: 8 stk. Indre rørdiameter: 50 mm. Effekthøyde: ca. 40 meter Effekttid: ca. 40 sek. Totalvekt: 3,5 kg. Netto kruttvekt: 336 gram Detaljistpakke: 4 stk. i en kartong

7 BOMB FESTIVAL Art. nr.: cm. x 25 cm. x 28 cm. Beskrivelse: 18 feite ladninger ender i et imponerende fargeskue med høyt lydnivå! Kraftige detonasjoner med store peonladninger og veldig klare farger. Antall skudd: 18 stk. Indre rørdiameter: 45 mm. Effekthøyde: ca. 35 meter Effekttid: ca. 45 sek. Totalvekt: 5 kg. Netto kruttvekt: 500 gram Detaljistpakke: 2 stk. i en kartong TEN Art. nr.: ,5 cm. x 26,5 cm. x 30 cm. Beskrivelse: Hele ti toppladninger av det beste i rakettverdenen. Vakre kraftsalver fra en annen verden. Lenge leve raketteffektene! Antall skudd: 10 stk. Indre rørdiameter: 50 mm. Effekthøyde: ca. 45 meter Effekttid: ca. 40 sek. Totalvekt: 6,6 kg. Netto kruttvekt: 500 gram Detaljistpakke: 2 stk. i en kartong BOMB EXTREME Art. nr.: cm. x 32 cm. x 27 cm. Beskrivelse: Skyter opp store, utvalgte stjernebomber med fargeklare og glitrende bombeeffekter. To kraftige ladninger i slengen! En riktig tungvekter på hele 9 kg. Antall skudd: 37 stk. Indre rørdiameter: 45 mm. Effekthøyde: ca. 35 meter Effekttid: ca. 60 sek. Totalvekt: 9 kg. Netto kruttvekt: 992 gram Detaljistpakke: 1 stk. i en kartong

8 EFFEKTBATTERIER Effektbatteriene har likhetstrekk både med et automatvåpen og et musikkstykke. Skuddene skytes opp automatisk i serie og detonerer på himmelen i en forhåndsbestemt komposisjon. De fleste batterier inneholder en innledning, et mellomparti og en finale. Konstruksjonen består av flere utskytningsrør som er seriekoblet til et felles luntesystem. Større artikler har både hovedlunte og reservelunte i tilfelle ildavbrudd. Ulike rørdimensjoner, ladninger og luntelengder bestemmer takten og komposisjonen. Effektene skytes i forskjellig tempo og høyde, og skaper et flott bilde på himmelen. Et Hi-Tech batteri kjennetegnes ved en kompakt fysisk størrelse og blir ofte undervurdert nettopp derfor. Det vi sparer på transportkostnader får du igjen på eksplosivt innhold. WHISSLING BASE Art. nr.: 329 6,5 cm. x 6,5 cm. x 8 cm. Beskrivelse: Luftorgel som skyter opp 25 hylende missiler med smell. Populært blant de yngre. Antall skudd: 25 stk. Indre rørdiameter: 7 mm. Effekthøyde: ca. 10 meter Effekttid: ca. 20 sek. Totalvekt: 200 gram Netto kruttvekt: 23 gram Detaljistpakke: 24 stk. i en kartong UFO SKUDD Art. nr.: 301 7,5 cm. x 7,5 cm. x 7,5 cm. Beskrivelse: Dette minibatteriet skyter opp 36 skudd med knitter og smell. Et lite batteri for de yngre. Antall skudd: 36 stk. Indre rørdiameter: 8 mm. Effekthøyde: ca. 10 meter Effekttid: ca. 30 sek. Totalvekt: 300 gram Netto kruttvekt: 48,8 gram Detaljistpakke: 12 stk. i en kartong TURBO KNALL Art. nr.: cm. x 11 cm. x 9 cm. Beskrivelse: Kompakt batteri med en miks av kokos, peon, bølger og krysantemum. Kraftladninger med maks turbotrykk. Antall skudd: 16 stk. Indre rørdiameter: 22 mm. Effekthøyde: ca. 20 meter Effekttid: ca. 30 sek. Totalvekt: 750 gram Netto kruttvekt: 156,4 gram Detaljistpakke: 6 stk. i en kartong

9 NORRSKENS KREVAD Art. nr.: ,5 cm. x 11,5 cm. x 12 cm. Beskrivelse: Intense skudd med sølvhaler til fargerike krafteksplosjoner, like vakkert som nordlys på natthimmelen. Antall skudd: 16 stk. Indre rørdiameter: 24 mm. Effekthøyde: ca. 25 meter Effekttid: ca. 30 sek. Totalvekt: 1 kg. Netto kruttvekt: 217,6 gram Detaljistpakke: 6 stk. i en kartong TORNADO CRACKLING Art. nr.: ,7 cm. x 10,6 cm. x 12,7 cm. Beskrivelse: 10 velplasserte skudd med kraftig knatter og solide knall. Røsker garantert liv i leiren. Antall skudd: 10 stk. Indre rørdiameter: 25 mm. Effekthøyde: ca. 20 meter Effekttid: ca. 20 sek. Totalvekt: 1 kg. Netto kruttvekt: 108 gram Detaljistpakke: 12 stk. i en kartong FANTAZY Art. nr.: ,7 cm. x 10,6 cm. x 12,7 cm. Beskrivelse: 10 kraftige fantasiladninger med fantastiske farger og kraftige knall. Skaper alltid liv og røre. Antall skudd: 10 stk. Indre rørdiameter: 25 mm. Effekthøyde: ca. 20 meter Effekttid: ca. 20 sek. Totalvekt: 1 kg. Netto kruttvekt: 109 gram Detaljistpakke: 12 stk. i en kartong STINGER Art. nr.: ,5 cm. x 10,5 cm. x 12,7 cm. Beskrivelse: En hissig miks av hylende spinnere, knatterhaler, gullkroner og rød blå krysanthemum med knatter. Antall skudd: 18 stk. Indre rørdiameter: 20 mm. Effekthøyde: ca. 20 meter Effekttid: ca. 25 sek. Totalvekt: 1 kg. Netto kruttvekt: 160 gram Detaljistpakke: 6 stk. i en kartong

10 STARBURST Art. nr.: cm. x 13 cm. x 15 cm. Beskrivelse: Følg godt med når denne flotte stjernen går av. 25 flotte skudd med knitrende haler til kraftige peonladninger i rødt, grønt, blått og gull. Antall skudd: 25 stk. Indre rørdiameter: 20 mm. Effekthøyde: ca. 20 meter Effekttid: ca. 30 sek. Totalvekt: 1,5 kg. Netto kruttvekt: 260 gram Detaljistpakke: 6 stk. i en kartong EXPLOSIVE Art. nr.: cm. x 12 cm. x 12 cm. Beskrivelse: Det kraftigste tillatte knallbatteriet! 25 kjempesmell med røde og grønne lysglimt, samt sølvhale som ren bonus. En tidløs favoritt blant ungdommen! Antall skudd: 25 stk. Indre rørdiameter: 18 mm. Effekthøyde: ca. 20 meter Effekttid: ca. 30 sek. Totalvekt: 1,4 kg. Netto kruttvekt: 200 gram Detaljistpakke: 12 stk. i en kartong WILD CATS Art. nr.: ,5 cm. x 11,5 cm. x 12,5 cm. Beskrivelse: 25 hissige skudd kjemper seg til værs som villkatter i full slåsskamp. Fem ulike effekter satt sammen til en bråkete affære. Antall skudd: 25 stk. Indre rørdiameter: 18 mm. Effekthøyde: ca. 20 meter Effekttid: ca. 30 sek. Totalvekt: 1,3 kg. Netto kruttvekt: 160 gram Detaljistpakke: 6 stk. i en kartong POWER Art. nr.: cm. x 14,5 cm. x 15 cm. Beskrivelse: Overraskende kraftig batteri med flotte kvalitetseffekter. Hylende spinnere og knitrende haler med krysantemumsladninger i blått og gull. Antall skudd: 19 stk. Indre rørdiameter: 23 mm. Effekthøyde: ca. 25 meter Effekttid: ca. 35 sek. Totalvekt: 1,5 kg. Netto kruttvekt: 190 gram Detaljistpakke: 6 stk. i en kartong

11 ABSOLUTE GOLD Art. nr.: ,5 cm. x 14 cm. x 9 cm. Beskrivelse: For deg som ikke syns at sølv eller bronse er like fint som gull. Samtlige skudd er fullstappet med gulleffekter i alle varianter. Nydelig! Antall skudd: 30 stk. Indre rørdiameter: 22 mm. Effekthøyde: ca. 20 meter Effekttid: ca. 35 sek. Totalvekt: 1,3 kg. Netto kruttvekt: 300 gram Detaljistpakke: 6 stk. i en kartong ABSOLUTE MIX Art. nr.: ,5 cm. x 14 cm. x 9 cm. Beskrivelse: Dette batteriet byr på en heftig miks av fargede kokosladninger og kraftige smell i hurtig tempo. En kjempehit! Antall skudd: 30 stk. Indre rørdiameter: 22 mm. Effekthøyde: ca. 20 meter Effekttid: ca. 25 sek. Totalvekt: 1,3 kg. Netto kruttvekt: 300 gram Detaljistpakke: 6 stk. i en kartong MEGABLAST Art. nr.: ,5 cm. x 11,5 cm. x 11,5 cm. Beskrivelse: Imponerende batteri på 35 skudd som avsluttes med en serie gull. Flotte farger, kraftige hyl og et morsomt skytetempo. Antall skudd: 35 stk. Indre rørdiameter: 18 mm. Effekthøyde: ca. 20 meter Effekttid: ca. 30 sek. Totalvekt: 2 kg. Netto kruttvekt: 320 gram Detaljistpakke: 12 stk. i en kartong icake Art. nr.: cm. x 12,5 cm. x 15 cm. Beskrivelse: Vakre, moderne, glitrende, blinkende og knatrende effekter i alle farger. For den med lidenskap for høykvalitets fyrverkeri og en magisk nyttårsstemning. Antall skudd: 50 stk. Indre rørdiameter: 19 mm. Effekthøyde: ca. 20 meter Effekttid: ca. 40 sek. Totalvekt: 2,6 kg. Netto kruttvekt: 408 gram Detaljistpakke: 6 stk. i en kartong

12 KAMIKAZE Art. nr.: cm. x 18,5 cm. x 18,5 cm. Beskrivelse: 49 innholdsrike skudd med et overraskende moment mot slutten. Forvent suveren kvalitet, en enorm variasjon på effektene og Hehehe! Vent og se! Antall skudd: 49 stk. Indre rørdiameter: 31 stk. á 19 mm., 18 stk. á 22 mm. Effekthøyde: ca meter Effekttid: ca. 40 sek. Totalvekt: 3 kg. Netto kruttvekt: 398 gram Detaljistpakke: 4 stk. i en kartong TANGO Art. nr.: cm. x 18 cm. x 22,5 cm. Beskrivelse: Rytmiske bombeutkast i tangotakt. Velkomponerte kraftsalver med knatter og klare, assorterte farger. Antall skudd: 25 stk. Indre rørdiameter: 30 mm. Effekthøyde: ca. 30 meter Effekttid: ca. 35 sek. Totalvekt: 3,5 kg. Netto kruttvekt: 438 gram Detaljistpakke: 4 stk. i en kartong ZERO-X Art. nr.: cm. x 12 cm. x 13 cm. Beskrivelse: Heftig multieffektbatteri som starter med en fontene og går over til underholdende ladninger, ispedd vinkelskudd. Et virkelig alt-i-ett batteri. Antall skudd: 64 stk. Indre rørdiameter: 18 mm. Effekthøyde: ca. 20 meter Effekttid: ca. 60 sek. Totalvekt: 2,8 kg. Netto kruttvekt: 550 gram Detaljistpakke: 4 stk. i en kartong

13 CHAOS Art. nr.: ,5 cm. x 20 cm. x 20 cm. Beskrivelse: Et skikkelig hulter-til-bulter batteri som inneholder 40 kaotiske skudd. Vil garantert overraske deg og sørge for god stemning på oppskytingsplassen. Antall skudd: 40 stk. Indre rørdiameter: 24 mm. Effekthøyde: ca. 25 meter Effekttid: ca. 35 sek. Totalvekt: 4,3 kg. Netto Kruttvekt: 547 gram Detaljistpakke: 2 stk. i en kartong D-ZIRE Art. nr.: ,5 cm. x 15 cm. x 10 cm. Beskrivelse: Stort innhold i liten innpakning! Hi-Tech batteri med en rekke overraskelser. Lavt tyngdepunkt, super stabilitet og vinkelskudd for breddens del. Antall skudd: 50 stk. Indre rørdiameter: 25 mm. Effekthøyde: ca. 25 meter Effekttid: ca. 60 sek. Totalvekt: 5,6 kg. Netto kruttvekt: 624 gram Detaljistpakke: 4 stk. i en kartong ABSOLUTE NORWAY Art. nr.: cm. x 17 cm. x 15 cm. Beskrivelse: Navnet sier vel det meste! Et patriotisk batteri med hele 72 flotte og kraftige, norske skudd i rødt, hvitt og blått. Hipp, hipp hurra! Antall skudd: 72 stk. Indre rørdiameter: 23 mm. Effekthøyde: ca. 25 meter Effekttid: ca. 60 sek. Totalvekt: 5,0 kg. Netto kruttvekt: 700 gram Detaljistpakke: 4 stk. i en kartong

14 COCKTAIL WOODBOX Art. nr.: 376T 48 cm. x 20 cm. x 19 cm. Beskrivelse: 50 lekre skudd med kombinasjoner av gull og blått i eksklusive komposisjoner. Kvalitetsskudd som vil imponere hele familien og naboen med. Kommer i en tøff trekasse. Antall skudd: 50 stk. Indre rørdiameter: 25 mm. Effekthøyde: ca. 25 meter Effekttid: ca. 40 sek. Totalvekt: 5 kg. Netto kruttvekt: 985 gram i trekasse Detaljistpakke: 1 salgsenhet BLOWOUT Art. nr.: ,5 cm. x 17 cm. x 10 cm. Beskrivelse: Stort innhold i liten innpakning! Hi-Tech batteri med mye glitter og stas. Dekker hele høyderegisteret, fra skuddet har gått ut av røret og helt til topps. Antall skudd: 66 stk. Indre rørdiameter: 22 mm. Effekthøyde: ca. 20 meter Effekttid: ca. 60 sek. Totalvekt: 3,5 kg. Netto kruttvekt: 660 gram Detaljistpakke: 4 stk. i en kartong CATWALK Art. nr.: cm. x 25 cm. x 12,5 cm. Beskrivelse: Stort innhold i liten innpakning! Hi-Tech batteri med gullkroner til assorterte farger, mikset i forskjellig tempo. Innholdsrikt, vakkert og kompakt. Antall skudd: 100 stk. Indre rørdiameter: 20 mm. Effekthøyde: ca. 20 meter Effekttid: ca. 50 sek. Totalvekt: 4,2 kg. Netto kruttvekt: 700 gram Detaljistpakke: 2 stk. i en kartong

15 THUNDER QUAKER Art. nr.: ,5 cm. x 22,5 cm. x 25 cm. Beskrivelse: Denne kraftpakken pøser ut skikkelige tordenskrall som truer luften med juling. Hold deg fast og la deg imponere av de nydelige salvene! Antall skudd: 25 stk. Indre rørdiameter: 39 mm. Effekthøyde: ca. 30 meter Effekttid: ca. 40 sek. Totalvekt: 5 kg. Netto kruttvekt: 998 gram Detaljistpakke: 2 stk. i en kartong ZERO-X XL Art. nr.: cm. x 16 cm. x 17,5 cm. Beskrivelse: En større versjon av vår folkefavoritt Zero-X. Mer kraft i hvert skudd og et større helhetlig inntrykk for publikum. Prøv og se! Antall skudd: 64 stk. Indre rørdiameter: 25 mm. Effekthøyde: ca. 25 meter Effekttid: ca. 60 sek. Totalvekt: 5,5 kg. Netto kruttvekt: 850 gram Detaljistpakke: 2 stk. i en kartong BANDIT Art. nr.: cm. x 24 cm. x 15 cm. Beskrivelse: Denne banditten lager i alle fall nok leven til at han ikke slipper unna uten å bli lagt merke til. 104 eksplosive ladninger med masse høylydt hyling og bråkete, fargede smell med mye gull. Kriminelt bra! Antall skudd: 104 stk. Indre rørdiameter: 22 mm. Effekthøyde: ca. 20 meter Effekttid: ca. 70 sek. Totalvekt: 5,5 kg. Netto Kruttvekt: 880 gram Detaljistpakke: 2 stk. i en kartong

16 SLAMMER AIM 153 Art. nr.: cm. x 29 cm. x 15 cm. Beskrivelse: En samling av hele 153 skudd. Store variasjoner og mange nivåer i komposisjonene før en markant finale topper det hele. Nå med oppdatert skytetempo! Antall skudd: 153 stk. Indre rørdiameter: 18 mm. Effekthøyde: ca. 20 meter Effekttid: ca. 70 sek. Totalvekt: 6,1 kg. Netto kruttvekt: 1000 gram Detaljistpakke: 2 stk. i en kartong SPACE INFERNO - WOODBOX Art. nr.: 285T 41 cm. x 35 cm. x 26 cm. Beskrivelse: Et heftig multieffektbatteri i en tøff, spesialkonstruert trekasse. Inneholder avanserte fargeog effektkombinasjoner i en forrykende komposisjon. Bestselger! Antall skudd: 81 stk. Indre rørdiameter: 28 mm. Effekthøyde: ca. 25 meter Effekttid: ca. 60 sek. Totalvekt: 10,5 kg. Netto kruttvekt: 990 gram i trekasse Detaljistpakke: 1 salgsenhet POLE POSITION Art. nr.: cm. x 29,5 cm. x 23 cm. Beskrivelse: En gammel ringrev av en testvinner som fortsatt smeller som besatt! 88 skudd i nøyaktige sekvenser! Hastigheten og den eksplosive styrken må bare oppleves. Antall skudd: 88 stk. Indre rørdiameter: 30 mm. Effekthøyde: ca. 30 meter Effekttid: ca. 80 sek. Totalvekt: 11,5 kg. Netto kruttvekt: 996 gram Detaljistpakke: 1 stk. i en kartong

17 CAKE 60 x 30 LIGHTNING Art. nr.: 394M 37,5 cm. x 22,5 cm. x 23,5 cm. Beskrivelse: BANEBRYTENDE NYHET! SVEA FØRST IGJEN! Et rått batteri som mater på med hissige serieskudd i sølv- og gullinferno så himmelen holder på å revne. Stålkassa holder det hele sammen og kan brukes i flere år! Antall skudd: 60 stk. Indre rørdiameter: 30 mm. Effekthøyde: ca. 30 meter Effekttid: ca. 40 sek. Totalvekt: 8 kg. Netto kruttvekt: 994 gram i metallkasse Detaljistpakke: 2 stk. i en kartong / pakkes om til 1 stk. i metallkasse FICTION WOODBOX Art. nr.: 366T 47 cm. x 34 cm. x 25 cm. Beskrivelse: 99 skudd fylt til randen med mange ulike fargesammensetninger og smell, gjør dette batteriet til et forrykende nyttårsshow. Innbygget i en tøff trekasse. Antall skudd: 99 stk. Indre rørdiameter: 28 mm. Effekthøyde: ca. 25 meter Effekttid: ca. 60 sek. Totalvekt: 12 kg. Netto kruttvekt: 998 gram i trekasse Detaljistpakke: 1 salgsenhet ULTIMATE SPECIAL CAKE WOODBOX Art. nr.: 365T 53 cm. x 25 cm. x 30 cm. Beskrivelse: En spesialkake med rør i tre ulike diametre, med alle slags effekter. Et komplett nyttårsshow som øker i intensitet og kraft, levert i en tøff trekasse. Antall skudd: 86 stk. Indre rørdiameter: 64 stk. á 18 mm., 10 stk. á 35 mm., 12 stk. á 45 mm. Effekthøyde: ca meter Effekttid: ca. 70 sek. Totalvekt: 14 kg. Netto kruttvekt: 996 gram i trekasse Detaljistpakke: 1 salgsenhet

18 GOLDEN EXPLOSION - WOODBOX Art. nr.: 360T 43 cm. x 40 cm. x 28 cm. Beskrivelse: Unn deg selv noe eksklusivt til nyttårsfeiringen! Gullkaskader med både kroner, bølger, peoner, krysantemum og gullregn. En publikumsfavoritt! Antall skudd: 100 stk. Indre rørdiameter: 30 mm. Effekthøyde: ca. 30 meter Effekttid: ca. 70 sek. Totalvekt: 15 kg. Netto kruttvekt: 900 gram i trekasse Detaljistpakke: 1 salgsenhet DOUBLE DECKER - WOODBOX Art. nr.: 364T 80 cm. x 41,5 cm. x 33 cm. Beskrivelse: To batteri i én kasse = dobbelt så mye rabalder! Når det første batteriet er ferdig, tenner du det neste og sekvensen fortsetter. 193 skudd i tre ulike diametre som øker og øker i intensitet og kraft! Et velkomponert og vakkert fyrverkerishow. Antall skudd: 193 stk. Indre rørdiameter: 98 stk. á 20 mm., 60 stk. á 30 mm., 35 stk. á 45 mm. Effekthøyde: ca meter Effekttid: ca. 125 sek. Totalvekt: 27 kg. Netto kruttvekt: 1998 gram i trekasse Detaljistpakke: 1 salgsenhet

19 MINES Mines er en fellesbetegnelse på de artikler som inneholder effekter over flere høydenivåer. For eksempel fargestjerner og knatter eller knatrende slørhale under en stor hovedladning. Noen kaller det flammebuketter, andre kaller det ildbegere. Uansett hva man kaller det, det er vakkert og effektene er utrolig fyldige. Konstruksjonen av mines eller ildbegere er lik som effektbatterier, men de inneholder ulike pyrotekniske effekter i tillegg. Ovenpå effekthylsen ligger det mindre effekter, som regel knatre- eller sølvhaler. Disse effektene antennes umiddelbart når ladningen skytes ut av røret. Knatter og knas følger hovedladningen høyt på himmelen, til denne utløses av forsinkelseslunten. TWO-IN-ONE Art. nr.: cm. x 18 cm. x 27 cm. Beskrivelse: Imponerende multieffekter i alle rør. Mineseffekter over tre nivåer - først med fargestjerner, deretter knatter og til slutt store, kraftige hovedladninger i assorterte farger. En gryende bestselger! Antall skudd: 25 stk. Indre rørdiameter: 29 mm. Effekthøyde: meter Effekttid: ca. 30 sek. Totalvekt: 5,1 kg. Netto kruttvekt: 613 gram Detaljistpakke: 4 stk. i en kartong CRACKLING MINE - WOODBOX Art. nr.: 282T 34 cm. x 28 cm. x 42 cm. Beskrivelse: 16 enorme flammebuketter som gjør natt til dag! Store glitrende slørhaler med intens knatring fremhever større hovedeffekter som forløses i et kraftig drønn. Imponerende og fyldig! Antall skudd: 16 stk. Indre rørdiameter: 50 mm. Effekthøyde: ca. 30 meter Effekttid: ca. 50 sek. Totalvekt: 10 kg. Netto kruttvekt: 800 gram i trekasse Detaljistpakke: 1 salgsenhet

20 V-SHAPES V-shapes har til felles at rørene står spredt i vinkel for å gi enten panoramaeffekt, eller at skuddene skytes i en annen vinkel enn rett opp. Det finnes både V, W og X-form, men fellesnevneren er at de sprer skuddene over et større område for å gi et mer fyldig bilde. Dette er en artikkelgruppe som stadig øker i popularitet, men man må ta hensyn til at breddefeltet må være åpent og at man kan skyte batteriene uhindret. Konstruksjon og virkemåte er ellers som for effektbatterier. SVEA TAKE-OFF Art. nr.: ,5 cm. x 25,5 cm. x 12,5 cm. Beskrivelse: Konge i 15 sekunder! Sperr opp øynene og gjør klar for 80 vakre gullkaskader som sprøytes opp mot himmelen i maskingeværtempo. Avsluttes med et brak! Markedets raskeste nytelse? Allerede en slager! Antall skudd: 80 vinklede skudd Indre rørdiameter: 18 mm. Effekthøyde: ca. 20 meter Effekttid: ca. 15 sek. Totalvekt: 3,1 kg. Netto Kruttvekt: 488 gram Detaljistpakke: 4 stk. i en kartong BROADWAY Art. nr.: ,5 cm. x 25 cm. x 18 cm. Beskrivelse: 40 vinklede skudd med sølvhaler lyser opp himmelen i timede sekvenser. Skyter 5 skudd samtidig i serie. Et imponerende skue! Antall skudd: 40 vinklede skudd Indre rørdiameter: 25 mm. Effekthøyde: ca. 20 meter Effekttid: ca. 35 sek. Totalvekt: 4,5 kg. Netto kruttvekt: 520 gram Detaljistpakke: 2 stk. i en kartong

21 SKYLINE Art. nr.: cm. x 24 cm. x 12,5 cm. Beskrivelse: Et maskingeværbatteri som sprøytelakkerer nattehimmelen i gull- og sølv i flere omganger. Heftig tempo og vakkert å se på! Antall skudd: 100 vinklede skudd Indre rørdiameter: 20 mm. Effekthøyde: ca. 20 meter Effekttid: ca. 20 sek. Totalvekt: 5,5 kg. Netto kruttvekt: 760 gram Detaljistpakke: 2 stk. i en kartong SVEA VICTORY Art. nr.: cm. x 39 cm. x 25 cm. Beskrivelse: 90 nøye kontrollerte skudd hvor 9 kraftige skudd skytes samtidig i serie. Effektene danner et fantastisk panoramabilde, breddfullt av fyrverkeri. En ren og skjær nytelse! Antall skudd: 90 vinklede skudd Indre rørdiameter: 30 mm. Effekthøyde: ca. 25 meter Effekttid: ca. 45 sek. Totalvekt: 14 kg. Netto kruttvekt: 999 gram Detaljistpakke: 1 stk. i en kartong

22 MYKE EFFEKTBATTERIER Med myke batterier mener vi effektbatterier som ikke bråker like mye som vanlig. Vi har gjort vårt beste for å finne spennende og imponerende effekter som gjør at de som ønsker en litt stillere nyttårsfeiring også skal ha noe fint å se på ved overgangen til det nye året. Konstruksjonen består av flere utskytningsrør som er seriekoblet til et felles luntesystem. Større artikler har både hovedlunte og reservelunte i tilfelle ildavbrudd. Ulike rørdimensjoner, ladninger og luntelengder bestemmer takten og komposisjonen. Effektene skytes i forskjellig tempo og høyde, og skaper et flott bilde på himmelen. CLEOPATRA Art. nr.: cm. x 18 cm. x 18 cm. Beskrivelse: Et nesten lydløst batteri med røde og blå fargestjerner som løper ut i fisker av gull og sølv. Dette er avsindig vakkert og går også rett hjem hos damene. Antall skudd: 19 stk. Indre rørdiameter: 30 mm. Totalvekt: 2,2 kg. Effekthøyde: ca. 25 meter Effekttid: ca. 40 sek. Netto kruttvekt: 160 gram Detaljistpakke: 4 stk. i en kartong SILENT NIGHT Art. nr.: cm. x 18 cm. x 18 cm. Beskrivelse: 44 dempede skudd for den som vil markere nyttår uten de kraftige smellene. Flotte visuelle effekter med litt mindre lyd. Antall skudd: 44 stk. Indre rørdiameter: 30 mm. Effekthøyde: ca. 30 meter Effekttid: ca. 80 sek. Totalvekt: 5 kg. Netto kruttvekt: 600 gram Detaljistpakke: 2 stk. i en kartong

23 FONTENER Fontener er fylt med assorterte effekter som spruter opp i luften i kontrollert tempo og kraft. Vakre farger, gull, sølv, knatter og krysantemum. Dette er bare noen av effektene. Konstruksjonen består av en eller flere sylindere med pyroteknisk sats. Ulike effekter kan legges lag på lag før de blir presset sammen under kontrollert trykk. Når fontenen antennes presses flammer og gnister igjennom en dyse, og danner et trykk som gjør at effektene fyker høyt mot himmelen. TEQUILA SUNRISE Art. nr.: 443 2,7 cm. x 3 cm. x 7 cm. Beskrivelse: Liten to-stegs fontene til familiepakker som går over fra rødt til grønt, krydret med spraking. Effekthøyde: ca. 10 cm. Effekttid: ca. 15 sek. Totalvekt: 13 gram per stk. Netto kruttvekt: 3 gram per stk. Detaljistpakke: 48 stk. i en sjokkselger Eksportkartong: 12 detaljistpakker CRACKLING FOUNTAIN (4 pack) Art. nr.: 456 Høyde / Ø: 5 cm. x 2 cm. Beskrivelse: Intensive småfontener med sterkt lysskinn i hvitt før de avsluttes med hyl og knitring. Effekthøyde: ca. 30 cm. Effekttid: ca. 8 sek. Totalvekt: 13 gram per stk. Netto kruttvekt: 5,5 gram per stk. Salgsenhet: 4 stk. i en eske Detaljistpakke: 24 esker i en sjokkselger Eksportkartong: 6 detaljistpakker HONG KONG FOUNTAIN Art. nr.: 464 Høyde / Ø: 15,2 cm. x 6 cm. Beskrivelse: Tre-stegs fontene med røde og sølvfargede fargestjerner som avsluttes med sterk knatring. Effekthøyde: 50 cm. Effekttid: 25 sek. Totalvekt: 88 gram per stk. Netto kruttvekt: 26 gram per stk. Detaljistpakke: 6 stk. i en eske Eksportkartong: 24 detaljistpakker

24 NEW YORKER Art. nr.: 462 Høyde / Ø: 17,8 cm. x 2,8 cm. Beskrivelse: Multifarget to-stegs fontene med kraftig knatter. Effekthøyde: ca. 0,5 1 meter Effekttid: ca. 25 sek. Totalvekt: 100 gram Netto kruttvekt: 36 gram Detaljistpakke: 6 stk. i en eske Eksportkartong: 24 detaljistpakker TWITTER GLITTER Art. nr.: 465 Høyde / Ø: 12,5 cm. x 7,2 cm. Beskrivelse: Tre-stegs effekt som begynner med en multifontene, går over til hyl og avsluttes med fargede kometer som skytes til værs. Effekthøyde: ca. 1 2 meter Effekttid: 15 sek. Totalvekt: 214 gram Netto kruttvekt: 65 gram Detaljistpakke: 6 stk. i en eske Eksportkartong: 8 detaljistpakker SILVER FOUNTAIN Art. nr.: 448 Høyde / Ø: 18 cm. x 8 cm. Beskrivelse: Stor, konisk fontene som sprøyter ut en stor og kraftig sølvsøyle. Effekthøyde: ca. 2-4 meter Effekttid: ca. 40 sek. Totalvekt: 600 gram Netto kruttvekt: 200 gram Detaljistpakke: 12 stk. i en eske (4 stk. 448, 4 stk. 452 & 4 stk. 493) GOLDEN FOUNTAIN Art. nr.: 452 Høyde / Ø: 18 cm. x 8 cm. Beskrivelse: Stor, konisk fontene som sprøyter ut en stor og kraftig gullsøyle. Effekthøyde: ca. 2-4 meter Effekttid: ca. 40 sek. Totalvekt: 600 gram Netto kruttvekt: 200 gram Detaljistpakke: 12 stk. i en eske (4 stk. 448, 4 stk. 452 & 4 stk. 493)

25 CRACKLING SNOWBALL Art. nr.: 493 Høyde / Ø: 18 cm. x 8 cm. Beskrivelse: Stor, konisk fontene som sprøyter ut en stor og kraftig knatresøyle. Effekthøyde: ca. 2-4 meter Effekttid: ca. 40 sek. Totalvekt: 600 gram Netto kruttvekt: 200 gram Detaljistpakke: 12 stk. i en eske (4 stk. 448, 4 stk. 452 & 4 stk. 493) VULCANO Art. nr.: 482 Høyde / Ø: 25 cm. x 8 cm. Beskrivelse: Meget kraftig fontene som sprøyter ut en kraftig kaskade av sølv. Effekthøyde: ca. 3-5 meter Effekttid: ca. 60 sek. Totalvekt: 1,1 kg. Netto kruttvekt: 400 gram Detaljistpakke: 4 stk. i en eske SAN FRANSISCO Art. nr.: ,5 cm. x 7,5 cm. x 15 cm. Beskrivelse: En avansert fontene i hele 15 avsnitt med ulike effekter og fargekombinasjoner, både med og uten knatring. Effekthøyde: ca. 0-2 meter Effekttid: ca. 270 sek. Totalvekt: 869 gram Netto kruttvekt: 377 gram Detaljistpakke: 6 stk. i en eske

26 AIRBOMBS / EFFEKTRØR Et enkeltskudd viser grunnoppbyggingen til en fyrverkeriartikkel veldig godt. En enkelt ladning skytes opp av et rør og eksploderer på himmelen i en bestemt effekt. Disse artiklene er veldig populære blant ungdommer i alle aldersgrupper. Konstruksjonen består av et rør som inneholder en kule eller en sylinder med pyroteknisk sats. I bunnen av røret ligger en utskytningsladning som skal drive effekthylsen opp i luften. Effektladningen antennes av forsinkelseslunten i maksimal høyde og skaper en effekt på himmelen. FLOWER CASCADE Art. nr.: 757 Høyde / Ø: 9,5 cm. x 3 cm. Beskrivelse: Et litt annerledes enkeltskudd med en kraftig multifarget peonladning. Effekthøyde: ca. 15 meter Indre rørdiameter: 26 mm. Totalvekt: 44 gram per stk. Netto kruttvekt: 10,3 gram per stk. Detaljistpakke: 5 stk. i en eske Eksportkartong: 40 detaljistpakker KING AIRBOMB (3 pack) Art. nr.: 514 Høyde / Ø: 12 cm. x 2 cm. Beskrivelse: De unges drøm! Enkeltskudd som gir fra seg lys, hyl og kraftige drønn. Hylende komet med smell eller hylende komet med knallpeon og knatter. Effekthøyde: ca. 10 meter Indre rørdiameter: 19 mm. Totalvekt: 34 gram per stk. Netto kruttvekt: 8 / 8,2 gram per stk. Salgsenhet: 3 stk. i en eske Detaljistpakke: 48 esker BIZZI SHOT (3 pack) Art. nr.: 772 Høyde / Ø: 12,5 cm. x 2,8 cm. Beskrivelse: Kraftige enkeltskudd som gir fra seg lys, hyl og kraftige drønn. Effekthøyde: ca. 10 meter Totalvekt: 48 gram per stk. Netto kruttvekt: 15 gram Salgsenhet: 3 stk. i en eske Detaljistpakke: 24 esker r

27 KING AIRBOMB PACK (6 pack) Art. nr.: 513 Høyde / Ø: 12 cm. x 2 cm. Beskrivelse: Enkeltskudd som gir fra seg lys, hyl og kraftige drønn. Effekthøyde: ca. 10 meter Indre rørdiameter: 19 mm. Totalvekt: 34 gram per stk. Netto kruttvekt: 8 / 8,2 gram per stk. Salgsenhet: 6 stk. i en eske Detaljistpakke: 24 esker KING AIRBOMB PACK (8 pack) Art. nr.: 559 Høyde / Ø: 12 cm. x 2 cm. Beskrivelse: Enkeltskudd som gir fra seg lys, hyl og kraftige drønn. Effekthøyde: ca. 10 meter Indre rørdiameter: 19 mm. Totalvekt: 34 gram per stk. Netto kruttvekt: 8 / 8,2 gram per stk. Salgsenhet: 8 stk. i en eske Detaljistpakke: 24 esker MACHINEGUN Art. nr.: 754 Høyde / Ø: 26,5 cm. x 5 cm. Beskrivelse: 100 skudds fontenebatteri med hurtig stigende kometer i rødt og grønt som smeller. Avsluttes med en fyldig sølvkomet. Effekthøyde: ca. 5 8 meter Indre rørdiameter: 8 mm. Totalvekt: 270 gram Netto kruttvekt: 100 gram Detaljistpakke: 40 stk. i en eske HAWK MISSILES (5 pack) Art. nr.: 544 Høyde / Ø: 17 cm. x 3,5 cm. Beskrivelse: Gigantiske enkeltskudd i XX-TRA LARGE, med høyere hyl, kraftigere knall og sterkere lysglimt. For de som vil ha noe mer! Effekthøyde: ca. 15 meter Indre rørdiameter: 30 mm. Totalvekt: 84 gram per stk. Netto kruttvekt: 20 gram per stk. Salgsenhet: 5 stk. i en eske Detaljistpakke: 24 esker

28 .35 MONSTER (3 pack) Art. nr.: 546 Høyde / Ø: 21,5 cm. x 4,2 cm. Beskrivelse: Største tillatte enkeltskudd i EE-XX-TT-RR-AA LARGE, med enda høyere hyl, enda kraftigere knall og enda sterkere lysglimt. Når bare det grommeste er godt nok! Bestselger! Effekthøyde: meter Indre rørdiameter: 35 mm. Totalvekt: 207 gram per stk. Netto kruttvekt: 50 gram per stk. Salgsenhet: 3 stk. i en eske Detaljistpakke: 24 esker.35 MONSTER (12 pack) Art. nr.: 560 Høyde / Ø: 21,5 cm. x 4,2 cm. Beskrivelse: Enda mer av våre nye bestselgere! Tolvpakning med de største tillatte enkeltskuddene i Norge. Øredøvende effekter! Effekthøyde: meter Indre rørdiameter: 35 mm. Totalvekt: 207 gram per stk. Netto kruttvekt: 50 gram per stk. Salgsenhet: 12 stk. i en eske Detaljistpakke: 6 esker

29 UNGDOMSPAKKER STREET BANG Art. nr.: cm. x 3,5 cm. x 36 cm. Beskrivelse: Samlepakke med 12 bakkeartikler for hurtigere innkjøp. Mer for pengene! Effekthøyde: 0-1 meter Totalvekt: 400 gram Netto kruttvekt: 174 gram Salgsenhet: I en polybag med header Detaljistpakke: 12 salgsenheter i en kartong BIZZY BAG Art. nr.: cm. x 3,5 cm. x 55 cm. Beskrivelse: En sprengfull pakke med 14 assorterte bakke-til-luft artikler og tøft design. Alt hva de yngre entusiastene ønsker seg. 80 tennepunkter! Effekthøyde: 0-15 meter Totalvekt: 690 gram Netto kruttvekt: 193,9 gram Salgsenhet: I en amerikansk salgsforpakning med cellofan Detaljistpakke: 6 salgsenheter i en kartong BIG BANG Art. nr.: ,5 cm. x 7 cm. x 56 cm. Beskrivelse: Sprekkeferdig bag, fylt med 25 godbiter for unge entusiaster. Dette er en skikkelig drømmepakke med hele 118 tennepunkter. Effekthøyde: 0-15 meter Totalvekt: 1,6 kg. Netto kruttvekt: 432,4 gram Salgsenhet: I en polybag med bakstykke Detaljistpakke: 6 salgsenheter i en kartong

30 FAMILIEPAKKER POWER PACK 2.0 Art. nr.: ,5 cm. x 6 cm. x 95 cm. Beskrivelse: En trofast tjener med nytt innhold. Rakettene er byttet ut med bakkeskyts og øvrig innhold er oppgradert. Inneholder 12 assorterte artikler / 25 tennepunkter. Effekthøyde: 0-30 meter Totalvekt: 2 kg. Netto kruttvekt: 450 gram Salgsenhet: I en polybag med bakstykke og header Detaljistpakke: 6 salgsenheter i en kartong MASSIVE Art. nr.: cm. x 10 cm. x 75 cm. Beskrivelse: En rakettfri kvalitetspakke til glede for alle. Variert innhold med alt fra bakkeknatter til effektfulle batterier som pynter himmelen. Inneholder 10 litt større, assorterte artikler / 15 tennepunkter. Effekthøyde: 0 20 meter Totalvekt: 3,4 kg. Netto kruttvekt: 608 gram Salgsenhet: 1 polybag Detaljistpakke: 6 salgsenheter i en kartong THE CHAMP 2.0 Art. nr.: cm. x 10 cm. x 105 cm. Beskrivelse: En bestselger med nytt innhold. Rakettene er byttet ut mot store luftkanoner og øvrig innhold er oppgradert. Inneholder 9 store, assorterte artikler / 13 tennepunkter. Effekthøyde: 0-30 meter Totalvekt: 4,1 kg. Netto kruttvekt: 901 gram Salgsenhet: I en polybag med bakstykke og header Detaljistpakke: 4 salgsenheter i en kartong

31 TRITON Art. nr.: cm. x 20 cm. x 30 cm. Beskrivelse: Fyrverkeribag med mening! 11 nøye utvalgte artikler / 18 tennepunkter sørger for at du har nok å gjøre og at festen når klimaks ved midnatt. Praktisk bag holder innholdet på plass. 267 Bombard Absolute Gold 303 Wild Cats Monster (3 pack) 326 Stinger 310 Turbo Knall 465 Twitter Glitter 513 KING Airbomb Pack (6 pack) 301 UFO Shot 329 Whissling Base 464 Hong Kong Fountain Antall skudd: totalt 170 stk. Indre rørdiameter: 7 45 mm. Effekthøyde: ca meter Totalvekt: 9 kg. Netto kruttvekt: 1374,6 gram Salgsenhet: 1 transparent bag med bærestropper Detaljistpakke: 2 salgsenheter i en kartong TOP FUEL Art. nr.: 997T 53 cm. x 44 cm. x 25 cm. Beskrivelse: Knalltøff trekasse med innhold som vil gi en praktfull og variert markering ved overgangen til det nye året. 6 effektbatterier i ulik størrelse med meget varierte effekter. 232 Chaos 243 Starburst 244 Tango 260 Norrskens Krevad 271 Kamikaze 300 Absolut Gold Antall skudd: totalt 185 stk. Indre rørdiameter: mm. Effekthøyde: ca meter Totalvekt: 21 kg. Netto kruttvekt: 2160 gram Salgsenhet: 1 trekasse Detaljistpakke: 1 salgsenhet

32 SMÅTT OG GODT CRACKLING BEES (12 pack) Art. nr.: 528 Høyde / Ø: 1,2 cm. x 1 cm. Beskrivelse: Små, knatrende og blinkende vepser som legges på bakken. Effekttid: 3 sek. per stk. Totalvekt: 5 gram per stk. Netto kruttvekt: 1,8 gram per stk. Salgsenhet: 12 stk. i en eske Detaljistpakke: 24 esker i en sjokkselger Eksportkartong: 12 detaljistpakker STREET WHEEL (2 pack) Art. nr.: 721 Høyde / Ø: 1,4 cm. x 6 cm. Beskrivelse: Roterende bakkesoler med tre forskjellige farger. Effekttid: 16 sek. per stk. Totalvekt: 6 gram per stk. Netto kruttvekt: 1,6 gram per stk. Salgsenhet: 2 i en eske Detaljistpakke: 12 esker i en cellofan forpakning Eksportkartong: 24 detaljistpakker TURBO SMATTER (6 pack) Art. nr.: 531 Høyde / Ø: 1,8 cm x 1,6 cm Beskrivelse: Knatrende og blinkende hissigpropper som legges på bakken. Effekttid: 5 sek. per stk. Totalvekt: 3 gram per stk. Netto kruttvekt: 2,65 gram per stk. Salgsenhet: 6 i en eske Detaljistpakke: 24 esker i en cellofan forpakning Eksportkartong: 24 detaljistpakker MAGIC WHIP Art. nr.: 533 Lengde: 1 meter Beskrivelse: Langt knatrebånd med hissige smell og knatreeffekter Effekttid: 42 sek. Totalvekt: 16 gram Netto kruttvekt: 12 gram Detaljistpakke: 12 stk. i en cellofan forpakning Eksportkartong: 48 detaljistpakker

33 STORE BRØLERE (5 pack) Art. nr.: 590 Høyde / Omkrets: 15 cm. x 1,7 cm. Beskrivelse: Stor spesialfontene med kraftig og skingrende hyl. Separat fot medfølger. Effekttid: 6 sek per stk. Totalvekt: 25 gram per stk. Netto kruttvekt: 5,5 gram per stk. Salgsenhet: 5 stk. i en eske Detaljistpakke: 25 esker i en cellofan forpakning Eksportkartong: 12 detaljistpakker CRACKLING BALLS (6 pack) Art. nr.: 526 Ø: 2,4 cm. Beskrivelse: Morsomme kuler med kraftig knatter og knall. Effekttid: 2,5 sek. per stk. Totalvekt: 3 gram per stk. Netto kruttvekt: 1,3 gram per stk. Salgsenhet: 6 stk. i en eske Detaljistpakke: 48 esker i en sjokkselger Eksportkartong: 8 detaljistpakker CAMELIA FLOWER (6 pack) Art. nr.: 759 Høyde / Ø: 1 cm. x 3,6 cm. Beskrivelse: Roterende bakkesoler med farget flamme. Effekttid: 8 sek. Totalvekt: 2 gram per stk. Netto kruttvekt: 0,7 gram per stk. Salgsenhet: 6 stk. i en eske Detaljistpakke: 12 esker i en cellofan forpakning Eksportkartong: 20 detaljistpakker TENNSTAV Art. nr.: 722 Lengde / Ø: 26 cm. x 1 cm. Beskrivelse: NPB-artikkel for økt sikkerhet. Bengalsk fakkel som brenner med høy temperatur og antenner fyrverkeriet uansett vær. Selges i forbindelse med NPB s Sikkerhetskampanje. Effekttid: ca. 3 min. Totalvekt: 18 gram Netto kruttvekt: 20 gram Detaljistpakke: 50 stk. i en sjokkselger Eksportkartong: 10 detaljistpakker

34 MICRO FOUNTAIN (10 pack) Art. nr.: 440 Høyde / Ø: 4 cm. x 1 cm. Beskrivelse: Minifontener med knatring og 4 ulike farger. Effekthøyde: ca. 0,4 meter Effekttid: 7 8 sek. per stk. Totalvekt: 3 gram per stk. Netto kruttvekt: 2,2 gram per stk. Salgsenhet: 10 stk. i en eske Detaljistpakke: 48 esker i en sjokkselger Eksportkartong: 6 detaljistpakker BLINK BOMBER (6 pack) Art. nr.: 529 Ø: 1,3 cm. Beskrivelse: Blinker med intense lysglimt og avslutter med kraftig knatter. Effekttid: 11 sek. per stk. Totalvekt: 5 gram per stk. Netto kruttvekt: 3,8 gram per stk. Salgsenhet: 6 stk. i en eske Detaljistpakke: 24 esker i en sjokkselger Eksportkartong: 12 detaljistpakker CRACKLING WHIP (2 pack) Art. nr.: 527 Lengde: 75 cm. per bånd Beskrivelse: Hissige smell og knatreeffekter på remser. Effekttid: 34 sek. per stk. Totalvekt: 14 gram per stk. Netto kruttvekt: 12 gram per stk. Salgsenhet: 2 stk. i en eske Detaljistpakke: 36 esker i en sjokkselger Eksportkartong: 8 detaljistpakker CRACKLING BOMBS (2 pack) Art. nr.: 545 Høyde / Ø: 6,6 cm. x 3,2 cm. Beskrivelse: Blinkende og underholdende fontenebomber med kraftig ildsøyle og intens knatring. Effekttid: 10 sek. per stk. Totalvekt: 26 gram per stk. Netto kruttvekt: 12,5 gram per stk. Salgsenhet: 2 stk. i en eske Detaljistpakke: 24 esker i en sjokkselger Eksportkartong: 12 detaljistpakker

35 OVERHYLERE (25 pack) Art. nr.: 592 Høyde / Ø: 7,7 cm. x 0,7 cm. Beskrivelse: Spesialfontene med høyt og intenst hyl. Separat fot medfølger. Effekttid: 3 sek. per stk. Totalvekt: 4 gram per stk. Netto kruttvekt: 1 gram per stk. Salgsenhet: 25 stk. i en eske Detaljistpakke: 25 esker i en cellofan forpakning Eksportkartong: 8 detaljistpakker STJERNESKUDD GIGANT (5 pack) Art. nr.: 814 Lengde: 67 cm. Beskrivelse: Gyllent gnistregn og forsiktig spraking. Effekttid: ca. 180 sek. Totalvekt: 27 gram per stk. (139 gram per pakke) Netto kruttvekt: 10 gram per stk. (50 gram per pakke) Salgsenhet: 5 stk. i en pakke Detaljistpakke: 50 pakker STREET SUN (6 pack) Art. nr.: 711 Høyde / Ø: 5,5 cm. x 1,6 cm. Beskrivelse: Store bakkespinnere som endrer farge fra rødt til grønt. Effekttid: 6 sek. Totalvekt: 9 gram per stk. Netto kruttvekt: 4,3 gram per stk. Salgsenhet: 6 stk. i en cellofan forpakning Detaljistpakke: 36 stk. cellofan forpakninger i en sjokkselger Eksportkartong: 8 detaljistpakker FARGEDE STJERNESKUDD EXTRA LARGE (5 pack) Art. nr.: 828 Lengde: 67 cm. Beskrivelse: Disse må prøves! Avgir et vakkert, gyllent gnistregn mens den brenner i enten rødt, grønt eller blått. 1 farge per stjerneskudd. Effekttid: ca. 180 sek. Totalvekt: 27 gram per stk. (139 gram per pakke) Netto kruttvekt: 10 gram per stk. (50 gram per pakke) Salgsenhet: 5 stk. i en pakke Detaljistpakke: 50 pakker Eksportkartong: 1 detaljistpakke

36 CRACKLING BALLS MEGAPACK (150 pack) Art. nr.: Ø: 2,4 cm. Beskrivelse: Endeløs moro for fyrverkerientusiasten. Morsomme kuler med kraftig knitring og smell. Inneholder hele 150 runder med skøy. Effekttid: ca. 3 sek. per stk. Totalvekt: 3 gram per stk. Netto kruttvekt: 2,3 gram per stk. Salgsenhet: 150 stk. kuler i et 4 gjennomsiktig rør Detaljistpakke: 24 rør i en kartong BAKGRUNNEN TIL DAGENS FESTIVITETER Å more seg med smellere er en gammel tradisjon som har dype røtter i den kinesiske folkesjela. Man benyttet seg av frisk bambus som man kastet på et bål og dette medførte at luften inne i rørene utvidet seg av varmen og rørene splintredes med et smell. Derav det kinesiske navnet på smellere Baozhu (bristende bambus). Dette var lenge før kruttet gav mulighet til pyrotekniske smell. HISTORIEN Det er en generell oppfatning at fyrverkeri har sin opprinnelse fra Kina under Sung dynastiet ( ). En kokk i oldtidens Kina oppdaget at en blanding av svovel, salpeter og kull var lett antennelig og ville eksplodere hvis det ble begrenset til et lite rom. Oppdagelsen ble først brukt til underholdning. Teknikken ble raskt tatt opp i våpenkunsten og brukt til å skyte rakettdrevne piler. I det 12. århundre spredte kunnskapen seg vestover via Arabia og nådde Europa i det 13. århundre, hvor pyroteknikk utviklet seg med oppfinnelsen av pistolen i det 14. århundre. Det var ikke før det 19. århundre at fyrverkeri ble så et vidt og fargefullt begrep som vi kjenner i dag. Tindrende farger oppnås ved å kombinere kaliumklorat og ulike metalliske salter. Disse saltene gir oss et vell av farger; strontium brenner i rødt, kobber gir oss blått, barium gløder i grønt og natrium lager gult lys. Magnesium, aluminium og titan gir oss hvite gnister eller et glimt. Alle fyrverkerishow er et fantastisk skue av fysikk. En pyrotekniker må ta hensyn til forhold mellom vektorer, fart, prosjektiler og deres baner sammen med eksplosjonens krefter bak de utslyngende mønstrene. ÅRSTALL: tallet: Romerne tar i bruk forløperne til fyrverkeri. 1040: Første skriftlige beskrivelse av hvordan man lager fyrverkeri fra Kina 1200 tallet: Etter en pause på mange hundre år begynner man igjen å eksperimentere og utvikle fyrverkeri i Europa. 1232: Første dokumenterte fyrverkeri-rakett skytes opp i Kina tallet: Paven i Roma arrangerte fyrverkeri til ære for Johannes Døperens helgendag St.Hans. Fyrverkeriet ble avfyrt om dagen fordi det var lyden og bevegelsen som fascinerte folk den gang. 1599: Første kjente fyrverkeri i Norge i Bergen 25. juni 1599 da Christian IV returnerte fra sin reise i Nord-Norge. Kong Christian IV kunne for øvrig selv lage fyrverkeri tallet: Fyrverkerikunsten pyroteknikken utvikles. Familien Ruggieri i Paris fremstilte avansert fyrverkeri ved å tilsette ulike metalliske salter.

2 FOR 1 550,- FYRVERKERI SUPERTILBUD. Ta 2 betal for 1 2012 KRIMINELT LAVE PRISER! Gjelder alle produkter! BEST I TEST

2 FOR 1 550,- FYRVERKERI SUPERTILBUD. Ta 2 betal for 1 2012 KRIMINELT LAVE PRISER! Gjelder alle produkter! BEST I TEST FYRVERKERI 2012 KRIMINELT LAVE PRISER! SUPERTILBUD 2 FOR 1 Gjelder alle produkter! BEST I TEST Crazy Golden Rain 19 skudd med kraftig crackling effekter og store gull buketter! Kruttvekt: 350 gram Varighet:

Detaljer

HERO MEGABOMB 2.0 BOMBARD 5.0

HERO MEGABOMB 2.0 BOMBARD 5.0 SVEA FIREWORKS - et vinnende team Svea Fyrverkerier ble etablert i Norge i 1997, noe som i dag virker som en evighet siden. Siden den gang har vi gjen- nomgått enorme forandringer, fra å bare være en liten

Detaljer

COCKTAIL HADES BERSERK

COCKTAIL HADES BERSERK BERSERK Art. nr.: 276 Bredde / Dybde / Høyde: 31 cm x 21 cm x 15 cm Beskrivelse: Et virkelig majestetisk show med gullkroner til assorterte farger, imponerende mikset i et økende tempo. En rasende hissig

Detaljer

50,- 100,- SUPERTILBUD ÅRETS FYRVERKERI 2012. 1 stk. 3 stk. www.fyrverkeri.no

50,- 100,- SUPERTILBUD ÅRETS FYRVERKERI 2012. 1 stk. 3 stk. www.fyrverkeri.no ÅRETS FYRVERKERI 2012 Thunder Shot Batteri med 16 kraftige skudd. En klar ungdomsfavoritt! Kruttvekt: 110 gram SUPERTILBUD 1 stk. 50,- 3 stk. 100,- Se hele vårt store utvalg av BEST kvalitetsfyrverkeri

Detaljer

SUPERTILBUD! kr 250,- i alle prisklasser! 1 stk. kr 149,- 2 for. Begrenset antall! Så langt beholdningen rekker!

SUPERTILBUD! kr 250,- i alle prisklasser!  1 stk. kr 149,- 2 for. Begrenset antall! Så langt beholdningen rekker! FYRVERKERI i alle prisklasser! SUPERTILBUD! 1 stk. kr 149,- 2 for kr 250,- THUNDER CASCADE Stigehøyde: ca. 20 meter Varighet: ca 35 sek Kruttvekt: 135 gram Ekstra kraftige knall med varierte og flotte

Detaljer

ULTIMATE NYTTÅRS- FEIRINGEN!

ULTIMATE NYTTÅRS- FEIRINGEN! SUKSESSEN FORTSETTER... KULTUR COSMOS LOVER KUNST- VERK PÅ HIMMELEN ØKONOMI VI GIR DEG DEN ULTIMATE NYTTÅRS- FEIRINGEN! NY UNDERSØKELSE: COSMOS LEVERER MEST GLEDE FOR PENGENE HELSE UNN DEG EN DAG I REN

Detaljer

ÅRETS FYRVERKERI fra Engelsrud!

ÅRETS FYRVERKERI fra Engelsrud! The sky is not the limit! ENDELIG TILBAKE! NY OG ENDA BEDRE VERSJON! kr 1200,- ÅRETS FYRVERKERI fra Engelsrud! TENK SIKKERHET! NYHET! kr 299,- GRATIS 1 stk. brille og tennstaver 2 stk kr 399,- Testvinnere

Detaljer

+ + FYRVERKERIKAMPANJE GRATIS! 50,- 50,- www.fyrverkeri.no FLASHING THUNDER. Se hele vårt store utvalg av ROYAL PARTY kvalitetsfyrverkeri hos:

+ + FYRVERKERIKAMPANJE GRATIS! 50,- 50,- www.fyrverkeri.no FLASHING THUNDER. Se hele vårt store utvalg av ROYAL PARTY kvalitetsfyrverkeri hos: ÅRETS HOTTESTE FYRVERKERIKAMPANJE FLASHING THUNDER ART.NR. E skudd. En skikkelig kra pakke som vil utfordre sine storebrødre både effekt - messig og i de avslu ende drønnene. BEST I TEST: Se midten! kr

Detaljer

Årsavtale for Foreninger

Årsavtale for Foreninger Årsavtale for Foreninger Avtale mellom Gausdal Landhandleri AS(GL) (Leverandør) og Hugulia Velforening (Forening) Navn Gausdal Landhandleri AS Adresse Gausdalsvn. 20, 2626 Lillehammer Org. nr 933 735 842

Detaljer

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 MED FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Salgs og leveringsbetingelser 1. Gyldighet. Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra, heretter kalt GLOBUS, med mindre

Detaljer

industri og service pakking og montering mekanisk verksted produkter til paraboler og antenner

industri og service pakking og montering mekanisk verksted produkter til paraboler og antenner industri og service pakking og montering mekanisk verksted produkter til paraboler og antenner PAKKING OG MONTERING Ingen oppdrag for store ingen for små Tlf 97 59 58 96 industri@prima-as.no www.prima-as.no

Detaljer

Krav til dokumentasjon ved søknad om godkjenning av nye produkter

Krav til dokumentasjon ved søknad om godkjenning av nye produkter Krav til dokumentasjon ved søknad om godkjenning av nye produkter Generelt Ved søknad om godkjenning av nye produkter skal følgende dokumentasjon foreligge og følge søknaden: Beskrivelse av produktet.

Detaljer

fakturagrunnlag zap batteri høst 2012 HØST 2012

fakturagrunnlag zap batteri høst 2012 HØST 2012 HØST 2012 fakturagrunnlag zap batteri høst 2012 innhold 3 Personbil batterier Silver teknologi Personbil batterier plus CA-CA teknologi Tyngre kjøretøy 4 AGM Batteri - bil/taxi/minibusser, kjøretøy med

Detaljer

VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse

VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse Vedlegg 8 til Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser. Dokumentets formål: Dokumentet gir informasjon om betingelser ved levering av varer til Helseforetak og Helse Sør-Øst Forsyningssenter,

Detaljer

- - - K U R S I N S T R U K S - - - - - - - - - - - - -

- - - K U R S I N S T R U K S - - - - - - - - - - - - - Versjon 1 Side 1 av 5 opyright NP K U R S I N S T R U K S - Norsk Pyroteknisk ransjeråds kurs i fyrverkeri klasse I, II og III for forhandlere består av to deler; ett kompendium med en undervisningsdel,

Detaljer

Nyhet! Hankook DW06 Nytt M+S-merket kvalitetsdekk! Lastebil & Anlegg 2012 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 01.03.

Nyhet! Hankook DW06 Nytt M+S-merket kvalitetsdekk! Lastebil & Anlegg 2012 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 01.03. Nyhet! Hankook DW06 Nytt M+S-merket kvalitetsdekk! Lastebil & Anlegg 2012 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 01.03.12 Hankook AH11 - AH22 - AL02 - AL10 AH11 8 R 17,5 117/116L 2795 8,5

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Detektorer - For tilstedeværelse og bevegelse KNX stork as brynsveien 100 1352 kolsås web: www.stork.no e-post: stork@stork.no PD2 TILSTEDEVÆRELSEDETEKTOR Vanlige bruksområder er kontorer, grupperom, stille

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

Lastebil & Anlegg 2013 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 19.08.13

Lastebil & Anlegg 2013 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 19.08.13 Lastebil & Anlegg 2013 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 19.08.13 Nyhet! Nå også med kompletthjul til hengere! Hankook AH11 - AH22 / AL02 - AL10 AH11 205/75 R 17,5 123/121M 2150 215/75

Detaljer

LASTEBIL & ANLEGG 2013 FAKTURAGRUNNLAG EKS. MVA OG MILJØBEGYR. GJELDER FRA 19.08.13

LASTEBIL & ANLEGG 2013 FAKTURAGRUNNLAG EKS. MVA OG MILJØBEGYR. GJELDER FRA 19.08.13 LASTEBIL & ANLEGG 2013 FAKTURAGRUNNLAG EKS. MVA OG MILJØBEGYR. GJELDER FRA 19.08.13 NYHET! Nå også med kompletthjul til hengere! HANKOOK AH11 - AH22 / AL02 - AL10 AH11 205/75 R 17,5 123/121M 2150 215/75

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2012-006339 ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR Side 2 av 6 1 PRIS... 3 2 PRISENDRINGER... 3 2.1 Uttømmende prisliste inkl underleverandører... 3 3 GENERELT...

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Produktkatalog. Parabolantenner og tilleggsutstyr. Kun engrossalg

Produktkatalog. Parabolantenner og tilleggsutstyr. Kun engrossalg Produktkatalog Parabolantenner og tilleggsutstyr Kun engrossalg norges eneste produsent av paraboler offsetantenner 60 cm - 80cm - 99cm 160 001 Singel - 60cm 160 002 Duo - 60cm 160 004 Quatro - 60cm for

Detaljer

KJØPEHJELP BILLY. Bokhylleserie

KJØPEHJELP BILLY. Bokhylleserie KJØPEHJELP BILLY Bokhylleserie SIKKERHET Dette møbelet må festes til veggen med beslaget som er inkludert. På denne måten unngår du at det vipper fremover hvis f.eks. et barn skulle klatre eller henge

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail 1. GYLDIGHET 2. BINDENDE SALGSAVTALE 3. SALGSGJENSTANDER 4. PRISER 5. BETALINGSBETINGELSER 6. BESTILLING 7. VARER MED STANDARD MÅL SOM KREVER TILPASNING VED MONTERING

Detaljer

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Detaljer

direkte fra produsent KVANDAL KJØKKEN AS KJØKKEN BAD GARDEROBE Hvit s. 4-7

direkte fra produsent KVANDAL KJØKKEN AS KJØKKEN BAD GARDEROBE Hvit s. 4-7 KVANDAL s. 4-7 Hvit s. 8-13 Bjørk Kvandal Kjøkken AS har produsert kjøkken, bad og garderobe siden 1985. Vår profil setter kundenes ønsker og kvalitetskrav i høysetet. Vi har i takt med markedet en kontinuerlig

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Bring FraktGuide & FraktBestilling

Bring FraktGuide & FraktBestilling Bring FraktGuide & FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel,

Detaljer

Transportvilka r DB SCHENKERocean

Transportvilka r DB SCHENKERocean [År] Transportvilka r DB SCHENKERocean Innhold 1. Generelle bestemmelser... 1 2. Vekt og volumberegning... 2 3. Farlig gods... 2 4. Henting/levering og ansvar... 3 Transportvilkår for SCHENKERocean Avtalene

Detaljer

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV PROFESJONELLE VASKERIMASKINER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV PROFESJONELLE VASKERIMASKINER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 7 SAKSNUMMER 2011-044422 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 7 1 PRIS... 3 2 UTFYLLING AV PRISMATRISE... 3 3 PRISENDRINGER... 3 3.1 Uttømmende prisliste inkl underleverandører...

Detaljer

innstikk leser du denne informasjonen kan vi gjøre en bedre jobb for deg

innstikk leser du denne informasjonen kan vi gjøre en bedre jobb for deg innstikk leser du denne informasjonen kan vi gjøre en bedre jobb for deg innstikk slår følge med avisen helt hjem til leseren. De fleste ønsker å holde seg orientert om hva som skjer i lokalsamfunnet.

Detaljer

LASTEBIL & ANLEGG 2014/15 FAKTURAGRUNNLAG EKS. MVA OG MILJØBEGYR. GJELDER FRA 01.08.14

LASTEBIL & ANLEGG 2014/15 FAKTURAGRUNNLAG EKS. MVA OG MILJØBEGYR. GJELDER FRA 01.08.14 LASTEBIL & ANLEGG 2014/15 FAKTURAGRUNNLAG EKS. MVA OG MILJØBEGYR. GJELDER FRA 01.08.14 Hankook Nytt styreaksel vinterdekk for krevende vinterforhold NYHET FRA HANKOOK! Nyheter vinterdekk Nytt styreaksel

Detaljer

TRESS Fireball Games

TRESS Fireball Games TRESS Fireball Games Består av 3 ulike spill; Fireball The Game, Flaggbasket og Ultimate Hitball Alle spillene tilbyr høyt aktivitetsnivå med høy puls og god intensitet Opp til 14 deltakere på hvert spill,

Detaljer

Betal med faktura. For bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning. www.jula.no

Betal med faktura. For bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning. www.jula.no Betal med faktura For bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning www.jula.no Enklere og raskere å handle på faktura Derfor blir det lettere med faktura fra Jula Hos Jula kan du handle mye av det

Detaljer

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. SALGSBETINGELSER Innledning Dette kjøpet er regulert av følgende salgsbetingelser. Alle spørsmål rundt betingelsene rettes mot selger. 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger

Detaljer

Standard kjøpsvilkår for levering i Norge

Standard kjøpsvilkår for levering i Norge Standard kjøpsvilkår for levering i Norge Helseogkost.no er en NORSK nettbutikk. Vi sender ikke varer utenlands. Vi ekspederer kun ordrer til kunder med adresse i NORGE. Helseogkost.no is a Norwegian webshop.

Detaljer

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser november 2008 1. GYLDIGHET A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gjeldende for all handel mellom Expedit Norge A/S heretter kalt Expedit, og Expedits kunde,

Detaljer

Priser på porto for 2015

Priser på porto for 2015 Størrelse og vekt på brevet bestemmer prisen Les mer på posten.no eller ring kundeservice 04004 Priser på porto for 201 Brev Pakker Frimerker til samling Hvordan motta post Bank og finans Billetter Fortolling

Detaljer

Våre kjøpsbetingelser

Våre kjøpsbetingelser Våre kjøpsbetingelser Gyldighetsområde Priser Minste ordreverdi Våre avgifter Betaling Levering Angrerett Mal for angrerett Retur/bytte/reklamasjon Tilgodehavende ved retur Uteblitt betaling Bestill på

Detaljer

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i.

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i. Emballasje fra Foodgarage. Foto/design: Scandinavian Design Group. Valg av emballasje kan være avgjørende for om salget av nettopp ditt produkt blir en suksess eller ikke. Det er emballasjen som kommuniserer

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Innhold. Kjøpsbetingelser 2

Innhold. Kjøpsbetingelser 2 Kjøpsbetingelser Innhold ANVENDELSE... 3 DEFINISJON... 3 PRISER... 3 PRISENDRINGER... 3 MANGLER I LEVERANSE...3 MANGLER/FEIL VED PRODUKTER...3 LEVERINGSTID... 4 ORDRENS GYLDIGHET...4 BEFRAKTNING... 4 RISIKOOVERGANG...4

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2013-023369 ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE Side 2 av 6 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE... 3 1.1 Priser... 3 1.2 Kontraktstype...

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Ingen overraskelser. FOS tilbyr følgende;

Ingen overraskelser. FOS tilbyr følgende; Ingen overraskelser. FOS Full Option Service er et helt nytt reparasjons konsept fra ITW Construction Products AS. Intensjonen bak konseptet er at våre kunder skal oppleve enkelthet og forutsigbarhet når

Detaljer

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy.

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Ref. Forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Veiledningen

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail 1. GYLDIGHET 2. HJEMMEBESØK OG OPPMÅLING 3. BINDENDE SALGSAVTALE 4. SALGSGJENSTANDER 5. PRISER 6. BETALINGSBETINGELSER 7. BESTILLING 8. VARER MED STANDARD MÅL

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV SKIPSHANDEL

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV SKIPSHANDEL Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2013-033462 ANSKAFFELSE AV SKIPSHANDEL Side 2 av 6 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE... 3 1.1 Priser... 3 1.2 Skaffevarer... 3 1.3

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Kvalitet & god design på kjøkkenet

Kvalitet & god design på kjøkkenet Kvalitet & god design på kjøkkenet Handelshuset Martinsen presenterer det nye sortimentet til Modern House kjøkken Som din profesjonelle handelspartner er vi opptatt av å kunne se nye muligheter og alltid

Detaljer

Bruksanvisning. Royal Canin webshop

Bruksanvisning. Royal Canin webshop Bruksanvisning Royal Canin webshop Innhold Hvordan logger jeg inn på webshop? 3 Hvordan bestiller jeg produkter? 3 1. Bla i Katalogen 3 2. Hurtigkjøp 3 Hvordan søker etter et produkt? 4 Hvordan se om et

Detaljer

Factoring - få bedre likviditet

Factoring - få bedre likviditet Factoring - få bedre likviditet Gjør det mulig Nordea Finans gjør hverdagen enklere for din bedrift Factoring i Nordea Finans gir bedriften din redusert kredittid slik at behovet for kortsiktig finansiering

Detaljer

RFA206 - Tiltak for avfall som det ikke er tillatt å ta imot

RFA206 - Tiltak for avfall som det ikke er tillatt å ta imot RFA206 - Tiltak for avfall som det ikke er tillatt å ta imot Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT MED INSTRUKSEN 1.1 Formål Sikre at farlig avfall som i strid med bestemmelsene

Detaljer

Størrelsen på brevet bestemmer prisen. Priser 2013. Les mer på: posten.no

Størrelsen på brevet bestemmer prisen. Priser 2013. Les mer på: posten.no Størrelsen på brevet bestemmer prisen Priser 2013 Les mer på: posten.no 8 3............ Brev Pakker Frimerker til samling Hvordan motta post Bank og finans Billetter Adresseendring Fortolling og kort Frimerker

Detaljer

PRISLISTE 2015 Gyldig fra 1.1.2015-31.12.2015

PRISLISTE 2015 Gyldig fra 1.1.2015-31.12.2015 PRISLISTE 2015 Gyldig fra 1.1.2015-31.12.2015 FORHANDLER LAGRING, EKSPEDISJON, TRANSPORT OG RETUR LAGRING T110103 Artikkelavgift pr ISBN/art.nr pr kalenderdag kr 0,97 T110101 Lagerleie kg-avgift pr kg

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV KJØTT OG KJØTTVARER

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV KJØTT OG KJØTTVARER Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2013-036266 ANSKAFFELSE AV KJØTT OG KJØTTVARER Side 2 av 6 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE... 3 1.1 Priser... 3 1.2 Skaffevarer...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR SERVICE PÅ WEBSHOP

BRUKERVEILEDNING FOR SERVICE PÅ WEBSHOP BRUKERVEILEDNING FOR SERVICE PÅ WEBSHOP Transport rutine Skog & Hage Web-Shop 1 Brukerveiledning for Service på Webshop 1. Forord 2. Opprette Kolli 2.1. Halvpall / Helpall / Egne mål 2.2. Servicekasse

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Høyt og lavt Klatrepark Vestfold 11/7-16. Meld dere på til en spennende aktivitetsdag på Høyt og Lavt Klatrepark i Svarstad.

Høyt og lavt Klatrepark Vestfold 11/7-16. Meld dere på til en spennende aktivitetsdag på Høyt og Lavt Klatrepark i Svarstad. Høyt og lavt Klatrepark Vestfold 11/7-16. Meld dere på til en spennende aktivitetsdag på Høyt og Lavt Klatrepark i Svarstad. Det er viktig at alle som ønsker å være med går inn på nettsiden til Høyt og

Detaljer

Samlepakker og salg Høst 2015

Samlepakker og salg Høst 2015 Samlepakker og salg Her er årets Isandi-salg på julepynt! Noe er samlepakker, og noe er enkeltprodukter. Samlepakkene er flotte å bruke dersom du for eksempel vil lage tablåer i et vindu, eller du ønsker

Detaljer

Nå er vi lei av å se på!

Nå er vi lei av å se på! Hvorfor skjer det aldri noe nytt med rengjøringsvogner? Vi har år etter år sett hvordan designet på barnevogner har utviklet og endret seg og vi har med misunnelse sett nye innovative, ergonomiske og tøffe

Detaljer

FEBRUAR 2015. Ateljé Margaretha - Postboks 11-1751 Halden Tlf. 69 21 10 95 www.margaretha.no E-post: kundetjeneste@margaretha.no

FEBRUAR 2015. Ateljé Margaretha - Postboks 11-1751 Halden Tlf. 69 21 10 95 www.margaretha.no E-post: kundetjeneste@margaretha.no FEBRUAR 2015 Ateljé Margaretha - Postboks 11-1751 Halden Tlf. 69 21 10 95 www.margaretha.no E-post: kundetjeneste@margaretha.no Kjære klubbmedlem! Aller først vil vi her hos Ateljé Margaretha takke så

Detaljer

Varmehjelpemidler 15.12.2015 14.11.2017

Varmehjelpemidler 15.12.2015 14.11.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 15.12.2015 14.12.2017. Etter 14.12.2017 kan avtalen forlenges i en periode på totalt 2 år. Eventuelle oppdateringer vil bare publiseres på

Detaljer

Prisliste ISOLASJON STÅLPROFIL. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2015

Prisliste ISOLASJON STÅLPROFIL. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2015 Januar 2015 STÅLPROFIL En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON STÅLPROFIL AS - Industriveien 9-3174 Revetal - Postboks 48, 3164 REVETAL Telefon: 33 06 53 00, Telefax 33 06 53 09 www.staalprofil.no

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Priser Alle priser er i norske kroner og eksklusiv moms. Småordregebyr på kr. 150,- vil faktureres ved ordre under kr. 1000,- eks. mva. Vi tar forbehold om eventuelle prisendringer

Detaljer

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner.

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. Lag din fotobok i 10 enkle trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. 1 Velg ut de beste bildene dine. Velg ut bildene du vil bruke i fotoboken og legg dem i en separat mappe på PC en. (Minimum

Detaljer

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE...

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Midtveisksamen i: YS1000 Eksamensdag: 26. mars 2015 Tid for eksamen: 15.00-17.00, 2 timer Oppgavesettet er på 7 sider Vedlegg: ormelark (2

Detaljer

LED driver - september 2017

LED driver - september 2017 PRISLISTE LED driver - september 2017 tilbyr LED-drivere fra MeanWell. Vi kan tilby en mengde ulike modeller, men har i denne prislisten komprimert tilbudet til utvalgte modeller. LCM-serien 25-60W med

Detaljer

KJØPEHJELP BILLY. Bokhylleserie

KJØPEHJELP BILLY. Bokhylleserie KJØPEHJELP BILLY Bokhylleserie SIKKERHET Dette møbelet må festes til veggen med beslaget som er inkludert. På denne måten unngår du at det vipper fremover hvis f.eks. et barn skulle klatre eller henge

Detaljer

Priser på porto for 2016

Priser på porto for 2016 Størrelse og vekt på brevet bestemmer prisen Les mer på posten.no eller ring kundeservice 04004 Priser på porto for 201 Posten: Brev Pakker kort Frimerker til Postboks samling og postkasse Hvordan motta

Detaljer

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger:

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger: 1. Avtalen Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysning er om varens art, mengde, kvalitet, andre

Detaljer

Eksempler fra vårt sortiment

Eksempler fra vårt sortiment Eksempler fra vårt sortiment Gaver, markedsføringsartikler og bekledning mm. til firmaer og privatpersoner OBS!! Alle priser er ekskl. mva. Evt. frakt til kunde kommer i tillegg. Flere jakker finner du

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV FERSK FISK OG FERSK SJØMAT VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV FERSK FISK OG FERSK SJØMAT VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 SAKSNUMMER 2011-034083 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 5 1 PRIS- OG PRISMEKANISME... 3 1.1

Detaljer

Velkommen BRUKERMANUAL. som bruker i W&J s nettbutikk. med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!!

Velkommen BRUKERMANUAL. som bruker i W&J s nettbutikk. med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!! BRUKERMANUAL Velkommen som bruker i W&J s nettbutikk med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!! Vi har lagt stor vekt på å utvikle en løsning som er enkel i bruk. Vi anbefaler deg

Detaljer

Introduksjon About Us Our Wines Newsroom Library Webshop Login Logo Contact FAQ Terms and Conditions

Introduksjon About Us Our Wines Newsroom Library Webshop Login Logo Contact FAQ Terms and Conditions Introduksjon Velkommen til vår nye nettside. For å forenkle din handleopplevelse har vi nedenfor satt opp en liten brukerveiledning for å hjelpe deg med eventuelle spørsmål. Dersom du på noe tidspunkt

Detaljer

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Det du vil, når du vil! Hos SnapTV er det du som er sjefen. Sett sammen din egen personlige kanalpakke, slik at hele familien kan glede seg over sine favoritter.

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

Transportvilka r DB SCHENKERair

Transportvilka r DB SCHENKERair [År] Transportvilka r DB SCHENKERair Innhold 1. Generelle bestemmelser... 1 2. Vekt og volumberegning... 2 3. Farlig gods... 2 4. Særlige transportvilkår... 3 5. Henting/levering og ansvar... 3 Transportvilkår

Detaljer

Prisliste. Gjelder fra 1. april 2007

Prisliste. Gjelder fra 1. april 2007 PPS-42-07-Prisliste Prisliste Gjelder fra 1. april 2007 Prisendringer kan skje i løpet av året. For mer informasjon, se posten.no, ring 810 00 710 eller kontakt ditt nærmeste postkontor. Produktveileder

Detaljer

SELG LODD! ARRANGER ET LOTTERI TJEN PENGER TIL Å BRUKE PÅ NOE MORSOMT OG NYTTIG. www.ringen.no www.aspelund.no

SELG LODD! ARRANGER ET LOTTERI TJEN PENGER TIL Å BRUKE PÅ NOE MORSOMT OG NYTTIG. www.ringen.no www.aspelund.no SELG LODD! ARRANGER ET LOTTERI TJEN PENGER TIL Å BRUKE PÅ NOE MORSOMT OG NYTTIG Ringen Forlag og K. Aspelund har solgt lodd og loddprodukter til foreninger, lag, korps og skoler i en årrekke. Vi kjenner

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Generell informasjon. Bilde av et gjerdeelements design og utforming i nedsenket posisjon

Generell informasjon. Bilde av et gjerdeelements design og utforming i nedsenket posisjon Generell informasjon Cit i Lä, Café au Lä og Siläncio svenske produkter, utviklet av Svalson AB. Svalson er markedsleder på bevegelige glass og vegger. Hev og senk produktene ble først utviklet til restaurantene

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Crawford Superior+ 42, modell Style i Antrasittgrå (RAL 7016) med designvindu D702 Crawford Superior+ 42

Crawford Superior+ 42, modell Style i Antrasittgrå (RAL 7016) med designvindu D702 Crawford Superior+ 42 Crawford Superior+ 42, modell Style i Antrasittgrå (RAL 7016) med designvindu D702 Crawford Superior+ 42 Solide og elegante løsninger Crawford Superior+ 42 For den kresne kjøperen Med Crawford Superior+

Detaljer

KJØPEHJELP BILLY. Bokhylleserie

KJØPEHJELP BILLY. Bokhylleserie KJØPEHJELP BILLY Bokhylleserie SIKKERHET Dette møbelet må festes til veggen med beslaget som er inkludert. På denne måten unngår du at det vipper fremover hvis f.eks. et barn skulle klatre eller henge

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

50% 10 ÅR I NORGE SPAR MOMSEN SPAR BURSDAGSTILBUD PÅ SKYVEDØRER OG INNREDNING BURSDAGSTILBUD PÅ KJØKKEN OG BAD KJØKKENDESIGN I ALLE PRISKLASSER

50% 10 ÅR I NORGE SPAR MOMSEN SPAR BURSDAGSTILBUD PÅ SKYVEDØRER OG INNREDNING BURSDAGSTILBUD PÅ KJØKKEN OG BAD KJØKKENDESIGN I ALLE PRISKLASSER PÅ KJØKKEN OG BAD LES MER PÅ SIDE 2 50% PÅ SKYVEDØRER OG INNREDNING LES MER PÅ SIDE 10 10 ÅR I NORGE KJØKKENDESIGN I ALLE PRISKLASSER 10 ÅR I NORGE 79.995,- BORDPLAtE OG VASK Designa Kjøkken feirer 10

Detaljer

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE:

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: www.pretec.no 4.8 ELF GJENGESTENGER Flyt: 320 N/mm² Brudd: 400 N/mm² M3 X M16

Detaljer

Kunnskap og kvalitet i mer enn hundre år! Produktkatalog

Kunnskap og kvalitet i mer enn hundre år! Produktkatalog Kunnskap og kvalitet i mer enn hundre år! Produktkatalog Vi har produsert flagg siden 1903 1903 Søstrene Larsen etablerer Sophie Larsens Flaggforening. 1927 Navnet endres til Oslo Flaggfabrik. 1937 Bedriften

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSVILKÅR. http://butikkhjelp.com/arbeidstoy

SALGS OG LEVERINGSVILKÅR. http://butikkhjelp.com/arbeidstoy SALGS OG LEVERINGSVILKÅR http://butikkhjelp.com/arbeidstoy Bestilling / Ordre Prisliste Alle priser vi oppgir er i norske kroner og eksklusiv mva. Vi forbeholder oss retten til prisjusteringer. Veil. utsalgspriser

Detaljer